ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τίτλος έργου : ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Βιοµηχανία» και επιτεύγµατα υλοποιήθηκε στο ΕΠΚΥ» «Στόχοι. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ιάκωβος Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τίτλος έργου : ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Βιοµηχανία» και επιτεύγµατα υλοποιήθηκε στο ΕΠΚΥ» «Στόχοι. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ιάκωβος Α."

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος έργου : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΚΜΩΝ» Τίτλος υποέργου : «Εφαρµογή Τεχνολογίας Αξιολόγησης Καταλυτών για την Πετρελαϊκή Βιοµηχανία» «Στόχοι και επιτεύγµατα του προγράµµατος που υλοποιήθηκε στο ΕΠΚΥ» Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ιάκωβος Α. Βασάλος

2 Οµάδα Έργου ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 Βουσβουκής Στ. Χηµ.Μηχανικός/ MSc 11 Ζιώγου Χρυσα. Πληροφορικός 2 Ιορδανίδης Αρ. Χηµ. Μηχ. / Ph.D.-Μεταδ. Υποτροφ. 12 Θεοδωρ/λος. Τεχν. Αυτοµατισµού 3 Παπαπέτρου Μ. Χηµ. Μηχανικός / MSc 13 Ιωαννίδης Π. Τεχν. Αυτοµατισµού 4 Τσιώνη Γ. Χηµικός / MSc 14 Λόγγρου Θ. Τεχν. Πετρελαίου 5 Βάλλα Ιουλία Χηµ.Μηχ., Υπ. ιδάκτ., Μετ. Υπότρ. 15 Ρέντη Ελένη Τεχν. Πετρελ. -Υποτρ. Επιµ. Εξειδίκ. 6 Μπόλλας Γ. Χηµ.Μηχ., Υπ. ιδάκτ., Μετ. Υπότρ. 16 Χαριστίδου Σ. Τεχν. Πετρελαίου 7 Καλογιάννη Α. Χηµ. Μηχανικός 17 Σαρακατσάνης Ι. Ηλ. Μηχανικός 8 Κωσταράς Κ. Χηµ. Μηχανικός 18 Τσιλιπήρας Τρ. Μηχανουργός 9 Βαβαλέσκου Θ. Φυσικός 19 Κολιώτσας Π. Μηχανουργός 10 Μπεζεργιάννη Σ. Χηµ. Μηχανικός / Ph.D 20 Ηλιοπούλου Ε. Χηµ. Μηχανικός / Ph.D ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 Βασάλος Ι. Χηµ. Μηχ./ Ph.D. -Επ. Υπ. έργου 9 ρακάκη Κ. Χηµ. Μηχανικός 2 Αβραάµ. Χηµ. Μηχανικός / Ph.D.-Ερευνητής ' 10 Κοπαλίδου Ε. Χηµ. Μηχανικός 3 Βουτετάκης Σ. Χηµ. Μηχανικός / Ph.D.-Ερευνητής Β' 11 Ντούρου Ι. Χηµ. Μηχανικός 4 Ιατρίδης. Χηµ. Μηχανικός / Ph.D.-ΕΛΕ Γ' 12 Πατιάκα. Χηµικός 5 Λάππας Α. Χηµ. Μηχανικός / Ph.D.-Ερευνητής Β' 13 Γεωργίου Ν. Ηλεκτρονικός 6 Τριανταφυλλίδης Κ. Χηµικός / Ph.D.-Ερευνητής ' 14 Καραντώνης Ευ. Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεων 7 Λεµονίδου Α. Χηµικός, Επ. Καθ. ΑΠΘ / Συνεργαζόµενο Μέλος ΕΠ 15 Μουδιώτης Αρ. Ηλεκτρονικός 8 Ναλµπαντιάν Λ. Χηµ. Μηχανικός / Ph.D.-Ερευνητής Β'

3 Θέµατα Εισαγωγή Η αγορά του πετρελαίου και η παραγωγή συµβατικών καυσίµων Υποδοµές Τεχνολογία Παροχή Υπηρεσιών Αποτελέσµατα Συµπεράσµατα

4 Υπηρεσίες - Ορισµός Εξειδικευµένη γνώση που µεταφράζεται σε παραγωγή νέων προϊόντων ή/και βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας µε οικονοµικό αποτέλεσµα

5 Παροχή Υπηρεσιών στις επιχειρήσεις Παραδοτέα Προϊόντα και υπηρεσίες για τις ανάγκες των επιχειρήσεων Μεταφορά της εξειδικευµένης γνώσης (υπηρεσιών) στο χρήστη σε πραγµατικό χρόνο Παράγοντες επιτυχίας Ποιότητα και κόστος Συνεχής βελτίωση στα παραπάνω Αξιοπιστία, ασφάλεια και εχεµύθεια Ευελιξία και ταχύτητα

6 Τυπικό ιάγραµµα Ροής ιυλιστηρίου Ελαφρείς Υδρο/κες C1-C4 Νάφθα Υδρογονοεπεξεργασία Καταλυτική Αναµόρφωση Ισοµερισµός Πολυµερισµός Ισοµερίωµα Αναµόρφωµα Βενζίνη Πολυµερισµού Καύσιµο Αέριο Υγραέρια Υδρογονοεπεξεργασία Βαρύ Αεριέλαιο Ατµοσφ. Στήλη Υδρογονοεπεξεργασία Αλκυλίωµα Αλκυλίωση Βενζίνη Αλκυλίωσης Κηροζίνη απευθείας απόσταξης Ντίζελ απευθείας απόσταξης Βενζίνη καταλυτικής Καταλυτική πυρόλυσης Πυρόλυση Ντήζελ καταλυτικής πυρόλυσης Επεξεργασία και Ανάµειξη Καύσιµα Αεροπορίας Ντήζελ Αµόλυβδη Βενζίνη Ελαφρύ Αεριέλαιο Κενού Βενζίνη Υδρογονοπυρόλυσης Καύσιµα Μεσαία Κλάσµατα Υδρογονοπυρόλυσης Θέρµανσης Στήλη Κενού Βαρύ Αεριέλαιο Κενού Αναβάθµιση Βαρέων Κλασµάτων Υδρογονοπυρόλυση Επεξεργασία Λιπαντικών Καύσιµο Αέριο και Βενζίνη Θερµικής Κατεργασίας Λιπαντικά Έλαια Θερµική Κατεργασία Κωκ Άσφαλτοι

7 Refining Margins

8 Μεθοδολογία Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών Ανάπτυξης ιεργασιών (Ι.Τ.ΧΗ..) Τεχνολογίας.) Βελτίωση Υποδοµών Πιλοτικές Εγκαταστάσεις ΠΕ-15: Αναβάθµιση Κτιριακής Υποδοµής ΕΠΚΥ. Αναβάθµιση εξοπλισµού υποδοµής εργαστηρίου. ΠΕ-4: Σχεδιασµός κατασκευή και λειτουργία πειραµατικών µονάδων διαφορετικής κλίµακας µε στόχο τη καταλυτική πυρόλυση υδρογονανθράκων ΠΕ-5: Σχεδιασµός κατασκευή και λειτουργία πειραµατικής µονάδας µε στόχο κινητικές µελέτες υδρογόνωσης κλασµάτων πετρελαίου Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας ΠΕ-1: Χαρακτηρισµός ετερογενών καταλυτών Εργαστηριακές οκιµές (Bench Scale) ΠΕ-2: Φυσικοχηµικός χαρακτηρισµός υγρών και αερίων υδρογονανθράκων Υπηρεσίες ΠΕ-12: Προσφορά υπηρεσιών αξιολόγησης καταλυτών διυλιστηρίου ΠΕ-6: Μέτρηση της ενεργότητας και εκλεκτικότητας καταλυτών FCC µετά απο απενεργοποίηση σε εργαστηριακούς και πιλοτικούς αντιδραστήρες ΠΕ-7: Συσχέτιση της ενεργότητας και εκλεκτικότητας καταλυτών FCC µε τις ιδιότητες των καταλυτών και της τροφοδοσίας ΠΕ-3: Μηχανιστικές και κινητικές µελέτες καταλυτών καταλυτικής πυρόλυσης ΠΕ-13: Προσφορά υπηρεσιών µέσω διαδυκτίου ΠΕ-8: Ανάπτυξη τεχνολογίας αποµάκρυνσης θείου σε βενζίνη FCC κατα τη διεργασία ΠΕ-9: Μέτρηση της ενεργότητας και συγκριτική αξιολόγηση καταλυτών HDS σε πιλοτικούς αντιδραστήρες ως συνάρτηση παραµέτρων λειτουργίας Πιστοποίηση ISO/IEC Ανάπτυξη Λογισµικού ΠΕ-14: Οργάνωση εργαστηρίου ΕΠΚY για σύστηµα διαπίστευσης EN ISO/IEC ΠΕ-10: Ανάπτυξη κινητικών µοντέλων και µοντέλων αντιδραστήρων µε βάση δεδοµένα που λαµβάνονται απο πιλοτικές µονάδες ΠΕ-11: Σχεδιασµός κατασκευή και λειτουργία πειραµατικής µονάδας µε στόχο κινητικές µελέτες υδρογόνωσης κλασµάτων πετρελαίου

9 Ερευνητικά Προγράµµατα Επιχειρήσεις ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ Βασική & Εφαρµοσµένη Έρευνα: Χαρακτηρισµός καταλυτών Ανάπτυξη αναλυτικών µεθόδων Σχεδιασµός & κατασκευή πρωτότυπων καταλυτικών αντιδραστήρων Έλεγχος διεργασιών Ανάπτυξη µεθοδολογιών για απενεργοποίηση καταλυτών Ανάπτυξη µεθοδολογιών για µέτρηση εκλεκτικότητας καταλύτη ιδακτορικά 13 Post Docs 10 ιπλωµατικές Εργασίες 90 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Μέθοδοι χαρακτηρισµού καταλύτη Μέθοδοι Οργανικής Ανάλυσης Ανάπτυξη πειραµατικών Συστηµάτων Πληροφοριακό σύστηµα για διαχείριση δεδοµένων ιερεύνηση Αναγκών Αγοράς 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

10 Τεχνολογική Πλατφόρµα ΙΤΧΗ / ΕΠΚΥ Χαρακτηρισµός καταλυτών Ποιοτικός έλεγχος καυσίµων Τεχνολογίες αξιολόγησης καταλυτών σε εργαστηριακές και πιλοτικές µονάδες ιαχείριση πληροφορίας (γνώσης) µέσω Internet

11 υνητική Αγορά Ευρώπη 80 ιυλιστήρια Μέση Ανατολή 25 ιυλιστήρια Άπω Ανατολή 15 ιυλιστήρια Η.Π.Α. 100 ιυλιστήρια

12 Χρήστες Υπηρεσιών BP SGS Axens Akzo Nobel Grace OMV Fortum Singapore Refining Engelhard Refining Process Services, Inc (USA) INA Industraje (Croatia) PETROM (Romania) PKN (POLLAND) Bayernoil (Germany) ALBEMARLE (Netherlands) CHEVRON TEXACO IFP CALTEX (Australia) ΕΛΠΕ ΕΛΒΑΛ DELTA THERM CHEMICO TERRA AE (BIOKERAL) JET OIL AGRINO ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ν. ΦΙΛΛΙΠΟΠΟΥΛΟΣ SOVEL C3T ELVO ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΡΡ VATECH Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΟΙΟΝΙΚΗ Αquachem ΒΕDA ΒΙΟΚΕΡΑΛ Βιοµηχανία Φωσφωρικών Λιπασµάτων Γ. Γεωργιάδης ΕΞΕΛ ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ Α.Ε. EVROS LEAD IMPEX ΕΠΕ Μαυροµάτης Σ. ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε. Τεχνολογία Περιβάλλοντος Γ. Ουγρίνης Ο.Ε. PYRAMIS RAYCAP ΡΟΚΑ-Γ.ΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSONS Α.Ε. FIBRAN A.E. Χαρτοποιία Κοµοτηνής ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε. Εργαστήρια ΙΤΧΗ (ΕΠΚΥ, ΕΑΥ, ΕΤΕΣΑ, ΕΤΕ, ΕΦΕΜ, ΕΜΑΠ) Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΙΤΕΣΚ, ηµόκριτος, ΕΙΧΗΜΥΘ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Τµήµατα Χηµικών Μηχανικών, Χηµείας, Φυσικής) Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

13 Σχόλια Χρηστών Η επιλογή του ΙΤΧΗ, µετά από ανταγωνισµό µε Χ Ινστιτούτο Καναδά, Υ1, Υ2 Εταιρίες των Η.Π.Α., δικαιώθηκε από τα αποτελέσµατα µέχρι σήµερα. Τα αποτελέσµατα του ΙΤΧΗ οδήγησαν σε αντικατάσταση καταλύτη σε 6 διυλιστήρια µε προβλεπόµενο όφελος 40 εκ. $. Από post audit 2 διυλιστηρίων, 12 εκ. $ επιβεβαιώθηκαν. Το προσωπικό του ΙΤΧΗ παρατήρησε απρόβλεπτα φαινόµενα στην πιλοτική µονάδα και µας οδήγησε σε εξεύρεση λύσης που δεν είχαµε καν σκεφτεί.

14 Έσοδα ΕΠΚΥ K Έτος

15 ΕΠΚΥ - Υπηρεσίες 2.000,00 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών Κ 1.500, ,00 500,00 0, Έτος

16 Οικονοµικά Στοιχεία ΚΑΤΗΓ. ΑΠΑΝ ΗΣ ΚΩ. ΟΠΣ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟ ΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ 1 Γ Βελτίωση ή και αναβάθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων , ,33 2 Γ Βελτίωση λοιπής βασικής υποδοµής , ,88 3 Γ Αγορά, ρύθµισηήαναβάθµιση εξοπλισµού και οργάνων , ,09 4 Γ Αγορά λογισµικού , , Γ Αµοιβές νέου προσωπικού µε µισθωτή σχέση , , Γ Αµοιβές προσωπικού µε ανάθεση έργου , ,22 6 Γ Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος ποιότητας - διαπίστευση , ,40 7 Γ Εκπαίδευση προσωπικού , ,86 8 Γ Αναλώσιµα , ,52 9 Γ ηµοσιοποίηση -προβολή υπηρεσιών , ,11 10 Γ Συνέδρια , ,61 11 Γ Μετακινήσεις , ,01 ΣΥΝΟΛΟ , ,35

17 Ποσοτικοποιηµένοι είκτες Επιτυχίας Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 1 Εργαστήρια που ενισχύονται Πλήθος Αριθµός ξένων ιδιωτικών εταιρειών µε τις οποίες αναπτύσσεται συνεργασία Πλήθος Αριθµός ελληνικών ιδιωτικών εταιρειών µε τις οποίες αναπτύσσεται συνεργασία Πλήθος Αριθµός εργαστηρίων που εφαρµόζουν σύστηµα ποιότητας Πλήθος Θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης Ισοδύναµα ανθρωποέτη 12µηνης διάρκειας 27, Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Πλήθος Αριθµός διεθνών συνεργασιών µε ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς Πλήθος Νέες υπηρεσίες Πλήθος Αναβαθµισµένες υπηρεσίες Πλήθος 12 10

18 Μελλοντικές Προοπτικές Ανάπτυξη ολοκληρωµένων υπηρεσιών για αξιολόγηση καταλυτών διεργασιών διυλιστηρίου Ανάπτυξη διεργασιών για αξιοποίηση βαριών κλασµάτων πετρελαίου Ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής βιοκαυσίµων

19 Συµπεράσµατα (1/2) To πρόγραµµα ΑΚΜΩΝ έχει ήδη συνεισφέρει µέχρι σήµερα: Στη ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στα διάφορα στάδια της µελέτης αξιολόγησης καταλυτών διυλιστηρίων Στην καθιέρωση του ΕΠΚΥ σαν εργαστήριο µε µοναδική (σε παγκόσµιο επίπεδο) τεχνογνωσία στην αξιολόγηση καταλυτών διυλιστηρίων Στην δηµιουργία νέων υπηρεσιών και στη σηµαντική αναβάθµιση υπαρχόντων Στη διατήρηση υπαρχόντων αλλά και στην προσέλκυση νέων χρηστών των υπηρεσιών του εργαστηρίου

20 Συµπεράσµατα (2/2) Για κάθε Ευρώ που χρηµατοδότησε στο ΕΠΚΥ ο ΑΚΜΩΝ, ο ιδιωτικόςτοµέας συνέβαλε µε περίπου3 Ευρώ µέχρι σήµερα ηµιουργήθηκαν 20 νέες θέσεις εργασίας και αξιοποιήθηκαν 15 υπάρχουσες θέσεις εργασίας Ο ΑΚΜΩΝ για το ΙΤΧΗ αποτελεί µοναδικό εργαλείο εφαρµογής για την ουσιαστική συµµετοχή επιχειρήσεων στην έρευνα και τεχνολογία

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Στοιχεία και Αριθµοί «Το Πρόγραμμα ενισχύει, μέσω επιχορήγησης, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Απολογισμός 2002 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002

Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Απολογισμός 2002 ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 Απολογισμός 2002 Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002 Αγία Παρασκευή, Ιούνιος 2003 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Ο Απολογισµός 2002 είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΟ 40 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 4 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση της παρούσας ενδεικτικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον

Κοινωνικός Απολογισμός. Φροντίζουμε για το μέλλον Κοινωνικός Απολογισμός 2013 Φροντίζουμε για το μέλλον ΟΡΑΜΑ Να είμαστε ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα της διύλισης πετρελαίου και εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων του στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Λιανική Εμπορία στον τομέα των Πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια Νοµοθεσία και µηχανισµοί χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc ΚΑΠΕ, Τµήµα Κτηρίων gmarko@cres.gr, 2106603286, 6974757500

Διαβάστε περισσότερα