Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών"

Transcript

1 Πολυτεχνική σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2012 Διπλωματική εργασία με θέμα Σχεδίαση αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος για τροφοδότηση κατοικίας Εκπόνηση: Παγγέλα Άννα, Τσακνάκη Σεβαστή Επιβλέπων καθηγητής: Δημουλιάς Χαράλαμπος

2 Διπλωματική εργασία με θέμα Σχεδίαση αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος για τροφοδότηση κατοικίας Εκπόνηση: Παγγέλα Άννα, Τσακνάκη Σεβαστή Επιβλέπων καθηγητής: Δημουλιάς Χαράλαμπος Θεσσαλονίκη, Ιούλιος

3 Περίληψη «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» Η ανάγκη χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιπτώσεις όπου κρίνεται ασύμφορη η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ, είτε λόγω μη ύπαρξης του δικτύου στην περιοχή είτε για οικολογικούς λόγους, μας οδήγησε στην ενασχόληση με την εργασία αυτή. Εξετάσαμε την τροφοδότηση ενός οικιακού δικτύου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα, από φωτοβολταϊκές συστοιχίες και τη βοηθητική χρήση ντηζελογεννήτριας σε περίπτωση μη κάλυψης της ισχύος αιχμής. Επίσης, μελετήσαμε δύο διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης της εγκατάστασης (AC σύνδεση DC σύνδεση). Η παρούσα διπλωματική αναφέρεται σε μία μονοκατοικία στην Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κατερίνης σε μία ιδεατή περιοχή όπου δεν υπάρχουν σκιάσεις από παρακείμενα κτίρια ή άλλα εμπόδια. Για τον σχεδιασμό της εγκατάστασης λήφθηκαν υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής για ένα ολόκληρο έτος. Ο υπολογισμός του απαιτούμενου φορτίου έγινε με βάση την κατανάλωση ενέργειας ανά 5 λεπτά σε ένα 24ωρο για την κάλυψη των αναγκών μιας μέσης οικογένειας. Η διαστασιολόγηση των φωτοβολταικών έγινε για μια τυπική ημέρα του Απριλίου καθώς μια διαφορετική επιλογή θα οδηγούσε είτε σε υπερδιαστασιολόγηση του συστήματος (αύξηση του κόστους εγκατάστασης) είτε σε υποδιαστασιολόγηση (αύξηση του κόστους λειτουργίας υπερβολική χρήση της γεννήτριας). Κατόπιν, επιλέξαμε τους κατάλληλους συσσωρευτές οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η παραγωγή και η κατανάλωσή της δε συμπίπτουν πάντοτε χρονικά. Προσδιορίσαμε τις διάφορες συσκευές (μετατροπέα, ρυθμιστή φόρτισης και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) για τη σωστή λειτουργία του συστήματος και τέλος επιλέξαμε τύπους και διατομές καλωδίων για την σύνδεση όλης της εγκατάστασης καθώς και διακοπτικά στοιχεία για την προστασία της από σφάλματα. 3

4 Μετά το σχεδιασμό του συστήματος υπολογίσαμε το ενεργειακό ισοζύγιο ενός έτους για να γνωρίζουμε σε ποιο ποσοστό η απαιτούμενη ενέργεια ολόκληρου του χρόνου καλύπτεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ και σε ποιο από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Στη συνέχεια προσομοιώσαμε το σύστημα με το λογισμικό PVSyst και συγκρίναμε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με αυτά από τους προσεγγιστικούς υπολογισμούς. Τέλος για να κατανοήσουμε τη διαδικασία φόρτισης εκφόρτισης των συσσωρευτών σχολιάσαμε τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις όπως μας τις δίνει το PVSyst. Abstract «DESIGN OF A STANDALONE HYBRID PHOTOVOLTAIC RESIDENTIAL POWER SUPPLY SYSTEM» Τhe need of using renewable energy sources in cases when the connection to the public electricity grid is not cost effective, either because there is no network in the area or for environmental reasons, led us to deal with this project. We designed a standalone photovoltaic system for the power supply of a resident. We used a back up diesel generator to cover the load when necessary. Also, we studied two different ways of connecting (AC coupled DC coupled) This essay refers to a house in northern Greece and particularly in Katerini in an ideally designed location where there would be no shadows from nearby buildings or other obstructions. To design the system we took into account the climatic conditions of the location for a hole year. The calculation of the required load was based on the daily energy consumption of an average family. The sizing of PV was made in a typical day in April. Then, we chose the proper batteries which were necessary for the storage of electricity as energy generation and consumption do not generally coincide. We identified the various devices (inverter, charge controller and power generator) for the proper system operation and finally selected cable types and diameters to link the entire system and data switches to protect against malfunction. 4

5 After designing the system, we calculated the energy balance of a year in order to find out which percentage of the required energy was covered by the photovoltaic panels and which percentage was covered by the diesel generator. Then we simulated the system with the software PVSyst and we compared the simulation results with the approximate calculations. Finally, we commented some graphs from PVSyst to understand the state of charge of the battery during a typical day. 5

6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ε αυτό το σημείο θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους Σ όσους ανταποκρίθηκαν σε κάθε ανάγκη και προβληματισμό που δημιουργήθηκε κατά την δημιουργία του παρόντος έργου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον επιβλέπων καθηγητή Δημουλιά Χαράλαμπο για τη συνεισφορά του καθώς και στις οικογένειές μας, στους στενούς μας φίλους και συνεργάτες που μας στήριξαν όλο αυτό το διάστημα. 6

7 Περιεχόμενα Περίληψη «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»... 3 Abstract «DESIGN OF A STANDALONE HYBRID PHOTOVOLTAIC RESIDENTIAL POWER SUPPLY SYSTEM» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Προσδιορισμός των ηλεκτρικών καταναλώσεων Επιλογή μπαταριών Επιλογή των φωτοβολταϊκών πλαισίων Προσδιορισμός του ρυθμιστή φόρτισης Προσδιορισμός του αυτόνομου μετατροπέα Προσδιορισμός του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Προσδιορισμός των τύπων καλωδίων και των μέσων προστασίας ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DC ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ AC ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ DC ΣΥΝΔΕΣΗ (DC coupled) AC ΣΥΝΔΕΣΗ (ΑC coupled) ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ DC ΣΥΝΔΕΣΗ (DC coupled) ΑC ΣΥΝΔΕΣΗ (ΑC coupled) ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

8 4.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία αποτελούν μια κατηγορία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία δεν συνοδεύεται από εκπομπές ρύπων. Η αθόρυβη λειτουργία τους και η μεγάλη διάρκεια ζωής τους τα καθιστά πρώτη επιλογή στις οικολογικές συνειδήσεις. Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα απομονωμένα ή εκτός δικτύου συστήματα (stand alone ή off grid connected) και στα συνδεδεμένα στο δίκτυο (grid connected). Τα τελευταία συνδέονται απευθείας στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής παροχής (AC) στο οποίο διοχετεύουν όλη την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Τα απομονωμένα ή εκτός δικτύου συστήματα έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τους το ότι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χωρίς να είναι συνδεδεμένα στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, κάτι το οποίο φανερώνει και το όνομά τους. Όταν η ενέργεια αυτή, της φωτοβολταϊκής συστοιχίας, καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ανάγκες της εγκατάστασης τότε το σύστημα ονομάζεται αυτόνομο. Ενώ όταν στην παραγωγή ενέργειας συμμετέχει και άλλη πηγή Α.Π.Ε. (π.χ. ανεμογεννήτρια) ή συμβατική πηγή καυσίμου (π.χ. ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος) τότε το σύστημα χαρακτηρίζεται ως υβριδικό. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα βρίσκουν εφαρμογή στην ηλεκτροδότηση αγροτικών περιοχών στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Επίσης αξιοποιούνται σαν μικρά συστήματα φωτισμού που εντάσσονται σε μεγαλύτερα συστήματα (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία).μία ακόμη χρήση βρίσκουν σε απομακρυσμένες κατοικίες και κτήρια στα οποία η επέκταση του δικτύου θα είναι πιο ακριβή από την εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος καθώς και σαν εφεδρικά συστήματα όπου συμβαίνουν διακοπές ρεύματος μεγάλης διάρκειας. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται ως ηλιακά συστήματα αντλιών νερού για πόση και άρδευση, για ηλιακή απολύμανση του νερού, και αφαλάτωση. Το φάσμα των εφαρμογών είναι αρκετά μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο. 9

10 Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζουμε τον σχεδιασμό αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος για την τροφοδότηση κατοικίας. Το αυτόνομο υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστημα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που μετατρέπουν την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια Τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες) διότι απαιτείται η αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας, αφού η παραγωγή της και η κατανάλωση δεν συμπίπτουν πάντα χρονικά. Τον ρυθμιστή φόρτισης που φροντίζει για την σωστή φόρτιση των συσσωρευτών Τον αντιστροφέα (inverter) για την μετατροπή της συνεχούς τάσης σε εναλλασσόμενη για να συνδεθούν τα φορτία Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών όταν δεν επαρκεί η ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά Τα καλώδια για την σύνδεση όλων των συσκευών της εγκατάστασης Τα μέσα προστασίας για την ασφάλεια του συστήματος Η συνδεσμολογία των στοιχείων αυτών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 10

11 DC Σύνδεση Η σύνδεση αυτή των στοιχείων του συστήματος ονομάζεται DC σύνδεση. Ωστόσο υπάρχει και ένας δεύτερος, πιο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας του αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Χρησιμοποιείται για μεγαλύτερα συστήματα και από ορισμένους μόνο κατασκευαστές μετατροπέων (όπως είναι η εταιρία SMA). Σε αυτήν την περίπτωση το σύστημα αποτελείται από τα ίδια στοιχεία που περιγράψαμε παραπάνω, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές, τον αυτόνομο αντιστροφέα (Stand alone inverter), το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και φυσικά καλώδια και μέσα προστασίας για τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Όμως τώρα αντί για ρυθμιστής φόρτισης χρησιμοποιείται ένας ακόμη μετατροπέας. Αυτός είναι ένας απλός φωτοβολταϊκός μετατροπέας που χρησιμοποιείται και στα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η συνδεσμολογία σε αυτήν την περίπτωση, που ονομάζεται ACσύνδεση, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 11

12 AC Σύνδεση 12

13 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τη σχεδίαση ενός αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος και κάθε μηχανικός ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Εμείς για το σχεδιασμό του δικού μας συστήματος ακολουθήσαμε την παρακάτω μεθοδολογία: 2.1 Προσδιορισμός των ηλεκτρικών καταναλώσεων Το πρώτο και κυριότερο βήμα για το σχεδιασμό του συστήματος είναι ο προσδιορισμός τόσο της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας όσο και της μέγιστης ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες των ανθρώπων που κατοικούν στην οικία στην οποία πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση. Έτσι αρχικά γίνεται απαρίθμηση όλων των ηλεκτρικών συσκευών που υπάρχουν και καταγραφή της ισχύος τους. Στη συνέχεια είναι απαραίτητη μία εκτενής συζήτηση με τους χρήστες για τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούν ώστε να γνωρίζουμε τον πιθανό χρόνο λειτουργίας τους στη διάρκεια της ημέρας, καθώς και την πιθανότητα ταυτόχρονης λειτουργίας κάποιων συσκευών. Γνωρίζοντας λοιπόν την ισχύ των συσκευών και το χρόνο λειτουργίας τους μπορούμε να υπολογίσουμε την απαιτούμενη ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια, ενώ θεωρώντας ταυτόχρονη λειτουργία κάποιων συσκευών υπολογίζουμε τη μέγιστη ισχύ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των χρηστών μπορεί να γίνει σχεδίαση μικρότερου συστήματος προγραμματίζοντας τη χρήση των συσκευών (π.χ. όχι ταυτόχρονη χρήση πλυντηρίου ρούχων και ηλεκτρικής σκούπας ή καθημερινή χρήση πλυντηρίου πιάτων και στεγνωτήρα μαλλιών). Φυσικά οι ανάγκες των χρηστών διαφέρουν από εποχή σε εποχή αλλά και από ημέρα σε ημέρα. Επομένως για τη σωστότερη διαστασιολόγηση του συστήματος γίνεται διαφορετικός προσδιορισμός των ηλεκτρικών καταναλώσεων για μία ημέρα του χειμώνα και διαφορετικός για μία ημέρα του καλοκαιριού. Επιπλέον θεωρούμε μία "τυπική" ημέρα της καθημερινής ζωής των χρηστών. 13

14 2.2 Επιλογή μπαταριών Στα περισσότερα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση μπαταριών καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η κατανάλωση δε συμπίπτουν. Η ενέργεια που παράγεται από τις φωτοβολταϊκές συστοιχίες κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν καταναλώνεται πάντα και έτσι πρέπει να αποθηκευτεί. Ενώ πολλές ημέρες του χρόνου λόγω συννεφιάς δεν παράγεται η απαιτούμενη ενέργεια και οι ανάγκες των χρηστών πρέπει να ικανοποιηθούν. Ο τύπος της μπαταρίας που θα επιλέξουμε πρέπει να είναι κατάλληλος για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. Έτσι επιλέγουμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οικονομικά αποδοτικές και με ικανότητα διαχείρισης μικρών και μεγάλων ρευμάτων φόρτισης με υψηλή απόδοση. Το μέγεθος των μπαταριών επιλέγεται με βάση την ημερήσια απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια καθώς και για πόσες ημέρες συννεφιάς θέλουμε να μπορεί να καλύπτει το φορτίο μας, δηλαδή πόσες ημέρες αυτονομίας θέλουμε. Η χωρητικότητά τους μετριέται σε Ah (Αμπερώρια), επομένως κατά την επιλογή τους είναι απαραίτητο να αποφασίσουμε την τάση στην οποία θα λειτουργεί το σύστημα. 2.3 Επιλογή των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η επιλογή των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα γίνει με βάση την ταχύτητα με την οποία επιθυμούμε να φορτίζουν οι μπαταρίες. Η ενέργεια όμως που παίρνουμε από τη φωτοβολταϊκή γεννήτρια διαφέρει ανάλογα με την ακτινοβολία που προσπίπτει στα πλαίσια και τη θερμοκρασία του αέρα. Επομένως διαφέρει από περιοχή σε περιοχή καθώς και με την κλίση και το προσανατολισμό των πλαισίων. Επομένως για τη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση θα επιλέξουμε τη βέλτιστη δυνατή κλίση και προσανατολισμό. Επίσης για τη σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η θερμοκρασία και η ακτινοβολία σε μια περιοχή διαφέρει ανάλογα με το μήνα του έτους. 14

15 2.4 Προσδιορισμός του ρυθμιστή φόρτισης Η επιλογή του κατάλληλου ρυθμιστή φόρτισης γίνεται με κριτήριο η ονομαστική του ισχύς να είναι μεγαλύτερη από τη συνολική μέγιστη ισχύ των φωτοβολταϊκών πλαισίων που έχουμε επιλέξει. Επίσης εξετάζουμε, η μέγιστη τάση που επιβάλλεται στα πλαίσια να είναι μικρότερη από τη μέγιστη τάση που δέχεται ο ρυθμιστής στην DC πλευρά. Το τελευταίο κριτήριο είναι και αυτό που θα μας καθορίσει τον τελικό αριθμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων, καθώς και τον τρόπο σύνδεσής τους. Ουσιαστικά υπολογίζουμε πόσα φωτοβολταϊκά θα συνδεθούν σε σειρά σε μία στοιχειοσειρά και πόσες στοιχειοσειρές θα συνδέσουμε παράλληλα στο ρυθμιστή φόρτισης. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι όλες οι στοιχειοσειρές πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό φωτοβολταϊκών πλαισίων, αφού η στοιχειοσειρά με το μικρότερο ρεύμα γραμμής είναι και αυτή που καθορίζει το ρεύμα στην είσοδο του ρυθμιστή φόρτισης. 2.5 Προσδιορισμός του αυτόνομου μετατροπέα Για τον προσδιορισμό του κατάλληλου αυτόνομου μετατροπέα λαμβάνουμε υπόψη μας τη μέγιστη ζητούμενη ηλεκτρική ενέργεια (P peak ) ανά πεντάλεπτο, την οποία έχουμε υπολογίσει κατά τον προσδιορισμό των πιθανών ηλεκτρικών καταναλώσεων. Εξετάζουμε αν το μέγιστο φορτίο σε διάρκεια μίας ώρας είναι μικρότερο από την ισχύ στην AC πλευρά που μπορεί να δέχεται ο μετατροπέας καθώς και αν η μέγιστη ισχύς αιχμής του φορτίου σε διάρκεια 5 λεπτών είναι μικρότερη από τα αντίστοιχα όρια ισχύος που έχουν θέσει οι κατασκευαστές του για τον ίδιο χρόνο. 2.6 Προσδιορισμός του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους Ο προσδιορισμός του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους γίνεται με κριτήριο τη μέγιστη ισχύ αιχμής φορτίου. Το μέγεθος της ισχύος που θα έχει η γεννήτρια υπολογίζεται για την χειρότερη περίπτωση, δηλαδή αυτήν που θα τροφοδοτεί αποκλειστικά τον καταναλωτή με το μέγιστο φορτίο που πιθανόν να του ζητήσει. Ταυτόχρονα, γίνεται και έλεγχος ώστε να μπορούμε, σε περίπτωση που το φορτίο 15

16 είναι μικρότερο από την ισχύ που δίνει η γεννήτρια, με την περίσσεια ισχύ της να φορτίζουμε τις άδειες μπαταρίες. 2.7 Προσδιορισμός των τύπων καλωδίων και των μέσων προστασίας Οι τύποι των καλωδίων και των μέσων προστασίας που επιλέγουμε πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς απαιτήσεων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ELOT HD384). Αρχικά, με κριτήριο την εγκατάσταση επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο καλωδίων για την DC και την AC πλευρά. Στη συνέχεια φροντίζουμε, σε κάθε σημείο της εγκατάστασης, η διατομή του καλωδίου που θα υπολογίσουμε να αντέχει το αντίστοιχο ρεύμα που θα περνάει από το συγκεκριμένο καλώδιο. Τα διακοπτικά μέσα τα επιλέγουμε σε κάθε καλώδιο ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της προστασίας που οφείλουμε να παρέχουμε στις αντίστοιχες συσκευές της εγκατάστασης. 16

17 3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3.1 DC ΣΥΝΔΕΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει η σχεδίαση ενός αυτόνομου υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος για τροφοδότηση κατοικίας σύμφωνα με τη μεθοδολογία που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η κατοικία στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση βρίσκεται στην πόλη της Κατερίνης του νομού Πιερίας, δηλαδή σε γεωγραφικό πλάτος 40,3 ο N γεωγραφικό μήκος 22,5 ο E και υψόμετρο 38 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Πρόκειται για μία μονοκατοικία η οποία στεγάζει μία τετραμελή οικογένεια και αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, ένα σαλόνι, κουζίνα και μπάνιο. Έχει κεραμοσκεπή η μία πλευρά της οποίας είναι προς το νότο(αζιμούθια γωνία ίση με το μηδέν), ενώ η κλίση της είναι 30 ο. Η κλίση των πλαισίων καθώς και η αζιμούθια γωνία επηρεάζουν το βαθμό απόδοσής τους. Για το βόρειο ημισφαίριο ο βέλτιστος προσανατολισμός είναι προς το νότο ενώ για την Ελλάδα η βέλτιστη κλίση είναι οι 30 ο. Έτσι η συγκεκριμένη κατοικία είναι ιδανική για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη της. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο η κλίση και ο προσανατολισμός επιδρούν στην ηλεκτροπαραγωγική ικανότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων. 17

18 3.1.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Όπως αναφέραμε το πρώτο βήμα για το σχεδιασμό του συστήματος είναι ο προσδιορισμός της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της μέγιστης ισχύος. Πρόκειται για μία μονοκατοικία όπου ζει μια τετραμελής οικογένεια. Θεωρούμε ότι για τη θέρμανση του νερού υπάρχει ήδη εγκατεστημένος ηλιακός θερμοσίφωνας, ενώ για το μαγείρεμα χρησιμοποιείται κουζίνα υγραερίου. Θερμάστρες υγραερίου χρησιμοποιούνται και για τη θέρμανση του σπιτιού. Επίσης όλες οι ηλεκτρικές συσκευές είναι ενεργειακής κλάσης Α, δηλαδή χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Κάποιες παλιότερες συσκευές που ίσως να υπήρχαν έχουν αντικατασταθεί. Το υψηλό κόστος για την προμήθειά τους αντισταθμίζεται από την εξοικονόμηση ενέργειας την οποία προσφέρουν. Οι ανάγκες των χρηστών διαφέρουν κατά τους χειμερινούς και κατά τους θερινούς μήνες. Για παράδειγμα το καλοκαίρι χρησιμοποιούνται κλιματιστικά για την ψύξη του σπιτιού που το χειμώνα δε χρειάζονται, ενώ το χειμώνα είναι ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΓΓΕΛΑ ΑΝΝΑ ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ 18

19 περισσότερες οι ώρες χρήσης του φωτισμού μέσα και έξω από το σπίτι. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να κάνουμε δύο διαφορετικούς υπολογισμούς των ηλεκτρικών καταναλώσεων. Καθώς τα κλιματιστικά χρειάζονται μόνο κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο θα θεωρήσουμε αυτούς τους τρείς ως θερινούς μήνες, ενώ όλους τους υπόλοιπους ως χειμερινούς. Και στις δύο περιπτώσεις οι υπολογισμοί θα γίνουν για μία τυπική ημέρα. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι ηλεκτρικές συσκευές της κατοικίας, η ηλεκτρική ισχύς κάθε μιας, ο χρόνος λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου και τέλος η ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε συσκευή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΣΧΥΣ (W) ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (hours/day) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Wh/day) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ 15/16 1/2 47 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (2) 16/46/30 2/2/1 154 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 15 1,083 16,25 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED 40" LAPTOP ΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ 700 0, ,67 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ,083 83,33 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ , ,7 συνεχίζεται ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ/ΠΙΑΤΩΝ 2000(5min) / 1455(55min)

20 ΣΥΝΟΛΟ 5504,33 Ηλεκτρικές καταναλώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΙΣΧΥΣ (W) ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (hours/day) ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Wh/day) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑΣ 15/16 1/2 47 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (2) 16/46/30 2/2/1 154 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 15 1,083 16,25 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED 40" LAPTOP ΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΑ ΨΥΓΕΙΟ 300 ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΤΟΣΤΙΕΡΑ 700 0, ,67 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ,083 83,33 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ , ,7 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ/ΠΙΑΤΩΝ 2000(5min) / 1455(55min) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 800 3, ΣΥΝΟΛΟ 7954,33 Ηλεκτρικές καταναλώσεις κατά τους θερινούς μήνες Τα αποτελέσματα για τη συμπλήρωση των πινάκων βγήκαν από το πρόγραμμα Excel. Εκεί χωρίσαμε σε πεντάλεπτα ένα εικοσιτετράωρο και συμπληρώσαμε τα πεντάλεπτα στα οποία λειτουργεί η κάθε συσκευή. Έτσι υπολογίσαμε την ηλεκτρική ισχύ για κάθε πεντάλεπτο καθώς και τη συνολική 20

21 ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειας για μία τυπική ημέρα. Τη διαδικασία αυτή την κάναμε δύο φορές, μία για τα φορτία του χειμώνα και μία για αυτά του καλοκαιριού. Όσον αφορά στα πλυντήρια θεωρούμε ότι κάποιες ημέρες της εβδομάδας χρησιμοποιείται το πλυντήριο ρούχων και κάποιες άλλες το πλυντήριο πιάτων. Επομένως μία τυπική ημέρα χρησιμοποιείται ένα από τα δύο. Και εφόσον η ισχύς και ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ίδια τα θεωρούμε ως ένα φορτίο. Το πρώτο πεντάλεπτο της λειτουργίας τους θερμαίνεται το νερό και η ισχύς που χρειάζεται είναι μεγαλύτερη(2000w). Στην υπόλοιπη διάρκεια της πλύσης η ισχύς που καταναλώνεται είναι 1455W με αποτέλεσμα για τη συνολική πλύση διάρκειας μίας ώρας να καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια ίση με 1,5kWh. Το ψυγείο τροφοδοτείται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όταν ανέβει η θερμοκρασία στο εσωτερικό του δουλεύει κάποια λεπτά ώστε να αναψύξει και σταματάει. Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Από τον κατασκευαστή του γνωρίζουμε ότι η ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 300Wh. Για να μοιράσουμε τη λειτουργία του στα πεντάλεπτα που προαναφέραμε θεωρήσαμε ότι λειτουργεί 50 λεπτά τις μεσημεριανές ώρες(μεταξύ 14:00 15:00), 50 λεπτά τις απογευματινές ώρες(μεταξύ 19:00 20:00) καθώς και κάποια πεντάλεπτα τις βραδινές και πρωινές ώρες. Με τη φράση λοιπά φορτία εννοούμε την ηλεκτρική σκούπα, το ηλεκτρικό σίδερο και το στεγνωτήρα μαλλιών, τα οποία έχουν ισχύ 1800W το καθένα. Θεωρήσαμε ότι μία τυπική ημέρα λειτουργεί ένα από αυτά για μία ώρα. Έτσι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν σε μία ημέρα είναι 1800Wh. Το κλιματιστικό το οποίο όπως αναφέραμε παραπάνω χρησιμοποιείται μόνο το καλοκαίρι, έχει ηλεκτρική ισχύ 800W και λειτουργεί λίγο περισσότερο από τρείς ώρες την ημέρα. Ενώ για το φωτισμό χρησιμοποιούνται διάφορες λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας και ο χρόνος λειτουργίας τους διαφέρει το χειμώνα και το καλοκαίρι. 21

22 Με αυτό τον τρόπο υπολογίσαμε όλα τα φορτία και από το πρόγραμμα Excel πήραμε τις παρακάτω ημερήσιες καμπύλες φορτίου, μία για τους χειμερινούς μήνες και μία για τους θερινούς ΚΑΜΠΥΛΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ 2000 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (W) ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (W) ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Αθροίζοντας όλα τα φορτία σε κάθε πεντάλεπτο παίρνουμε τη συνολική ισχύ που καταναλώνεται ανά πεντάλεπτο. Έτσι μπορούμε να δούμε πόση είναι η μέγιστη ισχύς και σε ποιό πεντάλεπτο παρατηρείται, πράγμα το οποίο φαίνεται και στην καμπύλη φορτίου. Κατά τους χειμερινούς μήνες η μέγιστη ισχύς παρατηρείται το 22

23 πεντάλεπτο 21:00 21:05 και είναι 2135W. Ενώ για 55 λεπτά η μέγιστη ισχύς είναι 2036W. Αντίστοιχα για τους θερινούς μήνες η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς είναι 2135W και πάλι για το πεντάλεπτο 21:00 21:05, ενώ με διάρκεια 55 λεπτά μεταξύ 20:00 21:00 είναι 2006W. Για να μετατρέψουμε τη συνολική ισχύ που υπολογίσαμε για κάθε πεντάλεπτο σε ενέργεια χρησιμοποιούμε τον τύπο: EiWh PiW 5 60 και τελικά προσθέτουμε τα 288 πεντάλεπτα από τα οποία αποτελείται το εικοσιτετράωρο και έχουμε την ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια: EWh Ei Wh Από την καμπύλη φορτίου η ημερήσια ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται βρίσκοντας το εμβαδό της χρωματιστής περιοχής, καθώς ο κάθετος άξονας της καμπύλης είναι η ηλεκτρική ισχύς και ο οριζόντιος ο χρόνος λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε ότι η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για μία τυπική ημέρα ενός χειμερινού μήνα είναι 5504,33Wh και η αντίστοιχη για μία τυπική ημέρα ενός θερινού μήνα είναι 7954,33Wh ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Όπως αναφέραμε παραπάνω απαραίτητο στοιχείο στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι οι μπαταρίες και μάλιστα οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Κάποιοι τύποι επαναφορτιζόμενων μπαταριών που υπάρχουν στην αγορά είναι οι μπαταρίες μολύβδου οξέος, νικελίου καδμίου, νικελίου υδριδίου μετάλλου και ιόντων λιθίου. Από αυτές μόνο οι πρώτες χρησιμοποιούνται στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ενώ οι υπόλοιπες χρησιμοποιούνται κυρίως σε μικρές συσκευές όπως ρολόγια, ραδιόφωνα, φορητούς υπολογιστές κλπ. 23

24 Οι μπαταρίες είναι δοχεία. Μία μπαταρία μολύβδου οξέος είναι γεμάτη με αραιωμένο θειικό οξύ (H 2 SO 4 ) που λειτουργεί ως ηλεκτρολύτης. Μέσα στον ηλεκτρολύτη υπάρχουν τοποθετημένες δύο πλάκες αντίθετης πολικότητας που λειτουργούν ως ηλεκτρόδια. Αυτές αποτελούνται από το ενεργό υλικό και το πλέγμα. Το ενεργό υλικό προσφέρει την επιφάνεια στην οποία γίνεται η ηλεκτροχημική αντίδραση και είναι ουσιαστικά η αποθήκη ενέργειας, ενώ το πλέγμα είναι ένα πλαίσιο από κράμα μολύβδου και είναι καλός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. Για την αποφυγή αγώγιμης επαφής του θετικού ηλεκτροδίου με το αρνητικό χρησιμοποιείται ένα απομονωτικό μέσο το οποίο ονομάζεται "διαχωριστής". Τέλος στην μπαταρία υπάρχουν οι πόλοι, δηλαδή οι εξωτερικές ηλεκτρικές συνδέσεις της. Μία μπαταρία για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα πρέπει να πληροί όσο το δυνατόν περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 1. Καλή αναλογία τιμής απόδοσης 2. Μικρές απαιτήσεις για συντήρηση 3. Αρκετά μεγάλη διάρκεια ζωής 4. Χαμηλή αυτοεκφόρτιση και υψηλή ενεργειακή απόδοση 5. Ικανότητα φόρτισης με μικρά ρεύματα φόρτισης 6. Δυνατότητα ανακύκλωσης 7. Ανθεκτικότητα σε δονήσεις Για συστήματα όπως το δικό μας, όπου τα φωτοβολταϊκά εγκαθίστανται σε μόνιμη κατοικία προτείνονται μπαταρίες τύπου OPzS και OPzV. Οι πρώτες είναι μπαταρίες ανοιχτού τύπου και ο ηλεκτρολύτης τους είναι σε υγρή μορφή. Έτσι κατά τη φόρτισή τους γίνεται ηλεκτρόλυση και παράγονται αέρια υδρογόνο και οξυγόνο. Γι' αυτό και πρέπει να τοποθετούνται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Επίσης πρέπει 24

25 να συντηρούνται κάθε 0,5 έως 3 χρόνια. Αντίθετα οι μπαταρίες τύπου OPzV είναι κλειστού τύπου, δηλαδή ο ηλεκτρολύτης τους είναι σε μορφή ζελέ και γι' αυτό δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής αερίων. Επιπλέον δε χρειάζονται συντήρηση, ωστόσο είναι πιο ακριβές από τις αντίστοιχες μπαταρίες ανοιχτού τύπου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των μπαταριών είναι η διάρκεια ζωής τους που μετριέται σε κύκλους. Κατά τη διαδικασία της εκφόρτισης γίνονται κάποιες χημικές αντιδράσεις με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποσότητα του ηλεκτρολύτη. Αυτή η χημική αλλαγή ανατρέπεται όταν η μπαταρία επαναφορτίζεται, όμως η διαδικασία δεν είναι πλήρως αναστρέψιμη και η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται. Η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη όσο βαθύτερη είναι η εκφόρτισή της. Έτσι η διάρκεια ζωής της μεταβάλλεται με το βάθος εκφόρτισής της. Οι μπαταρίες που αναφέραμε παραπάνω για βάθος εκφόρτισης 50% έχουν διάρκεια ζωής περίπου 3500 κύκλους, ενώ φτάνουν τους 5000 κύκλους όταν εκφορτίζονται 45%. Καθώς η μπαταρία φορτίζει η τάση της αυξάνεται. Για την προστασία της ο κατασκευαστής πρέπει να ορίσει ένα άνω όριο, την τάση διακοπής φόρτισης (charge cut off voltage). Ομοίως και κατά την εκφόρτισή της η τάση της μειώνεται, οπότε ορίζει ένα κάτω όριο, την τάση διακοπής εκφόρτισης (discharge cut off voltage). Έτσι έχει οριστεί το επιτρεπτό βάθος εκκφόρτισης της μπαταρίας. Ο έλεγχος ώστε η τάση της μπαταρίας να κυμαίνεται μεταξύ των ορίων αυτών γίνεται από το ρυθμιστή φόρτισης. Από τα παραπάνω φαίνεται επίσης ότι η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να προσδιοριστεί από την τάση της(τάση ανοιχτού κυκλώματος). Στην παρακάτω γραφική παράσταση βλέπουμε τη μεταβολή της τάσης ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Παρατηρούμε ότι όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη η τάση ανοιχτού κυκλώματος είναι 2,15 A και η σχέση της τάσης ανοιχτού κυκλώματος με το επίπεδο φόρτισης δεν είναι γραμμική. 25

26 Μεταβολή της τάσης της μπαταρίας ανάλογα με την κατάσταση φόρτισής της Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να εκφορτιστεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία, το ρεύμα εκφόρτισης και την τάση διακοπής εκφόρτισης. Η χωρητικότητα μεταβάλλεται με την αλλαγή της θερμοκρασίας με διαφορετικό τρόπο για κάθε μπαταρία. Έτσι κάθε κατασκευαστής δίνει μία γραφική παράσταση όπως αυτή που φαίνεται παρακάτω όπου βλέπουμε ότι με αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται και η χωρητικότητα. 26

27 Μεταβολή της χωρητικότητας της μπαταρίας με τη μεταβολή της θερμοκρασίας Η χωρητικότητα των μπαταριών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ρυθμό εκφόρτισής τους και άρα από το ρεύμα εκφόρτισής τους. Γενικά όταν οι συσσωρευτές εκφορτίζουν αργά με μικρά ρεύματα εκφόρτισης μπορούν να δώσουν περισσότερη ενέργεια από όταν εκφορτίζουν γρήγορα με μεγάλο ρεύμα. Συνήθως οι κατασκευαστές ορίζουν τη χωρητικότητα για ρυθμό εκφόρτισης C 10 που αντιστοιχεί σε ρεύμα 1/10 των Ah της μπαταρίας. Έτσι μια μπαταρία των 260Ah μπορεί να εκφορτίζει με ρεύμα 267/10 = 26.7A για 10 ώρες. Παρακάτω φαίνεται πώς το ρεύμα εκφόρτισης επηρεάζει τη χωρητικότητα της μπαταρίας. 27

28 Μεταβολή της χωρητικότητας της μπαταρίας με το ρεύμα εκφόρτισης Σύμφωνα με τα παραπάνω ο τύπος της μπαταρίας που επιλέγουμε είναι OPzV (κλειστού τύπου). Θα επιλέξουμε από την εταιρία Sunlight η οποία έχει μεγάλο εύρος χωρητικότητας ( Ah) και διαθέσιμα στοιχεία των 2V το καθένα. Το βάθος εκφόρτισής τους ορίζεται στο 80%, ενώ ο βαθμός απόδοσής τους είναι 85%. Ο υπολογισμός της απαιτούμενης χωρητικότητας των συσσωρευτών γίνεται με βάση την ημερήσια απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια καθώς και το πόσες ημέρες αυτονομίας θέλουμε. Θεωρούμε ότι για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση χρειάζεται μία μόνο ημέρα αυτονομίας. Έτσι θα υπολογίσουμε τη χωρητικότητα των μπαταριών ώστε να καλύπτεται το φορτίο μίας ημέρας. Όπως υπολογίσαμε παραπάνω η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για μία τυπική ημέρα ενός χειμερινού μήνα είναι 5504,33Wh και η αντίστοιχη για μία τυπική ημέρα ενός θερινού μήνα είναι 7954,33Wh. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους των μπαταριών θα δουλέψουμε με το μεγαλύτερο φορτίο (7954,33Wh), δηλαδή περίπου 8kWh. Η ενέργεια που δίνεται κατά την εκφόρτιση των συσσωρευτών, για να φτάσει στο φορτίο μας περνάει από τον αυτόνομο μετατροπέα όπως δείξαμε πιο επάνω. Εκεί χάνεται ένα μέρος της ενέργειας. Ο μετατροπέας που επιλέξαμε έχει βαθμό απόδοσης 95%(η επιλογή του φαίνεται παρακάτω). Έτσι από την μπαταρία πρέπει να παίρνουμε: 28

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αυτόνομο Σύστημα 1,5 ΚWp, Κερατέα Αττικκής Εγκατάσταση: 05/2007 ΘΕΜΑ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα ονομαστικής ισχύος 240,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ Οδηγός χρήσης Φωτοβολταϊκό πάνελ Πρόκειται για πάνελ υψηλής απόδοσης ισχύος από 10Wp έως 230Wp (ανάλογα με το μοντέλο). Ένα τέτοιο πάνελ παράγει σε μια καλοκαιρινή μέρα, αντίστοιχα από 50 Watt/h (βατώρες)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com

Τηλ.: 2610 432243, e-mail: info@energy-greece.gr - web: www.energy-greece.com Σχεδίαση, πώληση και εγκατάσταση μονοφασικού συστήματος αυτόνομης ηλεκτροδότησης, από ανανεώσιμες πηγές ονομαστικής ισχύος 7kW (inverter), συνεργαζόμενο και υποβοηθούμενο από Η/Ζ (γεννήτρια). Προς: Υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HELIOS NATURA HELIOS OIKIA HELIOSRES ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 9 & Γκίνη 6 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Tel. (+30) 210 6893966 Fax. (+30) 210 6893964 E-Mail : info@heliosres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Οδηγός Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Γενικός Οδηγός Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Γενικός Οδηγός Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 1 Copyright 2013-2014 Προστατεύεται από Πνευματικά Δικαιώματα Απαγορεύεται η μερική ή ολική αντιγραφή. - Agreenenergy.gr Πίνακας Περιεχομένων AlphaGreen

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗ Επιβλέπων : Δρ Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Περιεχόμενα Πτυχιακής Εισαγωγή Γεννητρια Κινητηρας Λειτουργια

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Αν βάλουμε δίκτυο (αριστερά) Αν προσθέσουμε γεννήτρια (δεξιά) και συνδυασμό με ΑΠΕ κάτω... Εικόνα 1 Προσθαφαίρεση συνιστωσών

Αν βάλουμε δίκτυο (αριστερά) Αν προσθέσουμε γεννήτρια (δεξιά) και συνδυασμό με ΑΠΕ κάτω... Εικόνα 1 Προσθαφαίρεση συνιστωσών Προσθαφαίρεση Συνιστωσών. Πατάμε Add-remove και εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα φορτίο και 1 τουλάχιστον πηγή ενέργειας (έστω το δίκτυο) Εικόνα 1 Προσθαφαίρεση συνιστωσών Αν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας Ενότητα 3 (γ): Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά συστήματα, διαστασιολόγηση και βασικοί υπολογισμοί, οικονομική ανάλυση. Αν. Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. Γιαννακόπουλος, Σ. Στάθης, Β. Περράκη* *Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών - 2611 Πάτρα Tel: +3

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα Αυτονομία 2 ημέρες Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Φωτοβολταϊκό σύστημα για: Φωτισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1MWp»

«ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1MWp» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1MWp» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Φωτοβολταϊκά συστήματα Φωτοβολταϊκά συστήματα από την Progressive Energy 1 Ήλιος! Μια τεράστια μονάδα αδιάκοπης παραγωγής ενέργειας! Δωρεάν ενέργεια, άμεσα εκμεταλλεύσιμη που πάει καθημερινά χαμένη! Γιατί δεν την αξιοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

13/9/2006 ECO//SUN 1

13/9/2006 ECO//SUN 1 13/9/2006 ECO//SUN 1 ECO//SUN H µεγαλύτερη εταιρία Ανανεώσιµων Πηγών ενέργειας Πάντα µπροστά στην τεχνολογία Ηµεροµηνίες σταθµοί 1996: Έτος ίδρυσης 2002: ECO//SUN ΕΠΕ 2006: 10 χρόνια ECO//SUN Η ECO//SUN

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗΣ ΒΜ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ Πράσινο Κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Στέγης Διασυνδεμένα με την ΔΕΗ

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Στέγης Διασυνδεμένα με την ΔΕΗ Φωτοβολταϊκά Συστήματα Στέγης Διασυνδεμένα με την ΔΕΗ Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε κεραµοσκεπή Μονοκρυσταλλικό πλαίσιο Μετατροπέας (inverter). Λεπτοµέρεια του συστήµατος στήριξης Παράδειγμα: Για μια εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αυτονομία 2 ημέρες. Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα Αυτονομία 2 ημέρες Φωτοβολταϊκό σύστημα Ρυθμιστής φόρτισης Συσσωρευτής Μετατροπέας (inverter) ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο Φωτοβολταϊκό σύστημα για: Φωτισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Τι περιλαμβάνει το κιτ...3 Τα φωτοβολταϊκά πάνελ...4 Ο inverter...5 Πως συνδέεται ο inverter στους συσσωρευτές...6 Οι συσσωρευτές...7 Γενικές πληροφορίες για τους συσσωρευτές...7

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος Υλοποιώντας έναν από τους στόχους του εγκεκριμένου από το Ι.Κ.Υ. ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, 2015-2016 με θέμα: «Αυτόνομα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς (W) Δίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: Μονοφασικό Δίκτυο : Τριφασικό δίκτυο τριών ενεργών αγωγών:

Ισχύς (W) Δίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: Μονοφασικό Δίκτυο : Τριφασικό δίκτυο τριών ενεργών αγωγών: Ισχύς (W) Δίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: U Μονοφασικό Δίκτυο : Τριφασικό δίκτυο τριών ενεργών αγωγών: U 3 U 3 U Ένταση (Α) Δίκτυο Σ.Ρ. δύο αγωγών: I U Μονοφασικό Δίκτυο : I U Τριφασικό δίκτυο τριών ενεργών αγωγών:

Διαβάστε περισσότερα

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 wβύσματα MC4 Φ4mm για καλώδιο 4-6 mm 2 & 10-16 mm 2, με επικασσιτερωμένους ακροδέκτες. wχαρακτηριστικά: 1000VDC, 25Α εως 60Α, IP67, εύρος λειτουργίας -40 o C έως

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Επενδύοντας σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο εξασφαλίζετε σταθερή πηγή εσόδων πωλώντας το παραγόμενο ρεύμα στη ΔΕΗ. Η εταιρεία μας,

Διαβάστε περισσότερα

Μια εντελώς ενδεικτική ταξινόμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι η εξής (από τον πιο ακατάλληλο τύπο για βαθιές εκφορτίσεις στον πιο κατάλληλο):

Μια εντελώς ενδεικτική ταξινόμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι η εξής (από τον πιο ακατάλληλο τύπο για βαθιές εκφορτίσεις στον πιο κατάλληλο): Οδηγός χρήσης Συσσωρευτής 12V. Πρόκειται για ανθεκτικό συσσωρευτή, κατάλληλο και για βαθιές εκφορτίσεις. Είναι κλειστού τύπου, που σημαίνει πως δεν απαιτεί συντήρηση, προσθήκη υγρών κ.λπ. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources

ΣΕΚ. Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence. ALTENER Alternative Energy Resources ΣΕΚ Σύστημα Εξοικονόμησης Καυσίμων Copyright NSE Ltd 2010 by N.S.E. Ltd Networking System Excellence Με την συνεργασία των εταιριών: Αυτό το προϊόν αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αυστηρές τεχνικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρα ηλιακα φωτιστικα κηπου

Ισχυρα ηλιακα φωτιστικα κηπου Ισχυρα ηλιακα φωτιστικα κηπου Μια απλή και οικονομική κατασκευή για ισχυρά ηλιακα φωτιστικα κηπου με φωτοβολταικα Εδώ θα δούμε πως μπορούμε με πολύ απλό τρόπο να φωτίσουμε τον κήπο ή το μπαλκόνι μας με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση sun2go TM. energía solar portátil. by The meeco Group

Η λύση sun2go TM. energía solar portátil. by The meeco Group Η λύση sun2go TM energía solar portátil by The meeco Group Plug & Power Η πρόσβαση σας ΣΤΟ ηλεκτρικό δίκτυο είναι ο σκοπός μας η απόσταση σας ΑΠΟ το δίκτυο είναι η πρόκληση για μας. Το sun2go αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα TEI Πειραιά Sealab Carport 5 Μαρτίου 2015. Αυτόνομο Σύστημα Παροχής Ενέργειας Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από ΑΠΕ & Συσσωρευτές

Ημερίδα TEI Πειραιά Sealab Carport 5 Μαρτίου 2015. Αυτόνομο Σύστημα Παροχής Ενέργειας Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από ΑΠΕ & Συσσωρευτές Ημερίδα TEI Πειραιά Sealab Carport 5 Μαρτίου 2015 Αυτόνομο Σύστημα Παροχής Ενέργειας Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από ΑΠΕ & Συσσωρευτές Γραμμική απεικόνιση συστήματος [ 1 / 2 ] = ΑΠΕ & Η/Ζ Ρυθμιστής φόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος περιεχομένων

Κατάλογος περιεχομένων Κατάλογος περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Μεταφράσεις όρων:...5 Έλεγχος πριν τη λειτουργία...7 Πριν θέσετε σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη παρουσίαση της ECO//SUN

1. Σύντομη παρουσίαση της ECO//SUN Εταιρικο Προφιλ 1 Περιεχόμενα 1. Σύντομη παρουσίαση της ECO//SUN 2. Φ/Β Συστήματα 3. Προϊόντα ECO//SUN 4. Νet Metering Εταιρία Η ECO//SUN ασχολείται με το χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 1996.

Διαβάστε περισσότερα

N.S.E Ltd. Ξοδέψτε 75% λιγότερο πετρέλαιο. H επιχείρησή σας βρίσκεται εκτός του δικτύου της ΔΕΗ και τροφοδοτείται από γεννήτρια πετρελαίου;

N.S.E Ltd. Ξοδέψτε 75% λιγότερο πετρέλαιο. H επιχείρησή σας βρίσκεται εκτός του δικτύου της ΔΕΗ και τροφοδοτείται από γεννήτρια πετρελαίου; N.S.E Ltd Networking System Exellence Copyright NSE Ltd. 2011 H επιχείρησή σας βρίσκεται εκτός του δικτύου της ΔΕΗ και τροφοδοτείται από γεννήτρια πετρελαίου; Ξοδέψτε 75% λιγότερο πετρέλαιο με το Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα:

Οδηγός χρήσης. Συνοπτικές οδηγίες. Προσοχή στη σωστή πολικότητα: Table of Contents Συνοπτικές οδηγίες...3 Προσοχή στη σωστή πολικότητα:...3 Συντήρηση του ρυθμιστή φόρτισης...4 Τεχνικά χαρακτηριστικά...4 Ενδείξεις...5 Πιστοποιήσεις...5 Οδηγός χρήσης Συνοπτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία μας ΣΕΚ. Η δική σας ικανοποίηση είναι η δική μας επιτυχία!

Η εταιρεία μας ΣΕΚ. Η δική σας ικανοποίηση είναι η δική μας επιτυχία! Copyright NSE Ltd. 2011 N.S.E Ltd Networking System Exellence ΣΕΚ Σύστημα Eξοικονόμησης Kαυσίμων Η εταιρεία μας ΣΕΚ Η NSE Ltd (Networking System Excellence) είναι μία ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά. Εισαγωγικά Η εταιρεία Nobel, με 35 χρονη παρουσία στο χώρο των ηλιακών θερμοσιφώνων, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων έχοντας συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με αναγνωρισμένους

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) 1 Ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Σκοπός της Ερευνητικής Εργασίας Να ευαισθητοποιηθούμε πάνω στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειαςκαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ UPS ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ UPS ΣΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΑΣ Οι συσσωρευτές είναι η εναλλακτική πηγή ενέργειας για τα Συστήματα Αδιάλειπτης Λειτουργίας, δηλαδή τα UPS. Είναι η καρδιά τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας;

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας; Συσκευές καθημερινότητας 4% Standby (Αναμονή) 6% Ζέστη & Δροσιά 22% Ψυγείο/Κατάψυξη 7% Συσκευές Κουζίνας 9% Φώτα 9% Άλλα 3% Πλύσιμο & στέγνωμα 3% Ζεστό νερό

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 8: Σχεδίαση - Μελέτη - Κατασκευή Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατικά αποτελέσµατα από ένα σύνθετο φωτοβολταϊκό σύστηµα υψηλής τεχνολογίας

Πειραµατικά αποτελέσµατα από ένα σύνθετο φωτοβολταϊκό σύστηµα υψηλής τεχνολογίας Πειραµατικά αποτελέσµατα από ένα σύνθετο φωτοβολταϊκό σύστηµα υψηλής τεχνολογίας Φ. Μαυροµατάκης και Ι. Φραγκιαδάκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, Γενικό Τµήµα Θετικών Επιστηµών, Ηράκλειο Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία

Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία 1 Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter, ελέγξτε τα παρακάτω:...6 Επιλογή τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Εισαγωγή στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εισαγωγή στα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα για το µάθηµα Ηλιακή Τεχνική και Φωτοβολταϊκά Συστήµατα του 9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Χωρητικότητα Εικόνα: Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι πυκνωτές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Ο πυκνωτής είναι ένα είδος κυκλώματος που μπορούμε να συνδυάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομήστε Ενέργεια. Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας

Εξοικονομήστε Ενέργεια. Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας Εξοικονομήστε Ενέργεια Εύκολες συμβουλές για εσάς και την οικογένειά σας Τι είναι η Κλιματική Aλλαγή; Η Κλιματική Αλλαγή αναφέρεται στα μεταβαλλόμενα καιρικά φαινόμενα, που παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! μόνο είσοδο

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! μόνο είσοδο Table of Contents Οδηγίες ασφάλειας...3 Περιγραφή...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Ενδείξεις LED...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter, ελέγξτε τα παρακάτω:...6

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Β Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Β _005 Β.1 Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε.

Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ. Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση συστημάτων ΘΗΣ Σεμινάριο Κεντρικών Ηλιακών Συστημάτων ΕΒΗΕ Δημήτρης Χασάπης Μηχ. Τεχνολογίας Α.Π.Ε. Σχεδιασμός συστημάτων ΖΝΧ εσωτερικός εναλλάκτης 1 Σχεδιασμός συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ζ. Σόμπολος, Θ. Παντελέων, Β. Σουφλής, Π. Γιαννούλης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Φυσικής Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες τοποθέτησης

Συνθήκες τοποθέτησης Συνθήκες τοποθέτησης για τη συσκευή SUNNY CENTRAL 350 Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα