ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ"

Transcript

1 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΗΜΕΡΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.3212/ ΦΕΚ 308/4/04 Α ΕΙΑ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε ΜΑΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. ΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Μ. ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2004

2 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σηµασία της καλής και αποτελεσµατικής λειτουργίας των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών είναι φανερή σήµερα, που οι αρµοδιότητες τους είναι αυξηµένες. Έργο των υπηρεσιών αυτών είναι η έκδοση των οικοδοµικών αδειών, ο έλεγχος των κατασκευών, αλλά και η εκπόνηση µικρών πολεοδοµικών και ρυθµιστικών σχεδίων. Έργο πού έχει άµεσες συνέπειες και επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές στην διαµόρφωση του περιβάλλοντος και συνεπώς ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Έργο το οποίο καλύπτει όλες τις διαδικασίες εκείνες που συνδέονται µε την ανέγερση οικοδοµών και εποµένως επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό ένα σηµαντικό ποσοστό πολιτών και επαγγελµατιών. Είναι επίσης φανερό ότι ο συνεχής και συστηµατικός ποιοτικός έλεγχος των µελετών και των κατασκευών συµβάλει θετικά στην διαµόρφωση του τελικού αποτελέσµατος που είναι το κτίριο και η ένταξη του στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον. Με στόχο την εύρυθµη λειτουργία των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών και εποµένως την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, που το µεγαλύτερο ποσοστό τους είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί µελετητές και επιβλέποντες ιδιωτικών και δηµοσίων έργων, θα προσπαθήσουµε µε την εισήγηση αυτή να καταγράψουµε τα προβλήµατα εκείνα τα οποία προκαλούν σε µεγάλο βαθµό την αυξανόµενη δυσλειτουργία αυτών, αλλά κυρίως να προτείνουµε λύσεις για την αντιµετώπισης τους. Τα προβλήµατα θα µπορούσαν να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες 1. Στελέχωσης 2. Υποδοµής και εξοπλισµού 3. Λειτουργικά και οργανωτικά. Το ΤΕΕ στο παρελθόν έχει τοποθετηθεί στα προβλήµατα αυτά της λειτουργίας των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών, αλλά σήµερα γίνεται επιτακτική η ανάγκη να επαναδιατυπώσει τις πάγιες θέσεις και προτάσεις του, και να προσπαθήσει να θέσει ξανά το πρόβληµα στην πραγµατική του βάση.

3 3 Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ Κοινή διαπίστωση είναι η δυσλειτουργία των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών σε µεγάλο βαθµό και αυτή επεκτείνεται κατά περίπτωση από πολλά και ποικίλα προβλήµατα ανάλογα µε το µέγεθος των γραφείων, τις τοπικές συνθήκες, το ανεπαρκές σε αριθµό και ειδικότητες προσωπικό κλπ. Έτσι η εικόνα που κυριαρχεί σήµερα σε αυτές είναι υποβαθµισµένη και αναξιόπιστη. Από στοιχεία καταγραφής των τµηµάτων των πολεοδοµικών υπηρεσιών τόσο των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όσο και των Ο.Τ.Α. ανά την επικράτεια (βλ. σχ. Εισηγήσεις σε Ηµερίδα του ΤΕΕ Μάιος 1999) προκύπτουν ότι Το 68 % δεν έχουν µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων Το 11 % δεν έχουν διοικητικούς και Το 22 % έχουν προσωπικό από 1 έως 5 άτοµα. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προστεθεί σε µεγάλο βαθµό η πληµµελής και η µηδενική γνώση του αντικειµένου που τους έχει ανατεθεί, επειδή η τοποθέτηση τους έγινε χωρίς να προηγηθεί η εκπαίδευση τους. Το φαινόµενο αυτό είναι πιο έντονο στις πολεοδοµικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. όπου τις περισσότερες φορές η σύσταση τους γίνεται εκ των ενόντων, δηλαδή από το προσωπικό άλλων υπηρεσιών των δήµων ή µε προσλήψεις ή στην καλύτερη των περιπτώσεων από αυτούς που αποσπώνται από την αντίστοιχη υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Εκτός όµως των παραπάνω ο παράγων ιοίκηση ( Ν.Α. ή Ο.Τ.Α.) δρα καθοριστικά τόσο στην σύνθεση των υπηρεσιών αυτών, όσο και στην άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων. Έτσι η σχέση εξάρτησης του διοικούµενου από τον διοικούντα σε αυτά τα επίπεδα διοίκησης οδηγεί συχνά σε καταστάσεις, δυσάρεστες, τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους ιδιώτες µηχανικούς και εν γένει για τους πολίτες. Αυτό δηλαδή που όλοι εύχονται, να απεγκλωβιστούν οι υπηρεσίες από τον εναγκαλισµό της διοίκησης, όχι µόνο δεν έχει αποφευχθεί αλλά αντίθετα µάλιστα έχει επιδεινωθεί.

4 4 Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1 ΥΠΟ ΟΜΗ Οι πολεοδοµικές υπηρεσίες είναι στεγασµένες σε Νοµαρχιακά ή ηµαρχιακά κτίρια ή σε µεµονωµένα κτίρια η τµήµατα κτιρίων. Όµως στις περισσότερες περιπτώσεις τα κτίρια είναι ακατάλληλα και δεν υπάρχουν πιστώσεις για τη συντήρησή τους και τον καθαρισµό τους. Έτσι δεν είναι λίγες οι υπηρεσίες που οι υπάλληλοι µε δικά τους χρήµατα ή µε την συνεισφορά ιδιωτών µηχανικών µεριµνούν για τη θέρµανσή του και τον στοιχειώδη καθαρισµό τους. Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη για δηµόσια υπηρεσία. Σοβαρό πρόβληµα ακόµη είναι η λειτουργία του αρχείου και κυρίως αυτό των οικοδοµικών αδειών σε άλλο κτίριο από αυτό της πολεοδοµικής υπηρεσίας, µε αποτέλεσµα ο µηχανικός και ο πολίτης να µην µπορεί να εξυπηρετηθεί διότι δεν διεκπεραιώνει τις διάφορες υποθέσεις του στο ίδιο κτίριο. Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα περισσότερα κτίρια και ειδικά αυτά των αρχείων, συνήθως δεν πληρούν τους κανονισµούς υγιεινής, ασφάλειας λειτουργίας ή πυρασφάλειας. Έτσι δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο καταστροφής ειδικά του αρχείου των φακέλων αδειών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τον αποσυντονισµό της ροής της λειτουργίας της υπηρεσίας α) κατά τον έλεγχο αδειών προσθήκης αναθεωρήσεων, των θεωρήσεων για σύνδεση µε δίκτυα κοινής ωφέλειας, νοµιµοποιήσεων κ.λ.π., β) κατά τον έλεγχο των οικοδοµών, γ) κατά τη χορήγηση αντιγράφων, µε αποτέλεσµα την ταλαιπωρία του πολίτη, που ενώ θα µπορούσε να εξυπηρετηθεί αυθηµερόν, αναγκάζεται να πάει στην πολεοδοµική υπηρεσία και δύο και τρεις φορές. Β2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ εν νοείται εκσυγχρονισµός στη ηµόσια ιοίκηση για τον οποίο όλοι εδώ και χρόνια επαγγέλλονται χωρίς µηχανοργάνωση. Η µηχανοργάνωση εξασφαλίζει την ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών, τη διαφάνεια των διαδικασιών, την διευκόλυνση και βελτίωση του έργου των υπαλλήλων των πολεοδοµικών υπηρεσιών είτε αυτό αφορά στον πολεοδοµικό σχεδιασµό είτε στην εφαρµογή πολεοδοµικών διατάξεων. π.χ. το να είναι άµεσα µέσω του Η/Υ γνωστό αν σε ένα οικόπεδο υπάρχει προσκύρωση ή αυθαίρετο ή ο αριθµός οικοδοµικής άδειας

5 5 του κτίσµατος που υπάρχει σε αυτό, απαλλάσσει τον υπάλληλο, τον µελετητή µηχανικό και τον πολίτη, από χρονοβόρα αναζήτηση του αρχείου και εποµένως από λάθη και ταλαιπωρία κάποιων ηµερών µε αβέβαια αποτελέσµατα. Ωστόσο αυτό το αυτονόητο από όλους δεν µπόρεσε µέχρι σήµερα να τεθεί µε κάποιο προγραµµατισµό και σε εφαρµογή Σε µερικές µάλιστα πολεοδοµίες µε πρωτοβουλίες τόσο των υπαλλήλων µηχανικών αλλά κυρίως των ελευθέρων επαγγελµατιών µηχανικών, έχουν γίνει προσπάθειες εξοπλισµού των πολεοδοµικών υπηρεσιών τόσο µε Η/Υ όσο και µε τα απαραίτητα προγράµµατα ( π.χ. φορολογικών ) εν είναι όµως µόνον η έλλειψη των Η/Υ και ο προγραµµατισµός που εµποδίζει τη µηχανοργάνωση, λείπει και η σχετική γνώση από τους υπαλλήλους. Έτσι έχουµε πολεοδοµικές υπηρεσίες που έχουν Η/Υ αλλά δεν έχουν υπαλλήλους για τους χρησιµοποιήσουν και άλλες στις οποίες συµβαίνει το αντίθετο. Επίσης άλλα µέσα εξυπηρέτησης του πολίτη όπως fax, τηλεφωνικό κέντρο ή internet που δίνουν την δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας και εξυπηρέτησης, τις περισσότερες φορές είναι πολυτέλειες και συνήθως δεν υπάρχουν. Η έλλειψη υπηρεσιακών αυτοκινήτων και οδηγών δυσκολεύει αφάνταστα τις µετακινήσεις των υπαλλήλων που απαιτούνται για τον έλεγχο των κατασκευών ή για τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών ή τον έλεγχο της επικινδυνότητας αυτών. Η µίσθωση ταξί από τους ενδιαφερόµενους πολίτες ή η χρησιµοποίηση δικών τους µέσων δηµιουργεί καταστάσεις όχι και τόσο ευχάριστες. Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 1. Η πολυδαίδαλη νοµοθεσία, η αντινοµία, η πληθώρα ειδικών ρυθµίσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. αλλά και άλλων Υπουργείων και η πληθώρα εγκυκλίων, είναι η µόνιµη πηγή τριβών µεταξύ του ελέγχοντος ( υπαλλήλου ) και του ελεγχόµενου (ελεύθερου επαγγελµατία µηχανικού ή πολίτη ) σε όλα τα αντικείµενα αρµοδιότητας των πολεοδοµικών υπηρεσιών. 2. Εκείνο όµως που κάνει ακόµη πιο δύσκολο το έργο των µελετητών µηχανικών είναι ότι η ερµηνεία για την εφαρµογή των πολεοδοµικών διατάξεων ποικίλει από πολεοδοµία σε πολεοδοµία και πολλές φορές από υπάλληλο σε υπάλληλο.

6 6 3. Η τήρηση της προτεραιότητας σε όλα τα αντικείµενα αρµοδιότητας των πολεοδοµικών υπηρεσιών, όπως έκδοσης οικοδοµικών αδειών, διαδικασίας αυθαιρέτων κατασκευών, έγκρισης µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. όχι µόνο δεν εφαρµόζεται, αλλά δεν είναι και εύκολα ελέγξιµη. 4. Οι πολύπλοκες διαδικασίες αλλά και η εµπλοκή διαφόρων υπηρεσιών ή φορέων ( ασαρχείο, Αρχαιολογία, Αεροπορία, ή σήµερα που προστέθηκε η ΕΠΑ ) είναι ένα επί πλέον πρόβληµα, που έχουν καταντήσει τον µηχανικό από µελετητή ή επιβλέποντα σε διεκπεραιωτή οικοδοµικών αδειών. 5. Η Αδυναµία ελέγχου της αυθαίρετης δόµησης, αφού η προβλεπόµενη διαδικασία για τα αυθαίρετα είναι χρονοβόρα, γραφειοκρατική και αναποτελεσµατική έχει σαν αποτέλεσµα να ενθαρρύνονται οι αυθαιρετούντες µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του ρόλου του µηχανικού, την επιβάρυνση της πόλης και την κακή ποιότητα των αυθαιρέτων αυτών κατασκευών.

7 7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και αξιολογώντας τα προβλήµατα που υπάρχουν καθορίζουµε τους στόχους της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας των πολεοδοµικών υπηρεσιών Αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα Ποιοτικό έλεγχο µελετών και κατασκευών Τον σωστό σχεδιασµό του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Για την υλοποίηση των παραπάνω, προτείνουµε µια σειρά µέτρων και ρυθµίσεων, που θα στηρίζουν την οργάνωση των πολεοδοµικών υπηρεσιών σε αυτές τις κατευθύνσεις και θα εξασφαλίσουν την οµαλή και περισσότερο ολοκληρωµένη λειτουργία τους Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Για την οµαλή λειτουργία των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών προτείνονται τα παρακάτω διοικητικά µέτρα: 1) Επαρκής στελέχωση των Υπηρεσιών µε έµπειρο και ελάχιστο προσωπικό κατά ειδικότητα. 2) Ορθή αξιοποίηση του προσωπικού ανάλογα µε την αρχαιότητα, τις γνώσεις και την εµπειρία που διαθέτει στο αντικείµενο. 3) Θεσµοθέτηση εκπαίδευσης και ενηµέρωσης των υπαλλήλων σε τακτά διαστήµατα που σκοπό θα έχουν την εκπαίδευση και διαρκή ενηµέρωση σε θέµατα πολεοδοµικής νοµοθεσίας και δηµόσιας διοίκησης. Παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα για την ίδια ενηµέρωση και στους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελµατίες. 4) Σταδιακή ανακύκλωση των υπαλλήλων στα διάφορα τµήµατα, αφού προηγηθεί η σχετική εκπαίδευση τους, ώστε να έχουν οι υπάλληλοι κατά το δυνατόν ευρύτερη ενηµέρωση στο αντικείµενο της Υπηρεσίας και οι Υπηρεσίες να γίνουν πιο ευέλικτες στη λειτουργία τους.

8 8 5) ηµιουργία αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού µε κατάλληλα κτίρια και ανάλογο εξοπλισµό, επαρκή αριθµό αυτοκινήτων για τις εξωτερικές υπηρεσίες, υπολογιστές, φωτοτυπικά µηχανήµατα κ.λ.π. 6) Μηχανοργάνωση όλων των τµηµάτων και Υπηρεσιών των πολεοδοµικών υπηρεσιών (όπως Τοπογραφικό, Γραφείο ΓΟΚ, Αρχείο Πρωτόκολλο κ.λ.π. ) και σύνδεση των υπηρεσιών αυτών µε κοινή βάση δεδοµένων για τήρηση αρχείου. 7) Προτείνεται η τοποθέτηση Νοµικού Συµβούλου στις /νσεις Πολεοδοµιών ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πολεοδοµικών υπηρεσιών πού έχει σχέση µε νοµικές έννοιες και διαδικασίες. Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Το θέµα της αποκέντρωσης των Πολεοδοµικών Γραφείων σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζει µεγάλα προβλήµατα κυρίως από έλλειψη προσωπικού και οργάνωσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το ΤΕΕ από όλα τα Γραφεία της χώρας. Επίσης είναι βέβαιο ότι σοβαρότερα προβλήµατα δηµιουργούνται στην λειτουργία των Επιτροπών Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ( ΕΠΑΕ ) µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του κύρους του θεσµού. Έτσι για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων προτείνουµε : 1. Με τη συνεργασία των Υπουργείων ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. και του ΤΕΕ να επανακαθοριστεί η χωροθέτηση των πολεοδοµικών υπηρεσιών της Χώρας ύστερα από ειδική ταξινόµησή τους σε κατηγορίες µε κριτήρια όπως τον πληθυσµό, την έκταση, τη δυσκολία µετακινήσεων ( νησιώτικες περιοχές κ.λ.π. ) τη σπουδαιότητα ( παραδοσιακοί οικισµοί κ.λ.π. ). 2. Τον περιορισµό των αποκεντρωµένων Πολεοδοµικών Γραφείων και ενίσχυση των Υπηρεσιών στις έδρες των νοµών. Αυτό θα γίνει µετά από επανεκτίµηση της κατάστασης κατά περίπτωση και συσχετίζοντας το κόστος λειτουργίας της Υπηρεσίας µε το παραγόµενο έργο ποσοτικό και ποιοτικό.( π.χ. την αναγκαιότητα ύπαρξης και πια κριτήρια των πολεοδοµικών γραφείων ήµων κλπ)

9 9 3. Την κατάργηση όλων των αποκεντρωµένων ΕΠΑΕ και λειτουργία των µεν πρωτοβάθµιων σε επίπεδο νοµού των δε δευτεροβάθµιων σε επίπεδο περιφέρειας. Για την Αττική προτείνεται η διατήρηση των πρωτοβάθµιων επιτροπών στις /νσεις Πολεοδοµιών. 4. Την παροχή κινήτρων σε υπαλλήλους που τοποθετούνται σε προβληµατικές περιοχές της χώρας, σύµφωνα µε όσα αναφέραµε στη σχετική πρόταση. Είναι σηµαντικό στην λειτουργία όλων των πολεοδοµικών Υπηρεσιών της χώρας να υπάρχει η ίδια αντιµετώπιση θεωρητική αλλά και πρακτική, των συναφών θεµάτων καθώς και η ποιοτική παραγωγή του έργου για να περιορισθούν τα προβλήµατα. Για να εξασφαλισθεί αυτό απαιτείται εποπτεία του παραγόµενου έργου σε όλους τους τοµείς και επίπεδα και συντονισµός σε σωστές κατευθύνσεις Αρµόδια όργανα για αυτό είναι οι 13 διευθύνσεις ΠΕΧΩ της χώρας σε πρώτο βαθµό και σε δεύτερο βαθµό οι αρµόδιες καθ ύλη διευθύνσεις του ΥΠΕΧΩ Ε. Οι δ/νσεις αυτές της ΠΕΧΩ σε συνεργασία µε την αρµόδια /νση του ΥΠΕΧΩ Ε θα είναι οι αρµόδιες για την ενιαία ερµηνεία των πολεοδοµικών διατάξεων, να δίνουν γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις ασκώντας επιτελική πολιτική για όλη την χώρα, στις οποίες οφείλουν οι πολεοδοµικές υπηρεσίες να συµµορφώνονται. Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προτείνεται η οργάνωση των τµηµάτων µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων ως εξής: Γραφείο Πολεοδοµικού Σχεδιασµού Είναι αρµόδιο για τα θέµατα µελετών της Ε.Π.Α. καθώς και για τα θέµατα πολεοδοµικού σχεδιασµού σε νοµαρχιακό επίπεδο, όπως : έγκριση, επέκταση και τροποποίηση σχεδίων πόλεων, καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης, επιβολή αναστολής έκδοσης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών καθώς και παροχή γνώµης και στοιχείων για όλα τα θέµατα αρµοδιότητας των κεντρικών /νσεων Χωροταξίας και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού.

10 10 Τµήµα τοπογραφικού Είναι αρµόδιο για την τήρηση των χαρτών και των ιαγραµµάτων, των όρων δόµησης, για τον καθορισµό οικοδοµικών γραµµών, για τον έλεγχο των τοπογραφικών διαγραµµάτων που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδοµικής αδείας και για την σύνταξη των πράξεων εφαρµογής των µελετών της Ε.Π.Α. Επισηµαίνουµε ότι οι πινακίδες πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση µε δυνατότητα αναπαραγωγής και να ενηµερώνονται ανελλιπώς και έγκαιρα µε τις τροποποιήσεις, τα ιάταγµα µεταφοράς Σ.. καθώς επίσης και µε τα διατηρητέα κτίρια. Τµήµα Τακτοποιήσεων και Πράξεων αναλογισµού Είναι αρµόδιο για την σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεων και αναλογισµού καθώς και χορήγηση βεβαιώσεων αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας των οικοπέδων. Σκόπιµη θα ήταν η ενηµέρωση χαρτών ανά ήµο µε τις πράξεις που έχουν εκδοθεί και µε αυτές που έχουν τελεσιδικήσει. Τµήµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών. Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει δύο γραφεία. 1. Το γραφείο πληροφοριών ΓΟΚ µε αρµοδιότητες : πληροφορίες, σχετικά µε πολεοδοµικές ιατάξεις, χορήγηση βεβαιώσεων για την νοµιµότητα κατασκευών, έλεγχο σύννοµου αδειών, ανακλήσεις αδειών, έλεγχο νοµίµου περιγράµµατος αυθαιρέτων κατασκευών του Ν. 1512/85 και την εν γένει αλληλογραφία του τµήµατος 2. Το γραφείο έκδοσης αδειών που είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των υποβαλλοµένων µελετών και φορολογικών και την χορήγηση των σχετικών οικοδοµικών αδειών. Για την οργάνωση της διαδικασίας αυτής και για τον τρόπο ελέγχου των Υποβαλλοµένων στοιχείων αναπτύχθηκε ήδη η πρόταση µας αναλυτικά στη σχετική εισήγηση. Τµήµα αυθαιρέτων και επικινδύνων οικοδοµών Προτείνεται η κατάργηση του τµήµατος στατικού ελέγχου και επικινδύνων οικοδοµών και η ένταξη του µεν αντικειµένου του στατικού ελέγχου στο τµήµα

11 11 έκδοσης αδειών όπως άλλωστε προκύπτει και από το Π.. του δε αντικειµένου των επικινδύνων οικοδοµών στο τµήµα αυθαιρέτων. Έτσι το τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για τον πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο έλεγχο των επικινδύνων οικοδοµών και για τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών και την τήρηση της σχετικής διαδικασίας. Για τον περιορισµό της άσκοπης απασχόλησης της Υπηρεσίας µε καταγγελίες και µε την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ο διαρκής έλεγχος όλων των κατασκευών, προτείνεται οι καταγγελίες να εξετάζονται µόνον εφ όσον είναι επώνυµες και µε σαφή αναφορά σε συγκεκριµένες παραβάσεις. Για τον σκοπό αυτό είναι εξεταστέο αν οι καταγγελίες πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από σχετική έκθεση µηχανικού ή παράβολο που θα επιστρέφεται στον δικαιούχο όταν διαπιστωθεί το βάσιµο των καταγγελλοµένων. Την ευθύνη για τον συντονισµό της λειτουργίας των τµηµάτων έχει ο /ντης της Πολεοδοµικής υπηρεσίας, και προτείνεται να καθορισθεί ο αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος µεταξύ των τµηµαταρχών. Με την συνδροµή δε του Νοµικού συµβούλου που αναφέρουµε στις ρυθµίσεις, αποβλέπουµε στην ορθότερη αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων και προβληµάτων που καλούνται να επιλύσουν οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες. Τέλος µε την εισαγωγή της Πληροφορικής στις πολεοδοµικές υπηρεσίες θα επιλυθούν πολλά καθηµερινά προβλήµατα Θα θέλαµε να τονίσουµε επίσης και τα παρακάτω τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία των πολεοδοµικών Υπηρεσιών και του τµήµατος έκδοσης οικοδοµικών αδειών : 1) Να προωθηθεί από το ΥΠΕΧΩ Ε η κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας 2) Με την συνεργασία του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. και του ΤΕΕ να γίνει ή κωδικοποίηση των ερµηνευτικών εγκυκλίων, όχι µόνο του ΓΟΚ αλλά και των άλλων πολεοδοµικών διατάξεων π.χ. garage, εκτός σχεδίου δόµηση κ.λ.π.. 3) Με την συνεργασία του ΥΠΕΧΩ Ε και ΤΕΕ να καταρτισθούν οργανογράµµατα των διαδικασιών όλων των αντικειµένων της αρµοδιότητας των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών, τα οποία θα πρέπει να δηµοσιοποιηθούν. 4) Η αυτονοµία των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών δεν σηµαίνει καθόλου την αποκοπή από την κεντρική ιοίκηση σε ότι αφορά τον τοµέα της καθ ύλη

12 12 αρµοδιότητας και ευθύνης των διαφόρων υπουργείων. Αυτό σηµαίνει ότι οι κεντρικές υπηρεσίες πρέπει να δίνουν γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις ασκώντας επιτελική πολιτική για όλη την χώρα, στις οποίες οφείλουν οι υπηρεσίες αυτές να συµµορφώνονται. Πιστεύουµε ότι οι προτάσεις που κάνουµε 1. Εξυπηρετούν τους στόχους που το ΤΕΕ έχει θέσει, ελαχιστοποιώντας τα σηµερινά προβλήµατα και αδυναµίες είναι ρεαλιστικές και εφαρµόσιµες στην ελληνική πραγµατικότητα. 2. Θα αποδώσουν µόνο εφόσον εφαρµοσθούν στο σύνολο τους και όχι επιλεκτικά. 3. Το οποιοδήποτε κόστος για την υλοποίηση τους είναι ελάχιστο σε σχέση µε το όφελος που θα προκύψει από την εύρυθµη λειτουργία των πολεοδοµικών Υπηρεσιών, προς όφελος των µηχανικών ελευθέρων επαγγελµατιών και γενικά των πολιτών.