ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -.-.-.-.-.-.-"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α π ό σ π α σ μ α από το υπ αριθ. 16/2013 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας Αριθ. αποφ. 115/2013 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας βάσει της εγκυκλίου αριθμ /2011 του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Σήμερα την 26 η Ιουνίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε δημόσια Συνεδρίασή του στο Δημοτικό κτίριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ. 9875/ πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Γιαννούλη που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας. Στην Συνεδρίαση ήταν : από τους Δημοτικούς Συμβούλους Παρόντες: 1/Βάρτζελης Παναγιώτης, 2/Κουκούλης Νεκτάριος, 3/Τζίτζης Φίλιππος, 4/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 5/Πετρίτης Πέτρος, 6/Καλαφάτης Δημήτριος, 7/Τζίτζης Νικόλαος, 8/Κανελλά Αικατερίνη, 9/Πούντος Γεώργιος, 10/Μουτσάτσος Παναγιώτης, 11/Ιωαννίδης Δημήτριος, 12/Γρηγορόπουλος Παναγιώτης, 13/Γκότσης Τρύφωνας, 14/Μούρτζης Αντώνιος, 15/Πάλλης Ελευθέριος, 16/Κουκούλης Παναγιώτης, 17/Κοττάκης Στυλιανός, 18/Μαράκης Χαράλαμπος, 19/Οικονόμου Νικόλαος, 20/Κορναράκης Νεκτάριος, 21/Κρεούζης Αναστάσιος, Γραμματέας και 22/Γιαννούλης Νικόλαος, Πρόεδρος. Απόντες: 1/Μπέσης Ηλίας, 2/Λαμπαδάριος Στυλιανός, Αντ/δρος, 3/Μπαρμπέρης Ευάγγελος, 4/Πτερούδης Νικόλαος, 5/Πούντος Ιωάννης, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Παρόντες: 1/Τζούλα Αμαλία (Δ.Κ. Βαθέος) και 2/Γκαρής Δημήτριος (Δ.Κ. Μεσαγρού). Απόντες: 1/Τζίτζης Ευάγγελος (Δ.Κ. Αίγινας) και 2/Μπακόμητρος Χρήστος( Δ.Κ. Κυψέλης), αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας κ. Αμάφης Αναστάσιος ήταν απών στη Συνεδρίαση, αν και νόμιμα προσκλήθηκε. Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Θεοδόσιος Σακκιώτης, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως. 1

2 Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Μεσαγρού και Βαθέος Γκαρής Δημήτριος και Τζούλα Αμαλία αντίστοιχα απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα μετά την λήψη απόφασης επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κορναράκης Νεκτάριος και Πάλλης Ελευθέριος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη του 5 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βάρτζελης Παναγιώτης, Τζίτζης Νικόλαος, Μαράκης Χαράλαμπος και Οικονόμου Νικόλαος διαπιστώθηκε ότι ήταν προσωρινά εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία του 5 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μουτσάτσος Παναγιώτης και Μαράκης Χαράλαμπος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 9 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μούρτζης Αντώνιος και Γκότσης Τρύφωνας απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα κατά την διάρκεια της συζήτησης του 10 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βάρτζελης Παναγιώτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα μετά την λήψη απόφασης επί του 10 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γρηγορόπουλος Παναγιώτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα κατά την διάρκεια της συζήτησης του 12 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πούντος Γεώργιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα προ της ψηφοφορίας επί του 12 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Καλαφάτης Δημήτριος δήλωσε αποχή και ότι δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία επί του 12 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουκούλης Παναγιώτης, Τζίτζης Φίλιππος, Κοττάκης Στυλιανός και Οικονόμου Νικόλαος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα μετά την λήψη απόφασης επί του 12 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα με σειρά 3 η και 11 η της ημερήσιας διάταξης απεσύρθηκαν. Θέμα 10 ο Αριθ. απόφ. 115/2013 Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 10 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 20 Ιουνίου 2013 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας, Δημοτικού Συμβούλου κ. Βάρτζελη Παναγιώτη, το οποίο έχει ως εξής: Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας Θέμα: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας βάσει της εγκυκλίου αριθμ /2011 του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Σας επισυνάπτουμε την απόφαση (1/2013) της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αίγινας επί του σχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής στη συνεδρίαση της 9/6/2013. Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Βάρτζελης Παναγιώτης Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: Το από έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας Την εν κατακλείδι τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κουκούλη Παναγιώτη ότι τα ετήσια προγράμματα δράσης συνήθως αναφέρουν και κάποιο κόστος. Εδώ έχουμε κάποιο κόστος ή όλα είναι κατά κάποιο τρόπο δωρεάν, είναι ενέργειες οι οποίες δεν χρειάζονται να γίνουν δαπάνες; Ανήκουν όλες οι ενέργειες του ετήσιου προγράμματος δράσης σε αυτή την κατηγορία ή είναι ορισμένες που θα πρέπει να κοστολογηθούν και να 2

3 ξέρουμε εκ των προτέρων τι σημαίνει αυτό για τον προϋπολογισμό του Δήμου; Προτρέπει να είναι περισσότερο στοχευμένα τα πράγματα και κοστολογημένα και καλύτερα να είναι λίγα παρά περισσότερα. Την εν κατακλείδι τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κοττάκη Στυλιανού ότι το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής αποτελεί ένα ιδεατό κατασκεύασμα που θα θέλαμε να υπάρχει που δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην προσέλκυση τουρισμού, γιατί λείπουν τα αναγκαία έργα υποδομής (αποχέτευση δεν υπάρχει, υστερούμε στην καθαριότητα, στην ποιότητα του πόσιμου νερού, στο καθαρό περιβάλλον στις καθαρές παραλίες. τις λοιπές ερωτήσεις, παρατηρήσεις, διευκρινίσεις και τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και του κ. Δημάρχου που με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, την υπ αριθμ /2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, κατά πλειοψηφία Με 14 ΥΠΕΡ έναντι 1 ΚΑΤΑ Επί 15 ψηφισάντων μελών Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας ως ακολούθως: «Ο τουρισμός σαν έννοια μόνος του δεν λέει τίποτα, πρέπει να συνδυαστεί με τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Οι παρατηρήσεις, οι σκέψεις, οι ιδέες και οι προτάσεις μας έχουν στόχο το κοινό όφελος. Ο τουρισμός πλέον είναι αυτός, που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη, όχι μόνο της τοπικής οικονομίας, αλλά και πανελλαδικά. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσουμε και συνεργαστούμε, τόσο πιο γρήγορα θα πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την τουριστική ανάκαμψη του νησιού. Στρατηγικοί Στόχοι για την τουριστική προβολή. Ανάδειξη της Αίγινας ως ελκυστικού τουριστικού προορισμού στην ελληνική και ξένη τουριστική αγορά. Προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου, προορισμός Σαββατοκύριακου, εύκολα προσβάσιμος, όπου κάποιος μπορεί να έχει πλήθος επιλογών. Ανάδειξη του θρησκευτικού στοιχείου, δίνοντας έμφαση στον θρησκευτικό τουρισμό. Που απευθυνόμαστε Έλληνες επισκέπτες Πρόκειται για την πιο προσιτή αγορά, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί κυρίως με ενέργειες δημοσιότητας και συμπληρωματικά με διαδικτυακή προβολή. Εστίαση στις περιοχές: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Άλλες κατηγορίες Ελλήνων τουριστών και ιδίως όσοι ταξιδεύουν ομαδικά (σύλλογοι, σωματεία, ΚΑΠΗ, σχολειά κ.ο.κ). Αλλοδαποί επισκέπτες. Χώρες προέλευσης: Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία, Κίνα, Γερμανία, Κύπρος, Αγγλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αμερική και Σκανδιναβία. Όμως για να γίνουν αυτά, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα του κόστους με το «Ελ. Βενιζέλος». Ανεξάρτητοι Ευρωπαίοι παραθεριστές που χρησιμοποιούν αεροπορικές εταιρίες χαμηλού κόστους ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να προσεγγισθούν, όσο δε λύνεται το πρόβλημα κόστους του αεροδρομίου «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». Πρόγραμμα τουριστικής προβολής.. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 3

4 . ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ- ΕΚΘΕΣΕΙΣ. ΕΚΘΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (επιλογή). ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (επιλογή). ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ DVD ΠΕΡIΟΧΩΝ Η τουριστική προβολή του νησιού μας κατά την άποψή μας θα πρέπει να διαχωριστεί σε δυο βασικούς άξονες. Α) την οργάνωση δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, με στόχευση τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ως τέτοιες μπορούν να αξιοποιηθούν: η πεζοπορία και τα μονοπάτια, ο θρησκευτικός Τουρισμός, ο αγροτουρισμός. Β) Προβολή του τόπου μας. 1.Σε μεγάλες τουριστικές εκθέσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών. Να οργανώσουμε συναντήσεις με δημοσιογράφους άλλων χωρών στα γραφεία του ΕΟΤ. Να δηλώνουν ποιοι επιχειρηματίες θα συμμετέχουν σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, ώστε να υπάρχει συνάντηση πριν, για την οργάνωση και κατά τη διάρκεια, ώστε να υπάρχει συνεννόηση και καταμερισμός της εργασίας και μετά, για να καταγραφούν τα αποτελέσματα. Λόγω της χρήσης internet να αυξήσουμε την προβολή της Αίγινας. Να στοχεύσουμε σε ποιες εκθέσεις και εκδηλώσεις θέλουμε να συμμετέχουμε, επιλέγοντας λίγες και καλές-αποδοτικές. 2. Σε τουριστικούς οδηγούς και έντυπα που απευθύνονται στον τουρισμό. 3. Διαφήμιση μέσω ραδιοφωνικών σταθμών προσφορές διαμονής. διατροφής και (ακτοπλοϊκά εισιτήρια). 4. Άμεση συνεργασία με τους φορείς και τους επαγγελματίες του τουρισμού για να επεξεργαστούμε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου μας βάση των πραγματικών αναγκών για το επόμενο χρονικό διάστημα. 5. Ανάδειξη των μοναδικών αρχαιολογικών τόπων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς (πχ. Ελλάνιο όρος, Κολώνα, Αφαία, Καποδιστριακά κτήρια, Παλιαχώρα). 6. Άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για ομαλή λειτουργιά του Κ.Υ. Αίγινας, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. 7. Λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει, προτείνουμε τη δημιουργία ενός εκπτωτικού προγράμματος. Για να επιτευχθεί αυτό, θα συνεργαστούμε με τους φορείς των επαγγελματιών. Για να πετύχει το πρόγραμμα. θα επιδιώξουμε να συμμετέχουν οι περισσότερες επιχειρήσεις του νησιού. Σκοπός του εκπτωτικού προγράμματος: να εξασφαλίσει στους επισκέπτες σημαντικές εκπτώσεις σε όλες τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. που μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος διακοπών για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. 8.Ποιοι πρέπει να ενταχθούν: τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και μηχανάκια, τα εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καφέ, μπαρ και ασφαλώς τελευταίο μα πάρα πολύ σημαντικό τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για επιβάτες και οχήματα. Όλα αυτά συμβάλουν σημαντικά στο κόστος των διακοπών. 9.Η Τουριστική Επιτροπή πρέπει να βασιστεί στον εθελοντισμό, στη φαντασία και σε αναζήτηση χορηγιών, ώστε να μπορέσει να δουλέψει προς όφελος του νησιού. 10. Να γίνει πλήρης καταγραφή της ξενοδοχειακής υποδομής. Πόσα καταλύματα έχουμε και σε ποια κατηγορία ανήκουν. Πόσες επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων έχουμε. 4

5 Επιπρόσθετα πρέπει να γίνει καταγραφή των επιχειρήσεων που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη τουριστική παροχή, όπως τοπικά τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, καταστήματα εστίασης και διασκέδασης. 11. Καταγραφή των ετήσιων εκδηλώσεων και τοπικών εορτών που έχουν ενδιαφέρον. 12. Δημιουργία ειδικών αναμνηστικών προϊόντων. Ο σχεδιασμός δηλαδή ποικιλίας αναμνηστικών από το Δήμο Αίγινας και εκτύπωση card postal του νησιού. Διαγωνισμός Φωτογραφίας με δώρα. Ειδικότερα 1. Προσέγγιση αγοράς: Με διαδικτυακή προβολή και εστιασμένες ενέργειες διαφήμισης. Η προβολή της νέας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο: Μετά την κατασκευή, η διαφήμιση της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας του νησιού ενίσχυση της επικοινωνιακής στρατηγικής μας για προσέλκυση νέων επισκεπτών, κυρίως εξωτερικού, με εξειδικευμένα εργαλεία όπως το Search Engine Optimization (SEO), η διαφημιστική καμπάνια σε Google και Face book καθώς και η καμπάνια Link Βuilding & Link Exchange. 2. Η δημιουργία spots: Δημιουργία νέων spots με τα πολιτιστικά μνημεία αλλά και εναλλακτικού τουρισμού (πεζοπορία, ποδήλατο κλπ). 3. Ο τουριστικός γύρος του νησιού: Επανεκκίνηση του τουριστικού γύρου της Αίγινας με πούλμαν και ξενάγηση. 4. «Γαλάζια Σημαία»: Δημιουργία ομάδας παρακολούθησης και υλοποίησης των προϋποθέσεων που ζητούνται. για την διατήρηση της γαλάζιας σημαίας στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. 5. Τα «ταξίδια εξοικείωσης» (fam-trip inspections): Συνεχή παρουσία μας, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, την Περιφέρεια Αττικής και μεμονωμένους τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους για ταξίδια εξοικείωσης στην Αίγινα. 6. Οι αδελφοποιήσεις με πόλεις της Κίνας και της Ουκρανίας: Εντατικοποίηση των επαφών με τις αδελφοποιημένες πόλεις και προσπάθεια νέας αδελφοποίησης με πόλη της Ρουμανίας. 7. Το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας: Ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού μέσω του Συμφώνου σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Αττικής. 8. Η συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής: Στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση των δράσεων που αφορούν την Αίγινα και κατ' επέκταση τον Αργοσαρωνικό. 9. Το θέμα των παράνομων καταλυμάτων: Πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την Αστυνομία και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για την πάταξη των παράνομων καταλυμάτων. 10. Η χάραξη των φυσικών μονοπατιών της Αίγινας: Σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος» είμαστε σε διαδικασία ένταξης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη χάραξη των μονοπατιών πολιτισμού στα βουνά της Αίγινας. 'Έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη αναφορικά με τις οικοτουριστικές διαδρομές και αναμένουμε την έγκριση του σχετικού κονδυλίου. Απώτερος στόχος είναι να καθιερωθεί το νησί μας στη συνείδηση του επισκέπτη, ως ένας τουριστικός προορισμός για κάθε εποχή και περίοδο που προσφέρει τη δυνατότητα εναλλακτικών δραστηριοτήτων. 11. Info Kiosk: Δημιουργία, σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας, Τουριστικού Περιπτέρου και στελέχωσή του. 12. Να καθιερωθεί ο γύρος του νησιού από θαλάσσης. 13. Να συνδυαστούν πακέτα προσφορών από ξενοδοχεία σε Πέρδικα, Σουβάλα, Αγίους, Βαγία και Αγία Μαρίνα με προσφορές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ώστε να ενισχυθούν οι περιοχές της περιφέρειας. 14. Να τυπώσουμε ως επιτροπή, δισέλιδα διαφημιστικά φυλλάδια προσφορών τα οποία θα διανέμονται σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες (free press) της Αθήνας. 15. Επίσης, καλό θα ήταν να επιμείνουμε να εφαρμοσθεί η μονή ταρίφα στο κόμιστρο των ΤΑΧΙ για μακρινές διαδρομές, ώστε να μπορέσουν οι επισκέπτες του νησιού να μετακινηθούν εκτός του κέντρου της Αίγινας. 5

6 16. Πρόγραμμα εθελοντισμού, αξιοποίηση επιστημονικού και φοιτητικού δυναμικού του δήμου, ενεργών πολιτών, μαθητών. 17. Προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, αλλά και ημερίδες. 18. Ενημέρωση για αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. 19. Αξιοποίηση ΕΚΠΑΖ: πρέπει να συνδεθεί με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα οποία θα μας δίνουν την δυνατότητα να έχουμε τουρισμό όλο τον χρόνο. Φυσικά πρέπει να υπάρξει και σύνδεση με συγκοινωνία, ώστε να μπορούν να πηγαίνουν και μεμονωμένοι επισκέπτες. 20. Να διοργανώσουμε μια ημερίδα για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, κάτι που είχαμε δεσμευτεί στο συνέδριο που έγινε στον Πόρο. 21. Project για τις πλαζ με ορίζοντα 10ετίας. Τι πρέπει να προσέξουμε. - Απομάκρυνση των παράνομων μικροπωλητών (παρεμπόριο) με CD, DVD, μικροαντικείμενα κ.λπ. που περιφέρονται στα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος και στους δρόμους της πόλης. - Απομάκρυνση των οχημάτων και μηχανών που σταθμεύουν παράνομα στα πεζοδρόμια με έμφαση τα Σαββατοκύριακα και τα διαστήματα αιχμής: Πάσχα, τριήμερα και καλοκαίρι. - Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Με την δημιουργία καταδυτικού πάρκου θα δοθεί άλλη πνοή στο νησί. - Να σταματήσουν οι παράνομες αφισοκολλήσεις σε στύλους της ΔΕΗ, σε κλειστά καταστήματα, σε τοίχους κτηρίων και όπου αλλού υπάρχουν. Αυτό το φαινόμενο χαλάει την αισθητική εικόνα του νησιού. Να οριστούν χώροι και σημεία που θα γίνονται η αφισοκολλήσεις, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα κάνει την ανάρτησή του, κατόπιν σχετικής άδειας. - Κυκλοφοριακή διευθέτηση τους μήνες και τις περιόδους αιχμής. - Εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμευσης. Αν δε θα εφαρμοστεί να φύγουν οι πινακίδες. - Να μπουν πινακίδες, να δείχνουν που είναι τα πάρκινγκ. - Να καθαριστούν τα πάρκινγκ, να ελεγχθεί ο φωτισμός και να γίνουν διαγραμμίσεις. - Στο λιμάνι χρειαζόμαστε χώρο αναμονής επιβατών και τουαλέτες (πλατεία Εθνεγερσίας). - Να λειτουργεί σωστά ο δημοτικός φωτισμός, ιδιαίτερα κατά μήκος των παράλιων δρόμων και των κεντρικών οδικών αρτηριών. - Έγκριση Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης - 'Έλεγχος και συμπλήρωμα πινακίδων τοπωνυμιών και ΚΟΚ σε όλο το νησί και βελτίωση της σήμανσης από και προς την περιφέρεια. - Ομοιόμορφο ντύσιμο από τους αμαξάδες. Αναγκαίες Υποδομές και Υπηρεσίες Για να έχουν αποτέλεσμα οι παραπάνω προτάσεις, οφείλουμε να έχουμε εξασφαλίσει κάποιες βασικές υποδομές στο νησί μας. Γραφείο Τύπου για θέματα τουρισμού: Εντατικοποίηση του Γραφείου Τύπου σε καθημερινή επαφή με τα γραφεία του ΕΟΤ (σε Ελλάδα και εξωτερικό), έγκαιρη ανταπόκριση σε s ξένων τουριστικών γραφείων, επισκεπτών και δημοσιογράφων, τακτική ανανέωση της ιστοσελίδας και των αντίστοιχων σελίδων στα social media, αποστολή newsletters κ.α. Στο Γραφείο Τουρισμού θα ασχοληθεί μόνιμα υπάλληλος του Δήμου. Επιπλέον θα χρειαστούμε να το στελεχώσουμε με άτομα που θα κάνουν την πρακτική τους και εθελοντική βοήθεια. Τακτή αποκομιδή των σκουπιδιών και ενημέρωση των πολιτών για τις ώρες και μέρες αποκομιδής (μέσω των λογαριασμών νερού). Καθαριότητα και συντήρησή της σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος του νησιού πχ. Καποδιστριακά κτήρια, αρχαιολογικοί χώροι, πλαζ κ.ά. Καλή ποιότητα και επάρκεια νερού. 6

7 Καθαρισμός των ακτών σε τακτή βάση από το Λιμενικό Ταμείο και τους υπαλλήλους του Δήμου. Αξιοποίηση εθελοντικής εργασίας». Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοττάκης Στυλιανός ο οποίος ψήφισε αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 115/2013 Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα μέλη Νικόλαος Α. Γιαννούλης 7

, 24-12-2012 .: , &

, 24-12-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 24-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1. Δημιουργία της νέας ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2. Δημιουργία διανομή του ΝΕΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3. Κατασκευή και λειτουργία Δημοτικού Περιπτέρου Πληροφόρησης στην πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 7 Ο «Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 7 Ο «Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 7 Ο «Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Διαβάστε περισσότερα

Σε φάση... απογείωσης η τουριστική κίνηση σε Ρόδο και Κω

Σε φάση... απογείωσης η τουριστική κίνηση σε Ρόδο και Κω ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Σε φάση... απογείωσης η τουριστική κίνηση σε Ρόδο και Κω Στο +20% οι προβλέψεις για την κίνηση στη Ρόδο τη φετινή σεζόν, στο +10-15% για την Κω Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα Απριλίου-Μαΐου, εξαιρετικός

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΓΕΩΕ6-ΩΙΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 33ης / 12 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62. Κερδώος Ερμής

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62. Κερδώος Ερμής ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Διανέμεται δωρεάν / Μάιος - Ιούνιος 2010 / Τεύχος 62 Κερδώος Ερμής Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων / www.e-kyklades.gr Συνέντευξη του Κρίτωνα Αρσένη Συνέντευξη, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του Νόμου περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 1969-2005 και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ Ομάδα Εργασίας Συντονιστής: Γιώργος Βακόνδιος Υποστήριξη: ΓΝΩΜΗ + DRAFTFCB A.E. DRAFTFCB WORLDWIDE MSPS A.E. UNIVERSAL MEDIA MEDIABRANDS Ποιους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 2 ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΑΞΟΥ 1. Ανεβλαβής Αργύριος του Φραγκίσκου 2. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος του Μάρκου 3. Βιτζηλαίος Στυλιανός του Γεωργίου 4. Δημητροκάλλης Ιωάννης του Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ. ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ÐÁÌÅ ÌÐÑÏÓÔÁ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 2014 Σ ω τ ή ρ η ς Μ ε θ ε ν ί τ η ς www.pamemprosta2014.blogspot.gr ïõìå ôéò Éêáíüôçôåò ôçí Åìðåéñßá ôï Ó Ýäéï

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia 39η xenia ημέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΤΕΠ Χρήση φυσικών πόρων Θεσμικό πλαίσιο για την χρήση φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ενότητας Τίτλος Ενότητας. KOT Ετήσια Έκθεση 2010

Τίτλος Ενότητας Τίτλος Ενότητας. KOT Ετήσια Έκθεση 2010 Τίτλος Ενότητας Τίτλος Ενότητας I Τίτλος Ενότητας Τίτλος Ενότητας II Αποστολή Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του Νόμου Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει

Νέο θεσμικό πλαίσιο, που ανοίγει Αριθμός φύλλου 25 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Πρωτοφανή κίνητρα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορείς Ιωάννης Ρέτσος Ο τουρισμός μπορεί να βγάλει την ελληνική οικονομία από το τέλμα, εφόσον,

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.1) Τι

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων

Θέμα : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 514666 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Τμήμα Εκδόσεων και Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο Σήμερα 13 Ιουνίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 360/7-6-2007 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3

Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 Μάρκετινγκ της Πόλης: Εκπόνηση Σχεδίου για το ήμο Ηρακλείου Κρήτης Μ. Χαλκιαδάκη 1, Α. έφνερ 2, Θ. Μεταξάς 3 1 Αρχιτέκτων Μηχανικός, Απόφοιτος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολεοδομία - Χωροταξία,

Διαβάστε περισσότερα

Το 2011 θα αποτελέσει, σύμφωνα

Το 2011 θα αποτελέσει, σύμφωνα Αριθμός φύλλου 24 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Επιστρέφουν στην Ελλάδα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑ Τουρισμός 2011 Οι κ.κ. Γ. Τσακίρης, Α. Ανδρεάδης, Μ. Καραβάς και Α. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή

Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Εμείς Μπορούμε! Το σχέδιό μας για έναν Πειραιά νικητή Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι της νίκης και της ευημερίας θα είμαστε όλοι συνοδοιπόροι. Γιατί ο δικός μας Πειραιάς, μας χρειάζεται όλους Πειραιώτισσες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ 2015-2019. Εκεί όπου ξεκίνησε η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη στην σύγχρονη Ελλάδα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ 2015-2019. Εκεί όπου ξεκίνησε η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη στην σύγχρονη Ελλάδα. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ 2015-2019 Εκεί όπου ξεκίνησε η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη στην σύγχρονη Ελλάδα. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 6ος Αρ. Φύλλου 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 6ος Αρ. Φύλλου 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Αξία Φύλλου: 0,01 Κωδικός Ταχυδρομείου 7023 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΑ «ΑΝΑΣΑΣ» ΧΡΟΝΟΣ 6ος Αρ. Φύλλου 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αλήθεια ότι η μέχρι

Είναι αλήθεια ότι η μέχρι Αριθμός φύλου 09 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Πρωταγωνιστής της ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Αντώνης Στεργιώτης Μέχρι σήμερα στο Club Hotel Casino Λουτρακίου έχουν επενδυθεί 134 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα