ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ/ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Το Κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζει το εξειδικευµένο πλαίσιο σχεδιασµού - αναδιαµόρφωσης των Αναλυτικών Προγραµµάτων, που εµπεριέχεται σε τρία διαδοχικά στάδια συλλειτουργίας. Συνοπτικά ο σχεδιασµός αφορά: 1. Στην ιδεολογική σύλληψη: πρόκειται για τις απαρχές Ιδεολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Κοσµοθεωρίας από το παγκόσµιο επιστηµονικό γίγνεσθαι στη βάση των αξιών του τοπικού - σεβασµός στην αρχή της συγκειµενικότητας. 2. Στη διαδικασία δόµησης: πρόκειται για τον κύριο σχεδιασµό που συνίσταται στη σύζευξη κριτηρίων, παραγόντων, σύγκλισης σκοπού και στόχων, ανά διακριτή περιοχή του Αναλυτικού. 3. Στην υλοποίηση : το τελικό αποτέλεσµα η πρόταση για τον εκπαιδευτικό. Για να υλοποιηθεί ο σχεδιασµός ακολουθήθηκαν µε πιστότητα τα σηµεία που παρατίθενται στη συνέχεια του Κειµένου. Πρόκειται για µια πλειάδα παραγόντων που συσχηµατιζόµενοι ορίζουν πέντε κριτήρια: την εξειδίκευση, την εγκυρότητα, την ενηµερότητα, την επιστηµονικότητα, τη λογοδοσία 1. Το τελικό προϊόν αφορά ειδικά στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστηµα, στην υπηρεσία των δεδοµένων και των αναγκών του τοπικού πλαισίου αναφοράς, ως υφιστάµενο µέρος και οργανικό µέλος της πανανθρώπινης κοινωνίας των Εκπαιδευτικών Συστηµάτων, που ορίζει πως: «Η εκπαίδευση πρέπει να δίνει στα άτοµα µια εικόνα για τον πολύπλοκο κόσµο µας που βρίσκεται σε συνεχή αναβρασµό και ταυτόχρονα να παρέχει την πυξίδα που θα τα βοηθήσει να πορευτούν µε ασφάλεια σ αυτόν». Unesco (2002) Έκθεση της ιεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση τον 21 ο αιώνα, απόσπασµα 2. 1 Εξειδίκευση στην ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραµµάτων: Επιστηµονικό Κριτήριο. 2. Σεβασµός στην Αρχή της συγκειµενικότητας στην υπηρεσία των Αξιών του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Συστήµατος: Κοινωνικό και Φιλοσοφικό Κριτήριο 3. Ανάγκη διαφάνειας για τη διαδικασία αναδόµησης και ταυτόχρονης επιστηµονικής λογοδοσίας προς τον τελικό χρήστη, τον εκπαιδευτικό ως συλλειτουργία Επιστηµονικού Κριτηρίου και Κριτήριου Επαγγελµατισµού. 2 Unesco. (2002). Έκθεση της ιεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση τον 21 ο αιώνα. Μετάφραση: Οµάδα εργασίας του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. Gutenberg 2 : Αθήνα, σελίδα

2 1. Το φιλοσοφικό πλαίσιο συγκρότησης των Αναλυτικών Προγραµµάτων γενικά: 2. Ορίζοντας τις έννοιες Μεγαεπίπεδο, Μακροεπίπεδο και Μικροεπίπεδο δόµησης Αναλυτικών Προγραµµάτων: 1.1. Το µεγαεπίπεδο της Παραγωγής 3 : Για να δοµηθεί ένα Αναλυτικό Πρόγραµµα προσδιορίζεται εξ αρχής το φιλοσοφικό πλαίσιο το οποίο αυτό οφείλει συγκειµενικά να υπηρετεί. Το πλαίσιο αυτό είναι ο εκφραστής συνάµα του πολιτικού, του πολιτειακού και του αξιολογικού πλαισίου, η εκπαιδευτική Ιδεολογία και οι Οραµατισµοί του συγκεκριµένου Εκπαιδευτικού Συστήµατος:«Στο πλαίσιο αυτό 4 τα παιδιά της ελληνοκυπριακής κοινότητας ενισχύονται για να διαµορφώσουν αυτόνοµα και µε αυτοπεποίθηση την ταυτότητά τους εθνική, θρησκευτική, πολιτισµική, µαθαίνοντας ταυτόχρονα να σέβονται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της ταυτότητας των άλλων κοινοτήτων της ηµοκρατίας της Κύπρου, καθώς επίσης των συµµαθητών και συµµαθητριών τους που κατάγονται από άλλες χώρες. Για τα παιδιά µε διαφορετική καταγωγή υπάρχει πρόνοια ώστε να µπορούν επίσης να αναπτύσσουν ολόπλευρα τη δική τους ιδιαίτερη ταυτότητα». Πηγή: Αναλυτικό Πρόγραµµα για τα δηµόσια σχολεία της Κυπριακής ηµοκρατίας (2008): 3 Αυτό είναι το Μεγαεπίπεδο της αναδόµησης. Το Μεγαεπίπεδο επιλέγει και προάγει την εκπαιδευτική Ιδεολογία, επιλέγοντας από τα ακόλουθα φιλοσοφικά σχήµατα: Αναδοµητισµός: Φιλοσοφική αφετηρία οι Freire και Apple: Συσχέτιση του σύγχρονου κοινωνικού προβληµατισµού και του σχολείου ως το µικρόκοσµο του κοινωνικού συστήµατος. Η κοινωνία «παράγει» το σχολείο. Παιδαγωγικό ιδεώδες: η συγκειµενικότητα. Συµπεριφορά που προάγει το µοντέλο, η «Κοινωνική Αλληλεπίδραση». Προοδευτισµός: Φιλοσοφική αφετηρία ο Dewy. Βάση ο Πραγµατισµός. Παιδαγωγικό ιδεώδες ο µαθητοκεντρισµός. Ιδεαλισµός ή Κλασικισµός: Φιλοσοφική αφετηρία ο Πλάτωνας. Η αλήθεια είναι αναλλοίωτη, τρόπος προσέγγισης ο Λόγος, η φιλοσοφία, τα µαθηµατικά. Μη χρησιµοθηρική εκπαίδευση- ηθικοπλαστική προετοιµασία για τη ζωή.\ Συντηρητισµός: Σκοπός η µεταβίβαση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Υλοκεντρισµόςαποµνηµόνευση- εξετασιοκεντρικό σύστηµα. 3 ιασαφήνιση: Ο σχεδιασµός απαντάται µε τους όρους: «Αναδόµηση», «Παραγωγή», «Αναβάθµιση». Η «Αναδόµηση» αφορά στη συµµετοχή του εκπαιδευτικού σε µικροεπίπεδο δράσης για την ανάπτυξη ιδακτικών Ενοτήτων. Ο όρος «Παραγωγή» ή «Αναβάθµιση» απαντάται σε µικροεπίπεδο και µακροεπίπεδο ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραµµάτων. 4 Του Σχεδιασµού σε Μεγαεπίπεδο. 2

3 Με άξονα τους παραπάνω φιλοσοφικούς συσχετισµούς δηµιουργούνται τα Είδη των Αναλυτικών Προγραµµάτων - από τα οποία οι ειδικοί έχουν να επιλέξουν προς εξυπηρέτηση του σχεδιασµού Αναλυτικού Προγράµµατος- σε Μακροεπίπεδο. Άξονας επιλογής: η Ιδεολογία του εκπαιδευτικού συστήµατος και η συµφωνία µεταξύ στρατηγικών σχεδιασµών για την Παιδεία και γενικών Σκοπών της εκπαίδευσης που δια του Αναλυτικού υπηρετούν την Ιδεολογία. Συνακόλουθα, προκύπτουν οι παρακάτω συσχετισµοί: το Είδος Αναλυτικού, η Φιλοσοφία που αυτό υπηρετεί, η µορφή Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας που αναπαράγει: 1.2. Είδος Αναλυτικού Προγράµµατος: Αναδοµητικό: Φιλοσοφική βάση ο Προοδευτισµός. Ψυχολογία της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης Ανθρωπιστικό: Φιλοσοφική βάση ο Προοδευτισµός. Ψυχολογία της Εποικοδόµησης, δηλαδή η δοµή της Γνώσης σε προϋπάρχουσες Έννοιες Ακαδηµαϊκό: Φιλοσοφική βάση ο Συντηρητισµός και ο Ιδεαλισµός. Ψυχολογία ο Συµπεριφορισµός: το υποκείµενο (ο µαθητής) µελετάται µέσα από την ίδια τη συµπεριφορά του η οποία µελετάται απροκατάληπτα Τεχνολογικό: Φιλοσοφική βάση ο Συντηρητισµός. Ψυχολογία: ο Συµπεριφορισµός Ποιες οι διαφορές µεταξύ Μακροεπίπεδου και Μικροεπίπεδου σχεδιασµού ; Σε Μακροεπίπεδο απαντά ο όρος «Αναβάθµιση»: Το Αναλυτικό Πρόγραµµα σε Μακροεπίπεδο δεν είναι το διδακτικό εγχειρίδιο και σε καµία περίπτωση η σειροθετηµένη παράθεση κεφαλαίων. Στο µακροεπίπεδο αντανακλάται η γενική εκπαιδευτική φιλοσοφία που απορρέει από τις συγκεκριµένες ανάγκες της συγκεκριµένης κοινωνίας στην οποία το Αναλυτικό απευθύνεται. Σε Μικροεπίπεδο απαντά ο όρος «Αναδόµηση»: Πρωταγωνιστής ο εκπαιδευτικός και οι ανάγκες της συγκεκριµένης σχολικής µονάδας. Καθορισµός διδακτικών στόχων, ύλης και 3

4 αντικειµένων διδασκαλίας, µεθοδολογία, αξιολόγηση. Εδώ οι διδακτικοί στόχοι απορρέουν από τις ανάγκες των συγκεκριµένων µαθητών. 2. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Αναλυτικό και δραστηριότητες: Σε κάθε Είδος Αναλυτικού αντιστοιχούν ανάλογες της φιλοσοφίας δραστηριότητες σε µικροεπίπεδο 5 Αναλυτικών Προγραµµάτων: Αντιστοιχία δραστηριοτήτων: 2.1. Αναδοµητικό Αναλυτικό: ιάλεξε µια ιδέα ή ένα παραγωγικό πρόβληµα ιερεύνησε και ανάλυσε το Σχεδίασε τη δράση (αναπτυξιακό πρόγραµµα) Έλεγξε το εφικτό του προγράµµατος Καθόρισε τη στοχοθεσία πυρηνικές- χρόνο- έκταση- µέσα και υλικά Αξιολόγηση 2.2. Ανθρωπιστικό Αναλυτικό: ώσε έµφαση στις διαδικασίες µάθησης ηµιούργησε το κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον ώσε στους συµµετέχοντες την ευκαιρία να καθορίσουνν αυτοί τους µαθησιακούς στόχους. Ανάπτυξε διαδικασίες- καλλιέργησε στάσεις ενδοσκόπησης 2.3. Ακαδηµαϊκό Αναλυτικό: ιάλεξε κέντρα- σηµεία οργάνωσης του περιεχοµένου 5 Οι στόχοι σε µικροεπίπεδο απορρέουν από τις ανάγκες των µαθητών. 4

5 Καθόρισε τη σειρά και δοµή του περιεχοµένου Ανάπτυξε Ενότητες Εισηγήσου στρατηγικές διδασκαλίας Ανάπτυξε δοκίµια αξιολόγησης 2.4. Τεχνοκρατικό- Τεχνολογικό Αναλυτικό: Καθόρισε τον τελικό στόχο εξαρχής Ανάλυσε τα καθήκοντα εργασίας ιαµόρφωσε κανόνες συµπεριφοράς εργασίας Προσδιόρισε εξαρχής τα Μέσα και τα υλικά διδασκαλίας Καθόρισε τρόπο και χρόνο αξιολόγησης της Ενότητας ή µέρους της ώσε ανατροφοδότηση 5

6 3. ΟΜΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕ Ο ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 3.1. ΣΤΑ ΙΟ 1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕ Ο: ιατυπώνονται οι ανάγκες της ευρύτερης Κοινωνίας ιατυπώνονται οι ανάγκες της Μάθησης γενικά ιατυπώνεται η Φιλοσοφία για την Εκπαίδευση πρώτα σε παγκόσµιο και στη συνέχεια σε τοπικό επίπεδο αναγκών. Το αντικείµενο (συγκειµενικά) Η (τοπική) Κοινωνία Ο µαθητής Ο Σκοπός του Αναλυτικού Προγράµµατος 3.2. ΣΤΑ ΙΟ 2. ΠΟΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕ Ο: ιατυπώνονται: Ο Γενικός Σκοπός του µαθήµατος Ο Σκοπός της ιδακτικής Ενότητας Οι Πυρηνικές Γνώσεις της ιδακτικής Ενότητας που αφορούν σε: Έννοιες- Πληροφορίες- Στάσεις- εξιότητες (ανάλογα µε το/τα είδη Α.Π. που επιλέγω). Μέσα και υλικά διδασκαλίας ιδακτική µεθολογία- στρατηγικές µε βάση τους Άξονες Οργάνωσης Αναλυτικού Προγράµµατος 6 Αξιολόγηση 6 Άξονες οργάνωσης: 1) Το πρόβληµα 2) Το Περιεχόµενο/Η πληροφορία 3) Οι έννοιες 4) Οι δεξιότητες 5) Το ενδιαφέρον 6

7 4. Οι Άξονες Οργάνωσης Αναλυτικών Προγραµµάτων σε Μικροεπίπεδο: Η επιλογή του/ή συνδυαστικά των Ειδών του Αναλυτικού Προγράµµατος συσχετίζεται άµεσα µε την επιλογή Αξόνων οργάνωσης του Αναλυτικού Άξονας Οργάνωσης «Το πρόβληµα»: Επιτυχία η επιλογή του προβλήµατος. Αν είναι κατάλληλο να περιλάβει όλες τις πληροφορίες στη διαδικασία επιλογής του και να δραστηριοποιήσει τους µαθητές στην οικοδόµηση της Γνώσης. Στάδια: Επιλογή του προβλήµατος: Έννοιες- πληροφορίες που πρέπει να δοµηθούν εξιότητες που πρέπει να ασκηθούν υνατότητες και ενδιαφέροντα µαθητών ιαθέσιµα µέσα και υλικά Συσχετισµός του προβλήµατος µε την κοινωνική πραγµατικότητα (προστιθέµενη αξία) ιατύπωση του προβλήµατος: Το ζητούµενο να είναι κατανοητό, διασαφηνισµένα τα στάδια επίλυσής του και τα υλικά Εννοιολογική Ανάλυση: Ο εκπαιδευτικός αναλύει πρώτα για τον εαυτό του τις διαστάσεις της έννοιας (λειτουργικούς ορισµούς) για να διαιρέσει την έννοια σε υπο- έννοιες µε σκοπό την επιλογή της κατάλληλης δραστηριότητας. ραστηριότητες ακολουθία: Εξετάζεται εάν χρειάζεται προκαταρκτική συζήτηση ή εξατοµικευµένη εργασία από τα αρχικά στάδια ή αν τα παιδιά θα συγκροτήσουν οµάδες σε µεταγενέστερο στάδιο. Πηγές και Υλικά: επιλέγονται σε συνάρτηση πάντα µε το προτεινόµενο πρόβληµα. 7

8 4.2.Άξονας Οργάνωσης «Το Περιεχόµενο/ η Πληροφορία»: Επιλέγω το Θέµα Κατάλογος Πυρηνικών Εννοιών που πρέπει να γνωρίζουν οι µαθητές ραστηριότητες: το περιεχόµενο να είναι κατάλληλο για τη διαφοροποίηση της εργασίας των µαθητών. ηµιουργώ κατάλογο πληροφοριών που θα δώσω (έµφαση στην πληροφορία). Επιµένω στην κατανόηση της σηµασίας των κεντρικών θεµάτων. ηµιουργώ χάρτη περιεχοµένου: πρόκειται για διάγραµµα απεικόνισης της σχέσης: Έννοια- Πληροφορία- ραστηριότητα Ανασκοπώ αν οι δραστηριότητες συµβάλλουν στην κατανόηση των Εννοιών και ικανοποιούν τις ανάγκες των µαθητών. Καθορίζω τις πηγές που θα χρησιµοποιήσουν οι µαθητές Άξονας Οργάνωσης «Το Ενδιαφέρον»: Εκκίνηση: επιλέγω περιοχές εµπειριών που µπορεί να προκαλέσουν το ενδιαφέρον. Η πρωτοτυπία µιας εµπειρίας. Παρουσίαση: αγκαλιάζει το ενδιαφέρον των µαθητών ραστηριότητες: θα συζητηθεί µε τους µαθητές ποια θέµατα/δραστηριότητες επιθυµούν να αναλάβουν. Υλικά και εξοπλισµός: δραστηριότητες µε υλικά και εξοπλισµό που οι µαθητές γνωρίζουν να χειρίζονται. εξιότητες: έχουν αποκτηθεί, ή πρέπει να τις διδαχτούν; 8

9 4.4.Άξονας Οργάνωσης «Οι Έννοιες»: Βασική παράµετρος του άξονα 4 η δοµή οργάνωσης Εννοιών «Προ- Κατά- Μετά τη διδακτική διαδικασία». Καθορίζω ποιες προηγούµενες Έννοιες θα χρησιµοποιηθούν. Σχέση Εννοιών: να τοποθετηθούν σε διάγραµµα ραστηριότητες κατανόησης των Εννοιών Τοποθέτηση των ραστηριοτήτων σε σειρά ανάλογα µε α) τη λογική σχέση β) το βαθµό δυσκολίας Άξονας Οργάνωσης «Οι εξιότητες»: Για να γίνει χρήση του άξονα «εξιότητες» ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι βέβαιος ότι οι µαθητές του κατέχουν ήδη τους άξονες «Πληροφορίες» και «Έννοιες». Επιλέγω τις δεξιότητες Προσαρµόζω τις δεξιότητες στα επίπεδα των µαθητών Εντάσσω τις δεξιότητες σε ειδικό θέµα- περιεχόµενο Πηγές και υλικά Επίδειξη εφαρµογής των δεξιοτήτων Ανατροφοδότηση. 9

10 5. Οι Πυρηνικές Έννοιες που έχουν οριστεί από την Οµάδα Αναδόµησης για το Θρησκευτικό Μάθηµα ειδικά: 5.1. Πυρηνικές Γνώσεις ορίζονται το βασικό σύνολο Εννοιών, Πληροφοριών, Γνώσεων, εξιοτήτων, Στρατηγικών και Αξιών που αποκτώνται κατά τη διδακτική διαδικασία και υποβοηθούν κατόπιν την ένταξη του παιδιού στην κοινωνία καθιστώντας το δηµιουργικά σκεπτόµενο ενεργό πολίτη Επιλογή Αναλυτικού: Το ενδιαφέρον µας έχει στραφεί στην επιλογή µη υλοκεντρικών Ειδών Αναλυτικών Προγραµµάτων, το Ανθρωπιστικό και το Αναδοµητικό (βλέπε σχήµα 2). Πρόκειται για συνδυασµό προώθησης Στόχων και Πυρηνικών Γνώσεων µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 1. Καθορισµό πυρηνικών γνώσεων για κάθε υποενότητα. 2. Καθορισµός δεικτών αξιολόγησης σε συνάφεια µε τις πυρηνικές γνώσεις. 3. Μετατροπή Στόχων Αναλυτικού Προγράµµατος σε στόχους ενοτήτων και διδακτικούς στόχους. 4. Έµφαση στη νέα γνώση που θα αποκτηθεί από τη σύνδεση µε τα προηγούµενα (µεταγνώση). 5. Καλλιέργεια Κριτικής Σκέψης Πυρηνικές Έννοιες: καθορίσαµε το όλο περιεχόµενο του θεολογικού όρου «Κατ εικόναν» (βλέπε σχήµα 1). Ανάπτυξη των παραµέτρων του «κατ εικόναν» από την Α ηµοτικού µέχρι και την Γ Λυκείου µε άξονα διαβάθµισης τα στάδια Συναισθηµατικής, Γνωστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης των µαθητών στους οποίους απευθυνόµαστε. Όσον δε αφορά στη συµφωνία του Γενικού Σκοπού του Μαθήµατος - όπως αυτός σκιαγραφείται δια των Πυρηνικών Εννοιών που έχουµε προκαθορίσει - µε τη γενική Φιλοσοφία της Επιτροπής Αναδόµησης Αναλυτικών, η Επιτροπή επισηµαίνει στο Προοίµιο του Κειµένου της πως: «Αφετηρία της (νέας) προσέγγισης αποτελούν ο σεβασµός του προσώπου κάθε παιδιού και η αφοσίωση στα ανθρώπινα δικαιώµατα». Πηγή: Αναλυτικό Πρόγραµµα για τα δηµόσια σχολεία της Κυπριακής ηµοκρατίας, (2008) σελίδα 4 7 Πηγή: Κουτσελίνη, Μ. (2001). Ανάπτυξη Προγραµµάτων Θεωρία- Έρευνα- Πράξη. Lythrodondas Press: Λευκωσία, σελ

11 Η Έννοια του «κατ εικόναν» σε επίπεδο θεολογίας, ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας εξακτινώνεται στις ακόλουθες παραµέτρους στο Σχήµα 1: Ελευθερία συνείδησης, προεκτάσεις στη συµπεριφορά και δράση Ικανότητα επικοινωνίας -διάδραση - δηµιουργικότητα Συναισθήµατα- συναισθηµατική νοηµοσύνη ηµιουργικότητα - πολλαπλή νοηµοσύνη, τα «τάλαντα» Ισοτιµία (κοινωνική και θεολογική) Ετερότητα/ µοναδικότητα Πολλαπλότητα ως αλληλοπεριχώρηση: κοινωνική συγχώρηση, πολλαπλή ταυτότητα, ο «Άλλος» ως έτερος εταίρος µε πρότυπο το Αγιοτριαδικό πρότυπο. Ψυχοσωµατικότητα - ο όλος άνθρωπος- συνθετική ανθρωπολογία Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται πρακτικά η διαδικασία και τα στάδια της Αναδόµησης: 11

12 ΠΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σχήµα 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΕ Ο 1. Επιλογή Μοντέλων: 1. Βραχυπρόθεσµος και Μακροπρόθεσµος προγραµµατισµός: Παραγωγικό (Tyler): Α.Π. όπου οι στόχοι συλλέγονται από το τρίπολο: Μαθητής- Κοινωνία- Αντικείµενο + Επαγωγικό (Taba): Α.Π. µε βάση τις ανάγκες του σχολείου. Ποιους Τι διδάσκω Γιατί Πως Πού/ πότε Αποτέλεσµα Μαθητή Γνώσεις Στόχοι Οργάνωση Σειρά κ δοµή Μορφές 2. Επιλογή Ειδών Αναλυτικού: Ανάγκες εξιότητες τάξης ειδών µάθησης/ αξιολόγησης 2.1. Ανθρωπιστικό: Ακολουθία της Μορφές Φιλοσοφία ο Προοδευτισµός (Freire, Apple) ύλης/ χρόνος ανατρο- Σκοπός η αυτοσυνειδησία. Το Μοντέλο υποστηρίζεται µαθητή. φοδότησης. από -την Κοινωνιολογία και την Κριτική Θεωρία: «Το Σχολείο διαιωνίζει τα κοινωνικά καθεστώτα» Ψυχολογία: ο Εποικοδοµητισµός- ανάπτυξη και 2. Άξονας Οργάνωσης σε Μικροεπίπεδο µε βάση: εµπέδωση στην προϋπάρχουσα γνώση Άξονας οργάνωσης οι Έννοιες: Βάση η Προϋπάρχουσα. Ποιες θα 2.2. Αναδοµητικό: χρησιµοποιηθούν. Σχέσεις Εννοιών: να τοποθετηθούν σε διάγραµµα Φιλοσοφία ο Προοδευτισµός ραστηριότητες για να κατανοηθούν οι Έννοιες. Σειροθέτηση Ψυχολογία: της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης δραστηριοτήτων ανάλογα µε το βαθµό δυσκολίας και τη µεταξύ Χαρακτηριστικά: Συµµετοχή/ Αλληλεπίδραση/ τους λογική ακολουθία. Προσωποκεντρισµός/ Έµφαση στη ιαδικασία 2.2. Άξονας οργάνωσης το Πρόβληµα: Επιλογή, ιατύπωση, Εννοιο- Σχηµατοποίηση Αναδοµητικού: λογική ανάλυση, ραστηριότητες, Πηγές και υλικά. - Πυρήνας: το πρόβληµα 2.3. Άξονας Οργάνωσης το Ενδιαφέρον: Πρωτοτυπία εµπειρίας, - Περίβληµα:οι διακριτές περιοχές εντός των παρουσίαση µε βάση το ενδιαφέρον των µαθητών, ανάληψη δραστηοποίων το πρόβληµα µπορεί να τύχει εξακτίνωσης ριότητας µε βάση το ενδιαφέρον, υλικά και εξοπλισµός οικείος, -Στεφάνη: οι Αρχές που συνθέτουν το όλο θέµα -πρόβληµα διάγνωση δεξιοτήτων ( που προϋπάρχουν ή που θα διδαχθούν). 12

ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: Εισαγωγικές διευκρινίσεις για τον εκπαιδευτικό:

ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: Εισαγωγικές διευκρινίσεις για τον εκπαιδευτικό: ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ» Συγγραφική ομάδα : Μάριος Π. Μπέγζος, Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου Εκδοτικός Οίκος: Ο.Ε.Δ.Β. (2006 Z ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση

ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση ιδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές µέθοδοι στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση Σταµάτης Παναγιώτης, ρ., ιδάσκων Τµήµατος Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Οικιακή Οικονομία

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Οικιακή Οικονομία Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» στο Γυμνάσιο Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Οικιακή Οικονομία Το παρόν έργο έχει παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ . ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Στον Τοµέα Σπουδών Κοινωνικών Επιστηµών και Πολιτισµού οι φοιτητές υποχρεούνται να συλλέξουν: 15 ιδακτικές Μονάδες, επιλέγοντας 5 Μαθήµατα από τα προσφερόµενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη ιδασκαλία της Πληροφορικής 1 Κεφάλαιο 10ο Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών Σ. Φράγκου Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα, μεγα-σχεδιασμός και τοπική κοινωνία:

Αναλυτικό Πρόγραμμα, μεγα-σχεδιασμός και τοπική κοινωνία: Εφαρμόζοντας φιλοσοφικές απαρχές επιλογής Aναδομητικού Aναλυτικού σε μικροεπίπεδο διαθεματικής διδασκαλίας: Θρησκευτικά και Αγγλικά Λιάνα Παπαδοπούλου 1,Μ.Α. Ο στόχος «Διαθεματικότητα στην Εκπαίδευση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα