ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΛΕΦΑΞ: TELEFAX: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΤΕΛΗ: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Επιµέλεια - Έκδοση: Βασιλείου Χρήστος Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 13 Μαΐου 2011 TELEPHONS: GENERAL INFORMATION: RECEIVING OFFICE: FEES: EXAMINERS: ACCOUNTS OFFICE: LEGAL METTERS: TECHNICAL INFORMATION: PUBLIC RELATIONS: Editor - Publisher: Vassiliou Christos Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) Industrial Property Organisation (ΟΒΙ) May 13, 2011

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

4 2

5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Ηµεροµηνία έκδοσης:13/05/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών... 5 Συντµήσεις... 5 APRIL 2011 Publication date: 13/05/2011 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των αιτούντων PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

6 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...64 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B1) 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B2) 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...69 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS (B1) 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS (B2) 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ Ή ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (B3) 4.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε CHAPTER 4.EUROPEAN PATENTS AFTER LIMITATION PROCEEDINGS (B3) 4.1 Notification concerning the translation into Greek of European patents after limitation proceedings Index by publication number of European patents after limitation proceedings translated into Greek

7 4.3 Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Περιορισµένων ή Ανακληθέντων Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΓ Ε 5.2 Ανακλήσεις από ΕΓ Ε χορηγηθέντων Ε Ε Index in alphabetical order of the patentee of European patents after limitation proceedings translated into Greek CHAPTER 5 REVOCATION FROM EPO 5.2 Revocations from EPO of European patents ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

8 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα ΣΠΠΠΦ: Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικό Προστασίας για Παιδιατρικά Φάρµακα 6

9 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

10 8

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H04L 25/02 IPC8: G06F 15/80 IPC8: G06F 17/16 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)INTRACOM TELECOM 19,7 χλµ Λεωφ. Μαρκόπουλου, ΠΑΙΑΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1) ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2)ΠΕΡΙΣΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 3)ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19,7 χλµ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, ΠΑΙΑΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) (74):ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19,7 χλµ Λεωφ. Μαρκοπούλου,19002 ΠΑΙΑΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟ- ΓΗΣ QR ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΡΧΙΤΕ- ΚΤΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΛΗΣ ΙΟΧΕΤΕΥΜΕΝΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΙΑ- ΤΑΞΕΩΣ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στο πεδίο των ασυρµάτων τηλεπικοινωνιών και συγκεκριµένα στη σχεδίαση αρχιτεκτονικής Παράλληλης ιοχετευµένης Συστολικής ιατάξεως (Parallel Pipeline Systolic Array - PPSA) για την υλοποίηση Φωρατή Επιβολής Μηδενισµού (Zero Forcing - ZF) τύπου πολλαπλών εισόδων πολλαπλών εξόδων (Multiple Input Multiple Output -ΜΙΜΟ). Ειδικότερα η εφεύρεση αφορά σε αρχιτεκτονική δοµή συστολικής διατάξεως που υλοποιεί τον αλγόριθµο QR Αποδόµησης πίνακα, ήτοι µεθόδου για την αντιστροφή πινάκων και τον µηχανισµό για την υλοποίηση της µεθόδου. Επίσης η εφεύρεση αφορά στη συσκευή λήψεως τύπου ΜΙΜΟ. Ο µηχανισµός για την QR αποδόµηση ενός πίνακα Η µε τουλάχιστον τέσσερις στήλες σε ένα άνω-τριγωνικό πίνακα R και ένα ορθογώνιο πίνακα Q,σύµφωνα µε την παρούσα εφεύρεση αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερις διοχετεύσεις, όπου α) κάθε µία από τις τέσσερις διοχετεύσεις υλοποιεί µια δοµή συστολικής διατάξεως για την επεξεργασία µιας από τις τουλάχιστον τέσσερις στήλες του πίνακα Η και β)όπου τουλάχιστο δύο από τις τουλάχιστον τέσσερις συστολικές διατάξεις είναι διαφορετικές. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65D 1/14 IPC8: B65D 85/76 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΘΩΝ Οµήρου 2, ΓΛΥΦΑ Α (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΟΘΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Οµήρου 2, ΓΛΥΦΑ Α (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΘΩΝ 2)ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΟΘΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΓΩΝΙΑ,30012 ΠΑΛΑΙΡΟΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΥΡΙΩΝ ΜΕ ΑΛΜΗ Περιέκτης σχήµατος πρίσµατος ή κυλινδρικού τοµέα που δέχεται τυρί σε σχήµα κόλουρου πρίσµατος ή κόλουρου κυλινδρικού τοµέα που όταν τοποθετείται στη βάση του το σχήµα του και µόνο εµποδίζει το τυρί να επιπλεύσει και να έρθει σε επαφή µε τυχόν αέριο που έχει παγιδευτεί µέσα στη συσκευασία το οποίο συγκεντρώνεται στην κορυφή. Το πλεονέκτηµα είναι ότι µε τη χρήση της εφεύρεσης αυτής εξασφαλίζεται ότι όλη η µάζα του τυριού είναι εµβαπτισµένη σε άλµη χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου εξαρτήµατος. 9

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B65D 21/02 IPC8: B65D 81/36 IPC8: A63H 33/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ Άγιδος 8-10, Αγ. Αρτέµιος, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΥΝΑΤΟ- ΤΗΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Οι συσκευασίες υγρών µε δυνατότητα σύνδεσης µεταξύ τους αποτελούνται από το κυρίως σώµα (µπουκάλι) (1), το ειδικά διαµορφωµένο καπάκι (2), τις βόλτες στον πάτο του µπουκαλιού (3), τις βόλτες στο πλάι του µπουκαλιού (4) και τις εσοχές στα πλάγια του µπουκαλιού (5). Ο χρήστης µπορεί να συνδέσει τα κυρίως σώµατα (µπουκάλια) (1) είτε κάθετα µεταξύ τους, είτε πλαγίως µεταξύ τους, είτε και µε τους δύοτρόπους. Για να τα συνδέσει κάθετα θα πρέπει πρώτα να ξεβιδώσει το καπάκι (2) και να βιδώσει το στόµιο του µπουκαλιού στις βόλτες στον πάτο του µπουκαλιού (3). Αν θέλει να επιτρέπει στο νερό να περνάει από το ένα µπουκάλι στο άλλο θα πρέπει να τρυπήσει τον πάτο του µπουκαλιού. Για να συνδέσει πλαγίως τις συσκευασίες θα πρέπει να βιδώσει το καπάκι (2) στις πλαϊνές βόλτες του µπουκαλιού (4) και να περάσει την κορυφή του καπακιού (2) µέσα σε όποια πλάγια εσοχή (5) επιθυµεί. Συνδυάζοντας τις δύο παραπάνω µεθόδους, ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει όποιο σχήµα επιθυµεί για όποια χρήση επιθυµεί. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε µη-ανεπτυγµένες χώρες (π. χ. Βραζιλία, Κένυα, Κούβα κλπ) τα σπίτια είναι φτιαγµένα από λάσπη και ότι άλλο υλικό µπορεί να βρεθεί στη διάθεση των κατοίκων. Οι κάτοικοι θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν την εφεύρεση σαν τούβλα γιατο σπίτι τους παρέχοντας έτσι ένα σταθερό σκελετό για να καλύψουν µε λάσπη. Επίσης ο παγιδευµένος αέρας µέσα στις συσκευασίες παρέχει πολύ καλή µόνωση από το κρύο και τη ζέστη. Οι εφαρµογές της εφεύρεσης περιορίζονται µόνο από τη φαντασία του χρήστη. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G06Q 30/00 IPC8: G10L 15/00 IPC8: H04M 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ Άγιδος 8-10, Αγ. Αρτέµιος, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΜΕ- ΤΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Η εφεύρεση αναφέρεται σε ηλεκτρονική µέθοδο που θα εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη και θα του δίνει τη δυνατότητα να µπορεί να υπαγορέψει προφορικά ή να δακτυλογραφήσει το ποσό που ξόδεψε και το είδος προϊόντος το οποίο αγόρασε. Επίσης έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί αυτόµατα λίστες µε το πόσα χρήµατα ξοδεύει ο χρήστης για κάθε κατηγορία προϊόντων ανά ηµέρα, µήνα, ή οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο. 10

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A01D 46/26 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κυπαρισσίου 12, ΧΑΛΚΙ Α (ΕΥΒΟΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Κυπαρισσίου 12, ΧΑΛΚΙ Α (ΕΥΒΟΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΡΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Ο καρποσυλλέκτης αποτελείται από την προστατευτική περιµετρική κάλυψη κορµού ονοµαζόµενο µαξιλαράκι (1) µε το velcro πρόσδεσης, την βάση στήριξης (2), τα άγκιστρα στήριξης (3)µε την κυλινδρική οπή ηοποία µε κλίση οδηγεί τον καρπό στο σηµείο αποθήκευσης, τα τµήµατα της πρώτης συλλογής του καρπού(4), το δοχείο συγκέντρωσης των καρπών (5) και τα τµήµατα προέκτασης βραχιόνων και µη. Είναι αποσπόµενος, διαιρούµενος και εύκολα αποθηκευόµενος. Τοποθετηµένος περιµετρικά του κορµού του δέντρου παρέχει εύκολη συγκοµιδή των καρπών ελαχιστοποιώντας τις απώλειες και δίνοντας δυνατότητα παράλληλης εκµετάλλευσης του αγροκτήµατος και µειώνει τον χρόνο, το κόστος, την εργασία και την καθαρότητα της συγκοµιδής. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: F24J 2/46 IPC8: F24J 2/52 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ Ηπείρου 7, ΓΑΛΑΤΣΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΠΑ- ΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η εφεύρεση αναφέρεται σε πλαίσιο ηλιακού συλλέκτη παροχής ζεστού νερού που αποτελείται από ένα τετράγωνο κουτί (1) µε το δίκτυο σωληνώσεων (17) και ένα κρύσταλλο (3) µε τα συνδετικά του εξαρτήµατα: τέσσερις ελαστικές λωρίδες (4), τέσσερα ζεύγη γωνιωδών-προφίλ (5, 6), το συγκολλητικό υλικό (2) και τους κοχλίες (7) Στις τέσσερις πλευρές του κρυστάλλου (3) ενσωµατώνονται τα τέσσερα προφίλ (6) µε το συγκολλητικό υλικό (2) και εν συνεχεία τα προφίλ τοποθετούνται και συνδεόµενα µε τους κοχλίες (7) στα τέσσερα χείλι του κουτιού (1). Πάνω από τις τέσσερις πλευρές του κρυστάλλου (3) τοποθετούνται τέσσερις ελαστικές λωρίδες (4). Ανάµεσα στις προεξοχές (7, 9) εφαρµόζουν-κουµπωτά τα κεκλιµένα άκρα (12) των προφίλ (5) και τα άκρα τους (13) πιέζουν τιςτέσσερις ελαστικές λωρίδες (4) και τις συγκρατούν. Για εργασίες επισκευών στο εσωτερικό του συλλέκτη αφαιρούνται πρώτα τα τέσσερα λάστιχα (4) µετά αφαιρούνται τα τέσσερα προφίλ (5), αποκοχλιώνονται οι κοχλίες (7) και αφαιρείται ελεύθερο το κρύσταλλο(3). Μετά την επισκευή, ξανασυνδέονται και πάλι στη θέση τους. Πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι κατά την εργασία επισκευής της αφαιρείται και επανατοποθετείται το κρύσταλλο, χωρίς να καταστρέφεται. 11

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B60P 3/14 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεωφόρος Καζαντζάκη 193, Βαµβακόπουλο, ΧΑΝΙΑ (ΧΑΝΙΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΜΟ- ΝΑ ΑΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ Η υπερκατασκευή λιπαντικής µονάδας συντήρησης και τροφοδοσίας µηχανηµάτων έργου και φορτηγών διαθέτει, όπως φαίνεται στο σχήµα 1, έναν αυτόµατο γρασαδόρο (1), έναν αεροσυµπιεστή (2), µία δεξαµενή αποβλήτων (3), µία δεξαµενή νερού (4), µία δεξαµενή λιπαντικού (5), έξι σταθερά δοχεία λιπαντικών (6), µία σκάλα ανόδου πρόσβασης (7), µία ντουλάπα που περιέχει αντλίες και µετρητές (8), δύο πυροσβεστήρες (9), έναν πάγκο εργασίας (10), ένα κουτί για ανταλλακτικά (11), όπως φαίνεται στο σχήµα 2 και ένα κουτί για εργαλεία (12), όπως φαίνεται στο σχήµα 3. Η υπερκατασκευή λιπαντικής µονάδας τροφοδοσίας µηχανηµάτων έργου και φορτηγών έχει το πλεονέκτηµα να κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις διαστάσεις και το τονάζ του φορτηγού οχήµατος που διαθέτει ο πελάτης, καλύπτοντας τις ανάγκες τροφοδοσίας, καθαρισµού, λίπανσης, επισκευής και συντήρησης, είτε µεγάλων οχηµάτων, είτε πολλών σε αριθµό µηχανηµάτων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: E04H 6/44 IPC8: E04B 1/342 IPC8: E04B 1/32 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. Λ.Συγγρού 80-88, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΑΕΡΟ- ΣΚΑΦΩΝ ΚΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε υπόστεγο αεροσκαφών ή ελικοπτέρων το οποίο κατασκευάζεται από προκατασκευασµένα πρότυπα στοιχεία από σύνθετα υλικά. Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε προκατασκευασµένα δοµικά στοιχεία από σύνθετο υλικό που αποτελούνται από έναν πυρήνα, ο οποίο περιβάλλεται από ένα σύστηµα σύνθετων υλικών που κατασκευάζεται µε τη Μέθοδο Μεταφοράς Ρητίνης. Ένα τέτοιο υπόστεγο πτητικών µηχανών µπορεί να κατασκευαστεί οικονοµικά, µπορεί να εφαρµοστεί στην κατασκευή ιδιαίτερα µεγάλων κτισµάτων ικανών να στεγάσουν πτητικές µηχανές χωρίς ανάγκες υποστύλωσης ή πρόσθετης φέρουσας κατασκευής. Το υπόστεγο στα πλαίσια της παρούσας εφεύρεσης µπορεί να αντεπεξέλθει τις φορτίσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων (άνεµος, χιονόπτωση, σεισµός), προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και στο χρόνο, προσφέρει σηµαντική θερµοµόνωση κι είναι κατασκευασµένο από υλικά που δεν προσφέρουν ισχυρό ίχνος στα εχθρικά ραντάρ. Τέλος ο συνδυασµός των παραπάνω µε τη δυνατότητα αυτού του υπόστεγου να συναρµολογείται και να αποσυναρµολογείται και να µεταφέρεται προσφέρει τις παραπάνω λειτουργίες ακόµα και σε προσωρινές βάσεις στάθµευσης. 12

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H02K 53/00 IPC8: H02N 11/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)DUSHI YLLI Λεύκες Πάρου, ΠΑΡΟΣ (ΚΥΚΛΑ ΩΝ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)DUSHI YLLI ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΟΥΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ- ΛΗ Α Μουσών 1Α, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΟΥΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ - ΛΗ Α Μουσών 1Α,11524 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣ- ΣΟΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑ- ΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η εφεύρεση αναφέρεται σε σύστηµα παραγωγής εναλλασσόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος µε το συνδυασµό ενός UPS (Uninterruptible Power Supply), ενός ηλεκτροκινητήρα και µιας γεννήτριας ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε τέτοιο τρόπο καιειδικότερα ο ηλεκτροκινητήρας και η γεννήτρια µέσω ενός συστήµατος σύµπλεξης µη οµοαξονικών οδοντωτών τροχών (γραναζιών) ώστε να παράγεται εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα χωρίς το σύστηµα να καταναλώνει οποιαδήποτε συµβατική πηγή ενέργειας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: G01N 33/74 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Φωκίωνος 16, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟ ΙΣΗΣ ΕΝΕΚΑ IN VITRO ΑΙΜΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Η παρούσα εφεύρεση αφορά τη χρήση ενός µεµονωµένου αναστολέα της αποικοδόµησης του µορίου της ινσουλίνης µέσω του οποίου η παρεµπόδιση ένεκα αιµόλυσης ελαχιστοποιείται σε εξαιρετικό βαθµό, τοιουτοτρόπως επιτυγχάνοντας ορθή και επαναλήψιµη µέτρηση της ινσουλίνης ακόµα και σε πλέον in vitro αιµολυµένα δείγµατα. Αυτή η καινοφανής εισήγηση πληροί µία εγγενή υπαναχώρηση επί του παρόντος όλων των προσδιορισµών ινσουλίνης. 13

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: H02G 3/06 IPC8: F16L 3/10 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΥΜΠΑΚΙ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α 2)ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΥΜΠΑΚΙ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 2)ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΚΩΝ Σύνδεσµοι (1, 7, 9, 22, 28) σύνδεσης στις επιθυµητές θέσεις τις δοκούς (5) και 13) όπου µε τη βοήθεια του εσωτερικού εξαρτήµατος δοκού (14) των κοχλιών (3) και των περικοχλίων (4) συγκρατούνται σταθερά σχήµα 5. Οι σύνδεσµοι σύµφωνα µε την παρούσα εφεύρεση είναι εξαρτήµατα ειδικά διαµορφωµένα ώστε να εµπλέκονται µε τις δοκούς (5 και 13) σταθερά, έτσι που να αποτελούν ενιαία δοµικά στοιχεία. Οι σύνδεσµοι (1, 7, 9, 22, 28) φέρουν οπές (2, 8, 11, 25, 26) εντός των οποίων διέρχονται οι κοχλίες σύσφιγξης (3) και υποδοχές (10, 12, 24, 25, 29, 30) για την προσαρµογή των δοκών (5, 13). Ανάλογα µε τηναπαίτηση της σύνδεσης χρησιµοποιούνται οι σύνδεσµοι (1, 7) για να συνδέσουν τις δοκούς σε ευθύγραµµη διάταξη, σχήµατα 2, 4, οι σύνδεσµοι (9, 28) για νασυνδέσουν τις δοκούς σε παράλληλη διάταξη σχήµατα 7, 8, ο σύνδεσµος 22 για να συνδέσουν τις δοκούς σε γωνιακή διάταξη σχήµατα 12, 14, 15, 16, ο σύνδεσµος 28 για να συνδέσει τη δοκό 5 µε την κυλινδρική δοκό 13 σε γωνιακή διάταξη σχήµατα 10, 15, 16.Ταυλικά κατασκευής µπορεί να είναι µεταλλικά ή πλαστικά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B64C 39/00 IPC8: B64C 29/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΥΛΟΣ Φωκίδος 14, ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σόλωνος 7,15232 ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ ΚΛΩΒΟΣ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε συσκευή κατάλληλη για την παροχή ανύψωσης σε µηχανές που κινούνται στον αέρα, όπως αεροπλάνα ή ελικόπτερα ή για την προώθηση πλοίων ή άλλων µηχανών που κινούνται στονερό. Η συσκευή αποτελείται από οροφή (1) και δάπεδο (2) στερεωµένων µέσω συνδετήρων (3) και φέρει ανυψωτικό στοιχείο (4) το οποίο περιστρέφεται µεταξύ του δαπέδου και ενός πλέγµατος (6). Οι σχετικέςαποστάσεις µεταξύ οροφής -πλέγµατος - ανυψωτικού στοιχείου και δαπέδου ρυµίζονται κατά βούληση µέσω ρυθµιστών θέσεως (7). Η περιστροφή του ανυψωτικού στοιχείου και η ύπαρξη του πλέγµατος δηµιουργούν συνθήκες δυναµικής άνωσης η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πτητικές µηχανές και στην προώθηση πλοίων. 14

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: B64C 39/00 IPC8: B64C 29/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΥΛΟΣ Φωκίδος 14, ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σόλωνος 7,15232 ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΩΒΟΣ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε συσκευή κατάλληλη για την παροχή ανύψωσης σε µηχανές που κινούνται στον αέρα, όπως αεροπλάνα ή ελικόπτερα ή για την προώθηση πλοίων ή άλλων µηχανών που κινούνται στονερό. Η συσκευή αποτελείται από οροφή (1) και δάπεδο (2) στερεωµένων µέσω συνδετήρων (3) και φέρει αναδευτήρα (4) ο οποίος περιστρέφεται µεταξύ του δαπέδου και ενός πλέγµατος (6). Οι σχετικές αποστάσεις µεταξύ οροφής - πλέγµατος -αναδευτήρα και δαπέδου ρυµίζονται κατά βούληση µέσω ρυθµιστών θέσεως (7). Η περιστροφή του αναδευτήρα και η ύπαρξη του πλέγµατος δηµιουργούν συνθήκες δυναµικής άνωσης η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πτητικές µηχανές και στην προώθηση πλοίων. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC8: A61N 1/04 IPC8: A61N 1/32 IPC8: A41D 13/00 IPC8: A41D 13/02 IPC8: A42B 1/24 IPC8: H04R 5/033 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΤΡΥΦΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αβριλιανής 12, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΣΜΠΩΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φρυνίχου 4, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/10/2009 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): ΤΜΗΜΑΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ (62): (72):1)ΤΡΥΦΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2)ΣΜΠΩΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σύστηµα παθητικής άσκησης και θεραπείας που αποτελείται από ελαστική ολόσωµη φόρµα (1) που έχει µορφή ανθρώπινου σώµατος και περιλαµβάνει πλήθος ηλεκτροδίων (5, 7, 8, 9) από αγώγιµο ύφασµα υφασµένων εντός αυτής. Τα ηλεκτρόδια συνδέονται µέσω ενός καλωδίου πολλαπλών αγωγών (6) στον ελεγκτή των ηλεκτροδίων ο οποίος ρυθµίζει τάση, ένταση χρόνο και παλµοµορφή κάθε ζεύγους ηλεκτροδίων ξεχωριστά ώστε να ασκεί ή θεραπεύει µεµονωµένους µύες, οµάδες µυών ή ολόκληρο το σώµα. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει το πρόγραµµα µέσω ενός τηλεχειριστηρίου (3). ιαθέτει ελεγκτή που ενηµερώνει για το πρόγραµµα που τρέχει ηχητικά µέσω των ακουστικών ηχοθεραπείας (4) και αναβαθµίσιµα προγράµµατα παθητικής άσκησης και θεραπείας. 15

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΤΟΥ Π.Ν. ρ. Ι.Κ. Χατζηλάου, Καθηγητής ΣΝ Πλωτάρχης (Μ) Γ. Γαλάνης ΠΝ Υποπλοίαρχος Ν. Περτζινίδης ΠΝ Περίληψη - Η ηλεκτροπρόωση είναι, για διαφόρους λόγους, ή σχεδόν

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα