«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων»"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος «Ενεργειακή αξιοποίηση παραπροϊόντων αγροτοβιομηχανικών δραστηριοτήτων» Επικ. Καθ. Μιχάλης Κορνάρος Πάτρα, 2013

2 Σύνοψη ομιλίας Οργανικά- αγροτικά-κτηνοτροφικά Απόβλητα Αγροτο-κτηνοτροφικά απόβλητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αχαΐας, Ηλιείας, Αιτ/νίας) Προτεινόμενη λύση: Αναερόβια (συγ)χώνευση Οικονομική ανάλυση

3 Οργανικά απόβλητα Αγροτο-βιομηχανικά απόβλητα: ελαιοτριβείου, τυροκομείου, σφαγείου Ενεργειακές καλλιέργειες- λιγνοκυτταρινούχα υλικά (αραβόσιτος, γλυκό σόργο κλπ.) Λοιπές πηγές βιομάζας: άχυρο, κλαδιά δένδρων, φλοιοί ξηρών καρπών, πυρήνες ροδάκινων (κονσερβοποιία), πριονίδια Κτηνοτροφικά: χοιροστάσια, βουστάσια Λυματολάσπη από υγρά αστικά απόβλητα Οργανικό κλάσμα στερεών απορριμμάτων Παραπροϊόντα παραγωγής βιοντίζελ (γλυκερόλη)

4 Αγροτοκτηνοτροφικά απόβλητα: Ελαιοτριβείου Αρκετά υψηλό οργανικό φορτίο Υψηλή συγκέντρωση φαινολικών (φυτοτοξικότητα) Μικρή περιεκτικότητα σε άζωτο Υψηλή συγκέντρωση στερεών Χαμηλή τιμή ph Βουστασίου Τυροκομείου Αρκετά υψηλό οργανικό φορτίο Υψηλή συγκέντρωση υδατανθράκων Μικρή περιεκτικότητα σε άζωτο Χαμηλό ph (<6) (γρήγορη οξίνιση) Χαμηλή συγκέντρωση στερεών Υψηλό οργανικό φορτίο Υψηλή συγκέντρωση στερεών Υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο Μικρή περιεκτικότητα σε διαλυτό φώσφορο Ουδέτερο ph

5 Αρνητικές επιπτώσεις ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανεξέλεγκτη διάθεση των ανεπεξέργαστων ή ελλιπώς επεξεργασμένων αποβλήτων Πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία Ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα Όχληση των κατοίκων τουριστών Επίδραση στα φυσικά οικοσυστήματαρύπανση φυσικού οικοσυστήματος π.χ. ποτάμια, θάλασσες Κοινωνικές: Δημόσια υγεία, υποβάθμιση εδάφουςπεριοχών Οικονομικές: τουρισμός, περιορισμός ανάπτυξης βιομηχανιών- περιορισμός στην ανάπτυξη γεωργικών & κτηνοτροφικών μονάδων Κοτύχι, Ηλιεία Βουραϊκός Αλιάκμονας Πηνειός

6 Αχαΐα Δραστηριοποιούνται Ελαιοτριβεία (Νοέμβριος Φεβρουάριος) (1570 tn κατσίγαρος/d) 813 Βουστάσια (10581 ζώα) (Συνεχής λειτουργία) (530 tn κοπριά/d) 10 Χοιροστάσια (403 ζώα) Συνεχής λειτουργία) 18 Τυροκομεία (Νοέμβριος - Ιούνιος) (180 tn τυρόγαλο/d) 28 Οινοποιεία 47 Επιχειρήσεις παραγωγής διάθεσης επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων 2 Σφαγεία 10 Επιχειρήσεις επεξεργασίας πώλησης προϊόντων κρέατος

7 Αιτωλοακαρνανία Δραστηριοποιούνται Ελαιοτριβεία (Νοέμβριος Φεβρουάριος) 1755 Βουστάσια (66308 ζώα) (Συνεχής λειτουργία) 1151 Χοιροστάσια (Συνεχής λειτουργία) 19 Τυροκομεία (Νοέμβριος - Ιούνιος) 6 Σφαγεία Αγροτικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν φυτικά υπολείμματα κηπευτικών (εποχιακά όλο το χρόνο)

8 Ηλεία Δραστηριοποιούνται Ελαιοτριβεία (Νοέμβριος Φεβρουάριος) 1134 Βουστάσια (14800 ζώα) (Συνεχής λειτουργία) 4 Σφαγεία Αγροτικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν φυτικά υπολείμματα κηπευτικών (εποχιακά όλο το χρόνο)

9 Προτεινόμενη Λύση

10 Προτεινόμενη λύση: Αναερόβια χώνευση Αναερόβια χώνευση: μία από τις σημαντικότερες διεργασίες βιολογικής επεξεργασίας, δύο ή περισσότερων τύπων αποβλήτων με υψηλή οργανική φόρτιση (π.χ αγροτο-κτηνοτροφικά απόβλητα) Ταυτόχρονη παραγωγή μεθανίου (CH 4 ) και διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) (βιοαέριο) από οργανική ύλη με συνδυασμένη δράση μικτού μικροβιακού πληθυσμού, απουσία οξυγόνου Οργανική ύλη+ Η 2 Ο CH 4 + CO 2 + NH 3 + νέα κύτταρα Η Αναερόβια Χώνευση αποτελεί μία βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία σύμφωνα με την Οδηγία 96/61/EC (Οδηγία ΙPPC) με ελάχιστο τεχνολογικό ρίσκο κατάλληλη για την επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων με υψηλό οργανικό φορτίο, όπως αυτά που παράγονται από τις αγροτο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες Εγκαταστάσεις Αναερόβιας Χώνευσης: Δανία Γερμανία Κίνα Αγγλία..Αναερόβιος χωνευτήρας επεξεργασίας κοπριάς βοοειδών και ενσιρωμένου καλαμποκιού στη Γερμανία

11 Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα Α.Χ. Αναερόβιος χωνευτήρας Πλεονεκτήματα: + Παραγωγή ενέργειας + Επεξεργασία αποβλήτων υψηλού οργανικού φορτίου + Μικρές ενεργειακές απαιτήσεις + Οι απορροές π.χ. αναερόβια λάσπη κατάλληλες για εδαφοβελτιωτικό Μειονεκτήματα: Υψηλό κόστος εγκατάστασης μονάδας Αναερόβιας χώνευσης Πιο αργή διεργασία από την Αερόβια επεξεργασία (παρουσία Ο 2 ) Ευαισθησία σε αυξοµειώσεις της οργανικής φόρτισης στην τροφοδοσία

12 Επεξεργασία αγροτο-κτηνοτροφικών αποβλήτων Τύποι δραστηριότητας : Ελαιοτριβεία, τυροκομεία, βουστάσια, κλπ Η επεξεργασία των αποβλήτων που παράγουν είναι εφικτή τεχνικά και οικονομικά αποδοτική. Παρόλα αυτά μη εφαρμόσιμη! Αιτίες : Οικογενειακού τύπου δραστηριότητες μικρής-μεσαίας δυναμικότητας Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας είναι υψηλό και μη ανεκτό. Μονάδες διάσπαρτες χωρικά με εποχιακή λειτουργία Ως εκ τούτου δύσκολη έως αδύνατη η σύνδεση με κεντρικό δίκτυο επεξεργασίας αποβλήτων και αδύνατη η λειτουργία μονάδων επεξεργασίας όλη τη διάρκεια του έτους

13 Ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτο-κτηνοτροφικών αποβλήτων: Αναερόβια συγχώνευση Επιχορήγηση μέσω προγραμμάτων AGROENERGY, INTEGRASTE, BIOGAIA Χαρακτηριστικά αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων: o Υψηλό οργανικό περιεχόμενο (δυσκολία στη βιο-αποικοδόμηση) o Εποχιακή παραγωγικότητα o Μικρές ποσότητες αποβλήτων από διασκορπισμένες τοπικές μονάδες o Έλλειψη θρεπτικών απαραίτητων για βιολογικές διεργασίες (αναερόβια χώνευση) Προτεινόμενη λύση: ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Αγροτοκτηνοτροφικά απόβλητα Ελαιοτριβείο Τυροκομείο Βουστάσιο ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Μεθάνιο, Υδρογόνο Εδαφοβελτιωτικό υλικό Νερό για άρδευση

14 Εργαστηριακή διάταξη διβάθμιου συστήματος (οξεογόνος + μεθανογόνος αντιδραστήρας) αναερόβιας συγχώνευσης Διαφορετικά μίγματα αποβλήτων Η 2 + CΟ 2 CH 4 + CΟ 2 Οξεογόνος αντιδραστήρας με λειτουργικό όγκο = 0.75L Μεθανογόνος αντιδραστήρας με λειτουργικό όγκο = 4L Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

15 Χαρακτηρισμός αγροτο-κτηνοτροφικών αποβλήτων -Ν. Αχαΐας Παράμετροι Μονάδες Ελαιοτριβείο Τυροκομείο Βουστάσιο ph ± ± ± 0.27 Ολικά Αιωρούμενα Στερεά g/l ± ± Πτητικά Αιωρούμενα Στερεά g/l ± ± Ολικά Στερεά g/l ± ± ± 8.72 Πτητικά Στερεά g/l ± ± ± 5.78 Διαλυτό ΧΑΟ g/l ± ± ± 3.56 Ολικό ΧΑΟ g/l ± ± ± 6.01 Ολικός Οργανικός Ανθρακας g/l ± ± ΒΑΟ 5 g/l Ολικοί Υδατάνθρακες g ισοδ.γλυκόζης /L ± ± ± 3.86 Διαλυτοί Υδατάνθρακες g ισοδ.γλυκόζης /L ± ± ± 0.32 Φαινόλες g ισοδ.συριγγ. /L 6.53 ± ± ± 0.31 Ολικό N g/l 0.76 ± ± ± 0.00 Αμμωνιακό N g/l 0.11 ± ± ± 0.46 Ολικός P g/l 0.46 ± ± ± 0.30 Διαλυτός P g/l 0.34 ± ± ± 0.13 Λίπη & Έλαια g/l ± ± ± 1.01 Αλκαλικότητα g CaCO 3 /L Ολικά πτητικά λιπαρά οξέα g/l 0.22 ± ± 1.65

16 Κεντρική μονάδα αναερόβιας συγχώνευσης αποβλήτων Κατσίγαρος ελαιοτριβείων ΣΗΘ Ηλεκτρισμός Θερμότητας Υγρή ή στερεή κοπριά Υπολείμματα οινοποίησης Αγροτικά υπολείμματα Βιοαέριο Μονάδα αναερόβιας συγχώνευσης αποβλήτων Υγρό κλάσμα Σύστημα μεμβρανών Αερόβιος SBR Διάθεση στο έδαφος ή σε υδάτινο αποδέκτη Άρδευση (επαναχρησιμοποίηση) Ενσίρωμα ενεργειακών φυτών Αλλα οργανικά υπολείμματα φυγόκεντρος απορροή Υγρό λίπασμα Καλλιέργεια ενεργειακών φυτών στερεό Κομποστοποίηση Ώριμο κομπόστ

17 Βασικός εξοπλισμός και διεργασίες κεντρικής μονάδας αναερόβιας συγχώνευσης αποβλήτων 1) Κεντρική μονάδα αναερόβιας συγχώνευσης (χωνευτήρες) παραγωγή βιοαερίου 2) Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας (ΣΗΘ) 3) Φυγοκεντρικός διαχωρισμός υγρών & στερεών συστατικών στην αναερόβια απορροή 4) Αερόβια επεξεργασία ή/και διαχωρισμός με μεμβράνες: Το υγρό ρεύμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ ευθείας (υγρό λίπασμα) ή να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία για αρδευτική χρήση ή άλλες εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης 5) Κομποστοποίηση: Το στερεό υπόλειμμα μπορεί να μετατρέπεται σε εδαφοβελτιωτικό υλικό για χρήση σε αγροτικές περιοχές και βιολογικές καλλιέργειες

18 Πιλοτική μονάδα αναερόβιας συγχώνευσης αγροτο-αποβλήτων στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Οξεογόνος Μεθανογόνος Αερόβιος τύπου SBR

19 Αναβαθμισμένη πιλοτική μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Δυναμικότητα μονάδας 10kW el

20 Οικονομική ανάλυση

21 Παράδειγμα μονάδας 1MW Απόβλητα (πρώτες ύλες) 100 ton/d τυρόγαλο ton/d κατσίγαρος + 13 ton/d υγρή κοπριά ή τόνοι /χρόνο κοπριά από περίπου αγελάδες Π.χ. για την Αχαΐα υπάρχει δυναμικό για σύνολο μονάδων ~3 MW el Προϊόντα Ηλεκτρισμός : MWh Θερμότητα : MWh τόνοι κομπόστ (ή τον. ραφιναρισμένο)

22 Ανάλυση Κόστους - Οφέλους Σενάριο 1 - Επιχορήγηση επένδυσης Συνολική επένδυση: Επιχορήγηση: Ίδια κεφάλαια/ δάνεια: Επιτόκιο δανεισμού: 7% Λειτουργικό κόστος: Τιμή ανά MWh: 220 Κέρδος ανά τον. κομπόστ 50 Συνολικά έσοδα: Κέρδη (προ φόρων): Δείκτες επένδυσης: Καθαρή παρούσα αξία (NPV) 10ετίας: Χρόνος αποπληρωμής: 2,14 έτη Δείκτης Απόδοσης της Επένδυσης (IRR) για 10ετία : 45,5%

23 Ανάλυση Κόστους - Οφέλους Σενάριο 2 - Επένδυση χωρίς επιχορήγηση Συνολική επένδυση: Επιχορήγηση: 0 Ίδια κεφάλαια/ δάνεια: Επιτόκιο δανεισμού: 7% Λειτουργικό κόστος: Τιμή ανά MWh: 253 Κέρδος ανά τον. κομπόστ 50 Συνολικά έσοδα: Κέρδη (προ φόρων): Δείκτες επένδυσης: Καθαρή παρούσα αξία (NPV) 10ετίας: Χρόνος αποπληρωμής: 3,00 έτη Δείκτης Απόδοσης της Επένδυσης (IRR) για 10ετία : 31,1%

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Γενικά Συμπεράσματα Επιτακτική ανάγκη διαχείρισης αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων στη Δυτική Ελλάδα Η αναερόβια συγχώνευση έχει αποδειχθεί ως η καλύτερη τεχνολογία επεξεργασίας/αξιοποίησης τέτοιου είδους αποβλήτων (οδηγία IPPC) Η διεργασία των δύο σταδίων συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της διεργασίας και βοηθάει στην επίτευξη καλύτερων αποδόσεων Η παραγωγικότητα σε βιοαέριο είναι αρκετά σημαντική για όλα τα σενάρια που μελετήθηκαν με σύσταση σε μεθάνιο κοντά στο μέγιστο (σύμφωνα με τη βιβλιογραφία) για τη συγκεκριμένη διεργασία

25 Γενικά Συμπεράσματα Με την προτεινόμενη διεργασία προκύπτει ολοκληρωμένη διαχείριση των αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων Η κατασκευή μίας τέτοιας μονάδας μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, από τον αναπτυξιακό νόμο, από ΣΔΙΤ κλπ Τα ανταποδοτικά ωφέλη μπορούν να συνδράμουν στην βιωσιμότητα μίας τέτοιας μονάδας Τα απόβλητα δε θα είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά μέσο αύξησης της κερδοφορίας αυτών Η προτεινόμενη τεχνολογία είναι μια πραγματικά ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ!

26 Περισσότερες πληροφορίες.. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Ερευνητικό Πρόγραμμα: Ηράκλειτος ΙΙ. «Επενδύοντας στο μέλλον σας»

27 ..ευχαριστώ για την προσοχή σας Πληροφορίες: Επικ. Καθ. Μιχάλης Κορνάρος Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Εργ. Βιοχημικής Μηχανικής & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

LIFE08 ENV/GR/000578. Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη. Eργ. Μηχανικής Περιβαλλοντικών Διεργασιών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών LIFE08 ENV/GR/000578 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» Μ. Κορνάρος & Κ. Βαβουράκη, Μ. Δαρειώτη

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Cost-Benefit Analysis

Preliminary Cost-Benefit Analysis LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Cost-Benefit Analysis Author: Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες και Προοπτικές Ανάπτυξης. - Οφέλη του Βιοαερίου για την κοινωνία - Οφέλη του Βιοαερίου για τους γεωργούς. - Το δυναμικό του Βιοαερίου στη χώρα μας.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση

Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ημερίδα LIVEWASTE, ΤΕΠΑΚ, 7 10 2014 Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων με αναερόβια χώνευση Ανθή Χαραλάμπους Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ MSc στην Περιβαλλοντική Μηχανική ΜΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου Με την υποστήριξη του Στοιχεία έκδοσης Συγγραφείς Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, Κωνσταντίνος Σιούλας (συγγραφή κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Ζακούρα Μαρία Α.Μ.: 446 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Παραγωγή βιοαερίου από εκχύλισμα ενσιρώματος αραβοσίτου με υγρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Μπαρμπετσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. βιοαερίου. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Στοιχεία της έκδοσης Συγγραφείς Σιούλας Κωνσταντίνος, Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen Ανασκόπηση κειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» «Παραγωγή βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία και μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας

Νομοθεσία και μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Νομοθεσία και μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Εισαγωγή Ο ελαιοπαραγωγικός κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study

Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA) Study LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Preliminary Environmental Impact Assessment (EIA)

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας

Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίας και Θράκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Διπλωματική Εργασία: Επεξεργασία οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας Φοιτητές: ΔΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΜ: 5199

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (Generating electricity

Διαβάστε περισσότερα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Κεφάλαιο 01-03 σελίδα 1 01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Η σειρά 3 - «Βιοαποικοδομήσιμα» του Οδηγού BISYPLAN επικεντρώνεται στα βιομηχανικά βιολογικά απόβλητα, στην ιλύ βιολογικών καθαρισμών,

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011 Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ενέργεια από βιομάζα Αλεξάνδρα Κατσίρη Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 2010-2011 Τι είναι η βιομάζα? Βιομάζα είναι η ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

: BiG>East 2 2.2 2009

: BiG>East 2 2.2 2009 Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 2 Βιοαέριο στην Ελλάδα Συνοπτική Έκθεση Παραδοτέο 2.2 Σιούλας Κωνσταντίνος, MSc Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 19 th χλµ. Λεωφόρου Μαραθώνος 190 09

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000kw Θέση «ΠΛΑΤΙΑ ΟΨΗ» Περιοχής Μακρυλία, Δήμου Ιεράπετρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 Εταιρικό προφίλ Η ίδρυση της REnInvest το 2004 υλοποιεί την επιθυµία µιας οµάδας επαγγελµατιών του χώρου να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 7: Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας (κομποστοποίηση, αναερόβια χώνευση, βιολογική ξήρανση) Κατερίνα Παπαοικονόμου Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα