ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»"

Transcript

1 Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει τον τίτλο «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ (Νέα ΜΕΡΑ)». Ο τίτλος στα Αγγλικά είναι «NEW REFORM RADICAL RECONSTRUCTION (New RERR)». 2. Η οργάνωση, λειτουργία και δράση του Κόμματος εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος της Ελλάδας. 3. Έδρα του κόμματος είναι η Αθήνα (Λέκκα 3-5). 4. Το κόμμα έχει σφραγίδα, στην οποία απεικονίζεται το έμβλημα και αναγράφεται η επωνυμία του. Άρθρο 2 - Έμβλημα 1. Το έμβλημα του Κόμματος αποτελείται από τις λέξεις «Νέα ΜΕΡΑ» γραμμένες με μπλε στοιχεία (εκτός από το γράμμα Ρ, το οποίο είναι γραμμένο με κόκκινο στοιχείο), ενώ άνωθεν των στοιχείων Ρ και Α υπάρχει παράσταση πέντε δεξιόστροφων ακτίνων με τα χρώματα κόκκινο (η κατακόρυφη) και στην συνέχεια (δεξιόστροφα) γαλάζιο, πράσινο, κίτρινο και πορτοκαλί, που σχηματίζουν νοητό ήλιο, ως εξής:

2 Σελίδα2 2. Το έμβλημα του Κόμματος στην αγγλική γλώσσα αποτελείται από τις λέξεις «New RERR» γραμμένες με μπλε στοιχεία (εκτός από το δεύτερο γράμμα R, το οποίο είναι γραμμένο με κόκκινο στοιχείο), ενώ η προαναφερομένη παράσταση των πέντε δεξιόστροφων ακτίνων βρίσκεται άνωθεν του δεύτερου και τρίτου γράμματος R, ως εξής: Άρθρο 3 Παρουσία στο Διαδίκτυο Η επίσημη ιστοσελίδα του Κόμματος βρίσκεται στην διεύθυνση η οποία αποτελεί ιδιοκτησία του, ενώ ιδιοκτησία του αποτελούν και οι διευθύνσεις και Άρθρο 4 Αρχές 1. Το Όραμα της Νέας Μεταρρυθμιστικής Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης είναι η ευημερία των Ελλήνων με εθνική αξιοπρέπεια. Με γνώμονα τη συνέχεια του Ελληνισμού δημιουργούμε εθνικό στοχοθετικό πλαίσιο στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο άνθρωπος. Οικοδομούμε το μέλλον της πατρίδας και διασφαλίζουμε το αύριο των παιδιών μας. 2. Οι Αξίες και οι Αρχές Ανάγουμε σε αρχές και αξίες του κόμματός μας: το ΣΕΒΑΣΜΟ στην ιστορία του Ελληνισμού την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στις ικανότητες των Ελλήνων την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στη λήψη των αποφάσεων την ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ στην εφαρμογή τους την ΕΥΕΛΙΞΙΑ στην επίλυση των προβλημάτων τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ιδεών και θέσεων

3 Σελίδα3 την ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ την ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ στο Νόμο την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ των εξουσιών τη ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ των πεπραγμένων της Διοίκησης 3. Ο Σκοπός της Νέας Μεταρρυθιστικής Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης είναι η ανάληψη της ευθύνης διακυβέρνησης της χώρας. Δεν έχουμε την πρόθεση να αποτελέσουμε προσωρινή ή μεταβατική, διαδικαστική ή ρυθμιστική συνιστώσα άλλου κόμματος. Διεκδικούμε την εφαρμογή των ιδεολογικών και προγραμματικών θέσεων του κόμματός μας. Καλούμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε συστράτευση για την Εθνική Συμμαχία που έχει ανάγκη ο τόπος. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΜΕΛΗ Άρθρο 5 Ορισμός 1. Μέλη του Κόμματος είναι Έλληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά τους και αποδέχονται τις Αρχές του Κόμματος, όπως αυτές εκφράζονται από την Ιδρυτική Διακήρυξη, το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Άρθρο 6 Εγγραφή 1. Τα μέλη εγγράφονται με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην οικεία Γραμματεία Περιφερειακής Ενότητας και την οποία προσυπογράφουν δύο μέλη του Κόμματος. 2. Τα στοιχεία των μελών καταγράφονται στο Μητρώο Μελών της οικείας Γραμματείας Περιφερειακής Ενότητας και στο Κεντρικό Μητρώο του Κόμματος, το οποίο τηρείται με ευθύνη του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και χρησιμοποιείται σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. 3. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την έγκριση της αίτησης από την αρμόδια Γραμματεία κατόπιν εισήγησης της οικείας Γραμματείας Περιφερειακής Ενότητας και την εγγραφή στο Κεντρικό Μητρώο.

4 Σελίδα4 4. Στην περίπτωση, που δεν έχει συσταθεί ακόμα Γραμματεία Περιφερειακής Ενότητας, η εγγραφή του μέλους γίνεται στο Μητρώο Μελών όμορης Γραμματείας Περιφερειακής Ενότητας, μετά από απόφαση της αρμόδιας Γραμματείας. 5. Η έγκριση των αιτήσεων στην περίπτωση ομαδικής προσχώρησης στελεχών ή/και μελών άλλων κομμάτων γίνεται από την Πολιτική Γραμματεία. Άρθρο 7 Δικαιώματα και υποχρεώσεις 1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες του Κόμματος, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλες τις θέσεις ευθύνης των Οργάνων και να ελέγχουν την εφαρμογή των αποφάσεων. 2. Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, υποβάλλουν προτάσεις και έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για την οργάνωση, λειτουργία και οικονομική διαχείριση του Κόμματος 3. Τα μέλη καταβάλλουν κάθε έτος την συνδρομή, που καθορίζεται με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας. Συνέπεια της μη καταβολής της συνδρομής είναι η απώλεια του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται και να συμμετέχουν στην Διαρκή Συνέλευση των Μελών. 4. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με την Ιδρυτική Διακήρυξη, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Οργάνων, και να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά αντίθετη στις Αρχές και τις Αξίες. Άρθρο 8 - Αποχώρηση 1. Το μέλος, που επιθυμεί να αποχωρήσει, δηλώνει την επιθυμία του με απλή δήλωση προς τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή την οικεία Γραμματεία Περιφερειακής Ενότητας, η οποία ενημερώνει αμέσως τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για να προβεί στην διαγραφή του μέλους από το Κεντρικό Μητρώο. 2. Το μέλος μπορεί να διαγραφεί από το Κόμμα με απόφαση του Συμβουλίου Δεοντολογίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Δεοντολογίας.

5 Σελίδα5 3. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη έκπτωση από κάθε θέση ευθύνης στα Όργανα του Κόμματος. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 9 - Όργανα Τα Όργανα του Κόμματος είναι: - Η Διαρκής Συνέλευση των Μελών - Το Συνέδριο - Ο Πρόεδρος - Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή - Η Πολιτική Γραμματεία - Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής - Η Κοινοβουλευτική Ομάδα - Το Συμβούλιο Δεοντολογίας - Οι Γραμματείες και οι Τομείς Πολιτικής Ευθύνης - Η Ολομέλεια των Περιφερειακών Συμβουλίων Άρθρο 10 Διαρκής Συνέλευση των Μελών 1. Η Διαρκής Συνέλευση των μελών αποτελείται από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη και θεωρείται ότι βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας σε διαδικτυακό χώρο του Κόμματος. 2. Τα μέλη μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες τίθενται αυτομάτως σε διαβούλευση σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της Διαρκούς Συνέλευσης. 3. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης διαβιβάζεται στην Πολιτική Γραμματεία για συζήτηση. Άρθρο 11 - Συνέδριο 1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του Κόμματος. Καθορίζει τις ιδεολογικές αρχές και την εν γένει πολιτική του Κόμματος, ελέγχει τα πολιτικά όργανα, εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τα μέλη της

6 Σελίδα6 Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, εγκρίνει τον απολογισμό του Προέδρου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και αναθεωρεί το Καταστατικό. 2. Το Συνέδριο συγκαλείται κάθε τρία χρόνια με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, κατόπιν εισήγησης της Πολιτικής Γραμματείας, και εκτάκτως μετά από απόφαση των δύο τρίτων των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή μετά από αίτηση, που υπογράφει η απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακώς ενήμερων μελών του Κόμματος. Το Συνέδριο συνεδριάζει εντός δύο μηνών από την σχετική απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. 3. Μέλη του Συνεδρίου είναι: α. Ο Πρόεδρος β. Οι διατελέσαντες Πρόεδροι γ. Οι 576 εκπρόσωποι των Περιφερειακών Ενοτήτων, που εκλέγονται από τις Γραμματείες Περιφερειακής Ενότητας και αντιστοιχούν στον διπλάσιο αριθμό των βουλευτικών εδρών της κάθε Περιφερειακής Ενότητας. δ. Τα μέλη της ΚΟ ε. Τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στ. Οι Περιφερειάρχες, που έχουν την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος. ζ. Οι Δήμαρχοι, που έχουν την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος. η. Οι υποψήφιοι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές του Κόμματος. θ. Ο Γενικός Διευθυντής 4. Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνουν τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. 5. Η διαδικασία στο Συνέδριο διέπεται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, που εγκρίνει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Άρθρο 12 Πρόεδρος 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως, είναι υπεύθυνος απέναντι στις Αρχές και εκφράζει πολιτικά το Κόμμα σύμφωνα με τις αποφάσεις των Οργάνων.

7 Σελίδα7 2. Ο Πρόεδρος προεδρεύει της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και της Ολομέλειας των Περιφερειακών Συμβουλίων. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής μέχρι την λήξη του κωλύματος ή την εκλογή νέου Προέδρου. 3. Υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου μπορεί να θέσει κάθε σύνεδρος, τον οποίο προτείνουν τουλάχιστον 50 σύνεδροι. 4. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος, που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοφηψία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση, που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό, η εκλογή επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους δύο υποψηφίους, που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. 5. Η θητεία του Προέδρου παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρόνο ασκεί καθήκοντα Πρωθυπουργού και μέχρι το επόμενο Τακτικό Συνέδριο. 6. Ο Πρόεδρος μπορεί να αμφισβητηθεί με πρόταση του 40% των ταμειακώς ενήμερων μελών ή της απόλυτης πλειοψηφίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στην περίπτωση αυτή προκηρύσσεται έκτακτο Συνέδριο. Για να γίνει δεκτή η πρόταση αμφισβήτησης απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των συνέδρων. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί η διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου. Η θητεία του νέου Προέδρου διαρκεί μέχρι το Τακτικό Συνέδριο. 7. Η διαδικασία εκλογής και αμφισβήτησης ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Εκλογής Προέδρου. Άρθρο 13 Πολιτική Γραμματεία 1. Η Πολιτική Γραμματεία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, δύο Βουλευτές, που εκλέγονται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, και έντεκα μέλη, που εκλέγει από τα μέλη της η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της μετά το Τακτικό Συνέδριο για θητεία τριών ετών.

8 Σελίδα8 2. Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει κάθε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία διενεργείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει μέχρι επτά σταυρούς προτίμησης. Μέλη της Πολιτικής Γραμματείας εκλέγονται οι 11 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, ενώ οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά κατάταξής τους, Σε περίπτωση ισοψηφίας για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των αναπληρωματικών μελών διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση ανάμεσα στους ισοψηφίσαντες. 3. Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, που παραιτείται, αναπληρώνεται από το πρώτο κάθε φορά αναπληρωματικό μέλος. 4. Η Πολιτική Γραμματεία έχει την ευθύνη του συντονισμού της δραστηριότητας του Κόμματος και της υλοποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου και της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. 5. Η Πολιτική Γραμματεία καταρτίζει τα ψηφοδέλτια για τις εθνικές εκλογές και τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από αξιολόγηση των δηλώσεων υποψηφιότητας των μελών, που το επιθυμούν, και τις προτάσεις των Γραμματειών Περιφερειακής Ενότητας, και εισηγείται σχετικά στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. 6. Η Πολιτική Γραμματεία συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε μήνα και εκτάκτως με απόφαση του Προέδρου ή αίτηση επτά τουλάχιστον μελών της. Άρθρο 14 Κεντρική Πολιτική Επιτροπή 1. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, εκατό μέλη, που εκλέγει από τα μέλη του το Τακτικό Συνέδριο για θητεία τριών ετών, τους διατελέσαντες Προέδρους, τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος και τον Γενικό Διευθυντή. 2. Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει κάθε σύνεδρος. Η εκλογή διεξάγεται από δύο πίνακες, ένα για τις εκλογικές περιφέρειες Α Αθηνών, Β Αθηνών, Α Πειραιώς, Β Πειραιώς και Νομού Αττικής και ένα για όλες τις υπόλοιπες. Κάθε σύνεδρος δικαιούται να θέσει μέχρι εννέα σταυρούς προτίμησης στον

9 Σελίδα9 πρώτο πίνακα και μέχρι ένδεκα σταυρούς προτίμησης στον δεύτερο πίνακα. Από τον πρώτο πίνακα εκλέγονται οι πρώτοι σαράντα πέντε σε σταυρούς προτίμησης σύνεδροι, ενώ από τον δεύτερο οι πρώτοι πενήντα πέντε. Οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη στον αντίστοιχο πίνακα κατά την σειρά εκλογής τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των αναπληρωματικών μελών διενεργείται από την Εφορευτική Επιτροπή κλήρωση ανάμεσα στους ισοψηφίσαντες. 3. Μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, που παραιτείται, αναπληρώνεται από το πρώτο κάθε φορά αναπληρωματικό μέλος του ιδίου πίνακα, από τον οποίο εξελέγη. 4. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εκλέγει από τα μέλη της τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, τα μέλη του Συμβουλίου Δεοντολογίας και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 5. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εγκρίνει τους Κανονισμούς Λειτουργίας όλων των Οργάνων, εκτός από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Κοινοβουλευτκής Ομάδας, καθώς και τους Κανονισμούς Δεοντολογίας και Εκλογής Προέδρου. 6. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εγκρίνει τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών και των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της Πολιτικής Γραμματείας. 7. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις μήνες και εκτάκτως μετά από απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας ή αίτηση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της. Άρθρο 15 Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής 1. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και συντονίζει το έργο των Τομέων Πολιτικής Ευθύνης και των Γραμματειών του Κόμματος. Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης, τον Γραμματέα αναπληρώνει μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, που ορίζεται με απόφασή της, μέχρι την λήξη του κωλύματος ή την εκλογή νέου Γραμματέα.

10 Σελίδα10 2. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής εκλέγεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή της. 3. Υποψηφιότητα για την θέση του Γραμματέα μπορεί να θέσει κάθε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με πρόταση τουλάχιστον δέκα μελών της. 4. Γραμματέας εκλέγεται εκείνος, που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοφηψία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση, που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό, η εκλογή επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους δύο υποψηφίους, που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. 5. Ο Γραμματέας μπορεί να αμφισβητηθεί με πρόταση του 40% των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Για να γίνει δεκτή η πρόταση αμφισβήτησης απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί η διαδικασία εκλογής νέου Γραμματέα. Η θητεία του νέου Γραμματέα διαρκεί μέχρι την πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από το Τακτικό Συνέδριο 6. Η θέση του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση κυβερνητικών καθηκόντων. Άρθρο 16 Κοινοβουλευτική Ομάδα 1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συγκροτείται από τους Βουλευτές του Κόμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. 2. Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα συμμετέχουν και οι Ευρωβουλευτές του Κόμματος. 3. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, που ψηφίζει, και εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα και τους αναπληρωτές του. 4. Στην περίπτωση, που ο Πρόεδρος του Κόμματος δεν έχει την βουλευτική ιδιότητα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέγει τον Πρόεδρό της.

11 Σελίδα11 Άρθρο 17 Συμβούλιο Δεοντολογίας 1. Το Συμβούλιο Δεοντολογίας αποτελείται από πέντε μέλη, που εκλέγει από τα μέλη της η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή για θητεία τριών ετών, και είναι υπεύθυνο για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δεοντολογίας. 2. Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει κάθε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία διενεργείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης. Μέλη του Συμβουλίου Δεοντολογίας εκλέγονται οι πέντε πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, ενώ οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά κατάταξής τους, Σε περίπτωση ισοψηφίας για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των αναπληρωματικών μελών διενεργείται κλήρωση ανάμεσα στους ισοψηφίσαντες. 3. Μέλος του Συμβουλίου Δεοντολογίας, που παραιτείται, αναπληρώνεται από το πρώτο κάθε φορά αναπληρωματικό μέλος. 4. Το Συμβούλιο Δεοντολογίας στην πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει τον Πρόεδρό του. 5. Η θέση του μέλους του Συμβουλίου Δεοντολογίας είναι ασυμβίβαστη με την θέση του Προέδρου, του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας, του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής. 6. Το Συμβούλιο Δεοντολογίας ασκεί τις πειθαρχικές αρμοδιότητές του αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, της Πολιτικής Γραμματείας, του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή της οικείας Γραμματείας Περιφερειακής Ενότητας. Άρθρο 18 Γραμματείες Τομείς Πολιτικής Ευθύνης 1. Οι Γραμματείες είναι αρμόδιες για την οργανωτική ανάπτυξη, την πολτιική κατεύθυνση και τον συντονισμό του τομέα ευθύνης τους. 2. Οι Τομείς Πολιτικής Ευθύνης είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κυβερνητικού έργου.

12 Σελίδα12 3. Οι Γραμματείες και οι Τομείς συνιστώνται μετά από εισήγηση του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους. Άρθρο 19 Ολομέλεια Περιφερειακών Συμβουλίων 1. Η Ολομέλεια των Περιφερειακών Συμβουλίων είναι συμβουλευτικό όργανο της Πολιτικής Γραμματείας σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμματος. 2. Η Ολομέλεια των Περιφερειακών Συμβουλίων συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες μετά από πρόσκληση του Προέδρου. 3. Στην Ολομέλεια των Περιφερειακών Συμβουλίων προεδρεύει ο Πρόεδρος και συμμετέχουν τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων, ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και οι υπεύθυνοι των Γραμματειών και των Τομέων Πολιτικής Ευθύνης. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 20 Διάρθρωση περιφερειακών επιτροπών 1. Η Περιφερειακή Οργάνωση του Κόμματος αποτελείται από οργανώσεις σε επίπεδο Δήμου, Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας σύμφωνα με την διοικητική διαίρεση της χώρας. 2. Η λειτουργία των περιφεριακών οργανώσεων ρυθμίζεται με τον Κανονισμό Περιφερειακής Οργάνωσης. Άρθρο 21 Γραμματεία Δήμου Η Γραμματεία Δήμου είναι υπεύθυνη για την προβολή του Κόμματος στον οικείο Δήμο. Άρθρο 22 Γραμματεία Περιφερειακής Ενότητας Η Γραμματεία Περιφερειακής Ενότητας είναι υπεύθυνη για την προβολή του Κόμματος στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

13 Σελίδα13 Άρθρο 23 Συμβούλιο Περιφέρειας 1. Το Συμβούλιο Περιφέρειας είναι υπέθυνο για την προβολή του Κόμματος στην οικεία Περιφέρεια. 2. Το Συμβούλιο Περιφέρειας αποτελείται από τους Γραμματείς Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 24 Έσοδα 1. Έσοδα του Κόμματος είναι: 1.1. Οι εισφορές των μελών, τακτικές και έκτακτες Η κρατική χρηματοδότηση 1.3. Κάθε άλλη πηγή, όπως οικονομικές εξορμήσεις, δωρεές, δάνεια, μερίσματα, τόκοι, εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 2. Τα έσοδα και οι δαπάνες διακινούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών του Κόμματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 25 Οικονομική Επιτροπή 1. Η Οικονομική Επιτροπή εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του Κόμματος. 2. Η Οικονομικής Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, που εκλέγει από τα μέλη της η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή για θητεία τριών ετών. 3. Υποψηφιότητα μπορεί να θέσει κάθε μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία διενεργείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να θέσει μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης. Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται οι τρεις πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, ενώ οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά κατάταξής τους, Σε περίπτωση ισοψηφίας για τον καθορισμό της σειράς

14 Σελίδα14 κατάταξης των αναπληρωματικών μελών διενεργείται κλήρωση ανάμεσα στους ισοψηφίσαντες. 4. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, που παραιτείται, αναπληρώνεται από το πρώτο κάθε φορά αναπληρωματικό μέλος. 5. Η Οικονομική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει τον Πρόεδρό του. 6. Η θέση του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την θέση του Προέδρου, του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας, του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και του μέλους του Συμβουλίου Δεοντολογίας. 7. Στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής. Άρθρο 26 Γενικός Διευθυντής 1. Ο Γενικός Δευθυντής έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κόμματος, του συντονισμού των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του και εκπροσωπεί το Κόμμα στις Φορολογικές Αρχές και τις Τράπεζες. 2. Ο Γενικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας μετά από εισήγηση του Προέδρου. 3. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας χωρίς ψήφο, όταν συζητούνται ζητήματα, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. 4. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στο Συνέδριο και την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και δεν μπορεί να κατέχει άλλη θέση ευθύνης. Άρθρο 27 Διαφάνεια Τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος είναι διαθέσιμα στα μέλη και αναρτώνται μετά το τέλος κάθε χρήσης στην ιστοσελίδα του Κόμματος. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15 Σελίδα15 Άρθρο 28 Κανονισμοί Εσωτερικής Λειτουργίας 1. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή στη δεύτερη συνεδρίασή της θα εγκρίνει μετά από εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας, που προβλέπονται από το Καταστατικό. 2. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή θα εκλέξει από τα μέλη της εννεαμελή Επιτροπή Κανονισμών, που θα επικουρεί την Πολιτική Γραμματεία στο έργο της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 3. Τα μέλη του Κόμματος, η Οικονομική Επιτροπή και το Συμβούλιο Δεοντολογίας θα αποστείλουν στην Επιτροπή Κανονισμών τις προτάσεις τους μέχρι την Τα σχέδια των κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας θα τεθούν υπόψη της Μόνιμης Συνέλευσης των Μελών για διαβούλευση από την μέχρι την Μέχρι την ψήφιση των Κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας, οδηγίες για την λειτουργία των Οργάνων θα παρέχονται από την Πολιτική Γραμματεία μετά από εισήγηση του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Άρθρο 29 Πολιτική Γραμματεία Η Προσωρινή Πολιτική Γραμματεία, που προβλέπεται στο Καταστατικό της 21 Μαρτίου 2013, θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά της μέχρι την εκλογή της Πολιτικής Γραμματείας σύμφωνα με το άρθρο Άρθρο 30 Ισχύς Καταστατικού Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε από το Ιδρυτικό Συνέδριο του Κόμματος την 6η Ιουλίου 2013 και ισχύει από την ψήφισή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Ιδρύεται σήμερα 20 Μαρτίου 2013 πολιτικό κόμμα με τον τίτλο «ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Φιλελευθέρη Κίνηση 1 Εμείς, τα μέλη της Φιλελεύθερης Κίνησης, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΤΙΤΛΟΣ,ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η Νεολαία του κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων εκφράζεται ως οργάνωση νέων με τίτλο.. και διακατέχεται από τις ιδεολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Εθνικό Κίνημα 1 Εμείς, τα μέλη του Εθνικού Κινήματος, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και να συνεισφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ EN.AP.

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ EN.AP. ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣ EN.AP. 1 Εμείς, τα μέλη της Ενωμένης Αριστεράς, ιδρύουμε σήμερα ένα Κόμμα με σκοπό να εκφράσουμε την ιδεολογία μας μέσα από δημοκρατικό διάλογο και να συνεισφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Καταστατικού. Λειτουργίας

Πρόταση Καταστατικού. Λειτουργίας Πρόταση Καταστατικού 1. Επωνυμία Έδρα Έμβλημα Σφραγίδα Το πολιτικό Κίνημα με την επωνυμία ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ιδρύθηκε στην Αθήνα, στις 10 Μαρτίου 2014. Έδρα του Κινήματος είναι ο Δήμος Αθηναίων. Έμβλημά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ: Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο των Κυπρίων Λογοτεχνών με την επωνυμία EΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ και με έδρα τη Λευκωσία. ΣΚΟΠΟΙ: Άρθρο 2 α) Η οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. στην ελληνική γλώσσα «Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης» (ΕΚΖ) κι ακολούθως στη γαλλική γλώσσα «Communauté Grecque de Zurich» (CGZ)

Καταστατικό. στην ελληνική γλώσσα «Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης» (ΕΚΖ) κι ακολούθως στη γαλλική γλώσσα «Communauté Grecque de Zurich» (CGZ) Καταστατικό Άρθρο 1 (Ονομασία) Υπό την ονομασία: στην ελληνική γλώσσα «Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης» (ΕΚΖ) στη γερμανική γλώσσα «Griechische Gemeinde Zürich» (GGZ) κι ακολούθως στη γαλλική γλώσσα «Communauté

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ον ΙΔΡΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 2ον ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 3ον ΕΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 02/06/2012 Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη:

«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη: N.4484/2017 Άρθρο 58 1. Η παρ. 2 του άρθρου 3β του ν. 2081/1992 (Α 154), «2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη: α. μέχρι δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Λάρισα, ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας τ.κ ΛΑΡΙΣΑ.

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Λάρισα, ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας τ.κ ΛΑΡΙΣΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Λάρισα, 31-5-2018 ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Αρ. πρω. 139εξ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Τροποποιημένο στις

Καταστατικό Τροποποιημένο στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Καταστατικό Τροποποιημένο στις 26-11-2017 Άρθρο 1 Ονομασία: Έδρα: Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης Στοκχόλμη Άρθρο 2 Η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Ο. Λάρισας- Τρικάλων Τ.Κ. 41 110 Λάρισα Πληροφορίες: Δ. Μάλαμα-Μπάρμπα Τηλ.: 2410684253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM. Καταστατικό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM. Καταστατικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Καταστατικό Άρθρο 1 Ονομασία: Έδρα: Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης Στοκχόλμη Άρθρο 2 Χαρακτήρας Η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης (ΕΚΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Γρηγορίου ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2410684479 EMAIL : agrigoriou@teilar.gr ΛΑΡΙΣΑ 28-02-19 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 75 ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Δ.Ι.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος. Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία μέχρι την 31η

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος. Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία μέχρι την 31η Κ Ο Σ Μ Η Τ Ε Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κοσμήτορας: Καθηγητής Ι. Εμμανουήλ Τηλ.: 210 727 4045 Ηλ.Διεύθ.: emmanoui@math.uoa.gr Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Σημερινό Καταστατικό Προτεινόμενες Αλλαγές Τοπική Αυτοδιοίκηση

Άρθρο Σημερινό Καταστατικό Προτεινόμενες Αλλαγές Τοπική Αυτοδιοίκηση Καταστατικές εισηγήσεις ανά άρθρο για το Καταστατικό Συνέδριο της 6 ης Μαΐου 2018 Άρθρο Σημερινό Καταστατικό Προτεινόμενες Αλλαγές 5 10. Τοπική Αυτοδιοίκηση 6.1 Η Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση Η Παγκύπρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Συνέλευση των Αντιπροσώπων

Άρθρο 2 Συνέλευση των Αντιπροσώπων ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΑ ΠΣΕ Όπως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 72 έως 88 του Νόμου 4461/2017 συστήθηκε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών» (ΠΣΕ-ΝΠΔΔ).

Διαβάστε περισσότερα

òïóøûäéï ÁÛïù ºáôáóôáôéëïà ÁÛá èíïëòáôýá

òïóøûäéï ÁÛïù ºáôáóôáôéëïà ÁÛá èíïëòáôýá òïóøûäéï ÁÛïù ºáôáóôáôéëïà ÁÛá èíïëòáôýá ðòýìéï 2016 Προοίμιο Η Νέα Δημοκρατία είναι το πολιτικό κόμμα που ίδρυσε το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και προάγει τις ιδεολογικές αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λάρισα, 30/11/2018. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1575

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λάρισα, 30/11/2018. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1575 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λάρισα, 30/11/2018 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1575 ΤΚ 41110 Πληροφορίες : Ν. Χαϊνταρλής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 259

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 259 Κ Ο Σ Μ Η Τ Ε Ι Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κοσμήτορας: Καθηγητής Ι. Εμμανουήλ Τηλ.: 210 727 4045 Ηλ.Διεύθ.: emmanoui@math.uoa.gr Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίπολη, 18 Ιουλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: 5911 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΣΛΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1824

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1824 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Λάρισα 15/11/2018 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1824 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΚ 41110 Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Χανιά, 14-5-2018 Αριθ. Πρωτ. 441 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Δρ. Ιωάννης Ο. Βαρδιάμπασης Αν. Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Σύντομος οδηγός υποψηφίου δημάρχου/δημοτικού συμβούλου Υποψηφιότητες κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α ΤΗΝ ΑΝ ΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. Τ. & Δ. Τ Ο Υ Τ. Ε. Ι. Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙ Α ΤΗΝ ΑΝ ΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕ. Γ. & ΤΕ. Τ. & Δ. Τ Ο Υ Τ. Ε. Ι. Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ. Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Τ.Κ. : 41110 Λάρισα Πληροφορίες : Αστάρα Κων. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές Διατάξεις (Άρθρα 1 έως 2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μέλη (Άρθρα 3 έως 6) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οργάνωση του Κόμματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές Διατάξεις (Άρθρα 1 έως 2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μέλη (Άρθρα 3 έως 6) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οργάνωση του Κόμματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές Διατάξεις (Άρθρα 1 έως 2) Άρθρο 1 Τίτλος, έδρα και έμβλημα του Κόμματος σελ:3 Άρθρο 2 Βασικές οργανωτικές και λειτουργικές αρχές. σελ.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μέλη (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Σ χ έ δ ι ο Θεσσαλονίκη 20/6/2018 Τμήμα: Γρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 email: fhmqls@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1379

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1379 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Λάρισα 14-11-2018 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 1379 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΚ 41110 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 1644

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 1644 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Καρδίτσα, 20-11-2018 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αρ. Πρωτ. 1644 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΤΚ 43100

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών της 3ης και της 4ης Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών της 3ης και της 4ης Ιουνίου 2015 Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/05/2015 Ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία των εκλογών της 3ης και της 4ης Ιουνίου 2015 ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προοίμιο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προοίμιο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο Η Νέα Δημοκρατία είναι το πολιτικό κόμμα που ίδρυσε το 1974 ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής και προάγει τις ιδεολογικές αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Συντομογραφίες: ΕΡΤ : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε., όπως ορίζεται από το ν. 4324/2015. ΣΚΕ : Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου, όπως ορίζονται από το ν. 4324/2015.

Διαβάστε περισσότερα

Χαριλάου Τρικούπη 50 Τηλ.:

Χαριλάου Τρικούπη 50 Τηλ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 10 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΠΕ Αθήνα 05/02/2019 Χαριλάου Τρικούπη 50 Τηλ.: 2103665361 e-mail: grammateaska@gmail.com Προς: Γραμματεία Τομέα Οργανωτικού Κεντρική Πολιτική Επιτροπή Νομαρχιακές Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τροποποιημένο καταστατικό της αστικής εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» όπως αυτό ψηφίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων την 27.03.2013 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ

Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Ανακοίνωση 08 Φεβρουαρίου 2017 Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση ΕΔΙΠΠΑΚ Αγαπητά μέλη, Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ σας προσκαλεί στην Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Μετά τις τροποποιήσεις, οι οποίες απεφασίσθησαν από την τακτική Γ.Σ. της 26-2-1999) ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο με: την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καταστατικό ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Επιτροπή συνεστήθη από το 6ο και το 7ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών που συνήλθαν στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1948.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Νοέμβριος 2018 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΆΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4A ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ

Τροποποιήσεις Καταστατικού του Συλλόγου Αποφοίτων ΔΕΤ ü ΑΡΘΡΟ 1 - Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας». Το Σωματείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί στα αγγλικά τον διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται στον Πειραιά από τους ελεύθερους επαγγελματίες Αρχιτέκτονες διπλωματούχους

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά 16-05-2018 ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 205/Φ.20 ------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ.Δ/νση: Ρωμανού 3 Χαλέπα 73 133 Xανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα