Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της και Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Χριστοδούλου αριθ. 2/135515/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1) Μιχαήλ Χριστοδούλου Αντιδήµαρχος-Πρόεδρος 2) Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3) Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Καρίκης Ευστράτιος Αντιδήµαρχος Μέλος 5) Μαραβέλιας Μάριος -Μέλος 6) Μπαράκας Αθανάσιος -Μέλος 7) Μπούκλας Ηλίας -Μέλος 8) Λυµουράς Παναγιώτης -Μέλος 9) Παναή Ευαγγελία Μέλος 10) Ζωγραφίδης Ηλίας Αναπλ. Μέλος στη θέση του κ, Συκόφυλλου Απόντες: 1) Συκόφυλλος Μιχαήλ Μέλος 2) Ιδοµενέας Παναγιώτης Μέλος Αρ. αποφ. 117 / Α Α: 4570Ω1Ρ-ΟΙ6 Περίληψη Αναβολή ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος της «Μ. Κ. Χριστοδουλίδης ΟΕ» στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΚΡΑΝΑ) (Έγγραφο ΑΠ 3/110889/3041/ ηµ. Ενότητας Λινδίων). (Θέµα από αναβολή). Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 3/100889/3041/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Λινδίων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. το ΑΠ 5243/2011 έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σύµφωνα µε το οποίο το κατάστηµα της «Μ. Κ. Χριστοδουλίδης ΟΕ» στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΚΡΑΝΑ), έχει παραβεί την Αρχαιολογική και Πολεοδοµική νοµοθεσία όπως για τους λόγους που αναφέρονται στα υπ αριθ, 5192/2011, 2634/2011 και 2547/2011 έγγραφα της ίδιας υπηρεσίας. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος της εταιρείας κ. Χριστοδουλίδη η οποία είπε τα εξής: «Ζητώ αναβολή της συζήτησης του θέµατος γιατί υπήρχε ένα θέµα µε την Αρχαιολογία, ήδη έχει τακτοποιηθεί, ήδη έχει κατατεθεί µελέτη και έχει εγκριθεί και είναι στη διαδικασία τακτοποιήσεως. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧ. (Πρόεδρος): Επειδή έχει περάσει από αρχαιολογικό Συµβούλιο στο οποίο µετέχω,, πράγµατι έχει προσκοµίσει τα σχέδια για να προχωρήσει η άδεια, εξ άλλου, αυτό που λέει ότι καλύπτεται ο ηµιυπαίθριος χώρος, έχει γίνει η τακτοποίηση, από εκεί και πέρα δώσαµε κάποιες παρατηρήσεις πάνω στο σχέδιο που έχει προσκοµίσει ο µηχανικός και προχωράει για την άδεια οικοδοµής, οπότε πιστεύω µετά από 236

2 αυτά να αναβληθεί το θέµα µέχρις ότου προσκοµιστεί η άδεια και πρέπει να ορίσουµε ηµεροµηνία. Επαναλαµβάνω έχει τακτοποιήσει τον ηµιυπαίθριο χώρο απλώς έβαλε υαλότουβλα από µπροστά τα οποία θα πρέπει να φύγουν. Η εισήγηση του Αρχαιολογικού Συµβουλίου είναι θετική. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘ : Εγώ διαφωνώ στην αναβολή διότι γνώριζε ότι το κατάστηµα λειτουργούσε παρανόµως και µέχρι να νοµιµοποιηθεί εγώ µειοψηφώ. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία µειοψηφούντος του κ. Μπαράκα Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος της «Μ. Κ. Χριστοδουλίδης ΟΕ» στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΚΡΑΝΑ) επί τρίµηνο προκειµένου να προσκοµίσει την νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ύστερα και από την θετική εισήγηση του Αρχαιολογικού Συµβουλίου. (Υπέρ της απόφασης αυτής τάχθηκαν τα υπόλοιπα 9 παρόντα µέλη της Επιτροπής). Αρ. αποφ. 118 / Α Α: 456ΥΩ1Ρ-ΟΤΩ Περίληψη Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος του κ. Κούκουρα Ιωάννη του Εµµανουήλ στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΠΕΥΚΗ) (Έγγραφο ΑΠ 3/114924/3090/ ηµ. Ενότητας Λινδίων). (Θέµα από αναβολή). Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 3/114924/3090/2011 έγγραφο της ηµ. Ενότητας Λινδίων µε το οποίο διαβιβάζει στην Επιτροπή ά) το ΑΠ 5532/2011 έγγραφο του Τµήµατος Υγείας και την µε αριθ. 1020/2480/9-α /2011 έκθεση του Αστυνοµικού Σταθµού Λίνδου, σύµφωνα µε τα οποία το κατάστηµα του κ. Κούκουρα Εµµανουήλ στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΠΕΥΚΗ) λειτουργεί κατά παράβαση της Υγειονοµικής Υπηρεσίας, έχοντας τροποποιήσει ουσιωδώς τους υγειονοµικούς όρους της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Συγκεκριµένα: Το Τµήµα Υγείας µετά από αυτοψία που διενήργησε στο εν λόγω διεπίστωσε τα ακόλουθα: α) η αίθουσα πελατών του κατ/τος έχει επεκταθεί, είναι τριπλάσια περίπου απ αυτήν που εµφανίζεται στα σχεδιαγράµµατα της άδειας λειτουργίας και β) το µπάρ που βρισκόταν στην αίθουσα πελατών δεν υφίσταται πλέον, Τα ανωτέρω σύµφωνα µε την υπηρεσία αποτελούν επέκταση και ουσιώδη τροποποίηση και έχει εφαρµογή το άρθρο 6 παρ. 5 της Α1β/8577/83 Υ.. Ο Αστυνοµικός Σταθµός Λίνδου στην έκθεση του την οποία διαβιβάζει στον ηµόσιο Κατήγορο Γενναδίου διαπιστώνει ότι ο εν λόγω καταστηµατάρχης έχει µετατρέψει το κατάστηµα του µε χρήση ΜΠΑΡ σε ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ καθ υπέρβαση της αδείας του. Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Επιχείρησης κ. Γιαννάς ο οποίος είπε τα εξής: «Όσον αφορά στο έγγραφο του Τµήµατος Υγείας που αφορά στην επέκταση του καταστήµατος δηλώνουµε ότι έχουµε συµµορφωθεί και σας προσκοµίζω την / αἰτηση προς την υγειονοµική υπηρεσία για να ελέγξει και να δια πιστώσει ότι έχουµε συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις της. Ζητάµε την αναβολή προκειµένου να ελεγχθεί η επιχείρηση µας. Ο κ. Καρίκης ζήτησε να µάθει την ηµεροµηνία του εγγράφου του Υγειονοµείου και µόλις πληροφορήθηκε ότι αυτό είναι της τοποθετήθηκε κατά της αναβολής και 237

3 δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας µέχρι πλήρους συµµορφώσεως η οποία θα αποδεικνύεται είτε µε έγγραφο του Υγειονοµείου είτε µε αθωωτική απόφαση δικαστηρίου. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Φλεβάρης ο οποίος είπε τα εξής: Θέλω να πώ ότι µία από τις βασικές διοικητικές αρχές είναι η αρχή της επιείκειας προς τον διοικούµενο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι µόνο καταστηµατάρχες αλλά είναι και διοικούµενοι, που έρχονται στην διοίκηση που έχει εξουσία σφραγίσεως. Αν πράγµατι δεν προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την πλήρη συµµόρφωση τους, ας σφραγιστούν 2-3 µήνες αργότερα ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧ (Πρόεδρος) : «Η πρόταση µου είναι να ανακληθεί η άδεια και εφ όσον προσκοµίσει από τις αρµόδιες υπηρεσίες έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η πλήρης συµµόρφωση µε τους όρους της άδειας λειτουργίας, τότε να ανακαλέσουµε την απόφαση µας Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Κούκουρα Ιωάννη του Εµµανουήλ στη ηµ. Ενότητα Λινδίων (Περ. ΠΕΥΚΗ) για τους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω αναφερόµενα έγγραφα, µέχρις συµµορφώσεως η οποία θα αποδεικνύεται είτε µε την προσκόµιση εγγράφων από τις αρµόδιες υπηρεσίες, είτε προσκοµίζοντας αθωωτική απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου. (Υπέρ της απόφασης αυτής ψήφισαν τα µέλη 1)Χριστοδούλου, 2)Μπαράκας, 3)Μπούκλας, 4)Λύµουρας, 5)Καρίκης, 6)Αφεντούλης και 7)Μαραβέλιας και κατά τα µέλη 1)Φλεβάρης 2) Παναή και 3)Ζωγραφίδης που πρότειναν την αναβολή επί τρίµηνο προκειµένου να προσκοµιστούν από τον ενδιαφερόµενο νοµιµοποιητικά έγγραφα). Αρ. αποφ. 119 / Α Α: 4570Ω1Ρ-ΖΦΠ Περίληψη Αυστηρές συστάσεις για νόµιµη λειτουργία κατ/τος της «Χατζηλαζάρου Π. & Υιοί ΟΕ» στη Τοπική Κοινότητα Γενναδίου (περιοχή Μεγάλη Γη) (Έγγραφο ΑΠ / έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου. (Θέµα από αναβολή). Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ /2773/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζονται τα ΑΠ 15409/2010, 1253, και 2294/11 έγγραφα της νσης ηµόσιας Υγείας από τα οποία προκύπτει ότι στο κατάστηµα της εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Παν. & Υιοί ΟΕ» που βρίσκεται εντός του βενζινάδικου ιδιοκτησίας της ίδιας εταιρείας στην περιοχή Μεγάλη Γη της Τοπικής Κοινότητας Γενναδίου, τροποποίησε ουσιωδώς τους όρους λειτουργίας της επιχείρησης του παρασκευάζοντας και πουλώντας σάντουιτς και καφέ, αντί της πώλησης των σε τυποποιηµένη µορφή όπως προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία µειοψηφούντος του κ. Καρίκη που δήλωσε παρών 238

4 Απευθύνει στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Παν. & Υιοί ΟΕ» αυστηρές συστάσεις να λειτουργεί το κατάστηµα της που βρίσκεται εντός του βενζινάδικου ιδιοκτησίας της ίδιας εταιρείας στην περιοχή Μεγάλη Γη της Τοπικής Κοινότητας Γενναδίου, σύµφωνα µε τους όρους της χορηγηθείσας άδειας, σε διαφορετική περίπτωση θα προβεί άµεσα στην αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµαστος. ίδει εντολή στην ηµ. Αστυνοµία να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση ή µη του ανωτέρω καταστήµατος. Αρ. αποφ. 120 / Α Α: 45Β8Ω1Ρ-ΝΧΞ Περίληψη Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος του κ. Αντώνη Κωνσταντινίδη στην Ζωοδόχο Πηγή Λαχανιάς. (Έγγραφο ΑΠ 4334/ ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 4334/ έγγραφο της 4 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε το οποίο η εν λόγω υπηρεσία διεπίστωσε µετά από αυτοψία ότι τα αυθαίρετα κτίσµατα (τουαλέτες και πρόσθετο κτίσµα του εστιατορίου) στον περιβάλλοντα χώρο του µνηµείου (εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής στο Πληµµύρι) και σε επαφή µε το παλαιότερο κτίσµα του εστιατορίου δεν έχουν κατεδαφιστεί, ενώ το κινητό ψυκτικό όχηµα παραµένει σε άµεση επαφή µε το σταυροθολιακό πρόπυλο του ναού. Επιπλέον ο χώρος του µνηµείου χρησιµοποιείται ως χώρος σταθµεύσεως αυτοκινήτων για τους θαµώνες του παράπλευρου εστιατορίου. Επειδή για την ανέγερση των τουαλετών και του πρόσθετου κτίσµατος δεν έχει εκδοθεί άδεια και προκαλούν βλάβη στο µνηµείο, ζητείται από την 4 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εστιατορίου ιδιοκτησίας του κ. Κωνσταντινίδη Αντωνίου. Στην συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Επιτροπής του Ιερού Ναού κ. Μπόνης Άγγελος ο οποίος είπε τα εξής: «Ασκούµε νόµιµη παρέµβαση ως νόµιµοι ιδιοκτήτες του ακινήτου δηλ. ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λαχανιάς Ρόδου. Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά. Το ακίνητο και συγκεκριµένα η τουαλέτα που αναφέρεται στο έγγραφο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας είναι υφιστάµενο κτίσµα από τη σύσταση του κτηµατολογίου δηλαδή από το 1931 ή Φαίνεται από τα σχεδιαγράµµατα του Κτηµατολογίου ξεκάθαρα το κτίσµα το συγκεκριµένο προϋπήρχε. Λειτουργούσε στην περιοχή στο ίδιο ακριβώς σηµείο στο ίδιο ακριβώς κτίσµα κατάστηµα από το 1940, αργότερα όταν εκδόθηκε άδεια για την λειτουργία του καταστήµατος του τωρινού που συζητάµε του κ. Κωνσταντινίδη, υπάρχουν τα σχεδιαγράµµατα εγκεκριµένα από την Πολεοδοµία, σφραγισµένα στα οποία φαίνονται οι τουαλέτες, είναι πάλι το ίδιο κτίσµα, όµως βρισκόµαστε αυτή την στιγµή εδώ στην Επιτροπή γιατί δεν µπορεί να υπάρξει συνεννόηση µεταξύ των υπηρεσιών εσωτερικά δηλ./της Αρχαιολογίας, της Πολεοδοµίας και του Κτηµατολογίου. Υπήρξε µάλιστα περίπου το 1978 ένα ποινικό δικαστήριο για το ίδιο κτίσµα. (Στη συνέχεια ο κ. Μπόνης επιδεικνύει στον Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα και σχεδιαγράµµατα. Επιδεικνύει επίσης την αίτηση της εκκλησίας προς την Πολεοδοµία περί βεβαίωσης υφιστάµενου κτίσµατος προ του 1948, αλλά όπως είπε στη συνέχεια ο κ Μπόνης από τα σχεδιαγράµµατα κάθε νοήµων άνθρωπος θα ιδεί ότι αυτά τα κτίσµατα υπήρχαν, ήτανε παλιά κελιά). Όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από µια αίτηση της εκκλησίας να µεταφερθεί η τουαλέτα σε σηµείο που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία και όχι στο πλάι όπως είναι αυτή τη στιγµή. Με αλλεπάλληλα έγγραφα η αρχαιολογία, να το θέσω έτσι, είχε προσεγγίσει κάποια στιγµή το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας το 2010 και υπάρχει το έγγραφο της νσης αυτής το οποίο ξεκάθαρα λέει ότι κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε ουσιώδης τροποποίησης των όρων λειτουργίας του καταστήµατος, καθ ὀσον τα αποχωρητήρια τα ;οποία αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα της Αρχαιολογίας αποτυπώνονται στο εγκεκριµένο από την αρµόδια 239

5 Πολεοδοµική Υπηρεσία σχεδιάγραµµα κάτοψης µε αριθ. Πρωτοκόλλου που έχουµε εδώ, Όµως δεν είναι άδεια αυτοί όµως αυτοί το αναζητούσαν ως άδεια, η οποία δεν υπάρχει διότι το κτίσµα ήταν προϋφιστάµενο του Μετά τα ανωτέρω ζητάµε να µην ανακληθεί η άδεια του καταστήµατος διότι δεν ευσταθεί το έγγραφο της Αρχαιολογίας. Η ηµεροµηνία της άδειας λειτουργίας είναι το Σε κάθε περίπτωση έχει παρέλθει και πενταετία από την έκδοση της σχετικής αδείας οπότε θα ήτο καταχρηστική κάθε ενέργεια της ιοίκησης για την αφαίρεση της, Στην συνέχεια έλαβε το λόγο το µέλος της εκκλησιαστικής Επιτροπής κ. Φραγκεσκάκης ο οποίος είπε ότι το θέµα ξεκίνησε τότε που εµείς σαν εκκλησιαστική Επιτροπή, κάναµε αίτηση για να προβούµε σε επιδιόρθωση της εκκλησίας, του προαύλιου χώρου, και ζητήσαµε να µας υποδείξουν που να κάνουµε τις νέες τουαλέτες. Εµείς ζητήσαµε µε αίτηση µας να φύγουν από εκεί οι τουαλέτες και όχι αυτοί. Σε απάντηση της αιτήσεως µας σε συνεργασία µε τον κ. Σαββή προέβηµε στην δηµιουργία ενός φακέλου µε αποτύπωση των υφισταµένων χώρων. Αυτοί µας είπαν ότι θα µας απαντήσουν και είπε ο κ. Σαββής ότι επειδή θα γίνει µε µελέτη και δαπάνες του ήµου να µας ορίσουν που θα γίνουν οι τουαλέτες. Μέχρι σήµερα δεν έχουµε απάντηση. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Νοµικός Σύµβουλος): Η άδεια είναι του Έχει παρέλθει πενταετία και δεν την ανακαλείτε την άδεια γι αυτό τον λόγο. Να στηριχθείτε πάνω σε αυτό για να µην έχετε απέναντι σας την Αρχαιολογία. Το αν υφίστανται παράνοµα κτίσµατα σύµφωνα µε το έγγραφο της Αρχαιολογίας αυτό είναι άλλο θέµα και εσείς θα πρέπει να µείνετε στην παρέλευση της πενταετίας και επί πλέον δεν φταίει ο κ. Κωνσταντινίδης αν η εκκλησιαστική Επιτροπή του µίσθωσε ένα χώρο µε τουαλέτες είτε είναι νόµιµες ή παράνοµες. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντιπρόεδρος): Αυτό που λέει ο Νοµικός µας Σύµβουλος είναι ότι λειτουργεί ένα κατάστηµα πέντε δέκα χρόνια µε την ίδια άδεια, Η ιοίκηση δεν το έκλεισε. Ερωτάται λοιπόν, µπορεί να έρθει τώρα η διοίκηση να το κλείσει; Υπάρχει επανειληµµένη νοµολογία επί του θέµατος ότι η αποχή της επί σειρά ετών δηµιούργησε στον διοικούµενο την πεποίθηση ότι είναι κάτοχος της αδείας, συνεπώς συντρέχει η επιείκεια στον διοικούµενο και ανοχή της διοίκησης. ΜΠΑΡΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εγώ είµαι υποχρεωµένος να καταψηφίσω, δεν δέχοµαι την πενταετία γιατί σε παρόµοια έχουµε καταψηφίσει, άλλοτε ήταν στο ΣΧΟΠ, τώρα είναι η Αρχαιολογία, γι αυτό ψηφίζω την ανάκληση, η Εκκλησιαστική Επιτροπή που ήρθε να στηρίξει ήρθε για να στηρίξει το εισόδηµα της. ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ: Ψηφίζω παρών λόγω µη έγκαιρης προσέλευσης µου µε αποτέλεσµα να µην ακούσω τις απόψεις των ενδιαφεροµένων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την µη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος του κ. Κωνσταντινίδη Αντωνίου λόγω παρέλευσης πενταετίας. Υπέρ της απόφασης αυτής τάχθηκαν τα µέλη 1) Χριστοδούλου 2) Φλεβάρης 3)Μούκλας 4) Λύµουρας 5) Αφεντούλης 6) Μαραβέλιας Κατά ψήφισε ο κ. Μπαράκας, ενώ ο κ. Καρίκης και ο κ. Ζωγραφίδης δήλωσαν παρόντες και η κ. Παναή παρούσα. Αρ. αποφ. 121 / Α Α: 45Β8Ω1Ρ-ΚΨ3 240

6 Περίληψη ιαµόρφωση παρτεριών ηµαρχείου σε ρολόι. Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το ΑΠ 2/134200/ έγγραφο της νσης Περιβάλλοντος µε το οποίο µας γνωστοποιεί ότι ο σύλλογος «ΗΛΙΟΥΣΑ»το 2009 δώρισε στο ήµο Ρόδου ένα µηχανισµό για λειτουργία υπαιθρίου ρολογιού ανθέων για να τοποθετηθεί σε παρτέρι του ήµου. Η Υπηρεσία εκπόνησε µελέτη για την διαµόρφωση των παρτεριών µπροστά στο ηµαρχείο ώστε να τοποθετηθεί στο ένα το ρολόι και στο άλλο το έµβληµα του νέου ήµου Ρόδου, η οποία εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων ωδ/σου 410/ Ο Σύλλογος «ΗΛΙΟΥΣΑ» θα αναλάβει το κόστος της προµήθειας των φυτών, της εγκατάστασης του χλοοτάπητα και του δικτύου άρδευσης καθώς και την συντήρηση των παρτεριών, ενώ τα χωµατουργικά και τα τεχνικά έργα θα κατασκευαστούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η εκπρόσωπος του Συλλόγου κ. Φτακλάκη η οποία είπε τα εξής; «Πρόκειται για ένα ρολόι κήπου διαµέτρου δεικτών 2,5 µ κινείται µε ηλεκτροκινητήρα και θα είναι τοποθετηµένο στο παρτέρι της πλατείας Ελευθερίας σε κατάλληλη κλίση. Είναι ένα ρολόι βέβαια για να δείχνει την ώρα αλλά και να αναδεικνύει την οµορφιά των εποχών µέσα από την φύτευση λουλουδιών. Χαρακτηρίζει την πόλη και θα µείνει χαραγµένο στην µνήµη των επισκεπτών της. Για την κατασκευή στο σηµείο που θα τοποθετηθεί ο µηχανισµός του θα κατασκευαστεί µικρό φρεάτιο από σκυρόδεµα σε µίο βάση που θα είναι επίσης από σκυρόδεµα, διαµέτρου 2µ. µε την κατάλληλη κλίση, Τελικά θα είναι ένα ρολόι µε λουλούδια πάρα πολύ ωραίο και έχει παρθεί απόφαση από το ηµ. Συµβούλιο έχει γίνει εισήγηση και Τεχνική έκθεση από τον Γεωπόνο κ. Γεραβέλη προς την υπηρεσία νεωτέρων µνηµείων που εγκρίθηκε από αυτή, Τη φροντίδα θα την έχουµε εµείς.» Ο κ. Μπαράκας επεσήµανε ότι σε περίπτωση που πέφτει η τάση του ρεύµατος το ρολόι θα απορυθµίζεται διότι το ίδιο πρόβληµα υπάρχει µε το ρολόι του γηπέδου «ΙΑΓΟΡΑΣ». ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να εγκατασταθεί ευθύς εξ αρχής εφεδρικός µηχανισµός σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης που θα δίνει συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα για µην σταµατά ας µπεί. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ: Έχω δύο προβληµατισµούς. Ο ένας είναι σε σχέση µε την φύλαξη του χώρου. Αυτό που θα κατασκευαστεί εδώ µπροστά θα είναι όµορφο. Το θέµα είναι πως θα προφυλαχθεί από τα παιδιά που παίζουν εδώ κάθε µέρα. Ο δεύτερος είναι η ηλεκτροδότηση του να είναι από ένα πάνελ φωτοβολταϊκών ούτως ώστε να µην χρειάζεται ούτε ηλεκτροδότηση από την ΕΗ ούτε εφεδρικο0ύς µηχανισµούς προκειµένου να λειτουργεί. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝ: Σίγουρα θα είναι κάτι ωραίο όµως να µην είµαστε µια αντιγραφή της Πάτρας γιατί αυτό είναι ένα ρολόι που συµβολίζει την Πάτρα και νοµίζω ότι αξίζουµε πολύ περισσότερο από πολλές πόλεις Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Αποδέχεται την τοποθέτηση ρολογιού ανθέων προσφοράς του Συλλόγου ΗΛΙΟΥΣΑ στα παρτέρια έναντι του ηµαρχείου και αποστέλλει την παρούσα στην νση Πολεοδοµίας (Αρχιτεκτονική Επιτροπή), προς έγκριση. 241

7 Αρ. αποφ. 122 / Α Α: 4570Ω1Ρ-ΓΧ1 Περίληψη Αναβολή λήψης απόφασης για κατάργηση της µονοδρόµησης τµήµατος Γεωργίου Γιάννα Ο Πρόεδρος κ. Χριστοδούλου έθεσε υπόψη της Επιτροπής το θέµα της κατάργησης της µονοδρόµησης της οδού Γεωργίου Γιάννα λέγοντας ότι υπάρχει οµόφωνη απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου, καθώς επίσης, µελέτη που έχει συνταχθεί από τις Τεχν. Υπηρεσίες. Ο κ. Αφεντούλης προτείνει την αναβολή της συζήτησης του θέµατος διότι αν καταργήσουµε την µονοδρόµηση και βάλουµε κιγκλίδωµα όπως λέει η εισήγηση, ο δρόµος θα γίνει στενότερος. Η κ. Παναή είπε ότι απ αυτό τον δρόµο εξυπηρετείται ένα γυµνάσιο, ένα γήπεδο µε τις ακαδηµίες ποδοσφαίρου που πάνε τα µικρά παιδιά και ο παιδικός σταθµός, οπότε επιβάλλεται να δούµε το θέµα µε απόλυτη σοβαρότητα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Αναβάλλει τη λήψη απόφασης προκειµένου να µελετηθεί εκ νέου το θέµα και να έρθει στην Επιτροπή µετά από νέα µελέτη και εισήγηση αφού ληφθούν υπόψη όλες οι παράµετροι του θέµατος Αρ. αποφ. 123 / Α Α: 4570Ω1Ρ-8ΛΗ Περίληψη Ανάκληση ή µη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Ο κ. Μαραβέλιας συµµετείχε σε όλη τη συζήτηση του θέµατος, όµως κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και λήψης των αποφάσεων που έγινε στο τέλος της συνεδρίασης, αποχώρησε στο θέµα µε α/α 9 και δεν έλαβε µέρος στις αποφάσεις που ελήφθησαν µετά την υπόθεση αυτή. Η κ. Παναή συµµετείχε σε όλη τη συζήτηση του θέµατος, όµως κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και λήψης των αποφάσεων που έγινε στο τέλος της συνεδρίασης, αποχώρησε στο θέµα µε α/α 15 και δεν έλαβε µέρος στις αποφάσεις που ελήφθησαν µετά την υπόθεση αυτή. Το λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Εστιατόρων κ. Σαρής ο οποίος είπε: Συντελείται έγκληµα µετά φόνου διότι χάνεται 40% τζίρου στο νησί της Ρόδου από την σίτιση από παράνοµα λειτουργούσες σε όλους τους τοµείς επιχειρήσεις. Σήµερα καλείστε µέτρα εναντίον οργανωµένων επιχειρήσεων. Καλώς θα πράξετε και θα πάρετε όποια µέτρα πάρετε. Εµείς προτείνουµε σε κάθε συνάδελφο να είναι νόµιµος, γιατί ή θα ζεί εις βάρος των συναδέλφων, ή θα ζει εις βάρος της κοινωνίας. Θα πρέπει ο ελεγκτικός µηχανισµός να καταλάβει κάποτε ότι δεν έχει το δικαίωµα να µην ελέγχει επιχειρήσεις που στο ίδιο ψυγείο έχει κρέατα, ψάρια και άλλα φαγώσιµα, ιδιαίτερα επικίνδυνα για την δηµόσια υγεία και να ελέγχει τον εστιάτορα, να του κλείσει το µαγαζί, είναι δε παγκόσµιο φαινόµενο να τιµωρείται η επιχείρηση γιατί ο επιχειρηµατίας έβαλε ένα κάθισµα και να κλείνουµε παραγωγική µονάδα έννοµη και να έχουµε εδώ τους έγκριτους δικηγόρους της πόλης για να µας λένε ότι λάθος κάνετε κύριοι ελεγκτικοί µηχανισµοί, ενώ δεν ελέγχονται οι παράνοµοι. 242

8 Το 2003 όταν ανάλαβα την Προεδρία του Συλλόγου Εστιατόρων ήταν 720 επιχειρήσεις. Όταν παρέδωσα πριν 2 χρόνια ήταν 380 και φέτος, δεν ξέρουµε πόσες θα αναστείλουν τη λειτουργία. εν ξέρουµε που θα πάµε µε αυτή την ιστορία. Είστε διοικητικἠί αρχή και παρακαλούµε κάντε τα αδύνατα δυνατά να προστατέψετε την υγιή επιχειρηµατικότητα. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής κατάσταση µε ονόµατα καταστηµαταρχών που προέβησαν σε ουσιώδη τροποποίηση των υγειονοµικών όρων της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων τους και που η εξέταση των υποθέσεων των, αναβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις , λόγω της αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους, Η κατάσταση έχει ως ακολούθως: 1 ΜΑΝΙΣΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. Αγορά αρ. 58 Ζαχαροπλαστείο- µπαρ (πιτσαρία- σνακ µπαρ) άνευ παρασκευαστηρίου Αρ. αδείας: 242/ Αρ. εγγράφου: 2/104577/11 ΕΛ.ΑΣ. Προσφέρει µπριζόλα, φιλέτο, πίτσες και µακαρόνια καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας καταστήµατος Αριθ. εγγράφου: 2/110958/11 ΕΛ.ΑΣ. εν είχε αναπτύξει τιµοκαταλόγους σε τουλάχιστον 50% των τραπεζιών, είχε τοποθετήσει σε κοινόχρηστο χώρο εβδοµήντα (70) τραπεζοκαθίσµατα άνευ άδειας από την Αρµόδια Αρχή. ιαθέτει προς πώληση ψάρια και θαλασσινά καθ υπέρβαση της. Κατέθεσε απόψεις µε υπ αρ. πρωτ.: 2/110958/ Ο ανωτέρω προσκόµισε Άδεια Κοινοχρήστου Χώρου καθώς και νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, που προβλέπει ανάπτυξη 73 τραπεζοκαθισµάτων, ενώ του έχει καταλογισθεί παράβαση για 70. Ο κ. Μπαράκας δήλωσε ότι µειοψηφεί διότι τότε που έγινε η παράβαση ήταν παράνοµος δηλ. δεν κατείχε άδεια κοινοχρήστου χώρου και η χρήση του καταστήµατος δεν ήταν αυτή του εστιατορίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντος του κ. Καρίκη που δήλωσε παρών και του κ. Μπαράκα που πρότεινε ανάκληση της Α.Ι.Λ. Την µη ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος λόγω προσκοµίσεως Άδεια Κοινοχρήστου Χώρου καθώς και νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ, που προβλέπει ανάπτυξη 73 τραπεζοκαθισµάτων. 2 ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΜΙΧ. Α.Ε. Ορφανίδου αρ. 57 & Ακτή Μιαούλη Κέντρο διασκέδασης µε συγκρότηση µπαρ Αρ. αδείας: 15/ Αρ. εγγράφου: 2/104557/11 ΕΛ.ΑΣ. Έχει τοποθετήσει έξωθεν του καταστήµατος ηχεία αναπαράγοντας µουσική µε τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήµατος µε ενισχυτή τροποποιώντας την άδεια λειτουργίας κατ/τος και πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου Κατέθεσε απόψεις µε υπ αρ. πρωτ.: 2/101585/ Επίσης ο ανωτέρω προσκόµισε αθωωτική απόφαση δικαστηρίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα, Την µη ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος λόγω προσκοµίσεως αθωωτικής απόφασης δικαστηρίου. 3 ΣΑΡΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Εβρ. Μαρτύρων αρ. 14 εστιατόριο Αρ. αδείας: 394/ Αρ. εγγράφου: 2/104535/11 ΕΛ.ΑΣ. Έχει αναπτύξει στην ταράτσα του καταστήµατος δέκα (10) τραπέζια και εξήντα (60) καρέκλες, καθ υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 243

9 Το κατάστηµα σφραγίστηκε 15/02/10 βασει της 517/09 απόφασης της ηµαρχιακής Επιτροπής Με τις υπ αρ.: 154/10, 429/10 αποφάσεις ηµαρχιακής Επιτροπής δεν ανακλήθηκε η αρχική απόφαση. Έγιναν επανασφραγίσεις λόγω παραβίασης σφράγισης στις και στις Στο σηµείο αυτό λαµβάνοντας το λόγο ο Νοµικός Σύµβουλος του ήµου κ. Στεφ. Στρατής είπε ότι θα πρέπει η επιτροπή λόγω παραβίασης της αδείας και της καταστροφής των σφραγίδων σε κατάστηµα που είναι ήδη σφραγισµένο που επισείει την ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, να αφαιρέσει αυτήν οριστικά Ο κ. Καρίκης πρότεινε τη διαβίβαση της παρούσας στην ΕΛ.ΑΣ για τις δικές της ενέργειες. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα, Την οριστική ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος λόγω επανηληµένης παραβιάσεως της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήµατος, και επανηληµένων παραβιάσεων της σφραγίσεως του καταστήµατος. Η ηµοτική Αστυνοµία να αποστείλει την παρούσα στην ΕΛ.ΑΣ. για τις δικές της ενέργειες. 4 ΤΖΕ ΑΚΗ ΣΤΕΡΓΙΑ Καποδιστρίου αρ. 60 Κατάστηµα αυτόµατων πωλητών Αρ. εγγράφου: 2/87897/11 ΗΜ.ΑΣ. Έχει εγκαταστήσει έξι (06) αυτόµατους πωλητές και τρεις (03) Η/Υ παροχής υπηρεσιών διαδικτύου άνευ άδειας από την αρµόδια αρχή. Εκ νέου υπηρεσιακή έκθεση ελέγχου από ΗΜ.ΑΣ. στις & διαπιστώθηκε ότι έχουν εκδοθεί άδειες για πέντε (05) από τους έξι (06) αυτόµατους πωλητές ενώ στο κατάστηµα παραµένουν οι τρεις (03) Η/Υ παροχής υπηρεσιών διαδικτύου άνευ άδειας από την αρµόδια αρχή. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος δήλωσε ότι η ανωτέρω έχει συµµορφωθεί όπως προκύπτει από την έκθεση της ηµ. Αστυνοµίας. Τα λεγόµενα του πληρεξουσίου δικηγόρου επιβεβαίωσαν και οι παριστάµενοι στη συνεδρίαση δηµοτικοί αστυνόµοι. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα, Την µη ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος λόγω πλήρους συµµορφώσεως. 5 ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πλ. Ιπποκράτους αρ. 23 Καφετέρια- µπαρ Αρ. αδείας: 172/ Αρ. εγγράφου: 2/104568/11 ΕΛ.ΑΣ. Έχει τοποθετήσει εκτός αιθούσης σε κοινόχρηστο χώρο περίπου είκοσι (20) καθίσµατα αντί δέκα (10) βάση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος και λειτουργώντας την µουσική του κατ/τος µε τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήµατος στερούµενος άδειας λειτουργίας µουσικής από την αρµόδια αρχή. 2/116615/11 ΗΜ.ΑΣ. Έχει τοποθετήσει δεκατέσσερα (14) τραπέζια και είκοσι οχτώ (28) σκαµπό, καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος που ορίζει να έχει εκτός αιθούσης δέκα (10) κινητά καθίσµατα εφόσον έχει δικαίωµα χρήσης του χώρου αυτού. Ο ανωτέρω προσκόµισε άδεια καταλήψεως κοινοχρήστου χώρου. 244

10 Η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Ξενάκη ζήτησε την αναβολή της συζήτησης του θέµατος διότι έχει οριστεί δικάσιµος στις Ο κ. Μπαράκας δήλωσε ότι παραµένει σταθερός στις απόψεις του και ψηφίζει υπέρ της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας. Η κ. Πᾳναή αναρωτήθηκε αν µάζεψε τα τραπεζοκαθίσµατα και αν τα έχει περιορίσει στο χώρο που του έχει δοθεί. Στη συνέχεια τέθηκε το θέµα σε ψηφοφορία το και υπέρ της αναβολής τάχθηκαν τα µέλη 1) Φλεβάρης 2)Λύµουρας 3) Αφεντούλης 4) Ζωγραφίδης 5) Μαραβέλιας για ένα µήνα. Παρόντες δήλωσαν 1)Χριστοδούλου 2)Καρίκης 3) Μπούκλας. Για ανάκληση της άδειας ίδρυσης ψήφισαν τα µέλη 1) Μπαράκας 2) Παναή Ο Νοµικός Σύµβουλος του ήµου κ. Στρατής µετά την ψηφοφορία απεφάνθη ότι το παρόν θεωρείται αρνητική ψήφος και µαζί µε τις δύο αρνητικές ψήηφους του κ. Μπαράκα και της κ. Παναή υπάρχει ισοψηφία και υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου οπότε η απόφαση που πρέπει να παρθεί είναι αυτή της ανάκλησης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος µέχρι συµµορφώσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεώς της. 6 ΜΠΕΚΙΡ ΟΓΛΟΥ ΟΚΤΑΗ Μιλτιάδου αρ. 21Γ Αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο Αρ. αδείας: 65/ Αρ. εγγράφου: 2/110843/11 4η ΕΦ. ΒΥΖ. ΑΡΧ. Είχε κατασκευάσει ξύλινη εξέδρα διαστάσεων 5Χ8 τ.µ. Η εξέδρα εδράζεται επί ξύλινων δοκών, ανά διαστήµατα περίπου ενός µέτρου, οι οποίες έχουν πακτωθεί εντός λιθοδοµών των όµορων ιδιοκτησιών. Προσκοµίστηκαν έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι η ξύλινη εξέδρα δεν ανήκει στον κ. Μπεκίρογλου αλλά στο όµορο επιχειρηµατία κ. ιαµαντέα. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα Την µη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω διότι η ξύλινη εξέδρα κατασκευάστηκε από όµορο επιχειρηµατία. (Ο κ. Μπαράκας δεν έλαβε µέρος στην ψηφοφορία διότι εξήλθε προσωρινώς της αιθούσης. 7 ΜΕΝΙΚΟ ΘΕΟΦΑΝΗ Ορφανίδου αρ. 29 Παραδοσιακό καφενείο Ορφανίδου αρ. 29 Παραδοσιακό καφενείο. Αρ. αδείας: 99/ Αρ. εγγράφου: 2/110842/11 ΕΛ.ΑΣ. Α)1020/6628/8-β Λειτουργούσε τη µουσική του καταστήµατος πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου λειτουργίας και είχε ανοικτές τις θύρες του καταστήµατος Β)1020/6628/10-β - Αναπαρήγαγε τη µουσική του κατ/τος µε τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήµατος στερούµενος άδειας από Α.Ε.Π.Ι. - στερούµενος άδειας λειτουργίας µουσικής από την αρµόδια αρχή - πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου - είχε κάνει κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από τραπεζοκαθίσµατα στερούµενος άδειας από την αρµόδια αρχή Γ) 1020/6628/13-β 245

11 - στερούµενος άδειας λειτουργίας µουσικής από την αρµόδια αρχή - πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου - είχε τις θύρες ανοικτές καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας - είχε αναπτύξει έξωθεν του καταστήµατος δώδεκα (12) κινητά καθίσµατα (σκαµπό) καταλαµβάνοντας κοινόχρηστο χώρο άνευ αδείας από την αρµόδια αρχή και - είχε προβεί στον αποκλεισµό του υπαίθριου χώρου µε κατασκευή (πέργκολααλουµινένια κατασκευή παραθύρου) µετατρέποντας τον εξωτερικό χώρο του κατ/τος σε εσωτερικό, τροποποιώντας τους ουσιώδους όρους του κατ/τος. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Αλεξανδρής λαµβάνοντας το λόγο είπε τα εξής: Η έλλειψη αδείας πνευµατικής ιδιοκτησίας αφορά του ποινικού κοµµατιού της υπόθεσης. Όποιος περπατήσει στην οδό Ορφανίδου όσον αφορά στον κοινόχρηστο χώρο θα διαπιστώσει ότι αδίκηµα δεν στέκει διότι µε το πλάτος που έχει των 4 µ. ακόµα και να θέλεις να βγάλεις καθίσµατα έξω για εµπορική εκµετάλλευση δεν µπορείς. Αυτό που συµβαίνει όµως και θα το δούµε και σε άλλα καταστήµατα είναι το εξἠς: Μετά τη ψήφιση του νόµου για απαγόρευση του καπνίσµατος πάρα πολλοί πελάτες βγάζουν έξω ένα κάθισµα ή ένα στάντ για να καπνίσουν. υστυχώς όσες προσπάθειες και αν καταβάλλει ο επιχειρηµατίας είναι αδύνατον να κάνει όλη την ώρα τον χωροφύλακα και να βάζει τους πελάτες του µέσα. Επίσης και οι εργαζόµενοι στην περιοχή βγάζουν και οι ίδιοι κανένα κάθισµα για να βάζουν τον καφέ τους τα τσιγάρα τους κλπ. Εν πάσει περιπτώσει δηλώνουµε ότι το κατάστηµα έχει συµµορφωθεί πλήρως και πρίν την λήψη οποιασδήποτε απόφασης να δώσετε εντολή στην ηµ. Αστυνοµία ή οποιοδήποτε άλλο όργανο να επιθεωρήσει, να δεί πώς αποτυπώνεται η κατάσταση σήµερα και στη συνέχεια να λάβετε απόφαση µετά από εισήγηση του δικού σας οργάνου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος µέχρι συµµορφώσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεώς της. (Ο κ. Ζωγραφίδης δήλωσε παρών επειδή προσήλθε καθυστερηµένα στην συνεδρίαση και δεν έλαβε γνώση της υποθέσεως. Παρών δήλωσε και ο κ. Φλεβάρης, ενώ ο κ. Λύµουρας πρότεινε αναβολή λήψης απόφασης µέχρι εκδικάσεως της στο δικαστήριο. Υπέρ της ανάκλησης τάχθηκαν τα µέλη 1) Χριστοδούλου 2) Καρίκης 3) Μπούκλας 4)Αφεντούλης 5) Μαραβέλιας 6) Μπαράκας 7) Παναή). 8 ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ Α.- ΚΩΣΤΑΣ Γ. Ο.Ε. Ορφανίδου αρ. 25 Παραδοσιακό καφενείο Αρ. αδείας: 227/ Αρ. εγγράφου: 2/110841/11 ΕΛ.ΑΣ. Είχε θέσει σε λειτουργία τη µουσική του καταστήµατος µε τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήµατος έχοντας ανοιχτές τις θύρες του καταστήµατος και καθ υπέρβαση του επιτρεπόµενου ωραρίου λειτουργίας της µουσικής τροποποιώντας τους ουσιώδους όρους του κατ/τος Το λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Παναγιωτακόπουλος ο οποίος είπε µεταξύ άλλων τα εξής: «Είναι ένα κατάστηµα µε δύο σειρές πόρτες και δεν θεωρούµε ότι ένα στιγµιαίο άνοιγµα της πόρτας µπορεί να δηµιουργήσει µεταβολή των υγειονοµικών όρων και δεν έχει έγγραφο του τµήµατος υγιεινής ότι έχουν µεταβληθεί οι υγειονοµικοί όροι αλλά είναι εξηζητηµένο τώρα για ένα στιγµιαίο άνοιγµα της πόρτας να θεωρήσουµε σωστό να αφαιρέσουµε την άδεια την άδεια λειτουργίας. Εξ ἀλλου το κατάστηµα λειτουργεί νόµιµα και είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την Επιτροπή σας.εξ άλλου η παράβαση βεβαιώθηκε στις 3:30 το πρωί την ώρα που έκλεινε το κατάστηµα. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 246

12 Απευθύνει αυστηρές συστάσεις στην εταιρεία να λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους της χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος. (Παρόντες δήλωσαν τα µέλη Μπαράκας, Καρίκης, Μπούκλας, Ζωγραφίδης και παρούσα η κ. Παναή. Υπέρ των συστάσεων τάχθηκαν 1)Χριστοδούλου 2)Μαραβέλιας 3)Αφεντούλης 4) Φλεβάρης 5) Λύµουρας) 9 HASSBERG CHRIS CAMILLA MARGARETA Ορφανίδου αρ. 21. Καφετέρια- µπαρ Αρ. αδείας: 182/ Αρ. εγγράφου: 2/110839/11 ΕΛ.ΑΣ. Είχε αναπτύξει τρία (03) σταντ και δώδεκα (12) σκαµπό έξωθεν του καταστήµατος και συγκεκριµένα στο οδόστρωµα στερούµενη αδείας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από την αρµόδια αρχή. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Αλεξανδρής λαµβάνοντας το λόγο είπε τα εξής: «Όσον αφορά το συγκεκριµένο κατάστηµα πιστεύω ότι κοσµεί πραγµατικά το δρόµο, είναι το µοναδικό κατάστηµα που αναπτύσσει έξω τραπεζοκαθίσµατα, έχει τέντα και έχει ναργιλέδες. Θεωρώ ότι από λάθος του ελέγξαντος οργάνου επειδή η επιχειρηµατίας έχει δύο καταστήµατα, έδωσαν κλήση στο δεύτερο κατάστηµα και όχι στο πρώτο. Το ένα κατάστηµα λειτουργεί µέσα γιατί είναι κλάµπ και το δεύτερο έχει ένα χώρο γύρω στα τ.µ. αποκλειστικά δικό της όχι επί του κοινοχρήστου που έχει τέντες και έχει ναργιλέδες. εν έχει λοιπόν λογική αν έχεις δικά σου τ.µ. και µπορείς να αναπτύξεις όσα τραπέζια θέλεις, στο ακριβώς διπλανό κατάστηµα ιδιοκτησίας σου να βγάλεις 2-3 σταντ έξω. Θεωρώ λοιπόν ότι το όργανο είναι πολύ εύκολο να περιέλθει σε σύγχιση διότι και τα δύο καταστήµατα είναι του ιδίου φορέα, παρ όλα αυτά δεν νοµίζω ότι τα καθίσµατα είναι τόσα που να δικαιολογούν εκ µέρους σας την λήψη ενός µέτρου δυσβάστακτου µε τα όσα λέει η χρηστή διοίκηση». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, (τα µέλη Μαραβέλιας και Ζωγραφίδης απεχώρησαν προσωρινά και δεν έλαβαν µέρος στην ψηφοφορία) Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος µέχρι συµµορφώσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεώς της.( Υπέρ της πρότασης αυτής τάχθηκαν τα µέλη 1) Χριστοδούλου 2)Καρίκης 3) Μπαράκας 4)Μπούκλας 5)Αφεντούλης 6)Λύµουρας 7)Παναή, ενώ ο κ. Φλεβάρης πρότεινε αναβολή για ένα µήνα προκειµένου να εκδικαστεί η υπόθεση στο δικαστήριο) 10 ΒΟΥΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ορφανίδου αρ. 45 Καφετέρια- µπαρ Αρ. αδείας: 128/ Αρ. εγγράφου: 2/110838/11 ΕΛ.ΑΣ. Α) 1020/6828/1-β Λειτουργούσε τη µουσική του καταστήµατος πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου και έχοντας τις θύρες ανοικτές Β) 1020/6828/5-β Είχε αναπτύξει δώδεκα (12) καθίσµατα στο οδόστρωµα στερούµενος άδειας κοινοχρήστου χώρου Ο ανωτέρω κατέθεσε δύο αθωωτικές αποφάσεις του Πταισµατοδικείου Ρόδου αριθ και 1322/2011 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, (Ο κ. Μαραβέλιας απεχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση και δεν έλαβε µέρος στην λήψη της παρούσας ενώ ο κ. Ζωγραφίδης δεν προσήλθε ακόµα στην αίθουσα και δεν έλαβε µέρος στην λήψη της απόφασης αυτής). Την µη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος λόγω προσκοµίσεως δύο (2) αθωωτικών αποφάσεων του Πταισµατοδικείου Ρόδου. (Μειοψηφεί ο κ. Μπαράκας ενώ η κ. Παναή δήλωσε παρούσα) 247

13 11 KALCI ANDREA- DECKA SPIRO Ορφανίδου αρ. 28 Καφετέρια Αρ. αδείας: 268/ Αρ. εγγράφου: 2/110837/11 ΕΛ.ΑΣ. Είχε τοποθετήσει εξωτερικά του καταστήµατος τέσσερα (04) κινητά τραπέζια και δεκαέξι (16) σκαµπό τροποποιώντας τους ουσιώδους όρους του καταστήµατος. Η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Ξενάκη λαµβάνοντας το λόγο είπε ότι ζήτησε αναβολή την προηγούµενη φορά, ωστόσο έχει καταθέσει αίτηση υπ αριθ. 7396/ στο υγειονοµείο για να ελέγξει την λειτουργία του καταστήµατος όµως δεν κατέστη δυνατόν να δικάσουµε αυτή την εβδοµάδα δεδοµένου ότι δεν δικάζει σήµερα ευτέρα το Πταισµατοδικείο και η εκδίκαση θα γίνει στις Εποµένως θέλουµε µια αναβολή µέχρι τη επόµενη εβδοµάδα, για να προλάβουµε να εκδικάσουµε. Τα σκαµπό που υπήρχαν δεν αποσκοπούσαν στη λειτουργία του καταστήµατος, απλώς τοποθετήθηκαν εκεί για να µην παρκάρουν τα µηχανάκια. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Στ. Στρατής ο οποίος είπε τα εξής: «Επειδή το θέµα των αφαιρέσεων των αδειών έχει πάρει διαστάσεις, δεν δικαιολογείται ο εισαγγελέας να εγκαλεί την επιτροπή και να καλεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον κ. Καρίκη για να λογοδοτήσουν στις αποφάσεις τις δικές σας και να παίρνετε εσείς αποφάσεις προ της εκδόσεως αποφάσεων από τα δικαστήρια, η νοµική θέση η δική µου είναι, όλες οι υποθέσεις που δεν έχουν δικαστεί να αναβάλλονται, να αποφαίνεται πρώτα το δικαστήριο και µε βάση τις καταδικαστικές ἠ αθωωτικές αποφάσεις να παίρνετε αντίστοιχη απόφαση εσείς της Επιτροπής ποιότητας Ζωής.» Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κ. Ζωγραφίδης ο οποίος είπε: Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, καλό θα ήταν όµως να ξέρουµε για ποιο δικαστήριο πρόκειται να φαίρεται τουλάχιστον εδώ και να τηρείται στο αρχείο της υπόθεσης το κατηγορητήριο. Για να ξέρουµε αν πρόκειται για την συγκεκριµένη υπόθεση. ΣΤΕΦ. ΣΤΡΑΤΗΣ: Αυτό είναι έργο της ηµ. Αστυνοµίας και πρέπει να το κάνει και είναι έργο και των δικηγόρων που έρχονται. Εγώ έχω µια ένσταση. εν δικαιολογείται στην περίπτωση που καταγγέλλει ένας ιδιώτης, να ζητά η υγειονοµική διάταξη καταδικαστική απόφαση και µετά να αποφαίνεται η Ε.Π.Ζ., και στην περίπτωση που γίνεται παράβαση και βεβαιώνεται είτε από την ηµ. Αστυνοµία είτε από την ΕΛ.ΑΣ., να µην αµφισβητείται αυτή η παράβαση από την υγειονοµική διάταξη επειδή έκανε την βεβαίωση είτε η ηµ. Αστυνοµία, είτε η ΕΛ.ΑΣ. Μπορεί κάποιος, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, είτε από την ηµ. Αστυνοµία είτε από την ΕΛ.ΑΣ να έχει προσωπικά µε ένα καταστηµατάρχη. Το τεκµήριο της νοµιµότητος υπάρχει µε την έκδοση της απόφασης. Για µένα η θέση η δική µου είναι και να καταγραφεί. Ουδείς ένοχος προ της εκδόσεως της απόφασης. Και όν λοιπόν για τον πολίτη που ενοχλείται της οδού Ορφανίδου λέει ότι αν καταγγείλεις, η καταγγελία σου πρέπει να δικαστεί πρώτα και µετά να την φέρεις στην Ε.Π.Ζ. για να πάρει αντίστοιχη απόφαση για ανάκληση η µη της αδείας, εµένα µε θεωρεί που βλάπτοµαι µε θεωρεί κατώτερο και όχι πιστευτό, δεν πιστεύει στις δικές µου απόψεις που ενοχλούµαι, και πιστεύεις στις απόψεις της ηµ. Αστυνοµίας ή της ΕΛ.ΑΣ. Υπάρχει µια άνιση µεταχείριση. Εγώ δεν λέω ότι παραβιάζει το Νόµο η ηµ. Αστυνοµία ή η ΕΛ.ΑΣ., αλλά πρέπει να υπάρχουν τα ίδια µέτρα και ίδια σταθµά και για τις δύο καταγγελίες. Εποµένως η άποψη η δική µου είναι, πρώτα να βγαίνουν οι αποφάσεις από το δικαστήριο και µετά να αποφασίζετε εσείς. Είναι απαράδεκτο να βγάζετε τώρα απόφαση για κλείσιµο καταστηµάτων και να πηγαίνουν στο Πταισµατοδικείο και να αθωώνονται. Και να βρίσκεται η Επιτροπή εκτεθειµένη και να αντιµετωπίζετε ακόµα αγωγές αποζηµιώσεων για διαφυγόντα κέρδη». ΖΩΓΡΑΦΙ ΗΣ ΗΛΙΑΣ: Πολλές φορές η ποινική δίωξη, αν είναι εταιρεία σας λέγω εγώ, να έχει στρα φεί κατά λάθος κατά φυσικού προσώπου και να προσκοµίζεται εδώ στην επιτροπή µία απαλλακτική απόφαση που να λέει αθώος, και στην ουσία να είναι αθώος όχι 248

14 γιατί δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, αλλά επειδή η ποινική δίωξη δεν κινήθηκε κατά του συγκεκριµένου προσώπου. Μπορεί µια αθωωτική ποινική απόφαση στο κατηγορητήριο που λέει πάνω αθώος, να µην είναι αθώος επειδή δεν συντρέχουν τα πραγµατικά περιστατικά, αλλά να είναι αθώος επειδή παράδειγµα στράφηκε κατά του Χι εταίρου, ενώ ο διαχειριστής ή νόµιµος εκπρόσωπος να είναι κάποιος άλλος. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ: Κατανοώ την αγωνία των δικηγόρων. Αν αυτά που µας λέτε σαν νοµικοί ισχύουν, τότε, να πάµε στην λογική που λέει ο νοµικός µας σύµβουλος µε µία προϋπόθεση. Η όποια απόφαση του δικαστηρίου, σε περίπτωση αθώωσης, να έρχεται µε έγγραφη εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου στην Επιτροπή όχι για να πάρω εγώ απόφαση, απλά για να γνωρίσω την απόφαση. ιαφορετικά αναιρώ το ρόλο της Επιτροπής και απλά γίνοµαι αποδέκτης των όποιων δικαστικών αποφάσεων και γίνοµαι γλάστρα δηλαδή. Εγώ λέω ναι στη λογική των δικηγόρων µε την προϋπόθεση ότι η Νοµική Υπηρεσία θα µου φέρνει εγγράφως την γνωµοδότηση της, όχι για να πάρω εγώ απόφαση, απλά για να γνωρίσω την απόφαση και τελειώνει εκεί, Το δικαστήριο είναι ανώτερη αρχή από µας, αφού το πάµε διοικητικά και όχι πολιτικά, και τελειώνει εκεί. εν χρειάζεται να γίνοµαι κακός ή καλός µε τον οποιοδήποτε. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ: Λέγονται κάποια πράγµατα στην Επιτροπή γιατί πρέπει να ειπωθούν. Για το πότε αφαιρείται η άδεια προσωρινά και πότε οριστικά, ήδη έχω γνωµοδοτήσει. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ: Οι προβλεπόµενες προθεσµίες που ορίζονται στην προσωρινή αφαίρεση δηλ. εντός 20 ηµερών θα πρέπει να λάβει απόφαση το αρµόδιο όργανο, Σ αυτή την περίπτωση εντός 20 ηµερών θα έχει δικαστεί; εν διαπράττει παράβαση καθήκοντος το αρµόδιο όργανο αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν αποφασίσει; ιότι λέµε τώρα κυρίως στον Πρόεδρο ότι εγώ σαν ηµ. Αστυνοµία θα διαβιβάσω και θα φύγει η ευθύνη από πάνω µου και θα πάει για παράβαση καθήκοντος ο Πρόεδρος πρώτα και µετά όλη η Επιτροπή. ιότι πρέπει συγκεκριµένες ηµεροµηνίες που δεν τις εφαρµόζουµε σε καµία περίπτωση να λάβει απόφαση. Και ρωτώ ποιος θα κυνηγά ποιόν για να προσκοµίσει την καταδικαστική απόφαση; Άρα µπορεί να µην φτάσει ποτέ η συγκεκριµένη υπόθεση εδώ για να λάβουµε απόφαση. Γιατί ορίζει λοιπόν ο Κώδικας προθεσµίες; Και λέει ότι το αρµόδιο όργανο εντός 20 ηµερών πρέπει να λάβει απόφαση και σε περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών διαπράττει το αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος. Τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά. εν λέει ο Νοµικός Σύµβουλος κάτι λάθος, όµως έπρεπε να υπάρχει µία διάταξη που να λέει ότι τα ιοικητικά όργανα, οι ιοικητικές Επιτροπές αναστέλλουν τη λήψη απόφασης µέχρις εκδίκασης της υπόθεσης στα δικαστήρια. Τέτοια διάταξη δεν υπάρχει. Επειδή πρέπει να διασφαλίζουµε και τοιν Πρόεδρο και τα µέλη, πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρείται αυτή διαδικασία που τηρείται µέχρι σήµερα. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΜΙΧ. (Πρόεδρος): «Εµάς οι δικές µας οι αποφάσεις είναι πολιτικές. Ασκούµε πολιτική όταν λέµε ότι το τάδε κατάστηµα πρέπει να κλείσει το κάνουµε διότι κατά την άποψή µου εκφράζουµε την πολιτική θέση να µπεί κάποια τάξη στην ασυδοσία. Τώρα αν πηγαίνουν στα δικαστήρια και βγαίνουν αθωωτικές αποφάσεις, εµένα δεν µε νοιάζει. Εγώ πολιτικά σκεπτόµενος και πολιτικά τοποθετούµενος είµαι υπέρ αυτής της άποψης». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, (Ο κ. Μαραβέλιας απεχώρησε από την συνεδρίαση και δεν έλαβε µέρος στην λήψη της παρούσας) Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος µέχρι συµµορφώσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεώς της. 249

15 (Υπέρ της πρότασης ψήφισαν τα Μέλη 1) Χριστοδούλου 2) Μπαράκας 3) Καρίκης 4) Μπούκλας 5) Παναή). (Αναβολή για ένα µήνα πρότειναν τα µέλη 1) Φλεβάρης 2)Αφεντούλης 3)Λύµουρας, ενώ ο κ. Ζωγραφίδης δήλωσε παρών) 12 ΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Μιλτιάδου αρ. 08 Παραδοσιακό Καφενείο- µπαρ. Αρ. αδείας: 120/ Αρ. εγγράφου: 2/110836/11 ΕΛ.ΑΣ. Έχει προβεί στην κατασκευή εξωτερικά του κατ/τος ξύλινης εξέδρας άνευ άδειας από την αρµόδια αρχή, έχει τοποθετήσει δεκαπέντε (15) καθίσµατα και δέκα (10) τραπέζια εξωτερικά του κατ/τος άνευ άδειας & έχει προβεί στην κατασκευή υπαίθριου µπαρ εξωτερικά του κατ/τος στερού-µενος άδειας από την αρµόδια αρχή Αρ. εγγράφου: 2/110835/11 ΕΛ.ΑΣ. Έχει τοποθετήσει περίπου σαράντα (40) κινητά καθίσµατα έξωθεν του κατ/τος καταλαµβάνοντας έτσι κοινόχρηστο χώρο. Επίσης είχε προβεί στην κατασκευή εξωτερικά του κατ/τος ξύλινης εξέδρας διαστάσεων περίπου 9Χ4Χ1µ. άνευ αδείας από την αρµόδια αρχή και είχε τοποθετήσει στην ανωτέρω κατασκευή κινητά καθίσµατα τροποποιώντας τους βασικούς όρους λειτουργίας του κατ/τος Αρ. εγγράφου: 2/118681/11 ΗΜ.ΑΣ. Έχει αναπτύξει πενήντα πέντε (55) κινητά καθίσµατα, εκ των οποίων τα δέκα (10) επάνω σε µια ξύλινη κατασκευή εκτός αιθούσης, καθ υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος που προβλέπει δώδεκα (12) σκαµπό εσωτερικά και πέντε (05) κινητά καθίσµατα σε δηµόσιο χώρο εξωτερικά. Τον λόγο έλαβε ο κ. ιαµαντέας ο οποίος είπε ότι η εξέδρα έχει αφαιρεθεί πράγµα που µπορεί να διαπιστωθεί, ενώ για τον κοινόχρηστο χώρο, µέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε έγκριση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για να ενοικιάσουµε κοινόχρηστο χώρο µπροστά από τα καταστήµατα µας στην οδό Μιλτιάδου. Μετά από πολλές πιέσεις η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα εισηγηθεί θετικά για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στα καταστήµατα µας και το θέµα θα περάσει από το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Ρόδου κλπ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, Ο κ. Μαραβέλιας απεχώρησε από την συνεδρίαση και δεν έλαβε µέρος στην λήψη της παρούσας Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος µέχρι συµµορφώσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεώς της, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα που αναφέρονται οι παραβάσεις. Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν τα µέλη 1)Χριστοδούλου, 2)Καρίκης 3)Μπαράκας 4)Αφεντούλης 5)Μπούκλας 6)Λύµουρας, 7)Παναή. Υπέρ της αναβολής για 2 µήνες τάχθηκαν τα µέλη 1) Φλεβάρης 2) Ζωγραφίδης 13 ΦΙΝΑΣ- ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. 25ης Μαρτίου αρ. 26 & Αµερικής Εστιατόριο- Καφετέρια Αρ. αδείας: 13/ Αρ. εγγράφου: 2/110832/11 ΕΛ.ΑΣ. Λειτουργούσε τη µουσική του καταστήµατος µε τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήµατος έχοντας τις θύρες του καταστήµατος ανοιχτές και πέραν του προβλεπόµενου ωραρίου µουσικής Ο δικηγόρος Ρόδου κ. Ιωαννίδης ζήτησε από την Επιτροπή, αν και δεν είναι πληρεξούσιος δικηγόρος της επιχείρησης να αναβληθεί το θέµα διότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας ο οποίος απουσιάζει εκτός Ρόδου έχει αθωωτική απόφαση την οποία θα προσκοµίσει στην ηµοτική Αστυνοµία όταν επιστρέψει στη Ρόδο 250

16 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, (Ο κ. Μαραβέλιας απεχώρησε από την συνεδρίαση και δεν έλαβε µέρος στην λήψη της παρούσας) Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόµενη συνεδρίαση προκειµένου να προσκοµιστεί η αθωωτική απόφαση την οποία έχει ο εκπρόσωπος της εταιρείας. (Μειοψηφεί ο κ. Μπαράκας) 14 Σ. ΦΑΚΚΑΣ- Θ. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ο.Ε. Περικλέους αρ. 12 Εστιατόριο- οβελιστήριο Αρ. αδείας: 214/ Αρ. εγγράφου: 2/110830/11 ΕΛ.ΑΣ. Είχε αναπτύξει δέκα (10) καθίσµατα σε κοινόχρηστο χώρο, στερούµενος άδειας από την αρµόδια αρχή. Η εταιρεία κατέθεσε αθωωτική απόφαση δικαστηρίου που καλύπτει πλήρως τις παραβάσεις του ανωτέρω εγγράφου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα (Ο κ. Μαραβέλιας απεχώρησε από την συνεδρίαση και δεν έλαβε µέρος στην λήψη της παρούσας) Την µη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος λόγω προσκοµίσεως αθωωτικής απόφασης δικαστηρίου. 15 ΜΠΑΙΡΑΜΙ ΗΣ-. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε. Μενεκλέους αρ Εστιατόριο-σνακ µπαρ- ψαροταβέρνα- ψητοπωλείο- οβελιστήριο Αρ. αδείας:337/ Αρ. εγγράφου: 2/108308/11 ΕΛ.ΑΣ. Α) 1020/4484/9-β Είχε αναπτύξει ογδόντα τέσσερα (84) καθίσµατα εκτός και δεκαπέντε (15) εντός του κατ/τος αντί σαράντα (40) εντός, είκοσι πέντε (25) εκτός και τριάντα πέντε (35) σε κοινόχρηστο χώρο Β) 1020/4484/10-β Είχε αναπτύξει εξήντα (60) καθίσµατα εκτός του κατ/τος καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας καταλαµβάνοντας κοινόχρηστο χώρο. Κατέθεσε απόψεις µε υπ αρ. πρωτ.: 2/108308/ Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Τοµαρά η οποία είπε τα ακόλουθα: Υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε το κατηγορητήριο. Υπάρχει µία αοριστία διότι αναφέρεται ότι έχουµε αναπτύξει 84 καθίσµατα εκτός. Όµως εµείς έχουµε εκτός χώρο 25 τ.µ. Άλλο το εκτός και άλλο ο δηµοτικός υπαίθριος χώρος. Σε 25 τ.µ. είναι αδύνατον να τοποθετηθούν 84 καθίσµατα διότι είναι περίπου 1τ.µ. το κάθισµα. Και όπως έχουµε προσκοµίσει ήδη την άδεια µας και έχουµε καταθέσει τις αντιρρήσεις µας, Έχουµε πάει στο Πταισµατοδικείο για να δικαστεί και λόγω δικής µου ασθένειας πήρε αναβολή και γι αυτό δεν έχω αθωωτική απόφαση. Έχουµε 40 κινητά καθίσµατα εντός, µε δικαίωµα µεταφοράς εκτός συν 25 εκτός συν 35 του κοινόχρηστου χώρου. Σύνολο είναι 100. Η παράβαση µας λοιπόν αφορά σε 3 µόνο καθίσµατα και σύµφωνα µε το 5% που υπάρχει η δυνατότητα παρέκκλισης θα το έλεγα αν υπάρχει µια µεγάλη παρέα άρα λοιπόν το όριο είναι 105 καθίσµατα και εµείς ήµασταν στα 103. Έχουµε προσκοµίσει και τις άδειες του κοινόχρηστου χώρου απλά από δική µου ασθένεια δεν µπορούσα να δικάσω για να έχω αθωωτική απόφαση. Επίσης έχω κάνει αίτηση στο Υγειονοµείο για αυτοψία προκειµένου να διαπιστώσει ότι το κατάστηµα µας λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους της χορηγηθείσας άδειας. Η κ. Παναή απεχώρησε και δεν έλαβε µέρος στην λήψη της παρούσας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, (ο κ. Μαραβέλιας και η κ. Παναή δεν έλαβαν µέρος στην λήψη της παρούσας λόγω αποχωρήσεως τους από τη συνεδρίαση) 251

17 Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος µέχρι συµµορφώσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεώς της, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα που αναφέρονται οι παραβάσεις. Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν τα µέλη 1)Χριστοδούλου, 2)Καρίκης 3)Μπαράκας 4)Αφεντούλης 5)Μπούκλας 6)Λύµουρας. Υπέρ της αναβολής τάχθηκαν τα µέλη 1) Φλεβάρης 2) Ζωγραφίδης 16 ΓΙΑΝΝΟΥ. & ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ο.Ε. Ν. Μανδηλαρά αρ. 55 Αναψυκτήριο άνευ τραπ/των Αρ. αδείας: 51/ Αρ. εγγράφου: 2/108744/11 ΕΛ.ΑΣ. Λειτουργούσε τη µουσική στερούµενος άδειας λειτουργίας µουσικής από την αρµόδια αρχή και πέραν του επιτρεπόµενου ωραρίου, είχε µόνο ξενόγλωσση επιγραφή στην είσοδο του κατ/τος χωρίς να αναγράφεται η αντίστοιχη ελληνική. Επίσης είχε αναπτύξει επτά (07) κινητά καθίσµατα (σκαµπό) καθ υπέρβαση της άδειας λειτουργίας κατ/τος Κατέθεσε απόψεις µε υπ αρ. πρωτ.: 2/108744/ Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της επιχείρησης κ. Χριστοδούλου ο οποίος είπε τα εξής: «Πέρσι τέτοια εποχή ήρθαν οι εταίροι στο γραφείο µου προκειµένου να τους συντάξω ένα ιδιωτικό σύµφωνο µίσθωσης. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι το µίσθωµα ήταν πολύ χαµηλό για την περιοχή. Αυτό το γεγονός ήταν και κίνητρο για τους εταίρους να ενοικιάσουν το κατάστηµα και να φτιάξουν ένα σαντουιτσάδικο. Από τότε άρχισε και ο Γολγοθάς των παιδιών. εν έχει σταµατήσει ένας συγκεκριµένος γείτονας να καλεί την Αστυνοµία. Φτάσαµε στο σηµείο να φέρουµε έγγραφα από την Αστυνοµία ότι προέβησαν σε ελέγχους και δεν προέβησαν σε καµιά παράβαση. Έχουµε µια µήνυση για 7 σκαµπό. Ο ίδιος ο ήµος, ενώ η άδεια τους τους επιτρέπει να έχουν 10 κινητά καθίσµατα εκτός καταστήµατος, τους έχουν µηνύσει για 7. Η άλλη του παράβαση είναι ότι δεν έχουν γράψει στα Ελληνικά την πινακίδα. Αυτό το διόρθωσαν οπότε ούτε αυτό υφίσταται σήµερα. Η Τρίτη παράβαση που µιλά για δήθεν µουσική χωρίς άδεια µιλάµε για ένα laptop µέσα στο παρασκευαστήριο που έπαιζε µουσική µόνο για το προσωπικό. εν έφθανα έξω η µουσική, Αυτό µπορεί να το διαπιστώσει καθένας. Βέβαια δεν µπορώ να προσκοµίσω έγγραφο γι αυτό, και θα κριθεί από το δικαστήριο. Σας γνωρίζουµε ότι τα σκαµπό τοποθετήθηκαν εντός της αυλής του καταστήµατος και έχουµε τη σχετική απόφαση από την Πολεοδοµία την οποία θα σας καταθέσω, όπως θα καταθέσω και έγγραφα για τα παραπάνω. Στη συνέχεια έλαβε το λόγο η όµορος επιχειρηµατίας κ Γιαννέλη η οποία είπε τα παρακάτω: «Επειδή µίλησε ο κ. συνήγορος για κάποιον Γολγοθά, θα ήθελα να ξέρω ο Γολγοθάς για ποιόν είναι; Για τα παιδιά που βγάλανε αυτήν την άδεια του αναψυκτηρίου ή για µας που έχουµε το δίπλα ξενοδοχείο που βρίσκεται σε επαφή µε αυτό το κατάστηµα που λειτουργεί από την αρχή της σαιζόν, και η έµφαση που δίδεται όσον αφορά στην λειτουργία του είναι από 2 έως 7 το πρωί. εν είµαι η µόνη κάτοικος εκεί που έχει παραπονεθεί, και κάλεσα την αστυνοµία µόνο δύο φορές, όλες τις άλλες φορές έχει κληθεί από άλλους περίοικους. Το κατάστηµα δεν είναι ένα απλό σαντουιτσάδικο, λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, και δηµιουργεί ειλικρινά κάποιες σκέψεις, πώς µπορεί µία επιτροπή να δίνει άδεια σε ένα κατάστηµα µε εικοσιτετράωρη λειτουργία που σηµαίνει ότι αυτό λειτουργεί µε µεγαλύτερη ένταση αφού κλείσει η οδός µε τα µπάρ -bar street-όπως λέµε, δηλαδή µετά τις4-5 η ώρα το πρωί και να έρχονται οι πελάτες σε κατάσταση µέθης δηµιουργώντας προβλήµατα µε τις φωνές, να σπάνε µπουκάλια, να πετάνε µηχανάκια να κλωτσάνε τις πόρτες και τις τζαµαρίες και ο νυχτερινός ο δικός µου, µου λέει ότι εσείς δεν χρειάζεστε νυχτερινό, αλλά body guard για να φυλάµε τους πελάτες του αναψυκτηρίου από δίπλα. εν είναι απλά ένα τυχαίο αναψυκτήριο. εν µπορεί δίπλα από ξενοδοχείο που είναι υγειονοµικού ενδιαφέροντος επιχείρηση, που τηρεί τους όρους 11 µε 7 το πρωί οι πελάτες της να µην είναι ούτε κάν στις βεράντες και 3 µε 5:30 το απόγευµα, να δίδεται µία άδεια 252

18 ενός αναψυκτηρίου που λειτουργεί όλο το 24ωροκαι δεν πουλά µόνο σάντουιτς και αναψυκτικά αλλά τις µικρές ώρες δίνει και µπύρες και όλα αυτά που έχουνε µέσα αλκοόλ. Επίσης δεν έχουνε καθίσµατα µέσα αλλά όλα είναι έξω. Μέσα δεν έχουνε τίποτα. Μόνο ένα ψυγείο και αυτά που χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Οι υπόλοιπες καταγγελίες δεν είναι µόνο από µένα, αλλά από όλους τους περιοίκους. εν έχω µόνο εγώ το πρόβληµα αλλά και το STEVEN APARTMENTS τα ξεν. ΚΑΡΙΝΑ, ΝΤΙΑΝΑ και οι γύρω πολυκατοικίες και είναι στη µέση αυτό το κατάστηµα. Φανταστείτε να µην κλείνει καθ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου και ειδικά από τις 2-3 τα ξηµερώµατα να γίνονται οδοµαχίες, και να φοβούνται οι πελάτες µας να µπούν µέσα από τους µεθυσµένους και ο Γολγοθάς δεν είναι των παιδιών είναι δικός µας. Γιατί αν αυτά τα παιδιά έκαναν µια επένδυση εµείς κάναµε µια επιχείρηση 15 εκατοµµυρίων ευρώ. Είναι µια µονάδα που είναι από τις καλύτερες στην περιοχή, δεν είχαµε ποτέ πρόβληµα και παράπονα και τώρα να υπάρχουν καταγγελίες πελατών µου οι οποίοι µε διπλό κλειστό τζάµι και µε κλιµατισµό να µην µπορούν να ηρεµήσουν ούτε τρείς ώρες το εικοσιτετράωρο. Έχουµε προσεγγίσει τα παιδιά προκειµένου να βρεθεί κοινός τόπος ώστε στην υψηλή περίοδο της σαιζόν που υπάρχει νεολαία να κρατάει το κατάστηµα λίγο περισσότερο και στην χαµηλή περίοδο να το κλείνουν νωρίτερα. Η απάντηση τους ήταν «κάνε ότι θές εµείς µετά τις τρείς-τέσσερεις το πρωί δουλεύουµε. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓ: Κε πρόεδρε θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Γιαννέλη ότι είναι ποτέ δυνατόν ένα κατάστηµα 9 τ.µ. να έχει δηµιουργήσει ένα τέτοιο χάος όπως µα το περιγράφετε; Η περιοχή ανέκαθεν ήταν µια περιοχή µε πάρα πολύ θόρυβο και αφού η επιχείρηση σας ευρίσκεται κοντά στην οδό Ορφανίδου την κατ εξοχήν bar street της Ρόδου όπου µετά το κλείσιµο των µπαρ θα περάσουν όλοι οι µεθυσµένοι σε καθηµερινή βάση από τα γύρω µέρη λογικό είναι να δηµιουργείται φασαρία. Η κ. Γιαννέλη απαντώντας είπε ότι στα 9 τ.µ. που είναι µέσα, έχει τις εγκαταστάσεις του καταστήµατος, ψυγεία, παρασκευαστήριο κλπ. Έξω είναι αυλή και ο κόσµος είναι έξω στην αυλή. Στο πεζοδρόµιο και στο δρόµο. Όσον αφορά τον µεθυσµένο, -µιας και γνωρίζω καλά την περιοχή για τι µένω εκεί,-είναι άλλο αυτός ο µεθυσµένους που είναι περαστικός και άλλο είναι ο µεθυσµένος που θα µείνει. Αυτός θα αρχίσει να καυγαδίζει να κάνει φασαρία να φωνάζει. Και αυτό συµβαίνει διότι το συγκεκριµένο µαγαζί είναι το µοναδικό που µένει ανοικτό αυτή την ώρα. Στη συνέχεια έλαβε εκ νέου τον λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Χριστοδούλου ο οποίος είπε: Ἑγώ βρίσκοµαι εδώ παρ ότι µένω µόλις 50 µέτρα µακριά από το συγκεκριµένο κατάστηµα. Εκεί είναι το σπίτι µου. εν ακούω απολύτως τίποτα, εκτός αν κοιµάµαι βαριά. εν µπορούµε εµείς να απολογούµαστε για τους πελάτες µας». ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, (ο κ. Μαραβέλιας και η κ. Παναή δεν έλαβαν µέρος στην λήψη της παρούσας λόγω αποχωρήσεως τους από τη συνεδρίαση) Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος µέχρι συµµορφώσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεώς της, όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο που αναφέρονται οι παραβάσεις. Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν τα µέλη 1)Χριστοδούλου, 2)Καρίκης 3)Μπαράκας 4)Αφεντούλης 5)Μπούκλας 6)Φλεβάρης και 7)Ζωγραφίδης. Κατά της ανάκλησης τάχθηκε ο κ. Λύµουρας 17 ΜΗΝΑΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΥΛΙ ΗΣ Ο.Ε. Ν. Αγορά αρ. 03 καφετέρια Αρ. αδείας: 121/

19 Αρ. εγγράφου: 2/110732/11 ΕΛ.ΑΣ. εν είχε αναπτύξει τιµοκαταλόγους σε τουλάχιστον 50% των τραπεζιών, είχε τοποθετήσει σε κοινόχρηστο χώρο τραπεζοκαθίσµατα άνευ άδειας από την Αρµόδια Αρχή. ιαθέτει προς πώληση 1) είδη πίτσας και ζυµαρικών, 2) θαλασσινά 3) µαγειρευτά φαγητά καθ υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Κατέθεσε απόψεις µε υπ αρ. πρωτ.: 2/110732/ Το λόγο έλαβε ο ένας εκ των εταίρων κ. Κωνσταντινίδης ο οποίος είπε ότι ο κοινόχρηστος χώρος έχει πληρωθεί και ότι όσον αφορά τα µαγειρευτά φαγητά είπε ότι το κατάστηµα δεν σερβίρει µαγειρευτά φαγητά και δεν περιλαµβάνονται άλλωστε στους καταλόγους, και αυτό συµβαίνει επειδή όταν έρθει µια µεγάλη παρέα ή οικογένεια και πάρει τα είδη που διαθέτει το κατάστηµα και κάποιο παιδάκι από την οικογένεια ζητήσει πίτσα ή σουβλάκι και κλαίει και πάρεις την πίτσα και το σουβλάκι από το διπλανό κατάστηµα και το σερβίρεις, αυτό θεωρώ ότι δεν συνιστά παράβαση για αφαίρεση της άδειας διότι δεν παίρνεις τιµολόγια και πράγµατα, δεν υπάρχει στο µαγαζί τέτοια υπηρεσία. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, (ο κ. Μαραβέλιας και η κ. Παναή δεν έλαβαν µέρος στην λήψη της παρούσας λόγω αποχωρήσεως τους από τη συνεδρίαση) Την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος µέχρι συµµορφώσεως, λόγω ουσιώδους τροποποιήσεώς της, όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο που αναφέρονται οι παραβάσεις. Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν τα µέλη 1)Χριστοδούλου, 2)Καρίκης 3)Μπαράκας 4)Αφεντούλης 5)Μπούκλας 6)Λύµουρας. Υπέρ της αναβολής για δύο µήνες τάχθηκαν τα µέλη 1) Φλεβάρης 2) Ζωγραφίδης 18 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΣΟΦΙΑ ωριέως αρ. 7-9 εστιατόριο Αρ. αδείας: 712/2482/1-γ Αρ. εγγράφου: 2/116840/11 ΕΛ.ΑΣ. Να έχει αναπτύξει σαράντα οκτώ (48) καθίσµατα στον εξωτερικό- κοινόχρηστο χώρο στερούµενη άδειας από την αρµόδια αρχή, Η κ. Μπαλασκά ζήτησε αναβολή λόγω αδυναµίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα (ο κ. Μαραβέλιας και η κ. Παναή δεν έλαβαν µέρος στην λήψη της παρούσας λόγω αποχωρήσεως τους από τη συνεδρίαση) Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την επόµενη συνεδρίαση λόγω αδυναµίας παραστάσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου 19 ΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Νέα Αγορά αρ Εστιατόριο θερινής περιόδουψητοπωλείο- οβελιστήριο. Αρ. αδείας: 322/ Αρ. εγγράφου: 2/116280/11 ΗΜ.ΑΣ. Έχει σαράντα επτά (47) κινητά καθίσµατα εκτός αιθούσης καθ υπέρβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος που προβλέπει εκτός της αιθούσης (σε ηµοτικό υπαίθριο χώρο) όσα & τα τ.µ που θα παραχωρήσει ο ήµος Ρόδου, όχι πάντως περισσότερα από σαράντα (40) Κατέθεσε απόψεις µε αρ. πρ.: 2/116280/ Η πληρεξούσια δικηγόρος κ. Τοµαρά Μαρία λαµβάνοντας το λόγο είπε: «Μας έχει κοινοποιηθεί µια ανάκληση που είναι ελλειπής, Επίσης µπορούµε να την προσδιορίσουµε και να δικάσουµε στο δικαστήριο και το µόνο µου απέµεινε είναι να κάνουµε την αίτηση προς το ήµο Ρόδου µε ΑΠ /11 έτσι ώστε να έρθει η ηµ. Αστυνοµία να µας ελέγξει. Επίσης το συγκεκριµένο κατάστηµα ουδέποτε έχει απασχολήσει τις αρχές και βέβαια το κατάστηµα έχει συµµορφωθεί πλήρως γι αυτό ζητάµε την αυτοψία. 254

20 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντος του κ. Μπαράκα, (ο κ. Μαραβέλιας και η κ. Παναή δεν έλαβαν µέρος στην λήψη της παρούσας λόγω αποχωρήσεως τους από τη συνεδρίαση) Απευθύνει αυστηρές συστάσεις στην ανωτέρω λόγω συµµορφώσεως, για να λειτουργεί σύµφωνα µε τους όρους της χορηγηθείσας άδειας. Η ηµ. Αστυνοµία να ασκεί τακτικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί η συµµόρφωση η µη του καταστήµατος. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης η Επιτροπή θα προβεί στην αφαίρεση της Α.Ι.Λ. του κατ/τος. 20 ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ερµού αρ. 81 Αναψυκτήριο- περίπτερο Αρ. αδείας: 1227/ Αρ. εγγράφου: 2/118717/11 /νση ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ: Έχει εκτός του καταστήµατος, στην πρόσοψη αυτού, α) µια συσκευή έψησης κρέπας, β) ένα ψυγείοπροθήκη παγωτού Η Πληρεξούσια δικηγόρος κ. Ξενάκη λαµβάνοντας τον λόγο είπε ότι ο πελάτης της έχει συµµοφωθεί πλήρως και το κατάστηµα λειτουργεί σύµφωνα µε την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό υπεβλήθη αίτηµα στην νση Υγείας µε ΑΠ 7394/2011 προκειµένου να έρθουν να κάνουν αυτοψία και να βεβαιώσουν ότι δεν υπάρχουν πλέον τα µηχανήµατα στον εξωτερικό χώρο. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντος του κ. Καρίκη που δήλωσε παρών, ενώ ο κ. Μαραβέλιας και η κ. Παναή δεν έλαβαν µέρος στην λήψη της παρούσας λόγω αποχωρήσεως τους από τη συνεδρίαση. Την µη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ανωτέρω καταστήµατος λόγω συµµορφώσεως µε την προϋπόθεση να προσκοµίσει το σχετικό έγγραφο της νσης Υγείας. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή θα επιληφθεί εκ νέου. (Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι κ.κ. Χριστοδούλου, Μπούκλας, Φλεβάρης, Μπαράκας, Λύµουρας, Αφεντούλης, Ζωγραφίδης, Μαραβέλιας ) 21 Ω ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΠΑΓΩΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ Πλ. Ιπποκράτους αρ. 01Αναψυκτήριο άνευ τραπεζοκαθισµάτων Αρ. αδείας: 217/ Αρ. εγγράφου: 2/118727/11 /νση ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Έχει αναπτύξει εκτός του καταστή-µατος, σε ηµοτικό χώρο, πέντε (05) σκαµπό και έχει εκτός καταστήµατος, σε ηµοτικό χώρο, µια συσκευή έψησης κρέπας και ένα ψυγείο- προθήκη παγωτού. Κατέθεσε απόψεις µε υπ αρ. πρωτ.: 2/116175/ Στο σηµείο αυτό έλαβε το λόγο ο πληρεξούσιος δικηγόρος κ. Στεφανίδης ο οποίος µεταξύ άλλων είπε ότι πραγµατικό περιστατικό συνθέτει τη κατηγορία δεν υφίσταται διότι ήδη η εταιρεία έχει συµµορφωθεί απολύτως. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων του κ. Καρίκη που δήλωσε παρών και του κ. Μπαράκα ο οποίος πρότεινε την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ενώ ενώ ο κ. Μαραβέλιας και η κ. Παναή δεν έλαβαν µέρος στην λήψη της παρούσας λόγω αποχωρήσεως τους από τη συνεδρίαση Απευθύνει λόγω επιείκειας, αυστηρές συστάσεις στους εκπροσώπους της ανωτέρω εταιρείας να λειτουργούν το κατάστηµα τους σύµφωνα µε τους όρους της χορηγηθείσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, και δίδει εντολή στη ηµοτική Αστυνοµία να προβαίνει σε συνεχείς ελέγχους για να διαπιστωθεί η συµµόρφωση ή µη της επιχείρησης, Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης η Επιτροπή προειδοποιεί τους ενδιαφεροµένους ότι θα προβεί άµεσα στην αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήµατος τους. (Υπέρ της πρότασης 255

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 03/23-03-2012 Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 23/03/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 1/21-02-2014.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 1/21-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 1/21-02-2014. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 219/02/2014 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Θέμα 2: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Εισηγητής: Ουζουνίδης Γεώργιος)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Θέμα 2: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Εισηγητής: Ουζουνίδης Γεώργιος) Αλεξανδρούπολη 27/08/2012 Αριθ. Πρωτ. : 60564 ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 31/08/2012 και ώρα 13:00 στο Γραφείο Δημάρχου στην Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ορθή επανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/ Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΜΕΛΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4Α3ΩΩΛΩ-Β Από το πρακτικό της αριθμ. 16ης/31-05-2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθμ.απόφ. 66/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο.

Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Κανονιστική διάταξη για την αναστολή έκδοσης νέων αδειών ΚΥΕ στο τµήµα του κέντρου του Χαλανδρίου που ανακηρύσσεται κορεσµένο. Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Α π ό σ π α σ μ α Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας Αριθ.απόφασης:66/2012 Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 43/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 122/2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014.

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 13 η του µήνα Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 583/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 15/30-11-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 30/11/2011 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ηµεροµηνία:29/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Πληροφ. : Τηλ. : 210 25 89 917

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα 3. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ δεν προσήλθε)

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ( ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα 3. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ δεν προσήλθε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 03/30-03-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 24 ης (τακτικής) συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Μάρτιος 2008 ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Του Πυρόβολου Ηλία, υπαλλήλου του ήµου Χαϊδαρίου Α. Πολλά ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια καθυστερούν στην λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΖΛΩΞ3-4ΟΦ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµός Απόφασης: 21/2013 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 5 ης /24-5-2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 38/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 134/2013 Σελίδα 1 Ι. Η καταγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας mp.protocol@cityofathens.gr 2) Διεύθυνση Εμπορίου & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πρόσθεση της λέξης υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ κοµµωτηρίου στο κατάστηµα ΦΡΑΓΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 120

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 8/4-7-2012. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 04/07/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 25/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 13653 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 15 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 15 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01-04-2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ.:2/29174 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Α ΕΙΑ

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Α ΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Α ΕΙΑ Στην περίπτωση διαπίστωσης λειτουργίας καταστήµατος χωρίς άδεια, εκδίδεται απόφαση σφράγισης. Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 8ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 8ης/2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό υπ ΑΡΙΘ. 12 / 2014 της Τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα