ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ. Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Στερεών ΕΚΕΤΑ/ ΙΤΧΗΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ. Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Στερεών ΕΚΕΤΑ/ ΙΤΧΗΔ"

Transcript

1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Στερεών ΕΚΕΤΑ/ ΙΤΧΗΔ

2 Αποστολή του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Χαρακτηρισµού Στερεών (ΕΑΧΣ) Tο Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισµού Στερεών (ΕΑΧΣ) παρέχει υψηλής ποιότητας, χαµηλού κόστους φυσικοχηµικές αναλύσεις και τεχνική υποστήριξη για την λύση τεχνολογικών προβληµάτων, τόσο στον παραγωγικό τοµέα, όσο και σε ερευνητικούς φορείς Αντικείµενο του ΕΑΧΣ είναι ο χαρακτηρισµός υλικών, τόσο µε αναλύσεις ρουτίνας όσο και σε προηγµένο θεµελιώδες επίπεδο, µε στόχο την υποστήριξη προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας. Το εργαστήριο έχει διαπιστευθεί µε το πιστοποιητικό ISO9000, για τις αναλυτικές υπηρεσίες που παρέχει

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΚΜΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Παραδοτέο Νο 3: Παραδοτέο Νο 4: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ Συσκευή στοιχειακής ανάλυσης υγρών και στερεών δειγµάτων (ICP) Μέτρηση ειδικής επιφάνειας καταλυτών ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Παραδοτέο Νο 35: Παραδοτέο Νο 36: Παραδοτέο Νο 36: ΜΗΧΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ Μελέτη µηχανισµού καύσης κώκ καταλυτών FCC Ανάπτυξη µεθοδολογίας µέτρησης αριθµού όξινων θέσεων σε καταλύτες FCC Μελέτη µηχανισµών οξείδωσης µετάλλων Ni, V σε καταλύτες FCC. Προσδιορισµός οξειδωτικής βαθµίδας των µετάλλων Συµµετέχοντες: Ναλµπαντιάν Λώρη, Ο.Oρφανού, Μ.Αντωνίου, Α, εληµήτης, Θ. Βαβαλέσκου, Μ.Παπαπέτρου, Κ. Τριανταφυλλίδης, Α. Λεµονίδου, Ι. Ντούρου

4 Χαρακτηρισµός καταλύτη FCC Ειδική επιφάνεια µε προσρόφηση N 2 Μορφολογία SEM Περίθλαση ακτίνων Χ (Unit Cell Size) Φασµατοσκοπία πλάσµατος (ICP-AES) Στοιχειακή Ανάλυση Χαρακτηρισµός καταλύτη για να επιτευχθούν οι ιδιότητες του καταλύτη ισορροπίας Μικροανάλυση ακτίνων Χ HRTEM Μορφολογία, Μικροανάλυση, Electron Diffraction TPD Κατανοµή µεγέθους σωµατιδίων TGA

5 ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ICP-OES ΣΥΣΚΕΥΗ OPTIMA 4300 DV PERKIN ELMER Ποιοτική και ποσοτική µέτρηση της στοιχειακής σύστασης στερεών ή υγρών υλικών για περισσότερα από 40 στοιχεία. Tα κατώτερα όρια ανίχνευσης κυµαίνονται από 50 ppb έως και l ppb και εξαρτώνται από τα προς ανίχνευση στοιχεία και ιόντα.

6 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χαµηλότερα όρια ανίχνευσης όλων των στοιχείων υνατότητα ταυτόχρονης µέτρησης έως και 80 µηκών κύµατος κατά την ανάλυση Αύξηση της παραγωγικότητας των αναλύσεων µε χρήση αυτόµατου δειγµατολήπτη Επιπλέον µείωση των ορίων ανίχνευσης για τα στοιχεία As, Se, Te, Bi, Sb, Sn µε χρήσητης γεννήτριας υδριδίων

7 Μέτρηση του ίδιου στοιχείου σε περισσότερα του ενός µήκη κύµατος µε αποτέλεσµα την αποφυγή φασµατικών παρεµβολών Ταυτόχρονη µέτρηση πολύ περισσότερων στοιχείων σε µικρότερο χρόνο και µε µικρότερη κατανάλωση δείγµατος υνατότητα επεξεργασίας των αποτελεσµάτων της ανάλυσης off-line και ηλεκτρονικής αποθήκευσης των αρχικών µετρήσεων

8 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ICP-OES Ni ΚΑΙ V ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ FCC Μετρήσεις Ni CAT_A, StDev : 43.5 μg/g (2.95%) CAT_B, StDev : 37.9 μg/g (2.87%) Μετρήσεις V CAT_A, StDev :19.8 μg/g (2.01%) CAT_B, StDev : 56.5 μg/g (1.15%) CAT_A CAT_B CAT_B CAT_A August-04 October-04 November-04 December-04 January-05 February-05 March-05 April-05 May-05 June-05 July-05 August-04 October-04 November-04 December-04 January-05 February-05 March-05 April-05 May-05 June-05 July-05 Ni content (µg/g) V content (µg/g)

9 ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο 4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗ: MICROMERITICS TRISTAR 3000 Ισόθερμες προσρόφησης - εκρόφησης Ειδική Επιφάνεια (ΒΕΤ) Κατανομή Μεγέθους Πόρων Όγκος πόρων Όγκος Μικροπόρων Ζεολίθου 3 θέσεις ταυτόχρονης μέτρησης,, 6 θέσεις outgassing Αύξηση παραγωγικότητας

10 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Συνολική Ειδική Επιφάνεια BET surface area (m 2 /gr) /08/05 15/09/05 05/10/05 25/10/05 14/11/05 Date av+2s BET-control BET-regular measurements AVERAGE av-2s av+s av-s av+3s av-3s Μελέτη στεθερότητας κατά την μέτρηση Ειδικής Επιφάνειας σε καταλύτες FCC (Αύγουστος Ιούλιος 2005) Επιφάνεια Ζεολίθου Zeolite Area (m 2 /gr) /08/05 15/09/05 05/10/05 25/10/05 14/11/05 Date Total Surface Area (m2/g) August-04 October-04 November-04 December-04 January-05 February-05 March-05 CAT_A CAT_B April-05 May-05 June-05 av+2s ZA-control ZA-regular measurements AVERAGE av-2s av+s av-s av+3s av-3s

11 ΜΕΛΕΤΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (SIEMENS D500) Ταυτοποίηση κρυσταλλικών ενώσεων Προσδιορισμός παραμέτρων κρυσταλλικού πλέγματος (μοναδιαία κυψελλίδα) με την μέθοδο D Πρόβλεψη μεγέθους κρυσταλλιτών με την μέθοδο Scherrer

12 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ UCS (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2005) CAT_A, StDev : A (0.04%) 24.4 CAT_B, StDev : A (0.01%) CAT_A CAT_B August-04 October-04 November-04 December-04 January-05 February-05 March-05 April-05 May-05 June-05 July Unit Cell Size (A)

13 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ UCS UCS (A) CPERI Διεργαστηριακός έλεγχος UCS (A) external laboratory Διάγραμμα Ελέγχου Ποιότητας UCS (A) /04/05 18/05/05 07/06/05 27/06/05 17/07/05 06/08/05 26/08/05 15/09/05 05/10/05 25/10/05 Date av+2s UCS-control UCS-regular measurements AVERAGE av-2s av+s av-s av+3s av-3s

14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (JEOL 6300) ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ (ISIS 2000)

15 Μορφολογία και µικροανάλυση τοµών σωµατιδίων καταλύτη Κατανοµή συγκέντρωσης δηλητηριωδών µετάλλων Ni και V σε σωµατίδια καταλύτη FCC Στόχος Έλεγχος εργαστηριακής προσοµοίωσης της απόθεσης µετάλλων πάνω σε καταλυτικούς κόκκους Τεχνική εγκιβωτισµός σε εποξειδική ρητίνη, λείανση, στίλβωση Λήψη εικόνων από τοµές καταλυτικών κόκκων Μικροανάλυση κατά µήκος γραµµής (linescan)) Χαρτογράφηση συστατικών στοιχείων καταλυτών FCC:χάρτες Al, Si, V, Ni

16 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ιερχόµενης έσµης (HRΤΕΜ) Οπτική Μικροσκοπία: ~ mm SEM: ~ µm ΤΕΜ: ~ nm Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο: JEOL JEM 2011 Τάση Λειτουργίας: 200 kv Πηγή Ηλεκτρονίων: κρύσταλλος LaB 6 Ισχυρή φωτεινότητα & συνάφεια ηλεκτρονικής δέσµης ειγµατοφορείς: Απλής & διπλής κλίσεως (κλίση έως 35 ο ) Μεγέθυνση: x1.2 Μ Σηµειακή διακριτική ικανότητα: 0.23 nm Συντελεστής σφαιρικής εκτροπής: 1.0 mm Αναλυτής EDS: Oxford Instruments INCAxsight µε υπέρλεπτο παράθυρο ιάµετρος έσµης: 0.4 µm - 20 nm (TEM) 40 nm - 1 nm (EDS)

17 Μορφολογία και στοιχειακή ανάλυση σε σωµατίδια καταλύτη FCC TEM : Χαρτογράφηση µε EDS των δηλητηριωδών µετάλλων σε σωµατίδια καταλύτη FCC

18 Εφαρµογές ΤΕΜ Προσδιορισµός της εξαγωνικής διευθέτησης των πόρων σε µεσοπορώδη στερεά τύπου MCM

19 ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΚΩΚ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ FCC (Παραδοτέο Νο 35) Κατανόηση του µηχανισµού καύσης του κώκ σε σχέση µε τις συνθήκες καύσης (θερµοκρασία, ατµόσφαιρα, κ.α.) και µε τις συνθήκες σχηµατισµού του κατά τη διάρκεια του σταδίου της πυρόλυσης ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ TGA, DSC (SDT2960, TA INSTRUMENTS) Sample: FCC-615 Size: mg Method: Coke-Tramp-2 Comment: Kikkinidis 30 DSC-TGA File: C:\Lori-OC\TGA\FCC-Cat\615-Air Operator: Lori Run Date: 4-Jan-01 10:58 Instrument: 2960 SDT V3.0F C J/g 0.3 Heat Flow (W/g) % Deriv. Weight (%/min) Weight (%) Temperature ( C) Exo Up Universal V3.9A TA Instruments

20 ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΚΩΚ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ FCC Αποτελέσµατα µελέτης TGA-DSC % ( mg) % 1.041% (0.1573mg) (0.2195mg) Weight (%) Air Air Air Air % 2.158% 2.178% 2.492% Weight (%) % (0.2295mg) 1.723% (0.4082mg) 1.799% (0.3083mg) 0.062% (0.015mg) 1.280% (0.2700mg) 0.003% (0.0006mg) Temperature ( C) Universal V3.9A TA Instruments Temperature ( C) Universal V3.9A TA Instruments Συµπεράσµατα µελέτης TGA-DSC Η εξώθερµη καύση του κώκ και άλλων προσροφηµένων οργανικών µορίων σε καταλύτες FCC, υπό ροή αέρα, ξεκινά από τους ~ 350 o C. Το θερµοκρασιακό µέγιστο του εξώθερµου φαινόµενουτηςκαύσηςεντοπίζεταιπερίπουστους600 o C. Ισοθερµοκρασιακή καύση του κώκ υπό ροή αέρα στους 500 o C δεν επαρκεί για την ολική αποµάκρυνση/καύση του. Απαιτούνται υψηλότερες θερµοκρασίες, π.χ. 600 o C.

21 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΞΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ FCC (Παραδοτέο Νο 36) Ανάπτυξη µεθοδολογίας µέτρησης του αριθµού των όξινων θέσεων καταλυτών FCC και της κατανοµής τους σε θέσεις ασθενούς και ισχυρής οξύτητας - Συσχέτιση των όξινων ιδιοτήτων των καταλυτών µε τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά τους και την καταλυτική τους δραστικότητα στην πυρόλυση του αεριέλαιου ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (AMI-1, ALTAMIRA Omnistar,, BALTZERS) Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός εκλυόµενων αερίων Ανίχνευση µε φασµατογράφο µαζών (MS)

22 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΞΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ FCC Παράδειγµα αποτελεσµάτων TPD-NH 3 Desorbed ammonia (µmoles/g) (1) (3) (3a) Temperature ( C) (4) (2) (1) Desorbed NH3 (mmoles/g) Fresh-B CDU-B Steamed-B E-cat-B Temperature ( o C) Συµπεράσµατα Νέα υπηρεσία µέτρησης αριθµού όξινων θέσεων καταλυτών FCC Όλες οι διεργασίες απενεργοποίησης των «φρέσκων» καταλυτών FCC µειώνουν σηµαντικά τον αριθµό των όξινων θέσεων τους Μικρότερη διάσταση της µοναδιαίας κυψελίδας (UCS) του ζεολιθικού συστατικού των καταλυτών FCC καθώς και υψηλότερα ποσοστά νικελίου και βαναδίου συνεισφέρουν σηµαντικά στην µείωση του αριθµούτωνόξινωνθέσεων

23 ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ni, V ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ FCC. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Παραδοτέo No. 37) Η οξειδωτική κατάσταση των αποτεθειµένων στον καταλύτη µετάλλων επηρεάζει την δηλητηριώδη δράση αυτών κατά τη διάρκεια της διεργασίας καταλυτικής πυρόλυσης Μέθοδος Θερµοπρογραµµατιζόµενης Αναγωγής (ΤPR) Μονάδα CPS Sample: 129CDU Size: mg Method: TPR Comment: MS Detector Test Μονάδα CDU File: D:...\129CDU-TPR1.txt Operator: Lori Run Date: 15 Jan :12 AMI-1 Sample: 129S Size: mg Method: TPR Comment: MS Detector Test 53 AMI-1 Steaming (χωρίς µέταλλα) Sample: 129T Size: mg Method: TPR Comment: MS Detector Test File: D:...\129S-TPR1.txt Operator: Lori Run Date: 17 Jan :12 z File: D:...\129T-TPR1.txt Operator: Lori Run Date: 16 Jan : _C _C _C _C RelTime[s] o Universal V2.6D TA Instruments 116 µmoles H2/gr 692o, _C 54.0 Temperature (_C) 400 m2x1e Temperature (_C) m2x1e m2x1e12 51 Temperature (_C) AMI C RelTime[s] Universal V2.6D TA Instruments RelTime[s] µmoles H2/gr 62 µmoles H2/gr 722o C 678o, 750o C Universal V2.6D TA Instruments z ευκολία αναγωγής των µετάλλων, σαν συνάρτηση της θερµοκρασίας οξειδωτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα µέταλλα Συµπεράσµατα Νέα υπηρεσία προσδιορισµού οξειδωτικής βαθµίδας µετάλλων σε καταλύτες FCC Η µέθοδος TPR είναι σε θέση να ανιχνεύσει την κατανάλωση Η2 που οφείλεται στην αναγωγή των αποτεθειµένων στον καταλύτη FCC µετάλλων Η αναγωγή των µετάλλων στους εµπορικούς καταλύτες FCC πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 650οC και συνεχίζεται πέραν των 750ο C

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Αναβάθµιση υπηρεσίας Στοιχειακής Ανάλυσης ICP-OES Αύξηση 38% στον αριθµό αναλύσεων (754 αναλύσεις στο α εξάµηνο, 1039 αναλύσεις στο β εξάµηνο του 2004) Βελτίωση ποιότητας αποτελεσµάτων (µείωση κατωτέρων ορίων ανίχνευσης από ~1 ppm σε ~50 ppb Προσέλκυση νέων πελατών (αύξηση αριθµού πελατών κατά 20%) Αναβάθµιση υπηρεσίας µέτρησης Ειδικής Επιφάνειας Αύξηση 33.5% στον αριθµό αναλύσεων (191 αναλύσεις στο α εξάµηνο, 255 αναλύσεις στο β εξάµηνο του 2005) Μείωση χρόνου αναµονής από ~2 µήνες σε ~1 εβδοµάδα

25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ (συνέχεια) Νέα υπηρεσία µέτρησης αριθµού όξινων θέσεων καταλυτών FCC Νέα υπηρεσία προσδιορισµού οξειδωτικής βαθµίδας µετάλλων σε καταλύτες FCC 6 δηµοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά Αύξηση εσόδων εργαστηρίου (10% το 2004 και 30% το 2005)

26 ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργαστήρια ΙΤΧΗ (ΕΠΚΥ, ΕΑΥ, ΕΤΕΣΑ, ΕΤΕ, ΕΦΕΜ, ΕΜΑΠ) Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΙΤΕΣΚ, ηµόκριτος, ΕΙΧΗΜΥΘ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Τµήµατα Χηµικών Μηχανικών, Χηµείας, Φυσικής) Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Βιοµηχανικές επιχειρήσεις ΑΜΠΕΛΟΙΟΝΙΚΗ, Αquachem, ΒΕDA, ΒΙΟΚΕΡΑΛ, Βιοµηχανία Φωσφωρικών Λιπασµάτων, CHEMICO O.E. Α. (Παγώνης), Γ. Γεωργιάδης, ΕΞΕΛ ΜΑΚ ΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΕΛΒΟ, Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Ελληνικά Πετρέλαια, EVROS LEAD, IMPEX ΕΠΕ, Μαυροµάτης Σ., ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε. Τεχνολογία Περιβάλλοντος (Καρκανίας), Γ. Ουγρίνης Ο.Ε., PYRAMIS, RAYCAP, ΡΟΚΑ-Γ.ΚΑΤΣΑΝΗΣ Α.Ε., ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSONS Α.Ε., FIBRAN A.E., Χαρτοποιία Κοµοτηνής, ΑΦΟΙ ΧΑΡΕΝΙΑ Α.Ε.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τίτλος έργου : ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Βιοµηχανία» και επιτεύγµατα υλοποιήθηκε στο ΕΠΚΥ» «Στόχοι. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ιάκωβος Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τίτλος έργου : ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Βιοµηχανία» και επιτεύγµατα υλοποιήθηκε στο ΕΠΚΥ» «Στόχοι. Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ιάκωβος Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος έργου : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΚΜΩΝ» Τίτλος υποέργου : «Εφαρµογή Τεχνολογίας Αξιολόγησης Καταλυτών για την Πετρελαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων

Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων Κεφάλαιο 12 Καταλυτική πυρόλυση βαρέων κλασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων 12.1 Γενικά για τα καύσιμα Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα καύσιμα και γενικότερα τα ενεργειακά θέματα βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πάτρα, 01/12/2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5 Π2 Π4 Π5 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ - ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρτογράφηση Περιεκτικότητας Βαρέων Μετάλλων στα Προϊόντα της Εταιρείας Ιωάννης Κάντζος & ΣΙΑ Ο.Ε.»

«Χαρτογράφηση Περιεκτικότητας Βαρέων Μετάλλων στα Προϊόντα της Εταιρείας Ιωάννης Κάντζος & ΣΙΑ Ο.Ε.» «Χαρτογράφηση Περιεκτικότητας Βαρέων Μετάλλων στα Προϊόντα της Εταιρείας Ιωάννης Κάντζος & ΣΙΑ Ο.Ε.» Αρ. Κουπονιού:76236336 04 000013 Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>>

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηρισµό υγρών και αερίων υδρογονανθράκων ΕΝ ISO/IEC 17025 Γ. Τσιώνη Χηµικός, MSc

χαρακτηρισµό υγρών και αερίων υδρογονανθράκων ΕΝ ISO/IEC 17025 Γ. Τσιώνη Χηµικός, MSc ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΤΧΗ ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΠΚΥ) Ανάπτυξη Αναλυτικών Μεθόδων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο: Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό: Saleh Saqer του Mohammed

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ «ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΥ Η2 Παρασκευή Νέσση 1, Γιώργος Κόγιας 2, Βασίλης Ζασπάλης 1,2, Λώρη Ναλμπαντιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΡΙΑ ΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗ Λέκτορα Γεωχηµείας

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών»

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Διδάσκων: κ. Σιγάλας «Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ 861) Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 Περίληψη Σε αυτήν την εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία. Σκοπός του Τμήματος Χημείας είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η κατάρτιση πτυχιούχων υψηλού επιπέδου.

Χημεία. Σκοπός του Τμήματος Χημείας είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η κατάρτιση πτυχιούχων υψηλού επιπέδου. Χημεία Σκοπός του Τμήματος Χημείας είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Χημεία και η κατάρτιση πτυχιούχων υψηλού επιπέδου. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα προσφέρει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Mικροαναλυτική ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ Νίκος Θωμαΐδης Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ Επισκόπηση ύλης Εισαγωγή στην Ατομική Φασματομετρία ΑΑS Θεωρητικές Αρχές: Αρχή λειτουργίας Οργανολογία ΑΑS στην πράξη: Έλεγχος καταλληλότητας συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ]

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] 2011 Μίαρης Κωσταντίνος Μίχος Ιωάννης [ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] Προσδιορισµός του τρόπου ανάπτυξης υµενίων MgCl 2 πάνω σε Si(111) 7x7 και Au µέ φασµατοσκοπίες XPS και ISS ΤΜΗΜΑ :ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥΔΗ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥΔΗ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥΔΗ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΦΕΡΡΙΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ B (T)

Διαβάστε περισσότερα

ÄÉÊÔÕÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÙÍ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÅÑÅÕÍÁÓ

ÄÉÊÔÕÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÙÍ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÅÑÅÕÍÁÓ ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí ÄÉÊÔÕÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÙÍ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇÓ ÅÑÅÕÍÁÓ ÉÙÁÍÍÉÍÁ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (05.58.02)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝ (05.58.02) Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Επιμεταλλώσεων» του Τομέα «Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σχολή Θετικών και Εφαρµοσµένων Επιστηµών ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Αθανάσιος Νικολαΐδης ANTIΠPOEΔPOΣ Ιωάννης Πασχαλίδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Κώστας Σ. Πατρίκιος ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1517, 54006, Θεσσαλονίκη

Αθανάσιος Γ. Κωνσταντόπουλος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 1517, 54006, Θεσσαλονίκη ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Γ. Καστρινάκη, Ε. Δάσκαλος, Χ. Παγκούρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Χηµείας Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Αναστάσιος Δ. Κεραμιδάς ANTIΠPOEΔPOΣ Αθανάσιος Νικολαΐδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης

Διαβάστε περισσότερα

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου

Χημείας. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος Νικόλαος Ε. Χρονάκης Σοφία Χ. Hayes Ευτυχία Πινακουλάκη Κωνσταντίνα Π. Καπνίση-Χριστοδούλου Χημείας ΠPOEΔPOΣ Iωάννης Πασχαλίδης ANTIΠPOEΔPOΣ Επαμεινώνδας Λεοντίδης KAΘHΓHTΕΣ Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Επαμεινώνδας Λεοντίδης Κώστας Σ. Πατρίκιος EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Αναστάσιος Ι. Τασιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μ.Π.Σ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÃËÌÂ. Ã ª π π ªπ À ƒ À POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE. π π π ª Ã ª π E IKOYPOI KA H HTE. Iωάννης Πασχαλίδης. Επαμεινώνδας Λεοντίδης

ÃËÌÂ. Ã ª π π ªπ À ƒ À POE PO ANTI POE PO KA H HT. ANA HPøTE KA H HTE. π π π ª Ã ª π E IKOYPOI KA H HTE. Iωάννης Πασχαλίδης. Επαμεινώνδας Λεοντίδης ÃËÌÂ POE PO Iωάννης Πασχαλίδης ANTI POE PO Επαμεινώνδας Λεοντίδης KA H HT Άγγελος Μ. Ευσταθίου Χάρης Ρ. Θεοχάρης Επαμεινώνδας Λεοντίδης Κώστας Σ. Πατρίκιος ANA HPøTE KA H HTE Αναστάσιος Δ. Κεραμιδάς Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ»

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΥΣΗ Μ. ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ XHMIKΟΣ, ΜSC

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΥΣΗ Μ. ΚΑΠΡΙΔΑΚΗ XHMIKΟΣ, ΜSC ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΙΘΟΥ ΜΕ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα