ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - GOOGLE ANDROID SDK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - GOOGLE ANDROID SDK"

Transcript

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - GOOGLE ANDROID SDK Παράσχος Βασίλης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διπλωματική Επιβλέπων: Ιωάννης Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2010

2 2010, Παράσχος Βασίλης Η έγκριση της εργασίας από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος (Ν.5343/32 αρ.202 παρ.2).

3 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Τεχνολογίες κινητών εφαρμογών Android SDK Eclipse IDE Java SQLite HTML CSS PHP MySQL JavaScript/script.acoulo.us/AJAX HTTP UTF Το Android Τι είναι Τι δυνατότητες έχει Τι παρέχει (Framework Εφαρμογών) Δομή μιας εφαρμογής Σύγκριση συσκευών Android Σχεδίαση Περιγραφή Λειτουργίες Δεδομένα Υλοποίηση Εγκατάσταση λογισμικού Δημιουργία εικονικής συσκευής Android Τεχνικές Σύνδεση PHP με MySQL και UTF-8 (/admin/config.inc.php) UTF-8 (/*.php) Χρήση AJAX (/admin/questions_form.php)... 47

4 5.3.4 Χρήση AJAX (/admin/ajax_preview_answers.php) Χρήση script.acoulo.us (/admin/answers_list.php) Ανάγνωση HTTP POST / Κωδικοποίηση Δεδομένων (/android.php) Δήλωση δομής εφαρμογής Android (AndroidManifest.xml) Δήλωση πόρων εφαρμογής Android (resources.xml) Δήλωση διάταξης ενός Activity (get_quiz_selection.xml) Διάφορες τεχνικές Java στο Android (GetQuizSelection.java) Ανάθεση τιμής σε TextView (DumpDatabase.java) Αποστολή και ανάγνωση HTTP POST / Threads / Ανάγνωση παραμέτρων Activity (SendAnswers.java) SQLite Transaction (FetchQuiz.java) Δυναμική προσθήκη checkbox (Question.java) Τρόποι εκκίνησης ενός Activity (Quiz.java) Παρουσίαση της εφαρμογής Συμπεράσματα Αναφορές Ευρετήριο Εικόνων Ευρετήριο Πινάκων... 86

5 1. Εισαγωγή Η διπλωματική αυτή έχει ως σκοπό να παρουσιάσει το λειτουργικό σύστημα της Google για κινητά, Android. Η παρουσίασή του θα γίνει αναφέροντας πρώτα τις τεχνολογίες που χρειάζονται για την ανάπτυξη κινητών εφαρμογών και έπειτα πιο αναλυτικά θα περιγραφεί το Android, οι δυνατότητες που έχει και τα μέσα που μας παρέχει στην ευκολότερη ανάπτυξη εφαρμογών. Για μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση, κατασκευάστηκε μια εφαρμογή με τίτλο Κουίζ η οποία τεκμηριώνεται πλήρως με τα διαγράμματα των λειτουργιών της και των δεδομένων της. Επιπλέον, περιγράφεται η διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης του λογισμικού που είναι απαραίτητο για την κατασκευή της εφαρμογής, καθώς και για τον έλεγχό του σε περιβάλλον εικονικής συσκευής. Επίσης, αναφέρονται τεχνικές του κώδικα που χρησιμοποιήθηκαν και τέλος παρουσιάζεται η εφαρμογή με μια σειρά από εικόνες - screenshots. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 1

6 2. Τεχνολογίες κινητών εφαρμογών Η κατασκευή της εφαρμογής που αναπτύχθηκε απαιτεί την ύπαρξη δύο πλευρών : Server και Client. Η Server πλευρά είναι αυτή στην οποία γίνεται η διαχείριση του συστήματος και έχει αναπτυχθεί σε πλατφόρμα HTML/PHP/MySQL/JavaScript. Η Client πλευρά είναι αυτή στην οποία γίνεται η διαδικασία των ερωτήσεων και των απαντήσεων και έχει αναπτυχθεί σε πλατφόρμα Android/Java. Η συγγραφή κώδικα έγινε και για τις δύο πλευρές στο λειτουργικό σύστημα Windows 7 και με τη χρήση του Eclipse IDE. Η επιλογή της πλατφόρμας τόσο στην πλευρά Server όσο και στην Client έγινε με κριτήριο το ότι και οι δύο ανήκουν στο ανοιχτό λογισμικό. Στην Server πλευρά επιλέχθηκε το πακέτο XAMPP που περιλαμβάνει τον Apache HTTP Server 2.2.6, την PHP και την MySQL Στην Client πλευρά επιλέχθηκε το Android 2.1 που είναι το ανερχόμενο λειτουργικό σύστημα για κινητά και αποτελεί πρόκληση για την χρήση μιας καινούριας τεχνολογίας. Το περιβάλλον στο οποίο γράφτηκε η εφαρμογή ήταν το γνωστό IDE Eclipse Classic 3.5 για Windows, με την εγκατάσταση του plug-in Android Development Tools (ADT 0.9.6) και με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java. Η επιλογή του περιβάλλοντος αυτού είναι η προτεινόμενη χωρίς να αποκλείεται άλλος συνδυασμός μιας και το Android SDK μπορεί να εγκατασταθεί σε Windows, Linux και Mac. Επίσης η χρήση άλλου IDE εκτός του Eclipse είναι δυνατή, απλώς το Eclipse επιλέχθηκε λόγω της ύπαρξης εξοικείωσης με αυτό. 2.1 Android SDK Εικόνα 1 Λογότυπο Android Το Android είναι ένα πακέτο λογισμικού για κινητά τηλέφωνα που περιλαμβάνει λειτουργικό σύστημα, έτοιμες βιβλιοθήκες και έτοιμες εφαρμογές. Το Android SDK παρέχει τα εργαλεία και το API που χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει να αναπτύσσει εφαρμογές στην πλατφόρμα Android χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java. Η ιστοσελίδα προσπελάστηκε δυο φορές (7 Μαΐου 2010 και 18 Ιουνίου 2010) με σκοπό την επιλογή της έκδοσης του Android στην οποία θα γραφτεί η εφαρμογή. Την πρώτη φορά βλέπουμε ότι επικρατέστερη έκδοση είναι η 1.5 και δεύτερη η 2.1. Εφόσον υπάρχει έκδοση 2.xx αν και σε μικρότερο ποσοστό χρήσης αποφασίζουμε να χρησιμοποιήσουμε την 2.1 γιατί μελλοντικά θα επικρατήσει. Την δεύτερη φορά βλέπουμε ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% κυριαρχεί η 2.1 και οι εκδόσεις 1.xx αρχίζουν να εκλείπουν. Κάτι που επαληθεύει την αρχική επιλογή έκδοσης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 2

7 Εικόνα 2 Εκδόσεις Android 7 Μαΐου 2010 Εικόνα 3 Εκδόσεις Android 18 Ιουνίου Eclipse IDE Εικόνα 4 Λογότυπο Eclipse Το Eclispe είναι μια συλλογή από έργα ανοιχτού κώδικα βασισμένα στο Equinox OSGi run-time. Ξεκίνησε ως Java IDE, αλλά έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ παραπάνω. Πλέον καλύπτει στατικές και δυναμικές γλώσσες, server-side frameworks, μοντελοποίηση και επαγγελματικές αναφορές, προγραμματισμό για κινητά και άλλες συσκευές. 2.3 Java Εικόνα 5 Λογότυπο Java Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 3

8 Η Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που ξεκίνησε από την Sun Microsystems το Εφαρμόζεται σε κατασκευή απλών εργαλείων αλλά και παιχνιδιών και επαγγελματικών εφαρμογών. Τρέχει σε εκατομμύρια υπολογιστές και συσκευές όπως κινητά και τηλεοράσεις. 2.5 SQLite Εικόνα 6 Λογότυπο SQLite Η SQLite είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS) ανοιχτού κώδικα. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν απαιτεί την ύπαρξη κάποιου service που τρέχει συνέχεια. Είναι αρκετά μικρή σε μέγεθος (300ΚΒ περίπου) και μικρή σε απαιτήσεις μνήμης, αν και σε περιβάλλον με περισσότερη μνήμη λειτουργεί πιο ακόμα πιο γρήγορα. Παρ' όλα αυτά υποστηρίζει χαρακτηριστικά όπως : Συναλλαγές Μεγάλο υποσύνολο της ANSI SQL 92 Δεν χρειάζεται εγκατάσταση/ρύθμιση Ολόκληρη η βάση αποθηκεύεται σε ένα και μοναδικό αρχείο Μεταφερσιμότητα της βάσης - αρχείου σε άλλο σύστημα χωρίς μετατροπή Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την SQLite να χρησιμοποιείται πολύ ως αντικαταστάτης των συνηθισμένων αρχείων δεδομένων (txt, xml κλπ), καθώς και σε μικρές συσκευές όπως MP3 Players, κινητά κ.α. 2.6 HTML HMTL σημαίνει HyperText Markup Language και είναι η κυρίαρχη περιγραφική γλώσσα στο διαδίκτυο. Επιτρέπει εικόνες και αντικείμενα να ενσωματωθούν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία φορμών. Είναι δυνατή η κατασκευή δομής κειμένου με χρήση επικεφαλίδων, παραγράφων, λιστών, υπερσυνδέσμων κ.α. Επίσης, επιτρέπει την ενσωμάτωση γλωσσών scripting όπως η JavaScript που επηρεάζουν την συμπεριφορά των ιστοσελίδων. 2.7 CSS CSS σημαίνει Cascading Style Sheets και είναι η γλώσσα που περιγράφει την εμφάνιση των ιστοσελίδων, για παράδειγμα τα χρώματα, την διάταξη, τις γραμματοσειρές κ.α. Επιτρέπει την διαφορετική εμφάνιση από μέσο σε μέσο, δηλαδή το ίδιο HTML έγγραφο μπορεί να φαίνεται διαφορετικά στην οθόνη και διαφορετικά στην εκτύπωση. Η CSS αποθηκεύεται σε διαφορετικό αρχείο απ' ότι η HTML. Έτσι πετυχαίνουμε τον διαχωρισμό της δομής του περιεχομένου από την παρουσίασή του. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 4

9 2.8 PHP Εικόνα 7 Λογότυπο PHP Η PHP είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη, ανοιχτού κώδικα και γενικού σκοπού γλώσσα scripting. Κύρια εφαρμογή της είναι η ανάπτυξη web εφαρμογών. Οι σελίδες PHPP περιέχουν HTML κώδικα και ενσωματωμένο PHP κώδικα με χρήση των tags <?php?>. Αυτό που κάνει την PHPP να ξεχωρίζει από τις άλλες γλώσσες scripting, όπως η JavaScript, είναι το ότι ο κώδικάς της εκτελείται στον server και παράγει HTML κώδικα που στέλνεται στον client και δεν εκτελείται απ' ευθείας στον client. Μερικές από τις δυνατότητες που έχει είναι να επεξεργάζεται δεδομένα που στέλνονται από φόρμες, να παράγει δυναμικά περιεχόμενο HTML διαβάζοντας δεδομένα από βάση δεδομένων, να δέχεται και να στέλνει cookies κ.α. 2.9 MySQL Εικόνα 8 Λογότυπο MySQL Η MySQL είναι μια σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS) που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη web εφαρμογών σε συνδυασμό με την PHP. Υποστηρίζει πληθώρα χαρακτηριστικών όπως βλέπουμε παρακάτω : Μεγάλο υποσύνολο της ANSI SQL 99 Stored procedures Triggers Cursorss Ανεξάρτητες μηχανές αποθήκευσης (MyISAM για ταχύτητα ανάγνωσης, InnoDB για συναλλαγές και ακεραιότητα αναφορών, MySQL Archive για αποθήκευση ιστορικών δεδομένων σε λίγο χώρο) Συναλλαγές (InnoDB) Query caching Εμφωλευμένες εντολές SELECT Μερική υποστήριξη Unicode (UTF-8) Μερική υποστήριξη ACID (atomicity,, consistency, isolation, durability), πλήρη με InnoDB, BDB και Cluster) 2.10 JavaScript/script. acoulo.us/ /AJAX Εικόνα 9 Λογότυπο script.aculo.us Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 5

10 H JavaScript είναι μια γλώσσα scripting που εκτελείται στον client και τα αποτελέσματά της φαίνονται απ' ευθείας σε αυτόν. Η script.aculo.us είναι μια βιβλιοθήκη σε JavaScript που βελτιώνει την εμφάνιση των ιστοσελίδων. Παρέχει μια μηχανή εμφάνισης για εφέ, μια βιβλιοθήκη drag and drop και διάφορα χειριστήρια όπως αυτόματη συμπλήρωση βασισμένη σε AJAX, επεξεργασία κειμένου in-place, sliders κ.α. Η AJAX είναι μια ομάδα τεχνολογιών διαδικτύου που πραγματοποιεί ασύγχρονα ερωτήματα στον server με σκοπό την ανάκτηση αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους σε ένα μέρος μιας φορτωμένης ήδη στον client ιστοσελίδας. Οι ομάδα των τεχνολογιών αποτελείται από : HTML/CSS για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων Document Object Model (DOM) (τα αντικείμενα απ' τα οποία αποτελείται το HTML έγγραφο) για την δυναμική εμφάνιση των αποτελεσμάτων Extensible Markup Language (XML) (περιγραφική γλώσσα) για την αποστολή των ερωτημάτων XMLHttpRequest που είναι το αντικείμενο που αναλαμβάνει την ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ server - client JavaScript για να συνδεθούν όλες οι παραπάνω τεχνολογίες Η XML και η JavaScript μπορούν να αντικατασταθούν η πρώτη με HTML και απλό κείμενο και η δεύτερη με VBScript αν και AJAX σημαίνει Asynchronous JavaScript and XML. Στην υλοποίηση μας χρησιμοποιήθηκε HTML και JavaScript HTTP Το HTTP (Hypertext Transfer Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο δικτύου που βρίσκεται στο επίπεδο εφαρμογής του μοντέλου OSI. Βασίζεται κυρίως στο πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) του επιπέδου μεταφοράς, αλλά υπάρχουν και εφαρμογές του πάνω στο πρωτόκολλο UDP (User Datagram Protocol). Το HTTP χρησιμοποιήθηκε για την μεταφορά των δεδομένων μεταξύ Apache και Android UTF-8 Το UTF-8 είναι μια κωδικοποίηση χαρακτήρων Unicode μεταβλητού μήκους. Σε σύγκριση με τα UTF-16 και UTF-32, είναι συμβατό με το ASCII και επιπλέον υποστηρίζει και όλους τους χαρακτήρες Unicode. Είναι η πλέον διαδεδομένη κωδικοποίηση σε εφαρμογές διαδικτύου αλλά και σε εφαρμογές διαχείρισης κειμένων γενικά. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 6

11 3. Το Android 3.1 Τι είναι Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα που κατασκευάστηκε από την Google για τα κινητά τηλέφωνα. Στην εικόνα παρακάτω φαίνεται η αρχιτεκτονική του. Εικόνα 10 Αρχιτεκτονική Android Βλέπουμε ότι βασίζεται σε πυρήνα Linux για τις κύριες λειτουργίες του, όπως η αναγνώριση του υλικού (κάμερα, οθόνη, πληκτρολόγιο, δίκτυο κλπ.). Ένα επίπεδο πιο πάνω υπάρχουν οι βιβλιοθήκες που αναλαμβάνουν βασικές επίσης λειτουργίες, όπως η εμφάνιση γραμματοσειρών, η κρυπτογράφηση SSL, η απεικόνιση γραφικών (SGL/OpenGL), η SQLite ως μια πλήρης βάση δεδομένων κλπ. Ακόμα πιο πάνω βρίσκεται το Framework με το οποίο κατασκευάζονται οι εφαρμογές, για παράδειγμα ο Activity Manager που αναλαμβάνει να διαχειριστεί τα Activities μιας εφαρμογής, ο Resource Manager που διαχειρίζεται τους πόρους της εφαρμογής (κείμενα, χρώματα, εικόνες κλπ), το View System που εμφανίζει τα κουμπιά, τα πλαίσια διαλόγου, τις λίστες κ.α. Τέλος στο πιο πάνω επίπεδο βρίσκονται οι εφαρμογές που αναπτύσσουν οι χρήστες χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Java. 3.2 Τι δυνατότητες έχει Τα κινητά στα οποία εγκαθίσταται το Android είναι συνήθως αρκετά ισχυρά από άποψη υλικού (επεξεργαστή, μνήμη κλπ), κάτι που μας κάνει να περιμένουμε να έχει πολλές δυνατότητες. Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με αυτές τις δυνατότητες. Υποστήριξη για οθόνες αφής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 7

12 Ενσωματωμένο Internet Browser βασισμένο στην μηχανή Webkit Γραφικά 3D βασισμένα στην βιβλιοθήκη OpenGL ES με επιτάχυνση υλικού (hardware acceleration) Σχεσιακή βάση δεδομένων SQLite Υποστήριξη για τηλεφωνικά δίκτυα GSM και 3G εφόσον τα υποστηρίζει και η συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί Επικοινωνία δεδομένων μέσω Bluetooth και WiFi εφόσον τα υποστηρίζει και η συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί Υποστήριξη για Camera, GPS, αισθητήρα επιτάχυνσης (accelerometer) και μαγνητόμετρο (compass) εφόσον τα υποστηρίζει και η συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί Υποστήριξη για εικόνα (JPG, PNG, GIF), ήχο (AMR, AAC, MP3) και βίντεο (MPEG4, H264) Αυξημένη ασφάλεια, μιας και κάθε εφαρμογή τρέχει κάτω από δικό της ξεχωριστό Linux UserID, έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει η μια εφαρμογή στην άλλη 3.3 Τι παρέχει (Framework Εφαρμογών) Μετά τις δυνατότητες που έχει το Android θα δούμε και τι μας παρέχει ώστε να μπορούμε να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και ευκολότερα μια εφαρμογή. Βασικότερη παροχή είναι αυτή των Layouts τα οποία μας χρειάζονται για να κατασκευάσουμε την διάταξη των συστατικών της εφαρμογής πχ κουμπιά, πεδία εισαγωγής κειμένου κλπ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Absolute, Relative και Table Layouts. Συνεχίζουμε με τα συστατικά της εφαρμογής, ή αλλιώς Views, όπως Checkbox, DatePicker, EditText, TextView, ImageView, Gallery, RadioButton, TimePicker, VideoView, ZoomControls κ.α. Όσο αφορά τις πηγές (Resources) ο Resource Manager διαχειρίζεται καταχωρήσεις χρωμάτων, μορφοποιημένα κείμενα, εικόνες, εφέ κίνησης(διαφάνεια, περιστροφή, κλιμάκωση κ.α), μενού, θέματα (Themes) και διεθνοποίηση (Localization). Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι εικόνες δεν είναι αυτές που θα φορτωθούν κατά το Runtime, αλλά αφορούν το γραφιστικό κομμάτι της εφαρμογής. Σχετικά με την αποθήκευση/ανάκτηση δεδομένων προσφέρονται μηχανισμός αποθήκευσης προτιμήσεων (Preferences), αποθήκευση στην μνήμη του κινητού ή στην κάρτα μνήμης ως αρχεία, σχεσιακή βάση δεδομένων SQLite, αλλά και αποθήκευση στο δίκτυο. Στον τομέα της ασφάλειας το Android παρέχει ξεχωριστό UserID σε κάθε εφαρμογή για να μην παρεμβαίνει η μια στην άλλη, καθώς επίσης και την δυνατότητα ύπαρξης πιστοποιητικού σε κάθε εφαρμογή. Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας είναι διάφορα και μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τα παρακάτω : ACCESS_NETWORK_STATE, πρόσβαση στην κατάσταση δικτύου ACCESS_WIFI_STATE, πρόσβαση στην κατάσταση ασύρματου δικτύου BLUETOOTH, πρόσβαση στο Bluetooth CAMERA, πρόσβαση στην κάμερα CALL_PHONE, δυνατότητα κλήσης CHANGE_NETWORK_STATE, τροποποίηση κατάστασης δικτύου Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 8

13 CHANGE_WIFI_STATE, τροποποίηση κατάστασης ασύρματου δικτύου INSTALL_PACKAGES, εγκατάσταση εφαρμογών MOUNT_FORMAT_FILESYSTEMS, format στην κάρτα μνήμης MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS, σύνδεση/αποσύνδεση της κάρτας μνήμης READ_LOGS, πρόσβαση για ανάγνωση των logs του συστήματος REBOOT, δυνατότητα για επανεκκίνηση SET_WALLPAPER, δυνατότητα για αλλαγή εικόνας φόντου SEND_SMS, δυνατότητα για αποστολή sms Όσο αφορά τα πολυμέσα, μας παρέχει την δυνατότητα αναπαραγωγής και εγγραφής βίντεο και ήχου με έτοιμο Media Player. 3.4 Δομή μιας εφαρμογής Μια εφαρμογή στο Android έχει διαφορετική φιλοσοφία στη δομή της από την κλασική δομή που ξέρουμε. Συνήθως υπάρχει ένα εκτελέσιμο αρχείο που περιέχει την λογική του προγράμματος χρησιμοποιώντας εξωτερικούς πόρους, δηλαδή είτε τοπικά αρχεία εικόνων, είτε κείμενο που θα ανακτηθεί από το δίκτυο κλπ. Στο Android δεν υπάρχει ένα εκτελέσιμο αρχείο, αλλά ως εφαρμογή εννοούμε μία ομάδα αρχείων τα οποία αντιπροσωπεύουν τα Activities της εφαρμογής. Αυτά μπορεί να είναι προσπελάσιμα και από άλλες εφαρμογές τις οποίες δεν έχουμε γράψει εμείς. Για να ξεκινήσει ένα Activity θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως startup αλλιώς θα πρέπει να περιμένει κάποιο Intent. Τα Intents είναι αντικείμενα που περιέχουν είτε κείμενο είτε άλλου τύπου δεδομένα όπως εικόνα, ήχος κλπ. Έτσι μπορεί να έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή που να χρησιμοποιεί σε κάποιο σημείο τον Phone Dialer και περνώντας του το κατάλληλο Intent, το Android ξεκινάει τoν Phone Dialer. Η λογική αυτή μας βοηθάει στο ότι κομμάτια εφαρμογών έτοιμα δεν χρειάζεται να τα ξανακατασκευάσουμε από την αρχή, απλώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς ο χρήστης του κινητού τηλεφώνου να καταλάβει την εναλλαγή από την μία εφαρμογή στην άλλη. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 9

14 Εικόνα 11 Κύκλος ζωής μιας εφαρμογής στο Android 3.5 Σύγκριση συσκευών Android Η ενότητα αυτή παρουσιάζει με πίνακες τις συσκευές που υποστηρίζουν το Android καθώς και αυτές που θα το υποστηρίξουν μελλοντικά. Manufacturer Name Release Date Version Display Acer Inc betouch E110 February 15, ", 240x320 (QVGA, portrait mode) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 10

15 Acer Inc Liquid A1 November 1.6 (S100) 28, 2009 Acer Inc Liquid E Jun Acer Inc Liquid E Ferrari Jun Acer Inc Liquid Stream S110 Aug with update to 2.2 Bluelans Communication Bluelans Communication Sciphone N19 SciPhone N21 November 2009 November inch AMOLED WVGA ", 240x320 (QVGA, portrait mode) 1.6 3", 240x400 (WQVGA, portrait mode) CSL CSL Spice August ", 240x640 (HVGA, portrait mode), capacitive Dell Dell Mini3i November ", 360x640 (nhd, portrait mode) Garmin Garminfone June 9, ", 320x480 (HVGA, portrait mode) Geeks'Phone General Mobile Geeks'Phone One General Mobile DSTL1 Imaginary February 2010 August Highscreen PP5420 July 11, 2009 in Russia HKC HKC Pearl HKC HKC Imobile v413 HTC Corporation HTC Aria June 20, 2010 HTC Corporation HTC Corporation HTC Corporation HTC Desire March 26, 2010 HTC Dream, T-Mobile G1, Era G1 in Poland HTC Hero, HTC Droid Eris, October 22, 2008 July 2009 (Europe, Asia, 2.1 with HTC Sense UI 2.1/2.2 with HTC Sense UI 1.0 through , 2.1 with HTC Sense UI 3.2", 320x480 (HVGA, portrait mode) 3.7", 480x800 (WGA, portrait mode) 3.2", 320x480 (HVGA, portrait mode) 3.2", 320x480 (HVGA, portrait mode) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 11

16 HTC Corporation HTC Corporation HTC Corporation HTC Corporation HTC Corporation HTC Corporation HTC Corporation HTC Corporation T-Mobile G2 Touch in Ireland, the UK, Hungary, The Netherlands and Germany Canada) October 2009 (US) Droid Incredible April 29, 2010 HTC Legend March 16, 2010 HTC Magic, HTC Sapphire, T-Mobile mytouch 3G, docomo HT- 03A in Japan HTC Tattoo (formerly HTC Click) HTC Evo 4G (formerly HTC Supersonic) Google Nexus One, Codenamed HTC Dragon, HTC Passion mytouch 3G Slide April 27, 2009-July 28, 2009 (depending on country) October 19, 2009 June 4, 2010 January 5, 2010 June 2, 2010 HTC Wildfire June 14, 2010 Huawei T-Mobile Pulse, Huawei U8220 CHT8000 in Taiwan Huawei U8230 December with HTC Sense UI 2.1 with HTC Sense UI 3.7", 480x800 (WGA, portrait mode), AMOLED 3.2", 320x480 (HVGA, portrait mode), AMOLED ", 320x480 (HVGA, portrait mode) ", 240x320 (QVGA, portrait mode) 2.2 with HTC Sense UI 4.3", 480x800 (WGA, portrait mode), 217ppi ", 480x800 (WGA, portrait mode), 252ppi 2.1 with HTC Espresso Sense UI 2.1 with HTC Sense UI October (2.1 beta) 3.4", 320x480 (HVGA, portrait mode) 3.2", 240x320 (QVGA, portrait mode) 2009 i-mobile i-mobile ", 240x400 (WQVGA, 1.5 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 12

17 Kogan Technologies Lenovo LG Group LG Group LG Group LG Group LG Group LG Group Agora standard/pro Lenovo OPhone GW620 Eve dubbed GW620 Linkme (for the Italian market) GT540 Optimus Also known as the GT540 Swift KH5200 Andro- 1 LU2300 Optimus Q VS740 Ally (aka Aloha) KU9500 Optimus Z 15 December 2008 but delayed to inifinity November 5, 2009 May 31, 2010 March 1, 2010 portrait mode), TFT ", 240x320 (QVGA, portrait mode), 160ppi , 2.0, 2.1 or 2.2 depending on the region ", 320x480 (HVGA, portrait mode), LCD June 5, ", 480x800 (WVGA, portrait mode), LCD May 20, ", 480x800 (WVGA, portrait mode), LCD Q ", 480x800 (WVGA, portrait mode), AMOLED, touchscreen Motorola Charm 2.1 Eclair 2.8", 240x320 (QVGA, portrait mode) Motorola Quench, CLIQ XT, Motorola MB501 March 17, (upgradable to 2.1) Motorola, Milestone November 6, 2009 Motorola Droid X July 15, (2.2 updated expected in September) Motorola Droid 2, Milestone 2 August 12, ", 480x854 (FWVGA, portrait mode), 240ppi ", 480x854 (FWVGA, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 13

18 November, portrait mode) 2010 (Droid Pro) Motorola Motorola i ", 240x320 (QVGA, Motorola Motorola Backflip, Motorola MB300 Backflip, Motorola ME600 March 7, 2010 March 2010 in China, June 22, 2010 in Taiwan Motorola Devour March 25, 2010 Motorola Milestone May 11, XT in 1.5 (upgradable to 2.1 in the US) 1.5 with Motoblur 1.6 with Motoblur 2.1 Taiwan Motorola MOTO MT710 OPhone OS 1.5 Motorola XT720, February 2.1 Motoroi, 2010 July 2010 Motorola XT Motorola CLIQ, October 7, 1.5 Motorola 2009 (UK), DEXT November 2, worldwide 2009 (US) portrait mode) Motorola Motorola Defy Sep, ,7" 480 x 854 Motorola Motorola Sep, ,8" 320 x 240 Flipout Pantech Sirius Sky May 1, ", 480x800 (WVGA, portrait mode) Pantech Sirius Izar July, ", 480x800 (WVGA, portrait mode) Pantech Sirius Vega July, ", 480x800 (WVGA, portrait mode) Qigi i Samsung Group Behold II November 18, 2009 Samsung Group i7500 Galaxy, June with Touchwiz Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 14

19 Samsung Group M900 Moment November 1, 2009 Samsung Group i5700 Spica November 2009 Samsung Group Galaxy A April 29, 2010 Samsung Group i9000 Galaxy S, AT&T Captivate, T-Mobile Vibrant, Verizon Fascinate, Sprint Epic 4G Samsung Group M910 Intercept, Samsung Moment II Sony Ericsson XPERIA X10 Mini June 15, 2010 June 24, 2010 (S.Korea) July 1, 2010 (Australia), July 18 (US) July 11, 2010 (USA) February 2010 Sony Ericsson Xperia X10 March 22, 2010 (UK) Tiger Tiger G3 September , , ", 320x480 (HVGA, portrait mode) 2.1 with Touchwiz ", 480x800 (WVGA, portrait mode), Super AMOLED " TFT 1.6 with Timescape UI 1.6 with Timescape UI 4.0", 480x854 (FWVGA, portrait mode), TFT ", 240x400 (WQVGA, portrait mode) ZTE Link Q ", 240x320 (QVGA, portrait mode) Nexian A980 (Journey) July ", 320x480 (HVGA, portrait mode) Πίνακας 1 Κινητά που λειτουργούν με Android Manufacturer Name Acer Inc Acer Inc Acer Inc betouch E400 betouch E110 Liquid Metal Release Date Aug 2010 Version Notes 2.1 SIM-free smartphone with a 600 MHz CPU, 3.2 inch resistive touch screen, and a 3.1MP camera. 1.5 SIM-free smartphone with 2.8MP camera MHz SnapDragon CPU, 3.6 inch WVGA capacitive touch screen, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 15

20 Dell Aero Q (expected to change to 2.1 shortly after launch) 5MP camera, Bluetooth inch multitouch screen with nhd resolution, a 5MP camera, WiFi, GPS, and a 624 MHz Marvell processor. Dell Thunder Q inch WVGA OLED screen, and an 8MP camera. Dell Flash Q (Froyo) 3.5-inch WVGA LCD screen, 5MP autofocus cam, 512MB of RAM and ROM with microsd expansion up to 64GB, WiFi, TV-out, a 800 MHz Qualcomm MSM7230 processor. Lumigon T1 October (Froyo) 3.5-inch TFT capacitive touchscreen, WiFi, Bluetooth, A-GPS, 720P HDMI out, accelerometer, 5MP autofocus cam with flash, Freescale 1 GHz i.mx51 3D processor and 3.5 mm jack for audio, FM receiver and FM transmitter. Dell Smoke Q (Froyo) 2.8-inch QVGA touchscreen, 5MP autofocus cam, microsd expansion to 32GB, WiFi, Bluetooth, and a 800 MHz Qualcomm MSM7230 processor. HTC Corporation HTC Corporation HTC Corporation Vision Q " SuperLCD, keyboard Desire HD Q " SuperLCD, 1 GHz Qualcomm Snapdragon, 8 MPix camera Scorpion Q " SuperLCD, 1.5 GHz Qualcomm Snapdragon, 8 MPix camera INQ Q INQ announced it is developing phones on the Android platform with a release date in Kyocera Zio M6000 Q (userupgradeable to 2.1 *) Low-priced smartphone with 3.5" 800x480 capacitive touchscreen, 600 MHz Qualcomm Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 16

21 LG LG Samsung Group Samsung Group Samsung Group Sony Ericsson T-Mobile Vodafone Optimus One Optimus Chic i8520 Beam i9100 Galaxy S Pro i9200 Galaxy S2 XPERIA X8 Pulse Mini Vodafone 845 MSM7227 processor, 3.2MP camera, stereo Bluetooth, Wi-Fi, and 512 MB RAM. Oct " HVGA, 3 MP Camera, 600Mhz CPU, micro SD Oct ,2" HVGA, 5 MP Camera, 600Mhz CPU, micro SD Q " AMOLED, 8MP Camera, 800Mhz Snapdragon, Touchwiz 3, projector wvga Q " SuperAMOLED, keyboard Q " Super AMOLED 2, 1280 x 720, 2 GHz CPU, 1 GB RAM, 4 GB ROM, 32 GB flash, microsd, 8MP primary camera secondary camera Q Released in UK. May Smartphone with 2.8-inch QVGA resistive touch screen, 3.2MP camera, GPS, WIFI, stereo Bluetooth, FM radio, 3.5mm headphone jack, HSDPA and MicroSD card (2GB included). Sub 100 price point is arguably a feature. Announced by T- Mobile on 16 February Has a 2.8-inch (240 x 320) touchscreen, 3.2MP camera, 128MB RAM, and 512MB of storage. ZTE Smooth Q Low-end smartphone with 2.8-inch QVGA display, WI-FI, Bluetooth, GPS, and support for UMTS and GMS radios. Retail price expected to be under 1000 Yuan. Πίνακας 2 Κινητά που θα λειτουργούν με Android Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 17

22 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 18

23 4. Σχεδίαση 4.1 Περιγραφή Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε είναι κατά βάση μια πλατφόρμα εξέτασης μαθητών με χρήση του κινητού τους τηλεφώνου. Οι καθηγητές ετοιμάζουν τα Κουίζ στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές μέσα από ένα σύστημα το οποίο τρέχει σε web server. Έτσι ο καθηγητής ανοίγει τον browser και συμπληρώνει μέσα από κατάλληλες φόρμες τις ερωτήσεις και τις σωστές απαντήσεις των κουίζ. Στη συνέχεια οι μαθητές απαντάνε στις ερωτήσεις μέσω του κινητού και μόλις τελειώσει η εξέταση η εφαρμογή στέλνει τις απαντήσεις των μαθητών στον web server. Στο σημείο αυτό, μετά την ολοκλήρωση τις εξέτασης, δεν γίνονται δεκτές μεταγενέστερες απαντήσεις. Πλέον, οι καθηγητές μπορούν να δουν τις απαντήσεις ανοίγοντας πάλι τον browser και επιλέγοντας το Κουίζ που θέλουν. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικά οι λειτουργίες της εφαρμογής και η δομή των βάσεων δεδομένων τα διαγράμματα των οποίων έγιναν με την βοήθεια της εφαρμογής Visual Paradigm for UML Community Edition. 4.2 Λειτουργίες Εικόνα 12 Διάγραμμα UML της εφαρμογής Στο UML διάγραμμα παρατηρούμε τρεις Actors : τον Διαχειριστή, τον Καθηγητή και τον Μαθητή και δυο Συστήματα : της Διαχείρισης και του Κουίζ. Η ανάλυση των Use Cases που ακολουθεί θα γίνει με βάση την χρονολογική σειρά των γεγονότων : Διαχείριση/Manage Teachers : ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τους Καθηγητές Διαχείριση/Manage Lessons : ο Καθηγητής επεξεργάζεται τα μαθήματα Διαχείριση/Manage Chapters (απαιτεί το Manage Lessons) : ο Καθηγητής επεξεργάζεται τα κεφάλαια των μαθημάτων Διαχείριση/Manage Questions (απαιτεί το Manage Chapters) : ο Καθηγητής επεξεργάζεται τις ερωτήσεις Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 19

24 Διαχείριση/Manage Quiz (απαιτεί τα Manage Questions, Manage Teachers) : ο Καθηγητής επεξεργάζεται τα κουίζ Διαχείριση/Export Questions : διαδικασία της Διαχείρισης που όταν ερωτηθεί κατάλληλα εξάγει σε μια λίστα τα κουίζ ή τις ερωτήσεις Κουίζ/Do Quiz (απαιτεί το Export Questions) : ο Μαθητής απαντάει στις ερωτήσεις Διαχείριση/Store Answers : διαδικασία της Διαχείρισης που όταν ερωτηθεί κατάλληλα δέχεται και αποθηκεύει τις απαντήσεις Κουίζ/Export Answers (απαιτεί το Store Answers) : διαδικασία του Κουίζ που στέλνονται οι απαντήσεις στην Διαχείριση Διαχείριση/View Answers : ο Καθηγητής βλέπει τις απαντήσεις 4.3 Δεδομένα Πριν την περιγραφή των βάσεων δεδομένων πρέπει να σημειωθεί ότι στην Visual Paradigm δεν υποστηρίζεται ο τύπος TEXT, και γι' αυτό αντικαταστάθηκε με τον τύπο BLOB. Οι δυο αυτοί τύποι της MySQL είναι ίδιοι όσο αφορά τα δεδομένα που περιέχουν, απλώς ξεχωρίζουν στην διαχείρισή τους, για παράδειγμα κατά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων ενός SELECT ερωτήματος με ORDER BY η ταξινόμηση γίνεται διαφορετικά. Επίσης, όλα τα πεδία με τίτλο id έχουν την ιδιότητα auto_increment.. Εικόνα 13 Διάγραμμα ER της εφαρμογής (πλευρά Server) answers Field Type Default id int(11) student_am varchar(200) quiz_id int(11) question_id int(11) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 20

25 answer varchar(200) Στον πίνακα answers αποθηκεύονται οι απαντήσεις των ερωτήσεων. Έχει UNIQUE τον συνδυασμό πεδίων student_am, quiz_id, question_id έτσι ώστε να μην μπορεί να εισαχθεί ξανά απάντηση του ίδιου μαθητή, για το ίδιο κουίζ και για την ίδια ερώτηση. id : ο κωδικός της απάντησης student_am : ο αριθμός μητρώου του μαθητή quiz_id : ο κωδικός του κουίζ question_id : ο κωδικός της ερώτησης answer : η απάντηση του μαθητή chapters Field Type Default id int(11) chapter varchar(200) lesson_id int(11) status int(11) 0 Στον πίνακα chapters αποθηκεύονται τα κεφάλαια των μαθημάτων. Το κάθε κεφάλαιο ανήκει σε ένα ακριβώς μάθημα και ένα μάθημα μπορεί να περιλαμβάνει πολλά κεφάλαια. id : ο κωδικός του κεφαλαίου chapter : ο τίτλος του κεφαλαίου lesson_id : ο κωδικός του μαθήματος στο οποίο ανήκει το κεφάλαιο status : η κατάσταση του κεφαλαίου (-1 = διαγραμμένο) lessons Field Type Default id int(11) lesson varchar(200) status int(11) 0 Στον πίνακα lessons αποθηκεύονται τα μαθήματα. id : ο κωδικός του μαθήματος lesson : ο τίτλος του μαθήματος status : η κατάσταση του μαθήματος (-1 = διαγραμμένο) questions Field Type Default id int(11) question text question_type enum('multiple_choice', MULTIPLE_CHOICE 'MATCHING', 'CLASSIFICATION') answers varchar(200) correct_answer varchar(200) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 21

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών

Digital Academy. Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Digital Academy Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ANDROID... 4 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.2 ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ... 4 1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 5 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ANDROID Όνοματεπώνυμο : Στέκας Ιγνάτιος Επιβλέπων : Σωτήριος Κοντογιάννης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα

NetBeans και σχετικά προγράμματα. Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα NetBeans και σχετικά προγράμματα Κακαρόντζας Γεώργιος Κέντρο Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού ΑΠΘ 1ο Θερινό Σχολείο Κώδικα Ατζέντα Εγκατάσταση προγραμμάτων Java NetBeans MySQL Δημιουργία απλής εφαρμογής διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. 3. Η υλοποίηση απλών ερωτημάτων mysql

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse. 5ο εξάμηνο. v1.0

Δομές Δεδομένων. Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse. 5ο εξάμηνο. v1.0 Δομές Δεδομένων 5ο εξάμηνο Σημειώσεις από το εργαστήριο για τον χειρισμό του προγράμματος Eclipse v1.0 Τις σημειώσεις κράτησαν και διαμόρφωσαν σε word οι: Κονδύλη Γαλήνη, ΑΜ 5576 Μάλλιου Χριστίνα, ΑΜ 5413

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και πέφτουν συνέχεια. ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ. MTN SMS Bundle. Μηνιαία Χρέωση 250 SMS 3.51 500 SMS 5.85 1000 SMS 11.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και πέφτουν συνέχεια. ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ. MTN SMS Bundle. Μηνιαία Χρέωση 250 SMS 3.51 500 SMS 5.85 1000 SMS 11. Οι τιμές είναι ενδεικτικές και πέφτουν συνέχεια. ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ MTN SMS Bundle Μηνιαία Χρέωση 250 SMS 3.51 500 SMS 5.85 1000 SMS 11.00 Πακέτο Μηνιαίο Τέλος* Χρέωση φωνητικών κλήσεων* Χρέωση ανά λεπτό 8.19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ V Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi 1η Ενότητα: Κινητός ιστός... vii 2η Ενότητα: Κινητές εφαρμογές στην πλατφόρμα Android... vii 3η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της MySQL

Οδηγίες Χρήσης της MySQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χρήσης της MySQL Διδάσκων: Γιάννης Θεοδωρίδης Συντάκτης Κειμένου: Βαγγέλης Κατσικάρος Νοέμβριος 2007 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...2

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android

Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Εφαρμογών Android Σημειώσεις σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 2 Εισαγωγή στις εφαρμογές Graphical User Interfaces Πίνακας Περιεχομένων 4 Εισαγωγή στις εφαρμογές... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης http:// e-learning.sch.gr Χρήση ΕΛΛΑΚ σε περιβάλλον ασύγχρονης & εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής kmarg@uom.gr Κάργα Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP

Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP ΕΣΔ516: Τεχνολογίες Διαδικτύου Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών με PHP Ερωτήματα μέσω Περιεχόμενα Περιεχόμενα Λογισμικό για εφαρμογές Web Η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική (3-tier architecture) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions)

Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αποθηκευμένες Διαδικασίες Stored Routines (Procedures & Functions) Αυγερινός Αραμπατζής avi@ee.duth.gr www.aviarampatzis.com Βάσεις Δεδομένων Stored Procedures 1 Stored Routines (1/2) Τμήματα κώδικα τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Greek Android Community

Greek Android Community FossComm Λάρισα 9-10/5/2009 Greek Android Community Πολυχρόνης Κωνσταντίνος AndroidDev.gr Android is an Open platform Το Android έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Συγκεκριμένο Η/W design Linux OpenSource libraries

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση. Μελίσσια, 17 Ιουνίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.40 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.40 της εφαρμογής WinEra Essential παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν. Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα 1.Τι είναι η Php; 2.Πως γίνετε η γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

SocialSkip Service v2.0

SocialSkip Service v2.0 SocialSkip Service v2.0 Οδηγίες εγκατάστασης Κωνσταντίνος Παρδάλης Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Πληροφορικής Κέρκυρα, Μάιος 2013 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Αρχεία για λήψη... 2 Εγκατάσταση Java Developer

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο. Απαιτήσεις Μοντέλο εδοµένων. MinusXLRequirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm

Γενικό πλαίσιο. Απαιτήσεις Μοντέλο εδοµένων. MinusXLRequirements. Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm MinusXLRequirements Απόστολος Ζάρρας http://www.cs.uoi.gr/~zarras/se.htm Γενικό πλαίσιο Μια από τις πιο γνωστές και ευρέως διαδεδομένες εμπορικές εφαρμογές για τη διαχείριση λογιστικών φύλλων είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές τεχνολογίες;

Κινητές τεχνολογίες; Κινητές τεχνολογίες Κινητές τεχνολογίες; Ασύρματη δικτύωση Κινητές επικοινωνίες Τεχνολογίες Πληροφορικής Σύγχρονες κινητές συσκευές Πρόσβαση στο Internet Αισθητήρες Δέκτης GPS Ηλεκτρονική πυξίδα Επιταχυνσιόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικτυακές Εφαρµογές

ιαδικτυακές Εφαρµογές ιαδικτυακές Εφαρµογές µε Java2 Στοιχεία ικτυακής Επικοινωνίας Όροι IP address 32bit αριθµός που χρησιµοποιείται από το Internet Protocol για την παράδοση δεδοµένων στο σωστό υπολογιστή στο δίκτυο. Port

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES)

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES) ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES) ΣΕΡΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ Α.Μ 1999 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΩΡΟ -ΕΚΠΛΗΞΗ COOKIES ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π Περιεχόμενα: 1. 1. Εισαγωγικές Πληροφορίες 2. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows XP/Vista 3. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows 7 4. Οδηγίες Σύνδεσης για MAC OS 5. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014

Εισαγωγικές έννοιες. Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Εισαγωγικές έννοιες Ιωάννης Γ. Τσούλος 2014 Διάγραμμα παρουσιάσεως 1. Κατηγορίες κινητών τηλεφώνων 2. Κατηγορίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων 3. Προγραμματισμός κινητών συσκευών 4. Ξεκίνημα με το Eclipse

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΔΕΚΤΗ GPS ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Χαρίτων Ευσταθιάδης Σοφία Γεωργιάδου Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής ΕΠΛ 425

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή αναζήτησης βασισμένη σε AJAX και Soundex. Πτυχιακή Εργασία

Μηχανή αναζήτησης βασισμένη σε AJAX και Soundex. Πτυχιακή Εργασία ΒίΟΜηγανικτί Πλΐΐοοφορική Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Μηχανή αναζήτησης βασισμένη σε AJAX και Soundex Πτυχιακή Εργασία llai')/>oc Ντυαένο^ Επιβλέττων Κ αθηγητής: Δμ Στέλιος Παπαδάκης ΚΑΒΑΛΑ 2008 Βιοαΐίγανίκή ΠληροφορικτΙ

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ eduroam

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ eduroam ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Πατησίων 76, ΑΘΗΝΑ 104 34 - Tηλ.. 210 8203900 - Fax. 210 8203909 e-mail: noc@aueb.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ eduroam To eduroam είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό

Δομή παρουσίασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πωλητών και δημιουργία εφαρμογής σε έξυπνο κινητό ΣχεδιασμοΣ και υλοποιηση συστηματοσ παρακολουθησησ και ελεγχου πωλητων και δημιουργια εφαρμογησ σε εξυπνο κινητο Επιβλέπων: Δρ. Μηνάς Δασυγένης Καψάλης Αθανάσιος 16 Οκτωβρίου 2013 Δομή παρουσίασης 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Εγκατάσταση λογισμικού Σημείωση για τη σύνδεση USB: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση. Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Για το κείμενο των προδιαγραφών της

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων για φορητή συσκευή

Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων για φορητή συσκευή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (Master in Information Systems MIS) Διπλωματική εργασία με θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων για φορητή συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ JAIN-SIP-PROXY και SIP-COMMUNICATOR Εισαγωγή Αυτές οι οδηγίες περιγράφουν τα βήματα για να εγκαταστήσουμε τις εφαρμογές JAIN- SIP-Proxy και SIP-Communicator.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία

Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor. 1 η Εργασία Ξεκινώντας με το MIT Αρρ Inventor 1 η Εργασία Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail 4. Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας!

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! MiVue 2014 dash cams Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! Περιεχόμενα Προστασία & ασφάλεια / Ο αυτόπτης μάρτυράς σας Βασικά πλεονεκτήματα Σύνοψη σειράς Λεπτομέρειες προϊόντος Συσκευασία & περιεχόμενα Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσουμε μια διανομή Linux Fedora Core 4 από DVD. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα της εγκατάστασης.

Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσουμε μια διανομή Linux Fedora Core 4 από DVD. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα της εγκατάστασης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μάθημα: Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Εξάμηνο: Δ, Ακαδ. Έτος: 2005 2006 Διδακτική Ενότητα: Εγκατάσταση Fedora Core 4 Υπεύθυνος μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server

Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server Γεώργιος Χρ. Μακρής Εγκατάσταση Joomla 1. Στο Π.Σ.Δ. (www.sch.gr) 2. Τοπικά 3. Σε δωρεάν Server 2012 Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ρ. Μ α κ ρ ή ς ( h t t p : / / u s e r s. s c h. g r / g m a k r i s ) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. JavaScripts

ΕΠΛ 012. JavaScripts ΕΠΛ 012 JavaScripts Γλώσσα JavaScript (JS) ηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη εν είναι Java, αλλά είναι αντικειµενοστραφής (απλό µοντέλο υποκειµένων) Objects, properties (τιµές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ANTIKΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑΣ : ΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ANTIKΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑΣ : ΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ANTIKΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑΣ : ΚΙΝΗΤΑ ΜΑΡΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Το smartphones «αντικαθιστούν» τις τηλεοράσεις στην Ινδία Νέα έρευνα της Google αποκαλύπτει πως οι Ινδοί προτιμούν για την ψυχαγωγία τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής. 2 η Εργασία

Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής. 2 η Εργασία Δημιουργώντας μια εφαρμογή ζωγραφικής 2 η Εργασία Απαιτήσεις 1. Σύνδεση στο Διαδίκτυο (διότι οι εφαρμογές δημιουργούνται online) 2. Εγκατεστημένος ο Browser Google Chrome 3. Υπαρκτός λογαριασμός Gmail

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο. Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΣΔ 232: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012, Εαρινό Εξάμηνο Εργαστηριακή Άσκηση 2 24/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες

Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Μέρος 3 ο : Βασικές Έννοιες για δυναμικές ιστοσελίδες Εισαγωγή-Σκοπός. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών ιστοσελίδων. Dynamic Web Pages. Dynamic Web Page Development Using Dreamweaver. Τρόποι δημιουργίας δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΞΗ : Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 ΟΔΗΓΙΕΣ: Το εξεταστικό δοκίμιο αυτό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Δράση Α8. Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης. Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δράση Α8 Πρακτική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα