Μεθοδολογία Υπολογισμού Εξοικονόμησης σε Λογαριασμούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία Υπολογισμού Εξοικονόμησης σε Λογαριασμούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων"

Transcript

1 Μεθοδολογία Υπολογισμού Εξοικονόμησης σε Λογαριασμούς Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Εξομοιώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης κάνοντας αναγωγή στον συντελεστή χρησιμοποίησης παρατηρούμε, ότι με βάση τα στοιχεία κάθε λογαριασμού της ΔΕΗ που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας, την καταγραφείσα μέγιστη ζήτηση και τις ημέρες κατανάλωσης, υπολογίζεται ο συντελεστής χρησιμοποίησης της εγκατάστασης από τον παρακάτω τύπο: 100*Κατανάλωση ενέργειας σε kwh m%= Αριθμός ημερών κατανάλωσης * 24h λειτουργίας *Καταγρ. Μέγ. Ζήτηση kw Ο συντελεστής χρησιμοποίησης αναγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και δίνει την πληροφορία για το πόσο χρησιμοποιήθηκε η εγκατάστασης (κινητήρες και άλλα φορτία) σε ένα εργοστάσιο κατά την περίοδο των ημερών στις οποίες αναφέρεται ο λογαριασμός. Μεγάλος συντελεστής χρησιμοποίησης αντιστοιχεί σε υψηλό βαθμό απόδοσης, ενώ χαμηλός συντελεστής αντιστοιχεί σε χαμηλό βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης. Επιπλέον, κατά κανόνα ο συντελεστής χρησιμοποίησης ακολουθεί (όχι κατά ανάγκη αναλογικά) τα παραγωγικά δεδομένα μιας εγκατάστασης (δηλαδή αύξηση της παραγωγής οδηγεί σε ανάγκη μεγαλύτερης χρησιμοποίησης της εγκατάστασης και μεγαλύτερο συντελεστή χρησιμοποίησης) και τις κλιματολογικές συνθήκες (σε ψυκτικές εγκαταστάσεις κυρίως όπου ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες χρησιμοποιείται περισσότερο ή λιγότερο η εγκατάσταση). Βέβαια, ο συντελεστής χρησιμοποίησης μπορεί να αλλοιωθεί σε περίπτωση που συμβεί κάποια ανώμαλη λειτουργία (κάτι σπάνιο στις περισσότερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν οργανωμένη της παραγωγή τους σε μια σταθερή βάση) και μεταβληθεί ακραία η συνήθης τιμή της καταγραφείσας μέγιστης ζήτησης. Σε κάθε περίπτωση αυτό μπορεί να συμβεί σε έναν λογαριασμό και στη συνέχεια να επανέλθει ο συντελεστής χρησιμοποίησης στις φυσιολογικές του τιμές. Για τον υπολογισμό της συνολκής εξοικονόμησης σε χρήματα που αναφέρονται στον λογαριασμό θα πρέπει να προσμετρηθούν επιπλέον : Η μείωση της Καταγραφείσας Μέγιστης Ζήτησης (ΚΜΖ)και κατά συνέπεια της Χρεωστέας Μέγιστης Ζήτησης (ΧΜΖ) (προκύπτει από την ΚΜΖ και τον συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης ). Ο αριθμός των ακριβών kwh και ο αριθμός των φθηνών kwh που ως γνωστόν καθορίζονται και αυτές από την ΚΜΖ. Οι πλέον πρόσφατες τιμές χρέωσης kwh και ΧΜΖ του Μαΐου του Αναγωγή των kwh και της ΧΜΖ στις ίδιες ημέρες ( καθώς μπορεί να υπάρχουν διαφορές στις ημέρες κάθε λογαριασμού βάση των μετρήσεων της ΔΕΗ). Ως εκ τούτου η αναγωγή του συντελεστή χρησιμοποίησης οδηγεί τα αποτελέσματα του προσδιορισμού της εξοικονόμησης ενέργειας σε μια εγκατάσταση, στην ασφαλή πλευρά για τον τελικό χρήστη της επέμβασης εξοικονόμησης ενέργειας (προσδιορίζει τελικά μικρότερο ποσοστό εξοικονόμησης κατά ένα μέρος από αυτό που υπάρχει στην πραγματικότητα). Αυτό γίνεται, διότι η αναγωγή σε αντίστοιχη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας (στο παράδειγμα φαίνεται η αντίστοιχη μείωση κατά 12,3% τόσο στις kwh όσο και στην ΚΜΖ). Ο σκληρός πυρήνας κατανάλωσης

2 (ΚΜΖ) όμως της εγκατάστασης περιλαμβάνει και διάφορες εκκινήσεις κινητήρων οι οποίες τον επιβαρύνουν. Σε κάθε περίπτωση η μείωση των καταναλισκόμενων kw από τους κινητήρες (επομένως και των συνεπαγομένων kwh) είναι σίγουρα μεγαλύτερη κατά τις περιόδους πιο ομαλής λειτουργίας, όπου δεν εμφανίζεται η ΚΜΖ. Δηλαδή, αν μετά από μια επέμβαση διαπιστωθεί μείωση στην ΚΜΖ κατά 6%, η μείωση στις kwh είναι σίγουρα μεγαλύτερη από 6%. Με τον τρόπο όμως αναγωγής που περιγράφηκε, θεωρείται μείωση 6% και στις kwh, επομένως υπολογίζεται στη μια μικρότερη εξοικονόμηση στα χρήματα από ότι υπάρχει στην πραγματικότητα. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθέι η σημασία του αυτοματισμού που παρακολουθεί και ελέγχει τις εκκινήσεις των μοτέρ (στιγμιαία ζήστηση 10 φορές περισσότερου ρεύματος από το ονομαστικό) σε μία βιομηχανία. Είναι για παράδειγμα γνωστό ότι ένας από τους πιό ύπουλους εχθρούς κατά την προσπάθεια μείωσης της μέγιστης ζήτησης είναι η εκκίνηση των μοτέρ ψυγείων, των οποίων η εκκίνηση πυροδοτείται από τη θερμοκρασία (μια καθαρά απρόβλεπτη αιτία). Ωστόσο με την εγκατάσταση ενός συστήματος αυτοματισμού μια καθυστέρηση δευτερολέπτων από την παρυφή της εντολής του θερμοστάτη, δεν θα έχει καμία ουσιαστική επίπτωση στη διαδικασία της ψύξης, ενώ ταυτόχρονα οι απαραίτητες προτεραιότητες μέσω κατάλληλου προγραμματισμού, εξομαλύνουν τη ζήτηση του εκάστοτε καταναλωτή. Το ίδιο ισχύει και για τους ανελκυστήρες αλλά και για μιά σειρά από άλλα μοτέρ, όπου η έλλειψη ελέγχου της εκκίνησής τους από αυτοματισμό, θα ήταν στην κυριολεξία καταστροφική για τη μείωση του συντελεστή μέγιστης ζήτησης. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι τα συστήματα αυτοματισμού που συνηθίζεται να επιλέγονται για αυτές τις περιπτώσεις είναι τύπου διαύλου πεδίου ή αλλιώς γνωστά ως Fieldbus, ενώ προβάδισμα επιλογής εξ αυτών έχουν, αυτά που διαθέτουν ουσαστικά ανοσία στο θόρυβο, δηλαδή συχνότητα λειτουργίας κάτω από 2kΗz (βλέπε ΕΝ50173)

3 Περιγραφή Dupline Online Το Dupline Online είναι ένα λογισμικό συλλογής και απεικόνισης δεδομένων, με δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας ιστορικών αρχείων, δημιουργίας γραφικών παραστάσεων και εκτύπωσης τους καθώς επίσης επιτρέπει τη δημιουργία μιμικού διαγράμματος της εγκατάστασης για επιτήρηση και έλεγχο όλων των σημάτων από την οθόνη του Η/Υ. Επίσης είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστημα αυτοματισμού από οποιοδήποτε άλλο Η/Υ του δικτύου ή ακόμα και από απομακρυσμένο Η/Υ μέσω Internet. Στην περίπτωση απομακρυσμένου ελέγχου, πρόσβαση μπορούν να αποκτήσουν μόνο όσοι έχουν τους κωδικούς πρόσβασης. Αποθήκευση δεδομένων,παρακολούθηση συναγερμού και έλεγχος απομακρυσμένων ή τοπικών δικτύων DUPLINE. Αποθηκευμένα δεδομένα μεταφέρονται σε έναν κεντρικό Server μέσω του διαδικτύου ή του δικτύου GSM(κινητή τηλεφωνία). Ο κεντρικός Server παρέχεται από την Carlo Cavazzi με συνδρομή,χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση λογισμικού ούτε και η επένδυση σε καινούριο Η/Υ. Τα δεδομένα είναι προσβάσιμα από κάθε Η/Υ με σύνδεση στο internet ο οποίος χρησιμοποιεί αναγνωρισμένο πρόγραμμα αναζήτησης(π.χ. Internet Explorer). Η πρόσβαση στα δεδομένα προστατεύεται από όνομα και κωδικό χρήστη.

4 Η επικοινωνία δεδομένων με τον dupline data logger μέσω του διαδικτύου είναι κωδικοποιημένη. Εύκολη εξαγωγή δεδομένων σε μορφή EXCEL (π.χ. κατανάλωση ενέργειας, νερό και αέριο από μερικά διαμερίσματα μετά από συγκεκριμένες χρονικές περιόδους). Προβολή καμπυλών και ιστογραμμάτων. Σύστημα διαχείρισης συναγερμού με ειδοποιήσεις μέσω SMS και/ή και παραδοχή των προειδοποιήσεων μέσω του διαδικτύου. Μεταγωγή των ψηφιακών σημάτων μέσω του διαδικτύου. Καθημερινό back up της βάσης δεδομένων DUPLINE-ONLINE. H βάση δεδομένων κρατά αποθηκευμένα δεδομένα για περίοδο τριών ετών. Η συνδρομή περιλαμβάνει χωρητικότητα για αποθήκευση καταχωρήσεων στην βάση δεδομένων. Καταγραφή και Απεικόνιση Το συγκεκριμένο λογισμικό επιτρέπει την συλλογή και καταγραφή όλων των σημάτων που συνδέονται πάνω στο bus (ψηφιακά και αναλογικά). Η καταγραφή των ψηφιακών σημάτων (π.χ ανιχνευτές κίνησης, τερματικοί διακόπτες, φωτισμός, μηχανήματα κλπ) γίνεται σε λίστα με την ακριβή ώρα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης. Επίσης ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ημερομηνία ή χρονική περίοδο για να δει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Στην περίπτωση των αναλογικών σημάτων οι μετρούμενες τιμές εμφανίζονται εκτός από μορφή λίστας και σε γραφική παράσταση, με δυνατότητα εμφάνισης μέγιστης, ελάχιστης τιμής ή μέσου όρου, με δυνατότητα zoom και απ ευθείας εκτύπωσης καθώς επίσης με δυνατότητα επιλογής της χρονικής περιόδου εμφάνισης των συλλεχθέντων τιμών. Η δυνατότητα αναδρομής σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα

5 και η εκτύπωση της γραφικής παραστάσεως επιτρέπει τον γρήγορο και εύκολο έλεγχο από τα συνεργεία του ΕΦΕΤ αλλά και από τον υπεύθυνο χημικό της εταιρείας. Μιμικά διαγράμματα και έλεγχος Το λογισμικό Dupline Online επιτρέπει την γρήγορη σχεδίαση μιμικών διαγραμμάτων της εγκατάστασης όπου μπορεί ο χρήστης να δει τις τρέχουσες τιμές των αναλογικών μεγεθών αλλά και την κατάσταση των ψηφιακών σημάτων. Εκτός από επιτήρηση ο χρήστης μπορεί να ασκήσει και έλεγχο στα ελεγχόμενα φορτία κατευθείαν από την οθόνη του Η/Υ. Παράδειγμα Τηλεπιτήρησης Τυροκομικής Μονάδας Μέσω Dupline Στη συγκεκριμέμη λύση εκτός από την τηλεπιτήρηση, την καταγραφή καταναλώσεων (pic KW & cosφ) και την καταγραφή θερμοκρασιών, εφαρμόστηκε έλεγχος φωτισμού με βάση την ανίχνευση κίνησης καθώς και έλεγχος εκκινήσεων των moter με στόχο την μείωση του συντελεστή συντελεστή μέγιστης ζήτησης και άρα την αύξηση του συντελεστή χρησιμοποίησης του δικτύου.

6 Παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας μέσω αυτοματοποίησης φωτισμού χρησιμοποιόντας Fieldbus Dupline σε βιομηχανικό χώρο ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι χώροι διαθέτουν φυσικό (περιμετρικά παράθυρα σε ύψος 8μ) αλλά και τεχνητό φωτισμό λαμπτήρων φθορισμού 4 Ανεξάρτητοι χώροι εργασίας (ορθογωνικής κατόψεως) 6 Ανεξάρτητες πτέρυγες 9 Ζευγών Φωτιστικών σωμάτων φθορίου 2x58W ανά χώρο εργασίας ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Αυτοματοποιημένος έλεγχος φωτιστικών με βάση την ανίχνευση κίνησης σε συνδυασμό με τη φωτεινότητα, και χειροκίνητη δυνατότητα γενικού on-off.

7 ΕΠΙΛΥΣΗ Ημερίσια Κατανάλωση όταν τα φώτα είναι κανονικά ανοικτά : Εημ = 4 x 6 x 9 x 4 x 58W x 16h = 801,8kWh 4 ανεξάρτητοι χώροι 6 πτέρυγες φωτιστικών ανά χώρο 9 ζεύγη φωτιστικών ανά πτέρυγα 4 λαμπτήρες 58W ανά ζεύγος φωτιστικών 16h οι ώρες λειτουργίας του βιομηχνικού χώρου Ετήσια Κατανάλωση όταν τα φώτα είναι κανονικά ανοικτά : Εετ = 801,8 x 45 x 5 x 0,1 x 0,75 = 13530,37kWh 801,8 kwh ημερήσια καταναλωση 45 εβδομάδες λειτουργίας του εργοστασίου 5 ημέρες λειτουργίας του εγροστασίου 0,1 ευρώ κόστος 1kWh 0,8 συντελεστής ορθολογικής χρήσης συμβατικού ανάμματος από τους εργαζομένους Αυτοματισμός Χωρίζουμε σε 3 ζώνες αναμμάτων τα 9 ζέυγη φωτιστικών ανά πτέρυγα όπως φαίνεται στο σχήμα : Ζώνη 1 Ζώνη 3 Ζώνη 2 9 φωτιστικά με 2x58W 6 φωτιστικά με 2x58W 3 φωτιστικά με 2x58W => 9ζεύγη φωτιστικών= 9 x 4 x 58W= 2088W/πτέρυγα σε πλήρες on. Εγκαθιστούμε σύστημα αυτοματισμού με : 1) Φωτόμετρο ώστε να καταλαβαίνει τουλάχιστον 5 στάθμες φωτεινότητας / χώρο 2) Ανιχνευτές παρουσίας 8/(δύο πτέρυγες) (και 2 ψηφιακούς μετατροπείς 4 εισόδων/δύο πτέρυγες 3) 18 έξοδοι Ρελέ 4) Γεννήτρια παραγωγής σήματος αυτοματισμού Dupline

8 Κόστος Εγκτατάστασης συτσήματος αυτοματισμού μετά των υλικών του και πλήρως προγραμματισμένο και παραδομένο σε κανονική λειτουργία ανά χώρο = 4500,00euro Υπολογισμός μέσης ημερήσιας στιγμιαίας κατανάλωσης φωτισμού μέσω αυτοματισμού: Max Στιγμιαία απαιτούμενη ισχύς Pmax = 4 x 6 x 9 x 4 x 58W = 50kW Ημερήσια καταγραφή ανά ημέρα λειτουργίας της βιομηχανίας (16h) μή λαμβάνοντας υπόψη την ανίχνευση παρουσίας 06:00 07:00 συντελεστής χρησιμοποίησης = 1 γιά όλες τις εποχές του χρόνου 07:00 15:00 συντελεστής χρησιμοποίησης = 1,1x0,4 γιά όλες τις εποχές του χρόνου 1,1 συντελεστής ανομοιομορφίας φωτισμού χώρων λόγω διαφορετικου προσανατολισμού 0,4 μέσος συντελεστής χρησιμοποίησης (min=0,33 & max=0,48) 15:00 18:00 συντελεστής χρησιμοποίησης = 1,2x0,6 γιά όλες τις εποχές του χρόνου 1,2 συντελεστής ανομοιομορφίας φωτισμού χώρων λόγω διαφορετικου προσανατολισμού 0,6 μέσος συντελεστής χρησιμοποίησης (min=0,33 & max=0,8) 18:00 22:00 συντελεστής χρησιμοποίησης = 1 γιά όλες τις εποχές του χρόνου 1x1 + 6x1,1x0,4 + 3x1,2x0,6 + 4x1 = 9,8h ισοδύναμη ημερίσια κατανάλωση μή λαμβάνοντας υπόψη την ανίχνευση παρουσίας. Αν ο μέσος συντελεστής χρησιμοποίησης των μηχανημάτων είναι 0,7 9,8 h x 0,7 = 6,86h συνολική ισοδύναμη ημερίσια κατανάλωση Άρα το Ετήσιο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό μέσω αυτοματισμού είναι: Kετ = 50kW x 6,86h x 45 x 5 x 0,1 = 7717,5 kwh Απόσβεση επένδυσης αυτοματισμού ΑΔ = n ( 13530, ,5) => n = 4500,00euro x 4/ 5812,87 = 3,1 χρόνια

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανοµή του παρόντος ή τµήµατος αυτού επιτρέπεται µόνο µε εξουσιοδότηση της SIEMENS

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διανοµή του παρόντος ή τµήµατος αυτού επιτρέπεται µόνο µε εξουσιοδότηση της SIEMENS A d Εφαρµογές LOGO! Για να σας δώσουµε µια ιδέα για το είδος των εφαρµογών στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το LOGO!, έχουµε συλλέξει ένα αριθµό από παραδείγµατα εφαρµογών. Έχουµε συµπεριλάβει το διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής 31 Μαρτίου 2011 Α.Π. 459 Προς: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα θέματα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ανταποκρινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή.

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή. γενικά GR Το interface του συστήματος SENSYS σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με το λέβητα από το χώρο του σπιτιού σας που προτιμάτε. Έτσι θα μπορείτε να εγκαθιστάτε το λέβητα στον πλέον ενδεδειγμένο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέση προϊόντος τύποι παραγωγής Ο όρος prοduct positioning αναφέρεται στα στάδια σχεδιασμού, στον τρόπο κατασκευή και στη μορφή επικοινωνίας με τον πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία

Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία Euronet 50/50 Εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία E-Pack Ενημέρωση - Οδηγός για το πρόγραμμα 50/50 1 Εισαγωγή Ο παρών οδηγός έχει στόχο να σας προσφέρει μια μεθοδολογία οργάνωσης του προγράμματος 50/50

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαχειριστείτε το λογαριασμό της ηλεκτρικής σας ενέργειας και του φυσικού σας αερίου

Πώς να διαχειριστείτε το λογαριασμό της ηλεκτρικής σας ενέργειας και του φυσικού σας αερίου Πώς να διαχειριστείτε το λογαριασμό της ηλεκτρικής σας ενέργειας και του φυσικού σας αερίου Ένας οδηγός για τους Βικτοριανούς πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα