Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής"

Transcript

1 Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής Εισηγητής: Θωμάς Λάζαρης 1 Συνεισηγητές: Αλέξανδρος Δαβαρίας 2 Παντελής Αδάμ 3 Στελέχη της εταιρείας 1 Οικονομολόγος Υγείας, Διευθύνων Σύμβουλος 2 Σύμβουλος Λογιστικής Δ.Μ.Υ. 3 Διευθυντής Έργων Μονάδων Υγείας

2 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του Συνεδρίου «Η νέα προσπάθεια εισαγωγής DRGs» Η δομή της εισήγησης περιλαμβάνει: Υφιστάμενο Νομικό Πλαίσιο Μεθοδολογία Λογιστικής Παρακολούθησης ΚΕΝ - DRGs Ανάπτυξη Παραδείγματος Συμπεράσματα - Προοπτικές 2

3 Υφιστάμενο Νομικό Πλαίσιο Π.Δ. 146/2003 «Στο περιβάλλον των Δημόσιων Νοσοκομείων, σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003 (ΦΕΚ 122, ), άρθρο 3 1γ, η «Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως (Ομάδα 9) εφαρμόζεται υποχρεωτικά [από όλες τις Μονάδες Υγείας] από της 1 ης Ιανουαρίου 2005». «Σύμφωνα με το Ν.4046/2012 η εισαγωγή της Αναλυτικής Λογιστικής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί οριστικά μέχρι το 2 ο τρίμηνο του 2012 και τα Νοσοκομεία πρέπει να είναι σε θέση να τιμολογούν άμεσα, εντός 2 μηνών, τα συνολικά έξοδα θεραπείας (περιλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού) προς άλλες χώρες της ΕΕ και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για την θεραπεία αλλοδαπών / κατοίκων εξωτερικού. Επίσης, τα Νοσοκομεία πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ τις υπηρεσίες τους με κόστος που έχει υπολογιστεί ανά κατηγορία θεραπείας / παθολογίας (κλειστά ενοποιημένα νοσήλια που περιλαμβάνουν πλήρη απορρόφηση κόστους) από τον Ιανουάριο του 2013». Εγκύκλιος 53560/ , Γ.Γ. του Υ.Υ.Κ.Α. «Υλοποίηση εργασιών για πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος». Λογιστική παρακολούθηση των ΚΕΝ από 01/01/2014. Συναφείς Εγκύκλιοι εφαρμογής των ΚΕΝ. 3

4 Γενική Διαπίστωση Τα Ελληνικά Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ) αποτελούν μια διαδικασία τιμολόγησης και διαχείρισης νοσοκομειακών νοσηλειών ασθενών η οποία βασίζεται στα διεθνώς καθιερωμένα DRGs (Diagnosis Related Groups). Επί της ουσίας, τα ΚΕΝ δεν είναι τίποτε άλλο από ένας γενικευμένος τιμοκατάλογος νοσηλειών, ο οποίος καθορίζει το κόστος και τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας (ΜΔΝ) για κάθε κατηγορία νοσηλείας. Τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στους μέσους όρους νοσηλειών και χρησιμοποιούνται για την ταχεία και εύκολη τιμολόγηση των περιστατικών, ανεξαρτήτως του ακριβούς αριθμού χρεώσεων και του ακριβούς κόστους νοσηλείας, που πραγματικά υπήρξε. 4

5 Μεθοδολογία Λογιστικής Παρακολούθησης ΚΕΝ - DRGs Βήματα Λογιστικής Παρακολούθησης των ΚΕΝ - DRGs Βήμα 1 ο : Το πρώτο βήμα, είναι η ταξινόμηση των ΚΕΝ ανά Ιατρικό Τμήμα (ΚΚΚ). Από την μέχρι τώρα εφαρμογή των ΚΕΝ, έχουν ανακύψει προβλήματα καθορισμού τους, στα διοικητικά στελέχη των γραφείων κίνησης των Νοσοκομείων, που είναι επιφορτισμένα να κοστολογούν τα ιατρικά περιστατικά βάσει της ICD 10 και των λοιπών πληροφοριών που λαμβάνουν (π.χ. διάρκεια νοσηλείας). Πολλές φορές η ένταξη των ιατρικών περιστατικών προσκρούει σε ελλιπή ή ανακριβή πληροφόρηση που δυσχεραίνει τον αρμόδιο υπάλληλο να έχει σαφή εικόνα και βεβαιότητα για την επιλογή του ενδεδειγμένου ΚΕΝ. 5

6 Μεθοδολογία Λογιστικής Παρακολούθησης ΚΕΝ - DRGs Βήμα 2 ο : Το δεύτερο βήμα είναι ο σχεδιασμός του λογιστικού σχεδίου της Αναλυτικής Λογιστικής (λογαριασμός 93) που θα παρακολουθεί την διάρθρωση του κόστους των ΚΕΝ και θα απορροφά στο τέλος κάθε κοστολογικής περιόδου το συνολικό κόστος των ΚΚΚ που παρακολουθούνται στους λογαριασμούς ΧΧ της Α.Λ. Στην ομάδα 9 της Αναλυτικής Λογιστικής η συγκέντρωση και παρακολούθηση του κόστους των παραγόμενων υπηρεσιών γίνεται σε υπολογαριασμούς του πρωτοβαθμίου 93 «Κόστος παραγωγής». Βήμα 3 ο : Το τρίτο βήμα είναι η διάκριση του κόστους που απορροφά το ΚΕΝ, σε άμεσο και έμμεσο. Το κόστος αυτό έχει εκ των προτέρων επιβαρύνει το κέντρο κόστους το οποίο παράγει, τις προς κοστολόγηση υπηρεσίες, οι οποίες ομαδοποιούνται ανά ΚΕΝ. Η σημασία της διάκρισης του κόστους για την κοστολόγηση των ΚΕΝ έγκειται στην δυνατότητα απευθείας επίρριψης του άμεσου κόστους. Πηγή της πληροφορίας του άμεσου κόστους ανά ΚΕΝ, είναι η ατομική καρτέλα κάθε ασθενή. Στην καρτέλα κάθε ασθενή θα πρέπει απαραιτήτως να καταγράφεται κάθε υλικό ή εξέταση την οποία δέχεται, είτε αυτή είναι εκτός ή εντός κλειστού νοσηλίου. Το έμμεσο κόστος ανά ΚΕΝ για κάθε κοστολογική περίοδο, προκύπτει εάν από το συνολικό κόστος του κέντρου κόστους στο οποίο ανήκει το ΚΕΝ, αφαιρέσουμε το άμεσο κόστος. Εν συνεχεία πρέπει να το κατανείμουμε στα ΚΕΝ με κατάλληλη επιλογή και χρήση κριτηρίων μερισμού. 6

7 Μεθοδολογία Λογιστικής Παρακολούθησης ΚΕΝ - DRGs 7

8 Μεθοδολογία Λογιστικής Παρακολούθησης ΚΕΝ - DRGs Η ανάπτυξη του λογ. 93 πρέπει να είναι ενιαία για όλες τις Δ.Μ.Υ. Η λογική της ανάπτυξης του λογαριασμού 93 έχει γίνει έτσι ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες: Κόστος Παραγωγής Κόστος Παραγωγής Υπηρεσιών Υγείας ΧΧ Σε επίπεδο τρίτου βαθμού παρέχεται η πληροφορία του τομέα (παθολογικός χειρουργικός κ.λ.π.) ΧΧ.ΧΧ Σε επίπεδο τετάρτου βαθμού παρέχεται η πληροφορία του τμήματος ( κόστος ΚΕΝ παθολογικού τμήματος) ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Σε επίπεδο πέμπτου βαθμού παρέχεται η πληροφορία της ομάδας των ΚΕΝ ( ΤΚΑ 18 (Ρ) λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ.ΧΧ Σε επίπεδο έκτου βαθμού παρακολουθείται το συγκεκριμένο ΚΕΝ (π.χ ιογενείς λοιμώξεις Ρ23Α Δηλαδή: Κόστος παραγωγής 93 Κόστος παραγωγής υπηρεσιών υγείας Κόστος παραγωγής υπηρεσιών παθολογ. Τομέα Κόστος παραγωγής Α παθολογικού τμήματος Ομάδα ΚΕΝ (ΤΚΑ 18 (Ρ) λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα) ΚΕΝ - ιογενείς λοιμώξεις Ρ23Α

9 Ως κέντρο κόστους, στο οποίο ανήκουν τα προς μερισμό ΚΕΝ, επιλέγεται το Α Παθολογικό Τμήμα του Παθολογικού Τομέα. Ο αντίστοιχος λογαριασμός του, είναι ο λογ και όπως προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, το συνολικό κόστος περιόδου (π.χ. ενός μηνός), έστω ότι ανέρχεται στο ποσό των ,00. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το A Παθολογικό Τμήμα έχει νοσηλεύσει 30 ασθενείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στα τρία ΚΕΝ και έχουν εκδοθεί τα παρακάτω «Δελτία Χρέωσης Ασθενούς» με α/α από Ως ΚΕΝ που θα κοστολογηθούν ορίζονται τα εξής: ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ Ρ23Α Ιογενείς λοιμώξεις 8 ασθενείς α/α από 1-8 Ρ24ΜΒ Ρ24Χ Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σοβαρές ή μέτριας βαρύτητας συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις επιπλοκές 12 ασθενείς α/α από ασθενείς α/α από Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η μεταφορά κάθε ονομαστικής χρέωσης υλικού εξέτασης στο Δελτίο Χρέωσης Ασθενούς έντυπο Δ2 133, είτε αυτή η χρέωση είναι εντός ΚΕΝ είτε αυτή είναι εκτός ΚΕΝ. Στις ονομαστικές χρεώσεις περιλαμβάνονται υλικά (φαρμακευτικό υγειονομικό) και εξετάσεις. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη των λειτουργιών που διενεργούνται στα ιατρικά τμήματα (ΚΚΚ) και στα εργαστήρια (ΒΚΚ). 9

10 10

11 1. Υπολογισμός άμεσου κόστους Εν συνεχεία συντάσσονται καταστάσεις ατομικών χρεώσεων ανά ΚΕΝ. Οι καταστάσεις αυτές παράγονται από τα μηχανογραφικά συστήματα με τις πληροφορίες που ζητούνται. Για τις ανάγκες όμως του παραδείγματος και για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας, παρατίθενται οι κατωτέρω πίνακες. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΝ Ρ23Α ΑΣΘΕΝΗΣ Α/Α ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΟΛΟ Β Α ,00 150,00 50,00 300,00 Γ Α ,00 170,00 100,00 380,00 Δ Α ,00 120,00 110,00 280,00 Α Β ,00 200,00 120,00 400,00 Γ Β ,00 90,00 190,00 350,00 Δ Β ,00 80,00 110,00 320,00 Α Γ ,00 100,00 100,00 370,00 Κ Γ ,00 120,00 150,00 400,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 930, ,00 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΝ Ρ24ΜΒ ΑΣΘΕΝΗΣ Α/Α ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΟΛΟ Λ Γ ,00 300,00 300, ,00 Β Δ ,00 450,00 300, ,00 Α Δ ,00 420,00 250, ,00 Γ Δ ,00 600,00 100, ,00 Α Ε ,00 300,00 300, ,00 Β Ε ,00 200,00 450,00 900,00 Γ Ε ,00 300,00 350,00 850,00 Γ Κ ,00 600,00 400, ,00 Ν Κ ,00 300,00 350, ,00 Α Κ ,00 300,00 300, ,00 Κ Κ ,00 550,00 100, ,00 Ν Κ ,00 250,00 350,00 800,00 ΣΥΝΟΛΑ , , , ,00 12

13 Παρακάτω παρατίθενται όλα τα δελτία χρέωσης των ασθενών του Πίνακα 2 με α/α

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΝ Ρ24Χ ΑΣΘΕΝΗΣ Α/Α ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΟΛΟ Α Λ ,00 250,00 50,00 400,00 Μ Λ ,00 400,00 50,00 600,00 Κ Λ ,00 200,00 100,00 350,00 Α Μ ,00 350,00 150,00 650,00 Μ Μ ,00 400,00 100,00 700,00 Ε Μ ,00 150,00 100,00 300,00 Ι Μ ,00 150,00 50,00 250,00 Α Μ ,00 270,00 50,00 420,00 Μ Μ ,00 430,00 50,00 630,00 Γ Μ ,00 450,00 50,00 700,00 ΣΥΝΟΛΑ , ,00 750, ,00 14

15 Παρακάτω παρατίθενται όλα τα δελτία χρέωσης των ασθενών του Πίνακα 3 με α/α

16 Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψε ότι το άμεσο κόστος των τριών (3) ΚΕΝ του παραδείγματος προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: ΚΕΝ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ Ρ23Α 8 ασθενείς α/α από ,00 Ρ24ΜΒ 12 ασθενείς α/α από ,00 Ρ24Χ 10 ασθενείς α/α από ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ,00 16

17 2. Υπολογισμός έμμεσου κόστους Κωδικός ΚΕΝ ΜΔΝ Αξία ΚΕΝ Αξία ΚΕΝ ανά Ημέρα Πλήθος Ασθενών Ατομικές Χρεώσεις Πραγματικές Ημέρες Νοσηλείας Μέση Διάρκεια Νοσηλείας Α Β Β/Α Γ Δ Δ/Γ Ρ23Α , , ,13 Ρ24ΜΒ , , ,00 Ρ24Χ , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,00 17

18 18

19 Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, προκύπτει ότι το κάθε ΚΕΝ αποτελείται από δύο τμήματα κόστους. Το πρώτο τμήμα είναι το κόστος των ονομαστικών χρεώσεων και το δεύτερο είναι το έμμεσο κόστος που προέκυψε από τον μερισμό. ΚΕΝ ΣΥΝΟΛΟ Ρ 23 Α Ρ 24 ΜΒ Ρ 24 Χ Άμεσο κόστος 2.800, , , ,00 Έμμεσο κόστος 3.222, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.022, , , ,00 19

20 20

21 21

22 3.222, ,27 22

23 7.875, ,63 23

24 3.602, ,10 24

25 Συμπεράσματα - Προοπτικές Όπως αναφέρθηκε, η εφαρμογή των ΚΕΝ θεσπίστηκε από το Υ.Υ.Κ.Α. και εφαρμόζεται από 1/10/2011, λαμβάνοντας υπόψη μοντέλα άλλων χωρών, χωρίς προηγούμενη εμπεριστατωμένη μελέτη των συνθηκών και δεδομένων που επικρατούν στις Νοσοκομειακές Μονάδες της χώρας μας. Ως εκ τούτου, οι χρεώσεις ΚΕΝ που καθορίστηκαν μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά ως προς το πραγματικό κόστος. Έχοντας ολοκληρώσει ήδη τα ΚΕΝ κύκλο λειτουργίας άνω των δύο ετών, θεωρείται πλέον απαραίτητη και κρίσιμη η διαδικασία καθορισμού του πραγματικού κόστους των, βάσει απολογιστικών στοιχείων. Οι διαπιστώσεις που θα εξαχθούν, συγκρινόμενες με τις προϋπολογιστικές χρεώσεις που έχουν καθοριστεί θα οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα που θα βοηθήσουν την Πολιτική Ηγεσία του Υ.Υ.Κ.Α. σε επαναξιολόγηση των χρεώσεων και των ημερών νοσηλείας των ΚΕΝ. Με την καθολική εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, θα προκύψουν μεγάλα οφέλη σε διαχειριστικό χρόνο και κόστος τόσο των Δ.Μ.Υ. όσο και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αταλάντευτη υποστήριξη της Διοίκησης (ΥΥΚΑ ΥΠΕ Δ.Μ.Υ.) για την υλοποίηση του έργου. Η λογιστική παρακολούθηση των ΚΕΝ αποτελεί έργο ιδιαίτερα δυσχερές και με μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας - σε συνδυασμό δε με την παντελή έλλειψη τεχνογνωσίας από το υπηρετούν προσωπικό των Νοσοκομείων - αφού δεν υπηρετούν στελέχη με ειδικότητα λογιστή ή κοστολόγου, επιτάσσει την αναζήτηση εξωτερικών εξειδικευμένων συνεργατών. 25

26 Συμπεράσματα - Προοπτικές Η ανάγκη αναζήτησης εξωτερικής βοήθειας πρέπει να είναι θεσμικά κατοχυρωμένη για την αποφυγή φαινομένων όπως η άρνηση θεώρησης Χ/Ε των εξωτερικών λογιστών εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για απλές λογιστικές εργασίες και κατά συνέπεια πρέπει να διεκπεραιώνονται από τους υπαλλήλους των Νοσοκομείων. Προσαρμογή και πλήρη υποστήριξη της λογιστικής των ΚΕΝ από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων, με άμεση εμπλοκή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Δημιουργία του Ινστιτούτου KEN DRGs, όπου πέραν των άλλων θα αντιμετωπίζει και τα μεθοδολογικά ζητήματα επίρριψης του κόστους, στα ΚΕΝ π.χ. δαπάνη μισθοδοσίας ιατρών κλπ Αν όλα τα ανωτέρω επιλυθούν η ορθή εφαρμογή των KEN DRGs στην χώρα μας, είναι στόχος άμεσα υλοποιήσιμος. 26

27 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: «Υλοποίηση εργασιών για πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέμα: «Υλοποίηση εργασιών για πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17, Ταχ. Κωδ. : 10187 Τηλέφωνο : 210-5201520 Fax : 210-5202075 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 5 6 13 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Διενέργεια ετήσιων φυσικών απογραφών για τα φάρμακα και υγειονομικό υλικό τόσο στις κεντρικές αποθήκες όσο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Έκδοση 2.0

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Έκδοση 2.0 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Έκδοση 2.0 1. Κατά την εκκαθάριση νοσηλίων στα ΔΠΥ πρέπει να αναγράφονται οι κωδικοί. Στα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ το ΔΠΥ είναι συγκεντρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΓΟΥΡΑ ΖΩΗ ΣΑΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΓΟΥΡΑ ΖΩΗ ΣΑΜΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Κ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΝΘ-Ι4Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β4ΤΝΘ-Ι4Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Αριστοτέλους 17, ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 101 87, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5202310 Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ. 94064 /νση Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΟΞ7Μ-Ν7Κ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» Οι σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης των νοσοκομείων: Η περίπτωση εφαρμογής των Kλειστών Ενοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2009-12 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2009-12 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2009-12 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Το ΠΑΣΟΚ είναι ιδεολογικά και ιστορικά ταυτισμένο με τη κοινωνική τομή της δημιουργίας ενός Δημόσιου Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ESY.net Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Βασικές Κατηγορίες Ενότητες Πληροφοριών... 3 1.1.1 Βασικές Ενότητες Πληροφοριών Εσωλογιστικής Προέλευσης... 3 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Γιουβανά Αλεξία ΑΜ. 07/21 ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 134/10-9-2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 134/10-9-2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 134/10-9-2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 2009 20 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1: ραστηριότητες Παρεχόµενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 17-06-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 6657

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΤΣΙΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ: Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Προτύπου Δεικτών Εκροών / Πραγματοποίησης, Αποτελέσματος και Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Η Κοστολογική οργάνωση βιομηχανικής επιχείρησης» ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε.Μ.9963

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006)

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε. Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 2006 (βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΙΟΥΝΗΣ 2007 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΑΞΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Υπό των φοιτητριών: ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Αριθμ. Συμβ. 53891/14-2-2011 Σ Υ Μ Β Α Σ Η για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σπουδαστές: ΜΠΕΤΑ ΜΑΛΕΒΗ. Επιβλέπων: ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Καθηγήτρια

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σπουδαστές: ΜΠΕΤΑ ΜΑΛΕΒΗ. Επιβλέπων: ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Καθηγήτρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σπουδαστές: ΜΠΕΤΑ ΜΑΛΕΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας»

«Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος νοσοκομειακής μονάδας» Σπουδαστής: Κορναράκη Ανδριανή

Διαβάστε περισσότερα