EVOLVE. Διαχείριση Απωλειών και Λειτουργικές Επιχειρηματικές Λύσεις. Integrated Retail Solutions

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EVOLVE. Διαχείριση Απωλειών και Λειτουργικές Επιχειρηματικές Λύσεις. Integrated Retail Solutions"

Transcript

1 Διαχείριση Απωλειών και Λειτουργικές Επιχειρηματικές Λύσεις Integrated Retail Solutions

2 ΕΞΕΛΙΧΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Το λιανικό εμπόριο πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεται για να συμβαδίσει με μια βιομηχανία συνεχών αλλαγών και έναν ανηλεή ανταγωνισμό. Περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητο να προσελκύσει νέους πελάτες και να τους κρατήσει. Η λιανική ξέρει ότι με τη μείωση των απωλειών, την αύξηση της διαθεσιμότητας στο ράφι και βελτίωση των υπηρεσιών, μπορούν να διατηρήσει πιστούς και ευχαριστημένους πελάτες. Δ ε δ ο μ έ ν η ς τ η ς π ο λ ύ χ ρ ο ν η ς υ ψ η λ ή ς τεχνογνωσίας στα συστήματα πρόληψης απωλειών, η Οδέσους είναι δεσμευμένη στο να βοηθήσει τους πελάτες της να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Εστιασμένοι σταθερά στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, μαζί με την Checkpoint προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη λιανική και τους προμηθευτές της να μειώσουν τις απώλειες, να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων και διαθέτουν πλέον δεδομένα λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο με τρόπους αδύνατους μέχρι τώρα. Ως αποτέλεσμα αυτής της υποχρέωσης, η Checkpoint συνεχίζει να καινοτομεί και παραδίδει πλέον τη νέα γενιά συστημάτων μέσω της πλατφόρμας EVOLVE. Μέσω ενός συνδυασμού από νέο & προηγμένο λογισμικό, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και αναβαθμίσεις firmware, οι αντικλεπτικές αντένες EVOLVE επεκτείνουν τις δυνατότητές τους, ώστε να να βοηθήσει το λιανικό ε μ π ό ρ ι ο ν α λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ε ι μ ι α ε π ι κ ε ρ δ ή επιχείρηση:(βλέπε επόμενη σελίδα)

3 Ξ ε χ ω ρ ί σ τ ε τ ι ς Ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ε ς α π ό τ ι ς πολυεθνικής αλυσίδας, το λιανικό εμπόριο μπορεί να Ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ε ς Α ν τ ι κ λ ε π τ ι κ έ ς Ε τ ι κ έ τ ε ς χ ρησ ιμο ποιήσ ει τ ις λύσ ει ς Che ckc oun t τη ς Che ck point Η μονάδα EVOLVE VisiPlus προσδιορίζει εάν μια για να αποκτήσει την ακριβή πληροφορία και να ζωντανή ετικέτα εισέρχεται ή εξέρχεται ενός βελτιώσει τις διαδικασίες. καταστήματος, μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως έξυπνη διαχείριση συναγερμών (SAM). Αυτό το Μ ε ι ω μ έ ν η Κ α τ α ν ά λ ω σ η Ε ν έ ρ γ ε ι α ς firmware ενεργοποιεί τον κατάλληλο οπτικό ή ηχητικό Τα προσφάτως ανεπτυγμένα, πρωτοπόρα ηλεκτρονικά συναγερμό, επιτρέποντας στους διευθυντές των επιτρέπουν στην τελευταία σειρά των αντενών EVOLVE καταστημάτων να προβούν στις καταλληλότερες των να καταναλώνουν 40 τοις εκατό λιγότερη ενέργεια ενεργειών ανάλογα με την περίπτωση, με συνέπεια την συγκρινόμενα με πανομοιότυπα συστήματα της καλύτερη αγοραστική εμπειρία πελατών. προηγούμενης έκδοσης, και μέχρι 75 τοις εκατό συγκρινόμενα με άλλες κυρίαρχες τεχνολογίες. Δυναμική Διαχείριση EAS - Το Κλειδί στην Επιτυχία Η λύση Διαχείρισης Αιτίων Συναγερμού CheckPro Μ ι α Σ π ο ν δ υ λ ω τ ή Π ρ ο σ έ γ γ ι σ η αυξάνει την αξία μιας επένδυσης EVOLVE, σ τ η ν Ε π έ κ τ α σ η τ ω ν Σ υ σ τ η μ ά τ ω ν διευκολύνοντας τη λιανική να καταγράψει, να Τα συστήματα EVOLVE, δικαιολογώντας το όνομά τους, επεξεργαστεί εκ του μακρόθεν και να εκδώσει είναι σχεδιασμένα ώστε να εξελίσσονται με την αναφορές σχετικά με του λόγους ενεργοποίησης των επιχείρηση του λιανικού εμπορίου. Αυτή η ιδιαίτερα αντικλεπτικών αντενών στο κατάστημα. Αυτό βοηθά τα επεκτάσιμη πλατφόρμα, κατασκευάστηκε από τη τμήματα πρόληψης απωλειών να επισημάνουν τα σύλληψή της, ώστε η αναβάθμιση να είναι ξεκάθαρη λειτουργικά ζητήματα και να προβούν σε διορθωτικές διαδικασία, ώστε μελλοντικά να προστίθενται νέες ενέργειες, ώστε να εξασφαλίσουν πως το προσωπικό δυνατότητες όπως RFID, εξελιγμένη δικτύωση, συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα EAS. ανίχνευση ενισχυμένων τσαντών και εύκολη ενσωμάτωση με άλλα συστήματα πρόληψης απωλειών. Α ν ί χ ν ε υ σ η Ε ν ι σ χ υ μ έ ν ω ν Τ σ α ν τ ώ ν Η εξελιγμένη αντένα MetalPoint ανιχνεύει την παρουσία επενδυμένων ρούχων ή τσαντών με φύλλα αλουμινίου, μέθοδος ιδιαίτερα δημοφιλής στους επαγγελματίες κλέφτες. Ε υ φ υ ή ς Α π ε ν ε ρ γ ο π ο ί η σ η Ο απενεργοποιητής EVOLVE D11 εξασφαλίζει τη γρήγορη απενεργοποίηση και αναγνωρίζει κρατώντας αρχείο σχετικά με τον αριθμός κοκάλινων και αυτοκόλλητων ετικετών που υποβάλλονται σε επεξεργασία στα ταμεία. Η διαχείριση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία ώστε να ελέγξει τις πωλήσεις και τα προγράμματα προπαγίδευσης και ίσως να καταδείξει περιπτώσεις εσωτερικής απάτης. Ε ν σ ω μ α τ ω μ έ ν η Κ α ταμέτρηση Ε π ι σ κε π τ ώ ν Η μονάδα EVOLVE VisiPlus λειτουργεί επίσης ως μετρητής ανθρώπων διπλής κατεύθυνσης που μετρά ακριβώς τον αριθμό πιθανών πελατών που περνούν από τις εισόδους & εξόδους του καταστήματος. Το δεδομένα έπειτα μεταφέρονται σε μια από τις λύσεις αναφορών CheckCount. Είτε πρόκειται για την ανάλυση στοιχείων ενός καταστήματος ή χιλιάδων υποκαταστημάτων μιας Αντένα EVOLVE P10 με ενσωματωμένη την μονάδα EVOLVE VisiPlus

4 Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Η πλατφόρμα EVOVLE είναι μια ισχυρή, εξελιγμένη και αξιόπιστη λύση μείωσης απωλειών και διαχείρισης λειτουργικότητας. Με τη χρήση της επαναστατικής τεχνολογίας 360RF της Checkpoint, η σειρά EVOLVE χρησιμοποιεί ένα περιστρεφόμενο πεδίο Ραδιοσυχνότητας, που βελτιώνει την ανίχνευση των ετικετών, ανεξάρτητα από τον τύπο ετικέτας ή τις γωνίες στις οποίες φέρεται μέσω του συστήματος. Αυτό το πεδίο RF υποστηρίζει επίσης φαρδύτερους διαδρόμους, που παρέχουν περισσότερη ευελιξία στον αισθητικό σχεδιασμό των καταστημάτων, ενώ ταυτόχρονα μια ποικιλία αντενών μοντέρνα σχεδιασμένη ολοκληρώνει την σύγχρονη εικόνα τους. Η σειρά EVOLVE είναι επίσης η πρώτη προγραμματίσημη πλατφόρμα της βιομηχανίας EAS, που επιτρέπει στο λιανικό εμπόριο να εξάγει πολύτιμα στοιχεία για την πρόληψη των απωλειών, παρέχοντάς της ευφυή στοιχεία για την λιανική που θα το βοηθήσει να λάβει τις σοφότερες των αποφάσεων. Η τεχνολογία 360 RF βελτιώνει τα ποσοστά ανίχνευσης Όταν συνδυάσουν την βελτιωμένη ανίχνευση των EVOLVE, τους φαρδύτερους διαδρόμους, την προγραμματίσημη πλατφόρμα και τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, με τη γκάμα των ειδικών και ενισχυμένων ετικετών, τα αξεσουάρ και το λογισμικό που προσφέρει η Οδέσους, οι λιανοπωλητές διαθέτουν πλέον μια λύση μείωσης απωλειών παγκοσμίου κλάσης και φιλικότερης προς το περιβάλλον. ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η σειρά EVOLVE προσφέρει μια πλήρη λύση για μείωση των απωλειών και διαχειριστική λειτουργικότητα που ωφελεί διάφορες λειτουργίες μέσα σε μια εταιρία λιανικής, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης των απωλειών, της επιχειρησιακής διαχείρισης, του μάρκετινγκ και τη προώθησης των εμπορευμάτων. Η ανοικτή αρχιτεκτονική των EVOLVE επιτρέπει στη λιανική να επεκτείνει βαθμιαία τις δυνατότητες των συστημάτων της. Παραδείγματος χάριν, το λιανικό εμπόριο μπορεί να ξεκινήσει από ένα απλό σύστημα αντικλεπτικής προστασίας και να ενσωματώσει την καταμέτρηση επισκεπτών εν ευθέτω χρόνω. Αυτό, όχι μόνο παρέχει την ευελιξία να αναβαθμιστούν τα συστήματα μόλις οι ανάγκες της επιχείρησης αλλάξουν, αλλά επειδή πολλαπλά τμήματα ωφελούνται από τα χαρακτηριστικά τους, το κόστος κτήσης μπορεί να μοιραστεί.

5 ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Όλα τα επί μέρους τμήματα της σειράς EVOLVE Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για ένα έχουν σχεδιαστεί γύρω από μια κοινή αρχιτεκτονική. μεμονωμένο κατάστημα ή μια διεθνή αλυσίδα, οι Χρησιμοποιώντας τυποποιημένα πρωτόκολλα, ο στόχος πληροφορίες από τα διαφορετικά καταστήματα και είναι η άνετη ενσωμάτωση, που ελαχιστοποιεί το χρόνο ακόμη και τα τμήματα, μπορούν γρήγορα και εύκολα να υποστήριξης από το τμήμα IT και που μεγιστοποιεί την συγκεντρωθούν και να μεταφερθούν στην διοίκηση για αποτελεσματικότητα του συστήματος. Τα Βιομηχανικά την τελική ανάλυση. Πρότυπα Αρχιτεκτονικής όπως TCP/IP και FTP διευκολύνουν το λιανικό εμπόριο να επιτύχει αξιόπιστες, ταχύτατες επικοινωνίες χρησιμοποιώντας τη υπάρχουσα υποδομή ενός καταστήματος. ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ Για να αποκομίσει η λιανική όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη από το σύστημα μείωσης απωλειών, οι εργαζόμενοι στα καταστήματα πρέπει να αισθάνονται σίγουροι για την αξιοπιστία και την ακρίβεια του συστήματος. Εάν οι υπάλληλοι δεν ανταποκρίνονται στους συναγερμούς και τις ειδοποιήσεις των συστημάτων επειδή αμφιβάλλουν για την απόδοσή του, οι απώλειες θα αυξηθούν σίγουρα, με συνέπεια τις χαμένες πωλήσεις και τα μικρότερα κέρδη. Οι ενισχυμένες δυνατότητες ανίχνευσης των EVOLVE και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους, όπως η Έξυπνη Διαχείριση (SAM) και η Καταγραφή Αιτίων Συναγερμών CheckPro, δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση αυτού ακριβώς του θέματος. Έχοντας εμπιστοσύνη οι υπάλληλοι πως το σύστημα EAS λειτουργεί αξιόπιστα μέσω των μειωμένων ψεύτικων συναγερμών με την κατανόηση εάν οι συναγερμοί είναι εισερχόμενοι ή εξερχόμενοι και των λόγων που τους προκαλούν, αποκτούν αυτοπεποίθηση στην προσπάθεια μείωσης των απωλειών και αύξησης της κερδοφορίας.

6 ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Στις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες, ασκείται Αυτοί οι παράγοντες,σε σύνδεση με την πίεση για τη μείωση των δαπανών οπουδήποτε αυτό σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας* και του είναι δυνατόν. γεγονότος πως πολλαπλά τμήματα εκτός αυτού της πρόληψης απωλειών μπορούν να ωφεληθούν από τα Η πλατφόρμα EVOVLE έχει σχεδιαστεί για να στοιχεία που παρέχει η σειρά EVOLVE, την καθιστά μια μειώσει το κόστος χρήσης για τους λιανέμπορους. Εκτός οικονομικά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον από τον στόχο της παροχής μιας αρθρωτής, μελλοντικά λύση. Με τη λιανική ευφυΐα EVOLVE, μπορείτε να ασφαλούς λύσης που μπορεί να επεκτείνεται καθώς προβείτε σε εξυπνώτερες, πιο ενημερωμένες αποφάσεις μεγαλώνει η επιχείρηση, η Checkpoint στοχεύει επίσης και να επενδύσετε αποτελεσματικότερα. κα ι σ τ η χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η τ ω ν π ρ ω τ ο κό λ λ ω ν απομακρυσμένης επικοινωνίας όπου είναι δυνατόν, ώστε να μειώσει τις σχετικές δαπάνες με τη ελάττωση της *Διαθέσιμο στις πιο πρόσφατες εκδόσεις EVOLVE ανάγκης για επιτόπια συντήρηση. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ H επένδυση είναι πάντα μια σημαντική απόφαση. Το λιανικό εμπόριο πρέπει να εξασφαλίσει ότι η επένδυσή του θα αντέχει στον χρόνο και δεν θα ξεπεραστεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Η Οδέσους με την Checkpoint είναι δεσμευμένες για παροχή στο λιανικό εμπόριο με λύσεις που του επιτρέπουν να μειώσει τις απώλειες και να ενισχύσει την καταναλωτική εμπειρία των πελατών του για να αυξηθούν τα κέρδη της επιχείρησης. Εργαζόμαστε σε άμεση συνεργασία με πολλές από τις παγκόσμια κορυφαίες αλυσίδες λιανικής ώστε να κατανοήσουμε που «πονά» η ασφάλεια και η λειτουργικότητα. Κατ αυτόν τον τρόπο, εξελίσσουμε λύσεις για την ικανοποίηση των μεταβαλλόμενων αναγκών της λιανικής και παραδίδουμε συστήματα που προσθέτουν στην επιχειρηματική αξία. Η λύσεις EVOLVE επιλύουν σοβαρά προβλήματα της διαχείρισης λιανικής με την εισαγωγή μερικών συναρπαστικών χαρακτηριστικών. Αυτά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δυνατότητες: αναγνωρίζει και δίνει αναφορά αστραπιαία για το είδος και τον αριθμό των ετικετών που διεκπεραιώνουν τα ταμεία Ενσωματωμένη Καταμέτρηση Επισκεπτών: καταμέτρηση επισκεπτών διπλής κατεύθυνσης που μετρά επακριβώς τον αριθμό των πιθανών πελατών που εισέρχονται και εξέρχονται του καταστήματος Η πλατφόρμα EVOVLE έχει σχεδιαστεί ώστε να Διαχείριση Αιτίων Συναγερμού: διευκολύνει την εξασφαλίζει την αρθρωτή επέκταση του συστήματος, καταγραφή, συλλογή, παρακολούθηση και αναφορά επιτρέποντας στο λιανικό εμπόριο να εκμεταλλευτεί τα των αιτίων που προκάλεσαν τους συναγερμούς των χαρακτηριστικά του όταν αυτό το επιλέξει. Η σειρά έχει αντικλεπτικών αντενών στο κατάστημα ήδη επιδείξει μερικά βασικά χαρακτηριστικά και η Έξυπνη Διαχείριση Συναγερμών: επιτρέπει στους Checkpoint θα συνεχίσει να εξελίσσει νέους τρόπους στο διευθυντές των καταστημάτων να γνωρίζουν αν μία να βοηθά τη λιανική να αυξήσει σε κερδοφορία, αφού ετικέτα εισέρχεται ή εξέρχεται των αντενών πλέον έχει βεβαιωθεί, πως έχει επενδύσει σε συστήματα που θα ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες της Απενεργοποιητής EVOLVE D11: απενεργοποιεί, επιχείρησής.

7

8 Η Οδέσους Α.Ε. ηγέτιδα δύναμη στην Ελληνική αγορά προσφέρει - σε συνεργασία με την Checkpoint Systems - λύσεις μείωσης απωλειών, διαφάνειας στη διαχείριση εμπορευμάτων και προπαγίδευσής τους. Συνεργαζόμαστε με τη λιανική και τους προμηθευτές της για την μείωση των απωλειών, αύξηση της διαθεσιμότητας στο ράφι και την επίτευξη επιχειρηματικών λύσεων επιτρέποντας την επαύξηση της καταναλωτικής εμπειρίας των πελατών & την ανάπτυξη της επιχειρηματικής αποδοτικότητας. Ηλεκτρονική Προστασία Εμπορευμάτων Προπαγίδευση στην Πηγή Προστασία Εμπορευμάτων Υψηλών Απωλειών Λογισμικό Πρόληψης Απωλειών Διαφάνεια στη Διαχείριση Εμπορευμάτων Ετικετοποίηση Ενδυμάτων Λύσεις Λιανικής Προώθησης Επορευμάτων Οδέσους Α.Ε. ΑΘΗΝΑ Ανθ.Σταμ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, Αθήνα, τηλ , , φαξ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μυκόνου 7 & Υδρας 41, Θεσσαλονίκη, τηλ , , φαξ Internet: & Integrated Retail Solutions

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Αντικλεπτικών Συστημάτων Ραδιοσυχνότητας. Integrated Retail Solutions

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Αντικλεπτικών Συστημάτων Ραδιοσυχνότητας. Integrated Retail Solutions ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Αντικλεπτικών Συστημάτων Ραδιοσυχνότητας Integrated Retail Solutions es es es 1969 2012 Εξέλιξη στα es αντικλεπτικά συστήματα πλέον των 40 ετών es es es es es es es es ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅÃ

Διαβάστε περισσότερα

EAS SOURCE TAGGING ΠΡΟ-ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Integrated Retail Solutions

EAS SOURCE TAGGING ΠΡΟ-ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Integrated Retail Solutions EAS SOURCE TAGGING ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟ-ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΚΛΟΠΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Οι απώλειες είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΖΩΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Α.Μ. 6496 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΘΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS (C.R.M.) ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ ΦΛΩΡΑ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΕΡΟΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β.Σ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 1 Τι είναι τα πληροφοριακά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P.

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - E.R.P." ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. ΑΜ: 13872 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Η εφαρµογή Microsoft Business Solutions Navision σάς δίνει την ελευθερία να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας, παρέχοντάς σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΑΣ, Αναπλ.Καθηγητής ΠΡΕΒΕΖΑ 2013 1 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Στο Λιανικό Εμπόριο

Πληροφοριακά Συστήματα Στο Λιανικό Εμπόριο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με τίτλο Πληροφοριακά Συστήματα Στο Λιανικό Εμπόριο του ΣΤΑΜΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Επιβλέπουσα: Μάνθου-Φραγκοπούλου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας ώστε να αναπτυχθεί; Επικοινωνιακό υλικό γραφικών τεχνών Χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας ώστε να αναπτυχθεί; Επικοινωνιακό υλικό γραφικών τεχνών Χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων Επικοινωνιακό υλικό γραφικών τεχνών Χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας ώστε να αναπτυχθεί; Επικοινωνιακό υλικό γραφικών τεχνών Χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Καραμπέκιου Μαγδαληνή Α.Μ.9347 Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Εφαρμογή RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα». Επιβλέπων Καθηγητής: Βαλσαμίδης Σταύρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΑΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Δρ Δ.

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΑΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Δρ Δ. ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΑΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Δρ Δ. ΚΥΔΡΟΣ 1 ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΪΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σταμουλακάτος Ηρακλής Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

Το κλειδί για βιώσιμα κτίρια με χαμηλότερο κόστος: Έξυπνη ενέργεια

Το κλειδί για βιώσιμα κτίρια με χαμηλότερο κόστος: Έξυπνη ενέργεια Το κλειδί για βιώσιμα κτίρια με χαμηλότερο κόστος: Έξυπνη ενέργεια Ένα White Paper της Frost & Sullivan σε Συνεργασία με τη Schneider Electric Συντάχθηκε από τον John Raspin, Συνεργάτης, Ενέργεια & Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

13395 13514 1 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

13395 13514 1 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 13395 13514 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευχαριστίες 5 Abstract 6 Πρόλογος 7 Εισαγωγή 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CRM 10 1.1 Ορισμοί για το CRM 10 1.2 Το CRM και τα υποσυστήματά του 11 1.3 Τύποι CRM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο η-επιχειρείν....5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το CRM στην επιχείρηση 2.1 Το CRM και ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυστραλία: No 5.5. Ευρώπη: No37.5. Μ.Βρετανία: No 4.5. ΗΠΑ: No 7. Κίνα: No 38. Ιαπωνία: No 23

Αυστραλία: No 5.5. Ευρώπη: No37.5. Μ.Βρετανία: No 4.5. ΗΠΑ: No 7. Κίνα: No 38. Ιαπωνία: No 23 Ποιός είναι ο GS1; Αυστραλία: No 5.5 Ευρώπη: No37.5 Μ.Βρετανία: No 4.5 ΗΠΑ: No 7 Κίνα: No 38 Ιαπωνία: No 23 Η σημασία των προτύπων Τι είναι τα πρότυπα; Τα πρότυπα είναι κοινές συμφωνίες που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα