Ηµερίδα ASHRAE "Ενέργεια στα Κτήρια" - Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου Ολοκληρωµένες εφαρµογές αυτοµατισµού για την εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηµερίδα ASHRAE "Ενέργεια στα Κτήρια" - Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2015. Ολοκληρωµένες εφαρµογές αυτοµατισµού για την εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια"

Transcript

1 Ηµερίδα ASHRAE "Ενέργεια στα Κτήρια" - Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2015 Ολοκληρωµένες εφαρµογές αυτοµατισµού για την εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια Siemens AE 2015 All rights reserved.

2 Τι γνωρίζουµε σήµερα για τα κτήρια; Κατανάλωση του 41% της παγκόσµιας ενέργειας* Βιοµηχανία Μεταφορές Κτήρια Παραγωγή του 21% των εκποµπών CO 2 *** Βιοµηχανία Μεταφορές Κτήρια 31% 28% 41% 33% 14% 14% 18% 21% Δασοκοµία Γεωργία 40% του κόστους κύκλου ζωής ενός κτηρίου καταναλώνεται στην ενέργεια** Φάση Σχεδιασµός Κατασκευή Λειτουργία/Ανακαίνιση Αποδόµηση Έτη Λειτουργικά κόστη 60% Ενεργειακά Energy κόστη cost 40% Κόστη Κύκλου Ζωής 20% 80% * International Energy Association, 2002 / ** Dena Congress, Berlin, 2008 / *** Global Mapping of Greenhouse Gas Abatement Opportunities up to 2030, Building Sector deep dive, June 2007, Vattenfall AB/IEA, 2002 Page 2

3 Τι είναι ένα κτήριο βιώσιµο & ενεργειακά αποδοτικό; Σκοπός Κτήριο και περιβάλλων χώρος σχεδιασµένα, κατασκευασµένα και χειριζόµενα ώστε να: 1 χρησιµοποιούν τους πόρους αποδοτικότερα βελτιώνουν την υγεία και την 2 παραγωγικότητα των ενοίκων µειώνουν τα απόβλητα, τη µόλυνση και την 3 υποβάθµιση του περιβάλλοντος Βελτιστοποίηση λειτουργίας και συντήρησης Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων Πεδία Δράσης Αξιολόγηση Energy Κύκλου efficiency Ζωής Ενεργειακή αποδοτικότητα Βιώσιµος σχεδιασµός Αποδοτικότητα υλικών Αποδοτική διαχείριση νερού Page 3 Ο κτηριακός αυτοµατισµός µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση όλων των παραµέτρων βιωσιµότητας ενός κτηρίου

4 Τι πρέπει να προσφέρει ένα σύγχρονο Σύστηµα Κτηριακού Αυτοµατισµού; Εύχρηστα προϊόντα και εργαλεία Αξιόπιστα προϊόντα και λύσεις Προστασία και Ασφάλεια Ενεργειακή Αποδοτικότητα Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης Ευέλικτα προϊόντα και λύσεις Βέλτιστες συνθήκες άνεσης Οφέλη για τον χρήστη Άνεση & Εξοικονόµηση Ασφάλεια & Λειτουργικότητα Προστασία Επένδυσης Page 4

5 Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για τους Κτηριακούς Αυτοµατισµούς Προϊόντα Συστήµατα Κτήρια EN Electronic individual zone control equipment EN Control equipment for hot water heating systems Products are certified by eu.bac ISO EN Building automation and control systems, incl. BACnet protocol ISO/IEC DIS LonTalk protocol EN13321, EN50090 KNX protocol EN 15232:2012 Impact Building Automation on energy efficiency European Directive 2002/91/ EC Main legislative instrument to achieve energy performance in buildings Page 5

6 Κλάσεις ενεργειακής απόδοσης συστηµάτων κτιριακού αυτοµατισµού (EN15232:2012) Κλάσεις ενεργειακής απόδοσης BACS A B C D Κλάση A: BACS και TBM υψηλής ενεργειακής απόδοσης Κλάση B: Προηγµένα BACS και TBM Κλάση C: Τυπικά BACS (χρησιµοποιούνται ως αναφορά) Κλάση D: BACS χωρίς ενεργειακή απόδοση BACS Building Automation and Controls System TBM Technical Buildιng Management Systems Page 6

7 Ενεργειακή αποδοτικότητα κατά EN 15232:2012 Στόχος είναι η ενσωµάτωση του αυτοµατισµού χώρου à Έλεγχος ζήτησης workspace with machinery Conference room Office Ο έλεγχος της παραγωγής ενέργειας βασίζεται στην ζήτηση των χώρων για επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης! Page 7

8 Εφαρµογές ελέγχου φωτισµού χώρων Συνεχής έλεγχος φωτισµού µε συστήµατα ΚΝΧ Δηµιουργία ιδανικών συνθηκών εργασίας Εκµετάλλευση του φυσικού φωτός για τον φωτισµό ενός κτιρίου: - Αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζοµένων. - Εξοικονόµηση ενέργειας Εξοικονόµηση ενέργειας µέσω: h h h ü ελέγχου βάσει πραγµατικού χρόνου ü ελέγχου βάσει φυσικού φωτός 1 18 % 2 Κεντρικό χρονοπρόγραµµα 17 % Εξάρτηση από φυσικό φως ü ελέγχου βάσει ανθρώπινης παρουσίας 3 9 % Παρουσία Page 8

9 Εφαρµογές ελέγχου σκίασης µε συστήµατα ΚΝΧ Έλεγχος βάσει της θέσης του Ήλιου Σε αυτή την περίπτωση, οι περσίδες δεν είναι τελείως κλειστές, αλλά ακολουθούν την πορεία του Ήλιου, έτσι ώστε το ηλιακό φως να µην εισβάλλει άµεσα στο χώρο. Έλεγχος βάσει της γωνίας σκίασης Σε αυτή την περίπτωση, η ηλιακή προστασία δεν έχει εκταθεί πλήρως, αλλά σε συγκεκριµένο εύρος (πχ 50cm), έτσι ώστε να επιτρέπει συγκεκριµένη ποσότητα ηλιακού φωτός να εισβάλλει στο χώρο. Page 9

10 Εφαρµογή ελέγχου χώρων µε επικοινωνία Έλεγχος εγκατάστασης κλιµατισµού γραφείων Χρήση του αισθητηρίου παρουσίας χώρου και χειριστηρίου µονάδος Fan Coil χώρου µε επικοινωνία ΚΝΧ: ü Εναλλαγή κατάστασης θερµοκρασίας χώρων βάσει παρουσίας (κατάσταση άνεσης / κατάσταση αναµονής). Χώρος ü Χρήση κεντρικής εντολής ή χρονοπρογράµµατος (µε εξαίρεση αργιών) για την µετάβαση σε κατάσταση αντιπαγετικής προστασίας (off/frost). ü Περιορισµός ανώτατου (θέρµανση) και κατώτατου (ψύξη) ορίου επιθυµητής θερµοκρασίας χώρου. ü Ρύθµιση λειτουργίας µονάδων παραγωγής θέρµανσης/ ψύξης σε συνάρτηση µε την εκάστοτε ζήτηση των χώρων. ü Κεντρική αποµακρυσµένη επισκόπηση και έλεγχος ανά χώρο. Αποµακρυσµένος έλεγχος Μονάδες παραγωγής θέρµανσης/ψύξης Βελτιστοποιηµένος και ενεργειακά αποδοτικός έλεγχος συνθηκών άνεσης χώρων Page 10

11 Συστήµατα Κτηριακού Αυτοµατισµού KNX Παράδειγµα ελέγχου κλιµατισµού χώρων ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ f f Δp M Δp T Δp M f f T Ελεγκτής θέρµανσης Ο ελεγκτής παρέχει θέρµανση, µόνο όταν υπάρχει ζήτηση από τον καταναλωτή Δp M M T M Δp T Δp Ελεγκτής συντονισµού Ο ελεγκτής διανέµει τους τρόπους λειτουργίας στους θερµοστάτες χώρων, για κάθε οµάδα χωριστά Ελεγκτής κλιµατισµού Ο ελεγκτής λαµβάνει ζητήσεις αερισµού από τους θερµοστάτες χώρων και υπολογίζει τη βέλτιστη επιθυµητή τιµή της θερµοκρασίας αέρα προσαγωγής. Εάν είναι αναγκαίο, ο ελεγκτής αποστέλλει ζήτηση θέρµανσης στην εγκατάσταση παραγωγής θέρµανσης Ελεγκτής Ψύξης Ο ελεγκτής παρέχει ψύξη, µόνο όταν υπάρχει ζήτηση από τον καταναλωτή Παραγωγή ενέργειας ανάλογα µε την ζήτηση (ενεργειακή κλάση Β ή Α) Page 11

12 Τυπική εφαρµογή ελέγχου δωµατίου ξενοδοχείου Ολοκληρωµένος έλεγχος δωµατίου µε σύστηµα ΕΙΒ/ΚΝΧ SOS DND MUR Page 12

13 Υψηλού επιπέδου εφαρµογές αυτοµατισµού χώρων Ενσωµάτωση όλων των λειτουργιών του χώρου Προσαρµόσιµο Καινοτόµο Διαισθητικό Έξυπνο Διασυνδεδεµένο Αυτοµατισµός Συνολικός Χώρων Αυτοµατισµός Χώρων C HVAC Φωτισµός Σενάρια C CO 2 / Rh Θέρµανση Βασικό 23.5 Ψύξη 25 Ποιότητα Αερισµός Σενάρια Παρουσία On Off / Off Ηλιοφάνεια Συνεχής Έλεγχος Σκίαση Σενάρια Θάµβωση Δεν Υπάρχει Ζέστη Πάνω Κάτω Πάνω / Κάτω Μόνωση Συλλογή Page 13

14 Υψηλού επιπέδου εφαρµογές αυτοµατισµού χώρων Έξυπνος συνδυασµός διεργασιών και χώρων Προσαρµόσιµο Καινοτόµο Διαισθητικό Έξυπνο Διασυνδεδεµένο Συνολικός Room Automation Αυτοµατισµός Χώρων C C C C Page 14

15 Εφαρµογή διαχείρισης AirOptiControl Μέγιστη βελτιστοποίηση της παροχής αέρα Βελτιστοποιηµένη διαχείριση αέρα µε παράλληλη διατήρηση των ιδανικών συνθηκών άνεσης Βέλτιστη λήψη και συντονισµός της ζήτησης των χώρων µε αποτέλεσµα την εξασφάλιση της µέγιστης ενεργειακής αποδοτικότητας Χώρος 1 Χώρος 2 Χώρος 3 Χώρος n ü Ενεργειακά αποδοτικός έλεγχος: λαµβάνει υπόψη τις ζώνες ορίων άνεσης για θέρµανση και ποιότητα αέρα ü Οµαδοποίηση: αναγνωρίζει και συντονίζει τις απαιτήσεις των χώρων ü Έλεγχος ανεµιστήρων: δυναµικά προσαρµοσµένος βάσει της απαίτησης των χώρων BACS efficiency classes EN 15232:2012 High energy performance BACS and TBM Advanced BACS and TBM Standard BACS Non-energy-efficient BACS BACS TBM Building Automation und Control System Technical Building Management System A B C D Page 15

16 Εφαρµογή διαχείρισης AirOptiControl Οικονοµικά αποδοτική σε όλη τη διάρκεια ζωής Παράδειγµα Το AirOptiControl επιτυγχάνει εξοικονόµηση ενέργειας έως και 50% σε σχέση µε ένα απλά ελεγχόµενο βάσει ζήτησης σύστηµα VAV µε 10 χώρους σε εκπαιδευτικό ίδρυµα. (Η σύγκριση βασίζεται σε πραγµατικές µετρήσεις και εξοµοιώσεις) Πλεονεκτήµατα: Μικρός χρόνος απόσβεσης λόγω: Μεγάλων δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας Χαµηλής αρχικής επένδυσης (µικρή ανάγκη για νέο περιφερειακό υλικό, κυρίως αλλαγή στον τρόπο ελέγχου) Ιδιαίτερα συµφέρουσα σε περιπτώσεις αναβάθµισηςανακαίνισης ενός κτηρίου Page 16

17 Εφαρµογή διαχείρισης Predictive Heating Controller Εξοικονόµηση ενέργειας µε πρόβλεψη των συνθηκών χώρων Ενσωµατωµένη πρόβλεψη της εξωτερικής θερµοκρασίας Δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης µετεωρολογικών δεδοµένων παρεχόµενα από εξωτερική πηγή Έλεγχος της βέλτιστης εκκίνησης/στάσης των εγκαταστάσεων Προσαρµογή των παραµέτρων του µοντέλου ελέγχου, περιλαµβανόµενης και της προσαρµογής της καµπύλης θέρµανσης Βελτιστοποίηση της θερµοκρασίας του νερού προσαγωγής για ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας χωρίς να θυσιάζεται η άνεση Μοντελοποιηµένη πρόβλεψη της θερµοκρασίας χώρων BACS Parameters Prediction Predictive, model-based and adaptive heating controller t t commands Benutzerbefehle Outside Aussentemperatur Temperature - Profile profil Room Temperature Profile Raumtemperatur - Sollwertprofil Room temp. profile t t Geregeltes Controlled system System Flow temperature Vorlauftemperatur setpoint profile Sollwert Outside Temp. Solar Temp. Gains Internal Temp. Gains Wind Flow temperature Vorlauftemperatur - controller Regler T T Outside Temp. Effizienzklassen EN High energy performance BACS and TBM Advanced BACS and TBM T Raum Room Raum Room A B Room Temp. Standard BACS Non-energy-efficient BACS C D BACS TBM Building Automation und Control System Technical Building Management System Page 17

18 Ενεργειακή αναβάθµιση Ξενοδοχειακής Μονάδος 300 κλινών από Βαθµίδα C σε Βαθµίδα B Βαθµίδες ενεργειακής αποδοτικότητας BACS - EN15232:2012 Παρούσα κατάσταση Μελλοντική κατάσταση Υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας A A Προηγµένα συστήµατα B B Τυπικά συστήµατα C C Χωρίς ενεργειακή αποδοτικότητα D D πχ.: - Αερισµός: Αλλαγή ελέγχου από χρονοπρόγραµµα σε έλεγχο βάσει ζήτησης (CO 2 ) - Σύστηµα θέρµανσης: Έλεγχος αντλίας µεταβλητής ταχύτητας µε σταθερό DP - Σύστηµα ψύξης: ελεγκτές δωµατίου για A/C διασυνδεµένοι σε BACS και συνδεµένοι µε τις κρατήσεις - Φωτισµός: αυτόµατη ανίχνευση Auto on / Auto off Page 18

19 Ενεργειακή αναβάθµιση Ξενοδοχειακής Μονάδος 300 κλινών από Βαθµίδα C σε Βαθµίδα B ü Εξοικονόµηση ενέργειας κατά (-14% ) (κατά ΕΝ15232:2012) ü Μείωση εκποµπών CO 2 κατά kg (-11%) (κατά ΕΝ15232:2012) ü Κόστος ενεργειακής αναβάθµισης µέσω αυτοµατισµών: ~ ü Χρόνος απόσβεσης επένδυσης (ROI): 1,4 χρόνια Page 19

20 Το µέλλον των Κτηριακών Αυτοµατισµών Ενοποίηση όλων των διεργασιών Σταθµός Διαχείρισης Προστασία από φωτιά Προστασία από εισβολή Έλεγχος πρόσβασης Βίντεο και CCTV Διαχείριση χρόνου Εκκένωση Ανίχνευση Αερισµός Θέρµανση & Ψύξη Κλιµατισµός Φωτισµός & Σκίαση Ύδρευση Ενέργεια Πυροπροστασία & Ασφάλεια Ενέργεια & Άνεση Συνδυασµένη επισκόπηση και έλεγχος διαφορετικών διεργασιών από ένα σηµείο Page 20

21 Σας ευχαριστούµε για την προσοχή σας Ερωτήσεις; Σταύρος Μπουλταδάκης Page Ηµερίδα Ελληνικού Παραρτήµατος ASHRAE - Θεσσαλονίκη

22 Βιβλιογραφία - International Energy Association, Dena Congress, Berlin, Global Mapping of Greenhouse Gas Abatement Opportunities up to 2030, Building Sector deep dive, June 2007, Vattenfall AB/IEA, Εξοµοίωση κτιρίων / FH Aachen DE - ΕΝ15232:2012 Page 22

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον είναι εδώ και είναι έξυπνο Siemens AE 2014 All rights reserved. Thessaloniki Concert Hall Event www.siemens.gr/buildingtechnologies

Το μέλλον είναι εδώ και είναι έξυπνο Siemens AE 2014 All rights reserved. Thessaloniki Concert Hall Event www.siemens.gr/buildingtechnologies Κοτταράς Γιώργος Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Το μέλλον είναι εδώ και είναι έξυπνο Siemens AE 2014 All rights reserved. Thessaloniki Concert Hall Event www.siemens.gr/buildingtechnologies Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ξενοδοχείων. Επεμβάσεις στο κέλυφος, νέες τεχνολογίες και δυνατότητες

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ξενοδοχείων. Επεμβάσεις στο κέλυφος, νέες τεχνολογίες και δυνατότητες Λευκωσία, 2 Απριλίου 2015 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ξενοδοχείων. Επεμβάσεις στο κέλυφος, νέες τεχνολογίες και δυνατότητες Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr 1 Ημερίδα: Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση. Θερμοστάτες χώρου RDG: Παρουσίαση προϊόντος ΠΡΟΙΟΝΤΑ HVAC

Ενημέρωση. Θερμοστάτες χώρου RDG: Παρουσίαση προϊόντος ΠΡΟΙΟΝΤΑ HVAC s Ενημέρωση ΠΡΟΙΟΝΤΑ HVAC Θερμοστάτες χώρου RDG: Παρουσίαση προϊόντος Νέα σειρά αυτόνομων θερμοστατών γενικής χρήσης για μονάδες fan coil και εφαρμογές VAV. Μοντέρνος σχεδιασμός και ιδανικοί για μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Αυτόνομοι ανιχνευτές & ολοκληρωμένα συστήματα ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 R ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση

Εξοικονόμηση ενέργειας. Γεωθερμία Ηλιοθερμία. Αντλίες θερμότητας. Κλιματισμός Θέρμανση Εξοικονόμηση ενέργειας Γεωθερμία Ηλιοθερμία Αντλίες θερμότητας Κλιματισμός Θέρμανση Η εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών δεν είναι πλέον απλά ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής αλλά μια ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας TEE / TKM Κτίρια χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας Επενδύσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας Το πρόβλημα σήμερα Τα κτήρια στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο ποσοστό,

Διαβάστε περισσότερα

Energy. παγκοσμίου κλάσης. Intelligent. διαχείρισης ενέργειας. Παρουσιάζουμε το κτίριο της

Energy. παγκοσμίου κλάσης. Intelligent. διαχείρισης ενέργειας. Παρουσιάζουμε το κτίριο της Intelligent Μάρτιος 2012 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Παρουσιάζουμε το κτίριο της παγκοσμίου κλάσης διαχείρισης ενέργειας Μάθετε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική υπεροχή και άνεση σε κάθε δωμάτιο

Αισθητική υπεροχή και άνεση σε κάθε δωμάτιο Αισθητική υπεροχή και άνεση σε κάθε δωμάτιο Θερμοστάτες χώρου για εγκαταστάσεις θέρμανσης που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας και εξοικονομούν ενέργεια Answers for infrastructure. Είναι πλέον απλό να απολαύσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: CONTROL ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT OF ECOLOGIC STORE / ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Smart Panels Έξυπνοι Διασυνδεδεμένοι Πίνακες Διανομής

Smart Panels Έξυπνοι Διασυνδεδεμένοι Πίνακες Διανομής Smart Panels Έξυπνοι Διασυνδεδεμένοι Πίνακες Διανομής Συνδέστε τα κτίριά σας με την εξοικονόμηση ενέργειας Μέτρηση Διασύνδεση Εξοικονόμηση Θέτοντας τους λογαριασμούς ρεύματος υπό έλεγχο Με ένα λογικό αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες για πάντα. απόδοσης. μέσω της Ενεργητικής ενεργειακής. Φεβρουάριος 2008 / Λευκή Βίβλος

Οικονομίες για πάντα. απόδοσης. μέσω της Ενεργητικής ενεργειακής. Φεβρουάριος 2008 / Λευκή Βίβλος Οικονομίες για πάντα μέσω της Ενεργητικής ενεργειακής απόδοσης Φεβρουάριος 2008 / Λευκή Βίβλος Σύνοψη Περίληψη... 3 Εισαγωγή... 4 Η κατάσταση σήμερα.... 7 Ανάληψη δράσεων για την Ενέργεια... 9 Ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.9 ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Σήµερα είναι διαθέσιµες, εµπορικά, διάφορες νέες (ή σχετικά νέες) τεχνολογίες οι οποίες θα µπορούσαν να βελτιώσουν σηµαντικά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων εφόσον εφαρµοσθούν.

Διαβάστε περισσότερα

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

επιχείρηση σας είναι ζήτημα δικό μας ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ επιχείρηση σας είναι δικό μας ζήτημα ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VRV ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Οφέλη για τους ιδιοκτήτες κτιρίων Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και τη μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία

Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Ελληνικό ξενοδοχειακό δυναμικό Τεχνικές προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Άγις Μ. Παπαδόπουλος 1, Σοφία Ναταλία Μποέμη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού

Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού Μελέτη ελληνικού ξενοδοχειακού δυναμικού Σοφία-Ναταλία Μποέμη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σεφέρη 2, ΤΚ 30100, Αγρίνιο. Email: boemi@aix.meng.auth.gr, τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής παρακολούθησης σε συγκρότημα κτηρίων. Μεταπτυχιακή Εργασία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονόμηση Ενέργειας Αξιοποιώντας στο μέγιστο την ενέργειά σας Εξοικονόμηση Ενέργειας Οδηγός Λύσεων Γίνετε ένας πραγματικός ειδικός στην εξοικονόμηση ενέργειας Επισκεφθείτε το web site μας και μάθετε περισσότερα! www.schneider-electric.gr

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν.

Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Εγγυημένη σταθερή θερμοκρασία στον χώρο σας, ενώ οι εποχές αλλάζουν. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού της σειράς KK της ADTHERM παρέχουν το επιθυμητό θερμικό ή ψυκτικό αποτέλεσμα στο χώρο σας, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.

WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Ισχύουν οι γενικοί όροι παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1

Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. - Πτέρυγες Α, Ε, Η, Η1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ενεργειακή μελέτη και πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11/06/2015 Ε. Γιαμά Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και παραγωγικότητα για έναν καλύτερο κόσμο Προφίλ Ομίλου

Ενέργεια και παραγωγικότητα για έναν καλύτερο κόσμο Προφίλ Ομίλου Ενέργεια και παραγωγικότητα για έναν καλύτερο κόσμο Προφίλ Ομίλου Τεχνολογίες που καθιστούν τη μεταφορά ισχύος υψηλής τάσης διακριτική Συστήματα που εντοπίζουν διαρροές σε δίκτυα διανομής νερού, καλύπτοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

RELACS. και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα

RELACS. και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα RELACS και Πράσινη Ενέργεια! Οδηγός για Ενεργειακά Αειφόρα Τουριστικά Καταλύματα Πρόλογος Σε αντίθεση με τις αντιλήψεις των περισσότερων ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων, οι παρεμβάσεις για βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα