Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:"

Transcript

1 Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό για να παρακολουθεί όλα τα γραμμάτια που έχει να εισπράξει. Ο λογαριασμός αυτός ανοίγεται στο γενικό καθολικό με τίτλο «γραμμάτια εισπρακτέα» και κινείται με την ονομαστική αξία του γραμματίου. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσά που υπάρχουν στη χρέωση μπορούμε να τα βρούμε και στην πίστωση του ίδιου λογαριασμού. Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: 1. Α- Μπορεί να περιμένει μέχρι τη λήξη του γραμματίου και να το εισπράξει. Παράδειγμα: Η επιχείρηση «Καρράς Ο.Ε» πούλησε στις 3/1/2011 υφάσματα στο πελάτη Σπύρου. Γ αξίας 3000 και εξέδωσε γραμμάτιο ίσου ποσού λήξεως 15/2/2011. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση περιμένει μέχρι τις 15/2/2011 για να εισπράξει το γραμμάτιο και μέχρι τότε θα έχουμε τις παρακάτω εγγραφές: άρθρο α/α Χρεούμενος Λογαριασμός Ημερομηνία Ποσά Πιστούμενος Λογαριασμός Αιτιολογία & Δικαιολογητικό 3/1/2011 Χρέωσης Γρ. εισπρακτέα Πίστωσης Εμπορεύματα Πώληση εμπορευμάτων με έκδοση γραμματίου 15/2/2011 Ταμείο Γραμμάτια εισπρακτέα Είσπραξη γραμματίου Γ. Σπύρου λήξεως 15/2/2011 Β- Μπορεί να το παραδώσει σε τρίτο και να φροντίσει αυτός για την είσπραξη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται οπισθογράφηση της συναλλαγματικής σε διαταγή τρίτου (συνήθως Τραπεζών). Η εγγραφή με βάση το παραπάνω παράδειγμα θα είναι: Γραμμάτιο στην GPKS για είσπραξη Γραμμάτια εισπρακτέα Παράδοση γραμματίου Γ. Σπύρου προς είσπραξη

2 Μετά από την οπισθογράφηση το γραμμάτιο μπορεί να εισπραχθεί κανονικά κατά τη λήξη του ενώ η Τράπεζα ειδοποιεί σχετικά την επιχείρηση. Γ- Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο αποδέκτης του γραμματίου στη λήξη του να το εξοφλήσει τότε το γραμμάτιο θα «διαμαρτυρηθεί» και στην ονοματική του αξία θα προστεθούν έξοδα διαμαρτύρησης (δηλαδή δικηγορική αμοιβή, δικαστικά έξοδα, τόκοι κ.λ.π) Ας υποθέσουμε στο παράδειγμά μας πως το γραμμάτιο του κ.σπύρου δεν εξοφλήθηκε την ημέρα που έληγε δηλαδή στις 15/2/2011 τότε θα ενεργηθεί η εγγραφή: 18/2/2011 Γραμμάτιο διαμαρτυρηθέν 3150 Ταμείο 150 Γραμμάτια εισπρακτέα 3000 Διαμαρτύρηση γραμματίου Γ. Σπύρου λήξεως 15/2/2011 Δ- Σε περίπτωση που μετά τη λήξη του γραμματίου προσέλθει ο αποδέκτης και ζητήσει να διακανονίσει τα χρέη του, τότε θα πληρώσει την ονομαστική αξία του γραμματίου και τα έξοδα που θα έχουν γίνει. Η εγγραφή που θα ενεργηθεί είναι η παρακάτω: 22/2/2011 Ταμείο 3150 Γραμμάτιο διαμαρτυρηθέν 3150 Διακανονισμός γραμματίου Γ. Σπύρου λήξεως 15/2/2011 Ε- Σε περίπτωση που η επιχείρηση θεωρεί πως υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσει να εισπράξει το γραμμάτιο τότε η απαίτηση χαρακτηρίζεται επισφαλής και ενεργείται η εγγραφή: 22/2/2011 Επισφαλείς απαιτήσεις 3150 Γραμμάτιο διαμαρτυρηθέν 3150 Χαρακτηρισμός του Γ. Σπύρου ως επισφαλή χρεώστη Ζ- Σε περίπτωση που ο αποδέκτης του γραμματίου προσέλθει πριν ή κατά τη λήξη του γραμματίου και ζητήσει πίστωση χρόνου εξόφλησης δηλαδή μια χρονική παράταση τότε γίνεται ανανέωση του γραμματίου, οπότε υπολογίζονται τόκοι για αυτό το διάστημα. Στο παράδειγμά μας ο κ.σπύρου εμφανίστηκε στην επιχείρησή μας στις 10/2/2011 και ζήτηση παράταση για 30 ημέρες εξόφλησης της επιταγής που λήγει στις 15/2/2011. Τότε, διενεργείται η εγγραφή: 10/2/2011 Γραμμάτια εισπρακτέα 3120

3 Γραμμάτια εισπρακτέα 3000 Τόκοι πιστωτικοί 120 Ανανέωση γραμματίου του Γ. Σπύρου Η- Σε περίπτωση που το γραμμάτιο δεν εισπραχθεί και δεν συνταχθεί διαμαρτυρικό η εγγραφή θα ενεργηθεί όπως παρακάτω: 17/2/2011 Γραμμάτια Εισπρακτέα σε καθυστέρηση 3000 Γραμμάτια εισπρακτέα 3000 Μη πληρωμή (σε καθυστέρηση) γραμματίου του Γ. Σπύρου 2. Μπορεί να το προεξοφλήσει προ της λήξεώς του και να εισπράξει την ονομαστική του αξία μειωμένη κατά ένα ποσό (έξοδα προεξόφλησης). Η Τράπεζα υπολογίζει τον τόκο των χρημάτων μέχρι την ημέρα της λήξεως του γραμματίου καθώς και τα άλλα έξοδα και θα μας καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό. Ας υποθέσουμε στο παράδειγμά μας πως καταθέτουμε στην Τράπεζα στις 20/1/2011 για προεξόφληση το γραμμάτιο του κ.σπύρου που λήγει στις 15/2/ /1/2011 Ταμείο 2900 Έξοδα προεξόφλησης 100 Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα 3000 Προεξόφληση γραμματίου Γ. Σπύρου λήξεως 15/2/2011 Στους χρεούμενους λογαριασμούς εκτός από το «ταμείο» συναντάμε και ένα νέο λογαριασμό «έξοδα προεξόφλησης» και θα χρεώνεται κάθε φορά που προεξοφλούμε γραμμάτια. Στην πίστωση όμως, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο λογαριασμός που κινείται δεν είναι τα «γραμμάτια εισπρακτέα» αλλά τα «γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα» τα οποία α- νήκουν πλέον στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας και όχι στης επιχείρησης. Όμως μετά την προεξόφληση και μέχρι την κανονική πληρωμή του γραμματίου από τον κ.σπύρου η επιχείρηση δεν παύει να είναι υπεύθυνη για την κανονική πληρωμή του γραμματίου. Όταν εξοφληθεί το γραμμάτιο η Τράπεζα μας πληροφορεί σχετικά.

4 Ο λογαριασμός «γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα» είναι λογαριασμός του παθητικού και αυξάνεται με την πίστωση του ενώ μειώνεται με την χρέωσή του. Ανήκει δε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης μέχρι να εξοφληθεί και τότε θα ενεργηθεί η εγγραφή: 15/2/2011 Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα 3000 Γραμμάτια εισπρακτέα 3000 Μεταφορά λογαριασμού (στις ασκήσεις συνήθως αναφέρεται ως λογιστικό γεγονός με την έκφραση: Η Τράπεζα «GPKS» ειδοποίησε την επιχείρηση ότι γραμμάτια προεξοφληθέντα ποσού 3000 εξοφλήθηκαν από τον οφειλέτη τους) 3. Μπορεί να το μεταβιβάσει σε πιστωτή της συμψηφίζοντας την υποχρέωση της. Σε αυτή την περίπτωση μεταβιβάζεται το γραμμάτιο σε προμηθευτή πιστωτή που του οφείλουμε χρήματα στο ποσό του γραμματίου και με αυτό τον τρόπο εξοφλούμε το χρέος μας. Στο παράδειγμά μας μεταβιβάσαμε π.χ. στον κ.λαζάρου στις 8/1/2011 την επιταγή του κ.σπύρου που λήγει στις 15/2/ η εγγραφή: 8/1/2011 Πιστωτές 3000 Γραμμάτια εισπρακτέα μεταβιβασθέντα 3000 Μεταβίβαση γραμματίου κ.σπύρου με λήξη 15/2/2011 στον κ.λαζάρου Όταν θα εξοφληθεί το γραμμάτιο στη λήξη του θα ειδοποιηθεί η επιχείρηση σχετικά και θα ενεργηθεί η εγγραφή: 2 η εγγραφή 15/2/2011 Γραμμάτια εισπρακτέα μεταβιβασθέντα 3000 Γραμμάτια εισπρακτέα 3000 Μεταφορά λογαριασμού

5 4. Μπορεί να το ενεχυριάσει Στην ενεχυρίαση του γραμματίου ισχύει ότι και στην ενεχυρίαση των εμπορευμάτων. *Αξιόγραφο είναι το έγγραφο στο οποίο ενσωματώνεται ένα δικαίωμα σε τέτοιο βαθμό, ώστε η άσκησή του να προϋποθέτει την κατοχή του εγγράφου. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να είναι ιδιωτικό και περιουσιακό, ενώ για τη μεταβίβαση του δικαιώματος που απορρέει από το έγγραφο απαιτείται κατά κανόνα και η παράδοση του εγγράφου. Τα αξιόγραφα (πιστωτικοί τίτλοι) που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη οικονομία είναι: α- Η επιταγή, β- Η συναλλαγματική & γ- Το γραμμάτιο Στη λογιστική χρησιμοποιείται συνήθως ο τίτλος «Γραμμάτιο» χωρίς αυτό να σημαίνει πως και οι άλλη δύο τίτλοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα.

6 Β- Εμπορικές συναλλαγές με τη χρήση ηλεκτρονικών καρτών πληρωμής Οι κάρτες πληρωμής είναι ηλεκτρονικές κάρτες που περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμές. Ένα είδος ηλεκτρονικής κάρτας πληρωμής είναι και η πιστωτική κάρτα. Η πιστωτική κάρτα (όπως Visa, MasterCard, Europay) παρέχει πίστωση ώστε ο πελάτης να πραγματοποιεί αγορές μέχρι ένα όριο που ορίζεται από την εκδότρια τράπεζα της πιστωτικής κάρτας. Οι επιχειρήσεις που δέχονται την πώληση των εμπορευμάτων τους με την πληρωμή εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας επιβαρύνονται με ένα ποσοστό προμήθειας που εισπράττει αυτόματα με τη συναλλαγή η τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση. Στο παράδειγμά μας ας υποθέσουμε πως η επιχείρησή μας πούλησε στις 4/1/2011 εμπορεύματα αξίας 3000 στον κ. Σπύρου μέσω πιστωτικής κάρτας Visa της Τράπεζας «GBKS». Η επιχείρηση εκχώρησε της απαίτησή της στην Τράπεζα «GBKS» που διαχειρίζεται την πιστωτική κάρτα και εισέπραξε από αυτή το ποσό της πώλησης μειωμένο κατά 2.5% που αντιπροσωπεύει την προμήθεια της Τράπεζας. 4/1/2011 Ταμείο 2925 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 75 Εμπορεύματα 3000 Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων με χρήση κάρτας Visa στον Σπύρο. Γ

7 Γ- Γραμμάτια πληρωτέα Για τα «γραμμάτια πληρωτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό για να παρακολουθεί όλα τα γραμμάτια που έχει να πληρώσει. Ο λογαριασμός αυτός ανοίγεται στο γενικό καθολικό με τίτλο «γραμμάτια πληρωτέα» και κινείται με την ονομαστική αξία του γραμματίου. Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς πληρωμή: Α- Μπορεί να περιμένει μέχρι τη λήξη του γραμματίου και να το εξοφλήσει. Παράδειγμα: Η επιχείρηση «Καρανικόλας Ο.Ε» πούλησε στις 3/1/2011 υφάσματα στην επιχείρησή μας αξίας 3000 με έκδοση γραμμάτιου λήξεως 15/2/2011. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση μας εξοφλεί στις 15/2/2011 το γραμμάτιο και μέχρι τότε θα έχουμε τις παρακάτω εγγραφές: 3/1/2011 Προμηθευτές Γραμμάτια πληρωτέα Αγορά εμπορευμάτων με αποδοχή γραμματίου 15/2/2011 Γραμμάτια πληρωτέα Ταμείο Είσπραξη γραμματίου Γ. Σπύρου λήξεως 15/2/2011 Β- Μπορεί η επιχείρησή μας να ζητήσει ανανέωση του γραμματίου για 20 ημέρες με επιβάρυνση 250 για τόκους. Θα ενεργηθούν οι εγγραφές: 15/2/2011 Προμηθευτές Τόκοι χρεωστικοί 250 Γραμμάτια πληρωτέα Ανανέωση γραμματίου πληρωμής Γ- Μπορεί η επιχείρησή μας να αδυνατεί να πληρώσει το γραμμάτιο κατά τη λήξη του, οπότε συντάσσεται διαμαρτυρικό και η επιχείρηση πληρώνει διαμαρτυρημένο πια το γραμμάτιο ενώ επιβαρύνεται και με τα έξοδα διαμαρτυρήσεως. Αν στο παράδειγμά μας τα έξοδα διαμαρτυρήσεως ήταν 150, η σχετική εγγραφή θα είναι: 20/2/2011 Γραμμάτια πληρωτέα Έξοδα διαμαρτυρήσεως 150 Ταμείο Τακτοποίηση διαμαρτυρηθέντος γραμματίου

8 Δ- Τόκοι Χρεωστικοί/ Πιστωτικοί/ Δεδουλευμένοι/Μη Δεδουλευμένοι α- Οι πιστωτικοί τόκοι αποτελούν ένα πρόσθετο έσοδο για την επιχείρηση όταν αυτή πουλά τα εμπορεύματα της με την αποδοχή από τον πελάτη έκδοσης γραμματίου εισπρακτέου. Οι τόκοι μπορούν στο τέλος μιας διαχειριστικής περιόδου να χαρακτηριστούν δεδουλευμένοι όταν η έκδοση και η λήξη του γραμματίου πραγματοποιείται μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο π.χ Ο κ.σπύρου στις 12/1/2011 αγόρασε από την επιχείρησή μας εμπορεύματα αξίας 3000 και αποδέχτηκε την έκδοση γραμματίου στο οποίο προστέθηκαν τόκοι 200 με λήξη του γραμματίου στις 10/10/ /1/2011 Γραμμάτια εισπρακτέα Εμπορεύματα Τόκοι πιστωτικοί 200 Πώληση εμπορευμάτων με την έκδοση γραμματίου Σε περίπτωση που το γραμμάτιο θα λήξει στις 20/3/2012 (δηλαδή το επόμενο έτος) οι τόκοι θα είναι 500 επειδή η πληρωμή θα καθυστερήσει για 5 μήνες. 12/1/2011 Γραμμάτια εισπρακτέα Εμπορεύματα Τόκοι πιστωτικοί 500 Πώληση εμπορευμάτων με την έκδοση γραμματίου Όμως, από αυτούς τους τόκους στη λήξη του 2011 το ποσό των 200 είναι έσοδο για το διαχειριστικό έτος 2011 (δεδουλευμένοι τόκοι) και όταν θα γίνει απογραφή και θα ετοιμαστεί ο νέος ισολογισμός για το 2012 θα πρέπει το υπόλοιπο ποσό δηλαδή τα 300 να χαρακτηριστούν «μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» αφού αφορά τους τόκους που έχουν υπολογιστεί ως έσοδο για το διάστημα από 1/1/2012 έως 20/3/2012. Οι εγγραφές τακτοποιήσεως είναι οι εξής: 31/12/2011 Τόκοι πιστωτικοί 300 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων 300 Αναγωγή γραμματίου στην ημέρα νέου Ισολογισμού 1/1/2012 Ο λογαριασμός «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» αποτελεί ένα έσοδο που αφορά τη νέα χρήση και εγγράφεται στο παθητικό του νέου Ισολογισμού:

9 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(αφορά το συγκεκριμένο παράδειγμα) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ακίνητο $$ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ $$ Εμπορεύματα $$ Μακροπρόθεσμα δάνεια $$ Γραμμάτια εισπρακτέα Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων 300 β- οι χρεωστικοί τόκοι αποτελούν ένα πρόσθετο έξοδο για την επιχείρηση όταν αυτή αγοράζει εμπορεύματα με τρόπο πληρωμής την έκδοση γραμματίου πληρωτέου π.χ. Στις 12/1/2011 αγόρασε η επιχείρησή μας από τον κ. Καρανικόλα εμπορεύματα αξίας 3000 και αποδέχτηκε την έκδοση γραμματίου στο οποίο προστέθηκαν τόκοι 200 με λήξη του γραμματίου στις 10/10/ /1/2011 Εμπορεύματα Τόκοι χρεωστικοί 200 Γραμμάτια πληρωτέα Αγορά εμπορευμάτων με την έκδοση γραμματίου Σε περίπτωση που το γραμμάτιο θα λήξει στις 20/3/2012 (δηλαδή το επόμενο έτος) οι τόκοι θα είναι 500 επειδή η πληρωμή θα καθυστερήσει για 5 μήνες. 12/1/2011 Εμπορεύματα Τόκοι χρεωστικοί 500 Γραμμάτια πληρωτέα Αγορά εμπορευμάτων με την έκδοση γραμματίου Όμως, από αυτούς τους τόκους στη λήξη του 2011 το ποσό των 200 είναι έσοδο για το διαχειριστικό έτος 2011 (δεδουλευμένοι τόκοι) και όταν θα γίνει απογραφή και θα ετοιμαστεί ο νέος ισολογισμός για το 2012 θα πρέπει το υπόλοιπο ποσό δηλαδή τα 300 να χαρακτηριστούν «μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων» αφού αφορά τους τόκους που έχουν υπολογιστεί ως έξοδο για το διάστημα από 1/1/2012 έως 20/3/2012. Οι εγγραφές τακτοποιήσεως είναι οι εξής: 31/12/2011 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων 300 Τόκοι χρεωστικοί 300 Αναγωγή γραμματίου στην ημέρα νέου Ισολογισμού 1/1/2012 Ο λογαριασμός «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων» αποτελεί ένα έξοδο που αφορά τη νέα χρήση και εγγράφεται στο ενεργητικό του νέου Ισολογισμού:

10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(αφορά το συγκεκριμένο παράδειγμα) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ακίνητο $$ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ $$ Εμπορεύματα $$ Μακροπρόθεσμα δάνεια $$ Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων 500 Γραμμάτια πληρωτέα Παράδειγμα: Την 1/3/2010, η επιχείρησή μας «Digital Science» αγόρασε ενισχυτές αξίας από τον προμηθευτή κ. Αναγνώστου και κατέβαλε τη μισή αξία σε μετρητά και για το υπόλοιπο ποσό εξέδωσε γραμμάτιο ονομαστικής αξίας και λήξης 31/6/2011. Η ονομαστική αξία περιλαμβάνει και τους τόκους Σε αυτή την περίπτωση πρέπει: α-να υπολογίσουμε τους τόκους που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο 2010 (δεδουλευμένοι τόκοι) δηλαδή από 1/3/2010 έως 31/12/2010 ήτοι 10 μήνες: 10 μήνες 2400 (τόκοι) =1500 (τόκοι) 16 μήνες μέχρι β-να υπολογίσουμε τους τόκους που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο 2011 ( μη δεδουλευμένοι τόκοι) δηλαδή από 1/1/2011 έως 31/6/2011 ήτοι 6 μήνες : 6 μήνες 2400 (τόκοι) =900 (τόκοι) 16 μήνες μέχρι /3/2010 Εμπορεύματα Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων 900 Ταμείο Γραμμάτια πληρωτέα Αγορά εμπορευμάτων με μετρητά και έκδοση γραμματίου Οι δεδουλευμένοι τόκοι (χρεωστικοί ή πιστωτικοί) μεταφέρονται στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της διαχειριστικής περιόδου 2010, ενώ οι μη δεδουλευμένοι τόκοι (χρεωστικοί ή πιστωτικοί) μεταφέρονται στον Ισολογισμό του επόμενου έτους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα

ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ 3 - Απαιτήσεις & Διαθέσιµα 1. Συνοπτική παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην οµάδα 3 «Απαιτήσεις» 1.1. Κατηγορίες στοιχείων της οµάδας 3 Στην οµάδα 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 04 Οκτωβρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «LABOGEN ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών 4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών Ο πίνακας αυτός για ένα άλλο λογιστικό γεγονός, σύνθετο, π.χ. πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 10.000 Ευρώ αντί 14.000 Ευρώ, τα 6.000 Ευρώ με μετρητά,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα