Λήψη αποφάσεων στην ομοιοπαθητική συνταγογράφηση O ρόλος της Διαίσθησης. Μπαλάσκα Αθηνά Παιδίατρος Νεογνολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λήψη αποφάσεων στην ομοιοπαθητική συνταγογράφηση O ρόλος της Διαίσθησης. Μπαλάσκα Αθηνά Παιδίατρος Νεογνολόγος"

Transcript

1 Λήψη αποφάσεων στην ομοιοπαθητική συνταγογράφηση O ρόλος της Διαίσθησης Μπαλάσκα Αθηνά Παιδίατρος Νεογνολόγος

2 Η λήψη απόφασης στην Ομοιοπαθητική είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία Οι κλινικές αποφάσεις δεν βασίζονται εξ ολοκλήρου σε λογικές- επαγωγικές διαδικασίες και όσο πιο έμπειρος είναι ο γιατρός τόσο λιγότερο εκλογικευμένη είναι η διαδικασία λήψης απόφασης Η Διαίσθηση χρησιμοποιείται ως εργαλείο αξιολόγησης για την λήψη απόφασης Ένας ακριβής ορισμός της Διαίσθησης δεν έχει ολοκλη ρωθεί ακόμα αλλά τα κλειδιά χαρακτηριστικά: γρήγορη ασυνείδητη διαδικασία, ειδική του πλαισίου αποκτάται με την εξάσκηση, συμπεριλαμβάνει προσοχή σε μικρές λεπτομέρειες, δεν ακολουθεί το εύκολο, αίτιο και αποτέλεσμα είναι λογικά, διευθύνει και ενοποιεί και δίνει νόημα σε πολλά σύνθετα κομμάτια της πληροφορίας

3 How do homeopaths make decisions? An exploratory study of interrater reliability and intuition in the decision making process S Brien et all, Homeopathy (2004) 93, Διερευνητική μελέτη: βασίστηκε σε δεδομένα τυχαιοποιημένου διπλού τυφλού proving που εξέταζε αν η balladona 30c προκαλεί πιο τυπικά για αυτήν συμπτώματα σε υγιής εθελοντές σε σύγκριση με placebo, για να διερευνήσει σε πιο βαθμό η λήψη απόφασης στην ομοιοπαθητική βασίζεται σε κλινικά δεδομένα ή στην διαίσθηση και πόσο αξιόπιστες είναι οι αποφάσεις Understanding Homeopathic Decision-Making: A Qualitative Study Alexandra L. Burch et all, Forsch Komplementmed 2008;15: Ποιοτική μελέτη: πώς οι ομοιοπαθητικοί παίρνουν απόφαση για να συνταγογραφήσουν ομοιοπαθητικό φάρμακο

4 ΣΚΟΠΟΣ Μελέτη 1: Οι Ομοιοπαθητικοί μπορούν να διακρίνουν τα άτομα που πήραν belladona από αυτά που πήραν placebo; Ποιο είναι το επίπεδο συμφωνίας ανάμεσα στους 3 Ομοιοπαθητικούς σε σχέση με τα proving συμπτώματα και με την απόφασή τους; Πως αποφάσισαν και ποιός ο ρόλος της Διαίσθησης; Μελέτη 2: : Πώς οι ομοιοπαθητικοί παίρνουν αποφάσεις για να συνταγογραφήσουν το φάρμακο κατά την πρώτη τους συνέντευξη

5 ΜΕΘΟΔΟΙ Μελέτη 1: Μελετήθηκε η αξιοπιστία και η διαδικασία λήψης απόφασης μεταξύ 3 ομοιοπαθητικών practitioners σε δεδομένα ενός τυχαιοποιημένου διπλού τυφλού proving που εξέταζε αν η balladona 30c προκαλεί πιο τυπικά για αυτήν συμπτώματα σε υγιής εθελοντές σε σύγκριση με placebo : 206 υγιείς εθελοντές ετών τυχαιοποιήθηκαν σε Bell vs placebo,συμπλήρωσαν ένα proving ερωτηματολόγιο. Οι practitioners μελέτησαν τα παραπάνω δεδομένα και κατέγραψαν 1) εάν τα συμπτώματα: αποδείκνυαν /δεν αποδείκνυαν/ αναποφάσιστοι 2) εάν αναγνώρισαν >3 keynotes proving 3) η συμμετοχή της διαίσθησης με κλίμακα από ) η απόφαση από τα γεγονότα κλίμακα )πόσο σίγουροι ήταν για την απόφασή τους κλίμακα 0-10

6 ΜΕΘΟΔΟΙ Μελέτη 2: Συνεντεύξεις σε15 Ομοιοπαθητικοί practitioners από 19 CAM κλινικές της Νότιας Αγγλίας διαφορετικού Γεωγραφικού και κοινωνικού status με μακράν εμπειρία : περιέγραψαν την διαδικασία λήψης απόφασης κυρίως στην πρώτη επίσκεψη

7 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μελέτη 1 PROVED NON PROVED UNDECIDED PROVING DECISION AGREEMENT RATER COMPARISON INTUITION SCORES (MEANS) CLINICAL EXPERIENCE FACTS SCORES PRACTITIONER 1 PRACTITIONER 2 PRACTITIONER 3 BELLADONA PLACEBO TOTAL 59 (64,1%) 60 (63,2%) 119 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ BELLEDONA PLACEBO TOTAL BELLADONA PLACEBO TOTAL 1 VERSUS 2 OVERALL AGREEMENT 60,43 1 VERSUS 3 39,68 2 VERSUS 3 52,33 PRACTITIONER 1 Total ANOVA 5,68 0,5 PRACTITIONER 2 4, PRACTITIONER 3 5,21 5,4 PRACTITIONER 1 ANOVA 9,03 PRACTITIONER 1 46,2 PRACTITIONER 1 0,18 36 (38,3%) 40 (40,0%) (14,1%) 8 (7,7%) (33,7) 33 (34,7) (50,0%) 47 (47%) (84,2%) 91 (87,5%) 171 DISAGREEMENT RATERS TOTAL 25,67 52,91 AGREEMENT 38,3% 31,61 2 (2,2%) 2 (2,1%) 4 11 (11,7%0 13 (13% (4,9%) 5 (4,8%) 10

8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μελέτη 2 P.H.I.R-M model Χτίζω την εικόνα ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ Βλέπω την εικόνα ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ Εικόνα + Γνώση ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗ κατηγοριοποιώ ΤΑΙΡΙΑΖΩ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ-ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ Ταιριάζω με Φάρμακο Computer/Βιβλία Επιλέγω το Φάρμακο

9 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μελέτη 2 Που βασίζεται η εικόνα που βλέπουν οι ομοιοπαθητικοί:: Πόσο συμπλεκόμενος είναι ο ασθενής με τον γιατρό; Πόσο καθαρή είναι η περίπτωση; Πόσο καλή γνώση φαρμάκου έχει ο γιατρός; Πόσο ικανός είναι να αναγνωρίζει πρότυπα μέσα από την πληροφορία; Η Πληροφορία παγώνει την εικόνα ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ Ερμηνεία συμπεριφοράς του ασθενή από τον γιατρό

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μελέτη 2 Πληροφορία Διαίσθηση Γέννηση Υπόθεσης ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ-ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μελέτη 2 Διαίσθηση στην τελική απόφαση Η Διαίσθηση υπάρχει σε όλα τα στάδια της απόφασης ενός φαρμάκου όχι σαν κινητήριος δύναμη αλλά σαν σημαντική επίδραση Η επίδραση της διαίσθησης, οξυδέρκειας, ενόρασης στο τελικό στάδιο απόφασης βοηθά στην υποστήριξη και ενδυνάμωση της λογικής διαδοχικής προηγούμενης διαδικασίας

12 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ/ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Μελέτη 1: Paper exercise : αδυναμία να ξεκαθαρίσουν ασαφή συμπτώματα Έλλειψη σαφή κι επίσημου ορισμού της διαίσθησης Όμως τα confidence scores και τα χαμηλό ποσοστό υποκειμένων που ταξινομήθηκαν ως undecided δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι practitioners αισθάνθηκαν σίγουροι να πάρουν μια απόφαση που δείχνει ότι η μέθοδος συλλογής ήταν ικανοποιητική Μελέτη 2: Οι Ομοιοπαθητικοί δεν ήταν γιατροί, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούσαν διαφορετική διαδικασία λήψης απόφασης Στα δυνατά σημεία της μελέτης ανήκουν το μεγάλο δείγμα συνεντεύξεων, η επιλογή των practitioners έγινε από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ο ερευνητής ήταν ο ίδιος

13 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Μελέτη 1: Οι Ομοιοπαθητικοί δεν μπόρεσαν να διακρίνουν ανάμεσα σ αυτούς που πήραν φάρμακο απ αυτούς που πήραν placebo Μικρή μεταξύ τους αξιοπιστία Τα δεδομένα στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις ήταν ανεπαρκή Όλοι χρησιμοποίησαν την Διαίσθηση στην λήψη αποφάσεων Η συνοχή ανάμεσα στους Ομοιοπαθητικούς ποικίλει και γενικά είναι μικρή

14 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Μελέτη 2: Οι ομοιοπαθητικοί βασίζονται περισσότερο στα δεδομένα παρά στην διαίσθηση στα κύρια στάδια της διαδικασίας λήψης απόφασης. Όμως η διαίσθηση ενσωματώνεται μέσα σε όλα τα στάδιά της διαδικασίας. Αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης για την λήψη απόφασης, η οποία στηρίζεται κυρίως σε αποδεικτικά στοιχεία Η διαίσθηση θεωρείται ως γνωστική διαδικασία που στηρίζεται στην εμπειρία και τη γνώση, σε αντίθεση με αυτό που θεωρείται σαν διαίσθηση, την προγνωστική λειτουργία για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με το μέλλον χωρίς αυτό να συνάγεται από το παρελθόν ή το παρόν

15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε μια μελέτη όπως η παραπάνω (μελέτη 1) διακρίνουμε την αδυναμία που παρουσιάζει η διαδικασία λήψης απόφασης στους ομοιοπαθητικούς όταν αυτή ταυτίζεται με άσκηση επί χάρτου και δεν εφαρμόζεται η πρώτη αρχή της Ομοιοπαθητικής η ταύτιση της εικόνας ή ακριβέστερα της αφήγησης του ασθενή με αυτήν του φάρμακου Οι αφηγήσεις μας κάνουν καλύτερους γιατρούς Η Διαίσθηση ως γνωστική διαδικασία όχι παθητικής απορρόφησης αλλά ενεργητικής αφομοίωσης είναι σημαντικό εργαλείο στην λήψη αποφάσεων

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η σημασία της απόκτησης και διατήρησης μιας καλής σχέσης γιατρού θεραπευόμενου είναι ουσιαστική για την λήψη απόφασης στην Ομοιοπαθητική. Η προσέγγιση που τοποθετεί τον ασθενή στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον βοηθά να εκφράσει σκέψεις, συναισθήματα προσδοκίες μαζί με τα συμπτώματα, σχηματίζοντας την πλούσια εικόνα, την πληροφορία που χρειάζεται ο ομοιοπαθητικός

17 Πρόταση για μελέτη 1)Ανασκόπηση βιβλιογραφίας: Αναζητούμε στην βιβλιογραφία τι κενό υπάρχει, γιατί υπάρχει ανάγκη να μελετήσουμε το θέμα που επιλέξαμε 2) Είδος μελέτης : ποιοτική μελέτη 3)Σκοπός: να διερευνηθεί ποια είναι η διαδικασία λήψης απόφασης για την επιλογή ομοιοπαθητικής θεραπείας 4) Μεθοδολογία: Συνεντεύξεις semi structured,μαγνητοφωνημένες διάρκειας max 1 ώρα, 20 ασθενείς Έλληνες ηλικίας ετών όλων των κοινωνικών επιπέδων, 10 άνδρες -10 γυναίκες Οι ασθενείς από ιατρεία 4 ομοιοπαθητικών γιατρών από διάφορες περιοχές που θα ενημερωθούν για τον σκοπό της μελέτης και την τήρηση του ιατρικού απόρρητου και θα δώσουν γραπτή συγκατάθεση. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στα ιατρεία τα αντίστοιχα των γιατρών με ραντεβού που θα κλείνεται τηλεφωνικά από τον ερευνητή. Ο ίδιος ερευνητής θα παίρνει τις συνεντεύξεις 5) Ερευνητικά ερωτήματα : Ανοικτή ερώτηση : Πως επιλέξατε την ομοιοπαθητική;

18 Prompting questions: Τι γνωρίζεται για τον ορισμό της υγείας; Τι γνωρίζεται για την Ομοιοπαθητική; Τι προσδοκάτε από την θεραπεία Τι προσδοκάτε από τον Ομοιοπαθητικό γιατρό;

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ».

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΔΗ Α.Ε.Μ. : 4242 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρτιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1 ο : ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Δικτυοκεντρικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Υγείας με χρήση SOA και Web Services Στεφανία Π. Μαυρογιαννέα Πειραιάς Δεκέμβριος 2011 Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση)

IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners IMPROVE Οδηγός για την Πιστοποίηση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (2 η Έκδοση) Επιμέλεια: Peter Weber

Διαβάστε περισσότερα

MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασικοί στόχοι: 1. να αναπτύσσει ερμηνείες της πραγματικότητας (θεωρίες) 2. να βρίσκει λύσεις σε διάφορα προβλήματα (εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δρ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Καθ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙ ΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα

Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα Ενότητα 1: Ψυχομετρία Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1 ΠΑΤΡΑ 2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Κλινικές Μελέτες Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Janice Abbott, PhD Καθηγήτρια Ψυχολογικής Υγείας Σχολή Επιστημών Υγείας University of Central Lancashire

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική ΤΙΤΛΟΣ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική ΤΙΤΛΟΣ: 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύρος Μάρτιος 2012 Ευσαΐα Χονδρού A.M. dpsdh08011 ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία με θέμα: Πρόγραμμα παρέμβασης για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε παιδιά με

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Θέμα: «Λήψη Αποφάσεων: Εφαρμογές στη Συμπεριφορά Καταναλωτή» Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: Σίμωση Μαρία (Επιβλέπουσα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων»

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» Του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Αξία της Κοινής Ανάγνωσης στο Νηπιαγωγείο: Μια πρώτη διερεύνηση των πρακτικών που εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO

Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Οδηγός Έρευνας Αγοράς Market Research Guide ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ URENIO Σεπτέμβριος 2005 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Προσδιορισμός του προβλήματος... 5 2.1 Καθορισμός του σκοπού της έρευνας... 5 2.2 Προκαταρτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ HΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΑΣΜΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου DR. EVANTHIA/EVITA EVANGELOY

Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου DR. EVANTHIA/EVITA EVANGELOY Δρ. Εβίτα Ευαγγέλου ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ. ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Tα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ εκέµβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημήτριος Χ. Σαλονικιός Α.Ε.Μ.: Μ200. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ευαγγελία Τρέσσου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Blogs στην αγοραστική απόφαση του καταναλωτή για προϊόντα υψηλής ανάμιξης Μελέτη περίπτωσης του iphone

Η επίδραση των Blogs στην αγοραστική απόφαση του καταναλωτή για προϊόντα υψηλής ανάμιξης Μελέτη περίπτωσης του iphone ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η επίδραση των Blogs στην αγοραστική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Έρευνα Ανάλυσης Αντιλήψεων/Αναγκών Πτυχιακή Εργασία Υπεύθυνος Καθηγητής: Αλεξανδρής Κωνσταντίνος Επιμέλεια Παρουσίασης, σχεδιασμός και εκτέλεση έρευνας: Τριγώνης

Διαβάστε περισσότερα