DVD PLAYER. Χαρακτηριστικά DVP-4000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DVD PLAYER. Χαρακτηριστικά DVP-4000"

Transcript

1 DVP-4000 DVD PLAYER Πίνακας περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τους δίσκους...3 Επισκόπηση λειτουργιών...4 Συνδεσµολογία...6 Αναπαραγωγή δίσκου...8 Εγκατάσταση DVD...14 Αντιµετώπιση προβληµάτων...16 Συντήρηση...17 Προδιαγραφές...18 Συνδέσεις ακίδων...18 ήλωση συµµόρφωσης...20 Χαρακτηριστικά Ήχος Dolby Digital Όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital, έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει ήχο Dolby Digital surround µε 5.1 κανάλια. Πάγωµα εικόνας/γρήγορη κίνηση/αργή κίνηση/ κίνηση καρέ-καρέ Τυχαία επιλογή κοµµατιών σε CD ήχου και MP3 Προγραµµατισµός κοµµατιών σε CD ήχου και MP3 Μενού επιλογών DVD σε επιλεγµένη γλώσσα Προφύλαξη οθόνης / Αυτόµατος τερµατισµός λειτουργίας Όταν η συσκευή µείνει ανενεργή για πέντε λεπτά και η αναπαραγωγή σταµατηµένη, θα εκκινηθεί το πρόγραµµα προφύλαξης της οθόνης. Εάν ο χρόνος που η συσκευή µείνει σε θέση προφύλαξης οθόνης υπερβεί τα 30 λεπτά, αυτοµάτως η συσκευή θα σβήσει. Υπότιτλοι σε επιλεγµένη γλώσσα Επιλογή γωνίας θέασης Επιλογές ήχου γλώσσας και τύπος ηχητικής αναπαραγωγής Γονικό κλείδωµα Αυτόµατη ανίχνευση δίσκων Η συσκευή ανιχνεύει αυτόµατα τον τύπο του δίσκου που εισάγετε (DVD, CD, MP3). Αναπαραγωγή µουσικών δίσκων ΜΡ3 Απευθείας αναζήτηση Ενδείξεις επί της οθόνης Πληροφορίες σχετικά µε την τρέχουσα λειτουργία της συσκευής εµφανίζονται στην τηλεόρασή σας. Έτσι, µπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ενεργές λειτουργίες (όπως η αναπαραγωγή προγράµµατος) στην τηλεόρασή σας µε το τηλεχειριστήριο. Ήχος DTS (Digital Theater System) Μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών που Τυπώθηκε στην Ελλάδα δηµιουργήθηκε από την εταιρία Digital Theater System co. που αναπαράγει τον αυθεντικό ήχο όσο πιστότερα γίνεται. Αναζήτηση Αναζήτηση ενότητας / τίτλου / µουσικού κοµµατιού / µε χρόνο Επανάληψη Επανάληψη ενότητας / τίτλου / µουσικού κοµµατιού / οµάδας / όλων / A-B Μεγέθυνση είκτης Μπορείτε να επιλέξετε ένα ηλεκτρονικό σηµείο αναφοράς που έχετε προηγούµενα καθορίσει. Συνέχεια αναπαραγωγής Ήχος Virtual Surround Υποδοχές Component Video Out Υποδοχή EURO A/V (SCART) Ήχος MPEG Η συσκευή αναπαράγει δίσκους που υποστηρίζουν ήχο MPEG όταν είναι συνδεδεµένη µε αποκωδικοποιητή MPEG. Μείωση φωτισµού τηλεχειριστηρίου Ένδειξη ρυθµού κωδικοποίησης DRC ( υναµικός έλεγχος φάσµατος) Μπορείτε να ελέγξετε το φάσµα του ήχου. Για χρήση από τον πελάτη: ιαβάστε µε προσοχή τις πληροφορίες που υπάρχουν στην κάτω πλευρά της συσκευής και γράψτε παρακάτω τον αριθµό σειράς. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για µελλοντική αναφορά. Model No.: Serial No.: 0VMN03539 E57A1ED***** GR

2 Οδηγίες προφύλαξης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Η ΥΓΡΑΣΙΑ. ÐÑÏÓÏ Ç ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎ. ÌÇÍ ÁÍÏÉÎÅÔÅ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Το σύµβολο του κεραυνού µε το βέλος, µέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την ύπαρξη µη µονωµένης επικίνδυνης τάσης ρεύµατος µέσα στο περίβληµα του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι ικανής έντασης ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους. Το σύµβολο του θαυµαστικού µέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στην τεκµηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή. Τροφοδοσία ρεύµατος Το τροφοδοτικό ρεύµατος ενεργοποιείται όταν η συσκευή συνδεθεί µε πρίζα V, 50Hz. Για να λειτουργήσει η συσκευή, πιέστε το πλήκτρο STANDBY. Προειδοποίηση υγρασίας Είναι πιθανό να σχηµατιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής εάν αυτή µετακινηθεί από ένα κρύο δωµάτιο σε ένα ζεστό ή όταν ζεσταθεί ένα κρύο δωµάτιο ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Εάν παρατηρηθεί υγρασία, µην κάνετε χρήση της συσκευής τουλάχιστον για 2 ώρες µέχρι να σιγουρευτείτε οτι έχει στεγνώσει το εσωτερικό της. Προσοχή 1) Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το περίβληµα της συσκευής. Για επισκευές απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. 2) Οι οπές και τα ανοίγµατα στο κάτω µέρος και στο πλάι του περιβλήµατος διευκολύνουν τον εξαερισµό της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής και την προστασία της από υπερθέρµανση, αυτά τα ανοίγµατα δεν πρέπει να είναι φραγµένα ή καλυµµένα. Αποφεύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε κλειστούς χώρους όπως στενά ράφια εκτός κι αν υπάρχει καλή κυκλοφορία αέρος. 3) Κρατήστε τη συσκευή µακριά από τα σώµατα θέρµανσης. 4) Αποφέυγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ισχυρά µαγνητικά πεδία. 5) Μην εισάγετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους στη συσκευή καθώς µπορεί να έρθουν σε επαφή µε εξαρτήµατα ή να προκαλέσουν βραχυκυκλώµατα οδηγώντας σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 6) Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή. Εάν χυθεί υγρό πάνω στη συσκευή και εισχωρήσει στο εσωτερικό της, καλέστε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 7) Κάντε χρήση της συσκευής µόνο σε οριζόντια (επίπεδη) θέση. 8) Η συσκευή αυτή τίθεται σε θέση αναµονής (Standby) όταν είναι σβηστή αλλά συνδεδεµένη στο ρεύµα. Ασφάλεια laser Η συσκευή αυτή χρησιµοποιεί ακτίνα laser. Το άνοιγµα του περιβλήµατος και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό συντήρησης, µιας και υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού των µατιών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΙ ΩΤΗ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ. ΘΕΣΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΙΣΚΟΥ. Θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Μη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή, αναµετάδοση, δηµόσια προβολή ή ενοικίαση των δίσκων απαγορεύεται. Το προϊόν αυτό ενσωµατώνει τεχνολογία προστασίας πνευµατικής ιδιοκτησίας όπως αυτή ορίζεται σε κατοχυρωµένες πατέντες των ΗΠΑ, της εταιρείας Macrovision Corporation και άλλων. Η χρήση της τεχνολογίας αυτής πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από τη Macrovision Corporation και προορίζεται για οικίες και για χρήση σε άλλους χώρους, εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η ανάδροµη συναρµολόγηση και η αποσυναρµολόγηση. 2 GR

3 Εισαγωγή Περιλαµβανόµενα εξαρτήµατα Τηλεχειριστήριο ύο µπαταρίες R6 (AA) Εγχειρίδιο χρήσης Καλώδια ήχου και εικόνας Κατασκευάζεται µετά από άδεια των Dolby Laboratories. Η επωνυµία Dolby και το σύµβολο διπλού D είναι εµπορικά σήµατα Dolby Laboratories. Οι ενδείξεις DTS και DTS Digital Out είναι εµπορικά σήµατα της Digital Theater Systems, Inc. Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο Πληροφορίες για τους δίσκους ίσκοι που Αναπαράγονται Η συσκευή µπορεί να αναπαράγει δίσκους των παρακάτω τύπων: DVD βίντεο DVD-R/RW* DVD+R/RW* CD ήχου CD-R/RW* MP3* * εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισµένων δίσκων, πράγµα που εξαρτάται από τον τύπο ή τη µέθοδο εγγραφής του δίσκου. Ορισµένοι δίσκοι DVD-R/RW, DVD+R/RW ή CD-R/RW που δηµιουργήθηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή σε συσκευές εγγραφής DVD ενδέχεται να µην αναπαράγονται σωστά, εξαιτίας γρατζουνισµάτων, ακαθαρσιών ή ειδικών χαρακτηριστικών των δίσκων. ίσκοι που έχουν δηµιουργηθεί σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ενδέχεται να µην αναπαράγονται σωστά, εξαιτίας διαφορετικών ρυθµίσεων ή των ρυθµίσεων της εφαρµογής που χρησιµοποιήθηκε. Προτείνεται να χρησιµοποιείτε πάντα τους τυποποιηµένους, σωστά διαµορφωµένους δίσκους. (Για περισσότερες λεπτοµέρειες επικοινωνήστε µε το κατάστηµα πώλησης.) Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής DVD είναι συµβατή µε σύστηµα απεικόνισης PAL. Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε δίσκους NTSC µέσω τηλεόρασης PAL. Κάποιοι δίσκοι περιέχουν κωδικό ζώνης µε σύµβολα όπως τα παρακάτω. 2 Τα παρακάτω σύµβολα εµφανίζονται σε διάφορα κεφάλαια και σηµειώσεις στο εγχειρίδιο αυτό και έχουν τις εξής έννοιες: : Αναπαραγωγή δίσκων βίντεο DVD. CD : Αναπαραγωγή δίσκων µουσικής CDs. MP3 : Αναπαραγωγή δίσκων µουσικής MP3. QUICK : Ορισµός στοιχείων σε κατάσταση λειτουργίας QUICK. Video CD (µην επιχειρήσετε αναπαραγωγή, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη). Άλλοι δίσκοι που δε φέρουν ένδειξη συµβατότητας. Τύποι δίσκων [DVD] Τα δεδοµένα σε ένα δίσκο DVD είναι χωρισµένα σε τµήµατα που ονοµάζονται τίτλοι και υποδιαιρούνται µε τη σειρά τους σε ενότητες. Η κάθε ενότητα και ο κάθε τίτλος έχουν και έναν αντίστοιχο αριθµό. Σε ορισµένους δίσκους DVD οι ρυθµίσεις αναπαραγωγής είναι προκαθορισµένες και έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε τις ενέργειες του χρήστη της συσκευής. Εαν κάποια ρύθµιση που κάνετε δε λειτουργήσει αναµενόµενα, αναφερθείτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον δίσκο. ÐáñÜäåéãìá Åíüôçôá 1 ÊåöÜëáéï 1 ÊåöÜëáéï 2 ÊåöÜëáéï 3 ÊåöÜëáéï 4 ÊåöÜëáéï 1 ÊåöÜëáéï 2 [CD ήχου] Τα δεδοµένα σε ένα δίσκο CD είναι χωρισµένα σε τµήµατα που ονοµάζονται κοµµάτια. Κάθε κοµµάτι έχει έναν αριθµό στον οποίο αντιστοιχεί. ÐáñÜäåéãìá Åíüôçôá 2 ÊïììÜôé 1 ÊïììÜôé 2 ÊïììÜôé 3 ÊïììÜôé 4 ÊïììÜôé 5 ÊïììÜôé 6 Ο αριθµός στο εσωτερικό του συµβόλου αναφέρεται στη ζώνη. Ένας δίσκος κωδικοποιηµένος για µια συγκεκριµένη ζώνη µπορεί να αναπαραχθεί µόνο από συσκευή της ίδιας ζώνης. Οι παρακάτω τύποι δίσκων δε µπορούν να αναπαραχθούν χρησιµοποιώντας τη συσκευή αυτή: ίσκοι DVD που δεν είναι για ζώνη 2 ή ALL. DVD-ROM DVD-RAM (µην επιχειρήσετε αναπαραγωγή, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη). CD-ROM VSD CDV (θα ακούσετε µόνο τον ήχο). CD-G (θα ακούσετε µόνο τον ήχο). CD-I (µην επιχειρήσετε αναπαραγωγή, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη). SACD Photo CD (µην επιχειρήσετε αναπαραγωγή, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη). [MP3] Τα κοµµάτια ΜΡ3 είναι χωρισµένα σε συλλογές οι οποίες µε την σειρά τους χωρίζονται σε κοµµάτια, στο καθένα απο τα οποία αντιστοιχίζεται ένας αριθµός συλλογής ή κοµµατιού. ÐáñÜäåéãìá ÏìÜäá 1 ÏìÜäá 2 ÊïììÜôé 1 ÊïììÜôé 2 ÊïììÜôé 3 ÊïììÜôé 4 ÊïììÜôé 1 ÊïììÜôé 2 3 GR

4 Επισκόπηση λειτουργιών ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ STANDBY (ΑΝΑΜΟΝΗ) Άνοιγµα και κλείσιµο της συσκευής 2. Μηχανισµός φόρτωσης δίσκων 3. OPEN/CLOSE (ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ) Άνοιγµα και κλείσιµο του µηχανισµού φόρτωσης δίσκου 4. PLAY (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής 5. STOP ( ΙΑΚΟΠΗ) ιακοπή αναπαραγωγής 6. SKIP G / SEARCH g (ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ) Μετάβαση στην επόµενη ενότητα ή κοµµάτι κατά την αναπαραγωγή. Πιέστε το και κρατήστε το για 1,5 δευτερόλεπτο για αναζήτηση προς τα εµπρός 7. SKIP H / SEARCH h Μετάβαση στην προηγούµενη ενότητα ή κοµµάτι κατά την αναπαραγωγή. Πιέστε το και κρατήστε το για 1,5 δευτερόλεπτο για αναζήτηση προς τα πίσω 8. PAUSE (ΠΑΥΣΗ) Παύση της τρέχουσας λειτουργίας δίσκου 9. Οθόνη ενδείξεων ΠΙΣΩ ΟΨΗ AUDIO OUT L DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL R VIDEO OUT S-VIDEO OUT AV RGB TV Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος Συνδέστε το σε µια συνηθισµένη πρίζα ρεύµατος 11. ΟΠΤΙΚΗ ΕΞΟ ΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ (OUT) Συνδέστε τη µε τη την Οπτική Είσοδο Ψηφιακού Ήχου (In) ενός αποκωδικοποιητή ή δέκτη ήχου. 12. ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗ (Έξοδος ψηφιακού ήχου) Συνδέστε τη µε την είσοδο AUDIO µιας συσκευής ψηφιακού (οµοαξονική) ήχου. 13. ΕΞΟ ΟΣ ΗΧΟΥ (Αριστερή/ εξιά) Συνδέστε τις µε τις εισόδους AUDIO του ενισχυτή, δέκτη ή στερεοφωνικού συγκροτήµατος. 14. ΕΞΟ ΟΣ ΒΙΝΤΕΟ Συνδέστε τη µε την είσοδο βίντεο της τηλεόρασης 15. ΕΞΟ ΟΣ S-VIDEO Συνδέστε τη σε τηλεόραση µε εισόδους S-Video 16. Υποδοχή ΗΧΟΥ/ΒΙΝΤΕΟ Συνδέστε τη στην υποδοχή scart 21 ακίδων της τηλεόρασης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τις εσωτερικές ακίδες των υποδοχών στην πίσω όψη. Ο στατικός ηλεκτρισµός ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή. 4 GR

5 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ STANDBY AUDIO SUB TITLE ANGLE REPEAT A-B SETUP MODE ZOOM REV DISPLAY CLEAR PAUSE TITLE PLAY STOP SEARCH MODE ENTER RETURN 1. DISPLAY Εµφάνιση ή αποµάκρυνση των ενδείξεων οθόνης κατά την αναπαραγωγή DVD ή µουσικού CD 2. STANDBY Κλείσιµο και άνοιγµα της συσκευής DVD 3. AUDIO Επιλογή γλωσσών ήχου ή λειτουργιών ήχου 4. SUBTITLE Επιλογή γλώσσας υπότιτλων του DVD 5. ANGLE Επιλογής γωνίας θέασης του DVD 6. REPEAT Επανάληψη ενότητας, κοµµατού, τίτλου, όλων. 7. REPEAT A-B Επανάληψη συγκεκριµένου τµήµατος 8. CLEAR Ακύρωση της ρύθµισης 9. PAUSE Προσωρινή παύση αναπαραγωγής / Αναπαραγωγή καρέ-καρέ 10. REW h Προβολή εικόνας DVD γρήγορα προς τα πίσω 11. PLAY Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου DVD 12. SETUP Εµφάνιση ή αποµάκρυνση του µενού εγκατάστασης του DVD 13. MODE Ρύθιση προγραµµατισµένης ή τυχαίας αναπαραγωγής (CD ήχου) Ρύθµιση του ήχου virtual surround κατά την αναπαραγωγή του DVD 14. ZOOM Μεγέθυνση της εικόνας βίντεο του DVD 15. TITLE Εµφάνιση του µενού τίτλων του δίσκου 16. ENTER Επιβεβαίωση της επιλογής µενού 17. RETURN Επιστροφή στο προηγούµενο ή αποµάκρυνση του µενού εγκατάστασης 18. Βέλη (s B K L) (αριστερό/δεξί/πάνω/κάτω) επιλογή στοιχείου από το µενού 19. MENU Εµφάνιση του µενού του δίσκου DVD 20. STOP Τερµατισµός της αναπαραγωγής δίσκου DVD 21. F.FWD Dã SKIP FWD OPEN/ CLOSE MENU Προβολή εικόνας DVD γρήγορα προς τα εµπρός 22. SKIP H, G Παράλειψη ενοτήτων/κοµµατιών 23. Αριθµητικά πλήκτρα 0-9 Επιλογή αριθµηµένων στοιχείων σε µενού +10 Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί για να επιλέξετε αριθµούς από το 10 και πάνω 24. OPEN/CLOSE Άνοιγµα/κλείσιµο του µηχανισµού φόρτωσης δίσκου 25. SEARCH MODE Εντοπισµός συγκεκριµένου σηµείου Οθόνη ενδείξεων ÁíÜâåé üôáí åßíáé åíåñãþ ç åðáíüëçøç ôßôëïõ. áé Üëçøç. áôü ôçí áãùãþ äßóêïõ ÁíÜâåé üôáí ï äßóêïò åßíáé óå ðáýóç Ενδείξεις κατά τη λειτουργία Τοποθέτηση µπαταριών 1. Ανοίξτε το καπάκι του τµήµατος µπαταριών. 2. Τοποθετήστε δύο µπαταρίες R6(AA), µε τη σωστή κατεύθυνση (+ -). 3. Κλείστε το καπάκι. Ç óõóêåõþ åßíáé óå ëåéôïõñãßá Äåí õðüñ åé äßóêïò Þ åßóôå óå ìåíïý DVD Ôï óõñôüñé åßíáé áíïéêôü Ôï óõñôüñé åßíáé êëåéóôü ÄéáâÜæåé ôïí äßóêï Ç óõóêåõþ åßíáé êëåéóôþ Σηµειώσεις: Μη χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους µπαταριών (αλκαλικές και µαγγανίου). Μη χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες µπαταρίες. ÁíÜâåé üôáí åßíáé åíå ç åðáíüëçøç åíüôçô ÁíÜâåé üôáí åßíáé ç åðáíüëçøç êïì ÁíÜ DVD ÁíÜâåé CD óôï Åìöáíßæåé ôï ñüíï ðïõ Ý åé ð êåöáëáßïõ Þ ôçò åíüôçôáò. ¼ô åíüôçôá, èá åìöáíßóåé ôïí áñé åíüôçôáò Þ êïììáôéïý. 5 GR

6 OPTICAL COAXIAL R VIDEO OUT Συνδέσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν κάνετε τις συνδέσεις, κλείστε τη συσκευή αναπαραγωγής καθώς και τη συσκευή µε την οποία θα συνδεθεί. ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης των συσκευών που θα συνδεθούν. Όταν συνδέετε καλώδια ΗΧΟΥ/ΒΙΝΤΕΟ, βεβαιωθείτε ότι τα χρώµατα των υποδοχών και των καλωδίων ταιριάζουν. Τα καλώδια σύνδεσης της συσκευής αναπαραγωγής δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε το καλώδιο της κεραίας της τηλεόρασης, επειδή είναι πιθανό να προκληθούν ηλεκτρικές παρεµβολές όταν παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράµµατα. Οι αναλογικές έξοδοι ήχου και ήχου/βίντεο RGB της συσκευής αναπαραγωγής DVD δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε τον ήχο DTS. Σύνδεση µε τηλεόραση µέσω υποδοχής εξόδου βίντεο ή εξόδου S-VIDEO Xρησιµοποιήστε καλώδιο τύπου SCART (πωλείται στα καταστήµατα) για να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα εικόνας. Ðñïò óõíäýóåéò AUDIO OUT äåîéü (êïêêéíï) êáé áñéóôåñü (Üóðñï) AUDIO OUT L DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL R VIDEO OUT S-VIDEO OUT AV RGB TV Ôçëåüñáóç ìå óõíäýóåéò åéêüíáò êáé Þ ïõ Þ ôçëåüñáóç åõñåßáò ïèüíçò Ðñïò óõíäýóåéò AUDIO INPUT äåîéü (êïêêéíï) êáé áñéóôåñü (Üóðñï) Ðñïò VIDEO INPUT Þ Ðñïò VIDEO OUT Ðñïò S-VIDEO INPUT Ðñïò óýíäåóç AUDIO/VIDEO Þ Ðñïò S-VIDEO OUT Ðñïò AUDIO/ VIDEO OUT Ç ïóýóôçìá Ðñïò óõíäýóåéò AUDIO OUT ÄåîéÜ (êüêêéíï) êáé ÁñéóôåñÜ (Üóðñï) Ðñïò óõíäýóåéò ANALOG AUDIO IN ÄåîéÜ (êüêêéíï) êáé ÁñéóôåñÜ (Üóðñï) AUDIO OUT DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL L R VIDEO OUT S-VIDEO OUT AV RGB TV Ðñïò AUDIO/ VIDEO OUT Ðñïò óýíäåóç AUDIO/VIDEO Þ Ðñïò S-VIDEO OUT Ðñïò VIDEO OUT Þ Ðñïò S-VIDEO INPUT Ðñïò VIDEO INPUT Ôçëåüñáóç ìå óõíäýóåéò åéêüíáò êáé Þ ïõ Þ ôçëåüñáóç åõñåßáò ïèüíçò Σηµειώσεις: Συνδέστε τη συσκευή απ ευθείας στην τηλεόραση. Αν τη συνδέσετε σε βίντεο, η εικόνα θα αλλοιωθεί από το σύστηµα προστασίας αντιγραφής. Πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση νέας συσκευής στο σύστηµά σας, σβήστε όλες τις συσκευές. Για οδηγίες σύνδεσης της τηλεόρασης, του στερεοφωνικού συγκροτήµατος ή άλλης συσκευής, δείτε τις οδηγίες χρήσης των συσκευών αυτών. Σύνδεση µε ενισχυτή που διαθέτει ψηφιακές υποδοχές εισόδου όπως οι MD deck ή DAT deck Χρησιµοποιήστε οµοαξονικά ψηφιακά καλώδια ήχου (δεν παρέχονται) για τις συνδέσεις ήχου. Σύνδεση µε ενισχυτή που διαθέτει ψηφιακές εισόδους όπως οι MD ή DAT. Åíéó õôþò ìå øçöéêýò åéóüäïõò, MD, DAT, êëð. AUDIO OUT DIGITAL AUDIO OUT Ðñïò ïìïáîïíéêü DIGITAL AUDIO OUT Ðñïò ïìïáîïíéêü DIGITAL AUDIO INPUT L S-VIDEO OUT AV RGB TV Ðñïò AUDIO/ VIDEO OUT Þ Ðñïò óýíäåóç AUDIO/VIDEO Ðñïò S-VIDEO OUT Ðñïò S-VIDEO INPUT Þ Ðñïò VIDEO OUT Ðñïò VIDEO INPUT Ôçëåüñáóç ìå óõíäýóåéò åéêüíáò/ Þ ïõ Þ ôçëåüñáóç åõñåßáò ïèüíçò Σηµειώσεις: Όταν ο δίσκος του ήχου είναι Dolby Digital surround 5.1 καναλιών δεν είναι δυνατό να ηχογραφηθεί ως ψηφιακός ήχος µέσω MD ή DAT. 6 GR

7 Ρυθµίστε τις επιλογές εξόδου ήχου Dolby Digital, DTS ή MPEG σε OFF κατά την εγκατάσταση. Η αναπαραγωγή DVD µε λάθος ρυθµίσεις ενδέχεται να προκαλέσει παραµόρφωση του ήχου και βλάβη των ηχείων. (Βλέπε σελίδα 14) Σύνδεση µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital, αποκωδικοποιητή DTS ή αποκωδικοποιητή MPEG Αν χρησιµοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD για την αναπαραγωγή DVD µε ήχο Dolby Digital surround 5.1 καναλιών, DTS surround ή MPEG surround, η συσκευή εξάγει τα δεδοµένα Dolby Digital, DTS ή MPEG µέσω της οµοαξονικής εξόδου ψηφιακού ήχου ή µέσω της οπτικής εξόδου. Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε αποκωδικοποιητή Dolby Digital, DTS ή MPEG, θα απολαύσετε πιο πειστικό και ρεαλιστικό ηχητικό περιβάλλον, µε δυνατό και ποιοτικό τρισδιάστατο ήχο υψηλού επιπέδου, όπως ο ήχος που ακούτε στον κινηµατογράφο. Για τη σύνδεση ήχου, χρησιµοποιήστε ένα ψηφιακό οµοαξονικό καλώδιο ήχου ή ένα οπτικό καλώδιο ήχου (υπάρχει στα καταστήµατα). Αν χρησιµοποιήσετε την οπτική έξοδο, αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι. Σηµειώσεις: Στην περίπτωση της εξόδου ήχου Dolby Digital, συνδέστε µε έναν αποκωδικοποιητή Dolby Digital και ρυθµίστε την ένδειξη DOLBY DIGITAL σε ON κατά την εγκατάσταση. Στην περίπτωση της εξόδου ήχου DTS, συνδέστε τη µε έναν αποκωδικοποιητή DTS και ρυθµίστε την ένδειξη DTS σε ON κατά την εγκατάσταση. Στην περίπτωση της εξόδου ήχου MPEG, συνδέστε τη µε έναν αποκωδικοποιητή MPEG και ρυθµίστε την ένδειξη MPEG σε ON κατά την εγκατάσταση. Αν η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital, DTS ρυθµίστε την ένδειξη Dolby Digital MPEG σε OFF κατά την εγκατάσταση. Η αναπαραγωγή DVD µε εσφαλµένες ρυθµίσεις ενδέχεται να προκαλέσει παραµόρφωση ήχου και βλάβη στα ηχεία. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟ ΟΥΣ ΗΧΟΥ / ΕΙΚΟΝΑΣ Ακόµα και αν η τηλεόρασή σας δεν έχει εισόδους ήχου /εικόνας τύπου RCA, είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής DVD στην οµοαξονική υποδοχή της κεραίας της τηλεόρασης µε έναν µετατροπέα RF στερεοφωνικού ήχου/εικόνας (υπάρχει στα καταστήµατα). Συνδέστε τις εξόδους ήχου και εικόνας της συσκευής DVD στις υποδοχές του µετατροπέα και στη συνέχεια συνδέστε την οµοαξονική έξοδο του µετατροπέα (συνήθως έχει την ένδειξη Tο TV στην υποδοχή 75 ohm της κεραίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του µετατροπέα. Αν η οµοαξονική υποδοχή 75 ohm της κεραίας της Συµβουλή για το οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) Το οπτικό καλώδιο ίσως πάθει ζηµιά εάν το λυγίσετε πολύ (σε οξείες γωνίες). Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι τυλιγµένο κυκλικά µε διάµετρο τουλάχιστον 15 εκ. Το µήκος του καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 µέτρα. Όταν συνδέετε το καλώδιο, σιγουρευτείτε ότι έχει κουµπώσει σφιχτά. Σύνδεση µε τηλεόραση ή στερεοφωνική τηλεόραση που διαθέτει ñïò ó äýóåυποδοχές ò Component VIDEO In DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT Ðñïò ÄåîéÜ (êüêêéíï) êáé AUDIO/ OPTICAL COAXIAL R VIDEO S-VIDEO ÁñéóôåñÜ (Üóðñï) OUT OUT AV RGB TV VIDEO OUT Ðñïò óõíäýóåéò ANALOG AUDIO IN ÄåîéÜ (êüêêéíï) êáé ÁñéóôåñÜ (Üóðñï) Ðñïò S-VIDEO OUT Ðñïò VIDEO OUT Ðñïò åßóïäï AUDIO/VIDEO τηλεόρασής σας είναι ήδη κατειληµµένη από καλώδιο της κεραίας ή από συνδροµητική σύνδεση, βγάλτε αυτό το καλώδιο από την υποδοχή και τοποθετήστε το στην οµοαξονική υποδοχή εισόδου κεραίας του µετατροπέα RF (συνήθως έχει την ένδειξη ANT In ). Στη συνέχεια, συνδέστε τον µετατροπέα RF µε την υποδοχή κεραίας της τηλεόρασής σας, όπως περιγράφεται πιο πάνω. Σηµείωση:Αν η συσκευή DVD είναι συνδεδεµένη στην τηλεόραση µέσω µετατροπέα RF, η ποιότητα εικόνας δε θα είναι η καλύτερη δυνατή. Εάν η άκρη του καλωδίου που συνδέεται στη συσκευή DVD ή στον ενισχυτή ήχου έχει γρατζουνιές ή είναι ελαφρά λερωµένη, καθαρίστε τη µε ένα µαλακό ύφασµα πριν τη σύνδεση. Όταν δεν κάνετε χρήση της οπτικής εξόδου, τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι. Þ Þ Ðñïò åßóïäï S-VIDEO Ðñïò åßóïäï VIDEO 7 GR

8 Αναπαραγωγή δίσκου Βασικές οδηγίες CD Γρήγορο ξεκίνηµα Ανοίξτε την τηλεόραση, τον ενισχυτή ήχου και οποιαδήποτε άλλη συσκευή είναι συνδεδεµένη µε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και ο δέκτης ήχου / ενισχυτής (πωλούνται ξεχωριστά) είναι στο σωστό κανάλι. 1) Πιέστε το πλήκτρο αναµονής (STANDBY). Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη P-ON. 2) Πιέστε το πλήκτρο (OPEN/CLOSE) για να ανοίξει ο µηχανισµός φόρτωσης δίσκου. 3) Τοποθετήστε το δίσκο στο µηχανισµό µε την ετικέτα προς τα πάνω. 4) Πιέστε το πλήκτρο αναπαραγωγής (PLAY) Ο µηχανισµός θα κλείσει αυτόµατα και θα αρχίσει η αναπαραγωγή από την πρώτη ενότητα ή κοµµάτι. Αν η αναπαραγωγή δεν αρχίσει αυτόµατα, πιέστε το πλήκτρο αναπαραγωγής. Μόλις ξεκινήσετε την αναπαραγωγή δίσκου που περιέχει µενού, αυτό θα εµφανιστεί στην οθόνη σας. Ανατρέξτε στην ενότητα ΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΩΝ. 5) Για να τερµατίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο διακοπής αναπαραγωγής (STOP). Σηµειώσεις: Στο ενδεχόµενο που είτε ο χρήστης ή ο δίσκος επιχειρήσει την εκτέλεση µιας απαγορευµένης λειτουργίας, θα εµφανιστεί στην οθόνη το απαγορευτικό σύµβολο που φαίνεται δεξιά. Σε κάποιες περιπτώσεις δίσκων DVD όπου χρησιµοποιούνται σήµατα προγράµµατος ανπαραγωγής, η αναπαραγωγή ξεκινάει από τη δεύτερη ενότητα ή παραλείπει ενότητες. Κατά την αναπαραγωγή δίσκων δύο στρωµάτων (2-layer), ενδέχεται η εικόνα να διακοπεί για µια στιγµή. Αυτό γίνεται κατά τη µετάβαση από το 1ο στρώµα στο 2ο και δεν αποτελεί δυσλειτουργία. ίσκοι DVD γραµµένοι για το σύστηµα NTSC µπορούν να αναπαραχθούν µε αυτή τη συσκευή σε τηλεόραση συστήµατος PAL. Ανάλογα µε την τηλεόραση, όταν γίνεται αναπαραγωγή ταινίας συστήµατος NTSC σε τηλεόραση συστήµατος PAL, η εικόνα είναι πιθανό να είναι ασταθής, να µικραίνει οριζόντια και ίσως εµφανιστούν µαύρες λωρίδες στο πάνω και κάτω µέρος της. Γενικά χαρακτηριστικά Ο δίσκος DVD ενδέχεται να περιέχει µενού µε σκοπό την πλοήγηση στα περιεχόµενά του και την πρόσβαση σε ειδικές δυνατότητες. Πιέστε τα κατάλληλα αριθµητικά πλήκτρα ή χρησιµοποιήστε τα Βέλη ( L/K/B/s ) για να επισηµάνετε την επιλογή σας στο κύριο µενού του DVD και στη συνέχεια πιέστε το ENTER για επιβεβαίωση. Σηµείωση: Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται γίνονται µε το τηλεχειριστήριο. Ορισµένες λειτουργίες είναι δυνατό να γίνουν χρησιµοποιώντας τη γραµµή µενού στην οθόνη της τηλεόρασης. Παύση CD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο παύσης (PAUSE). Θα γίνει παύση τόσο της εικόνας όσο και του ήχου. 2) Για να συνεχίσει η αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο αναπαραγωγής (PLAY). Μενού δίσκου 1) Πιέστε το πλήκτρο µενού (MENU). Θα εµφανιστεί το κύριο µενού του DVD. 2) Αν η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιµη, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί το σύµβολο. 3) Αν υπάρχει µενού δίσκου, θα εµφανιστούν επιλογές γλώσσας, υποτίτλων, ενότητες και άλλες επιλογές. 4) Πιέστε τα Βέλη ( L/K/B/s ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο και το ENTER για επιβεβαίωση. Μενού τίτλων 1) Πιέστε το πλήκτρο τίτλων (TITLE). Θα εµφανιστεί το µενού τίτλων. 2) Αν η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιµη, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί το σύµβολο. 3) Πιέστε τα Βέλη ( L/K/B/s ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο και το ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η αναπαραγωγή αρχίζει από τον επιλεγµένο τίτλο. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Πιέστε το MENU για να εµφανιστεί το κύριο µενού. Πιέστε το TITLE για να εµφανιστεί το µενού τίτλων. Σηµείωση:Τα περιεχόµενα των µενού και των λειτουργιών και ρυθµίσεών τους ενδέχεται να διαφέρουν από δίσκο σε δίσκο. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον δίσκο. Αναπαραγωγή καρέ-καρέ 1) Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο PAUSE. Θα γίνει παύση της αναπαραγωγής και του ήχου. 2) Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο PAUSE η εικόνα θα προχωρά κατά ένα καρέ. 3) Για να τερµατίσετε την αναπαραγωγή καρέ-καρέ, πιέστε το πλήκτρο PLAY. Συνέχεια CD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο STOP. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί ένα µήνυµα συνέχειας. 2) Αν πιέσετε το πλήκτρο PLAY, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το σηµείο που σταµάτησε. Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα συνέχειας, πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές. 8 GR

9 Γρήγορη αναζήτηση προς τα εµπρός / πίσω CD MP3 1) Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε επαναλαµβανόµενα τα πλήκτρα FWD/g ή REV/h για να επιλέξετε την ταχύτητα προς τα εµπρός ή προς τα πίσω που θέλετε: x2, x8, x50, x100. Αν χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα SKIP H,,G / SEARCH h,,g στην εµπρόσθια όψη της συσκευής, πιέστε το πλήκτρο που θέλετε και κρατήστε το πατηµένο για περισσότερο από 1,5 δευτερόλεπτο (όσο περισσότερο το κρατήσετε, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα). Όταν επιτύχετε την ταχύτητα που θέλετε, αφήστε το πλήκτρο. Στα µουσικά CD, η ταχύτητα είναι µονίµως x16. Στα MP3, η ταχύτητα είναι µονίµως x8. 2) Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο PLAY. Αργή κίνηση προς τα εµπρός / πίσω 1) Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο PAUSE. 2) Πιέστε το πλήκτρο FWD/g ή το REV/h. Θα ξεκινήσει η αργή αναπαραγωγή προς τα πίσω και ο ήχος θα σταµατήσει. 3) Πιέστε το πλήκτρο FWD/g ή το REV/h επαναλαµβανόµενα µέχρι να επιτύχετε την ταχύτητα που θέλετε: 1/16, 1/8, 1/2 της κανονικής ταχύτητας αναπαραγωγής. Αν χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα SKIP H,,G / SEARCH h,,,g στην εµπρόσθια όψη της συσκευής, πιέστε το πλήκτρο που θέλετε και κρατήστε το πατηµένο για περισσότερο από 1,5 δευτερόλεπτο (όσο περισσότερο το κρατήσετε, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα). Όταν επιτύχετε την ταχύτητα που θέλετε, αφήστε το πλήκτρο. 4) Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο PLAY. Μεγέθυνση Η λειτουργία µεγέθυνσης σάς δίνει τη δυνατότητα να µεγενθύνετε την εικόνα βίντεο και να µετακινηθείτε µέσα στη µεγεθυνµένη εικόνα. 1) Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο ZOOM. Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί. 2) Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο ZOOM για να επιλέξετε το συντελεστή µεγέθυνσης που θέλετε: x2, x4 ή OFF. 3) Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα-βέλη ( L//K//B//s) για να µετακινήσετε τη µεγεθυµένη εικόνα στην τηλεόραση. 4) Για να τερµατίσετε τη λειτουργία µεγέθυνσης, πιέστε το πλήκτρο ZOOM στην τιµή ΟFF. Σηµειώσεις: Η µεγέθυνση δεν λειτουργεί όταν εµφανίζεται το µενού δίσκου. Σε ορισµένους δίσκους δεν είναι διαθέσιµη η µεγέθυνση x4. Αναπαραγωγή συγκεκριµένου κοµµατιού CD Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριµένου κοµµατιού σε ένα µουσικό CD. Χρήση των αριθµητικών πλήκτρων 1) Πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον αριθµό του κοµµατιού που θέλετε. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το επιλεγµένο κοµµάτι. Για κοµµάτια µε µονοψήφιο αριθµό (1-9), πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο (πχ. για το κοµµάτι 3, πιέστε το 3). Για το κοµµάτι 26, πιέστε τα πλήκτρα +10, 2, 6 στο αριθµητικό πληκτρολόγιο. Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης 1) Πιέστε το πλήκτρο SEARCH MODE. Θα εµφανιστεί η οθόνη αναζήτησης κοµµατού. 2) Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, επιλέξτε τον αριθµό του κοµµατιού που θέλετε χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα. Για κοµµάτια µε µονοψήφιο αριθµό, πιέστε πρώτα το 0. Η αναπαραγωγή θα αρχίσει από το επιλεγµένο κοµµάτι. Χρήση των πλήκτρων SKIP H,G Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο SKIP G για να περάσετε στο επόµενο κοµµάτι. Πιέστε το επανειληµµένα για να παραλείψετε συνεχόµενα κοµµάτια. Πιέστε το πλήκτρο SKIP H για να µετακινηθείτε στην αρχή του τρέχοντος κοµµατιού. Πιέστε το επανειληµµένα για να περάσετε σε προηγούµενα κοµµάτια. Ο αριθµός του κοµµατιού θα εµφανιστεί για λίγο στην οθόνη ενδείξεων του DVD. Αν πιέσετε τα πλήκτρα SKIP H,G ενώ έχει γίνει παύση αναπαραγωγής, µετά τη µεταφορά στο επόµενο κοµµάτι η παύση θα συνεχιστεί. Σηµείωση:Τα κουµπιά SKIP H,G δεν είναι διαθέσιµα όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή. Αναζήτηση τίτλου / ενότητας 1) Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο SEARCH MODE µία φορά για αναζήτηση ενότητας ή δύο φορές για την αναζήτηση τίτλου. 2) Πληκτρολογήστε τον αριθµό ενότητας/τίτλου που θέλετε µε τα αριθµητικά πλήκτρα. Αναζήτηση µε χρόνο CD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο SEARCH MODE τρεις φορές (CD: δύο φορές) για να εµφανίσετε την ένδειξη Time Search στην τηλεόραση. 2) Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πληκτρολογήστε το χρόνο δίκου που θέλετε µε τα αριθµητικά πλήκτρα. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την επιλεγµένη χρονική στιγµή. 3) Για να διορθώσετε λανθασµένες πληκτρολογήσεις, πιέστε το πλήκτρο CLEAR. Επανάληψη Η επανάληψη είναι διαθέσιµη µόνο κατά την αναπαραγωγή. /2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΥ / ΕΝΟΤΗΤΑΣ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, πιέστε το πλήκτρο REPEAT κατά την αναπαραγωγή. 9 GR

10 Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η κατάσταση επανάληψης αλλάζει, όπως παρακάτω. CHAPTER TITLE OFF (επανάλ. ενότητας) (επανάλ.τίτλου) (χωρίς επανάλ.) 2) Πιέστε το πλήκτρο o ή το πλήκτρο p για να επιλέξετε ένα κοµµάτι και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER. Σηµειώσεις: Η επανάληψη τίτλου/ενότητας δεν είναι διαθέσιµη σε ορισµένες σκηνές. Αν περάσετε σε άλλο τίτλο ή ενότητα, η ρύθµιση επανάληψης θα χαθεί. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ CD Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, πιέστε το πλήκτρο REPEAT κατά την αναπαραγωγή. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η κατάσταση επανάληψης αλλάζει, όπως παρακάτω. OFF TRACK ALL (χωρίς επανάληψη) (επανάλ.κοµµατιού)(επανάληψη δίσκου) Σηµειώσεις: Αν περάσετε σε άλλο κοµµάτι, η ρύθµιση επανάληψης θα χαθεί. Η επανάληψη αναπαραγωγής δεν λειτουργεί κατά την επανάληψη αναπαραγωγής A-B. MP3 TRACK GROUP ALL OFF (επαν.κοµµατιού) (επαν.φακέλου) (επαν όλων) (χωρίς επαν.) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ A-B CD 1) Πιέστε το πλήκτρο REPEAT A-B στο επιλεγµένο σηµείο αρχής. Θα εµφανιστεί η ένδειξη A- για λίγο στην τηλεόραση. 2) Πιέστε πάλι το πλήκτρο REPEAT A-B στο επιλεγµένο σηµείο τέλους. Θα εµφανιστεί η ένδειξη A-B ια λίγο στην τηλεόραση και θα ξεκινήσει η διαδικασία επανάληψης. 3) Για να τερµατίσετε τη διαδικασία, πιέστε το πλήκτρο REPEAT A-B. Σηµειώσεις: Η επανάληψη ενότητας A-B είναι δυνατό να οριστεί µόνο µέσα στον τρέχοντα τίτλο (για DVD) ή στο τρέχον κοµµάτι (για µουσικά CD). Η επανάληψη A-B δεν είναι διαθέσιµη σε ορισµένες σκηνές του DVD. Για να ακυρώσετε το σηµείο A που ορίσατε, πιέστε CLEAR. Η επανάληψη ενότητας A-B δεν λειτουργεί κατά την αναπαραγωγή τίτλων, ενοτήτων, κοµµατιών ή όλων. Πρόγραµµα CD Μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά µε την οποία θα αναπαράγονται τα κοµµάτια. 1) Σε κατάσταση διακοπής, πιέστε το πλήκτρο MODE. Θα εµφανιστεί η οθόνη προγράµµατος. Πιέστε το πλήκτρο CLEAR για να διαγράψετε το πρόγραµµα που µόλις καταχωρήσατε. Πιέστε το πλήκτρο PLAY για αναπαραγωγή των προγραµµατισµένων κοµµατιών. Σηµειώσεις: Κατά την αναπαραγωγή του προγράµµατος, το πλήκτρο STOP λειτουργεί ως εξής. Αν πιέσετε µία φορά το πλήκτρο STOP και ξανά το πλήκτρο PLAY, η αναπαραγωγή θα εξκινήσει από το σηµείο στο οποίο πιέσατε το STOP. (Συνέχιση προγράµµατος) Αν πιέσετε το STOP δύο φορές και ξανά το PLAY, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το κοµµάτι ως συνήθως. (Απαλοιφή προγράµµατος) Μπορείτε να καταχωρήσετε µέχρι 99 προγράµµατα. Αν θέλετε να επαναλάβετε το τρέχον κοµµάτι στο πρόγραµµα, πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο REPEAT µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη TRACK κατά την αναπαραγωγή. Αν θέλετε να επαναλάβετε ολόκληρο το πρόγραµµα, πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο REPEAT µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ALL κατά την αναπαραγωγή. Τυχαία αναπαραγωγή CD Με αυτή τη λειτουργία τα κοµµάτια αναπαράγονται µε τυχαία σειρά και όχι µε την αρχική σειρά τους. 1) Σε κατάσταση διακοπής, πιέστε το πλήκτρο MODE δύο φορές. Θα εµφανιστεί η οθόνη τυχαίας σειράς. RANDOM PLAY 2) Πιέστε το πλήκτρο PLAY για να ξεκινήσει η τυχαία αναπαραγωγή. Σηµειώσεις: Αν θέλετε να επαναλάβετε το τρέχον κοµµάτι της τυχαίας επιλογής, πιέσετε επανειληµµένα το πλήκτρο REPEAT µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη TRACK κατά την αναπαραγωγή. Αν θέλετε να επαναλάβετε ολόκληρη την τυχαία επιλογή, πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο REPEAT µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ALL κατά την αναπαραγωγή. Αναπαραγωγή MP3 CD [AUDIO] TOTAL 0:45:55 RANDOM PROGRAM --- êáììßá Ýíäåéîç --- MP3 Αν βάλετε στη συσκευή αναπαραγωγής DVD ένα CD µε αρχεία MP3, στην τηλεόραση θα εµφανιστεί το µενού MP3 και στην οθόνη ενδείξεων θα εµφανιστεί ο αριθµός των κοµµατιών. 10 GR

11 1) Σε κατάσταση διακοπής, πιέστε το πλήκτρο K ή το L για να επιλέξετε την ενότητα ή το κοµµάτι που θέλετε. Αν έχει επιλεγεί ενότητα, πιέστε το πλήκτρο B ή το ENTER για να περάσετε στην οθόνη επιλογής κοµµατιού. Πιέστε το πλήκτρο K ή το L για να επιλέξετε ένα κοµµάτι και στη συνέχεια πιέστε το PLAY ή το ENTER. Αν έχει επιλεγεί κοµµάτι, πιέστε το πλήκτρο PLAY ή το ENTER για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή κοµµατιών. Αρχίζοντας από το κοµµάτι που µόλις επιλέξατε η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί µε τα επόµενα κοµµάτια. Επιλέξτε FIRST PLAY για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το πρώτο κοµµάτι στη λίστα. Πιέστε το πλήκτρο TITLE για να επιστρέψετε στο πρώτο στοιχείο. 2) Πιέστε το πλήκτρο STOP για να διακόψετε την αναπαραγωγή. Σηµειώσεις: Οι φάκελοι είναι γνωστοί και ως ενότητες ενώ τα αρχεία είναι γνωστά και ως κοµµάτια. Τα αρχεία MP3 έχουν το εικονίδιο 3. Αναγνωρίζονται το πολύ 255 φάκελοι. Αναγνωρίζονται το πολύ 256 αρχεία. Είναι δυνατό να δηµιουργηθούν µέχρι 8 ιεραρχίες. Οι προτεινόµενες προδιαγραφές εγγραφής αρχείων για χρήση µε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής είναι οι εξής: Συχνότητα δειγµατοληψίας: 44.1kHz ή 48kHz Συνεχές bit rate: 112kbps ~ 320kbps. Πληροφορίες οθόνης MP3 Μπορείτε να ελέγχετε τα αρχεία MP3 κατά την αναπαραγωγή. 1) Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY. Θα εµφανιστεί το όνοµα του αρχείου που αναπαράγεται εκείνη τη στιγµή. 2) Πιέστε πάλι το πλήκτρο DISPLAY για να εµφανίσετε στο πάνω µέρος της οθόνης τον αριθµό κοµµατιού, το χρόνο που έχει περάσει, την κατάσταση επανάληψης και την κατάσταση αναπαραγωγής. Η ένδειξη εµφανίζεται όταν έχει επιλεγεί επανάληψη αναπαραγωγής. Η ένδειξη T- δηλώνει επανάληψη κοµµατιού Η ένδειξη G- δηλώνει επανάληψη ενότητας (φακέλου) Η ένδειξη A- δηλώνει επανάληψη δίσκου 3) Πιέστε πάλι το πλήκτρο DISPLAY για έξοδο. Επιλογή κοµµατιού MP3 1) Πιέστε το πλήκτρο SEARCH MODE κατά την αναπαραγωγή. Θα εµφανιστεί η λίστα αρχείων (FILE LIST). 2) Επιλέξτε το κοµµάτι που θέλετε µε τα πλήκτρα-βέλη (L/K/B/s). Όταν θέλετε να περάσετε στην επόµενη ιεραρχία, πιέστε το πλήκτρο BÂ. Όταν θέλετε να επιστρέψετε στην προηγούµενη ιεραρχία, πιέστε το πλήκτρο s. 3) Πιέστε το πλήκτρο PLAY για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή Σηµειώσεις: Πιέστε το πλήκτρο SEARCH MODE για έξοδο. Η αναγνώριση ορισµένων επιλογών ενδέχεται να χρειαστεί επιπλέον χρόνο. Τυχαία αναπαραγωγή MP3 1) Πιέστε το πλήκτρο MODE δύο φορές ενώ έχει διακοπεί η αναπαραγωγή. 2) Πιέστε το πλήκτρο PLAY για να γίνει η αναπαραγωγή των κοµµατιών µε τυχαία σειρά. Προγραµµατισµός MP3 Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να προγραµµατίσετε ένα δίσκο mp3 ώστε να αναπαράγεται µε συγκεκριµένη σειρά. 1) Πιέστε το πλήκτρο MODE ενώ έχει διακοπεί η αναπαραγωγή. Θα εµφανιστεί η οθόνη προγράµµατος (PROGRAM). 2) Πιέστε το πλήκτρο K ή το L για να επιλέξετε ένα κοµµάτι και στη συνέχεια πιέστε ENTER, για να το αποθηκεύσετε σε ένα πρόγραµµα. Για να διαγράψετε λανθασµένες καταχωρήσεις πιέστε το πλήκτρο CLEAR. 3) Πιέστε το πλήκτρο PLAY για να ξεκινήσει η προγραµµατισµένη αναπαραγωγή. Γλώσσα ήχου Η συσκευή αναπαραγωγής DVD σας επιτρέπει να επιλέξετε γλώσσα κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD (αν είναι διαθέσιµες πολλές γλώσσες). 1) Πιέστε το πλήκτρο AUDIO κατά την αναπαραγωγή. 2) Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο AUDIO για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε. Σηµειώσεις: Σε ορισµένους δίσκους DVD µε πολλές γλώσσες η πίεση του πλήκτρου AUDIO ενδέχεται να µην έχει αποτέλεσµα (π.χ. σε DVD στα οποία η ρύθµιση της γλώσσας γίνεται από το µενού δίσκου). Ορισµένοι δίσκοι επιτρέπουν τη ρύθµιση γλώσσας από το µενού δίσκου. (Η λειτουργία διαφέρει από δίσκο σε δίσκο, γι αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δίσκου.) Αν επιλέξετε γλώσσα που διαθέτει κωδικό γλώσσας 3 γραµµάτων, ο κωδικός θα εµφανίζεται κάθε φορά που αλλάζετε τη ρύθµιση της γλώσσας υπότιτλων. Αν επιλέξετε άλλες γλώσσες, θα εµφανίζεται η ένδειξη ---. (Ανατρέξτε στη σελίδα 15.) Στερεοφωνικός ήχος CD 1) Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο AUDIO κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε µεταξύ των τιµών STEREO, L-CH ή R-CH. STEREO - είναι ενεργά και το δεξί και το αριστερό κανάλι (στέρεο) L-CH - µόνο το αριστερό κανάλι είναι ενεργό R-CH - µόνο το δεξί κανάλι είναι ενεργό Σηµείωση:Αν έχετε ορίσει τη ρύθµιση Virtual Surround σε ON ή κατά την αναπαραγωγή CD DTS, η λειτουργία ήχου είναι µονίµως στερεοφωνική και δεν µπορείτε να την αλλάξετε. 11 GR

12 Γλώσσα υπότιτλων Η συσκευή αναπαραγωγής DVD σας επιτρέπει να επιλέξετε γλώσσα υπότιτλων κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD (αν είναι διαθέσιµες πολλές γλώσσες). 1) Πιέστε το πλήκτρο SUBTITLE κατά την αναπαραγωγή. 2) Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο SUBTITLE για να επιλέξετε τη γλώσσα υπότιτλων που θέλετε. Η επιλεγµένη γλώσσα θα εµφανιστεί στη λωρίδα ενδείξεων στο πάνω µέρος της οθόνης. 3) Για να καταργήσετε τους υπότιτλους, πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο SUBTITLE µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη OFF. Σηµειώσεις: Ορισµένοι δίσκοι επιτρέπουν τη ρύθµιση γλώσσας υπότιτλων από το µενού δίσκου. (Η λειτουργία διαφέρει από δίσκο σε δίσκο, γι αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δίσκου.) Αν η γλώσσα που θέλετε δεν εµφανιστεί όταν πατήσετε το πλήκτρο SUBTITLE πολλές φορές, ο δίσκος δε διαθέτει υπότιτλους σε αυτή τη γλώσσα. Αν επιλέξετε γλώσσα που διαθέτει κωδικό γλώσσας 3 γραµµάτων, ο κωδικός θα εµφανίζεται κάθε φορά που αλλάζετε τη ρύθµιση της γλώσσας υπότιτλων. Αν επιλέξετε άλλες γλώσσες, θα εµφανίζεται η ένδειξη ---. (Ανατρέξτε στη σελίδα 15.) Γωνία θέασης Ορισµένοι δίσκοι DVD περιέχουν σκηνές που έχουν ληφθεί ταυτόχρονα από διάφορες γωνίες. Μπορείτε να επιλέξετε τη γωνία θέασης όταν το εικονίδιο ( ) εµφανίζεται στην οθόνη. 1) Πιέστε το πλήκτρο ANGLE κατά την αναπαραγωγή. Η επιλεγµένη γνωία θα εµφανιστεί στη λωρίδα ενεδείξεων στο πάνω µέρος της οθόνης. 2) Πιέστε επανειληµµένα το πλήκτρο ANGLE για να επιλέξετε τη γωνία που θέλετε. Αλλαγή των ενδείξεων στην οθόνη Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τον τρέχοντα δίσκο πιέζοντας το πλήκτρο DISPLAY του τηλεχειριστηρίου. 1) Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY κατά την αναπαραγωγή για να εµφανίσετε την τρέχουσα ενότητα. 9/49 0:00:00-0:00:00 Θα εµφανιστούν ο χρόνος που πέρασε και ο χρόνος που αποµένει για την τρέχουσα ενότητα. 2) Πιέστε πάλι το πλήκτρο DISPLAY για να εµφανίσετε τον τρέχοντα τίτλο. Θα εµφανιστούν ο χρόνος που πέρασε και ο χρόνος που αποµένει για τον τρέχοντα τίτλο. 3) Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY για τρίτη φορά. Θα εµφανιστούν οι τρέχουσες ρυθµίσεις BIT RATE και επανάληψης. Αν αναπαράγετε ένα δίσκο διπλού στρώµατος, θα εµφανιστεί επίσης ο αριθµός στρώµατος ( L0: Αναπαράγεται το στρώµα 0. L1: Αναπαράγεται το στρώµα 1). 4) Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY για τέταρτη φορά για να καταργηθούν οι ενδείξεις. CD 1) Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY κατά την αναπαραγωγή για να εµφανίσετε τον αριθµό του τρόχοντος κοµµατιού/συνολικών κοµµατιών καθώς και το χρόνο που πέρασε και το χρόνο που αποµένει για το κοµµάτι. 2) Πιέστε πάλι το πλήκτρο DISPLAY κατά την αναπαραγωγή για να εµφανίσετε τον αριθµό του τρέχοντος κοµµατιού/συνολικών κοµµατιών καθώς και το χρόνο που πέρασε και το χρόνο που αποµένει για τα υπόλοιπα κοµµάτια. 3) Πιέστε πάλι το πλήκτρο DISPLAY για να καταργηθούν οι ενδείξεις. Γονικός έλεγχος Ο γονικός έλεγχος περιορίζει την προβολή του δίσκου ανάλογα µε τις ρυθµίσεις σας. (Χωρίς κωδικό πρόσβασης η αναπαραγωγή διακόπτεται.) Αυτή η λειτουργία παρεµποδίζει τα παιδιά από το να παρακολουθήσουν ακατάλληλες σκηνές. Επίπεδο γονικού ελέγχου Η λειτουργία αυτή σάς επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο γονικού ελέγχου στους δίσκους DVD. Η αναπαραγωγή θα διακοπεί αν η διαβάθµιση του δίσκου υπερβαίνει το επίπεδο που έχετε ορίσει. 1) Σε κατάσταση διακοπής πιέστε το πλήκτρο SETUP. 2) Πιέστε το πλήκτρο B για να επιλέξετε CUSTOM και στη συνέχεια πιέστε ENTER. 3) Πιέστε το πλήκτρο s ή το B για να επιλέξετε PARENTAL και στη συνέχεια πιέστε ENTER. PARENTAL PARENTAL LEVEL 4) Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια πιέστε ENTER. 5) Πιέστε το πλήκτρο K ή το L για να επιλέξετε PARENTAL LEVEL και στη συνέχεια πιέστε ENTER. 6) Πιέστε το πλήκτρο K ή το L για να επιλέξετε το επίπεδο που θέλετε. 7) Πιέστε το πλήκτρο SETUP για έξοδο. Σηµειώσεις: Όταν κάνετε αυτή τη ρύθµιση για πρώτη φορά, πληκτρολογήστε οποιονδήποτε τετραψήφιο αριθµό (εκτός από τον 4737). Ο αριθµός αυτός θα αποτελέσει τον κωδικό πρόσβασης από τη δεύτερη φορά και µετά (αν ξεχάσετε τον κωδικό, δείτε παρακάτω). Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, πιέστε το πλήκτρο K ή το L για να επιλέξετε CHANGE στο βήµα 5 και µετά πιέστε το ENTER. Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό και µετά πιέστε το ENTER. Σε ορισµένα DVD, ενδέχεται να είναι δύσκολο να βρείτε αν είναι συµβατά µε τον γονικό έλεγχο. Ελέγξτε αν η λειτουργία γονικού ελέγχου λειτουργεί µε τον τρόπο που την έχετε ρυθµίσει. Γράψτε κάπου τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης 1) Πληκτρολογήστε 4, 7, 3, 7 στο βήµα 4. Ο κωδικός πρόσβασης θα διαγραφεί και το επίπεδο γονικού ελέγχου θα τεθεί στη ρύθµιση ALL (ΟΛΑ). ALL 12 GR

13 2) Ακολουθήστε πάλι τα βήµατα 3-5 παραπάνω. ΕΠΙΠΕ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ALL (ΟΛΑ) Όλα τα γονικά κλειδώµατα ακυρώνονται. Level 8 (Επίπεδο 8) Είναι δυνατή η αναπαραγωγή DVD οποιασδήποτε διαβάθµισης (παιδικά/γενικά/ ενηλίκων). Levels 7 έως 2 Είναι δυνατή η αναπαραγωγή µόνο DVD γενικού ενδιαφέροντος και παιδικών DVD. Level 1 Είναι δυνατή η αναπαραγωγή µόνο DVD για παιδιά, ενώ παρεµποδίζεται η αναπαραγωγή υλικού ακατάλληλου για µικρές ηλικίες. Οθόνη ρύθµισης δεικτών CD Χρησιµοποιήστε δείκτες για να σηµειώσετε τα αγαπηµένα σας σηµεία σε ένα δίσκο. 1) Πατήστε το πλήκτρο SEARCH MODE τέσσερις φορές (στα CD τρεις φορές) κατά την αναπαραγωγή. Η οθόνη ενδείξεων και οι δείκτες θα εµφανιστούν στην τηλεόραση. 2) Πιέστε το πλήκτρο s ή το B για να επιλέξετε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ή 10 και βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη - : - - : ) Όταν είστε στο σηµείο που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Ο τίτλος ή το κοµµάτι καθώς και ο χρόνος που πέρασε θα εµφανιστούν στην τηλεόραση. 4) Για να επιστρέψετε αργότερα στο δείκτη, πιέστε το πλήκτρο SEARCH MODE τέσσερις φορές (στα CD τρεις φορές) κατά την αναπαραγωγή και το πλήκτρο s ή B για να επιλέξετε το δείκτη που θέλετε. Στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Σηµειώσεις: Για να διαγράψετε όλους τους δείκτες, ανοίξτε το µηχανισµό φόρτωσης του δίσκου, σβήστε τη συσκευή (ή επιλέξτε AC στο βήµα 2) και πιέστε ENTER. Για να διαγράψετε ένα δείκτη µε το πλήκτρο s ή B, τοποθετήστε το δροµέα στον αριθµό του δείκτη που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το πλήκτρο CLEAR. Μπορείτε να επισηµάνετε µε δείκτες µέχρι 10 σηµεία. 5) Πιέστε το πλήκτρο SEARCH MODE ή το RETURN για έξοδο. 13 GR

14 Εγκατάσταση DVD Ρύθµιση ήχου Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθµίσεις ήχου για τις συσκευές σας. Επηρεάζονται µόνο κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD από τη συσκευή αναπαραγωγής DVD. 1) Πιέστε το πλήκτρο SETUP σε κατάσταση διακοπής. 2) Πιέστε το πλήκτρο B για να επιλέξετε CUSTOM και στη συνέχεια πιέστε ENTER. Θα εµφανιστεί η λειτουργία CUSTOM. 3) Πιέστε s ή B για να επιλέξετε AUDIO και µετά ENTER για επιβεβαίωση. AUDIO DRC DOLBY DIGITAL DTS DOWN SAMPLING MPEG 4) Πιέστε K ή L για να επιλέξετε τα παρακάτω στοιχεία και µετά πιέστε ENTER. DRC (Dynamic Range Control) : Συµπίεση της περιοχής ήχου. Η προεπιλογή είναι OFF. Dolby Digital : QUICK Ρυθµίστε σε ON όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε αποκωδικοποιητή Dolby Digital. (ON : Έξοδος σε Dolby Digital) (OFF : Μετατροπή του Dolby Digital σε PCM) Η προεπιλογή είναι ON. DTS (Default : OFF) ON : Έξοδος σε ήχο DTS Ρυθµίστε σε On όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε αποκωδικοποιητή DTS. DOWN SAMPLING (ΥΠΟ- ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ) : Ρυθµίστε σε ON όταν η έξοδος ήχου είναι 48kHz. Η προεπιλογή είναι ON. Όταν βλέπετε δίσκο µε προστασία αντιγραφής Αν επιλέξετε OFF, η προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας θα ενεργοποιηθεί και η δειγµατοληψία ήχου θα µειωθεί σε 48kHz. MPEG (Default : OFF) ON : Έξοδος σε ήχο MPEG OFF : Μετατροπή MPEG σε PCM Ρυθµίστε σε ON όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε αποκωδικοποιητή MPEG. 5) Πιέστε το πλήκτρο SETUP για έξοδο. Virtual Surround Μπορείτε να απολαύσετε ψευδοπεριφερειακό ήχο (που να µοιάζει µε surround) από στερεοφωνικό ηχοσύστηµα. CD MP3 1) Πιέστε το πλήκτρο MODE κατά την αναπαραγωγή. OFF ON OFF ON OFF Σηµείωση (µόνο για αναπαραγωγή CD): Η ρύθµιση Virtual Surround δε θα ενεργοποιηθεί αν η λειτουργία ήχου έχει ρύθµιση διαφορετική από STEREO ή αν το SCART OUTPUT έχει τεθεί σε RGB για έξοδο βίντεο. Ρύθµιση οθόνης Μπορείτε να αλλάξετε ορισµένα στοιχεία από τις οθόνες του DVD, τα µηνύµατα οθόνης καθώς και από την οθόνη ενδείξεων στο εµπρόσθιο τµήµα της συσκευής αναπαραγωγής. 1) Σε κατάσταση διακοπής πιέστε το πλήκτρο SETUP. 2) Πιέστε B για να επιλέξετε CUSTOM και µετά πιέστε ENTER. Θα εµφανιστεί η λειτουργία CUSTOM. 3) Πιέστε s ή B για να επιλέξετε DISPLAY και µετά πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. DISPLAY TV ASPECT 4:3 LETTER BOX PANEL DISPLAY BRIGHT ANGLE ICON ON AUTO POWER OFF ON 4) Πιέστε K ή L για να επιλέξετε τα παρακάτω στοιχεία και µετά πιέστε ENTER. TV Aspect (Τηλεόραση) : QUICK Πιέστε K ή L για να επιλέξετε ένα στοιχείο και µετά πιέστε ENTER. Επιλέξτε 4:3 LETTER BOX και θα εµφανιστούν µαύρες λωρίδες στο πάνω και το κάτω µέρος της οθόνης. Επιλέξτε 4:3 PAN & SCAN για εικόνα πλήρους ύψους µε περικοπή στα πλάγια. Επιλέξτε 16:9 WIDE αν στη συσκευή αναπαραγωγής DVD είναι συνδεδεµένη τηλεόραση ευρείας οθόνης (wide-screen). Η προεπιλογή είναι 4:3 LETTER BOX. Panel Display (Οθόνη ενδείξεων) : Πιέστε K ή L για ένα στοιχείο και επιλέξτε BRIGHT, DIMMER και AUTO, και στη συνέχεια πιέστε ENTER. Με αυτόν τον τρόπο ρυθµίζετε η φωτεινότητα της οθόνης ενεδείξεων στην προεπιλεγµένη εργοστασιακή τιµή BRIGHT (ΦΩΤΕΙΝΗ). Όταν επιλεγεί η τιµή ΑUTO, η φωτεινότητα χαµηλώνει µόνο κατά την αναπαραγωγή. Angle Icon (Εικονίδιο Γωνιών Θέασης) : Πιέστε επανειληµµένα το ENTER για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το εικονίδιο που ειδοποιεί ότι η σκηνή είναι γραµµένη σε πολλαπλές κάµερες (ON και OFF). Η προεπιλογή είναι ON. OFF 2) Πιέστε ENTER για τη ρύθµιση σε 1(Κανονικό εφέ), 2 (Έντονο εφέ) ή OFF. 3) Πιέστε το MODE ή το RETURN για έξοδο. 14 GR

15 Auto Power Off : (Προεπιλογή: ON) Πιέστε επανειληµµένα το ENTER για εναλλαγή του αυτόµατου κλεισίµατος (ON και OFF). Η προεπιλογή είναι ON και θα κλείσει τη συσκευή αναπαραγωγής DVD µετά από 35 λεπτά αδράνειας. 5) Πιέστε SETUP για έξοδο. Σηµείωση:Βεβαιωθείτε ότι πιέσατε το πλήκτρο SETUP, αλλιώς η ρύθµιση δεν θα λειτουργήσει. Ρύθµιση γλώσσας Οι επιλογές δεν είναι διαθέσιµες σε ορισµένους δίσκους. 1) Σε κατάσταση διακοπής πιέστε το πλήκτρο SETUP. 2) Πιέστε B για να επιλέξετε CUSTOM και µετά ENTER. Θα εµφανιστεί η λειτουργία CUSTOM. 3) Πιέστε s ή B για να επιλέξετε LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) και µετά ENTER για επιβεβαίωση. LANGUAGE AUDIO SUBTITLE DISC MENU PLAYER MENU ORIGINAL OFF ENGLISH ENGLISH 4) Πιέστε K ή L για επιλογή στοιχείων και µετά ENTER. AUDIO (ΗΧΟΣ) : Ρυθµίζει τη γλώσσα ήχου. SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ): Ρυθµίζει τη γλώσσα υπότιτλων. DISC MENU (ΜΕΝΟΥ ΙΣΚΟΥ): Ρυθµίζει τη γλώσσα του µενού DVD. PLAYER MENU (ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) : QUICK Ρυθµίζει τη γλώσσα για τις ενδείξεις στην οθόνη. 5) Πιέστε K ή L για επιλογή και µετά πιέστε ENTER. Αν επιλέξετε OTHER (ΑΛΛΟ) στις οθόνες AUDIO, SUBTITLE ή DISC MENU, πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό της γλώσσας. (Συµβουλευτείτε τη λίστα µε τους κωδικούς γλωσσών παρακάτω.) Μπορείτε να επιλέξετε µόνο τις γλώσσες που υποστηρίζονται στο δίσκο. 6) Πιέστε το πλήκτρο SETUP για έξοδο. Σηµείωση:Η ρύθµιση γλώσσας ήχου και υπότιτλων δεν είναι διαθέσιµη σε ορισµένους δίσκους. Χρησιµοποιήστε τις επιλογές AUDIO και SUBTITLE. Λεπτοµέρειες στις σελίδες 11 και 12. Γλώασα Κωδικός Γλώασα Κωδικός Γλώασα Κωδικός Γλώασα Κωδικός A-B German [GER] 5051 Mongolian 5960 Tatar 6666 Abkhazian 4748 Greek [GRE] 5158 Nauru 6047 Telugu 6651 Afar 4747 Greenlandic 5758 Nepali 6051 Thai 6654 Afrikaans 4752 Guarani 5360 Norwegian [NOR] 6061 Tibetan 4861 Albanian 6563 Gujarati 5367 O-R Tigrinya 6655 Amharic 4759 Hausa 5447 Occitan 6149 Tonga 6661 Arabic 4764 Hebrew 5569 Oriya 6164 Tsonga 6665 Armenian 5471 Hindi 5455 Oromo(Afan) 6159 Turkish [TUR] 6664 Assamese 4765 Hungarian [HUN] 5467 Panjabi 6247 Turkmen 6657 Aymara 4771 I-K Pashto;Pushto 6265 Twi 6669 Azerbaijani 4772 Icelandic [ICE] 5565 Persian 5247 U-Z Bashkir 4847 Indonesian 5560 Polish 6258 Ukrainian 6757 Basque 5167 Interlingua 5547 Portuguese [POR] 6266 Urdu 6764 Bengali;Bangla 4860 Interlingue 5551 Quechua 6367 Uzbek 6772 Bhutani 5072 Inupiak 5557 Rhaeto-Romance 6459 Vietnamese 6855 Bihari 4854 Irish [IRI] 5347 Romanian [RUM] 6461 Volapuk 6861 Bislama 4855 Italian [ITA] 5566 Russian [RUS] 6467 Welsh 4971 Breton 4864 Japanese [JPN] 5647 S Wolof 6961 Bulgarian 4853 Javanese 5669 Samoan 6559 Xhosa 7054 Burmese 5971 Kannada 5760 Sangho 6553 Yiddish 5655 Byelorussian 4851 Kashmiri 5765 Sanskrit 6547 Yoruba 7161 C-E Kazakh 5757 Scots Gaelic 5350 Zulu 7267 Cambodian 5759 Kinyarwanda 6469 Serbian 6564 Catalan 4947 Kirghiz 5771 Serbo-Croatian 6554 Chinese [CHI] 7254 Kirundi 6460 Sesotho 6566 Corsican 4961 Korean [KOR] 5761 Setswana 6660 Croatian 5464 Kurdish 5767 Shona 6560 Czech 4965 L-N Sindhi 6550 Danish [DAN] 5047 Laothian 5861 Singhalese 6555 Dutch [DUT] 6058 Latin 5847 Siswat 6565 English [ENG] 5160 Latvian;Lettish 5868 Slovak 6557 Esperanto 5161 Lingala 5860 Slovenian 6558 Estonian 5166 Lithuanian 5866 Somali 6561 F-H Macedonian 5957 Spanish [SPA] 5165 Faroese 5261 Malagasy 5953 Sundanese 6567 Fiji 5256 Malay 5965 Swahili 6569 Finnish [FIN] 5255 Malayalam 5958 Swedish [SWE] 6568 French [FRE] 5264 Maltese 5966 T Frisian 5271 Maori 5955 Tagalog 6658 Galician 5358 Marathi 5964 Tajik 6653 Georgian 5747 Moldavian 5961 Tamil 6647 Αν επιλέξετε γλώσσα µε κωδικό 3 γραµµάτων, τοτε ο κωδικός θα φαίνεται κάθε φορα που αλλάζετε τις ρυθµίσεις γλώσσας, ή υπότιτλων (σελ 11 & 12). Αν επιλέξετε γλώσσα που δεν υπάρχει στον παραπάνω πίνακα, θα εµφανιστεί ο κωδικός "---" αντί του κωδικού 3 γραµµάτων. (Ο κωδικός των 3 γραµµάτων είναι µέσα σε παρένθεση). 15 GR

16 Αντιµετώπιση προβληµάτων Άν η συσκευή σας δε λειτουργεί όπως προβλέπεται σύµφωνα µε το εγχειρίδιο αυτό, ελέγξτε τη συσκευή σύµφνα µε την παρακάτω λίστα ελέγχου. Πρόβληµα Λύση Ελέγξτε αν το καλώδιο του ρεύµατος είναι σωστά Η συσκευή δεν τροφοδοτείται µε ρεύµα συνδεδεµένο. Ελέγξτε αν η τηλεόραση είναι ανοιχτή. εν υπάρχει εικόνα Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου βίντεο. Ορισµένες φορές ενδέχεται να υπάρχει µικρή Παραµορφωµένη εικόνα παραµόρφωση εικόνας. εν πρόκειται για βλάβη. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής κατευθείαν στην Εντελώς παραµορφωµένη εικόνα ή ασπρόµαυρη τηλεόραση. εικόνα από το DVD Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι συµβατός µε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Ρυθµίστε την ένταση του ήχου. Ελέγξτε αν τα ηχεία είναι συνδεδεµένα σωστά. εν υπάρχει ήχος ή είναι παραµορφωµένος Οι αναλογικές έξοδοι ANALOG AUDIO OUT και AUDIO/ VIDEO OUT (RGB) της συσκευής αναπαραγωγής DVD δεν είναι διαθέσιµες µε τον ήχο DTS. Ελέγξτε τις ψηφιακές συνδέσεις. εν υπάρχει ήχος στην ψηφιακή έξοδο Ελέγξτε αν η µορφή ήχου της επιλεγµένης γλώσσας ήχου ταιριάζει µε τις δυνατότητες του δέκτη σας. εν υπάρχει ήχος και εικόνα Ελέγξτε αν το καλώδιο VIDEO/AUDIO είναι συνδεδεµένο στη σωστή συσκευή ( είτε: Σύνδεση µε τηλεόραση). Ελέγξτε το δίσκο για δαχτυλιές/γρατζουνιές και καθαρίστε τον Η εικόνα παγώνει στιγµιαία κατά την αναπαραγωγή. µε ένα µαλακό ύφασµα από το κέντρο προς τις άκρες. Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου είναι προς τα πάνω. εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου. Ελέγξτε αν ο δίσκος είναι ελαττωµατικός δοκιµάζοντας µε άλλο δίσκο. Όταν αφαιρεθεί ο δίσκος δεν εµφανίζεται η οθόνη Επανεκκινήστε τη µονάδα σβήνοντάς την και ανοίγοντάς την έναρξης. πάλι. Σηµαδέψτε µε το τηλεχειριστήριο κατευθείαν στον αισθητήρα που βρίσκεται στην εµπρόσθια όψη της συσκευής. Μειώστε την απόσταση από τη συσκευή. Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε πάλι τις µπαταρίες µε τους πόλους (σύµβολα +/ ) στη σωστή κατεύθυνση. Τα πλήκτρα δε λειτουργούν ή η συσκευή σταµατά να Για να κάνετε πλήρη επανεκκίνηση της συσκευής, βγάλτε το ανταποκρίνεται. καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα για 5-10 δευτερόλεπτα. Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σε κάποιες εντολές Οι λειτουργίες ενδέχεται να µην επιτρέπεονται στο δίσκο. κατά την αναπαραγωγή. Συµβουλευτείτε τις οδηγίες του δίσκου. Χρησιµοποιήστε ένα καθαριστικό CD/DVD για να καθαρίσετε Η συσκευή DVD δεν διαβάζει CD/DVD. το φακό laser πριν στείλετε τη συσκευή αναπαραγωγής για επισκευή. Σηµειώσεις: Κάποιες λειτουργίες δεν είναι πάντα διαθέσιµες. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία ή βλάβη της συσκευής. Συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο αυτό για επιβεβαίωση των σωστών διαδικασιών και επιτρεποµένων λειτουργιών. Οταν έχετε επιλέξει κοµµάτια για αναπαραγωγή έχοντας κάνει ένα πρόγραµµα, δεν είναι δυνατή η τυχαία αναπαραγωγή ή η αναπαραγωγή συγκεκριµένων κοµµατιών. 16 GR

17 Συντήρηση Επισκευές Αν η συσκευή σας σταµατήσει να λειτουργεί, µην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε µόνοι σας. εν υπάρχουν επισκευάσιµα µέρη στο εσωτερικό της. Κλείστε την, αποσυνδέστε την από το ρεύµα και µεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο για να γίνει ο έλεγχος και η επισκευή της. Καθαρισµός του περιβλήµατος Χρησιµοποιήστε µαλακό ύφασµα, ελαφρά υγρό µε διάλυµα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιµοποιείτε διαλύµατα που περιέχουν οινόπνευµα, αµµωνία ή διαβρωτικά υγρά. Καθαρισµός δίσκων Όταν ένας δίσκος λερωθεί, καθαρίστε τον µε ένα πανί. Σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω. Μη σκουπίζετε κυκλικά. Μη χρησιµοποιείτε ουσίες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εµπορίου, απορρυπαντικά, διαβρωτικές καθαριστικές ουσίες ή αντιστατικό σπρέι που προορίζεται για αναλογικούς δίσκους. Καθαρισµός του φακού του δίσκου Αν η συσκευή αναπαραγωγής συνεχίζει να µη λειτουργεί σωστά παρόλο ότι κάνατε όλα όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες και στην ενότητα Αντιµετώπιση προβληµάτων του εγχειριδίου, ενδέχεται ο οπτικός µηχανισµός του δίσκου να είναι ακάθαρτος. Απευθυνθείτε στο µεταπωλήτή σας ή σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο συντήρησης για επιθεώρηση και καθαρισµό του οπτικού µηχανισµού laser του δίσκου. Χειρισµός δίσκων Χρησιµοποιείτε δίσκους που φέρουν κάποιο από τα παρακάτω λογότυπα. (Οπτικούς δίσκους ψηφιακού ήχου.) Recordable ReWritable Προσέξτε κατά τους χειρισµούς σας µην αφήνετε δακτυλιές ή σκόνη στην επιφάνεια των δίσκων. Όταν δεν χρησιµοποιείτε το δίσκο να τον αποθηκεύετε πάντα στην προστατευτική θήκη του. Συµβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος!!! Μην πετάτε στα σκουπίδια τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες. Μπορείτε να τις αφήσετε σε ένα σηµείο συγκέντρωσης χρησιµοποιηµένων µπαταριών ή ειδικών αποβλήτων. Για λεπτοµέρειες, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές. 17 GR

18 Τεχνικές προδιαγραφές ΜΟΡΦΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟ ΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έγχρωµο PAL 5 C έως 40 C ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ιαστάσεις Υ 75 χλστ V ~ +/- 10%, Π 435 χλστ. 50 Hz +/- 0.5% Β 211 χλστ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΡΟΣ 15 W (αναµονή: 5,0W) Περίπου 1,8 κιλά Τα σχέδια και οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σύνδεση ακίδων Επαφές, τάσεις σηµάτων και αντιστάσεις Επαφή Σύνδεση Επαφή Σύνδεση 1 Έξοδος ήχου ( εξιά):1,0vrms/1kw 13 RGB, Γείωση (Κόκκινο) 3 Έξοδος ήχου (Αριστερά):1,0Vrms/1kW 14 Ρυθµιστικό αλλαγής RGB, Γείωση 4 Ήχος, Γείωση 15 Έξοδος RGB (Κόκκινο): 0,7Vp-p/75W 5 RGB, Γείωση (Μπλε) 16 Ρυθµιστικό αλλαγής RGB H:13.3V DC Κατάσταση RGB 7 Έξοδος RGB (Μπλε): 0,7Vp-p/75W 17 Σήµα εξόδου βίντεο, Γείωση 8 Ρυθµιστικό επιλογής λειτουργίας L: 0,0~12,0V DC Σβηστό (Τηλεόραση) M: 4,5~17,0V DC Ευρεία οθόνη (16:9) 18 Σήµα εισόδου βίντεο, Γείωση H: 9,5~12,0V DC Κανονική (4:3) 9 RGB, Γείωση (Πράσινο) 19 Έξοδος βίντεο (CVBS): 1,0Vp-p/75W 11 Έξοδος RGB (Πράσινο): 0,7Vp-p/75W 21 Κοινή γείωση (θωράκιση) 18 GR

19 Σηµειώσεις 19 GR

20 ήλωση συµµόρφωσης Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: EMC-Directive:89 / 336 / EEC Low Voltage Directive:73 / 23 / EEC CE Marking:93 / 68 / EEC Εµείς:Funai Electric Trading (Europe) GmbH Bluecherstrasse Hamburg/Germany ηλώνουµε ότι το παρακάτω προϊόν: Συσκευή DVD / CD, Μοντέλο DVP-4000 Εµπορική επωνυµία: Funai εναρµονίζεται µε τους παρακάτω κανονισµούς: EN 55013: 2001, EN 55020: 2002, EN : 2000, EN : A1: 2001 EN 60065: 1998 EN : 1994 Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος: Αµοιρίδης - Σαββίδης Α.Ε. Βασ. Όλγας 33 - Θεσσαλονίκη Τηλ , Fax Μετάφραση στα Ελληνικά: Tοπάλης - Planet. Τηλ (www.topalis.gr) Funai Electric (Europe) GmbH. All rights reserved. Τυπώθηκε σε µη-χλωριωµένο χαρτί. GR

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies SA Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300. Ελληνικά Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΔΕΚΤΗΣ RDS MEDIA CENTER MVH-8300BT MVH-7300 Ελληνικά Περιεχόμενα Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER. Για τη σωστή χρήση του, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν

Διαβάστε περισσότερα

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD

COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD COLOR TELEVISION VISION 2 19-2930T DVD el hr c ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7

Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 Εγχειρίδιο λειτουργίας & Εγχειρίδιο εγκατάστασης NZ502E ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ DVD ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 7 CAUTIONS: This appliance contains a laser system PRODUCT.

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20.

4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV. Οδηγίες χρήσης. Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. 4-540-985-62(1) (EL) Κέντρο AV Οδηγίες χρήσης EL Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (Demo), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 20. XAV-68BT Φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Ειδικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 2-515-260-63(1) Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Βιντεοκάµερα/Ψηφιακή Βιντεοκάµερα CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της µονάδας,

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100

Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Επίγειος Ψηφιακός High Definition Αποκωδικοποιήτης SRT 8100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Γενικές πληροφορίες 2 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Πριν τη χρήση του προϊόντος 3

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD

æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD æëêè Î µèóùâôî ÌÂÚ HD Oδηγίες Xρήσης Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντικές παραποµπές. Το παρεχόµενο CD-ROM περιλαµβάνει Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD

Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Ψηφιακή Βιντεοκάµερα HD Oδηγίες Xειρισµού Πριν χρησιµοποιήσετε αυτή τη µονάδα, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. HXR-MC2000E/MC1500P Ψηφιακή Βιντεοκάµερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42G30E TX-P46G30E TX-P50G30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Περιεχόµενα 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Περιήγηση 3 Smart TV 3 Συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B Εγχειρίδιο χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. CECH-2004A CECH-2004B 7015485 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης DSC-RX10 Ελληνικά Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή ( Οδηγός Βοήθειας ) Οδηγός Βοήθειας είναι ένα Online εγχειρίδιο. Ανατρέξτε σε αυτόν για

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης NEX-6 Αρχείο του Κατόχου Ο αριθµός του µοντέλου και ο σειριακός αριθµός βρίσκονται στο κάτω µέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό

Διαβάστε περισσότερα