Καρκίνος του Mαστού στην Eγκυµοσύνη Βreast Cancer ιn Pregnancy

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρκίνος του Mαστού στην Eγκυµοσύνη Βreast Cancer ιn Pregnancy"

Transcript

1 ACHAIKI IATRIKI Volume 32, Issue 2, October Aνασκόπηση Review Καρκίνος του Mαστού στην Eγκυµοσύνη Βreast Cancer ιn Pregnancy ABSTRACT Βreast Cancer ιn Pregnancy Ioannis K Thanasas Department of Obstetrics Gynecology, Trikala General Hospital, Trikala, Thesalia, Greece Breast cancer and cancer of the cervix is the most common malignancy of the genital tract associated with pregnancy. Changes occurring in the morphology of the breast during the normal ongoing pregnancy complicate the diagnosis of breast carcinoma. The clinical findings and imaging testing instrumental in the diagnostic approach to disease, but nevertheless the clinical suspicion of malignancy was confirmed by histological examination of the breast lesion. The therapeutic approach to breast cancer during pregnancy is an important problem that facing the modern obstetrician - gynaecologist in collaboration with mastologist, oncologist, cytologist, radiologist, radiotherapist and neonatologist in specially organized centres. The surgical treatment is safe during the pregnancy. Chemotherapy must be used in the second or the third trimester of the pregnancy, but radiotherapy must be used after delivery. In this paper based on current data attempts a brief literature review of breast cancer during pregnancy, notably in terms of diagnosis and treatment, proper knowledge of which helps ensure the best possible outcome prediction. [Ach Iatr 2013;32: ] Key words: Breast cancer, chemotherapy, pregnancy, surgery Correspondence: Ioannis Thanasas Settlement of Agia Triada 3, Trikala 42100, Greece Tel.: , mobile , e mail: Submitted , revision accepted

2 122 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 32ος, τεύχος 2, Oκτώβριος 2013 Ιωάννης Κ. Θανασάς Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Αλληλογραφία: Ιωάννης Κ. Θανασάς Συνoικισμός Αγίας Τριάδας Τρίκαλα Τηλ.: , κινητό: E Mail: Yποβλήθηκε: Αναθεωρημένη έγινε δεκτή: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο καρκίνος του µαστού και ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας αποτελούν τις πιο συχνές κακοήθειες του γεννητικού συστήµατος που σχετίζονται µε την εγκυ- µοσύνη. Οι µεταβολές που συµβαίνουν στην µορφολογία του µαζικού αδένα κατά τη διάρκεια της φυσιολογικά εξελισσόµενης εγκυµοσύνης δυσχεραίνουν τη διάγνωση του καρκινώµατος του µαστού. Τα κλινικά ευρήµατα και ο απεικονιστικός έλεγχος συµβάλλουν καθοριστικά στη διαγνωστική προσέγγιση της νόσου, ωστόσο όµως η κλινική υποψία κακοήθειας επιβεβαιώνεται µε την ιστολογική εξέταση της βλάβης. Η θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα, το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει ο σύγχρονος µαιευτήρας γυναικολόγος σε συνεργασία µε µαστολόγο, ογκολόγο, κυτταρολόγο, ακτινολόγο, ακτινοθεραπευτή και νεογνολόγο σε ειδικά οργανω- µένα κέντρα. Η χειρουργική θεραπεία µπορεί να εφαρµοσθεί µε ασφάλεια σε όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Η χηµειοθεραπεία πρέπει να µετατίθεται στο δεύτερο ή στο τρίτο τρίµηνο της κύησης, ενώ η ακτινοθεραπεία πρέπει να εφαρµόζεται κατά την περίοδο µετά τον τοκετό. Στην παρούσα εργασία µε βάση τα σύγχρονα δεδοµένα επιχειρείται µια σύντοµη βιβλιογραφική ανασκόπηση του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση, αναφορικά κυρίως µε τη διάγνωση και την αντιµετώπιση, η ορθή γνώση των οποίων συµβάλλει στη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού προγνωστικού αποτελέσµατος. [Aχ Ιατρ 2013;32: ] Λέξεις κλειδιά: Eγκυµοσύνη, καρκίνος του µαστού, χειρουργική, χηµειοθεραπεία Η ανεύρεση καρκίνου στη διάρκεια της εγκυµοσύνης δεν είναι σύνηθες φαινόµενο. Ο καρκίνος στις έγκυες εµφανίζεται περίπου µε συχνότητα µιας περίπτωσης κάθε 1000 εγκυµοσύνες. 1 Νεότερα δεδοµένα έδειξαν ότι η επίπτωση του καρκίνου στην εγκυµοσύνη είναι ακόµη µεγαλύτερη και υπολογίζεται ότι αφορά σε περιπτώσεις κάθε κυήσεις. 2 Οι καρκίνοι που σχετίζονται µε την εγκυµοσύνη έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αύξηση η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στην αύξηση της ηλικίας τεκνοποίησης των σύγχρονων γυναικών. Επίσης, οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται σήµερα οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης έχουν αυξήσει σηµαντικά την πιθανότητα διάγνωσης του καρκίνου. Οι κακοήθειες που παρατηρούνται πιο συχνά στην εγκυµοσύνη είναι οι κακοήθειες του γεννητικού συστήµατος, ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα, η λευχαιµία, το λέµφωµα και το κακόηθες µελάνωµα. 3 Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µε βάση τη συστηµατική παράθεση και επεξεργασία των σύγχρονων βιβλιογραφικών δεδοµένων η ανασκόπηση του καρκίνου του µαστού κατά την εγκυµοσύνη, αναφορικά κυρίως µε τη διάγνωση, την αντιµετώπιση και την πρόγνωση, η ορθή γνώση των οποίων είναι δυνατόν να συµβάλλει στη διασφάλιση κατά το µέγιστο δυνατό της καλύτερης υγείας της µητέρας και του καλύτερου περιγεννητικού αποτελέσµατος. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ Ως «καρκίνος του µαστού κατά την κύηση» ορίζεται η εκδήλωση της νόσου σε έγκυες γυναίκες ή ακόµη και στο διάστηµα έως και ένα έτος µετά τον τοκετό. 4 Ο καρκίνος του µαστού κατά την κύηση είναι πιο σπάνιος από το κακόηθες µελάνωµα και συχνότερος από τον καρκίνο των ωοθηκών. Ο καρκίνος του µαστού κατά την κύηση εκτιµάται ότι αφορά περίπου σε 1: 3000 έως 1: εγκυµοσύνες, το κακόηθες µελάνωµα απαντάται σε 1: 1000 έως 1: και ο καρκίνος των ωοθηκών ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος υπολογίζεται ότι αφορά περίπου σε 1: έως 1: κυήσεις. 3,5,6,7 Γενικά, η συχνότητα εµφάνισης του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση εκτιµάται ότι αφορά περίπου σε 1: 3000 εγκυµοσύνες. 8 O Abenhaim και οι συνεργάτες του αναλύοντας τα αποτελέσµατα νεότερης µελέτης τους έδειξαν ότι η επίπτωση του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση αφορά σε

3 ACHAIKI IATRIKI Volume 32, Issue 2, October περιπτώσεις ανά γεννήσεις. 9 Επίσης, µε βάση τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδοµένα εκτιµάται ότι αναµένεται αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του µαστού λόγω της καθυστερηµένης έναρξης του θηλασµού στις νεότερες γυναίκες, ενώ σύµφωνα µε κάποιες µελέτες οι γυναίκες που φέρουν το γονίδιο BRCA 1 και BRCA 2, καθώς και εκείνες µε οικογενειακό ιστορικό κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν καρκίνο του µαστού κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 10,11 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η κλινική διάγνωση του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση δεν είναι εύκολη, λόγω των φυσιολογικών µεταβολών που υφίσταται ο µαστός των εγκύων. 12 Η καθυστέρηση στη διάγνωση της νόσου σήµερα εκτιµάται ότι µπορεί να είναι από έναν έως δύο µήνες, σε αντίθεση µε παλαιότερα, όπου αναφερόταν καθυστέρηση της διάγνωσης έως και έξι µήνες. 13 Όπως και στις µη έγκυες γυναίκες, η διάγνωση του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση στηρίζεται στο ιστορικό, τα κλινικά ευρή- µατα, τον απεικονιστικό έλεγχο και επιβεβαιώνεται µε την κυτταρολογική, και κυρίως την ιστολογική εξέταση της βλάβης, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 1). Οι έγκυες µε καρκίνο του µαστού συνήθως είναι ασυµπτωµατικές. Σπάνια είναι δυνατόν να παρατηρηθεί αιµατηρή έκκριση από τη θηλή. 14 Η κλινική εξέταση των µαστών στις έγκυες θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή, επειδή είναι εύκολο να µη γίνουν αντιληπτές υπαρκτές βλάβες, λόγω της διόγκωσης και της συµφόρησης που παρουσιάζει ο µαζικός αδένας στη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Σε αντίθεση µε τα κλινικά ευρήµατα, ο ρόλος της µαστογραφίας, του υπερηχογραφήµατος των µαστών, της κυτταρολογικής εξέτασης και της ιστολογικής εξέτασης της ύποπτης µάζας είναι καθοριστικός στη διάγνωση της νόσου. Η µαστογραφία, αν και µπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µε ελάχιστο κίνδυνο για το έµβρυο, η ευαισθησία της στη διάγνωση των κακοήθων αλλοιώσεων στους µαστούς των εγκύων γυναικών είναι αρκετά χαµηλή, για το λόγο ότι η αυξηµένη πυκνότητα των µαστών που χαρακτηρίζει την φυσιολογικά εξελισσόµενη εγκυµοσύνη είναι δυνατόν να δυσκολέψει σε σηµαντικό βαθµό την ερµηνεία των µαστογραφικών ευρηµάτων. 15 Παλαιότερες και νεότερες µελέτες έδειξαν ότι τα µαστογραφικά ευρήµατα εγκύων γυναικών συσχετίζονται µε καρκίνο του µαστού σε ποσοστό 63% 87%. Το υπερηχογράφηµα των µαστών, εκτός του ότι αποτελεί µια πιο απλή και πιο ασφαλή διαγνωστική µέθοδο στην εγκυµοσύνη έχει και µεγαλύτερη ευαισθησία από τη µαστογραφία, 16 και επιπλέον, επιτρέπει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τον διαχωρισµό των κυστικών από τους συµπαγείς όγκους του µαστού. 13 Η βιοψία της ύποπτηs ψηλαφητής µάζαs επιβεβαιώνει τη διάγνωση του καρκίνου του µαστού. Η τεχνική που θα πρέπει να επιλέγεται είναι η βιοψία µε δειγµατοληπτική αφαίρεση ιστοτεµαχίων. Στις ψηλαφητές βλάβες του µαστού, η αφαίρεση αρκετού κυλινδρικού ιστού µε αναρρόφηση βελόνας µε ευρύ αυλό (Core Needle Biopsy CNB) συντελεί καλύτερα στην αξιόπιστη διάγνωση του καρκίνου του µαστού συγκριτικά µε την αναρροφητική βιοψία µε λεπτή βελόνα (Fine Needle aspiration FNA). Η ευαισθησία της CNB είναι περίπου 90%. 17 Το κυτταρολογικό υλικό που αναρροφάται µετά από την FNA επιστρώνεται σε πλακίδια, µονιµοποιείται και εξετάζεται από τον κυτταρολόγο. Η κυτταρολογική εξέταση του υλικού που αναρροφήθηκε, αν και δεν µπορεί εύκολα να διαφοροδιαγνώσει τις διηθητικές από τις µη διηθητικές βλάβες του µαστού, σε περίπτωση που είναι θετική σαφώς βοηθάει στη διάγνωση του καρκίνου. Στην περίπτωση όµως, που το αποτέλεσµα της εξέτασης είναι αρνητικό δεν πρέπει να αποκλείεται η ύπαρξη κακοήθειας, καθόσον µπορεί να µην αναρροφήθηκε νεοπλασµατικό υλικό. Η FNA δεν συστήνεται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Σχετικά µε τα ευρήµατα από την κυτταρολογική εξέταση του µαστού των εγκύων γυναικών έχει διαπιστωθεί ότι άτυπα µορφολογικά χαρακτηριστικά των κυττάρων του µαζικού αδένα φαίνονται στον φυσιολογικό ιστό του µαστού και κατά τη διάρκεια της εγκυ- µοσύνης και κατά την περίοδο της γαλουχίας, µε αποτέλεσµα η ερµηνεία των ύποπτων δειγµάτων για κακοήθεια από FNA να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 18 Οι όγκοι του µαστού στη διάρκεια της εγκυµοσύνης συχνά είναι αρνητικοί σε οιστρογονικούς και προγεστερονικούς υποδοχείς και θετικοί σε HER 2 υποδοχείς. 19 Εκτιµάται ότι οι υποδοχείς HER 2 ανευρί σκονται θετικοί στο 28% 58% των περιπτώσεων. Ωστόσο όµως, επειδή ο αριθµός των µελετών είναι πολύ µικρός για να συµπεράνει κατά πόσο η συχνότητα των θετικών HER 2 υποδοχέων είναι υψηλότερη από αυτή που παρατηρήθηκε σε ηλικίες των οµάδων ελέγχου, η περαιτέρω επιστηµονική έρευνα θεωρείται απαραίτητη. 20,21,22 Με βάση τα νεότερα βιβλιογραφικά δεδο- µένα εκτιµάται ότι η εγκυµοσύνη από µόνη της δεν

4 124 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 32ος, τεύχος 2, Oκτώβριος 2013 πρέπει να θεωρείται φτωχός προγνωστικός δείκτης για τον καρκίνο του µαστού. 23,24,25 Η ακτινογραφία θώρακος θεωρείται ασφαλής κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, για το λόγο ότι οι δόσεις της ακτινοβολίας που απαιτούνται για την εκτέλεσή της είναι µικρότερες από τα ανώτερα επιτρεπτά όρια, µε αποτέλεσµα το έµβρυο να µην εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο. Αντίθετα, η αξονική τοµογραφία κατά κανόνα θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της κύησης και οι πιθανές µεταστάσεις της νόσου θα πρέπει να διερευνώνται µε το υπερηχογράφηµα ή τη µαγνητική τοµογραφία. Σε κάθε περίπτωση όµως, το γαδολίνιο ως σκιαγραφικό δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά την εγκυµοσύνη για το λόγο ότι διαπερνά τον πλακούντα και οι επιπτώσεις του στο αναπτυσσόµενο έµβρυο δεν έχουν γίνει ακόµη γνωστές. 26 Η τοµογραφία µαγνητικού συντονισµού (MRI) µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην εγκυµοσύνη για τις περιπτώσεις εκείνες που οι άλλες απεικονιστικές µη ιονίζουσες διαγνωστικές µέθοδοι δεν είναι ακριβείς, µε σκοπό να αποφευχθεί η έκθεση του εµβρύου σε ιονίζουσα ακτινοβολία (Safety Committee of the Society guidelines for MRI). 27 Ωστόσο όµως, επειδή τα αποτελέσµατα της έκθεσης του εµβρύου σε υψηλά µαγνητικά πεδία κατά την προγεννητική περίοδο δεν έχουν ακόµη πλήρως διευκρινισθεί, η εκτέλεση της MRI στην εγκυµοσύνη θα πρέπει να αποφασίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή, µάλιστα όταν αφορά σε έγκυες που διανύουν το πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης. 28 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σαφείς κατευθυντήριες γραµµές για την αντιµετώπιση των εγκύων µε καρκίνο του µαστού δεν υπάρχουν. Γενικά, η διάσωση της ζωής της µητέρας, η επαρκής θεραπευτική αντιµετώπιση των ιάσιµων κακοηθειών, η προσπάθεια προστασίας του εµβρύου και του νεογνού από τις επιβλαβείς επιδράσεις της αντινεοπλασµατικής θεραπείας, καθώς και η προσπάθεια διατήρησης ακέραιου του αναπαραγωγικού συστήµατος της µητέρας, προκειµένου να επιτευχθούν µελλοντικές κυήσεις θα πρέπει να αποτελούν τους τελικούς στόχους της ενδεικνυόµενης σύγχρονης διαθέσιµης θεραπείας για τον καρκίνο κατά την κύηση. 29 Στις βασικές αρχές αντιµετώπισης του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση περιλαµβάνονται η συστηµατική παρακολούθηση της εγκύου, η συνεχής εκτίµηση της κατάστασης του εµβρύου, η χειρουργική αντιµετώπιση της νόσου, η χηµειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία και η ορµονοθεραπεία, όπως φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 2). Οι ασθενείς µε καρκίνο του µαστού στη διάρκεια της εγκυµοσύνης θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά σε ειδικά οργανωµένα κέντρα από εξειδικευµένη οµάδα γιατρών που θα πρέπει να περιλαµβάνει µαιευτήρα γυναικολόγο, µαστολόγο, ογκολόγο, κυτταρολόγο, ακτινολόγο, ακτινοθεραπευτή και νεογνολόγο. Όπως και σε όλες τις κυήσεις υψηλού κινδύνου, έτσι και στις έγκυες µε καρκίνο του µαστού παράλληλα µε την στενή παρακολούθηση της νόσου επιβάλλεται η συνεχής και εντατική παρακολούθηση της κατάστασης του εµβρύου. Η συχνή υπερηχογραφική εκτίµηση της εµβρυικής ανάπτυξης, η εκτίµηση του όγκου του αµνιακού υγρού (AFI Amniotic Fluid Index) ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, ο έλεγχος µε Doppler υπερηχογραφία της ροής του αίµατος στα οµφαλικά αγγεία και ο καρδιοτοκογραφικός έλεγχος ηρε- µίας (NST Non Stress Test) µετά από την 28 η εβδοµάδα της εγκυµοσύνης και µέχρι τον τερµατισµό αυτής αποτελούν επιτακτική ανάγκη για κάθε πάσχουσα από τη νόσο έγκυο. Η αρχική ενδεδειγµένη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του µαστού στη διάρκεια της εγκυµοσύνης είναι η χειρουργική θεραπεία. Η επέµβαση διατήρησης του µαστού, αλλά και η µαστεκτοµή και ο µασχαλιαίος λεµφαδενικός καθαρισµός µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε ασφάλεια σε όλα τα τρίµηνα της εγκυµοσύνης, χωρίς σηµαντικές επιπλοκές. 30 Ο αυξη- µένος κίνδυνος έκλυσης πρόωρου τοκετού, ο κίνδυνος ενδοµήτριας καθυστέρησης της ανάπτυξης του εµβρύου και η αύξηση της νεογνικής θνησιµότητας, χωρίς αύξηση των συγγενών ανωµαλιών του εµβρύου αποτελούν τις κυριότερες από τις επιπλοκές της χειρουργικής θεραπείας για την αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση. 31,32 Η βιοψία του λεµφαδένα φρουρού δεν αποτελεί απόλυτη ένδειξη, όχι µόνο επειδή δεν είναι εύκολη ως τεχνική, αλλά κυρίως για το λόγο ότι η νόσος κατά την κύηση εκδηλώνεται σε προχωρηµένο στάδιο κατά το οποίο έχουν προσβληθεί οι λεµφαδένες. 33 Αντίθετα, η ακτινοθεραπεία ως συµπληρωµατική θεραπεία της χειρουργικής επέµβασης θα πρέπει να αναβάλλεται για το διάστηµα µετά τον τοκετό, για το λόγο ότι οι δόσεις της ακτινοβολίας που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου του µαστού είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες που χρησι- µοποιούνται στη διαγνωστική ακτινολογία, µε αποτέλεσµα το έµβρυο να εκτίθεται σε σηµαντικό

5 ACHAIKI IATRIKI Volume 32, Issue 2, October κίνδυνο. 34,35 Η χηµειοθεραπεία θα πρέπει να µετατίθεται για το δεύτερο ή το τρίτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης. Η χρήση χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων στο πρώτο τρίµηνο έχει συσχετισθεί µε σηµαντικά αυξηµένο κίνδυνο αυτόµατης αποβολής του εµβρύου και συγγενών διαπλαστικών ανωµαλιών στο νεογνό Οι εµβρυικοί θάνατοι ή οι ανωµαλίες διάπλασης του εµβρύου δεν είναι συχνοί από την εφαρµογή χηµειοθεραπείας µετά από το πρώτο τρίµηνο της κύησης. Παρόλα αυτά, η έκλυση πρόωρου τοκετού, η προεκλαµψία, η καθυστέρηση της ενδοµήτριας ανάπτυξης του εµβρύου και η παροδική λευκοπενία του νεογνού συµπεριλαµβάνονται στις πιθανές επιπλοκές µετά από τη χορήγηση χη- µειοθεραπευτικών φαρµάκων σε έγκυες που διανύουν το δεύτερο ή τρίτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης. 37,38 Επιπλέον, η υπογονιµότητα ως αποτέλεσµα βλάβης των γονάδων, τα αυξηµένα ποσοστά κακοήθειας και τα αυξηµένα ποσοστά τερατογένεσης σε µελλοντικές γενεές µπορούν να θεωρηθούν απώτερες επιπτώσεις από τη χρήση της χηµειοθεραπείας, για την απόδειξη των οποίων όµως απαιτείται περαιτέρω επιστηµονική έρευνα σε πειραµατικό και κλινικό επίπεδο. 39 Συχνά η χορήγηση των χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων θα πρέπει να συνοδεύεται από τους αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι επιτελούν αιµατολογική υποστήριξη των ασθενών που βρίσκονται υπό χηµειοθεραπεία για την αντι- µετώπιση του καρκίνου κατά την κύηση. 40 Η χρήση των στοχευµένων θεραπειών και της επικουρικής ορµονοθεραπείας δεν έχει γίνει ακόµη αποδεκτή για την αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού στην εγκυµοσύνη. Η χορήγηση της ταµοξιφαίνης έχει ενοχοποιηθεί για τερατογένεση, και ως εκ τούτο θεωρείται φρόνιµο να καθυστερήσει µέχρι το τέλος της εγκυµοσύνης. 41,42 Παρόµοια, η χορήγηση στοχευµένης θεραπείας (trastuzumad) δεν µπορεί µε ασφάλεια να συστηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. 43,44,45 Τέλος, η διακοπή της κύησης στο πρώτο τρίµηνο, σε αντίθεση µε παλαιότερες απόψεις κατά τις οποίες πιστευόταν ότι συµβάλλει στην βελτίωση της νόσου, σή- µερα θεωρείται ότι δεν επηρεάζει προς το καλύτερο την πρόγνωση του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση. Σε κάθε περίπτωση όµως, το ζευγάρι θα πρέπει να ενη- µερώνεται σχετικά µε τους θεραπευτικούς χειρισµούς που απαιτούνται µετά από το πρώτο τρίµηνο της κύησης και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτούς. Η εκλεκτική διακοπή της κύησης έχει ένδειξη µόνο για τις έγκυες εκείνες που διανύουν το πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης και βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. 46 ΠΡΟΓΝΩΣΗ Η πρόγνωση του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση εξαρτάται κυρίως από το στάδιο της νόσου. Η πρόγνωση είναι καλή για τις περιπτώσεις εκείνες που η διάγνωση γίνει σε αρχικό στάδιο. 47,48 Τα βιβλιογραφικά δεδοµένα των τελευταίων δεκαετιών έδειξαν βελτίωση της θεραπείας του καρκίνου του µαστού στη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Πιο συγκεκριµένα, ο Ives και οι συνεργάτες του αναλύοντας τα αποτελέσµατα πρόσφατης µελέτης τους έδειξαν ότι η πενταετής και η δεκαετής επιβίωση του καρκίνου του µαστού κατά την εγκυµοσύνη ήταν 92% και 86%, αντίστοιχα. 49 Παρόλα αυτά όµως, πιο πρόσφατα ο Johansson και οι συνεργάτες του αναλύοντας τα αποτελέσµατα των ερευνών τους κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι σε έγκυες γυναίκες µε καρκίνο του µαστού υπάρχουν στοιχεία αυξηµένης θνησιµότητας, µε επιβίωση η οποία δε φαίνεται να ξεπερνά τα δύο χρόνια µετά από τη διάγνωση της νόσου. Οι ίδιοι ερευνητές, µε δεδοµένο ότι η αύξηση της θνησιµότητας αφορούσε κυρίως σε περιπτώσεις γυναικών µε καρκίνο του µαστού κατά την κύηση των οποίων η διάγνωση έγινε αµέσως µετά τον τοκετό, υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι αλλαγές στον µαζικό αδένα κατά την περίοδο της λοχείας ευνοούν την ανάπτυξη του όγκου και τις µεταστάσεις της νόσου. Επιπλέον, µε την τελική ανάλυση των αποτελεσµάτων φάνηκε ακόµη η αρνητική επίδραση της διαγνωστικής απώλειας του καρκίνου του µαστού κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και της γαλουχίας στην ανάπτυξη του όγκου από την έκθεση στα υψηλά επίπεδα των ορµονών της κύησης. 50 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο καρκίνος του µαστού κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης αποτελεί µια σπάνια, αλλά ταυτόχρονα υπαρκτή νοσολογική οντότητα την οποία καλείται να αντιµετωπίσει ο σύγχρονος µαιευτήρας γυναικολόγος σε συνεργασία µε µαστολόγο, ογκολόγο, κυτταρολόγο, ακτινολόγο, ακτινοθεραπευτή και νεογνολόγο σε ειδικά οργανωµένα κέντρα. Η µαστογραφία, το υπερηχογράφηµα των µαστών και η µαγνητική τοµογραφία µπορεί να γίνουν µε ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Η ερµηνεία των ύποπτων δειγµάτων για κακοήθεια από την κυτταρολογική εξέταση µετά από

6 126 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 32ος, τεύχος 2, Oκτώβριος 2013 αναρρόφηση µε λεπτή βελόνα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην εγκυµοσύνη. Για την επιβεβαίωση της διάγνωσης του καρκίνου του µαστού στις έγκυες πρέπει να επιλέγεται η βιοψία µε δειγµατοληπτική αφαίρεση ιστοτεµαχίων. Η σύγχρονη χειρουργική αντιµετώπιση των εγκύων µε καρκίνο του µαστού, στο πλάνο της οποίας έχουν θέση η τµηµατική ογκεκτοµή, η µαστεκτοµή, ο µασχαλιαίος λεµφαδενικός καθαρισµός και η βιοψία του λεµφαδένα φρουρού θεωρείται ασφαλής σε όλα τα τρίµηνα της εγκυµοσύνης. Η χηµειοθεραπεία πρέπει να µετατίθεται για το δεύτερο ή το τρίτο τρίµηνο της κύησης, ενώ η ακτινοθεραπεία πρέπει να εφαρµόζεται κατά την περίοδο µετά τον τοκετό. Η χρήση των στοχευµένων θεραπειών και της επικουρικής ορµονοθεραπείας δεν έχει γίνει ακόµη αποδεκτή για την αντιµε - τώπιση του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση. Η εκλεκτική διακοπή της κύησης µπορεί να έχει ένδειξη µόνο για τις έγκυες εκείνες που διανύουν το πρώτο τρί- µηνο της εγκυµοσύνης και βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1. Σύγχρονη διαγνωστική προσέγγιση του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση ιστορικό κλινική εξέταση µαστογραφία υπερηχογράφηµα µαστών FNA CNB ακτινογραφία θώρακος µαγνητική τοµογραφία αξονική τοµογραφία Πίνακας 2. Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου του µαστού κατά την κύηση συστηµατική παρακολούθηση της εγκύου συνεχής εκτίµηση του εµβρύου βιοµετρία µέτρηση όγκου αµνιακού υγρού Doppler οµφαλικών αγγείων NST χειρουργική θεραπεία ογκεκτοµή µαστεκτοµή λεµφαδενεκτοµή βιοψία λεµφαδένα φρουρού χηµειοθεραπεία ακτινοθεραπεία στοχευµένη θεραπεία ορµονική θεραπεία αυξητικοί παράγοντες διακοπή της κύησης REFERENCES 1. Pariyar J, Shrestha B, Rauniyar BP, Regmi SC, Shrestha J, Jha AK, Shrestra S. Cancer with pregnancy in a cancer hospital. J Nepal Health Res Counc 2012; 10: Lee YY, Roberts CL, Young J, Dobbins T. Using hospital discharge data to identify incident pregnancy-associated cancers: a validation study. BMC Pregnancy Childbirth 2013; 13: Lee YY, Roberts CL, Dobbins T, Stavrou E, Black K, Morris J, Young J. Incidence and outcomes of pregnancy associated cancer in Australia, : a population based linkage study. BJOG 2012; 119: Keinan Boker L, Lerner Geva L, Kaufman B, Meirow D. Pregnancy associated breast cancer. Isr Med Assoc J 2008; 10: Pavlidis NA. Coexistence of pregnancy and malignancy. Oncolgist 2002; 7: Pereg D, Koren G, Lishner M. Cancer in pregnancy: gaps, challenges and solutions. Cancer Treat Rev 2008; 34: Hoellen F, Reibke R, Hornemann K, Thill M, Luedders

7 ACHAIKI IATRIKI Volume 32, Issue 2, October DW, Kelling K, Hornemann A, Bohlmann MK. Cancer in pregnancy. Part I: basic diagnostic and therapeutic principles and treatment of gynecological malignancies. Arch Gynecol Obstet 2012; 285: Eisenbrand MC, Wight E, Guth U, Zanetti Dallenbach R. Pregnancy associated breast cancer. Ther Umsch 2008; 65: Abenhaim HA, Azoulay L, Holcroft CA, Bure LA, Assayag J, Benjamin A. Incidence, risk factors, and obstetrical outcomes of women with breast cancer in pregnancy. Breast J 2012; 18: Loman N, Johannsson O, Kristoffersson U, Olsson H, Borg A. Family history of breast and ovarian cancers and BRCA1 and BRCA2 mutations in a population-based series of early-onset breast cancer. J Natl Cancer Inst 2001; 93: Samphao S, Wheeler AJ, Rafferty E, Michaelson JS, Specht MC, Gadd MA, Hughes KS, Smith BL. Diagnosis of breast cancer in women age 40 and younger: delays in diagnosis result from underuse of genetic testing and breast imaging. Am J Surg 2009; 198: Ayyappan AP, Kulkami S,Crystal P. Pregnancy associated breast cancer: spectrum of imaging appearances. Br J Radiol 2010; 83: Woo JC, Yu T, Hurd TC. Breast cancer in pregnancy: a literature review. Arch Surg 2003; 138: Eedarapalli P, Jain S. Breast cancer in pregnancy. J Obstet Gynaecol 2006; 26: Navrozoglou I, Vrekoussis T, Kontostolis E, Dousias V, Zervoudis S, Stathopoulos EN, Zoras O, Paraskevaidis E. Breast cancer during pregnancy: a mini review. Eur J Surg Oncol 2008; 34: Ahn BY, Kim HH, Moon WK, Pisano ED, Kim HS, Cha ES, Kim JS, Oh KK, Park SH. Pregnancy and lactation associated breast cancer: mammographic and sonografic ridings. J Ultrasound Med 2003; 22: Oyama T, Koibuchi Y, McKee G. Core needle biopsy (CNB) as a diagnostic method for breast lesions: comparison with fine needle aspiration cytology (FNA). Breast Cancer2004; 11: Amant F, Deckers S, Van Calsteren K, Loibl S, Halaska M, et al. Breast cancer in pregnancy: Recommendations of an international consensus meeting. Eur J Cancer : Loibl S, von Minckwitz G, Gwyn K, Ellis P, Blohmer JU, Schlegelberger B, Keller M, Harder S, Theriault RL, Crivellari D, Klingebiel T, Louwen F, Kaufmann M. Breast carcinoma during pregnancy. International recommendations from an expert meeting. Cancer 2006; 106: Elledge RM, Ciocca DR, Langone G, McGuire WL. Estrogen receptor, progesterone receptor and HER 2/neu protein in breast cancer from pregnant patients. Cancer 1993; 71: Middleton LP, Amin M, Gwyn K, Theriault R, Sahin A. Breast carcinoma in pregnant woman: assessment of clinicopathologic and immunohistochemical features. Cancer 2003; 98: Aziz S, Pervez S, Khan S, Siddiqui T, Kayani N, Israr M, Rahbar M. Case control study of novel prognostic markers and disease outcome in pregnancy/lactation associated breast carcinoma. Pathol Res Pract 2003; 199: Stensheim H, Møller B, van Dijk T, Fosså SD. Cause specific survival for women diagnosed with cancer during pregnancy or lactation: a registry-based cohort study. J Clin Oncol 2009; 27: Halaska MJ, Pentheroudakis G, Strnad P, Stankusova H, Chod J, Robova H, Petruzelka L, Rob L, Pavlidis N. Presentation, management and outcome of 32 patients with pregnancy associated breast cancer: a matched controlled study. Breast J 2009; 15: Cardonick E, Dougherty R, Grana G, Gilmandyar D, Ghaffar S, Usmani A. Breast cancer during pregnancy: maternal and fetal outcomes. Cancer J 2010; 16: Bellin MF, Webb JA, Van Der Molen AJ, Thomsen HS, Morcos SK; Members of Contrast Media Safety Committee of European Society of Urogenital Radiology (ESUR). Safety of MR liver specific contrast media. Eur Radiol 2005; 15: Shellock FG, Kanal E. Policies, guidelines, and recommendations for MR imaging management. SMRI Safety Committee. J Magn Reson Imaging safety and patient 1991; 1: Oto A, Ernst R, Jesse MK, Chaljub G, Saade G. Magnetic resonance imaging of the chest, abdomen, and pelvis in the evaluation of pregnant patients with neoplasms. Am J Perinatol 2007; 24:

8 128 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 32ος, τεύχος 2, Oκτώβριος Λώλης ΔΕ. Εγκυµοσύνη και καρκίνος. Δεδοµένα, προβληµατισµοί και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Στο: Λώλης ΔΕ. Γυναικολογία και Μαιευτική, τόµος Β, 2 η Έκδοση. Αθήνα, Επιστηµονικές Εκδόσεις Παρισιάνου 2004: Spanheimer PM, Graham MM, Sugg SL, Scott Conner CE, Weigel RJ. Measurement of uterine radiation exposure from lymphoscintigraphy indicates safety of sentinel lymph node biopsy during pregnancy. Ann Surg Oncol 2009; 16: Mazze RI, Kallen B. Reproductive outcome after anesthesia and operation during pregnancy: a registry study of 5405 cases. Am J Obstet Gynecol 1989; 161: Sanson BJ, Lensing AW, Prins MH, Ginsberg JS, Barkagan ZS, Lavenne Pardonge E, Brenner B, Dulitzky M, Nielsen JD, Boda Z, Turi S, Mac Gillavry MR, Hamulyák K, Theunissen IM, Hunt BJ, Büller HR. Safety of lowmolecular weight heparin in pregnancy: a systematic review. Thromb Haemost 1999; 81: Ring AE, Smith IE, Jones A, Shannon C, Galani E, Elis PA. Chemotherapy for breast cancer during pregnancy: an 18 year experience from London teaching hospitals. J Clin Oncol 2005; 23: Ruo Redda MG, Verna R, Guarneri A, Sannazari GL. Timing of radiotherapy in breast cancer conserving treatment. Cancer Treat Rev 2002; 28: Tsoutsou PG, Koukourakis MI, Azria D, Belkacemi Y. Optimal timing for adjuvant radiation therapy in breast cancer: a comprehensive review and perspectives. Crit Rev Oncol Hematol 2009; 71: Loibl S, Han SN, von Minckwitz G, Bontenbal M, Ring A, et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol 2012; 13: Hahn KM, Johnson PH, Gordon N, Kuerer H, Middleton L, Ramirez M, Yang W, Perkins G, Hortobagyl GN, Theriault RL. Treatment of pregnant breast cancer patients and outcomes of children exposed to chemotherapy in utero. Cancer 2006; 107: Gwyn K. Children exposed to chemotherapy in utero. J Natl Cancer Inst Monogr 2005; 34: German Breast Group. GBG 29: Breast cancer in pregnancy. Prospective register study for the diagnosis and treatment of breast cancer in pregnancy. Accessed: 22 December 2004, 40. Avilés A, Neri N. Haematological malignancies and pregnancy: a final report of 84 children who received chemotherapy in utero. Clin Lymphoma 2001; 2: Isaacs RJ, Hunter W, Clark K. Tamoxifen as systemic treatment of advanced breast cancer during pregnancy case report and literature review. Gynecol Oncol 2001; 80: Berger JC, Clericuzio CL. Pierre Robin sequence associated with first trimester fetal tamoxifen exposure. Am J Med Genet A 2008; 146: Watson WJ. Herceptin (trastuzumab) therapy during pregnancy: association with reversible anhydramnios. Obstet Gynecol 2005; 105: Mir O, Berveiller P, Ropert S, Goffinet F, Pons G, Treluyer JM, Goldwasser F. Emerging therapeutic options for breast cancer chemotherapy during pregnancy. Ann Oncol 2008; 19: Zagouri F, Sergentanis TN, Chrysikos D, Papadimitriou CA, Dimopoulos MA, Bartsch R. Trastuzumab administration during pregnancy: a systematic review and meta analysis. Breast Cancer Res Treat 2013; 137: McGrath SE, Ring A. Chemotherapy for breast cancer in pregnancy: evidence and guidance for oncologists. Ther Adv Med Oncol 2011; 3: Velentgas P, Daling JR, Malone KE, Weiss NS, Williams MA, Self SG, Mueller BA. Pregnancy after breast carcinoma: outcomes and influence on mortality. Cancer 1999; 85: Gelber S, Coates AS, Goldhirsch A, Castiglione - Gertsch M, Marini G, Lindtner J; International Breast Cancer Study Group. Effect of pregnancy on overall survival after the diagnosis of early-stage breast cancer. J Clin Oncol 2001; 19: Ives A, Saunders C, Bulsara M, Semmens J. Pregnancy after breast cancer: population based study.bmj 2007; 334: Johansson AL, Andersson TM, Hsieh CC, Cnattingius S, Lambe M. Increased mortality in women with breast cancer detected during pregnancy and different periods postpartum. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011; 20:

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση

Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση EΛΛHNIKO ΠEPIOΔIKO ΓYNAIKOΛOΓIAΣ & MAIEYTIKHΣ TΟΜ. 3, TΕΥΧ. 3, ΣΕΛ. 231-238, 2004 Ο καρκίνος του μαστού στην κύηση Χαράλαμπος Συριστατίδης², Xρήστος Νησωτάκης³, Χαράλαμπος Χρέλιας¹, Εμμανουήλ Σαλαμαλέκης¹

Διαβάστε περισσότερα

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο μαστού. Νεώτερα δεδομένα

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο μαστού. Νεώτερα δεδομένα Τόμος KB', τεύχος 1, Ιανουάριος 2008 49 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KΒ', Τεύχος 1, Σελ. 49-54 1 Β Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 2 Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 Ε Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα Υπογονιμότητας και. Γυναικολογικός Καρκίνος

Φάρμακα Υπογονιμότητας και. Γυναικολογικός Καρκίνος Φάρμακα Υπογονιμότητας και Γυναικολογικός Καρκίνος Νικόλαος Φ. Βλάχος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Β ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση της Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης Management of Peritoneal Carcinomatosis

Η αντιμετώπιση της Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης Management of Peritoneal Carcinomatosis ACHAIKI IATRIKI Volume 32, Issue 1, Αpril 2013 47 Aνασκόπηση Review Η αντιμετώπιση της Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης Management of Peritoneal Carcinomatosis ABSTRACT Management of Peritoneal Carcinomatosis

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού

Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Ομάδα Παθολογικής Ανατομικής Μαστού Συν τονισ τεσ: Ι. Κωστόπουλος Α. Μπουρλή Ο. Τζάϊδα Εισ η γ η τ ε σ : Κ. Κουτσούμπη Φ. Πατακιούτα Μ. Σωτηροπούλου Ο. Τζάϊδα ΣΥνοψη χρησιμων δεδομενων για την ιστολογικη

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την κύηση

Οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την κύηση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 7, TΕΥΧ. 2, ΣΕΛ. 151-158, 2008 Οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την κύηση Σταματία Διαμαντοπούλου, Παναγιώτης Καρανικολόπουλος, Δημήτριος Κασσάνος Γ Μαιευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 20 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 74 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2012 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 74 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Ενημερωτικό Δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000, info@keelpno.gr, http://www.keelpno.gr Ιανουάριος 2012 Αρ. 11/ Έτος 1ο ISSN 1792-9016 ÊÅÍÔÑÏ ÅËÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε

Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε editorial //ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #27 Πολύ θα ήθελα να σας γράψω σε αυτό το τεύχος για τον πρώτο µικροοργανισµό που ανακάλυψαν οι βιολόγοι της NASA που αναπτύσσεται και αναπαράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΝΟΕΜΒριοσ 2007 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Πέους. Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Επιδημιολογία - αιτιολογικοί παράγοντες

Καρκίνος του Πέους. Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Επιδημιολογία - αιτιολογικοί παράγοντες 23 Καρκίνος του Πέους Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Περίληψη: Στο άρθρο ανασκόπησης περιγράφονται στατιστικά επιδημιολογικά,παράγοντες κινδύνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του Χαραλάμπους Μαιευτήρα -Γυναικολόγου ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου

Κατευθυντήριες οδηγίες για τον Καρκίνο Κεφαλής Τραχήλου 2012 Hellenic Society of Medical Oncology Consensus Meeting on Head and Neck Cancer Σ. Αγγελάκη, Η. Αθανασιάδης, Χ. Ανδρεάδης, Α. Βαδαλούκα, Κ. Βαχτσεβάνος, Ι. Γιωτάκης, Κ. αρδούφας, Β. Καραβασίλης, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ)

ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (ΑΕΜ) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Συχνότητα και θνησιμότητα Ca μαστού Ο κίνδυνος για την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού στο γενικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι κυμαίνεται σε 800 νέες περιπτώσεις ανά έτος σε 1.000.000 γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer

Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer 28 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 30ος, τεύχος 1, Απρίλιος 2011 Aνασκόπηση Review Ορμονικοί Υποδοχείς και Συσχέτισή τους με τον Καρκίνο Hormone Receptors and their Relation with Cancer ABSTRACT Hormone Receptors

Διαβάστε περισσότερα

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3

teuxos_32.qxl 12/3/09 1:17 PM Page 3 ISSN-1109-6160 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Tεύχος 32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102, 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ e-mail: pitsilid@otenet.gr ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΙΦΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία και πρόληψη του καρκίνου του μαστού

Επιδημιολογία και πρόληψη του καρκίνου του μαστού ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):742-748 Επιδημιολογία και πρόληψη του καρκίνου του μαστού Ο καρκίνος του μαστού προσβάλλει περίπου μία στις 10 γυναίκες στις υγειονομικά αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη απεικονιστική διαγνωστική της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας

Σύγχρονη απεικονιστική διαγνωστική της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Σύγχρονη απεικονιστική διαγνωστική της νεανικής ιδιοπαθούς αρθρίτιδας Με τις νεότερες θεραπευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός, αντιµετώπιση της κύησης και διλήµµατα: σύνδροµα Turner και Klinefelter ΣΟΦΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ-ΤΖΕΛΗ

Προγραµµατισµός, αντιµετώπιση της κύησης και διλήµµατα: σύνδροµα Turner και Klinefelter ΣΟΦΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ-ΤΖΕΛΗ 5 Προγραµµατισµός, αντιµετώπιση της κύησης και διλήµµατα: σύνδροµα Turner και Klinefelter ΣΟΦΙΑ ΚΙΤΣΙΟΥ-ΤΖΕΛΗ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστημίου Αθηνών Eισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

30. Η ακτινοθεραπεία των λεμφωμάτων

30. Η ακτινοθεραπεία των λεμφωμάτων . Η ακτινοθεραπεία των λεμφωμάτων Δέσποινα Κατσώχη, Σοφία Κοσμίδη, Κατερίνα Φωτοπούλου, Χρύσα Παρασκευοπούλου Τα λεμφώματα είναι όγκοι αναπτυσσόμενοι σε όργανα του λεμφικού ιστού, όπως οι λεμφαδένες, ο

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση 40 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή, μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

Yπερθυρεοειδισµός κατά την κύηση: Αντιµετώπιση του εµβρύου και του νεογνού ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ-ΧΑΡΩΝΗ, MD FAAP

Yπερθυρεοειδισµός κατά την κύηση: Αντιµετώπιση του εµβρύου και του νεογνού ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ-ΧΑΡΩΝΗ, MD FAAP 2 Yπερθυρεοειδισµός κατά την κύηση: Αντιµετώπιση του εµβρύου και του νεογνού ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΖΑ-ΧΑΡΩΝΗ, MD FAAP Παιδίατρος - Ενδοκρινολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Α Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια

Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΙΑΤΡΟΦΗΣ 2010, 1(2), 100 105 Eρευνητική εργασία ιατροφική αντιμετώπιση ασθενών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ακτινοθεραπεία για πυελική κακοήθεια Χρ. Βλαχάκη, 1 Π.

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα;

Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα; Ανασκόπηση Tεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και καρκίνος. Υπάρχει συσχέτιση με το μελάνωμα; Κυριαζοπούλου Μ. Στρατηγός Α. Α Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης

Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης 236 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης Ν. Κατωδρύτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 10 Μάρτιος 2014. Προγεννητικός έλεγχος: παρακολούθηση οµαλά εξελισσόµενης, ανεπίπλεκτης κυήσεως

Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 10 Μάρτιος 2014. Προγεννητικός έλεγχος: παρακολούθηση οµαλά εξελισσόµενης, ανεπίπλεκτης κυήσεως Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 10 Μάρτιος 2014 Προγεννητικός έλεγχος: παρακολούθηση οµαλά εξελισσόµενης, ανεπίπλεκτης κυήσεως Εισαγωγή Η ολοκληρωµένη παρακολούθηση της κυήσεως από το Μαιευτήρα Γυναικολόγο διαδραµατίζει

Διαβάστε περισσότερα