ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006.

2 Βασικές Κατευθύνσεις Με το άρθρο 21 παρ. 13 Ν. 3731/08 η προθεσμία της προσαρμογής του καταστατικού των υφιστάμενων επιχειρήσεων Ο.Τ.Α εκ νέου έλαβε παράταση, μέχρι στις 31/12/2009

3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σκοπός της Επιχείρησης ήταν η προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών τόσο στην Πολιτιστική όσο και στην Τουριστική και Οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο της πόλης της Ιεράπετρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με Αριθ: /99 (ΦΕΚ 1563 Β ) βάσει των οποίων: Σκοπός της Δημοτικής Επιχείρησης είναι η προσφορά υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής καθώς και ικανοποίηση αναγκών που αφορούν στην Κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στην προληπτική ιατρική κ.λπ. των κατοίκων του Δήμου Ιεράπετρας.

4 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Διοικητικό Συμβούλιο / Πρόεδρος Διοικητική Ενότητα: Διεύθυνση, Τομέας Κοινωνικοπολιτιστικών Υπηρεσιών, Τομέας παροχής άλλων υπηρεσιών, Τομέας οικονομικώνδιοικητικών λειτουργιών.

5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες Κοινωνικές Υπηρεσίες: Στην υφιστάμενη κατάσταση το τμήμα σχεδιάζει, υλοποιεί και παρακολουθεί προγράμματα κυρίως του ΠΕΠ Κρήτης Ως εκ τούτου, έχει στην ευθύνη του τις δομές: Κ.Δ.Α.Π., Κ.Η.Φ.Η., Βοήθεια στο Σπίτι και με αναδοχή υλοποίησε την δράση της Συμβουλευτικής του Μέτρου 4.5 (ΠΕΠ Κρήτης). Επίσης συντονίζει και παρακολουθεί την λειτουργία της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας, ενώ το τελευταίο διάστημα στηρίζει την λειτουργία του Γραφείου Κοινωνικής Υποστήριξης (εξέλιξη του Γραφείου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών) μέσω σύναψης σύμβασης με ένα εξωτερικό συνεργάτη(πε Ψυχολόγων). Πολιτιστικές Υπηρεσίες το Εικαστικό Εργαστήρι, η ανάπτυξη δράσεων μουσικής παιδείας, το Θεατρικό Εργαστήρι, οι βασικές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου,η υποστήριξη της τουριστικήςπολιτιστικής προβολής και η λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης- Πληροφόρησης.

6 Αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της ΔΕΑΠΙ Από την εξέταση των βασικών οικονομικών στοιχείων της ΔΕΑΠΙ την 4ετία( ) προκύπτει ότι η οικονομική κατάσταση της ΔΕΑΠΙ δεν δημιουργεί προβλήματα ως προς την συνέχιση των δραστηριοτήτων της μέσω της προσαρμογής του καταστατικού της σε κοινωφελή επιχείρηση.

7 Αξιολόγηση της κοινωνικής- πολιτιστικής δράσης Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα που εκτελεί σήμερα η ΔΕΑΠΙ(κοινωνικάπολιτιστικά προγράμματα) και προτείνεται να εκτελεί στο μέλλον η Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση δεν επικαλύπτονται από τις δραστηριότητες του Δήμου αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας Δήμου και Κοινωφελούς Επιχείρησης στο επίπεδο προγραμματικών συμβάσεων καθόσον ο Δήμος διαθέτει ανάλογες υπηρεσιακές μονάδες κοινωφελούς χαρακτήρα.

8 Αντικείμενο και δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιεράπετρας Σκοπός του νέου θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ είναι να αντιμετωπισθούν οι δυσλειτουργίες που σωρεύθηκαν επί πολλά χρόνια, ιδίως λόγω του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι επιχειρήσεις και να επαναπροσδιορισθεί σαφώς ο ρόλος τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Παραθέτουμε σχετικά στοιχεία του άρθρου 254 του Ν. 3463/2006: «1. Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητες τους, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών. Σκοπός των ανωτέρω επιχειρήσεων μπορεί να είναι επίσης η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους. 2. Είναι δυνατή από την κοινωφελή επιχείρηση η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών, κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή κοινωφελούς επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής. 3. Αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορούν να αποτελέσουν, καθ' οιανδήποτε μορφή, οι παραχωρηθείσες στους Ο.Τ.Α. κρατικές αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. II του παρόντος

9 ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ Άξονας 1: Οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα που αναφέρονται στον τομέα: Κοινωνική προστασία, αλληλεγγύη και απασχόληση Άξονας 2: Οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα που αναφέρονται στον τομέα: Πολιτισμού, παιδείας, αθλητισμού Άξονας 3: Οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα που αναφέρονται στον τομέα: Περιβάλλοντος, έρευνας- τεχνολογίας και δημοτικής συγκοινωνίας

10 Σκοποί της νέας κοινωφελούς επιχείρησης Σκοπός της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ιεράπετρας είναι: α) η παροχή υπηρεσιών και ανάπτυξη κοινωφελούς χαρακτήρα δραστηριοτήτων που αναφέρονται στους της κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και της του του αθλητισμού περιβάλλοντος β) η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής καθώς και η οργάνωση της δημοτικής συγκοινωνίας.

11 Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Απασχόλησης: Α.1.1 κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, Α.1.2 κέντρων ανοιχτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας ηλικιωμένων, Α.1.3 μονάδων κοινωνικής μέριμνας, Α.1.4 προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», Α.1.5 μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων για την διαμονή, διατροφή, ψυχαγωγία και αναψυχή τους, Α.1.6 την μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. Α.1.7 υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας όπως κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης και αποκατάστασης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κέντρων πρόσληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών, δημοτικών ιατρείων κ.α. Α.1.8 υποστήριξης, φροντίδας και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, καθώς και η ανάπτυξη προγραμμάτων για την αναψυχή τους. Α.1.9 μέριμνας για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών. Α.1.10 σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. Α.1.11 η ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης

12 Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού Β.1.1 δημοτικού κινηματογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, μουσικών εργαστηρίων και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, χορωδίες κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. Β.1.2 η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών, τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Β.1.3 η λειτουργία του προγράμματος διάσωσης της κληρονομιάς της Παλιάς Πόλης της Ιεράπετρας. Β.1.4 η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά. Β.1.5 η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Β.1.6 η πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής για τις πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες με ανάπτυξη δράσεων που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα(π.χ Γραφείο Πληροφοριών) Β1.7 η διοργάνωση και υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού.

13 Περιβάλλοντος, ανάπτυξης, έρευνας, τεχνολογίας και δημοτικής συγκοινωνίας Γ.1.1 Η δημιουργία δικτύου περιβάλλοντος για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, προστασίας του εδάφους, καταπολέμηση της ρύπανσης και ανακύκλωσης. Γ.1.2 Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας σύμφωνα με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75[1] και 83 του Ν. 3463/2006 [1] Άρθρο 75. Αρμοδιότητες.. Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία. Γ1.3 η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής

14 Διευκρίνιση πλαισίου Από τη διάταξη (άρθρο 254) του νόμου προκύπτει ότι είναι δυνατή η παράλληλη επιδίωξη περισσότερων σκοπών για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις οι οποίοι είναι μεταξύ τους συναφείς και σε κάθε περίπτωση 1) δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα και 2) δεν αποτελούν κρατικές αρμοδιότητες οι οποίες παραχωρηθήκαν στους ΟΤΑ και περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. II του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ.

15 Περιγραφή του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης κατάστασης που θα μεταφερθούν στην κοινωφελή επιχείρηση. Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

16 Τομέας Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Εικαστικό Εργαστήρι Θεατρικές Ομάδες Μουσικό Εργαστήρι Κύρβεια Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

17 Περιγραφή του αντικειμένου και των νέων δραστηριοτήτων της κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ιεράπετρας. Στελέχωση Τομέων: - Τομέας Γενικής Διεύθυνσης (Γενικός Διευθυντής, Γραμματεία, Επιστημονικοί Συνεργάτες) - Τομέας Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών (Γραμματεία Πρωτόκολλο- Γραφείο Προσωπικού Λογιστήριο Προμήθειες) - Τομέας Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και Απασχόλησης (Προιστάμενο, Γραμματεία, Ιατρικές Υπηρεσίες) - Τομέας Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού(Γραμματείες) - Τομέας Περιβάλλοντος, Έρευνας-Τεχνολογίας και Δημοτικής Συγκοινωνίας(Προιστάμενο και Εξωτερικούς Συνεργάτες)

18 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

19 ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα Κοινωνικών δομών ανηλίκων και ΕΚΟ (Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων). Τμήμα κοινωνικών δομών ηλικιωμένων

20 Τμήμα Κοινωνικών δομών ανηλίκων και ΕΚΟ ΚΔΑΠ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΔΑΠ ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΔΑΠ ΚΑΤΩ ΜΕΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΜΗ ΑΜΕΑ

21 Τμήμα κοινωνικών δομών ηλικιωμένων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΛΛΩΝ ΚΗΦΗ ΚΑΤΩ ΜΕΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

22 ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΜΕΑ Η ποιοτική ανανέωση του Φεστιβάλ των Κυρβείων. Αναβάθμιση των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Εμπλουτισμός και ενδυνάμωση του Καρναβαλιού και των εκδηλώσεων της Αποκριάς. Αναδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Άνοιξης. Συμπαραγωγές σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής για την αναβάθμιση του τοπικού πολιτιστικού προϊόντος. Η ποιοτική προσφορά θεατρικής, μουσικής και εικαστικής παιδείας στους κατοίκους της περιοχής. Παραγωγή θεατρικών, μουσικών και εν γένει καλλιτεχνικών έργων βασισμένη σε καλλιτέχνες του τόπου. Η ανάπτυξη της δια βίου Εκπαίδευσης. Η προστασία και διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών. Η άμεση πληροφόρηση των επισκεπτών της περιοχής για τις προσφερόμενες πολιτιστικές υπηρεσίες Η υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων. Η υποστήριξη και η οργάνωση των «μαθημάτων» του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η υποστήριξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

23 Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Φεστιβάλ Κυρβείων-Πολιτιστικές Εκδηλώσεις: Επιπλέον στελέχωση με διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό. Θεατρικές Ομάδες: Οργάνωση Πανελλήνιου Φεστιβάλ Θεάτρου. Χορωδίες Ορχήστρες: Οργάνωση χορωδιών και ορχηστρών του Δήμου(Νεανική Μικτή Λαϊκή Χορωδία). Εικαστικό Εργαστήρι: Οργάνωση και προβολή εικαστικού εργαστηρίου. Μουσικό Εργαστήρι: Οργάνωση και προβολή Μουσικού εργαστηρίου στελέχωση με εξειδικευμένους μουσικούς. Βιβλίο και Δια βίου Εκπαίδευση: Οργάνωση τμήματος με δράσεις για την προβολή του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και της Βιβλιοθήκης. Στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό. Πολιτιστική Παράδοση: Ανάπτυξη προγραμμάτων διάσωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και οργάνωση πολιτιστικών ανταλλαγών. Στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό. Στελέχωση Γραφείου Πληροφοριών με εποχιακό προσωπικό Υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων με την στελέχωση του τμήματος αθλητισμού και δράσεις προβολής και διαφήμισης.

24 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο τομέας αυτός σχεδιάστηκε για να καλύψει σε πρώτη φάση αφενός την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και αφετέρου να εφαρμόσει ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και εξειδικευμένα κέντρα. Επιπλέον στόχος του τομέα είναι η καλύτερη δυνατή οργάνωση της δημοτικής συγκοινωνίας με την υλοποίηση σχετικών υπηρεσιών προς αυτό. Η στελέχωση του τομέα θα αναπτυχθεί σταδιακά σε συνεργασία με τον Δήμο(ιδιαίτερα στην οργάνωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας)και προσανατολισμό την αξιοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

25 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γενικός Διευθυντής Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου- Διεύθυνσης Νομικός Σύμβουλος (Εξωτερικός συνεργάτης) Επιστημονικοί Συνεργάτες ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραμματεία- Πρωτόκολλο Γραφείο Προσωπικού Μηχανοργάνωση Γραφείο ΕΕ& Διεθνών Σχέσεων Βοηθητικές Υπηρεσίες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Λογιστήριο Ταμείο Προμήθειες ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Προϊστάμενος. Τμήμα Περιβάλλοντος Τμήμα Έρευνας και Τεχνολογίας Τμήμα Δημοτικής Συγκοινωνίας ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Προϊστάμενος. Γραμματεία Ιατρικές Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Δομές στήριξης ηλικιωμένων(βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας κ.α). Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ Δομές στήριξης παιδιών(κδαπ) Δομή στήριξης ατόμων με αναπηρία Γραφείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Υποστήριξης ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Προϊστάμενος. Γραμματεία ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μουσικό Εργαστήρι Καλλιτεχνικό Εικαστικό Εργαστήρι Θεατρικές Ομάδες Χορωδίες- Ορχήστρες Βιβλίο και Δια βίου Εκπαίδευση Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Κύρβεια Πολιτιστική Κληρονομιά Γραφείο Πληροφόρησης ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Γραφείο υποστήριξης αθλητικών εκδηλώσεων

26 Προσωπικό Το προσωπικό των κοινωφελών επιχειρήσεων συνδέεται με αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και προσλαμβάνεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για την πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Δήμων και των Κοινοτήτων. Συνεπώς, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό, που συνδέεται με αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου (ΙΔΟΧ), ή αορίστου χρόνου (IΔΑX), σύμφωνα με τις θέσεις που έχουν καθορισθεί στον εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών του άρθρου 257,παρ.1α. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται σύμφωνα με όσα ισχύουν για την πρόσληψη αντίστοιχου προσωπικού των ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις ΙΔΑΧ πληρούνται με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ.3 του Ν. 2527/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που παραπέμπουν στο άρθρο 18 του Ν. 2190/1994. Οι θέσεις ορισμένου χρόνου παράλληλα, πληρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως αυτός ισχύει. Είναι δυνατή, με αίτηση των ενδιαφερομένων, η απόσπαση υπαλλήλων ΟΤΑ προς κοινωφελή του επιχείρηση για δύο έτη, που μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο έτη, με την προϋπόθεση ότι η σχετική ανάγκη δικαιολογείται επαρκώς. Για την απόσπαση εκδίδεται απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας μετά από σχετικό αίτημα του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. Είναι, επίσης, δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων από μία κοινωφελή επιχείρηση προς: άλλη κοινωφελή επιχείρηση του ίδιου OTA, δημοτική ή κοινοτική ανώνυμη εταιρεία (μονομετοχική) του ιδίου ΟΤΑ. Η απόσπαση γίνεται για τα ίδια χρονικά διαστήματα, όπως παραπάνω, με απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων και έγκριση του δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας. Οι αποδοχές των αποσπωμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από την επιχείρηση στην οποία αποσπάται ο υπάλληλος.

27 Διετές πρόγραμμα δράσης χρηματοδοτούμενο από το Δήμο. Το πρόγραμμα δράσης δημοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης περιλαμβάνει τα εξής: Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιήσει και των υπηρεσιών που θα παρέχει η επιχείρηση κατά την διετή περίοδο, κατανομή αυτών μέσα στην διετή περίοδο και αιτιολόγηση της σύνδεσής τους με τις αρμοδιότητες του Δήμου που τη συνέστησε. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση (προϋπολογισμοί επενδύσεων και λειτουργικών εξόδων). Υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). Με βάση την κοστολόγηση και τον υπολογισμό των εσόδων, καθορίζεται το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον δήμο για την, διετή περίοδο. Περιγραφή του διετούς ταμιακού προγράμματος (χρηματικές εισροές και εκροές και η χρηματοδότηση από τον ΟΤΑ) και ανάλυση της εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης σε ετήσια βάση, ανάλογα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης. Πρόβλεψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράμματος χρηματοδότησης, των οργάνων παρακολούθησης αυτού και της εκτέλεσης της σύμβασης που συνάπτεται με τον δήμο. Το πρόγραμμα δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός της διετίας αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο ή κοινότητα. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρηση του και νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία πάντως πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) μήνες από τη σχετική προηγούμενη απόφασή του.

28 Προσδιορισμός εσόδων. Έσοδα παροχής υπηρεσιών, πωλήσεις. Η επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει μέρος των δαπανών των παρεχομένων υπηρεσιών, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει αποζημιώσεις έναντι του κόστους δραστηριοτήτων (άρθρο 259 παρ.3 του ΔΚΚ). Από Αναθέσεις του Δήμου Από αναθέσεις του Δήμου για προσφερόμενες υπηρεσίες προς το Δήμο στο ύψος των ,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και μέχρι ,00 ετησίως, βάσει των διατάξεων του άρθρου 268 του ΔΚΚ.. Επιχορηγήσεις από κοινοτικά / εθνικά προγράμματα Τα προγράμματα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Ορισμένα από τα προγράμματα είναι πιθανόν να ανανεωθούν ως προς τη χρηματοδότησή τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά τεύχη προκηρύξεων των πράξεων Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ(τεύχος διακήρυξης 01,02/2009- Περιφέρεια Κρήτης) και του ΚΔΑΠ ( ένταξη στο ΕΣΠΑ μέσω ΟΕΕ)και με δεδομένη την ένταξη των προγραμμάτων στην νέα περίοδο οδηγούμαστε σε ένα υπολογισμό των χρηματοδοτήσεων που η νέα επιχείρηση δύναται να ωφεληθεί. Οι υπολογισμοί αποτυπώνονται στον πενταετή σχεδιασμό δεδομένου ότι κρίνεται απαραίτητη η στήριξη αυτών των προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτήσεων. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επιχείρηση και ο Δήμος δύναται να μελετήσουν την ωφέλεια αυτών των προγραμμάτων και την συνέχισή τους μέσω χρηματοδοτήσεων από το διετές πρόγραμμα δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης.

29 1.Απόφαση σύστασης Κοινωφελούς Επιχείρησης (αρθ. 254, παρ 1), 2.Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου (αρθ. 255, παρ 1), 3.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου (αρθ. 255, παρ 5), 4.Διορισμός προέδρου και αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (αρθ. 255, παρ 4), 5.Ορισμός αποζημίωσης προέδρου ή αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχουν στην επιχείρηση (αρθ. 255, παρ 5), 6.Ορισμός αποζημίωσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ (αρθ. 255, παρ 5), 7.Ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων (αρθ. 256, παρ 1), 8.Αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα (αρθ. 256, παρ 1), 9.Διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων (αρθ. 256, παρ 1), 10.Αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης (αρθ. 256, παρ 1), 11.Συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης (αρθ. 256, 262, 263), 12.Σύναψη δανείων (αρθ. 256, παρ 1), 13.Έγκριση εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών (αρθ. 257), 14.Έγκριση κανονισμού προσωπικού (αρθ. 257), 15.Έγκριση κανονισμού οικονομικής διαχείρισης (αρθ. 257), 16.Χρηματοδότηση Επιχείρησης (αρθ. 259), 17.Έγκριση είσπραξης αποζημίωσης της Επιχείρησης από την παροχή υπηρεσιών που προσφέρει (αρθ. 259 παρ 1), 18.Έγκριση παραχώρησης από το Δήμο προς την Επιχείρηση για την χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και άλλων μέσων (αρθ. 259 παρ 6), 19.Επιλογή και διορισμός δύο ελεγκτών της Επιχείρησης [1], καθώς και καθορισμός της αμοιβής τους για την διεξαγωγή τακτικού και έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου (αρθ. 261 παρ. 1), 20.Ορισμός ορκωτών λογιστών για την εκκαθάριση της Επιχείρησης μετά τη λύση αυτής (αρθ. 263, παρ.3), 21.Έγκριση συγχώνευσης δύο ή περισσοτέρων Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου και απόλυσης πλεονάζοντος προσωπικού (αρθ. 263, παρ. 1).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 182 25 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού, Ανάπτυξης και Πρόνοιας του

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠIΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφ.(Για τα Κεφάλαια 1-5): Μ. Μωϋσίδου (2103744027)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 602/30.1.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1294 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Αναμόρφωση κόστους Ολοκλήρω ση και οριστικοποίηση κόστους πολυετούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1190 9 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6235 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 527 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4574/49444 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αργιθέας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3218 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση στο Δήμο Γορτυνίας Νομού Αρκαδίας Δη μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ. Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαια η πεταλούδα του αρχιπελάγους ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 5 Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα