Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ....4 ΜΕΡΟΣ Ά: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Λίγα λόγια για την Χρηματοοικονομική Ανάλυση Η έννοια της Αποδοτικότητας Η έννοια των Αριθμοδεικτών Ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Ο Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Οικονομικά αποτελέσματα και υπολογισμός Αριθμοδεικτών για το Οικονομικά αποτελέσματα και υπολογισμός Αριθμοδεικτών για το Οικονομικά αποτελέσματα και υπολογισμός Αριθμοδεικτών για το ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ.. 41 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.45 1

3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελ. Πίνακας 1 Οικονομικά αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα το Πίνακας 2 Οικονομικά αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών στα Βαλκάνια το Πίνακας 3 Συνολικά οικονομικά αποτελέσματα για το Πίνακας 4 Υπολογισμός δεικτών στην Ελλάδα το Πίνακας 5 Υπολογισμός δεικτών στα Βαλκάνια το Πίνακας 6 Υπολογισμός δεικτών για το Πίνακας 7 Οικονομικά αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα το Πίνακας 8 Οικονομικά αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών στα Βαλκάνια το Πίνακας 9 Συνολικά οικονομικά αποτελέσματα για το Πίνακας 10 Υπολογισμός δεικτών στην Ελλάδα το Πίνακας 11 Υπολογισμός δεικτών στα Βαλκάνια το Πίνακας 12 Υπολογισμός δεικτών για το Πίνακας 13 Οικονομικά αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα το Πίνακας 14 Οικονομικά αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών στα Βαλκάνια το Πίνακας 15 Συνολικά οικονομικά αποτελέσματα για το Πίνακας 16 Υπολογισμός δεικτών στην Ελλάδα το Πίνακας 17 Υπολογισμός δεικτών στα Βαλκάνια το Πίνακας 18 Υπολογισμός δεικτών για το

4 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σελ. Διάγραμμα 1 Διαγραμματική απεικόνιση αποτελεσμάτων για το Διάγραμμα 2 Διαγραμματική απεικόνιση αποτελεσμάτων για το Διάγραμμα 3 Διαγραμματική απεικόνιση αποτελεσμάτων για το Διάγραμμα 4 Αποτελέσματα Ελλάδας για την περίοδο Διάγραμμα 5 Αποτελέσματα Βαλκανίων για την περίοδο Διάγραμμα 6 Αποτελέσματα Alpha Bank για την περίοδο

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πτυχιακή αυτή εργασία ασχολείται με την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών της Alpha Bank στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, για να εξεταστεί αν τελικά υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα της μητρικής Alpha Bank, κατά την χρονική περίοδο του Για την μέτρηση της αποδοτικότητας των θυγατρικών εταιρειών, χρησιμοποιήθηκε μία συγκεκριμένη μέθοδο χρηματοοικονομικής ανάλυσης, η μέθοδο των αριθμοδεικτών και συγκεκριμένα των Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας μας, το θεωρητικό, αναφέρονται κάποια κύρια στοιχεία για την χρηματοοικονομική ανάλυση και αναλύονται οι έννοιες της αποδοτικότητας και των αριθμοδεικτών. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικοί αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, γίνεται μία επισκόπηση ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας, σχετικής με το θέμα μας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, το εμπειρικό, γίνεται μία μικρή παρουσίαση της τράπεζας και έπειτα, μία διερεύνηση με την χρήση των αριθμοδεικτών, των πληροφοριών που αντλήθηκαν από τις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών της, ώστε να έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα της πορείας της, την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των συμπερασμάτων της συγκεκριμένης μελέτης καθώς και η σύγκριση αυτών με τη σχετική βιβλιογραφία. 4

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί τον κυρίαρχο κλάδο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κάθε χώρας. Στον ελλαδικό χώρο, το 80% του συνολικού Ενεργητικού του συστήματος της χώρας αποτελείται από το Ενεργητικό των τραπεζών (Ασημακόπουλος et al 2008). Οι ελληνικές τράπεζες έχουν την ικανότητα να προσφέρουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας και λιγότερου κόστους στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της χώρας, λόγω της αποτελεσματικής λειτουργίας τους, που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Συνεπώς, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ενός τραπεζικού συστήματος, έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για τις εποπτικές αρχές όσο και για τις διοικήσεις των τραπεζών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το τραπεζικό σύστημα αναγνωρίζεται ως ο βασικός άξονας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο με την σειρά του απαρτίζεται από τις χρηματοοικονομικές αγορές, τα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η σημαντικότερη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η πραγματοποίηση χωρίς εμπόδια της μεταφοράς κεφαλαίων από τις πλεονασματικές μονάδες της οικονομίας στις ελλειμματικές (Νούλας Α.Γ.,2005). Στη μεταφορά κεφαλαίων, τον ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα σε αποταμιευτές και πιστούχους, εξασφαλίζοντας τον μετασχηματισμό της ρευστότητας, κατέχουν οι οργανισμοί που εντάσσει υπό την κατοχή του το τραπεζικό σύστημα. Υπάρχουν δύο ειδών οργανισμοί, η Κεντρική Τράπεζα ή Εκδοτική Τράπεζα και οι Εμπορικές Τράπεζες. Τα τραπεζικά συστήματα είναι δομημένα σε μία πυραμοειδή μορφή. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η Κεντρική Τράπεζα, στην μέση οι άλλες Εμπορικές Τράπεζες μαζί με τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, και στην βάση της πυραμίδας οι οικονομικές μονάδες, δηλαδή το κοινό και οι 5

7 επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται μόνο με τις Εμπορικές Τράπεζες και τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. Από το παραπάνω σχήμα γίνεται αντιληπτό ότι οι Εμπορικές Τράπεζες είναι οι τράπεζες του κοινού ενώ η Κεντρική Τράπεζα είναι η τράπεζα όλων των Εμπορικών Τραπεζών.(Γκουγκούδης Γ. & Φουντουκίδης Ι. 2007) Η εργασία μας θα επικεντρωθεί στο εάν οι θυγατρικές 1 εταιρείες της Alpha Bank, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες Εμπορικές Τράπεζες στην Ελλάδα, ενισχύουν την αποδοτικότητα της μητρικής Alpha Bank, την τριετία του Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών θα πραγματοποιηθεί με την χρήση κάποιων Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας, στους οποίους θα αναφερθούμε στην συνέχεια. 1 Θυγατρική επιχείρηση είναι επιχείρηση εξαρτημένη από άλλη επιχείρηση τη μητρική. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν το 51% και πάνω των μετοχών με δικαίωμα ψήφου αυτής της επιχείρησης ανήκουν στην κυριότητα της μητρικής, όταν η μητρική έχει τη δύναμη να ασκεί έλεγχο πάνω στις οικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της, και όταν η μητρική ελέγχει το διορισμό ή την παραίτηση της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής. Επίσης η θυγατρική επιχείρηση είναι νομικά αυτοτελής οικονομική μονάδα και σε αυτό διαφέρει από το υποκατάστημα. Τέλος άλλοι χρησιμοποιούμενοι όροι της θυγατρικής είναι: εξαρτημένη, υποτελής, ελεγχόμενη και παραφυάδα. 6

8 2. Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 2.1. Λίγα Λόγια για την Χρηματοοικονομική Ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση ονομάζεται η διαδικασία άντλησης οικονομικών πληροφοριών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία μίας επιχείρησης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται στις οικονομικές ή λογιστικές καταστάσεις της, ή γενικότερα στα λογιστικά της βιβλία. Οι σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις που δημοσιεύονται είναι η κατάσταση του Ισολογισμού, η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων και η κατάσταση των Ταμιακών Ροών. Ο Ισολογισμός μίας επιχείρησης αποτελεί μία έκθεση των στοιχείων του Ενεργητικού, του Παθητικού και της Καθαρής Θέσης της επιχείρησης μία δεδομένη χρονική στιγμή, συνήθων την τελευταία μέρα του λογιστικού κυκλώματος ή της λογιστικής χρήσης. Με άλλα λόγια, ο Ισολογισμός δείχνει τα μέσα που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση για την προώθηση της δραστηριότητας της και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτήθηκε η απόκτηση των μέσων αυτών. Η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης εμφανίζει το αποτέλεσμα, δηλαδή το κέρδος ή την ζημία, από την δραστηριότητα της επιχείρησης κατά την διάρκεια μίας ιδιαίτερης χρονικής περιόδου, συνήθως ενός έτους. Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων εμφανίζει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση διέθεσε τα αποτελέσματα της χρήσης. 7

9 Η κατάσταση Ταμιακών Ροών εμφανίζει τις εισπράξεις και τις πληρωμές που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά την διάρκεια μίας περιόδου για την οποία καταρτίστηκε η κατάσταση αυτή. Η ανάλυση των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων βοηθά τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς αναλυτές να καθορίσουν τις ανάγκες χρηματοδότησης της επιχείρησης, καθώς και τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης που έχει με τους εξωτερικούς της χρηματοδότες. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση αυτήν είναι συνήθως οι χρηματοοικονομικοί δείκτες ή αριθμοδείκτες Η έννοια της Αποδοτικότητας Ο όρος «Αποδοτικότητα», μέχρι την Βιομηχανική Επανάσταση χρησιμοποιούταν με ευρεία έννοια. Από τα τέλη του 18 ου αιώνα, θέλοντας κάποιοι τεχνικοί και οικονομολόγοι να μετρήσουν την βιομηχανική αποδοτικότητα, ξεκίνησαν απόπειρες για τον ακριβή προσδιορισμό της έννοιας, που όμως απόπειρες διαφέρουν μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει συμφωνία προσδιορισμού της έννοιας με συνέπεια να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές έννοιες, όπως αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα, οικονομική απώλεια, κλπ. Η αποδοτικότητα αφορά κυρίως την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, και συγκεκριμένα την ικανότητα της επιχείρησης για απόδοση ενός προσδοκώμενου αποτελέσματος. Για να μετρήσουμε την αποδοτικότητα μίας επιχείρησης, δηλαδή τον βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας αυτής σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, χρησιμοποιούμε τους Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας, που αναφέρονται αφ ενός στις σχέσεις κερδών και απασχολουμένων στην επιχείρηση κεφαλαίων και αφ ετέρου στις σχέσεις μεταξύ κερδών και πωλήσεων. 8

10 2.3. Η έννοια των Αριθμοδεικτών Η χρήση των Αριθμοδεικτών αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Αριθμοδείκτης ονομάζεται η σχέση που υπάρχει μεταξύ ενός μεγέθους του ισολογισμού ή της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης, προς ένα άλλο. Με την βοήθεια αυτών των μεγεθών, μπορούμε να καταρτίσουμε ένα πλήθος Αριθμοδεικτών οι οποίοι θα ερμηνεύουν με κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο την οικονομική κατάσταση μίας επιχείρησης. Οι Αριθμοδείκτες μπορούν να εκφραστούν είτε ως πηλίκο είτε ως ποσοστό επί τοις εκατό. Ο υπολογισμός και η παρουσίαση των διάφορων Αριθμοδεικτών αποτελεί μία μέθοδο αναλύσεως, η οποία πολλές φορές παρέχει μόνο ενδείξεις, γι αυτό τον λόγο μπορούν να συγκριθούν και με άλλους αντιπροσωπευτικούς αριθμοδείκτες ή με τους αντίστοιχους μίας σειράς προηγούμενων χρήσεων. Αυτή η συγκριτική ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τρία επίπεδα: 1. Ανάλυση Τάσεων, στην οποία γίνεται σύγκριση δεικτών μίας επιχείρησης για ένα οικονομικό έτος με τους αντίστοιχους δείκτες προηγούμενων ετών. 2. Ανάλυση Ανταγωνιστών, στην οποία γίνεται σύγκριση των δεικτών μίας επιχείρησης με τους αντίστοιχους των ανταγωνιστών. Από την ανάλυση αυτή κρίνονται οι αποφάσεις της Διοίκησης και εμφανίζονται οι δυνατότητες ή οι αδυναμίες της εν λόγω επιχείρησης. 3. Ανάλυση Δυνατοτήτων, η οποία αναφέρεται στην σύγκριση δεικτών της επιχείρησης με τους αντίστοιχους μέσους όρους του κλάδου. Με την ανάλυση δυνατοτήτων παρέχονται πληροφορίες που αφορούν : Εξέλιξη της επιχείρησης με το μέσο όρο του κλάδου. Πόσο τα μακροοικονομικά μεγέθη επηρεάζουν την απόδοση της επιχείρησης. Κατά πόσο η απόδοση της επιχείρησης ακολουθεί τους κανόνες της παραγωγικής διαδικασίας του κλάδου. 9

11 Υπάρχουν αρκετές κατηγορίες Αριθμοδεικτών. Οι κυριότερες που χρησιμοποιούνται στην χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων είναι οι παρακάτω : Αριθμοδείκτες Ρευστότητας. Οι Αριθμοδείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της βραχυχρόνιας οικονομικής θέσεως μίας επιχείρησης όσο και της ικανότητας της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μίας επιχείρησης στη χρησιμοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων, κατά πόσο δηλαδή γίνεται ικανοποιητική ή όχι χρησιμοποίηση αυτών. Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας. Χρησιμοποιούνται για να μετράται η αποδοτικότητα μίας επιχείρησης, η δυναμικότητα των κερδών της και η ικανότητα της διοικήσεως της. Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας. Με αυτούς τους αριθμοδείκτες εκτιμάται η μακροχρόνια ικανότητα μίας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και ο βαθμός προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της. Αριθμοδείκτες Επενδύσεων ή Επενδυτικοί Αριθμοδείκτες. Οι αριθμοδείκτες αυτοί συσχετίζουν τον αριθμό των μετοχών μίας επιχείρησης και την χρηματιστηριακή τους τιμή με τα κέρδη, τα μερίσματα και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της. 10

12 Αριθμοδείκτες Δαπανών Λειτουργίας. Με αυτούς, παρέχεται η ένδειξη για την πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση μίας επιχείρησης απέναντι στις διάφορες δαπάνες λειτουργίας καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητα της απέναντι στις επιμέρους δαπάνες. Σε κάθε κατηγορία Αριθμοδεικτών που αναφέρθηκε παραπάνω, αντιστοιχούν και υποκατηγορίες. Θα επικεντρωθούμε στους Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας, που είναι και το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας. Αναφορικά οι Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας είναι οι εξής : Αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού Συνδυασμένος αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως Αριθμοδείκτης δαπανών συντηρήσεως και επισκευών προς πάγια Αριθμοδείκτης δαπανών συντηρήσεως και επισκευών προς πωλήσεις Αριθμοδείκτης αποσβέσεως παγίων Αριθμοδείκτης αποσβέσεως προς πωλήσεις Για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιριών της Alpha Bank, επιλέχθηκαν κάποιοι από τους παραπάνω Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας, τους οποίους θα αναφέρουμε αναλυτικά στην συνέχεια. 11

13 Ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους Ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους, προσδιορίζει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει μία επιχείρηση από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, δηλαδή δείχνει το κέρδος που μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση των καθαρών πωλήσεων, του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μίας περιόδου με το μικτό αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως της ίδιας περιόδου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης, τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση. Γενικά ο Αριθμοδείκτης Καθαρού Κέρδους είναι πολύ χρήσιμος τόσο στην διοίκηση όσο και σε πολλούς αναλυτές, διότι σε αυτόν βασίζουν τις προβλέψεις τους για τα μελλοντικά καθαρά κέρδη της επιχειρήσεως επί του προβλεπομένου ύψους πωλήσεων και του ποσοστού καθαρού κέρδους Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού μετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης και των επί μέρους τμημάτων αυτής, και επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της, δηλαδή την αξιολόγηση και τον έλεγχο της διοικήσεως της. Βρίσκεται αν διαιρέσουμε το σύνολο των λειτουργικών κερδών της χρήσεως με το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων που μετέχουν στην πραγματοποίηση των εν λόγω κερδών. 12

14 Ο παραπάνω υπολογισμός μας επιτρέπει να συγκρίνουμε την αποδοτικότητα της επιχείρησης, με την αποδοτικότητα άλλων μορφών επενδύσεων καθώς και με άλλων οικονομικών μονάδων με ομοειδές παραγωγικό αντικείμενο, όχι μόνο στο υπάρχον οικονομικό έτος αλλά και διαχρονικά Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μίας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποιήσεως ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος. Ο παραπάνω αριθμοδείκτης υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τα καθαρά λειτουργικά κέρδη της χρήσεως με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης (μετοχικό κεφάλαιο + αποθεματικά). Στην περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια διαφέρουν από την αρχή του οικονομικού έτους, τότε υπολογίζουμε τον μέσο όρο των κεφαλαίων στην αρχή και το τέλος του έτους. Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί άμεσα σε ενέργειες που θα βελτιώσουν την ποιότητα της Διοίκησης, θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, θα μειώσουν την υπερεπένδυση σε κεφάλαια κλπ. Αντίθετα ένας υψηλός αριθμοδείκτης συνάδει ότι η Διοίκηση της εν λόγω επιχείρησης είναι επιτυχημένη, ότι έχει γι αυτήν ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, ότι χρησιμοποιεί εύστοχα τα κεφάλαια της κλπ, και γενικά ότι βρίσκεται σε μία περίοδο ευημερίας γι αυτήν Ο Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Ο Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης ανήκει στην κατηγορία των Αριθμοδεικτών Διαρθρώσεων Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας. Δείχνει στους 13

15 επενδυτές και στους πιστωτές τον κίνδυνο που εμπεριέχει η επιχείρηση ως μία εναλλακτική λύση επένδυσης ή δανεισμού. Με άλλα λόγια, αν η επιχείρηση έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί τόσο στις βραχυχρόνιες όσο και στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις της. Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε τις συνολικές υποχρεώσεις της επιχείρησης (βραχυχρόνιες + μακροχρόνιες) με το σύνολο του ενεργητικού της. Οι τιμές του αριθμοδείκτη κυμαίνονται από 0 έως 1. Γενικά όσο μικρότερη είναι η τιμή του τόσο προστατεύονται οι δανειστές σε περιπτώσεις πτώχευσης, ενώ αν είναι 0, τότε τα ξένα κεφάλαια που συμμετέχουν στη διάρθρωση του συνολικού κεφαλαίου είναι ελάχιστα. 14

16 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Το Τραπεζικό Σύστημα αποτελεί την ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες της οικονομικής ζωής μίας χώρας, και η σωστή λειτουργία αυτού συμβάλλει στην ανάπτυξή της. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος που το Τραπεζικό Σύστημα έχει γίνει αντικείμενο μελέτης πολλών οικονομολόγων και όχι μόνο. Ειδικά για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα έχουν λάβει χώρα πολλές αναλύσεις, κυρίως για την αποτελεσματικότητα. Πολλές από αυτές, πραγματοποιούνται από τα τμήματα έρευνας, αναλύσεων και προβλέψεων των ίδιων των τραπεζών. Σε μελέτες που πραγματοποίησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (2008, 2010, 2011) αναφέρεται ότι οι δείκτες αποδοτικότητας τόσο των τραπεζών όσο και των ομίλων τους, σε μία σειρά προηγούμενων ετών, μέχρι το 2007 περίπου, παρουσίαζαν σταθερή αύξηση. Το 2008, η κερδοφορία των ελληνικών εμπορικών τραπεζών και ομίλων, διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, σε αντίθεση με τα επόμενα 2 έτη που παρουσιάστηκε μείωση των προ φόρων κερδών 2 και εμφανίστηκαν ζημίες 3 πολλών εκατομμυρίων Ευρώ. Το φαινόμενο αυτό υποστηρίζουν πως αποδίδεται κυρίως στην σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στην μείωση του αριθμού των μικρών τραπεζών λόγω εξαγορών και συγχωνεύσεων, αποδίδουν οι Halkos & Salamouris (2004), τις μεγάλες 2 Το 2009, η μείωση των προ φόρων κερδών ήταν της τάξης του 93,7% σε επίπεδο τραπεζών και 59,6% σε επίπεδο ομίλων, σε σχέση με το Οι τραπεζικοί όμιλοι το 2010 εμφάνισαν ζημίες της τάξης των 800εκατ έναντι κερδών της τάξης των 1,3δις περίπου για το προηγούμενο έτος. 15

17 διακυμάνσεις που παρουσίασε η επίδοση των 15 περίπου Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών, που επέλεξαν ως δείγμα για την έρευνα τους. Χρησιμοποιώντας την μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (DEA), για να μετρήσουν την αποδοτικότητα των Ελληνικών αυτών Εμπορικών Τραπεζών, την περίοδο , κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όσο υψηλότερο είναι το μέγεθος του συνολικού Ενεργητικού δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοσή τους. Με δείγμα Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών την περίοδο και την εφαρμογή της μεθόδου DEA, ασχολήθηκαν επίσης και οι Siriopoulos & Tziogkidis (2010), θέλοντας να μελετήσουν την μεταβολή του management των τραπεζών αυτών, κατόπιν σημαντικών γεγονότων,όπως συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, εξαγορές κλπ. Αναφέρουν λοιπόν πως ο Ελληνικός Τραπεζικός Τομέας λειτουργεί αποτελεσματικά κατά την διάρκεια ασταθών περιόδων, ενώ όταν η αποτελεσματικότητα επιδεινώνεται, αρχίζει και βελτιώνεται μέσα στην διάρκεια ενός ή δύο ετών. Την μέθοδο της DEA ακολούθησε και ο Ασημακόπουλος et al.(2008), για την περίοδο , δίνοντας έμφαση στο μέγεθος των Ελληνικών Τραπεζών, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλου και μικρού μεγέθους Ελληνικές Τράπεζες είναι περισσότερο αποτελεσματικές, από εκείνες του μεσαίου μεγέθους. Επίσης τόνισε ότι η αποτελεσματικότητα των Ελληνικών Τραπεζών διαχρονικά βελτιώνεται. Η Μαρία Σκαπέρδα (2012) στην διπλωματική της εργασία χρησιμοποιώντας και την παραπάνω μέθοδο αλλά και την ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών, σε 10 Ελληνικούς Τραπεζικούς Ομίλους εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για το διάστημα , καταλήγει στο συμπέρασμα πως το 2008 είναι το πιο αποτελεσματικό έτος συνολικά και για τους 10 Τραπεζικούς Ομίλους. Επίσης διακρίνεται διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο μεθόδους για τα επόμενα δύο έτη. Στην ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών παρουσιάζεται πτώση για το 2009 και το 2010, αντίθετα με την μέθοδο της DEA παρουσιάζεται ανάκαμψη για τα εν λόγω έτη 4. Λιγότερο σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα αποτελεσματικότητας παρατηρήθηκαν στην μέθοδο DEA, όπου μαζί με την μέθοδο των 4 Η Alpha Bank αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από όλες κατέχοντας την 2 η θέση στην ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών, ενώ πετυχαίνει μία πλήρη τεχνική αποτελεσματικότητα με την μέθοδο της DEA. 16

18 Αριθμοδεικτών ο Noulas (2001) θέλησε να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των κρατικών και ιδιωτικών Ελληνικών Τραπεζών την περίοδο Τα ευρήματα του αναφέρουν πως και με τους δύο τρόπους οι ιδιωτικές τράπεζες εμφανίζονται πιο αποτελεσματικές από εκείνες που είναι κρατικές. Η Λούλα-Ελένη Α. Τριανταφύλλου (2010) επικεντρώθηκε στην μέθοδο των αριθμοδεικτών, θέλοντας να υπολογίσει την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, την περίοδο στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατέληξε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι μέχρι το 2007 υπήρχε αυξητική τάση στους δείκτες κερδοφορίας, σε αντίθεση με τα επόμενα 2 έτη που παρατηρήθηκε μία γενική επιδείνωση των δεικτών. Αυτό σημαίνει πως οι περισσότερες τράπεζες ήταν ζημιογόνες κατά την διάρκεια του 2008 και Την αιτία του παραπάνω φαινομένου απέδωσε στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και στην αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες. Ο Μάρκος Άγης (2013) γράφοντας ένα άρθρο για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, μεταφέρει αυτούσια τα λόγια του κ. Μιχάλη Σάλλα, προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος δηλώνει : «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εμπιστοσύνη των καταθετών στο Τραπεζικό μας Σύστημα είναι ο μόνος δρόμος για την αποκατάσταση της ρευστότητας στην οικονομία. Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα είναι ασφαλές και θωρακισμένο.». Επίσης, ο κ. Γιώργος Προβόπουλος, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλώνει ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής : «Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα αναδιατάσσεται και γίνεται πιο αποτελεσματικό.» γράφει ο Αντώνης Αντζολέτος (2013) για το Skaϊ.gr. Όλες οι εν λόγω μελέτες αναφέρονται κυρίως στα γενικά αποτελέσματα των Τραπεζικών Ομίλων. Στην συνέχεια πραγματοποιείται επισκόπηση μελετών, όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες, και την ενίσχυση ή όχι στην αποδοτικότητα των μητρικών τραπεζών. Ο Berger A. (2010), σε μελέτη που έκανε για την μεταβολή της παραγωγικότητας στις ξένες και εγχώριες τράπεζες της Ταϊβάν, αναφέρει πως ο ανταγωνισμός των ξένων τραπεζών υποχρεώνουν τις εγχώριες τράπεζες να 17

19 είναι πιο αποτελεσματικές. Επίσης, στα ευρήματα της μελέτης του Simeon Karafola (2012), για τις δραστηριότητες των Ελληνικών Τραπεζών στις χώρες των Βαλκανίων, παρουσιάζονται κάποιες θυγατρικές εταιρείες με θετικά αποτελέσματα και κάποιες άλλες με αρνητικά, και αναφέρει πως τα αποτελέσματα αυτά δεν επηρεάζουν την ελληνική μητρική τράπεζα. Οι Chouliaras Vasilios & Bogas Christos (2011), αναλύοντας τους ισολογισμούς των 5 μεγαλύτερων Ελληνικών Τραπεζικών Ομίλων που έχουν σημαντική παρουσία στις χώρες των Βαλκανίων, για την περίοδο του , κατέληξαν στο συμπέρασμα πως στις περισσότερες περιπτώσεις η επέκταση των Ελληνικών Τραπεζών στις Βαλκανικές χώρες, μέσω θυγατρικών, ήταν επιτυχής και είχαν θετικές επιπτώσεις στην συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των τραπεζών αυτών. Γεγονός που δεν ισχύει για την Alpha Bank, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζουν τις θυγατρικές της στα Βαλκάνια να μην ενισχύουν την αποδοτικότητα του Ομίλου αλλά αντίθετα να την μειώνουν. Οι Αλεξανδράτου Ευσταθία (2012), σε μελέτη που διεκπεραίωσε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με θέμα «Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις των Ελληνικών Τραπεζών και η επίδρασή τους στη μακροχρόνια διαχείριση των κεφαλαίων τους», για την περίπτωση της EFG Eurobank Ergasias, κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα τελευταία έτη ένα σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων και καθαρών κερδών του ομίλου, οφείλεται στις θυγατρικές επιχειρήσεις της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος, στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Μπόγκας Γρηγόριος (2012), στην μελέτη με θέμα «Κίνδυνοι των Ελληνικών Τραπεζών από την έκθεση τους στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», και συγκεκριμένα αναφέρει: «Η στρατηγική επέκταση των Ελληνικών Τραπεζών στη Ν.Α. Ευρώπη που ξεκίνησε σαν ένα επιχειρηματικό πλάνο υψηλού ρίσκου για το σύνολο του εγχώριου τραπεζικού τομέα, έχει φέρει μετρήσιμους καρπούς και πλέον δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι θυγατρικές αυτές είναι που κρατάνε σήμερα τα μεγέθη των ελληνικών τραπεζικών ομίλων σε σχετικά 18

20 ικανοποιητικά επίπεδα και είναι αυτές οι οποίες μειώνουν την έκθεση των ομίλων στους τραπεζικούς κινδύνους.» ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δημιούργησε μία εμπορική επιχείρηση στην Καλαμάτα. Το 1918 το τραπεζικό τμήμα του οίκου «Ι. Φ. Κωστόπουλου» μετονομάστηκε σε «Τράπεζα Καλαμών». Το 1924 η έδρα της μεταφέρθηκε στην Αθήνα, και η Τράπεζα ονομάσθηκε «Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως». Το 1947 η επωνυμία άλλαξε σε «Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως», αργότερα το 1972 σε «Τράπεζα Πίστεως» και το Μάρτιο του 1994 σε Alpha Τράπεζα Πίστεως. Η Τράπεζα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες. Πέρα από την προσφορά απλών τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παροχής υπηρεσιών. Το 1999 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής Τραπέζης. Στις 11 Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής Τραπέζης με απορρόφηση από την Alpha Τράπεζα Πίστεως. Η νέα διευρυμένη Τράπεζα που προέκυψε από την συγχώνευση ονομάζεται Alpha Bank. Την 1 Φεβρουαρίου 2013, σε συνέχεια της συμφωνίας εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης την 16 Οκτωβρίου 2012 από την Alpha Bank Α.Ε. μετά της Credit Agricole S.A. και της λήψεως των οικείων κανονιστικών εγκρίσεων από τις Ελληνικές και Κυπριακές Κεντρικές Τράπεζες και Επιτροπές 19

21 Ανταγωνισμού, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής μεταβιβάστηκε από την Credit Agricole στην Alpha Bank. Σήμερα η Alpha Bank είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των οικονομικών υπηρεσιών. Ο Όμιλος 5 Alpha Bank, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, των πιστωτικών καρτών, της διαχειρίσεως κεφαλαίων, της επενδυτικής τραπεζικής, του private banking, των χρηματιστηριακών εργασιών, του leasing και του factoring. Ο Όμιλος Alpha Bank δραστηριοποιείται επίσης στη διεθνή αγορά, με παρουσία στην Κύπρο, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στην Ουκρανία, στην Αλβανία, στην Π.Γ.Δ.Μ. και στη Μεγάλη Βρετανία. Κύριος άξονας της στρατηγικής της Alpha Bank είναι η ενίσχυση των εργασιών της, στους δύο τομείς με τα μεγαλύτερα περιθώρια κερδών και τις καλύτερες προοπτικές αναπτύξεως των εργασιών: 1. Την λιανική τραπεζική στην Ελλάδα και ειδικότερα τις εργασίες προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις. 2. Την επέκταση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και αποτελεσματικότερου οργανισμού με σημαντικά οφέλη για τους μετόχους και τους πελάτες. Επιδίωξη της είναι να αποτελέσει τράπεζα αναφοράς στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, μία αγορά 60εκατ περίπου ανθρώπων με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μεγάλες ευκαιρίες για κέρδη. 5 Όμιλος είναι η μητρική και όλες οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, καθώς και επιχειρήσεις που παρόλο που δεν συνδέονται μεταξύ τους με σχέση μητρικής θυγατρικής, έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση, ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανά τους αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα. 20

22 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 5.1. Οικονομικά αποτελέσματα και υπολογισμός Αριθμοδεικτών για το 2008 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζοντα τα οικονομικά στοιχεία όλων των θυγατρικών εταιρειών της Alpha Bank που θεωρήθηκαν απαραίτητα για τον υπολογισμό των αριθμοδεικτών που επιλέχθηκαν στην συγκεκριμένη ανάλυση. Για μεγαλύτερη ευκολία και την αποφυγή λαθών τα αποτελέσματα φαίνονται σε πίνακες, που δημιουργήθηκαν μέσω του προγράμματος της Microsoft Office, Excel 2007, ξεχωριστά για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια καθώς και ένας πίνακας με τα συνολικά αποτελέσματα και των δύο περιπτώσεων. Πίνακας 1:Οικονομικά αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα το 2008 ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ABC FACTORS (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.) , , , , ,20 2 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε , , , , ,69 ALPHA ASSET MANAGEMENT (Α.Ε. 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) , , , , ,22 4 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε , , , , ,00 ALPHA FINANCE (Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 5 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) , , , , ,35 ALPHA LEASING (Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 6 ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ) , , , , ,00 ALPHA PRIVATE (Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) , , , , ,66 ALPHALIFE (ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ) 8.229, , , , ,83 ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ Α.Ε. (Α.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 9 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ , , , , ,00 10 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε , , , , ,00 11 ΙΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε ,57 0, , , ,75 ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 12 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , ,88 13 ALPHA VENTURES CAPITAL MANAGEMENT , , , , ,70 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,28 21

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας

Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Ανάλυση Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων Καινοτόμας Τεχνολογίας Ειρήνη Γκαμπινταούρη Α.Μ. 215 Επιβλέπων Καθηγητής: Π.Καλαντώνης 26/1/213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ»

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τριών εταιριών του κλάδου τεχνικών κατασκευών. Διαχρονική και συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

S.A. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ-ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Εποπτεύων καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων ΘΕΜΑ: Κλάδος αναψυχής-τυχερά παιχνίδια-ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων την τελευταία πενταετία(2007-2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΕΣ/0931

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ MOTOR OIL Εισηγήτρια: Εμμανουέλα Κανδύλη Α.Μ.464 Επιβλέπων: Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ιστορική αναδρομή Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα