ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ"

Transcript

1

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

3 ΜΥΪΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Είναι η συνεχής ελαφρά σύσπαση των µυών ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας.

4 ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Εγκεφαλική παράλυση Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού Νευροεκφυλιστικά νοσήµατα του Κ.Ν.Σ Άλλα νοσήµατα του Κ.Ν.Σ.

5 ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ Κ.Ν.Σ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ: Υποτονία στον κορµό Υπερτονία στα άκρα

6 Α ΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Είναι η ικανότητα να εκτελούνται δραστηριότητες που απαιτούν την ενεργοποίηση µεγάλων µυών ή µυϊκών οµάδων όπως γίνεται στη βάδιση, στο τρέξιµο, στο κολύµπι κ.α.

7 ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Σηµαντική στην οργάνωση της αδρής κινητικής λειτουργίας Εξασφαλίζει την απαιτούµενη κεντρική σταθερότητα

8 ΜΥΪΚΗ ΙΣΧΥΣ Είναι η ένταση µε την οποία συσπάται ένας µυς εκούσια Παιδιά µε υποτονία εµφανίζονται ως αδύναµα Παιδιά µε υπερτονία δείχνουν δυνατά και µυώδη χωρίς η µυϊκή ισχύς να αναπτύσσεται εκούσια

9 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η αναπτυξιακή πορεία αφορά την κινητική, αντιληπτική, νοητική, συναισθηµατική και κοινωνική σφαίρα

10 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επηρεάζεται άµεσα από τις αισθητικές και γνωστικές εµπειρίες Αρχίζει ήδη από τη δηµιουργία του εµβρύου

11 ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ Αποτελούν στερεότυπες κινητικές αντιδράσεις Εµφανίζονται κατά την αλλαγή των θέσεων της κεφαλής, κατά την προσπάθεια στήριξης των άκρων ή µετά από απτικά ερεθίσµατα

12 ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ Moro reflex

13 ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ Palmar grasp

14 ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ Plantar grasp

15 ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ A.T.N.R.

16 ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ S.T.N.R.

17 ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ Αντανακλαστικό θετικής στήριξης

18 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Νεογνικά αντανακλαστικά Ερεθίσµατα από το περιβάλλον i. Κιναισθητικά ii. Απτικά iii. Οπτικά iv. Ακουστικά

19 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ Με την ωρίµανση του Κ.Ν.Σ. επιτυγχάνεται: Τροποποίηση των βρεφικών αντανακλαστικών Σταδιακή ανάπτυξη των αυτόµατων µηχανισµών αναπροσαρµογής της στάσης

20 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ Είναι: Οι αντιδράσεις προσανατολισµού Οι ισορροπιστικές αντιδράσεις Αποτελούν το υπόβαθρο για οποιαδήποτε κινητική δραστηριότητα

21 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Επιτυγχάνεται η φυσιολογική ευθυγράµµιση της κεφαλής, του αυχένα, του κορµού και των άκρων

22 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Είναι αυτοµατοποιηµένες κινήσεις που προσαρµόζουν τη στάση του σώµατος ώστε αυτό να ισορροπεί όταν το κέντρο βάρους µεταβάλλεται

23 ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

24 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Είναι οι αντιδράσεις κατά τις οποίες όταν το παιδί χάνει την ισορροπία του βάζει αυτόµατα τα χέρια του για να προστατευτεί από πιθανή πτώση

25 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Πρόσθιες

26 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Πλάγιες Οπίσθιες

27 ΣΤΑ ΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΖΩΗΣ Στον πρώτο χρόνο το παιδί αποκτά τις βασικές κινητικές ικανότητες Μέχρι το πέµπτο έτος το παιδί τελειοποιεί τις αδρές και λεπτές κινήσεις που έχει ήδη κατακτήσει

28 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Σε παιδιά µε βλάβη του Κ.Ν.Σ.:.: σταµατάσταµατά ή καθυστερεί η αισθητικοκινητική ανάπτυξη Παραµένουν τα αντανακλαστικά της βρεφικής ηλικίας

29 ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Υπερτονία i. Σπαστικότητα ii. υσκαµψία Υποτονία

30 ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Αθέτωση Χορεία Αταξία

31 ΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Την εµφάνιση των διαταραχών του µυϊκού τόνου Τη διαταραχή των αντιδράσεων προσανατολισµού και ισορροπίας

32 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ

33 ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΑΘΕΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ: ιαλλείπουσα αύξηση του µυϊκού τόνου Ακανόνιστες κινήσεις µεγάλου εύρους Έλλειψη σταθερότητας στα κεντρικά σηµεία του σώµατος

34 ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΑΤΑΞΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ: Έλλειψη σταθεροποίησης υσκολία στο συντονισµό των κινήσεων υσµετρία Τρόµος

35 ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΥΠΟΤΟΝΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ: Μεγάλο εύρος κίνησης στις αρθρώσεις Μειωµένες ισορροπιστικές αντιδράσεις Μεγάλη βάση στήριξης

36 Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ ΠΑΡΕΜΠΟ ΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥΣ

37 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιπληγία Τετραπληγία Ηµιπληγία Παραπληγία Μονοπληγία

38 ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΙΠΛΗΓΙΑ Υποτονία κορµού Σπαστικότητα στα κάτω άκρα Σχετικά καλά άνω άκρα

39 ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΙΠΛΗΓΙΑ

40 ΗΜΙΠΛΗΓΙΑ Ανάπτυξη σπαστικότητας στη µία πλευρά του σώµατος Κάµψη-προσαγωγή προσαγωγή-έσω στροφή του βραχίονα, πρηνισµός του αντιβραχίου Απουσία προστατευτικών αντιδράσεων Βάδιση µε ιπποποδία

41 ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ Υποτονία κορµού Σπαστικότητα σε όλα τα άκρα Κάµψη-προσαγωγή προσαγωγή-έσω στροφή του βραχίονα, πρηνισµός του αντιβραχίου Κάµψη-προσαγωγή προσαγωγή-έσω στροφή ισχίων

42 ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ

43 ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ Ασυµµετρία στη στάση υσκολία στις προστατευτικές αντιδράσεις Έλλειψη ισορροπίας Ιπποποδία Βλαισότητα

44 ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ Βλαισότητα ποδοκνηµικής άρθρωσης

45 ΑΘΕΤΩΣΙΚΗ ΤΕΡΑΠΛΗΓΙΑ Ακανόνιστες κινήσεις µεγάλου εύρους Απουσία προστατευτικών αντιδράσεων υσκολία στο ανεξάρτητο κάθισµα Ασυµµετρία στη στάση του σώµατος

46 ΑΘΕΤΩΣΙΚΗ ΤΕΡΑΠΛΗΓΙΑ

47 ΑΘΕΤΩΣΙΚΗ ΤΕΡΑΠΛΗΓΙΑ

48 ΑΘΕΤΩΣΙΚΗ ΤΕΡΑΠΛΗΓΙΑ υσκολίες στη σύλληψη αντικειµένων υσκολίες στο διαχωρισµό της κίνησης µατιών-κεφαλής υσκολίες στον οπτικοκινητικό συντονισµό υσκολίες στην ορθοστάτηση και στη βάδιση ηµιουργία παραµορφώσεων

49 ΑΘΕΤΩΣΙΚΗ ΤΕΡΑΠΛΗΓΙΑ

50 ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ Συχνότερη η τετραπληγία Σπαστικότητα αταξία ή µεικτές µορφές υσκολίες στην αδρή και λεπτή κινητικότητα Ανάδυση παθολογικών αντανακλαστικών

51 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Εµφανίζουν ήπια κινητικά προβλήµατα Αποτελούν το 5-6%των παιδιών της πρώτης σχολικής ηλικίας στις Η.Π.Α.

52 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ υσκολίες στην αδρή κινητικότητα υσκολίες στη λεπτή κινητικότητα Αδεξιότητα στις κινήσεις Καθυστέρηση στην ανάπτυξη συγκεκριµένων κινητικών ικανοτήτων υσκολίες στην εκµάθηση νέων κινητικών ικανοτήτων

53 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ υσκολίες σε δραστηριότητες που απαιτούν συνεχείς αλλαγές της θέσης του σώµατος υσκολίες σε δραστηριότητες που απαιτούν συντονισµό των δύο πλευρών του σώµατος υσκολίες σε δραστηριότητες που απαιτούν καλή ισορροπία Χαµηλή αυτοεκτίµηση και έλλειψη αυτοπεποίθησης

54 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ελλείψεις υποδοµής στα σχολεία: Έλλειψη ράµπας Αίθουσες που βρίσκονται σε όροφο Αυλή µε ανώµαλο έδαφος Ακατάλληλα θρανία και καρέκλες

55 Το σωστό κάθισµα είναι πρωταρχικής σηµασίας για: Την ασφάλεια του παιδιού Την παρακολούθηση του µαθήµατος Τη χρησιµοποίηση των άνω άκρων για λειτουργικές δραστηριότητες

56 Οι λειτουργικές δραστηριότητες των άνω άκρων περιορίζονται από: Το κάθισµα µε κυρτή πλάτη Τη λάθος θέση της κεφαλής

57 ΤΟ ΠΑΙ Ι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ: Η λεκάνη του να έρχεται σε επαφή µε την πλάτη του καθίσµατος Τα ισχία και τα γόνατα να βρίσκονται σε γωνία περίπου 90º Το βάρος να κατανέµεται συµµετρικά Τα πέλµατα να ακουµπούν στο έδαφος Το θρανίο να είναι λίγο χαµηλότερο από το ύψος των ώµων

58 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

59 Η ικανότητα για µετακίνηση είναι µέγιστης σηµασίας για την κοινωνικοποίηση και την ενσωµάτωση του παιδιού στο σχολείο γι αυτό: Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιµότητα και η προσπελασιµότητα στις αίθουσες και στους υπόλοιπους χώρους του σχολείου Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση

60

61

62

63 ΕΙ ΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Είναι κατασκευές που χρησιµοποιούνται για να δώσουν τη δυνατότητα στο παιδί να προσαρµοστεί και να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της καθηµερινής ζωής

64 ΕΙ ΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ορθωτικά µέσα (κηδεµόνες, νάρθηκες) Βοηθήµατα για την εξασφάλιση σωστής θέσης (ειδικά καρεκλάκια, ορθοστάτες) Βοηθήµατα για µετακίνηση(ειδικά ειδικά καρότσια, περιπατητήρες, βακτηρίες, αναπηρικά αµαξίδια)

65 ΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Εφαρµόζονται στην εξωτερική επιφάνεια του σώµατος ιατηρούν τα µέλη του σώµατος σε συγκεκριµένη θέση Προλαµβάνουν και διορθώνουν παραµορφώσεις Έχουν στόχο την ελάττωση των κινητικών περιορισµών

66 ΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Κνηµοποδικοί νάρθηκες

67 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Βοηθούν στη φυσιολογική ευθυγράµµιση του σώµατος, της κεφαλής και των άκρων Συνεισφέρουν: Στην πρόληψη των παραµορφώσεων Στη διατήρηση του εύρους και της λειτουργικότητας των αρθρώσεων

68 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Ειδικά καρεκλάκια

69 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΩΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ορθοστάτες

70 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Εξυπηρετούν την αυτόνοµη µετακίνηση (περιπατητήρες, βακτηρίες, ηλεκτροκίνητο αµαξίδιο) Εξυπηρετούν τη µεταφορά του παιδιού (ειδικά καρότσια, αναπηρικά αµαξίδια)

71 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Περιπατητήρας µε ρόδες

72 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Αναπηρικό αµαξίδιο

73 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκινητική εξέλιξη

Ψυχοκινητική εξέλιξη Ψυχοκινητική εξέλιξη Ορισμός Ψυχοκινητική εξέλιξη ή ανάπτυξη, είναι η λειτουργική διαφοροποίηση του οργανισμού, κατά την διάρκεια της οποίας αποκτώνται συνεχώς νέες ικανότητες, που διαμορφώνονται από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)

Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) Οδηγός Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Περιεχόμενα Πρόλογος 2 Εισαγωγή 3 Τι είναι η αναπηρία; 4 Ποια είναι τα άτομα με αναπηρία;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΎ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αναπτυξιακή Αξιολόγηση σελ 2. Σημαντικά ορόσημα ανάπτυξης στο τέλος των 7 πρώτων μηνών σελ 7

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΎ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αναπτυξιακή Αξιολόγηση σελ 2. Σημαντικά ορόσημα ανάπτυξης στο τέλος των 7 πρώτων μηνών σελ 7 1 A Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Mονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο ιευθυντής-καθηγητής: Γ. Χρούσος ΑΝΑΠΤΥΞΗ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μαρία Παπαντωνίου Λογοπεδικός Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ..

Διαβάστε περισσότερα

Μυοτονική Δυστροφία. Επισκόπηση: Τι είναι η Μυϊκή Δυστροφία;

Μυοτονική Δυστροφία. Επισκόπηση: Τι είναι η Μυϊκή Δυστροφία; Μυοτονική Δυστροφία: Επισκόπηση: Τι είναι η Μυϊκή Δυστροφία; Υπάρχουν διάφοροι τύποι μυϊκής δυστροφίας. Πρόκειται για ασθένειες των μυών που έχουν τρία κοινά χαρακτηριστικά: είναι κληρονομικές, είναι προοδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση:

tmstore.gr ΣΥΣΚΕΥΗ. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Προδιαγραφές: Βάρος προϊόντος κατά προσέγγιση: ΚΩ : ΣΕΙΠ1445 EASY SHAPER Οδηγίες Χρήσης Για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια, διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης και δείτε το Βίντεο πριν χρησιµοποιήσετε το Easy Shaper. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ...

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία µας, είναι η µεγάλη εξάπλωση, χρήση και διάδοση των ναρκωτικών. Η φοβερή αυτή µάστιγα δεν είναι προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΕΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Εργοθεραπευτικές οδηγίες για πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι ατόμων Γ ηλικίας

Εργοθεραπευτικές οδηγίες για πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι ατόμων Γ ηλικίας 2009,37(1):27-33 Εργοθεραπευτικές οδηγίες για πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι ατόμων Γ ηλικίας Μ. Καραμπέτσου 1 Μ. Κοντομήτρου 2 1 Εργοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Κέντρου Εργοθεραπείας- Ψυχολογικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός

Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός Ιεράς Μονής «ΔΕΛΑΣΑΛ» Κανονισμός Λειτουργίας & Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παιδικού Σταθμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο Παιδικός Σταθμός του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Οικογένεια ΑΜΕΑ Η οικογένεια σαν σύστηµα «Μια οικογένεια είναι πολύ περισσότερο από ένα άθροισµα ατόµων που µοιράζονται ένα συγκεκριµένο φυσικό (στέγη) και ψυχολογικό χώρο. Είναι ένα φυσικό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας. Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας Ερευνητική Πτυχιακή Εργασία Ανίχνευση Οµάδας υψηλού κινδύνου για άνοια σε άτοµα των 65 ετών

Διαβάστε περισσότερα

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια!

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! www.tena.gr TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. 17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2, 145 64, Νέα Κηφισιά, Tηλ. 210 27 05 700 800

Διαβάστε περισσότερα