Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση"

Transcript

1 Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Το ποσοστό απόδοσης περιγράφει με συγκεκριμένο τρόπο την αναλογία ανάμεσα στην πραγματική και τη θεωρητικά δυνατή ενεργειακή απόδοση. Είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητο από τη διάταξη μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, όπως και από την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω σε αυτήν. Για το λόγο αυτό μπορεί κανείς με τη βοήθεια του ποσοστού απόδοσης να συγκρίνει φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία ανά τον κόσμο. Το παρόν έγγραφο σας προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το τι είναι το ποσοστό απόδοσης και ποια είναι η λειτουργία του. Παράλληλα, μαθαίνετε πως μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό απόδοσης της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης καθώς και ποιοι είναι οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Perfratio-UGR Έκδοση 1.0 1/11

2 Τι είναι το ποσοστό απόδοσης; 1 Τι είναι το ποσοστό απόδοσης; Το ποσοστό απόδοσης (στα αγγλικά performance ratio, όπου performance = απόδοση, αποτέλεσμα και ratio = αναλογία, ποσοστό) είναι ένα μέγεθος για την ποιότητα μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ανεξάρτητα από το σημείο τοποθέτησης της και για αυτό παίρνει συχνά το όνομα ποιοτικός συντελεστής. Το ποσοστό απόδοσης (ΠΑ) δίνεται επί τοις εκατό και περιγράφει την αναλογία ανάμεσα στην πραγματική και την ιδανική απόδοση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται το ποσοστό της ενέργειας που είναι πραγματικά διαθέσιμο για την τροφοδοσία μετά την αφαίρεση των ενεργειακών απωλειών (π.χ. λόγω απωλειών θερμότητας και απωλειών αγωγού) και της ιδιοκατανάλωσης για τη λειτουργία. Όσο πιο κοντά στο 100 % βρίσκεται η τιμή του ποσοστού απόδοσης μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, τόσο πιο αποδοτικά δουλεύει η εγκατάσταση αυτή. Ωστόσο, μία τιμή της τάξης του 100 % δεν είναι πραγματικά δυνατή, επειδή κατά τη λειτουργία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης υπάρχουν πάντα απώλειες που δεν μπορούν να αποφευχθούν (π.χ. απώλειες θερμότητας εξαιτίας της θέρμανσης των φωτοβολταϊκών μονάδων). Παρόλα αυτά, το ποσοστό απόδοσης αποδοτικών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων φτάνει μέχρι και 80 %. 2 Ποια είναι η λειτουργία του ποσοστού απόδοσης; Το ποσοστό απόδοσης σάς ενημερώνει για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασής. Με το ποσοστό απόδοσης μπορείτε να συγκρίνετε την απόδοση της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης με την απόδοση άλλων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ή να επιτηρήσετε την κατάσταση της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, κατά τον υπολογισμό του ποσοστού απόδοσης σε τακτικά και προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα δεν γίνεται λόγος για μία απόλυτη σύγκριση, αλλά για μία δυνατότητα ελέγχου πορείας και απόδοσης: κατά την έναρξη λειτουργίας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και με την προϋπόθεση ότι σε εκείνη τη χρονική στιγμή η εγκατάσταση δουλεύει ιδανικά, εάν διασφαλίζεται το 100 % της τιμής εξόδου για το ποσοστό απόδοσης, τότε μέσω του υπολογισμού των υπόλοιπων τιμών ποσοστού απόδοσης μπορούν να ανιχνευτούν οι αποκλίσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου και να παρθούν έγκαιρα αντίμετρα. Επομένως, οι αποκλίσεις της τιμής του ποσοστού απόδοσης με τιμές κάτω από την κανονική περιοχή, σάς δείχνουν από νωρίς μία πιθανή βλάβη της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης. Οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε απόκλιση της τιμής του ποσοστού απόδοσης περιγράφονται στο κεφάλαιο 4 "Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ποσοστό απόδοσης;" (Σελίδα 8). SMA Solar Technology AG 2/11

3 Πως υπολογίζεται το ποσοστό απόδοσης; 3 Πως υπολογίζεται το ποσοστό απόδοσης; Για να μπορέσετε να υπολογίσετε το ποσοστό απόδοσης της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης χρειάζεστε διάφορα μεγέθη. Ένα από αυτά είναι οι τιμές πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας στο σημείο τοποθέτησης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Τις τιμές αυτές μπορείτε να τις πληροφορηθείτε μέσω μίας συσκευής μέτρησης (π.χ. Sunny SensorBox), η οποία μετρά την ποσότητα ενέργειας για τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση που προέρχεται από την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Άλλα μεγέθη που χρειάζεστε είναι η επιφάνεια μονάδας της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης και ο βαθμός απόδοσης των φωτοβολταϊκών σας μονάδων. Ο βαθμός απόδοσης μονάδας υπάρχει στο φύλλο στοιχείων της φωτοβολταϊκής μονάδας. Μπορείτε να υπολογίσετε μόνοι σας το ποσοστό απόδοσης (βλέπε σελίδα 4) ή να επιλέξετε να υπολογιστεί αυτόματα (βλέπε σελίδα 7). Προϋποθέσεις υπολογισμού Εάν για τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή μέτρησης (π.χ. Sunny SensorBox), η οποία μετρά την άμεση πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας, οι φωτοβολταϊκές μονάδες και η συσκευή μέτρησης πρέπει να έχουν ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο, προκειμένου να μπορέσετε να υπολογίσετε σωστά την τιμή του ποσοστού απόδοσης. Για το λόγο αυτό βεβαιωθείτε πως τόσο στις φωτοβολταϊκές μονάδες όσο και στη συσκευή μέτρησης έχουν ρυθμιστεί τα ίδια ποσά για την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας και οι ίδιες θερμοκρασίες. Χρονικό διάστημα εξέτασης Το καλύτερο χρονικό διάστημα εξέτασης για τον υπολογισμό του ποσοστού απόδοσης είναι 1 χρόνος. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε μικρότερα χρονικά διαστήματα, π.χ. σε περιπτώσεις που θέλετε να συγκρίνετε τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση με άλλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Παρόλα αυτά, πρέπει να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα εξέτασης τουλάχιστον 1 μήνα προκειμένου να είστε σίγουροι πως ο υπολογισμός δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από συνθήκες περιβάλλοντος, όπως είναι η χαμηλή θέση του ήλιου, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η σκίαση των φωτοβολταϊκών μονάδων και/ή της συσκευής μέτρησης. SMA Solar Technology AG 3/11

4 Πως υπολογίζεται το ποσοστό απόδοσης; 3.1 Χειροκίνητος υπολογισμός Σε περίπτωση που θέλετε να υπολογίσετε μόνοι σας το ποσοστό απόδοσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο απλοποιημένο τύπο. Τύπος για τον χειροκίνητο υπολογισμό του ποσοστού απόδοσης ΠΑ (ποσοστό απόδοσης) = ετήσια πραγματική, αναγνώσιμη απόδοση εγκατάστασης σε kwh ετήσια υπολογισμένη, ονομαστική απόδοση εγκατάστασης σε kwh Η ανάγνωση της πραγματικής απόδοσης εγκατάστασης σε kwh γίνεται στο τέλος του χρόνου στον μετρητή τροφοδοσίας. Το άθροισμα της ετήσιας υπολογισμένης, ονομαστικής απόδοσης εγκατάστασης υπολογίζεται ως εξής: Τύπος υπολογισμού της ονομαστικής απόδοσης εγκατάστασης Ετήσια πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στην επιφάνεια της γεννήτριας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης x βαθμό απόδοσης των μονάδων της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Η καταγραφή της τιμής πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία υπολογίζεται από την συσκευή μέτρησης, γίνεται στο επίπεδο της μονάδας και η ιδανική διάρκεια καταγραφής είναι ένας ολόκληρος χρόνος. Για να προσδιοριστεί αυτή η τιμή πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας πρέπει να υπολογιστεί η μέση τιμή της πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας για το χρονικό διάστημα εξέτασης μέσα από τις τιμές πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας που είναι καταγεγραμμένες στην συσκευή μέτρησης (π.χ. Sunny SensorBox). Μετά, η τιμή πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας ανά m 2 που προσδιορίστηκε με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζεται στη συνολική επιφάνεια μονάδας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης (επιφάνεια γεννήτριας) Ο βαθμός απόδοσης μονάδας βρίσκεται στο φύλλο στοιχείων της φωτοβολταϊκής μονάδας. Παράδειγμα: Υπολογισμός του ποσοστού απόδοσης για χρονικό διάστημα εξέτασης 1 χρόνου Το παράδειγμα αυτό εξηγεί τον χειροκίνητο υπολογισμό του ποσοστού απόδοσης με τα δεδομένα του Sunny SensorBox και του Sunny WebBox. Ο χειροκίνητος υπολογισμός εμφανίζεται ως εναλλακτικός τρόπος. Η SMA Solar Technology AG προσφέρει τον αυτόματο υπολογισμό του ποσοστού απόδοσης στο Sunny Portal (βλέπε σελίδα 7). Ο τρόπος καταχώρισης της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης στο Sunny Portal περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του Sunny WebBox. Αν, παρόλα αυτά, επιθυμείτε να υπολογίσετε χειροκίνητα το ποσοστό απόδοσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. SMA Solar Technology AG 4/11

5 Πως υπολογίζεται το ποσοστό απόδοσης; Χρειάζεστε τις παρακάτω πληροφορίες για τον χειροκίνητο υπολογισμό: Χρονικό διάστημα εξέτασης Αρχικά καθορίζετε το χρονικό διάστημα εξέτασης. Το ιδανικό χρονικό διάστημα εξέτασης είναι 1 χρόνος. Επιφάνεια γεννήτριας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Το μέγεθος της επιφάνειας γεννήτριας της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης είναι γνωστό. Βαθμός απόδοσης των φωτοβολταϊκών μονάδων Ο βαθμός απόδοσης μονάδας της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης βρίσκεται στο φύλλο στοιχείων των φωτοβολταϊκών μονάδων. Πραγματική, αναγνώσιμη απόδοση εγκατάστασης Η ανάγνωση της τιμής αυτής γίνεται στο τέλος του χρόνου στο μετρητή τροφοδοσίας σας. Υπολογισμένη, ονομαστική απόδοση εγκατάστασης Για να προσδιορίσετε την τιμή αυτή, χρειάζεστε τον τύπο για τον υπολογισμό της ονομαστικής απόδοσης εγκατάστασης (βλέπε σελίδα 4) Καταμετρημένη πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας στο χρονικό διάστημα εξέτασης Για να προσδιορίσετε την τιμή αυτή, χρειάζεστε τις τιμές πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας, οι οποίες έχουν δοθεί στο Sunny WebBox από το Sunny SensorBox. Το Sunny WebBox ζητά τις μεμονωμένες τιμές που έχουν καταμετρηθεί από το SensorBox ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Από αυτές τις μεμονωμένες τιμές το Sunny WebBox υπολογίζει τις μέσες ημερήσιες τιμές. Προκειμένου να προσδιορίσετε την συνολική τιμή για την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στο χρονικό διάστημα εξέτασης, πρέπει να επεκτείνετε αντίστοιχα τις μέσες ημερήσιες τιμές για την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας. Για να το κάνετε αυτό ακολουθήστε τα εξής βήματα. Το Sunny WebBox αποθηκεύει τις μέσες ημερήσιες τιμές για την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σας σε διαστήματα των 5, 10 ή 15 λεπτών, ανάλογα με τις ρυθμίσεις στην επιφάνεια εργασίας. Το Sunny WebBox αποθηκεύει κάθε μήνα τις μέσες ημερήσιες τιμές μαζί με άλλες μέσες τιμές της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης σε καταλόγους με αντίστοιχα ονόματα ως αρχεία.csv ή.xml. Για να υπολογίσετε την τιμή πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω των αποθηκευμένων μέσων ημερήσιων τιμών για χρονικό διάστημα π.χ. 1 χρόνου πρέπει καταρχάς να υπολογίσετε τις μέσες μηνιαίες τιμές. Για να το κάνετε αυτό προσθέστε της μέσες ημερήσιες τιμές ενός μήνα. Στη συνέχεια, διαιρέστε το άθροισμα που προέκυψε με τον αριθμό των ημερών του μήνα και θα έχετε τη μέση μηνιαία τιμή. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε κατά τη διάρκεια του έτους να υπολογίσετε τις μέσες μηνιαίες τιμές και για τους 12 μήνες. Για να υπολογίσετε τη μέση ετήσια τιμή, πρέπει να προσθέσετε τις 12 μέσες μηνιαίες τιμές και να διαιρέσετε το άθροισμα με τον αριθμό των μηνών, δηλαδή το 12. Έπειτα, επεκτείνετε την τιμή που προέκυψε στην επιφάνεια της γεννήτριας της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης. Έτσι, έχετε την ονομαστική απόδοση εγκατάστασης για χρονικό διάστημα εξέτασης 1 χρόνου, την οποία μπορείτε να προσθέσετε μαζί με τις ήδη γνωστές τιμές στον τύπο για τον υπολογισμό του ποσοστού απόδοσης. SMA Solar Technology AG 5/11

6 Πως υπολογίζεται το ποσοστό απόδοσης; Για το παράδειγμα δίνονται λοιπόν οι παρακάτω σταθερές προϋποθέσεις και τιμές: Χρονικό διάστημα εξέτασης: 1 χρόνος Καταμετρημένη μέση πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας σε 1 χρόνο: 120 kwh/m 2 Επιφάνεια γεννήτριας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης: 10 m 2 Βαθμός απόδοσης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης: 15 % Πραγματική τροφοδοτούμενη απόδοση εγκατάστασης: 110 kwh Οι καταμετρημένες τιμές πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας στο σημείο τοποθέτησης ανέρχονται για το συνολικό χρονικό διάστημα εξέτασης κατά μέσο όρο σε 120 kwh/m 2. Αυτή η τιμή πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας επεκτείνεται στην επιφάνεια μονάδας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ως εξής: Τιμή πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας σε kwh/m 2 x επιφάνεια εγκατάστασης σε m 2 = 120 kwh/m 2 x 10 m 2 = kwh Κατόπιν, για τον υπολογισμό της ονομαστικής απόδοσης εγκατάστασης, η προσδιορισμένη τιμή πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις πολλαπλασιάζεται με το βαθμό απόδοσης μονάδας: kwh x 15 % = kwh x 0,15 = 180 kwh Για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα εξέτασης προκύπτει μία προσδοκώμενη ονομαστική απόδοση εγκατάστασης ύψους kwh. Αυτή η προσδοκώμενη ονομαστική απόδοση εγκατάστασης αντιστοιχεί σε ποσοστό απόδοσης 100 %. Ωστόσο, η αναγνώσιμη τιμή για την πραγματική απόδοση εγκατάστασης που τροφοδοτείται στο δίκτυο μέσω των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων είναι μόνο 110 kwh. Αν η τιμή αυτή μπει στον τύπο για τον υπολογισμό του ποσοστού απόδοσης μαζί με την υπολογισμένη ονομαστική απόδοση εγκατάστασης, τότε προκύπτει: ΠΑ (ποσοστό απόδοσης) = 110 kwh 180 kwh = περ. 0,61 = περ. 61 % Η τιμή του ποσοστού απόδοσης είναι περ. 61 %. Αυτό σημαίνει, ότι περ. το 39 % της ενέργειας που προκύπτει από την πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας μέσα στο χρονικό διάστημα εξέτασης δεν χρησιμοποιείται, εξαιτίας περιπτώσεων όπως είναι οι απώλειες αγωγού, οι απώλειες θερμότητας ή π.χ. οι βλάβες εξαρτημάτων. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό απόδοσης λειτουργεί ως δείκτης και σε μία περισσότερο ενδελεχή επιθεώρηση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ενδέχεται να είναι η αφορμή, για να μπορέσουν π.χ. να απομακρυνθούν ακαθαρσίες από τις φωτοβολταϊκές μονάδες ή να μετακινηθούν ή/και να αντικατασταθούν επί τόπου εξαρτήματα με βλάβη. SMA Solar Technology AG 6/11

7 Πως υπολογίζεται το ποσοστό απόδοσης; 3.2 Αυτόματος υπολογισμός Το ποσοστό απόδοσης μπορεί να υπολογιστεί και αυτόματα αν δοθούν στο Sunny Portal τα κατάλληλα δεδομένα της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης. Παράλληλα, στο Sunny Portal υπάρχει η δυνατότητα διευκρινιστικής παρουσίασης του ποσοστού απόδοσης με τη μορφή διαγράμματος. Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται αυτόματα το ποσοστό απόδοσης και μπορούν και παρουσιάζονται οι τιμές του με τη μορφή διαγράμματος περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του Sunny Portal στην ιστοσελίδα Προϋποθέσεις για τον αυτόματο υπολογισμό στο Sunny Portal Για να είναι δυνατός ο υπολογισμός του ποσοστού απόδοσης στο Sunny Portal πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Να διαθέτετε ένα Sunny WebBox μέσω του οποίου μεταδίδονται τα απαραίτητα δεδομένα στο Sunny Portal. Στο Sunny WebBox σας να είναι συνδεδεμένο ένα Sunny SensorBox. Να χρησιμοποιείτε τους ανιχνευτές πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας του Sunny SensorBox. Το Sunny SensorBox να μετρά κάθε μία ώρα στο σημείο τοποθέτησης της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης μία μέση πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας ύψους 60 W/m 2. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε στο Sunny Portal μέσω του Sunny WebBox περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του Sunny WebBox. SMA Solar Technology AG 7/11

8 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ποσοστό απόδοσης; 4 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ποσοστό απόδοσης; Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα απλό μέγεθος ορισμού, το οποίο θα μπορούσε να πάρει τιμές μεγαλύτερες του 100 % υπό την επίδραση συγκεκριμένων παραγόντων. Ο λόγος για αυτό είναι ότι κατά τον υπολογισμό του ποσοστού απόδοσης χρησιμοποιούνται παράμετροι ισχύος για τις φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες προσδιορίζονται βάσει των συνθηκών των βασικών δοκιμών (πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας W ανά τετραγωνικό μέτρο και θερμοκρασία μονάδας 25 βαθμοί Κελσίου). Επομένως, αποκλίνουσες συνθήκες κατά την πραγματική λειτουργία επηρεάζουν το ποσοστό απόδοσης. Οι παρακάτω παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του ποσοστού απόδοσης: Παράγοντες περιβάλλοντος Θερμοκρασία των φωτοβολταϊκών μονάδων Πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας και ισχύς απώλειας Σκίαση ή ακαθαρσίες στη συσκευή μέτρησης (π.χ. Sunny SensorBox) Σκίαση ή ακαθαρσίες στις φωτοβολταϊκές μονάδες Περισσότεροι παράγοντες Χρονικό διάστημα καταχώρησης Απώλειες αγωγού Βαθμός απόδοσης των φωτοβολταϊκών μονάδων Βαθμός απόδοσης του μετατροπέα Διαφορετικές τεχνολογίες ηλιακών κυψελών της συσκευής μέτρησης (π.χ. Sunny SensorBox) και των φωτοβολταϊκών μονάδων Διάταξη της συσκευής μέτρησης (π.χ. Sunny SensorBox) 4.1 Παράγοντες περιβάλλοντος Θερμοκρασία των φωτοβολταϊκών μονάδων Η ισχύς και η αποδοτικότητα μίας ηλιακής κυψέλης εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τη θερμοκρασία της φωτοβολταϊκής μονάδας. Μία φωτοβολταϊκή μονάδα είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε χαμηλές θερμοκρασίες. Για παράδειγμα, σε περίπτωση συννεφιάς την χειμερινή περίοδο η φωτοβολταϊκή μονάδα είναι κρύα. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της κακοκαιρίας το σύνολο της ηλιακής ακτινοβολίας προσπέσει πάνω στην κρύα φωτοβολταϊκή μονάδα, τότε η μονάδα αυτή θα δουλέψει με μεγάλη αποδοτικότητα. Το γεγονός αυτό μπορεί να παρουσιάσει για σύντομο διάστημα μία υψηλή τιμή ποσοστού απόδοσης. Ωστόσο, μετά από μία συγκεκριμένη ώρα η φωτοβολταϊκή μονάδα ζεσταίνεται και η αποδοτικότητα πέφτει ξανά. SMA Solar Technology AG 8/11

9 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ποσοστό απόδοσης; Πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας και ισχύς απώλειας Τις πρωινές και βραδινές ώρες και ιδίως το χειμώνα, οπότε ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά, η τιμή της πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας πλησιάζει την τιμή για την ισχύ απώλειας (= διαφορά ανάμεσα στην προσλαμβάνουσα και την διδόμενη ισχύ) πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες μέρες και περιόδους του έτους. Για το λόγο αυτό η τιμή του ποσοστού απόδοσης τις εν λόγω χρονικές στιγμές υπολογίζεται μικρότερη από ό,τι συνήθως. Σκίαση ή ακαθαρσίες στη συσκευή μέτρησης (π.χ. Sunny SensorBox) Σε οποιοδήποτε σημείο τοποθέτησης υπάρχει περίπτωση να πέσει πάνω στη συσκευή μέτρησης της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης (π.χ. Sunny SensorBox) σκιά από φυτά ή οικοδομές, προκαλώντας έτσι σύντομη ή και συνεχή σκίαση της συσκευής μέτρησης. Ιδιαίτερα σε περιόδους όπου ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά, ακόμα και τμήματα της ίδιας της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης μπορούν να ρίξουν σκιά πάνω στη συσκευή μέτρησης. Η μερική ή πλήρης σκίαση της συσκευής μέτρησης ενδέχεται να οδηγήσει σε τιμές ποσοστού απόδοσης και πάνω από το 100 %. Εκτός αυτού, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως χιόνι, σκόνη ή γύρη ενδέχεται να βρωμίσουν τη συσκευή μέτρησης της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης και έτσι να εμφανιστούν επίσης τιμές ποσοστού απόδοσης πάνω από 100 %. Σκίαση ή ακαθαρσίες στις φωτοβολταϊκές μονάδες Σε οποιοδήποτε σημείο τοποθέτησης υπάρχει περίπτωση να πέσει πάνω στις φωτοβολταϊκές σας μονάδες σκιά από φυτά ή οικοδομές, προκαλώντας έτσι σύντομη ή και συνεχή σκίαση των φωτοβολταϊκών μονάδων. Επίσης, ακαθαρσίες από σκόνη, γύρη, χιόνι κ.α. μπορεί να προκαλέσουν σκίαση των φωτοβολταϊκών μονάδων. Η σκίαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι φωτοβολταϊκές μονάδες να μπορούν να απορροφήσουν λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία. Επομένως, η αποδοτικότητα των φωτοβολταϊκών μονάδων μειώνεται και ακολούθως και η τιμή ποσοστού απόδοσης της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. SMA Solar Technology AG 9/11

10 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ποσοστό απόδοσης; 4.2 Περισσότεροι παράγοντες Χρονικό διάστημα καταγραφής Όταν το χρονικό διάστημα καταγραφής είναι πολύ μικρό (δηλαδή μικρότερο από 1 μήνα), υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα μέτρησης για τον υπολογισμό του ποσοστού απόδοσης. Η χαμηλή θέση του ήλιου, οι χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η σκίαση επηρεάζουν σε αυτήν την περίπτωση πολύ περισσότερο το αποτέλεσμα του υπολογισμού, επειδή οι τιμές αυτές έχουν κατά πάσα πιθανότητα καταγραφεί ατελώς. Απώλειες αγωγού Κατά τη μεταφορά της ενέργειας από τον μετατροπέα στον μετρητή τροφοδοσίας του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου υπάρχουν απώλειες αγωγού εξαιτίας του είδους και του υλικού του χρησιμοποιούμενου καλωδίου. Εξαιτίας αυτών των απωλειών αγωγού η τιμή του ποσοστού απόδοσης μπορεί να μειωθεί. Βαθμός απόδοσης των φωτοβολταϊκών μονάδων Ο βαθμός απόδοσης των φωτοβολταϊκών μονάδων επιδρά καταλυτικά πάνω στο ποσοστό απόδοσης της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης. Όσο ψηλότερος ο βαθμός απόδοσης των φωτοβολταϊκών μονάδων, τόσο υψηλότερη η τιμή του ποσοστού απόδοσης (σε κατάλληλες επικρατούσες συνθήκες, όπως υψηλή πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας στο σημείο τοποθέτησης κ.α.). Βαθμός απόδοσης του μετατροπέα Εάν ο μετατροπέας που είναι συνδεδεμένος στην φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση έχει υψηλό βαθμό απόδοσης, τότε αυτό μπορεί να επιφέρει υψηλές τιμές ποσοστού απόδοσης. Οι μετατροπείς της εταιρείας SMA με βαθμό απόδοσης πάνω από 90 % καθιστούν δυνατή την τιμή ποσοστού απόδοσης πάνω από 80 %. Διαφορετικές τεχνολογίες ηλιακών κυψελών στις φωτοβολταϊκές μονάδες και τη συσκευή μέτρησης (π.χ. Sunny SensorBox) Υπάρχουν διάφορα είδη ηλιακών κυψελών για τις φωτοβολταϊκές μονάδες. Συνήθως χρησιμοποιούνται τα τρία παρακάτω είδη ηλιακών κυψελών: μονοκρυσταλλικές κυψέλες σιλικόνης, πολυκρυσταλλικές κυψέλες σιλικόνης και κυψέλες λεπτής μεμβράνης. Εάν η συσκευή μέτρησης που έχει τοποθετηθεί στη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση (π.χ. Sunny SensorBox) χρησιμοποιεί διαφορετική τεχνολογία ηλιακών κυψελών από ότι οι φωτοβολταϊκές σας μονάδες, τότε ενδέχεται να εμφανιστούν αποκλίσεις στον υπολογισμό του ποσοστού απόδοσης. Υποβιβασμός των ηλιακών κυψελών Ο υποβιβασμός των ηλιακών κυψελών λόγω παλαίωσής τους προκαλεί με το πέρασμα των χρόνων χαμηλές τιμές ποσοστού απόδοσης. Οι μονοκρυσταλλικές και πολυκρυσταλλικές ηλιακές κυψέλες παλαιώνουν μέχρι και 20 % μέσα σε 20 χρόνια. SMA Solar Technology AG 10/11

11 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το ποσοστό απόδοσης; Διάταξη της συσκευής μέτρησης (π.χ. Sunny SensorBox) Σε περίπτωση που μία συσκευή μέτρησης (π.χ. Sunny SensorBox) είναι τμήμα της φωτοβολταϊκής εγκατάστασής σας αλλά δεν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα προς τις φωτοβολταϊκές μονάδες της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης, τότε εξαιτίας της διαφορετικής πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας οι τιμές του ποσοστού απόδοσης μπορεί να φτάσουν και πάνω από 100 %. SMA Solar Technology AG 11/11

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση σκίασης. Αποδοτικότερη λειτουργία μερικώς σκιασμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με OptiTrac Global Peak

Διαχείριση σκίασης. Αποδοτικότερη λειτουργία μερικώς σκιασμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με OptiTrac Global Peak Διαχείριση σκίασης Αποδοτικότερη λειτουργία μερικώς σκιασμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με OptiTrac Global Peak Περιεχόμενα Πολλές φορές η σκιά από τα παράθυρα της στέγης, από τις καμινάδες ή από τα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση σκίασης. Αποδοτική λειτουργία μερικώς σκιασμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με OptiTrac Global Peak

Διαχείριση σκίασης. Αποδοτική λειτουργία μερικώς σκιασμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με OptiTrac Global Peak Tεχνική πληροφορία Διαχείριση σκίασης Αποδοτική λειτουργία μερικώς σκιασμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με OptiTrac Global Peak Περιεχόμενα Πολλές φορές η σκιά από τα παράθυρα της στέγης, από τις καμινάδες

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central

Ακρίβεια μέτρησης. Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central Ακρίβεια μέτρησης Τιμές ενέργειας και βαθμός απόδοσης για Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Sunny Boy και Sunny Mini Central ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο κάθε ιδιοκτήτης μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης θέλει να τις καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY MINI CENTRAL. Ακριβής σχεδιασμός και υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων

SUNNY MINI CENTRAL. Ακριβής σχεδιασμός και υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων SUNNY MINI CENTRAL Ακριβής σχεδιασμός και υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων Προσγείωση Ακριβείας Εξαιρετικά ακριβής σχεδιασμός φωτοβολταϊκών συστημάτων Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο απλό να σχεδιαστούν και

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY PORTAL

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY PORTAL Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY PORTAL Εγχειρίδιο χειρισμού SPortal-BGR101021 Έκδοση 2.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.....

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology

Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Επιτήρηση εγκατάστασης Σχέδιο ασφαλείας και κωδικών της SMA για Φ/Β εγκαταστάσεις που προστατεύονται από κωδικούς με Bluetooth Wireless Technology Τεχνική περιγραφή Sicherheit-TGR103010 Έκδοση 1.0 GR SMA

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY PORTAL

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY PORTAL Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY PORTAL Οδηγίες χρήσης SPortal-BGR111723 Έκδοση 2.3 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με αυτές τις οδηγίες...............

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER

Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER COM-C Κατανεμητής επικοινωνιών για μεγάλες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL ή SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Ο κατανεμητής επικοινωνιών COM-C της SMA Solar Technology AG χρησιμεύει

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής

Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Κριτήρια για την επιλογή μιας διάταξης προστασίας από ρεύματα διαφυγής Χρήση διατάξεων προστασίας από ρεύματα διαφυγής για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση και απεικόνιση δεδομένων εγκατάστασης Sunny WebBox, Sunny WebBox με Bluetooth και SMA Cluster Controller στο SUNNY PORTAL

Επιτήρηση και απεικόνιση δεδομένων εγκατάστασης Sunny WebBox, Sunny WebBox με Bluetooth και SMA Cluster Controller στο SUNNY PORTAL Επιτήρηση και απεικόνιση δεδομένων εγκατάστασης Sunny WebBox, Sunny WebBox με Bluetooth και SMA Cluster Controller στο SUNNY PORTAL Οδηγίες χρήσης SPortal-WB-CLCON-BA-el-25 Έκδοση 2.5 GR SMA Solar Technology

Διαβάστε περισσότερα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού θερμοσίφωνα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε καταναλωτή, μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση μιας έτσι κι αλλιώς ενδεδειγμένης

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασική σύνδεση δικτύου

Τριφασική σύνδεση δικτύου Τριφασική σύνδεση δικτύου με SUNNY MINI CENTRAL Περίληψη περιεχομένων Οι μετατροπείς της οικογένειας προϊόντων Sunny Mini Central είναι σχεδιασμένοι ειδικά για χρήση σε τριφασικά συστήματα τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφαλής επιτήρηση. Συστήματα Επιτήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της SMA

Η ασφαλής επιτήρηση. Συστήματα Επιτήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της SMA Η ασφαλής επιτήρηση Συστήματα Επιτήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της SMA Συστήματα Επιτήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της SMA ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Διασφαλίστε την απόδοση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA

Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA Τύποι δικτύων Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA Περιεχόμενα Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ή τύποι δικτύων για τη δημιουργία ενός δημόσιου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές πληροφορίες SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Τεχνικές πληροφορίες SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Τεχνικές πληροφορίες SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Περιεχόμενα Το Sunny Central Communication Controller αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κεντρικού μετατροπέα, το οποίο δημιουργεί τη σύνδεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMA SERVICE SUNNY CENTRAL ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Οι ηλιακοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας αποτελούν μια

Διαβάστε περισσότερα

para el cálculo comparativo de producción de energía solar fotovoltaica

para el cálculo comparativo de producción de energía solar fotovoltaica Dossier de medios DOSSIER DE MEDIOS AVANCE Nota de Prensa PROINSO lanza una aplicación web para el cálculo comparativo de producción de energía solar fotovoltaica 18 de enero de 2009 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η PROINSO

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών και λειτουργία OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Tεχνική περιγραφή ZusFunktNG-TB-TGR121224 Έκδοση 2.4 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Εργασία Β. Κανονική Κατανομή - Επαγωγική Στατιστική

Εξαμηνιαία Εργασία Β. Κανονική Κατανομή - Επαγωγική Στατιστική 1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Β ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΣΠΑΙΤΕ Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας Εργαστήριο Συλλογής και Επεξεργασίας Δεδομένων Διδάσκοντες: Σπύρος Αδάμ, Λουκάς Μιχάλης, Παναγιώτης Καράμπελας Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφαλής επιτήρηση. Συστήματα Επιτήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της SMA

Η ασφαλής επιτήρηση. Συστήματα Επιτήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της SMA Η ασφαλής επιτήρηση Συστήματα Επιτήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της SMA Συστήματα Επιτήρησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της SMA ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Διασϕαλίστε την αпόδοση των ϕωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια.

Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια. Η εφαρμογή των οδηγιών για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας, για προϊόντα σχετικά με την θερμική ηλιακή ενέργεια. Κώστας Τραβασάρος Ορισμοί «ηλιακή συσκευή»: σύστημα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ Εισαγωγή Για να πάρετε την δυνατή ισχύ του μετατροπέα θα χρειαστεί σωστή εγκατάσταση.παρακαλώ διαβάστε τις οδηγείες πριν την εγκατάσταση και την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκες τοποθέτησης

Συνθήκες τοποθέτησης Συνθήκες τοποθέτησης για τη συσκευή SUNNY CENTRAL 350 Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ Οδηγός χρήσης Φωτοβολταϊκό πάνελ Πρόκειται για πάνελ υψηλής απόδοσης ισχύος από 10Wp έως 230Wp (ανάλογα με το μοντέλο). Ένα τέτοιο πάνελ παράγει σε μια καλοκαιρινή μέρα, αντίστοιχα από 50 Watt/h (βατώρες)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Netzformen-TI-el-28 Έκδοση 2.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Netzformen-TI-el-28 Έκδοση 2.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Συνοπτική παρουσίαση της συμβατότητας μεταξύ συνηθισμένων τύπων δικτύων και μετατροπέων SMA SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY / WINDY TRIPOWER Netzformen-TI-el-28 Έκδοση 2.8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης PT100M-NR

Επιτήρηση εγκατάστασης PT100M-NR Επιτήρηση εγκατάστασης PT100M-NR Οδηγίες τοποθέτησης PT100MNR-IGR083510 98-0017510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο............

Διαβάστε περισσότερα

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής

1. Χωρητικότητα Δεξαμενής 1. Χωρητικότητα Δεξαμενής Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τα άτομα που θα καταναλώνουν ζεστό νερό. Η διεθνής πρακτική συνιστά 40 λίτρα ανά άτομο. Προσοχή: σε μη πιστοποιημένα προϊόντα η ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής

Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Χωρητικά ρεύματα διαφυγής Οδηγίες για το σχεδιασμό εγκατάστασης μετατροπέων χωρίς μετασχηματιστή SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Volkswagen AG, Wolfsburg, 2,4 MWp (Πηγή: Suntimes Solar GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος.

Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Βελτιώστε την απόδοση, εξασφαλίστε το κέρδος. Υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για Φωτοβολταϊκά συστήματα Όλα όσα χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία της μονάδας σας. Σας προσφέρουμε ασφαλείς λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις

3 ο βήμα: Βγάζουμε παρενθέσεις 4 ο βήμα: Προσθέσεις και αφαιρέσεις 24 Κεφάλαιο ο. Να κάνετε τις πράξεις : α) 2 + 3 4-2 : (-4) + γ) -3 (-2) -5 +4: (-2) -6 β) 2 +3 (4-2): (-4 +) δ) -8 : (-3 +5) -4 (-2 + 6) Για να κάνουμε τις πράξεις ακολουθούμε τα εξής βήματα: ο βήμα: Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ηλιακής ενέργειας Άμεση μετατροπή σε θερμότητα.

Συστήματα ηλιακής ενέργειας Άμεση μετατροπή σε θερμότητα. Συστήματα ηλιακής ενέργειας Άμεση μετατροπή σε θερμότητα http://en.wikipedia.org/wiki/solar_thermal_collector Τμήματα επίπεδου ηλιακού συλλέκτη Τομή ηλιακού συλλέκτη Ι Τομή ηλιακού συλλέκτη ΙΙ Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης Αντικατάσταση συσκευών SMA σε εγκαταστάσεις με προϊόντα επικοινωνίας SMA

Oδηγίες εγκατάστασης Αντικατάσταση συσκευών SMA σε εγκαταστάσεις με προϊόντα επικοινωνίας SMA Oδηγίες εγκατάστασης Αντικατάσταση συσκευών SMA σε εγκαταστάσεις με προϊόντα επικοινωνίας SMA Geraeteaustausch-IA-el-20 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης

Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης Αποδοτικότητα με ευκολία χρήσης Οι νέοι μετατροπείς στοιχειοσειράς της ΑΒΒ για Φ/Β συστήματα Οι τεχνολογικές εξελίξεις συνεχώς βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση σε σχέση με το κόστος των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Συστημάτων Συμπιεσμένου Αέρα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Οδηγός Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Γενικός Οδηγός Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Γενικός Οδηγός Αυτόνομων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 1 Copyright 2013-2014 Προστατεύεται από Πνευματικά Δικαιώματα Απαγορεύεται η μερική ή ολική αντιγραφή. - Agreenenergy.gr Πίνακας Περιεχομένων AlphaGreen

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσης Εγκαταστάσεις Webconnect στο SUNNY PORTAL

Oδηγίες χρήσης Εγκαταστάσεις Webconnect στο SUNNY PORTAL Oδηγίες χρήσης Εγκαταστάσεις Webconnect στο SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-el-13 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περιβάλλον και συμπεριφορά ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δρ Κώστας Αθανασίου Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Μη-συμβατικών Πηγών Ενέργειας Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου.

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Ζαΐμης Γεώργιος Κλάδος της Υδρολογίας. Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Η απόκτηση βασικών γνώσεων της ατμόσφαιρας και των μετεωρολογικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO Σάββατο 7 Δεκεμβρίου Εξέταση στη Φυσική

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO Σάββατο 7 Δεκεμβρίου Εξέταση στη Φυσική ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» 1ο και 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2014 Σάββατο 7 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά.

Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από κάποια επί μέρους στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται και περιγράφονται αμέσως μετά. Εισαγωγικά Η εταιρεία Nobel, με 35 χρονη παρουσία στο χώρο των ηλιακών θερμοσιφώνων, εισέρχεται δυναμικά στο χώρο των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων έχοντας συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με αναγνωρισμένους

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός της Ποιότητας στα Φωτοβολταϊκά

Ορισμός της Ποιότητας στα Φωτοβολταϊκά PV Technology, University of Cyprus Ορισμός της Ποιότητας στα Φωτοβολταϊκά Δρ Γιώργος Μακρίδης Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εργαστήριο ΦΒ Τεχνολογίας 1 PV Technology, University of Cyprus Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών.

*Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών. *Εξοικονόμηση ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού στις κατοικίες. *Τρόποι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών συνθηκών. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΟΥΔΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Άριστα μονωμένο θερμική ανάγκη 50W/m2 Μη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SINVERT PVM (10 20kW) ΣΗΜΕΝΣ Siemens A.E AG 2010. All 03-2011 Rights Reserved. Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία Φ/Β πάνελ με βάση το πυρίτιο 1980

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους Η μέση τιμή Φυσικά μεγέθη: Ονομάζονται τα μετρήσιμα μεγέθη που χρησιμοποιούμε για την περιγραφή ενός φυσικού φαινομένου. Τέτοια μεγέθη είναι το μήκος, το εμβαδόν, ο όγκος,

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση

Κορυφαίος έλεγχος του ηλιακού φωτός και θερμομόνωση Ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η * Σ ε ι ρ ά Σημαντική εξοικονόμηση αποτελεσματική θερμομόνωση σημαίνει μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Με το, το κόστος ψύξης και θέρμανσης μειώνεται σημαντικά! Διαθέσιμα πάχη Διαμέρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Λ. Λαυρίου 49 ΠΑλλήνη Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιάσουμε εφαρμογή για την κάλυψη μέρους των αναγκών μιας οικίας σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης

Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης Δρ Αικατερίνη Μπαξεβάνου Μηχ/γος Μηχ/κος, MSc, PhD Επιστημονική Συνεργάτης ΚΕΤΕΑΘ Λάρισα 20-22 Οκτωβρίου 2011 TEE Κεντρικής & Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Περιεχόμενα: Γενική περιγραφή Συναρμολόγηση.. Λειτουργία Ρυθμίσεις.. Φόρτιση. Φόρτιση ρυθμιζόμενη από την θερμοκρασία Ενδείξεις και χειρισμός Μενού «πληροφορίες»..

Διαβάστε περισσότερα

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης International Marketing Division Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Αντλία θερμότητας με boiler 200 ή 270 lt για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Made in France Αντλία θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Εξοπλισμός για Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Περιγραφή τεχνικών στοιχείων COM-C-TGR084210 98-4012210 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Λεπτομέρειες προϊόντος............................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΖΗΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΛΗ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ Η ποιότητα μιας εγκατάστασης θέρμανσης βασίζεται σε τέσσερα ουσιώδη στοιχεία: στην επιλογή της πηγής ενέργειας για την αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Γ. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ, Μ. ΛΑΤΟΣ, Ι. ΜΕΘΥΜΑΚΗ, Θ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος και Ενέργεια. Ηλιακή ενέργεια:

Ήλιος και Ενέργεια. Ηλιακή ενέργεια: Ηλιακή ενέργεια: Ήλιος και Ενέργεια Ηλιακή ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου

Διαβάστε περισσότερα

Το energy condition των κλιματιστικών

Το energy condition των κλιματιστικών Το energy condition των κλιματιστικών Πώς διαβάζουμε τις νέες ενεργειακές ετικέτες των κλιματιστικών και τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά και τη χρήση της κάθε είδους συσκευής για να πετύχουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστής μέσης τάσης

Μετασχηματιστής μέσης τάσης Τεχνικές πληροφορίες Μετασχηματιστής μέσης τάσης Σημαντικές απαιτήσεις για τους μετασχηματιστές μέσης τάσης για SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL και SUNNY TRIPOWER Περιεχόμενα Το παρόν έγγραφο περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL

Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL Οδηγίες χρήσης SUNNY HOME MANAGER στο SUNNY PORTAL HoMan_Portal-BA-el-17 Έκδοση 1.7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές διατάξεις Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδοι Ηλιακοί Συλλέκτες. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Επίπεδοι Ηλιακοί Συλλέκτες. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Επίπεδοι Ηλιακοί Συλλέκτες Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμήματα επίπεδου ηλιακού συλλέκτη Τομή ηλιακού συλλέκτη Ι Τομή ηλιακού συλλέκτη ΙΙ Στοιχεία ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Μην καλύπτετε την αριθμομηχανή όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση.

Μην καλύπτετε την αριθμομηχανή όταν αυτή είναι ενεργοποιημένη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση. 1260 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες ασφάλειας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Η αριθμομηχανή σας είναι ένα πολύ εξελιγμένο κομμάτι εξοπλισμού. Ποτέ μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 2.3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης ης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Δρ. Αλέξανδρος Φλάμος e-mail: aflamos@epu.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα