GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE, Λ. Βουλιαγµένης 300, τ.κ.17343, Τηλ , Φαξ , ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ / ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ: Βάσεις εδοµένων / Εφαρµογές Γ.Σ.Π /G.I.S Η σύγχρονη και αποτελεσµατική διαχείριση, τόσο των υφιστάµενων τοπικών χωροταξικών και πολεοδοµικών ρυθµίσεων για τους και πλέον οικισµών της Ελλάδος, όσο και οι ανάγκες κατά τον Χωροταξικό και Πολεοδοµικό σχεδιασµό, επιβάλλουν την ύπαρξη σύγχρονων εργαλείων και µεθόδων από τον χώρο των τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ο τοµέας Χωροταξίας - Πολεοδοµίας- αποδεικνύεται στην πράξη- ότι αποτελεί ιδανικό πεδίο ανάπτυξης χρηστικών εφαρµογών των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, για την αποτελεσµατική διαχείριση χωρικών και πολεοδοµικών πληροφοριών. Στα πλαίσια αυτά σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε η πλατφόρµα GEOVALUES GIS και οι αντίστοιχες εφαρµογές (GEOPolis, GEODomisis & GEOAgora ). Η πλατφόρµα GEOVALUES GIS αποτελεί µια ολοκληρωµένη και ανοιχτή πλατφόρµα, µε σκοπό την βέλτιστη, δυναµική, διαχρονική, φιλική και γρήγορη προς τον χρήστη άντληση γεωγραφικών, χωροταξικών / πολεοδοµικών και εµπορικών πληροφοριών, στο επίπεδο της Ελλάδας, του Νοµού και του Οικοδοµικού Τετραγώνου Η πλατφόρµα GEOVALUES GIS, είναι ειδικά σχεδιασµένη για την διαχείριση: 1. Των Χωροταξικών & Πολεοδοµικών εδοµένων των Ο.Τ.Α. 2. Των Τεχνικών & Κοινωνικών Υποδοµών Πόλεων & οικισµών. 3. Των παραγωγικών ή εµπορικών κλπ δραστηριοτήτων (π.χ καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος των Ο.Τ.Α - Βιοµηχανικά και Επιχειρηµατικά Πάρκα της Χώρας- ίκτυα Αλυσίδας Καταστηµάτων κλπ). 4. Αποτύπωση της οικοδοµικής δραστηριότητας π.χ ιαχείριση οικοδοµικών άδειών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Πολεοδοµία, Χωροταξία, Γ.Σ.Π., Βάσεις εδοµένων, βιβλιοθήκες πολεοδοµικής νοµοθεσίας, Τεχνικές Υποδοµές ήµων, Βιοµηχανικά /Επιχειρηµατικά πάρκα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο των επιστηµών της χωροταξίας και πολεοδοµίας ως γνωστό-, είναι η έρευνα και η µελέτη της ρύθµισης και οργάνωσης του χώρου, των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων καθώς επίσης και των παραγόντων εκείνων που καθορίζουν το πλαίσιο και την δοµή λειτουργία τους.

2 Οι Βασικές αρχές και κατευθύνσεις για το περιβάλλον, την χωροταξία και την πολεοδοµία, αποτελούν Συνταγµατική αρµοδιότητα και υποχρέωση του κράτους, οι δε επιµέρους τοπικές ρυθµίσεις (ρυθµιστικά σχέδια, σχέδια πόλεων /ρυµοτοµικά σχέδια κ.λ.π), αποτελούν αρµοδιότητα νοµοθετικών ρυθµίσεων (Νόµοι- Προεδρικά ιατάγµατα κλπ) τα οποία δηµοσιεύονται και ισχύουν από την δηµοσίευσή τους στο ΦΕΚ. Στα Νοµοθετήµατα περιλαµβάνονται οι όροι και περιορισµοί δόµησης, (συντελεστές δόµησης, χρήσεις γης κ.λ.π.), για κάθε οικισµό ξεχωριστά, µε αποτέλεσµα στην διάρκεια της χρονικής διαδροµής, να απαιτείται η διαχείριση ενός τεράστιου όγκου γεωγραφικών / χωρικών και περιγραφικών πληροφοριών, πολεοδοµικού περιεχοµένου. Η συµβολή των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) στην Χωροταξία- Πολεοδοµία είναι τεράστια, τόσον στην διαχείριση της υφιστάµενης πληροφορίας, όσον και στον σχεδιασµό και προγραµµατισµό. Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών, συµβάλουν στην ποιοτική βελτίωση της έρευνας και της άσκησης πολιτικής σε θέµατα πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού. Η χρησιµοποίηση ενός τέτοιου συστήµατος επιφέρει άµεσα ποιοτικά και ποσοτικά οφέλη, λόγω της έγκαιρης και εύκολης πρόσβασης και επικαιροποίησης του αρχειακού υλικού, στη διαδικασία και στη µεθοδολογία ανάπτυξης του σχεδιασµού, ενώ ταυτόχρονα, διατηρείται το υλικό παρελθόντων ετών που αναφέρονται στην ίδια περιοχή ενδιαφέροντος. Έτσι προσφέρεται στον µελετητή άµεση αξιολόγηση της εξέλιξης των πραγµάτων, µε δυνατότητα σύγκρισης και πρόβλεψης. Επιπροσθέτως, καταργούνται χρονοβόρες και επαναλαµβανόµενες σχεδιαστικές εργασίες µειώνοντας το ανάλογο κόστος και τον κίνδυνο απώλειας πολύτιµων στοιχείων. Μερικά από τα πλεονεκτήµατα των ΓΠΣ όσο αφορά των πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό είναι : Τεκµηρίωση Γρήγορη πληροφόρηση Συγκριτική πληροφορία σε σχέση µε ποσοτικά και χρονικά µεγέθη Συνάρτηση µεγεθών και σχεδιαστική απεικόνιση Αποθήκευση και ανάκληση σχεδίων και χαρτών Αξιολόγηση και συσχέτιση προτάσεων ανάπτυξης Συστηµατική προσέγγιση στη διαχειρίζεται του αστικού περιβάλλοντος Παρακολούθηση πολεοδοµικών λειτουργιών και προγραµµάτων ανάπτυξης Στα παραπάνω πλαίσια έγινε προσπάθεια δηµιουργίας µιας εφαρµογής, - ανοικτής αρχιτεκτονικής δοµής- µε σκοπό την βέλτιστη, δυναµική, φιλική και γρήγορη άντληση από τον χρήστη, γεωγραφικών χωροταξικών & πολεοδοµικών πληροφοριών καθώς και στοιχείων τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών πόλεων, θεµατικών χαρτών, σε κάθε χωρικό επίπεδο (Χώρας / Νοµού / µέχρι του Οικοδοµικού Τετραγώνου). Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ GEOPOLIS Η εφαρµογή GEOPOLIS GIS είναι σχεδιασµένη για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του δηµόσιου τοµέα, της τοπικής και νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και των ιδιωτικών επιχειρήσεων και επαγγελµάτων µε στόχο: Την µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας του προσωπικού & των υπηρεσιών ηµοσίου των Ο.Τ.Α στην διαχείριση του καθηµερινού τους έργου

3 Την βελτιστοποίηση των παρεχόµενων έργων και υπηρεσιών στους πολίτες δηλαδή στην αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτησή τους. Την αποτελεσµατική αντιµετώπιση καθηµερινών επιχειρησιακών αναγκών, διαφόρων επιχειρήσεων και επαγγελµατιών Η εφαρµογή GEOPOLIS GIS επίσης είναι σχεδιασµένη µε ανοικτή αρχιτεκτονική δοµή, για την ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική διαχείριση: Των Χωροταξικών & Πολεοδοµικών εδοµένων των Ο.Τ.Α. Των Τεχνικών & Κοινωνικών Υποδοµών Πόλεων & οικισµών. Των παραγωγικών ή εµπορικών κλπ χωροθετηµένων δραστηριοτήτων Της παρακολούθησης της οικοδοµικής δραστηριότητας π.χ ιαχείριση οικοδοµικών αδειών από Πολεοδοµικά γραφεία, διαχείρισης ακινήτων (Real Estate) κλπ Σκοπός είναι η βέλτιστη, δυναµική, διαχρονική, φιλική και γρήγορη προς τον χρήστη άντληση γεωγραφικών, πολεοδοµικών και χωροταξικών πληροφοριών στο επίπεδο της Ελλάδας, του Νοµού και του Οικοδοµικού Τετραγώνου. Έχει την δυνατότητα συνεργασίας και αξιοποίησης πλήρως, των δυνατοτήτων των υπαρχόντων λογισµικών πακέτων ΓΣΠ και ψηφιακών υποβάθρων που υπάρχουν στους διάφορους φορείς. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Η εφαρµογή απαρτίζεται από: τα γεωγραφικά δεδοµένα τις Βάσεις εδοµένων όπως: πολεοδοµικών πληροφοριών - παραγωγικές δραστηριότητες - καταστήµατα οικοδοµικέ άδειες κλπ τα εργαλεία (κουµπιά) λειτουργιών δυναµικά και τυποποιηµένα υποµνήµατα Γεωγραφικά εδοµένα Τα γεωγραφικά δεδοµένα καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας (κλίµακα 1: ) και φτάνουν στο µικρότερο επίπεδο πολεοδοµικής πληροφορίας που είναι το Οικοδοµικό Τετράγωνο (ΟΤ, κλίµακα 1:1.000) και το Οικόπεδο. Η κωδικοποίηση των γεωγραφικών δεδοµένων βασίζεται στην επίσηµη κωδικοποίηση κατά ΕΣΥΕ, ώστε τα δεδοµένα να µπορούν να παρέχουν και στατιστική πληροφορία. Τα διανυσµατικά δεδοµένα έχουν την µορφή ESRI shapefile. Τα Χωρικά & Θεµατικά επίπεδα που υποστηρίζονται στην εφαρµογή είναι: Επίπεδο χώρας: Περιφέρειες, Νοµοί, ήµοι,οικισµοί Ελλάδας, Επίπεδο Νοµού: Νοµός, ήµοι, Οικισµοί, Oδικό δίκτυο, Γενικά πολεοδοµικά σχέδια (Γ.Π.Σ), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), Χωροταξικά σχέδια & µελέτες (ΠΕΡΠΟ, ΣΧΟΑΠ), Τοπωνύµια, κ.λ.π. Επίπεδο ήµου και Οικισµού: Οδικό δίκτυο, Οικοδοµικά Τετράγωνα, Οικόπεδα, Τεχνικές & κοινωνικές Υποδοµές, Παραγωγικές εµπορικές κλπ δραστηριότητες Η Βάση εδοµένων (Β ) χωροταξικής και πολεοδοµικής πληροφορίας Ο σχεδιασµός της Βάσης εδοµένων (Β ) έχει αναπτυχθεί µε την χρήση του σχεσιακού µοντέλου Β µεταξύ πολεοδοµικών και χωροταξικών πινάκων και γεωγραφικών δεδοµένων.

4 Οι περιγραφικές πληροφορίες που µπορεί να αντλήσει ο χρήστης είναι: Α) ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Χωροταξικές µελέτες περιφερειών - Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Γ.Π.Σ) - Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε) -Σχέδια Οικιστικής & Οικονοµικής Ανάπτυξης (ΣΧΟΟΑΠ) - Περιοχές Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (ΠΕ.Ρ.ΠΟ) Ζώνες natura corine Αρχαιολογικές κλπ - Ρυµοτοµικά σχέδια (χρήσεις γη & όρους δόµησης) -Πολεοδοµικές µελέτες- Πράξεις Εφαρµογής - Σχέδια οροθετηµένων οικισµών - Οικοδοµικές άδειες (αρχειοθέτηση αναζήτηση κλπ) Β) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ - Οδικό δίκτυο - ιαχείριση τεχνικών έργων - ίκτυα πόλεων (Ύδρευσης Αποχέτευσης Φυσικού Αερίου κλπ) - Ζώνες Καθαριότητας ιαδροµές Απορριµ/φόρων - ηµοτική συγκοινωνία κλπ Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ - ιαχείριση κοινοχρήστων χρήσεων -κοινωφελών εγκαταστάσεων - Οδηγός πόλης ) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ιαχείριση εµπορικών χρήσεων - ιαχείριση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος - Χωροθετηµένες Ζώνες Παραγωγικών ραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΑ ΒΙΟΠΑ - κλπ) Εργαλεία / Κουµπιά Λειτουργιών Τα κουµπιά λειτουργιών περιλαµβάνονται από τις εξής λειτουργίες: ιαχείριση δεδοµένων (άνοιγµα, αποθήκευση και εκτύπωση) Πλοήγησης (Zoom in, Zoom out, PAN) - Πληροφοριών (Info) Μετρήσεων αποστάσεων, εµβαδών, περιµέτρων, δηµιουργίας Ζωνών (buffer) Αναζητήσεις & επιλογή εστίασης - Σχεδίαση επί της οθόνης και εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή συντεταγµένων -Προκαθορισµό ή επιλογή κλίµακας Εύρεσης πληροφοριών Βάσεις δεδοµένων ιαχρονικής Πολεοδοµικής εξέλιξης- Γενικής Νοµοθεσίας υναµικά υποµνήµατα Τα Υποµνήµατα αποτελούνται από αποδελτιωµένη ισχύουσα πληροφορία για την κάθε πολεοδοµική οντότητα π.χ. Ο.Τ., ώστε ο χρήστης να µπορεί να επιβεβαιώσει τα αποτέλεσµα. Αποτελέσµατα εφαρµογής Η πλατφόρµα είναι σχεδιασµένη για να παρέχει στον χρήστη τις ακόλουθες δυνατότητες:

5 1. Απεικόνιση: Ρυµοτοµικού σχεδίου Σχέδια Οικισµών κλπ -Πολεοδοµικών ενοτήτων Γ.Π.Σ. & υποµνήµατα Χρήσεων γης Όροι δόµησης ανά Ο.Τ. - Ισχύουσα νοµοθεσία ανά Ο.Τ ή Οικόπεδο ή Οικισµό Εκτυπώσιµα υποµνήµατα αναλυτικής πληροφορίας µε αντίστοιχη απεικόνιση χαρτών Πλήρη τεκµηρίωση και εµφάνιση της πρωτογενούς πληροφορίας Τεχνικών υποδοµών των πόλεων & οικισµών ιαχείριση Χωροταξικών & πολεοδοµικών πληροφοριών για τις σχεδίου περιοχές ιαχείριση των χωροθετηµένων δραστηριοτήτων On-line απεικόνιση περιγραφικής και γεωγραφικής πληροφορίας στην ίδια οθόνη Εύκολη και γρήγορη δηµιουργία θεµατικών χαρτών προς εκτύπωση, Έξυπνες αναζητήσεις για κάθε κατηγορία πληροφορίας µε διατύπωση ερωτηµάτων Επιλογή κλίµακας π.χ. 1 / ή 1 / Μετρήσεις επί του χάρτου αποστάσεων εµβαδού κλπ Επιλογή περιµετρικής ζώνης (buffer) σε επιλεγµένο πολύγωνο Εισαγωγή νέων δεδοµένων Βιβλιοθήκη νοµοθεσίας 2. ιαχείριση: Χωροταξικών & πολεοδοµικών πληροφοριών για τις εκτός Γ.Π.Σ. & εκτός σχεδίου περιοχές (οικισµοί ΖΟΕ ΣΧΟΑΠ - Ζωνών προστασίας κλπ ιαχείριση των χωροθετηµένων δραστηριοτήτων (π.χ. εργοστάσια τουριστικές µονάδες ΧΥΤΑ κλπ στον δήµο ή Στον Νοµό) 3. On-line συνδυασµένη απεικόνιση περιγραφικής και γεωγραφικής πληροφορίας στην ίδια οθόνη 4. Εύκολη και γρήγορη δηµιουργία θεµατικών χαρτών προς εκτύπωση, µε δυνατότητα εκτύπωση χάρτη και περιγραφική πληροφορία 5. Έξυπνες αναζητήσεις για κάθε κατηγορία πληροφορίας µε διατύπωση ερωτηµάτων π.χ. χρήσεων γης -όρους δόµησης καταστήµατα -δραστηριότητες κλπ ανά δήµο / Ο.Τ. 6. Επιλογή κλίµακας π.χ. 1 / ή 1 / Μετρήσεις επί του χάρτου αποστάσεων εµβαδού κλπ 8. Επιλογή περιµετρικής ζώνης (buffer) σε επιλεγµένο πολύγωνο π.χ Ο.Τ. ή οικισµούς κλπ 9. Εισαγωγή νέων δεδοµένων 10. Βιβλιοθήκη νοµοθεσίας ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οι πιλοτικές εφαρµογές που έχουν αναπτυχθεί αφορούν : GEOPolis /. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ: ιαχείριση των χωροταξικών / πολεοδοµικών δεδοµένων και τεχνικών υποδοµών του. Βουλιαγµένης (Επίπεδο Ο.Τ ήµου)

6 GEOPolis / ΤΕ Κ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ: ιαχείριση των χωροταξικών / πολεοδοµικών δεδοµένων και τεχνικών υποδοµών της ΤΕ Κ Ν. Τρικάλων και 5 ήµων (Επίπεδο Νοµού έως Ο.Τ ήµου) GEOPolis / ΑΤΤΙΚΗΣ: ιαχείριση των χωροταξικών/ πολεοδοµικών δεδοµένων Αττικής (Επίπεδο Περιφέρειας έως Ο.Τ) GEOPolis / ΒΙΟ.ΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ιαχείριση των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Πάρκων Περιφέρειας Αττικής Τα αποτελέσµατα των πιλοτικών εφαρµογών ενδεικτικά είναι: ΕΠΙΠΕ Ο ΧΩΡΑΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ π.χ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΝΟΜΟΥ π.χ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙΠΕ Ο ΗΜΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Χρήσεις γης / Όροι δόµησης/ Ο.Τ) ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ

7 ΠΛΗΡΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΩΤΟ- ΧΑΡΤΩΝ VIDEO ΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χ / Y & ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΕΜΒΑ ΩΝ- ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ π.χ Γ.Π.Σ / ΒΙΟ.ΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ π.χ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

8 Η Εταιρεία GEOVALUES Η εταιρεία GEOVALUES, µετά από µια διαρκή εξελικτική και δυναµική πορεία στην δηµιουργία, εξειδικευµένων ψηφιακών βάσεων δεδοµένων για την Χωροταξία Πολεοδοµία της Ελλάδος, (ΣΥΝ-ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ), στην συνέχεια εισέρχεται δυναµικά στο αµέσως επόµενο πεδίο δράσης, το Λογισµικό Γεωγραφικής Πληροφόρησης (GIS). Σχεδιάζοντας µια ολοκληρωµένη και ανοιχτή πλατφόρµα (Geovalues Gis), ανέπτυξε τις εξειδικευµένες εφαρµογές GEOPolis, GEODomisis & GEOAgora. Η πλατφόρµα GEOVALUES GIS αποτελεί µια ολοκληρωµένη και ανοιχτή πλατφόρµα, µε σκοπό την βέλτιστη, δυναµική, διαχρονική, φιλική και γρήγορη προς τον χρήστη άντληση γεωγραφικών, χωροταξικών / πολεοδοµικών και εµπορικών πληροφοριών, στο επίπεδο της Ελλάδας, του Νοµού και του Οικοδοµικού Τετραγώνου. Οι εφαρµογές Τα κυριότερα, κοινά χαρακτηριστικά των εφαρµογών της GEOVALUES είναι: 1. Πλήρως φιλικό περιβάλλον εργασίας στην Ελληνική γλώσσα 2. Καινοτόµες λύσεις στη διαχείριση των χωρικών και περιγραφικών πληροφοριών µε δυναµικά υποµνήµατα στην ίδια οθόνη. 3. On-line διασταύρωση και τεκµηρίωση της περιγραφικής πληροφορίας, 4. Πλήρης συµβατότητα µε τα διεθνώς αποδεκτά λογισµικά GIS. 5. Απόλυτη προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα και στις ανάγκες των φορέων του ηµοσίου, της Αυτοδιοίκησης και των Επιχειρήσεων. 6. Η βέλτιστη και δυναµική άντληση γεωγραφικών, πολεοδοµικών και εµπορικών πληροφοριών στο επίπεδο της χώρας, του νοµού και του οικοδοµικού τετραγώνου. 7. Παροχή στον χρήστη της πρωτογενούς πληροφορίας (ΦΕΚ, Χάρτες raster, κείµενα, εικόνες κλπ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Αραβαντινός Α., 1997, «Πολεοδοµικός Σχεδιασµός για µια βιώσιµη ανάπτυξη του Αστικού χώρου», Αθήνα, εκδ. Συµµετρίας 2. Αδαµακόπουλος, Τ. Η χρήση των ΓΠΣ στο σχεδιασµό της διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής δάσους Λαδιάς / Αδαµακόπουλος Τ., Γκατζογιάννης Σ., οµιτσόγλου Β., Ματσούκα Π., Τσιβιλή. - Αθήνα ΤΕΕ, 1994.

9 3. Βακρατσάς, Ι.: GIS: Συστήµατα στήριξης αποφάσεων και πολεοδοµικά µοντέλα ως εργαλεία χωρικής ανάλυσης στον αστικό και περιφερειακό σχεδιασµό / Ιωάννη Βακρατσά-Ξάνθη, 1999

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη Σχεδιασµός, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάπτυξη: µια δύσκολη και αµφίσηµη σχέση µε βάση εµπειρίες από την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2 1 Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Δήμος Βόλου ανέθεσε με Ιδιωτικό Συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 15 Οκτωβρίου 2008, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε, την εκπόνηση της μελέτης «Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE

ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ REAL ESTATE ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Επιµέλεια: Χαλβατζή

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Α Λ Υ Σ Η - Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Η Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Α Ρ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η A N Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα