το πρώτο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PROT@ERP.net το πρώτο"

Transcript

1 το πρώτο HOSPITALITY ERP τεχνολογίας Microsoft.ΝΕΤ H πλήρης εκµετάλλευση της τεχνολογίας του internet και των αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας, είναι πλέον διαθέσιµη για χρήση στα Ξενοδοχεία, για την οργάνωση των Αποθηκών και των Λογιστηρίων τους µε ότι τελειότερο έχει να επιδείξει σήµερα η Τεχνολογία.NET Τι σηµαίνει ERP για το Ξενοδοχείο? Η εφαρµογή αποτελεί την πρόταση της ΗΙΤ κα της Entersoft για την υλοποίηση του συνολικού έργου των Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων όλων των Ξενοδοχειακών Μονάδων και Αλυσίδων για το BACK OFFICE και στηρίζεται αποκλειστικά στην τεχνολογία της Microsoft.Net. Bλέποντας την επιχειρηµατική ανάγκη και εξέλιξη του ξενοδοχειακού κλάδου για αποµακρυσµένες εργασίες δηµιούργησαν το πρωτο HOSPITALITY ERP. Μερικά από τα πλεονεκτήµατα που καλύπτονται πλήρως από ένα Hospitality ERP : Φιλικότητα και ευχρηστία σε ένα πλήρες παραθυρικό περιβάλλον. Προηγµένη δυνατότητα συντονισµού που φτάνει µέχρι την ON LINE ενηµέρωση µεταξύ των υποσυστηµάτων της κάθε ξενοδοχειακής µονάδας.έχουµε την δυνατότητα να ενηµερώνεται On-Line το Back-Office από το σύστηµα Front Office ή P.O.S χωρίς γέφυρες µε αποτέλεσµα την οριστική αποφυγή λαθών. Βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων µετατρέποντας τα στατικά λογιστικά δεδοµένα σε δυναµικές εκφράσεις της εικόνας κάθε ξενοδοχειακής µονάδας Αυτοµατοποίηση των διαδικασιών και λειτουργιών µέσω του πληροφοριακού συστήµατος. Ταχεία εκµάθηση και εκµετάλλευση του πληροφοριακού συστήµατος από τους τελικούς χρήστες. Άµεση απόκριση, ταχεία υλοποίηση και υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη. ιαχείριση πολύπλοκων σεναρίων και µοντέλων οργάνωσης, αποµακρυσµένα σηµεία παρουσίας, αποµακρυσµένη πρόσβαση από χρήστες µε την χρήση του INTERNET και του DSL σε σύγχρονα δίκτυα..απόλυτη ασφάλεια δεδοµένων χρησιµοποιώντας και την τεχνολογία της Microsoft.ΝΕΤ Σταθερότητα της εφαρµογής εν υπάρχουν πια αρχειακά προβλήµατα µε αποτέλεσµα να µην χάνονται δεδοµένα αλλά και πολλές ωφέλιµες ώρες µε τις αναδιοργανώσεις των αρχείων κάθε φορά που προέκυπτε κάποιο αρχειακό πρόβληµα. On-line Επικοινωνία µε όλες τις εφαρµογές της Microsoft όπως είναι το WORD και το EXCEL... Τα παραπάνω χαρακτηριστικά επιτρέπουν στην ΗΙΤ να πιστεύει ότι το προτεινόµενο σύστηµα είναι απόλυτα προσαρµοσµένο στις ανάγκες του ξενοδοχειακού κλάδου και µπορεί να προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη των εργασιών του επιχειρησιακού της µοντέλου έτσι ώστε να υποστηρίξει και διευκολύνει στην βέλτιστη εκπλήρωση των στόχων του.

2 Τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα του Hospitality ERP Hospitality ERP για µεγάλες, µεσαίες και µικρές ξενοδοχειακές µονάδες βασισµένο εξ ολοκλήρου στην τεχνολογία Microsoft.NET To Hospitality ERP αποτελεί το πιο πρωτοποριακό Τεχνολογικά προϊόν που βασίζεται εξ ολοκλήρου στην τεχνολογία.net Ταυτόχρονα το Hospitality ERP εκµεταλλευόµενο στο έπακρο την νέα τεχνολογία.νετ δίνει λύσεις στα προβλήµατα που είχαν οι ξενοδοχειακές µονάδες µε την χρήση προϊόντων λογισµικού παλαιότερης τεχνολογίας συµβάλλοντας στη σηµαντική µείωση του κόστους κτήσης και συντήρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα του Hospitality ERP. Υψηλού επιπέδου πληροφόρηση. Ένα από τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα του Hospitality ERP είναι οι δυνατότητες που παρέχει για ουσιαστική πλούσια και πολυδιάστατη ενηµέρωση µέσω πολλαπλών µορφών εκτυπώσεων και αναφορών. Οι εκτυπώσεις είναι δυναµικές και δίνουν στον χρήστη την δυνατότητα να αλλάξει πολύ εύκολα τον ορισµό τον τρόπο παρουσίασης τους και την οµαδοποίηση των αποτελεσµάτων χωρίς την ανάγκη κατασκευής νέων εκτυπώσεων σε τρίτα συστήµατα. Business Intelligence Toolkit.Αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύστηµα διοικητικής πληροφόρησης που επιτρέπει την άντληση πληροφοριών µέσα από διαστάσεις κάθε ξενοδοχειακής µονάδας έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αιτιολόγησης και κατανόησης των αποτελεσµάτων ξεκινώντας από µία συνοπτική εικόνα και σταδιακά εκβαθύνοντας στα δεδοµένα. Πρωτοποριακό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας. Το User Interfaces του Hospitality ERP είναι σχεδιασµένο σύµφωνα µε τα πιο σύγχρονα πρότυπα και προδιαγραφές που αφορούν στο επιχειρηµατικό λογισµικό και εκµεταλλεύεται πλήρως τις νέες δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία.νετ. Οργάνωση & ιαχείριση ψηφιακών εγγράφων. Το Hospitality ERP ενσωµατώνει ένα πλήρες υποσύστηµα για την οργάνωση,ταξινόµηση διαχείριση και συσχέτιση ψηφιακών εγγράφων και εικόνων. ιαλειτουργικότητα και διασυνεργασία. Το Hospitality ERP παρέχει την δυνατότητα για διεπικοινωνία του Hospitality ERP µε άλλες εφαρµογές µέσω του XML documents αλλά και των XML WEB Services επιτρέποντας την on-line ενηµέρωση. Άµεση απόκριση και ταχεία υλοποίηση. Με το µηχανισµό που διαθέτει το Hospitality ERP το λογισµικό ενηµερώνεται και εγκαθιστάτε αυτόµατα µέσω internet µε τις νέες εκδόσεις αλλά και µε πιθανά νέα modules που θα έχει προµηθευτεί κάθε ξενοδοχειακή µονάδα. Έτσι µε αυτό τον µηχανισµό µειώνεται σηµαντικά το κόστος συντήρησης και κτήσης. Ιδιαίτερα χαµηλές απαιτήσεις σε τηλεπικοινωνιακή υποδοµή.( bandwidth και οργάνωση δικτύου).η διασύνδεση ενός αποµακρυσµένου Hospitality ERP σταθµού εργασίας µε τα κεντρικά µπορεί να γίνει µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε τις ανάγκες και της ιδιαιτερότητες της ξενοδοχειακής µονάδας. Από απλή on-demand internet σύνδεση έως λύσεις µέσω VPN και WAN.

3 Γενική Αναλυτική Λογιστική Λογιστικό Σχέδιο Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής Πάγια Έτοιµο Λογιστικό Σχέδιο µέχρι τους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. Υποστήριξη διαφορετικού βασικού νοµίσµατος ανά Οικονοµική Χρήση. υνατότητα ανάπτυξης άπειρων βαθµίδων στο λογιστικό σχέδιο µε διαφορετικό βαθµό ανάλυσης ανά οµάδα. Υποστήριξη ιεραρχικής δοµής Λογιστικού Σχεδίου µε βαθµίδες Πολλαπλοί κωδικοί λογαριασµού για χρήση π.χ. στο σύστηµα του Προϋπολογισµού, σε οµαδοποιήσεις, σε αντιστοίχιση µε παλιό σύστηµα µηχανογράφησης. Καταχώριση λογαριασµού µε αυτόµατη πρόταση του τµήµατος του κωδικού που προκύπτει από τους ανωτεροβάθµιους. Αυτόµατη αρίθµηση του τελευταίου τµήµατος κωδικών, αν το ζητήσει ο χειριστής (π.χ. για λογαριασµούς πελατών και προµηθευτών). Μέγιστο ποσό εγγραφής λογαριασµού και άνω και κάτω όριο υπολοίπου µε δυνατότητα απαγορευτικού ελέγχου ή προειδοποίησης σε επίπεδο εγγραφών. Ο περιορισµός ισχύει ακόµη κι αν η εγγραφή γίνεται σε κατωτεροβάθµιο. Αυτόµατη αντιγραφή των στοιχείων ιεύθυνσης στους λογαριασµούς Πελατών / Προµηθευτών από την Εµπορική ιαχείριση. Αυτόµατη κλήση των στοιχείων ιεύθυνσης στους λογαριασµούς Πελατών / Προµηθευτών. Συγκεντρωτική εικόνα των συνόλων του λογαριασµού από κινήσεις για απογραφή, τρέχουσα και επόµενη χρήση, λαµβανοµένων ή όχι υπόψη των προβλέψεων. Εικόνα 12µήνου για εγγραφές κανονικές, δοκιµαστικές & προβλέψεων για τρέχουσα, προηγούµενη, επόµενη χρήση Αναλυτικό Καθολικό στην οθόνη κάθε λογαριασµού και ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά πλήρη διαχείριση και έλεγχο των κινήσεων, µε προοδευτικό υπόλοιπο ακριβώς όπως το επίσηµο καθολικό του, πρόσβαση στη συνολική λογιστική εγγραφή (Μόνο στο καθολικό) πρόσβαση στο πρωτογενές παραστατικό που προκάλεσε την εγγραφή σε κατάσταση πλήρους διαχείρισης (Μόνο στο καθολικό). οµαδοποίηση κατά υποκατάστηµα, κατά έργο ή κάποια άλλη διάσταση που ενδιαφέρει, περιορισµός ηµ/νιακού διαστήµατος που προτείνεται να συµπεριλάβει ή όχι προσωρινές, δοκιµαστικές εγγραφές Η ταξινόµηση που χρησιµοποιείται αλλάζει δυναµικά πάνω στην οθόνη, δίνοντας κατάλληλα αποτελέσµατα οµάδων Γραφική απεικόνιση αποτελεσµάτων. Καρτέλα Παγίου µε πληροφοριακά στοιχεία για το είδος του παγίου, τη θέση του, το τµήµα, την υπηρεσία, την κατάστασή του, σχόλια και χαρακτηρισµοί που διευκολύνουν την οµαδοποίησή του σε καταστάσεις και αναφορές, προβολές, προγραµµατισµό εργασιών, υπολογισµούς κ.λ.π. Αναλυτικά στοιχεία κτήσης, σύνδεση µε το συγκεκριµένο προµηθευτή και παραστατικό κτήσης. Στοιχεία πώλησης ή αντικατάστασης του παγίου. Παρακολούθηση κινήσεων µεταβολών παγίου (έκπτωση, επιστροφή, πώληση, αγορά, αναπροσαρµογή, παραλαβή αγορών, τιµολόγηση αγορών, παγιοποίηση, επιστροφή αγορών, πιστωτικό αγορών, αποστολή πώλησης, τιµολόγηση πωλήσεων, εµπορευµατοποίηση, επιστροφή πώλησης, πιστωτικό πώλησης, πιστωτικό πώλησης δελτίο επιστροφής, αποστολή, παραλαβή) Πλήρης διαχείριση και παρακολούθηση αναπροσαρµογών, προσθηκών και επεκτάσεων παγίων. Κατηγοριοποίηση παγίων (π.χ. direct, indirect κ.λ.π) και χρήση της κατηγορίας για την διαφοροποίηση του τρόπου απόσβεσής τους. Παραµετρικά οριζόµενες µέθοδοι αποσβέσεων ανά πάγιο (κανόνες αποσβέσεων). Αυτόµατος υπολογισµός αποσβέσεων, αναπόσβεστης αξίας. Απόσβεση προσθηκών ανεξάρτητα από την απόσβεση του παγίου στοιχείου στο οποίο προστίθεται Απόσβεση επεκτάσεων είτε βάσει της ωφέλιµης ζωής τους, είτε βάσει της ωφέλιµης ζωής του παγίου (ανάλογα µε το ποια είναι η µικρότερη) ιαδικασία µαζικής αυτόµατης αναπροσαρµογής αξιών µε αυτόµατη ενηµέρωση της Λογιστικής. Εκτυπώσεις ελέγχου αποσβέσεων για οποιοδήποτε διάστηµα. Αυτόµατη ενηµέρωση Λογιστικής µε άρθρα αγορών, πωλήσεων, αποσβέσεων.

4 Αποθήκες F&B ιαχείριση Αποθεµάτων Η εφαρµογή διαθέτει γενικό κατάλογο ΕΙ ΩΝ όπου µπορούν να εισαχθούν τεχνικά χαρακτηριστικά αναλόγως της κατηγορίας του (δηλαδή, τα χαρακτηριστικά δεν είναι ενιαία για όλα τα είδη, αλλά εκείνα που χρειάζονται, στα είδη που χρειάζονται), φωτογραφία, σχόλια και διάφορες πληροφορίες. Ο σκοπός είναι να τηρηθούν ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, όλα τα ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ είδη, όλα τα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ είδη Είδη που χρησιµεύουν στην αναγνώριση των υπαρχόντων κωδικών Είδη που αντιστοιχούν σε µελλοντικά σχεδιαζόµενες προµήθειες. Τα είδη καταλόγου είναι προσβάσιµα και ορατά από όλες τις εταιρείες της βάσης δεδοµένων Για κάθε είδος καταλόγου ορίζεται ένα σύνολο ΣΧΕΣΕΩΝ του µε άλλα είδη, µε τρόπο παραµετρικό. Ετσι, µπορεί κανείς να ορίσει : Ισοδύναµα είδη Κάποιο είδος έχει συγκεκριµένα «παρελκόµενα» Κάποιο είδος «ταιριάζει» µε κάποιο άλλο Κάποιο είδος «Περιέχει» άλλα «είναι ανταλλακτικό» κάποιου άλλου κ.ο.κ. Το αποτέλεσµα είναι ότι η παραπάνω πληροφορία αυτή να είναι απολύτως και αυτόµατα εκµεταλλεύσιµη στην εφαρµογή (π.χ. στην τιµολόγηση ή στην παραγγελιοληψία) Κάθε είδος της αποθήκης (µερίδα-κωδικός στο υποσύστηµα της αποθήκης) µπορεί να αντιστοιχιστεί µε ένα είδος καταλόγου, κληρονοµώντας ολόκληρη την πληροφοριακή βάση που έχει καταχωριστεί για εκείνο. Η πληροφόρηση αυτή είναι άµεσα διαθέσιµη από την οθόνη του είδους και από το σύστηµα των παραστατικών. Γενικά Στοιχεία Είδους Αναζήτηση και επεξεργασία ειδών βάσει οποιουδήποτε πεδίου ή συνδυασµού πεδίων. Ιεραρχικές κατηγοριοποιήσεις ειδών µε έτοιµη χρήση τους στις απεικονίσεις οικονοµικών στοιχείων Πλήρης περιγραφή, σχόλια, ποιοτικές προδιαγραφές, οµαδοποιητικά στοιχεία και δυνατότητες κατηγοριοποίησης µε ιεραρχική δοµή για τη σωστή συγκέντρωση και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων ειδών κατά οµάδες-υποοµάδες κ.ο.κ. Φωτογραφία Είδους Ιδιότητες, τεχνικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες µέσω του σχετικού είδους καταλόγου Στοιχεία προέλευσης, κατασκευαστή και κύριου προµηθευτή. ιαχείριση αποθέµατος ασφαλείας, ορίων αναπαραγγελίας, Κατάσταση αναπαραγγελίας κατά προµηθευτή βάσει ελλείψεων. Τήρηση υπολοίπου σε τέσσερις µονάδες µέτρησης (Κανονική,Ενναλακτική, Ογκος,Βάρος) Αποτίµηση Αποτίµηση µε όλες τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους, µε δυνατότητα διαφοροποίησης της µεθόδου ανά κατηγορία ειδών (Μέση Τιµή, Μέση Προοδευτική Τιµή, Τελευταία Τιµή, Πρότυπη Τιµή, FiFo, LiFo). H αποτίµηση λαµβάνει υπόψη την τρέχουσα τιµή ρευστοποίησης και υπολογίζεται είτε συνολικά για το είδος είτε για ένα σύνολο ειδών µε κοινό «λογιστικό» κωδικό είτε εξειδικευµένα κατά υποκατάστηµα ή αποθηκευτικό χώρο. Στοιχεία ιακίνησης ιαχείριση πολλαπλών µονάδων µέτρησης (µε δεσµευτική ή ελεύθερη σχέση µεταξύ τους) που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το είδος του παραστατικού ή τον αγοραστή είτε λειτουργούν ως συσκευασίες ελεύθερα επιλεγόµενες την ώρα της συναλλαγής. Ειδική παρακολούθηση βάρος και όγκου ξεχωριστά από την εφαρµογή για να υπολογίζονται αυτόµατα και να τυπώνονται, να αθροίζονται ή να αποτελέσουν κριτήριο εφαρµογής ειδικών επιβαρύνσεων κλπ. Warehouse Management ( ιαχείριση αποθηκών F&B) Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι (φυσικές αποθήκες) µε τήρηση πληροφοριακών και οικονοµικών στοιχείων και δυνατότητα απαγόρευσης διακίνησης συγκεκριµένων ειδών σε κάποιους από αυτούς. Ανάλυση εισαγωγών, εξαγωγών και υπολοίπων κατά αποθήκη και κατά περίοδο (µήνα). Ανάλυση ποσοτήτων και αξιών κατ είδος εγγραφής (αγορές,, διορθωτικές, διακινήσεις, αποστολές ή παραλαβές χωρίς τιµολόγιο κλπ.) Τήρηση εκκρεµοτήτων παραγγελιών κατά αποθήκη (αναµενόµενα από προµηθευτές, δεσµευµένα, παραγγελθέντα σε Προµηθευτές). Ενδοδιακινήσεις µεταξύ αποθηκών µε εσωτερικά σηµειώµατα ή θεωρηµένα δελτία ποσοτικής διακίνησης ακόµη και την ώρα της τιµολόγησης. Άµεση εικόνα στην οθόνη της αναλυτικής ηµερολογιακής καρτέλας αποθηκευτικού χώρου µε πρόσβαση στα αντίστοιχα παραστατικά. Άµεση εικόνα της κατανοµής διαθέσιµου αποθέµατος είδους κατά θέση στην αποθήκη. ιαδικασίες Φυσικής Απογραφής κατά αποθηκευτικό χώρο και αυτόµατη ενηµέρωση των ποσοτικών διαφορών (ελλειµµάτωνπλεονασµάτων). Καθορισµός ιεραρχικά δοµηµένων θέσεων αποθήκευσης κατά αποθηκευτικό χώρο. Η φυσική απογραφή γίνεται κατά θέση αποθήκευσης. Συνταγές, ιαχείριση συντιθέµενων και παραγόµενων ειδών µε βασική και πολλαπλές εναλλακτικές συνταγές / τεχνικές προδιαγραφές. Οι συνταγές είναι πολλών επιπέδων και χρησιµοποιούνται στα παραστατικά αποθήκης που απεικονίζουν οποιαδήποτε (θετική ή αντίστροφη) πράξη σύνθεσης. ιαχείριση ειδών σετ µε συνταγές που καθορίζουν κατά προτεραιότητα την τιµή και την έκπτωση (µε επιµερισµό στα συνθετικά) είτε σετ των οποίων η τιµή διαµορφώνεται από τα συνθετικά. ιαχείριση βοηθητικών συνταγών ειδών που λειτουργούν ως «πολυεντολές» (χωρίς ανάγκη ξεχωριστού κωδικού είδους για την κλήση και χρήση τους στην τιµολόγηση)

5 Τεχνολογία του Hospitality ERP Windows & WEB Presentation επίπεδο Η αρχιτεκτονική αυτή προάγει την πλήρη ανεξαρτησία του User Interface των εφαρµογών από το υπόλοιπο σύστηµα, παρέχοντας την σηµαντική ευελιξία για την υλοποίηση του καταλληλότερου κατά περίσταση User Interface για την επικοινωνία µε τον χρήστη (ή και µε άλλα συστήµατα). Ευχρηστία και Λειτουργικότητα στο User Interface Υψηλού επιπέδου και παραµετρικές δυνατότητες αναζήτησης Context-Sensitive Navigation Menu Customization & Επεκτασιµότητα Οριοθετηµένα interfaces διεπικοινωνίας µε άλλα συστήµατα (COM+) Plug-in νέων Modules components χωρίς την αλλοίωση της υπάρχουσας εγκατάστασης Αυτόµατες αναβαθµίσεις της εφαρµογής µέσω internet Υπηρεσίες υποστήριξης ON-LINE Υποσύστηµα Χρηστών ικαιωµάτων χρήσης στις λειτουργίες του συστήµατος και αποθήκευση σε User Profiles που είναι διαθέσιµα από οποιαδήποτε µηχάνηµα ο χρήστης κάνει login. Multi-Currency Multi-Company Multi-lingual

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση: 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο. Η Megasoft ουδεμία ευθύνη φέρει για εφαρμογές που δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. Οι τιμές που ακολουθούν μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία More than business software Μειώστε χρόνο και κόστος Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία More than business software Μειώστε χρόνο και κόστος Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr

ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr 1 Περιεχόμενα ΑΡΧΙΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2-3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ MULTI USER 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ORIAN-ERP FREIGHT & LOGISTΙCS

ORIAN-ERP FREIGHT & LOGISTΙCS ORIAN-ERP FREIGHT & LOGISTΙCS Αξιοποιήστε την πληροφορική και απογειώστε την επιχείρηση σας Το Orian-Erp Freight & Logistics απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση Διεθνών Μεταφορών, Αποθηκεύσεων και Διανομών

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα