Συνέντευξη τοῦ Δρος Σωτηρίου Τσιόδρα *, µέ ἀφορµή τήν παγκόσµια ἡµέρα γιά τό AIDS.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνέντευξη τοῦ Δρος Σωτηρίου Τσιόδρα *, µέ ἀφορµή τήν παγκόσµια ἡµέρα γιά τό AIDS."

Transcript

1 Συνέντευξη τοῦ Δρος Σωτηρίου Τσιόδρα *, µέ ἀφορµή τήν παγκόσµια ἡµέρα γιά τό AIDS. Συνέντευξη : Παναγιώτης Χαρατζόπουλος Φωτογραφίες : Στάθης Τσιµούρης Παίρνοντας ἀφορµή ἀπό τήν 1 η Δεκεµβρίου, πού εἶναι ἡµέρα ἀφιερωµένη στό ΑIDS ( Σύνδροµο Ἐπίκτητης Ἀνοσολογικῆς Ἀνεπάρκειας ), µιά νόσος πού ἔγινε γνωστή σχετικά πρόσφατα, ποιοί εἶναι οἱ λόγοι πού ἐπέβαλλαν τήν καθιέρωση µιᾶς ἡµέρας τοῦ χρόνου γιά τό AIDS καί γιατί τό θέµα αὐτό ἔχει γίνει ἕνα θέµα πού ἀφορᾶ στήν παγκόσµια κοινότητα; Νοµίζω ἀρκοῦν µερικά νούµερα ἀπό τόν Παγκόσµιο Ὀργανισµό Ὑγείας γιά νά καταλάβετε τό µέγεθος τοῦ προβλήµατος. Ὑπολογίζεται ὅτι 42 ἑκατοµµύρια ἄνθρωποι ζοῦσαν σέ ὅλο τόν κόσµο τό 2002 εἴτε στά ἀρχικά στάδια τῆς νόσου δηλαδή λοίµωξη µέ τόν ἰό HIV χωρίς ἄλλα συµπτώµατα, εἴτε µέ προχωρηµένη νόσο -ΑΙDS. Ἀπό αὐτούς 3 ἑκατοµµύρια ἦταν παιδιά ἡλικίας κάτω τῶν 15 ἐτῶν. Ἐπίσης, περισσότερα ἀπό 5 ἑκατοµµύρια ἄνθρωποι µολύνθηκαν µέ τόν ἰό τό Αὐτός ὁ ἀριθµός περιελάµβανε σχεδόν 800,000 παιδιά ἡλικίας κάτω τῶν 15 ἐτῶν. Μόνο τό ,000 παιδιά καί νέοι ἕως 24 ἐτῶν ἐµολύνοντο µέ τόν ἰό κάθε µέρα, πού ἰσοδυναµεῖ µέ ἕξι κάθε λεπτό. Ὅσον ἀφορᾶ σέ θανάτους τό 2002, 3 ἑκατοµµύρια ἄνθρωποι πέθαναν ἀπό AIDS. Ἐξ αὐτῶν 600,000 περίπου ἦταν παιδιά. Ἡ λοίµωξη µέ τόν ἰό ἐξακολουθεῖ νά ἀπειλεῖ τήν ἀνθρωπότητα σέ ὅλα τά µήκη καί πλάτη καί ἰδιαίτερα τίς ὑπανάπτυκτες περιοχές. Ἡ ἀνάγκη γιά συνεχή ἐνηµέρωση, γιά συνεχή ἐνίσχυση τῆς προσπάθειας γιά πρόληψη καί θεραπεία καθώς καί τῆς εὐαισθητοποίησης τῆς κοινωνίας µας καί καθενός χωριστά ἀπέναντι στή λοίµωξη, στίς ἰδιατερότητές της καί στούς φορεῖς / ἀσθενεῖς καθιστοῦν ἀπαραίτητη τήν καθιέρωση µιᾶς ἡµέρας σάν κι αὐτήν. Tί εἶναι τό ΑΙDS ; Θ ἀρχίσω µέ τήν ἐξήγηση τῶν ἀρχικῶν HIV. Τά ἀρχικά HIV σηµαίνουν ἰός ἀνθρώπινης ἀνοσοανεπάρκειας (Human Immunodeficiency Virus). Οἱ κλινικές ἐκδηλώσεις τῆς λοίµωξης µέ τόν ἰό HIV εἶναι πολυάριθµες. Ἀνάλογα µέ τό πόσο σοβαρή εἶναι ἡ προσβολή τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήµατος τοῦ ἀνθρωπίνου σώµατος διάφορες λοιµώξεις ἐπιπλέκουν τήν πορεία τῆς νόσου ὅπως καί διάφορα εἴδη καρκίνου. Ἡ φυσική ἱστορία τῆς λοίµωξης µέ τόν ἰό HIV ἀρχίζει µέ τή µετάδοση τοῦ ἰοῦ καί φθάνει στά τελικά στάδια τῆς νόσου πού εἶναι γνωστή στό εὑρύ κοινό ὡς AIDS, συνήθως µετά ἀπό ἀρκετά χρόνια. Ἡ ὅλη ἀκολουθία γεγονότων γιά ἕνα µέσο ἀσθενή πού δέν λαµβάνει θεραπεία κατά τοῦ ἰοῦ, ἀπό τή στιγµή τῆς διάγνωσης µέχρι καί τήν ἐκδήλωση AIDS εἶναι περίπου 7-12 χρόνια καί µέχρι τό θάνατο εἶναι περίπου χρόνια. Ἔχει περιγραφεῖ πάντως καί περίπτωση ἀσθενοῦς ὅπου ὁ χρόνος ἀπό τή µετάδοση τοῦ ἰοῦ ἕως καί τό θάνατο ἀπό ΑΙDS ἦταν µόλις µερικές ἑβδοµάδες. Τί εἶναι ἐκεῖνο πού προκαλεῖ τό AIDS; Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 1

2 Τό 1983 ὁ ὑπεύθυνος ἰός ἀποµονώθηκε ἀπό ἕναα ἀσθενή µέ λεµφαδενοπάθεια καί τό 1984 βεβαιώθηκε ὅτι αὐτός προκαλεῖ τό AIDS. Τό 1985 ἀναπτύχθηκε εἰδική τεχνική ἐργαστηριακῆς ἀνίνευσης τοῦ ἰοῦ µέ µιά ἁπλή ἐξέταση αἵµατος. Σήµερα γνωρίζουµε πέραν πάσης ἀµφιβολίας πώς τό αἴτιο εἶναι ὁ ἰός τῆς ἀνθρώπινης ἀνοσοανεπάρκειας (Human Immunodeficiency Virus) ὁ ὁποῖος ἀνήκει στήν οἰκογένεια τῶν ἀνθρώπινων ρετροϊῶν. Ὑπάρχουν δύο τύποι HIV ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πιό συχνός εἶναι ὁ τύπος (1). Τό 1999 ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ λοίµωξη µέ τόν ἰό τύπου (1) ξεκίνησε ἀπό ἕνα συγκεκριµένο εἶδος χιµπατζή στόν ὁποῖο ὁ ἰός συνεξελισσόταν ἐπί αἰῶνες. Σήµερα ὁλόκληρη ἡ γονιδιακή πληροφορία τοῦ ἰοῦ ἔχει ἀποκωδικοποιηθεῖ καί αὐτό συνετέλεσε τά µέγιστα στή µελέτη τῆς λοίµωξης καί στήν εὕρεση κατάλληλων φαρµάκων ἔναντι τοῦ ιοῦ. Πῶς ἐκδηλώνεται, πῶς µεταδίδεται καί ποιοί ἔχουν µεγαλύτερη πιθανότητα νά προσβληθοῦν ἀπό τήν ἀσθένεια; Ἡ λοίµωξη µέ τόν ἰό περιλαµβάνει ἕνα εὑρύ φάσµα ἐκδηλώσεων πού ἀρχίζει µέ ἕνα ὀξύ σύνδροµο, περνᾶ ἀπό µιά παρατεταµένη ἀσυµπτωµατική φάση καί καταλήγει στήν προκεχωρηµένη νόσο. Ὁ ἰός µεταδίδεται συνήθως µέ τή σεξουαλική ἐπαφή (ὁµοφυλοφιλικές ἤ ἑτεροφυλοφυλικές σχέσεις), τήν ἔκθεση σέ αἷµα ἤ παράγωγα αἵµατος πού ἔχουν ἐπιµολυνθεῖ µέ τόν ἰό (χρήση κοινῆς σύριγγας πού ἔχει ἐπιµολυνθεῖ µέ τόν ἰό ἀπό ναρκοµανεῖς, µεταγγίσεις, µεταµοσχεύσεις κλπ) καί κατά τή διάρκεια τοῦ τοκετοῦ καί τῆς περινεογνικῆς περιόδου καί ἀπό γυναῖκες πού ἔχουν τόν ἰό πρός τό ἔµβρυο-νεογέννητο (κατά τή διάρκεια τοῦ τοκετοῦ, θηλασµός κλπ). Πού ἐπικεντρώνονται σήµερα οἱ προσπάθειες τῶν ἐρευνητῶν γιά τήν ἀντιµετώπιση τῆς νόσου καί θεραπεία ἀπ αὐτήν καί ποιές δυσκολίες ἀντιµετωπίζουν οἱ ἐρευνητές; Ποιά εἶναι τά µέχρι σήµερα ἀποτελέσµατα; Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 µόνο τά νουκλεοσιδικά ἀνάλογα ὑπήρχαν. Ἀπό τό 1995 καί ἔπειτα µέ τήν εἰσαγωγή τῶν ἀναστολέων πρωτεάσης στήν κλινική πράξη ἔγινε µιά ἐπανάσταση στήν ἀντιµετώπιση τοῦ ἰοῦ καί στή θνησιµότητα ἀπό τόν ἰό. Οἱ ἀσθενεῖς πλέον ζοῦν χωρίς τίς ἐπιπλοκές τῆς λοίµωξης µέ ἕνα σχεδόν φυσιολογικό ἀνοσολογικό σύστηµα. Ἀκολουθησε ἡ εἰσαγωγή καί ἄλλων κατηγοριῶν φαρµάκων ὅπως τά µή νουκλεοσιδικά ἀνάλογα, οἱ ἀναστολεῖς εἰσόδου τοῦ ἰοῦ στό κύτταρο καί ἄλλα τά ὁποῖα ἐµπνέουν τήν πεποίθηση ὅτι εἴµαστε πολύ κοντά στήν πλήρη καταστολή τοῦ ἰοῦ γιά πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Παρόλα αὐτά δέν εἶναι κατορθωτή ἀκόµα ἡ πλήρης ἐξαφάνιση του ἀπό τό σῶµα ὅπως συµβαίνει καί µέ ἄλλους ἰούς πού µολύνουν τόν ἄνθρωπο (πχ ἑρπητοιός). Αὐτό σηµαίνει πώς µέ τή διακοπή τῶν φαρµάκων ὁ ἰός ξυπνᾶ καί συνεχίζει τίς βλάβες πού προκαλεῖ. Εἶναι λοιπόν πολύ σηµαντικό ὁ ἀσθενής νά συνεχίζει τή θεραπεία κάτω ἀπό στενή ἰατρική παρακολούθηση. Ἕνα µελανό σηµεῖο στήν ἱστορία τῶν θεραπευτικῶν σχηµάτων γιά τή λοίµωξη µέ τόν ἰό εἶναι καί οἱ ἐπιλοκές τῆς θεραπείας ὅπως οἱ µεταβολικές διαταραχές πού παρουσιάζουν κάποιοι ἀπό τούς ἀσθενεῖς (αὔξηση χοληστερίνης, σάκχαρο, ἀλλαγές στήν κατανοµή λίπους) οἱ ὁποῖες χρειάζονται παρακολούθηση καί θεραπεία. Πιστεύουµε πώς µέ τά νεώτερα φάρµακα θά ἀποφύγουµε αὐτές τίς ἐπιπλοκές. Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 2

3 Ἄν ἐπιχειρούσαµε µιά ἱεράρχηση τῶν µέτρων προφύλαξης ἀπό τόν ἰό τοῦ AIDS, ποιά θά ἦταν αὐτή ; Γιά ἕναν πιστό, ἐνσυνείδητο µέλος τῆς Ἐκκλησίας, νοµίζω δέν τίθεται θέµα, ἡ ἐγκράτεια, οἱ σεξουαλικές σχέσεις µέσα στό γάµο καί ὄχι οἱ ἐλεύθερες προγαµιαῖες σχέσεις µέ πολλούς τυχαίους συντρόφους, πού ἦταν ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο µεταδόθηκε ὁ ἰός καί ἄρχισε ἡ ἐπιδηµία τή δεκαετία τοῦ 80, εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος πρόληψης. Ἄν περάσουµε σέ ἄτοµα πού ἔχουν ἐλεύθερες σεξουαλικές σχέσεις (καί αὐτοί εἶναι κοντά στήν Ἐκκλησία ἀφοῦ γιά ὅλους προσεύχεται ἡ Ἐκκλησία), πλέον ὡς καλλίτερη µέθοδος θά πρέπει νά θεωρεῖται ἡ µονογαµική σχέση καί ἡ χρήση προφυλακτικοῦ. Βέβαια έχει ἀποδειχθεῖ πώς καί ἡ χρήση τοῦ προφυλακτικοῦ δέν εἶναι 100 % ἀποτελεσµατική στήν πρόληψη τῆς µετάδοσης. Ὁποιαδήποτε ἀπόκλιση ἀπό τήν µονογαµική σχέση µέ ὁροαρνητικό ἄτοµο, θέτει τά ἄτοµα αὐτά σέ κίνδυνο. Φυσικά σέ αὐτά τά ἄτοµα µεγάλο ρόλο διαδραµατίζει καί ὁ ἐθελοντικός ἔλεγχος γιά τή λοίµωξη ἐάν ὑπάρχουν παράγοντες κινδύνου καθώς καί ἡ ἀλλαγή τῆς ἐπικίνδυνης συµπεριφορᾶς µέσω ἐκπαιδευτικῶν προγραµµάτων. Ὅταν η µόλυνση ἔχει ἤδη γίνει και η µητέρα είναι ὁροθετική φοβόµαστε γιά τό κυοφορούµενο ἔµβρυο στή µητέρα και πλέον µιλᾶµε γιά θεραπεία τῆς µητέρας µέ φάρµακα τά ὁποῖα προλαβαίνουν τή µετάδοση στό νεογνό. Αυτά χορηγοῦνται καί ἐλαττώνεται πάρα πολύ ἡ πιθανότης µετάδοσης τῆς νόσου. Σ αὐτή τήν περίπτωση ἡ µητέρα δέν ἐπιτρέπεται νά θηλάσει γιατί ο ιός µεταδίδεται µέ τό µητρικό γάλα. Γιά νά καταλάβετε πόσο ἔχουµε προχωρήσει πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι τά τελευταῖα χρόνια γίνονται προσπάθειες ἀκόµη καί σέ ζευγάρια ὅπου καί οἱ δύο ἔχουν µολυνθεῖ ἀπό τόν ἰό νά γεννιοῦνται παιδιά χωρίς τόν ἰό, µέ εἰδική ἐπεξεργασία τοῦ γεννητικοῦ ὑλικοῦ πού γίνεται ἀπό εἰδικούς ἐνδοκρινολόγους ἀναπαραγωγῆς. Οἱ ναρκοµανεῖς ἐάν δέν µποροῦν µέσω ἔνταξης σέ ἕνα πρόγραµµα ἀπεξάρτησης νά διακόψουν τή χρήση τότε καλό θά εἶναι νά χρησιµοποιοῦν µίας χρήσης σύρριγες. Ὅσον ἀφορᾶ στά παράγωγα αἵµατος µέ τίς νέες µεθόδους ἀποστείρωσης ὑπάρχει ἀπειροελάχιστη πιθανότητα λοίµωξης (1:670,000). Ὡς ἐκ τούτου θά πρέπει νά προτιµᾶ κανείς τίς αὐτοµεταγγίσεις κάτι πού σπάνια εἶναι δυνατόν. Πρός τό παρόν ἐπιτυχές ἐµβόλιο δέν ὑπάρχει στήν ἀγορά καί ἀναµένονται τά ἀποτελέσµατα κλινικῶν µελετῶν µέ πειραµατικά ἐµβόλια πού εἶναι ἀρκετά ὑποσχόµενα. Ὁ ἐµβολιασµός στό µέλλον ἴσως ἀποτελέσει ἕναν ἀσφαλή τρόπο πρόληψης τῆς µετάδοσης τῆς νόσου. Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 3

4 Ἔχουν ἐπιτύχει ἀφ ἐνός µέν οἱ πρωτοβουλίες ἐνηµέρωσης γιά τό AIDS πού ἀναπτύσσονται σέ παγκόσµια κλίµακα, ἀφ ἑτέρου δέ οἱ προσπάθειες τῶν ἐρευνητῶν γιά τήν ἐξεύρεση µεθόδων καί φαρµάκων ἀντιµετώπισης τῆς νόσου, ὥστε ὁ ἀριθµός τῶν κρουσµάτων νά µειώνεται; Ἡ κατάσταση διαφέρει ἀπό χώρα σέ χώρα. Μπορῶ νά σᾶς πῶ ὅτι µέ τίς στρατηγικές ἐνηµέρωσης πού ἀκολουθήθηκαν στό δυτικό κόσµο, οἱ διαστάσεις τῆς ἐπιδηµίας ἔχουν περιοριστεῖ. Παρά ταῦτα συνεχίζει νά εἶναι µιά ἐπιδηµία µέ αὐξανόµενες διαστάσεις στήν ὑποσαχάρια Ἀφρική, σέ χῶρες τοῦ νοτίου τµήµατος τῆς ἀφρικανικῆς ἠπείρου, ὅπου σέ µερικές ἀπό αὐτές ὑπολογίζεται ὅτι ἕνας στούς τέσσερεις κουβαλᾶ τόν ἰό στό αἷµα του, εἶναι φορέας τοῦ ἰοῦ. Αὐτό εἶναι φοβερά ἀνησυχητικό καί ὁ Παγκόσµιος Ὀργανισµός Ὑγείας ἔχει ξεκινήσει µιά τεράστια προσπάθεια ἐνηµέρωσης γιά πρόληψη ἀλλά καί γιά θεραπεία σ αὐτές τίς χῶρες µέ τή στενή οἰκονοµική ἄνεση. Εἶναι χῶρες φτωχές, χῶρες οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν πρόσβαση στά φάρµακα καί αὐτό δηµιουργεῖ ἕνα µεγάλο πρόβληµα στίς ἀρχές δηµόσιας ὑγείας τῶν χωρῶν αὐτῶν ἀλλά καί στόν κόσµο ἐν γένει. Ἄρα λοιπόν µποροῦµε νά ποῦµε ὅτι τό χαµηλό βιοτικό ἐπίπεδο καί ἡ φτώχεια πού ἐπικρατοῦν σέ περιοχές τοῦ πλανήτη µας ὅπως αὐτές τῆς ἀφρικανικῆς ἠπείρου, ἀποτελοῦν παράγοντες ὥστε στίς περιοχές αὐτές νά ἔχουµε περισσότερα κρούσµατα τοῦ AIDS; Aὐτό πού µποροῦµε νά ποῦµε µέ βεβαιότητα εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει ἐνηµέρωση σ αὐτές τίς χῶρες, και ὑπάρχει ἐκτεταµένη µετάδοση µέσω τῆς ἑτεροφυλοφιλικῆς σχέσης, σέ ἀντίθεση µέ τό δυτικό κόσµο ὅπου ἡ ὁµοφυλοφιλική σχέση εἶναι ὁ κύριος τρόπος µετάδοσης, µέ ἀποτέλεσµα νά ἔχει διηθήσει ὅλα τά στρώµατα τῆς κοινωνίας ἐκεῖ. Φυσικά ὁ σύζυγος τό µεταδίδει στή σύζυγο, ἡ σύζυγος µέ τόν τοκετό και τον µητρικό θηλασµό στό παιδί. Ἔτσι πάρα πολλά παιδιά ζοῦν µέ τόν ἰό. Ὑπολογίζεται ὅτι περίπου ἄνθρωποι σ ὅλο τόν κόσµο ζοῦν µέ τόν ἰό, ἀπό αὐτούς γύρω στα 30 ἑκατοµµύρια εἶναι σ αὐτές τίς χῶρες. Σ αὐτό τόν ἀριθµό ἔχουµε πάρα πολλά παιδιά κάτω τῶν 15 ἐτῶν (γύρω στα 3 εκατοµµύρια). Ἐλλιπής ἐνηµέρωση καί ἐκπαίδευση, κακές συνθῆκες ὑγιεινῆς, ἐλλιπής προφύλαξη, ἔλεγχος και πρόσβαση σε θεραπευτικά φαρµακευτικά παράλληλα µε τις κακές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στή συντήρηση καί αὔξηση τῶν κρουσµάτων σέ αὐτές τίς περιοχές. Τί συµβαίνει στή χώρα µας; Στή χώρα µας ἔχουµε ἐπισήµως δηλωµένα περίπου 6200 κρούσµατα, πέρυσι ἀναφέρθηκαν γύρω στα 400 κρούσµατα τοῦ ἰοῦ. Ἡ χώρα µας τοποθετεῖται στόν δυτικό κόσµο καί ἐδῶ ὁ κύριος τρόπος µετάδοσης εἶναι ὁ τρόπος µετάδοσης τοῦ δυτικοῦ κόσµου, χωρίς βέβαια νά µπορεῖ ν ἀποκλείσει κανείς καί τήν ἑτεροφυλοφιλική σχέση, τῆς ὁποίας ἡ σηµασία στή µετάδοση τοῦ ἰοῦ αὐξάνεται ὅσο περνοῦν τά χρόνια. Στην Ελλάδα οὐσιαστικό ρόλο τόσο γιά τή θεραπεία ὅσο καί τήν πρόληψη διαδραµατίζει τό Κέντρο Ἐλέγχου Εἰδικῶν Λοιµώξεων µέ τίς µονάδες παροχῆς φροντίδας γιά ἀσθενεῖς µέ AIDS καί µέ εἰδικά ἐκπαιδευτικά προγράµµατα. Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 4

5 Ποιές εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἀσθένειας στόν ἴδιο τόν πάσχοντα κατ ἀρχάς, ἀλλά καί στό οἰκογενειακό καθώς ἐπίσης καί στό στενό συγγενικό του περιβάλλον; Οἱ ἐπιπτώσεις στόν ἴδιο τόν πάσχοντα εἶναι σηµαντικές. Ἀλλάζει ὅλη του ἡ ζωή. Εἶναι µιά νόσος ἡ ὁποία ἕως καί πρίν λίγα ἔτη ὄχι µόνο ἦταν ἀνίατη ἀλλά καί σχεδόν πάντα θανατηφόρος. Ἡ πρώτη ἐκδήλωση τῆς νόσου (ὅταν ἀκόµη δέν τήν γνωρίζει ὁ ἄρρωστος) µπορεῖ νά εἶναι µιά ἐπιπλοκή δυνητικά θανατηφόρος, ἡ ὁποία µπορεῖ νά χρειαστεῖ νοσηλεία στό νοσοκοµεῖο. Θά µποροῦσαν οἱ ἐπιπτώσεις νά ἦταν πιό καλά ἀνεκτές ἄν δέν ὑπῆρχε τό στίγµα, τό ὁποῖο ἡ κοινωνία ἔχει συνδέσει µέ τήν παρουσία τῆς νόσου. Παρ ὅλ αὐτά ὑπάρχει ἡ κοινωνική προκατάληψη καί τό στίγµα καί ὅταν κάποιος ἀκούσει ὅτι ἔχει τή νόσο πολλές φορές δέν θέλει νά τό ἀποδεχθεῖ. Οἱ ἐπιπτώσεις λοιπόν εἶναι τόσο στό σῶµα του ὅσο καί ψυχολογικές καί πρέπει ἐκεῖ νά συµπαρασταθεῖ κανείς µέ ὅσο καλύτερο τρόπο µπορεῖ ὥστε νά τόν βοηθήσει νά ξεπεράσει αὐτό τό ἀρχικό σόκ τῆς διάγνωσης καί µέ τήν ἐνηµέρωση νά τόν πείσει ὅτι τά πράγµατα δέν εἶναι τόσο τραγικά πλέον ὅσο στή δεκαετία τοῦ 80, πού δέν ὑπῆρχε τότε καµµία ἐλπίδα καί δέν µποροῦσες νά δώσεις ἐλπίδα, δέν ὑπήρχαν φάρµακα, οἱ ἀσθενεῖς πέθαιναν σορρηδόν. Ξέρω γιατρούς στίς ΗΠΑ, πού ἐγκατέλειψαν τήν ἰατρική πράξη επειδή δέν ἄντεχαν ν ἀσχολοῦνται ἄλλο µέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά περιστατικά ἤ ἄλλαξαν εἰδικότητα. Τώρα ὅµως τά πράγµατα ἔχουν ἀλλάξει. Ὑπάρχουν φάρµακα, οἱ ἄνθρωποι ζοῦν καί ἡ σωστή ἐνηµέρωση καί ἡ ἰατρική παρακολούθηση ἀπό τή µεριά τοῦ γιατροῦ, ἀλλά καί ἡ ψυχολογική συµπαράσταση ἀπό τό περιβάλλον, τόν γιατρό, τήν οἰκογένεια, τήν κοινωνική λειτουργό, τήν Ἐκκλησία, παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο. Γιά τήν οἰκογένεια τοῦ ἀσθενοῦς ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν σηµαντικές συνέπειες. Ὁπωσδήποτε τό νά ἔχεις κάποιο ἄρρωστο µέλος µέ AIDS στήν οἰκογένεια, ἀλλάζει τήν ψυχολογία τῆς οἰκογένειας καί χρειάζεται µιά ὑποστήριξη ἡ οἰκογένεια αὐτή µέ πολλούς µηχανισµούς προκειµένου ν ἀντέξει αὐτό τό σόκ. Βέβαια τά πράγµατα ἔχουν καλυτερέψει πάρα πολύ µέ τήν προσθήκη νέων φαρµάκων καί µέ τό ὅτι δέν συµπαραστέκεσαι πλέον σ ἕναν ἑτοιµοθάνατο, ἀλλά σ ἔναν ἄνθρωπο πού ἔχει µιά χρόνια νόσο, χωρίς ὁριστική θεραπεία πρός τό παρόν ἐν τούτοις ὅµως ζεῖτε µαζί µιά κανονική ζωή. Βοηθᾶ πολύ ἡ συνεχής ἐνηµέρωση, ἡ ἰατρική παρακολούθηση ἀπό εἰδικό ἰατρό καί ἡ συνέχιση τῶν φυσιολογικῶν καθηµερινῶν δραστηριοτήτων (πχ ἐπαγγελµατική ἀσχολία) ἐάν αὐτό εἶναι δυνατόν. Εἴπατε προηγουµένως ὅτι καί σήµερα, ὁ πάσχων ἀπό AIDS ἀποτελεῖ ἕνα στίγµα γιά τό κοινωνικό σύνολο. Ποιά πρέπει λοιπόν νά εἶναι ἡ στάση τῆς κοινωνίας µας ἀπέναντι σ αὐτόν; Μᾶς ἔµαθαν ν ἀποτελεῖ ἕνα στίγµα. Δυστυχῶς ἡ πληροφόρηση στίς ἀρχές τῆς ἐπιδηµίας ἦταν ἐλλιπής, ἡ ὑψηλή θνησιµότητα πού συνδεόταν µέ τή λοίµωξη, ὁ κύριος τρόπος µετάδοσης, ὁ ὁποῖος ἦταν οἱ ὁµοφυλοφιλικές σχέσεις, µήν ξεχνᾶτε ὅτι σέ πολλά κράτη τοῦ κόσµου καί στίς ἴδιες τίς ΗΠΑ ( σέ πολλές πολιτεῖες ), ἡ ὁµοφυλοφιλία διώκεται ὡς ποινικό ἀδίκηµα καί ἀντιµετωπίζουν µεγάλες χρηµατικές ποινές καί φυλάκιση, παρόλο πού σέ πολλές πολιτεῖες στίς ΗΠΑ αὐτό ἀντίκειται στό ἴδιο τό Σύνταγµα καί ἔχουν γίνει πολλές Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 5

6 δίκες γι αὐτό τό σκοπό, ὅλ αὐτά συνετέλεσαν ὥστε νά δηµιουργηθεῖ αὐτή ἡ κοινωνική ἀντίληψη τοῦ στίγµατος γιά τόν ἀσθενή µέ AIDS. Πῶς θ ἀλλάξει αὐτό; Πῶς µπορεῖ ν ἀλλάξει αὐτό; Καµµιά φορά πρέπει ν ἀλλάξουµε ἐµεῖς οἱ ἴδιοι γιά ν ἀλλάξει αὐτή ἡ νοοτροπία. Δέν µπορεῖ ν ἀλλάξει ὁ ἀσθενής πού πάσχει ἀπό AIDS, ἐµεῖς πρέπει ν ἀλλάξουµε, νά πλησιάσουµε χωρίς προκατάληψη τόν συνάνθρωπό µας καί νά κατανοήσουµε τή δύσκολη θέση πού βρίσκεται. Σ αὐτό ἡ ἐνηµέρωση παίζει πολύ µεγάλο ρόλο, καθώς ἐπίσης καί οἱ ἀποτελεσµατικές θεραπεῖες πού εἰσήχθησαν στήν κλινική πράξη τά τελευταῖα χρόνια καί αὐτές παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στό νά φύγουν αὐτή ἡ προκατάληψη καί τό στίγµα. Δέν ἔχουµε νά κάνουµε µέ µιά γρήγορα θανατηφόρο νόσο ἀλλά µέ µιά χρόνια νόσο πού ἀντιµετωπίζεται ἀποτελεσµατικά. Ὅσον ἀφορᾶ στήν προκατάληψη ἀπέναντι στήν συµπεριφορά πού ὁδήγησε στή µόλυνση µέ τόν ιό ἄς θυµόµαστε τό «µή κρίνετε...» Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά παίξει ρόλο σ αὐτόν τόν τοµέα καί ποιός νοµίζετε πῶς µπορεῖ νά εἶναι αὐτός; Νοµίζω ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει πολύ ούσιαστικό ρόλο καί µπορεῖ νά παίξει ἕναν πολύ σηµαντικό ρόλο µέ τό ν ἀγκαλιάσει, καί ἤδη τό κάνει, τόν ἀσθενή µέ AIDS, τίς κοινωνικές ὁµάδες πού χαρακτηρίζονται ἀπό ὑψηλό ἐπιπολασµό τῆς νόσου, προσφέροντας τό µήνυµά της. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει ὡς οὐσιαστικό µήνυµα τήν ἀγάπη πρός όλους χωρίς προκαταλήψεις. Νά µπορέσεις ν ἀγαπήσεις ἀνεξάρτητα ἀπό τήν πεποίθηση πού ἔχει ὁ ἄλλος, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν κοινωνική του θέση, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἀρρώστεια πού κουβαλάει, ανεξάρτητα από την συµπεριφορά του. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι τά ἴδια προβλήµατα εἴχαµε κατά τό παρελθόν µέ τή λέπρα. Τό AIDS ὅταν ξεκίνησε ἦταν µιά µορφή λέπρας καί ὅλοι ἤθελαν νά τό ἀποφεύγουν. Γιατροί δέν ἤθελαν νά νοσηλεύουν ἀρρώστους, ἄρρωστοι δέν ἤθελαν νά νοσηλεύονται µαζί µέ ἀσθενεῖς µέ AIDS, ὑπήρχε µια νοοτροπία «γκέτο» καί ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νά δηµιουργηθοῦν νοσοκοµεῖα «γκέτο», πού θά νοσήλευαν µόνο ἀσθενεῖς µέ AIDS. Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν µπορεῖ νά βοηθήσει πάρα πολύ ἀγκαλιάζοντας αὐτούς τούς ἀρρώστους, ἐντάσσοντάς τους στά προγράµµατα κοινωνικῆς ὑποστήριξης πού ἔχει, ἐντάσσοντάς τους στό σῶµα της µέ συµµετοχή τους στήν Εὐχαριστία καί χρησιµοποιώντας τίς ἐνορίες ὡς µέσο ἐνηµέρωσης γιά τό AIDS καί τούς πνευµατικούς ὡς ἕνα τραπέζι πάνω στό ὁποῖο οἱ ἀσθενεῖς µέ AIDS και οι οικογένειες τους ἀποθέτουν τά προβλήµατά τους, τήν ψυχολογική τους φόρτιση καί ὅλα τά προβλήµατα τῆς ζωῆς τους. Αὐτά ὅσον ἀφορᾶ στό ρόλο καί τή στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στόν πάσχοντα καί στό οἰκογενειακό του περιβάλλον. Ὅσον ἀφορᾶ στό γιατρό, ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά παίξει ἕναν ρόλο καί ποιός εἶναι αὐτός; Ἡ θέση τοῦ γιατροῦ δέν εἶναι τόσο δύσκολη ὅσο ἦταν κατά τό παρελθόν. Γνωρίζουµε πλέον ὅτι ὁ ἰός µεταδίδεται µόνο µέ συγκεκριµένους τρόπους π.χ. δέν µπορεῖ νά µεταδοθεῖ µέ τά οὔρα, µέ τήν στενή συγχρώτηση καί αὐτό ἔχει ἀποβάλλει τόν φόβο πού ὑπῆρχε ἀπό τόν γιατρό στό νά πλησιάσει ἕναν ἀσθενή µέ AIDS. Φυσικά ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά µολυνθεῖς ἀπό τόν ἰό, ἀπό ἕνα ἀτυχές τρύπηµα µέ βελόνα. Σήµερα υπάρχει προφύλαξη Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 6

7 ακόµα και για τέτοιου είδους έκθεση. Ὁ γιατρός ὀφείλει στό πλαίσιο τῆς ἐπαγγελµατικῆς του εὐθύνης καί ὑποχρέωσης ἀπέναντι στόν ἄρρωστο νά τόν ἀντιµετωπίσει χωρίς καµµία προκατάληψη, ἀκόµη καί σήµερα εἶναι δύσκολο αὐτό, ἀλλά ἡ θεραπεία ὅπως εἶπα ἔχει ἀλλάξει τούς ὁρίζοντες καί προσεγγίζεις τόν ἀσθενή πολύ πιό εὔκολα. Καλό βέβαια εἶναι καί ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀπό µεγάλες µελέτες, ἀσθενεῖς µέ τέτοιο πρόβληµα, νά ἀπευθύνονται σέ εἰδικούς γιά τή νόσο. Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι καλύτερα ἀποτελέσµατα ὅσον ἀφορᾶ στή θεραπεία καί στόν ἔλεγχο τοῦ ἰοῦ ἐπιτυγχάνονται ὅταν ἀντιµετωπίζονται ἀπό εἰδικό. Δυστυχῶς τά τελευταῖα χρόνια ὁ ἰός ἐµφανίζει ἀντοχή στά καινούργια φάρµακα, οἱ ἀσθενεῖς, καί αὐτό εἶναι ἕνα ἠθικό πρόβληµα, ἀναπτύσσουν ἐπιπλοκές ἀπό τά φάρµακα, γι αὐτό χρειάζεται ἀντιµετώπιση ἀπό εἰδικό. Ἡ Ἐκκλησία συµπαραστέκεται στό γιατρό µε πολλούς τρόπους επιτελώντας το έργο της αλλά καί προσευχόµενη γιά τόν γιατρό. Πρόσφατα εἶδα στό INTERNET µεγάλες προσπάθειες από ξένες εκκλησίες όπως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σκωτίας, πού ἔχει καί εἰδική βάση γιά τό AIDS. Αυτές εντάσσουν στην δράση τους την ἐνηµέρωση για την νόσο στίς ἐνορίες τους καί προσπαθούν νά ἐντάξουν στό κοινωνικό σύνολο και στο ὑποσύνολο τῆς ἐνορίας, τόν ἀσθενή µέ AIDS, καί νά µήν τόν ἀποδιώξουν ἀπό τήν ἐνορία. Μέσα σ αὐτά τά πλαίσια πρέπει νά δοῦµε καί τόν γιατρό, ὄχι σάν κάτι διαφορετικό. Μέσα στις δράσεις της εκκλησίας θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και η χρηµατοδότηση ἀποστολών µε φαρµακευτικές προµήθειες σέ χῶρες τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, µέ φάρµακα γιά ἀσθενεῖς µέ AIDS, πού ἐκεῖ εἶναι πάρα πολλοί, καθώς και η χρηµατοδότηση ερευνητικών προσπαθειών για την νόσο. * Ὁ Δρ Σωτήριος Τσιόδρας εἶναι παθολόγος λοιµωξιολόγος, λέκτορας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν καί εἰδικός σύµβουλος τοῦ ΚΕΕΛ ( Κέντρου Ἐλέγχου Εἰδικῶν Λοιµώξεων ) Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 7

Πτυχιακή εργασία. Στάση απέναντι στο Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Έρευνα στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτης.

Πτυχιακή εργασία. Στάση απέναντι στο Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Έρευνα στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτης. Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Στάση απέναντι στο Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Έρευνα στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτης. Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΜΑΤΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΟΣΗΜΑΤΑ»

ΝΟΣΗΜΑΤΑ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΟΣΗΜΑΤΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ «ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑ Ι ΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΣΗΜΑΤΑ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΞΕΚΑΡ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ. Καθηγήτρια :Ηλίου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Πτυχιακή εργασία. Θέµα: «Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα ατόµων µε HIV και AIDS»

Σχολή επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Πτυχιακή εργασία. Θέµα: «Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα ατόµων µε HIV και AIDS» Σχολή επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Πτυχιακή εργασία Θέµα: «Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα ατόµων µε HIV και AIDS» Σπουδάστριες: Μόσχου Φωτεινή Χανιώτη Μαρία-Ηλιάνα Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθε τα πάντα για το AIDS

Μάθε τα πάντα για το AIDS Μάθε τα πάντα για το AIDS Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εγκαινίασε μια σειρά διαδραστικών εκδηλώσεων επικοινωνίας με τους νέους, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Σε αυτό το πλαίσιο, διοργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Α

ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Α Ηπατίτιδα Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα από τα σπουδαιότερα όργανα του ανθρώπου: µας προστατεύει από πολλές τοξικές ουσίες παράγει πολλά απαραίτητα συστατικό για τη ζωή, όπως λευκώµατα, παράγοντας της πήξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS. 1 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΛΑΡΙΣΑ. Συγγραφέας: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Νοσηλεία ασθενών με HIV λοίμωξη: Γνώση, προστασία και ενημέρωση εναντία στον τρόμο και το κοινωνικό αποκλεισμό»

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας καλά με τον ιό HIV: Ασκήσεις

Ζώντας καλά με τον ιό HIV: Ασκήσεις : Ασκήσεις Σκοπός: Να διεξαχθεί μία συνεδρία καθοδηγούμενη από μια συντονίστρια, φορέα του ιού HIV, με θέμα:. Αποτελέσματα εκμάθησης: Στο τέλος της συνεδρίας, οι συμμετέχουσες θα έχουν αυξήσει: Τις γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟ ΠΑΙ Ι -ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟ ΠΑΙ Ι -ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟ ΠΑΙ Ι -ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε.ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ. ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Τμήμα: Νοσηλευτικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Αφροδίσια νοσήματα και AIDS. Πώς τα αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

To ιστορικό του ΑIDS

To ιστορικό του ΑIDS To ιστορικό του ΑIDS Το σύνδροµο εµφανίστηκε για πρώτη φορά (µε την έννοια ότι εντοπίστηκε) το 1981 στις ΗΠΑ (κατ άλλους πρώτο κρούσµα ΑΙDS έχουµε το 1952). Τότε ο δρ. M. S. Gottlieb του πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

.Dr Patrick Dixon TO AIDS & ΣΥ

.Dr Patrick Dixon TO AIDS & ΣΥ .Dr Patrick Dixon TO AIDS & ΣΥ Στη Σίλα, την καλύτερή µου φίλη, την πιο στενή µου σύµβουλο και την πηγή αστείρευτης ενθάρρυνσης για πάνω από 30 χρόνια, και σε όσους υπήρξαν µέλη της οικογένειας της ACET

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΕΤΣΙΩΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής: Λάππας Βασίλης. Ομάδα Εργασίας: Βασιλική. Ελένη. Δημήτρης. Σοφία. Θοδωρής. Γιώργος. Αλέξανδρος. Μαρίνα. Ειρήνη. Δέσποινα.

Επιβλέπων Καθηγητής: Λάππας Βασίλης. Ομάδα Εργασίας: Βασιλική. Ελένη. Δημήτρης. Σοφία. Θοδωρής. Γιώργος. Αλέξανδρος. Μαρίνα. Ειρήνη. Δέσποινα. 1 Επιβλέπων Καθηγητής: Λάππας Βασίλης Ομάδα Εργασίας: Βασιλική Ελένη Δημήτρης Σοφία Θοδωρής Γιώργος Αλέξανδρος Μαρίνα Ειρήνη Δέσποινα Ειρήνη Χριστίνα Χριστίνα Μαρίνα Μαρία Κωνσταντίνα Ηλίας Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Σύνθεση. Ιικό φορτίο & Τ4

Ποια είναι η Σύνθεση. Ιικό φορτίο & Τ4 Ποια είναι η Σύνθεση Είμαστε μια ομάδα ακτιβιστών, άλλοι οροθετικοί άλλοι όχι. Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι να αποκτήσουν όσοι έχουν διαγνωστεί θετικοί στον HIV τα απαραίτητα εφόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Καλή Θέληση

Παγκόσµια Καλή Θέληση Παγκόσµια Καλή Θέληση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Νο.4 Ένα τακτικό δελτίο που προβάλλει την ενέργεια της καλής θέλησης µέσα στις παγκόσµιες υποθέσεις Η ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΟΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΗΜΙΑ ΤΟΥ AIDS Μεταξύ του 1348

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 1. Τι εννοούµε µε τον όρο κατάθλιψη στην καθηµερινή γλώσσα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 1. Τι εννοούµε µε τον όρο κατάθλιψη στην καθηµερινή γλώσσα ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 1. Τι εννοούµε µε τον όρο κατάθλιψη στην καθηµερινή γλώσσα Η λέξη κατάθλιψη έχει πολλές διαφορετικές σηµασίες. Άλλα εννοούµε όταν την χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας γλώσσα και άλλα όταν την

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία Στεγαστικές ψυχιατρικές δοµές κοινοτικού τύπου. Συγκριτική προσέγγιση αστικού και ηµιαστικού χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης σε δείγµα του ήµου Ηρακλείου.

κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης σε δείγµα του ήµου Ηρακλείου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: Κοινωνικής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Αρνητικές συµπεριφορές υγείας (χρήση τσιγάρου, αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών) των γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Σίσσυ Χρηστίδου. Η Ψυχολογία της Μεταµφίεσης. Παιδικές Φοβίες. Αντιβιοτικά & Γρίπη. Ποιον «εαυτό» κρύβεται πίσω από τη µάσκα;

Σίσσυ Χρηστίδου. Η Ψυχολογία της Μεταµφίεσης. Παιδικές Φοβίες. Αντιβιοτικά & Γρίπη. Ποιον «εαυτό» κρύβεται πίσω από τη µάσκα; ΙΜΗΝΙAIΑ EΚ ΟΣΗ / ΤEYΧΟΣ 7 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΙΑΝEΜΕΤΑΙ ΩΡΕAΝ ΜEΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕIΩΝ Σίσσυ Χρηστίδου «ιανύω την πιο δηµιουργική περίοδο της ζωής µου» Η Ψυχολογία της Μεταµφίεσης Ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα ΟΡΙΣΜΟΣ Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήματα (ΣΜΝ) αποτελούν οµάδα µεταδοτικών νοσημάτων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς (ιούς, μικρόβια) που µεταδίδονται -σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και η πορεία του μέχρι σήμερα. Το AIDS και η μελλοντική αντιμετώπιση του

Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και η πορεία του μέχρι σήμερα. Το AIDS και η μελλοντική αντιμετώπιση του ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και η πορεία του μέχρι σήμερα. Το AIDS και η μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ του ΤΕΕ-ΑΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ του ΤΕΕ-ΑΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ του ΤΕΕ-ΑΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ Ε ιµέλεια : Μιχάλης Πα αδό ουλος Αντι ρόεδρος. Ε. του ΤΕΕ-ΑΜ Ενηµέρωση για την αιµοδοσία Τι είναι η αιµοδοσία; Γιατί θεωρείται τόσο σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχιζοφρένεια. 1. Τι είναι η Σχιζοφρένεια;

Σχιζοφρένεια. 1. Τι είναι η Σχιζοφρένεια; Σχιζοφρένεια Το κείµενο που ακολουθεί έχει γραφτεί από το Τµήµα Έρευνας για την Σχιζοφρένεια του Εθνικού Ινστιτούτου για την Ψυχική Υγεία των Η.Π.Α. και κυκλοφορεί εκεί ως ενηµερωτικό φυλλάδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΥ&ΚΑ 1 2 Εισαγωγή Υπουργού Εισαγωγή Προέδρου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Εισαγωγή Συντονιστή Μονάδας Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα