ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ"

Transcript

1

2 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

3 Εγκεφαλική Παράλυση Ο όρος αυτός χρησιµοποιείται για την περιγραφή µιας οµάδας συνδροµών µε κύριο χαρακτηριστικό το κινητικό έλλειµµα που οφείλεται σε µη προϊούσα βλάβη η διαταραχή στον αναπτυσσόµενο εγκέφαλο. Παρατηρείται µεταβαλλόµενη εξέλιξη των κλινικών χαρακτηριστικών. Εκτός των κινητικών κέντρων πολλές φορές βλάβη και σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου.

4 Συχνότητα Ε.Π. 1,5-2,5 παιδία ανά ζώσες γεννήσεις. 5-15% σε παιδία µε βάρος γέννησης λιγό- τερο από 1.500kg. Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται κατά ¾ µέχρι το 3ο έτος. Καλύτερη ηλικία προς µελέτη 3-6 χρόνων. Υπεροχή ηµιπληγίας στα τελειόµηνα και διπληγίας στα πρόωρα νεογνά.

5 Ταξινόµηση Ε.Π. ΣΠΑΣΤΙΚΗ: ιπληγία Ηµιπληγία Τετραπληγία ΥΣΚΙΝΗΤΙΚΗ: υστονική Αθετωσική ΑΤΑΞΙΚΗ ΥΠΟΤΟΝΙΚΗ ΜΙΚΤΗ

6 Αιτιολογηση Ε.Π. Πολλές φορές ενδείξεις όχι αποδείξεις Αγνώστου αιτιολογίας 25% Σηµαντικό : χρόνος επίδρασης βλαπτικού παράγοντα ΒΛΑΒΕΣ Προγεννητικες 57% Περιγεννητικες 11% Μεταγεννητικες 7%

7 Προγεννητικές βλάβες Συγγενείς ανωµαλίες του Κ.Ν.Σ. Συγγενείς λοιµώξεις Προγεννητικές µαιευτικές επιπλοκές Ενδοµήτρια Α.Ε.Ε. Έλλειψη ιωδίου. Πολύδυµες κυήσεις.

8 Περιγεννητικές βλάβες Προωρότητα Επιπλοκές τοκετού(ασφυξία ασφυξία..) Αναθεώρηση κριτηρίων περιγ.ασφυξίας Ενδοκράνια αιµορραγία,εγκεφαλικό τραύµα Περιγεννητικές λοιµώξεις Υπερχολερυθριναιµία,υπογλυκαιµία υπογλυκαιµία

9 Μεταγεννητικές βλάβες έως 3 ετών Λοιµώξεις και τραύµατα.ν.σ(µηνιγγίτις µηνιγγίτις..) Ανοξική εγκεφαλοπάθεια Εγκεφαλικά έµφρακτα Νεογνικοί σπασµοί

10 Σύγχρονη αντιµετώπιση Ε.Π. Πρώιµη διάγνωση Πρώιµη θεραπεία Πρώιµη κοινωνική ενσωµάτωση ιαχωρισµός βρεφών: υψηλού κινδύνου χαµηλού κινδύνου ιάγνωση Παιδονευρολόγου- Αποκλεισµός νευ- ροεκφυλιστικών κ νευροµεταβολικών νοσηµάτων

11 Συµβολή στην πρώιµη διάγνωση Αυξηµένη υποψία από µαιευτικό-περιγεννητικό ιστορικό Ανώµαλη συµπεριφορά Ψυχοκινητική καθυστέρηση ιατήρηση η ασυµµετρία πρωτόγονων αντανα - κλαστικών Υποτονία Υπερεφλεξία -Κλόνος Οφθαλµοκινητικές ανωµαλίες Καθυστερηµένες στασικές αντιδράσεις

12 Ολιστική Αντιµετώπιση προβληµάτων των παιδιών µε Ε.Π Η βάση όλων των µεθόδων Νευροαποκατάστασης η πλαστικότητα του Κ.Ν.Σ.

13 Πλαστικότητα Κ.Ν.Σ. Πρώτη αναφορά Jakson Hypothesis (1884) H προσαρµογή του Κ.Ν.Σ. γίνεται µε επα- νοργάνωση του φλοιώδους χάρτη του εγκε- φάλου. Η λειτουργία των δυο ηµισφαιρίων σε συν- δυασµό µπορεί να επαναπροσδιορισθεί.

14 Πλαστικότητα Κ.Ν.Σ. Ανάπτυξη νέας µεθόδευσης των κινήσεων Μεταφορά λειτουργιών σε άθικτες νευρικές περιοχές Αποκάλυψη οδών που υπήρχαν για να εξυ- πηρετήσουν νέες λειτουργίες Χρησιµοποίηση άλλων νευρικών οδών Ανάπτυξη παράπλευρων αξόνων για να σχη- µατισθούν νέες συνάψεις

15 Σε αποκατάσταση Α.Ε.Ε. εφαρµόζεται: Πλήρης κατάργηση της κίνησης της υγιούς πλευράς µε ακινητοποίηση αυτής και προ- σπάθεια ενεργοποίησης της πάσχουσας µε συνεχή και εντατική θεραπεία.

16 Θεραπευτική παρέµβαση Συντηρητική αντιµετώπιση Θεραπευτικό αποκαταστασιακό πρόγραµµα Αλλαντική τοξίνη-άλλα φάρµακα. Χειρουργικη αντιµετωπιση Ενδοραχιαία έγχυση Baclofen Εκλεκτική ραχιαία ριζοτοµή Χειρουργικές επεµβάσεις

17 Ε.Π.-Αποκατάσταση εν χρειάζεται ένα πρόγραµµα. άκαµπτο θεραπευτικό Κάθε παιδί µε Ε.Π. είναι περίπτωση. µοναδική Οι στόχοι καθορίζονται από την Οµάδα αποκατάστασης.

18 Οµάδα Αποκατάστασης Φυσίατρος Παιδονευρολόγος-Παιδοορθοπαιδικός Παιδοορθοπαιδικός Παιδίατρος Φ/Θ- Ε/Θ- Λ/Θ Ψυχολόγος-Κοιν Κοιν.Λειτουργός Παιδαγωγός Γονείς

19 Σύνοδα προβλήµατα Ε.Π Γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση Αισθητηριακές Επιληψία Νοητική υστέρηση διαταραχές ιαταραχές λόγου - οµιλίας Μαθησιακά προβλήµατα Ψυχολογικά -Ψυχιατρικά Αισθητικές διαταραχές προβλήµατα

20 Αισθήσεις που εµπλέκονται στο κινητικό έλεγχο Όραση Σωµατοαισθησία (επιπολης και εν τω βάθει αισθητικότητα,κιναισθησία κιναισθησία, ιδιοδεκτικότητα) Αιθουσαία

21 Προτεραιότητες στην αποκατάσταση Επικοινωνία Κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη Εκπαίδευση Ανεξαρτησία στις δραστηριότητες καθ.ζωής Μετακίνηση-Βάδιση

22 Μεθοδοι Νευροαποκατάστασης : Bobath Peto Vojta P.N.F. και άλλες

23 Φυσικοθεραπευτική παρέµβαση Αναχαίτιση παθο- λογικών αντανα- κλαστικών.. ιευκόλυνση φυσι- ολογικών κινητικών προτύπων.

24 Καθοδήγηση για συνέργεια. φυσιολογική νευροµυική Εντατική Φ/Θ µέχρι 6-7 χρόνων Ασκήσεις από ανάλυση φυσιολογικής κίνησης. Έλεγχος για αναστολή-διευκόλυνση κεντρικά. Προστατευτικές-Ισορροπιστικές αντιδράσεις. Κίνηση στροφής κορµού. Φυσιολογική αισθητική επανατροφοδότηση µε απτικά, ιδιοδεκτικά, αιθουσαία,οπτικά και ακουστικά ερεθίσµατα. Ανάλυση βάδισης:εργαλείο παρατήρησης,καθοδή καθοδή- γησης και επικέντρωσης για θεραπευτές.

25 Σε σοβαρές κινητικές αναπηρίες εκµετάλλευση παθολογικών προτύπων, και αποφυγή ή µείωση των Συγκάµψεων - παραµορφώσεων.

26

27 Ανεξάρτητη βάδιση Έλεγχος κεφαλής < 9 µηνών Κάθισµα < 24 µηνών Αρκούδισα < 30 µηνών Εάν µέχρι 4-5 ετών το παιδί δεν έχει καθίσει,σχεδόν αδύνατη η βάδιση

28 Σκοπός επιλογής βοηθηµάτων: ιατήρηση φυσιολογικής ευθυγράµµισης αρθρώσεων. Τροποποίηση του περιβάλλοντος. Προσαρµογή παιδιών στις δραστηριότητες και απαιτήσεις της καθηµερινότητας.

29 Οµάδες βοηθηµάτων ιορθωτικοί νάρθηκες. Βοηθήµατα για σωστή θέση. Βοηθήµατα για µετακίνηση. Θεραπευτικά µέσα και υλικά.

30

31

32

33 Εργοθεραπευτική παρέµβαση Βελτίωση λειτουργικότητας άνω άκρων. Βελτίωση αισθητικοκινητικής οργάνωσης. Βελτίωση λειτουργικότητας στις.κ.ζ. Εκπαίδευση γονέων Ενηµέρωση σχολικού περιβάλλοντος. Προσαρµογές Εργαλεία καθηµ. χρήσης.

34

35 Λογοθεραπευτική παρέµβαση ιαταραχές από ελαφρά δυσαρθρία έως πλήρη έλλειψη λόγου Απαραίτητη προϋπόθεση η βλεµµατική επαφή Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών

36 Ανάπτυξη κατάλληλων συνθηκών: Έλεγχος κεφαλής Σωστή θέση παιδιού Αναπνοή Φώνηση Μάσηση Κατάποση Κίνηση χειλιών Κίνηση γλώσσας Κίνηση σιαγόνων Μαλθακή υπερώα Ψελλισµός Λόγος

37 Εναλλακτική επικοινωνία

38 Υποστηρικτική τεχνολογία

39 Υποστηρικτική Τεχνολογία ΕΙ ΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΙ ΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΛ.ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΙ ΙΚΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ

40

41 Υποστ.Τεχνολογία στο σχολείο Απαραίτητο εργαλείο, λύση για σοβαρά κι- νητικά προβλήµατα, µοναδική ΙΕΞΟ ΟΣ

42 E.M.G.-Biofeedback

43 Ε.Μ.G.-Biofeedback Μέσο µυϊκής εκπαίδευσης Στόχος η απόκτηση συνειδητού ελέγχου πάνω στους γραµµωτούς µυς Ενδυνάµωση Συνέργεια µυών Φυσιολογικό νοητικό δυναµικό παιδιού εν υπάρχει καµιά παρενέργεια Να µην συγχέεται µε άλλες συσκευές

44 Θεραπευτική κολύµβηση

45 Θεραπευτική ιππασία

46 Άσκηση σε παιδιά µε Ε.Π Βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Αύξηση κινητικής δραστηριότητας και επιδεξιότητας. Ανάπτυξη προσωπικότητας. Απόκτηση αυτοπεποίθησης. Κοινωνικοποίηση

47

48 Αλλαντική τοξίνη ρα στη νευροµυική σύναψη µπλοκάροντας την ακετυλοχολινη Ορθολογιστική χρήση Κλινική εξέταση και τακτική παρακολούθηση Συνεργασία στενή µε τους θεραπευτές ραστηριοποίηση ανταγωνιστών µυών για να επιτραπεί φυσιολογικότερη κίνηση του µέλους Προετοιµασία για χειρουργική επέµβαση, έλεγχος του προτύπου κίνησης µετά την έγ- χυση της τοξίνης - Ανάλυση βάδισης

49

50 Ενδοραχιαία έγχυση µπακλοφένης ρα στην προ- και µετασυναπτική αναστολή. ρα στους υποδοχείς του GABA και ελατ- τώνει τη διαπερατότητα του ασβεστίου στις µεµβράνες. Έτσι ελαττώνεται η διέγερση του κινητικού νευρώνα και η σπαστικότητα. Ενδοραχιαία,υποσκληρίδιος χορήγηση µπακλο- φένης διαµέσου εµφυτευµένων αντλιών.

51 Επιλογή παιδιών για Ε.Ε.Β. Περιπατητικά παιδιά που η βάδιση είναι σο- βαρά επηρεασµένη από το µυϊκό τόνο και έχουν υπολειπόµενη µυϊκή ισχύ. Παιδιά που ο µυϊκός τόνος αποτελεί εµπό- δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής. διο στις στις δραστηριότητες

52 Εκλεκτική ραχιαία ριζοτοµή ια µέσου µικρής πεταλεκτοµής στην περι- οχή Ο2-Ο5 τέµνονται οι ρίζες (περίπου 35% έως 50% του ραχιαίου τµήµατος της ρίζας) µε αποτέλεσµα την ελάττωση του µυϊκού τόνου χωρίς επιβάρυνση της µυϊκής ισχύος και της αισθητικότητας. Επιλέγονται παιδιά µε φυσιολογική η σχεδόν φυσιολογική µυϊκή ισχύ και χωρίς µόνιµες συγκάµψεις. Κατάλληλη ηλικία 5-7 χρονών.

53 Χειρουργικές επεµβάσεις Υπεξάρθηµα ισχίου: επεµβάσεις στο άνω τµήµα του µηριαίου(ραιβότητος ραιβότητος κ στροφής) η οστεο- τοµίες του λαγονίου. Πλήρες εξάρθρηµα ισχίου: οστεοτοµία απαγωγής λαµβάνοντας υπ όψη την οροφή της κοτύλης

54 Χειρουργική αντιµετώπιση Τενοντοµεταθέσεις ιατοµές η επιµηκύνσεις µυών. Αντιµετώπιση παραµορφώσεων άκρου πο- δός η Σ.Σ. Συµβολή ανάλυσης βάδισης.

55 Βασικές επισηµάνσεις Υποψία Ε.Π..,άµεση, παραποµπή σε ειδικό Παρακολούθηση βρεφών χαµηλού κινδύνου Αναγκαιότητα πρώιµης παρέµβασης ιεπιστηµονική συνεργασία Ολιστική αντιµετώπιση Ε.Π. Ορθολογιστικοί στόχοι Συµµετοχή γονέων

56 Σηµαντικός ο ρόλος Ενσωµάτωσης του παιχνιδιού στο θερα- πευτικό αποκαταστα- σιακό πρόγραµµα

57 Ευχαριστώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση ΝΕΣΤΟΡΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ «Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά» Περίληψη 9 Εισαγωγή 10 Αιτίες κινητικήςαναπηρίας 11 Εγκεφαλική παράλυση 12 Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες.

Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες. των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα Περίληψη Οι κινητικές αναπηρίες στα παιδιά προκαλούνται από διάφορες αιτίες. Ανεξάρτητα από τις αιτίες, απαιτείται ένα οργανωµένο θεραπευτικό οµαδικό πλαίσιο όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΥΪΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Είναι η συνεχής ελαφρά σύσπαση των µυών ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας. ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Εγκεφαλική παράλυση Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ Μια γενικώς αποδεκτή ταξινόµηση είναι σήµερα του HAGBERG που στηρίζεται στην κλινική εικόνα και την τοπογραφική κατανοµή των κινητικών αναπηριών όπου διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Ενότητα 6 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Mintaze Kerem Gunel Akmer Mutlu Ozgun Kaya Kara Ayse Livanelioglu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Σεµινάριο Εξειδίκευσης: Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( A.M. : 3816 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (A.M.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΤΣΙΟΛΙΚΑ ΙΟΥΛΙΑ Α.Μ: 611 ΕΠΟΠΤΗΣ: Κα ΤΟΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η ανάγκη για την έγκαιρη αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 2004 Γιώργος Ν. Φιλίππου Εργοθεραπευτής M.A., OTR Καθηγητής Εφαρµογών Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισαγωγή 3 Ορισµοί 4 Το σύστηµα της Dr. Bain

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: σύνδροµο Brachmann-De Lange, συµπεριφορικά προβλήµατα, ποιότητα ζωής, Θεραπεία.

Λέξεις ευρετηρίου: σύνδροµο Brachmann-De Lange, συµπεριφορικά προβλήµατα, ποιότητα ζωής, Θεραπεία. Σύνδροµο Brachmann - de Lange: Συµπεριφορικά προβλήµατα και ποιότητα ζωής ασθενούς και οικογένειας Φρ. Μπασιάλα, Ι. Σαββίδου, Π. Γιούλης, Β. Μποζίκας, Σ. Πιτσάβας, Ο. Καράβατος Α Ψυχιατρική Κλινική Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

8ΕΛΕΠΑΠ Ετήσιος Απολογισμός 08. Βήματα ζωής

8ΕΛΕΠΑΠ Ετήσιος Απολογισμός 08. Βήματα ζωής 8 Βήματα ζωής 02. ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ > Lindsay Gladstone > WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. > Αδάμ Γεώργιος & Ελένη > Αθανασιάδης Παύλος Γ. > Αμερικανικό Ίδρυμα «Εγγύς Ανατολή» > Βαρδινογιάννη Μαριάννα > Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011

Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο. Περιορισμοί Προτάσεις. Οκτώβριος 2011 Υπηρεσίες Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης στην Κύπρο Περιορισμοί Προτάσεις Οκτώβριος 2011 Συντονιστική Υπηρεσία Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Μελέτη/Συγγραφή: Μαρίνα Παγιάτσου Συλλογή στοιχείων/καταγραφή προβλημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Γαλανοπούλου Πηνελόπη, Δ/ 03035 Σχίζα Παναγιώτα, Δ/ 03237

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Γαλανοπούλου Πηνελόπη, Δ/ 03035 Σχίζα Παναγιώτα, Δ/ 03237 Εισηγητής: κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ» ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ Ε ): «ΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Γαλανοπούλου Πηνελόπη, Δ/ 03035 Σχίζα Παναγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED»

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WESTERN APHASIA BATTERY REVISED» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΣΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια Μανώλης Μαρνελάκης Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠIΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΣΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Α.Μ. 11243 Β.ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 5 Τελειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΉ ΠΑΡΆΛΥΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Για Γονείς και Δασκάλους Ανάπτυξη Πακέτων Κατάρτισης για την Υποστήριξη Γονέων και Εκπαιδευτικών Παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση ( 3-18 ετών) Αριθμός έγκρισης 2010-3292/001-001

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΠΟΝΟΥ 1) Συνώνυµα Συνδρόµου Ινοµυαλγίας Η ινοµυαλγία ανήκει στην οµάδα του «συνδρόµου του γενικευµένου ιδιοπαθούς µυοσκελετικού πόνου». Η ινοµυαλγία είναι

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ O01 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV Ζουρλαδάνη Α., Παππάς Ε., Τσαλογλίδου Α., Τριανταφύλλου Χ., Ματζιάρη Χ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα