Παγγού Δήμητρα, Ντέκοβα Αποστολία, Τασιοπούλου Ευδοξία, Χατζημανώλη Ουρανία ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παγγού Δήμητρα, Ντέκοβα Αποστολία, Τασιοπούλου Ευδοξία, Χατζημανώλη Ουρανία ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 Μυοσκελετικές Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης των Νοσηλευτών: Εφαρμογή της Τεχνικής Tape-McConnell ως Εργαλείου Ελέγχου και Πρόληψης των συμπτωμάτων και των λανθασμένων προτύπων στάσης κατά την εργασία Παγγού Δήμητρα, Ντέκοβα Αποστολία, Τασιοπούλου Ευδοξία, Χατζημανώλη Ουρανία 1 Παγγού Δήμητρα, Φυσικοθεραπεύτρια MT, Μsc «Δημόσια Υγεία», Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, 2 Ντέκοβα Αποστολία, Κλινικός Ψυχολόγος, Ιατροπαιδαγωγική Μονάδα Κορυδαλλού 3 Τασιοπούλου Ευδοξία,Τομεάρχης Παθολογικού Τομέα, Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» 4 Χατζημανώλη Ουρανία, Διοικητικός Υπάλληλος Γ.Ν.Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι επαγγελματικές μυοσκελετικές παθήσεις των νοσηλευτών αν και δεν είναι θανατηφόρες αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας εξαιτίας του αυξημένου επιπολασμού, της νοσηρότητας και των σοβαρών επιπτώσεων τους σε ατομικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (ΑΝΑ 2006,2008, OSHA 2009,NIOSH 2006). Όπως δείχνουν μελέτες των τελευταίων ετών, η φυσική καταπόνηση και τα μυοσκελετικά προβλήματα στο χώρο της νοσηλευτικής οφείλονται σε μια σειρά φυσικών, ατομικών, ψυχοκοινωνικών παραγόντων και παραγόντων εργασίας. Οι κυριότερους από αυτούς τους παράγοντες είναι: α)η χειρωνακτική διαχείριση ασθενών και φορτίων, β) επίπονες στάσεις εργασίας (π.χ. σκύψιμο εμπρός, ορθοστασία κ.α.), γ) ανεπαρκής ή ακατάλληλος εξοπλισμός (ακατάλληλα κρεβάτια ασθενών, έλλειψη χώρου, κακός σχεδιασμός επίπλων, ακατάλληλο δάπεδο ή ρουχισμός, παπούτσια που γλιστρούν κ.α.), δ) βάρδιες, ε) έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, στ) ωράριο εργασίας (Waters & Rockefeller 2010,Harcombe et al 2010, Szeto et al 2010). Για την πρόληψη των ανωτέρω παραγόντων αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια παρεμβάσεις που στοχεύουν στον έλεγχο ενός παράγοντα ή πολλών παραγόντων ταυτόχρονα. Τα περισσότερα προγράμματα περιλαμβάνουν εργονομική εκπαίδευση ή και άσκηση (Yuan et al 2009, Waters & Rockefeller 2010, Szeto et al 2010). Από εργονομικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί φαίνεται ότι οι επίπονες στάσεις εργασίας κυρίως η κάμψη της Σπονδυλικής Στήλης (σκύψιμο εμπρός) και η συνδυασμένη κίνηση κάμψης και στροφής, έχουν αποδειχθεί ότι σχετίζονται με τα μυοσκελετικά προβλήματα των νοσηλευτών και του βοηθητικού προσωπικού στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Παγγού και συν 2010). Προκειμένου να ελεγχθεί ο παράγοντας αυτός κατά τη διάρκεια των πιο επιβλαβών νοσηλευτικών πράξεων, θελήσαμε να εφαρμόσουμε μια φυσικοθεραπευτική τεχνική, την τεχνική αποφόρτισης μαλακών μορίων (unloading vertebral taping) κατά μήκος της Σπονδυλικής Στήλης. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ευρύτατα στην κλινική πράξη για τη βελτίωση συμπτωμάτων, κινητικότητας αρθρώσεων ή ιδιοδεκτικότητας. Ωστόσο δεν έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία η εφαρμογή της ως εργαλείου ελέγχου παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με λανθασμένα πρότυπα στάσης κατά την εργασία. Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί, στα πλαίσια της φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης, η αποτελεσματικότητα της τεχνικής Taping-McConnell ως εργαλείου πρόληψης των συμπτωμάτων σε νοσηλευτικό και βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό με μυοσκελετικά προβλήματα Σπονδυλικής Στήλης. ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ Πρόκειται για μια μελέτη προ- και μετά- δοκιμασίας με ομάδα ελέγχου (pretest posttest-control group study) που έλαβε χώρα στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας το διάστημα Στη μελέτη εφαρμόστηκε μια παρέμβαση με σκοπό να βελτιώσει τα συμπτώματα πόνου και δυσκαμψίας και να τροποποιήσει τη στάση των νοσηλευτών κατά τη διάρκεια των πιο επιβλαβών νοσηλευτικών πράξεων. Το δείγμα αποτελούσαν 18 άτομα (9 νοσηλευτές και 9 βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό) με διαγνωσμένες μυοσκελετικές παθήσεις και χωρίστηκε τυχαία σε 2 ομάδες. Στην πρώτη ομάδα (n= 10) εφαρμόστηκε μια σύνθετη παρέμβαση η οποία περιελάβανε φυσικοθεραπευτική τεχνική Tape για τη Σπονδυλική Στήλη και εργονομική εκπαίδευση. Η δεύτερη ομάδα (n=8) χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου και σε αυτή έγινε εργονομική παρέμβαση.

2 Για την καταγραφή των συμπτωμάτων και της στάσης χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μέθοδοι μέτρησης: 1. Η αναλογική κλίμακα πόνου 0-10 (0: καθόλου πόνος, 10: χειρότερος πόνος) 2. Η Μέθοδος αξιολόγησης δυσλειτουργίας (Modified Oswestry Low Back Pain Disability- OLBPD). Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο ειδικά σχεδιασμένο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της οσφυαλγίας στις καθημερινές δραστηριότητες. Αποτελείται από 10 ερωτήσεις και 6 πιθανές απαντήσεις για κάθε ερώτηση που αναφέρονται στους περιορισμούς των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Σύμφωνα με διάφορες μελέτες οι 2 μέθοδοι είναι αξιόπιστες και έγκυρες για ασθενείς με οσφυαλγία (Fairbank et al 1994) 3. Η μέθοδος OWAS εφαρμόστηκε για την ανάλυση της στάσης. Πρόκειται για τροποποιημένη μέθοδος ανάλυσης στάσης. Οι στάσεις που υιοθετούν οι εργαζόμενοι καταγράφονται, κωδικοποιούνται και αξιολογούνται αυτόματα σε ένα δεδομένο σύστημα κατάταξης στάσης. Το αρχικό πρόγραμμα υπάρχει δωρεάν στο διαδίκτυο και αναλύει τη στάση του κορμού, των ώμων και των κάτω άκρων. Εδώ χρησιμοποιήθηκε ένα τροποποιημένο σύστημα που αναλύει και τη στάση του αυχένα. Το σύστημα χαρακτηρίζει τις στάσεις με μια κλίμακα 1-4,όπου AC1 θεωρούνται οι μη επιβλα στάσεις, AC2 οι επιβλα, AC3 οι αρκετά επιβλα και AC4 οι πολύ επιβλα στάσεις. Ως βελτίωση της στάσης θεωρήσαμε αλλαγή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης OWAS. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε αναλογική κλίμακα 0-3 όπου 3 αντιστοιχούσε σε σημαντική βελτίωση της στάσης, 2 σε μέτρια βελτίωση, 1 μικρή βελτίωση και 0 σε καμία βελτίωση. Ως σημαντική βελτίωση θεωρούνταν η μετάβαση από επιβλα στάσεις τύπου AC4 σε μη επιβλα στάσεις τύπου 1, ως μέτρια η μετάβαση από AC4 σε AC2 ή AC3 σε AC1, ως μικρή η μετάβαση από AC4 σε AC3ή AC3 σε AC2 ή AC2 σε AC1. Πειραματική Διαδικασία: Αρχικά δόθηκε 15-λεπτη συνέντευξη όπου συμπληρώθηκαν οι κλίμακες αξιολόγησης του πόνου και της δυσλειτουργίας- δυσκαμψίας και καταγράφηκαν τα μυοσκελετικά συμπτώματα των εργαζομένων. Στη συνέχεια αξιολογήθηκαν οι στάσεις των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των πιο επιβλαβών για τη Σπονδυλική Στήλη νοσηλευτικών πράξεων. Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν οι στάσεις του σώματος κατά τη διάρκεια της χειρωνακτικής διαχείρισης ασθενών και της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων (πίνακας 1). Το δείγμα αξιολογήθηκε 4 φορές. Πριν την παρέμβαση, αμέσως μετά την παρέμβαση, 3 μήνες μετά και 3 χρόνια μετά. Χειρωνακτική Διαχείριση ασθενών Μεταφορά από/προς: αυτοκίνητο σε καρότσι Μεταφορά από/προς: καρότσι σε καρέκλα Μεταφορά από/προς: καρότσι στο κρεβάτι Σήκωμα ασθενούς από το έδαφος Μεταφορά από/προς: φορείο σε κρεβάτι Χειρωνακτική Διακίνηση φορτίων (εξοπλισμός, υλικά, συσκευές κ.α.) Ανύψωση φορτίων πάνω από το επίπεδο των ώμων Ανύψωση φορτίων κάτω από το επίπεδο του γόνατος Μετακίνηση φορτίων από αυτοκίνητο σε τροχήλατο καρότσι (τρόλεϊ) Μεταφορά φορτίων με το τροχήλατο καρότσι Μεταφορά από/προς: καρότσι σε φορείο Μετακίνηση ασθενούς στα πλάγια του κρεβατιού Μετακίνηση ασθενούς προς το επάνω μέρος του κρεβατιού Πίνακας 1 Παρέμβαση Η τεχνική αποφόρτισης μαλακών μορίων με τη βοήθεια ανελαστικής ταινίας (unloading taping) χρησιμοποιείται ευρύτατα στα πλαίσια της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης για τη βελτίωση νευρομυϊκών παθήσεων. Η τεχνική αναπτύχθηκε το 1986, από την J. McConnell ως μέθοδος διόρθωσης της θέσης της επιγονατίδας. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κλινικές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα της τεχνικής στα πλαίσια της προφύλαξης και της αποκατάστασης νευρομυϊκών δυσλειτουργιών και σε άλλα μέρη του σώματος. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της τεχνικής (Host 1995,Morrisey 2000, Alexander et al

3 2003, 2008,McConnell 1994, Simoneau 1997, Tobin & Robinsonn 2000). Έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί διάφορες υποθέσεις για τους μηχανισμούς δράσεις της τεχνικής αυτής. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι η εφαρμογή της ταινίας στη φορά των μυϊκών ινών είναι ικανή να επιφέρει βράχυνση των υποκείμενων μυών φέρνοντας κοντά την έκφυση προς την κατάφυση. Η βράχυνση αυτή πιστεύεται ότι επηρεάζει τη σχέση μήκους-τάσης των επιμηκυμένων μυών βελτιώνοντας την ικανότητά τους να παράγουν δύναμη (Μorrisey 2000). Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν μέχρι τώρα σαφείς ερευνητικές αποδείξεις για τους μηχανισμούς δράσεις της τεχνικής αυτής (Alexander et al 2008, πίνακας 2). Πλεονεκτήματα τεχνικής αποφόρτισης μαλακών μορίων (unloading tape ή McConnell tape) Αναστολή της διέγερσης ανταγωνιστών και συναγωνιστών μυών Προαγωγή ιδιοδεκτικότητας & νευρομυϊκού ελέγχου στάσης Βελτίωση αρθρικής κινητικότητας Ελάττωση συμπτωμάτων πόνου & δυσκαμψίας Αποφόρτιση ευερέθιστων νευρικών ινώνν Διευκόλυνση ή αναστολή αντανακλαστικών μυών (π.χ. αντανακλαστικό του τραπεζοειδούς Host 1995,Morrisey 2000,Alexander 1994,Simoneau 1997, Tobin & Robinson Πίνακας 2 et al 2003, 2008,McConnell Στη συγκεκριμένη μελέτη εφαρμόστηκε η τεχνική Vertebrae Taping με βάση το πρωτόκολλο της McConnell. Η τεχνική που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: αφού καθαρίστηκε καλά το δέρμα, εφαρμόστηκε κατά μήκος των παρασπονδυλικών μυών, αριστερά και δεξιά των ακανθωδών αποφύσεων των σπονδύλων, μια προστατευτική, υποαλλεργικ ή ταινία με κατεύθυνση από τον αυχένα προς την οσφύ. Στη συνέχεια πάνω στην ταινία αυτή τοποθετήθηκε μια μη ελαστική, άκαμπτη ταινία με την ίδια κατεύθυνση από τον αυχένα προς την οσφύ προκειμένου να ασκηθεί τάση στους υποκείμενους μαλακούς ιστούς. Για να αποφευχθεί ερεθισμός του δέρματος οι ταινίες παρέμενανν στη θέση αυτή για 2 ημέρες στη συνέχεια αφαιρούντανν για 1 ημέρα και ανατοποθετούνταν. Η τεχνική συνολικά εφαρμόστηκε 10 φορές σε κάθε άτομο για διάστημα 4 εβδομάδων. Μέσω αυτής της τεχνικής έγινε προσπάθεια: α) να μειωθεί η κάμψη του κορμού, η οποία είναι από τους σημαντικότερους εργονομικούς παράγοντες ανάπτυξης μυοσκελετικών κακώσεων της Σπονδυλικής Στήλης (NIOSH 2010), β) να δημιουργηθεί μια μηχανική επανατοποθέτηση (mechanical re-alignment) δηλαδή οι καμπτικές και εφελκιστικές φορτίσεις στα μαλακά μόρια της Σπονδυλικής Στήλης (παρασπονδυλικοί μύες, σύνδεσμοι και δίσκοι), δ) να βελτιωθεί ο νευρομυϊκός έλεγχος της στάσης και ε) να μειωθούν τα συμπτώματα πόνου και δυσκαμψίας των των σπονδυλικών αρθρώσεων, γ) να «αποφορτιστούν», να μειωθούν νοσηλευτών και του βοηθητικού νοσηλευτικού προσωπικού (εικόνες 1-3). Εικόνα 1 εικόνα 2

4 Εικόνα 3 Στις 2 ομάδες δόθηκε εργονομική εκπαίδευση για 3 εβδομάδες με βάση τις εργονομικές οδηγίες του οργανισμού NIOSH (2006) για ασφαλή διαχείριση ασθενών και φορτίων και τη μείωση της μυοσκελετικής καταπόνηση της Σπονδυλικής Στήλης (NIOSH 2001, OSHA 2003). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το SPSS Package 12. Επειδή τα δεδομένα μας δεν ακολουθούσαν κανονική κατανομή, χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι. Έγιναν στατιστικοί έλεγχοι για το σύνολο του δείγματος και για κάθε ομάδα χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δημογραφικά χαρακτηριστικά Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των δύο ομάδων δεν παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές (πίνακας 3). Ο μέσος όρος ηλικίας στην ομάδα Α ήταν 42,8 έτη και στην ομάδα ελέγχου ήταν 39,13 έτη. Δημογραφικά χαρακτηριστικά Ομάδα Α Ομάδα Β Σύνολο Mean SD Mean SD Mean SD Ηλικία (Έτη) 42,8 6,37 39,13 3,72 41,17 5,54 Ύψος (cm) 167 0, , ,07 Βάρος (kg) 67 12, ,96 69,15 14,04 Προϋπηρεσία 15 11,50 21,50 9,33 18,25 16,50 (έτη) Πίνακας 3: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Δείγματος Η πλειοψηφία των εργαζομένων που μελετήθηκαν ήταν γυναίκες (πίνακας 4). Φύλο Ομάδα Α Ομάδα Β Σύνολο Άνδρες 1 (10%) 2 (25%) 3 (16,7%) Γυναίκες 9 (90%) 6 (75%) 15 (83,3%) Πίνακας 4: Φύλο Μυοσκελετικές Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης (Σ.Σ.) Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι μυοσκελετικές παθήσεις των νοσηλευτών και των βοηθών που συμμετείχαν στη μελέτη. Οι περισσότεροι είχαν χρόνια προβλήματα και η ένταση του πόνου κυμαίνονταν μεταξύ 1-4 (41 %) και 5-7 (40%) στην αναλογική κλίμακα του πόνου. Το

5 64,7% του δείγματος είχε μυοσκελετικά προβλήματα στον αυχένα και το 76,5% είχε προβλήματα στην οσφύ. Μυοσκελετικές Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης Ομάδα Α Ομάδα Β Σύνολο Εντόπιση Αυχενική Μοίρα 70 % 50% 64,7% Θωρακική 60% 37,5% 47,1% Οσφυϊκή 70% 76,5% 76,5 % Διάρκεια Πόνου Υποξία 20% 25% 22,2% Χρόνια 80% 75% 77,8% Ένταση Πόνου (0-10 κλίμακα) 0 17 % 15,2 % 16% % 42% 41% % 40% 40% % 2,8 % 3 % Πίνακας 5: Μυοσκελετικές Παθήσεις Σ.Σ. Νοσηλευτών & Βοηθητικού Νοσηλ. Προσωπικού Επίδραση της παρέμβασης στα συμπτώματα Όσον αφορά την ομάδα Α,στατιστική σημαντική βελτίωση του πόνου παρατηρήθηκε τόσο μετά την παρέμβαση όσο και στην 2 η αξιολόγηση (r=0,05). Στην 3 η αξιολόγηση υπήρχε βελτίωση αλλά δεν ήταν στατιστικά σημαντική (r=0,06) Από την άλλη, στην ομάδα ελέγχου παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση του πόνου μόνο αμέσως μετά την παρέμβαση (r=0,05). Στατιστικά σημαντική βελτίωση της δυσκαμψίας παρατηρήθηκε μόνο στην ομάδα Α η οποία διατηρήθηκε και μετά την 3 η αξιολόγηση (p<0,01). Στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε βελτίωση αλλά δεν ήταν στατιστικά σημαντική (r=0,08). Επίδραση παρέμβασης στη στάση Αρχικά οι περισσότεροι νοσηλευτές εμφάνιζαν φτωχό νευρομυϊκό έλεγχο στάσης (Poor postural control «Κακή Στάση») που δεν οφείλονταν σε προβλήματα του σκελετού (κύφωση, σκολίωση ή λόρδωση) αλλά σε μυϊκή ανισορροπία, αδυναμία μυών στάσης ή αυξημένη τάση παρασπονδυλικών μυών (πίνακας 6). Νευρομυϊκός Έλεγχος Στάσης & ΜΣΠ Ομάδα Α Ομάδα Β Σύνολο Προβλήματα σκελετικής δομής της Σ.Σ. (κύφωση, σκολίωση, λόρδωση) 40% 25% 22,2% Μη Δομικά Προβλήματα Σ.Σ. (Μυϊκή 60% 75% 77,8% Ανισορροπία, αυξημένη μυϊκή τάση παρασπονδυλικών μυών κ.α.) Πίνακας 6: % συχνότητα ατόμων με φτωχό νευρομυικό έλεγχο στάσης Μετά την παρέμβαση παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στάσης τόσο σε στατικές όσο και σε δυναμικές συνθήκες (εικόνες 4-7).Στις εικόνες 4 και 5 παρουσιάζεται η στάσης της Σ.Σ. των νοσηλευτών κατά τη μεταφορά φορτίων πριν και μετά την παρέμβαση. Στις εικόνες 6 και 7 φαίνεται η στάση της Σ.Σ. κατά την πιο επιβλαβή νοσηλευτική πράξη, τη μετακίνηση ασθενών από το αυτοκίνητο.

6 Εικόνα 4: Μεταφορά φορτίων πριν την παρέμβαση Εικόνα 5: Μετά την παρέμβαση Εικόνα 6:μετακίνηση από το αυτοκίνητο πριν την παρέμβαση εικόνα 7: μετακίνηση από το αυτοκίνητο μετά την παρέμβαση Συγκεκριμένα, και στις δυο ομάδες, πολύ σημαντική βελτίωση στην όρθια στάση σε στατικές συνθήκες εμφάνιζε η πλειοψηφία των νοσηλευτών με μη δομικές διαταραχές Σ.Σ. (πίνακας 7-8). Βελτίωση στάσης (κλίμακα 0-3) Δομικές Διαταραχές Σ.Σ. 3% 47% 38% 2% Μη δομικές Διαταραχές Σ.Σ. 1% 2% 10% 87% Πίνακας 7: Βελτίωση όρθιας στάσης σε στατικές συνθήκες στην ομάδα Α Βελτίωση στάσης (κλίμακα 0-3) Δομικές Διαταραχές Σ.Σ. 5% 66% 28% 1% Μη δομικές Διαταραχές Σ.Σ. 1% 2% 40% 57% Πίνακας 8: Βελτίωση όρθιας στάσης στην ομάδα ελέγχου

7 Πολύ σημαντική βελτίωση στην ανάλυση στάσης OWAS νοσηλευτών της ομάδας Α και το 12,5% της ομάδας ελέγχου. παρουσίαζε το 40% των Βελτίωση (κλίμακα 0-3) στην ανάλυση OWAS Ομάδα Α Ομάδα Β 0 10% 12,5 % 1 10% 50% 2 40% 25% 3 40% 12,5% Πίνακας 9: Βελτίωση στην ανάλυση OWAS Στους πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης OWAS για το σύνολο των ατόμων των 2 ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση. Παρατηρείται σημαντική βελτίωση της στάσης εργασίας στην ομάδα Α τόσο κατά τη διαχείριση ασθενών όσο και κατά τη διακίνηση φορτίων, η οποία διατηρήθηκε κατά τον επανέλεγχο (πίνακας 10). Αρχικά κατά τη διαχείριση ασθενών οι νοσηλευτές της ομάδας Α υιοθετούσαν αρκετά επιβλα στάσεις τύπου 4 στο 9% το χρόνου τους. Μετά την παρέμβαση, αρκετά επιβλα στάσεις υιοθετούνταν μόνο κατά το 2% του χρόνου τους. Κατά τη διακίνηση φορτίων αρκετά επιβλα στάσεις παρουσιάζονταν αρχικά κατά το 23% του χρόνου ενώ μετά την παρέμβαση μόνο κατά το 3% του χρόνου. Μεταφορά αυτοκίνητο συνεργάσιμος ασθενής) από (μη Σήκωμα ασθενούς από το έδαφος Διαχείριση Ασθενών (Συνολικό Σκορ) Διακίνηση Φορτίων (Συνολικό Σκορ) OWAS Ανάλυση Αρχικά 16% 84% 72% 41% 9% 23% 23% 2 η αξιολόγηση 7% 10% 8% 5% 2% 3% 3% 3 η αξιολόγηση 15% 15% 10% 8% 2% 3% 4% 4 η αξιολόγηση 33% 17% 17% 16% 4% 4% 6% Πίνακας 10: OWAS ανάλυση για τις πιο επιβλα στάσεις εργασίας της ομάδας Α 4 Στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε βελτίωση της στάσης κατά την ανάλυση OWAS αμέσως μετά την παρέμβαση η οποία δεν διατηρήθηκε στις αξιολογήσεις (πίνακας 11). Μεταφορά αυτοκίνητο συνεργάσιμος ασθενής) από (μη Σήκωμα ασθενούς από το έδαφος Διαχείριση Ασθενών (Συνολικό Σκορ) Διακίνηση Φορτίων (Συνολικό Σκορ) OWAS Ανάλυση Αρχικά 19% 70% 75% 38% 11% 20% 26% 2 η αξιολόγηση 3% 7% 15% 8% 5% 6% 8% 3 η αξιολόγηση 6% 12% 19% 13% 3% 9% 4% 4 η αξιολόγηση 12% 10% 27% 15% 6% 10% 15% Πίνακας 11: OWAS ανάλυση για τις πιο επιβλα στάσεις εργασίας της ομάδας ελέγχου 4

8 Παράγοντες όπως η αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, τα χρόνια εργασίας, η ηλικία και το ύψος είχαν αρνητική συσχέτιση στον έλεγχο της στάσης (p<0,05, πίνακας 12). Συσχέτιση Βελτίωση Στάσης (0-3 κλίμακα) Στατιστική Ανάλυση r p Ηλικία -0,66 0,05 Rank Correlation Προϋπηρεσία -0,812 0,01 Rank Correlation Ύψος -0,576 0,04 Rank Correlation Βάρος 0,67 Rank Correlation Φύλο 0,75 Kruskal Wallis Πίνακας 12 : Συσχέτιση βελτίωση στάσης και δημογραφικών χαρακτηριστικών ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι μυοσκελετικές παθήσεις των νοσηλευτών και οι πιο επιβλα νοσηλευτικές πράξεις (χειρωνακτική διακίνηση φορτίων και ασθενών κ.α.) στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σχετίζονταν, εκτός των άλλων, με επίπονες στάσεις της Σπονδυλικής Στήλης (κάμψη εμπρός και συνδυασμένη κίνηση κάμψης και στροφής). Σε μια προσπάθεια ελέγχου των επίπονων στάσεων και βελτίωσης των μυοσκελετικών συμπτωμάτων εφαρμόστηκε ένα συνδυασμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης και εργονομικής εκπαίδευσης σε μια ομάδα Ελλήνων νοσηλευτών με μυοσκελετικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης ενισχύουν την υπόθεση ότι το συνδυασμένο αυτό πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των συμπτωμάτων και στον έλεγχο των λανθασμένων και επίπονων στατικών και δυναμικών στάσεων των Ελλήνων νοσηλευτών. Η τεχνική Vertebral Taping McConnell κατά μήκος των παρασπονδυλικών μυών φαίνεται ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την πρόληψη της λανθασμένης στάσης της Σ.Σ. καθώς δεν επιτρέπει στον εργαζόμενο να σκύψει εμπρός. Με τον τρόπο αυτό, πιθανότατα μέσω του μηχανισμού επανατροφοδότησης (Biofeefback), κατορθώνει,αρχικά παθητικά και στη συνέχεια πιο ενσυνείδητα να διατηρεί τη Σ.Σ. σε μη επιβλα θέσεις. Επίσης φαίνεται ότι η συνδυασμένη παρέμβαση μπορεί να ελαττώσει και τα συμπτώματα για ένα μεγάλο διάστημα. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις χρονίων μυοσκελετικών παθήσεων της Σ.Σ. που οφείλονται σε προβλήματα στη σκελετική δομή απαιτείται η επανάληψη του προγράμματος ή η εφαρμογή του σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις προκειμένου να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε ασθενή. Σε επόμενη μελέτη θα άξιζε να μελετηθεί το πρόγραμμα αυτό σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά του σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού. Από την άλλη, η εργονομική εκπαίδευση ως μόνη παρέμβαση δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τη στάση εργασίας και τα μυοσκελετικά προβλήματα των νοσηλευτών της μελέτης. Βέβαια σε άλλες χώρες, όπως στην Ολλανδία, φαίνεται ότι και ένα πρόγραμμα εργονομικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι αποτελεσματικό για τη βελτίωση της στάσης εργασίας των νοσηλευτών (Engels et al 2010). Ωστόσο και σε άλλες μελέτες φαίνεται ότι οι «πολυπαραγοντικές» παρεμβάσεις έχουν καλύτερα αποτελέσματα από ότι οι παρεμβάσεις που στοχεύουν σε ένα παράγοντα (Szeto et al 2010). Επίσης θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα προγράμματα πρόληψης θα πρέπει να στοχεύουν στον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου που προκύπτουν από μια λεπτομερή εργονομική ανάλυση στο φορέα στον οποίο θα εφαρμοστεί η παρέμβαση. Και αυτό γιατί κάθε φορέας ή κάθε χώρα εμφανίζει κάποιες διαφορές στους εργονομικούς κινδύνους. Επίσης κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων πρόληψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι διαφορές στις στάσεις, τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις και τις ανάγκες των εργαζομένων της κάθε χώρας προκειμένου να μπορούν οι εργαζόμενοι να τις εφαρμόσουν. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η τεχνική Vertebral Taping McConnell σε συνδυασμό με κατάλληλη εργονομική εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την πρόληψη των συμπτωμάτων και τον έλεγχο των λανθασμένων προτύπων στάσης του νοσηλευτικού και του βοηθητικού προσωπικού. Ωστόσο περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να μας δώσει πληροφορίες σε μεγαλύτερο δείγμα λαμβάνοντας υπ όψιν και άλλες παραμέτρους.

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Alexander CM, Stynes S, Thomas A, Lewis j, Harrison PJ. Does tape facilitate or inhibit the lower fibres of trapezius, Manual Therapy 2003; 8(1): ) Alexander CM, McMullan M, Harrison PJ. What is the effect of taping along or across a muscle on mononeurone excitability? A study using triceps surae, Manual Therapy 2008; 13 (1): ) Engels JA, van der Gulden JW, Senden TF, Kolk JJ, Binkhorst RA. The effects of an ergonomic-educational course. Postural load, perceived physical exertion, and biomechanical errors in nursing., Int Arch Occup Environ Health 1998; 71(5): ) Fairback JC, Pynsent PB. The Oswestry Disabity Index, Spine 2000; 25 (22): ) Gang A, Owen BD. Reducing Back stress to nursing personnel: An ergonomic intervention in a home, Ergonomics1992; 35 (11): ,. 6) Harcombe H, McBride D, Derrett S, Gray A. Physical and psychological risk factors for musculoskeletal disorders in New Zealand nurses, postal workers an d office workers, Inj Prev 2010; 16 (2): ) Jensen R.Back Injury Prevention in Health Care, Prevention of Back Injuries among Nursing Staff. Handbook of Modern Hospital Safety, 1999, ) Kim Sl, Lee JE. Development of an intervention to prevent work-related musculoskeletal disorders among hospital nurses based on the participatory approach, Appl Ergon 2010; 41(3): ) Li KW, Lee CL: Postural Analysis of Four Jobs on Two Building Constructions Sites: an experience of using the OWAS Method in Taiwan, J Occup Health 1999; 41: ) Lewis JS, Wright C, Green A. Subacromial impingment syndrome: the effect of changing posture on shoulder range of movement, J Ortop Sports Physiotherapy 2008 ; 35 (2): ) McConnell J. The McConnell approach to the problem shoulder. Course Notes. Mc Connell Institute, Marina DelRay, CA 12) McConnell J The use of taping for pain relief in the management of spinal pain in Grieve's Modern Manual Therapy of the Vertebral column 3E ed Boyling and Jull due early Harcourt Health Services 13) McConnell J Recalcitrant chronic low back and leg pain - a new theory and different approach to management. Manual Therapy in Masterclasses - The Vertebral Column ed Karen Beeton, Churchill Livingstone, London 14) Morrissey D. Proprioceptive shoulder taping, Journal of Bodywork and Movement Therapies 2000; 4(3): ) Owen BD. The magnitude of the low-back problem in nursing, Western Journal of Nursing 1989; 103:3 16) Owen BD, Gang A. Reducing risk for back pain in nursing personnel, AA OHN J 1991; 39, ) Ratzon NZ, Froom P. Postural Control in nurses with and without low back pain, Work 2006;26(2): ) Rok S, Wytrazek M, Bilski B. Efficacy of therapeutic exercises in low back pain surveyed in a group of nurses, Med Pr. 2005;56(3): ) Sendlak CA, Doheny MO, Nelson A, Waters TR. Development of the National Association of Orthopeadic Nurses Guidance statement on safe patient handling and movement in the orthopaedic setting, Orthop Nurs. 2009; 28 (2 suppl) :S2-8 20) Simoneu GG. Changes in ankle joint proprioception resulting from stips of athletic tape applied over the skin, J Athletic Training 1997; 32: ) Szeto GP, Law KY, Lee E, LauT, Chan SY, Law SW. Multifaceted ergonomic intervention programme for community nurse: Pilot Study, J Adv Nurs 2010; 66(5) : ) Tobin S, Robinson G. The effect of McConnell s vastus lateralis inhibition taping technique on vastus lateralis and vastus medialis obliquus activity, Physiotherapy 2000; 86(4): ) Villeneuve J. Ergonomic Design in the workplace in Health Care Facilities, Handbook of Modern Hospital Safety. Part 2, 1999; ) Villeneuve J. The Ceiling Lift: An Efficient Way of Preventing Injuries Among Nursing Staff. Handbook of Modern Hospital Safety:part3, 1999;

10 25) Waters TR, Rockefeller K. Safe patient handling for rehabilitation professionals,rehabil Nurse 2010; 35(5): ) Wood DJ :Design and Evaluation of a back injury program within a geriatric hospital, Spine 1987;12 (2): ) Yuan SC, Chou MC, Hwu LJ, Chang YO, Hsu WH, Kuo HW. An intervention program to promote health related physical fitness in nurses. J Clin Nurs. 2009; 18(10): ) Παγγού Δ, Μαυροειδή Α, Αντωνίου-Καραγιάννη, Κουλούρη Α. Μυοσκελετικά προβλήματα νοσηλευτών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: Καταγραφή των συμπτωμάτων και αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τη στάση του σώματος, Πρακτικά Συνεδρίου Ε.Λ.Ι.ΝΥ.Α.Ε. Αθήνα ) Ξυδέα- Κικεμένη Α. Μυοσκελετική Καταπόνηση Νοσηλευτικού Προσωπικού. Πρόληψη- Αντιμετώπιση: H Μέθοδος Paul Dotte, Υγιεινή και Ασφάλεια Ερργασίας 2004; 17: ) Διαδικτυακή σελίδα : ANA s Handle with Care Campaign Web Site (www.nursingwolrd.org/handlewithcare)πρόσβαση ) Διαδικτυακή Σελίδα : NIOSH Safe Lifting and Movement of Nursing Home Residents NIOSH Publication 2006, No (www.cdc.gov/niosh.publications) Πρόσβαση: ) Διαδικτυακή Σελίδα: OSHA s Voluntary ergonomics guidelines for the prevention of musculoskeletal disorders in nursing homes 2007 (www.osha.gov) Πρόσβαση:

11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ Μυοσκελετικά προβλήματα νοσηλευτών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: Καταγραφή των συμπτωμάτων και αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τη στάση του σώματος Παγγού Δ. 1, Μαυροειδή Α. 2,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΑΡΟ Μαρία Χατζοπούλου 1,2, Ελισάβετ Δοναδίκη 1, Ελένη Τσίντζου 1, Ιωάννης Μπένος 2, Παναγιώτα Σουρτζή

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Αρχίζουμε την ενδιαφέρουσα αυτή στρογγυλή τράπεζα που έχει θέμα της, την Χρόνια οσφυαλγία, ελπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ Ο

ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ Ο ΣΥΝ ΡΟΜΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ:Πρόγραµµα Ασκήσεων & Εργονοµικής Εκπαίδευσης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Παραγόντων Κινδύνου.. ΠΑΓΓΟΥ*, Β. ΠΑΓΓΟΣ, Φυσικοθεραπευτές.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Θεώνη Κουκουλάκη Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu Mειώστε την καταπόνηση! Ευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στην Ευρώπη στους τομείς των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης www.handlingloads.eu Μια εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 Νοσηλεύτρια-Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου",Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 2Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Άμφισσας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Course I - Lower limb and Pelvis: 6 και 7 Απριλίου 2013 H εφαρμογή της περίδεσης στη φυσικοθεραπεία, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εφόδιο για τον κλινικό φυσικοθεραπευτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 4η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση της

Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση της Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση της Ακράτειας μετά από Προστατεκτομή Ελένη Κωνσταντινίδου Φυσικοθεραπεύτρια M.Sc Specialist Phys Continence U.E.L Επιστημονικός συν. ΙΜΟΠ Εργαστηριακός συν. ΤΕΙΘ Φυσικοθεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικό προσωπικό και χειρονακτική μετακίνηση

Νοσηλευτικό προσωπικό και χειρονακτική μετακίνηση Τόμος 7 ος, Τεύχος 4 ο, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Νοσηλευτικό προσωπικό και χειρονακτική μετακίνηση Αντωνίου K. 1, Βασιλοπούλου Γ. 2 1. ΤΕ, MSc, Νοσηλεύτρια, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.(ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ/ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ/ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Μυοσκελετικές διαταραχές στο νοσηλευτικό προσωπικό Μπιτσιός Αθανάσιος 1, Τσίγγανου Ευδοκία 2 1. Νοσηλευτής, MSc, Γ.Ν.Χαλκιδικής 2. Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, Γ.Ν. Χαλκιδικής Τόμος 13,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για τον αυχένα

Ασκήσεις για τον αυχένα Ασκήσεις για τον αυχένα Παπαδόπουλος Ανδρέας Ορθοπαιδικός Χειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη τραυματισμών είναι η ύπαρξη ισχυρών, ευέλικτων μυών και αρθρώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κήλη Δίσκου Εκφυλιστική Ασθένεια Δίσκων Σύνδρομο Οπίσθιου Κνημιαίου Τένοντα Ισχιαλγία Στένωση Σπονδυλικού Σωλήνα Σκολίωση Σύνδρομο Μυοσκελετικού Πόνου

Κήλη Δίσκου Εκφυλιστική Ασθένεια Δίσκων Σύνδρομο Οπίσθιου Κνημιαίου Τένοντα Ισχιαλγία Στένωση Σπονδυλικού Σωλήνα Σκολίωση Σύνδρομο Μυοσκελετικού Πόνου Disc Navigation Decompressor KINETRAC KNX-7000 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κήλη Δίσκου Εκφυλιστική Ασθένεια Δίσκων Σύνδρομο Οπίσθιου Κνημιαίου Τένοντα Ισχιαλγία Στένωση Σπονδυλικού Σωλήνα Σκολίωση Σύνδρομο Μυοσκελετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. «ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.ΙΩΝΙΑΣ Εισαγωγή: γή Η συνηθέστερη των παθήσεων που προσβάλλει τους ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ 53 KEΦΑΛΑΙΟ E ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Β. ΠΑΓΓΟΣ Δ. ΠΑΓΓΟΥ Μ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Επιδημιολογικές μελέτες αναφέρουν ότι η ωμική ζώνη αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματικές Ενότητες: Αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων & παθήσεων Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις Τραυματιολογία Επιδημιολογικές έρευνες αθλητικών τραυματισμών Προφορικές Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee

Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee Συνήθεις τραυματισμοί στο αλπικό SKI Πρόληψη και αντιμετώπισή τους Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee Κώστας Επαμεινωντίδης PT Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Κακώσεων & Παθήσεων Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί Αυχένος Δίκην Μαστιγίου. Whiplash Injuries Δ Ρ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Α. Π Ρ Ο Κ Ο Π ΙΟΥ

Τραυματισμοί Αυχένος Δίκην Μαστιγίου. Whiplash Injuries Δ Ρ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Α. Π Ρ Ο Κ Ο Π ΙΟΥ Τραυματισμοί Αυχένος Δίκην Μαστιγίου Whiplash Injuries Δ Ρ. Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Α. Π Ρ Ο Κ Ο Π ΙΟΥ Ε Π Ι Κ. Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Σ S G U L / U N I C Τ Μ Η Μ Α Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Η Θ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

όταν οι απλές ακτινογραφίες βάζουν την υπόνοια οστεοπόρωσης, τότε το άτοµο έχει χάσει το 30 % της οστικής του µάζας.

όταν οι απλές ακτινογραφίες βάζουν την υπόνοια οστεοπόρωσης, τότε το άτοµο έχει χάσει το 30 % της οστικής του µάζας. 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Εισαγωγή Η οστεοπόρωση είναι απ ότι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία όλων των χωρών µια ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΗ κατάσταση. Μία στις δύο γυναίκες 65 χρόνων έχει υποστεί τουλάχιστον ένα

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση των Μετεωρολογικών Παραγόντων σε Μυοσκελετικές Παθήσεις Επαγγελματιών Υγείας

Η Επίδραση των Μετεωρολογικών Παραγόντων σε Μυοσκελετικές Παθήσεις Επαγγελματιών Υγείας Η Επίδραση των Μετεωρολογικών Παραγόντων σε Μυοσκελετικές Παθήσεις Επαγγελματιών Υγείας Δήμητρα Παγγού-Κοκκινογούλη 1,Βάννα Πανδή-Αγαθοκλή 1 Φυσικοθεραπεύτρια, Msc «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία» Δρ. Χημικός-ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μυοσκελετικές διαταραχές και επιβαρύνσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό

Μυοσκελετικές διαταραχές και επιβαρύνσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόμος 5,Τεύχος 4, 168-175 ISSN 1791-9649 Μυοσκελετικές διαταραχές και επιβαρύνσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό Μπιτσιός Αθ. 1, Γιοφτσίδου Ασ. 2, Μάλλιου Π. 3, Μπενέκα

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "Η στάση του σώματός μας όταν εργαζόμαστε στον υπολογιστή, είναι πολύ σημαντική. Μια κακή στάση μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα, για παράδειγμα, στη μέση, στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργασία στο μάθημα «Εργονομία» 5 ου Εξαμήνου: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Ερευνητική Ομάδα: Δεσύπρη Μαργαρίτα Πίτσα Αικατερίνη-Κάθυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μυοσκελετικές παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης και παράγοντες κινδύνου κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής: Πολυεπίπεδη εργονομική ανάλυση

Μυοσκελετικές παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης και παράγοντες κινδύνου κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής: Πολυεπίπεδη εργονομική ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Μυοσκελετικές παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης και παράγοντες κινδύνου κατά την άσκηση της Οδοντιατρικής: Πολυεπίπεδη εργονομική ανάλυση Παγγού Δήμητρα 1, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 2, Κιούση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Ηοσφυαλγίαείναισημαντικόςλόγος ασθενείας νεαρών ενηλίκων Η χρήση των βασικών κανόνων της βιομηχανικής επιτρέπει καλύτερη τεχνική Βιομηχανική

Ηοσφυαλγίαείναισημαντικόςλόγος ασθενείας νεαρών ενηλίκων Η χρήση των βασικών κανόνων της βιομηχανικής επιτρέπει καλύτερη τεχνική Βιομηχανική Μετακίνηση βαρών Ηοσφυαλγίαείναισημαντικόςλόγος ασθενείας νεαρών ενηλίκων Η χρήση των βασικών κανόνων της βιομηχανικής επιτρέπει καλύτερη τεχνική Βιομηχανική Η εφαρμογή των νόμων της φυσικής (δυνάμεις)

Διαβάστε περισσότερα

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014

Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 Greek Leadership Diabetes Forum 11-April 2014 MΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Σ.Ι.Παππάς «Το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του ΣΔτ2. Ο Διαβήτης ως πρότυπο χρόνιων νόσων» ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΙΩΣIΜΟΤΗΤΑΣ Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης Δαούσης Δημήτριος Λέκτορας Παθολογίας/Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Υπευθ. Έκδοσης: Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος MSc Ε.Ε.ΔΙ.Π Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού e-περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Παγγού 1, Ιωάννα-Μαρίκα Κιούση 1,3, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 1,2,3, Κουτής Χαρίλαος 1,2,3 1 2 3

Δήμητρα Παγγού 1, Ιωάννα-Μαρίκα Κιούση 1,3, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 1,2,3, Κουτής Χαρίλαος 1,2,3 1 2 3 ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Δήμητρα Παγγού 1, Ιωάννα-Μαρίκα

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Αθλητική ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) 1 .. Κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία IV.. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

οστεοαρθρίτιδα δεν προστατεύουν από την οστεοπόρωση Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ Πρόεδρος ΕΛΙΟΣ

οστεοαρθρίτιδα δεν προστατεύουν από την οστεοπόρωση Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ Πρόεδρος ΕΛΙΟΣ Το αυξημένο σωματικό βάρος και η οστεοαρθρίτιδα δεν προστατεύουν από την οστεοπόρωση Ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα Γ. Π. Λυρίτης Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ γ Πρόεδρος ΕΛΙΟΣ Οι ποιο συχνές παθήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Μπίλλη Ευδ. Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτική Ελλάδας Γήρανση - ορισμός Σαφής ορισμός του γήρατος δεν υπάρχει Σύμφωνα με τον Shock, το γήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία Αναπνευστικού- Αναπνευστικοί μύες

Φυσιολογία Αναπνευστικού- Αναπνευστικοί μύες Φυσιολογία Αναπνευστικού- Αναπνευστικοί μύες Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Πνευμονολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Α Κλινική Εντατικής Θεραπείας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών Νοσοκομείο «ο Ευαγγελισμός»

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματικές Ενότητες: Αποκατάσταση μυοσκελετικών κακώσεων & παθήσεων Άσκηση & Χρόνιες Παθήσεις Τραυματιολογία Επιδημιολογικές έρευνες αθλητικών τραυματισμών Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α.,

Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο «Αμαλία. Δόνου Α., ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ, ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ». Μεϊμέτη Ε., Καφαντάρης Ι., Δόνου Α., Βογιατζόγλου E, Βογιατζόγλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Ασκήσεις για εύρος κινήσεων Κάμψη ισχίου και γόνατος: Ξαπλωμένος με τη πλάτη και τα πόδια τεντωμένα, τα δάκτυλα των ποδιών να βλέπουν κατά το ταβάνι και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Υποδομές Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Εργαστηριακές Υποδομές Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εργαστηριακές Υποδομές Τμήματος Φυσικοθεραπείας Ομάδα Σύνταξης-Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.4- ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦ.4- ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦ.4- ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4.ΙΙΙ ΙΙΙ.-ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σύγχρονη Εργονοµία 1 1 I. II. III. IV. ΚΛΑ ΟΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ I. ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ II. ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ III. ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ IV.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ στα VODAFONE SHOPS

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ στα VODAFONE SHOPS ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ στα VODAFONE SHOPS Health, Safety & Wellbeing ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VODAFONE Γιώργος Νικόπουλος 11/12/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ VODAFONE) ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist MSc, PT Συνήθης

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης ιαβήτης και κινητικά προβλήµατα Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία

Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη. Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Μακαρίτη Χ. Παναγιώτα Τσάρτα Ν. Δάφνη Επιβλέπουσα καθ/τρια: Αβραμίκα Μαρία Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με αναπνευστικά νοσήματα και ιδιαίτερα με χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΟΡΙΣΜΟΣ Πόνος στην οσφυϊκή χώρα οποιασδήποτε αιτιολογίας. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Δεύτερη σε συχνότητα αιτία επίσκεψης στον γιατρό. Πρώτη αιτία αποχής από

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS «ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» ΠΟΛΥΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Πτυχιακή εργασία για τον κλάδο της νοσηλευτικής Για μερική ικανοποίηση των όρων για απόκτηση Πτυχίου EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου ÔÅÕ ÏÓ 47, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Αντί προλόγου ÔÅÕ ÏÓ 47, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Αντί προλόγου Έêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 47, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Τις τελευταίες μέρες

Διαβάστε περισσότερα

«Αθλητικοί τραυματισμοί Διαφορική αξιολόγηση και θεραπεία»

«Αθλητικοί τραυματισμοί Διαφορική αξιολόγηση και θεραπεία» Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Υυσικοθεραπείας Επιστημονική Διημερίδα Υυσικοθεραπείας με θέμα: «Αθλητικοί τραυματισμοί Διαφορική αξιολόγηση και θεραπεία» 18 & 19 Μαΐου 2013 Αμυιθέατρο ΕΕΧΟΤ «Παύλος Κονιαλίδης»,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int 2011-03-15 12:25:14 Σκοπός Η μελέτη αξιολογεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα της χρήσης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση 2009, (40):138-142 Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση Σ. Μπακατσή Ως δραστηριότητες καθημερινής ζωής ορίζονται όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά για να ζήσουμε, η προσωπική αυτοφροντίδα (το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type Contact Person Aναρτημένες Ανακοινώσεις ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ P01 POSTER ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΥΡΑΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ (CAUDAL REGRESSION SYNDROME) NΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Λευκωσία P02 POSTER

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε Λ Ε Ν Η Κ Α Ρ Α Υ Ι Α Ν Ν Η, P S Y. D. Ε Γ Γ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Ε Ν Η Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ονοματεπώνυμο φοιτητριών: ΤΣΙΜΗΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. ΚΥΠΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα