ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΚΛΙΜΑ ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΚΛΙΜΑ ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15"

Transcript

1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΚΛΙΜΑ ΚΑΙΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ

2 Χρόνος διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό αντικείμενο: Κλίμα, καιρός - κλίμα και γεωγραφική θέση - παρατήρηση καιρού. Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: 1. Να έχουν ήδη διδαχτεί τις γεωγραφικές συντεταγμένες. 2. Να γνωρίζουν τη σύνθεση της ατμόσφαιρας. 3. Να μπορούν να διαβάζουν και να χρησιμοποιούν χάρτες 4. Να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Να αναζητούν κλιματικά στοιχεία διαφόρων περιοχών της Ευρώπης. Να καταγράφουν καιρικά δεδομένα και να τα συσχετίζουν με τους παράγοντες που επηρεάζουν τον καιρό, καθώς και με τις καιρικές προβλέψεις. Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ κλίματος και καιρού. Να παραθέτουν δεδομένα από τους χάρτες. Να συνδέουν έννοιες και διαδικασίες όπως κλίμα - περιβάλλον - άνθρωπος. Να χρησιμοποιούν την κατάλληλη επιστημονική ορολογία για να περιγράψουν το κλίμα και τον καιρό μιας περιοχής. Να αντιληφθούν πώς η αλόγιστη διαχείριση του πλανήτη και των φυσικών πόρων μπορεί να οδηγήσουν σε κλιματικές αλλαγές επιζήμιες για τη ζωή πάνω στον πλανήτη, αλλά και την επιβίωση του ίδιου του πλανήτη! Στόχοι ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών: Να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση των λογισμικών google earth, c-map & hot potatoes. Να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ως μια εναλλακτική πηγή πληροφοριών και γνώσεων. Να αναπτύξουν δεξιότητες για τη συλλογή, κατανόηση και διαχείριση πληροφοριών (δεξιότητες οθόνης). Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: να αναπτύξουν την ικανότητα να ακούνε,να εκφράζονται να επιχειρηματολογούν και να συνεργάζονται με τον συνομιλητή τους στην ομάδα εργασίας να εμπλουτιστεί η διαδικασία μάθησης με εικόνα και ήχο να δημιουργηθούν θετικά συναισθήματα για το αντικείμενο διδασκαλίας Επίπεδο εφαρμογής Το συγκεκριμένο σενάριο είναι σχεδιασμένο για τη μελέτη του καιρού, του κλίματος και των παραγόντων που το επηρεάζουν (Α Γυμνασίου). Απαραίτητα μέσα 1. Υπολογιστής εφοδιασμένος με τα προγράμματα του MS Office (Word, PowerPoint), Explorer, Acrobat, σύνδεση με το διαδίκτυο, τα λογισμικά google earth (για δορυφορικές εικόνες από μετεωρολογικούς δορυφόρους), hot potatoes & c-map. 2. Διδακτικό υλικό που αντλείται μέσα από το διαδίκτυο (προσομοιώσεις, βίντεο) 3. Επίσης θα χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ.

3 και του ΕΛΚΕΘΕ για την απόκτηση των καιρικών και κλιματολογικών δεδομένων και πληροφοριών για Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς και το Διαδραστικό Σχολικό βιβλίο, εμπλουτισμένο με html Τεκμηρίωση λογισμικού: Google earth: Είναι μια εφαρμογή που μας παρέχει δορυφορικές εικόνες μεγάλης ευκρίνειας. Οι φωτογραφίες μπορεί να είναι επίπεδες ή με υψομετρική λεπτομέρεια και πάνω τους υπάρχουν σημειωμένα σημεία ενδιαφέροντος (συντεταγμένες, υψόμετρο σημείων, τοπικές γεωγραφικές συνθήκες) και μπορούν να συνδυαστούν με χάρτες. Προσομοιώσεις: είναι ένας τρόπος μάθησης, μελέτης και κατανόησης μέσω του πειραματισμού πάνω σε ένα πραγματικό σύστημα ( καιρικών δεδομένων του πλανήτη) χωρίς οι μαθητές να έχουν άμεση επαφή μαζί του. Βίντεο: Από την πλευρά της ανάλυσης της πληροφορίας, το βίντεο βοηθά στη μελέτη ενός γεγονότος πολλές φορές και στην ανάλυση λεπτομερειών σε βάθος. Power point: Πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα διαφανειών στις οποίες, με την ενσωμάτωση κειμένων, εικόνων, βίντεο, ήχων και προσομοιώσεων, μπορεί να δημιουργηθεί μια εντυπωσιακή παρουσίαση που θα κάνει πιο ελκυστική τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. C map: Πρόκειται για µια τεχνική που εκθέτει τις έννοιες και τους ισχυρισµούς που κρύβονται µέσα στη γνωστική δοµή κάθε μαθητή και παρουσιάζει τις αλλαγές που εµφανίζονται σε αυτήν, διευκρινίζει τις παρερµηνείες, καθώς και την επιφανειακή ερµηνεία στη διαδικασία διδασκαλίας και εκµάθησης. Στο συγκεκριμένο σενάριο θα χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των μαθητών όσον αφορά τις κατηγορίες κλιμάτων του πλανήτη. Hot potatoes: Ένα λογισμικό κατάλληλο στην καλλιέργεια της κρίσης του μαθητή και τη σφαιρική σκέψη, αφού καλείται από το ολικό να μεταβεί στο μερικό, καθώς και στην αξιολόγηση των όσων έχει διδαχθεί ήδη. Οργάνωση τάξης υλικοτεχνική υποδομή: Οι μαθητές θα εργαστούν την πρώτη και την τέταρτη διδακτική ώρα σε αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και laptop και τις άλλες δυο στο εργαστήριο πληροφορικής. Θα καθίσουν σε ομάδες. Οι ομάδες θα συσταθούν βάσει της ανομοιογένειας των μαθητών. Σε κάθε υπολογιστή θα είναι ήδη εγκαταστημένα τα προαναφερθέντα λογισμικά και θα υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο. Κάθε ομάδα θα δουλεύει χωριστά και στο τέλος θα αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών και πειραματισμού στην ολομέλεια. Σε κάθε ομάδα θα γίνει καταμερισμός εργασιών (π.χ. συλλογή καιρικών δεδομένων συγκεκριμένης πόλης της Ευρώπης). Περιγραφή Εφαρμογή σεναρίου με λεπτομέρειες 1 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: Power point c map Χώρος: Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και laptop ΘΕΜΑ: «Κλίμα καιρός» Χρονοδιάγραμμα: Ερωτηματολόγιο: 10 Power point: 20 C-MAP: 5 Συζήτηση: 10 Στην αρχή δίνεται ένα ερωτηματολόγιο αφόρμησης και αξιολόγησης της προϋπάρχουσας γνώσης( το οποίο είναι και σε υπερσύνδεση στην αρχική σελίδα του power point). Αφού συμπληρωθεί από τους μαθητές, συνεχίζεται η παρουσίαση του power point, στο οποίο χρησιμοποιούνται 2 προσoμοιώσεις seilias, προσομοίωση από e- γεωγραφία και 5 βίντεο.

4 Στο power point παρουσιάζονται: i. Στην πρώτη διαφάνεια υπάρχει ενσωματωμένο ερωτηματολόγιο αφόρμησης και προϋπάρχουσας γνώσης. ii. Στη δεύτερη διαφάνεια υπάρχει σε υπερσύνδεση το βίντεο «Το κλίμα της γης και το φαινόμενο του θερμοκηπίου», https://www.youtube.com/watch?v=0k6dx K7T_B4 όπου περιγράφεται πώς τα αέρια του θερμοκηπίου συμβάλλουν στη θέρμανση και την επιβίωση στον πλανήτη. iii. 3 η και 4 η διαφάνεια: Ορισμοί κλίματος και καιρού, καθώς και βίντεο με τίτλο «Τι είναι το κλίμα;» https://www.youtube.com/watch?v=ebq9fnnsdng όπου παρουσιάζονται οι διαφορές μεταξύ τους και οι κλιματικές ζώνες του πλανήτη. iv. 5 η διαφάνεια: Προσομοίωση από το site της e- γεωγραφίας «Πίνδος» (με ενσωμάτωση του URL της προσομοίωσης: με θέμα το πώς μια οροσειρά επηρεάζει το κλίμα μιας περιοχής. v. 6 η διαφάνεια: Βίντεο με τίτλο «Το κλίμα της Ευρώπης» https://www.youtube.com/watch?v=f83rg99sufk όπου παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα μιας περιοχής, το ποιοι από αυτούς και πώς επηρεάζουν το κλίμα της Ευρώπης, καθώς και οι τύποι κλίματος (ακολουθεί και διαφάνεια 7 η -με τους παράγοντες ως μια μορφή επανάληψης). vi. 8 η διαφάνεια: Διαφάνεια με τους τύπους κλιμάτων αρχικά και ακολούθως με τα χαρακτηριστικά τους, σταδιακά, για να δίνεται ο χρόνος στα παιδιά να αναφέρουν, αφού σκεφτούν, σε ποιο τύπο κλίματος ταιριάζει η κάθε περιγραφή. Στην ίδια διαφάνεια είναι σε υπερσύνδεση ενσωματωμένα 2 c- map.

5 Στο ένα οι μαθητές καλούνται με τη βοήθεια της περιγραφής και των εικόνων να δώσουν τον αντίστοιχο τύπο κλίματος και στο δεύτερο να βάλουν τις συνδέσεις μεταξύ περιγραφής και ονόματος κλίματος. Για να γίνει αυτό γίνεται άνοιγμα του προγράμματος c-map και άμεση παρέμβαση των μαθητών στον διαδραστικό πίνακα. vii. 9 η 10 η διαφάνεια: Ακολουθούν δυο προσομοιώσεις seilias (climate.swf blastisis.swf), όπου τα παιδιά θα «παίξουν» με τον κλιματικό χάρτη και τις ζώνες βλάστησης, όσων αφορά το κλίμα! 1. file:///c:/users/katerina/desktop/%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%b1 %CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81 %CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1 %20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%95%CE %92%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%20%CE%91%20%CF%84% CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82/POWER%20POINT%20WEATHER% 20SENARIO/climate.swf 2. file:///c:/users/katerina/desktop/%cf%83%ce%b5%ce%bd%ce%b1 %CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81 %CE%BF%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1 %20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9D%CE%95%CE %92%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%20%CE%91%20%CF%84% CE%B1%CE%BE%CE%B7%CF%82/POWER%20POINT%20WEATHER% 20SENARIO/blastisi2.swf viii. 11 η διαφάνεια: Τέλος, παρουσιάζονται 2 βίντεο με θέμα «Η ανθρώπινη δραστηριότητα και το κλίμα της γης» https://www.youtube.com/watch?v=3x8znivlcd0 και «Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» https://www.youtube.com/watch?v=0tqqjt6nxlw όπου θίγεται το πρόβλημα της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου και της θερμοκρασίας της γης σε σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Έτσι, η παρουσίαση «επιστρέφει» εκεί από όπου ξεκίνησε (Φαινόμενο Θερμοκηπίου) για να αντιληφθούν οι μαθητές πώς ο άνθρωπος με την αλόγιστη διαχείριση του πλανήτη και των φυσικών πόρων μπορεί να αντιστρέψει τα πράγματα και κάτι στο οποίο οφείλεται η ίδια η ζωή, να το μετατρέψει σε επικίνδυνο για αυτή! Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια, όπου παρουσιάζονται οι απαντήσεις του αρχικού ερωτηματολογίου, για να εντοπιστεί η αρχική απόκλιση γνώσεων και τυχόν παρερμηνείες εννοιών. Οι μαθητές καλούνται, ανά δύο, να εντοπίσουν τυχόν λανθασμένες απαντήσεις και να δώσουν άλλες βάσει της γνώσης που αποκόμισαν από την παρουσίαση. Ο κάθε μαθητής παρουσιάζει και κάνει τυχόν «διορθώσεις» στο ερωτηματολόγιο του άλλου μαθητή της δυάδας (με κόκκινο στυλό για να φαίνονται οι αποκλίσεις).

6 2 η και 3 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: Σύνδεση με της ΕΜΥ και του ΕΛΚΕΘΕ και με το Διαδραστικό Σχολικό Βιβλίο (http://ebooks.edu.gr/2013/) Google earth Φύλλο WORD Χώρος: Εργαστήριο πληροφορικής ΘΕΜΑ: «Συλλογή καιρικών και κλιματικών δεδομένων παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα μιας περιοχής/ πόλης» Χρονοδιάγραμμα: Χωρισμός σε ομάδες και καταμερισμός εργασιών : 10 1 η δραστηριότητα: 20 Συμπλήρωση πίνακα 1 και πίνακα 2: 10 (τέλος μιας διδακτικής ώρας) 2 η δραστηριότητα: 15 Συμπλήρωση πίνακα 3: 5 Φύλλο εργασίας 1: 10 Φύλλο εργασίας 2: 10 Φύλλο εργασίας 3: 5 (συμπεράσματα) Οι μαθητές κάθονται σε ομάδες σε κάθε υπολογιστή και συνδέονται με την ιστοσελίδα της ΕΜΥ. Στη συνέχεια λαμβάνουν καιρικά δεδομένα μιας ενδεικτικής ημέρας σχετικά με την μέση θερμοκρασία, την υγρασία, τους ανέμους και τη βροχόπτωση, για τις πόλεις: Αλεξανδρούπολη Αργοστόλι Ηράκλειο Κρήτης - Ιωάννινα Αθήνα Μόσχα Λισαβόνα - Βουδαπέστη και κάνουν καταγραφή τους σε φύλλο word. Επίσης συνδέονται με το Poseidon του ΕΛΚΕΘΕ και συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη χιονόπτωση, τη νεφοκάλυψη, το φορτίο σκόνης, τη θερμοκρασία και τη βροχόπτωση. Στη συνέχεια, ανοίγουν το google earth και συλλέγουν στοιχεία σχετικά με υψόμετρο, γεωγραφικό πλάτος, απόσταση από τη θάλασσα ωκεανό. Επίσης συνδέονται και με το Διαδραστικό Σχολικό βιβλίο (εμπλουτισμένο με html) για βοήθεια στην επεξεργασία δεδομένων και καθοδήγηση στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Οι μαθητές αξιολογούν τις προγνώσεις του καιρού με βάση την πραγματική κατάσταση που καταγράφεται στα δεδομένα των μετεωρολογικών δορυφόρων. Οι μαθητές μέσα από την όλη διαδικασία θα μάθουν να βρίσκουν, να χειρίζονται και να εμφανίζουν καιρικά και κλιματικά στοιχεία προκειμένου να αντιληφθούν την έννοια του καιρού και να είναι σε θέση να περιγράψουν το κλίμα περιοχών βασισμένοι σε επιστημονικές παρατηρήσεις. Σταδιακά θα γίνουν ικανοί να διατυπώνουν υποθέσεις σχετικά με άλλα θέματα (π.χ. ανθρωπογεωγραφίας) που συνδέονται με το κλίμα. 1 η Δραστηριότητα: i. Χωρίζουμε τα παιδιά σε έξι ομάδες. Πέντε ομάδες θα συνδεθούν με την ιστοσελίδα της ΕΜΥ.Τέσσερις από αυτές θα αναλάβουν μια πόλη από την πρώτη κατηγορία (Αλεξανδρούπολη Αργοστόλι Ηράκλειο Κρήτης - Ιωάννινα). Μια ομάδα θα αναλάβει τις πόλεις της δεύτερης κατηγορίας (Αθήνα - Μόσχα Λισαβόνα- Βουδαπέστη). Η έκτη ομάδα θα συνδεθεί με το ii. Poseidon του ΕΛΚΕΘΕ. Οι ομάδες που θα ασχοληθούν με τις τέσσερις ελληνικές πόλεις, κλικάρουν την επιλογή «Πρόγνωση καιρού» και κατόπιν «Επιλέξτε πόλη». Αφού η κάθε ομάδα επιλέξει πόλη, «ανεβαίνει» πίνακας καιρικών δεδομένων της ημέρας που διανύεται. Κάτω αριστερά από τον πίνακα αυτόν υπάρχει επιλογή «Κλιματολογία». Το κλικάρουμε. Οι νέοι πίνακες που παρουσιάζονται στην οθόνη μας περιέχουν δεδομένα

7 σχετικά με 1 ο και 2 ο εξάμηνο μέση θερμοκρασία μέση μηνιαία βροχόπτωση - μέση μηνιαία ένταση ανέμων. Καταγράφονται από την κάθε ομάδα τα δεδομένα της πόλης που έχουν αναλάβει για τους μήνες Ιανουάριο και Αύγουστο. Ένας μαθητής από κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συμπληρώσει τον συγκεντρωτικό πίνακα 1 με τα στοιχεία και των άλλων ομάδων. Κατόπιν, (στο τέλος των δραστηριοτήτων) απαντούν στο 1 ο φύλλο εργασίας Α. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΟΛΕΙΣ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΡΟΧ/ΣΗ ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΩΝ ΙΑΝ/ΡΙΟΣ ΑΥΓ/ΣΤΟΣ ΙΑΝ/ΡΙΟΣ ΑΥΓ/ΣΤΟΣ ΙΑΝ/ΡΙΟΣ ΑΥΓ/ΣΤΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ iii. Η ομάδα που ανέλαβε τις ευρωπαϊκές πόλεις (συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας), πηγαίνει στην αρχική σελίδα της ΕΜΥ και κλικάρει πάνω στον χάρτη της Ευρώπης. Αφού «ανοίξει» ο χάρτης, τα παιδιά συμπληρώνουν τον πίνακα 2 με τα δεδομένα: θερμοκρασία, ποσοστό υγρασίας και ένταση ανέμων (αναφέρεται κάτω αριστερά με νούμερα στο ίδιο χρώμα της γραμμής διεύθυνσης των ανέμων που υπάρχει σε κάθε πόλη στο χάρτη) στην χρονική στιγμή 9.00 UTC ή κοντινή αν δεν είναι δυνατόν (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα). Ο χρόνος μέσα στην ημέρα επιλέγεται από τα βελάκια που υπάρχουν κάτω δεξιά στο χάρτη. Διευκρινίζεται στους μαθητές ότι οι ώρες προβλέψεων της ΕΜΥ έχουν απόκλιση -3h από την κανονική ώρα Ελλάδος. Κατόπιν, (στο τέλος των δραστηριοτήτων) απαντούν στο 1 ο φύλλο εργασίας Β. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΟΛΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΣΧΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΕΜΩΝ iv. Η έκτη ομάδα συνδέεται με την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕΘΕ, Poseidon. Δεξιά στην οθόνη υπάρχει επιλογή «πρόγνωση καιρού». Το κλικάρουμε και επιλέγουμε «Ευρώπη». Ανεβαίνει χάρτης της Ευρώπης με καιρικά δεδομένα. Πάνω αριστερά του χάρτη υπάρχει επιλογή «επιλέξτε παράμετρο». Πατάμε το βελάκι και επιλέγουμε διαδοχικά : «χιονόπτωση», «νεφοκάλυψη», «φορτίο σκόνης», «θερμοκρασία» και «βροχόπτωση». Πάνω δεξιά του χάρτη υπάρχει επιλογή για μέρα και ώρα. Επιλέγουμε 9.00 UTC, σήμερα (υπενθυμίζεται στους μαθητές ότι οι ώρες προβλέψεων της ΕΜΥ έχουν απόκλιση -3h από την κανονική ώρα Ελλάδος). Κρατούν σημειώσεις. Οι μαθητές στο τέλος των δραστηριοτήτων απαντούν το 1 ο φύλλο εργασίας Γ.

8 2 η Δραστηριότητα: i. Οι μαθητές κάθονται σε έναν υπολογιστή χωρισμένοι σε 8 ομάδες. ii. Ανοίγουν το λογισμικό Google Earth. iii. Η κάθε ομάδα πληκτρολογεί πάνω αριστερά στη μηχανή αναζήτησης μια πόλη την οποία έχει αναλάβει (Αλεξανδρούπολη Αργοστόλι Ηράκλειο Κρήτης Ιωάννινα - Αθήνα Μόσχα Λισαβόνα Βουδαπέστη) iv. Ο δορυφόρος «ταξιδεύει» πάνω στον πλανήτη και εστιάζει στο σημείο επιλογής. v. Βάζουμε σταθερό τον κέρσορα πάνω στο σημείο που υποδεικνύει την πόλη μας. Κάτω δεξιά παρατηρούμε τις συντεταγμένες και το υψόμετρο που μας δίνει ο δορυφόρος. Καταγράφουμε το γεωγραφικό πλάτος και το υψόμετρο. vi. Δεξιά της οθόνης υπάρχει ρυθμιστικό μεγέθυνσης και σμίκρυνσης, καθώς και ρυθμιστικό προσανατολισμού βόρεια, νότια, ανατολικά ή δυτικά. Με το σύμβολο ( ) του ρυθμιστικού «απομακρυνόμαστε» μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη μας το κοντινότερο σημείο της θάλασσας. Στην εργαλειοθήκη πάνω από το χάρτη υπάρχει σύμβολο «χάρακας». Το κλικάρουμε. Ανοίγει νέο παράθυρο επιλογών. Επιλέγουμε «διαδρομή» και εκεί που λέει μήκος επιλέγουμε «χιλιόμετρα». Αποθηκεύουμε. Πάμε με τον κέρσορα πάνω από το σημείο που υποδεικνύει την πόλη μας. Εμφανίζεται ένα τετράγωνο σύμβολο. Κάνουμε ένα κλικ πάνω στο σημείο της πόλης και ένα κλικ πάνω στο κοντινότερο σημείο ακτής. Στην οθόνη εμφανίζεται μια κίτρινη γραμμή που ενώνει τα δυο σημεία. Στο παράθυρο με την τελευταία μας επιλογή μπροστά από τη λέξη χλμ εμφανίζεται ένα νούμερο που είναι η απόσταση της πόλης μας από τη θάλασσα σε χλμ. vii. Καταγράφονται τα δεδομένα. viii. Ένας μαθητής από κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συμπληρώσει τον συγκεντρωτικό πίνακα 3 με τα στοιχεία και των άλλων ομάδων. Οι μαθητές απαντούν το 2 ο φύλλο εργασίας. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΟΛΕΙΣ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΓΕΩΓΡ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΟΣΧΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

9 Μοιράζονται στους μαθητές τα φύλλα εργασίας. Συνδέονται με το Διαδραστικό Σχολικό Βιβλίο (http://ebooks.edu.gr/2013/) εμπλουτισμένο με html. Απαντούν βάσει των δεδομένων που συγκέντρωσαν και με τη βοήθεια του Διαδραστικού βιβλίου : κλιματικός χάρτης html: A102/148/1058,3810/extras/maps/map_world_4/map_world4.html Παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους (ανά ομάδα) στην ολομέλεια. Συμπεράσματα: Συμπληρώνουν τον τελικό πίνακα 4 (φύλλο εργασίας 3) 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. Αλεξανδρούπολη Αργοστόλι Ηράκλειο Κρήτης - Ιωάννινα Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση τα δεδομένα του πίνακα 1 και 3: 1. Ποιες δυο πόλεις έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό μέσης βροχόπτωσης τον Ιανουάριο; Αιτιολογήστε με βάση τη γεωγραφική τους θέση. 2. Ποια πόλη έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μέσης βροχόπτωσης τον Αύγουστο; Είναι ορεινή, παραθαλάσσια ή πεδινή πόλη; Σε ποιον από τους παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα οφείλεται αυτό; 3. Ποια πόλη έχει τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το χειμώνα και ποια τις υψηλότερες; Ποια από τις δυο βρίσκεται βορειότερα και ποια νοτιότερα; Ποια από τις δυο βρίσκεται κοντά ή σε απόσταση από τη θάλασσα; Τι συμπεραίνετε; 4. Δυνατότερους ανέμους παρατηρείτε στις πόλεις που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα ή σε μεγάλη απόσταση από αυτή (και σε ποιες); Ποιον μήνα; Αιτιολογήστε. Β. Αθήνα Μόσχα Λισαβόνα Βουδαπέστη Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση τα δεδομένα του πίνακα 2 και 3: 1. Ποια πόλη έχει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία; Ποιες τοπικές γεωγραφικές συνθήκες (από αυτές που έχεις διδαχθεί) θεωρείς ότι την επηρεάζουν για αυτό; 2. Ποια πόλη έχει τη χαμηλότερη θερμοκρασία; Πώς επηρεάζει σε αυτό η γεωγραφική της θέση; 3. Ποια πόλη έχει το μεγαλύτερο ποσοστό υγρασίας και ποια το μικρότερο; Δώσε έναν λόγο για τον οποίο μπορεί να συμβαίνει αυτό. 4. Σε ποια πόλη παρατηρείτε την μικρότερη ένταση ανέμων; Βρίσκεται κοντά ή μακριά από τη θάλασσα; Γ. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις παρατηρώντας ταυτόχρονα τους χάρτες του Poseidon που έχετε επιλέξει: 1. Σε ποια σημεία της Ευρώπης παρατηρείτε το μεγαλύτερο ύψος χιονόπτωσης; Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; Σε αυτά τα σημεία η ήπειρος είναι ορεινή ή πεδινή; 2. Η χαμηλότερη νέφωση (κοντύτερα στην επιφάνεια) παρατηρείται βόρεια (ΒΑ ή ΒΔ) ή νότια (ΝΑ ή ΝΔ) της ηπείρου; Αιτιολογήστε (από τους ψυχρούς ανέμους ποιας ηπείρου επηρεάζεται η Ευρώπη;). 3. Από ποια ήπειρο μετακινείται το μεγαλύτερο φορτίο σκόνης προς την Ευρώπη; Ποιες περιοχές της επηρεάζει και πώς; 4. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες παρατηρούνται βόρεια ή νότια της ηπείρου; Πού οφείλεται αυτό; 5. Τη μεγαλύτερη βροχόπτωση την έχουμε στο εσωτερικό της ηπείρου ή στις παραθαλάσσιες περιοχές; Αιτιολογήστε. 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με βάση τα δεδομένα του πίνακα 3: 1. Ποια πόλη έχει το μεγαλύτερο και ποια το μικρότερο γεωγραφικό πλάτος; 2. Ποια πόλη έχει το μεγαλύτερο και ποια το μικρότερο υψόμετρο; 3. Ποια πόλη βρίσκεται κοντινότερα στη βόρεια Ασία; 4. Ποια πόλη βρίσκεται κοντινότερα στη Σαχάρα;

10 5. Ποια πόλη βρίσκεται κοντινότερα στον κόλπο του Μεξικού; 6. Ποια πόλη βρίσκεται κοντινότερα στον Ατλαντικό Ωκεανό; 7. Ποια πόλη βρίσκεται πιο κοντά στη θάλασσα και ποια πιο μακριά; 3 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Βασισμένοι στα στοιχεία που αναζητήσατε, ανακαλύψατε και καταγράψατε (c-map,πίνακες δεδομένων από δραστηριότητες), καθώς και σε όλα όσα παρακολουθήσατε στο αρχικό power point, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα τσεκάροντας ό,τι θεωρείτε πως επηρεάζει τις καιρικές και κλιματικές συνθήκες κάθε πόλης: ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΟΛΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΟΣΧΑ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΑΠΟΣΤ. ΑΠΟ ΙΣΗΜ/ΝΟ (μικρό Γ.Π.) ΑΠΟΣΤ. ΑΠΟ ΙΣΗΜ/ΝΟ (μεγάλο Γ.Π.) ΑΠΟΣΤ. ΑΠΟ ΘΑΛ/ΣΑ (κοντά) ΥΨΟ- ΜΕΤΡΟ ΔΥΤ. ΑΝΕΜ. ΩΚΕΑΝ. ΝΟΤ. ΑΝΕΜ. ΣΑΧΑΡ. ΒΟΡ. ΑΝΕΜ. ΑΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑ ΚΟΛΠ. ΜΕΞΙΚ. 4 η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: Hot potatoes Χώρος: Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα και laptop ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση καμπύλης γνώσεων μαθητών» Χρονοδιάγραμμα: Δημιουργία ομάδων και παρουσίαση διαδικασίας : 5 Απάντηση ασκήσεων από τις ομάδες: 30 Αξιολόγηση συζήτηση : 10 Αφού συνδέσουμε το διαδραστικό με τον φορητό υπολογιστή, ανοίγουμε το φάκελο με τα html αρχεία Hot potatoes. Οι μαθητές χωρίζονται ανά δυο σε ομάδες και εναλλάξ σηκώνονται στον διαδραστικό και απαντούν στις ερωτήσεις που «παίζονται» στον πίνακα με τη μορφή html. Η κάθε ομάδα κρατά τα ποσοστά επιτυχίας της. Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές θα αναζητήσουν την καμπύλη κατανόησης και μάθησης (ή παρερμηνειών!) εννοιών σχετικά με τον καιρό και το κλίμα. Κατόπιν, γίνεται αξιολόγηση της όλης διαδικασίας (και των 4 διδακτικών ωρών του σεναρίου) με φύλλο αξιολόγησης που τους μοιράζεται. ΠΗΓΕΣ: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ VIDEOS YOUTUBE ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ downloads E-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ seilias ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΡΙΔΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΚΕΘΕ Poseidon Διαδραστικό σχολικό βιβλίο εμπλουτισμένο με html.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΕΝΤΥΠΟ Β : ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Α : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Καλογερά Αγγελική (3ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Ομάδα Εργασίας: εωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΩ1_Κ07Δ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη εωγραφία ΕΛΛΑΔΑ: ΕΩΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Δ Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2014 Google Earth Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2 Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων Εξώφυλλο... 1 Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικά Εργαλεία... 4 -Search Panel -Overview Map - Hide/Show

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Γεωλογία Γεωγραφία» για την Α Γυμνασίου Γκαραγκούνη Αναστασία

Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Γεωλογία Γεωγραφία» για την Α Γυμνασίου Γκαραγκούνη Αναστασία Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Γεωλογία Γεωγραφία» για την Α Γυμνασίου Γκαραγκούνη Αναστασία Ομάδα εργασίας: Δημητρίου Δώρα, Μυρωνάκη Άννα, Γκαραγκούνη Αναστασία Δομή της Παρουσίασης Ενδεικτικός Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Interactive Power Point

Interactive Power Point Interactive Power Point Οι περισσότεροι χρήστες γνωρίζουν τη χρήση του Microsoft Power Point για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Αυτό όμως που λίγοι γνωρίζουν, είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, έχει δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Οι εσωτερικές δυνάμεις της Γης Δημιουργός: Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70

Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Οι εσωτερικές δυνάμεις της Γης Δημιουργός: Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Οι εσωτερικές δυνάμεις της Γης Δημιουργός: 1.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία 2.Τάξη στην οποία απευθύνεται: Στ Δημοτικού 3.Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Μάθημα: Δημιουργικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με το εργαλείο µεγέθυνσης / σµίκρυνσης ή µε αριστερό κλικ στο ποντίκι κάνετε µεγέθυνση στην εικόνα. Ενεργοποιήστε την επιλογή του ορθού προσανατολισµού της εικόνας (φύλλο οδηγιών 2 πεδίο 2). Ενώ µεγεθύνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα. Ρομπίσα Ελίνα.

Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα. Ρομπίσα Ελίνα. Επιμέλεια : Οι μαθητές & οι μαθήτριες της Β τάξης : Αναγνωστοπούλου Δανάη Βενουζίου Λυδία Γκατένιο Ολίνα Λάμπογλου Άρης Σαλτιέλ Μάρκος Μπίσκας Χρήστος Σαπόρτα Ντάνη Ρομπίσα Ελίνα Σέφα Αλέξανδρος & η δασκάλα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: Επικοινωνώ και Συνεργάζομαι σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Λύνω Προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Μάθημα: Επεξεργασία Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ ΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ ΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Δ ΤΑΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΟΥ ΖΟΥΜΕ 1 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου ζούμε 2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΑΠΟ YOUTUBE ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD-ROM. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. Στάδιο 1: Κατέβασμα τραγουδιών από το YouTube στον υπολογιστή μας σε μορφή mp3. 1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα του internet και στη σελίδα Google κάνουμε κλικ στα εικονίδια με τα τετραγωνάκια πάνω δεξιά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΡΓΑΝΣΙΜΩΝ ΟΙ ΖΩΙΚΟΙ ΙΣΤΟΙ 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΣ:.. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 η Οι ιστοί των οργάνων του πεπτικού συστήματος Α) Ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Excel 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ Οι εποχές Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών Να γνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου

Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Οδηγίες για τη Χρήση του Εκπαιδευτικού Κοινωνικού δικτύου Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία για το Edmodo.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο Στον επαναπροσδιορισμό της θεματολογίας, της διδακτέας ύλης και της διδακτικής προσέγγισης, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά

«Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ / Ε. Κ. «ΑΘΗΝΑ» «Αερόστατο» Διαδικτυακή πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά Οδηγίες: Δημιουργία ασκήσεων 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Δημιουργία ασκήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΜΑΘ. Α.. Γεωγραφικές συντεταγμένες Δεν θα διδαχθεί η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X=

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X= Ως Γεωαναφορά (Georeference) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία προσδίδονται πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες επιθυμητού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch

Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Scratch Δημοτικό 5: Οι μεταβλητές σαν ιδιότητες αντικειμένων στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch Εκτιμώμενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ολοήμερου Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Ιούνιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Games: Εξοικείωση με το περιβάλλον του Game Maker μέσα από την κατασκευή ενός παιχνιδιού

Games: Εξοικείωση με το περιβάλλον του Game Maker μέσα από την κατασκευή ενός παιχνιδιού Games: Εξοικείωση με το περιβάλλον του Game Maker μέσα από την κατασκευή ενός παιχνιδιού Εκτιμώμενη διάρκεια: Τέσσερις διδακτικές ώρες Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ»

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» Παπανδρέου Σταυρούλα Β Γενική Αρ.Μητρώου: 1. Μάθηµα ιδακτική ενότητα Η διδακτική ενότητα αφορά τις αλλαγές στην επιφάνεια της γης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Εγκατάσταση του Google Earth Οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού Google Earth είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ1 ΥΠΕΥΘ.ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ1 ΥΠΕΥΘ.ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ: ΣΤ1 ΥΠΕΥΘ.ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΡΙΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Μαθηματικά (Κεφάλαιο 50, σελ. 128), ΤΠΕ, Γεωγραφία, Ευέλικτη Ζώνη ΤΑΞΗ: ΣΤ δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Οι εντολές ελέγχου εάν τότε & εάν τότε αλλιώς στο Scratch 2.0, μέσα από τη δημιουργία διαδραστικού παιχνιδιού. Φάση 4 Δημιουργία Διαδραστικού Παιχνιδιού Χρόνος Υλοποίησης: 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12. Δημιουργία λογαριασμού 16. Δημιουργία καναλιού 26. Έσοδα από τα βίντεο 42

Εισαγωγή 6. Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12. Δημιουργία λογαριασμού 16. Δημιουργία καναλιού 26. Έσοδα από τα βίντεο 42 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Οδηγίες για καλύτερη χρήση του YouTube 12 Δημιουργία λογαριασμού 16 Δημιουργία καναλιού 26 Έσοδα από τα βίντεο 42 Εμφάνιση στατιστικών 57 Μηνύματα και επικοινωνία 65 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΣΕΝΑΡΊΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΡΙΤΣΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προσαρμοστικότητα- Φυσική Επιλογή 1.2. ΕΜΠΛΕΚΌΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ Εξέλιξη-Δαρβινική Θεωρία-Φυσική επιλογή ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro

Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Καθοδήγηση χελώνας με τις βασικές εντολές στο προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds Pro Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά ένα από τα διδακτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη περίοδο επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία της εργασίας. Να συγκρίνουν μεγέθη όπως είναι το μήκος και το πλάτος και να χρησιμοποιούν όρους όπως ψηλό-χαμηλό, μακρύ-κοντό, και πλατύ-στενό.

Πορεία της εργασίας. Να συγκρίνουν μεγέθη όπως είναι το μήκος και το πλάτος και να χρησιμοποιούν όρους όπως ψηλό-χαμηλό, μακρύ-κοντό, και πλατύ-στενό. 1 η περίοδος Ενότητα 2η: Πρόσθεση και ανάλυση αριθμών μέχρι το 5 Στόχοι της ενότητας: Μετά το τέλος της ενότητας οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να: Να συγκρίνουν μεγέθη όπως είναι το μήκος και το πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Chem-PA 2006 Χημεία Λυκείου Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Οδηγός εγκατάστασης του λογισμικού Προϋποθέσεις Για τη σωστή λειτουργία του Chem-PA 2006 θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές

EASYDRIVE. Σύντομος οδηγός. για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως. Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές EASYDRIVE Σύντομος οδηγός για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αμέσως Με χρήσιμα παραδείγματα & πρακτικές συμβουλές Περιλαμβάνει: την Οθόνη Πλοήγησης, την Οθόνη Επεξεργασίας Χάρτη, και την λειτουργικότητα Hardware

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα '

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα ' Διαθεματικό σχέδιο εργασίας Επιτέλους! Έρχονται τα Χριστούγεννα ' Φάση 1η: Προβληματισμός Επιλογή θέματος Οι γιορτές των Χριστουγέννων δεν είναι και τόσο μακριά όσο φαίνονται. Χωρίς να το καταλάβουμε η

Διαβάστε περισσότερα