Τίτλος: Καλές Πρακτικές καινοτόμων επιχειρηματικών πάρκων στη ΝΑ Ευρώπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος: Καλές Πρακτικές καινοτόμων επιχειρηματικών πάρκων στη ΝΑ Ευρώπη"

Transcript

1 Τίτλος: Καλές Πρακτικές καινοτόμων επιχειρηματικών πάρκων στη ΝΑ Ευρώπη Ομιλητής: Νίκος Κατσιαδάκης, ΕΚΕΤΑ Εκδήλωση: FIDIBE Info workshop Αίθουσα Βεργίνα, Ημ/νία: 14/11/2011

2 Το πρόβλημα ταξινόμησης δραστηριοτήτων των Πάρκων Με βάση την προσέγγιση του έργου FIDIBE στον ορισμό των Επ. Πάρκων περιλαμβάνονται πάρκα διαφόρων τύπων (επιστημονικά & τεχνολογικά, επιχειρηματικά, βιομηχανικά ή επιμέρους δομές πάρκων όπως οι θερμοκοιτίδες) Με βάση αυτή την εγγενή σχετική ετερογένεια, το πλαίσιο ταξινόμησης έπρεπε να περιλαμβάνει όλα τα βασικά δομικά στοιχεία που συναντιούνται στα πάρκα (1ο επίπεδο κατηγοριοποίησης) αλλά παράλληλα να μην είναι λεπτομερές & να παραμένει ευέλικτο ώστε να μπορεί να περιγράψει τις πρακτικές (2ο επίπεδο κατηγοριοποίησης) που θα συναντούσαν οι εταίροι του FIDIBE μετέπειτα.

3 Η λύση ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκε (1) (Classification Framework) Governance Ownership & management (role and existence of government and private sector, shareholders, park mission and strategy making, management committee, type of legal entity, etc) Local linkages development among park occupants (relationships with academic, R&D institutions and industry players, fitting of park with local economy needs, etc)

4 Η λύση ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκε (2) (Classification Framework) Infrastructures Business park location (accessibility, connectivity, urban infrastructure, airport and railway linkages, proximity with hotels, shopping complexes, other unique characteristics making a park attractive and nice place to work like financial and tax incentives, etc) Other thematic type infrastructures (Parks with emphasis to telecommunication & IT infrastructures, energy or environmental/green parks, technology museums, parks with conference centers, etc Other added value infrastructures (restaurants, health or child care centers, gym, parking, etc)

5 Η λύση ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκε (3) (Classification Framework) People Practices to attract/keep talented people (networking practices with local universities, staffing methods, financial and tax incentives, other motivation policies, etc) Other advanced HRM practices (career development, staff development, mobility of personnel (job rotation, etc) Social networks (cluster development, local forums, communities as well as other successful formal or informal networks (loosed ties) as a result of planned actions or sometimes even emerged, etc)

6 Η λύση ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκε (4) (Classification Framework) Services Research services (research centers within a park, centers of excellence, creative research teams, etc) Funding mechanisms (existence of private or public owned VCs actors, business angels or other mechanisms to support research or business activities with direct funding) One stop shop for research based entrepreneurship (creation of spin off, growth of spin off, funding of spin off) Training services (training in innovation, creativity, project management, business plan, IPR issues, marketing, etc) Information services (portals, information directories, business directories, libraries, journals, newsletters other subscriptions for park actors, tenants, etc)

7 Η λύση ταξινόμησης που χρησιμοποιήθηκε (5) (Classification Framework) Incubator Incubator tenants selection (entrance criteria, evaluation committee, business plan evaluation, etc) General services to tenants (secretarial support, internet, security, parking, office cleaning, etc) Business services to tenants (management support, funding mechanisms, networking, marketing, promotion, etc) Incubator infrastructures (architecture, space management, rent price, offices, parking, shared spaces, etc.)

8 Ιστορικό επιλογής προτεινόμενων καλών πρακτικών (1) Συνολικά προτάθηκαν από τους εταίρους 18 καλές πρακτικές σε διάφορες υποκατηγορίες 2 ου επιπέδου ταξινόμησης Ελέγχθηκε εάν η αρχική κατανομή των καλών πρακτικών καλύπτει τις 5 στρατηγικές περιοχές των καινοτόμων επιχειρηματικών πάρκων Διερευνήθηκαν και άλλα πρακτικά στοιχεία για την καλή περιγραφή της πρακτικής (τηλεφωνικά με τους εταίρους) Λήφθηκε υπόψη η περίπτωση εταίρων που είχαν προτείνει 1 πρακτική Τελικά επιλέχθηκαν 10 (αν και στην πορεία έγιναν 14 περιγραφές)

9 Πρότυπη έκθεση παρουσίασης καλής πρακτικής (template) Δομή A. Executive summary B. History, Analysis & Success factors of the best practice C. Regional Policy considerations for the best practice D. References E. Annex (Guidelines on how to prepare questions to elicit stories)

10 Χαρακτηριστικά των ιστοριών/αφηγήσεων Οι αφηγήσεις στη βασική τους μορφή περιλαμβάνουν: Περιβάλλον/χωροχρόνο Χαρακτήρες/πρόσωπα Γεγονότα/συμβάντα Πλοκή (σύνδεση γεγονότων)

11 Η ποιότητα των αφηγήσεων σαν μέσο μετάδοσης γνώσης Αποτελούν μια πιο φυσική γλώσσα και κοντινή στην ανθρώπινη φύση Καταφέρνουν να εμπλέκουν και να κινητοποιούν τον αναγνώστη/ακροατή καλύτερα σε σχέση με άλλες πρακτικές (κείμενα, κλπ) Εάν περιέχουν βιωματικές εμπειρίες, μεταφέρουν σημαντικά στοιχεία άρρητης γνώσης (η πιο σημαντική διάσταση της γνώσης) Θεωρούνται σύντομο μέσο μετάδοσης της κεντρικής ιδέας/νοήματος χωρίς επιμέρους αναλυτικά στάδια, ορισμούς, έννοιες, ταξινομήσεις, κλπ. Στην πλειοψηφία τους αποπνέουν θετικά μηνύματα Υπάρχει μεγάλος βαθμός φυσικής συνάφειας της καινοτομίας και της αφήγησης (η σύγχρονη άποψη πως η καινοτομία μοιάζει περισσότερο με μια μη γραμμική και μη ελεγχόμενη διαδικασία με έντονες δυναμικές. Δηλαδή, μοιάζει με μια επεισοδιακή διαδικασία που περιέχει τυχαία γεγονότα)

12 Η ποιότητα των αφηγήσεων στην περιγραφή καινοτομίας Η καινοτομία μοιάζει περισσότερο μια σύνθεση κρίσιμων ιδεών, γνώσεων, αξιών πράξεων, γεγονότων, διαθέσεων και συμπεριφορών σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον που δεν περιγράφεται εκ των προτέρων Αντιθέτως όμως η αφήγηση περιπτώσεων καινοτομίας εκ των υστέρων, ειδικά εάν αυτή γίνει με τη συνεισφορά των ουσιαστικά εμπλεκόμενων μελών, μπορεί να δώσει αρκετά πιστά την αναπαράστασή της και να αποτελεί μέθοδο μεταφοράς πρακτικής Στην περίπτωση του FIDIBE απώτερος στόχος είναι η υποβοήθηση επεξεργασίας περιφερειακής πολιτικής καινοτομίας μέσω μεταφοράς καλών πρακτικών Καινοτόμων Επιχειρηματικών Πάρκων και προκειμένου να έχουν εκπαιδευτικήαξία προτάθηκε η υιοθέτηση στοιχείων αφηγήσεων στην καταγραφή των πρακτικών

13 Οδηγίες για διαμόρφωση ειδικών ερωτήσεων Στόχος: Οι εταίροι του FIDIBE να καταφέρουν να εκμαιεύσουν ιστορίες από τους εμπλεκόμενους στην καλή πρακτική του πάρκου και να οργανώσουν καλύτερα την ηχογραφημένη συνέντευξη μαζί τους. Δόθηκαν οδηγίες για εντοπισμό αυτών των εμπλεκομένων Δείγματα οδηγιών ερωτήσεων Ισορροπημένη χρήση κατευθυνόμενων και μη ερωτήσεων Ερωτήσεις για συγκεκριμένο γεγονός: Πείτε μου για πιο λόγο είστε υπερήφανος για τη θερμοκοιτίδα σας, Επιστημονικό Πάρκο, κλπ; Ερωτήσεις για συγκεκριμένο χρόνο: Προσπαθήστε να περιγράψετε το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της spin off εταιρίας ΧΧΧ?. Τι προβλήματα αντιμετωπίσατε;

14 Case study 1: Mures Industrial Park, Romania

15 Case study 1: Mures Industrial Park Πρόκειται για ένα βιομηχανικό πάρκο, συνολικής επένδυσης 6 εκ με πολλά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την περιοχή. Θεωρήθηκε μια καλή πρακτική της κατηγορίας Governance (ownership & management). Βασικό χαρακτηριστικό επιτυχίας του θεωρείται η άριστη συνεργασία εθνικών αυτό-διοικητικών και τοπικών αρχών (county council) μαζί με την ομάδα διοίκησης τουπάρκουσεένακοινό στόχο. Ένα σημαντικό μέρος της επένδυσης (70%) χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα PHARE (Pre-Accession Instrument), ενώ το υπόλοιπο 30% από εθνικούς πόρους (σύνολο 5,1 εκ Ευρώ). Το τοπικό συμβούλιο (ανάδοχος) κάλυψε τιςμηεπιλέξιμεςδαπάνεςύψους1 εκ Ευρώ (bottom-up συνεισφορά στη χρηματοδότηση)

16 Παράγοντες επιτυχίας Mures Industrial Park Πολύ καλή γεω-στρατηγική θέση με άριστες συνδέσεις μεταφορών (Ευρωπαϊκοί κόμβοι, εθνικοί κόμβοι, διεθνές αεροδρόμιο Targu Mures)

17 Παράγοντες επιτυχίας Mures Industrial Park Αν και η αρχική ιδέα του τοπικού συμβουλίου (county council) 10 χρόνια πριν (2000) ήταν η δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου (free trade zone), τελικά στην πορεία του εγχειρήματος (λόγω εμπλοκής και καθυστέρησης του θεσμικής μεταρρύθμισης των FTZ από την κυβέρνηση) οι φιλοδοξίες άλλαξαν και ενισχύθηκαν σε ένα έργο μεγαλύτερης κλίμακας. Παρά τις αλλαγές στην αρχική ιδέα, η επιμονή και η αφοσίωση της ομάδας του τοπικού συμβουλίου σε συνδυασμό με τις οικονομικές εξελίξεις, διατήρησε το φάκελο ζωντανό, τον προσάρμοσε σε νέα χρηματοδοτικά πλαίσια και υπέβαλε πρόταση.

18 Παράγοντες επιτυχίας Mures Industrial Park Δεν υπήρχε πείρα σε προετοιμασία φακέλων τόσο μεγάλων έργων σε κόστος αλλά υπήρχε ομάδα που μάθαινε γρήγορα και συνεχώς. Ότι μαθαίναμε το βράδυ το εφαρμόζαμε το πρωί μας ανέφερε ο διευθυντής του τμ. Περιφερειακής ανάπτυξης του Τ.Σ. Με την επιμονή της ομάδας και τη μεγάλη απήχηση του έργου στο τοπικό συμβούλιο (όλα τα μέλη του υποστήριζαν το έργο) ξεπεράστηκαν οι αρχικές αντιδράσεις και αμφισβητήσεις για την προτεραιότητα του έργου από τοπικούς παράγοντες. Η προβολή πολύ ωραίων video στις τοπικές κοινωνίες από επιτυχημένα πάρκα Ευρώπης, μας ανέφεραν πως έπαιξε μεγάλο ρόλο γιατί επικοινώνησε σωστά το μήνυμα.

19 Παράγοντες επιτυχίας Mures Industrial Park Η προσωπική εμπλοκή, η φιλοδοξία και η ικανότητα να πείθει του δημάρχου του Mures υποστήριξαν το έργο σε όλα του τα στάδια. Οι πολύ συχνές τοπικές συναντήσεις, τα ταξίδια στο Βουκουρέστι, η επίσκεψη σε άλλα βιομηχανικά πάρκα της Ουγγαρίας μας βοήθησαν πολύ. Η αρχική φιλοσοφία του διευθυντή του τμ. Περιφερειακής Ανάπτυξης ώστε η φύση του βιομηχανικού πάρκου να βασιστεί στους τοπικούς φυσικούς πλούτους (δάση, ξύλο, έπιπλα). Αυτό, σε συνδυασμό με τη στρατηγική θέση της περιοχής και της Ρουμανίας στην Ευρώπη, δημιουργούσε ελκυστικές εφοδιαστικές αλυσίδες για πολλές επιχειρήσεις του βιομηχανικού πάρκου.

20 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! T:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed.

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ ΑΒΕΡΩΦ 30, 10433 ΑΘ ΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8214407, FAX. 210 8225755 e-ma il. : speed@speed. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ WP 3.1 & 3.3

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ WP 3.1 & 3.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2000-2006 WISE: Western Greece Region Integrated Strategy for Employment Stimulation (Ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool. Business Strategy Round Table. 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool. Business Strategy Round Table. 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel Business Strategy Round Table Supply Chain Management as a Competitive Advantage Tool 26 Σεπτεμβρίου 2008 Athens, Royal Olympic Hotel ΠΡΑΚΤΙΚΑ URL: www.scmforum.org BLOG: scmforum-2008.blogspot.com 1 BLS

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Δύο ημέρες 16 ώρες Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΩΓΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C.

Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C. Networks of Innovators: a synthesis of research issues Freeman, C. Research Policy, vol. 20, σελ. 499 514, 1991 Σύνοψη Αυτό το άρθρο πρώτα παραθέτει κάποια σημαντικά ευρήματα της εμπειρικής έρευνας της

Διαβάστε περισσότερα

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Ελένη Καλύβα, Αικατερίνη Γκοτζαμάνη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εκπόνηση οδηγού διαφημιστικής πολιτικής για τον ΕΟΤ Σπουδάστρια: Κυριακή Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, araka@uom.gr Μάριος Μαυρίδης, mmavridis@gmail.com Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο 86 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΣTPATHΓIKEΣ ΓIA TH HMIOYPΓIA IKTYΩN (CLUSTERS) EΠIXEIPHΣEΩN: H EΛΛHNIKH KAI H IEΘNHΣ EMΠEIPIA Tου ρ. Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος: Στέφανος Γκρίτζαλης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Πρόεδρος: Στέφανος Γκρίτζαλης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση ιδακτορικού ιπλώµατος του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Ευκαιρίες χρηματοδότησης HORIZON 2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα