ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ"

Transcript

1 Ηµερίδα ΤΕΕ: «ιείσδυση του Φυσικού Αερίου στην αγορά ενέργειας. Τεχνικά Προβλήµατα, προοπτικές, ασφάλεια» ιοργάνωση: «Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ΤΕΕ» ΑΘΗΝΑ, 4 Νοεµβρίου 2004 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ρ. Παναγιώτης Βουρλιώτης, Τεχνικός /ντής της Ε.Μ.Π.Υ. του Εργαστηρίου Ατµοκινητήρων & Λεβήτων Ε.Μ.Π.

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3 3 ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (1/2) Φορείς διοργάνωσης: Κ.Ε.Κ. ΓΣΕΒΕΕ Σωµατείο «ΕΣΤΙΑ» (Πανελλήνια Ένωση αδειούχων συντηρητών & εγκαταστατών λεβητοστασίων για καυστήρες στερεών, υγρών, & αερίων καυσίµων). Σωµατείο «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» (Πανελλήνιο Σωµατείο Τεχνικών Εγκαταστάσεων Υγρών & Αερίων καυσίµων). Σύνδεσµος Θερµοϋδραυλικών - Συντηρητών Καυστήρων Ν. Εύβοιας Επιστηµονικός υπεύθυνος προγράµµατος: Παναγιώτης Βουρλιώτης, ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.. Χώρος διεξαγωγής θεωρητικών µαθηµάτων: Κτίριο ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ. Χώρος διεξαγωγής πρακτικών µαθηµάτων: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, Zapantis Group. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ «ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ». ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ «ΕΣΚΕΛ».

4 4 ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (2/2) Οργάνωση επτά (7) κύκλων σεµιναρίων: 1ο Σεµινάριο: 12/04/ /05/2000 2ο Σεµινάριο: 14/05/ /06/2001 3ο Σεµινάριο: 02/07/ /07/2001 4ο Σεµινάριο: 04/07/ /08/2003 5ο Σεµινάριο: 01/06/ /06/2004 6ο Σεµινάριο: 16/06/ /07/2004 7ο Σεµινάριο: 23/08/ /09/2004 ιάρκεια προγράµµατος σεµιναρίου 150 ώρες: Θεωρητική εκπαίδευση 80 ώρες. Πρακτική εκπαίδευση 70 ώρες. Εκπαιδευτικές επισκέψεις. Με τη λήξη, διεξήχθη αξιολόγηση εκπαιδευοµένων και προγράµµατος διάρκειας 8 ωρών.

5 5 ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ (1/2) ΣΚΟΠΟΣ Η προσφορά ολοκληρωµένης επαγγελµατικής κατάρτισης σε επαγγελµατίες εγκαταστάτες και συντηρητές συσκευών για αέρια καύσιµα. Προετοιµασία για διείσδυση φυσικού αερίου στην Ελληνική αγορά και πιο συγκεκριµένα στον οικιακό τοµέα. ΣΤΟΧΟΙ Η προαπαίτηση για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ως Βοηθού, Τεχνίτη και Εγκαταστάτη συσκευών αερίων καυσίµων. (Π ΦΕΚ 245/Α/ ) Εξειδίκευση και κατάρτιση τεχνικού προσωπικού στην εγκατάσταση και συντήρηση συσκευών αερίου. Αναβάθµιση γνώσεων και δεξιοτήτων τεχνικού δυναµικού στον τοµέα των αερίων καυσίµων.

6 6 ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ (2/2) ΣΤΟΧΟΙ (συνέχεια) Κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες καύσης, διάχυση γνώσης. Πρακτική εξάσκηση για εµπέδωση γνώσεων. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εκπαιδευοµένων στην αγορά εργασίας. Βελτίωση της απόδοσης και διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των συστηµάτων θέρµανσης. Συµβολή στον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και αναβάθµιση της ποιότητας ζωής.

7 7 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. Πλήρη θεωρητική κάλυψη του αντικειµένου. 2. Επίδειξη διαφόρων συγκροτηµάτων Λέβητα - Καυστήρα καθώς και των διαφόρων εξαρτηµάτων αυτών. 3. Πρακτική εξάσκηση σε όλον το σχετικό εξοπλισµό. 4. Επίσκεψη σε εν λειτουργία εγκαταστάσεις, λεβητοστάσια καθώς και σε βιοµηχανίες σχετικές µε το αντικείµενο.

8 8 Ι ΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ (1/3) Περιεχόµενο προγράµµατος θεωρητικής εκπαίδευσης. Εισαγωγή στα αέρια καύσιµα / κατηγορίες αυτών. Φυσικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά των αερίων καυσίµων. Χρήσεις Φ.Α. σε οικιακό και βιοµηχανικό τοµέα. Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού, θερµότητας και ψύξης µε Φ.Α. Εσωτερικές εγκαταστάσεις Φ.Α. και LPG. Θεωρία καύσης. Ροή ενέργειας, βαθµός απόδοσης λεβήτων. νέργειας, βαθµός απόδοσης λεβήτων. νισµοί σχηµατισµού και περιορισµού ρυπαντών. Μέθοδοι

9 9 Ι ΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ (2/3) Περιεχόµενο προγράµµατος θεωρητικής εκπαίδευσης (συνέχεια) Νοµοθετικό πλαίσιο Ι: Απαιτούµενος βαθµός απόδοσης, περιορισµοί εκποµπής ρυπαντών, πιστοποίηση λεβήτων. Νοµοθετικό πλαίσιο ΙΙ: Άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης, κανονισµοί πυροπροστασίας, επαγγελµατικές άδειες. Κατηγορίες λεβήτων, τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. Μετρητικές διατάξεις. Αναλυτές καυσαερίων, ρυθµιστές πίεσης, παροχόµετρα, βαλβίδες κτλ.. Καυστήρες αερίων καυσίµων. Τεχνικά χαρακτηριστικά, ρυθµίσεις. Σύνδεση συσκευών αερίου. Εγκατάσταση, αερισµός, απαγωγή καυσαερίων, καπναγωγοί. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις λεβητοστασίου.

10 Ι ΑΧΘΕΙΣΑ ΥΛΗ (3/3) Περιεχόµενο προγράµµατος πρακτικής εκπαίδευσης: Παρουσίαση υλικών ρύθµισης, µέτρησης, ασφάλειας και λειτουργίας σε εγκαταστάσεις αερίου ρύθµισης, όπως ρυθµιστές πίεσης, ρυθµιστές αναλογίας αέρος/αερίου, ρυθµιστές ανάδρασης, µετρητές αερίου διαφράγµατος και τουρµπίνας, αυτόµατες βαλβίδες διακοπής ροής κλπ.. Αναλυτική περιγραφή, έλεγχο, λειτουργία και αστοχία υλικών κυρίων µερών καυστήρων αερίου ατµοσφαιρικής πίεσης και βεβιασµένης προσαγωγής αέρα (πιεστικοί καυστήρες). Εξοικείωση µε τη λειτουργία λεβήτων και ρύθµιση καυστήρων αερίου. Εξοικείωση µε τη λειτουργία µετρητικών διατάξεων και τη χρήση αναλυτών καυσαερίου. Αναγνώριση και διόρθωση συνήθων βλαβών λεβήτων και εγκαταστάσεων αερίων. 10

11 11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευοµένων το πρόγραµµα κρίθηκε: Εξαιρετικά ενδιαφέρον και απαραίτητο. Συνέβαλλε σηµαντικά στην αύξηση και εµπέδωση γνώσεων καθώς και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η θέση τους στην αγορά εργασίας ενδυναµώθηκε σηµαντικά. Οι παραδώσεις και οι σηµειώσεις, οι οποίες διανεµήθηκαν κρίθηκαν ικανοποιητικές. Οµόφωνα εκφράστηκε επιθυµία για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτισή τους.