Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΧΠΛ, ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΧΠΛ, ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ"

Transcript

1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΧΠΛ, ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 1. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Ιστορική προσέγγιση. "Γνώρισµα πάσης ζώσης βιοµηχανίας είναι η διαρκής ανανέωσης και ο συγχρονισµός των µέσων της και των µεθόδων παραγωγής" λέει ο Νικόλαος Κανελλόπουλος προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της "Ανώνυµης Ελληνικής Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων" το Αν µε τον όρο «β βιοµηχανική επανάσταση», οι ιστορικοί συνηθίζουν να ορίζουν την εµφάνιση και ανάπτυξη -γύρω στα των νέων πρωτότυπων τεχνικών συστηµάτων (του ηλεκτρισµού, της πετρελαιοµηχανής, της χηµείας) που προκάλεσαν µια άνευ προηγουµένου διαδικασία επιτάχυνσης της τεχνικής προόδου σε αλληλεξάρτηση µε τις κοινωνικές ζητήσεις και την επιστηµονική έρευνα, τότε πράγµατι, η "Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Χηµικών Προϊόντων και Λιπασµάτων" υπήρξε σηµαντικό επίτευγµα της β βιοµηχανικής επανάστασης στην Ελλάδα. 1 Κύρια γνωρίσµατα της επιχείρησης υπήρξαν η υιοθέτηση των νέων τεχνολογικών εφαρµογών της χηµείας, η επιστηµονική έρευνα για την υποστήριξη της παραγωγής, ο συνεχής τεχνολογικός εκσυγχρονισµός, οι σύγχρονες µέθοδοι οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το Κύριος ιδρυτής της εταιρείας είναι ο Νικόλαος Κανελλόπουλος, αλλά συµµετέχουν επίσης ως µέτοχοι και οι εξής: ο Ιωάννης ροσόπουλος για λογαριασµό της ΕΤΕ και της Ελληνικής Σταφιδικής Εταιρείας, για λογαριασµό της 1 Αναλυτικά για την β βιοµηχανική επανάσταση, βλ. François Caron, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, éditions Albin Michel, Παρίσι Τράπεζας Αθηνών οι Στέφανος Φραγκιάδης και ηµήτριος Ηλιόπουλος, ο Λουδοβίκος Νικολαϊδης για λογαριασµό της Τράπεζας της Ανατολής, οι Κωνσταντίνος Παναγόπουλος και ηµήτριος Μαλτσινιώτης ως εκπρόσωποι της εταιρείας "Ελληνικά Πυριτιδοποιεία και Καλυκοποιεία", οι βιοµήχανοι Άγγελος Κανελλόπουλος, Λεόντιος Οικονοµίδης και Επαµεινώνδας Χαρίλαος, ο χηµικός Λύσανδρος Χαρίλαος, ο µηχανικός Νικόλαος Βλάγκαλης, οι γεωπόνοι Αριστόβουλος Ζάννος και Εµµανουήλ Ρως, οι δικηγόροι Κωνσταντίνος Ζάννος και Αχιλλέας Μαυρίδης, ο έµπορος Κανέλλος Κανελλόπουλος. Ήδη από την σύσταση της εταιρείας παρατηρούνται δύο αξιοπρόσεκτα για την ελληνική βιοµηχανία φαινόµενα: πρόκειται καταρχήν για µια από τις λιγοστές φορές που µεγάλες ελληνικές τράπεζες συµµετέχουν απευθείας στη συγκρότηση του βιοµηχανικού κεφαλαίου. Γενικά, ο αργός ρυθµός συσσώρευσης του βιοµηχανικού κεφαλαίου ως το 1940 και η διασπορά του κεφαλαίου σε µικρού µεγέθους επιχειρήσεις αποτελούν ένδειξη της απόστασης που οι κύριοι πιστωτικοί οργανισµοί της χώρας κρατούσαν από τη βιοµηχανία περιοριζόµενοι µονάχα σε βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις. Στις αρχές του 20ου αιώνα ωστόσο, διαφαίνεται µια διαφορετική στάση των µεγάλων τραπεζών απέναντι σε ορισµένες βιοµηχανικές επιχειρήσεις (ναυπηγείο Βασιλειάδη, Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, Εταιρεία Οίνων και Οινοπνευµάτων) άµεσης συµµετοχής στο εταιρικά κεφάλαια. Παρά το γεγονός ότι σ'αυτές τις τραπεζικές συµµετοχές παρατηρείται συχνά

2 διαπλοκή εταιρικών και ατοµικών συµφερόντων, η στροφή των πιστωτικών οργανισµών προς τη βιοµηχανία εξηγείται από την ανάκαµψη του τραπεζικού και νοµισµατικού τοµέα µετά την υποτίµηση του 1893, την αύξηση της νοµισµατικής κυκλοφορίας, τη µείωση της τιµής του ξένου συναλλάγµατος. Η εταιρεία των χηµικών λιπασµάτων υπήρξε ευνοηµένη απ' αυτή τη συγκυρία, αφού η ΕΤΕ και οι τράπεζες Αθηνών και Ανατολής συµµετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο κατά 25%. Το δεύτερο χαρακτηριστικό συνίσταται στο ότι η οµάδα των κεφαλαιούχων που ιδρύει την εταιρεία, µε επικεφαλής τον Νικόλαο Κανελλόπουλο, είναι στην πλειοψηφία τους επιστήµονες (χηµικοί, γεωπόνοι και µηχανικοί), µε σπουδές κυρίως στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Το σώµα των ελλήνων τεχνικώνεπιστηµόνων, που συγκροτείται προς το τέλος του 19ου αιώνα, εξασφαλίζει την επάνδρωση της οικονοµίας (στις κρατικές υπηρεσίες, στα τεχνικά έργα και στη βιοµηχανία) µε ένα νέου τύπου στελεχικό δυναµικό που διαθέτει επιστηµονική τεχνική παιδεία. Ένα τµήµα του σώµατος των τεχνικών στρέφεται προς τη βιοµηχανία, αναπτύσσοντας συχνά και επιχειρηµατική δράση. Η στροφή αυτή χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα και συναντάται κατά κύριο λόγο σε ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις (Ελληνικό Πυριτιδοποιείο, ΑΓΕΤ Ηρακλής, ναυπηγεία Βασιλειάδη). Τα "χηµικά λιπάσµατα" αποτελούν λοιπόν µια από τις µεγάλες βιοµηχανίες που οι τεχνικοί της εποχής επιλέγουν ως χώρο δράσης. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται εξαρχής στην ΑΕΕΧΠΛ περιγράφουν σε µεγάλο βαθµό και τη φυσιογνωµία της, µια φυσιογνωµία πολύ διαφορετική από τις µέχρι τότε βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο κύµα της ελληνικής εκβιοµηχάνισης, που βρισκόταν σε εξέλιξη από τη δεκαετία του 1890, παράλληλα µε τη νέα αναπτυξιακή φάση της παγκόσµιας οικονοµίας, έφθασε στα όρια του γύρω στο 1905, καθώς στηριζόταν σε µονάδες µικρού µεγέθους, συχνά χαµηλής τεχνολογίας, εντάσεως εργασίας, βασικών καταναλωτικών αγαθών προορισµένων κυρίως για την περιορισµένη εσωτερική αγορά, χωρίς σηµαντικές και µόνιµες προσβάσεις σε εξωτερικές αγορές. Οι προσπάθειες ανασύνταξης ορισµένων βιοµηχανιών την περίοδο παρεµβαίνουν µε δυναµικό τρόπο στις νέες οικονοµικές συνθήκες. Πραγµατοποιούνται συγχωνεύσεις εταιρειών, ενισχύονται οι µεγαλύτερες µονάδες, γίνονται επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, προωθείται ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός. Στις εξελίξεις αυτές, οι νέοι κλάδοι (χηµική βιοµηχανία, οικοδοµική, αστικά δίκτυα, νέα καταναλωτικά αγαθά για αστικά στρώµατα) εµφανίζονται πιο δυναµικοί και αποτελεσµατικοί από τους υποτονικούς παλαιότερους κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, µηχανοκατασκευές). Η ίδρυση της εταιρείας χηµικών προϊόντων και λιπασµάτων ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της ελληνική χηµικής βιοµηχανίας, που λειτουργούσε ήδη σε ευνοϊκές συνθήκες (µε εγχώριες πρώτες ύλες, προσιτές τεχνικές και πελατεία µεγάλου φάσµατος από τις βιοτεχνίεςβιοµηχανίες µέχρι τα νοικοκυριά). Η εµφάνιση της εταιρείας εκείνη την περίοδο υπήρξε νεωτερική, η επιχείρηση δηλαδή καινοτόµησε σε όλες της εκφάνσεις της (µαζί µε λιγοστές άλλες µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις, όπως της τσιµεντοποιϊας). Η νεωτερικότητα της

3 ΑΕΕΧΠΛ εµφανίζεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στη συγκρότηση του κεφαλαίου της µε άµεση τραπεζική συµµετοχή. στη στελέχωση της επιχείρησης µε επιστήµονες-τεχνικούς και στον τεχνικό καταµερισµό εργασίας. επίσης, στις µεγάλες επενδύσεις σε σηµαντικές πάγιες εγκαταστάσεις. στην εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και τον εκσυγχρονισµό. στην παραγωγή νέων προϊόντων, των χηµικών λιπασµάτων. στη δηµιουργία της αγοράς των λιπασµάτων. ακόµα, στη νέα διαχείριση της εργατικής δύναµης. Την ανέγερση των εγκαταστάσεων της ΑΕΕΧΠΛ ανέλαβε η τεχνική εταιρεία "Α.. Ζαχαρίου και Σία". Το αρχικό οικόπεδο, στο οποίο εγκαταστάθηκε το εργοστάσιο, τετρ. πήχεων αγοράστηκε στην πολύ καλή τιµή για εκείνη την εποχή των δραχµών. Εξαρχής γινόταν αντιληπτό από την εταιρεία ότι η θέση του εργοστασίου δίπλα στο λιµάνι και τη θάλασσα θα επέτρεπε την εφαρµογή µεγάλης οικονοµίας στις µεταφορές, µειώνοντας σηµαντικά το κόστος παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 1910, οπότε και τοποθετείται η έναρξη της λειτουργίας του εργοστασίου. Οι εγκαταστάσεις του 1910 σε κτίρια και µηχανήµατα απαιτούν τη σηµαντική για την εποχή επένδυση του δρχ. Οι ιδρυτές προνοούν για µελλοντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις του παραγωγικού εξοπλισµού. Στα δύο επόµενα χρόνια, , νέα οικόπεδα έχουν αγορασθεί γύρω από την αρχική εγκατάσταση και έχουν επενδυθεί σε εγκαταστάσεις δρχ. επιπλέον της αρχικής επένδυσης. Το εργοστάσιο παράγει οξέα και χηµικά λιπάσµατα. Η παραγωγή των οξέων (για µη πολεµικούς σκοπούς, για βιοµηχανική χρήση) παραχωρήθηκε στη νεοσύστατη ΑΕΕΧΠΛ από το Ελληνικό Πυριτιδοποιείο και Καλυκοποιείο, το οποίο από το 1900 παρήγαγε θεϊκό χαλκό για τις αµπελοκαλλιέργειες. Η καινούρια εταιρεία παρήγαγε το θεϊκό οξύ από καύση εγχώριου πυρίτη µε το µισό κόστος απ' αυτό του Πυριτιδοποιείου, που χρησιµοποιούσε ως πρώτη ύλη καθαρό θείο. Το θεϊκό οξύ της ΑΕΕΧΠΛ εποµένως είχε φθηνή τιµή πώλησης, όπως εξάλλου και τα παραγόµενα απ' αυτό υδροχλωρικό και νιτρικό οξύ. Από την άλλη µεριά, η χρήση των χηµικών λιπασµάτων ήταν µέχρι τότε περιορισµένη -αν όχι ανύπαρκτη- στην Ελλάδα, ενώ δεν υπήρχε καθόλου εγχώρια παραγωγή. Ο καθηγητής χηµείας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αναστάσιος Χρηστοµάνος, υποστήριζε από το 1901 τη σηµασία της χηµικής λίπανσης για την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής και τόνιζε επίσης ότι στην Ελλάδα αφθονούσαν ανεκµετάλλευτες πρώτες ύλες για τη βιοµηχανική παραγωγή λιπασµάτων. 2 Η ΑΕΕΧΠΛ παρήγαγε πρώτη χηµικά λιπάσµατα στη χώρα και δηµιούργησε την αγορά τους, έχοντας από την αρχή κρατική υποστήριξη και συµπαράσταση. Με τα νοµοθετικά διατάγµατα ΓΛΙΘ/1911 και 218/1914 "περί προαγωγής της Γεωργίας δια της διαδόσεως των χηµικών λιπασµάτων" δινόταν το πλαίσιο δράσης της εταιρείας σε στενή συνάφεια µε την ανάπτυξη 2 Α. Χρηστοµάνος, «Η µεγάλη βιοµηχανία εν Ελλάδι. Ανεκµετάλλευτοι πηγαί πλούτου», Αθήνα 1901, όπως το παραθέτει ο Γ. Αναστασόπουλος, Ιστορία της ελληνικής βιοµηχανίας, Αθήνα 1947, τ. Β, σ

4 ΦΩΤ. ΙΣ. 2 Η καµινάδα του Υαλουργείου και ο αγωγός αποβλήτων. ( εκαετία Αρχείο Ιδρύµατος Μποδοσάκη) της γεωργικής παραγωγής και την κατάργηση της αγρανάπαυσης µέσω της χηµικής λίπανσης. Εκτός από τα οξέα και τα λιπάσµατα, η επιχείρηση σκόπευε από την αρχή και στη δηµιουργία υαλουργείου µε αξιοποίηση των εγχώριων πρώτων υλών για την παραγωγή φθηνού υποπράσινου γυαλιού, κατάλληλου για φιάλες και δαµιζάνες. Όπως τόνιζε ο Λεόντιος Οικονοµίδης το 1909, το µοναδικό υαλουργείο της εποχής, του Αργυρόπουλου, (που λειτουργούσε αρχικά στη Σύρο και από το 1900 στον Πειραιά), είχε καταφέρει να εφαρµόσει την "δι' αερίου τήξιν", χρησιµοποιούσε όµως εισαγόµενες πρώτες ύλες 3 Η επέκταση της επιχείρησης στην υαλουργία δεν αφορά µόνο την ανάγκη φθηνής συσκευασίας των οξέων, όπως έχει υποστηριχθεί. 4 Οι ιδρυτές της ΑΕΕΧΠΛ στόχευαν από την αρχή στην υαλουργία, επειδή η παραγωγή φιαλών θα είχε µία σίγουρη αγορά, αυτή της αναπτυσσόµενης οινοποιίαςοινοπνευµατοποιίας. Η επιχειρηµατική δράση πολλών κεφαλαιούχων της ΑΕΕΧΠΛ στον κλάδο της οινοποιίας εξηγεί το επιχειρηµατικό αυτό εγχείρηµα 5 δεδοµένου ότι η υαλουργία είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος βιοµηχανικός κλάδος που απαιτεί υψηλής ποιότητας ειδικευµένη εργασία. Όπως εξάλλου θα φανεί 3 Λ. Οικονοµίδης, «Πρόοδοι της χηµικής βιοµηχανίας εν Ελλάδι», ελτίον Βιοµηχανικής και Εµπορικής Ακαδηµίας, τ. 13, Απρίλιος 1909, όπως το παραθέτει ο Γ. Αναστασόπουλος, ο.π., σ Άποψη που έχει διατυπωθεί, από τους ιθύνοντες της επιχειρήσης προφανώς, στο Πανελλήνιον Λεύκωµα Εθνικής Εκατονταετηρίδος , τ. Β Βιοµηχανία-Εµπόριο, Αθήνα 1923, σ Ο Λύσανδρος Χαρίλαος, ο Επαµεινώνδας Χαρίλαος και ο Αριστόβουλος Ζάννος εκ των ιδρυτών της ΑΕΕΧΠΛ είναι βασικοί µέτοχοι της "Ελληνικής Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευµάτων. και στη συνέχεια, η εµπέδωση της υαλουργικής παραγωγής δεν έγινε αβασάνιστα. Η εξασφάλιση της εσωτερικής αγοράς για τη ζήτηση των φιαλών ήταν εποµένως βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήµατος. Καθώς µέχρι την ίδρυση της εταιρείας δεν υπήρχε παραγωγή χηµικών λιπασµάτων στη χώρα, η ΑΕΕΧΠΛ έπρεπε να θέσει τις βάσεις για την κατανάλωση των προϊόντων της, να δηµιουργήσει δηλαδή την αγορά της. Για να εξασφαλίσει τη διάθεση των προϊόντων της, η εταιρεία άρχισε ένα πρόγραµµα συστηµατικής διαφήµισης και προώθησης στην εσωτερική αγορά, αλλά και σε αγορές του εξωτερικού της "καθ' ηµάς Ανατολής". Ορισµένοι από τους ιδρυτές και µετόχους της εταιρείας (ο Ν. Κανελλόπουλος, ο Αρ. Ζάννος, ο Επ. Χαρίλαος, ο Αλ. Ζαχαρίου) είχαν αποτελέσει από το µέλη του εξαγωγικού συνδέσµου για την προώθηση των βιοµηχανικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά, αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Υπήρχε εξάλλου την εποχή εκείνη µια γενικότερη έγνοια στους επιχειρηµατικούς κύκλους για την διεύρυνση των αγορών και τις εξαγωγές, καθώς η στενότητα της εσωτερικής αγοράς γινόταν συχνά για τη βιοµηχανική κίνηση. Στην εταιρεία οργανώθηκε ένα ιδιαίτερο γεωπονικό τµήµα, που σκοπό είχε τη διδασκαλία για τη χρήση των λιπασµάτων στη γεωργία, αλλά και τη µελέτη διαφόρων γεωργικών ζητηµάτων σχετικά µε τη χρήση των λιπασµάτων και την ανάπτυξη της γεωργίας στην Ελλάδα. Ο υπεύθυνος του γεωπονικού, ο γεωπόνος Ραϊνόλδος ηµητριάδης, άρχισε να περιοδεύει και να διαφωτίζει µε διαλέξεις και δηµοσιεύµατα τους γεωργούς επισκεπτόµενος σηµαντικές γεωργικές περιοχές στην

5 ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και την Αίγυπτο. Φαίνεται µάλιστα ότι ήταν ο πρώτος περιοδεύων αντιπρόσωπος της ελληνικής βιοµηχανίας στο εξωτερικό. Για τη διάδοση των προϊόντων, εκτός από τη διαφήµιση και την συστηµατική προώθηση µέσω αντιπροσώπων, ακολουθείται και µια πολιτική µεγάλης παροχής πιστώσεων στους γεωργούς, πολιτική που θα αναλάβει από την επόµενη δεκαετία η Αγροτική Τράπεζα. Τα αποτελέσµατα από την διοχέτευση των προϊόντων ήταν ικανοποιητικά, από την πρώτη κιόλας χρονιά, το 1911, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες της ανατολικής Μεσογείου, των οποίων η εταιρεία αυτοανακηρύσσεται η "φυσική χορηγός". Ο πίνακας 1 δείχνει την κατανάλωση των προϊόντων τα τρία πρώτα χρόνια. Πίνακας 1 Κατανάλωση προϊόντων (σε χιλιόγραµµα) Προϊόντα θειϊκό οξύ υδροχλωρικό οξύ νιτρικό οξύ θειϊκός σίδηρος υπερφωσφορικά µικτά λιπάσµατα * * για το έτος 1911, συνολικά µικτά και υπερφωσφορικά λιπάσµατα. Πηγή: Εκθέσεις του.σ. της ΑΕΕΧΠΛ προς τη γενική συνέλευση των µετόχων επί των Ισολογισµών των ετών Το 1912 αυξάνεται το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από σε δρχ.. Από τον Ιούλιο 1912 έχει διπλασιαστεί η παραγωγική δύναµη των µονάδων θειικού οξέως και παραγωγής λιπασµάτων. Τη βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή του θεϊκού οξέως, τον σιδηροπυρίτη, η εταιρεία την προµηθεύεται από τα µεταλλεία Ερµιόνης. Η επιχείρηση προχωρά σε καθετοποίηση της παραγωγής παράγοντας τα γυάλινα δοχεία (δαµιζάνες) που έχει ανάγκη για την συσκευασία των οξέων. Η µελέτη για το υαλουργείο αρχίζει το Από την παραγωγή δαµιζάνων υπολογίζεται ότι θα εξοικονοµηθούν περίπου 2 δρχ. για κάθε τεµάχιο, ποσοστό σηµαντικό στο σύνολο του κόστους παραγωγής. Παράλληλα, σχεδιάζεται και η παραγωγή φιαλών κονιάκ και άλλων ειδών λευκού γυαλιού για κοινή χρήση. Η εγκατάσταση του υαλουργείου ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του

6 1914. Για τις εγκαταστάσεις του (κτίρια, κλίβανοι, µηχανήµατα και εργαλεία) επενδύθηκαν το 1914, δρχ. εν υπήρξε παραγωγή εκείνη τη χρονιά. Από το 1914 µελετάται και η δηµιουργία τµήµατος υαλοπινάκων, το οποίο λόγω του πολέµου καθυστερεί. Ο Α παγκόσµιος πόλεµος έφερε δυσχέρειες στην παραγωγή του εργοστασίου: από το 1914 µειώθηκε η κατανάλωση των λιπασµάτων, ενώ από το 1915 υπήρχε έλλειψη πρώτων υλών και καυσίµων, υπερτίµηση των προϊόντων, ύψωση των ναύλων, λίγο αργότερα ο γενικός αποκλεισµός και η επιστράτευση ολοκλήρωσαν την εικόνα και είχαν ως αποτέλεσµα την περιστολή των εργασιών και την αργία (ή διακεκοµµένη λειτουργία) πολλών τµηµάτων. Η επιχείρηση έσπευσε να προσαρµοστεί στις περιστάσεις, προσανατολίζοντας την παραγωγή της προς νέα είδη, την απόσταξη υγροπίσσας γαιανθράκων και την παραγωγή ανθρακικής σόδας, απαραίτητη στην παραγωγή περονοσπορίνης και στη σαπωνοποϊία. Στη διάρκεια του πολέµου, το τµήµα που κυρίως λειτούργησε ήταν το τµήµα θεϊκού χαλκού και περονοσπορίνης, το οποίο έπαυσε τη λειτουργία του το 1919 λόγω ελλείψεως χαλκού. Ο πόλεµος ωστόσο είχε και µια άλλη συνέπεια: ώθησε την εταιρεία στην ανεύρεση καύσιµης ύλης και πρώτων υλών. Καθώς τα αποθέµατα γαιανθράκων µειώνονται, όλο και περισσότερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις επιδίδονται σε µικρής κλίµακας µεταλλευτικές δραστηριότητες στοχεύοντας στην εκµετάλλευση του εγχώριου λιγνίτη. Στον "επενδυτικό πυρετό" των ετών , η ΑΕΕΧΠΛ δεν έµεινε αµέτοχη. Επεδίωξε να εξασφαλίσει τον τακτικό ανεφοδιασµό της σε καύσιµη ύλη (λιγνίτης) και πρώτες ύλες (σιδηροπυρίτη) και άρχισε να δραστηριοποιείται σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Εισέρχεται στον µεταλλευτικό κλάδο αγοράζοντας ή µισθώνοντας µεταλλεία: το 1920 συγχωνεύτηκε στην εταιρεία η µεταλλευτική εταιρεία λιγνιτορυχείων "Μήλεσι". Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η ΑΕ Εκµεταλλεύσεως Μεταλλείων Κασσάνδρας, η οποία ως µισθώτρια, µίσθωσε, για 60 χρόνια, από την παλαιά µεταλλευτική εταιρεία Κασσάνδρας τα µεταλλεία πυρίτη. Τα ορυχεία Ωρωπού, Κορώνης και Πασσά Ευβοίας, ιδιοκτησίας της ΑΕΕΧΠΛ, παράγουν το 1921 πάνω από τόννους λιγνίτη, που χρησιµοποιήθηκαν όλοι για χρήση της επιχείρησης. Οι µεταλλευτικές επιχειρήσεις υπήρξαν αρχικά προσωπικές ιδιοκτησίες των µετόχων Ν. Κανελλόπουλου, Κ.Νέγρη και Αρ. Ζάννου και µεταβιβάστηκαν στην εταιρεία µετά τη λήξη του πολέµου. Ένα ιδιόκτητο µικρό ορυχείο, το οποίο αγοράστηκε στη Μήλο, παρείχε τα αναγκαία εγχώριες ορυκτές ύλες για την κατασκευή των φιαλών οινοποιίας και των υαλοπινάκων. Μετά τη λήξη του πολέµου και κυρίως µετά τη λήξη της µικρασιατικής εκστρατείας, η ΑΕΕΧΠΛ µπαίνει σε µια νέα φάση ανάπτυξης µε σηµαντικές επενδύσεις και επεκτάσεις των τµηµάτων της. Στα 1920 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνει σε δρχ. Η εταιρεία αγοράζει την ίδια χρονιά το προνόµιο µηχανικής παρασκευής υαλοπινάκων (έναντι δρχ). Το έγιναν σηµαντικές επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του υαλουργείου (ύψους δρχ) µε προσθήκη κινητηρίων

7 µηχανών για την καλύτερη χρησιµοποίηση του λιγνίτη ως καύσιµης ύλης, µε επαύξηση και συµπλήρωση των αεριογόνων υαλουργείου. Επιπλέον, η εταιρεία κατέβαλλε το ποσό του δρχ για την εξαγορά του δικαιώµατος χρήσης του προνοµίου και της προµήθειας των µηχανηµάτων για την µηχανική παραγωγή των υαλοπινάκων µε το σύστηµα Fourcault που είχε µόλις εφευρεθεί στο Βέλγιο. Το τµήµα υαλοπινάκων άρχισε να λειτουργεί και να έχει παραγωγή µέσα στο Η εταιρεία είναι προσανατολισµένη πάντα και προς τις δύο αγορές, την εσωτερική και την εξωτερική, επειδή κυρίως οι εξαγωγές καθιστούν δυνατή την αύξηση της παραγωγής σε επίπεδα όπου το µέσο και οριακό κόστος παραγωγής είναι χαµηλότερα. Με τη λήξη της µικρασιατικής εκστρατείας, απωλέσθηκε η αγορά της Σµύρνης, αλλά η Αίγυπτος συνεχίζει να προµηθεύεται χηµικά λιπάσµατα από την πειραιώτικη βιοµηχανία, και το ίδιο αρχίζει να κάνει και η Κύπρος. Το 1923 το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται σε δρχ. Από το µηχανοποιείται και η παραγωγή της πράσινης υάλου, ενώ ανακαινίζεται και διπλασιάζεται ο κλίβανος υαλοπινάκων. Την ίδια περίοδο, ολοκληρώνεται η εγκατάσταση της αυτόµατης µηχανικής φόρτωσης µε εναέριο σιδηρόδροµο (1927), καθώς και η νέα εγκατάσταση θειικού οξέος (πύργος Ρetersen, 1928), ενώ παύουντη λειτουργία των δύο παλαιών συστηµάτων θειικού οξέος για να ανακαινιστούν. Γενική αρχή της εταιρείας είναι η ετήσια γενναία ενίσχυση του Ενεργητικού µε κρατήσεις για απόσβεση εγκαταστάσεων, αντί της διανοµής µεγαλύτερου µερίσµατος στους µετόχους, τακτική που επιτρέπει τις συνεχείς επεκτάσεις και την ανανέωση του εξοπλισµού. Το 1928 η ΑΕΕΧΠΛ αγοράζει µετοχές της "Ανώνυµης ιεθνούς Εταιρείας Μεταλλείων και Εµπορίας Μεταλλευµάτων", που είχε ιδρύσει ο Ν. Κανελλόπουλος. Η ΑΕΕΧΠΛ µισθώνει από τη " ιεθνή Εταιρεία" τα µεταλλεία πυρίτη της Ερµιόνης. Καθώς οι πυρίτες της Ερµιόνης περιέχουν και χαλκό, η ΑΕΕΧΠΛ σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει τον χαλκοπυρίτη της Ερµιόνης για την παραγωγή θεϊκού χαλκού, η παραγωγή του οποίου είχε διακοπεί από το 1919 εξαιτίας ακριβώς της έλλειψης της α ύλης. Μεταλλευτικές έρευνες ξεκίνησε η εταιρεία και στην Κύπρο, από το Οι έρευνες στην Κύπρο απέδωσαν αποτελέσµατα στα µέσα της επόµενης δεκαετίας, όταν εντοπίστηκαν αποθέµατα χρυσοφόρου µεταλλεύµατος και για την ανάκτηση του χρυσού οργανώθηκε εκεί µονάδα κυανιώσεως. Οι µεταλλευτικές δραστηριότητες, που συνοδεύουν την ΑΕΕΧΠΛ σε όλη την πορεία της, έχουν εξαρχής δύο στόχους : α) Την εξασφάλιση πρώτων και καύσιµων υλών για το εργοστάσιο και β) την εξόρυξη µεταλλευµάτων για εξαγωγή. (Η εξορυκτική δραστηριότητα του µεγαλύτερου µεταλλείου της επιχείρησης, της Κασσάνδρας, για την περίοδο , φαίνεται στο παράρτηµα, στον Πίνακα 12) Η ΑΕΕΧΠΛ έτυχε µεγάλης υποστήριξης από το κράτος και τις τράπεζες, γεγονός που εξηγεί σε µεγάλο βαθµό και την µακροβιότητα της επιχείρησης. Το 1925 υπογράφηκε η Σύµβαση του ηµοσίου µε την Εταιρεία Λιπασµάτων για την ενίσχυση της παραγωγής λιπασµάτων. Η σύµβαση επέτρεπε στην εταιρεία να συνάπτει οµολογιακά δάνεια,

8 των οποίων η πρόσοδος θα φορολογείται µόνο προς 5% απαλλασσοµένη από κάθε άλλο φόρο. Το προνόµιο αυτό θα ίσχυε για όλα τα οµολογιακά δάνεια που θα συνάπτει η εταιρεία µέσα σε περίοδο 12 ετών. Το πλεονέκτηµα αυτό διευκόλυνε τη σύναψη οµολογιακού δανείου λιρών Αγγλίας. Ο βασικός τραπεζικός οργανισµός της χώρας, η ΕΤΕ, ενδιαφερόµενη για χρηµατοδότηση εταιρειών µε µονοπωλιακή θέση στην αγορά, παρείχε την εγγύηση της στην ΑΕΕΧΠΛ το 1925 για την κάλυψη µέρους του οµολογιακού δανείου των λιρών, ίσου µε λίρες Αγγλίας. Τρία χρόνια αργότερα, το 1928, η ΕΤΕ αγόρασε µετοχές της εταιρείας λιπασµάτων, επιδιώκοντας την ενίσχυση της εταιρείας σε µια δύσκολη στιγµή. Το 1930 η ΕΤΕ παρείχε την εγγύηση της για τη σύναψη του µεγάλου οµολογιακού δανείου λιρών Αγγλίας Η εικόνα της αναπτυσσόµενης επιχείρησης το µεσοπόλεµο αποτυπώνεται στις έρευνες της εποχής. 6 Στα 1928, οι εγκαταστάσεις της ραπετσώνας υπολογίζονται σε δραχµές, συµπεριλαµβανοµένων δε και των µεταλλευτικών εγκαταστάσεων φτάνουν τα δρχ. Τα υπόλοιπα κεφάλαια της επιχείρησης υπολογίζονται σε περίπου δρχ. Στο συγκρότηµα της ραπετσώνας εργάζονται εργάτες και εργάτριες (950 στο τµήµα χηµικών προϊόντων και λιπασµάτων, 900 στο υαλουργείο). Η κινητήρια δύναµη της επιχείρησης είναι ίπποι που παράγονται από ατµοµηχανές και πετρελαιοµηχανές. Αναλυτικά η κινητήρια δύναµη των εργοστασίων φαίνεται στον πίνακα 2. Η ετήσια κατανάλωση λιγνίτη από την ΑΕΕΧΠΛ αποτελεί το µεσοπόλεµο το 25% περίπου της συνολικής ετήσιας παραγωγής των ελληνικών λιγνιτορυχείων. Η ετήσια κατανάλωση καυσίµων για όλα τα τµήµατα του εργοστασίου το 1928 δείχνει ότι η κύρια καύσιµη ύλη είναι ο λιγνίτης (Πίνακας 3). 6 Ν. Μικέλης, «Αι χηµικαί βιοµηχανίαι», στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, Η ελληνική βιοµηχανία. Εκθέσεις και Πορίσµατα, Αθήνα 1931, σ

9 Πίνακας 2 Κινητήρια δύναµη, 1928 τµήµα λιπασµάτων-χηµικών 2 ατµοµηχανές 300 και 150 ίππων σύνολο 450 ίππων 2 πετρελαιοµηχανές 380 και 250 ίππων σύνολο 630 ίππων Σύνολο 1080 ίππων τµήµα υαλουργείου 2 πετρελαιοµηχανές 650 και 100 ίππων σύνολο 750 ίππων Γενικό σύνολο 1830 ίππων Πίνακας 3 Κατανάλωση λιγνίτη στην ΑΕΕΧΠΛ, 1928 Γαιάνθρακας τόννοι λιγνίτης τόννοι πετρέλαιο τόννοι ΦΩΤ. ΙΣ. 4 Κλίβανοι Υαλουργείου (δεκαετία 1930, αρχείο Ιδρύµατος Μποδοσάκη)

10 ΦΩΤ. ΙΣ.5 Βιβλιάριο γεωπόνου του επαρχιακού δικτύου. (,αρχείο ΑΕΕΧΠΛ) Η νέα κεντρική εγκατάσταση παραγωγής κινητήριας δύναµης µε ντηζελοµηχανές ολοκληρώνεται το 1933 και αντικαθιστά τις παλαιές ατµοµηχανές. Το 1934 ολοκληρώνεται η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων παραγωγής φωσφορικής αµµωνίας και πυκνών υπερφοσφωρικών λιπασµάτων. Η εταιρεία αναζητά συνεχώς τη βελτίωση και διαφοροποίηση των προϊόντων της. Για παράδειγµα, νέα γεωργικά φάρµακα παράγονται και προωθούνται από το ξεχωριστό τµήµα, που δηµιουργείται το 1928: περονοσπορίνη, γαλάκτωµα πετρελαίου, θειασβέστιο, κολλοειδές θείο, αρσενικικός µόλυβδος, δαυλιτίνη. Τα επόµενα χρόνια παράγονται: θειοχαλκίνη (1930), αρσενικούχος και νικοτινούχος θειοχαλκίνη, µελιγκρίνη σκόνη (1931), καµπιοκτόνο, πρασαγγουρίνη (1933) εντοµοκτόνα οικιακής χρήσης οξάλ και καπνοξάλ (1936), µέχρι το 1940 έχουν παραχθεί και οξυχλωριούχος χαλκός, αρσενικώδες νάτριο και χαλκίνη. Οι επιστηµονικές ερευνητικές δραστηριότητες της εταιρείας επεκτείνονται. Αυξάνεται ο αριθµός των εφαρµοστών γεωπόνων στις επαρχίες και ενισχύεται µε νέα στελέχη το κεντρικό εργαστήριο ερευνών (1934). Στην επιχείρηση εργάζονται το 1934, 25 χρόνια δηλαδή µετά την έναρξη των εργασιών: εργάτες και εργάτριες, 105 επιστάτες, 115 υπάλληλοι, 16 χηµικοί, 22 µηχανικοί, 25 γεωπόνοι και 6 ιατροί, χωρίς να υπολογίζονται όσοι απασχολούνται στο δίκτυο της εταιρείας στην ύπαιθρο. Η παραγωγή εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσµα χηµικών προϊόντων, λιπασµάτων, γεωργικών φαρµάκων και υαλουργικών ειδών. Στο διάγραµµα "Πορεία παραγωγής προϊόντων" διακρίνεται η ποικιλία των προϊόντων και των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται. 7 Προϊόντα που εξάγονται είναι το θειϊκό οξύ, τα ανάµικτα λιπάσµατα, τα γεωργικά φάρµακα, οι υαλοπίνακες και υπολείµµατα πυριτών. Η ΑΕΕΧΠΛ είναι µια από τις λίγες ελληνικές βιοµηχανίες που εισήγαγαν την έρευνα στη στρατηγική τους. Αρχικά η έρευνα διεξάγεται στο Τµήµα Ερευνών και Εφαρµογής και από το 1938 στο Ινστιτούτο Χηµείας "Ν. Κανελλόπουλος". Στο Τµήµα Ερευνών και Εφαρµογής και αργότερα στο Ινστιτούτο διεξαγόταν εφαρµοσµένη γεωργική (εδαφολογική) έρευνα, ενώ στον τοµέα της χηµείας εκτελούνταν µελέτες για βελτιώσεις των εγκαταστάσεων και προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και έρευνες σχετικά µε τη βελτίωση των λιπασµάτων και των χηµικών προϊόντων. Εδώ, εγκαινιάστηκε η σύνταξη µιας σειράς εδαφολογικών χαρτών της Ελλάδας, µε πρώτο εδαφολογικό χάρτη αυτόν της Κρήτης το Παράλληλα µε την παραγωγή των εργοστασίων, τον εκσυγχρονισµό των µονάδων και την επιστηµονική έρευνα σχεδιάζεται η διεύρυνση των παραγόµενων προϊόντων και η επέκταση των µονάδων. Το 1937 για παράδειγµα, σχεδιάζεται η παραγωγή µεταλλικών χρωµάτων από εγχώριες πρώτες ύλες, σχέδιο που δεν υλοποιείται. 7 Το διάγραµµα προέρχεται από διαφηµιστικό φυλλάδιο της ΑΕΕΧΠΛ «25 έτη, », που εντοπίστηκε στο Αρχείο Κων. Α. Βοβολίνη, φάκελος «Ν. Κανελλόπουλος».

11 ΦΩΤ ΙΣ. 6-7 Συµµετοχές σε ιεθνείς Εκθέσεις. α) Στη.Ε. Θεσσαλονίκης βραβείο εκτός συναγωνισµού για τα υαλουργικά είδη β) Συµµετοχή σε έκθεση στο Μπάρι, (αρχείο ΑΕΕΧΠΛ) Το υαλουργείο γνωρίζει εντυπωσιακή ανάπτυξη στη δεκαετία του '30. Μέχρι το 1939 στο υαλουργείο λειτουργούν 12 κλίβανοι και δουλεύουν πάνω από 1200 εργάτες, από τους οποίους οι 300 είναι ειδικευµένοι τεχνίτες. Βρίσκονται σε εφαρµογή όλες περίπου οι γνωστές στην Ευρώπη µέθοδοι διαµόρφωσης και επεξεργασίας του γυαλιού, εκτός από τον κλάδο της οπτικής. Το υαλουργείο δηλαδή παράγει προϊόντα σε πολύ µεγάλη ποικιλία: προϊόντα πράσινης υάλου (δαµιζάνες, φιάλες), λευκής υάλου (είδη οικιακής χρήσης, επιτραπέζια είδη φωτισµού, φιαλίδια φαρµακείου), υαλοπίνακες (κοινούς, κρύσταλλα µέχρι 8 χιλιοστά, µατ, διαµαντέ), υάλινα οικοδοµικά υλικά, υδρύαλο, πυρίµαχα προϊόντα πλινθοποιείου και προϊόντα του καλλιτεχνικού τµήµατος. Το καλλιτεχνικό τµήµα ειδικότερα, ασχολείται µε όλους τους γνωστούς τρόπους επεξεργασίας και διακόσµησης (υδροφθόριο, τροχός, µε διαµάντι, σµάλτο χρυσό, υαλοµωσαϊκά). Παράγει: ανθοδοχεία τόρνου taill(s, λάµπες φθορίου τύπου gall(, πιάτα ιριδίζοντα τύπου Μurano και επιτραπέζια κρυστάλλινα είδη. Μια κατηγορία προϊόντων του καλλιτεχνικού, τα "αρχαϊκά" κύπελλα και ανθοδοχεία, εµπνεόµενα από την αρχαιότητα, παράγονται χωρίς µηχανική µέθοδο, είναι δηλαδή απολύτως χειροποίητα. Η ειδική επεξεργασία µε φθόριο ή σµάλτο προσέδιδε στην κατηγορία αυτή υαλουργικών αντικειµένων το χρώµα και την όψη της παλαιότητας. Τα «αρχαϊκά» υαλουργικά προϊόντα έτυχαν ιδιαίτερης τιµητικής διάκρισης σε διεθνείς εκθέσεις, µεταξύ άλλων στην ιεθνή Έκθεση του Παρισιού το 1937 και στην Παγκόσµια ιεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης το (βλ.παράρτηµα Πίνακες 10, 11) Κατά την περίοδο του Β παγκοσµίου πολέµου, ο παραγωγικός ρυθµός της εταιρείας µειώθηκε ως το σηµείο να αδρανήσουν πλήρως ορισµένα τµήµατα της επιχείρησης εξαιτίας της ανεπάρκειας σε πρώτες ύλες και καύσιµα, της έλλειψης ηλεκτροκίνησης, της κρίσης στο σύστηµα µεταφορών και της νοµισµατικής αστάθειας. Οι αεροπορικοί βοµβαρδισµοί προκάλεσαν µεγάλες ζηµιές στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων. Η ζηµία των εγκαταστάσεων για το 1941 υπολογίζεται σε δρχ. Η δέσµευση των προϊόντων των εργοστασίων και µεταλλείων της ΑΕΕΧΠΛ από τις δυνάµεις κατοχής επέτεινε την κρίση στην εταιρεία. Στο τέλος του πολέµου, το 1944, η ρευστότητα του Ενεργητικού έχει εξαντληθεί και η εταιρεία βρίσκεται µε ζηµία σταθερών δραχµών. Το 1946 η ζηµία ανέρχεται σε δρχ. Φαίνεται πως τη χρονιά αυτή την οικονοµική δυσπραγία της εταιρείας επιβαρύνει η υποχρεωτική εκποίηση των προϊόντων κάτω του κόστους. Με εισήγηση της Βρεττανικής Οικονοµικής Αποστολής εκδόθηκε οµολογιακό δάνειο δρχ που χορηγήθηκε στην ΑΕΕΧΠΛ από το Ελληνικό ηµόσιο τον Φεβρουάριο του Με το δάνειο αυτό έγινε δυνατό να καλυφθούν παλαιότερες οφειλές της εταιρείας προς το δηµόσιο και τις τράπεζες. Την ίδια χρονιά, το 1947, ο Μποδοσάκης Αθανασιάδης αποκτά την πλειοψηφία των µετοχών. Πέρα από την κεντρική φιγούρα του Αθανασιάδη, µια νέα γενιά µετόχων, της οποίας δεν γνωρίζουµε ακόµα τις προσωπογραφίες, εισέρχεται στο προσκήνιο. Η παλαιά φρουρά έχει αποχωρήσει, καθώς ανάµεσα στο 1936 και το 1947 ο βιολογικός θάνατος επέρχεται για

12 ΦΩΤ. ΙΣ. 8 Φυσητές στο Υαλουργείου (δεκαετία 1930, αρχείο Ιδρύµατος Μποδοσάκη) τους περισσότερους από όσους αποτελούσαν την ιδρυτική γενιά των µετόχων και στελεχών. Υπ' αυτή την έννοια, ο πόλεµος, πέρα από τις σηµαντικές καταστροφές που προκάλεσε, αποτέλεσε το όριο ανάµεσα στις δύο φάσεις της επιχείρησης. Το 1949 η ΑΕΕΧΠΛ εντάσσεται στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης της Αµερικάνικης Οικονοµικής Αποστολής. Εγκρίθηκε αρχικά για δανειοδότηση το ποσό των δολαρίων. Η υψηλή δανειοδότηση της Αµερικανικής Αποστολής προς την ΑΕΕΧΠΛ (για τις εγκαταστάσεις της ραπετσώνας, αλλά και τα µεταλλεία της επιχείρησης) εντασσόταν στην µακροχρόνια προοπτική της Αµερικάνικης Αποστολής για τη βιοµηχανική ανασυγκρότηση σε στρατηγικούς κλάδους (χηµικές και µεταλλουργικές βιοµηχανίες) προς τους οποίους έπρεπε να στραφούν οι µεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Οι κλάδοι αυτοί πράγµατι αποτέλεσαν τον κορµό του τετραετούς προγράµµατος ανασυγκρότησης Τα δάνεια προσανατολίστηκαν προς την ανασυγκρότηση του παραγωγικού δυναµικού στους κλάδους τσιµέντων, λιπασµάτων, ελαστικών, ορυχείων. Το 1948 ιδρύεται στην Κύπρο η θυγατρική "Ελληνική Μεταλλευτική και Βιοµηχανική Εταιρεία Ltd." µε σκοπό την καλύτερη εκµετάλλευση των µεταλλείων του νησιού. Από το 1950 άρχισαν εκτεταµένες εργασίες αποκατάστασης, επέκτασης και ανανέωσης των εγκαταστάσεων της ραπετσώνας, αλλά και των µεταλλείων Κασσάνδρας. Παράλληλα, αποκαθίσταται σταδιακά η παραγωγή της εταιρείας που είχε πληγεί από τον πόλεµο. Νέα χηµικά προϊόντα παράγονται από το 1947: καθαρό άνυδρο θεϊκό νάτριο, καθαρό υδροχλωρικό οξύ, θεϊκό οξύ συσσωρευτών, εξαχλωροκυκλοεξανιο, εξαχλωράλ και τρινιτρίλιο. Εκτός από την αποκατάσταση της παραγωγής, πρέπει να αποκατασταθούν και οι αγορές. Οι εξαγωγές υπερφοσφωρικών προς την Αίγυπτο και την Κύπρο ξαναρχίζουν δειλά. Ωστόσο, στην εσωτερική αγορά έχει επέλθει µία σηµαντική µεταβολή. Το σύστηµα διανοµής των λιπασµάτων δεν είναι το ίδιο. Τη διανοµή την αναλαµβάνει πλέον το κράτος, και συγκεκριµένα η Αγροτική Τράπεζα. Η ΑΕΕΧΠΛ παράγει τα προϊόντα και αναλαµβάνει η ΑΤΕ να µεταφέρει και να διανείµει τα λιπάσµατα στην ύπαιθρο. Το νέο σύστηµα διάθεσης, το οποίο η ΑΕΕΧΠΛ είναι υποχρεωµένη να δεχτεί, ανησυχεί την εταιρεία γιατί τα λιπάσµατα καταλήγουν να πωλούνται στους γεωργούς σε πολύ υψηλότερες τιµές από από τις αρχικές. Η εταιρεία δεν παύει τα επόµενα χρόνια να εκδηλώνει τη δυσαρέσκεια της προς το νέο σύστηµα διανοµής, που ουσιαστικά της αφαιρεί τον έλεγχο των τιµών σε µια αγορά που µε δυσκολία είχε κατακτήσει. Επιπλέον, το καινούριο σύστηµα φαίνεται ότι επίφερει ορισµένες επιπλοκές στη λειτουργία της επιχείρησης. Το 1950 για παράδειγµα, µειώθηκε η παραγωγή θειϊκού οξέος και φωσφορικών λιπασµάτων, επειδή η ΑΤΕ καθυστερούσε να παραλάβει τα προς διάθεση προϊόντα και δηµιουργήθηκε έτσι αδιαχώρητο και αδυναµία αποθήκευσης των παραγοµένων προϊόντων στις εγκαταστάσεις της ΑΕΕΧΠΛ.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ. Εισαγωγή

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ. Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ Γιάννης Μηλιός 1 Εισαγωγή Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981 και η μετά 20 χρόνια υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος κατατάσσουν τη χώρα μας όχι απλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:ΜΑΝΩΛΙ ΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 184/03 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Τεχνικής Εταιρείας Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs

Ονοµατεπώνυµο: Τσακίρη Ελπίδα. Τίτλος: Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες. Title: Study of photovoltaics installation on roofs ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια: Ελπίδα Τσακίρη (Α.Μ: 761) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : Η περίοδος 1870-1876 Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7 Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα, πριν από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1870

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΡΙΦΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα 5.1 Η έννοια της παραγωγής και της παραγωγικότητας Παραγωγή: Οι άνθρωποι χρειάζονται αγαθά και υπηρεσίες, που ικανοποιούν τις ανάγκες τους και άρα είναι διατεθειµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την. Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την. Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος για την Επιχείρηση FARCOM του Κλάδου των Καλλυντικών» του ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας

οι υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας, που την αναδεικνύουν σε ενεργειακό κέντρο της χώρας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Εθνικής Αντίστασης 11 Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 E-mail : dethp@otenet.gr http://users.otenet.gr/~dethp Βιοµάζα Βιοκαύσιµα Βιοενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η αγορά τραπεζικών υπηρεσιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα