Συνέντευξη τοῦ Δρος Σωτηρίου Τσιόδρα *, µέ ἀφορµή τήν παγκόσµια ἡµέρα γιά τό AIDS.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνέντευξη τοῦ Δρος Σωτηρίου Τσιόδρα *, µέ ἀφορµή τήν παγκόσµια ἡµέρα γιά τό AIDS."

Transcript

1 Συνέντευξη τοῦ Δρος Σωτηρίου Τσιόδρα *, µέ ἀφορµή τήν παγκόσµια ἡµέρα γιά τό AIDS. Συνέντευξη : Παναγιώτης Χαρατζόπουλος Φωτογραφίες : Στάθης Τσιµούρης Παίρνοντας ἀφορµή ἀπό τήν 1 η Δεκεµβρίου, πού εἶναι ἡµέρα ἀφιερωµένη στό ΑIDS ( Σύνδροµο Ἐπίκτητης Ἀνοσολογικῆς Ἀνεπάρκειας ), µιά νόσος πού ἔγινε γνωστή σχετικά πρόσφατα, ποιοί εἶναι οἱ λόγοι πού ἐπέβαλλαν τήν καθιέρωση µιᾶς ἡµέρας τοῦ χρόνου γιά τό AIDS καί γιατί τό θέµα αὐτό ἔχει γίνει ἕνα θέµα πού ἀφορᾶ στήν παγκόσµια κοινότητα; Νοµίζω ἀρκοῦν µερικά νούµερα ἀπό τόν Παγκόσµιο Ὀργανισµό Ὑγείας γιά νά καταλάβετε τό µέγεθος τοῦ προβλήµατος. Ὑπολογίζεται ὅτι 42 ἑκατοµµύρια ἄνθρωποι ζοῦσαν σέ ὅλο τόν κόσµο τό 2002 εἴτε στά ἀρχικά στάδια τῆς νόσου δηλαδή λοίµωξη µέ τόν ἰό HIV χωρίς ἄλλα συµπτώµατα, εἴτε µέ προχωρηµένη νόσο -ΑΙDS. Ἀπό αὐτούς 3 ἑκατοµµύρια ἦταν παιδιά ἡλικίας κάτω τῶν 15 ἐτῶν. Ἐπίσης, περισσότερα ἀπό 5 ἑκατοµµύρια ἄνθρωποι µολύνθηκαν µέ τόν ἰό τό Αὐτός ὁ ἀριθµός περιελάµβανε σχεδόν 800,000 παιδιά ἡλικίας κάτω τῶν 15 ἐτῶν. Μόνο τό ,000 παιδιά καί νέοι ἕως 24 ἐτῶν ἐµολύνοντο µέ τόν ἰό κάθε µέρα, πού ἰσοδυναµεῖ µέ ἕξι κάθε λεπτό. Ὅσον ἀφορᾶ σέ θανάτους τό 2002, 3 ἑκατοµµύρια ἄνθρωποι πέθαναν ἀπό AIDS. Ἐξ αὐτῶν 600,000 περίπου ἦταν παιδιά. Ἡ λοίµωξη µέ τόν ἰό ἐξακολουθεῖ νά ἀπειλεῖ τήν ἀνθρωπότητα σέ ὅλα τά µήκη καί πλάτη καί ἰδιαίτερα τίς ὑπανάπτυκτες περιοχές. Ἡ ἀνάγκη γιά συνεχή ἐνηµέρωση, γιά συνεχή ἐνίσχυση τῆς προσπάθειας γιά πρόληψη καί θεραπεία καθώς καί τῆς εὐαισθητοποίησης τῆς κοινωνίας µας καί καθενός χωριστά ἀπέναντι στή λοίµωξη, στίς ἰδιατερότητές της καί στούς φορεῖς / ἀσθενεῖς καθιστοῦν ἀπαραίτητη τήν καθιέρωση µιᾶς ἡµέρας σάν κι αὐτήν. Tί εἶναι τό ΑΙDS ; Θ ἀρχίσω µέ τήν ἐξήγηση τῶν ἀρχικῶν HIV. Τά ἀρχικά HIV σηµαίνουν ἰός ἀνθρώπινης ἀνοσοανεπάρκειας (Human Immunodeficiency Virus). Οἱ κλινικές ἐκδηλώσεις τῆς λοίµωξης µέ τόν ἰό HIV εἶναι πολυάριθµες. Ἀνάλογα µέ τό πόσο σοβαρή εἶναι ἡ προσβολή τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήµατος τοῦ ἀνθρωπίνου σώµατος διάφορες λοιµώξεις ἐπιπλέκουν τήν πορεία τῆς νόσου ὅπως καί διάφορα εἴδη καρκίνου. Ἡ φυσική ἱστορία τῆς λοίµωξης µέ τόν ἰό HIV ἀρχίζει µέ τή µετάδοση τοῦ ἰοῦ καί φθάνει στά τελικά στάδια τῆς νόσου πού εἶναι γνωστή στό εὑρύ κοινό ὡς AIDS, συνήθως µετά ἀπό ἀρκετά χρόνια. Ἡ ὅλη ἀκολουθία γεγονότων γιά ἕνα µέσο ἀσθενή πού δέν λαµβάνει θεραπεία κατά τοῦ ἰοῦ, ἀπό τή στιγµή τῆς διάγνωσης µέχρι καί τήν ἐκδήλωση AIDS εἶναι περίπου 7-12 χρόνια καί µέχρι τό θάνατο εἶναι περίπου χρόνια. Ἔχει περιγραφεῖ πάντως καί περίπτωση ἀσθενοῦς ὅπου ὁ χρόνος ἀπό τή µετάδοση τοῦ ἰοῦ ἕως καί τό θάνατο ἀπό ΑΙDS ἦταν µόλις µερικές ἑβδοµάδες. Τί εἶναι ἐκεῖνο πού προκαλεῖ τό AIDS; Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 1

2 Τό 1983 ὁ ὑπεύθυνος ἰός ἀποµονώθηκε ἀπό ἕναα ἀσθενή µέ λεµφαδενοπάθεια καί τό 1984 βεβαιώθηκε ὅτι αὐτός προκαλεῖ τό AIDS. Τό 1985 ἀναπτύχθηκε εἰδική τεχνική ἐργαστηριακῆς ἀνίνευσης τοῦ ἰοῦ µέ µιά ἁπλή ἐξέταση αἵµατος. Σήµερα γνωρίζουµε πέραν πάσης ἀµφιβολίας πώς τό αἴτιο εἶναι ὁ ἰός τῆς ἀνθρώπινης ἀνοσοανεπάρκειας (Human Immunodeficiency Virus) ὁ ὁποῖος ἀνήκει στήν οἰκογένεια τῶν ἀνθρώπινων ρετροϊῶν. Ὑπάρχουν δύο τύποι HIV ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πιό συχνός εἶναι ὁ τύπος (1). Τό 1999 ἀποδείχθηκε ὅτι ἡ λοίµωξη µέ τόν ἰό τύπου (1) ξεκίνησε ἀπό ἕνα συγκεκριµένο εἶδος χιµπατζή στόν ὁποῖο ὁ ἰός συνεξελισσόταν ἐπί αἰῶνες. Σήµερα ὁλόκληρη ἡ γονιδιακή πληροφορία τοῦ ἰοῦ ἔχει ἀποκωδικοποιηθεῖ καί αὐτό συνετέλεσε τά µέγιστα στή µελέτη τῆς λοίµωξης καί στήν εὕρεση κατάλληλων φαρµάκων ἔναντι τοῦ ιοῦ. Πῶς ἐκδηλώνεται, πῶς µεταδίδεται καί ποιοί ἔχουν µεγαλύτερη πιθανότητα νά προσβληθοῦν ἀπό τήν ἀσθένεια; Ἡ λοίµωξη µέ τόν ἰό περιλαµβάνει ἕνα εὑρύ φάσµα ἐκδηλώσεων πού ἀρχίζει µέ ἕνα ὀξύ σύνδροµο, περνᾶ ἀπό µιά παρατεταµένη ἀσυµπτωµατική φάση καί καταλήγει στήν προκεχωρηµένη νόσο. Ὁ ἰός µεταδίδεται συνήθως µέ τή σεξουαλική ἐπαφή (ὁµοφυλοφιλικές ἤ ἑτεροφυλοφυλικές σχέσεις), τήν ἔκθεση σέ αἷµα ἤ παράγωγα αἵµατος πού ἔχουν ἐπιµολυνθεῖ µέ τόν ἰό (χρήση κοινῆς σύριγγας πού ἔχει ἐπιµολυνθεῖ µέ τόν ἰό ἀπό ναρκοµανεῖς, µεταγγίσεις, µεταµοσχεύσεις κλπ) καί κατά τή διάρκεια τοῦ τοκετοῦ καί τῆς περινεογνικῆς περιόδου καί ἀπό γυναῖκες πού ἔχουν τόν ἰό πρός τό ἔµβρυο-νεογέννητο (κατά τή διάρκεια τοῦ τοκετοῦ, θηλασµός κλπ). Πού ἐπικεντρώνονται σήµερα οἱ προσπάθειες τῶν ἐρευνητῶν γιά τήν ἀντιµετώπιση τῆς νόσου καί θεραπεία ἀπ αὐτήν καί ποιές δυσκολίες ἀντιµετωπίζουν οἱ ἐρευνητές; Ποιά εἶναι τά µέχρι σήµερα ἀποτελέσµατα; Στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 µόνο τά νουκλεοσιδικά ἀνάλογα ὑπήρχαν. Ἀπό τό 1995 καί ἔπειτα µέ τήν εἰσαγωγή τῶν ἀναστολέων πρωτεάσης στήν κλινική πράξη ἔγινε µιά ἐπανάσταση στήν ἀντιµετώπιση τοῦ ἰοῦ καί στή θνησιµότητα ἀπό τόν ἰό. Οἱ ἀσθενεῖς πλέον ζοῦν χωρίς τίς ἐπιπλοκές τῆς λοίµωξης µέ ἕνα σχεδόν φυσιολογικό ἀνοσολογικό σύστηµα. Ἀκολουθησε ἡ εἰσαγωγή καί ἄλλων κατηγοριῶν φαρµάκων ὅπως τά µή νουκλεοσιδικά ἀνάλογα, οἱ ἀναστολεῖς εἰσόδου τοῦ ἰοῦ στό κύτταρο καί ἄλλα τά ὁποῖα ἐµπνέουν τήν πεποίθηση ὅτι εἴµαστε πολύ κοντά στήν πλήρη καταστολή τοῦ ἰοῦ γιά πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Παρόλα αὐτά δέν εἶναι κατορθωτή ἀκόµα ἡ πλήρης ἐξαφάνιση του ἀπό τό σῶµα ὅπως συµβαίνει καί µέ ἄλλους ἰούς πού µολύνουν τόν ἄνθρωπο (πχ ἑρπητοιός). Αὐτό σηµαίνει πώς µέ τή διακοπή τῶν φαρµάκων ὁ ἰός ξυπνᾶ καί συνεχίζει τίς βλάβες πού προκαλεῖ. Εἶναι λοιπόν πολύ σηµαντικό ὁ ἀσθενής νά συνεχίζει τή θεραπεία κάτω ἀπό στενή ἰατρική παρακολούθηση. Ἕνα µελανό σηµεῖο στήν ἱστορία τῶν θεραπευτικῶν σχηµάτων γιά τή λοίµωξη µέ τόν ἰό εἶναι καί οἱ ἐπιλοκές τῆς θεραπείας ὅπως οἱ µεταβολικές διαταραχές πού παρουσιάζουν κάποιοι ἀπό τούς ἀσθενεῖς (αὔξηση χοληστερίνης, σάκχαρο, ἀλλαγές στήν κατανοµή λίπους) οἱ ὁποῖες χρειάζονται παρακολούθηση καί θεραπεία. Πιστεύουµε πώς µέ τά νεώτερα φάρµακα θά ἀποφύγουµε αὐτές τίς ἐπιπλοκές. Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 2

3 Ἄν ἐπιχειρούσαµε µιά ἱεράρχηση τῶν µέτρων προφύλαξης ἀπό τόν ἰό τοῦ AIDS, ποιά θά ἦταν αὐτή ; Γιά ἕναν πιστό, ἐνσυνείδητο µέλος τῆς Ἐκκλησίας, νοµίζω δέν τίθεται θέµα, ἡ ἐγκράτεια, οἱ σεξουαλικές σχέσεις µέσα στό γάµο καί ὄχι οἱ ἐλεύθερες προγαµιαῖες σχέσεις µέ πολλούς τυχαίους συντρόφους, πού ἦταν ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο µεταδόθηκε ὁ ἰός καί ἄρχισε ἡ ἐπιδηµία τή δεκαετία τοῦ 80, εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος τρόπος πρόληψης. Ἄν περάσουµε σέ ἄτοµα πού ἔχουν ἐλεύθερες σεξουαλικές σχέσεις (καί αὐτοί εἶναι κοντά στήν Ἐκκλησία ἀφοῦ γιά ὅλους προσεύχεται ἡ Ἐκκλησία), πλέον ὡς καλλίτερη µέθοδος θά πρέπει νά θεωρεῖται ἡ µονογαµική σχέση καί ἡ χρήση προφυλακτικοῦ. Βέβαια έχει ἀποδειχθεῖ πώς καί ἡ χρήση τοῦ προφυλακτικοῦ δέν εἶναι 100 % ἀποτελεσµατική στήν πρόληψη τῆς µετάδοσης. Ὁποιαδήποτε ἀπόκλιση ἀπό τήν µονογαµική σχέση µέ ὁροαρνητικό ἄτοµο, θέτει τά ἄτοµα αὐτά σέ κίνδυνο. Φυσικά σέ αὐτά τά ἄτοµα µεγάλο ρόλο διαδραµατίζει καί ὁ ἐθελοντικός ἔλεγχος γιά τή λοίµωξη ἐάν ὑπάρχουν παράγοντες κινδύνου καθώς καί ἡ ἀλλαγή τῆς ἐπικίνδυνης συµπεριφορᾶς µέσω ἐκπαιδευτικῶν προγραµµάτων. Ὅταν η µόλυνση ἔχει ἤδη γίνει και η µητέρα είναι ὁροθετική φοβόµαστε γιά τό κυοφορούµενο ἔµβρυο στή µητέρα και πλέον µιλᾶµε γιά θεραπεία τῆς µητέρας µέ φάρµακα τά ὁποῖα προλαβαίνουν τή µετάδοση στό νεογνό. Αυτά χορηγοῦνται καί ἐλαττώνεται πάρα πολύ ἡ πιθανότης µετάδοσης τῆς νόσου. Σ αὐτή τήν περίπτωση ἡ µητέρα δέν ἐπιτρέπεται νά θηλάσει γιατί ο ιός µεταδίδεται µέ τό µητρικό γάλα. Γιά νά καταλάβετε πόσο ἔχουµε προχωρήσει πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι τά τελευταῖα χρόνια γίνονται προσπάθειες ἀκόµη καί σέ ζευγάρια ὅπου καί οἱ δύο ἔχουν µολυνθεῖ ἀπό τόν ἰό νά γεννιοῦνται παιδιά χωρίς τόν ἰό, µέ εἰδική ἐπεξεργασία τοῦ γεννητικοῦ ὑλικοῦ πού γίνεται ἀπό εἰδικούς ἐνδοκρινολόγους ἀναπαραγωγῆς. Οἱ ναρκοµανεῖς ἐάν δέν µποροῦν µέσω ἔνταξης σέ ἕνα πρόγραµµα ἀπεξάρτησης νά διακόψουν τή χρήση τότε καλό θά εἶναι νά χρησιµοποιοῦν µίας χρήσης σύρριγες. Ὅσον ἀφορᾶ στά παράγωγα αἵµατος µέ τίς νέες µεθόδους ἀποστείρωσης ὑπάρχει ἀπειροελάχιστη πιθανότητα λοίµωξης (1:670,000). Ὡς ἐκ τούτου θά πρέπει νά προτιµᾶ κανείς τίς αὐτοµεταγγίσεις κάτι πού σπάνια εἶναι δυνατόν. Πρός τό παρόν ἐπιτυχές ἐµβόλιο δέν ὑπάρχει στήν ἀγορά καί ἀναµένονται τά ἀποτελέσµατα κλινικῶν µελετῶν µέ πειραµατικά ἐµβόλια πού εἶναι ἀρκετά ὑποσχόµενα. Ὁ ἐµβολιασµός στό µέλλον ἴσως ἀποτελέσει ἕναν ἀσφαλή τρόπο πρόληψης τῆς µετάδοσης τῆς νόσου. Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 3

4 Ἔχουν ἐπιτύχει ἀφ ἐνός µέν οἱ πρωτοβουλίες ἐνηµέρωσης γιά τό AIDS πού ἀναπτύσσονται σέ παγκόσµια κλίµακα, ἀφ ἑτέρου δέ οἱ προσπάθειες τῶν ἐρευνητῶν γιά τήν ἐξεύρεση µεθόδων καί φαρµάκων ἀντιµετώπισης τῆς νόσου, ὥστε ὁ ἀριθµός τῶν κρουσµάτων νά µειώνεται; Ἡ κατάσταση διαφέρει ἀπό χώρα σέ χώρα. Μπορῶ νά σᾶς πῶ ὅτι µέ τίς στρατηγικές ἐνηµέρωσης πού ἀκολουθήθηκαν στό δυτικό κόσµο, οἱ διαστάσεις τῆς ἐπιδηµίας ἔχουν περιοριστεῖ. Παρά ταῦτα συνεχίζει νά εἶναι µιά ἐπιδηµία µέ αὐξανόµενες διαστάσεις στήν ὑποσαχάρια Ἀφρική, σέ χῶρες τοῦ νοτίου τµήµατος τῆς ἀφρικανικῆς ἠπείρου, ὅπου σέ µερικές ἀπό αὐτές ὑπολογίζεται ὅτι ἕνας στούς τέσσερεις κουβαλᾶ τόν ἰό στό αἷµα του, εἶναι φορέας τοῦ ἰοῦ. Αὐτό εἶναι φοβερά ἀνησυχητικό καί ὁ Παγκόσµιος Ὀργανισµός Ὑγείας ἔχει ξεκινήσει µιά τεράστια προσπάθεια ἐνηµέρωσης γιά πρόληψη ἀλλά καί γιά θεραπεία σ αὐτές τίς χῶρες µέ τή στενή οἰκονοµική ἄνεση. Εἶναι χῶρες φτωχές, χῶρες οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν πρόσβαση στά φάρµακα καί αὐτό δηµιουργεῖ ἕνα µεγάλο πρόβληµα στίς ἀρχές δηµόσιας ὑγείας τῶν χωρῶν αὐτῶν ἀλλά καί στόν κόσµο ἐν γένει. Ἄρα λοιπόν µποροῦµε νά ποῦµε ὅτι τό χαµηλό βιοτικό ἐπίπεδο καί ἡ φτώχεια πού ἐπικρατοῦν σέ περιοχές τοῦ πλανήτη µας ὅπως αὐτές τῆς ἀφρικανικῆς ἠπείρου, ἀποτελοῦν παράγοντες ὥστε στίς περιοχές αὐτές νά ἔχουµε περισσότερα κρούσµατα τοῦ AIDS; Aὐτό πού µποροῦµε νά ποῦµε µέ βεβαιότητα εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει ἐνηµέρωση σ αὐτές τίς χῶρες, και ὑπάρχει ἐκτεταµένη µετάδοση µέσω τῆς ἑτεροφυλοφιλικῆς σχέσης, σέ ἀντίθεση µέ τό δυτικό κόσµο ὅπου ἡ ὁµοφυλοφιλική σχέση εἶναι ὁ κύριος τρόπος µετάδοσης, µέ ἀποτέλεσµα νά ἔχει διηθήσει ὅλα τά στρώµατα τῆς κοινωνίας ἐκεῖ. Φυσικά ὁ σύζυγος τό µεταδίδει στή σύζυγο, ἡ σύζυγος µέ τόν τοκετό και τον µητρικό θηλασµό στό παιδί. Ἔτσι πάρα πολλά παιδιά ζοῦν µέ τόν ἰό. Ὑπολογίζεται ὅτι περίπου ἄνθρωποι σ ὅλο τόν κόσµο ζοῦν µέ τόν ἰό, ἀπό αὐτούς γύρω στα 30 ἑκατοµµύρια εἶναι σ αὐτές τίς χῶρες. Σ αὐτό τόν ἀριθµό ἔχουµε πάρα πολλά παιδιά κάτω τῶν 15 ἐτῶν (γύρω στα 3 εκατοµµύρια). Ἐλλιπής ἐνηµέρωση καί ἐκπαίδευση, κακές συνθῆκες ὑγιεινῆς, ἐλλιπής προφύλαξη, ἔλεγχος και πρόσβαση σε θεραπευτικά φαρµακευτικά παράλληλα µε τις κακές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στή συντήρηση καί αὔξηση τῶν κρουσµάτων σέ αὐτές τίς περιοχές. Τί συµβαίνει στή χώρα µας; Στή χώρα µας ἔχουµε ἐπισήµως δηλωµένα περίπου 6200 κρούσµατα, πέρυσι ἀναφέρθηκαν γύρω στα 400 κρούσµατα τοῦ ἰοῦ. Ἡ χώρα µας τοποθετεῖται στόν δυτικό κόσµο καί ἐδῶ ὁ κύριος τρόπος µετάδοσης εἶναι ὁ τρόπος µετάδοσης τοῦ δυτικοῦ κόσµου, χωρίς βέβαια νά µπορεῖ ν ἀποκλείσει κανείς καί τήν ἑτεροφυλοφιλική σχέση, τῆς ὁποίας ἡ σηµασία στή µετάδοση τοῦ ἰοῦ αὐξάνεται ὅσο περνοῦν τά χρόνια. Στην Ελλάδα οὐσιαστικό ρόλο τόσο γιά τή θεραπεία ὅσο καί τήν πρόληψη διαδραµατίζει τό Κέντρο Ἐλέγχου Εἰδικῶν Λοιµώξεων µέ τίς µονάδες παροχῆς φροντίδας γιά ἀσθενεῖς µέ AIDS καί µέ εἰδικά ἐκπαιδευτικά προγράµµατα. Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 4

5 Ποιές εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἀσθένειας στόν ἴδιο τόν πάσχοντα κατ ἀρχάς, ἀλλά καί στό οἰκογενειακό καθώς ἐπίσης καί στό στενό συγγενικό του περιβάλλον; Οἱ ἐπιπτώσεις στόν ἴδιο τόν πάσχοντα εἶναι σηµαντικές. Ἀλλάζει ὅλη του ἡ ζωή. Εἶναι µιά νόσος ἡ ὁποία ἕως καί πρίν λίγα ἔτη ὄχι µόνο ἦταν ἀνίατη ἀλλά καί σχεδόν πάντα θανατηφόρος. Ἡ πρώτη ἐκδήλωση τῆς νόσου (ὅταν ἀκόµη δέν τήν γνωρίζει ὁ ἄρρωστος) µπορεῖ νά εἶναι µιά ἐπιπλοκή δυνητικά θανατηφόρος, ἡ ὁποία µπορεῖ νά χρειαστεῖ νοσηλεία στό νοσοκοµεῖο. Θά µποροῦσαν οἱ ἐπιπτώσεις νά ἦταν πιό καλά ἀνεκτές ἄν δέν ὑπῆρχε τό στίγµα, τό ὁποῖο ἡ κοινωνία ἔχει συνδέσει µέ τήν παρουσία τῆς νόσου. Παρ ὅλ αὐτά ὑπάρχει ἡ κοινωνική προκατάληψη καί τό στίγµα καί ὅταν κάποιος ἀκούσει ὅτι ἔχει τή νόσο πολλές φορές δέν θέλει νά τό ἀποδεχθεῖ. Οἱ ἐπιπτώσεις λοιπόν εἶναι τόσο στό σῶµα του ὅσο καί ψυχολογικές καί πρέπει ἐκεῖ νά συµπαρασταθεῖ κανείς µέ ὅσο καλύτερο τρόπο µπορεῖ ὥστε νά τόν βοηθήσει νά ξεπεράσει αὐτό τό ἀρχικό σόκ τῆς διάγνωσης καί µέ τήν ἐνηµέρωση νά τόν πείσει ὅτι τά πράγµατα δέν εἶναι τόσο τραγικά πλέον ὅσο στή δεκαετία τοῦ 80, πού δέν ὑπῆρχε τότε καµµία ἐλπίδα καί δέν µποροῦσες νά δώσεις ἐλπίδα, δέν ὑπήρχαν φάρµακα, οἱ ἀσθενεῖς πέθαιναν σορρηδόν. Ξέρω γιατρούς στίς ΗΠΑ, πού ἐγκατέλειψαν τήν ἰατρική πράξη επειδή δέν ἄντεχαν ν ἀσχολοῦνται ἄλλο µέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά περιστατικά ἤ ἄλλαξαν εἰδικότητα. Τώρα ὅµως τά πράγµατα ἔχουν ἀλλάξει. Ὑπάρχουν φάρµακα, οἱ ἄνθρωποι ζοῦν καί ἡ σωστή ἐνηµέρωση καί ἡ ἰατρική παρακολούθηση ἀπό τή µεριά τοῦ γιατροῦ, ἀλλά καί ἡ ψυχολογική συµπαράσταση ἀπό τό περιβάλλον, τόν γιατρό, τήν οἰκογένεια, τήν κοινωνική λειτουργό, τήν Ἐκκλησία, παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο. Γιά τήν οἰκογένεια τοῦ ἀσθενοῦς ὁπωσδήποτε ὑπάρχουν σηµαντικές συνέπειες. Ὁπωσδήποτε τό νά ἔχεις κάποιο ἄρρωστο µέλος µέ AIDS στήν οἰκογένεια, ἀλλάζει τήν ψυχολογία τῆς οἰκογένειας καί χρειάζεται µιά ὑποστήριξη ἡ οἰκογένεια αὐτή µέ πολλούς µηχανισµούς προκειµένου ν ἀντέξει αὐτό τό σόκ. Βέβαια τά πράγµατα ἔχουν καλυτερέψει πάρα πολύ µέ τήν προσθήκη νέων φαρµάκων καί µέ τό ὅτι δέν συµπαραστέκεσαι πλέον σ ἕναν ἑτοιµοθάνατο, ἀλλά σ ἔναν ἄνθρωπο πού ἔχει µιά χρόνια νόσο, χωρίς ὁριστική θεραπεία πρός τό παρόν ἐν τούτοις ὅµως ζεῖτε µαζί µιά κανονική ζωή. Βοηθᾶ πολύ ἡ συνεχής ἐνηµέρωση, ἡ ἰατρική παρακολούθηση ἀπό εἰδικό ἰατρό καί ἡ συνέχιση τῶν φυσιολογικῶν καθηµερινῶν δραστηριοτήτων (πχ ἐπαγγελµατική ἀσχολία) ἐάν αὐτό εἶναι δυνατόν. Εἴπατε προηγουµένως ὅτι καί σήµερα, ὁ πάσχων ἀπό AIDS ἀποτελεῖ ἕνα στίγµα γιά τό κοινωνικό σύνολο. Ποιά πρέπει λοιπόν νά εἶναι ἡ στάση τῆς κοινωνίας µας ἀπέναντι σ αὐτόν; Μᾶς ἔµαθαν ν ἀποτελεῖ ἕνα στίγµα. Δυστυχῶς ἡ πληροφόρηση στίς ἀρχές τῆς ἐπιδηµίας ἦταν ἐλλιπής, ἡ ὑψηλή θνησιµότητα πού συνδεόταν µέ τή λοίµωξη, ὁ κύριος τρόπος µετάδοσης, ὁ ὁποῖος ἦταν οἱ ὁµοφυλοφιλικές σχέσεις, µήν ξεχνᾶτε ὅτι σέ πολλά κράτη τοῦ κόσµου καί στίς ἴδιες τίς ΗΠΑ ( σέ πολλές πολιτεῖες ), ἡ ὁµοφυλοφιλία διώκεται ὡς ποινικό ἀδίκηµα καί ἀντιµετωπίζουν µεγάλες χρηµατικές ποινές καί φυλάκιση, παρόλο πού σέ πολλές πολιτεῖες στίς ΗΠΑ αὐτό ἀντίκειται στό ἴδιο τό Σύνταγµα καί ἔχουν γίνει πολλές Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 5

6 δίκες γι αὐτό τό σκοπό, ὅλ αὐτά συνετέλεσαν ὥστε νά δηµιουργηθεῖ αὐτή ἡ κοινωνική ἀντίληψη τοῦ στίγµατος γιά τόν ἀσθενή µέ AIDS. Πῶς θ ἀλλάξει αὐτό; Πῶς µπορεῖ ν ἀλλάξει αὐτό; Καµµιά φορά πρέπει ν ἀλλάξουµε ἐµεῖς οἱ ἴδιοι γιά ν ἀλλάξει αὐτή ἡ νοοτροπία. Δέν µπορεῖ ν ἀλλάξει ὁ ἀσθενής πού πάσχει ἀπό AIDS, ἐµεῖς πρέπει ν ἀλλάξουµε, νά πλησιάσουµε χωρίς προκατάληψη τόν συνάνθρωπό µας καί νά κατανοήσουµε τή δύσκολη θέση πού βρίσκεται. Σ αὐτό ἡ ἐνηµέρωση παίζει πολύ µεγάλο ρόλο, καθώς ἐπίσης καί οἱ ἀποτελεσµατικές θεραπεῖες πού εἰσήχθησαν στήν κλινική πράξη τά τελευταῖα χρόνια καί αὐτές παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στό νά φύγουν αὐτή ἡ προκατάληψη καί τό στίγµα. Δέν ἔχουµε νά κάνουµε µέ µιά γρήγορα θανατηφόρο νόσο ἀλλά µέ µιά χρόνια νόσο πού ἀντιµετωπίζεται ἀποτελεσµατικά. Ὅσον ἀφορᾶ στήν προκατάληψη ἀπέναντι στήν συµπεριφορά πού ὁδήγησε στή µόλυνση µέ τόν ιό ἄς θυµόµαστε τό «µή κρίνετε...» Ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά παίξει ρόλο σ αὐτόν τόν τοµέα καί ποιός νοµίζετε πῶς µπορεῖ νά εἶναι αὐτός; Νοµίζω ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει πολύ ούσιαστικό ρόλο καί µπορεῖ νά παίξει ἕναν πολύ σηµαντικό ρόλο µέ τό ν ἀγκαλιάσει, καί ἤδη τό κάνει, τόν ἀσθενή µέ AIDS, τίς κοινωνικές ὁµάδες πού χαρακτηρίζονται ἀπό ὑψηλό ἐπιπολασµό τῆς νόσου, προσφέροντας τό µήνυµά της. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχει ὡς οὐσιαστικό µήνυµα τήν ἀγάπη πρός όλους χωρίς προκαταλήψεις. Νά µπορέσεις ν ἀγαπήσεις ἀνεξάρτητα ἀπό τήν πεποίθηση πού ἔχει ὁ ἄλλος, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν κοινωνική του θέση, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἀρρώστεια πού κουβαλάει, ανεξάρτητα από την συµπεριφορά του. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι τά ἴδια προβλήµατα εἴχαµε κατά τό παρελθόν µέ τή λέπρα. Τό AIDS ὅταν ξεκίνησε ἦταν µιά µορφή λέπρας καί ὅλοι ἤθελαν νά τό ἀποφεύγουν. Γιατροί δέν ἤθελαν νά νοσηλεύουν ἀρρώστους, ἄρρωστοι δέν ἤθελαν νά νοσηλεύονται µαζί µέ ἀσθενεῖς µέ AIDS, ὑπήρχε µια νοοτροπία «γκέτο» καί ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος νά δηµιουργηθοῦν νοσοκοµεῖα «γκέτο», πού θά νοσήλευαν µόνο ἀσθενεῖς µέ AIDS. Ἡ Ἐκκλησία λοιπόν µπορεῖ νά βοηθήσει πάρα πολύ ἀγκαλιάζοντας αὐτούς τούς ἀρρώστους, ἐντάσσοντάς τους στά προγράµµατα κοινωνικῆς ὑποστήριξης πού ἔχει, ἐντάσσοντάς τους στό σῶµα της µέ συµµετοχή τους στήν Εὐχαριστία καί χρησιµοποιώντας τίς ἐνορίες ὡς µέσο ἐνηµέρωσης γιά τό AIDS καί τούς πνευµατικούς ὡς ἕνα τραπέζι πάνω στό ὁποῖο οἱ ἀσθενεῖς µέ AIDS και οι οικογένειες τους ἀποθέτουν τά προβλήµατά τους, τήν ψυχολογική τους φόρτιση καί ὅλα τά προβλήµατα τῆς ζωῆς τους. Αὐτά ὅσον ἀφορᾶ στό ρόλο καί τή στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στόν πάσχοντα καί στό οἰκογενειακό του περιβάλλον. Ὅσον ἀφορᾶ στό γιατρό, ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά παίξει ἕναν ρόλο καί ποιός εἶναι αὐτός; Ἡ θέση τοῦ γιατροῦ δέν εἶναι τόσο δύσκολη ὅσο ἦταν κατά τό παρελθόν. Γνωρίζουµε πλέον ὅτι ὁ ἰός µεταδίδεται µόνο µέ συγκεκριµένους τρόπους π.χ. δέν µπορεῖ νά µεταδοθεῖ µέ τά οὔρα, µέ τήν στενή συγχρώτηση καί αὐτό ἔχει ἀποβάλλει τόν φόβο πού ὑπῆρχε ἀπό τόν γιατρό στό νά πλησιάσει ἕναν ἀσθενή µέ AIDS. Φυσικά ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά µολυνθεῖς ἀπό τόν ἰό, ἀπό ἕνα ἀτυχές τρύπηµα µέ βελόνα. Σήµερα υπάρχει προφύλαξη Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 6

7 ακόµα και για τέτοιου είδους έκθεση. Ὁ γιατρός ὀφείλει στό πλαίσιο τῆς ἐπαγγελµατικῆς του εὐθύνης καί ὑποχρέωσης ἀπέναντι στόν ἄρρωστο νά τόν ἀντιµετωπίσει χωρίς καµµία προκατάληψη, ἀκόµη καί σήµερα εἶναι δύσκολο αὐτό, ἀλλά ἡ θεραπεία ὅπως εἶπα ἔχει ἀλλάξει τούς ὁρίζοντες καί προσεγγίζεις τόν ἀσθενή πολύ πιό εὔκολα. Καλό βέβαια εἶναι καί ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀπό µεγάλες µελέτες, ἀσθενεῖς µέ τέτοιο πρόβληµα, νά ἀπευθύνονται σέ εἰδικούς γιά τή νόσο. Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι καλύτερα ἀποτελέσµατα ὅσον ἀφορᾶ στή θεραπεία καί στόν ἔλεγχο τοῦ ἰοῦ ἐπιτυγχάνονται ὅταν ἀντιµετωπίζονται ἀπό εἰδικό. Δυστυχῶς τά τελευταῖα χρόνια ὁ ἰός ἐµφανίζει ἀντοχή στά καινούργια φάρµακα, οἱ ἀσθενεῖς, καί αὐτό εἶναι ἕνα ἠθικό πρόβληµα, ἀναπτύσσουν ἐπιπλοκές ἀπό τά φάρµακα, γι αὐτό χρειάζεται ἀντιµετώπιση ἀπό εἰδικό. Ἡ Ἐκκλησία συµπαραστέκεται στό γιατρό µε πολλούς τρόπους επιτελώντας το έργο της αλλά καί προσευχόµενη γιά τόν γιατρό. Πρόσφατα εἶδα στό INTERNET µεγάλες προσπάθειες από ξένες εκκλησίες όπως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σκωτίας, πού ἔχει καί εἰδική βάση γιά τό AIDS. Αυτές εντάσσουν στην δράση τους την ἐνηµέρωση για την νόσο στίς ἐνορίες τους καί προσπαθούν νά ἐντάξουν στό κοινωνικό σύνολο και στο ὑποσύνολο τῆς ἐνορίας, τόν ἀσθενή µέ AIDS, καί νά µήν τόν ἀποδιώξουν ἀπό τήν ἐνορία. Μέσα σ αὐτά τά πλαίσια πρέπει νά δοῦµε καί τόν γιατρό, ὄχι σάν κάτι διαφορετικό. Μέσα στις δράσεις της εκκλησίας θα µπορούσε να συµπεριληφθεί και η χρηµατοδότηση ἀποστολών µε φαρµακευτικές προµήθειες σέ χῶρες τῆς ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς, µέ φάρµακα γιά ἀσθενεῖς µέ AIDS, πού ἐκεῖ εἶναι πάρα πολλοί, καθώς και η χρηµατοδότηση ερευνητικών προσπαθειών για την νόσο. * Ὁ Δρ Σωτήριος Τσιόδρας εἶναι παθολόγος λοιµωξιολόγος, λέκτορας τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπ. Ἀθηνῶν καί εἰδικός σύµβουλος τοῦ ΚΕΕΛ ( Κέντρου Ἐλέγχου Εἰδικῶν Λοιµώξεων ) Αντίβαρο - αναδηµοσίευση από το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία» 7

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους!

www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η Ηπατίτιδα C μας αφορά όλους! www.c-afora.gr Η ηπατίτιδα C είναι μία ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται αιματογεν ασθενών που προσβάλλονται δεν κατορθώνουν να αποβάλλουν τον αναπτύξει κίρρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΙ v Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα είναι ασθένειες ή λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από οργανισμούς οι οποίοι μεταδίδονται κυρίως μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 500.000 νέα κρούσµατα καρκίνου του τραχήλου διαγιγνώσκονται ετησίως. 250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 13 ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑ:ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-PROJECT ΘΕΜΑ:ΥΓΕΙΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΤΑΞΗ Α1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1)ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΗΤΡΑΣ- ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 2)AIDS 3)ΜΗΝΙΣΚΟΣ 4)ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΥΠΟΘΕΜΑ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης

Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή. Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Συµµόρφωση στη φαρµακευτική αγωγή Ευαγγελία Χαρέλα Νοσηλεύτρια MSc Β ΚΚ Ιπποκράτειο Θεσ/νικης Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί ένα σύνδροµο µε ζοφερή πρόγνωση :! ΝΥΗΑ Ι-ΙΙ: 2-5% θνητότητα ανά έτος! ΝΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ. Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Καρκίνος και ΑΙDS Βουβωνική πανώλη Ισπανική Γρίπη Η ελονοσία Έμπολα Η χολέρα Η Ευλογιά Πολιομυελίτιδα Φυματίωση Γρίπη Διάρροια AIDS 25 εκατ. Θάνατοι από το 1981 έως σήμερα Το AIDS

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα Β Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014

HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη. Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 HIV λοίμωξη στα παιδιά: από τη θεραπεία... στην πρόληψη Βάνα Παπαευαγγέλου ΑΤΤΙΚΟΝ 30/09/2014 Περιεχόµενα Επιδηµιολογία HIV λοίµωξης (2014) ΟιόςHIV ιάγνωση κλινική εικόνα Θεραπεία Κάθετη µετάδοση: απο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

NHS - ΕΣΥ ΠΑΝ ΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ. Σηµαντικές πληροφορίες για εσάς και την οικογένειά σας

NHS - ΕΣΥ ΠΑΝ ΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ. Σηµαντικές πληροφορίες για εσάς και την οικογένειά σας NHS - ΕΣΥ ΠΑΝ ΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ Σηµαντικές πληροφορίες για εσάς και την οικογένειά σας Πανδηµία γρίπης προβλέπεται τώρα από τους ειδικούς στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει την πανδηµική

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV;

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Κονδυλώματα είναι η αρχαία ονομασία και HPV είναι η σύγχρονη ιατρική ορολογία και σημαίνει Human Pappiloma Virus ή στα ελληνικά Ιός

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:

Η διατύπωση σχετικά με την κύηση και τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα πρέπει να είναι η ακόλουθη: Παραρτημα III Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά τμήματα των περιλήψεων των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης 48 Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα?

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα? HPV O HPV (Human papilloma virus) ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΘ` ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΕΣ (πληροφορίες για το κοινό σύμφωνα με το Βρετανικό κολλέγιο μαιευτήρωνγυναικολόγων) για περισσότερες πληροφορίες η γυναίκα πρέπει να συμβουλεύεται το γυναικολόγο της. ΓΕΝΙΚΑ Αποβολή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης

Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης Κυριάκος Λιβέρδος Ειδικός Χειρουργός Στόματος Χατζηαναστασίου Χρυστάλλα Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o

Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o Τεύχος 1 ο - Άρθρο 5 o ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS. 1 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΛΑΡΙΣΑ. Συγγραφέας: Τσίντου Μαγδαληνή* Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις

Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C. Συχνές Ερωτήσεις Ιογενείς Ηπατίτιδες Ηπατίτιδα C Συχνές Ερωτήσεις Tι είναι ηπατίτιδα; Το ήπαρ (συκώτι) είναι ένα ζωτικό όργανο που βρίσκεται στο δεξιό άνω τμήμα της κοιλιακής χώρας. Έχει πολλές λειτουργίες και διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου

HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου HPV-Εμβόλιο: Νέα εποχή στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου Θεόδωρος Αγοραστός Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου ισό αιώνα μετά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Συγκρίνατε την πρωτογενή µε τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση και απεικονίστε αυτές στο ίδιο διάγραµµα αξόνων. Πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση ονοµάζουµε την απόκριση του

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ HIV/ AIDS & ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PRAKSIS

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ HIV/ AIDS & ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PRAKSIS ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ HIV/ AIDS & ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PRAKSIS ME THN ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AIDS: «ΕΝ ΞΕΡΩ/ Ε ΜΕ ΑΦΟΡΑ» Εφησυχασµός και απουσία

Διαβάστε περισσότερα

Ebola. Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε

Ebola. Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε Ebola Ενημερωνόμαστε - προετοιμαζόμαστε- προσέχουμε Οκτώβριος 2014 Πρόλογος Μια από τις τελευταίες απειλές που γέμισε έντονη ανησυχία ολόκληρο τον πλανήτη είναι η εξάπλωση του ιού Έμπολα. Μια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. Ιανουάριος 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. Ιανουάριος 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ιανουάριος 2006 Τι είναι η γρίπη των πτηνών; Η γρίπη των πτηνών είναι µία µολυσµατική νόσος που προσβάλει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819 e-mail: hmesogiaki@ippokratio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Tuberculosis Greek [PAGE 1] NHS. Φυµατίωση. Φυµατίωση ασθένεια, θεραπεία και πρόληψη. Εµβολιασµός Ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψετε της υγεία σας

Tuberculosis Greek [PAGE 1] NHS. Φυµατίωση. Φυµατίωση ασθένεια, θεραπεία και πρόληψη. Εµβολιασµός Ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψετε της υγεία σας Tuberculosis Greek [PAGE 1] NHS Φυµατίωση Φυµατίωση ασθένεια, θεραπεία και πρόληψη Εµβολιασµός Ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψετε της υγεία σας [PAGE 2 - TUBERCULOSIS] ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ Η φυµατίωση είναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS)

ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) 12 ειγµατοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) Μεταφρασµένο από την Κατερίνα Πουγούνια και την Μαρία Τζέτη. Ιανουάριος 2009 Τροποποιήθηκε από φυλλάδια που εκδόθηκαν από τα νοσοκοµεία Guy s και St Thomas στο Λονδίνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Είναι ασθένειες που μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Τα κυριότερα σεξουαλικά νοσήματα: Κονδυλώματα Γονόρροια Σύφιλη Χλαμύδια HIV/ AIDS, ηπατίτιδα β Ψείρες,

Διαβάστε περισσότερα

κληρονοµικότητα Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες

κληρονοµικότητα Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες 12 Φυλοσύνδετη στο Χ Ή την τοπική σας κλινική γενετικής διάγνωσης: κληρονοµικότητα Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστήµιο Αθηνών Νοσοκοµείο Παίδων " Αγία Σοφία" Αθήνα Τηλ: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ

ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ 3 39 Θεσσαλονικείς ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΟΤΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ART DIRECTION ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΑΝΤΩΝΑΡΑ Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο Underground Studio (Αλ. Παπαπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al.

ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al. ΣΗΜΕΡΑ... Three postpartum antiretroviral regimens to prevent intrapartum HIV Nielsen-Saines K, Watts DH, Veloso VG, et al. ZDV 4.8% ZDV NEVIRAPINE 2.2% ZDV NELFINAVIRE LAMIVUDINE 2.4 % N Engl J Med. June

Διαβάστε περισσότερα

Τα ναρκωτικά μπορούν να διακριθούν σε ομάδες με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα νόμιμες (νομικά αποδεκτές) και παράνομες (απαγορευμένες) ουσίες.

Τα ναρκωτικά μπορούν να διακριθούν σε ομάδες με διάφορους τρόπους: για παράδειγμα νόμιμες (νομικά αποδεκτές) και παράνομες (απαγορευμένες) ουσίες. Τι είναι ναρκωτικά; Τα ναρκωτικά είναι ουσίες που επιδρούν στον εγκέφαλο και γι' αυτό προκαλούν εθισμό. Οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν θέλουν να βιώσουν τις συνέπειες των ναρκωτικών. Ορισμένα φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για την πανδημία γρίπης (flu pandemic).

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για την πανδημία γρίπης (flu pandemic). Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για την πανδημία γρίπης (flu pandemic). Η πανδημία γρίπης μεταδίδεται εύκολα και γρήγορα σε πολλές χώρες και περιοχές του κόσμου. Οι συζητήσεις για μια πανδημία γρίπης έχουν απασχολήσει

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση για την πρόληψη του καρκίνου της γεννητικής περιοχής της γυναίκας και προώθηση του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα δραστηριοτήτων της µαίας

Ενηµέρωση για την πρόληψη του καρκίνου της γεννητικής περιοχής της γυναίκας και προώθηση του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα δραστηριοτήτων της µαίας Ενηµέρωση για την πρόληψη του καρκίνου της γεννητικής περιοχής της γυναίκας και προώθηση του HPV εµβολιασµού ως αντικείµενα δραστηριοτήτων της µαίας ΜΟΣΧΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Μsc ΜΑΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Μύρων Μαυρικάκης Αναπλ. Καθηγητής Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παθολόγος - Ρευματολόγος ριν αρχίσω την ομιλία μου θα

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η σιγκέλλωση; Η σιγκέλλωση είναι ένα λοιμώδες νόσημα που προκαλείται από μια ομάδα βακτηρίων με το

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών

Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών Δειγματοληψία Χοριακών Λαχνών (CVS) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και άλλων Αιμοσφαιρινοπαθειών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΛ: 2310892819

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία

ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ. Πως να προλάβετε τον ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ. Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ Πως να προλάβετε τον ΚΑΡΚΙΝΟ του ΠΡΟΣΤΑΤΗ με ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χορηγία Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Ουρολογική Εταιρία με ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις

Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Εμβόλια : Συχνά Ερωτήματα & Απαντήσεις Τί είναι εμβόλια; Ο Εμβολιασμός είναι ένας τρόπος προστασίας από σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες. Το «αμυντικό» σύστημα του ανθρώπου που έχει εμβολιαστεί, μπορεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ Η Νόσος Alzheimerή γεροντική άνοια είναι µια χρόνια νευροεκφυλιστικήασθένεια του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος, που χαρακτηρίζεται στην ήπια µορφή της από σταδιακή απώλεια της µνήµης και περιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΣ 1: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΥΘΟΣ 1: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΘΟΣ 1: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Έχει ευρείες επιπτώσεις στην κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τίτλος Μελέτης: Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και προκαρκινικές αλλοιώσεις /καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Εργασίας. Να μάθουμε τους τρόπους μετάδοσης του ιού HIV και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε

Σχέδιο Εργασίας. Να μάθουμε τους τρόπους μετάδοσης του ιού HIV και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε 1 η Δεκέμβρη: Παγκόσμια Ημέρα για την καταπολέμηση του AIDS Σχέδιο Εργασίας ΣΤΟΧΟΙ Να μάθουμε τους τρόπους μετάδοσης του ιού HIV και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε Να ανακαλύψουμε την κατάσταση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη.

Τεκμηρίωση Το 47% περίπου των περιστατικών καρκίνου και το 55% των θανάτων από καρκίνο καταγράφονται σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. ΜΥΘΟΣ 1 ΟΣ : Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Έχει ευρείες επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία, στην ανάπτυξη και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα είναι νοσήµατα που µεταδίδονται από άτοµο σε άτοµο κατά την σεξουαλική επαφή. Μερικά απ αυτά µπορούν να µεταδοθούν µε απλή σωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη

HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού. Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη HIV/AIDS στη λοχεία Ιδιαιτερότητες στο τοκετό Διατροφή νεογνού Τριαντογιάννη Άννα-Μαρία Χρονοπούλου Μαίρη Αντιμετώπιση και αγωγή νεογνού Το νεογνό πρέπει να καθαρίζεται από το αίμα και τις εκκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΣ. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 6, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 115 27, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 7777.654, FAX ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Μικροβιολογικό & Ερευνητικό Εργαστήριο Καθ έξιν Αποβολές Οι καθ 'έξιν αποβολές είναι μια ασθένεια σαφώς διακριτή από τη στειρότητα, και που ορίζεται ως δύο ή περισσότερες αποτυχημένες

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω; Πώς θα το καταλάβω; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Μήπως έχω λέμφωμα; Η έγκαιρη διάγνωση, σώζει ζωές Ο οδηγός αυτός έχει γραφτεί για να σας εφοδιάσει με πληροφορίες και συμβουλές, ώστε να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα Σύφιλη, βλεννόρροια (γονόρροια), HPV κονδυλώματα, γεννητικός Έρπης, χλαμύδια, το AIDS, οι ηπατίτιδες Β-C Η συνεχής αλλαγή ερωτικών συντρόφων, το σεξ χωρίς προφύλαξη ξύπνησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια προβλήµατα στη διαχείριση του νερού

Παγκόσµια προβλήµατα στη διαχείριση του νερού 07 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Παγκόσµια προβλήµατα στη διαχείριση του νερού Το νερό συνδέεται µε το περιβάλλον µας! Με τις λειτουργίες των

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία

διαρκεί ένα µικρό χρονικό διάστηµα 2. Τέτοιες ασθένειες είναι σοβαρές καταστάσεις για την υγεία Σας παρακαλούµε να µας πείτε πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις ακόλουθες προτάσεις σχετικά µε ασθένειες, όπως ο καρκίνος µαστού σηµειώνοντας ένα a στο αντίστοιχο κουτάκι. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ!

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Σφραγίδα της εγκατάστασης-υπηρεσίας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ! Υπόµνηση για γονείς και λοιπούς κηδεµόνες της διάταξης του άρθρου 34 παρ.5 εδάφιο 2 του Νόµου περί προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Δημόσια Υγεία στην καθημερινή πρακτική (ζωή) Απόστολος Βανταράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής Πανεπιστήμιο Πατρών Τι είναι η Δημόσια Υγεία; Οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦYΛΑΞΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Σταυρούλα-Δάφνη Ελευθεριάδου Ιατρός Επαγγελματική έκθεση ΟΡΙΣΜΟΣ: η επαφή των επαγγελματιών υγείας με υλικά που είναι ή μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελονοσία (Malaria) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Κοινό Σεπτέμβριος 2011

Ελονοσία (Malaria) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Κοινό Σεπτέμβριος 2011 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ελονοσία (Malaria) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Κοινό Σεπτέμβριος 2011 Τι είναι η ελονοσία; Η ελονοσία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι εξετάσεις που δεν πρέπει να αμελείς; Σου φτιάξαμε την ατζέντα με τα ιατρικά ραντεβού σου!

Ποιες είναι οι εξετάσεις που δεν πρέπει να αμελείς; Σου φτιάξαμε την ατζέντα με τα ιατρικά ραντεβού σου! Ποιες είναι οι εξετάσεις που δεν πρέπει να αμελείς; Σου φτιάξαμε την ατζέντα με τα ιατρικά ραντεβού σου! Η πρόληψη σώζει ζωές. Δηλαδή η συνέπειά σου απέναντί στον εαυτό σου. Και πως μεταφράζεται αυτό;

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience

Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την. Επικοινωνία. των ΦΕ. the value of experience Αποτελέσματα έρευνας αγοράς σε Γιατρούς, Φαρμακοποιούς & Κοινό σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Στόχος της έρευνας Αξιολόγηση της επικοινωνίας των Φαρμακευτικών Εταιριών με: Γιατρούς Φαρμακοποιούς Κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις απαντήσεις HPV για τον ιό των ) ανθρώπινων θηλωμάτων(

Ερωτήσεις απαντήσεις HPV για τον ιό των ) ανθρώπινων θηλωμάτων( HPV Ερωτήσεις απαντήσεις HPV για τον ιό των ) ανθρώπινων θηλωμάτων( 1. Ερωτήσεις απαντήσεις για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) Τι είναι ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV: Human Papillomavirus

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Στάση απέναντι στο Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Έρευνα στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτης.

Πτυχιακή εργασία. Στάση απέναντι στο Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Έρευνα στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτης. Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Στάση απέναντι στο Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας. Έρευνα στους φοιτητές του Τ.Ε.Ι Ηρακλείου Κρήτης. Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Β Ι Ο Η Θ Ι Κ Η Σ Γ Ν Ω Μ Η ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩ Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, σε επανειληµµένες συνεδριάσεις, εξέτασε το ζήτηµα των αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

CERVICAL SCREENING The Facts

CERVICAL SCREENING The Facts CERVICAL SCREENING GREEK The Facts ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα στοιχεία Τι είναι η εξέταση τραχήλου; Η εξέταση τραχήλου δεν είναι εξέταση διάγνωσης του καρκίνου του τραχήλου. Είναι µια εξέταση που ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ» 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 12.00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ» 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία

Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία ρ. Αγγελική Τριανταφύλλου - Πιτίδη Ιατρός Μικροβιολόγος Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύριο µέληµα του ανθρώπου ήταν και είναι, η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορώ να προσφέρω εθελοντικά;

Πώς μπορώ να προσφέρω εθελοντικά; ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, ως ένας από τους Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα