Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ"

Transcript

1 Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Σταυρουλάκη Αναστασία Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ., ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Οκταηχία αποτελεί το βυζαντινό όρο που περιγράφει το σύστημα των οκτώ ήχων που τυποποιούν τη λειτουργική υμνογραφία (Husmann, Heinrich 1980: 524,525). Αποτελεί την κωδικοποίηση του ρεπερτορίου της βυζαντινής μουσικής μέσω της μουσικής θεωρίας. Συνέπεια του συστήματος αυτού είναι η δημιουργία διάφορων μουσικών συλλογών, ταξινομημένες σύμφωνα με τον κινητό και ακίνητο εορτολογικό κύκλο (Αλυγιζάκης, Αντώνιος 1985: 115). Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις για την προέλευση του συστήματος των οκτώ ήχων. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι οι ρίζες της Οκταηχίας βρίσκονται στους τρόπους της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Άλλοι πάλι ερευνητές θεωρούν ότι ο βιβλικός ιουδαϊσμός και η λατρεία του Ναού του Σολομώντος περιέχουν τα πρώτα στοιχεία του οκτάηχου μουσικού συστήματος (Αλυγιζάκης, Αντώνιος 1985: 19,20). Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκαν οκτώ στιχηρά αναστάσιμα τροπάρια, το πρώτο από τα τρία που περιέχονται σε κάθε ήχο. Τα τροπάρια αυτά εντοπίστηκαν σε δεκαπέντε πηγές από τις οποίες επιλέχθηκαν προς μελέτη οι δέκα από αυτές (χειρόγραφοι κώδικες και εκδόσεις από τον 13 ο αιώνα μέχρι σήμερα). Η ανάλυση των τροπαρίων γίνεται με α) Δομικό και Μετρικό β) Τροπικό και Συντακτικό και γ) Ερμηνευτικό τρόπο. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ (ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΙΣ) Τα στιχηρά αναστάσιμα της Οκτωήχου αποτελούν μια συλλογή από εικοσιτέσσερα μικρά τροπάρια. Σε κάθε ήχο υπάρχουν τρία στιχηρά αναστάσιμα, τα οποία είναι γραμμένα σε απλή γλώσσα. Θεωρείται ότι ο Ιωάννης Δαμασκηνός υ- πήρξε ο συγγραφέας τους, όμως άλλες πηγές τα θεωρούν ανώνυμα. Στα χειρόγραφα της Μεταβυζαντινής περιόδου (Στιχηράρια και έπειτα Αναστασιματάρια) και στην Παρακλητική τα αναστάσιμα στιχηρά βρίσκονται πριν τα στιχηρά ανατολικά. Ψάλλονται στον Εσπερινό του Σαββάτου σε διαφορετικό ήχο κάθε εβδομάδα (Tillyard, H.J.W.,1949: XII). Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκαν προς ανάλυση το πρώτο στιχηρό αναστάσιμο από κάθε ήχο. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Τα παλαιότερα χειρόγραφα που βρέθηκαν να περιέχουν τα στιχηρά αναστάσιμα είναι οι κώδικες Βατοπεδίου 1491, Μ. Λαύρα Γ 71 και Παντοκράτορος 205 του 13 ου αιώνος. Ακόμη εντοπίστηκαν οι κώδικες Βατοπεδίου 1493 (14 ος αιώνας), Βατοπεδίου 1257 (18 ος αιώνας Πέτρου Πελοποννησίου στην Παλαιά γραφή) και Βατοπεδίου 1258 (ετ Πέτρου Πελοποννησίου στην Νέα γραφή). Έπειτα μελετήθηκαν από το πρωτότυπο οι κώδικες Π.Ι.Π.Μ Μ2 και Μ6 (Αναστασιματάριο Γερμανού Νέων Πατρών και Χρυσάφου του Νέου αντίστοιχα). Στη συνέχεια αναζητήθηκαν οι εξηγήσεις στη Νέα γραφή των χειρογράφων, τα οποία ήταν γραμμένα στην Παλαιά γραφή και ο κώδικας Ε.Β.Ε. 884 (14 ος αιώνας - αναθεωρημένο Στιχηράριο Κουκουζέλη). Η βιβλιοθήκη του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών διαθέτει την έκδοση της εξήγησης του Αναστασιματαρίου του 15 ου αιώνος, καθώς και του Αναστασιματαρίου του Πέτρου Πελοποννησίου. Η εξήγηση του Αναστασιματαρίου του Χρυσάφου του Νέου και των δεινών θέσεών του βρισκόταν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, συγκεκριμένα ήταν ο κώδικας Μ.Π.Τ. 758 και Μ.Π.Τ 702 (εξήγηση Χουρμουζίου) και ο κώδικας Μ.Π.Τ. 808 (εξήγηση Αποστόλου Κώνστα Χίου) αντίστοιχα 1. Στο Ίδρυμα Μεσογειακών Σπουδών μελετήθηκε ο κώδικας Ε.Β.Ε (Αναστασιματάριο Χρυσάφου του Νέου), ενώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου εντοπίστηκε 2 επίσης το ίδιο χειρόγραφο (κώδικας Δ.Β.Ρ. 1). Η έρευνα συμπληρώθηκε με την έκδοση του Αναστασιματαρίου του Πέτρου Πελοποννησίου (επεξεργασία Ιωάννου Πρωτοψάλτου - αργό και σύντομο), καθώς και με την μελέτη του κώδικα Ambrosianus A 139 sup (14 ος αιώνας). Οι κώδικες Βατοπεδίου 1491, Μ. Λαύρα Γ 71 και Παντοκράτορος 205 είναι όμοιοι, από αυτούς επιλέχθηκε ο Βατοπεδίου 1491 λόγω της μεγαλύτερης ευκρίνειάς του. Για τον ίδιο λόγο επιλέχθηκε ο κώδικας Ambrosianus A sup. 139 αντί του Βατοπεδίου Οι κώδικες Π.Ι.Π.Μ Μ2 και Μ6, καθώς και οι Δ.Β.Ρ. 1, Ε.Β.Ε 2220 είναι όμοιοι, επιλέχθηκαν οι κώδικες Δ.Β.Ρ. 1 και Ε.Β.Ε Οι κώδικες Βατοπεδίου 1458 και Μ.Π.Τ 702 δεν χρησιμοποιήθηκαν, προτιμήθηκαν οι εκδόσεις από την Πατριαρχική Σχολή της Εκκλησιαστικής Μουσικής, οι οποίες είχαν το ίδιο περιεχόμενο με τους παραπάνω κώδικες. 1 Τα χειρόγραφα αυτά αρχικά εντοπίστηκαν στον κατάλογο του Παπαδόπουλου Κεραμέως. (Παπαδόπουλος Κεραμέως, Α. (1963). Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη ήτοι κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκες του αγιοτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολυμιτικών και πάσης αποκείμενων ελληνικών κωδίκων, τομ. 5 ος, Bruxelles). 2 Ο κώδικας Δ.Β.Ρ. 1 αρχικά εντοπίστηκε από το άρθρο του Κ. Παπαδάκης. (Παπαδάκης, Κωνσταντίνος (1991), Τα χειρόγραφα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου, Νέα Χριστιανική Κρήτη, ετ. Γ, 5-6).

2 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΩΝ Η βασική δομή της ανάλυσης καταγράφεται σε ένα γενικό πίνακα (βλ. πίνακα 1), ο οποίος περιλαμβάνει: Δομική και Μετρική ανάλυση. Στην δομική ανάλυση γίνεται χωρισμός των κειμένων των τροπαρίων σε περιόδους, στίχους και ημιστίχια. Στην μετρική ανάλυση γίνεται αρίθμηση των παραπάνω, καθώς και των συλλαβών τους. 3 Τροπική και Συντακτική ανάλυση. Στην τροπική ανάλυση καταγράφεται ο ήχος που είναι γραμμένο το τροπάριο, καθώς και οι εσωτερικές αλλαγές ήχων που μπορεί να προκύψουν 4. Η συντακτική ανάλυση χωρίζεται σε τρία επιμέρους τμήματα: Ι) γίνεται καταγραφή των μαρτυριών, του είδους των καταλήξεων 5 και των θέσεων ή γραμμών κάθε πηγής, ΙΙ) συγκεντρωτικός πίνακας θέσεων 6, όπου περιλαμβάνονται οι συμβολισμοί, ο εναρκτήριος φθόγγος, η τοποθέτηση και σε ποιο ημιστίχιο βρίσκονται όλες οι θέσεις (πίνακας 2). ΙΙΙ) γίνεται περιγραφή των πινάκων Ι και ΙΙ. Ερμηνευτική ανάλυση. Εντοπίζονται ο υψηλότερος και χαμηλότερος φθόγγος του τροπαρίου με σκοπό τον συσχετισμό κειμένου και μέλους. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι θέσεις 7 σημειώνονται σύμφωνα με το αγγλικό αλφάβητο και όχι με τις ακριβείς ονομασίες που κάποιες έχουν. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί παρατηρήθηκε ότι αρκετά συχνά επαναλαμβανόταν μια αλληλουχία σημαδιών μέσα σε ένα τροπάριο, χωρίς αυτή να αποτελεί κάποια συγκεκριμένη θέση 8. Η ονομασία αυτή των θέσεων (θέση a, θέση b, θέση c κ.τ.λ.) σε ότι αφορά την εμφάνισή τους ισχύει για α) ένα χειρόγραφο β) μια ομάδα χειρογράφων συγκεκριμένου στυλ και γ) το σύνολο των χειρογράφων της παρούσας συγκριτικής μελέτης. Οι θέσεις και οι γραμμές που σημειώνονται στην παρούσα μελέτη, όταν επαναλαμβάνονται συνήθως είναι ελαφρώς παραλλαγμένες. Αυτό αποτυπώνεται στην ανάλυση με τον τονισμό της θέσης ή της γραμμής (π.χ. θέση a, θέση a κ.τ.λ.). Ακόμη οι θέσεις και οι γραμμές μπορεί να χωρίζονται σε δύο ή και τρία μέρη και σε κάποιο άλλο σημείο του τροπάρίου να εμφανίζεται μόνο ένα μέρος τους. Αυτό αποτυπώνεται στην ανάλυση χωρίζοντάς τις με αριθμούς (π.χ. θέση a1, θέση a2 κ.τ.λ.). Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι μια θέση δεν έχει μια μόνιμη τοποθέτηση σε ένα ημιστίχιο, δηλαδή η ίδια θέση μπορεί να εμφανιστεί στην αρχή, στη μέση αλλά και στο τέλος ενός ημιστιχίου. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ΗΜΩΝ ΕΥΧΑΣ Α ΉΧΟΣ Η λέξη αμαρτιών είναι αυτή που κυρίως λαμβάνει τον χαμηλότερο φθόγγο. Επίσης στους κώδικες και τις εκδόσεις που είναι γραμμένοι στο νέο σύστημα γραφής (Μεταρρύθμιση 1814), συνήθως γίνεται αλλαγή γένους (από διατονικό σε χρωματικό). Η έκταση στις εκδοχές του τροπαρίου του Α ήχου, που είναι μελοποιημένες στη παλαιά γραφή, είναι μια επταφωνία 9 (ΠΑ ). Στις εκδοχές που είναι μελοποιημένες στο νέο σύστημα γραφής δεν υπάρχει ομοιομορφία. Οι εξηγήσεις του Παλαιού Στιχηραρίου έχουν έκταση πάνω από μια επταφωνία, ενώ αντίθετα το Αναστασιματάριο του Πέτρου Πελοποννησίου και η διασκευή του (Ιωάννης Πρωτοψάλτης), έχουν έκταση μικρότερης της επταφωνίας. ΤΟΝ ΠΡΟ ΑΙΩΝΩΝ ΕΚ ΠΑΤΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ Β ΉΧΟΣ Στις εκδοχές που είναι μελοποιημένες στο νέο σύστημα γραφής (εξηγήσεις Παλαιού Αναστασιματαρίου και Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου) παρατηρούνται συνεχείς μεταφορές ήχων. Ειδικότερα στην εξήγηση του Αναστασιματαρίου του 15 ου αιώνος από τον Χουρμούζιο υπάρχει η εξής ακολουθία: Β - ΝΕΝΑΝΩ // Β // Α - ΝΕΝΑΝΩ // Δ - ΝΕΝΑΝΩ // Β. Στην εξήγηση του Αναστασιματαρίου του Χρυσάφου του Νέου από τον Χουρμούζιο (Μ.Π.Τ 758) παρατηρείται η ακολουθία των ήχων: Β // πλ. Β - Β // ΝΕΝΑΝΩ // Β. Τέλος στο αργοσύντομο μέλος του Αναστασιματαρίου του Πέτρου του Πελοποννησίου (διασκευή Ιωάννου Πρωτοψάλτου) υπάρχει η εξής ακολουθία: Β // ΝΕΝΑΝΩ // Α - ΝΕΝΑΝΩ // Β. ΤΩ ΣΩ ΣΤΑΥΡΩ ΧΡΙΣΤΕ ΣΩΤΗΡ Γ ΉΧΟΣ Η εξήγηση του Αναστασιματαρίου του Χρυσάφου του Νέου από τον Χουρμούζιο (Μ.Π.Τ 758) αποτελεί τη μοναδική πηγή όπου παρατηρείται η μεταφορά του μέλους για λίγο διάστημα από τον Γ στον Α ήχο. Η έκταση σε όλες τις εκδοχές του τροπαρίου αυτού είναι περίπου μια επταφωνία, με μοναδική εξαίρεση το Ambrosianus A 139 sup. (- ΔΙ ). ΤΟΝ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝ Δ ΉΧΟΣ Όλες οι πηγές βρίσκονται στον Δ ήχο εκτός από το σύντομο μέλος του Αναστασιματαρίου του Πέτρου του Πελοποννησίου (διασκευή Ιωάννου Πρωτοψάλτου), όπου το μέλος ψάλλεται στον ήχο Λέγετο. 3 Κάθε συλλαβή του κειμένου ισοδυναμεί με το αντίστοιχο μέτρο της ευρωπαϊκής μουσικής. 4 Η μεταφορά από ένα ήχο σε κάποιο άλλο κατά τη διάρκεια ενός τροπαρίου αποτελεί μια μετατροπία στην ορολογία της ευρωπαϊκής μουσικής. 5 Πρέπει να σημειωθεί πως για τα τροπάρια του Παλαιού Στιχηραρίου η ταξινόμηση των καταλήξεων είναι υποθετική. Στον συγκεντρωτικό πίνακα των χειρογράφων και εκδόσεων κάθε ήχου η υποθετική αυτή ταξινόμηση υποδηλώνεται βάζοντας το είδος των καταλήξεων των τροπαρίων αυτών μέσα σε παρένθεση. 6 Η συντακτική ανάλυση ΙΙ αποτελεί ξεχωριστό πίνακα. 7 Θέσεις αποτελούν «τα μελωδικά υποδείγματα που απαρτίζουν τις μουσικές φράσεις». (Αλυγιζάκης, Αντώνιος 1985: 82) 8 Η έννοια της θέσης δηλαδή ισοδυναμεί με την έννοια του μοτίβου της ευρωπαϊκής μουσικής. 9 Η επταφωνία αποτελεί την οκτάβα αντίστοιχα στην ευρωπαϊκή μουσική.

3 Η έκταση των όλων των εκδοχών του τροπαρίου αυτού είναι περίπου μια επταφωνία, ενώ αντίθετα στο Αναστασιματάριο του 15 ου αιώνος η έκτασή του την υπερβαίνει κατά πολύ (κάτω ΔΙ- ). ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΛ. Α ΉΧΟΣ Όλες οι πηγές βρίσκονται στον πλ. Α ήχο και δεν γίνεται καμία μεταφορά σε άλλον ήχο, ενώ η έκτασή τους είναι περίπου μια επταφωνία. ΝΙΚΗΝ ΕΧΩΝ ΧΡΙΣΤΕ ΠΛ. Β ΉΧΟΣ Στις εκδοχές που είναι μελοποιημένες στο νέο σύστημα γραφής (εξηγήσεις Παλαιού Αναστασιματαρίου και Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου) παρατηρούνται συνεχείς μεταφορές ήχων, όπως συνέβη αντίστοιχα και στον Β ήχο νωρίτερα. Ειδικότερα στην εξήγηση του Αναστασιματαρίου του 15 ου αιώνος από τον Χουρμούζιο υπάρχει η εξής ακολουθία: ΠΛ. Β // Β // ΝΕΝΑΝΩ // Δ - ΝΕΝΑΝΩ. Στην εξήγηση του Αναστασιματαρίου του Χρυσάφου του Νέου από τον Χουρμούζιο (Μ.Π.Τ 758) παρατηρείται η ακολουθία των ήχων: ΠΛ. Β // Β // ΝΕΝΑΝΩ. Τέλος στο αργοσύντομο μέλος του Αναστασιματαρίου του Πέτρου του Πελοποννησίου και στη διασκευή του από τον Ιωάννη Πρωτοψάλτη υπάρχει η εξής ακολουθία: ΠΛ. Β // Α - ΝΕΝΑΝΩ // Α - ΝΕΝΑΝΩ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το τροπάριο αυτό στις συγκεκριμένες αυτές πηγές δεν καταλήγει στον ήχο από τον οποίο ξεκίνησε. Σε θεωρητικά εγχειρίδια του Μεσαίωνα γίνονται ιδιαίτερες αναφορές για το συγκεκριμένο τροπάριο 10. ΔΕΥΤΕ ΑΓΑΛΛΙΑΣΩΜΕΘΑ ΒΑΡΥΣ ΗΧΟΣ Σε όλες τις πηγές είναι εμφανής μια ομοιογένεια ως προς τις γραμμές και τις καταλήξεις, κάτι που δεν συμβαίνει, τουλάχιστον όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, στους άλλους ήχους. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το αρχικό μέλος παρέμεινε σχεδόν ανέπαφο, παρά τις αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των χρόνων. ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΥΜΝΟΝ ΠΛ. Δ ΉΧΟΣ Οι λέξεις που λαμβάνουν το χαμηλότερο φθόγγο είναι οι Χριστέ και Αναστάσεως, το γεγονός αυτό πρέπει να επισημανθεί, αφού οι λέξεις αυτές συνήθως λαμβάνουν τον υψηλότερο φθόγγο. Όλες οι εκδοχές του τροπαρίου έχουν έκταση μικρότερη της επταφωνίας, εκτός από τον κώδικα Μ.Π.Τ. 758, ο- ποίος την ξεπερνά (ΖΩ ). ΔΕΙΝΕΣ ΘΕΙΣ Στο χειρόγραφο Μ.Π.Τ. 808 ο Απόστολος Κώνστας Χίος εξηγεί τις δεινές θέσεις του Παλαιού Αναστασιματαρίου γραμμένο από τους Γερμανό Νέων Πατρών και το Χρυσάφη το Νέο στην μεσοβυζαντινη γραφή. Παρακάτω θα γίνει μια σύγκριση με το Παλαιό Αναστασιματάριο του Χρυσάφου του Νέου και συγκεκριμένα με το χειρόγραφο Ε.Β.Ε 2220 καθώς επίσης και με την εξήγηση του Παλαιού Αναστασιματαρίου από τον Χουρμούζιο, χειρόγραφο Μ.Π.Τ 758. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΙΣ Σημαντικό ρόλο στην εξήγηση των δεινών θέσεων παίζουν τα άφωνα σημάδια, γιατί διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό το μέλος (Στάθης, Γρηγόριος 1982: 50). Επομένως η γραφή των δεινών θέσεων δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη δυσκολία, όμως με τη συμβολή των άφωνων (κόκκινων) σημαδιών δημιουργείται ένα σύνθετο και σημαντικής δυσκολίας μέλος (Στάθης, Γρηγόριος: 59). Η μορφολογική δομή των δεινών θέσεων χαρακτηρίζεται από τη σύνδεση δυο-τριών ή και έξι-επτά απλών θέσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά (Στάθης, Γρηγόριος: 55) τους είναι: α) τα μεγάλα υπερβατά διαστήματα (τριφωνίες-επταφωνίες) β) τα χειρονομικά σημάδια γ) οι αλλαγές από το διατονικό στο χρωματικό γένος και αντίστροφα δ) ο τονισμός μιας λέξης ή φράσης του ποιητικού κειμένου ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΠΑΡΙΑ Οι εξηγήσεις του Χίου και του Χουρμούζιου παρουσιάζουν γενικότερα πολλές ομοιότητες με ουσιαστική διάφορα τη γραφή, ο Χίος χρησιμοποιεί τη μεσοβυζαντινη ενώ ο Χουρμούζιος τη νεοβυζαντινή γραφή. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου ο Χουρμούζιος παρουσιάζει ιδιαίτερα αναλυτικές εξηγήσεις σε σχέση με τον Χίο, ο οποίος απλά επαναλαμβάνει το μέλος του Παλαιού Αναστασιματαρίου. Αυτό πιθανότατα συμβαίνει γιατί ο Χίος ίσως να μην θεωρούσε απαραίτητο την εξήγηση κάποιων δεινών θέσεων λόγω της συχνότητας εμφάνισής τους. 10 βλ. θεωρητικά εγχειρίδια Ψευδο Δαμασκηνού, Γαβριήλ Ιερομονάχου και Μανουήλ Χρυσάφη. Wolfram, G & Hannick, Chr, (1997) Die Erotapokriseis des Pseudo- Damaskenos zum Kirchengesang, Wien: MMB, Hannick, Chr & Wolfram, G (1985), Gabriel Hieromonachos Abhandlung uber den Kirchengesang, Wien:MMB και Conomos, D.E., (1985), The Treatise of Manuel Chrysaphes, the Lampadarios: on the Theory of the Art of Chantingand on Certain Erroneos Views That Some Hold About it (Mount Athos, Iviron Monastery MS 1120 [July, 1458]), Corpus Scriptorum de re musica, Band II, Wien: Osterreichishe Akademie der issenschaften, Kommission fur Byzantinistik

4 Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι τα τροπάρια ΤΟΝ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝ (Τέταρτος ήχος), ΔΕΥΤΕ ΑΓΑΛΛΙΑΣΩΜΕΘΑ (Βαρύς ήχος) και ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΥΜΝΟΝ (πλάγιος του Τετάρτου ήχος), έχουν εξηγηθεί ολόκληρα από τον Χίο, αυτό ίσως σημαίνει ότι ολόκληρα τα τροπάρια αποτελούν δεινές θέσεις. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι δεσπόζοντες και καταληκτήριοι φθόγγοι όλων των χειρογράφων συγκεντρωτικά. Οι φθόγγοι αυτοί αποτελούν το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό των ήχων. Γίνεται διαχωρισμός σε περιόδους, οι οποίες αντιστοιχούν στην εξέλιξη του στιχηραρικού μέλους από υφολογικής άποψης. Η πρώτη περίοδος είναι το Παλαιό στιχηράριο, που διαχωρίζεται στο Κλασσικό ή Παλαιόν, στο Νέο Καλλωπισμό (Χρυσάφης ο Νέος και Γερμανός Νέων Πατρών) και το Δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου 11. Τα μέλη αυτής της περιόδου είναι μόνο αργοσύντομα. Η δεύτερη περίοδος είναι το Νέο στιχηράριο (Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου και η επεξεργασία του από τον Ιωάννη Πρωτοψάλτη), το οποίο περιέχει αργά (αργοσύντομα) και σύντομα μέλη (Αλεξάνδρου, Μαρία : 25. Όλα τα προαναφερθέντα είδη του στιχηραρικού μέλους βρέθηκαν σε ΜΒκαι ΝΒ γραφή 12, με μοναδική εξαίρεση το σύντομο μέλος του Νέου στιχηραρίου, το οποίο εντοπίστηκε μόνο σε ΝΒ γραφή. Στον πίνακα αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται το Αναστασιματάριο του 15 ου αιώνος και οι κώδικες Μ. Π. Τ. 758 και 808, που αποτελούν τις εξηγήσεις του Παλαιού Στιχηραρίου και του Αναστασιματαρίου του Χρυσάφου του Νέου αντίστοιχα. Οι φθόγγοι που βρίσκονται σε παρένθεση (δεσπόζοντες) συναντώνται πολύ λιγότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Στα χειρόγραφα του Παλαιού στιχηραρίου της ΜΒ γραφής (Βατοπεδίου 1491 και Ambrosianus A sup. 139), καθώς και στο αργοσύντομο μέλος της ΝΒ γραφής (Πέτρου Πελοποννησίου και η επεξεργασία του Ιωάννη Πρωτοψάλτη), υπάρχουν φορές που δεν συμπίπτουν οι δεσπόζοντες και καταληκτήριοι φθόγγοι τους και στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται με διαζευκτικές γραμμές. Στον πίνακα 3 παρατηρείται λοιπόν ότι το βυζαντινό μέλος δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά με το πέρασμα του χρόνου. Ο J. Raasted στη μελέτη του για την αναθεώρηση του Στιχηραρίου από τον Ι. Κουκουζέλη χωρίζει σε δύο ομάδες κώδικες του 14 ου αιώνα και προσπαθεί να προσδιορίσει πια ομάδα αντιπροσωπεύει την αναθεώρηση αυτή και πια είναι μεταγενέστερη (Jorgen, Raasted 1995: 262). Οι κώδικες αυτοί είναι: Α) Ambrosianus A sup. 139, E.B.E. 888 και το Σινά 1230 Β) Διονυσίου 386, Βατοπεδίου 1493, Ε.Β.Ε. 883, 884 και ο κώδικας Neglectus Από αυτούς μελετήθηκαν οι κώδικες Ambrosianus A 139 sup., E.B.E. 888, από την ομάδα Α και οι Βατοπεδίου 1493, Ε.Β.Ε. 883 και Ε.Β.Ε. 884, από την ομάδα Β. Παρατηρήθηκε ότι μόνο ο Ambrosianus A 139 sup. και ο Βατοπεδίου 1493 περιέχουν τα συγκεκριμένα τροπάρια που αφορούν την παρούσα εργασία. Οι κώδικες αυτοί παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες αλλά και κάποιες μικρές διαφορές. Το γεγονός αυτό εξηγεί ίσως και την τοποθέτησή τους σε διαφορετικές ομάδες από τον Raasted. Από τη συγκριτική μελέτη των αναστάσιμων στιχηρών παρατηρείται ότι ο κώδικας Βατοπεδίου 1491 του 13 ου αιώνα, που αντιπροσωπεύει την παράδοση του Παλαιού Στιχηραρίου και οι κώδικες Ambrosianus A sup. 139 και Βατοπεδίου 1493, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την αναθεώρηση του Στιχηραρίου από τον Κουκουζέλη δεν έχουν άμεση σχέση. Η ομοιότητες που παρατηρούνται είναι συνήθως στην αρχή και στο τέλος κάθε τροπαρίου, κάτι όμως που δεν συμβαίνει πάντα. Επίσης επιβεβαιώνεται η άποψη του Ο. Strunk για τη στιλιστική τάση του Κουκουζέλη να χρησιμοποιεί υψηλότερη έκταση για το μέλος, σε σχέση με το παλαιότερο ρεπερτόριο 13. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των παραπάνω χειρογράφων με το Αναστασιματάριο του Χρυσάφου του Νέου (Δ.Β.Ρ. 1). Παρατηρείται ότι ο κώδικας Δ.Β.Ρ. 1 (18 ος αιώνας) παρουσιάζει ομοιότητες και μάλιστα μεγάλες μόνο με τον κώδικα Βατοπεδίου 1491 (13 ος αιώνας). Οι όποιες ομοιότητες με τους κώδικες Ambrosianus A 139 sup. και Βατοπεδίου 1493, προκύπτουν από τις ομοιότητές τους με τον Βατοπεδίου Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι για ποιο λόγο ο Χρυσάφης ο Νέος δεν έλαβε υπόψη του την αναθεώρηση του Κουκουζέλη. 11 Στην παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνονται μόνο το Παλαιόν στιχηράριο και το στιχηράριο του Νέου Καλλωπισμού. 12 ΜΒ= μεσοβυζαντινή και ΝΒ= νεοβυζαντινή 13 «When Strunk investigate the marginal repertory, he observed a stylistic tendency: the Koukouzelian readings often used a higher register than the older tradition.». ( Raassted, Jorgen 1995: 275) Ο J. Raasted συμφωνεί με την άποψη του Strunk και παραθέτει με τη σειρά του επιμέρους παρατηρήσεις.

5 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1. Αλεξάνδρου, Μ ( ). Σημειώσεις για το μάθημα: Μορφολογία και ανάλυση της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής V Θεωρητικά. Θεσσαλονίκη. 2. Αλυγιζάκης, Αντ. (1985). Η Οκταηχία στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία, Θεσσαλονίκη: Π. Πουρνάρα. 3. Husmann, H (1980). λήμμα «Oktoechos», The New GROVE Dictionary of Music and Musicians Raasted, J (1995). Koukouzeles Revision of the Sticherarion and Sinai 1230, Spolia Berolinesia: Berliner Beitraege zur Medievistik, B Στάθης,Γρ (1982). Δεινές θέσεις και εξήγησις, Θεολογία ΜΓ/3, Tillyard, H.J.W. (1949). The hymns of the Octoechos, partii, Copenhagen: MMB. ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ( Ι ) Βατοπεδίου 1491 φ. 342 ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΗΜΙΣΤΙΧΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΗΧΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ /ΦΘΟΓΓΟΣ ΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ (ΕΙΔΟΣ) ΘΕΙΣ/ ΓΡΑΜΜΕΣ I A 1 ΤΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ΗΜΩΝ ΕΥΧΑΣ, 9 Α KE εντελής a 2 ΠΡΟΣΔΕΞΑΙ ΑΓΙΕ ΚΥΡΙΕ, 9 ΠΑ εντελής b 1, a 1, b 2 B 3 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΗΜΙΝ, 6 ΚΕ εντελής c 4 ΑΦΕΣΙΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ, 7 ΚΕ ΔΙΚΕ ατελής - II Γ 5 ΟΤΙ ΜΟΝΟΣ ΕΙ Ο ΔΕΙΞΑΣ, 8 ΚΕ εντελής c' ( a' 1 ) 6 ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΤΗΝ ΑΝΑ- ΣΤΑΣΙΝ. 8 ΚΕ τελική d, b' ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ενδεικτικός πίνακας Δομικής Μετρικής και Συντακτικής Ανάλυσης Ι (παράδειγμα Α ήχου)

6 ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ Α' ΉΧΟΣ: ΤΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΑΣ ΗΜΩΝ ΕΥΧΑΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΦΘΟΓΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΓΡΑΜ- ΜΗΣ ΗΜΙΣΤΙΧΙΟ a a 1 ΚΕ μεσαία 1 ο a' 1 ΚΕ καταληκτήρια 5 ο a'' 1 ΚΕ μεσαία 2 ο a 2 ΔΙ καταληκτήρια 1 ο b b 1 αρχική 2 ο b' 1 ΝΗ μεσαία 1 ο b 2 ΒΟΥ καταληκτήρια 2 ο b' 2 καταληκτήρια 6 ο c ΒΟΥ γραμμή 3 ο c' ΒΟΥ γραμμή 5 ο d αρχική 6 ο e ΚΕ καταληκτήρια 1 ο e' ΚΕ αρχική 2 ο e'' ΚΕ μεσαία 5 ο f f 1 ΚΕ μεσαία 1 ο f ' ΚΕ μεσαία 1 ο f 1 ΔΙ μεσαία 3 o, 5 o f 1 ΚΕ μεσαία 3 ο f 2 ΝΗ καταληκτήρια 1 ο f 2 ΓΑ καταληκτήρια 2 o, 5 o ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ενδεικτικός πίνακας Συντακτικής ανάλυσης ΙΙ (παράδειγμα Α ήχου) ΗΧΟΙ ΠΑΛΑΙΟΝ ΜΒ ΓΡΑΦΗ ΝΕΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ ΜΒ ΓΡΑΦΗ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟ ΜΒ ΓΡΑΦΗ ΝΕΟΝ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟ ΝΒ ΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΜΟ ΝΒ ΓΡΑΦΗ Δ Κ Δ Κ Δ Κ Δ Κ Δ Κ Α' ΠΑ, ΚΕ ΚΕ ΠΑ, ΚΕ ΚΕ ΚΕ, ΚΕ ΠΑ, ΓΑ ΠΑ ΠΑ, ΔΙ ΠΑ Β' Γ' Δ ΠΛ. Α' ΔΙ,, (ΚΕ), (ΚΕ // ), ΒΟΥ ΚΕ, (ΠΑ) ΠΛ. Β' ΚΕ, ΔΙ ΒΟΥ ΒΑΡΥΣ ΠΛ. Δ' ΠΑ, ΓΑ // ΚΕ,, ΔΙ, (ΚΕ) ΔΙ,, (ΚΕ, ΒΟΥ ) ΓΑ, ΚΕ,, ΒΟΥ, ΔΙ ΔΙ,, (ΚΕ) ΚΕ,, ΒΟΥ, ΔΙ, ΒΟΥ ΒΟΥ, ΔΙ ΔΙ ΠΑ, ΔΙ ΠΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συγκεντρωτικός πίνακας δεσποζόντων και καταληκτήριων φθόγγων. (Δ= Δεσπόζοντες, Κ= Καταληκτήριοι) ΔΙ ΠΑ, ΚΕ ΔΙ ΠΑ, ΚΕ ΔΙ ΒΟΥ, ΔΙ, ΚΕ ΒΟΥ ΒΟΥ, ΚΕ, ΝΗ, ΠΑ, ΚΕ ΠΑ, ΔΙ ΚΕ,, (ΒΟΥ, ΔΙ, ) ΔΙ ΓΑ ΠΑ, ΚΕ ΠΑ ΠΑ // ΒΟΥ ΠΑ, ΔΙ ΚΕ, ( ) ΒΟΥ ΚΕ ΒΟΥ ΠΑ, ΔΙ ΠΑ ΒΟΥ, ΔΙ ΒΟΥ ΓΑ // ΔΙ ΠΑ, ΓΑ ΓΑ ΠΑ, ΓΑ ΓΑ ΠΑ, ΓΑ ΓΑ ΓΑ, ΔΙ ΓΑ ΔΙ ΔΙ,, ΠΑ,, ΔΙ ΝΗ, ΒΟΥ, ΔΙ ΝΗ ΝΗ, ΒΟΥ, ΔΙ ΝΗ

Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου

Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Τα Ένδεκα Εωθινά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευαγγέλου Βασιλειάδη ΑΜ 16/05 Επιβλέπων Καθηγητής: π. Νεκτάριος Πάρης, Επ. Καθ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Η - ΙΑ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη ΑΠΟ ΤΟΥΣ : Γιάννης Πετσουλας-Μπαλής Στεφανία Ολέκο Χριστίνα Χρήστου Βασιλική Χρυσάφη Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (572-500 ΠΧ) ΗΤΑΝ ΦΟΛΟΣΟΦΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΙΣΚΗΣ. ΥΠΗΡΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ Του Ευαγγ. Καπαϊδονάκη. Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής. Διευθυντού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. Πως να συνθέσετε βυζαντινή μουσική χρησιμοποιώντας τους καταλόγους με τις μουσικές θέσεις.

Παράδειγμα. Πως να συνθέσετε βυζαντινή μουσική χρησιμοποιώντας τους καταλόγους με τις μουσικές θέσεις. Παράδειγμα Πως να συνθέσετε βυζαντινή μουσική χρησιμοποιώντας τους καταλόγους με τις μουσικές θέσεις. Οι παρακάτω σελίδες είναι μια μικρή εργασία παράδειγμα που δείχνει πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας).

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας). Ζωρζ Μπιζέ [George Bizet] (1836-1875) Γάλλος συνθέτης Συµφωνία αρ. 1, σε Ντο µείζονα Η µία και µοναδική συµφωνία του γάλλου συνθέτη του 19 ου αιώνα Ζωρζ Μπιζέ, ήταν ένα από τα πρώτα του έργα και γράφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΗΧΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΗΧΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΗΧΩΝ» ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΧΑΜΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΤΟΣ: 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΗΧΟΣ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: Υοιτήτρια: Καραΐσκου Φρύσα. Τπεύθυνος καθηγητής: κούλιος Μάρκος

Πτυχιακή εργασία: Υοιτήτρια: Καραΐσκου Φρύσα. Τπεύθυνος καθηγητής: κούλιος Μάρκος Πτυχιακή εργασία: «υγκριτική μελέτη των θεωρητικών Κ.Μαρμαρινού, Κων/νου πρωτοψάλτη και Π.Κηλτζανίδου στην οικογένεια του μακάμ Ράστ με βάση τον Νη, σε αντιπαραβολή με σύγχρονα θεωρητικά κείμενα» Υοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 4. ΡΥΘΜΟΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 4. ΡΥΘΜΟΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Εισαγωγή στη μουσική 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός 2 Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κυριαζής Δασκαλούδης, ο μελουργός

Κυριαζής Δασκαλούδης, ο μελουργός Κυριαζής Δασκαλούδης, ο μελουργός Κωνσταντίνος Σαΐτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας saitisk@gmail.com Abstract. The Byzantine church music has its roots

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Το 1964, µετά το πέρας των γυµνασιακών του σπουδών, µετέβη στο Παρίσι, όπου σπούδασε Μαθηµατικά, Κυβερνητική και Μουσικό Αυτοµατισµό. Στο Παρίσι, υπό

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά

Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εξάµηνο Α Μαθήµατα Υποχρεωτικά 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ ΒΕΛΟΥ ΙΑ ΣΙ ΕΡΗ-- 24/01/2011 ΕΥΤΕΡΑ 9:00 Α-Λ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΒΡΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 2: Η εορτή του Πάσχα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 2: Η εορτή του Πάσχα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 2: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Β) (1 από 7) 1. Η αρχαιότερη και πανηγυρικότερη/ Οι ρίζες της βρίσκονται στην εβραϊκή ανάμνηση της εξόδου από την Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CREDITS) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Οι δημιουργοί των Κανόνων Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Β. Οι δημιουργοί των Κανόνων (συνέχεια) Εισαγωγικά: * Δύο μεγάλα μοναστικά

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγιολογία - Εορτολογία

Αγιολογία - Εορτολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Ιστορική επισκόπηση της αγιολογικής γραµµατείας: Γ (15 ος -19 ος αιώνας). Συµεών Πασχαλίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν Κεφάλαιο I Γενικά περί μουσικής Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν παιχνίδια γεμάτο! Παρέα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com

Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον www.egolpion.com ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ανασκευάσει μια τεράστια πλάνη των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Το scratch διαθέτει αρκετά μεγάλη ποικιλία έτοιμων ενσωματωμένων ηχητικών clips τα οποία θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα και θα σας βάλουν σε πειρασμό να πειραματιστείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Το κείμενο Οι θεολογικές έριδες Οι ερμηνευτές πατέρες Οι εκκλησιαστικές διαμάχες Η ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Καθηγητή κ. Μ. Κωνσταντίνου. Δε Κ. Σ. 3 Ι. Μούρτζιος. Καθηγητή κ. Ι. Μούρτζιου. Κ. Σ. Κ. Σ. Κ. Σ. 3 Χ. Ατµατζίδης

Γραφείο Καθηγητή κ. Μ. Κωνσταντίνου. Δε Κ. Σ. 3 Ι. Μούρτζιος. Καθηγητή κ. Ι. Μούρτζιου. Κ. Σ. Κ. Σ. Κ. Σ. 3 Χ. Ατµατζίδης ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 (Αριθµ. Σελ.: 6) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 13.02.2017 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.05.2017 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & MΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Χριστίνα Μπάνου, επίκουρος καθηγήτρια cbanou@ionio.gr 1o μάθημα Α Εξάμηνο Ακαδ. Έτος: 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 203-204 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΣ 02 ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι 03/09/204 Τετάρτη 4:00 6:00 Επίκουρος Χ 445 Καθηγητής αψούλας Αναστάσιος ΜΜ 94 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 05/09/204 Παρασκευή 4:00 6:00 Ε Μ 445

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Πρόγραμμα Εξετάσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 20-202 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΣ 02 ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ Ι 03/09/202 Δευτέρα 09:00 :00 Επίκουρος Χ 432 Καθηγητής αψούλας Αναστάσιος ΜΜ 94 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 06/09/202 Πέμπτη :30 3:30 Ε Μ 432 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 2: Ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

σημειώσεις αντίστιξης

σημειώσεις αντίστιξης δημήτρης συκιάς σημειώσεις αντίστιξης J.S. Bach. Ανάλυση της Invention I, BWV 772 3euk1L4 2003 / 20012 A c c I Inventio I C major, BWV 772 m m Ó V Œ 3 5 # # M # m # # 7 B m j Œ # j Œ # # V V/V 9 J Œ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Ιστορία 1ο Μάθηµα. Η Ιστορία της Μουσικής στον Πρώιµο Μεσαίωνα

Συνοπτική Ιστορία 1ο Μάθηµα. Η Ιστορία της Μουσικής στον Πρώιµο Μεσαίωνα Συνοπτική Ιστορία 1ο Μάθηµα Η Ιστορία της Μουσικής στον Πρώιµο Μεσαίωνα Ως ξεκίνηµα της ξεχωριστής πορείας της δυτικοευρωπαϊκής µουσικής θεωρείται η δηµιουργία της Πολυφωνίας Τα πρώτα δείγµατα πολυφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Α και Β (Α' Μέρος). Από τη γραμμικότητα στη συστατικότητα. Δομή και συστατικότητα. Δομικοί κανόνες.

Ενότητες Α και Β (Α' Μέρος). Από τη γραμμικότητα στη συστατικότητα. Δομή και συστατικότητα. Δομικοί κανόνες. Ενότητες Α και Β (Α' Μέρος). Από τη γραμμικότητα στη συστατικότητα. Δομή και συστατικότητα. Δομικοί κανόνες. 1. Δομή/λειτουργία. Όπως όλα τα αντικείμενα που κατασκευάζονται για ένα σκοπό (κομπιούτερς,

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Άσκηση 11 Εργαστηριακού οδηγού

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Άσκηση 11 Εργαστηριακού οδηγού Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΣΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΜΕΤΩΝ Σκοπός - Να ασκηθείτε στην κατασκευή µοντέλων. - Να εντοπίσετε τον τρόπο διαχωρισµού των χρωµοσωµάτων στους γαµέτες. - Να αναγνωρίσετε ότι τα οµόλογα χρωµοσώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού

Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού Διαδικασία Διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1)

ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1) ΙΣ Β εξάμηνο Β4 Αίθουσα (σε κοινά μαθήματα με ΔΕΚ Β στη Β1) Αγγλικά ΙΙ Γαλλικά ΙΙ Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης της Εκκλησίας (ΙΙ) της Εκκλησίας (ΙΙ) Αρχαία Ελληνικά ΙΙ Ιταλικά ΙΙ Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΘΟ ΟΝΟΜΑ «ΙΕΧΩΒΑ» Χρήστος Σαλταούρας

ΤΟ ΝΟΘΟ ΟΝΟΜΑ «ΙΕΧΩΒΑ» Χρήστος Σαλταούρας ΤΟ ΝΟΘΟ ΟΝΟΜΑ «ΙΕΧΩΒΑ» Χρήστος Σαλταούρας Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να ανασκευάσει μια τεράστια πλάνη των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με το ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ Όνομα του Θεού. Η Εταιρεία ΣΚΟΠΙΑ διδάσκει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1942 Ξεκινά η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής Οι σπουδές με βάση το νόμο 1268/1982 και 4009/2011 διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) 1983 Σύμφωνα με το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου

Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Οδηγίες Καταχώρησης Τεκμηρίου Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα υποβολή δείτε το κεφάλαιο 3.2 των Οδηγιών Χρήσης. Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται τα βήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 1: Εισαγωγή. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 1: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Α) Γένεση των χριστιανικών εορτών (1 1. από 7) Εορτολόγια και ημερολόγια υπήρχαν πριν από την εμφάνιση της χριστιανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 Οι ήχοι που χρησιμοποιούμε στη μουσική λέγονται νότες ή φθόγγοι και έχουν επτά ονόματα : ντο - ρε - μι - φα - σολ - λα - σι. Η σειρά αυτή επαναλαμβάνεται πολλές φορές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το )

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το ) Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου (1998-99) στην Γ' Λυκείου (το 1999-2000) Σε μια προσπάθεια συστηματικότερου προσδιορισμού του φαινομένου της "κίνησης" των μαθητών εξετάζουμε την διαφορά η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με τη Β2 Τάξη του 6 ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου Ιανουάριος Ιούνιος 2013 Συντελεστές προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.)

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (16 Ο αι.) 1. Από τον Έρασμο στο Textus Receptus Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου της Αγ. Γραφής η πολύγλωσση Κομπλουτιανή

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 3: Ιουδαϊκά αποκαλυπτικά κείμενα σύγχρονα με την Καινή Διαθήκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 4: Χαρακτηριστικά της Ομιλίας Φωνητική και Φωνολογία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ... 5 Όνομα Ίδρυση... 5 Σύνθεση...

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της ισχύος συστήματος λεπτών φακών σε επαφή

Υπολογισμός της ισχύος συστήματος λεπτών φακών σε επαφή Υπολογισμός της ισχύος συστήματος λεπτών φακών σε επαφή 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιορίσουμε την εστιακή απόσταση που διαμορφώνει ένα σύστημα λεπτών φακών που βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους και

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΛΕΞΕΙΣ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Λέξεις και νόημα Η γλώσσα αποτελείται από λέξεις. Η λέξη είναι το μικρότερο τμήμα της γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ]

[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] 2013 Μουσικό Γυμνάσιο / Λύκειο Ιλίου Ευαγγελία Λουκάκη [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] Σημειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Αρμονίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ Στην Αρµονία συναντώνται συνηχήσεις-συγχορδίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΗ

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΕΙΑ ΣΧΟΛΗ Στον τομέα της μουσικής η έρευνα του Αριστόξενου ήταν επαναστατική. Παραμέρισε τις έρευνες των πυθαγορείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΗΠEIPOY ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΜΗMA ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Προφορικότητα και εγγραμματοσύνη στην ερμηνεία εκκλησιαστικών μελών. Η περίπτωση των ερμηνειών των Θρασύβουλου

Διαβάστε περισσότερα

p ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ

p ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ http://www.rel.gr/index.php?rpage=byzantinemusic/mousourgoi&rpage2=grigoriosprot.ph p ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ο ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Ο Γρηγόριος υπήρξε μια ξεχωριστή μουσική ιδιοφυΐα, ένας καλλιτέχνης μουσικός και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 (Διάρκεια Εξεταστικής Περιόδου:

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινή Μουσική Του ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΚΙΜΩΝΑ - 1 -

Βυζαντινή Μουσική Του ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΚΙΜΩΝΑ - 1 - Βυζαντινή Μουσική Του ΤΣΙΛΙΩΝΗ ΚΙΜΩΝΑ - 1 - Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 ο Εισαγωγή Βυζαντινή µουσική σελ 3 Κεφάλαιο 2 ο Ιστορική αναδροµή σελ 4-8 Κεφάλαιο 3 ο Χαρακτηριστικά της βυζαντινής µουσικής σελ 9-12

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

3-10-2012 : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ. Τάνγκραµ

3-10-2012 : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ. Τάνγκραµ 3-10-2012 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ : ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΑΝΤΕΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΤΣΙΟΜΙΤΟΥ Τάνγκραµ Το τάνγκραµ είναι ένα παλιό κινέζικο παιχνίδι που χρονολογείται πριν το 18 ο αιώνα. Οι πρώτες δηµοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεωρητικό σύστημα - Αρμονική

Μουσικοθεωρητικό σύστημα - Αρμονική Μουσικοθεωρητικό σύστημα - Αρμονική Κλεονίδης, Εισαγωγή Αρμονική. Αρμονική εστίν επιστήμη θεωρητική και πρακτική. μέρη δε αυτής επτά. Περί φθόγγων Περί διαστημάτων Περί γενών Περί συστήματος Περί τόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Απόστολος Σιόντας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η τονικότητα ΝΤΟ µείζων Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης Παλλήνη 2010 Πρόλογος Καθώς θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η γνώση του περιεχοµένου του µουσικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Για µια πτυχιακή εργασία, πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν υπάρχει καθορισμένο μέγεθος. Γενικά αναµένεται να είναι μεταξύ των 15.000 και 25.000 λέξεων στο

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 203 Βυζαντινή αρχαιολογία Α Τρ 10:00 14:00 4 Γλ. Χατζούλη κατ ανάθεση. Τρ Πα 08:00 10:00 08:00 10:00

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 203 Βυζαντινή αρχαιολογία Α Τρ 10:00 14:00 4 Γλ. Χατζούλη κατ ανάθεση. Τρ Πα 08:00 10:00 08:00 10:00 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Αριθµ. Σελ.: 13) ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 13.0.017 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.05.017 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Έκδοση: ) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 016-017 (Έκδοση: 07.10.16) - Αριθµ. Σελ.: 13 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κωδικός Μάθηµα Αίθουσα Ηµέρα Διδασκαλίας Διδακτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ονοματεπώνυμο Γεώργιος Γαϊτάνος Μάθημα Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικής μελέτης Κωδικός 1799 Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινό Εξάμηνο Α. Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα