Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ"

Transcript

1 Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Σταυρουλάκη Αναστασία Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Οκταηχία αποτελεί το βυζαντινό όρο που περιγράφει το σύστημα των οκτώ ήχων που τυποποιούν τη λειτουργική υμνογραφία (Husmann, Heinrich 1980: 524,525). Αποτελεί την κωδικοποίηση του ρεπερτορίου της βυζαντινής μουσικής μέσω της μουσικής θεωρίας. Συνέπεια του συστήματος αυτού είναι η δημιουργία διάφορων μουσικών συλλογών, ταξινομημένες σύμφωνα με τον κινητό και ακίνητο εορτολογικό κύκλο (Αλυγιζάκης, Αντώνιος 1985: 115). Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις για την προέλευση του συστήματος των οκτώ ήχων. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι ρίζες της Οκταηχίας βρίσκονται στους τρόπους της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Άλλοι πάλι ερευνητές θεωρούν ότι ο βιβλικός ιουδαϊσμός και η λατρεία του Ναού του Σολομώντος περιέχουν τα πρώτα στοιχεία του οκτάηχου μουσικού συστήματος (Αλυγιζάκης, Αντώνιος 1985: 19,20). Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκαν οκτώ στιχηρά αναστάσιμα τροπάρια, το πρώτο από τα τρία που περιέχονται σε κάθε ήχο. Τα τροπάρια αυτά εντοπίστηκαν σε δεκαπέντε πηγές από τις οποίες επιλέχθηκαν προς μελέτη οι δέκα από αυτές (χειρόγραφοι κώδικες και εκδόσεις από τον 13 ο αιώνα μέχρι σήμερα). Η ανάλυση των τροπαρίων γίνεται με α) Δομικό και Μετρικό β) Τροπικό και Συντακτικό και γ) Ερμηνευτικό τρόπο. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΙΣ) Τα στιχηρά αναστάσιμα της Οκτωήχου αποτελούν μια συλλογή από εικοσιτέσσερα μικρά τροπάρια. Σε κάθε ήχο υπάρχουν τρία στιχηρά αναστάσιμα, τα οποία είναι γραμμένα σε απλή γλώσσα. Θεωρείται ότι ο Ιωάννης Δαμασκηνός υ- πήρξε ο συγγραφέας τους, όμως άλλες πηγές τα θεωρούν ανώνυμα. Στα χειρόγραφα της Μεταβυζαντινής περιόδου (Στιχηράρια και έπειτα Αναστασιματάρια) και στην Παρακλητική τα αναστάσιμα στιχηρά βρίσκονται πριν τα στιχηρά ανατολικά. Ψάλλονται στον Εσπερινό του Σαββάτου σε διαφορετικό ήχο κάθε εβδομάδα (Tillyard, H.J.W.,1949: XII). Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκαν προς ανάλυση το πρώτο στιχηρό αναστάσιμο από κάθε ήχο. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Τα παλαιότερα χειρόγραφα που βρέθηκαν να περιέχουν τα στιχηρά αναστάσιμα είναι οι κώδικες Βατοπεδίου 1491, Μ. Λαύρα Γ 71 και Παντοκράτορος 205 του 13 ου αιώνος. Ακόμη εντοπίστηκαν οι κώδικες Βατοπεδίου 1493 (14 ος αιώνας), Βατοπεδίου 1257 (18 ος αιώνας Πέτρου Πελοποννησίου στην Παλαιά γραφή) και Βατοπεδίου 1258 (ετ Πέτρου Πελοποννησίου στην Νέα γραφή). Έπειτα μελετήθηκαν από το πρωτότυπο οι κώδικες Π.Ι.Π.Μ Μ2 και Μ6 (Αναστασιματάριο Γερμανού Νέων Πατρών και Χρυσάφου του Νέου αντίστοιχα). Στη συνέχεια αναζητήθηκαν οι εξηγήσεις στη Νέα γραφή των χειρογράφων, τα οποία ήταν γραμμένα στην Παλαιά γραφή και ο κώδικας Ε.Β.Ε. 884 (14 ος αιώνας - αναθεωρημένο Στιχηράριο Κουκουζέλη). Η βιβλιοθήκη του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών διαθέτει την έκδοση της εξήγησης του Αναστασιματαρίου του 15 ου αιώνος, καθώς και του Αναστασιματαρίου του Πέτρου Πελοποννησίου. Η εξήγηση του Αναστασιματαρίου του Χρυσάφου του Νέου και των δεινών θέσεών του βρισκόταν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, συγκεκριμένα ήταν ο κώδικας Μ.Π.Τ. 758 και Μ.Π.Τ 702 (εξήγηση Χουρμουζίου) και ο κώδικας Μ.Π.Τ. 808 (εξήγηση Αποστόλου Κώνστα Χίου) αντίστοιχα 1. Στο Ίδρυμα Μεσογειακών Σπουδών μελετήθηκε ο κώδικας Ε.Β.Ε (Αναστασιματάριο Χρυσάφου του Νέου), ενώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου εντοπίστηκε 2 επίσης το ίδιο χειρόγραφο (κώδικας Δ.Β.Ρ. 1). Η έρευνα συμπληρώθηκε με την έκδοση του Αναστασιματαρίου του Πέτρου Πελοποννησίου (επεξεργασία Ιωάννου Πρωτοψάλτου - αργό και σύντομο), καθώς και με την μελέτη του κώδικα Ambrosianus A 139 sup (14 ος αιώνας). Οι κώδικες Βατοπεδίου 1491, Μ. Λαύρα Γ 71 και Παντοκράτορος 205 είναι όμοιοι, από αυτούς επιλέχθηκε ο Βατοπεδίου 1491 λόγω της μεγαλύτερης ευκρίνειάς του. Για τον ίδιο λόγο επιλέχθηκε ο κώδικας Ambrosianus A sup. 139 αντί του Βατοπεδίου Οι κώδικες Π.Ι.Π.Μ Μ2 και Μ6, καθώς και οι Δ.Β.Ρ. 1, Ε.Β.Ε 2220 είναι όμοιοι, επιλέχθηκαν οι κώδικες Δ.Β.Ρ. 1 και Ε.Β.Ε Οι κώδικες Βατοπεδίου 1458 και Μ.Π.Τ 702 δεν χρησιμοποιήθηκαν, προτιμήθηκαν οι εκδόσεις από την Πατριαρχική Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής, οι οποίες είχαν το ίδιο περιεχόμενο με τους παραπάνω κώδικες. 1 Τα χειρόγραφα αυτά αρχικά εντοπίστηκαν στον κατάλογο του Παπαδόπουλου Κεραμέως. (Παπαδόπουλος Κεραμέως, Α. (1963). Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη ήτοι κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκες του αγιοτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολυμιτικών και πάσης αποκείμενων ελληνικών κωδίκων, τομ. 5 ος, Bruxelles). 2 Ο κώδικας Δ.Β.Ρ. 1 αρχικά εντοπίστηκε από το άρθρο του Κ. Παπαδάκης. (Παπαδάκης, Κωνσταντίνος (1991), Τα χειρόγραφα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, Νέα Χριστιανική Κρήτη, ετ. Γ, 5-6).

2 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΩΝ Η βασική δομή της ανάλυσης καταγράφεται σε ένα γενικό πίνακα (βλ. πίνακα 1), ο οποίος περιλαμβάνει: Δομική και Μετρική ανάλυση. Στην δομική ανάλυση γίνεται χωρισμός των κειμένων των τροπαρίων σε περιόδους, στίχους και ημιστίχια. Στην μετρική ανάλυση γίνεται αρίθμηση των παραπάνω, καθώς και των συλλαβών τους. 3 Τροπική και Συντακτική ανάλυση. Στην τροπική ανάλυση καταγράφεται ο ήχος που είναι γραμμένο το τροπάριο, καθώς και οι εσωτερικές αλλαγές ήχων που μπορεί να προκύψουν 4. Η συντακτική ανάλυση χωρίζεται σε τρία επιμέρους τμήματα: Ι) γίνεται καταγραφή των μαρτυριών, του είδους των καταλήξεων 5 και των θέσεων ή γραμμών κάθε πηγής, ΙΙ) συγκεντρωτικός πίνακας θέσεων 6, όπου περιλαμβάνονται οι συμβολισμοί, ο εναρκτήριος φθόγγος, η τοποθέτηση και σε ποιο ημιστίχιο βρίσκονται όλες οι θέσεις (πίνακας 2). ΙΙΙ) γίνεται περιγραφή των πινάκων Ι και ΙΙ. Ερμηνευτική ανάλυση. Εντοπίζονται ο υψηλότερος και χαμηλότερος φθόγγος του τροπαρίου με σκοπό τον συσχετισμό κειμένου και μέλους. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι θέσεις 7 σημειώνονται σύμφωνα με το αγγλικό αλφάβητο και όχι με τις ακριβείς ονομασίες που κάποιες έχουν. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί παρατηρήθηκε ότι αρκετά συχνά επαναλαμβανόταν μια αλληλουχία σημαδιών μέσα σε ένα τροπάριο, χωρίς αυτή να αποτελεί κάποια συγκεκριμένη θέση 8. Η ονομασία αυτή των θέσεων (θέση a, θέση b, θέση c κ.τ.λ.) σε ότι αφορά την εμφάνισή τους ισχύει για α) ένα χειρόγραφο β) μια ομάδα χειρογράφων συγκεκριμένου στυλ και γ) το σύνολο των χειρογράφων της παρούσας συγκριτικής μελέτης. Οι θέσεις και οι γραμμές που σημειώνονται στην παρούσα μελέτη, όταν επαναλαμβάνονται συνήθως είναι ελαφρώς παραλλαγμένες. Αυτό αποτυπώνεται στην ανάλυση με τον τονισμό της θέσης ή της γραμμής (π.χ. θέση a, θέση a κ.τ.λ.). Ακόμη οι θέσεις και οι γραμμές μπορεί να χωρίζονται σε δύο ή και τρία μέρη και σε κάποιο άλλο σημείο του τροπάρίου να εμφανίζεται μόνο ένα μέρος τους. Αυτό αποτυπώνεται στην ανάλυση χωρίζοντάς τις με αριθμούς (π.χ. θέση a1, θέση a2 κ.τ.λ.). Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι μια θέση δεν έχει μια μόνιμη τοποθέτηση σε ένα ημιστίχιο, δηλαδή η ίδια θέση μπορεί να εμφανιστεί στην αρχή, στη μέση αλλά και στο τέλος ενός ημιστιχίου. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ΗΜΩΝ ΕΥΧΑΣ Α ΉΧΟΣ Η λέξη αμαρτιών είναι αυτή που κυρίως λαμβάνει τον χαμηλότερο φθόγγο. Επίσης στους κώδικες και τις εκδόσεις που είναι γραμμένοι στο νέο σύστημα γραφής (Μεταρρύθμιση 1814), συνήθως γίνεται αλλαγή γένους (από διατονικό σε χρωματικό). Η έκταση στις εκδοχές του τροπαρίου του Α ήχου, που είναι μελοποιημένες στη παλαιά γραφή, είναι μια επταφωνία 9 (ΠΑ ). Στις εκδοχές που είναι μελοποιημένες στο νέο σύστημα γραφής δεν υπάρχει ομοιομορφία. Οι εξηγήσεις του Παλαιού Στιχηραρίου έχουν έκταση πάνω από μια επταφωνία, ενώ αντίθετα το Αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου και η διασκευή του (Ιωάννης Πρωτοψάλτης), έχουν έκταση μικρότερης της επταφωνίας. ΤΟΝ ΠΡΟ ΑΙΩΝΩΝ ΕΚ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ Β ΉΧΟΣ Στις εκδοχές που είναι μελοποιημένες στο νέο σύστημα γραφής (εξηγήσεις Παλαιού Αναστασιματαρίου και Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου) παρατηρούνται συνεχείς μεταφορές ήχων. Ειδικότερα στην εξήγηση του Αναστασιματαρίου του 15 ου αιώνος από τον Χουρμούζιο υπάρχει η εξής ακολουθία: Β - ΝΕΝΑΝΩ // Β // Α - ΝΕΝΑΝΩ // Δ - ΝΕΝΑΝΩ // Β. Στην εξήγηση του Αναστασιματαρίου του Χρυσάφου του Νέου από τον Χουρμούζιο (Μ.Π.Τ 758) παρατηρείται η ακολουθία των ήχων: Β // πλ. Β - Β // ΝΕΝΑΝΩ // Β. Τέλος στο αργοσύντομο μέλος του Αναστασιματαρίου του Πέτρου του Πελοποννησίου (διασκευή Ιωάννου Πρωτοψάλτου) υπάρχει η εξής ακολουθία: Β // ΝΕΝΑΝΩ // Α - ΝΕΝΑΝΩ // Β. ΤΩ ΣΩ ΣΤΑΥΡΩ ΧΡΙΣΤΕ ΣΩΤΗΡ Γ ΉΧΟΣ Η εξήγηση του Αναστασιματαρίου του Χρυσάφου του Νέου από τον Χουρμούζιο (Μ.Π.Τ 758) αποτελεί τη μοναδική πηγή όπου παρατηρείται η μεταφορά του μέλους για λίγο διάστημα από τον Γ στον Α ήχο. Η έκταση σε όλες τις εκδοχές του τροπαρίου αυτού είναι περίπου μια επταφωνία, με μοναδική εξαίρεση το Ambrosianus A 139 sup. (- ΔΙ ). ΤΟΝ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝ Δ ΉΧΟΣ Όλες οι πηγές βρίσκονται στον Δ ήχο εκτός από το σύντομο μέλος του Αναστασιματαρίου του Πέτρου του Πελοποννησίου (διασκευή Ιωάννου Πρωτοψάλτου), όπου το μέλος ψάλλεται στον ήχο Λέγετο. 3 Κάθε συλλαβή του κειμένου ισοδυναμεί με το αντίστοιχο μέτρο της ευρωπαϊκής μουσικής. 4 Η μεταφορά από ένα ήχο σε κάποιο άλλο κατά τη διάρκεια ενός τροπαρίου αποτελεί μια μετατροπία στην ορολογία της ευρωπαϊκής μουσικής. 5 Πρέπει να σημειωθεί πως για τα τροπάρια του Παλαιού Στιχηραρίου η ταξινόμηση των καταλήξεων είναι υποθετική. Στον συγκεντρωτικό πίνακα των χειρογράφων και εκδόσεων κάθε ήχου η υποθετική αυτή ταξινόμηση υποδηλώνεται βάζοντας το είδος των καταλήξεων των τροπαρίων αυτών μέσα σε παρένθεση. 6 Η συντακτική ανάλυση ΙΙ αποτελεί ξεχωριστό πίνακα. 7 Θέσεις αποτελούν «τα μελωδικά υποδείγματα που απαρτίζουν τις μουσικές φράσεις». (Αλυγιζάκης, Αντώνιος 1985: 82) 8 Η έννοια της θέσης δηλαδή ισοδυναμεί με την έννοια του μοτίβου της ευρωπαϊκής μουσικής. 9 Η επταφωνία αποτελεί την οκτάβα αντίστοιχα στην ευρωπαϊκή μουσική.

3 Η έκταση των όλων των εκδοχών του τροπαρίου αυτού είναι περίπου μια επταφωνία, ενώ αντίθετα στο Αναστασιματάριο του 15 ου αιώνος η έκτασή του την υπερβαίνει κατά πολύ (κάτω ΔΙ- ). ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΛ. Α ΉΧΟΣ Όλες οι πηγές βρίσκονται στον πλ. Α ήχο και δεν γίνεται καμία μεταφορά σε άλλον ήχο, ενώ η έκτασή τους είναι περίπου μια επταφωνία. ΝΙΚΗΝ ΕΧΩΝ ΧΡΙΣΤΕ ΠΛ. Β ΉΧΟΣ Στις εκδοχές που είναι μελοποιημένες στο νέο σύστημα γραφής (εξηγήσεις Παλαιού Αναστασιματαρίου και Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου) παρατηρούνται συνεχείς μεταφορές ήχων, όπως συνέβη αντίστοιχα και στον Β ήχο νωρίτερα. Ειδικότερα στην εξήγηση του Αναστασιματαρίου του 15 ου αιώνος από τον Χουρμούζιο υπάρχει η εξής ακολουθία: ΠΛ. Β // Β // ΝΕΝΑΝΩ // Δ - ΝΕΝΑΝΩ. Στην εξήγηση του Αναστασιματαρίου του Χρυσάφου του Νέου από τον Χουρμούζιο (Μ.Π.Τ 758) παρατηρείται η ακολουθία των ήχων: ΠΛ. Β // Β // ΝΕΝΑΝΩ. Τέλος στο αργοσύντομο μέλος του Αναστασιματαρίου του Πέτρου του Πελοποννησίου και στη διασκευή του από τον Ιωάννη Πρωτοψάλτη υπάρχει η εξής ακολουθία: ΠΛ. Β // Α - ΝΕΝΑΝΩ // Α - ΝΕΝΑΝΩ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το τροπάριο αυτό στις συγκεκριμένες αυτές πηγές δεν καταλήγει στον ήχο από τον οποίο ξεκίνησε. Σε θεωρητικά εγχειρίδια του Μεσαίωνα γίνονται ιδιαίτερες αναφορές για το συγκεκριμένο τροπάριο 10. ΔΕΥΤΕ ΑΓΑΛΛΙΑΣΩΜΕΘΑ ΒΑΡΥΣ ΗΧΟΣ Σε όλες τις πηγές είναι εμφανής μια ομοιογένεια ως προς τις γραμμές και τις καταλήξεις, κάτι που δεν συμβαίνει, τουλάχιστον όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, στους άλλους ήχους. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το αρχικό μέλος παρέμεινε σχεδόν ανέπαφο, παρά τις αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των χρόνων. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΥΜΝΟΝ ΠΛ. Δ ΉΧΟΣ Οι λέξεις που λαμβάνουν το χαμηλότερο φθόγγο είναι οι Χριστέ και Αναστάσεως, το γεγονός αυτό πρέπει να επισημανθεί, αφού οι λέξεις αυτές συνήθως λαμβάνουν τον υψηλότερο φθόγγο. Όλες οι εκδοχές του τροπαρίου έχουν έκταση μικρότερη της επταφωνίας, εκτός από τον κώδικα Μ.Π.Τ. 758, ο- ποίος την ξεπερνά (ΖΩ ). ΔΕΙΝΕΣ ΘΕΙΣ Στο χειρόγραφο Μ.Π.Τ. 808 ο Απόστολος Κώνστας Χίος εξηγεί τις δεινές θέσεις του Παλαιού Αναστασιματαρίου γραμμένο από τους Γερμανό Νέων Πατρών και το Χρυσάφη το Νέο στην μεσοβυζαντινη γραφή. Παρακάτω θα γίνει μια σύγκριση με το Παλαιό Αναστασιματάριο του Χρυσάφου του Νέου και συγκεκριμένα με το χειρόγραφο Ε.Β.Ε 2220 καθώς επίσης και με την εξήγηση του Παλαιού Αναστασιματαρίου από τον Χουρμούζιο, χειρόγραφο Μ.Π.Τ 758. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΙΣ Σημαντικό ρόλο στην εξήγηση των δεινών θέσεων παίζουν τα άφωνα σημάδια, γιατί διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό το μέλος (Στάθης, Γρηγόριος 1982: 50). Επομένως η γραφή των δεινών θέσεων δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, όμως με τη συμβολή των άφωνων (κόκκινων) σημαδιών δημιουργείται ένα σύνθετο και σημαντικής δυσκολίας μέλος (Στάθης, Γρηγόριος: 59). Η μορφολογική δομή των δεινών θέσεων χαρακτηρίζεται από τη σύνδεση δυο-τριών ή και έξι-επτά απλών θέσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά (Στάθης, Γρηγόριος: 55) τους είναι: α) τα μεγάλα υπερβατά διαστήματα (τριφωνίες-επταφωνίες) β) τα χειρονομικά σημάδια γ) οι αλλαγές από το διατονικό στο χρωματικό γένος και αντίστροφα δ) ο τονισμός μιας λέξης ή φράσης του ποιητικού κειμένου ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ Οι εξηγήσεις του Χίου και του Χουρμούζιου παρουσιάζουν γενικότερα πολλές ομοιότητες με ουσιαστική διάφορα τη γραφή, ο Χίος χρησιμοποιεί τη μεσοβυζαντινη ενώ ο Χουρμούζιος τη νεοβυζαντινή γραφή. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου ο Χουρμούζιος παρουσιάζει ιδιαίτερα αναλυτικές εξηγήσεις σε σχέση με τον Χίο, ο οποίος απλά επαναλαμβάνει το μέλος του Παλαιού Αναστασιματαρίου. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει γιατί ο Χίος ίσως να μην θεωρούσε απαραίτητο την εξήγηση κάποιων δεινών θέσεων λόγω της συχνότητας εμφάνισής τους. 10 βλ. θεωρητικά εγχειρίδια Ψευδο Δαμασκηνού, Γαβριήλ Ιερομονάχου και Μανουήλ Χρυσάφη. Wolfram, G & Hannick, Chr, (1997) Die Erotapokriseis des Pseudo- Damaskenos zum Kirchengesang, Wien: MMB, Hannick, Chr & Wolfram, G (1985), Gabriel Hieromonachos Abhandlung uber den Kirchengesang, Wien:MMB και Conomos, D.E., (1985), The Treatise of Manuel Chrysaphes, the Lampadarios: on the Theory of the Art of Chantingand on Certain Erroneos Views That Some Hold About it (Mount Athos, Iviron Monastery MS 1120 [July, 1458]), Corpus Scriptorum de re musica, Band II, Wien: Osterreichishe Akademie der issenschaften, Kommission fur Byzantinistik

4 Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα τροπάρια ΤΟΝ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝ (Τέταρτος ήχος), ΔΕΥΤΕ ΑΓΑΛΛΙΑΣΩΜΕΘΑ (Βαρύς ήχος) και ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΥΜΝΟΝ (πλάγιος του Τετάρτου ήχος), έχουν εξηγηθεί ολόκληρα από τον Χίο, αυτό ίσως σημαίνει ότι ολόκληρα τα τροπάρια αποτελούν δεινές θέσεις. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι δεσπόζοντες και καταληκτήριοι φθόγγοι όλων των χειρογράφων συγκεντρωτικά. Οι φθόγγοι αυτοί αποτελούν το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό των ήχων. Γίνεται διαχωρισμός σε περιόδους, οι οποίες αντιστοιχούν στην εξέλιξη του στιχηραρικού μέλους από υφολογικής άποψης. Η πρώτη περίοδος είναι το Παλαιό στιχηράριο, που διαχωρίζεται στο Κλασσικό ή Παλαιόν, στο Νέο Καλλωπισμό (Χρυσάφης ο Νέος και Γερμανός Νέων Πατρών) και το Δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου 11. Τα μέλη αυτής της περιόδου είναι μόνο αργοσύντομα. Η δεύτερη περίοδος είναι το Νέο στιχηράριο (Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου και η επεξεργασία του από τον Ιωάννη Πρωτοψάλτη), το οποίο περιέχει αργά (αργοσύντομα) και σύντομα μέλη (Αλεξάνδρου, Μαρία : 25. Όλα τα προαναφερθέντα είδη του στιχηραρικού μέλους βρέθηκαν σε ΜΒκαι ΝΒ γραφή 12, με μοναδική εξαίρεση το σύντομο μέλος του Νέου στιχηραρίου, το οποίο εντοπίστηκε μόνο σε ΝΒ γραφή. Στον πίνακα αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται το Αναστασιματάριο του 15 ου αιώνος και οι κώδικες Μ. Π. Τ. 758 και 808, που αποτελούν τις εξηγήσεις του Παλαιού Στιχηραρίου και του Αναστασιματαρίου του Χρυσάφου του Νέου αντίστοιχα. Οι φθόγγοι που βρίσκονται σε παρένθεση (δεσπόζοντες) συναντώνται πολύ λιγότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Στα χειρόγραφα του Παλαιού στιχηραρίου της ΜΒ γραφής (Βατοπεδίου 1491 και Ambrosianus A sup. 139), καθώς και στο αργοσύντομο μέλος της ΝΒ γραφής (Πέτρου Πελοποννησίου και η επεξεργασία του Ιωάννη Πρωτοψάλτη), υπάρχουν φορές που δεν συμπίπτουν οι δεσπόζοντες και καταληκτήριοι φθόγγοι τους και στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται με διαζευκτικές γραμμές. Στον πίνακα 3 παρατηρείται λοιπόν ότι το βυζαντινό μέλος δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά με το πέρασμα του χρόνου. Ο J. Raasted στη μελέτη του για την αναθεώρηση του Στιχηραρίου από τον Ι. Κουκουζέλη χωρίζει σε δύο ομάδες κώδικες του 14 ου αιώνα και προσπαθεί να προσδιορίσει πια ομάδα αντιπροσωπεύει την αναθεώρηση αυτή και πια είναι μεταγενέστερη (Jorgen, Raasted 1995: 262). Οι κώδικες αυτοί είναι: Α) Ambrosianus A sup. 139, E.B.E. 888 και το Σινά 1230 Β) Διονυσίου 386, Βατοπεδίου 1493, Ε.Β.Ε. 883, 884 και ο κώδικας Neglectus Από αυτούς μελετήθηκαν οι κώδικες Ambrosianus A 139 sup., E.B.E. 888, από την ομάδα Α και οι Βατοπεδίου 1493, Ε.Β.Ε. 883 και Ε.Β.Ε. 884, από την ομάδα Β. Παρατηρήθηκε ότι μόνο ο Ambrosianus A 139 sup. και ο Βατοπεδίου 1493 περιέχουν τα συγκεκριμένα τροπάρια που αφορούν την παρούσα εργασία. Οι κώδικες αυτοί παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες αλλά και κάποιες μικρές διαφορές. Το γεγονός αυτό εξηγεί ίσως και την τοποθέτησή τους σε διαφορετικές ομάδες από τον Raasted. Από τη συγκριτική μελέτη των αναστάσιμων στιχηρών παρατηρείται ότι ο κώδικας Βατοπεδίου 1491 του 13 ου αιώνα, που αντιπροσωπεύει την παράδοση του Παλαιού Στιχηραρίου και οι κώδικες Ambrosianus A sup. 139 και Βατοπεδίου 1493, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την αναθεώρηση του Στιχηραρίου από τον Κουκουζέλη δεν έχουν άμεση σχέση. Η ομοιότητες που παρατηρούνται είναι συνήθως στην αρχή και στο τέλος κάθε τροπαρίου, κάτι όμως που δεν συμβαίνει πάντα. Επίσης επιβεβαιώνεται η άποψη του Ο. Strunk για τη στιλιστική τάση του Κουκουζέλη να χρησιμοποιεί υψηλότερη έκταση για το μέλος, σε σχέση με το παλαιότερο ρεπερτόριο 13. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των παραπάνω χειρογράφων με το Αναστασιματάριο του Χρυσάφου του Νέου (Δ.Β.Ρ. 1). Παρατηρείται ότι ο κώδικας Δ.Β.Ρ. 1 (18 ος αιώνας) παρουσιάζει ομοιότητες και μάλιστα μεγάλες μόνο με τον κώδικα Βατοπεδίου 1491 (13 ος αιώνας). Οι όποιες ομοιότητες με τους κώδικες Ambrosianus A 139 sup. και Βατοπεδίου 1493, προκύπτουν από τις ομοιότητές τους με τον Βατοπεδίου Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι για ποιο λόγο ο Χρυσάφης ο Νέος δεν έλαβε υπόψη του την αναθεώρηση του Κουκουζέλη. 11 Στην παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνονται μόνο το Παλαιόν στιχηράριο και το στιχηράριο του Νέου Καλλωπισμού. 12 ΜΒ= μεσοβυζαντινή και ΝΒ= νεοβυζαντινή 13 «When Strunk investigate the marginal repertory, he observed a stylistic tendency: the Koukouzelian readings often used a higher register than the older tradition.». ( Raassted, Jorgen 1995: 275) Ο J. Raasted συμφωνεί με την άποψη του Strunk και παραθέτει με τη σειρά του επιμέρους παρατηρήσεις.

5 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1. Αλεξάνδρου, Μ ( ). Σημειώσεις για το μάθημα: Μορφολογία και ανάλυση της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής V Θεωρητικά. Θεσσαλονίκη. 2. Αλυγιζάκης, Αντ. (1985). Η Οκταηχία στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρνάρα. 3. Husmann, H (1980). λήμμα «Oktoechos», The New GROVE Dictionary of Music and Musicians Raasted, J (1995). Koukouzeles Revision of the Sticherarion and Sinai 1230, Spolia Berolinesia: Berliner Beitraege zur Medievistik, B Στάθης,Γρ (1982). Δεινές θέσεις και εξήγησις, Θεολογία ΜΓ/3, Tillyard, H.J.W. (1949). The hymns of the Octoechos, partii, Copenhagen: MMB. ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ( Ι ) Βατοπεδίου 1491 φ. 342 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΗΜΙΣΤΙΧΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΗΧΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ /ΦΘΟΓΓΟΣ ΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ (ΕΙΔΟΣ) ΘΕΙΣ/ ΓΡΑΜΜΕΣ I A 1 ΤΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ΗΜΩΝ ΕΥΧΑΣ, 9 Α KE εντελής a 2 ΠΡΟΣΔΕΞΑΙ ΑΓΙΕ ΚΥΡΙΕ, 9 ΠΑ εντελής b 1, a 1, b 2 B 3 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΜΙΝ, 6 ΚΕ εντελής c 4 ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ, 7 ΚΕ ΔΙΚΕ ατελής - II Γ 5 ΟΤΙ ΜΟΝΟΣ ΕΙ Ο ΔΕΙΞΑΣ, 8 ΚΕ εντελής c' ( a' 1 ) 6 ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΤΗΝ ΑΝΑ- ΣΤΑΣΙΝ. 8 ΚΕ τελική d, b' ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ενδεικτικός πίνακας Δομικής Μετρικής και Συντακτικής Ανάλυσης Ι (παράδειγμα Α ήχου)

6 ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Α' ΉΧΟΣ: ΤΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ΗΜΩΝ ΕΥΧΑΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΦΘΟΓΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΓΡΑΜ- ΜΗΣ ΗΜΙΣΤΙΧΙΟ a a 1 ΚΕ μεσαία 1 ο a' 1 ΚΕ καταληκτήρια 5 ο a'' 1 ΚΕ μεσαία 2 ο a 2 ΔΙ καταληκτήρια 1 ο b b 1 αρχική 2 ο b' 1 ΝΗ μεσαία 1 ο b 2 ΒΟΥ καταληκτήρια 2 ο b' 2 καταληκτήρια 6 ο c ΒΟΥ γραμμή 3 ο c' ΒΟΥ γραμμή 5 ο d αρχική 6 ο e ΚΕ καταληκτήρια 1 ο e' ΚΕ αρχική 2 ο e'' ΚΕ μεσαία 5 ο f f 1 ΚΕ μεσαία 1 ο f ' ΚΕ μεσαία 1 ο f 1 ΔΙ μεσαία 3 o, 5 o f 1 ΚΕ μεσαία 3 ο f 2 ΝΗ καταληκτήρια 1 ο f 2 ΓΑ καταληκτήρια 2 o, 5 o ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ενδεικτικός πίνακας Συντακτικής ανάλυσης ΙΙ (παράδειγμα Α ήχου) ΗΧΟΙ ΠΑΛΑΙΟΝ ΜΒ ΓΡΑΦΗ ΝΕΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΜΒ ΓΡΑΦΗ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟ ΜΒ ΓΡΑΦΗ ΝΕΟΝ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟ ΝΒ ΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΜΟ ΝΒ ΓΡΑΦΗ Δ Κ Δ Κ Δ Κ Δ Κ Δ Κ Α' ΠΑ, ΚΕ ΚΕ ΠΑ, ΚΕ ΚΕ ΚΕ, ΚΕ ΠΑ, ΓΑ ΠΑ ΠΑ, ΔΙ ΠΑ Β' Γ' Δ ΠΛ. Α' ΔΙ,, (ΚΕ), (ΚΕ // ), ΒΟΥ ΚΕ, (ΠΑ) ΠΛ. Β' ΚΕ, ΔΙ ΒΟΥ ΒΑΡΥΣ ΠΛ. Δ' ΠΑ, ΓΑ // ΚΕ,, ΔΙ, (ΚΕ) ΔΙ,, (ΚΕ, ΒΟΥ ) ΓΑ, ΚΕ,, ΒΟΥ, ΔΙ ΔΙ,, (ΚΕ) ΚΕ,, ΒΟΥ, ΔΙ, ΒΟΥ ΒΟΥ, ΔΙ ΔΙ ΠΑ, ΔΙ ΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συγκεντρωτικός πίνακας δεσποζόντων και καταληκτήριων φθόγγων. (Δ= Δεσπόζοντες, Κ= Καταληκτήριοι) ΔΙ ΠΑ, ΚΕ ΔΙ ΠΑ, ΚΕ ΔΙ ΒΟΥ, ΔΙ, ΚΕ ΒΟΥ ΒΟΥ, ΚΕ, ΝΗ, ΠΑ, ΚΕ ΠΑ, ΔΙ ΚΕ,, (ΒΟΥ, ΔΙ, ) ΔΙ ΓΑ ΠΑ, ΚΕ ΠΑ ΠΑ // ΒΟΥ ΠΑ, ΔΙ ΚΕ, ( ) ΒΟΥ ΚΕ ΒΟΥ ΠΑ, ΔΙ ΠΑ ΒΟΥ, ΔΙ ΒΟΥ ΓΑ // ΔΙ ΠΑ, ΓΑ ΓΑ ΠΑ, ΓΑ ΓΑ ΠΑ, ΓΑ ΓΑ ΓΑ, ΔΙ ΓΑ ΔΙ ΔΙ,, ΠΑ,, ΔΙ ΝΗ, ΒΟΥ, ΔΙ ΝΗ ΝΗ, ΒΟΥ, ΔΙ ΝΗ

Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευαγγέλου Βασιλειάδη ΑΜ 16/05 Επιβλέπων Καθηγητής: π. Νεκτάριος Πάρης, Επ. Καθ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Η - ΙΑ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΗΧΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΗΧΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΗΧΩΝ» ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΧΑΜΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΗΧΟΣ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. Πως να συνθέσετε βυζαντινή μουσική χρησιμοποιώντας τους καταλόγους με τις μουσικές θέσεις.

Παράδειγμα. Πως να συνθέσετε βυζαντινή μουσική χρησιμοποιώντας τους καταλόγους με τις μουσικές θέσεις. Παράδειγμα Πως να συνθέσετε βυζαντινή μουσική χρησιμοποιώντας τους καταλόγους με τις μουσικές θέσεις. Οι παρακάτω σελίδες είναι μια μικρή εργασία παράδειγμα που δείχνει πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Υοιτήτρια: Καραΐσκου Φρύσα. Τπεύθυνος καθηγητής: κούλιος Μάρκος

Πτυχιακή εργασία: Υοιτήτρια: Καραΐσκου Φρύσα. Τπεύθυνος καθηγητής: κούλιος Μάρκος Πτυχιακή εργασία: «υγκριτική μελέτη των θεωρητικών Κ.Μαρμαρινού, Κων/νου πρωτοψάλτη και Π.Κηλτζανίδου στην οικογένεια του μακάμ Ράστ με βάση τον Νη, σε αντιπαραβολή με σύγχρονα θεωρητικά κείμενα» Υοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Το 1964, µετά το πέρας των γυµνασιακών του σπουδών, µετέβη στο Παρίσι, όπου σπούδασε Μαθηµατικά, Κυβερνητική και Μουσικό Αυτοµατισµό. Στο Παρίσι, υπό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας).

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας). Ζωρζ Μπιζέ [George Bizet] (1836-1875) Γάλλος συνθέτης Συµφωνία αρ. 1, σε Ντο µείζονα Η µία και µοναδική συµφωνία του γάλλου συνθέτη του 19 ου αιώνα Ζωρζ Μπιζέ, ήταν ένα από τα πρώτα του έργα και γράφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Το scratch διαθέτει αρκετά μεγάλη ποικιλία έτοιμων ενσωματωμένων ηχητικών clips τα οποία θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα και θα σας βάλουν σε πειρασμό να πειραματιστείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ανασκευάσει μια τεράστια πλάνη των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη στην ερμηνεία εκκλησιαστικών μελών. Η περίπτωση των ερμηνειών των Θρασύβουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 Οι ήχοι που χρησιμοποιούμε στη μουσική λέγονται νότες ή φθόγγοι και έχουν επτά ονόματα : ντο - ρε - μι - φα - σολ - λα - σι. Η σειρά αυτή επαναλαμβάνεται πολλές φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Το θέμα που θα αναπτυχθεί πρέπει να ευρίσκεται εντός του κύκλου ενδιαφέροντος του φοιτητή. Ο-Η φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ]

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] 2013 Μουσικό Γυμνάσιο / Λύκειο Ιλίου Ευαγγελία Λουκάκη [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] Σημειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Αρμονίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ Στην Αρµονία συναντώνται συνηχήσεις-συγχορδίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Απόστολος Σιόντας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η τονικότητα ΝΤΟ µείζων Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης Παλλήνη 2010 Πρόλογος Καθώς θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η γνώση του περιεχοµένου του µουσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης. Ενορχήστρωση Ι Μάθηµα 4ο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης. Ενορχήστρωση Ι Μάθηµα 4ο Ενορχήστρωση Ι Μάθηµα 4ο Συµφωνία Ν.35 Haffner W.A. Mozart Αναλυση 1ου Μέρους Ορχηστρικό unisono Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Μουσικών Σπουδών Ενορχήστρωση Ι Μαρωνίδης ηµήτρης f = tutti

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινή Λογοτεχνία

Βυζαντινή Λογοτεχνία Βυζαντινή Λογοτεχνία Βυζαντινή Λογοτεχνία Το Βυζάντιο υπήρξε ο μοναδικός χώρος ελληνικής παιδείας κατά τους μέσους αιώνες και η βυζαντινή λογοτεχνία είναι η πνευματική έκφραση του μεσαιωνικού ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 20-11-2015 Αρ. Πρωτ. 188140/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινή Μουσική Του ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΚΙΜΩΝΑ - 1 -

Βυζαντινή Μουσική Του ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΚΙΜΩΝΑ - 1 - Βυζαντινή Μουσική Του ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΚΙΜΩΝΑ - 1 - Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή Βυζαντινή µουσική σελ 3 Κεφάλαιο 2 ο Ιστορική αναδροµή σελ 4-8 Κεφάλαιο 3 ο Χαρακτηριστικά της βυζαντινής µουσικής σελ 9-12

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Περιεχόµενα Πρόλογος για τον µαθητή...2 1. Το µενού πλοήγησης...3 2. Κουµπιά / εντολές πλοήγησης...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΝΑ-ΠΑΖΑΡΖΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Βήματα για την εκπόνηση εργασίας 1 ο -Επιλογή του Θέματος Είτε επιλέξει κάποιος το θέμα μόνος του είτε από λίστα θεμάτων του καθηγητή,πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

Οι μαθητές μελετούν ένα συγκεκριμένο κείμενο από το εγχειρίδιο της Ιστορίας και

Οι μαθητές μελετούν ένα συγκεκριμένο κείμενο από το εγχειρίδιο της Ιστορίας και Τίτλος Η στάση του Νίκα Περίληψη Οι μαθητές μελετούν ένα συγκεκριμένο κείμενο από το εγχειρίδιο της Ιστορίας και προσπαθούν να προσδιορίσουν και να οργανώσουν τις αξιομνημόνευτες πληροφορίες που περιέχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

3-10-2012 : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ. Τάνγκραµ

3-10-2012 : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ. Τάνγκραµ 3-10-2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ Τάνγκραµ Το τάνγκραµ είναι ένα παλιό κινέζικο παιχνίδι που χρονολογείται πριν το 18 ο αιώνα. Οι πρώτες δηµοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων

«Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων «Εύδοξος» - Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής, Άρχων Υμνωδός της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Πρωτοψάλτης, ερμηνευτής, συνθέτης, ερευνητής της βυζαντινής μουσικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: Θέματα Μουσικής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2013 ΤΑΞΗ: Β Κατεύθυνσης ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 7:45 10:15 πμ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),(

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περίληψη (Abstract),( ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη (Abstract),( στην ελληνική και αγγλική γλώσσα Λέξεις κλειδιά Εισαγωγή Επικρατούσες απόψεις Ορισμοί Η Η επιστημονική υπόθεση Περιγραφή αιτιολόγηση της έρευνας ή εφαρμογής Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΟΡΕΥΜΑ. Κώστα & Τάσου Φωτόπουλου, µουσικών, ερευνητών. Η παλαιά βυζαντινή µουσική γραφή, η λεγόµενη σηµειογραφία ή

ΤΟ ΧΟΡΕΥΜΑ. Κώστα & Τάσου Φωτόπουλου, µουσικών, ερευνητών. Η παλαιά βυζαντινή µουσική γραφή, η λεγόµενη σηµειογραφία ή 1 ΤΟ ΧΟΡΕΥΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Κώστα & Τάσου Φωτόπουλου, µουσικών, ερευνητών Η παλαιά βυζαντινή µουσική γραφή, η λεγόµενη σηµειογραφία ή παρασηµαντική 1, από τον ΙΒ αιώνα περίπου 2 µέχρι το 1814

Διαβάστε περισσότερα

Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΜ 78 ΧΕ

Λαλιώτη Πολιτισμική και μουσική ανθρωπολογία Ι ΥΚ-2 1 ΜΜ 78 ΧΕ Υποχρεωτικά Κορμού ιδάσκων Μάθημα Είδος Νέο Έτο Κωδ (νπ) Χειμερινό Μαλιάρας Συνοπτική Ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής ΙΙ ΥΚ-1 1 ΜΜ 95 ΕΕ Μαλιάρας Ιστορία της Νεοελληνικής έντεχνης μουσικής ΥΚ-1 3 ΜΣ 39

Διαβάστε περισσότερα

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμια Τμήμα Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου) 2014 2013 2012 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 19.964

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματος. Είδος. Έτος. ΜΣ 06 Λιάβας Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική Μουσική Υ 1 χειμ. εξ. Ελληνική παραδοσιακή μουσική ΥΚ

Μαθήματος. Είδος. Έτος. ΜΣ 06 Λιάβας Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική Μουσική Υ 1 χειμ. εξ. Ελληνική παραδοσιακή μουσική ΥΚ Τίτλος στο παλαιό Τίτλος Υποχρεωτικά ΜΣ 06 Λιάβας Εισαγωγή στην Ελληνική Δημοτική Μουσική Υ 1 χειμ. εξ. Ελληνική παραδοσιακή μουσική ΥΚ ΜΣ 03 Μπαλαγεώργος Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία Υ 1 χειμ.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό "Εὐλόγησον τὸν στέφανον" της 1ης της Ινδίκτου, Πέτρου Μπερεκέτου, σε ήχο πλ. α

Το κοινωνικό Εὐλόγησον τὸν στέφανον της 1ης της Ινδίκτου, Πέτρου Μπερεκέτου, σε ήχο πλ. α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TMHMA MOYΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-13 Το κοινωνικό "Εὐλόγησον τὸν στέφανον" της 1ης της Ινδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009

L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 L 292/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.11.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων 3704 00 Πλάκες, ταινίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηλιά ένας χώρος αφήγησης

Η Μηλιά ένας χώρος αφήγησης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Σταδίου 5, 10562, Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού Ενότητα 3: Ρυθμική Αγωγή Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Σκοποί ενότητας Γνωριμία με το Σύστημα Ρυθμικής Emil Jaques

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Φ.Α., k. KΟΥΤΣΙΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Φ.Α., k. KΟΥΤΣΙΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Φ.Α., k. KΟΥΤΣΙΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ Παραδοσιακός χορός Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Μουσικές Πράξεις Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Οι Mουσικές Πράξεις είναι ένα μουσικό εκπαιδευτικό λογισμικό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει: Ένα σημαντικό βοήθημα για

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

Β' Εξαμήνου. Γ Εξάμηνο. Δ Εξάμηνο

Β' Εξαμήνου. Γ Εξάμηνο. Δ Εξάμηνο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α' Εξάμηνο 1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι 1/9/2009 10:00-12:00 13-14 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ) ΜΟΥΣΙΚΗ Ι 2/9/2009 17:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

& percussion. Boomwhackers. Π ο τ έ έ ν α κ ρ ο υ σ τ ό δ ε ν ε ί χ ε τ έ τ ο ι ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς

& percussion. Boomwhackers. Π ο τ έ έ ν α κ ρ ο υ σ τ ό δ ε ν ε ί χ ε τ έ τ ο ι ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς & percussion Boomwhackers Π ο τ έ έ ν α κ ρ ο υ σ τ ό δ ε ν ε ί χ ε τ έ τ ο ι ε ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς & percussion Βαλτετσίου 15, 10680 Αθήνα Τ: 210 3645147, F: 210 3645149 Ζακύνθου 7, 31100 Λευκάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 1: Σύνολα Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Αριστοτέλειο, Ερμού 61 ), Γραμματολογία τ.α, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριστοτέλειο,

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί

Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί Πρακτικά ημερίδας έναρξης ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 20 Οκτωβρίου 2012 Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί Ημερίδα έναρξης στο Βουργαρέλι στις 20 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΣΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική στο Βυζάντιο και στην Χριστιανική ύση. Επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Με µεγάλη µου χαρά βρίσκοµαι σήµερα κοντά σας χωρίς να ανήκω στην ευγενή χορεία εκείνων

Διαβάστε περισσότερα