ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WEB GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Infocharta L.t.d Σελίδα 1 από 11

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής... 3 Απαιτήσεις εφαρμογής... 4 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ... 4 Γενικά... 4 Υπόμνημα... 5 Περιοχή αποτελεσμάτων... 6 Περιοχή εργασίας... 6 Βασική Εργαλειοθήκη... 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ... 8 Γενικά... 8 Ερωτήματα... 8 ΟΤ (από πληκτρολόγιο)... 9 ΟΤ (επιλογή από λίστα)... 9 Ιδιοκτησίες... 9 Όροι Δόμησης... 9 Συντελεστής Εμπορικότητας Τιμή Ζώνης (γραμμική) Τιμή Ζώνης (πολυγωνική) Αναζήτηση Διεύθυνσης Εκτύπωση ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (Hyperlinks) ΔΙΕΠΑΦΕΣ Infocharta L.t.d Σελίδα 2 από 11

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά η Web GIS εφαρμογή που αφορά την Πολεοδομία του Δήμου Ρεθύμνου. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα συστατικά μέρη της εφαρμογής, τα εργαλεία που την απαρτίζουν, καθώς και η λειτουργικότητα και το είδος των γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών τις οποίες μπορεί να παρέχει τόσο εσωτερικά στα στελέχη της Πολεοδομίας του Δήμου, όσο και στους ενδιαφερόμενους πολίτες. Σύντομη περιγραφή της εφαρμογής Πρόκειται βασικά για μία ιστοσελίδα γεωγραφικών πληροφοριών η οποία έχει ως στόχο την οργάνωση της πολεοδομικής πληροφορίας του Δήμου Ρεθύμνου σε επίπεδα και την παροχή συνδιασμένων χαρτογραφικών και περιγραφικών πληροφοριών για διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Το περιβάλλον της εφαρμογής είναι παραθυρικό και η χρήση της δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδόσεις: Μία για χρήση Intranet η οποία είναι προσβάσιμη από τα στελέχη της Πολεοδομίας Ρεθύμνου. Μία για χρήση Internet η οποία προορίζεται για το κοινό καιι τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Δήμου Ρεθύμνου. Η διαφορά των δύο εκδόσεων είναι στο πλήθος των λειτουργιών και πληροφοριών που προσφέρονται Infocharta L.t.d Σελίδα 3 από 11

4 Εικόνα 1. Περιβάλλον της εφαρμογής Απαιτήσεις εφαρμογής Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Internet Explorer. Οι συντεταγμένες των γεωγραφικών δεδομένων είναι σε ΕΓΣΑ 87. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ Παρακάτω περιγράφονται τα μέρη από τα οποία αποτελείται η εφαρμογή. Γενικά Η εφαρμογή, όπως παρουσιάζεται και στην εικόνα 1, είναι στην ουσία ένας ψηφιακός χάρτης του Δήμου Ρεθύμνου, με υπόμνημα καθώς και κάποιες γραμμές εργαλείων και λειτουργίες τα οποία αναλύονται παρακάτω: 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 4 από 11

5 Υπόμνημα Στο υπόμνημα παρουσιάζεται το σύνολο της γεωγραφικής πληροφορίας που υπάρχει για το Δήμο Ρεθύμνου καθώς και ο συμβολισμός των επιπέδων πληροφορίας, η οποία έχει χωριστεί σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες: 1. ΟΔΟΙ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 5. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ Κάθε βασική κατηγορία περιέχει τα διάφορα επίπεδα πληροφορίας που εμφανίζονται στο χάρτη, τα οποία γίνονται ενεργά ανάλογα με το επίπεδο εστίασης (zoom in out) στο χάρτη κάθε φορά. Εικόνα 2. Υπόμνημα 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 5 από 11

6 Περιοχή αποτελεσμάτων Εικόνα 3. Αποτελέσματα Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η περιοχή στην οποία εμφανίζονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των δεδομένων της εφαρμογής όπως παρουσιάζονται παρακάτω στις βασικές λειτουργίες της. Περιοχή εργασίας Στην περιοχή εργασίας που είναι και το βασικότερο τμήμα της εφαρμογής εμφανίζεται ο ψηφιακός χάρτης πάνω στον οποίο επιτελούνται όλες οι επιμέρους λειτουργίες καθώς και κάποια εργαλεία όπως: Η δυναμική μετακίνηση (pan) σε τέσσερις κατευθύνσεις (Βορράς Νότος Ανατολή Δύση). Η δυναμική εστίαση (zoom in zoom out), Η Κλίμακα η οποία είναι είναι γραφική και απεικονίζεται σε μέτρα Infocharta L.t.d Σελίδα 6 από 11

7 Εικόνα 4. Περιοχή εργασίας Βασική Εργαλειοθήκη Εικόνα 5. Βασική Εργαλειοθήκη Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζονται τα βασικά εργαλεία που αφορούν τους βασικούς χειρισμούς που μπορεί να κάνει ο χρήστης πάνω στο χάρτη. Αυτές οι λειτουργίες με τη σειρά που παρουσιάζονται είναι: Εστίαση σε συγκεκριμένη περιοχή του χάρτη - (zoom in) Εστίαση σε πιο γενικευμένη περιοχή του χάρτη - (zoom out) Μετακίνηση πάνω στο χάρτη - (pan) Εστίαση σε όλο το χάρτη - (zoom extends) 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 7 από 11

8 Εστίαση στην προηγούμενη κλίμακα - (zoom preview) Εστίαση στην επόμενη κλίμακα - (zoom next) Μεγεθυντικός φακός - (magnifier) Αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών - (identity tool) Μετρήσεις - (measure) Χάρτης οδηγός - (overview map) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι λειτουργίες τις οποίες έχει διαθέσιμος ο χρήστης ώστε να ανακτήσει πληροφορίες από το σύστημα. Γενικά Εικόνα 6. Μπάρα Βασικών Λειτουργιών Από το παραπάνω menu, ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής, να ανακτήσει πληροφορίες βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων που τον ενδιαφέρουν. Οι λειτουργίες αυτές που αφορούν βασικά ερωτήματα που μπορεί να θέσει ο χρήστης στη Βάση Δεδομένων, την αναζήτηση διεύθυνσης και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων, περιγράφονται παρακάτω: Ερωτήματα Τα ερωτήματα που μπορεί να θέσει ο χρήστης προκειμένου να ανακτήσει πληροφορίες από την εφαρμογή είναι τα παρακάτω: Εικόνα 7. Ερωτήματα 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 8 από 11

9 ΟΤ (από πληκτρολόγιο) Στο ερώτημα αυτό μπορεί να γίνει αναζήτηση από το χρήστη για κάποιο συγκεκριμένο Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ) για το οποίο θέλει να ανακτήσει πληροφορίες. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Επέλεξε Ερωτήματα Επέλεξε ΟΤ (από πληκτρολόγιο) Εισαγωγή κωδικού ΟΤ Βρες! Δεξί κλικ στο ΟΤ (στην περιοχή των αποτελεσμάτων) Εστίαση στο επιθυμητό ΟΤ (zoom to) ΟΤ (επιλογή από λίστα) Στο ερώτημα αυτό μπορεί να γίνει αναζήτηση από το χρήστη για κάποιο Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ) για το οποίο θέλει να ανακτήσει πληροφορίες. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Επέλεξε Ερωτήματα Επέλεξε ΟΤ (επιλογή από λίστα Επιλογή κωδικού ΟΤ από τη λίστα Βρες! Δεξί κλικ στο ΟΤ (στην περιοχή των αποτελεσμάτων) Εστίαση στο επιθυμητό ΟΤ (zoom to) Ιδιοκτησίες Στο ερώτημα αυτό μπορεί να γίνει αναζήτηση ιδιοκτησίας από το χρήστη για την οποία θέλει να ανακτήσει πληροφορίες. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Επέλεξε Ερωτήματα Επέλεξε ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ Επιλογή αριθμού ιδιοκτησίας από τη λίστα Βρες! Δεξί κλικ στην ιδιοκτησία (στην περιοχή των αποτελεσμάτων) Εστίαση στην ζητούμενη ιδιοκτησία (zoom to) Όροι Δόμησης Στο ερώτημα αυτό μπορεί να γίνει αναζήτηση περιοχών με συγκεκριμένους όρους δόμησης. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Επέλεξε Ερωτήματα Επέλεξε ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Επιλογή συντελεστή δόμησης Βρες! Δεξί κλικ στο ζητούμενο συντελεστή δόμησης (στην περιοχή των αποτελεσμάτων) Εστίαση στη περιοχή (zoom to) 2008 Infocharta L.t.d Σελίδα 9 από 11

10 Συντελεστής Εμπορικότητας Στο ερώτημα αυτό μπορεί να γίνει αναζήτηση περιοχής με συγκεκριμένο συντελεστή εμπορικότητας. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Επέλεξε Ερωτήματα Επέλεξε ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιλογή Συντελεστή Εμπορικότητας από τη λίστα Βρες! Δεξί κλικ στο Συντελεστή Εμπορικότητας (στην περιοχή των αποτελεσμάτων) Εστίαση στον επιθυμητό Συντελεστή Εμπορικότητας (zoom to) Τιμή Ζώνης (γραμμική) Στο ερώτημα αυτό μπορεί να γίνει αναζήτηση από το χρήστη για κάποιο τιμή ζώνης (αντικειμενικές αξίες 2007) για την οποία θέλει να ανακτήσει πληροφορίες. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Επέλεξε Ερωτήματα Επέλεξε ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ (γραμμική) Επιλογή τιμής από τη λίστα Βρες! Δεξί κλικ στη τιμή ζώνης (στην περιοχή των αποτελεσμάτων) Εστίαση στη τιμή ζώνης (zoom to) Τιμή Ζώνης (πολυγωνική) Στο ερώτημα αυτό μπορεί να γίνει αναζήτηση από το χρήστη για κάποιο τιμή ζώνης (αντικειμενικές αξίες 2007) για την οποία θέλει να ανακτήσει πληροφορίες. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Επέλεξε Ερωτήματα Επέλεξε ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ (πολυγωνική) Επιλογή τιμής από τη λίστα Βρες! Δεξί κλικ στη τιμή ζώνης (στην περιοχή των αποτελεσμάτων) Εστίαση στη τιμή ζώνης (zoom to) Αναζήτηση Διεύθυνσης Μπορεί να γίνει αναζήτηση διεύθυνσης με βάση την ονομασία οδού ή τη διασταύρωση δύο οδών. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Επέλεξε Αναζήτηση Διεύθυνσης Εισαγωγή ονομασίας οδού ή διασταύρωσης στη μορφή <οδός> <οδός> Βρες! Δεξί κλικ στην οδό (στην περιοχή των αποτελεσμάτων) Εστίαση στην επιθυμητή διεύθυνση (zoom to) Πρέπει να σημειωθεί ότι η εισαγωγή της ονομασίας οδού είναι case sensitive Infocharta L.t.d Σελίδα 10 από 11

11 Εκτύπωση Οποιεσδήποτε από τις λειτουργίες ή ερωτήματα που τίθενται ή και κατά την πλοήγηση και ανεύρεση πληροφοριών από την εργαλειοθήκη είναι δυνατή η εκτύπωση όλων αυτών των πληροφοριών σε μορφή αναφοράς. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Επέλεξε Εκτύπωση Εισαγωγή τίτλου χάρτη Επιλογή εκτύπωσης αποτελεσμάτων ή όχι Δημιουργία σελίδας εκτύπωσης Εκτύπωση ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (Hyperlinks) Κατά τη διάρκεια αναζήτησης πληροφοριών μέσω των ερωτημάτων ή μέσω της εργαλειοθήκης (identity) όσο αφορά ειδικότερα τους όρους δόμησης καθώς και των ειδικών διατάξεων, των πράξεων αναλογισμού και των πράξεων εφαρμογής, υπάρχουν κάποιες συνδέσεις (hyperlinks) με πολεοδομικά δεδομένα μέσα από html σελίδες ΔΙΕΠΑΦΕΣ Εικόνα 8. Συνδέσεις Μέσα από την εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα κάποιων συνδέσεων και διεπαφών με άλλα συστήματα του Δήμου Ρεθύμνου οι οποίες είναι: Σύνδεση με την ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνου. Σύνδεση με την εφαρμογή του Οδηγού Πόλης. Εμφάνιση του εγχειριδίου χρήσης της παρούσας εφαρμογής Infocharta L.t.d Σελίδα 11 από 11

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες

Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Δημιουργία ιστοσελίδας με Wordpress - Βασικές λειτουργίες Περιεχόμενα Εγγραφή και αρχικές ρυθμίσεις Διαχείριση Ιστοσελίδας Δημιουργία Menu Δημιουργία σελίδας Δημιουργία Αρχικής Σελίδας Δημιουργία Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων

Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων Οδηγός χρήσης εφαρμογής καταχώρησης παραστατικών Σελίδα 1 από 15 Εφαρμογή καταχώρησης παραστατικών Ιατρών Διαγνωστικών Κλινικών - Νοσοκομείων 1. Εγγραφή στην εφαρμογή Για την εγγραφή σας στη εφαρμογή παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

www.cartografia.gr www.mapshop.gr

www.cartografia.gr www.mapshop.gr X a r t o γ ρ α φ ί α O.E Ε φ α ρ μ ο γ έ ς G I S - Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Εφαρμογές GIS - Πληροφοριακοί Χάρτες Ν. Πλαστήρα 36 Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 334636,334659 Fax. 2310334647

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δήμος Ρόδου, Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Εγχειρίδιο χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής της Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ και Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφορίες: Ντρίτσος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS. 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS. 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 Garmin Ltd. ή Θυγατρικές της Σύστημα εντοπισμού σκύλων με δέκτη GPS Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η μεταφορά, η διάδοση, η ηλεκτρονική λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Eureka seminars. Transport Research Arena Europe 2012. Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS. Αναστασία Ρουκούνη

Eureka seminars. Transport Research Arena Europe 2012. Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS. Αναστασία Ρουκούνη Eureka seminars Athens, Greece April 23-26 2012 Transport Research Arena Europe 2012 Διερεύνηση αστικών χρήσεων γης με χρήση GIS Αναστασία Ρουκούνη Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός, MSc Συγκοινωνιολόγος, Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα