ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΚΛΙΜΑ ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΚΛΙΜΑ ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15"

Transcript

1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΚΛΙΜΑ ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ

2 Χρόνος διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό αντικείμενο: Κλίμα, καιρός - κλίμα και γεωγραφική θέση - παρατήρηση καιρού. Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: 1. Να έχουν ήδη διδαχτεί τις γεωγραφικές συντεταγμένες. 2. Να γνωρίζουν τη σύνθεση της ατμόσφαιρας. 3. Να μπορούν να διαβάζουν και να χρησιμοποιούν χάρτες 4. Να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Να αναζητούν κλιματικά στοιχεία διαφόρων περιοχών της Ευρώπης. Να καταγράφουν καιρικά δεδομένα και να τα συσχετίζουν με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον καιρό, καθώς και με τις καιρικές προβλέψεις. Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ κλίματος και καιρού. Να παραθέτουν δεδομένα από τους χάρτες. Να συνδέουν έννοιες και διαδικασίες όπως κλίμα - περιβάλλον - άνθρωπος. Να χρησιμοποιούν την κατάλληλη επιστημονική ορολογία για να περιγράψουν το κλίμα και τον καιρό μιας περιοχής. Να αντιληφθούν πώς η αλόγιστη διαχείριση του πλανήτη και των φυσικών πόρων μπορεί να οδηγήσουν σε κλιματικές αλλαγές επιζήμιες για τη ζωή πάνω στον πλανήτη, αλλά και την επιβίωση του ίδιου του πλανήτη! Στόχοι ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών: Να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση των λογισμικών google earth, c-map & hot potatoes. Να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ως μια εναλλακτική πηγή πληροφοριών και γνώσεων. Να αναπτύξουν δεξιότητες για τη συλλογή, κατανόηση και διαχείριση πληροφοριών (δεξιότητες οθόνης). Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: να αναπτύξουν την ικανότητα να ακούνε,να εκφράζονται να επιχειρηματολογούν και να συνεργάζονται με τον συνομιλητή τους στην ομάδα εργασίας να εμπλουτιστεί η διαδικασία μάθησης με εικόνα και ήχο να δημιουργηθούν θετικά συναισθήματα για το αντικείμενο διδασκαλίας Επίπεδο εφαρμογής Το συγκεκριμένο σενάριο είναι σχεδιασμένο για τη μελέτη του καιρού, του κλίματος και των παραγόντων που το επηρεάζουν (Α Γυμνασίου). Απαραίτητα μέσα 1. Υπολογιστής εφοδιασμένος με τα προγράμματα του MS Office (Word, PowerPoint), Explorer, Acrobat, σύνδεση με το διαδίκτυο, τα λογισμικά google earth (για δορυφορικές εικόνες από μετεωρολογικούς δορυφόρους), hot potatoes & c-map. 2. Διδακτικό υλικό που αντλείται μέσα από το διαδίκτυο (προσομοιώσεις, βίντεο) 3. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ.

3 και του ΕΛΚΕΘΕ για την απόκτηση των καιρικών και κλιματολογικών δεδομένων και πληροφοριών για Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς και το Διαδραστικό Σχολικό βιβλίο, εμπλουτισμένο με html Τεκμηρίωση λογισμικού: Google earth: Είναι μια εφαρμογή που μας παρέχει δορυφορικές εικόνες μεγάλης ευκρίνειας. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι επίπεδες ή με υψομετρική λεπτομέρεια και πάνω τους υπάρχουν σημειωμένα σημεία ενδιαφέροντος (συντεταγμένες, υψόμετρο σημείων, τοπικές γεωγραφικές συνθήκες) και μπορούν να συνδυαστούν με χάρτες. Προσομοιώσεις: είναι ένας τρόπος μάθησης, μελέτης και κατανόησης μέσω του πειραματισμού πάνω σε ένα πραγματικό σύστημα ( καιρικών δεδομένων του πλανήτη) χωρίς οι μαθητές να έχουν άμεση επαφή μαζί του. Βίντεο: Από την πλευρά της ανάλυσης της πληροφορίας, το βίντεο βοηθά στη μελέτη ενός γεγονότος πολλές φορές και στην ανάλυση λεπτομερειών σε βάθος. Power point: Πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα διαφανειών στις οποίες, με την ενσωμάτωση κειμένων, εικόνων, βίντεο, ήχων και προσομοιώσεων, μπορεί να δημιουργηθεί μια εντυπωσιακή παρουσίαση που θα κάνει πιο ελκυστική τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. C map: Πρόκειται για µια τεχνική που εκθέτει τις έννοιες και τους ισχυρισµούς που κρύβονται µέσα στη γνωστική δοµή κάθε μαθητή και παρουσιάζει τις αλλαγές που εµφανίζονται σε αυτήν, διευκρινίζει τις παρερµηνείες, καθώς και την επιφανειακή ερµηνεία στη διαδικασία διδασκαλίας και εκµάθησης. Στο συγκεκριμένο σενάριο θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των μαθητών όσον αφορά τις κατηγορίες κλιμάτων του πλανήτη. Hot potatoes: Ένα λογισμικό κατάλληλο στην καλλιέργεια της κρίσης του μαθητή και τη σφαιρική σκέψη, αφού καλείται από το ολικό να μεταβεί στο μερικό, καθώς και στην αξιολόγηση των όσων έχει διδαχθεί ήδη. Οργάνωση τάξης υλικοτεχνική υποδομή: Οι μαθητές θα εργαστούν την πρώτη και την τέταρτη διδακτική ώρα σε αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και laptop και τις άλλες δυο στο εργαστήριο πληροφορικής. Θα καθίσουν σε ομάδες. Οι ομάδες θα συσταθούν βάσει της ανομοιογένειας των μαθητών. Σε κάθε υπολογιστή θα είναι ήδη εγκαταστημένα τα προαναφερθέντα λογισμικά και θα υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο. Κάθε ομάδα θα δουλεύει χωριστά και στο τέλος θα αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών και πειραματισμού στην ολομέλεια. Σε κάθε ομάδα θα γίνει καταμερισμός εργασιών (π.χ. συλλογή καιρικών δεδομένων συγκεκριμένης πόλης της Ευρώπης). Περιγραφή Εφαρμογή σεναρίου με λεπτομέρειες 1 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: Power point c map Χώρος: Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και laptop ΘΕΜΑ: «Κλίμα καιρός» Χρονοδιάγραμμα: Ερωτηματολόγιο: 10 Power point: 20 C-MAP: 5 Συζήτηση: 10 Στην αρχή δίνεται ένα ερωτηματολόγιο αφόρμησης και αξιολόγησης της προϋπάρχουσας γνώσης( το οποίο είναι και σε υπερσύνδεση στην αρχική σελίδα του power point). Αφού συμπληρωθεί από τους μαθητές, συνεχίζεται η παρουσίαση του power point, στο οποίο χρησιμοποιούνται 2 προσoμοιώσεις seilias, προσομοίωση από e- γεωγραφία και 5 βίντεο.

4 Στο power point παρουσιάζονται: i. Στην πρώτη διαφάνεια υπάρχει ενσωματωμένο ερωτηματολόγιο αφόρμησης και προϋπάρχουσας γνώσης. ii. Στη δεύτερη διαφάνεια υπάρχει σε υπερσύνδεση το βίντεο «Το κλίμα της γης και το φαινόμενο του θερμοκηπίου», https://www.youtube.com/watch?v=0k6dx K7T_B4 όπου περιγράφεται πώς τα αέρια του θερμοκηπίου συμβάλλουν στη θέρμανση και την επιβίωση στον πλανήτη. iii. 3 η και 4 η διαφάνεια: Ορισμοί κλίματος και καιρού, καθώς και βίντεο με τίτλο «Τι είναι το κλίμα;» https://www.youtube.com/watch?v=ebq9fnnsdng όπου παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ τους και οι κλιματικές ζώνες του πλανήτη. iv. 5 η διαφάνεια: Προσομοίωση από το site της e- γεωγραφίας «Πίνδος» (με ενσωμάτωση του URL της προσομοίωσης: με θέμα το πώς μια οροσειρά επηρεάζει το κλίμα μιας περιοχής. v. 6 η διαφάνεια: Βίντεο με τίτλο «Το κλίμα της Ευρώπης» https://www.youtube.com/watch?v=f83rg99sufk όπου παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα μιας περιοχής, το ποιοι από αυτούς και πώς επηρεάζουν το κλίμα της Ευρώπης, καθώς και οι τύποι κλίματος (ακολουθεί και διαφάνεια 7 η -με τους παράγοντες ως μια μορφή επανάληψης). vi. 8 η διαφάνεια: Διαφάνεια με τους τύπους κλιμάτων αρχικά και ακολούθως με τα χαρακτηριστικά τους, σταδιακά, για να δίνεται ο χρόνος στα παιδιά να αναφέρουν, αφού σκεφτούν, σε ποιο τύπο κλίματος ταιριάζει η κάθε περιγραφή. Στην ίδια διαφάνεια είναι σε υπερσύνδεση ενσωματωμένα 2 c- map.

5 Στο ένα οι μαθητές καλούνται με τη βοήθεια της περιγραφής και των εικόνων να δώσουν τον αντίστοιχο τύπο κλίματος και στο δεύτερο να βάλουν τις συνδέσεις μεταξύ περιγραφής και ονόματος κλίματος. Για να γίνει αυτό γίνεται άνοιγμα του προγράμματος c-map και άμεση παρέμβαση των μαθητών στον διαδραστικό πίνακα. vii. 9 η 10 η διαφάνεια: Ακολουθούν δυο προσομοιώσεις seilias (climate.swf blastisis.swf), όπου τα παιδιά θα «παίξουν» με τον κλιματικό χάρτη και τις ζώνες βλάστησης, όσων αφορά το κλίμα! 1. file:///c:/users/katerina/desktop/%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%b1 %CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81 %CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1 %20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%95%CE %92%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%20%CE%91%20%CF%84% CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82/POWER%20POINT%20WEATHER% 20SENARIO/climate.swf 2. file:///c:/users/katerina/desktop/%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%b1 %CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81 %CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1 %20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%95%CE %92%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%20%CE%91%20%CF%84% CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82/POWER%20POINT%20WEATHER% 20SENARIO/blastisi2.swf viii. 11 η διαφάνεια: Τέλος, παρουσιάζονται 2 βίντεο με θέμα «Η ανθρώπινη δραστηριότητα και το κλίμα της γης» https://www.youtube.com/watch?v=3x8znivlcd0 και «Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» https://www.youtube.com/watch?v=0tqqjt6nxlw όπου θίγεται το πρόβλημα της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου και της θερμοκρασίας της γης σε σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι, η παρουσίαση «επιστρέφει» εκεί από όπου ξεκίνησε (Φαινόμενο Θερμοκηπίου) για να αντιληφθούν οι μαθητές πώς ο άνθρωπος με την αλόγιστη διαχείριση του πλανήτη και των φυσικών πόρων μπορεί να αντιστρέψει τα πράγματα και κάτι στο οποίο οφείλεται η ίδια η ζωή, να το μετατρέψει σε επικίνδυνο για αυτή! Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια, όπου παρουσιάζονται οι απαντήσεις του αρχικού ερωτηματολογίου, για να εντοπιστεί η αρχική απόκλιση γνώσεων και τυχόν παρερμηνείες εννοιών. Οι μαθητές καλούνται, ανά δύο, να εντοπίσουν τυχόν λανθασμένες απαντήσεις και να δώσουν άλλες βάσει της γνώσης που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Ο κάθε μαθητής παρουσιάζει και κάνει τυχόν «διορθώσεις» στο ερωτηματολόγιο του άλλου μαθητή της δυάδας (με κόκκινο στυλό για να φαίνονται οι αποκλίσεις).

6 2 η και 3 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: Σύνδεση με της ΕΜΥ και του ΕΛΚΕΘΕ και με το Διαδραστικό Σχολικό Βιβλίο (http://ebooks.edu.gr/2013/) Google earth Φύλλο WORD Χώρος: Εργαστήριο πληροφορικής ΘΕΜΑ: «Συλλογή καιρικών και κλιματικών δεδομένων παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα μιας περιοχής/ πόλης» Χρονοδιάγραμμα: Χωρισμός σε ομάδες και καταμερισμός εργασιών : 10 1 η δραστηριότητα: 20 Συμπλήρωση πίνακα 1 και πίνακα 2: 10 (τέλος μιας διδακτικής ώρας) 2 η δραστηριότητα: 15 Συμπλήρωση πίνακα 3: 5 Φύλλο εργασίας 1: 10 Φύλλο εργασίας 2: 10 Φύλλο εργασίας 3: 5 (συμπεράσματα) Οι μαθητές κάθονται σε ομάδες σε κάθε υπολογιστή και συνδέονται με την ιστοσελίδα της ΕΜΥ. Στη συνέχεια λαμβάνουν καιρικά δεδομένα μιας ενδεικτικής ημέρας σχετικά με την μέση θερμοκρασία, την υγρασία, τους ανέμους και τη βροχόπτωση, για τις πόλεις: Αλεξανδρούπολη Αργοστόλι Ηράκλειο Κρήτης - Ιωάννινα Αθήνα Μόσχα Λισαβόνα - Βουδαπέστη και κάνουν καταγραφή τους σε φύλλο word. Επίσης συνδέονται με το Poseidon του ΕΛΚΕΘΕ και συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη χιονόπτωση, τη νεφοκάλυψη, το φορτίο σκόνης, τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση. Στη συνέχεια, ανοίγουν το google earth και συλλέγουν στοιχεία σχετικά με υψόμετρο, γεωγραφικό πλάτος, απόσταση από τη θάλασσα ωκεανό. Επίσης συνδέονται και με το Διαδραστικό Σχολικό βιβλίο (εμπλουτισμένο με html) για βοήθεια στην επεξεργασία δεδομένων και καθοδήγηση στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Οι μαθητές αξιολογούν τις προγνώσεις του καιρού με βάση την πραγματική κατάσταση που καταγράφεται στα δεδομένα των μετεωρολογικών δορυφόρων. Οι μαθητές μέσα από την όλη διαδικασία θα μάθουν να βρίσκουν, να χειρίζονται και να εμφανίζουν καιρικά και κλιματικά στοιχεία προκειμένου να αντιληφθούν την έννοια του καιρού και να είναι σε θέση να περιγράψουν το κλίμα περιοχών βασισμένοι σε επιστημονικές παρατηρήσεις. Σταδιακά θα γίνουν ικανοί να διατυπώνουν υποθέσεις σχετικά με άλλα θέματα (π.χ. ανθρωπογεωγραφίας) που συνδέονται με το κλίμα. 1 η Δραστηριότητα: i. Χωρίζουμε τα παιδιά σε έξι ομάδες. Πέντε ομάδες θα συνδεθούν με την ιστοσελίδα της ΕΜΥ.Τέσσερις από αυτές θα αναλάβουν μια πόλη από την πρώτη κατηγορία (Αλεξανδρούπολη Αργοστόλι Ηράκλειο Κρήτης - Ιωάννινα). Μια ομάδα θα αναλάβει τις πόλεις της δεύτερης κατηγορίας (Αθήνα - Μόσχα Λισαβόνα- Βουδαπέστη). Η έκτη ομάδα θα συνδεθεί με το ii. Poseidon του ΕΛΚΕΘΕ. Οι ομάδες που θα ασχοληθούν με τις τέσσερις ελληνικές πόλεις, κλικάρουν την επιλογή «Πρόγνωση καιρού» και κατόπιν «Επιλέξτε πόλη». Αφού η κάθε ομάδα επιλέξει πόλη, «ανεβαίνει» πίνακας καιρικών δεδομένων της ημέρας που διανύεται. Κάτω αριστερά από τον πίνακα αυτόν υπάρχει επιλογή «Κλιματολογία». Το κλικάρουμε. Οι νέοι πίνακες που παρουσιάζονται στην οθόνη μας περιέχουν δεδομένα

7 σχετικά με 1 ο και 2 ο εξάμηνο μέση θερμοκρασία μέση μηνιαία βροχόπτωση - μέση μηνιαία ένταση ανέμων. Καταγράφονται από την κάθε ομάδα τα δεδομένα της πόλης που έχουν αναλάβει για τους μήνες Ιανουάριο και Αύγουστο. Ένας μαθητής από κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συμπληρώσει τον συγκεντρωτικό πίνακα 1 με τα στοιχεία και των άλλων ομάδων. Κατόπιν, (στο τέλος των δραστηριοτήτων) απαντούν στο 1 ο φύλλο εργασίας Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΟΛΕΙΣ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΡΟΧ/ΣΗ ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΩΝ ΙΑΝ/ΡΙΟΣ ΑΥΓ/ΣΤΟΣ ΙΑΝ/ΡΙΟΣ ΑΥΓ/ΣΤΟΣ ΙΑΝ/ΡΙΟΣ ΑΥΓ/ΣΤΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ iii. Η ομάδα που ανέλαβε τις ευρωπαϊκές πόλεις (συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας), πηγαίνει στην αρχική σελίδα της ΕΜΥ και κλικάρει πάνω στον χάρτη της Ευρώπης. Αφού «ανοίξει» ο χάρτης, τα παιδιά συμπληρώνουν τον πίνακα 2 με τα δεδομένα: θερμοκρασία, ποσοστό υγρασίας και ένταση ανέμων (αναφέρεται κάτω αριστερά με νούμερα στο ίδιο χρώμα της γραμμής διεύθυνσης των ανέμων που υπάρχει σε κάθε πόλη στο χάρτη) στην χρονική στιγμή 9.00 UTC ή κοντινή αν δεν είναι δυνατόν (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα). Ο χρόνος μέσα στην ημέρα επιλέγεται από τα βελάκια που υπάρχουν κάτω δεξιά στο χάρτη. Διευκρινίζεται στους μαθητές ότι οι ώρες προβλέψεων της ΕΜΥ έχουν απόκλιση -3h από την κανονική ώρα Ελλάδος. Κατόπιν, (στο τέλος των δραστηριοτήτων) απαντούν στο 1 ο φύλλο εργασίας Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΟΛΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΣΧΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΩΝ iv. Η έκτη ομάδα συνδέεται με την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕΘΕ, Poseidon. Δεξιά στην οθόνη υπάρχει επιλογή «πρόγνωση καιρού». Το κλικάρουμε και επιλέγουμε «Ευρώπη». Ανεβαίνει χάρτης της Ευρώπης με καιρικά δεδομένα. Πάνω αριστερά του χάρτη υπάρχει επιλογή «επιλέξτε παράμετρο». Πατάμε το βελάκι και επιλέγουμε διαδοχικά : «χιονόπτωση», «νεφοκάλυψη», «φορτίο σκόνης», «θερμοκρασία» και «βροχόπτωση». Πάνω δεξιά του χάρτη υπάρχει επιλογή για μέρα και ώρα. Επιλέγουμε 9.00 UTC, σήμερα (υπενθυμίζεται στους μαθητές ότι οι ώρες προβλέψεων της ΕΜΥ έχουν απόκλιση -3h από την κανονική ώρα Ελλάδος). Κρατούν σημειώσεις. Οι μαθητές στο τέλος των δραστηριοτήτων απαντούν το 1 ο φύλλο εργασίας Γ.

8 2 η Δραστηριότητα: i. Οι μαθητές κάθονται σε έναν υπολογιστή χωρισμένοι σε 8 ομάδες. ii. Ανοίγουν το λογισμικό Google Earth. iii. Η κάθε ομάδα πληκτρολογεί πάνω αριστερά στη μηχανή αναζήτησης μια πόλη την οποία έχει αναλάβει (Αλεξανδρούπολη Αργοστόλι Ηράκλειο Κρήτης Ιωάννινα - Αθήνα Μόσχα Λισαβόνα Βουδαπέστη) iv. Ο δορυφόρος «ταξιδεύει» πάνω στον πλανήτη και εστιάζει στο σημείο επιλογής. v. Βάζουμε σταθερό τον κέρσορα πάνω στο σημείο που υποδεικνύει την πόλη μας. Κάτω δεξιά παρατηρούμε τις συντεταγμένες και το υψόμετρο που μας δίνει ο δορυφόρος. Καταγράφουμε το γεωγραφικό πλάτος και το υψόμετρο. vi. Δεξιά της οθόνης υπάρχει ρυθμιστικό μεγέθυνσης και σμίκρυνσης, καθώς και ρυθμιστικό προσανατολισμού βόρεια, νότια, ανατολικά ή δυτικά. Με το σύμβολο ( ) του ρυθμιστικού «απομακρυνόμαστε» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη μας το κοντινότερο σημείο της θάλασσας. Στην εργαλειοθήκη πάνω από το χάρτη υπάρχει σύμβολο «χάρακας». Το κλικάρουμε. Ανοίγει νέο παράθυρο επιλογών. Επιλέγουμε «διαδρομή» και εκεί που λέει μήκος επιλέγουμε «χιλιόμετρα». Αποθηκεύουμε. Πάμε με τον κέρσορα πάνω από το σημείο που υποδεικνύει την πόλη μας. Εμφανίζεται ένα τετράγωνο σύμβολο. Κάνουμε ένα κλικ πάνω στο σημείο της πόλης και ένα κλικ πάνω στο κοντινότερο σημείο ακτής. Στην οθόνη εμφανίζεται μια κίτρινη γραμμή που ενώνει τα δυο σημεία. Στο παράθυρο με την τελευταία μας επιλογή μπροστά από τη λέξη χλμ εμφανίζεται ένα νούμερο που είναι η απόσταση της πόλης μας από τη θάλασσα σε χλμ. vii. Καταγράφονται τα δεδομένα. viii. Ένας μαθητής από κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συμπληρώσει τον συγκεντρωτικό πίνακα 3 με τα στοιχεία και των άλλων ομάδων. Οι μαθητές απαντούν το 2 ο φύλλο εργασίας. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΟΛΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΓΕΩΓΡ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΟΣΧΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

9 Μοιράζονται στους μαθητές τα φύλλα εργασίας. Συνδέονται με το Διαδραστικό Σχολικό Βιβλίο (http://ebooks.edu.gr/2013/) εμπλουτισμένο με html. Απαντούν βάσει των δεδομένων που συγκέντρωσαν και με τη βοήθεια του Διαδραστικού βιβλίου : κλιματικός χάρτης html: A102/148/1058,3810/extras/maps/map_world_4/map_world4.html Παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους (ανά ομάδα) στην ολομέλεια. Συμπεράσματα: Συμπληρώνουν τον τελικό πίνακα 4 (φύλλο εργασίας 3) 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. Αλεξανδρούπολη Αργοστόλι Ηράκλειο Κρήτης - Ιωάννινα Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση τα δεδομένα του πίνακα 1 και 3: 1. Ποιες δυο πόλεις έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό μέσης βροχόπτωσης τον Ιανουάριο; Αιτιολογήστε με βάση τη γεωγραφική τους θέση. 2. Ποια πόλη έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μέσης βροχόπτωσης τον Αύγουστο; Είναι ορεινή, παραθαλάσσια ή πεδινή πόλη; Σε ποιον από τους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα οφείλεται αυτό; 3. Ποια πόλη έχει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το χειμώνα και ποια τις υψηλότερες; Ποια από τις δυο βρίσκεται βορειότερα και ποια νοτιότερα; Ποια από τις δυο βρίσκεται κοντά ή σε απόσταση από τη θάλασσα; Τι συμπεραίνετε; 4. Δυνατότερους ανέμους παρατηρείτε στις πόλεις που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα ή σε μεγάλη απόσταση από αυτή (και σε ποιες); Ποιον μήνα; Αιτιολογήστε. Β. Αθήνα Μόσχα Λισαβόνα Βουδαπέστη Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση τα δεδομένα του πίνακα 2 και 3: 1. Ποια πόλη έχει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία; Ποιες τοπικές γεωγραφικές συνθήκες (από αυτές που έχεις διδαχθεί) θεωρείς ότι την επηρεάζουν για αυτό; 2. Ποια πόλη έχει τη χαμηλότερη θερμοκρασία; Πώς επηρεάζει σε αυτό η γεωγραφική της θέση; 3. Ποια πόλη έχει το μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας και ποια το μικρότερο; Δώσε έναν λόγο για τον οποίο μπορεί να συμβαίνει αυτό. 4. Σε ποια πόλη παρατηρείτε την μικρότερη ένταση ανέμων; Βρίσκεται κοντά ή μακριά από τη θάλασσα; Γ. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις παρατηρώντας ταυτόχρονα τους χάρτες του Poseidon που έχετε επιλέξει: 1. Σε ποια σημεία της Ευρώπης παρατηρείτε το μεγαλύτερο ύψος χιονόπτωσης; Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; Σε αυτά τα σημεία η ήπειρος είναι ορεινή ή πεδινή; 2. Η χαμηλότερη νέφωση (κοντύτερα στην επιφάνεια) παρατηρείται βόρεια (ΒΑ ή ΒΔ) ή νότια (ΝΑ ή ΝΔ) της ηπείρου; Αιτιολογήστε (από τους ψυχρούς ανέμους ποιας ηπείρου επηρεάζεται η Ευρώπη;). 3. Από ποια ήπειρο μετακινείται το μεγαλύτερο φορτίο σκόνης προς την Ευρώπη; Ποιες περιοχές της επηρεάζει και πώς; 4. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες παρατηρούνται βόρεια ή νότια της ηπείρου; Πού οφείλεται αυτό; 5. Τη μεγαλύτερη βροχόπτωση την έχουμε στο εσωτερικό της ηπείρου ή στις παραθαλάσσιες περιοχές; Αιτιολογήστε. 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση τα δεδομένα του πίνακα 3: 1. Ποια πόλη έχει το μεγαλύτερο και ποια το μικρότερο γεωγραφικό πλάτος; 2. Ποια πόλη έχει το μεγαλύτερο και ποια το μικρότερο υψόμετρο; 3. Ποια πόλη βρίσκεται κοντινότερα στη βόρεια Ασία; 4. Ποια πόλη βρίσκεται κοντινότερα στη Σαχάρα;

10 5. Ποια πόλη βρίσκεται κοντινότερα στον κόλπο του Μεξικού; 6. Ποια πόλη βρίσκεται κοντινότερα στον Ατλαντικό Ωκεανό; 7. Ποια πόλη βρίσκεται πιο κοντά στη θάλασσα και ποια πιο μακριά; 3 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βασισμένοι στα στοιχεία που αναζητήσατε, ανακαλύψατε και καταγράψατε (c-map,πίνακες δεδομένων από δραστηριότητες), καθώς και σε όλα όσα παρακολουθήσατε στο αρχικό power point, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα τσεκάροντας ό,τι θεωρείτε πως επηρεάζει τις καιρικές και κλιματικές συνθήκες κάθε πόλης: ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΟΛΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΟΣΧΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΑΠΟΣΤ. ΑΠΟ ΙΣΗΜ/ΝΟ (μικρό Γ.Π.) ΑΠΟΣΤ. ΑΠΟ ΙΣΗΜ/ΝΟ (μεγάλο Γ.Π.) ΑΠΟΣΤ. ΑΠΟ ΘΑΛ/ΣΑ (κοντά) ΥΨΟ- ΜΕΤΡΟ ΔΥΤ. ΑΝΕΜ. ΩΚΕΑΝ. ΝΟΤ. ΑΝΕΜ. ΣΑΧΑΡ. ΒΟΡ. ΑΝΕΜ. ΑΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑ ΚΟΛΠ. ΜΕΞΙΚ. 4 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: Hot potatoes Χώρος: Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και laptop ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση καμπύλης γνώσεων μαθητών» Χρονοδιάγραμμα: Δημιουργία ομάδων και παρουσίαση διαδικασίας : 5 Απάντηση ασκήσεων από τις ομάδες: 30 Αξιολόγηση συζήτηση : 10 Αφού συνδέσουμε το διαδραστικό με τον φορητό υπολογιστή, ανοίγουμε το φάκελο με τα html αρχεία Hot potatoes. Οι μαθητές χωρίζονται ανά δυο σε ομάδες και εναλλάξ σηκώνονται στον διαδραστικό και απαντούν στις ερωτήσεις που «παίζονται» στον πίνακα με τη μορφή html. Η κάθε ομάδα κρατά τα ποσοστά επιτυχίας της. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές θα αναζητήσουν την καμπύλη κατανόησης και μάθησης (ή παρερμηνειών!) εννοιών σχετικά με τον καιρό και το κλίμα. Κατόπιν, γίνεται αξιολόγηση της όλης διαδικασίας (και των 4 διδακτικών ωρών του σεναρίου) με φύλλο αξιολόγησης που τους μοιράζεται. ΠΗΓΕΣ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ VIDEOS YOUTUBE ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ downloads E-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ seilias ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΡΙΔΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΚΕΘΕ Poseidon Διαδραστικό σχολικό βιβλίο εμπλουτισμένο με html.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2014 Google Earth Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2 Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων Εξώφυλλο... 1 Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικά Εργαλεία... 4 -Search Panel -Overview Map - Hide/Show

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. 1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα του internet και στη σελίδα Google κάνουμε κλικ στα εικονίδια με τα τετραγωνάκια πάνω δεξιά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ1 ΥΠΕΥΘ.ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ1 ΥΠΕΥΘ.ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ1 ΥΠΕΥΘ.ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Μαθηματικά (Κεφάλαιο 50, σελ. 128), ΤΠΕ, Γεωγραφία, Ευέλικτη Ζώνη ΤΑΞΗ: ΣΤ δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity

Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Σχέδιο Μαθήµατος: Πολυκάναλη Ηχογράφηση στο Audacity Θεµατική Ενότητα: Μουσική Τεχνολογία Τάξη: Β Γυµνασίου Διάρκεια: 2 περίοδοι Καθηγητής: Σκοπός Με το συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές θα γνωρίσουν την

Διαβάστε περισσότερα

Google Map Χάρτες στο διαδίκτυο

Google Map Χάρτες στο διαδίκτυο Google Map Χάρτες στο διαδίκτυο Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Google Maps είναι ένας online διαδραστικός χάρτης του κόσμου. Σε αυτό θα βρείτε χάρτες από τις περισσότερες χώρες και πόλεις του κόσμου παρουσιασμένους

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων»

«Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» «Κόμικ: μια ευκαιρία για τη διαχείριση φακέλων» Ιωσηφίδου Μαρία 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Τζιμόπουλος Νίκος 3 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας miosifid@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα '

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα ' Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα ' Φάση 1η: Προβληματισμός Επιλογή θέματος Οι γιορτές των Χριστουγέννων δεν είναι και τόσο μακριά όσο φαίνονται. Χωρίς να το καταλάβουμε η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Είσοδος στα Windows και οθόνη κλειδώματος 11. Οι πρώτες ρυθμίσεις των Windows 8 29. H επιφάνεια εργασίας 49

Εισαγωγή 6. Είσοδος στα Windows και οθόνη κλειδώματος 11. Οι πρώτες ρυθμίσεις των Windows 8 29. H επιφάνεια εργασίας 49 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Είσοδος στα Windows και οθόνη κλειδώματος 11 Οι πρώτες ρυθμίσεις των Windows 8 29 H επιφάνεια εργασίας 49 Πλοήγηση στο Internet με τον Internet Explorer 65 Επικοινωνία και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ενημέρωση για θέματα εξετάσεων της Γ γυμνασίου για το μάθημα της πληροφορικής (σχετικά με τη logo).

ΘΕΜΑ Ενημέρωση για θέματα εξετάσεων της Γ γυμνασίου για το μάθημα της πληροφορικής (σχετικά με τη logo). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑΣ Μεσογείων 402-15342 - Αγία Παρασκευή 210-6392243,

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές»

ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΚΣΕ ΣΕΚ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο στη Γλώσσα Ανάλυση Σύνθεση Παραγωγή Αφηγηµατικού Κειµένου Με τίτλο: «ηµιουργώντας ένα άλµπουµ από τις καλοκαιρινές διακοπές» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 η Ενότητα Στην 4 η Ενότητα ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) έχουμε δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσομοίωση

Λίγα λόγια για την προσομοίωση Λίγα λόγια για την προσομοίωση Η συγκεκριμένη προσομοίωση με εικονικό εργαστήριο είναι μια ενδιαφέρουσα και αρκετά ελκυστική προσομοίωση για τους μαθητές. Γίνεται αναπαράσταση της κίνησης των φορτίων σε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ. Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Υλοποίηση ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών Δήμος Σάμου Εγχειρίδιο Χρήσης - Παρουσίαση Portal ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.4.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12. Δημιουργία λογαριασμού 16. Δημιουργία καναλιού 26. Έσοδα από τα βίντεο 42

Εισαγωγή 6. Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12. Δημιουργία λογαριασμού 16. Δημιουργία καναλιού 26. Έσοδα από τα βίντεο 42 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12 Δημιουργία λογαριασμού 16 Δημιουργία καναλιού 26 Έσοδα από τα βίντεο 42 Εμφάνιση στατιστικών 57 Μηνύματα και επικοινωνία 65 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας Joomla

Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας Joomla Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας Joomla Πριν ξεκινήσετε την δημιουργία ιστοσελίδας πρέπει να κάνετε μια ρύθμιση στον υπολογιστή, στον οποίο θα εργαστείτε. Με την ρύθμιση αυτή, επιτρέπεται στον φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης

Φύλλα εργασίας. MicroWorlds Pro. Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο. Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Φύλλα εργασίας MicroWorlds Pro Πολυμεσικές Εφαρμογές με την χρήση της γλώσσας LOGO Στο Γυμνάσιο Β. Χ. Χρυσοχοΐδης Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας 2 «Σχεδίαση και ανάπτυξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ Σεμινάριο Ενημέρωσης: 26 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς

a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας c. Ξεκινούμε να γράφουμε την διαφάνεια a. Είναι η πρώτη διαφάνεια της σειράς PowerPoint 1. Εισαγωγή διαφάνειας a. Κάνουμε κλικ στο Δημιουργία Διαφάνειας b. Επιλέγουμε το είδος της διαφάνειας που επιθυμούμε. Η πρώτη διαφάνεια συνήθως είναι η διαφάνεια τίτλου. c. Ξεκινούμε να γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Για να δημιουργήσετε τη δική σας Ψηφιακή Υπογραφή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία που σας παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.sch.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 6.5. Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

8. Θερμοκρασία και θερμότητα - Μεταβολές καταστάσεων της ύλης

8. Θερμοκρασία και θερμότητα - Μεταβολές καταστάσεων της ύλης 8. Θερμοκρασία και θερμότητα - Μεταβολές καταστάσεων της ύλης Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Μεταβολές καταστάσεων της ύλης Γνωστικό Αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος Διδακτική Ενότητα: Μεταβολές καταστάσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης

Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης Το πείραμα του Ερατοσθένη και η μέτρηση της περιφέρειας της Γης Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Περιεχόμενα Προετοιμασία δραστηριότητας Α. Υλικά και φύλλα εργασίας 3 Β. Εγκατάσταση του προγράμματος "Google

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ INTERACTIVE PHYSICS Η ιδέα του σεναρίου είναι μια απλή σκηνή καθημερινότητας. Η γιαγιά η οποία μένει στον 3 ο όροφο της πολυκατοικίας και σε ύψος Η=10m- έχει στείλει τον εγγονό της το Γιωργάκη να ψωνίσει στη λαική. Ο Γιωργάκης

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

AgentSheets: Εκπαιδευτικό Εργαλείο ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων και δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Σχολείο

AgentSheets: Εκπαιδευτικό Εργαλείο ανάπτυξης αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων και δραστηριοτήτων για το Ελληνικό Σχολείο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΣΧΕΤΙΚΗ» ΘΕΣΗ

ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΣΧΕΤΙΚΗ» ΘΕΣΗ 1 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΣΧΕΤΙΚΗ» ΘΕΣΗ Μαθαίνω τα κύρια σημεία Πολλές φορές μάς ενδιαφέρει να ξέρουμε τη θέση ενός ανθρώπου, ενός αντικειμένου, ενός τόπου κτλ. Σχετική θέση ενός σημείου ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Τάξη: Β Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Chem-PA 2006 Χημεία Λυκείου Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Οδηγός εγκατάστασης του λογισμικού Προϋποθέσεις Για τη σωστή λειτουργία του Chem-PA 2006 θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα