ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ"

Transcript

1 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΗΜΕΡΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.3212/ ΦΕΚ 308/4/04 Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε ΜΑΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. ΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Μ. ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2004

2 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σηµασία της καλής και αποτελεσµατικής λειτουργίας των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών είναι φανερή σήµερα, που οι αρµοδιότητες τους είναι αυξηµένες. Έργο των υπηρεσιών αυτών είναι η έκδοση των οικοδοµικών αδειών, ο έλεγχος των κατασκευών, αλλά και η εκπόνηση µικρών πολεοδοµικών και ρυθµιστικών σχεδίων. Έργο πού έχει άµεσες συνέπειες και επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές στην διαµόρφωση του περιβάλλοντος και συνεπώς ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Έργο το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες εκείνες που συνδέονται µε την ανέγερση οικοδοµών και εποµένως επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό ένα σηµαντικό ποσοστό πολιτών και επαγγελµατιών. Είναι επίσης φανερό ότι ο συνεχής και συστηµατικός ποιοτικός έλεγχος των µελετών και των κατασκευών συµβάλει θετικά στην διαµόρφωση του τελικού αποτελέσµατος που είναι το κτίριο και η ένταξη του στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον. Με στόχο την εύρυθµη λειτουργία των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών και εποµένως την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, που το µεγαλύτερο ποσοστό τους είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί µελετητές και επιβλέποντες ιδιωτικών και δηµοσίων έργων, θα προσπαθήσουµε µε την εισήγηση αυτή να καταγράψουµε τα προβλήµατα εκείνα τα οποία προκαλούν σε µεγάλο βαθµό την αυξανόµενη δυσλειτουργία αυτών, αλλά κυρίως να προτείνουµε λύσεις για την αντιµετώπισης τους. Τα προβλήµατα θα µπορούσαν να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες 1. Στελέχωσης 2. Υποδοµής και εξοπλισµού 3. Λειτουργικά και οργανωτικά. Το ΤΕΕ στο παρελθόν έχει τοποθετηθεί στα προβλήµατα αυτά της λειτουργίας των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών, αλλά σήµερα γίνεται επιτακτική η ανάγκη να επαναδιατυπώσει τις πάγιες θέσεις και προτάσεις του, και να προσπαθήσει να θέσει ξανά το πρόβληµα στην πραγµατική του βάση.

3 3 Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ Κοινή διαπίστωση είναι η δυσλειτουργία των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών σε µεγάλο βαθµό και αυτή επεκτείνεται κατά περίπτωση από πολλά και ποικίλα προβλήµατα ανάλογα µε το µέγεθος των γραφείων, τις τοπικές συνθήκες, το ανεπαρκές σε αριθµό και ειδικότητες προσωπικό κλπ. Έτσι η εικόνα που κυριαρχεί σήµερα σε αυτές είναι υποβαθµισµένη και αναξιόπιστη. Από στοιχεία καταγραφής των τµηµάτων των πολεοδοµικών υπηρεσιών τόσο των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όσο και των Ο.Τ.Α. ανά την επικράτεια (βλ. σχ. Εισηγήσεις σε Ηµερίδα του ΤΕΕ Μάιος 1999) προκύπτουν ότι Το 68 % δεν έχουν µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων Το 11 % δεν έχουν διοικητικούς και Το 22 % έχουν προσωπικό από 1 έως 5 άτοµα. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προστεθεί σε µεγάλο βαθµό η πληµµελής και η µηδενική γνώση του αντικειµένου που τους έχει ανατεθεί, επειδή η τοποθέτηση τους έγινε χωρίς να προηγηθεί η εκπαίδευση τους. Το φαινόµενο αυτό είναι πιο έντονο στις πολεοδοµικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. όπου τις περισσότερες φορές η σύσταση τους γίνεται εκ των ενόντων, δηλαδή από το προσωπικό άλλων υπηρεσιών των δήµων ή µε προσλήψεις ή στην καλύτερη των περιπτώσεων από αυτούς που αποσπώνται από την αντίστοιχη υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εκτός όµως των παραπάνω ο παράγων ιοίκηση ( Ν.Α. ή Ο.Τ.Α.) δρα καθοριστικά τόσο στην σύνθεση των υπηρεσιών αυτών, όσο και στην άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων. Έτσι η σχέση εξάρτησης του διοικούµενου από τον διοικούντα σε αυτά τα επίπεδα διοίκησης οδηγεί συχνά σε καταστάσεις, δυσάρεστες, τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους ιδιώτες µηχανικούς και εν γένει για τους πολίτες. Αυτό δηλαδή που όλοι εύχονται, να απεγκλωβιστούν οι υπηρεσίες από τον εναγκαλισµό της διοίκησης, όχι µόνο δεν έχει αποφευχθεί αλλά αντίθετα µάλιστα έχει επιδεινωθεί.

4 4 Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1 ΥΠΟ ΟΜΗ Οι πολεοδοµικές υπηρεσίες είναι στεγασµένες σε Νοµαρχιακά ή ηµαρχιακά κτίρια ή σε µεµονωµένα κτίρια η τµήµατα κτιρίων. Όµως στις περισσότερες περιπτώσεις τα κτίρια είναι ακατάλληλα και δεν υπάρχουν πιστώσεις για τη συντήρησή τους και τον καθαρισµό τους. Έτσι δεν είναι λίγες οι υπηρεσίες που οι υπάλληλοι µε δικά τους χρήµατα ή µε την συνεισφορά ιδιωτών µηχανικών µεριµνούν για τη θέρµανσή του και τον στοιχειώδη καθαρισµό τους. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη για δηµόσια υπηρεσία. Σοβαρό πρόβληµα ακόµη είναι η λειτουργία του αρχείου και κυρίως αυτό των οικοδοµικών αδειών σε άλλο κτίριο από αυτό της πολεοδοµικής υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα ο µηχανικός και ο πολίτης να µην µπορεί να εξυπηρετηθεί διότι δεν διεκπεραιώνει τις διάφορες υποθέσεις του στο ίδιο κτίριο. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα περισσότερα κτίρια και ειδικά αυτά των αρχείων, συνήθως δεν πληρούν τους κανονισµούς υγιεινής, ασφάλειας λειτουργίας ή πυρασφάλειας. Έτσι δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο καταστροφής ειδικά του αρχείου των φακέλων αδειών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τον αποσυντονισµό της ροής της λειτουργίας της υπηρεσίας α) κατά τον έλεγχο αδειών προσθήκης αναθεωρήσεων, των θεωρήσεων για σύνδεση µε δίκτυα κοινής ωφέλειας, νοµιµοποιήσεων κ.λ.π., β) κατά τον έλεγχο των οικοδοµών, γ) κατά τη χορήγηση αντιγράφων, µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία του πολίτη, που ενώ θα µπορούσε να εξυπηρετηθεί αυθηµερόν, αναγκάζεται να πάει στην πολεοδοµική υπηρεσία και δύο και τρεις φορές. Β2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ εν νοείται εκσυγχρονισµός στη ηµόσια ιοίκηση για τον οποίο όλοι εδώ και χρόνια επαγγέλλονται χωρίς µηχανοργάνωση. Η µηχανοργάνωση εξασφαλίζει την ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών, τη διαφάνεια των διαδικασιών, την διευκόλυνση και βελτίωση του έργου των υπαλλήλων των πολεοδοµικών υπηρεσιών είτε αυτό αφορά στον πολεοδοµικό σχεδιασµό είτε στην εφαρµογή πολεοδοµικών διατάξεων. π.χ. το να είναι άµεσα µέσω του Η/Υ γνωστό αν σε ένα οικόπεδο υπάρχει προσκύρωση ή αυθαίρετο ή ο αριθµός οικοδοµικής άδειας

5 5 του κτίσµατος που υπάρχει σε αυτό, απαλλάσσει τον υπάλληλο, τον µελετητή µηχανικό και τον πολίτη, από χρονοβόρα αναζήτηση του αρχείου και εποµένως από λάθη και ταλαιπωρία κάποιων ηµερών µε αβέβαια αποτελέσµατα. Ωστόσο αυτό το αυτονόητο από όλους δεν µπόρεσε µέχρι σήµερα να τεθεί µε κάποιο προγραµµατισµό και σε εφαρµογή Σε µερικές µάλιστα πολεοδοµίες µε πρωτοβουλίες τόσο των υπαλλήλων µηχανικών αλλά κυρίως των ελευθέρων επαγγελµατιών µηχανικών, έχουν γίνει προσπάθειες εξοπλισµού των πολεοδοµικών υπηρεσιών τόσο µε Η/Υ όσο και µε τα απαραίτητα προγράµµατα ( π.χ. φορολογικών ) εν είναι όµως µόνον η έλλειψη των Η/Υ και ο προγραµµατισµός που εµποδίζει τη µηχανοργάνωση, λείπει και η σχετική γνώση από τους υπαλλήλους. Έτσι έχουµε πολεοδοµικές υπηρεσίες που έχουν Η/Υ αλλά δεν έχουν υπαλλήλους για τους χρησιµοποιήσουν και άλλες στις οποίες συµβαίνει το αντίθετο. Επίσης άλλα µέσα εξυπηρέτησης του πολίτη όπως fax, τηλεφωνικό κέντρο ή internet που δίνουν την δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, τις περισσότερες φορές είναι πολυτέλειες και συνήθως δεν υπάρχουν. Η έλλειψη υπηρεσιακών αυτοκινήτων και οδηγών δυσκολεύει αφάνταστα τις µετακινήσεις των υπαλλήλων που απαιτούνται για τον έλεγχο των κατασκευών ή για τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών ή τον έλεγχο της επικινδυνότητας αυτών. Η µίσθωση ταξί από τους ενδιαφερόµενους πολίτες ή η χρησιµοποίηση δικών τους µέσων δηµιουργεί καταστάσεις όχι και τόσο ευχάριστες. Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 1. Η πολυδαίδαλη νοµοθεσία, η αντινοµία, η πληθώρα ειδικών ρυθµίσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. αλλά και άλλων Υπουργείων και η πληθώρα εγκυκλίων, είναι η µόνιµη πηγή τριβών µεταξύ του ελέγχοντος ( υπαλλήλου ) και του ελεγχόµενου (ελεύθερου επαγγελµατία µηχανικού ή πολίτη ) σε όλα τα αντικείµενα αρµοδιότητας των πολεοδοµικών υπηρεσιών. 2. Εκείνο όµως που κάνει ακόµη πιο δύσκολο το έργο των µελετητών µηχανικών είναι ότι η ερµηνεία για την εφαρµογή των πολεοδοµικών διατάξεων ποικίλει από πολεοδοµία σε πολεοδοµία και πολλές φορές από υπάλληλο σε υπάλληλο.

6 6 3. Η τήρηση της προτεραιότητας σε όλα τα αντικείµενα αρµοδιότητας των πολεοδοµικών υπηρεσιών, όπως έκδοσης οικοδοµικών αδειών, διαδικασίας αυθαιρέτων κατασκευών, έγκρισης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. όχι µόνο δεν εφαρµόζεται, αλλά δεν είναι και εύκολα ελέγξιµη. 4. Οι πολύπλοκες διαδικασίες αλλά και η εµπλοκή διαφόρων υπηρεσιών ή φορέων ( ασαρχείο, Αρχαιολογία, Αεροπορία, ή σήµερα που προστέθηκε η ΕΠΑ ) είναι ένα επί πλέον πρόβληµα, που έχουν καταντήσει τον µηχανικό από µελετητή ή επιβλέποντα σε διεκπεραιωτή οικοδοµικών αδειών. 5. Η Αδυναµία ελέγχου της αυθαίρετης δόµησης, αφού η προβλεπόµενη διαδικασία για τα αυθαίρετα είναι χρονοβόρα, γραφειοκρατική και αναποτελεσµατική έχει σαν αποτέλεσµα να ενθαρρύνονται οι αυθαιρετούντες µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του ρόλου του µηχανικού, την επιβάρυνση της πόλης και την κακή ποιότητα των αυθαιρέτων αυτών κατασκευών.

7 7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και αξιολογώντας τα προβλήµατα που υπάρχουν καθορίζουµε τους στόχους της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας των πολεοδοµικών υπηρεσιών Αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα Ποιοτικό έλεγχο µελετών και κατασκευών Τον σωστό σχεδιασµό του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Για την υλοποίηση των παραπάνω, προτείνουµε µια σειρά µέτρων και ρυθµίσεων, που θα στηρίζουν την οργάνωση των πολεοδοµικών υπηρεσιών σε αυτές τις κατευθύνσεις και θα εξασφαλίσουν την οµαλή και περισσότερο ολοκληρωµένη λειτουργία τους Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Για την οµαλή λειτουργία των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών προτείνονται τα παρακάτω διοικητικά µέτρα: 1) Επαρκής στελέχωση των Υπηρεσιών µε έµπειρο και ελάχιστο προσωπικό κατά ειδικότητα. 2) Ορθή αξιοποίηση του προσωπικού ανάλογα µε την αρχαιότητα, τις γνώσεις και την εµπειρία που διαθέτει στο αντικείµενο. 3) Θεσµοθέτηση εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των υπαλλήλων σε τακτά διαστήµατα που σκοπό θα έχουν την εκπαίδευση και διαρκή ενηµέρωση σε θέµατα πολεοδοµικής νοµοθεσίας και δηµόσιας διοίκησης. Παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα για την ίδια ενηµέρωση και στους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελµατίες. 4) Σταδιακή ανακύκλωση των υπαλλήλων στα διάφορα τµήµατα, αφού προηγηθεί η σχετική εκπαίδευση τους, ώστε να έχουν οι υπάλληλοι κατά το δυνατόν ευρύτερη ενηµέρωση στο αντικείµενο της Υπηρεσίας και οι Υπηρεσίες να γίνουν πιο ευέλικτες στη λειτουργία τους.

8 8 5) ηµιουργία αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού µε κατάλληλα κτίρια και ανάλογο εξοπλισµό, επαρκή αριθµό αυτοκινήτων για τις εξωτερικές υπηρεσίες, υπολογιστές, φωτοτυπικά µηχανήµατα κ.λ.π. 6) Μηχανοργάνωση όλων των τµηµάτων και Υπηρεσιών των πολεοδοµικών υπηρεσιών (όπως Τοπογραφικό, Γραφείο ΓΟΚ, Αρχείο Πρωτόκολλο κ.λ.π. ) και σύνδεση των υπηρεσιών αυτών µε κοινή βάση δεδοµένων για τήρηση αρχείου. 7) Προτείνεται η τοποθέτηση Νοµικού Συµβούλου στις /νσεις Πολεοδοµιών ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πολεοδοµικών υπηρεσιών πού έχει σχέση µε νοµικές έννοιες και διαδικασίες. Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Το θέµα της αποκέντρωσης των Πολεοδοµικών Γραφείων σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζει µεγάλα προβλήµατα κυρίως από έλλειψη προσωπικού και οργάνωσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το ΤΕΕ από όλα τα Γραφεία της χώρας. Επίσης είναι βέβαιο ότι σοβαρότερα προβλήµατα δηµιουργούνται στην λειτουργία των Επιτροπών Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ( ΕΠΑΕ ) µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του κύρους του θεσµού. Έτσι για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων προτείνουµε : 1. Με τη συνεργασία των Υπουργείων ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. και του ΤΕΕ να επανακαθοριστεί η χωροθέτηση των πολεοδοµικών υπηρεσιών της Χώρας ύστερα από ειδική ταξινόµησή τους σε κατηγορίες µε κριτήρια όπως τον πληθυσµό, την έκταση, τη δυσκολία µετακινήσεων ( νησιώτικες περιοχές κ.λ.π. ) τη σπουδαιότητα ( παραδοσιακοί οικισµοί κ.λ.π. ). 2. Τον περιορισµό των αποκεντρωµένων Πολεοδοµικών Γραφείων και ενίσχυση των Υπηρεσιών στις έδρες των νοµών. Αυτό θα γίνει µετά από επανεκτίµηση της κατάστασης κατά περίπτωση και συσχετίζοντας το κόστος λειτουργίας της Υπηρεσίας µε το παραγόµενο έργο ποσοτικό και ποιοτικό.( π.χ. την αναγκαιότητα ύπαρξης και πια κριτήρια των πολεοδοµικών γραφείων ήµων κλπ)

9 9 3. Την κατάργηση όλων των αποκεντρωµένων ΕΠΑΕ και λειτουργία των µεν πρωτοβάθµιων σε επίπεδο νοµού των δε δευτεροβάθµιων σε επίπεδο περιφέρειας. Για την Αττική προτείνεται η διατήρηση των πρωτοβάθµιων επιτροπών στις /νσεις Πολεοδοµιών. 4. Την παροχή κινήτρων σε υπαλλήλους που τοποθετούνται σε προβληµατικές περιοχές της χώρας, σύµφωνα µε όσα αναφέραµε στη σχετική πρόταση. Είναι σηµαντικό στην λειτουργία όλων των πολεοδοµικών Υπηρεσιών της χώρας να υπάρχει η ίδια αντιµετώπιση θεωρητική αλλά και πρακτική, των συναφών θεµάτων καθώς και η ποιοτική παραγωγή του έργου για να περιορισθούν τα προβλήµατα. Για να εξασφαλισθεί αυτό απαιτείται εποπτεία του παραγόµενου έργου σε όλους τους τοµείς και επίπεδα και συντονισµός σε σωστές κατευθύνσεις Αρµόδια όργανα για αυτό είναι οι 13 διευθύνσεις ΠΕΧΩ της χώρας σε πρώτο βαθµό και σε δεύτερο βαθµό οι αρµόδιες καθ ύλη διευθύνσεις του ΥΠΕΧΩ Ε. Οι δ/νσεις αυτές της ΠΕΧΩ σε συνεργασία µε την αρµόδια /νση του ΥΠΕΧΩ Ε θα είναι οι αρµόδιες για την ενιαία ερµηνεία των πολεοδοµικών διατάξεων, να δίνουν γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις ασκώντας επιτελική πολιτική για όλη την χώρα, στις οποίες οφείλουν οι πολεοδοµικές υπηρεσίες να συµµορφώνονται. Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προτείνεται η οργάνωση των τµηµάτων µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων ως εξής: Γραφείο Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Είναι αρµόδιο για τα θέµατα µελετών της Ε.Π.Α. καθώς και για τα θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού σε νοµαρχιακό επίπεδο, όπως : έγκριση, επέκταση και τροποποίηση σχεδίων πόλεων, καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης, επιβολή αναστολής έκδοσης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών καθώς και παροχή γνώµης και στοιχείων για όλα τα θέµατα αρµοδιότητας των κεντρικών /νσεων Χωροταξίας και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού.

10 10 Τµήµα τοπογραφικού Είναι αρµόδιο για την τήρηση των χαρτών και των ιαγραµµάτων, των όρων δόµησης, για τον καθορισµό οικοδοµικών γραµµών, για τον έλεγχο των τοπογραφικών διαγραµµάτων που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδοµικής αδείας και για την σύνταξη των πράξεων εφαρµογής των µελετών της Ε.Π.Α. Επισηµαίνουµε ότι οι πινακίδες πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση µε δυνατότητα αναπαραγωγής και να ενηµερώνονται ανελλιπώς και έγκαιρα µε τις τροποποιήσεις, τα ιάταγµα µεταφοράς Σ.. καθώς επίσης και µε τα διατηρητέα κτίρια. Τµήµα Τακτοποιήσεων και Πράξεων αναλογισµού Είναι αρµόδιο για την σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεων και αναλογισµού καθώς και χορήγηση βεβαιώσεων αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας των οικοπέδων. Σκόπιµη θα ήταν η ενηµέρωση χαρτών ανά ήµο µε τις πράξεις που έχουν εκδοθεί και µε αυτές που έχουν τελεσιδικήσει. Τµήµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών. Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει δύο γραφεία. 1. Το γραφείο πληροφοριών ΓΟΚ µε αρµοδιότητες : πληροφορίες, σχετικά µε πολεοδοµικές ιατάξεις, χορήγηση βεβαιώσεων για την νοµιµότητα κατασκευών, έλεγχο σύννοµου αδειών, ανακλήσεις αδειών, έλεγχο νοµίµου περιγράµµατος αυθαιρέτων κατασκευών του Ν. 1512/85 και την εν γένει αλληλογραφία του τµήµατος 2. Το γραφείο έκδοσης αδειών που είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των υποβαλλοµένων µελετών και φορολογικών και την χορήγηση των σχετικών οικοδοµικών αδειών. Για την οργάνωση της διαδικασίας αυτής και για τον τρόπο ελέγχου των Υποβαλλοµένων στοιχείων αναπτύχθηκε ήδη η πρόταση µας αναλυτικά στη σχετική εισήγηση. Τµήµα αυθαιρέτων και επικινδύνων οικοδοµών Προτείνεται η κατάργηση του τµήµατος στατικού ελέγχου και επικινδύνων οικοδοµών και η ένταξη του µεν αντικειµένου του στατικού ελέγχου στο τµήµα

11 11 έκδοσης αδειών όπως άλλωστε προκύπτει και από το Π.. του δε αντικειµένου των επικινδύνων οικοδοµών στο τµήµα αυθαιρέτων. Έτσι το τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για τον πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο έλεγχο των επικινδύνων οικοδοµών και για τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών και την τήρηση της σχετικής διαδικασίας. Για τον περιορισµό της άσκοπης απασχόλησης της Υπηρεσίας µε καταγγελίες και µε την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ο διαρκής έλεγχος όλων των κατασκευών, προτείνεται οι καταγγελίες να εξετάζονται µόνον εφ όσον είναι επώνυµες και µε σαφή αναφορά σε συγκεκριµένες παραβάσεις. Για τον σκοπό αυτό είναι εξεταστέο αν οι καταγγελίες πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από σχετική έκθεση µηχανικού ή παράβολο που θα επιστρέφεται στον δικαιούχο όταν διαπιστωθεί το βάσιµο των καταγγελλοµένων. Την ευθύνη για τον συντονισµό της λειτουργίας των τµηµάτων έχει ο /ντης της Πολεοδοµικής υπηρεσίας, και προτείνεται να καθορισθεί ο αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος µεταξύ των τµηµαταρχών. Με την συνδροµή δε του Νοµικού συµβούλου που αναφέρουµε στις ρυθµίσεις, αποβλέπουµε στην ορθότερη αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων και προβληµάτων που καλούνται να επιλύσουν οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες. Τέλος µε την εισαγωγή της Πληροφορικής στις πολεοδοµικές υπηρεσίες θα επιλυθούν πολλά καθηµερινά προβλήµατα Θα θέλαµε να τονίσουµε επίσης και τα παρακάτω τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία των πολεοδοµικών Υπηρεσιών και του τµήµατος έκδοσης οικοδοµικών αδειών : 1) Να προωθηθεί από το ΥΠΕΧΩ Ε η κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας 2) Με την συνεργασία του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. και του ΤΕΕ να γίνει ή κωδικοποίηση των ερµηνευτικών εγκυκλίων, όχι µόνο του ΓΟΚ αλλά και των άλλων πολεοδοµικών διατάξεων π.χ. garage, εκτός σχεδίου δόµηση κ.λ.π.. 3) Με την συνεργασία του ΥΠΕΧΩ Ε και ΤΕΕ να καταρτισθούν οργανογράµµατα των διαδικασιών όλων των αντικειµένων της αρµοδιότητας των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών, τα οποία θα πρέπει να δηµοσιοποιηθούν. 4) Η αυτονοµία των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών δεν σηµαίνει καθόλου την αποκοπή από την κεντρική ιοίκηση σε ότι αφορά τον τοµέα της καθ ύλη

12 12 αρµοδιότητας και ευθύνης των διαφόρων υπουργείων. Αυτό σηµαίνει ότι οι κεντρικές υπηρεσίες πρέπει να δίνουν γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις ασκώντας επιτελική πολιτική για όλη την χώρα, στις οποίες οφείλουν οι υπηρεσίες αυτές να συµµορφώνονται. Πιστεύουµε ότι οι προτάσεις που κάνουµε 1. Εξυπηρετούν τους στόχους που το ΤΕΕ έχει θέσει, ελαχιστοποιώντας τα σηµερινά προβλήµατα και αδυναµίες είναι ρεαλιστικές και εφαρµόσιµες στην ελληνική πραγµατικότητα. 2. Θα αποδώσουν µόνο εφόσον εφαρµοσθούν στο σύνολο τους και όχι επιλεκτικά. 3. Το οποιοδήποτε κόστος για την υλοποίηση τους είναι ελάχιστο σε σχέση µε το όφελος που θα προκύψει από την εύρυθµη λειτουργία των πολεοδοµικών Υπηρεσιών, προς όφελος των µηχανικών ελευθέρων επαγγελµατιών και γενικά των πολιτών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Εισήγηση : Σωκράτη Αλεξιάδη Μέλος.Ε. ΤΕΕ Η δραµατική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις πολεοδοµικές υπηρεσίες, αποτελεί µέρος του συµπλέγµατος των προβληµάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία των πολεοδοµικών γραφείων

Οργάνωση και λειτουργία των πολεοδοµικών γραφείων Στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις περισσότερες πολεοδοµικές υπηρεσίες της χώρας και στα µέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε οι Πολεοδοµίες να επιτελέσουν το έργο τους, αναφέρθηκαν οι εισηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kέρκυρα 9-7-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρ.Τ.Π/οικ/ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Προς ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ κ. Δήμαρχο Κερκυραίων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κ. Αντιδήμαρχο Τ.Υ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & κ.γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ στην ιηµερίδα του Τ.Ε.Ε. (Αντ. Κορόζη Βοηθού Νοµάρχη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Εύβοιας.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ στην ιηµερίδα του Τ.Ε.Ε. (Αντ. Κορόζη Βοηθού Νοµάρχη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Εύβοιας.) ΕΙΣΗΓΗΣΗ στην ιηµερίδα του Τ.Ε.Ε. (Αντ. Κορόζη Βοηθού Νοµάρχη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Εύβοιας.) ΘΕΜΑ: Έκδοση οικοδοµικής άδειας κατά τον Ν. 3212/31-12-03 Μερικές παρατηρήσεις. Κατ αρχή τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012

Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Απολογισμός δράσης της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 2012 Σας υποβάλλω απολογισμό του έργου της Διεύθυνσης όπως προέκυψε μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Παρατηρήσεις Ως πρώτο στόχο για το 2012 είχε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βαθμός Προτεραιότητας : Επείγον ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Χρόνος Διατήρησης : Δεκαετία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΗΠ 101700/9-05-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός κανονικών αδειών δηµοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας και διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων 2004

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός κανονικών αδειών δηµοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας και διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 Αθήνα, 7/5/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών Τµήµα (β) Πράξεων Εφαρµογής & Απαλλοτριώσεων ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05.

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΑΡΝΗ 30 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΑΡΝΗ 30 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΑΡΝΗ 30 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ: 12 ΜΑΙΟΥ 2004 ΠΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Γ.Ο.Κ. Κυρίες και κύριοι, αφού ευχαριστήσω το ΤΕΕ και τους εκπροσώπους του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2004-2006 ΣΤΕΓΗ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Το Τµήµα Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε. αυτή τη στιγµή στεγάζεται σε γραφεία στη οδό Κ. Παλαµά & Λ. Μαβίλη 6, Αγρίνιο. Το Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΗ.Κ.Ι.Ε

ΘΕΜΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΜΗ.Κ.Ι.Ε ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

6/ 1 / / 8 /2014

6/ 1 / / 8 /2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 28 εκεµβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ:79086 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Κων Καραµανλή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΠΣ - ΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. e-πολεοδομία ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ. e-πολεοδομία ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ e-πολεοδομία ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Τ.Μ. Ε.Μ.Π. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ 25-26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Βασικά Υφιστάμενα Προβλήματα Πολεοδομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτίωση της ποιότητας των Μελετών ηµοσίων Εργων - ιασφάλιση Ποιότητας»

«Βελτίωση της ποιότητας των Μελετών ηµοσίων Εργων - ιασφάλιση Ποιότητας» Σ ΜΕ Ε ΚΕ Μ ΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΡΓΩΝ ΝΤΡΙΚΗΣ ΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ζεύξιδος 8 546.22 Θεσσαλονίκη Τηλ.2310-537.310, FAX 2310-537.609 «Βελτίωση της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων επισυνάπτεται το απόσπασµα του Ν.4030/2011, που αναφέρεται στα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων επισυνάπτεται το απόσπασµα του Ν.4030/2011, που αναφέρεται στα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1 Σπάρτη 4 ΕΚ. 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την 20480/360/18-10-2012 (Α Α: Β43ΚΟΡ1Φ-ΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΤΚΜ 26 / 2 / 2009 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΕ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΤΚΜ 26 / 2 / 2009 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΕ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ-ΤΚΜ 26 / 2 / 2009 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΕ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ή ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Περίληψη: Κατανοµή αρµοδιοτήτων στο προσωπικό της /νσης Πολεοδοµίας του ήµου Κατερίνης Αριθµ.Πρωτ.: 2784 Αριθ.Απόφ.: 219 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

============== =============== ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ

============== =============== ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ «Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ» 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ============== ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΝΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Απριλίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας Γραφεία Συντονιστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Απριλίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας Γραφεία Συντονιστών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Απριλίου 2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 14016 Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Τ.Κ.: 10183 Αθήνα ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της χώρας Γραφεία Συντονιστών ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΗΜΕΡΟ «ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.3212/2003: Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ Ε» 20-21 ΜΑΙΟΥ 2004 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α 06/03/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Αριθ.Απόφ. 40 /2017 ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αριθ.πρωτ. 2829

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α 06/03/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Αριθ.Απόφ. 40 /2017 ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αριθ.πρωτ. 2829 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α 06/03/2017 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Αριθ.Απόφ. 40 /2017 ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αριθ.πρωτ. 2829 ΘΕΜΑ: > Ο ήµαρχος ΖΗΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεχόβου 4 Ταχ. Κώδικας: 566 26 Πληροφορίες: Θωμαΐδου Δήμητρα Φανούλης Αντώνης Σιαμέτης Νικόλαος Τηλ..:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Η πολιτική που διαµορφώθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 50 έως και το πρώτο µισό της δεκαετίας του 80 αποσκοπώντας στην κάλυψη έντονων οικιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ρ. Κων/νος Παρθενόπουλος ιπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πολεοδόµος, Αρχαιολόγος, Οικονοµολόγος και.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 71 Πάτρα 11 / 10 / Προς: Κοιν.:

ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 71 Πάτρα 11 / 10 / Προς: Κοιν.: ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 71 Πάτρα 11 / 10 / 2017 Προς: Κοιν.: Κα Καρακώστα Ελευθερίου Ευαγγελία Βουλευτού και Αντιπροέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων. Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ PYMOTOMIKOΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ PYMOTOMIKOΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ PYMOTOMIKOΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1. Γενικά - Ισχύον σύστημα πολεοδομικού σχεδιασμού... 1 2. Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/OEMK.1 Ηµεροµηνία : 10/2003

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : ΟΕΜΚ.1 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο YPETHO/EP8/OEMK.1 Ηµεροµηνία : 10/2003 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Πέρα από το βασικό δίκαιο που διέπει την Περιφερειακή, Νοµαρχιακή και ηµοτική Κοινοτική Αυτοδιοίκηση, δηλ.: Το Ν 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α/30-5-1997) «ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ΗΛΙΑΣ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σεπτέµβριος 2009 ΤΕΕ-ΤΚΜ 1 Εµπλεκόµενοι Φορείς ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΕΠΑ (Φυσ.αέριο)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

EUROPAN - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996

EUROPAN - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996 EUROPAN - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19-20 - 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΜΕΝΕΜΕΝΗ : EUROPAN - 2 ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισηγητής : Θ. Παππάς - Αρχιτέκτων EUROPAN - 2 : ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Στη διηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αθήνα είναι µια πόλη η οποία χαρακτηρίζεται από ιστορική συνέχεια. Kατοικείται από την εποχή του λίθου, αναπτύσσεται και επιβιώνει µέχρι και

Η Αθήνα είναι µια πόλη η οποία χαρακτηρίζεται από ιστορική συνέχεια. Kατοικείται από την εποχή του λίθου, αναπτύσσεται και επιβιώνει µέχρι και Π. ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ 1 Η Αθήνα είναι µια πόλη η οποία χαρακτηρίζεται από ιστορική συνέχεια. Kατοικείται από την εποχή του λίθου, αναπτύσσεται και επιβιώνει µέχρι και σήµερα. Τα σηµάδια αυτής της µακράς ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αταλάντη 8-11-2016 Αρ. πρωτ: 13945 Αριθµός Μελέτης: 1/2016 Κ.Α.: 30-6112.0012 30-6112.0009 ΜΕΛΕΤΗ: «Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Αταλάντης στην Π.Ε. 1 σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ Απ. 5047/222905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟN ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟN ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνοιξη 15/12/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -35115- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ :Κανάρη 3 Τ.Κ. 14569, Άνοιξη Πληροφορίες:Πατέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαινά 93, Χαλκίδα, Τηλ: 2221-3-53600, Fax.: 22213 53851 E-mail: alexvage@gmail.com Αρ. πρωτ.: 74 ΠΡΟΣ: ΧΑΛΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κλάδου και Βρυσακίου ΑΘΗΝΑ Τηλ FAX E- mail : tee.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κλάδου και Βρυσακίου ΑΘΗΝΑ Τηλ FAX E- mail : tee.gr ΠΕΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κλάδου και Βρυσακίου 15 105 55 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3215146-7 FAX. 3215147 E- mail : sadas-pea @ tee.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΣΑ ΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης αποτελεί πλέον ένα κλασικό πρόβληµα και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΑ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΑ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ TEE 20 21/5/2004 ΙΗΜΕΡΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 3212/03 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΑ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εισηγητής :

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ «e- Πολεοδοµία: Ένα εργαλείο για Μηχανικούς & όχι µόνο» Αθανάσιος Ηλιοδροµίτης Αγρονόµος & Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από τα πιο επικίνδυνα ενεργά σεισµικά ρήγµατα του Ελλαδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Συνταξιούχος Πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 3-9-2011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που ΗΛΩΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Σ Α Α Σ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Σ Α Α Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Σ Α Α Σ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Σ ΤΟΥ ΣΑ ΑΣ ΠΕΑ Με αντιπροσώπους Ευρωπαϊκών Ενώσεων Αρχιτεκτόνων ΑΘΗΝΑ 5-6 Μαίου 2001 Επιχειρησιακή πλατφόρµα για την αναθεώρηση του θεσµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28/2/2012 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /νση Καθαριότητας Αρ. πρωτ.:7379/289 Τµήµα Μελετών-Προγρ/σµού & Ανακύκλωσης Κουντουριώτου 100, Πειραιάς, ΤΚ 18532 Τηλ.: 2104196017-18 Πληροφορίες: Σπετσιάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.& Fax:

Τηλ.& Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012 Τοπάλη 97/Γαλλίας Βόλος ΤΚ 38221 Αρ. Πρωτ: 411 Τηλ.& Fax: 24210 29576 Προς Πρόεδρο ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΩΝ ΗΜΩΝ Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 4-9-2013 Σκοπός Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και αδυναμιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ο /14-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2012 ΘΕΜΑ: 16 ο Παραλαβή της µελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος α) Γενική Διεύθυνση (στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 3.1. Συνολικό κόστος Επιχειρησιακού Προγράµµατος Στον επόµενο πίνακα έχουν συγκεντρωθεί ανά άξονα, µέτρο, στόχο και δράση όλες οι δαπάνες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π..

Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π.. Ανακεφαλαίωση οδηγιών για το θέµα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - ιοικητικές διαδικασίες, που διεκπεραιώνονται και µέσω των Κ.Ε.Π.. /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:120/2007 Α.Π.: Ε99/31/14-11-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΤΟΜΕΑΣ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 7: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Προτεινόµενο µέτρο 1: «Σύσταση Υπηρεσίας Παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος» (Ινστιτούτο Περιβάλλοντος) Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014

Ν. 4030/2011. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc. ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Ν. 4030/2011 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Μητρακάκη Αναστασία, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΤΕΕ/ΤΚΜ Νοέμβριος 2014 Οργάνωση διαδικασιών για την παραγωγή έργου Συζήτηση με τον πελάτηιδιοκτήτη σχετική με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΕΙ ΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 46/Β /17.01.2019 Αθήνα, 14-1-2019 Αριθ. Πρωτ.:2282 ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Ειδικού Τοµεακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α Προς: ιεύθυνση ιοίκησης ΥΠ.ΕΣ...Α Κοιν: Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Εσωτερικών Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ε.Κ...Α. Ε.Σ.., τµήµα σταδιοδροµίας αποφοίτων ιοικητικό Επιµελητήριο Οµοσπονδία Συλλόγων ΥΠ.ΕΣ...Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Σµύρνη, 25-5-2017 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. πρωτ: 15849 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 Πληροφορίες: Γεωργίου Μαρία Τηλ: 213-2025851-853 Fax: 213-2025846

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου ΘΕΜΑ : Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8-7-93 Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ Αθήνα, 14 / 9 / 2017 Αρ.Πρωτ.: 72836/26461 ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Κατεχάκη 56

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητική Υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3

ΘΕΜΑ: Διοικητική Υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: 4Α9ΙΚ-0 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 1 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ.1314 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ν0-ΥΟ3. Fax :

ΑΔΑ: Β41Ν0-ΥΟ3. Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας: 115 26 Πληροφορίες: Θ. ερµεντζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Αξία Ευρωπαικής Αγορας ΤΠΕ 2006 σε δις 300; 44% 164; 24% 76; 11%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου δέκα χρόνια από την έναρξή του βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση του.αυτό οφείλεται τόσο στα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.1.1 Ειδικότερη Ισχύουσα Νοµοθεσία και Κανονισµοί 4.1.1.1 ΓΟΚ Κτιριοδοµικός Κανονισµός (1) Ν-1577/85 (ΦΕΚ-210/Α/18-12-85) «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» όπως αυτός τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /20.07.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 5/3/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ /νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αρ.Πρωτ.: 8577/374 Τµήµα Σχεδιασµού-Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουντουριώτου 100, Πειραιάς, ΤΚ 18532 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α

ΤΕΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ιεύθυνση Επαγγελµατικής ραστηριότητας Τµήµα Επαγγελµατικής Ανάπτυξης Γραφείο ΓΟΚ & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου Η Μ Ε Ρ Ι Α ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα