ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA BANK) ΣΤΑΔIΟΥ 40 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚHΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΤΗΣ CITIBANK INTERNATIONAL PLC (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ CITIBANK) H Diners Club Ελλάδος Α.Ε., Παροχής Πιστώσεων, (Λ. Συγγρού 52-54, Αθήνα) σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία MetLife A.E.A.Z. (Λ. Κηφισίας 119, Τ.Κ , Μαρούσι) (καλουμένη στο εξής η «Ασφαλιστική Εταιρεία»), προσφέρει στους κατόχους των κύριων πιστωτικών καρτών Diners Club, το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Credit Shield μέσω του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με αριθμό Η συμμετοχή σε αυτό το ασφαλιστικό πρόγραμμα είναι προαιρετική, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση ή και την διατήρηση της πιστωτικής κάρτας, και τα μικτά μηνιαία ασφάλιστρα (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων) ανέρχονται σήμερα σε 0,30 Ευρώ για κάθε 100,00 Ευρώ του χρεωστικού υπολοίπου του μηνιαίου λογαριασμού, με χρέωση της πιστωτικής κάρτας. Τα ασφάλιστρα μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά την ανανέωση ή τροποποίηση των όρων του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση και ο Ασφαλισμένος θα συμφωνεί στην αναπροσαρμογή αυτή με την καταβολή των σχετικών ασφαλίστρων. Η αναπροσαρμογή αυτή βασίζεται στις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την αναλογιστική αποτίμηση του κόστους των παροχών, με βάση την Εμπειρία της Εταιρίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση την ετήσια διακύμανση των παρακάτω κριτηρίων: - τον δείκτη χρήσης του Ασφαλιστηρίου, δηλαδή τον ετήσιο αριθμό ασφαλιστικών περιπτώσεων ως προς το σύνολο των ασφαλισμένων μελών του Ασφαλιστηρίου. - το μέσο κόστος παροχών, δηλαδή τις ετήσιες καταβληθείσες παροχές ως προς τον αριθμό των ασφαλισμένων που έκαναν χρήση των παροχών του Ασφαλιστηρίου. - τον δείκτη ακυρωσιμότητας, δηλαδή το ποσοστό των ασφαλισμένων που έληξε η ασφάλιση τους εντός του ασφαλιστικού έτους. Σε περίπτωση ανεξόφλητου υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας, το συγκεκριμένο υπόλοιπο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη χρέωση του ασφαλίστρου, τοκίζεται σύμφωνα με το ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο που αφορά τις συναλλαγές. Σε περίπτωση ανεξόφλητου υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας, το συγκεκριμένο υπόλοιπο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη χρέωση του ασφαλίστρου, τοκίζεται σύμφωνα με το ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο που αφορά τις συναλλαγές. Α. ΠΑΡΟΧΕΣ 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλει α) στο DC το 100% του Χρεωστικού Υπόλοιπου της πιστωτικής κάρτας και επιπλέον τους χρεωστικούς τόκους που αναλογούν για διάστημα 2 μηνών μετά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου και β) στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου το 100% του Χρεωστικού Υπόλοιπου της πιστωτικής κάρτας και επιπλέον τους χρεωστικούς τόκους που αναλογούν για διάστημα 2 μηνών μετά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου. Το ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για τις 2 παροχές σωρευτικά ορίζεται σε , ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος κατά την διάρκεια της ασφάλισής του, γίνει μόνιμα και ολικά ανίκανος από ατύχημα ή ασθένεια και αυτή η ανικανότητα έχει διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες και εξακολουθεί να είναι μόνιμη και ολική στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος, τότε η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλει α) στο DC το 100% του χρεωστικού υπόλοιπου της πιστωτικής του κάρτας, και β) στον ασφαλισμένο το 100% του χρεωστικού υπόλοιπου της πιστωτικής του κάρτας, όπως αυτό εμφανίζεται στον τελευταίο λογαριασμό που έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ανικανότητας. Το ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για τις 2 παροχές σωρευτικά ορίζεται σε , ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος γίνει προσωρινά και ολικά ανίκανος για εργασία από οποιαδήποτε αιτία, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλει στο DC μετά την 31η μέρα της ανικανότητας και για όσο διάστημα παραμένει ολικά ανίκανος, ποσό ίσο με το 10% του χρεωστικού υπόλοιπου της πιστωτικής του κάρτας όπως αυτό εμφανίζεται στον τελευταίο λογαριασμό που έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ανικανότητας με κατώτατο ποσό μηνιαίας παροχής 15,00 Ευρώ και ανώτατο ποσό 3.000,00 Ευρώ και για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες. 4. ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Αν ο Ασφαλισμένος μετά από 3 μήνες από την έναρξη της ασφάλισης πάθει Καρδιακή προσβολή, Στεφανιαία νόσο που απαιτεί χειρουργική επέμβαση, Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Κακοήθη Καρκίνο, Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια, Ολική Τύφλωση, Μεταμόσχευση Οργάνων, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα πληρώσει το χρεωστικό υπόλοιπο της πιστωτικής του κάρτας, όπως αυτό εμφανίζεται στον τελευταίο λογαριασμό που έχει εκδοθεί πριν την εκδήλωση της καλυπτόμενης ασθένειας, με ανώτατο ποσό ασφάλισης ,00 Ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της παροχής, είναι ο ασφαλισμένος να βρίσκεται στη ζωή τουλάχιστον 30 ημέρες από την ημερομηνία διάγνωσης της Σοβαρής Ασθένειας και η καλυπτόμενη πάθηση να εκδηλώθηκε για πρώτη φορά κατά την διάρκεια της ασφάλισής του. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Όσον αφορά στον ασφαλισμένο: α. Δεν θα καταβάλλεται παροχή Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για τις πρώτες τριάντα ημέρες. β. Το ανώτατο ποσό παροχών που είναι καταβλητέο βάση του παρόντος ασφαλιστηρίου για κάθε περιστατικό δεν υπερβαίνει τα ,00, ανά Πιστωτική Κάρτα DINERS CLUB που έχει ο ασφαλισμένος και για τις οποίες ήταν ασφαλισμένος βάση του παρόντος. γ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νομιμοποιείται για περισσότερες από μια παροχή, τότε θα καταβάλλεται μόνο μία, η μεγαλύτερη. δ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα ή εργασία με αμοιβή ή για κέρδος, τότε δεν δικαιούται την παροχή της Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας ή της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας. Β. ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όλοι οι κάτοχοι κύριας Πιστωτικής Κάρτας Diners Club που είναι μεγαλύτεροι των 23 ετών και μικρότεροι των 60 ετών κατά την έναρξη της ασφάλισης και που έχουν υποβάλλει αίτηση προς ασφάλιση η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Ασφαλιστική Εταιρεία.

2 Γ. ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΚΑΛΥΨΗ Η κάλυψη αρχίζει την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει η Πιστωτική κάρτα του ασφαλισμένου ή την ημερομηνία κατά την οποία έγινε δεκτή η αίτηση για ασφάλιση του, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, και εφόσον έχουν καταβληθεί τα απαιτητά ασφάλιστρα. Δ. ΠΟΤΕ ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΚΑΛΥΨΗ Όταν ακυρωθεί το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. Όταν ο Ασφαλισμένος συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Όταν πάψει να είναι κάτοχος πιστωτικής κάρτας του DC. Εάν δεν πληρωθούν τα μηνιαία ασφάλιστρα μέσα στην περίοδο χάριτος (60 ημέρες). Όταν ο Ασφαλισμένος δηλώσει εγγράφως προς το DC ή τηλεφωνικώς στο CitiPhone ( ) ότι επιθυμεί την διακοπή της ασφάλισης. Όταν υπάρξει αποζημίωση για μία από τις παραπάνω παροχές 1, 2 ή 4. Ε. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης ο όρος «ατύχημα» θα σημαίνει το περιστατικό που συμβαίνει σε Ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια της ασφάλισής του και οφείλεται σε αιτία ξαφνική, ορατή, βίαια, τυχαία και απόλυτα ανεξάρτητη από την θέλησή του και προκαλεί στον Ασφαλισμένο, σαν αποκλειστική αιτία ανεξάρτητη κάθε άλλης, σωματική βλάβη ή θάνατο. Ο όρος «ασθένεια» θα σημαίνει κάθε πάθηση ή νόσο που εκδηλώθηκε για πρώτη φορά μετά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης ή πριν από την ημερομηνία αυτή, αλλά δεν δόθηκε καμία συμβουλή ή θεραπεία για την πάθηση αυτή από κανένα χειρουργό ή γιατρό οποιασδήποτε ειδικότητας στο τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει μετά τους πρώτους 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ατομικής ασφάλισης. Ο όρος «Μόνιμη Ολική Ανικανότητα» θα σημαίνει ότι ο Ασφαλισμένος δεν μπορεί να ασκήσει κάποιο επάγγελμα ή εργασία με αμοιβή ή για κέρδος, για τα οποία έχει τα απαιτούμενα προσόντα με βάση τη μόρφωση, την ειδίκευση ή την πείρα του. Ως «Χρεωστικό Υπόλοιπο» κατά την ημερομηνία, Θανάτου, Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας θεωρείται: Το υπόλοιπο του λογαριασμού της Πιστωτικής Κάρτας που έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία τραυματισμού ή ασθένειας που προκάλεσε το Θάνατο, την Ολική Ανικανότητα ή τη Σοβαρή Ασθένεια ή την Προσωρινή Ολική Ανικανότητα (μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται ήδη παροχή Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας), συν το ποσό που είχε χρεωθεί στην Πιστωτική Κάρτα πριν την πιο πάνω ημερομηνία τραυματισμού ή ασθένειας αλλά δεν είχε συμπεριληφθεί στο υπόλοιπο του πιο πάνω λογαριασμού, συν τις μελλοντικές δόσεις από συναλλαγές που είχαν διενεργηθεί με την Πιστωτική Κάρτα πριν από την πιο πάνω ημερομηνία τραυματισμού ή ασθενείας μέχρι το ανώτατο πιστωτικό όριο του ασφαλισμένου ή το ανώτατο όριο που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο, μείον το ποσό που καταβλήθηκε για την Προσωρινή Ολική Ανικανότητα (μόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται ήδη παροχή Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας). Για τους σκοπούς αυτής της παροχής Σοβαρές Ασθένειες θεωρούνται: α. Καρδιακή Προσβολή (έμφραγμα μυοκαρδίου): Θα σημαίνει τη νέκρωση ενός τμήματος του καρδιακού μυός που είναι αποτέλεσμα ελλιπούς αιμάτωσης. Η διάγνωση πρέπει να βασίζεται στα: 1. Ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα και 2. Υψηλές τιμές καρδιακών ενζύμων β. Στεφανιαία Νόσο που απαιτεί χειρουργική επέμβαση (BY PASS): Θα σημαίνει τη χειρουργική επέμβαση σε ανοικτή καρδιά για αποκατάσταση βλάβης των στεφανιαίων αρτηριών, που προκαλούν πλημμελή αιμάτωση της καρδιάς και χρησιμοποιείται μόσχευμα. Δεν θα περιλαμβάνονται οι θεραπείες με ακτίνες λέιζερ ή οποιαδήποτε άλλη ενδοαρτηριακή επέμβαση. γ. Εγκεφαλικό επεισόδιο: Θα σημαίνει κάθε αγγειακό-εγκεφαλικό επεισόδιο που προκαλεί νευρολογικές συνέπειες, οι οποίες διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες. Περιλαμβάνονται τα εμφράγματα από μυελικό ιστό, ενδοκρανιακές ή υπαραχνοειδείς αιμορραγίες ή εμβολή από εξωκρανιακά αίτια. Παροδικά ισχαιμικά επεισόδια ή εγκεφαλικά συμπτώματα που οφείλονται σε ημικρανίες και παθήσεις αγγείων που επηρεάζουν τα μάτια ή το οπτικό νεύρο εξαιρούνται. δ. Κακοήθης Καρκίνος: Θα σημαίνει την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων κακοηθών όγκων συμπεριλαμβανομένων των: κακοήθες λέμφωμα, νόσο Hodgkin, λευχαιμία, κακοήθεις διαταραχές του μυελού των οστών και χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση των κακοηθών κυττάρων τη διήθηση και καταστροφή υγιών ιστών. Δεν θα θεωρούνται καρκίνος: 1. Όγκοι που ιστολογικά έχουν χαρακτηριστεί προ-καρκινικοί ή έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τον καρκίνο και δεν απαιτείται εγχείρηση για ριζική αφαίρεση τους. 2. Καρκίνος του δέρματος και τα μελανώματα εκτός από το κακόηθες μελάνωμα το οποίο ισούται ή είναι μεγαλύτερο από 3 κατά την κλίμακα Clark ή έχει βάθος 1,5mm. 3. Καρκίνος προστάτη ο οποίος ιστολογικά έχει χαρακτηριστεί σαν Τ1 της κλίμακας ΤΝΜ ή άλλης παρόμοιας ή ισοδύναμης κλίμακας. ε. Νεφρική Ανεπάρκεια: Θα σημαίνει το τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας που παρουσιάζει χρόνια και μη αναστρέψιμη λειτουργία και των δύο νεφρών με συνέπεια ο ασφαλισμένος να υποβάλλεται σε τακτική αιμοκάθαρση. στ. Ολική Τύφλωση: Θα σημαίνει την ολική τύφλωση και ανεπανόρθωτη απώλεια της οράσεως και των δύο ματιών από οποιαδήποτε αιτία. ζ. Μεταμόσχευση Οργάνου: Θα σημαίνει την μεταμόσχευση ανθρώπινου οργάνου από δότη σε δέκτη, ενός από τα εξής όργανα : νεφρό, καρδιά, πνεύμονα, συκώτι, πάγκρεας, ή μυελό των οστών. ΣΤ. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Δεν καλύπτονται βάσει του ασφαλιστηρίου αυτού κίνδυνοι που άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά προέρχονται από ή οφείλονται σε έναν από τους παρακάτω λόγους: Αυτοκτονία μέσα στους πρώτους 13 μήνες από την ημερομηνία ασφάλισης. Ασθένεια που θα συμβεί μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία ασφάλισης. Αυτοτραυματισμό. Εγκυμοσύνη, τοκετό ή επιπλοκές αυτών. Οποιοδήποτε αεροπορικό ατύχημα, εκτός αν ο ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροπλάνου με εισιτήριο αναγνωρισμένης αεροπορικής εταιρείας που εκτελεί κανονικό δρομολόγιο (τακτικό ή έκτακτο). Στάσεις, επαναστάσεις, πολιτικές αναταραχές και πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο. Επίδραση αλκοόλ ή ναρκωτικών ή παραισθησιογόνων ουσιών εκτός αν η χρήση τους γίνεται για θεραπευτικούς λόγους με συνταγή γιατρού. Θάνατο ή Ανικανότητα που οφείλεται σε ειδική κατάσταση ή ασθένεια (ή επιδεινώθηκε από την ειδική κατάσταση ή ασθένεια) για την οποία η Ασφαλιστική Εταιρεία είχε ειδοποιήσει το DC ότι η συγκεκριμένη κατάσταση ή ασθένεια εξαιρείται της κάλυψης. Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) και όλα τα επακόλουθα συμπτώματα, όπως ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η παρουσία του Ανθρώπινου Ανοσολογικού Ιού (ΗΙV) εφ' όσον αποκαλύπτεται από το τεστ H.I.V. Οποιαδήποτε Σοβαρή Ασθένεια που είχε διαγνωσθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης.

3 Ζ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παρεχόμενη κάλυψη οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή δήλωσή του προς τo DC ή τηλεφωνικώς στο CitiPhone ( ). Ο πελάτης έχει δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των έγγραφων όρων του προγράμματος, με επιστροφή όλων των καταβληθέντων ασφαλίστρων. Η υπαναχώρηση επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεων του Ασφαλισμένου που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται καθ όσο διάστημα ο πελάτης έχει το δικαίωμα εναντίωσης. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να αποστέλλεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του DC, Ταχ. Θυρίδα 19001, ΤΚ , Αθήνα με αλληλογραφία, ή στο fax της ίδιας Υπηρεσίας ( ), ή τηλεφωνικώς στο CitiPhone ( ). Η. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η παρούσα ασφάλιση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτή θα παραγράφεται με την παρέλευση πέντε (5) ετών που αρχίζουν από το τέλος του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η σχετική απαίτηση. Τα δικαστήρια της Αθήνας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από ή εξ αφορμής της παρούσας ασφάλισης. Θ. ΑΙΤΗΜΑ - ΠΑΡΑΠΟΝΟ Εάν έχετε να υποβάλετε κάποιο αίτημα / παράπονο σχετικά με την παρούσα κάλυψη, παρακαλούμε απευθυνθείτε: α) Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας, β) στο CitiPhone ( ), την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών του DC ή γ) στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του DC, Ταχ. Θυρίδα 19001, ΤΚ Αθήνα, και θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός 45 ημερών, από την ημέρα λήψης του αιτήματος / παραπόνου σας. Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι το αίτημα / παράπονό σας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στον «Τραπεζικό Μεσολαβητή» στο τηλέφωνο , τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:30 έως τις 15:00. Εάν έχετε να υποβάλετε κάποιο αίτημα/παράπονο σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία της Citibank International plc, παρακαλούμε απευθυνθείτε: α) Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Citibank στην Ελλάδα, β) Στο CitiPhone ( ), την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της Citibank International plc., γ) Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών DC, Ταχ.Θυρίδα ΤΚ Αθήνα, και θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός 45 ημερών, από την ημέρα λήψης του αιτήματος / παραπόνου σας. Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι το αίτημα/παράπονό σας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά, έχετε δικαίωμα: Υποβολής καταγγελιών στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος Να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (Λ.Αλεξάνδρας 144, Αθήνα / Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική εταιρεία MetLife A.E.A.Z. (Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας: fax: ) που είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτημάτων σας. Σημείωση: Η συμμετοχή στο ασφαλιστικό πρόγραμμα Credit Shield δεν αποτελεί επένδυση και τα καταβληθέντα ασφάλιστρα δε δημιουργούν αξίες εξαγοράς. Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας που περιήλθαν ή θα περιέλθουν με οποιονδήποτε τρόπο στη MetLife και στην Citibank A.E. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης (οι «Εταιρείες») συμφωνείται ότι: 1. Οι Εταιρείες έχουν δικαίωμα επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2472/1997, όπως ενδεικτικά στοιχείων ταυτότητας, ηλικία, επάγγελμα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης. 2. Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θα διατηρηθεί και μετά τη λήξη της συναλλακτικής μας σχέσης για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί ο νόμος ή η ασφαλιστική σύμβαση. H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ALPHA BANK). Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης. ΦΟΡΕΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ALPHA BANK) πιστωτικό ίδρυμα εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα), που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40, ΤΚ 10252), είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμό , έχει ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση και είναι εγγεγραμμένη ως συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στο τηρούμενο στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με αριθμό μητρώου ΚΑΘΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΗ «Citibank International plc» ή «Citibank International plc Κατάστημα Ελλάδος» ή «Citibank International plc Ελλάδος» ή «Citibank Ελλάδος» ή «Τράπεζα», υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ALPHA BANK).

4 Προς την Σ Υ Σ Τ Η Μ Ε Ν Η DINERS CLUB Ελλάδος Α.Ε. Παροχής Πιστώσεων Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών Τραπέζης Ταχ. Θυρίδα ΤΚ , Αθήνα Fax ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρου 2 παράγρ.5 και 6 του Ν.2496/1997) Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Ασφάλισης που περιέχει τους ουσιώδεις Όρους του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου με αριθμό που έχει συναφθεί μεταξύ της DINERS CLUB Ελλάδος Α.Ε. Παροχής Πιστώσεων και της MetLife διότι : Παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που υπέβαλα στα εξής σημεία : Δεν παρέλαβα τους Έγγραφους Όρους ή τα έγγραφα με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 περίπτωση Δ του Ν.Δ. 400/70. Δηλώνω την υπαναχώρηση μου προς τους ειδικούς όρους που παρέλαβα. Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής, ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ έχουν οι ειδικοί όροι που παρέλαβα. Επιθυμώ την διακοπή της ασφάλισης μου από το ανωτέρω Ομαδικό Ασφαλιστήριο από την... Ο δηλών / Η δηλούσα Ημερομηνία... (Υπογραφή) Όνομα: Επίθετο: Αριθ. Κάρτας:

5 ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CREDIT SHIELD UNEMPLOYMENT (ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ CREDIT SHIELD) ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ALPHA BANK) ΣΤΑΔIΟΥ 40 ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚHΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚHΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΤΗΣ CITIBANK INTERNATIONAL PLC (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ CITIBANK) Α. Σε Ποιους Απευθύνεται Για να συμμετέχετε στο Credit Shield Unemployment πρέπει να είστε κάτοχος κύριας πιστωτικής κάρτας DINERS CLUB και κατά τη σύναψη της ασφάλισης να πληροίτε σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η ηλικία σας να είναι μεταξύ 23 και 56 ετών, (β) να εργάζεσθε τουλάχιστον έξι (6) μήνες στον ίδιο εργοδότη, (γ) σε περίπτωση απόλυσης από την Εργασία σας να δικαιούσθε επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, (δ) να μην σας έχει γνωστοποιηθεί η απόλυσή σας ή να μην γνωρίζετε ότι επίκειται ο καθ οιονδήποτε τρόπο τερματισμός της Εργασίας σας. Β. Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας ασφαλιστικής κάλυψης και εκτός των όρων που αναφέρονται στην εισαγωγή του παρόντος, οι ακόλουθοι όροι θα έχουν την έννοια που τους δίδεται κατωτέρω: «Ασφαλιστής ή Εμείς» θα σημαίνει την Αγγλική ασφαλιστική εταιρεία MetLife Europe Insurance Limited, based in Dublin (20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Ireland που έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για την ελεύθερη παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών οδηγιών 92/49 και 92/96, όπως αυτές ισχύουν στην Ελλάδα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970. «Ακούσια Ανεργία» θα σημαίνει ότι χωρίς την θέλησή σας απωλέσατε την Εργασία σας και πληροίτε σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Σας απέλυσε ο εργοδότης σας. β. Έχετε εγγραφεί ως άνεργος στον Ο.Α.Ε.Δ και δικαιούστε επίδομα ανεργίας. γ. Είστε διαθέσιμος για Εργασία και φροντίζετε ενεργά για την εξεύρεσή της. «Εργασία (Εργάζομαι)» θα σημαίνει η έναντι αποδοχών εξαρτημένη εργασία για την οποία καταβάλλονται εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και έχει διάρκεια τουλάχιστον 30 ώρες την εβδομάδα. «Εσείς ή Ασφαλισμένος» θα σημαίνει κάθε κάτοχο κύριας κάρτας DINERS CLUB, ο οποίος έχει υποβάλλει αίτηση προς ασφάλιση και έχει γίνει αποδεκτή από τον Ασφαλιστή. «Ημερομηνία Σύναψης της Ασφάλισης» θα σημαίνει την ημερομηνία ενεργοποίησης της πιστωτικής σας κάρτας ή την ημερομηνία κατά την οποία έγινε δεκτή η αίτηση για την ασφάλιση σας στο πρόγραμμα Credit Shield Unemployment, οποιαδήποτε ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. «Μηνιαία Παροχή» θα σημαίνει το ποσό ισο με το 5% του χρεωστικού υπολοίπου που αναγράφεται στον τελευταίο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας που εκδόθηκε αμέσως πριν από την ημερομηνία απόλυσής σας. Το ποσό αυτό θα παραμένει σταθερό καθ όλη την καλυπτόμενη περίοδο της Ακούσιας Ανεργίας και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15,00 Ευρώ και μεγαλύτερο των 3.000,00 Ευρώ. Γ. Παροχή - Ασφάλιση Ακούσιας Ανεργίας Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παρούσας ασφάλισης απολέσετε την Εργασία σας και καταστείτε Ακούσια Άνεργος για πάνω από 30 συνεχόμενες ημέρες, τότε για κάθε επιπλέον πλήρη μήνα που συμπληρώνετε σε κατάσταση Ακούσιας Ανεργίας και για μέγιστο διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει για λογαριασμό σας στo DC τη Μηνιαία Παροχή σε πίστωση του λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας. Δ. Ασφάλιστρα Τα μηνιαία ασφάλιστρα για τη συμμετοχή σας στο Credit Shield Unemployment είναι ποσοστιαία και υπολογίζονται με βάση το εκάστοτε χρεωστικό υπόλοιπο που εμφανίζεται στον μηνιαίο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας. Τα μηνιαία ασφάλιστρα κατά την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος ανέρχονται σε Ευρώ 0,363 ανά 100,00 Ευρώ μηνιαίου χρεωστικού υπολοίπου και επιβαρύνονται με 10% Φ.Α., με συνολικό κόστος ασφάλισης 0,40 Ευρώ ανά 100,00 Ευρώ μηνιαίου χρεωστικού υπολοίπου. Τα ασφάλιστρα αρχίζουν να υπολογίζονται από την Ημερομηνία Σύναψης της Ασφάλισης και είναι πληρωτέα κάθε μήνα την ημέρα πληρωμής του λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας με αυτόματη ισόποση χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση και ο Ασφαλισμένος θα συμφωνεί στην αναπροσαρμογή αυτή με την καταβολή των σχετικών ασφαλίστρων. Ο Ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση και ο Ασφαλισμένος θα συμφωνεί στην αναπροσαρμογή αυτή με την καταβολή των σχετικών ασφαλίστρων. Η αναπροσαρμογή αυτή βασίζεται στις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την αναλογιστική αποτίμηση του κόστους των παροχών, με βάση την Εμπειρία της Εταιρίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση την ετήσια διακύμανση των παρακάτω κριτηρίων: - τον δείκτη Ανεργίας του Ασφαλιστηρίου, δηλαδή τον ετήσιο αριθμό ασφαλιστικών περιπτώσεων για Ανεργία, ως προς το σύνολο των ασφαλισμένων μελών του Ασφαλιστηρίου. - τον δείκτη χρήσης του Ασφαλιστηρίου, δηλαδή τον ετήσιο αριθμό ασφαλιστικών περιπτώσεων ως προς το σύνολο των ασφαλισμένων μελών του Ασφαλιστηρίου. - το μέσο κόστος παροχών, δηλαδή τις ετήσιες καταβληθείσες παροχές ως προς τον αριθμό των ασφαλισμένων που έκαναν χρήση των παροχών του Ασφαλιστηρίου. - τον δείκτη ακυρωσιμότητας, δηλαδή το ποσοστό των ασφαλισμένων που έληξε η ασφάλιση τους εντός του ασφαλιστικού έτους. Σε περίπτωση ανεξόφλητου υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας, το συγκεκριμένο υπόλοιπο, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη χρέωση του ασφαλίστρου, τοκίζεται σύμφωνα με το ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο που αφορά τις συναλλαγές. Ε. Πότε Αρχίζει η Κάλυψη Η κάλυψη αρχίζει 90 ημέρες μετά από την Ημερομηνία Σύναψης της Ασφάλισης. ΣΤ. Πότε Σταματά η Κάλυψη

6 Όταν ακυρωθεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τερματισθεί το Ομαδικό Ασφαλιστήριο. Την ημέρα που φτάσετε σε συντάξιμη ηλικία με δικαίωμα πλήρους σύνταξης, ή την ημέρα που θα συμπληρώσετε το 65ο έτος της ηλικίας σας, οποιαδήποτε ημερομηνία εκ των δύο είναι προγενέστερη. Όταν λόγω καταγγελίας, ακύρωσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σταματήσετε να κατέχετε νόμιμα πιστωτική κάρτα του DC. Εάν δεν καταβάλλετε με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας ή άλλως τα μηνιαία ασφάλιστρα εντός περιόδου χάριτος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που είναι πληρωτέα. Όταν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης η Εργασία σας τραπεί σε προσωρινή ή μειωμένη απασχόληση. Σε περίπτωση που δηλώσετε εγγράφως προς το DC ή τηλεφωνικώς στο CitiPhone ( ) ότι επιθυμείτε την διακοπή της ασφάλισης. Ζ. Εξαιρέσεις Με βάση την παρούσα ασφάλιση, καμία Μηνιαία Παροχή δεν θα σας καταβάλλεται για Ακούσια Ανεργία η οποία προκλήθηκε ή οφείλεται σε: 1. Κανονικά και τακτικά (συμπεριλαμβανομένων των εποχιακών) διαλείμματα που συμβαίνουν στο επάγγελμα του Ασφαλισμένου. 2. Ηθελημένη διακοπή της Εργασίας. 3. Πρόωρη συνταξιοδότηση. 4. Απόλυση Ασφαλισμένου λόγω κακής διαγωγής του ή συμμετοχής του σε παράνομες ενέργειες κατά του εργοδότη. 5. Σε σύμβαση (εργασίας) προσωρινής ή εποχιακής φύσης. 6. Σε λήξη, καταγγελία ή μη ανανέωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου εκτός εάν, ο Ασφαλισμένος πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Κατά την ημερομηνία απόλυσης ο Ασφαλισμένος εργαζόταν συνεχώς στον ίδιο εργοδότη τουλάχιστον για τα δύο τελευταία χρόνια. Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου είχε ανανεωθεί τουλάχιστον μια φορά. Η λήξη ή η μη ανανέωση της σύμβασης δεν λαμβάνει χώρα εντός 180 ημερών από την Ημερομηνία Σύναψης της Ασφάλισης. 7. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος γνώριζε κατά την Ημερομηνία Σύναψης της Ασφάλισης ότι επίκειται η απόλυσή του. Εάν ο Ασφαλισμένος Εργαζόταν για 6 τουλάχιστον συνεχείς μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της απόλυσης, τεκμαίρεται ότι δεν γνώριζε ότι επίκειται η απόλυσή του. Το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό για τον Ασφαλιστή. 8. Καμία Μηνιαία Παροχή ή άλλο ποσό δεν θα καταβάλλεται για: (i) Τις πρώτες 30 συνεχείς ημέρες της Ακούσιας Ανεργίας. (ii) Περιόδους Ακούσιας Ανεργίας μικρότερες των 30 ημερών. Η. Όριο Ασφαλιστικής Ευθύνης Η ευθύνη του Ασφαλιστή περιορίζεται στην καταβολή μέχρι δώδεκα (12) Μηνιαίων Παροχών για κάθε περιστατικό Ακούσιας Ανεργίας, υπό την προϋπόθεση και στο μέτρο που οι καταβολές αυτές δεν ξεπερνούν συνολικά το ανώτατο όριο ευθύνης του Ασφαλιστή που ορίζεται σε δώδεκα χιλιάδες ευρώ (Ευρώ ) για κάθε περιστατικό Ακούσιας Ανεργίας ανά πιστωτική κάρτα με την οποία ο Ασφαλισμένος συμμετέχει στο ασφαλιστικό πρόγραμμα Credit Shield Unemployment καταβάλλοντας το σχετικό ασφάλιστρο. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος εκτός από την κάλυψη Ακούσιας Ανεργίας έχει και κάλυψη ανικανότητας θα δικαιούται αποζημίωση μόνο από τη μία και όχι από τις 2 ασφαλιστικές καλύψεις. Θ. Αίτημα Καταβολής Μηνιαίας Παροχής Εάν καταστείτε Ακούσια Άνεργος και πληροίτε τους όρους για την καταβολή Μηνιαίας Παροχής, παρακαλούμε εσείς ή ο εγγράφως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός σας όπως το γρηγορότερο δυνατό και εντός οκτώ (8) ημερών από την απόλυσή σας: 1. Επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε κατάστημα της Citibank ή με το CitiPhone ( ), την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών του DC η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο, γνωστοποιώντας την απόλυσή σας και δίδοντας τον αριθμό του λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας. 2. Υποβάλετε το αίτημά σας στη MetLife (Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, τηλ fax ) που ενεργεί για λογαριασμό της MetLife Europe Insurance Limited στην Ελλάδα την εξέταση και διακανονισμό των αιτημάτων αποζημίωσης του προγράμματος Credit Shield Unemployment. 3. Συμπληρώσετε την ειδική φόρμα αποζημίωσης καθώς και κάθε άλλο σχετικό έντυπο σας δοθεί. 4. Προσκομίσετε με δικά σας έξοδα και φροντίδα όλα τα αποδεικτικά που θα σας ζητηθούν για την στοιχειοθέτηση του αιτήματός σας. Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα ή ποσά καταβάλλει ο Ασφαλισμένος για την υποβολή του αιτήματος καταβολής μηνιαίας παροχής. Ι. Υποχρέωση Παροχής Αληθών Στοιχείων Τα αναφερόμενα στην ειδική φόρμα αποζημίωσης αλλά και στα συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι αληθή. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος υποβάλλει εν γνώσει του οποιοδήποτε ψευδές αίτημα ή στοιχείο, η παρούσα κάλυψη θα ακυρώνεται και οποιαδήποτε καταβολή έχει ήδη γίνει θα επιστρέφεται εντόκως, ενώ θα ειδοποιούνται σχετικά και οι αρμόδιες αρχές. ΙΑ. Κάλυψη Νέας Ακούσιας Ανεργίας Εφόσον εξέλθετε από την Ακούσια Ανεργία και αναλάβετε νέα Εργασία με ελάχιστη διάρκεια έξι (6) συνεχόμενους μήνες, ο Ασφαλιστής θα σας καλύπτει εάν απολέσετε και πάλι την Εργασία σας («Νέα Ακούσια Ανεργία»). Σε περίπτωση όμως που η νέα Εργασία είναι μικρότερη των έξι (6) συνεχόμενων μηνών, η Νέα Ακούσια Ανεργία θα αποτελεί μέρος της αρχικής Ακούσιας Ανεργίας και η καταβολή της Μηνιαίας Παροχής συνολικά (για την αρχική και Νέα Ακούσια Ανεργία) δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο των δώδεκα (12) μηνών. Ουδεμία καταβολή θα γίνεται κατά το διάστημα που θα Εργάζεσθε μεταξύ της αρχικής και της Νέας Ακούσιας Ανεργίας. ΙΒ. Παραγραφή Αρμόδια Δικαστήρια Η παρούσα ασφάλιση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτή θα παραγράφεται με την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών που αρχίζουν από το τέλος του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η σχετική απαίτηση. Τα δικαστήρια της Αθήνας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από ή εξ αφορμής της παρούσας ασφάλισης. Αντίκλητος του Ασφαλιστή στην Ελλάδα έχει ορισθεί η ασφαλιστική εταιρεία MetLife, Λεωφόρος Κηφισίας 119, Μαρούσι, Αθήνα. ΙΓ. Ακύρωση - Υπαναχώρηση - Εναντίωση Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ακυρώσει στο μέλλον την παρεχόμενη κάλυψη, οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή δήλωση του προς το DC ή τηλεφωνικώς στο CitiPhone ( ). Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των έγγραφων όρων του προγράμματος με επιστροφή των ασφαλίστρων που τυχόν κατέβαλε. Η υπαναχώρηση επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεων του Ασφαλισμένου που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται καθ όσο διάστημα ο πελάτης έχει το δικαίωμα εναντίωσης. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να αποστέλλεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών του DC, Ταχ. Θυρίδα 19001, ΤΚ.11710, Αθήνα με αλληλογραφία, ή στο fax της ίδιας Υπηρεσίας στο , ή τηλεφωνικώς στο CitiPhone ( ).

7 Σημείωση: Η συμμετοχή στο ασφαλιστικό πρόγραμμα Credit Shield, δεν αποτελεί επένδυση και τα καταβληθέντα ασφάλιστρα δεν δημιουργούν αξίες εξαγοράς. ΙΔ. Αίτημα / Παράπονο Εάν έχετε να υποβάλετε κάποιο αίτημα/παράπονο σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία της Citibank International plc, παρακαλούμε απευθυνθείτε: α) Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Citibank στην Ελλάδα, β) Στο CitiPhone ( ), την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της Citibank International plc., γ) Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών DC, Ταχ.Θυρίδα ΤΚ Αθήνα, και θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός 45 ημερών, από την ημέρα λήψης του αιτήματος / παραπόνου σας. Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι το αίτημα/παράπονό σας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά, έχετε δικαίωμα: Υποβολής καταγγελιών στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος Να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (Λ.Αλεξάνδρας 144, Αθήνα / ) Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική εταιρεία MetLife (Λ. Κηφισίας 119, Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας: fax: ) που είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτημάτων σας στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ασφαλιστή. Η MetLife θα σας: (α) Ενημερώνει για τη λήψη του εγγράφου αιτήματός / παραπόνου σας εντός 48 ωρών από τη λήψη του, (β) παρέχει τεκμηριωμένη απάντηση του αιτήματός / παραπόνου σας εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του (γ) ενημερώνει για την εξέλιξη της επεξεργασίας του αιτήματός / παραπόνου σας (δ) απαντά οριστικά επί του αιτήματός / παραπόνου σας εντός οκτώ (8) εβδομάδων από τη λήψη του. Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι το αίτημα / παράπονό σας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά μπορείτε να απευθυνθείτε στον διευθύνοντα σύμβουλο του Ασφαλιστή: MetLife Europe Insurance Limited, 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Ireland Registered No: CBI Ref No. C89732 Σε περίπτωση που και πάλι θεωρείτε ότι το αίτημα / παράπονό σας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή του Ασφαλιστή στο Δουβλίνο: The Financial Ombudsman Service (FOS), The Financial Services Ombudsman, 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Ireland ΙΕ. Προσωπικά Δεδομένα Αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας που περιήλθαν ή θα περιέλθουν με οποιονδήποτε τρόπο στον Ασφαλιστή, στη MetLife και στην Citibank A.E. Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης (οι «Εταιρείες») συμφωνείται ότι: 1. Οι Εταιρείες έχουν δικαίωμα επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2472/1997, όπως ενδεικτικά στοιχείων ταυτότητας, ηλικία, επάγγελμα, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης. 2. Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θα διατηρηθεί και μετά τη λήξη της συναλλακτικής μας σχέσης για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί ο νόμος ή η ασφαλιστική σύμβαση. H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ALPHA BANK). Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης. ΦΟΡΕΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ALPHA BANK) πιστωτικό ίδρυμα εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα), που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40, ΤΚ 10252), είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με αριθμό , έχει ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση και είναι εγγεγραμμένη ως συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στο τηρούμενο στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με αριθμό μητρώου ΚΑΘΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΗ «Citibank International plc» ή «Citibank International plc Κατάστημα Ελλάδος» ή «Citibank International plc Ελλάδος» ή «Citibank Ελλάδος» ή «Τράπεζα», υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ΙΣΧΥΕΙ ΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ALPHA BANK).

8 Προς την Σ Υ Σ Τ Η Μ Ε Ν Η DINERS CLUB Ελλάδος Α.Ε. Παροχής Πιστώσεων Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών Τραπέζης Ταχ. Θυρίδα ΤΚ , Αθήνα Fax ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρου 2 παράγρ.5 και 6 του Ν.2496/1997) Σας δηλώνω την εναντίωσή μου ως προς το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού Ασφάλισης που περιέχει τους ουσιώδεις Όρους του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου με αριθμό GR που έχει συναφθεί μεταξύ της DINERS CLUB Ελλάδος Α.Ε. Παροχής Πιστώσεων και της MetLife Europe Insurance Limited διότι : Παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση που υπέβαλα στα εξής σημεία : Δεν παρέλαβα τους Έγγραφους Όρους ή τα έγγραφα με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 περίπτωση Δ του Ν.Δ. 400/70. Δηλώνω την υπαναχώρηση μου προς τους ειδικούς όρους που παρέλαβα. Κατόπιν τούτου, η μεταξύ μας σύμβαση ασφάλισης είναι άκυρη εξαρχής, ως μηδέποτε γενόμενη και ουδεμία ισχύ έχουν οι ειδικοί όροι που παρέλαβα. Επιθυμώ την διακοπή της ασφάλισης μου από το ανωτέρω Ομαδικό Ασφαλιστήριο από την... Ο δηλών / Η δηλούσα Ημερομηνία... (Υπογραφή) Όνομα: Επίθετο: Αριθ. Κάρτας:

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενημερωτικό Έντυπο > Προτού Ασφαλιστείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd 5 3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια 5 3.1 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας EXCLUSIVE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές:

Αγαπητέ Συνεργάτη, Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω ασφαλιστικές παροχές: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης 43284 / 01.03.2014 1 Αγαπητέ Συνεργάτη, Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας SAFE CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών

Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Οκτώβριος 2014 Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οικονομικών Μεταναστών και Αλλοδαπών Ασφάλιση Ατυχημάτων και Υγείας για Οικονομικούς Μετανάστες και Αλλοδαπούς Health insurance for immigrant

Διαβάστε περισσότερα