Νεοελληνική Γλώσσα. Α Λυκείου. Τίτλος: «Πληρωμένος δολοφόνος»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοελληνική Γλώσσα. Α Λυκείου. Τίτλος: «Πληρωμένος δολοφόνος»"

Transcript

1 Π Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Τίτλος: «Πληρωμένος δολοφόνος» ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) ΑΛΕΞΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 2014

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» MIS (κωδ ), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι.Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Υπεύθυνος υπο-ομάδας εργασίας γλώσσας δευτεροβάθμιας: Δημήτρης Κουτσογιάννης ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Καραμαούνα 1 Πλατεία Σκρα Τ.Κ Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , Σελίδα 2 από 36

3 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Τίτλος Πληρωμένος δολοφόνος Δημιουργός Γεωργία (Γιούλη) Αλεξίου Διδακτικό αντικείμενο Νεοελληνική Γλώσσα (Προτεινόμενη) Τάξη Γ Γυμνασίου, Α Λυκείου, Β Λυκείου, Γ Λυκείου Χρονολογία Ιούνιος 2014 Διδακτική/θεματική ενότητα Δεν αντλεί από τα σχολικά βιβλία. Διαθεματικό Ναι Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα ΙΙ. Άλλα γνωστικά αντικείμενα: Θεατρολογία ΙΙΙ. Ημιτυπικές και άτυπες πρακτικές: Ερευνητικές Εργασίες Project Πολιτιστικά προγράμματα Χρονική διάρκεια Σελίδα 3 από 36

4 24 διδακτικές ώρες (12 δίωρα) Χώρος Ι. Φυσικός χώρος: Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας ή εργαστήριο πληροφορικής ή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ή σχολική βιβλιοθήκη. ΙΙ. Εικονικός χώρος: Facebook ή Wiki ή GoogleDrive. Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή Όσον αφορά τον δάσκαλο απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να μπορεί να υιοθετεί τις δημιουργικές προτάσεις των μαθητών του και να αναπροσαρμόζει τον σχεδιασμό του. Όσον αφορά τους μαθητές να αγαπούν τη γραφή και το παιχνίδι. Η σχολική μονάδα απαιτείται να διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέα. Εφαρμογή στην τάξη Το συγκεκριμένο σενάριο είναι πρόταση διδασκαλίας. Το σενάριο στηρίζεται Το σενάριο αντλεί Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μια προσπάθεια συλλογικής συγγραφής κειμένου από μαθητές κατάλληλη να εφαρμοστεί είτε αυτούσια είτε σε παραλλαγές. Στόχος, μέσα από την εκτέλεση ασκήσεων, παιχνιδιών και τη γραφή διαφορετικών ειδών κειμένων, η συμπαραγωγή κειμένου με τίτλο «Πληρωμένος δολοφόνος». Το είδος του κειμένου, η πλοκή κτλ. καθορίζονται κάθε φορά από την ομάδα των μαθητών-δημιουργών. Διαφορετικά, Σελίδα 4 από 36

5 ένας άλλος τρόπος να προσεγγίσει κανείς και να διδάξει το γλωσσικό μάθημα ή να ασχοληθεί δημιουργικά με τη συγγραφή. Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο Το σενάριο περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες που παραπέμπουν σε κονστρουκτιβιστικού τύπου προσεγγίσεις. Οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση σε σχέση με τις εμπειρίες και τη συνεργασία τους με τους άλλους (Κουνέλη 2008: 34). Επίσης, μελετούν, επεξεργάζονται και παράγουν κείμενα και, στη συνέχεια, είτε στο πλαίσιο της ολομέλειας είτε ατομικά, προσεγγίζουν, αναθεωρούν και κατασκευάζουν εκ νέου γνώσεις σχετικές με το θέμα και τη νέα κειμενική πραγματικότητα (Mayer 1992 Nagel 1996). Η παραγωγή των κειμένων απομακρύνεται από τη συνήθη πρακτική, τη συγγραφή κειμένων με αποδέκτη τον εκπαιδευτικό αντίθετα, απευθύνεται στην ολομέλεια και με τη σειρά της παίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των κειμένων που προκύπτουν στις επόμενες φάσεις. Το σενάριο, επίσης, υιοθετεί στοιχεία του κινήματος των Πολυγραμματισμών, με την έννοια ότι οι μαθητές πειραματίζονται με ηλεκτρονικά μέσα πρακτικής γραμματισμού, ασκούνται στη λειτουργική αξιοποίησή τους και εξοικειώνονται με τα χαρακτηριστικά της νέας κειμενικής πραγματικότητας, ιδιαίτερα με την πολυτροπική διάσταση αυτής, που υπαγορεύει μια λειτουργική, αλληλεπιδραστική και όχι αθροιστική συνύπαρξη των σημειωτικών πόρων (Κουτσογιάννης 2010 Kress 2000). Με τον τρόπο αυτό το διαδίκτυο καθίσταται από τη μια χώρος άντλησης πληροφοριών, παρατήρησης κειμένων και της γλωσσικής ποικιλότητας που τα διέπει -εξάλλου, η διδακτική αξιοποίηση της γλωσσικής ποικιλότητας στο σχολείο είναι πλέον ζητούμενο στο πλαίσιο του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών (Κalantzis & Cope 1999). Από την άλλη, λειτουργεί ως χώρος συνάντησης και διαλόγου των μαθητών, εφόσον ο κάθε μαθητής μπορεί να προτείνει Σελίδα 5 από 36

6 αλλαγές/βελτιώσεις σε οποιοδήποτε κείμενο παρήγαγαν οι ομάδες ή τα άτομα, φροντίζοντας και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Επομένως, ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως μέσο διδασκαλίας των γλωσσών (α κύκλος στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία) (Κουτσογιάννης 2011), εφόσον οι μαθητές έρχονται σε επαφή και μελετούν διάφορα κειμενικά είδη και στη συνέχεια εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά τους και τα αποδομούν. Χρησιμοποιείται επίσης για την εξοικείωση των μαθητών με ιδιαιτερότητες της γραφής σε ψηφιακά περιβάλλοντα, όπως η συμπαραγωγή κειμένων (β κύκλος στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία) καθώς και για να τους δώσει την ώθηση να κρίνουν τα ψηφιακά περιβάλλοντα ως νέα κειμενικά είδη σε συσχέτιση με τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους (αυτές της δημοσιοποίησης των πάντων, των σκέψεων, των πνευματικών πονημάτων κτλ) (τρίτος κύκλος αξιοποίησης των ΤΠΕ στη γλωσσική διδασκαλία). Το σενάριο επίσης αξιοποιεί παιδαγωγικές αρχές και τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος (drama in education), όπως αυτή της µη κατευθυντικής μάθησης (self-directed learning) και του «δασκάλου σε ρόλο», αντίστοιχα. Το εκπαιδευτικό δράμα (drama in education) ορίζεται ως µια παιδαγωγική διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί τη θεατρική φόρμα, τις τεχνικές δηλαδή και τα εργαλεία της δραματικής τέχνης, µε σκοπό την ολόπλευρη προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων καθώς και την αποτελεσματικότερη αφομοίωση της γνώσης μέσα στο κοινωνικό της πλαίσιο (Καραβόλτσου 2010). Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής Οι θεματικοί άξονες που καλούνται να διερευνήσουν οι μαθητές συνδέονται με τις εμπειρίες και τον κόσμο τους. Δεν είναι εκ των προτέρων σαφώς διαγεγραμμένοι, εφόσον η ομάδα τούς διαμορφώνει ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες της. Αναμένεται όμως να αποτελέσουν αφορμές, ώστε οι μαθητές: Σελίδα 6 από 36

7 Να προβληματιστούν σχετικά με τους φόβους του σύγχρονου ανθρώπου και τους κινδύνους οι οποίοι τον απειλούν. Να θέσουν προς συζήτηση σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, όπως η ύπαρξη στερεοτύπων, ο ρατσισμός, η κρίση αξιών κτλ. Να αναζητήσουν αξίες και στάσεις ζωής ως απάντηση στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Γνώσεις για τη γλώσσα Οι μαθητές αναλαμβάνουν να αποκωδικοποιήσουν τα χαρακτηριστικά ποικίλων κειμενικών ειδών και να οργανώσουν στη συνέχεια τα δικά τους κείμενα, με στόχο τη συγκρότηση ενός συλλογικού κειμένου που θα περιλαμβάνει ως ψηφίδες συλλογικές και ατομικές εργασίες. Επιδιώκεται: Να κατακτήσουν οι μαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά διαφόρων κειμενικών ειδών (βιογραφικό σημείωμα, ανακοίνωση, επιστολή, ημερολόγιο, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κείμενο στον «τοίχο» του Facebook κ.ά.). Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την παραγωγή ποικίλων κειμενικών ειδών και να κατανοήσουν τα είδη και τις περιστάσεις στις οποίες πραγματώνονται. Να προσαρμόσουν τον λόγο τους στη συγκεκριμένη περίσταση επικοινωνίας που είναι η παραγωγή ενός αναγνώσματος. Γραμματισμοί Γλωσσικός Κλασικός γραμματισμός Το σενάριο φιλοδοξεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν αρκετά εφόδια σχετικά με τον γλωσσικό γραμματισμό, ώστε να μπορούν αφενός να διαχειρίζονται τη σχολική τους πορεία μέσω του σχολικού λόγου και αφετέρου, στο μέλλον, να διαχειρίζονται με άνεση και κριτικά, ως ενεργοί πολίτες, την κοινωνική ζωή τους, τις σχέσεις τους με τους άλλους και την επιβίωσή τους μέσω του λόγου, προφορικού και γραπτού. Για αυτό τον λόγο επιχειρεί να τους φέρει σε επαφή, να μελετήσουν, να Σελίδα 7 από 36

8 παραγάγουν ποικίλα κειμενικά είδη και στη συνέχεια να τα συνθέσουν σε ενιαία κοινή συγγραφική προσπάθεια. Νέοι γραμματισμοί Στο όλο εγχείρημα οι ΤΠΕ παίζουν καθοριστικό ρόλο, όχι απλώς ως πεδίο άντλησης πληροφοριών, αλλά λειτουργικό, εφόσον αποτελούν μια νέα κειμενική πραγματικότητα στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές διαλέγονται και αλληλεπιδρούν στην από κοινού προσπάθεια τους για την παραγωγή του τελικού κειμένου. Στη συνεργατική παραγωγή λόγου εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που προσφέρουν σύγχρονα εργαλεία και περιβάλλοντα (GoogleDrive, Wiki, Facebook) και τη διευκόλυνση που παρέχει η ρευστότητα του ηλεκτρονικού κειμένου. Κριτικός γραμματισμός Υπάρχουν στοιχεία κριτικού γραμματισμού, καθώς επιχειρείται οι μαθητές να αξιολογήσουν πληροφορίες, απόψεις και, ίσως, επιχειρήματα τα οποία θα αντλήσουν από κείμενα, να ασκήσουν κριτική σε αυτά και στη συνέχεια να λάβουν και οι ίδιοι θέση. Με τον τρόπο αυτό μαθαίνουν να τηρούν κριτική στάση ως αναγνώστες των ποικίλων κειμένων με τα οποία καθημερινά έρχονται σε επαφή. Διδακτικές πρακτικές 1. Θεατρικές τεχνικές: Ασκήσεις και τεχνικές που χρησιμοποιεί το θέατρο στην εκπαίδευση (drama in education), όπως ασκήσεις γνωριμίας ή η τεχνική του «δασκάλου σε ρόλο». 2. Ασκήσεις δημιουργικής γραφής: Όλο το σενάριο αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια Δημιουργικής Γραφής. Οι μαθητές με βάση ερεθίσματα και αφορμήσεις παράγουν κείμενα, μόνοι ή σε ομάδες, με στόχο την παραγωγή συλλογικού κειμένου. 3. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: Οι μαθητές εργάζονται αρκετές φορές σε ομάδες, μελετούν κείμενα, ανταλλάσσουν μεταξύ τους σκέψεις, μαθαίνοντας να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των συμμαθητών τους. Τέλος, συνεργάζονται και συνθέτουν από κοινού κείμενα. Σελίδα 8 από 36

9 4. Χρήση των ΤΠΕ: Ο τρόπος με τον οποίο οι διδάσκοντες χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και ωθούμε και τους μαθητές να τις χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο του μαθήματος αλλά και στην καθημερινότητά τους συμβάλλει στη διαμόρφωση του είδους «των μαθητικών εγγράμματων ταυτοτήτων που συνεισφέρουμε να συγκροτηθούν με τις επιλογές και προτάσεις μας» (Κουτσογιάννης & Αλεξίου 2012: 18). Στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες, προσφέροντας αυθεντικά περιβάλλοντα λόγου, επικοινωνίας και μάθησης, προωθεί τη διάπλαση του σύγχρονου πολίτη που γνωρίζει να αποκωδικοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει, να αντιλαμβάνεται κανόνες, δεσμεύσεις και όρια, να συνεργάζεται με τους άλλους και να προχωρά τη δική του σκέψη, τη σκέψη των συνεργατών του, προωθώντας συγχρόνως και την κοινή προσπάθεια. Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αφετηρία Αφόρμηση για τη σύνταξη του σεναρίου αποτέλεσε η προηγούμενη εμπειρία μου από προσπάθεια συλλογικής συγγραφής αστυνομικής νουβέλας με τίτλο «Η εξαφάνιση» στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος Δημιουργικής Γραφής. Αυτή τη φορά σκέφτηκα να σχεδιάσω κάτι παρόμοιο, κατάλληλο για το μάθημα Ερευνητικές Εργασίες (Project) σε συνδυασμό με τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών στο γλωσσικό μάθημα. Με αυτό τον τρόπο πιστεύω πως θα κερδηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για την ενασχόληση τους με ποικίλα κειμενικά είδη, ώστε με την ευχαρίστηση που χαρίζει η δημιουργία, το καινούργιο, το απροσδόκητο και το αυθόρμητο να ασκηθούν σε όλες τις παραμέτρους που απαιτεί η συγγραφή κειμένων σε κλίμα συνεργασίας. Οι νέες τεχνολογίες όχι μόνο διευκολύνουν και στηρίζουν παρόμοια εγχειρήματα, αλλά επιπλέον δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για επικοινωνία, αλληλεπίδραση και τον διαμοιρασμό των κειμένων που παράγουν οι μαθητές. Σελίδα 9 από 36

10 Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο Το σενάριο τόσο θεματικά όσο και μεθοδολογικά εμπίπτει στις προδιαγραφές που τίθενται για τις Ερευνητικές Εργασίες (Project). Συγκεκριμένα, η αρχή της διερευνητικής προσέγγισης στη μάθηση, η αρχή της διαφοροποιημένης προσέγγισης στη μάθηση (συνεκπαίδευση), η αρχή της ομαδικής συνεργασίας των μαθητών (τρεις από τις τέσσερεις εκ των ων ουκ άνευ αρχές του project) διέπουν τον σχεδιασμό. Η όλη προσπάθεια στοχεύει ώστε να ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο στα ενδιαφέροντα των μαθητών και τους εμπλέκει σε διαδικασίες διερεύνησης, για να γίνεται ευκολότερα από τους μαθητές η συσχέτιση πραγματικών καταστάσεων που βιώνουν με ενότητες των μαθημάτων που διδάσκονται. Αξιοποίηση των ΤΠΕ Το σενάριο κατευθύνει τους μαθητές σε έρευνα στο διαδίκτυο, το οποίο προσφέρει την πρόσβαση σε ποικίλα σχετικά κείμενα (το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφόρησης) και τους ωθεί παράλληλα στην υιοθέτηση κριτικής στάσης απέναντι σ αυτά. Επίσης, η εργασία σε περιβάλλον GoogleDrive, Wiki, ή Facebook δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να παράγουν λόγο, να τον αναρτούν και να τον κοινοποιούν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, να τον βελτιώνουν, να προσθέτουν ή να αφαιρούν και να τον έχουν ανά πάσα στιγμή πρόχειρο να τον ανασύρουν και να τον χρησιμοποιήσουν. Συμβάλλουν έτσι στη δημιουργία νέων ταυτοτήτων ικανών να αναγνωρίζουν, να αποδομούν και να ανασυνθέτουν την κοινωνική πραγματικότητα, όπως αυτή προκύπτει στο νέο περιβάλλον γνώσης. Κείμενα Χέρχε Μπουκάι, 2012, «Από την άγνοια στη σοφία», Το ταξίδι της Σιμρίτι, [Ένα άλογο μέσα στη μπανιέρα ], Εκδόσεις Opera. Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 1ο δίωρο Σελίδα 10 από 36

11 (Στη σχολική αίθουσα ή στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Τα καθίσματα έχουν τοποθετηθεί σε κύκλο. Εξοπλισμός: πίνακας.) 1. Ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να καθίσουν σε κύκλο και τους προτρέπει να αρχίσουν να αυτοπαρουσιάζονται λέγοντας με τη σειρά το ονοματεπώνυμό τους και ένα πολύ σύντομο βιογραφικό σημείωμα (καταγωγή, οικογένεια, χόμπι/ασχολίες κτλ), για να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. Ζητά κάθε αυτοπαρουσίαση να κλείνει δηλώνοντας τι αγαπά ο καθένας πιο πολύ και τι τον φοβίζει περισσότερο μπορεί να είναι κάτι σοβαρό, μπορεί και αστείο. (Παραλλαγή: Μπορεί να διατεθούν 3-5 λεπτά να γράψουν οι μαθητές και να καταθέσουν και γραπτώς το βιογραφικό σημείωμα, ώστε να αρχίσουν να εξοικειώνονται με αυτό το κειμενικό είδος.) (Στόχος: αλληλογνωριμία αλλά και άντληση υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για παράδειγμα στο βιογραφικό του ρόλου.) 2. Ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές να σηκωθούν και να αρχίσουν να κινούνται στον χώρο. Όταν συναντούν κάποιον τους προτρέπει να κάνουν χειραψία λέγοντάς τους το όνομά τους και αυτό που αγαπούν ή που τους κάνει να φοβούνται (π.χ. «Είμαι η Δήμητρα και αγαπώ την αλήθεια ή είμαι η Μαρία και φοβάμαι τις κατσαρίδες,ή είμαι ο Γιώργος και φοβάμαι τις αστραπές»). -Οδηγία: Ο διδάσκων αφήνει για λίγο χρόνο τους μαθητές να περπατούν και να ανταλλάσσουν χειραψίες και μετά τους προτρέπει, όσο βαδίζουν και χαιρετιούνται, να παρατηρούν τους άλλους (πώς περπατούν, με ποιον τρόπο δίνουν το χέρι τους, ποια έκφραση έχει το πρόσωπό τους ενώ προφέρουν το όνομά τους ή τη στιγμή που ανακοινώνουν/εξομολογούνται τον φόβο τους κτλ). (Στόχος: αλληλογνωριμία αλλά και άντληση υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια.) 3. Ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές να καθίσουν ξανά στη θέση τους, απευθύνεται σ αυτούς και τους ανακοινώνει: Σελίδα 11 από 36

12 Κοινός μας στόχος είναι η συλλογική συγγραφή ενός κειμένου, το οποίο θα συνδιαμορφώνουμε σε όλες τις φάσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του. Βασική ιδέα το σημειώνει στον πίνακα- είναι ο εθελοντικός εγκλεισμός ή η απομόνωσή μιας ομάδας ανθρώπων αγνώστων μεταξύ τους, σε κάποιον χώρο για συγκεκριμένο λόγο (χώρος και σκοπός θα οριστούν αργότερα). Ας υποθέσουμε πως όλα ξεκίνησαν από μία αγγελία (στον τύπο ή στο διαδίκτυο). Πολλοί άνθρωποι δήλωσαν συμμετοχή και μετά από επιλογή συγκροτήθηκε η ομάδα των παρισταμένων. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους δημιουργήσετε/υποδυθήτε εσείς οι ίδιοι (οι μαθητές). Ανάμεσά σας όμως υπάρχει και ένας «πληρωμένος δολοφόνος» (δημιουργείται δηλαδή στους μαθητές η βεβαιότητα ότι κάτι έχει «στήσει» ο διδάσκων). Ποιος είναι αυτός ο «δολοφόνος», από ποιον πληρώθηκε, για ποιον λόγο θέλει να σκοτώσει, πώς θα δράσει, ποια θα είναι τα θύματά του, το γνωρίζει μόνο αυτός (και ο διδάσκων φυσικά). Σχόλιο: Η ιδέα, βέβαια, δεν είναι καθόλου πρωτότυπη, αφού πολλοί συγγραφείς την έχουν αναπτύξει. Είναι στο χέρι μας όμως να δημιουργήσουμε πάνω σ αυτό το κλασικό μοτίβο κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, πρωτότυπο και δημιουργικό. Πώς; Επιλέγοντας πρώτα η ομάδα χρόνο και τόπο. -Οδηγία: Μπορεί να τεθεί από τους μαθητές το ερώτημα (ή αν επιθυμεί το θέτει ο διδάσκων) «τι θεωρείται ενδιαφέρον και πρωτότυπο». Μια καλή λύση είναι ο διδάσκων να διαβάσει κάποιο κείμενο με έντονο το στοιχείο της πρωτοτυπίας. Π.χ. το Ένα άλογο μέσα στη μπανιέρα, «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΝΟΙΑ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ» του Χέρχε Μπουκάι. 4. Ιδεοθύελλα: Ο διδάσκων προκαλεί τους μαθητές να καταθέσουν αυθόρμητα τις σκέψεις τους με το ερώτημα «Σε ποιον τόπο θέλετε να τοποθετήσουμε τη δράση και σε ποιον χρόνο;». Σελίδα 12 από 36

13 Οι μαθητές προτείνουν και ο διδάσκων καταγράφει στον πίνακα τις προτάσεις. Κατόπιν, οι προτάσεις συζητούνται και εξετάζονται μία μία και προκρίνεται αυτή που η ομάδα κρίνει περισσότερο ενδιαφέρουσα. (Οδηγία: Καλό είναι να μην προτιμηθεί μια εποχή του παρελθόντος, γιατί χρειάζεται ιστορική έρευνα για τις συνήθειες, τους τρόπους συμπεριφοράς κτλ. Αν οι μαθητές το θελήσουν, ο διδάσκων θα πρέπει να τους ρωτήσει κατά πόσον είναι διατεθειμένοι να ασχοληθούν με έρευνα κι αν ναι, ανοίγει ένας άλλος κύκλος δουλειάς, με έρευνα σε ομάδες αναφορικά με τα πεδία που θα αγγίξει η αναζήτηση, κοινοποίηση στοιχείων κτλ. Σε αυτή την περίπτωση το επόμενο βήμα θα καθυστερήσει αρκετά.) 5. Αφού καθοριστεί ο τόπος και ο χρόνος, το χωροχρονικό πλαίσιο δηλαδή στο οποίο θα κινηθεί η δράση, η τάξη συσκέπτεται και λύνει όλα τα σχετικά ερωτήματα που προκύπτουν. Αν δηλαδή η ολομέλεια αποφασίσει, για παράδειγμα, ότι πρόκειται για μια ομάδα επιστημόνων που βρίσκονται σε ένα ερευνητικό κέντρο στο πλαίσιο ενός προγράμματος πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα, όπως τα παρακάτω: Γιατί να πρέπει να βρίσκονται αποκλεισμένοι στο ερευνητικό κέντρο και να μην μπορούν να φωνάξουν την αστυνομία να επιληφθεί του θέματος; (Αφού, αν ισχύει κάτι τέτοιο, παύει να υφίσταται η ιδέα της συγγραφής). Τι είδους πρόγραμμα εκτελούν; Στο πλαίσιο ποιου ευρύτερου project; κτλ. (Είναι απαραίτητο να συναποφασιστούν αυτά τα πλαίσια, γιατί, διαφορετικά, θα είναι αδύνατον να «επικοινωνούν» τα κείμενα που θα γραφούν από τους μαθητές μεμονωμένα και από τις ομάδες) Ποια πρόσωπα είναι δυνατόν να συμμετέχουν σ αυτή την ομάδα, τι επιστήμονες είναι, είναι μόνον επιστήμονες ή και άλλο βοηθητικό προσωπικό, άνδρες γυναίκες, νέοι μεγαλύτεροι κτλ). Αυτά (και άλλα που αποφασίζονται) αναγράφονται στον πίνακα και σημειώνονται από όλα τα μέλη της ομάδας, για να αποφευχθεί η δημιουργία προβλημάτων αργότερα. Κάποιος από τους μαθητές αναλαμβάνει να τα αναρτήσει στο Wiki του Σελίδα 13 από 36

14 μαθήματος ή στη σελίδα στο Facebook, ώστε να έχουν οι μαθητές πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή υπάρξει ανάγκη. -Οδηγία: Αν τα ερωτήματα αυτά δεν μπορούν να λυθούν σύντομα, η ομάδα χωρίζεται σε υποομάδες, που αναλαμβάνουν να τα ερευνήσουν και φέρνουν τα αποτελέσματα της έρευνας και τις προτάσεις τους στην επόμενη συνάντηση. Πάντα αποφασίζει η ολομέλεια για να νιώθει το κάθε μέλος δικό του το κείμενο είναι απαραίτητο να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες. 2ο δίωρο (Στη σχολική αίθουσα, εξοπλισμένη με 6 Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στο εργαστήριο πληροφορικής.) 6. Η τάξη χωρίζεται σε έξι ομάδες. Η καθεμιά από αυτές κάθεται μπροστά σε έναν υπολογιστή, στην επιφάνεια εργασίας του οποίου ο διδάσκων έχει φροντίσει να έχει περάσει το φύλλο εργασίας της ομάδας: Η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει να γράψει την αγγελία που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες (ή στο διαδίκτυο) και προσέλκυσε τα μέλη να λάβουν μέρος σε αυτή τη δράση. (Στόχος: να χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή του τελικού κειμένου.) Η δεύτερη ομάδα μια επιστολή που έστειλε σε έναν φίλο του ένα από τα άτομα που αποφάσισε να κάνει αίτηση για να συμπεριληφθεί στην ομάδα. Σε αυτήν εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. (Μπορεί και προσωπικούς, αλλά κυρίως ποιο ήταν το δέλεαρ της πρότασης). (Στόχος: να χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή του τελικού κειμένου.) Η τρίτη ομάδα το κείμενο που στάλθηκε από την επιτροπή η οποία επέλεξε τους συμμετέχοντες στη δράση προς όλους τους επιλεγέντες. (Στόχος: να χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή του τελικού κειμένου.) Σελίδα 14 από 36

15 Η τέταρτη ομάδα ένα κείμενο για τον τοίχο στο Facebook ενός από τους συμμετέχοντες. Μέσω αυτού ανακοινώνει στους φίλους του ότι θα λείψει για ένα διάστημα (λόγω των όρων της δράσης στην οποία θα λάβει μέρος) και ότι σύντομα θα είναι κοντά τους περισσότερο πλούσιος σε εμπειρίες. (Στόχος: να χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή του τελικού κειμένου.) Η πέμπτη ομάδα μια ημερολογιακή σελίδα από το ημερολόγιο ενός από τους επιλεγέντες. Έστω ότι το κείμενο έχει γραφτεί την τελευταία νύχτα πριν ενταχθεί στην ομάδα. (Στόχος: να χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή του τελικού κειμένου.) Η έκτη ομάδα το κείμενο με το οποίο η δράση καλωσόρισε τους συμμετέχοντες την ημέρα που παρουσιάστηκαν. (Εναλλακτικά: Η παραπάνω ομαδική δουλειά γίνεται σε ζευγάρια, ώστε να παραχθούν περισσότερα κείμενα. Η ολομέλεια αργότερα θα αποφασίσει ποιο ή ποια από αυτά θα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο) (Στόχος: παράγονται κείμενα για να χρησιμοποιηθούν στην εισαγωγή του τελικού κειμένου.) 3ο δίωρο (Στη σχολική αίθουσα ή στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Τα καθίσματα έχουν τοποθετηθεί σε κύκλο. Εξοπλισμός: πίνακας.) 7. Ο διδάσκων προτρέπει τους μαθητές να διαλέξουν ο καθένας ένα από τα πρόσωπα που μετέχουν στη δράση και τηρώντας τις βασικές αρχές που τέθηκαν- να δημιουργήσει το προφίλ του, γράφοντας το βιογραφικό του σημείωμα. Προσοχή: Αν το σενάριο που επέλεξε η ομάδα προβλέπει μέλη με διαφορετικές ιδιότητες, η μοιρασιά πρέπει να γίνει με προσοχή, ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι ιδιότητες. (Στο παράδειγμα που προαναφέρθηκε θα προτιμούσα να ζητήσω από τα μέλη της Σελίδα 15 από 36

16 ομάδας το βιογραφικό σημείωμα με βάση το οποίο κάθε μέλος προσλήφθηκε στο ερευνητικό κέντρο.). 8. Ανακοίνωση του βιογραφικού σημειώματος στην ολομέλεια (Οι υπόλοιποι κρατούν σημειώσεις.) Ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να παρουσιάσουν τα βιογραφικά σημειώματα που έγραψαν. 9. Από το βιογραφικό σημείωμα, στο «βιογραφικό του ρόλου». Ο διδάσκων ζητά από τους μαθητές να εμπλουτίσουν το βιογραφικό σημείωμα με περισσότερες λεπτομέρειες. (Εμπλουτισμός του βιογραφικού σημειώματος με λεπτομέρειες χρήσιμες για το πλάσιμο ενός ρόλου. Πώς είμαι εμφανισιακά, πώς ντύνομαι, είμαι παντρεμένος/δεσμευμένος ή όχι και γιατί, έχω παιδιά και αν ναι πόσα και ποια, αγαπώ την οικογένειά μου, ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό, τι μουσική ακούω, ποιες ταινίες προτιμώ, πώς περνώ τον ελεύθερο χρόνο μου, έχω πάθη, έχω αγαπημένα χόμπι, μου αρέσει να ταξιδεύω κτλ). Επίσης στοιχεία όπως, για ποιο λόγο είμαι στον συγκεκριμένο τόπο κτλ. Επίσης, το στοιχείο «τι με φοβίζει περισσότερο και γιατί»; -Οδηγία: Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμεύσουν περισσότερο στον ίδιο τον συγγραφέα για να γράψει με συνέπεια τα κείμενα που του αναλογούν. 10. Ακολουθεί η ανακοίνωση, μετά από προτροπή του διδάσκοντα, στην ολομέλεια όσων στοιχείων του βιογραφικού του ρόλου επιθυμεί ο κάθε μαθητής. Τα υπόλοιπα μέλη σημειώνουν προσεκτικά τα στοιχεία αυτά συμπληρώνοντας τις σχετικές σημειώσεις που έχουν ήδη κρατήσει για κάθε πρόσωπο χωριστά. (Στόχος: αλληλογνωριμία μεταξύ των συμπρωταγωνιστών της συγγραφής, άντληση υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια και αποφυγή λαθών.) 11. Περπάτημα στον χώρο και απόπειρες φιλικής προσέγγισης μερικών από τα άλλα μέλη της ομάδας με βάση το προφίλ του προσώπου που κτίστηκε στο βιογραφικό του ρόλου. Ο τρόπος με τον οποίο περπατά ο καθένας μας, συχνά φανερώνει στοιχεία του χαρακτήρα του, το status του, κτλ. Σελίδα 16 από 36

17 Α. Ο διδάσκων καλεί τους μετέχοντες στην αρχή να πειραματιστούν και να βρουν, να κατασταλάξουν σε ένα συγκεκριμένο στιλ βαδίσματος και αφού γίνει αυτό και σταθεροποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο βαδίζει ο καθένας, Β. Τους καλεί, συνεχίζοντας να βαδίζουν, να αρχίσουν να παρατηρούν τους άλλους, ώστε να βγάλουν τα πρώτα συμπεράσματα για τις προσωπικότητες των εταίρων τους. Γ. Στη συνέχεια, τους παροτρύνει να αποπειραθούν να πλησιάσουν φιλικά ο καθένας όποιο άτομο, βάσει του ενδιαφέροντος που του προκάλεσε το βιογραφικό του, πιστεύει ότι θα μπορούσε να κάνει παρέα. Αν συμφωνούν οι μαθητές ο διδάσκων τους βιντεοσκοπεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δράσεων και ανεβάζει στο διαδίκτυο τα βίντεο, ώστε να παρατηρήσουν οι μαθητές τις αλλαγές στον τρόπο βαδίσματος κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης του ρόλου και να συγκρίνουν με μεταγενέστερα βίντεο. (Στόχος: το να αρχίσουμε να βαδίζουμε με τον τρόπο που θα περπατούσε ο ήρωας που πλάθουμε και υποδυόμαστε μας βοηθά εμάς τους ίδιους να μπούμε καλύτερα μέσα στον ρόλο αλλά και τους άλλους να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για τις προσωπικότητες των συμπρωταγωνιστών τους. Η φιλική προσέγγιση άλλων ατόμων βοηθά στον σχηματισμό ομάδων.) Εργασία για το σπίτι Πληκτρολογήστε το βιογραφικό και το βιογραφικό του ρόλου που συντάξατε κατά τη διάρκεια του μαθήματος (αν επιθυμείτε, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε περισσότερο) και ανεβάστε τα στη σελίδα του μαθήματος στο Facebook ή στο wiki της τάξης. Διαβάστε και τα βιογραφικά των άλλων συμμετεχόντων προσπαθώντας να τους γνωρίσετε καλύτερα. 4ο δίωρο (Στη σχολική αίθουσα ή στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Τα καθίσματα έχουν τοποθετηθεί σε κύκλο, έτσι ώστε να δίνεται και η δυνατότητα οι μαθητές να Σελίδα 17 από 36

18 σχηματίζουν μικρές ομάδες με λίγες μετακινήσεις καθισμάτων. Εξοπλισμός: πίνακας.) 12. Ο διδάσκων καλεί τα μέλη της ομάδας να καθίσουν ξανά στον κύκλο και μπαίνει και ο ίδιος σε ρόλο (αν θέλει μπαίνοντας στον ρόλο υιοθετεί μια σύμβαση, για παράδειγμα φορά ένα καπέλο ή ένα μαντίλι ή κρατά μια ομπρέλα, έτσι ώστε όταν το βγάζει να απευθύνεται στους μαθητές ως διδάσκων και όταν το φορά να ξαναμπαίνει στον ρόλο). Ανακοινώνει ότι μιλά ως ο υπεύθυνος (π.χ. του επιστημονικού προγράμματος ή... -ό,τι έχει αποφασίσει η ομάδα-). Τους λέει ότι η πρώτη μέρα της κοινής τους προσπάθειας κοντεύει να τελειώσει, ότι έγιναν σοβαρές απόπειρες γνωριμίας και προσέγγισης, όμως, κάτι άσχημο έχει έρθει να σκιάσει το όλο εγχείρημα. Κοινοποιεί στους συμμετέχοντες (ένα απειλητικό μήνυμα στο κινητό του που μόλις είδε ή ένα σημείωμα που βρήκε στο χαρτοφύλακά του, μια επικοινωνία η τελευταία- με τον έξω κόσμο πριν διακοπεί η επαφή: ανάλογα με την περίσταση) ότι έχει βάσιμες πληροφορίες πως κάποιοι επιβουλεύονται την όλη προσπάθεια που επιχειρείται. Διευκρινίζει ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, εφόσον «ο εχθρός» κατόρθωσε να διεισδύσει ανάμεσά τους, αφού μεταξύ των μελών της ομάδας υπάρχει ένας «πληρωμένος δολοφόνος». Αυτός έχει αποστολή με κάθε τρόπο να ακυρώσει το έργο της ομάδας, μη διστάζοντας, αν χρειαστεί, ακόμη και να φτάσει σε φόνο/φόνους. Τονίζει την κρισιμότητα της κατάστασης, προβάλλει την αδυναμία να ζητηθεί εξωτερική αρωγή και αποκλείει την περίπτωση εγκατάλειψης του εγχειρήματος. Ζητά από όλους βοήθεια και γι αυτό τον σκοπό τους καλεί να συγκροτήσουν ομάδες των 5-6 ατόμων (αξιοποιώντας αν θέλουν τις προηγούμενες φιλικές προσεγγίσεις ή σχηματίζοντας κοινότητες, ανάλογα με τον ρόλο μέσα στην ομάδα, τις ιδιότητες που έχουν ή άλλες κατηγοριοποιήσεις). Οι μαθητές θα χρειαστεί να μετακινήσουν μερικά καθίσματα, ώστε να διευκολυνθεί ο σχηματισμός ομάδων. Στόχος, να συζητηθεί σε κάθε ομάδα ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που έχουν συμφέροντα να σταματήσει το όλο εγχείρημα και με βάση αυτό ποιο θα μπορούσε να Σελίδα 18 από 36

19 είναι το προφίλ του «πληρωμένου δολοφόνου». Τι είδους άνθρωπο θα επέλεγαν για να επιτύχουν τον σκοπό τους. 13. Οι ομάδες συζητούν και γράφουν ένα σύντομο κείμενο, απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα. (Στόχος: να αναπτυχθούν σχέσεις σε ομάδες με κατά το δυνατόν- κοινό προβληματισμό, να καλλιεργηθούν υποψίες, να συζητηθούν προτάσεις.) 14. Ανακοίνωση των απαντήσεων στην ολομέλεια. Ακολουθεί συζήτηση και διερευνάται η πιθανότερη εκδοχή. (Στόχος: να αναπτυχθεί προβληματισμός και «κοινοί φόβοι» στην ομάδα.) 15. Ο «υπεύθυνος» (ο διδάσκων σε ρόλο) λέει στους παρευρισκόμενους ότι νύχτωσε πια και τους καλεί να αποσυρθούν στον ιδιαίτερο χώρο τους (εκτός κι αν αποφασίσουν να παραμείνουν όλοι μαζί). Εκεί, γνωρίζει ότι όλοι τους θα αισθανθούν την ανάγκη να γράψουν μία σελίδα στο ημερολόγιό τους σχετικά με τους φόβους και τις υποψίες τους. Δηλώνει ότι ως υπεύθυνος ξέρει καλά ότι όλοι τους κρατούν ημερολόγιο, αφού για άλλους βέβαια λόγους- ήταν από τα κριτήρια επιλογής τους σε αυτή τη θέση. Τους ζητά στο κείμενο που θα γράψουν να κατονομάσουν τουλάχιστον έναν (μέχρι τρεις το πολύ) που υποψιάζονται ότι μπορεί να είναι ο «πληρωμένος δολοφόνος». Να στηρίξουν τη γνώμη τους αξιοποιώντας στοιχεία από τα βιογραφικά σημειώματα, από τις μεταξύ τους συζητήσεις, από τις παρατηρήσεις τους κτλ. (Στόχος: να παραχθεί λόγος χρήσιμος για τη συνέχεια μερικά από τα κείμενα μπορούν να ενταχθούν στο τελικό κείμενο.) 5ο δίωρο (Στη σχολική αίθουσα ή στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Τα καθίσματα έχουν τοποθετηθεί σε κύκλο, ώστε με λίγες μετακινήσεις καθισμάτων να εξυπηρετείται και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Εξοπλισμός: πίνακας.) Σελίδα 19 από 36

20 16. Ο διδάσκων δίνει χρόνο στους μαθητές να ολοκληρώσουν ή να βελτιώσουν τη συγγραφή της ημερολογιακής σελίδας και μετά (σε ρόλο υπεύθυνου), καλημερίζει και ανακοινώνει στα μέλη της ομάδας ότι είναι καλό να καταθέσουν όλοι τις ημερολογιακές σελίδες που έγραψαν το προηγούμενο βράδυ. Διευκρινίζει ότι, για ευνόητους λόγους, η κατάθεση των ημερολογιακών σελίδων θα είναι ανώνυμη. (Στόχος: οι ημερολογιακές σελίδες είναι ουσιαστικά το πρώτο υλικό για το κύριο μέρος της συγγραφής.) 17. Διαβάζονται στην ολομέλεια οι ημερολογιακές σελίδες. Καταγράφονται στον πίνακα τα προτεινόμενα ονόματα για τον ρόλο του «πληρωμένου δολοφόνου», ο αριθμός αυτών που τους πρότειναν και ο λόγος (ή οι λόγοι) για τον οποίο έχουν κινήσει τις υποψίες, όπως προέκυψε από τα κατηγορητήρια. Τα μέλη της ομάδας κρατούν σημειώσεις. (Στόχος: η τροφοδότηση της φαντασίας με περισσότερα επιχειρήματα και η «στοχοποίηση» μερικών μελών της ομάδας.) 18. Προς το τέλος της προηγούμενης διαδικασίας, ενώ μένει να διαβαστεί ένα κείμενο, ο διδάσκων (σε ρόλο υπεύθυνου) δήθεν θορυβημένος ανακοινώνει ότι βρήκε, ανάμεσα στις ημερολογιακές σελίδες ένα απειλητικό/ειρωνικό σημείωμα (κολάζ με γράμματα από διάφορα έγγραφα, ώστε να μην εντοπίζεται ο γραφικός χαρακτήρας του αποστολέα). Το σημείωμα γράφει: «Τα ημερολόγια δεν εντοπίζουν αλλά εξοργίζουν τον δολοφόνο». Ο διδάσκων το διαβάζει και το δίνει και στους άλλους να το περιεργαστούν. (Στόχος: δήλωση του κινδύνου, αφορμή για περαιτέρω υποθέσεις.) Προτείνει να συζητήσουν όλοι μαζί πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μπορεί να απευθύνει στους μαθητές ερωτήσεις όπως οι παρακάτω: Πώς ερμηνεύετε το περιεχόμενο του σημειώματος; Θεωρείτε πως ο δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσα στους προτεινόμενους; Σελίδα 20 από 36

21 Πρέπει οι προτεινόμενοι να συνεχίσουν να συζητούν για τη λύση του προβλήματος ή μήπως να αποσυρθούν σε μέρος που να μην μπορούν να βλάψουν τους υπόλοιπους; Οι μαθητές συζητούν, επιχειρηματολογούν και ψηφίζουν. Αν αποφασίσουν να αποκλείσουν κάποιους από το κυνήγι του «πληρωμένου δολοφόνου», ο συντονιστής δηλώνει ότι οι «ύποπτοι» έχουν αποσυρθεί σε μέρος από όπου δεν μπορούν να παρέμβουν και να κάνουν κακό. Εκεί αυτοί παίρνουν οδηγία να συντάξουν κείμενα διαμαρτυρίας προσπαθώντας να δείξουν ότι οι κατηγορίες που τους βαραίνουν είναι αβάσιμες ή ότι παρόμοιες λογικές αποκλεισμού συνήθως βλάπτουν τις ομάδες και κατ επέκταση τις κοινωνίες κτλ. (Στόχος: Ο αποκλεισμός μερικών για την καλλιέργεια κλίματος και την οικονομία της συγγραφής άσκηση στην κατάρριψη επιχειρημάτων.) 19. Ο διδάσκων ζητά από τους υπόλοιπους μαθητές να συγκροτήσουν μικρές ομάδες ατόμων που εμπιστεύονται και να προτείνουν μέτρα για τον εντοπισμό του «πληρωμένου δολοφόνου». (Εναλλακτικά: Η ομάδα των «υπόπτων», αν υπάρχει, δε γράφει κείμενα διαμαρτυρίας αλλά κάνει το ίδιο με τις υπόλοιπες ομάδες των μαθητών.) (Στόχος : Η επιστράτευση της δημιουργικής φαντασίας για την εξεύρεση λύσης.) 6ο δίωρο (Στη σχολική αίθουσα ή στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Τα καθίσματα έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να διευκολύνεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Εξοπλισμός: πίνακας.) 20. Ο διδάσκων δίνει λίγο χρόνο στις ομάδες να ξαναδουλέψουν και να βελτιώσουν τα κείμενά τους και ακολουθεί η ανακοίνωση των προτάσεων στην ολομέλεια. Τα μέτρα που προτείνονται καταγράφονται και ακολουθεί ψηφοφορία. 21. Αν οι μαθητές αποφασίσουν εφαρμογή των μέτρων... Σελίδα 21 από 36

22 Οδηγία: Επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντα και στη δυναμική που θα αναπτύξει η ομάδα η εξέλιξη του εγχειρήματος και το είδος των κειμένων τα οποία θα επιλεγούν. (Εναλλακτικά: Συγγραφή κειμένων που σχολιάζουν -συμφωνία ή διαφωνία με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: Κινούνται οι προτάσεις μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια; Μήπως ο φόβος οδηγεί σε επικίνδυνα μονοπάτια; Μήπως κατηγορούνται άδικα και αποκλείονται αθώοι; Τα κείμενα μπορεί να έχουν τη μορφή σύντομων άρθρων για τον τοίχο ανακοινώσεων της δράσης. Τα άρθρα γράφονται και διαβάζονται στην ολομέλεια.) (Στόχος: να περιληφθούν στο τελικό κείμενο.) 22. Αν τα πράγματα δείχνουν ότι το εγχείρημα έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο, ο διδάσκων (εκτός ρόλου πια) καλεί τους μαθητές να βρουν λύση. Τους ομολογεί ότι κάτι δεν υπολόγισε καλά στον σχεδιασμό του, ότι κάτι δεν πήγε καλά με τους χειρισμούς του ίδιου ή του «πληρωμένου δολοφόνου» κι ότι είναι κρίμα να χαθεί τόση προσπάθεια. Οι μαθητές προτείνουν λύσεις (ιδεοθύελλα)... (Στόχος: Η επιστράτευση της δημιουργικής φαντασίας για την εξεύρεση λύσης.) 23. Αν οι μαθητές δεν μπορούν να βρουν κάποια λύση ή παράλληλα με τη λύση που έχουν προτείνει οι ίδιοι, ο διδάσκων (σε ρόλο υπεύθυνου) μπορεί να προβάλει ως λύση το εξής: «Τώρα που φτάσαμε στο σημείο αυτό πρέπει να σας ανακοινώσω ότι η αρχική ανακοίνωση/πρόσκληση στο πρόγραμμα ήταν παραπλανητική. Χωρίς να το γνωρίζετε λάβατε μέρος σε ένα πείραμα που στόχο είχε να μελετήσει τις συμπεριφορές που αναπτύσσονται σε μια ομάδα ανθρώπων αποκλεισμένων υπό την επίδραση ισχυρού ερεθίσματος φόβου. Δεν υπήρξε ποτέ το πρόγραμμα (ό,τι έχει αποφασίσει η ομάδα), ούτε στην πραγματικότητα είμαστε αποκλεισμένοι, ούτε φυσικά υπάρχει κανένας πληρωμένος δολοφόνος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας βοηθήσατε στην έρευνά μας. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν σύντομα και θα σας κοινοποιηθούν ιδιαιτέρως.» Σελίδα 22 από 36

23 (Στόχος: Η έτοιμη λύση πρέπει πάντα να υπάρχει στον σχεδιασμό, προκειμένου το όλο εγχείρημα να έχει αίσια κατάληξη. Η διπλή λύση, αν οι μαθητές την προτιμήσουν είναι, ίσως, ένα ατού.) 24. Η τάξη συζητά και αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο θα τελειώνει η ιστορία που συνδημιούργησαν ο διδάσκων και οι μαθητές. 7ο δίωρο (Στη σχολική αίθουσα ή στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Τα καθίσματα έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να διευκολύνεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Εξοπλισμός: Η/Υ τόσοι όσες και οι ομάδες που θα συγκροτηθούν, βιντεοπροβολέας.) 25. Ο διδάσκων ανακοινώνει στους μαθητές ότι προσπαθώντας να «ανακαλύψουν τον πληρωμένο δολοφόνο» δημιούργησαν υλικό κατάλληλο να αποτελέσει την πρώτη ύλη γραφής ενός κειμένου με αναγνωστικό ενδιαφέρον. Προσθέτει ότι απομένουν τρία δύσκολα στάδια, αυτά της οργάνωσης, της προσαρμογής/σύνθεσης και της επιμέλειας του υλικού. Πριν όμως η τάξη ασχοληθεί με αυτά, ζητά από κάποιον μαθητή να αναδιηγηθεί την ιστορία, ανατρέχοντας στο wiki, ή όπου αλλού η τάξη έχει αποφασίσει να αποθηκεύει το υλικό που παράγει. (Στόχος: Να θυμηθούν οι μαθητές τα επιμέρους και να τα συνδέσουν σε έναν κοινό κορμό.) 26. Αρχίζοντας από το πρώτο στάδιο (της οργάνωσης), ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να συγκροτήσουν ομάδες, προκειμένου να προτείνουν τον τρόπο δόμησης του υλικού και ζητά από τις ομάδες να καταθέσουν τα δικά τους σχεδιαγράμματα. Τι θεωρεί δηλαδή η καθεμιά καλό να περιληφθεί στον πρόλογο, τι στο κύριο μέρος και από πόσα και ποια μέρη θα αποτελείται αυτό και τι στον επίλογο. Αφού οι ομάδες παρουσιάσουν τις προτάσεις τους (προβάλλοντας με τον βιντεοπροβολέα το διάγραμμα που προτείνουν) η τάξη αποφασίζει ποια από αυτές είναι προτιμότερη. Η επιλογή της τάξης αναρτάται στο wiki για τον καλύτερο συντονισμό της δουλειάς. 27. Αν δεν έχει τεθεί κατά την προηγούμενη φάση, ο διδάσκων θέτει τα ζητήματα του ομοιογενούς ύφους, του τρόπου αφήγησης κτλ. (Είναι μια καλή ευκαιρία να γίνει Σελίδα 23 από 36

24 λόγος για αφηγηματικούς τρόπους, τεχνικές κτλ.) Η ολομέλεια επιλέγει τον αφηγητή, το ύφος, τον χρόνο και το στιλ του κειμένου. Πώς δηλαδή θα αποδοθεί η αφήγηση. Ποιος αφηγείται, σε ποιο πρόσωπο κτλ. Ποια γραμματοσειρά, ποιο διάστιχο... Τετραμελείς/πενταμελείς ομάδες (ή όπως αλλιώς αποφασιστεί) αναλαμβάνουν τις αλλαγές ανά κεφάλαιο. Αν κριθεί καλό και υπάρχουν και άτομα πρόθυμα να το αναλάβουν, συζητείται και η εικονογράφηση του κειμένου. (Εναλλακτικά: Οι ομάδες ερευνούν στο διαδίκτυο σχετικά με τις αφηγηματικές τεχνικές και καταθέτουν τις προτάσεις τους εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους κατέληξαν στη μία ή την άλλη απόφαση. Η ολομέλεια, τέλος, αποφασίζει.) Οι επιλογές της τάξης αναρτώνται στο wiki, για τον καλύτερο συντονισμό της δουλειάς. (Στόχος: Ο καθορισμός της τελικής μορφής του κειμένου και η συμμετοχή όλων σε όλα τα στάδια της συγγραφής.) Εργασία για το σπίτι Να ξαναδουλέψετε τα κείμενα που έγραψε ο καθένας από σας ατομικά προσαρμόζοντάς τα στα νέα δεδομένα. Στη συνέχεια να τα διαμοιράσετε στην τάξη (μέσω του wiki κτλ) θέτοντάς τα υπόψη των συμμαθητών σας για βελτιώσεις ή εμπλουτισμό. 8ο - 9ο -10ο δίωρο (Στη σχολική αίθουσα ή στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Τα καθίσματα έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να διευκολύνεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Εξοπλισμός: Η/Υ τόσοι όσες και οι ομάδες που θα συγκροτηθούν, βιντεοπροβολέας.) 28. Ακολουθεί η φάση της προσαρμογής/σύνθεσης, της επεξεργασίας δηλαδή όλων των κειμένων και της προσαρμογή τους στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην πορεία της συγγραφής. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες που αναλαμβάνουν την επεξεργασία των κειμένων, π.χ. μια ομάδα τον πρόλογο με τα περιεχόμενά του, όπως αυτά έχουν οριστεί στο σχεδιάγραμμα που αποφάσισε η τάξη να υλοποιήσει, οι άλλες τα μέρη του κυρίως μέρους και τον επίλογο. Επανεξετάζονται όλα τα κείμενα που Σελίδα 24 από 36

25 έχουν γραφτεί και προσαρμόζονται στα δεδομένα που προέκυψαν από την τροπή που έλαβε η υπόθεση. Για παράδειγμα, τα κείμενα της αγγελίας, του καλωσορίσματος κτλ. (6. 2ο δίωρο), μπορούν πια να έχουν διπλή ανάγνωση (πρώτο επίπεδο με το εμφανές εγχείρημα, δεύτερο επίπεδο το πείραμα που αποκαλύφθηκε στο τέλος). Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν τη δουλειά τους την αναρτούν, ώστε να μπορεί το κάθε μέλος να έχει πρόσβαση στα νέα δεδομένα και την παρουσιάζουν στην τάξη. (Στόχος: Η σύνδεση των κειμένων μεταξύ τους και η συμμετοχή όλων σε όλα τα στάδια της συγγραφής.) Εργασία για το σπίτι Διαβάστε προσεκτικά τα κείμενα που ανέβασαν οι ομάδες και κάντε διορθώσεις/σχόλια/επισημάνσεις. 11ο -12ο δίωρο (Στη σχολική αίθουσα ή στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Τα καθίσματα έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να διευκολύνεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Εξοπλισμός: Η/Υ τόσοι όσες και οι ομάδες που θα συγκροτηθούν, βιντεοπροβολέας.) 29. Ακολουθεί η προσεκτική συνανάγνωση όλων των κειμένων από τους μαθητές. Λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που έχουν σημειώσει οι μαθητές και αποφασίζεται η τελική μορφή των κειμένων. Κάθε ομάδα μετά το τέλος της ανάγνωσης και της συζήτησης αναλαμβάνει να διορθώσει/επιμεληθεί τα κείμενα που της αναλογούν και τα παρουσιάζει στους υπόλοιπους μαθητές. Σελίδα 25 από 36

26 ΣΤ. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η ομάδα / Αγγελία Συνεργαστείτε και γράψτε την αγγελία που διαβάσατε στις εφημερίδες ή στο διαδίκτυο και σας προσέλκυσε ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτή τη δράση. Μπορείτε να ανατρέξετε ελεύθερα στο διαδίκτυο ζητώντας παρόμοιου τύπου αγγελίες ή να συμβουλευτείτε αγγελίες όπως αυτές που βρίσκονται στις ακόλουθες διευθύνσεις, έστω κι αν δεν έχουν γραφτεί για τον ίδιο ακριβώς σκοπό: 1. 1%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_ htm 2. CE%BF%CE%B9_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85_ htm 3. %CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE %B1%CF%84%CE%B1- %CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD% CE%B1/%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82- %CF%80%CF%89%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82- %CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD- %CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD- %CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B9%CE%BF-computers- %CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/jhl0nm6x1lbgxz9060k/?APath= &sc_cmp2=JS_GR_JRP _FullJob_1&IPath=QHGCV 4. %CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE %B3%CE%BA-%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1- %CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82/%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%C E%BD%CE%B1/junior-marketingtrainee/jhr6156hk0k4wxrg6pb/?APath= &sc_cmp2=JS_GR_JRP_FullJob_3&IPath=QHGCV 5. %CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82/%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE %AF/%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1/%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE% B9%CE%BF- %CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9/jhm0716d8vzby11ybwz/?APath= &sc_cmp2=JS_GR_JRP_FullJob_14&IPath=QHGCV Μπορείτε να ακολουθήσετε τον τύπο μιας από τις προηγούμενες αγγελίες ή, παίρνοντας (ή όχι) απ αυτές στοιχεία, να δημιουργήσετε το δικό σας κείμενο. Σελίδα 26 από 36

27 Φροντίστε μόνο να είναι ενδιαφέρον και πρωτότυπο και να δίνει όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον σκοπό που προορίζεται να επιτελέσει (θα χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή του τελικού κειμένου). Σελίδα 27 από 36

28 2η ομάδα / Επιστολή Συνεργαστείτε και γράψτε την επιστολή που έστειλε σε κάποιον φίλο του ένα από τα άτομα που αποφάσισε να κάνει αίτηση για να συμπεριληφθεί στην ομάδα. Σ αυτή καλό είναι να εξηγεί τους λόγους που το οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και τι ήταν αυτό που τον δελέασε περισσότερο. (Πιθανόν στην επιστολή να περιλαμβάνονται και προσωπικοί λόγοι.) Μπορείτε να ανατρέξετε ελεύθερα στο διαδίκτυο ζητώντας παρόμοιου τύπου επιστολές ή, όσον αφορά τη δομή και την επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου και ύφους, να συμβουλευτείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις: Παίρνοντας (ή όχι) από τις προηγούμενες διευθύνσεις στοιχεία δημιουργήστε το δικό σας κείμενο. Φροντίστε μόνο να είναι ενδιαφέρον και πρωτότυπο και να δίνει κατάλληλες πληροφορίες, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή του τελικού κειμένου. Σελίδα 28 από 36

29 3η ομάδα/ Συγχαρητήρια επιστολή Συνεργαστείτε και γράψτε το κείμενο που στάλθηκε από την επιτροπή η οποία επέλεξε τους συμμετέχοντες στη δράση προς όλους τους επιλεγέντες. Σ αυτή καλό είναι να εξηγείτε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση και τις προσδοκίες της επιτροπής από τα συγκεκριμένα άτομα. Μπορείτε να ανατρέξετε ελεύθερα στο διαδίκτυο ζητώντας παρόμοιου τύπου επιστολές ή και να αντλήσετε χρήσιμα στοιχεία στις ακόλουθες διευθύνσεις από συγχαρητήριες επιστολές που στάλθηκαν για τελείως διαφορετικούς λόγους: 1. Συγχαρητήρια επιστολή Μέρκελ στον Σαμαρά 2. Συγχαρητήρια επιστολή για την ανάληψη των καθηκόντων Συγχαρητήρια Επιστολή συμμετοχής σε Συνέδριο Παίρνοντας (ή όχι) από τις προηγούμενες διευθύνσεις στοιχεία δημιουργήστε το δικό σας κείμενο. Φροντίστε μόνο να είναι ενδιαφέρον και πρωτότυπο, κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή του τελικού κειμένου. Σελίδα 29 από 36

30 4η ομάδα/κείμενο στο facebook Συνεργαστείτε και γράψτε το κείμενο που ανάρτησε ένας από τους συμμετέχοντες στη δράση προς τους φίλους του στον τοίχο του στο facebook. Ανακοινώνει ότι θα λείψει για ένα διάστημα (λόγω των υποχρεώσεων που ανέλαβε έναντι της δράσης στην οποία θα λάβει μέρος) και ότι σύντομα θα είναι κοντά τους περισσότερο πλούσιος σε εμπειρίες. Μπορείτε να ανατρέξετε ελεύθερα στο διαδίκτυο αναζητώντας παρόμοιου τύπου ανακοινώσεις. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το βίντεο ενός αγαπημένου του τραγουδιού, μια φωτογραφία ή οτιδήποτε άλλο θεωρείτε κατάλληλο. Φροντίστε μόνο το κείμενο που θα προκύψει να είναι ενδιαφέρον και πρωτότυπο και να δίνει μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες. Να είναι κατάλληλο, ώστε να χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή του τελικού κειμένου. Σελίδα 30 από 36

31 5η ομάδα/ημερολόγιο Συνεργαστείτε και γράψτε μια σελίδα από το ημερολόγιο ενός από τους συμμετέχοντες στη δράση. Έστω ότι το κείμενο έχει γραφτεί την τελευταία νύχτα πριν ενταχθεί στην ομάδα. Αποτυπώνει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, τις αγωνίες και τις προσδοκίες του από τη συμμετοχή του αυτή. Μπορείτε να ανατρέξετε ελεύθερα στο διαδίκτυο αναζητώντας παρόμοιου τύπου ημερολογιακές σελίδες. Χρήσιμα στοιχεία, επίσης, μπορείτε να αντλήσετε στις παρακάτω διευθύνσεις: 1. CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CE%A F%CE%B4%CE%B7 2. Φροντίστε μόνο το κείμενο που θα προκύψει να είναι ενδιαφέρον και πρωτότυπο. Να είναι κατάλληλο, ώστε να χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή του τελικού κειμένου. Σελίδα 31 από 36

32 6η ομάδα/καλοσώρισμα Συνεργαστείτε και γράψτε το κείμενο με το οποίο η δράση καλωσόρισε τους συμμετέχοντες την ημέρα που παρουσιάστηκαν. Μπορείτε να ανατρέξετε ελεύθερα στο διαδίκτυο αναζητώντας παρόμοιου τύπου «καλωσορίσματα». Χρήσιμα στοιχεία, επίσης, μπορείτε να αντλήσετε στις παρακάτω διευθύνσεις, έστω κι από διαφορετικού τύπου καλωσορίσματα: 1. 0%CE%BF:%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%83%CF%8C%CF%81% CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B Φροντίστε μόνο το κείμενο που θα προκύψει να είναι ενδιαφέρον και πρωτότυπο. Να είναι κατάλληλο, ώστε να χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή του τελικού κειμένου. Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ Το σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί, αν προσαρμοστεί κατάλληλα και για την εκπόνηση ετήσιου Πολιτιστικού Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής. Επίσης, με κάποιες τροποποιήσεις, για τη διδασκαλία του Γλωσσικού μαθήματος σε σχολεία Δεύτερης ευκαιρίας. Σελίδα 32 από 36

33 Η. ΚΡΙΤΙΚΗ Το σενάριο αποτελεί πρόταση διδασκαλίας αρκετά ενδιαφέρουσα για δασκάλους που αγαπούν να τολμούν και γνωρίζουν να ελίσσονται, εφόσον κατά την εφαρμογή του μπορεί να διαφοροποιηθεί αρκετά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τη δημιουργική φαντασία των μαθητών. Επομένως, η εφαρμογή του εκ προοιμίου προϋποθέτει την εμπλοκή με δυσκολίες που πρέπει να υπερβούν οι διδάσκοντες. Αν κύριος στόχος της εφαρμογής είναι η παραγωγή ενός κοινού κειμένου, πολλά προβλήματα θα πρέπει να ξεπεραστούν, προκειμένου να επιτευχθεί ομοιογένεια στο ύφος και συνοχή. Επίσης, ο συντονισμός και η καθοδήγηση των μαθητών κατά τη -μάλλον άχαρη- φάση της επιμέλειας των κειμένων χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό δυσκολίας. Θ. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κουτσογιάννης, Δ Θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Στο Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης, Τεύχος 3: κλάδος ΠΕ02. 2η έκδοση. Πάτρα: ΕΑΙΤΥ. Mayer, R.E Thinking problem solving cognition. U.S.A.: W.H. Freeman and Company. Nagel, N.G. (1996). Learning Through Real-World Problem Solving. The power of Integrative Teaching. U.S.A. Corwin Press. Kress, G Σχεδιασμός του γλωσσικού προγράμματος σπουδών με βάση το μέλλον. Γλωσσικός Υπολογιστής Κουτσογιάννης, Δ. & Αλεξίου, Μ Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: Σελίδα 33 από 36

34 Καραβόλτσου Α Ο ρόλος της µη κατευθυντικής μάθησης στο εκπαιδευτικό δράμα. Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέμα «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω». Κουτσογιάννης, Δ ΤΠΕ και γλωσσική διδασκαλία: Οι τρεις αλληλένδετοι κύκλοι. Στο Κουτσογιάννης, Δ., Παυλίδου, Μ. & Ι. Χαλισιάνη, Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Διαθέσιμο στο διαδίκτυο: ia.pdf Σελίδα 34 από 36

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ένα άλογο μέσα στη μπανιέρα Μια μέρα, καθώς ο φίλος μου ο Εδουάρδο περπατούσε στον κεντρικό δρόμο Σάντα Φε του Μπουένος Άιρες, είδε έκπληκτος μια γυναίκα που προσπαθούσε να σπρώξει ένα άλογο προς το εσωτερικό ενός πολυτελούς κτιρίου. Χωρίς να ο συνειδητοποιήσει, ο φίλος μου στάθηκε εκεί όρθιος να κοιτάζει την παράλογη κατάσταση. Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του απρόσμενου θεατή, η γυναίκα του είπε: «Σας παρακαλώ κύριε, μπορείτε να βάλετε ένα χεράκι;» Ο φίλος μου ο Εδουάρδο που είναι, όντως, πολύ ιππότης, πήγε αποφασιστικά κοντά της και τη βοήθησε να χώσει το ζώο στη μαρμάρινη απαστράπτουσα είσοδο του κτιρίου. -«Μια που είστε εδώ», είπε η γυναίκα, «δε με βοηθάτε να το βάλω και στο ασανσέρ;» Ο Εδουάρδο ανασήκωσε τους ώμους και τράβηξε τα χαλινάρια του αλόγου ώσπου το έβαλε ολόκληρο μέσα στην καμπίνα. Στριμωγμένος δίπλα στα κουμπιά του ασανσέρ, ο Εδουάρδο δεν είχε άλλη επιλογή παρά να δεχθεί την παράκληση της γυναίκας που του έλεγε απ την άλλη μεριά του αλόγου: -«Πατήστε το δώδεκα παρακαλώ». Όταν σταμάτησε το ασανσέρ, έβαλαν και οι δυο μαζί το άλογο στο πολυτελές διαμέρισμα της κυρίας. Ο φίλος μου ο Εδουάρδο άρχισε να αισθάνεται άβολα με την κατάσταση. Ένα τέτοιο ζώο πάνω στα αστραφτερά πατώματα, δίπλα στις ταπετσαρίες και στις μπροκάρ πολυθρόνες -«Θα με περνάτε για τρελή» του είπε η γυναίκα. Ο φίλος μου ο Εδουάρδο είναι, το δίχως άλλο, αληθινός ιππότης. Όμως ψέματα δεν μπορεί να πει: -«Τρελή Για να πω την αλήθεια, ναι» της απάντησε. -«Ας συμφωνήσουμε σε κάτι» του πρότεινε η κυρία. «Αν με βοηθήσετε να το πάω μέσα στο δωμάτιο θα σας δώσω μιαν εξήγηση». Σελίδα 35 από 36

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!!

Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Μέσα από ένα ταξιδάκι, έγραψα βιβλιαράκι!!! Καραπά Βασιλική Προϊσταμένη και Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Τρικάλων Ε-mail:vasilikikarapa@gmail.com Αλεξοπούλου Άννα Νηπιαγωγός του 2/θ Ολοήμερου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας

Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Περιλήψεις εισηγήσεων εργαστηρίου λογοτεχνίας Το πρόγραμμα του εργαστηρίου Βασίλης Βασιλειάδης: Εισαγωγή στη θεματική του εργαστηρίου Αλεξάνδρα Γερακίνη: «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου): Σκανταλιές (5 η Ενότητα, Β.Μ., τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις

Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις 1 Παιδεία στα νέα μέσα: ευκαιρίες και προκλήσεις Βάια Δουδάκη Εχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν τι συνιστά την παιδεία στα μέσα. Ενας γενικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...»

Νεοελληνική Γλώσσα. ΣΤ Δημοτικού. Τίτλος: «Εκπαιδευτικές διαδρομές...» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ Δημοτικού Τίτλος: «Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου

«Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό» του συγγραφέα-εκπαιδευτικού Βαγγέλη Ηλιόπουλου Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Δραστηριότητες: Βασιλική Νίκα Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Διατσέντα Παρίση Τιμή: 12 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Κατοικίδια ζώα Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/τριες εκφράζουν συναισθήματα και προβληματίζονται για θέματα που αφορούν τα κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.

2013-2014. Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 2013-2014 Παρουσίαση ομάδων «Εξειδικευμένου Κέντρου Ημέρας Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. Βαδίζοντας μαζί για δημιουργία και επικοινωνία Γραφείο Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης Νέος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές

Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές Σάββατο 5 Απριλίου 2014 ΑΘΗΝΑ Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργική Σκέψη και Επίλυση Προβλημάτων στην Εκπαίδευση, την Εργασία, την Οικογένεια: Θεωρία και Εφαρμογές Προσκεκλημένη ομιλήτρια: Δρ Γιάννακα Νατάσσα

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ανάθεση Πρώτη για όλες τις ειδικότητες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας

«Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας «Το Πορτοκάλι με την Περόνη» υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και δημιουργικές δραστηριότητες Συμπεριλαμβάνεται CD με φωτογραφικό υλικό Το πορτοκάλι με την περόνη: υλικό εργασίας θεατρικές ασκήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Ο πλανήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική»

«Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ρήματα της αρχαίας ελληνικής που συντάσσονται με γενική» Παξιμαδάκη Ειρήνη Φιλόλογος, ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς Πιερίας eirinipax@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα