[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ]"

Transcript

1 2013 Μουσικό Γυμνάσιο / Λύκειο Ιλίου Ευαγγελία Λουκάκη [ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ] Σημειώσεις για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος της Αρμονίας.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ Στην Αρµονία συναντώνται συνηχήσεις-συγχορδίες δηλαδή ταυτόχρονα ακούσµατα τριών ή περισσότερων φθόγγων, που απέχουν, ο ένας φθόγγος της συγχορδίας από τον άλλο, κατά διαστήµατα τρίτης. Ανάλογα τον αριθµό των φθόγγων ή αλλιώς των φωνών που έχει µια συγχορδία χαρακτηρίζεται ως τρίφωνη, τετράφωνη, πεντάφωνη. Σε κάθε τρίφωνη συγχορδία, η χαµηλότερή της νότα λέγεται βάση ή θεµέλιος, η τρίτη µέση και η πέµπτη κορυφή. Όταν γράφουµε µια συγχορδία γίνεται χρήση δύο πενταγράµµων πάνω στα οποία καταγράφονται τέσσερεις φωνές : ένα σε κλειδί φα για την τοποθέτηση της χαµηλότερης φωνής του basso και ένα σε κλειδί σολ για την τοποθέτηση των υπολοίπων φωνών των tenoro, alto και soprano. Άλλες καταγραφές µαρτυρούν τη χρησιµοποίηση κλειδιού φα για τις φωνές basso, tenoro και κλειδιού σολ για φωνές alto, soprano: Μια τρίφωνη συγχορδία σηµατοδοτείται από το είδος των διαστηµάτων της και από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται: Το διάστηµα της τρίτης(µεταξύ βάσης και µέσης) σε συνδυασµό µε το διάστηµα της πέµπτης(µεταξύ βάσης και πέµπτης), καθορίζει το είδος της κατασκευαζόµενης συγχορδίας. Έτσι προκύπτει το εξής: όταν µια συγχορδία αποτελείται από 3 η Μεγάλη και 5 η Καθαρή είναι Μείζων και όταν αποτελείται από 3 η µικρή και 5 η Καθαρή είναι ελάσσων. Επίσης, όταν αποτελείται από 3 η Μ και 5 η Αυξηµένη είναι Αυξηµένη συγχορδία και όταν αποτελείται από 3 η µικρή και 5 η ελαττωµένη είναι ελαττωµένη συγχορδία: Μειζ. Ελασ Αυξ. Ελατ. Η κατάσταση της συγχορδίας έχει να κάνει µε τη σειρά που εµφανίζονται οι φθόγγοι της σε ένα σύστηµα δύο πενταγράµµων, δίνοντας σ αυτήν τρεις διαφορετικές µορφές- τρεις διαφορετικές καταστάσεις: α) την ευθεία κατάσταση, όπου στην φωνή του basso ακούγεται ο θεµέλιος της συγχορδίας και όλες οι υπόλοιπες φωνές τοποθετούνται ψηλότερα. Μ αυτόν τον τρόπο, µπάσος και θεµέλιος ταυτίζονται εκφράζοντας τον αριθµό της βαθµίδας και 1

3 στις ψηλότερες φωνές(tenoro-alto-soprano) επαναλαµβάνεται διπλασιάζεται µια φορά ο θεµέλιος και η συγχορδία γράφεται πλήρης, π.χ. στην ντο µείζονα: I Αν εξετασθεί διαστηµατικά αυτή η µορφή της συγχορδίας προκύπτει η αρίθµηση η οποία δείχνει πόσο απέχει ο φθόγγος του µπάσου από τις ψηλότερες φωνές. β) την α αναστροφή, όπου στην φωνή του basso ακούγεται η τρίτη της συγχορδίας και όλες οι υπόλοιπες φωνές τοποθετούνται ψηλότερα. Ο θεµέλιος που ενώ στην ευθεία κατάσταση βρισκόταν στο µπάσο και ταυτιζόταν µε αυτό, τώρα τοποθετείται σε άλλη φωνή ψηλότερα και η συγχορδία παραµένει η ίδια. Αυτό που έχει αλλάξει είναι στην πραγµατικότητα η σειρά που παρουσιάζονται οι νότες, αφού τώρα η µέση φωνή(3 η της συγχορδίας) βρίσκεται στην βάση, η κορυφή(5 η ) στην µέση και η βάση(θεµέλιος) στην κορυφή, π.χ. στην ντο µείζονα: I Η βαθµίδα που χαρακτηρίζει την συγχορδία παραµένει η ίδια. Στην κατάσταση της α αναστροφής υπάρχει µια ιδιορρυθµία: όταν έρθει η ώρα να γραφούν οι τρείς ψηλότερες φωνές δεν θα εµφανιστεί διπλασιαστεί εκεί ο µπάσος δηλ. η 3 η της συγχορδίας και αντί αυτής θα διπλασιαστεί η 8 η - θεµέλιος και σπανιότερα η 5 η -κορυφή. Έτσι, εµφανίζονται δύο 8 ες - θεµέλιοι και µια 5 η ή σπανιότερα δύο 5 ες και µία 8 η στις ψηλότερες φωνές, ενώ στην φωνή του basso εµφανίζεται πάντα η 3 η µέση της συγχορδίας. Αυτή η κατάσταση είναι σε ελλιπή και όχι σε πλήρη µορφή π.χ. στην ντο µείζονα: I 6 Αν εξετασθεί διαστηµατικά αυτή η µορφή της συγχορδίας προκύπτει η αρίθµηση η 6 οποία δείχνει πόσο απέχει ο φθόγγος του µπάσου από τις ψηλότερες φωνές.(o αριθµός 3 3 παραλείπεται). 2

4 γ) β αναστροφή, όπου στην φωνή του basso ακούγεται η πέµπτη της συγχορδίας, όλες οι υπόλοιπες φωνές τοποθετούνται ψηλότερα και η συγχορδία παραµένει η ίδια. Αυτό που έχει και πάλι αλλάξει, είναι η σειρά που παρουσιάζονται οι νότες, αφού τώρα η 5 η νότα της συγχορδίας βρίσκεται στην βάση, ο θεµέλιος στην µέση και η 3 η στην κορυφή. Σ αυτήν την αναστροφή ξαναγράφεται (διπλασιάζεται) ο θεµέλιος αλλά και ο µπάσος και όπως και στην ευθεία κατάσταση η συγχορδία γράφεται πλήρης (Γράφονται όλες οι νότες της συγχορδίας όπως στην ευθεία κατάσταση): I Αν εξετασθεί διαστηµατικά αυτή η µορφή της συγχορδίας προκύπτει η αρίθµηση 6 4 η οποία δείχνει πόσο απέχει ο φθόγγος του µπάσου από τις ψηλότερες φωνές: 3

5 Συνδέσεις συγχορδιών Χρησιµοποίηση κύριων βαθµίδων: I IV V I=Τονική, IV=Υποδεσπόζουσα, V= εσπόζουσα Για να συνδεθούν οι τρεις παραπάνω βαθµίδες µεταξύ τους εφαρµόζονται τριών ειδών κινήσεις: Α)Πλάγια κίνηση, όπου κρατείται µεταξύ δύο συγχορδιών ένας τουλάχιστον κοινός φθόγγος, π.χ στη ντο µείζονα συνδέεται η I µε την IV βαθµίδα και κρατείται κοινός φθόγγος το ντο : Β)Αντίθετη κίνηση, όπου οι τρεις ψηλότερες φωνές tenoro-alto-soprano, κινούνται µε αντίθετη κίνηση ως προς την φορά του basso.εδώ, δεν κρατείται κανένας κοινός φθόγγος έστω και αν υπάρχει, π.χ στη ντο µείζονα συνδέεται η I µε την IV και η IV µε την V δηµιουργώντας αντίθετη κίνηση: Γ)Ευθεία ή παράλληλη κίνηση, όπου όλες οι φωνές basso-tenoro-alto-soprano δύο συγχορδιών που συνδέονται, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό το είδος σύνδεσης δεν εφαρµόζεται γιατί δηµιουργεί αρµονικά λάθη, αλλά αναφέρεται για να µπορέσει ο µαθητής να την αποφεύγει, π.χ στη ντο µείζονα συνδέεται η IV µε την V δηµιουργώντας παράλληλη κίνηση: 4

6 Αρµονικά λάθη Στη σύνδεση δύο συγχορδιών, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη κατασκευή των δύο ακριανών-εξωτερικών φωνών, της σοπράνο και του µπάσο. Ειδικότερα, όταν σε µια συγχορδία το µπάσο και η σοπράνο βρίσκονται σε θέση 8 ης και συνδέονται µε µια άλλη συγχορδία επίσης σε θέση 8 ης, δηµιουργείται στις εξωτερικές φωνές παράλληλη κίνηση µε 8 ες.η επανάληψη της ίδιας µελωδίας µεταξύ µπάσο και σοπράνο απαγορεύεται αυστηρά π.χ. στην ντο µείζονα: Βέβαια, η επανάληψη της ίδιας µελωδίας(8 ες παράλληλες) µεταξύ µπάσο και οποιασδήποτε άλλης φωνής(τενόρο-άλτο) επίσης απαγορεύεται π.χ. στην ντο µείζονα: Επιπλέον, όταν σε µια συγχορδία το µπάσο και η σοπράνο βρίσκονται σε θέση 5 ης και συνδέονται µε µια άλλη συγχορδία επίσης σε θέση 5 ης, δηµιουργείται παράλληλη κίνηση µε 5 ες. Η επανάληψη της ίδιας µελωδίας κατά 5 ες µεταξύ µπάσο και σοπράνο απαγορεύεται αυστηρά π.χ. στην ντο µείζονα: 5

7 Βέβαια, η επανάληψη της ίδιας µελωδίας(5 ες παράλληλες) µεταξύ µπάσο και οποιασδήποτε άλλης φωνής(τενόρο-άλτο) επίσης απαγορεύεται: Στη σύνδεση δύο συγχορδιών, δηµιουργούνται 8 ες και 5 ες παράλληλες ακόµα και µεταξύ των τριών επάνω φωνών, το οποίο απαγορεύεται: Είναι δυνατόν στη σύνδεση δύο συγχορδιών να δηµιουργηθούν αντιπαράλληλες 8 ες και αντιπαράλληλες 5 ες.ειδικότερα, όταν σε µια συγχορδία το µπάσο και η σοπράνο βρίσκονται σε θέση 8 ης και συνδέονται µε µια άλλη συγχορδία επίσης σε θέση 8 ης µε αντίθετη κίνηση, δηµιουργείται στις εξωτερικές φωνές αντιπαράλληλη κίνηση µε 8 ες.η επανάληψη της ίδιας µελωδίας µεταξύ µπάσο και σοπράνο, έστω και µε αντίθετη κίνηση, απαγορεύεται αυστηρά π.χ. στην ντο µείζονα: Βέβαια, η επανάληψη της ίδιας µελωδίας µε αντίθετη κίνηση(8 ες αντιπαράλληλες) µεταξύ µπάσο και οποιασδήποτε άλλης φωνής(τενόρο-άλτο) επίσης απαγορεύεται, π.χ. στην ντο µείζονα: 6

8 Επιπλέον, όταν σε µια συγχορδία το µπάσο και η σοπράνο βρίσκονται σε θέση 5 ης και συνδέονται µε µια άλλη συγχορδία µε αντίθετη κίνηση επίσης σε θέση 5 ης, δηµιουργείται αντιπαράλληλη κίνηση µε 5 ες. Η επανάληψη της ίδιας µελωδίας κατά 5 ες µεταξύ µπάσο και σοπράνο απαγορεύεται αυστηρά π.χ. στην ντο µείζονα: Βέβαια, η επανάληψη της ίδιας µελωδίας(5 ες αντιπαράλληλες) µεταξύ µπάσο και οποιασδήποτε άλλης φωνής(τενόρο-άλτο) επίσης απαγορεύεται: 7

9 Ευθείες ή κρυµµένες 8 ες και 5 ες είναι αυτές που σχηµατίζονται όταν µεταξύ δύο συγχορδιών η δεύτερη καταλήγει σε 8 η ή 5 η µε πήδηµα (δηλ. οποιοδήποτε διάστηµα µεγαλύτερο της δευτέρας) και έχει την ίδια κατεύθυνση µε τη φωνή του µπάσο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις ευθείες ή κρυµµένες 8 ες και 5 ες συναντάται µία παράλληλη και όχι δύο, όπως συνήθως γίνεται. Γι αυτό άλλωστε ονοµάζονται κρυµµένες, γιατί θεωρητικά, η πρώτη παράλληλη της πρώτης συγχορδίας δεν εµφανίζεται. Αντιπαράλληλες ευθείες ή κρυµµένες 8 ες και 5 ες δεν θεωρούνται αρµονικά λάθη Παράδειγµα στην ντο µείζονα: Εδώ πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι κρυµµένες 8 ες και 5 ες µεταξύ σοπράνο και µπάσο θεωρούνται ανεκτές, εφόσον η φωνή σοπράνο προχωράει µε διάστηµα δευτέρας. Παράδειγµα στη ντο µείζονα: Υπερπήδηση φωνών είναι αυτή που δηµιουργείται όταν οποιεσδήποτε φωνές, κατά τη διάρκεια σύνδεσης δύο συγχορδιών, εµφανίζονται πάνω από άλλες διαφορετικού είδους, και τις υπερπηδούν. Παράδειγµα στη ντο µείζονα: 8

10 Χειρισµός του προσαγωγέα Ο προσαγωγέας, όπως είναι γνωστό βαδίζει(δηλ. προχωράει µε διάστηµα δευτέρας) προς τη Τονική(δηλ. Ι βαθµίδα). Όταν βρεθεί λοιπόν, στη φωνή σοπράνο πάντα θα ανεβαίνει και θα λύνεται στη τονική. Όταν βρεθεί στην άλτο ή στο τενόρο είναι δυνατόν να εξαιρείται της κανονικής του λύσης και να κατεβεί, συνήθως µε διάστηµα τρίτης προς τα κάτω. Για να γίνει όµως αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν ακόµα οι εξής προϋποθέσεις: α) Να υπάρχει σύνδεση V Ι βαθµίδας. β Η φωνή του µπάσο να κινείται µε αντίθετη ανοδική κίνηση ως προς την κατ εξαίρεση καθοδική λύση του προσαγωγέα. γ) Στη συγχορδία της λύσης του προσαγωγέα να ακούγεται ο φθόγγος της τονικής στη σοπράνο. Παραδείγµατα στη ντο µείζονα: 9

11 1) Η ΙΙ βαθµίδα Συνδέσεις συγχορδιών µε δευτερεύοντες βαθµίδες Η ΙΙ βαθµίδα αντιστοιχεί στον δεύτερο φθόγγο της σκάλας στην οποία λύνεται το θέµα. Συγγενεύει µε την ΙV και την VII έχοντας δύο κοινούς φθόγγους και µε την V και VI έχοντας έναν κοινό φθόγγο. Παράδειγµα στην ντο µείζονα: Η ΙΙ βαθµίδα όταν βρίσκεται σε α αναστροφή γράφεται πλήρης(δηλ. όλοι οι φθόγγοι 8 η, 3 η, 5 η της συγχορδίας). Παράδειγµα στην ντο µείζονα: Η ΙΙ βαθµίδα, είτε σε ευθεία κατάσταση, είτε σε α αναστροφή, χρησιµοποιείται, ως επί το πλείστον, στην έναρξη µιας πτώσης κατάληξης στην µουσική. Παράδειγµα στην ντο µείζονα: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όταν επιλύεται θέµα δοσµένης µελωδίας και παρατηρείται ο δεύτερος φθόγγος να κινείται προς τον προσαγωγέα-έβδοµο φθόγγο της σκάλας, τότε ο δεύτερος φθόγγος εναρµονίζεται µε ΙΙ βαθµίδα και ο προσαγωγέας µε V βαθµίδα. Παράδειγµα στην ντο 10

12 µείζονα: Όταν όµως ο δεύτερος φθόγγος βαδίζει προς τον τρίτο πιθανό είναι να χρησιµοποιηθεί V βαθµίδα σε β αναστροφή δηµιουργώντας τον µελωδικό τύπο του διαβατικού ή ποικιλµατικού 6 : 4 ή 2) Η VI βαθµίδα Η VI βαθµίδα αντιστοιχεί στον έκτο φθόγγο της σκάλας στην οποία λύνεται το θέµα. Συγγενεύει µε την ΙV και την Ι έχοντας δύο κοινούς φθόγγους και µε την II και την ΙΙΙ έχοντας έναν κοινό φθόγγο. Παράδειγµα στην ντο µείζονα: 11

13 Η VI βαθµίδα όταν βρίσκεται σε α αναστροφή γράφεται πλήρης(δηλ. όλοι οι φθόγγοι 8 η, 3 η, 5 η της συγχορδίας). Παράδειγµα στην ντο µείζονα: Όταν µετά την V βαθµίδα ακολουθεί συγχορδία µε VI βαθµίδα, η τελευταία αυτή συγχορδία γράφεται ελλιπής, δηλ. δύο 3 ες και µία 5 η : ΕΞΑΙΡΕΣΗ!!! Μόνο στην περίπτωση που η προηγούµενη συγχορδία της Vης βρίσκεται σε θέση 5 ης, τότε και µόνο τότε η VI βαθµίδα µπορεί να γραφεί και πλήρης, δηµιουργώντας όµως εξαίρεση της λύσης του προσαγωγέα µε αντίθετη κίνηση στο µπάσο(δηλ. καθοδική, αντί για ανοδική κίνηση του προσαγωγέα) : 12

14 3) Η III βαθµίδα Η ΙΙΙ βαθµίδα αντιστοιχεί στον τρίτο φθόγγο της σκάλας στην οποία λύνεται το θέµα. Συγγενεύει µε την Ι και την V έχοντας δύο κοινούς φθόγγους και µε την VII και την VI έχοντας έναν κοινό φθόγγο. Παράδειγµα στην ντο µείζονα: Η III βαθµίδα όταν βρίσκεται σε α αναστροφή γράφεται πλήρης(δηλ. όλοι οι φθόγγοι 8 η, 3 η, 5 η της συγχορδίας). Παράδειγµα στην ντο µείζονα: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όταν επιλύεται θέµα δοσµένης µελωδίας και παρατηρείται ο έβδοµος φθόγγοςπροσαγωγέας να κινείται προς τον έκτο φθόγγο της σκάλας, τότε ο έβδοµος φθόγγος-προσαγωγέας εναρµονίζεται µε ΙΙΙ βαθµίδα και ο έκτος µε ΙV βαθµίδα. Παράδειγµα στην ντο µείζονα: 13

15 4) Η VII βαθµίδα Η VII βαθµίδα αντιστοιχεί στον έβδοµο φθόγγο-προσαγωγέα της σκάλας στην οποία λύνεται το θέµα. Συγγενεύει µε την ΙI και την V έχοντας δύο κοινούς φθόγγους και µε την IV έχοντας έναν κοινό φθόγγο. Παράδειγµα στην ντο µείζονα: Η VII βαθµίδα αφού είναι ο προσαγωγέας δεν επαναλαµβάνεται-δεν διπλασιάζεται στις τρεις επάνω φωνές και γι αυτό στην ευθεία κατάστασή του γράφεται ελλιπής. Όταν είναι σε α αναστροφή γράφεται πλήρης: ΠΤΩΣΕΙΣ Με τον όρο πτώση στην µουσική εκφράζεται η κατάληξη ή αλλιώς το τελείωµα µιας φράσης, ενδιάµεσα ή στο τέλος του θέµατος. Αυτό το αίσθηµα του τέλους γίνεται αντιληπτό µε χρήση συγκεκριµένων βαθµίδων. Η έναρξη οποιασδήποτε πτώσης γίνεται αντιληπτή µε χρήση της IV ή της ΙΙ βαθµίδας σε α αναστροφή. Το κλείσιµο της πτώσης γίνεται µε χρήση της V-I. Ανάλογα τον συνδυασµό των βαθµίδων που χρησιµοποιούνται, υπάρχουν και οι εξής πτώσεις: 1)Τελική πτώση: Είναι αυτή που προκύπτει από την χρήση ΙΙ V I ή II V I. Παράδειγµα στην ντο µείζονα: 14

16 ή 2) Τέλεια πτώση: Είναι αυτή που προκύπτει από την χρήση II 6 I 6 4- V I. Παράδειγµα στην ντο µείζονα: ή 15

17 3) Πλάγια Εκκλησιαστική πτώση: Είναι αυτή που προκύπτει από την χρήση I IV 6 4 I(ισοκράτης). Όταν αυτή η πτώση ενωθεί µε την τέλεια, αποτελεί την επέκταση αυτής και ονοµάζεται εκτεταµένη-τέλεια-εκκλησιαστική πτώση µε διαδοχή βαθµίδων II 6 I 6 4- V I IV 6 4 I. Παράδειγµα στην ντο µείζονα: ή 4) Απροσδόκητη πτώση: Είναι αυτή που προκύπτει από την χρήση τελικής ή τέλειας πτώσης, µόνο που η τελική συγχορδία δεν δίνεται από την Ι, αλλά από την VΙ βαθµίδα. (IV V VI και II 6 I 6 4- V VI). Παράδειγµα στην ντο µείζονα: 16

18 5) Ατελής πτώση: Είναι αυτή που προκύπτει από την χρήση τελικής ή τέλειας πτώσης, µόνο που η τελική συγχορδία δεν δίνεται από την Ι βαθµίδα σε ευθεία κατάσταση, αλλά από την Ι 6. Παράδειγµα στην ντο µείζονα: 6) Ηµίσεια(µισή) ή αιωρούµενη πτώση: Είναι αυτή που τελειώνει σε V βαθµίδα(δεσπόζουσα). Παράδειγµα στην ντο µείζονα: 17

19 Αρµονική αλυσίδα Με τον όρο αρµονική αλυσίδα εννοείται µια διαδοχή από δύο ή περισσότερους φθόγγους που σχηµατίζουν ένα µελωδικορυθµικό σχέδιο, το οποίο αναπαραγάγεται σε διάφορες βαθµίδες µε την ίδια ακριβώς διαστηµατική αναλογία. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται η µίµηση ενός προτύπου µε τις επαναλήψεις του. Για να επιτευχθεί µια αρµονική αλυσίδα πρέπει η πρώτη συγχορδία κάθε επανάληψης να είναι στην ίδια θέση και στην ίδια κατάσταση µε την πρώτη συγχορδία του προτύπου. Βαθµίδες σηµειώνονται µόνο στο πρότυπο και στην τελευταία επανάληψη. Αρµονικά λάθη κατά την διάρκεια των επαναλήψεων επιτρέπονται, εκτός από το σηµείο επαφής του τελευταίου φθόγγου του προτύπου και πρώτου φθόγγου της πρώτης επανάληψης δηλ. ευθείες 5 ες και 8 ες, διπλασιασµός του προσαγωγέα ή αντικανονική λύση του και το τριηµιτόνιο: 18

20 ΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΣΥΓΧΟΡ ΙΑ ΜΕΘ ΕΒ ΟΜΗΣ( V 7 ) Αν κατά την κατασκευή της γνωστής τρίφωνης συγχορδίας της Vης βαθµίδας µιας κλίµακας, που ονοµάζεται δεσπόζουσα, προσθέσουµε ακόµα µία Τρίτη στις προϋπάρχουσες τρείς, προκύπτει η τετράφωνη συγχορδία της Vης βαθµίδας µεθ εβδόµης: Εδώ, ο θεµέλιος µε την κορυφή της τετράφωνης αυτής συγχορδίας σχηµατίζει µία 7 η που είναι διάφωνο(κακόηχο) διάστηµα και πρέπει να προχωρήσει µε συγκεκριµένο τρόπο, δηλαδή µε διάστηµα 2 ης προς τα κάτω. Επίσης, ο προσαγωγέας που εµφανίζεται θα λυθεί µε τον πλέον γνωστό τρόπο της 2 ης προς τα πάνω: Λόγω της τετραφωνίας, σ αυτή τη συγχορδία δεν γράφονται όλοι οι φθόγγοι που την χαρακτηρίζουν. Στην ευθεία κατάστασή της και µόνο σε αυτήν εµφανίζεται µε δύο µορφές: α) την πλήρη µορφή και β) την ελλιπή µορφή. α)πλήρης µορφή συγχορδίας Vης µεθ εβδόµης : όταν η συγχορδία µε µπάσο την δεσπόζουσα, εµφανίζει την 3 η, 5 η και 7 η. Η Ιη βαθµίδα ως συγχορδία λύσης της Vης µεθ εβδόµης: Η επόµενη από αυτή συγχορδία (I βαθµίδα) που ονοµάζεται συγχορδία λύσης της 7 ης γράφεται ελλιπής(δηλ. µε δύο 8 ες και µία 3 η ): β)ελλιπής µορφή συγχορδίας Vης µεθ εβδόµης : όταν η συγχορδία µε µπάσο την δεσπόζουσα, εµφανίζει την 8 η, 3 η και 7 η (εδώ, λείπει η 5 η ). Η Ιη βαθµίδα ως συγχορδία λύσης της Vης µεθ εβδόµης: Η επόµενη από αυτή συγχορδία (I βαθµίδα) που ονοµάζεται συγχορδία λύσης της 7 ης γράφεται πλήρης(δηλ. µε την 8 η, 3 η και 5 η ): 19

21 Προσοχή:Όταν η Vη µεθ εβδόµης λύνεται στην Ιη βαθµίδα µε πρώτη αναστροφή (Ι 6 ) κατ εξαίρεση η 7 η θα λυθεί µε διάστηµα 2ας προς τα πάνω: Η VΙη βαθµίδα ως συγχορδία λύσης της Vης µεθ εβδόµης: Όταν η Vη µεθ εβδόµης λύνεται στην VIη βαθµίδα γράφεται πλήρης και η VIη ελλιπής(δηλ. δύο 3 ες και µία 5 η ): Εξαιρέσεις: Η V 7 µπορεί να γραφεί και ελλιπής στις εξής περιπτώσεις: α) όταν ο θεµέλιος είναι κάτω από την έβδοµη: 20

22 β) όταν ο θεµέλιος είναι πάνω από την έβδοµη σε σχέση 2ας και ο προσαγωγέας κάτω και από τις δύο φωνές: Ποικίλµατα Vης µεθ εβδόµης: Η εναλλαγή της τρίφωνης συγχορδίας της Vης βαθµίδας µε τη τετράφωνη µεθ εβδόµης δηµιουργούν µελωδικές κινήσεις και ονοµάζονται ποικίλµατα της 7 ης και είναι τα παρακάτω: α)v 5 7 β) V γ) V 5 7 Αναστροφές της Vης µεθ εβδόµης Για το λόγο ότι η τετράφωνη συγχορδία Vη µεθ εβδόµης έχει έναν ακόµα φθόγγο από την τρίφωνη, θα έχει επίσης και ακόµη µία αναστροφή, την τρίτη αναστροφή. Συνολικά υπάρχουν οι εξής αναστροφές: Α αναστροφή Όταν στον µπάσο υπάρχει η τρίτη της συγχορδίας της Vης βαθµίδας(δηλ. ο προσαγωγέας).συναντάται µε την αρίθµηση 6 5. Για να σχηµατίσουµε τη συγχορδία κατεβαίνουµε από το φθόγγο του µπάσου ένα διάστηµα τρίτης και βρίσκουµε το θεµέλιο που είναι και η Vη βαθµίδα. Με βάση το φθόγγο αυτόν σχηµατίζουµε τη συγχορδία της έβδοµης και παραλείπουµε το φθόγγο του µπάσου γράφοντας στις τρεις επάνω φωνές το θεµέλιο, τη 5 η και την έβδοµη: 21

23 Β αναστροφή Όταν στον µπάσο υπάρχει η πέµπτη της συγχορδίας της Vης βαθµίδας. Συναντάται µε την αρίθµηση 4 3. Για να σχηµατίσουµε τη συγχορδία κατεβαίνουµε από το φθόγγο του µπάσου ένα διάστηµα πέµπτης και βρίσκουµε το θεµέλιο που είναι και η Vη βαθµίδα. Με βάση το φθόγγο αυτόν σχηµατίζουµε τη συγχορδία της έβδοµης και παραλείπουµε το φθόγγο του µπάσου γράφοντας στις τρεις επάνω φωνές το θεµέλιο, τη 3 η (δηλ. τον προσαγωγέα) και την έβδοµη: Γ αναστροφή Όταν στον µπάσο υπάρχει η έβδοµη της συγχορδίας της Vης βαθµίδας. Συναντάται µε την αρίθµηση 4 2. Για να σχηµατίσουµε τη συγχορδία κατεβαίνουµε από το φθόγγο του µπάσου ένα διάστηµα εβδόµης ή ανεβαίνουµε ένα διάστηµα δευτέρας και βρίσκουµε το θεµέλιο που είναι και η Vη βαθµίδα. Με βάση το φθόγγο αυτόν σχηµατίζουµε τη συγχορδία της έβδοµης και παραλείπουµε το φθόγγο του µπάσου γράφοντας στις τρεις επάνω φωνές το θεµέλιο, τη 3 η (δηλ. τον προσαγωγέα) και την πέµπτη: Εδώ, όπως µπορεί να παρατηρηθεί, η έβδοµη που βρίσκεται στο µπάσο θα λυθεί, όπως αναµένεται, ένα διάστηµα 2ας προς τα κάτω και γι αυτό µπαίνει η Ι βαθµίδα σε 22

24 α αναστροφή. Βέβαια ο φθόγγος της λύσης της έβδοµης µπορεί να δοθεί και µε τη χρήση της ΙΙΙ βαθµίδας: Εφαρµογή της Vης βαθµίδας µεθ εβδόµης στη µελωδία Η συγχορδία της Vης βαθµίδας µεθ εβδόµης εφαρµόζεται σε φθόγγο που αντιστοιχεί στη δεσπόζουσα, µε τη διαφορά ότι δεν θα είναι τρίφωνη αλλά τετράφωνη. Η προσθήκη λοιπόν της έβδοµης δε δηµιουργεί καινούργιες σχέσεις βαθµίδων, παρά πλουτίζει τη συγχορδία στην οποία προστίθεται. εν χρησιµοποιείται αυτή η αναστροφή η οποία δίνει για µπάσο τον ίδιο φθόγγο που υπάρχει στη µελωδία. Όταν στη µελωδία ο τέταρτος (4 ος ) φθόγγος βαδίζει στο τρίτο(3 ο ) εκτός των άλλων είναι δυνατό να εναρµονιστεί µε Vη βαθµίδα µεθ εβδόµης (σε ευθεία κατάσταση, α και β αναστροφή-εκτός της γ ) και να λυθεί στη Ι βαθµίδα. Πάντα η επιλογή µιας συγχορδίας Vης βαθµίδας µεθ εβδόµης σε αναστροφή, σκοπό έχει τη δηµιουργία µιας καλής µελωδικής γραµµής στο µπάσο. 23

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΥΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΣΟΥΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΠΑΛΑΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΑ 2011 Στην οικογένειά μου... Στους φίλους μου... Και στους καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

... Περιεχόμενα. Εισαγωγή...19. Μέρος Ι: Ώστε θέλετε να παίξετε κιθάρα...29. Κεφάλαιο 1:Τα βασικά της κιθάρας... 31. Κεφάλαιο 2: Κούρδισμα...

... Περιεχόμενα. Εισαγωγή...19. Μέρος Ι: Ώστε θέλετε να παίξετε κιθάρα...29. Κεφάλαιο 1:Τα βασικά της κιθάρας... 31. Κεφάλαιο 2: Κούρδισμα... Περιεχόμενα... Εισαγωγή...19 Λίγα λόγια για αυτό το βιβλίο... 19 Εύρεση της κατάλληλης κιθάρας... 19 Παίξιμο της κιθάρας... 20 Φροντίδα της κιθάρας σας... 21 Όχι και τόσο ανόητες παραδοχές... 21 Τι δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Θα ακούσετε τον φθόγγο-αφετηρία και το μελωδικό

Διαβάστε περισσότερα

3. O Κανόνας και η μίμηση

3. O Κανόνας και η μίμηση 12 3. O Κανόνας και η μίμηση Ο κανόνας είναι μια αυστηρή μορφή της μίμησης των φωνών. Ο πρώτος κανόνας εμφανίστηκε τον 13 ο αιώνα, και τον 14 ο εξελίχθηκε σε rondellus και caccia. Για την πληρέστερη διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ENNEA (9) ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους.

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους. ΜΑΤΙΑ Γενικά Τα μάτια αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του προσώπου. Αυτά δίνουν έκφραση και ζωντάνια. Πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις προθέσεις κάποιου άλλου από το βλέμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2009 - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κανόνες σκακιού FIDE 2009 - Μετάφραση Μετάφραση: Βύρων Τσορµπατζόγλου - Σάββας Μαυροµούστακος Φιλολογική επιµέλεια: Νίκος Λιάλιας (Φιλόλογος, Καθηγητής Κολεγίου «ΕΛΑΣΑΛ»)

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12.

Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. ΑΣΚΗΣΗ 1: Είναι το ακόλουθο γράφημα απλό; Σημείωση: Δες ορισμό απλού γραφήματος στον Τόμο Α, σελ. 97 και τόμο Β, σελ 12. v 2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: Το παραπάνω γράφημα δεν είναι απλό, αφού υπάρχουν δύο ακμές που

Διαβάστε περισσότερα

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

«Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών» Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που απονέμει το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα