Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 6 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Σκοπός και αντικείμενο του Οδηγού Μεθοδολογία... 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ... 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων Αποστολή και Γνωστικό αντικείμενο σπουδών Γνωστικοί στόχοι σε σχέση με το επάγγελμα Πολιτικού Δομικών Έργων Δομή των σπουδών Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών Εισαχθέντες στα ΤΕΙ και στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γενικές πληροφορίες Βασικά κριτήρια επιλογής υποψήφιων στα Π.Μ.Σ Τίτλοι Μεταπτυχιακών Σπουδών Μεταπτυχιακοί Τίτλοι που προσφέρονται στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στο Εξωτερικό Τρόποι Κάλυψης του Κόστους των Μεταπτυχιακών Σπουδών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Το θεσμικό πλαίσιο για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα Γενικές πληροφορίες για την απασχόληση των πτυχιούχων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων Συνθήκες εργασίας Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας Επαγγελματικές προοπτικές εκτός Ελλάδας Κατηγορίες Δραστηριότητας στις οποίες εγγράφονται οι Πτυχ. Μηχανικοί κατά την έναρξη επαγγέλματος τους Ανάληψη μελετών Δημοσίου και εγγραφή στα αντίστοιχα μητρώα των πτυχιούχων των ΤΕΙ Κατηγορίες έργων του ΜΕΚ που μπορούν να εγγραφούν με βάση την ειδικότητα τους οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ Εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα εργοληπτών των πτυχιούχων των ΤΕΙ Ανάληψη εκτέλεσης Δημόσιων Έργων από τους πτυχιούχους των ΤΕΙ

3 4.11 Δραστηριοποίηση των πτυχιούχων των ΤΕΙ ως Τεχνικων Ασφαλείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Προσοντολόγιο Μισθολόγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΔΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δομές πληροφόρησης Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΤΕΙ Σερρών Ε.Ε.Τ.Ε.Μ Άλλοι φορείς Πληροφόρησης Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιχορήγηση Επιχειρήσεων για Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ΣΕΛΕΤΕ Επιδότηση αμοιβής ασκούμενων μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ Ειδικό τετραετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων Ειδικό διετές Πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ανέργων ηλικίας ετών, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών, με την δυνατότητα συνέχισης της επιχορήγησης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες, εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας Προκήρυξη για την ενίσχυση Επιστημόνων-Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ Πρόγραμμα για την πρόσληψη πτυχιούχων ΑΕΙ* Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης Άλλα Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι.Κ.Α Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) Τ.Α.Δ.Κ.Υ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε

4 7.5 Τ.Υ.Δ.Κ.Υ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Σερρών είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος να σχεδιάσουν κατάλληλα την επαγγελματική τους πορεία. Συντάχθηκε για να συμβάλει στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας καθώς είναι ένα εργαλείο πληροφόρησης για τα επαγγέλματα που μπορούν να ασκήσουν κατά την αποφοίτησή τους. Αναφέρεται στα θέματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, στις διαδικασίες για την απόκτηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, στα δυνητικά πεδία απασχόλησης, στους όρους αμοιβής και απασχόλησης, στις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε άλλες χρήσιμες για τους πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων πληροφορίες. Οι βασικές ενότητες του οδηγού είναι οι εξής: Περιγραφή του τμήματος- Προγράμματος σπουδών Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Επαγγελματικά δικαιώματα Ασφάλιση Ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν μετά την απόκτηση του πτυχίου για την έναρξη του επαγγέλματος. Ειδικότερα στον Οδηγό κατά κεφάλαιο αναφέρονται: Κεφάλαιο 1: Ο σκοπός και η μεθοδολογία εκπόνησης του οδηγού. Κεφάλαιο 2: Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων. Κεφάλαιο 3: Τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κεφάλαιο 4: Τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα πεδία απασχόλησης των πτυχιούχων Πολιτικών Δομικών Έργων. Κεφάλαιο 5: Γενικές πληροφορίες για εργασία στο δημόσιο τομέα. Κεφάλαιο 6: Δομές πληροφόρησης - στήριξης και χρηματοδοτικά προ-γράμματα. Κεφάλαιο 7: Ασφαλιστικά θέματα. Κεφάλαιο 8: Προτάσεις και συμπεράσματα. -5-

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 1.1 Σκοπός και αντικείμενο του Οδηγού Σκοπός του παρόντος Οδηγού Επαγγελμάτων Πτυχιούχων του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών είναι να αποτελέσει ένα ενημερωμένο και σύγχρονο εργαλείο πληροφόρησης των Πτυχιούχων του Τμήματος σε σημαντικά θέματα που αφορούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ο Οδηγός απευθύνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο επάγγελμά τους. Παρέχει τα βασικά στοιχεία, αλλά και πηγές για περαιτέρω πληροφόρηση και ενημέρωση, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανατρέξουν και να εντοπίσουν πιο εξειδικευμένα θέματα. Ιστορικό Το 1979 ιδρύθηκε το Κέντρο Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) Σερρών. Αργότερα, το 1983 καταργήθηκε το ΚΑΤΕΕ και ιδρύθηκε το ΤΕΙ/Σ με τον νόμο 1404/83 (ΦΕΚ 173/ τ.α ), με τον οποίο ιδρύθηκαν και λειτουργούν και όλα τα υπόλοιπα ΤΕΙ της Ελλάδος. Το 1983 ιδρύεται στο ΤΕΙ/Σ το Τμήμα Πολιτικών, με δύο Κατευθύνσεις: Δομικών Έργων και Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων. Το 1985 ιδρύεται το Τμήμα Πολιτικών Έργων (Π.Δ. 561/85, ΦΕΚ 19/ ), το οποίο ενσωμάτωσε την «Κατεύθυνση Δομικών Έργων». Η Κατεύθυνση Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων καταργήθηκε. Με τους Νόμους 2916/01 και 3549/07 τα ΤΕΙ υπάγονται στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στόχοι Σύμφωνα με τον Νόμο 3549/07 τα ΑΕΙ έχουν ως αποστολή: Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό. Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. -6-

7 Να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να συμμετέχουν στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας. Να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας των φύλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα Τ.Ε.Ι. είναι Ν.Π.Δ.Δ. και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του ιδρυτικού τους νόμου. Αποστολή των ιδρυμάτων αυτών είναι να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων στο επάγγελμα, να συμβάλλουν στη δημιουργία πτυχιούχων ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στην τεχνολογική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Σήμερα σπουδάζουν στα ελληνικά Τ.Ε.Ι. περί τις εγγεγραμμένοι σπουδαστές, σε διάφορες Σχολές και Τμήματα, δημιουργώντας πτυχιούχους επαγγελματίες σε ένα εκτενέστατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων, που καλύπτει πρακτικά όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Είναι λοιπόν αυτονόητη η σημασία αφενός μεν του σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. αφετέρου δε η δημιουργία από πλευράς των Ιδρυμάτων γνωστικών αντικειμένων, που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Η αυξανόμενη ανεργία στο χώρο των νέων επιστημόνων και ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας δημιουργεί δυσκολίες σε όλους τους πτυχιούχους. Η αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τις υπάρχουσες δυνατότητες της αγοράς εργασίας και τα χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στη σωστή επιλογή και το σωστό εξαρχής προσανατολισμό των πτυχιούχων, στην ανεύρεση εργασίας και τη χάραξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 1.2 Μεθοδολογία Το πεδίο απασχόλησης των πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. και ειδικότερα των Πολιτικών Δομικών Έργων είναι εκτενέστατο και υπερβαίνει τα όρια ενός και μόνον Οδηγού. Υπό το πρίσμα αυτό το παρόν έργο υλοποιήθηκε με μία δομημένη μεθοδολογία, με κύρια σημεία εστίασης: Την άμεση και σαφή ενημέρωση του χρήστη. Το υφιστάμενο περιεχόμενο και πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών. Τη μεθοδολογική προσέγγιση με τρόπο ώστε να είναι ανοικτός σε τυχόν αλλαγές και νέες πληροφορίες που θα προκύψουν με την πάροδο του χρόνου. -7-

8 Η σύνταξη του Οδηγού βασίστηκε στον αντίστοιχο οδηγό του Τμήματος που συντάχθηκε στο οικείο Τ.Ε.Ι. το έτος και του οποίου αποτελεί ανανέωση και επικαιροποίηση - και πηγές του Οδηγού αποτέλεσαν οι σχετικοί με το αντικείμενο διερεύνησης φορείς. Ειδικότερα, στοιχεία για τη σύνταξη του Οδηγού αντλήθηκαν από: Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. στα οποία υπάρχουν Τμήματα Πολιτικών Δομικών Έργων (ειδικότερα το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Σερρών). Επαγγελματικούς φορείς των πτυχιούχων Δομικών και την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.). Το Υπουργείο Παιδείας. Άλλους Επαγγελματικούς Οδηγούς. Σχετικά Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και άλλες πηγές που αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία -8-

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2.1 Περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων Αποστολή και Γνωστικό αντικείμενο σπουδών Το σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον με κύρια χαρακτηριστικά, την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και τη διασύνδεσή τους με την παραγωγή και την οικονομία, τη διεθνοποίηση των αγορών, τις εξελίξεις στην Ε.Ε. με τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς, της ευρωζώνης και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτές, τη μετάβαση των βαλκανικών χωρών και των χωρών της Αν. Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς και τη διεύρυνση της Ε.Ε. προς αυτές, διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, των τεχνικών γραφείων καθώς και εφαρμογής και ανάπτυξης της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανικού στους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων έχει ως Αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη του Μηχανικού Δομικών Έργων, να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξη, να εκπαιδεύει νέους Τεχνολόγους Μηχανικούς υψηλής ποιοτικής στάθμης. Στο νέο αυτό πλαίσιο το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Σερρών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης του Μηχανικού στο επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σύμφωνα με τις τεχνολογικές απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επί πλέον στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων προωθεί την επιστημονική και εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα στα πεδία του γνωστικού του αντικειμένου, αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς. Στους ειδικούς στόχους του Τμήματος περιλαμβάνονται: Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών για την σύνταξη μελετών (αρχιτεκτονική, στατική και τοπογραφική) κτιριακών έργων. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών για την επίβλεψη (στατική και κάθε είδους οικοδομική κατασκευαστική) κτιριακών έργων. Συμμετοχή των αποφοίτων ως μελετητικά στελέχη σε μεγάλα μελετητικά γραφεία για την μελέτη κάθε είδους κτιριακού έργου. Συμμετοχή των αποφοίτων ως στελέχη σε μεγάλες -9-

10 κατασκευαστικές εταιρείες για την επίβλεψη της κατασκευής κάθε είδους κτιριακού έργου. Στελέχωση Δημοσίων Υπηρεσιών, κυρίως του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στελέχωση των «Τεχνικών Υπηρεσιών» Υπουργείων και Δημοσίων ή μεγάλων Ιδιωτικών Οργανισμών σε σχέση με την κτιριακή υποδομή τους. Συνεργασία με τοπικούς φορείς μηχανικών κατασκευαστών της περιοχής. Συνεργασία με τοπικούς κατασκευαστές δομικών υλικών. Οργάνωση συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των αποφοίτων σχετικά με νέες πολεοδομικές διατάξεις, κατασκευαστικούς κανονισμούς κ.ά. Οργάνωση διαρκούς επιμόρφωσης μέσω του Ινστιτούτου διά Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ). Συνεργασία με αντίστοιχα τμήματα άλλων ΑΕΙ, Φορείς και Ερευνητικά Κέντρα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ. Παραγωγή Τεχνολογικής, Εφαρμοσμένης και Βασικής Έρευνας μέσω Ερευνητικών Προγραμμάτων Γνωστικοί στόχοι σε σχέση με το επάγγελμα Πολιτικού Δομικών Έργων Το Γνωστικό Αντικείμενο του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων διαπραγματεύεται την εφαρμογή του τεχνολογικού, οικονομικού, διαδικαστικού, θεσμικού και δεοντολογικού πλαισίου στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και τη διαχείριση περιβάλλοντος, των συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης οικοδομικών έργων, περιλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής διάπλασης, των οικοδομικών λεπτομερειών, του υπολογισμού και του σχεδιασμού φέροντος οργανισμού, της παθολογίας των κατασκευών, της τεχνολογίας των οικοδομικών υλικών και της ενσωμάτωσής τους στα οικοδομικά έργα. Τέλος την αξιοποίηση της οικοδομήσιμης γης μέσα στα παραπάνω πλαίσια. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες Επιστημονικές και Τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητα για να μπορεί : Να απασχολείται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. Να εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές, εργοταξιακές, ερευνητικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, θεσμικές και δεοντολογικές πρακτικές και μεθόδους στην άσκηση του επαγγέλματός του. Να μπορεί να ασκήσει με επάρκεια οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες είτε αυτές καθιερώθηκαν θεσμικά από τη πολιτεία ως καλύπτουσες τις ωφελιμιστικές ανάγκες της κοινωνίας όπως του μελετητή, επιβλέποντα και κατασκευαστή σε κατασκευές, -10-

11 επισκευές, βελτιώσεις, αναστυλώσεις και κατεδαφίσεις, είτε αυτές ανταποκρίνονται στη ζήτηση από το κοινωνικό περιβάλλον όπως, ενδεικτικά, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σχεδιασμού, παραγωγής, διαχείρισης, διάθεσης, μεσιτείας οικοδομικών μηχανημάτων, υλικών, οικοδομών και τεχνογνωσίας Δομή των σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του ΤΕΙ Σερρών είναι οκτώ (8) εξάμηνα, όπως προβλέπεται στο Νόμο 2916 (ΦΕΚ 114/ ). Κατά τη διάρκεια των (4) πρώτων εξαμήνων δίνεται μια ενιαία βασική εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου (5ου), έκτου (6ου) και έβδομου (7ου) εξάμηνου γίνονται μαθήματα Ειδικής Υποδομής. Στο τελευταίο (8ο) εξάμηνο ολοκληρώνονται οι σπουδές με την πρακτική άσκηση (6 μηνών) και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης κατ επιλογήν εξειδικευμένων μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος. Το Τμήμα απονέμει πτυχίο μετά από ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση οκτώ (8) εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων στις σπουδές περιλαμβάνονται τα μαθήματα του Τομέα Γενικών Μαθημάτων, Διοίκησης και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων, τα μαθήματα του Τομέα Αρχιτεκτονικών Μαθημάτων, και τα μαθήματα του Τομέα Δομοστατικών Μαθημάτων. Τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 40 σε αριθμό και οφείλουν να είναι μέσα στα επιτρεπόμενα όρια του Φόρτου Εργασίας για τον σπουδαστή. Μία ομάδα υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών παρέχεται με την μορφή Ομάδων Μαθημάτων Επιλογής που αναφέρονται ενδεικτικά και δυνητικά και δίνουν τη δυνατότητα στον σπουδαστή να επιλέξει όποια μαθήματα ταιριάζουν στις ιδιαίτερες κλίσεις και προτιμήσεις του. Τα μαθήματα της κάθε ομάδας αποτελούν μαθήματα του ίδιου γνωστικού αντικειμένου που διαμορφώνουν μια άτυπη εξειδίκευση και προσφέρουν την ευελιξία και επιλογή στον σπουδαστή να καταρτιστεί σε επί μέρους τομείς της ειδικότητάς του που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το όγδοο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και την πρακτική άσκηση (δηλαδή την άσκηση στο επάγγελμα). Η Πτυχιακή Εργασία δίνει την δυνατότητα στον τελειόφοιτο σπουδαστή: Να εμβαθύνει σε μια περιοχή ενός μαθήματος, είτε με πειραματική, είτε με συνθετική εργασία και με κατάλληλη βιβλιογραφική υποστήριξη με έμφαση στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του. Να αποκτήσει την ικανότητα μελλοντικών ατομικών αναζητήσεων για την κάλυψη επιστημονικών και τεχνολογικών αναγκών. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας του Τμήματος. -11-

12 Η Πρακτική Άσκηση είναι διαρκείας έξι (6) μηνών και πραγματοποιείται σε χώρους εργασίας της ειδικότητας με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων των προηγουμένων εξαμήνων, την παροχή δυνατοτήτων ανάπτυξης πρωτοβουλιών, την δυνατότητα ανάπτυξης ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, την απόκτηση εμπειρίας από την άσκηση του επαγγέλματος και την εξοικείωση με την ομαδική εργασία. Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή και κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών μονάδων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (σύστημα διδακτικών μονάδων ECTS). Το τυπικό εξαμηνιαίο πρόγραμμα καθορίζεται σε τριάντα (30) διδακτικές μονάδες για όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, οι οποίες και κατανέμονται σε κάθε μάθημα του εξαμήνου σε αντιστοιχία των ωρών διδασκαλίας, του βαθμού δυσκολίας κάθε μαθήματος και του Φόρτου Εργασίας του σπουδαστή για να σπουδάσει επιτυχώς ένα μάθημα. Για την πτυχιακή εργασία και τη πρακτική άσκηση που γίνονται στο όγδοο εξάμηνο αντιστοιχούν είκοσι (20) και δέκα (10) διδακτικές μονάδες αντίστοιχα. 2.2 Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών 1o εξάμηνο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ. 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΓΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΜΓΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΓΥ ΦΥΣΙΚΗ ΜΓΥ ΣΥΝΟΛΟ o εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ. 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΜΓΥ ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ- ΜΟΣ Η/Υ Ι 6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ ΜΓΥ ΜΓΥ ΣΥΝΟΛΟ

13 3o εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ. 1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΥ ΣΤΑΤΙΚΗ Ι ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΓΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΙΙ ΜΓΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΟΝΑ ΣΥΝΟΛΟ o εξάμηνο 1 ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟY ΜΕ ΜΕY ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΟΝΑ ΣΥΝΟΛΟ o εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ. 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙΙ ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΜΕΥ ΜΕ ΔΟΝΑ ΣΥΝΟΛΟ

14 6o εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ. 1 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕΥ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΥ ΕΠΙΛΟΓΗ Α ΜΕΥ ΕΠΙΛΟΓΗ Β ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ Επιλογή Α [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)] ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. 1 2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΥ ΜΕΥ Επιλογή Β [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)] ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. 1 3 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ ΜΕ ΜΕ 7o εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ. 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 4 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΥ ΜΕ ΜΕΥ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ Γ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ Δ ΜΕΥ ΣΥΝΟΛΟ

15 Επιλογή Γ [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)] ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕ 2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ Επιλογή Δ [Μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ)] ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ Η/Υ ΜΕΥ ΜΕΥ 8o εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤ. Θ Α.Π. Ε Σ Φ.Ε. Δ. Μ. 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Θ: ΘΕΩΡΙΑ Ε: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Π.: ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ Σ: ΣΥΝΟΛΟ Φ.Ε.: ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ.Μ.: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 39 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 43 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Το θεωρητικό μέρος των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του Τμήματος που δεν θα επιλέξει ο σπουδαστής και το θεωρητικό μέρος μαθημάτων των άλλων Τμημάτων που λειτουργούν στο ΤΕΙ Σερρών της ΣΤΕΦ & ΣΔΟ. ΜΓΥ: 9 (23%) - ΜΕΥ: 13 (32%) - ΜΕ: 14 (35%) - ΔΟΝΑ: 4 (10%). ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Τ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μ.Γ.Υ: Μ.Ε.Υ: Μ.Ε: Μαθήματα γενικής υποδομής Ομάδα μαθημάτων ειδικής υποδομής Ομάδα μαθημάτων ειδικότητας -15-

16 ΔΟΝΑ: Διοίκησης - Οικονομίας - Νομοθεσίας - Ανθρωπιστικών σπουδών Μ.Γ.Υ: 20-30% Μ.Ε.Υ: 25-35% Μ.Ε: 25-35% ΔΟΝΑ: 10-20% ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (θεωρία ή εργαστήριο) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y I ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΙI ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y II ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ 2.3 Εισαχθέντες στα ΤΕΙ και στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν ενδεικτικά τα στοιχεία των νεοεισερχομένων σπουδαστών στα ΤΕΙ το 2007, τον αριθμό των φοιτητών ανά 1000 κατοίκους το έτος 2002 και τους εισακτέους στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων. Πίνακας 2.1: Αριθμός εισαχθέντων στα ΑΤΕΙ Ίδρυμα Πόλη Α έτος εγγ ΤΕΙ Αθήνας Αθήνα ΤΕΙ Πειραιά Πειραιάς Σπέτσες Θεσσαλονίκη Κιλκίς 116 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μουδανιά Κατερίνη 162 Λάρισα ΤΕΙ Λάρισας Καρδίτσα Τρίκαλα

17 Ίδρυμα Πόλη Α έτος εγγ Πάτρα ΤΕΙ Πάτρας Αμαλιάδα 122 Πύργος Αίγιο 319 Ηράκλειο Χανιά 325 Ρέθυμνο 97 ΤΕΙ Κρήτης Σητεία Ιεράπετρα 474 Αγ. Νικόλαος 187 Καβάλας ΤΕΙ Καβάλας Δράμα Κοζάνη Καστοριά ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινα Γρεβενά 257 ΤΕΙ Χαλκίδας Χαλκίδα Θήβα ΤΕΙ Μεσολογγίου Μεσολόγγι Ναύπακτος ΤΕΙ Σερρών Σέρρες ΤΕΙ Καλαμάτας Καλαμάτα 855 Σπάρτη Λαμία ΤΕΙ Λαμίας Άμφισσα Καρπενήσι 45 Άρτα 912 ΤΕΙ Ηπείρου Ιωάννινα Πρέβεζα Ηγουμενίτσα 346 Αργοστόλι 551 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ληξούρι Λευκάδα 216 Ζάκυνθος 79 ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνα Σύνολο Πηγή: ΥΠΕΠΘ -17-

18 Πίνακας 2.2: Φοιτητές ανά 1000 κατοίκους 2002 Περιφέρεια Πόλη Αριθμός Τμημάτων Πανεπιστήμια ΤΕΙ Εισακτέοι 2002 Εκτίμηση αριθμού φοιτητών Πληθυσμός (απογραφή 2001) Φοιτητές ανά 1000 κατοίκους Αττικής 1. Αθήνα Πειραιάς Λαμία Λιβαδειά Κεντρικής 4. Θήβα Ελλάδας 5. Χαλκίδα Άμφισσα Καρπενήσι Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Ιονίου Ηπείρου Θεσσαλίας Δυτικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας 8. Ναύπακτος Μεσολόγγι Αγρίνιο Πάτρα Αίγιο Πύργος Αμαλιάδα Τρίπολη Σπάρτη Καλαμάτα Άργος Ναύπλιο Κόρινθος Ζάκυνθος Αργοστόλι Ληξούρι* Λευκάδα Κέρκυρα Ιωάννινα Άρτα Πρέβεζα Ηγουμενίτσα Λάρισα Βόλος Τρίκαλα Καρδίτσα Καστοριά Φλώρινα Κοζάνη Πτολεμαΐδα Γρεβενά Βέροια Νάουσα Έδεσσα Γιαννιτσά

19 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Βορείου Αιγαίου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης 43. Κατερίνη Θεσσαλονίκη Κιλκίς Μουδανιά* Σέρρες Καβάλα Δράμα Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρ/πολη Διδυμότειχο Ορεστιάδα Μύρινα Μυτιλήνη Χίος Βαθύ Σάμου Καρλόβασι* Ερμουπόλη Κως Ρόδος > Χανιά Ρέθυμνο Ηράκλειο Άγιος Σητεία* Ιεράπετρα Νεάπολη* Σύνολο Πηγή: ΥΠΕΠΘ Πίνακας 2.3: Εισαχθέντες και αποφοιτήσαντες στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών ετών Ακαδ. έτος Αριθ. Αριθ. Αριθ. μονίμων εισακτέων πτυχιούχων καθηγητών Πηγή: Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών -19-

20 Πίνακας 2.4: Εισαχθέντες στο Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών το 2011 Βαθ. Βαθ. α/α Θέσεις Επιτυχ. 1 ου τελευτ. Απόφοιτοι Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων ,17 9,08 Απόφοιτοι Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων Ειδικών Κατηγ. (Πολύτ. κλπ) ,03 7,20 Απόφοιτοι Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων ,22 5,05 Απόφοιτοι Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων 10% ,10 12,21 Απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ή ΤΕΕ) Ημερησίων Απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ή ΤΕΕ) Ημερησίων Ειδικών Κατηγ. (Πολύτ. κλπ) Απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ή ΤΕΕ) Εσπερινών Πηγή: Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Σερρών -20-

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3.1 Γενικές πληροφορίες Ο πτυχιούχος των Τ.Ε.Ι. μετά το πέρας των σπουδών του μπορεί να συνεχίσει για μεταπτυχιακές σπουδές, είτε στα Ελληνικά Πανεπιστήμια / Τ.Ε.Ι. είτε στα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. Οι όροι Μεταπτυχιακές Σπουδές αναφέρονται σε προγράμματα εξειδίκευσης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που τους ενδιαφέρει, με τελικό στόχο την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα μας μια συνεχής αύξηση της ζήτησης μεταπτυχιακών σπουδών από τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., ενώ συγχρόνως, αυξάνεται ο αριθμός εργοδοτικών φορέων που επιθυμούν ή και απαιτούν την κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ως απόδειξη επιθυμητών ικανοτήτων, εμπειριών και εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων. Όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών, συνοπτικά ισχύουν τα ακόλουθα: Με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου 2327/95, για πρώτη φορά οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. κάτω από προϋποθέσεις. Με το Νόμο 2916/2001, που αποσαφήνισε το ρόλο των Τ.Ε.Ι. και των αποφοίτων τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καταργείται το παραπάνω άρθρο και ισχύουν τα παρακάτω: o Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι και Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. συμμετέχουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Πανεπιστημίων με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού Τομέα. o Δίνεται το δικαίωμα πρόσβασης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε Ελληνικά Ιδρύματα και στους κατόχους τίτλων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι. τμημάτων σχολών που καταργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο. o Επιλύεται το πρόβλημα αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των ήδη αποκτηθέντων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο εξωτερικό από τους Πτυχιούχους της κατηγορίας αυτής. Με το ισχύον (μέχρι το 2008) νομοθετικό πλαίσιο: o Δινόταν η δυνατότητα σύμπραξης των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). o Δινόταν επίσης η δυνατότητα σύμπραξης και συνδιοργάνωσης των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία -21-

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Η πείνα στην εποχη του Cern Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα