ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

2 Περιεχόμενα I. Μορφές κοινωνικού διαλόγου II. III. IV. ΕU Κοινωνικός διάλογος σε διακλαδικό επίπεδο Ιστορία Συμμέτοχοι Διατάξεις της Συνθήκης Πρώτη απάντηση Δεύτερη απάντηση Διαπραγματεύσεις Αποτελέσματα EU Κοινωνικός διάλογος σε τομεακό επίπεδο Δομή Τριμερής συντονισμός

3 I. Μορφές κοινωνικού διαλόγου Κοινωνικός διάλογος: εργαλείο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας στις αγορές εργασίας Τρειςμορφέςδράσηςστιςοποίεςσυμμετέχουνοικοινωνικοί εταίροι: Ο κοινωνικός διάλογος προκαθορίζει τη διμερή εργασία των κοινωνικών εταίρων, ανεξαρτήτως του αν ορίζεται ή όχι από τις επίσημες διαβουλεύσεις της Επιτροπής που προβλέπονται στα άρθρα 138 και 139 της Συνθήκης Οι διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων προκαθορίζουν τις δράσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών και τις επίσημες διαβουλεύσεις στο πνεύμα των άρθρων 138 και 139 της Συνθήκης Ο τριμερής συντονισμός προκαθορίζει την ανταλλαγή ανάμεσα στουςκοινωνικούςεταίρουςκαιτιςευρωπαϊκέςδημόσιεςαρχές

4 II. Ιστορία Τρία βασικά στάδια ανάπτυξης : Το 1985: επίσημες / ανεπίσημες διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων : εμφανίζεται ο διμερής κοινωνικός διάλογος («περίοδος της λεγόμενης Κοινής γνώμης») : αναγνώριση του κοινωνικού διαλόγου στη Συνθήκη και των διαπραγματεύσεων συμφωνιών δυνάμει των άρθρων 138 και 139 της Συνθήκης Από το 2002: οι κοινωνικοί εταίροι επαναβεβαιώνουν την αυτονομία τους και εγκρίνουν το πρόγραμμα εργασίας για τον κοινωνικό διάλογο των περιόδων και

5 II. Ιστορία Προς μια νέα εποχή συνεργασίας? Συνδικάτα Συνδικάτα Επιτροπή Επιτροπή Επιτροπή Εργοδότες Εργοδότες Επιτροπή Συνδικάτα Εργοδότες

6 II. EU Κοινωνικός διάλογος: συμμέτοχοι Αντιπρόσωποι των εργαζομένων της Ευρώπης ETUC ΕΣΣ. Ιδρύθηκε το μέλη 36 κράτη. 12 Ευρωπαϊκές βιομηχανικές ομοσπονδίες. Eurocadres Ευρωστελέχη (Ευρωπαίοι ανώτατα διοικητικά.( στελέχη FERPA (συνταξιούχοι και ηλικιωμένα άτομα). Αντιπρόσωποι των εργοδοτών της Ευρώπης BUSINESSEUROPE Συνομοσπονδία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Πρώην UNICE. Ιδρύθηκε το ομοσπονδίες από 33 χώρες. UEAPME Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων CEEP Ευρωπαϊκό κέντρο εργοδοτών και επιχειρήσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών

7 II. Διατάξεις της Συνθήκης Αρ. 138 και αρ. 139: Διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων στον κοινωνικό τομέα (ορισμός της έννοιας «κοινωνικός ( 137 αρ. τομέας» στο Διαβουλεύσεις δύο φάσεων (για τον «ενδεχόμενο προσανατολισμό» και το «περιεχόμενο» μελλοντικής ( δράσης Κοινοτικής Δυνατότητα έναρξης διαπραγματεύσεων και σύναψης συμφωνίας που αντικαθιστά την Κοινοτική δράση Δύο δυνατότητες πραγματοποίησης

8 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρώτη φάση διαβουλεύσεων για τον ενδεχόμενο προσανατολισμό της Κοινοτικής δράσης Απάντηση εντός 6 εβδομάδων Δεύτερη φάση διαβουλεύσεων για το ενδεχόμενο περιεχόμενο της Κοινοτικής δράσης Απάντηση εντός 6 εβδομάδων & απόφαση σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων Κοινωνικοί εταίροι: ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP Μη έναρξη διαπραγματεύσεων ή αποτυχία των διαπραγματεύσεων : Έγκριση της Κοινοτικής δράσης με την κανονική διαδικασία Διαπραγματεύσεις: 9 μήνες για την επίτευξη συμφωνίας Εάν επιτύχει, αντικαθιστά την Κοινοτική δράση Πραγματοποίηση μέσα από Οδηγία ή με μέσα και προσπάθειες των κοινωνικών εταίρων

9 Πρώτη απάντηση Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους για την ανάγκη από Κοινοτική δράση (στάδιο 1) Οι κοινωνικοί εταίροι διαθέτουν 6 εβδομάδες προκειμένου να απαντήσουν ως προς την ανάγκη από Κοινοτική δράση επί ειδικών θεμάτων Η Γραμματεία της ΕΣΣ συντάσσει την απάντηση για τις διαβουλεύσεις Συζητήσεις επί της απάντησης στις σχετικές ομάδες εργασίας Έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή ή μέσα από έγγραφη διαδικασία Αποστολή της απάντησης στην Επιτροπή

10 Δεύτερη απάντηση Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους για το περιεχόμενο της νομοθεσίας (στάδιο 2) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων ΕΣΣ ετοιμάζει την απόφαση και την εντολή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ορίσει την εντολή της αντιπροσωπείας για τις διαπραγματεύσεις. Η απόφαση πρέπει να εγκριθεί από τα 2/3 των οργανισμών-μελών που ενδιαφέρονται για τις διαπραγματεύσεις /αρ.14 του Καταστατικού της ΕΣΣ/ η εντολή εγκρίνεται με συλλογική ενέργεια

11 Δεύτερη απάντηση Διαδικασία της ΕΣΣ +/- ίδια με την ως άνω αναφερόμενη στην πρώτη απάντηση Σε μερικές περιπτώσεις αρκεί η έγγραφη διαδικασία Σε άλλες περιπτώσεις συζήτηση στην Εκτελεστική Επιτροπή

12 Δεύτερη απάντηση Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το αν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ή όχι Εάν όχι Δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις Εάν ναι η ΕΣΣ ενημερώνει τους οργανισμούς των εργοδοτών Ωστόσο... Σε περίπτωση που το ένα μέρος δεν έχει εντολή Δε διεξάγονται διαπραγματεύσεις Σε περίπτωση που και τα δύο μέρη έχουν εντολή κοινή επιστολή προς την Εκτελεστική Επιτροπή με την οποία την ενημερώνουν για την έναρξη των διαπραγματεύσεων

13 Διαπραγματεύσεις Σύνθεση της ομάδας διαπραγματεύσεων Αρ.14 του Καταστατικού της ΕΣΣ: η Εκτελεστική Επιτροπή διορίζει τα μέλη της αντιπροσωπείας διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΕΣΣ & Εργοδότες διορίζουν τον διαπραγματευτή /για την ΕΣΣ είναι συνήθως μέλος της Γραμματείας/ ΕΣΣ & Εργοδότες εκλέγουν ουδέτερο πρόσωπο να προεδρεύει των διαπραγματεύσεων

14 Διαπραγματεύσεις Συνεδρίες Ο καθένας μπορεί να πάρει το λόγο, συμβολή του καθενός αντιπροσώπου Η Γραμματεία ετοιμάζει την κύρια συμβολή Ολομελείς συνεδριάσεις: και ο διαπραγματευτής ή/και τα λοιπά μέλη μπορούν να πάρουν το λόγο /στις περισσότερες περιπτώσεις όμως παίρνει το λόγο ο διαπραγματευτής /

15 Διαπραγματεύσεις Αρχές Δεν γίνεται συμφωνία για τίποτε, πριν συμφωνηθούν τα πάντα Οι διαπραγματευτές διαπραγματεύονται στο πλαίσιο της εντολής τους. Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκής, το θέμα συζητείται από την Εκτελεστική Επιτροπή Η Εκτελεστική Επιτροπή ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τα αποτελέσματα

16 Διαπραγματεύσεις Ενδεχόμενα αποτελέσματα Επιτυχία Οι διαπραγματευτές εγκρίνουν το κείμενο Η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει ή απορρίπτει τη συμφωνία Αποτυχία Οι διαπραγματευτές αναφέρουν ότι η συμφωνία είναι ανεπίτευκτη στο πλαίσιο της εντολής Η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει για το αν να ζητήσει τροποποίηση της εντολής ή να συστήσει τη διακοπή των διαπραγματεύσεων Η Εκτελεστική Επιτροπή εγκρίνει αναθεωρημένη εντολή ήαποφασίζειναδιακόψειτις διαπραγματεύσεις

17 II. EU Κοινωνικός διάλογος: αποτελέσματα σε διακλαδικό επίπεδο 6 Συμφωνίες-πλαίσια Από 1986 έως 2009 Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, 14/12/1995 > EU Οδηγία Αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, 18/6/2009 > EU Οδηγία Συμφωνία-πλαίσιο για τη μερική απασχόληση, 6/6/1997 > EU Οδηγία Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου, 19/3/1999 > EU Οδηγία Συμφωνία-πλαίσιο για την τηλεργασία /εξ αποστάσεως/, 16/7/ 2002 > Εκτέλεση από τους κοινωνικούς εταίρους Συμφωνία-πλαίσιο για το άγχος στην εργασία, 8/10/ 2004 > Εκτέλεση από τους κοινωνικούς εταίρους Συμφωνία-πλαίσιο σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και βία, 26/4/2007 > Εκτέλεση από τους κοινωνικούς εταίρους

18 II. EU Κοινωνικός διάλογος: αποτελέσματα σε διακλαδικό επίπεδο από 1986 έως πλαίσια δράσεων Πλαίσιο δράσης σχετικά με την ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων και της κατάρτισης καθ όλητηδιάρκεια της ζωής, 14 Μάρτιο 2002 Πλαίσιο δράσης σχετικά με την ισότητα των φύλων, 22 Μάρτιο 2005 Γενική ανάλυση της αγοράς εργασίας, 18/10/ 2007 Άνω των 50 κοινών πρωτοβουλιών (συστάσεις, γνωμοδοτήσεις κλπ.) 3 κοινά προγράμματα εργασίας

19 III. EU Κοινωνικός διάλογος σε τομεακό επίπεδο 35 Τομεακές επιτροπές Αγροτική οικονομία Οπτικοακουστικός τομέας Τραπεζική Κέιτερινγκ Χημική βιομηχανία Πολιτική αεροπορία Εμπορία Δημόσια έργα Ηλεκτρισμός Εξορυκτική βιομηχανία Υποδηματοποιία Επιπλοποιία Νοσοκομεία Ύδρευση εσωτερικού χώρου Ασφαλιστική Τοπική και περιφερειακή διοίκηση Προσωπικές υπηρεσίες Ταχυδρομικές υπηρεσίες Ιδιωτική ασφάλεια Σιδηρόδρομοι Χερσαίες μεταφορές Θαλάσσια αλιεία Ναυτιλία Ναυπηγία Χαλυβουργία Ζαχαροπλαστική Βυρσοδεψία Τηλεπικοινωνίες Γραφεία προσωρινής απασχόλησης Υφαντουργία Ξυλοβιομηχανία *Βιομηχανία παραγωγής αυτοκινήτων *Έγχρωμα μέταλλα

20 III. EU Κοινωνικός διάλογος: δομή Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Τ Ε Σ Μία Μίακλαδική επιτροπή κοινωνικού διαλόγου τομεακές επιτροπές Κοινωνικού διαλόγου Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Τ Α

21 IV. Τριμερής συντονισμός: προβλήματα Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβώνας Μακροοικονομική πολιτική που περιλαμβάνει, δομικές μεταρρυθμίσεις Πολιτική απασχόλησης Προβλήματα Εκπαίδευση και Κατάρτιση Κοινωνική ασφάλεια

22 IV. Τριμερής συντονισμός: δομή Συζητήσεις επί οικονομικών και εργατικών θεμάτων ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και τις δημόσιες αρχές Γιατί? για συμβολή στην καθιέρωση πολιτικών ευρείας υποστήριξης για την ανταλλαγή διάφορων απόψεων σχετικά με τις πολιτικές αυτές για την παροχή συμβουλών Το Συμβούλιο: κατά τον προγραμματισμό, Με ποιον? πριναπότηλήψηαπόφασης Η Επιτροπή: πριν από την εισήγηση ή στη διάρκεια της εκτέλεσης

23 IV. Τριμερής συντονισμός με το Συμβούλιο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Με τους ανώτατους κρατικούς παράγοντες στις κυβερνήσεις : (Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής) Σε επίπεδο κυβέρνησης: Συναντήσεις με διάφορους οργανισμούς εκπροσωπούμενους στο Συμβούλιο Σε τεχνικό επίπεδο: Συναντήσεις με την Επιτροπή απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλειας

Εργασιακές σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ. Για: Κοινωνική Ευρώπη. Αλληλεγγύη Βιωσιμότητα

Εργασιακές σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ. Για: Κοινωνική Ευρώπη. Αλληλεγγύη Βιωσιμότητα Εργασιακές σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο 2 ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ Για: Κοινωνική Ευρώπη Αλληλεγγύη Βιωσιμότητα Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία από τις ενότητες κατάρτισης που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 130 Γ', 2009, 3-30 Παρασκευή-Βίβιαν Γαλατά Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει European Trade Union Confederation (ETUC)

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ... 5 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ... 5 ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ... 5 Άρθρο 1 Ίδρυση... Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικό Κίνημα του δημοκρατικού σοσιαλισμού που επιδιώκει την ζωντανή και ανοιχτή σχέση με τον πολίτη και την κοινωνία. Προωθεί με την δράση του τις πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των

Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των Εύα Θεοχαρίδη ATER Πανεπιστήµιο Paris X-Nanterre Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Συνέλευση των περιφερειακών και των τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ 1 Η Επιτροπή των Περιφερειών σήμερα ένας ρόλος σε πλήρη εξέλιξη «Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα