Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Όνοµα Εταιρείας: URL: Entersoft S.A. Τίτλος Case-Study Entersoft Business Suite και Entersoft Profit - ERP δεύτερης γενιάς για µεγάλες, µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις βασισµένο εξ ολοκλήρου στο Microsoft.NET. Προφίλ Εταιρείας Η Entersoft, η οποία ιδρύθηκε το 2002, είναι µία καινοτοµική εταιρεία παραγωγής λογισµικού και παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για επιχειρήσεις και οργανισµούς. Η Entersoft στοχεύει στην αξιοποίηση διαδικτυακών (Internetbased) τεχνολογιών για την ανάπτυξη προϊόντων επιχειρηµατικού λογισµικού (ERP, HRM, CRM) που προσδίδουν ευελιξία στα πληροφοριακά συστήµατα προσφέροντας στις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς που τα εκµεταλλεύονται σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Στη διοίκηση της εταιρείας συµµετέχουν στελέχη µε εικοσαετή εµπειρία στη συγκεκριµένη αγορά λογισµικού εφαρµογών, που έχουν αναπτύξει, προωθήσει και υποστηρίξει πλήθος επώνυµων προϊόντων στην ελληνικά αγορά. Η Entersoft είναι η ΜΟΝΑ ΙΚΗ εταιρεία σήµερα που προωθεί απ' ευθείας αλλά και µέσω του δικτύου συνεργατών της δύο βασικά επιχειρησιακά προϊόντα ανεπτυγµένα εξ' ολοκλήρου για το περιβάλλον Microsoft.Net. α) το Entersoft Business Suite, που είναι ένα πλήρες και ολοκληρωµένο σύστηµα ERP δεύτερης γενιάς µε ενσωµατωµένες δυνατότητες MIS, CRM και Service για µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, και β) το Entersoft Profit που απευθύνεται σε δυναµικές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις εµπορικής και οικονοµικής τους διαχείρισης. Τα προϊόντα διαφοροποιούνται από αντίστοιχα της αγοράς ενσωµατώνοντας δυνατότητες CRM, Service, ιαχείρισης Έργων, Workflow Παραστατικών και άλλα καινοτόµα χαρακτηριστικά. Οι πελάτες της Entersoft επιχειρούν σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας (Βιοµηχανία, Εµπόριο, Παροχή Υπηρεσιών). Μέχρι σήµερα περισσότερες από 60 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν επιλέξει τις λύσεις της Entersoft. Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν µε ERP συστήµατα πρώτης γενιάς και επιλέγουν την Entersoft για την υλοποίηση δεύτερης γενιάς ERP σε περιβάλλον Microsoft.Net. Επιχειρηµατικές ανάγκες Οφέλη Λύση Αυτοµατοποίηση των διαδικασιών και λειτουργιών µέσω του πληροφοριακού συστήµατος Χαµηλό κόστος κτήσης και συντήρησης του λογισµικού και συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και των αλλαγών Πολυδιάστατη Πληροφόρηση βασισµένη πάνω στις επιχειρηµατικές διαδικασίες για την υποστήριξη της λήψης των αποφάσεων Ταχεία εκµάθηση και εκµετάλλευση του πληροφοριακού συστήµατος από τους τελικούς χρήστες Άµεση απόκριση, ταχεία υλοποίηση και υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη Εύκολη και ολοκληρωµένη υποστήριξη B2B και B2C e-business διαδικασιών και αυτοµατισµών ιαχείριση πολύπλοκων business σεναρίων και µοντέλων οργάνωσης (Υποκαταστήµατα, Franchise, αποµακρυσµένα σηµεία παρουσίας, σηµεία λιανικής Πώλησης, αποµακρυσµένη πρόσβαση από πωλητές) ιαχείριση εγγράφων και άλλων δεδοµένων µέσα από το πληροφοριακό σύστηµα Άµεση και ορθή πληροφόρηση τόσο για τα µεσαία όσο και για τα ανώτερα στελέχη. Αρµονική συνύπαρξη και συντονισµός των εσωστρεφών οικονοµικών και των εξωστρεφών εµπορικών διαδικασιών. Ευελιξία στην υποστήριξη δυναµικών επιχειρηµατικών µοντέλων (Πολλές εταιρείες Όµιλος, Εταιρεία Υποκαταστήµατα, Εταιρεία Σηµεία Λιανικής Franchisees κλ) Μείωση του κόστους κτήσης και συντήρησης του λογισµικού. Ταχύτητα υποστήριξης και προσαρµογής σε νέες επιχειρηµατικές διαδικασίες Τυποποίηση των ροών πληροφοριών και της οργάνωσης της επιχείρησης µε χρήση της ενσωµατωµένης Document Workflow µηχανής. Μείωση του κόστους εκµάθησης από τους χρήστες λόγω της πλήρους χρήσης των προτύπων του Microsoft Office. Το Entersoft Business Suite ERP της Entersoft SA αποτελεί ένα τεχνολογικά πρωτοποριακό προϊόν που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην παλτφόρµα.net της Microsoft. Σχεδιάσθηκε από την αρχή µέ άξονα τις απαιτήσεις και τα προβλήµατα των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, το Entersoft Business Suite εκµεταλλευόµενο στο έπακρο τη νέα τεχνολογία.νετ της Microsoft δίνει λύσεις στα προβλήµατα που είχαν οι επιχειρήσεις µε τη χρήση προϊόντων λογισµικού παλαιότερης τεχνολογίας συµβάλλοντας έτσι στη σηµαντική µείωση του κόστους κτήσης και συντήρησης. Έχοντας ενσωµατώσει πλήρως τις δυνατότητες του.νετ σε σχέση µε την επικοινωνία και τη δικτύωση, το Entersoft Business Suite ανοίγει νέους ορίζοντες στις επιχειρήσεις οµίλους για την οργάνωση και τη διαχείριση των αποµακρυσµένων σταθµών

2 εργασίας µέσω standard πρωτόκολλων και τεχνολογιών (Internet, TCP/IP, HTTP). Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα τόσο του Entersoft Business Suite όσο και του Entersoft Profit: Υψηλού επιπέδου πληροφόρηση. Ένα από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα του Entersoft Business Suite ERP είναι οι δυνατότητες που παρέχει για ουσιαστική, πλούσια και πολυδιάστατη ενηµέρωση µέσω πολλαπλών µορφών εκτυπώσεων και αναφορών. Οι εκτυπώσεις είναι δυναµικές και δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να αλλάξει πολύ εύκολα τον ορισµό, τον τρόπο παρουσιάσης τους και οµαδοποίησης των αποτελεσµάτων χωρίς την ανάγκη κατασκευής νέων εκτυπώσεων σε τρίτα συστήµατα. Παράλληλα, το Entersoft Business Suite έχει ενσωµατωµένο ένα υψηλού επιπέδου εργαλείο για την κατασκευή νέων εκτυπώσεων (αλλά και για την αναδιαµόρφωση υπάρχοντων) το οποίο είναι πολύ εύκολο στη χρήση του ακόµα και από µη έµπειρους χρήστες. Οι εκτυπώσεις που παράγονται είναι άµεσα διαθέσιµες προς χρήση µέσα από την εφαρµογή και µάλιστα µπορούν να ενταχθούν µέσα στο µενού της εφαρµογής. Με το ίδιο εργαλείο κατασκευάζονται και οι εκτυπώσεις λίστες µέσω των οποίων γίνονται αναζητήσεις µέσα στο πληροφοριακό σύστηµα, επιτρέποντας έτσι στην επιχείρηση να ορίσει τους δικούς τρόπους (κριτήρια, στήλες, οµαδοποιήσεις, προνόµια) µε τους οποίους θα αναζητώνται πληροφορίες. Για προγραµµατισµό πληρωµών Drill down στις λεπτοµέρειες συναλλαγών (π.χ. πελάτης, συναλλαγές, είδη, αριθµοί σειράς) Γεωγραφική κατανοµή τζίρου & αντίστοιχης κερδοφορίας Ποσοστιαία συµµετοχή τύπου δαπάνης στο σύνολο των δαπανών Aging Analysis σε µορφή κύβου Παραγγελία-τιµολόγηση από λίστα φωτογραφιών Business Intelligence Toolkit (BITs). Αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστηµα διοικητικής πληροφόρησης που επιτρέπει την άντληση πληροφοριών µέσα από διαστάσεις της επιχείρησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αιτιολόγησης και κατανόησης των αποτελεσµάτων ξεκινώντας από µία συνολική συνοπτική εικόνα και σταδιακά εµβάθυνοντας στα δεδοµένα. Και όλα αυτά εντελώς παραµετρικά και δυναµικά µέσα από ένα πολύ απλό και εύχρηστο περιβάλλον διαχείρισης. Μέσα από την τεχνολογία των BITs αξιοποείται στο έπακρο η έννοια της

3 διάστασης (π.χ. Εταιρεία, Υποκ/µα, Τοµέας, ραστηριότητα, κ.α.) µέσα στην επιχείρηση αφού η πληροφόρηση που λαµβάνει η διοίκηση είναι ιδιαίτερα αναλυτική και οµαδοποιηµένη βάσει των επιλεγµένων διαστάσεων ανάλυσης. Ισοζύγιο Αποθήκης µε αποτελέσµατα κατά υποκατάστηµα, προϊοντική κατηγορία και κωδικό Ανάλυση Ισοζυγίου απανών ανά ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποκατάστηµα και µήνα Άµεση απόκριση και ταχεία υλοποίηση µειώνοντας σηµαντικά το κόστος κτήσης και συντήρησης. Με τον µηχανισµό του Entersoft Live Update (ES LiveUpdate) το λογισµικό ενηµερώνεται και εγκαθίσταται αυτόµατα (µέσω του Internet) µε νεώτερες εκδόσεις αλλά και µε νέα modules εκτυπώσεις reports οδηγίες υλοποίησης & χρήσης. Το Entersoft Business Suite ERP έχει ιδιαίτερα χαµηλές απαιτήσεις σε τηλεπικοινωνιακή υποδοµή (bandwidth και οργάνωση δικτύου) για τη διασύνδεση των αποµακρυσµένων σηµείων παρουσίας (υποκαταστήµατα, κινούµενοι πωλητές, αποθήκες, διοίκηση) µε τα κεντρικά της επιχείρησης. Έτσι δεν απαιτείται η χρήση τρίτων προγραµµάτων (όπως Microsoft Terminal Server, κ.α.) που και αυξάνουν σηµαντικά το συνολικό κόστος του πληροφοριακού συστήµατας αλλά και που απαιτούν µεγάλο και συνεχώς διαθέσιµο κανάλι επικοινωνίας µε τα κεντρικά. Η διασύνδεση ενός αποµακρυσµένου Entersoft Business Suite ERP σταθµού εργασίας µε τα κεντρικά µπορεί να γίνει πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης (από απλή on-demand Internet σύνδεση PSTN 56 KBps έως λύσεις VPN και WAN). Απλή και εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση του λογισµικού. Τα προϊόντα της Entersoft εκµεταλλευόµενα πλήρως την τεχνολογική ανωτερότητα του.νετ εγκαθίστανται και αναβαθµίζονται σε νεώτερες εκδόσεις µε απλές διαδικασίες που εκτελεί ο τελικός χρήστης (απλό COPY). Αυτόµατη αναβάθµιση των σταθµών εργασίας είτε βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο είτε είναι αποµακρυσµένοι π.χ. υποκαταστήµατα, αποθήκες, remote πωλητές. Με αυτόν τον τρόπο ολόκληρη η επιχείρηση αναβαθµίζεται σε νεώτερη έκδοση του Entersoft Business Suite χωρίς να χρειάζονται ούτε εξειδικευµένες γνώσεις ούτε αποστολλές λογισµικού στα σηµεία παρουσίας της επιχείρησης ούτε τεχνικοί σύµβουλοι για την αναβάθµιση. Το ίδιο το Entersoft Business Suite αναλαµβάνει αυτόµατα τη λειτουργία της αναβάθµισης των σταθµών εργασίας και µάλιστα µέσα από την ίδια υποδοµή χαµηλού band-with καναλιού επικοινωνίας. Έτσι όλα τα σηµεία παρουσίας της εφαρµογής είναι πάντα συγχρονισµένα και συντεταγµένα µε τις αλλαγές που συµβαίνουν στα κεντρικά. Το Entersoft Business Suite βασίζεται µία διαρθρωτή αρχιτεκτονική η οποία επιτρέπει την εκτέλεση οθονών ως αυτόνοµων προγραµµάτων, µειώνοντας σηµαντικά την πολυπλοκότητα εξειδικευµένων σταθµών εργασίας (π.χ. Τιµολόγηση Παραγγελιοληψία, κ.ο.κ). Αυτό αποτελεί ένα µοναδικό χαρακτηριστικό του Entersoft Business Suite ERP που επιτρέπει τον σχεδιασµό και εύκολη υλοποίηση εργασιοστραφών και εξειδικευµένων θέσεων εργασίας ενώ ταυτόχρονα µειώνεται ο χρόνος εκµάθησης της εφαρµογής από τους τελικούς χρήστες. Πρωτοποριακό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Το User-Interface (οθόνες, καρτέλες, λίστες, εκτυπώσεις) του Entersoft Business Suite ERP είναι σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα πιο σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές που αφορούν στο επιχειρηµατικό λογισµικό και εκµεταλλεύεται πλήρως τις νέες δυνατότητες που παρέχει το Microsoft.NET για την ανάπτυξη Windows εφαρµογών. Αποτέλεσµα της νέας αυτής σχεδίασης είναι η υλοποίηση ενός περιβάλλοντος εργασίας µε µεγάλο βαθµό εργονοµίας, απλότητας και ευκολίας τόσο κατά την καταχώριση δεδοµένων (data entry) όσο και κατά την ανάκλησή τους και την επεξεργασία τους. Το User-Interface έχει πολλά δυναµικά και παραµετρικά χαρακτηριστικά τα οποία διαµορφώνονται αυτόµατα ανάλογα µε τις απαιτήσεις της επιχείρησης αλλά και του κάθε σταθµού εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται ο µέγιστος βαθµός αποτελεσµατικότητας στην κάθε θέση εργασίας. Παράλληλα, το Entersoft Business Suite ERP επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται πολύπλοκα σενάρια µέσα από τις ίδιες οθόνες µε τις οποίες διαχειρίζονται τα πιο συνηθισµένα και συχνά σενάρια χωρίς όµως να αυξάνεται η πολυπλοκότητα ή να θυσιάζεται η ευχρηστία του data entry.

4 Υποστήριξη διαδικασιών και ροής εργασιών (work-flow management). Το Entersoft Business Suite ERP διαθέτει ένα υποσύστηµα οργάνωσης, τυποποίησης και αυτοµατοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών και ροής εργασιών κατάλληλα προσαρµοσµένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Με το υποσύστηµα αυτό, η επιχείρηση ορίζει τους κανόνες, τις συνθήκες που πρέπει να ισχύουν καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να συµβούν ως συνέπεια κάποιων γεγονότων που συµβαίνουν στην επιχείρηση (π.χ. work-flow παραγελλιοληψίας). Οργάνωση & ιαχείριση ψηφιακών εγγράφων. Το Entersoft Business Suite ERP ενσωµατώνει ένα πλήρες υποσύστηµα για την οργάνωση, ταξινόµηση, διαχείριση και συσχέτιση ψηφιακών εγγράφων και εικόνων. Το Entersoft Document management υποσύστηµα επιτρέπει τον συνδυασµό και την συσχέτιση εγγράφων και εικόνων µε πρωτογενή δεδοµένα του ERP συστήµατος (π.χ. συµβάσεις πελατών προµηθευτών, καρτέλες ειδών, αξιογράφων, παρ/κά, παραγγελίες κ.ο.κ). Με αυτόν τον τρόπο αφενός γίνεται προσιτή και άµεσα εκµεταλλεύσιµη η τεχνολογία document management, αφετέρου το πληροφοριακό σύστηµα ERP εξελλίσσεται στο κεντρικό σηµείο συγκέντρωσης, αναφοράς και άντλησης πληροφόρησης µέσα στην επιχείρηση. Το Entersoft Document management υποσύστηµα βασίζεται πάνω στις τεχνολογίες document management της Microsoft (SQL Server, Indexing Services Και Share Portal Services) αποκρύπτοντας την πολύπλοκότητα τους και ενσωµατώνοντας τη λειτουργικότητά τους µέσα στο οµοιόµορφο περιβάλλον εργασίας του Entersoft Business Suite. ιαλειτουργικότητα και διασυνεργασία. Το Entersoft Business Suite ERP παρέχει µία ευρεία γκάµα από δυνατότητες και λύσεις για τη διεπικοινωνία του ERP µε άλλες εφαρµογές οι οποίες ξεφεύγουν κατά πολύ από τα έως τώρα γνωστά σενάρια import και export. Μέσω των XML documents αλλά και µέσω των XML WEB Services επιτρέπεται η on-line αποστολή και λήψη µηνυµάτων, παρ/κών και άλλων πληροφοριών µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα αλλά και η διεκπεραίωση διεταιρικών διαδικασιών. Το Entersoft Business Suite συνεργάζεται πλήρως και εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες του Microsoft Office έτσι ώστε να παρέχει εύχρηστες και αποτελεσµατικές δυνατότητες και λύσεις στους χρήστες. Αναβαθµισµένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και υλοποίησης. Το Entersoft Business Suite λόγω της ικανότητάς του να µπορεί να λειτουργήσει µε χαµηλού band-with γραµµές επικοινωνίας και µάλιστα χωρίς την ύπαρξη εσωτερικού δικτύου δίνει τη δυνατότητα στην Entersoft και στους εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες της να παρέχουν τηλευποστήριξη on-site εφόσον ο πελάτης το επιθυµεί αυξάνοντας έτσι σηµαντικά το χρόνο απόκρισης στις ανάγκες της επιχείρησης ενώ παράλληλα το κόστος διατηρείται χαµηλό. Υλοποίηση Το Entersoft Business Suite σχεδιάστηκε από την αρχή µε άξονα τα χαρακτηριστικά της πλατφόρµας.νετ προκειµένου να εκµεταλλευτεί στο έπακρο τα πλεονεκτήµατα του.νετ προς άµεσο όφελος του τελικού πελάτη επιχείρησης. Η αρχιτεκτονική του EBS βασίζεται πλήρως στην κατανεµηµένη αρχιτεκτονική υπηρεσιών Services Oriented Architecture της Microsoft και διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα: Smart Client User Interface Application Services Server Database Server Το smart client User Interface του Entersoft Business Suite βασίζεται πάνω στη νέα πρόταση της Microsoft για την υλοποίηση λειτουργικών, εύχρηστων και ευέλικτων οθονών, την τεχνολογία Windows Forms. O Application Server (Εξυπηρετητής της Εφαρµογής) ενσωµατώνει τις πιο state-of-the-art τεχνολογίες και προϊόντα έτσι ώστε να µπορεί αφενός να εξυπηρετήσει έναν µεγάλο αριθµό από clients (σταθµών εργασίας) αφετέρου να παρέχει την ασφάλεια και την αξιοπιστία στη διαχείριση και τη διεκπεραίωση των ενεργειών. Ταυτόχρονα, εκµεταλλευόµενοι πλήρως τις δυνατότητες που παρέχει το Microsoft.NET ο Application Server παρέχει µία ευρεία γκάµα από λύσεις στη διασύνδεση των αποµακρυσµένων σταθµών εργασίας βασισµένες πάνω σε χαµηλής χωρητικότητας (low band-width) δικτυακές τοπολογίες (PSTN, ISDN, DSL, VPN connections) ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης. Για τις ανάγκες της αποθήκευσης των δεδοµένων το Entersoft Business Suite ERP βασίζεται πλήρως στον Microsoft SQL Server Η διαχείριση της επικοινωνίας του Εξυπηρετητή της εφαρµογής µε τη Βάση εδοµένων γίνεται µέσω της τεχνολογίας COM+ της Microsoft εξασφαλίζοντας το µέγιστο στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία των δεδοµένων ενώ ταυτόχρονα παρέχονται πολλές δυνατότητες για επεκτασιµότητα, ανάλογα µε τις ανάγκες και το φορτίο σε transactions της επιχείρησης.

5 Τεχνολογίες Προϊόντα Το Entersoft Business Suite ERP βασίζεται πάνω στην τεχνολογία.νετ της Microsoft και χρησιµοποιεί τα πιο εξελιγµένα προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών ενός ευρέως πληροφοριακού συστήµατος που αποτελεί το θεµέλιο λίθο της επιχείρησης. Συγκεκριµένα το Entersoft Business Suite βασίζεται και εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες των: Microsoft SQL Server 2000 για την κάλυψη των αναγκών αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάκλησης δεδοµένων και εγγράφων Microsoft Windows 2003 Server Microsoft Exchange Server 2003 για τη διαχείριση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών ( ιαχείριση Calendar, Activity Tasks, Μαζικές αποστολές αλληλογραφίας, FAX, κ.ο.κ) Microsoft Office 2003 (Πλήρης και αµφίδροµη επικοινωνία µε το Microsoft Excel 2003) XML WEB Services και WEB Services Security Enhancements Internet Information Server (IIS 6.0) Microsoft Share Portal Services XML Documents για την τυποποίηση των επιχειρησιακών εγγράφων και για την διεπικοινωνία µε τα πληροφοριακά συστήµατα άλλων επιχειρήσεων οργανισµών (XML document data interchange).net Remoting Ενδεικτικό Πελατολόγιο PIZZA FUN

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Product version: 2.0

Product version: 2.0 Product version: 2.0 SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2724433, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. SMARTPHONES...4

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER

Περιεχόμενα. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IBCALLCENTER Περιεχόμενα Μεθοδολογία Υλοποίησης... 3 Φάση 1: Ανάλυση Απαιτήσεων... 4 Φάση 2: Σχεδιασμός της Εφαρμογής (Εμφάνιση, Λειτουργικότητα, Περιεχόμενο)... 6 Φάση 3: Τεχνικός Σχεδιασμός... 7 Φάση 4: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση: 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο. Η Megasoft ουδεμία ευθύνη φέρει για εφαρμογές που δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. Οι τιμές που ακολουθούν μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Το ξενοδοχειακό λογισμικό μεταλλάσσεται συνεχώς και οι εξελίξεις στο σχεδιασμό και

Το ξενοδοχειακό λογισμικό μεταλλάσσεται συνεχώς και οι εξελίξεις στο σχεδιασμό και EΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ρεπορτάζ: Στέφανος Γκίκας Επιμέλεια: Εύα Καραμπάτσου Ξενοδοχειακό λογισμικό ΤΑ ΠΑΝΤΑ ON LINE! Οι σημαντικότερες εφαρμογές μηχανογράφησης ξενοδοχειακών μονάδων, ταξιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition

ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition ορυφορικό σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων 2013 Edition «Περιεχόµενα www.mobilefleet.gr «03 Εισαγωγή Γιατί Mobile Fleet 04 Oφέλη Επένδυση στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 05 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα η εκπαίδευση έχει τη μηχανογράφηση που της αξίζει!

Τώρα η εκπαίδευση έχει τη μηχανογράφηση που της αξίζει! Τώρα η εκπαίδευση έχει τη μηχανογράφηση που της αξίζει! Βασισμένο στο Soft1ERP Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για εκπαιδευτικούς οργανισμούς www.rdc.gr Έχετε κάθε λόγο να είστε χαρούμενοι! Ένα ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος

ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος ιπλωµατική Εργασία: Πληροφοριακά συστήµατα στη ιοίκηση Τουρ. Επιχειρήσεων Φοιτητής : Σκούλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής : Αντωνιάδης Νικόλαος Περίληψη Οι νέες τεχνολογίες της Πληροφορικής, του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα