ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του αυτοκινητόδρομου, και ειδικότερα (α) τη θέση, (β) τη χρονοαπόσταση από τον πλησιέστερο κόμβο της Εγνατίας οδού, (γ) τον αριθμό των επισκεπτών στους χώρους αυτούς, όπου διατίθενται επίσημα στοιχεία και (δ) τη συνολική τουριστική κίνηση ανά Νομό. Η σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στη γνώση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην προσπελασιμότητα των τουριστικών τόπων και κατά συνέπεια στην ανάδειξη των τουριστικών πόρων της περιοχής επιρροής του άξονα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Στo παρόν δελτίο η επεξεργασία του δείκτη παρουσιάζει μια επισκόπηση της τουριστικής κίνησης στη Ζώνη IV 1 της Εγνατίας Οδού. Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αφορούν: τις αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα κατά μέσο ταξιδιού και σταθμό εισόδου (περίοδος: ), τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα2 (περίοδος: ), το δυναμικό τουριστικών καταλυμάτων ( ) και την πληρότητά τους (περίοδος: ), την κίνηση των επισκεπτών, τα εισιτήρια και τις εισπράξεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ( ). Στο Δελτίο Αποτελεσμάτων του δείκτη για το έτος υπήρξε διεξοδική επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων για την περίοδο Στο παρόν Δελτίο Αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα της περιόδου ή 2012 (ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία). Πρέπει να σημειωθεί, όσον αφορά τα στοιχεία αφίξεων αλλοδαπών στην Χώρα μας, ότι στο παρόν Δελτίο, μελετώνται διαφορετικοί σταθμοί εισόδου ανά μέσο σε σχέση με το προηγούμενο Δελτίο, καθώς για αυτούς υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. 1 Η Ζώνη IV αποτελείται από τις 5 Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού: Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία & Θράκη. 2 Αναφέρεται τόσο σε ξενοδοχειακά καταλύματα, όσο και σε campings. 3

2 Σχετικά με τις οδικές και σιδηροδρομικές αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα, θα πρέπει να επισημανθεί καταρχήν ότι όλες βρίσκονται στη Ζώνη ΙV και συνδέονται είτε άμεσα (Κήποι Έβρου), είτε μέσω Κάθετου Άξονα με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως οι αφίξεις αλλοδαπών δεν μπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά ή κυρίως στην τουριστική κίνηση, καθώς συμπεριλαμβάνονται και οι αφίξεις αλλοδαπών για λόγους εργασίας (π.χ. οικονομικοί μετανάστες, επιχειρηματίες κλπ.). Στις αφίξεις αλλοδαπών με όλα τα μεταφορικά μέσα, για την περίοδο , σε επίπεδο Χώρας κυριαρχούν οι αεροπορικές μεταφορές με ποσοστό 71,64%, ενώ στη Ζώνη IV οι οδικές μεταφορές είναι αυτές που υπερτερούν και ανέρχονται σε ποσοστό 73,07% των συνολικών αφίξεων. Σε επίπεδο Χώρας οι οδικές αφίξεις, οι οποίες εκ των πραγμάτων συνδέονται άμεσα ή μέσω των καθέτων αξόνων με την Εγνατία Οδό, αντιπροσωπεύουν το 21,89% των συνολικών αφίξεων με όλα τα μέσα για ολόκληρη τη Χώρα. Επιπλέον, παρατηρείται ότι και στα δύο σύνολα οι σιδηροδρομικές μεταφορές κατέχουν τα χαμηλότερα ποσοστά (0,23% για την Χώρα και 0,77% για την Ζώνη IV). Αφίξεις αλλοδαπών στην Ελλάδα ανά μέσο και σταθμό εισόδου, ,89% 6,24% 0,23% ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ ΟΔΙΚΩΣ 71,64% Αφίξεις αλλοδαπών στην Ζώνη IV ανά μέσο και σταθμό εισόδου, ,50% 0,77% 7,66% ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ ΟΔΙΚΩΣ 73,07% 2

3 Πιο αναλυτικά, για τη χρονική περίοδο , όσον αφορά τις αεροπορικές μεταφορές για το σύνολο της Χώρας παρατηρείται μείωση με εξαίρεση το έτος 2011, κατά το οποίο παρατηρείται μια πολύ σημαντική αύξηση των αφίξεων μέσω αυτού του μέσου. Η Ζώνη IV και το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (που αποτελεί το μοναδικό σταθμό εισόδου για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία) ακολουθούν την ίδια πορεία, παρουσιάζοντας μείωση των αφίξεων τους μέχρι το 2010 και στη συνέχεια εμφανίζουν σταδιακή αύξηση. Σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές παρατηρείται συνεχής μείωση των αφίξεων μέσω αυτού του μέσου και στο σύνολο της Χώρας και στον σταθμό του Προμαχώνα, που αποτελεί την είσοδο στη Ζώνη IV. Αξιοσημείωτη είναι η πολύ μεγάλη μείωση αφίξεων που παρατηρείται από το Η ίδια κατάσταση παρατηρείται και στις θαλάσσιες αφίξεις καθώς από το 2010 και μετά σημειώνεται σημαντική μείωση των αφίξεων τόσο στο λιμάνι της Ηγουμενίτσα, και συνεπώς στη Ζώνη IV, όσο και στο σύνολο της Χώρας. Αναφορικά με τις οδικές αφίξεις, παρουσιάζουν σταδιακή αύξηση την περίοδο (συνολικά για την περίοδο αυτή σημειώνουν αύξηση της τάξης του 22,68%) και στη συνέχεια καταγράφουν μικρή μείωση κατά τη διάρκεια του (-1,85%). Πιο αναλυτικά ανά σταθμό εισόδου, οι σταθμοί Ευζώνων και Κακκαβιάς παρουσιάζουν μείωση των αφίξεων το (-1,67% και -5,27% αντίστοιχα) και έπειτα σημειώνουν πολύ μεγάλες αυξήσεις και ακολουθούν μια σταδιακά αυξητική πορεία μέχρι και το 2012 (ο σταθμός Ευζώνων παρουσιάζει αύξηση 93,08% των αφίξεων του και ο σταθμός Κακκαβιάς 93,79%, κατά την περίοδο ). Ο σταθμός Κήπων παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση την περίοδο (174,48%) η οποία όμως δεν συνεχίζεται στο υπόλοιπο της εξεταζόμενης περιόδου. Σχετικά με τον σταθμό Προμαχώνα, παρατηρούνται αρκετές διακυμάνσεις κατά την περίοδο Αξιοσημείωτη είναι η μείωση κατά 20,52% των αφίξεων που παρουσιάζει την περίοδο

4 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Θεσσαλονίκης ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΝΗΣ IV ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ Προμαχώνα ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΝΗΣ IV ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ Ηγουμενίτσας ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΝΗΣ IV ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΙΚΩΣ Ευζώνων Κακκαβιάς Κήπων Προμαχώνα ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΝΗΣ IV ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΝΗΣ IV ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 9/ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (για όλα τα μέσα) ΠΟΣΟΣΤΟ ΖΩΝΗΣ (%) IV , ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΖΩΝΗ IV ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΖΩΝΗ IV ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΑ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ,50 71,64 7,74 5,54 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ ,77 0,23 100,00 0,23 ΘΑΛΑΣΣΙΩΣ ,66 6,24 36,73 2,29 ΟΔΙΚΩΣ ,07 21,89 100,00 21,89 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ,00 100,00 29,95 29,95 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 9/2013 4

5 Βάσει των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, για την περίοδο , οι Περιφέρειες της Ζώνης IV συγκεντρώνουν το 25,71% των αφίξεων στα συλλογικά τουριστικά καταλύματα 4, στο σύνολο της Χώρας. ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (*) ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ IV ( ) ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,09 ΖΩΝΗ IV ,26 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη ,28 Δράμα ,26 Καβάλα ,13 Έβρος ,75 Ξάνθη ,71 Ροδόπη ,65 Κεντρική Μακεδονία ,95 Ημαθία ,45 Θεσσαλονίκη ,34 Κιλκίς ,95 Πέλλα ,78 Πιερία ,02 Σέρρες ,11 Χαλκιδική ,67 Δυτική Μακεδονία ,20 Γρεβενά ,03 Καστοριά ,11 Κοζάνη ,84 Φλώρινα ,03 Θεσσαλία ,34 Καρδίτσα ,92 Λάρισα ,29 Μαγνησία ,90 Τρίκαλα ,22 Ήπειρος ,35 Άρτα ,54 Θεσπρωτία ,80 Ιωάννινα ,86 Πρέβεζα ,39 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2013 (*) Αναφέρεται τόσο σε ξενοδοχειακά καταλύματα, όσο και σε campings 4 Αναφέρεται τόσο σε ξενοδοχειακά καταλύματα, όσο και σε campings. 5

6 Σχετικά με τη συμμετοχή των Περιφερειών στο σύνολο της Ζώνης IV, για το σύνολο της μελετούμενης περιόδου, επικρατεί η Κεντρική Μακεδονία (50,46%), ενώ το μικρότερο ποσοστό παρουσιάζει η Δυτική Μακεδονία (4,63%). Σε επίπεδο Νομών, ως προς τη συμμετοχή τους στο σύνολο της Ζώνης IV και για την περίοδο , αυτοί που ξεχωρίζουν από κάθε Περιφέρεια είναι ο Νομός Θεσσαλονίκης (22,33%), ο οποίος παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους Νομούς των άλλων Περιφερειών της Ζώνης IV, ο Νομός Μαγνησίας (9,68%), ο Νομός Ιωαννίνων (5,61%), ο Νομός Καβάλας (5,06%) και ο Νομός Καστοριάς (1,77%). Αφίξεις σε τουριστικά καταλύματα ανά Περιφέρεια διέλευσης της Εγνατίας Οδού, ,16% 14,21% Αφίξεις σε τουριστικά καταλύματα ανά Νομό στη Ζώνη IV της Εγνατίας Οδού, ,06% 20,54% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 55,55% 22,33% 1,77% ΚΑΒΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ 4,63% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 9,68% ΙΩΑΝΝΙΝΑ Υπ όλοιπ οι Ν ί 50,46% 5,61% Επιπλέον, για την ίδια περίοδο, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των εξεταζόμενων χωρικών ενοτήτων, όσον αφορά τις μεταβολές των αφίξεων στα τουριστικά καταλύματα. Συγκεκριμένα το σύνολο της Χώρας εμφανίζει αυξητική τάση, κατά 4,41% σε αντίθεση με το σύνολο της Ζώνης IV, η οποία σημειώνει μείωση της τάξης του 1,06%. Σε περιφερειακό επίπεδο, μόνο οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου παρουσιάζουν αύξηση στις αφίξεις τους, κατά 3,85% και 1,40% αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες σημειώνουν αρνητική τάση, με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση (-19, 24%). Σε επίπεδο Νομών, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στο Νομό Κιλκίς (51,51%), ο οποίος μάλιστα είναι ο μόνος που εμφανίζει αύξηση πάνω από 50%, και η μικρότερη στο Νομό Πρέβεζας (1,58%). Όσον αφορά τους Νομούς με αρνητικές μεταβολές στις αφίξεις τους, για την περίοδο , τη μικρότερη αρνητική τάση εμφανίζει ο Νομός Θεσσαλονίκης (-1,34%) και τη μεγαλύτερη ο Νομός Γρεβενών (-45,39%). Πιο αναλυτικά, την περίοδο όλες οι Περιφέρειες, όπως και το σύνολο της Χώρας και το σύνολο της Ζώνης ΙV, εμφανίζουν αυξητική πορεία, με μοναδική εξαίρεση την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (-1,15%). Σε επίπεδο Νομών, οι μοναδικοί που σημειώνουν μείωση είναι οι Νομοί Καστοριάς (-7,25%), Κοζάνης (-5,58%), Φλώρινας (-5,39%), Τρικάλων (-4,40%) και Ιωαννίνων (-0,16%). Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει ο Νομός Γρεβενών (42,15%) και έπεται ο Νομός Σερρών (40,54%). Αντίθετη είναι η κατάσταση την περίοδο , καθώς όλες οι Περιφέρειες της Ζώνης IV εμφανίζουν αρνητικές τάσεις, με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να εμφανίζει πάλι τη μεγαλύτερη μείωση αλλά μεγαλύτερης έντασης (-18,30%), την ίδια στιγμή που το σύνολο της Χώρας σημειώνει αύξηση της τάξης του 2,70%. Σε επίπεδο Νομών, οι Νομοί που εμφανίζουν αύξηση των αφίξεων κατά την περίοδο είναι οι Νομοί Κιλκίς 6

7 (12,81%), Θεσπρωτίας (6,03%) και Ιωαννίνων (3,65%). Όλοι οι υπόλοιποι Νομοί σημειώνουν αρνητικές μεταβολές, με πιο εντυπωσιακή αυτή του Νομού Γρεβενών (-61,58%) που στην περίοδο αυτή εμφανίζει τη μεγαλύτερη μείωση σε πλήρη αντίθεση με την περίοδο Συμπερασματικά, την περίοδο , εμφανίζονται αρνητικές τάσεις σε αρκετούς Νομούς σε αντίθεση με την περίοδο ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (*) ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ IV ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 1,67 2,70 4,41 ΖΩΝΗ IV 6,51-7,11-1,06 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 4,11-15,96-12,51 Δράμα 10,71-20,89-12,41 Καβάλα 0,44-12,33-11,94 Έβρος 2,16-5,03-2,98 Ξάνθη 8,66-33,22-27,44 Ροδόπη 9,69-24,65-17,35 Κεντρική Μακεδονία 9,59-5,24 3,85 Ημαθία 10,32-14,48-5,66 Θεσσαλονίκη 1,35-2,66-1,34 Κιλκίς 34,31 12,81 51,51 Πέλλα 21,98-4,90 16,00 Πιερία 12,59-3,78 8,34 Σέρρες 40,54-9,81 26,76 Χαλκιδική 15,80-7,74 6,84 Δυτική Μακεδονία -1,15-18,30-19,24 Γρεβενά 42,15-61,58-45,39 Καστοριά -7,25-0,99-8,17 Κοζάνη -5,39-20,38-24,67 Φλώρινα -5,58-13,83-18,64 Θεσσαλία 4,25-5,36-1,34 Καρδίτσα 14,76-5,98 7,89 Λάρισα 0,83-5,84-5,05 Μαγνησία 9,96-5,72 3,67 Τρίκαλα -4,40-4,37-8,58 Ήπειρος 3,59-2,11 1,40 Άρτα 3,18-29,18-26,93 Θεσπρωτία 9,48 6,03 16,08 Ιωάννινα -0,16 3,65 3,48 Πρέβεζα 10,26-7,88 1,58 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 9/2013 (*) Αναφέρεται τόσο σε ξενοδοχειακά καταλύματα, όσο και σε campings Σε ό,τι αφορά στις διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα για την περίοδο , η Ζώνη IV αντιπροσώπευε το 19,09% του συνόλου της Χώρας και παρουσίαζε μικρότερη αύξηση διανυκτερεύσεων σε σύγκριση με τη Χώρα (7,76% έναντι 8,30%). 7

8 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ IV ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,01 0,92 7,31 8,30 ΖΩΝΗ IV ,89 8,80-0,95 7,76 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%) ,82 6,01-8,71-3,22 Δράμα ,64 14,89-21,78-10,14 Καβάλα ,50 5,85-3,63 2,00 Έβρος ,56-3,42 1,23-2,24 Ξάνθη ,74 10,05-25,16-17,64 Ροδόπη ,79 20,67-29,00-14,33 Κεντρική Μακεδονία ,06 10,32 2,26 12,82 Ημαθία ,69 3,59-9,83-6,59 Θεσσαλονίκη ,01 3,35-3,21 0,03 Κιλκίς ,51 64,29-21,66 28,70 Πέλλα ,53 34,02-3,89 28,80 Πιερία ,05 14,23 2,62 17,22 Σέρρες ,21 36,06-6,46 27,27 Χαλκιδική ,20 11,49 5,72 17,87 Δυτική Μακεδονία ,44-1,56-15,30-16,62 Γρεβενά ,83 31,15-59,88-47,39 Καστοριά ,39-8,56-0,74-9,23 Κοζάνη ,71-6,95-11,39-17,54 Φλώρινα ,09 3,32-14,63-11,80 Θεσσαλία ,81 7,85-4,22 3,29 Καρδίτσα ,96 9,84-12,41-3,79 Λάρισα ,29 0,16-5,23-5,08 Μαγνησία ,41 12,86-2,53 10,00 Τρίκαλα ,78-4,09-6,83-10,65 Ήπειρος ,95 8,36-0,30 8,03 Άρτα ,01-1,17-27,56-28,41 Θεσπρωτία ,30 10,22 3,31 13,87 Ιωάννινα ,39 4,40 5,29 9,92 Πρέβεζα ,09 15,73-2,41 12,94 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, 9/2013 Σε επίπεδο Περιφερειών, για την ίδια περίοδο, κυρίαρχο ρόλο κατέχει η Κεντρική Μακεδονία, η οποία συγκεντρώνει το 60,61% του συνόλου των διανυκτερεύσεων της Ζώνης IV και το 11,57% του συνόλου της Χώρας. Μικρότερο ποσοστό συμμετοχής κατέχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2,89%). Σχετικά με τους Νομούς, κυριαρχεί ο Νομός Χαλκιδικής συμμετέχοντας με 34,27% στο σύνολο της Ζώνης IV, καλύπτοντας ουσιαστικά το περισσότερο από το ¼ του συνόλου των διανυκτερεύσεων σε αυτήν, ενώ σε επίπεδο της Χώρας συγκεντρώνει το 6,54% 8

9 των διανυκτερεύσεων. Οι υπόλοιποι Νομοί που ξεχωρίζουν από κάθε Περιφέρεια, ως προς τη συμμετοχή τους στο σύνολο της Ζώνης IV, είναι οι Νομοί Θεσσαλονίκης (15,36%), Μαγνησίας (10,10%), Καβάλας (6,77%), Ιωαννίνων (3,42%) και Καστοριάς (1,07%). Τα χαμηλότερα ποσοστά διανυκτερεύσεων εμφανίζουν οι Νομοί Κιλκίς (0,23%) και Γρεβενών (0,35%), οι οποίοι συγκέντρωναν και τα χαμηλότερα ποσοστά κατά την περίοδο Συμμετοχή τωνπεριφερειών της Ζώνης IV στις καταγεγραμένες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, ,79% 7,59% 13,11% ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2,89% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 60,61% Συμμετοχή των Νομών της Ζώνης IV στις καταγεγραμμένες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, ,77% 29,01% 3,42% 10,10% 1,07% 15,36% 34,27% ΚΑΒΑΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ Πιο ειδικά, την περίοδο , παρατηρούμε πως τόσο το σύνολο της Χώρας όσο και το σύνολο της Ζώνης IV παρουσιάζουν αυξητική τάση, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να σημειώνει τη μεγαλύτερη αυξητική μεταβολή (10,32%). Αντίθετα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μόνη που εμφανίζει μείωση (-1,56%). Σε επίπεδο Νομών τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζει ο Νομός Καστοριάς (-8,56%) και έπονται οι Νομοί Κοζάνης (-6,95%), Τρικάλων (-4,09%), Έβρου (-3,42%) και Άρτας (-1,17%). Οι υπόλοιποι Νομοί της Ζώνης IV ακολουθούν αυξητική τάση με το Νομό Κιλκίς να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση στις διανυκτερεύσεις του (64,29%). Κατά την περίοδο , παρατηρείται αντίστροφη κατάσταση. Το σύνολο της Χώρας συνεχίζει να παρουσιάζει αυξητική τάση (7,31%) και μάλιστα αρκετά μεγαλύτερης έντασης συγκριτικά με την 9

10 προηγούμενη περίοδο. Αντίθετα το σύνολο της Ζώνης IV εμφανίζει μείωση (-0,95%), όπως και οι περισσότερες Περιφέρειες της. Εξαίρεση αποτελεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που είναι η μόνη που σημειώνει αυξητική τάση, κατά 2,26%. Σε επίπεδο Νομών, για την περίοδο , οι Νομοί που εμφανίζουν αυξητική τάση, μικρότερης όμως έντασης από το σύνολο της Χώρας, είναι ο Νομός Χαλκιδικής (5,72%), Ιωαννίνων (5,29%), Θεσπρωτίας (3.31%), Πιερίας (2,62%) και Έβρου (1,23%), ο οποίος μάλιστα σημείωνε μείωση στην προηγούμενη περίοδο. Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζει ο Νομός Γρεβενών (-59,88%), ο οποίος στην προηγούμενη περίοδο σημείωνε σημαντική αύξηση. Αναφορικά με τον αριθμό των τουριστικών καταλυμάτων, για το σύνολο της περιόδου , στη Ζώνη IV παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση από αυτή της Χώρας (5,94% έναντι 4,53%). ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ* ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,64 0,86 4,53 ΖΩΝΗ IV ,76 1,13 5,94 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη ,08 2,54 4,68 Έβρος ,90-1,41 1,45 Ξάνθη ,00 10,53 10,53 Ροδόπη ,29 0,00 14,29 Δράμα ,00 5,00 5,00 Καβάλα ,17 3,09 4,30 Κεντρική Μακεδονία ,10 0,55 2,67 Ημαθία ,52 3,13 22,22 Θεσσαλονίκη ,41-0,69 6,67 Κιλκίς ,43 11,76 35,71 Πέλλα ,53 4,76 15,79 Πιερία ,25 3,72 3,47 Σέρρες ,68 2,94 12,90 Χαλκιδική ,00-2,46-2,46 Δυτική Μακεδονία ,76-2,38 14,95 Γρεβενά ,29 4,17 19,05 Καστοριά ,79 0,00 13,79 Κοζάνη ,69-2,86 17,24 Φλώρινα ,43-8,82 10,71 Θεσσαλία ,27-1,96 2,22 Καρδίτσα ,82-2,70 5,88 Λάρισα ,00-4,08-4,08 Μαγνησία ,29-2,05 1,18 Τρίκαλα ,26 0,00 10,26 Ήπειρος ,16 8,12 24,52 Άρτα ,00 0,00 0,00 Θεσπρωτία ,77 12,73 16,98 Ιωάννινα ,06 12,02 32,26 Πρέβεζα ,32 0,00 19,32 *Αφορά τις μονάδες ξενοδοχείων, ομοειδών καταλυμάτων και campings ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 9/

11 Στο διάστημα σε όλες τις Περιφέρειες της Ζώνης IV αυξήθηκε ο αριθμός των καταλυμάτων. Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι Περιφέρειες Ηπείρου (24,52%) και Δυτικής Μακεδονίας (14,95%), οι οποίες ξεπέρασαν, σημαντικά, την αντίστοιχη αύξηση του συνόλου της Ζώνης IV. Τις μικρότερες αυξήσεις σημείωσαν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας (2,67%) και Θεσσαλίας (2,22%). Βέβαια, σε απόλυτους αριθμούς και σε όλη την χρονική αυτή περίοδο, τα περισσότερα καταλύματα διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενώ τα λιγότερα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σε επίπεδο Νομών, για την περίοδο , οι περισσότεροι Νομοί παρουσίασαν αυξητική τάση με το Νομό Κιλκίς να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση καταλυμάτων (35,71%), αύξηση η οποία όμως δεν συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό καταλυμάτων σε απόλυτους αριθμούς. Οι Νομοί που παρουσίασαν μείωση ήταν οι Νομοί Χαλκιδικής (-2,46%) και Λάρισας (-4,08%). Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι ο Νομός Χαλκιδικής διαθέτει σε απόλυτο αριθμό τις περισσότερες μονάδες καταλυμάτων, για την συγκεκριμένη περίοδο.. Πιο αναλυτικά, για την περίοδο , το σύνολο της Ζώνης IV σημειώνει μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των καταλυμάτων του από αυτή της Χώρας (4, 76% και 3,64%, αντίστοιχα). Τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε περιφερειακό επίπεδο παρουσιάζουν οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (17,76%) και Ηπείρου (15,16%), ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης τη μικρότερη (2,08%). Σε επίπεδο Νομών μόνο ο Νομός Πιερίας παρουσιάζει μια πολύ μικρή μείωση της τάξης του 0,25%. Αμετάβλητοι έμειναν οι Νομοί Άρτας, Λάρισας, Χαλκιδικής, Δράμας και Ξάνθης. Ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση (21,43%) σημείωσαν οι Νομοί Κιλκίς και Φλώρινας. Την περίοδο , η κατάσταση ελαφρώς μεταβάλλεται. Οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζουν μικρές μειώσεις (-1,96% και -2,38%, αντίστοιχα), οι οποίες όμως σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι πολύ σημαντικές. Τη μεγαλύτερη αύξηση συνεχίζει να παρουσιάζει ο Νομός Ηπείρου (8,12%), μικρότερης όμως έντασης. Σε επίπεδο Νομών, την περίοδο αυτή, αρκετοί σημειώνουν μείωση, με τη μεγαλύτερη να την εμφανίζει ο Νομός Φλώρινας (- 8,82%). Οι Νομοί Ροδόπης, Καστοριάς, Τρικάλων, Άρτας και Πρέβεζας παραμένουν αμετάβλητοι την περίοδο , ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνει ο Νομός Θεσπρωτίας (12,73%). 11

12 Σχετικά, με τα ποσοστά πληρότητας των κλινών που λειτουργούν, για την περίοδο , η Ζώνη IV εμφανίζει χαμηλότερα ποσοστά σε σύγκριση με το σύνολο της Χώρας (μέση πληρότητα: 36,91% έναντι 52,24%). Σε επίπεδο Περιφερειών, η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό μέσης πληρότητας (48,94%), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό εμφανίζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (26,70%). ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ: ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ (%) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ* ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 57,00 56,70 51,10 48,10 48,30 54,93 49,17 52,24 ΖΩΝΗ IV 41,34 41,26 37,74 33,24 30,98 40,11 33,99 36,91 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 42,30 44,30 40,00 34,10 30,40 42,20 34,83 38,22 Έβρος 28,30 28,80 24,40 23,00 17,70 27,17 21,70 24,44 Ξάνθη 50,90 53,60 47,00 39,00 38,10 50,50 41,37 45,72 Ροδόπη 34,90 36,50 33,90 33,40 24,90 35,10 30,73 32,72 Δράμα 38,10 38,90 35,70 27,40 24,40 37,57 29,17 32,90 Καβάλα 39,70 43,30 42,20 31,00 29,50 41,73 34,23 37,14 Κεντρική Μακεδονία 52,60 54,20 48,70 44,40 44,80 51,83 45,97 48,94 Ημαθία 32,00 32,60 28,30 25,20 24,30 30,97 25,93 28,48 Θεσσαλονίκη 46,40 46,80 45,20 39,60 41,10 46,13 41,97 43,82 Κιλκίς 17,20 18,80 18,70 13,20 12,00 18,23 14,63 15,98 Πέλλα 24,40 27,60 27,80 23,40 22,40 26,60 24,53 25,12 Πιερία 48,30 53,20 42,60 37,50 35,80 48,03 38,63 43,48 Σέρρες 35,30 33,20 28,20 24,70 21,40 32,23 24,77 28,56 Χαλκιδική 62,70 64,40 57,90 55,00 56,10 61,67 56,33 59,22 Δυτική Μακεδονία 33,00 30,60 26,60 23,20 20,10 30,07 23,30 26,70 Γρεβενά 20,60 23,30 19,20 14,10 7,20 21,03 13,50 16,88 Καστοριά 44,40 41,70 36,10 30,50 28,10 40,73 31,57 36,16 Κοζάνη 32,60 29,30 26,80 23,40 22,20 29,57 24,13 26,86 Φλώρινα 28,70 25,90 22,10 22,00 17,70 25,57 20,60 23,28 Θεσσαλία 39,50 38,90 36,20 31,80 29,30 38,20 32,43 35,14 Καρδίτσα 37,40 36,20 32,20 27,70 24,40 35,27 28,10 31,58 Λάρισα 33,70 36,20 34,70 30,80 21,20 34,87 28,90 31,32 Μαγνησία 42,50 41,70 39,80 34,50 33,80 41,33 36,03 38,46 Τρίκαλα 36,30 34,10 28,40 25,90 24,70 32,93 26,33 29,88 Ήπειρος 39,30 38,30 37,20 32,70 30,30 38,27 33,40 35,56 Άρτα 44,40 41,40 42,00 31,40 24,60 42,60 32,67 36,76 Θεσπρωτία 34,80 35,30 30,10 30,10 27,20 33,40 29,13 31,50 Ιωάννινα 42,10 37,00 36,50 32,50 29,80 38,53 32,93 35,58 Πρέβεζα 36,00 40,60 40,30 34,80 34,50 38,97 36,53 37,24 *Κλίνες ξενοδοχείων και ομοειδών καταλυμάτων Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.,9/2013 Σε επίπεδο Νομών, για την ίδια περίοδο, μεγαλύτερο ποσοστό μέσης πληρότητας 12

13 εμφανίζει, όπως αναμένεται, ο Νομός Χαλκιδικής, με ποσοστό 59,22%, ο οποίος είναι και ο μόνος που παρουσιάζει μέση πληρότητα πάνω από 50%. Στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται οι Νομοί Γρεβενών (16,88%) και Κιλκίς (15,98%). Επιπλέον, παρατηρείται ότι η μέση πληρότητα καταλυμάτων την περίοδο είναι μικρότερη από την αντίστοιχη της περιόδου και για το σύνολο της Χώρας και για τη Ζώνη IV αλλά και για όλες τις Περιφέρειες και τους Νομούς. Πληρότητα τουριστικών καταλυμάτων, ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΖΩΝΗ IV ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 0,00% Σχετικά με την περίοδο η Ζώνης IV αλλά και οι Περιφέρειες παρουσιάζουν αρνητικές μεταβολές (όπως και το σύνολο Χώρας), με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή (-19,39%). Σε επίπεδο Νομών, οι περισσότεροι Νομοί εμφανίζουν αρνητικές μεταβολές, με το Νομό Φλώρινας να σημειώνει την μεγαλύτερη (-23,00%). Εξαίρεση αποτελούν οι Νομοί Λάρισας (2,97%), Καβάλας (6,30%), Κιλκίς (8,72%), Πρέβεζας (11,94%) και Πέλλας (13,93%), που σημειώνει και τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή. Όσον αφορά την περίοδο , όλα τα εξεταζόμενα σύνολα εμφανίζουν αρνητικές μεταβολές στην πληρότητα των καταλυμάτων. Τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή εμφανίζει ο Νομός Γρεβενών (-62,50%) και τη μικρότερη αρνητική μεταβολή ο Νομός Χαλκιδικής (-3,11%). Συνολικά, όσον αφορά το σύνολο της περιόδου , όλοι οι Νομοί της Ζώνης IV (αλλά και το σύνολο της Χώρας) σημειώνουν αρνητικές μεταβολές στην πληρότητα των καταλυμάτων τους, την ίδια στιγμή που κατά την περίοδο αυτή, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, σχεδόν όλοι οι Νομοί παρουσιάζουν αύξηση του αριθμού των τουριστικών τους καταλυμάτων, στοιχείο το οποίο εξηγεί ως ένα σημείο -σε συνδυασμό με τη μείωση της τουριστικής κίνησης την συγκεκριμένη περίοδο- τη μείωση που παρατηρείται στην πληρότητα. 13

14 Αναφορικά με τα στοιχεία για τα μουσεία της Ζώνης IV, αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι, επιπλέον των μουσείων που καταγράφονταν τα προηγούμενα έτη, από το 2010 αρχίζουν να καταγράφονται εισιτήρια που κόβονται και στο Νομό Θεσπρωτίας (μουσείο Ηγουμενίτσας) και από το 2011 στους Νομούς Κιλκίς (μουσείο Κιλκίς), Κοζάνης (Συλλογή Αρχαιολογική Κοζάνης & Μουσείο Αιανής) και Ροδόπης (Μουσείο Κομοτηνής & Αρχοντικό Ταβανιώτη-Μαρώνια). Όσον αφορά την κίνηση των επισκεπτών στα μουσεία, τα εισιτήρια των μουσείων της Ζώνης IV, για την περίοδο , αντιπροσωπεύουν το 8,34% του συνόλου της Χώρας. Τα περισσότερα εισιτήρια σε επίπεδο Περιφερειών κόβονται στα μουσεία της Κεντρικής Μακεδονίας και ανέρχονται κατά μέσο όρο στα εισιτήρια ετησίως, τα οποία αντιστοιχούν στο 5,86% στο σύνολο της Χώρας και στο 70,31% στο σύνολο της Ζώνης IV (μεγαλύτερο μερίδιο επισκεψιμότητας στα μουσεία κατέχει ο Νομός Θεσσαλονίκης που συμμετέχει με ποσοστό 69,76% στο σύνολο της Περιφέρειας), με τις υπόλοιπες Περιφέρειες να μοιράζονται το υπόλοιπο ποσοστό. Σε επίπεδο Νομών, ο Νομός Θεσσαλονίκης κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό εισιτηρίων σε μουσεία, κατέχοντας σχεδόν τα μισά εισιτήρια που κόβονται στη Ζώνη IV (49,05% και 4,09% στο σύνολο της Χώρας) και μάλιστα απέχει πολύ από τον δεύτερο σε σειρά Νομό Ιωαννίνων (7,35% στο σύνολο της Ζώνης IV και 0,61% στο σύνολο της Χώρας). Το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής παρουσιάζει ο Νομός Κιλκίς, συγκεντρώνοντας μόλις το 0,02%, το οποίο σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στο γεγονός ότι διαθέσιμα στοιχεία επισκεψιμότητας υπάρχουν μόνο για το Πιο αναλυτικά, σε επίπεδο Περιφερειών για την περίοδο , παρατηρείται ανομοιογένεια. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνεται σταδιακή μείωση μέχρι το 2010, που ακολουθείται από μια μεγάλη μείωση τον επόμενο χρόνο. Στη συνέχεια όμως καταγράφεται αύξηση στο σύνολο των επισκέψεων στα μουσεία της, με αξιοσημείωτη αυτή του , η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στην πολύ μεγάλη αύξηση στην επισκεψιμότητα που παρουσίασαν οι Νομοί Ημαθίας και Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι κατά την περίοδο οι μόνοι Νομοί που εμφανίζουν μείωση στην κίνηση των επισκεπτών είναι οι Νομοί Πιερίας και Χαλκιδικής. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σημειώνει σταδιακή μείωση μέχρι το 2009 και έπειτα σταδιακά οι επισκέψεις στα μουσεία της αρχίζουν να αυξάνονται, με μεγαλύτερη αύξηση την περίοδο (9,04%), η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισιτηρίων που κόπηκαν στα μουσεία της Καβάλας και στο γεγονός ότι το 2012 αρχίζουν να διατίθενται στοιχεία επισκεψιμότητας για τα μουσεία του Νομού Ροδόπης. Οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας εμφανίζουν παρόμοια εξέλιξη από το 2008 και έπειτα, καθώς παρουσιάζουν πολύ μεγάλη μείωση στην επισκεψιμότητα των μουσείων τους την περίοδο και αντίστοιχα πολύ μεγάλη αύξηση την περίοδο Όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η μεγάλη μείωση το 2010 σχετίζεται με την μηδενική επισκεψιμότητα που παρουσιάζει το βυζαντινό μουσείο Καστοριάς και τη μεγάλη μείωση στα εισιτήρια που κόπηκαν στο Νομό 5 Για το έτος 2008 τα στοιχεία διαφέρουν από τα αντίστοιχα του προηγούμενου Δελτίου Αποτελεσμάτων του 2012, καθώς εκείνα αποτελούσαν προσωρινά στοιχεία του έτους. 14

15 Φλώρινας. Στη συνέχεια καταγράφονται αυξήσεις, ενώ αρχίζει να καταγράφεται και η επισκεψιμότητα του Νομού Κοζάνης. Η Περιφέρεια Ηπείρου σημειώνει μεγάλες διακυμάνσεις στην επισκεψιμότητα των μουσείων της, κατά την συγκεκριμένη περίοδο μελέτης. Όσον αφορά του Νομούς, οι δυο που παρουσίασαν αύξηση πάνω από το 100% την περίοδο , είναι ο Νομός Μαγνησίας (137,02%), κυρίως λόγω της αύξησης των εισιτηρίων στο μουσείο του Βόλου, και ο Νομός Θεσσαλονίκης (134,07%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μουσείο του Λευκού Πύργου είναι το μόνο στο Νομό που παρουσιάζει συνεχή και αξιοσημείωτη αύξηση από το 2008 και έπειτα, χρονιά κατά την οποία επαναλειτούργησε καθώς ήταν κλειστό λόγο έργων από τον Ιούνιο του Οι Νομοί στους οποίους ο αριθμός των εισιτηρίων μειώθηκε κατά το ήμισυ ή και περισσότερο την περίοδο , είναι οι Νομοί Φλώρινας (-54,64%), Πρέβεζας (-58,01%), Σερρών (- 59,05%) και Χαλκιδικής (-81,99%), ο οποίος και σημειώνει τη μεγαλύτερη με διαφορά μείωση ενδεχομένως λόγω της σταδιακής μείωσης των εισιτηρίων του μουσείου του Πολύγυρου σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο (για το έτος 2012 δεν παρουσιάζει καθόλου επισκεψιμότητα) αλλά και τη πολύ σημαντική μείωση των εισιτηρίων στο μουσείο στον Πύργο του Προσφορίου. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ & ΜΟΥΣΕΙΑ ΖΩΝΗΣ IV ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) Νομός Άρτας Ναός Παρηγορήτισσας 0 0 (*) 0 (*) 0 (*) 3000 (*) Μουσείο Άρτας Νομός Δράμας ,62 Δράμας ,62 Νομός Έβρου ,96 Σαμοθράκης ,96 Συλλογή Αρχ/κη Αλεξανδρούπολης Συλλογή Αρχ/κη Τραϊανούπολης Νομός Ημαθίας ,45 Βέροιας Βυζαντινό ,46 Βέροιας Αρχαιολογικό (**) 76 (**) Νομός Θεσπρωτίας Μουσείο Ηγουμενίτσας Νομός Θεσσαλονίκης ,07 Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης ,23 Βυζαντινού Πολιτισμού ,94 Λευκού Πύργου (***) (***) Ναός Αγίου Γεωργίου-Ροτόντα Ναός Αγίου Δημητρίου-Κρύπτη Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού Νομός Ιωαννίνων ,10 Αρχαιολογικό Ιωαννίνων (****) (****) Βυζαντινό Ιωαννίνων ,22 15

16 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ & ΜΟΥΣΕΙΑ ΖΩΝΗΣ IV ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) Κόνιτσας (Φωτ.Έκθεση) (#) 0 (#) 0 (#) 0 (#) 0 (#) -100,00 Νομός Καβάλας ,20 Θάσου ,48 Καβάλας ,41 Φιλίππων 0 0 (*****) 0 (*****) Νομός Καστοριάς ,88 Βυζαντινό Καστοριάς (#) (#) 0 (#) (#) (#) -1,88 Νομός Κιλκίς Κιλκίς Νομός Κοζάνης Συλλογή Αρχ/κή Κοζάνης Μουσείο Αιανής Νομός Λαρίσης ,29 Αρχοντικό Γ. Σβάρτς ,29 Λάρισας Νομός Μαγνησίας ,02 Αλμυρού ,34 Βόλου ,22 Νομός Πέλλης ,30 Πέλλης ,30 Νομός Πιερίας ,72 Δίου ,72 Νομός Πρεβέζης ,01 Νικοπόλεως ,01 Νομός Ροδόπης Κομοτηνής Αρχοντικό Ταβανιώτη (Μαρώνια) Νομός Σερρών ,05 Αμφίπολης ,05 Σερρών Νομός Φλωρίνης ,64 Φλωρίνης ,64 Νομός Χαλκιδικής ,99 Πολυγύρου ,00 Πύργος Προσφορίου (#) (#) ,19 Μονή Ζυγού Ουρανούπολης ΖΩΝΗ IV ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,31 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 9/2013 (*) Κλειστό λόγω έργων (**) Κλειστό 1/10/06 (***) Κλειστό από 1/6/06 (****) Κλειστό από 1/2/2003 λόγω έργων (*****) Κλειστό (#) Μόνο Ε.Ε.Ε. 16

17 Συμμετοχή της κάθε Περιφέρειας στη Ζώνη IV, σε εισιτήρια επισκεπτών μουσείων, ,70% 10,61% 2,18% 7,21% Αν. Μακεδονία & Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Θεσσαλία Ήπ ειρος 70,31% Συμμετοχή Νομών στη Ζώνη IV, σε εισιτήρια επισκεπτών μουσείων, ,13% 25,24% 7,35% 49,05% Νομός Καβάλας Νομός Θεσσαλονίκης Νομός Πιερίας Νομός Χαλκιδικής Νομός Ιωαννίνων Υπόλοιποι νομοί 6,59% 6,05% 17

18 Σχετικά με τις εισπράξεις των μουσείων 6, για την περίοδο το σύνολο της Ζώνης IV παρουσιάζει μείωση (-3,69) όπως και το σύνολο της Χώρας (-4,18%). Συνολικά οι εισπράξεις των εισιτηρίων στο σύνολο της Ζώνης IV αντιπροσωπεύουν το 5,77% των συνολικών εισπράξεων της Χώρας. Αναλυτικότερα, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εισπράξεις στη Ζώνη IV το 2008 μειώνονται πάνω από το μισό (-58,45%), ενώ στην συνέχεια φτάνουν τα επίπεδα του 2007 παρουσιάζοντας σχετικά μικρές διακυμάνσεις μέχρι και το Παρόμοια κατάσταση ακολουθεί και το σύνολο της Χώρας, καθώς το 2008 εμφανίζει μείωση, πολύ μικρότερης έντασης βέβαια (-7,07%) και στη συνέχεια σημειώνει αύξηση των εισπράξεων μέχρι και το 2010, όπου αρχίζουν πάλι οι εισπράξεις να μειώνονται μέχρι το 2012, φτάνοντας σχεδόν στα επίπεδα του Σε επίπεδο Περιφερειών, όπως ήταν αναμενόμενο, βάσει της επισκεψιμότητας που αναλύθηκε, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εμφανίζει τις μεγαλύτερες εισπράξεις, και κατά μέσο όρο αλλά και κατ έτος, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 83,41% του συνόλου της Ζώνης IV, για την περίοδο , και το 4,82% του συνόλου της Χώρας. Για την ίδια περίοδο τις λιγότερες εισπράξεις καταγράφει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που αντιστοιχούν στο 0,29% του συνόλου της Ζώνης IV και το 0,02% του συνόλου της Χώρας. Σε επίπεδο Νομών, εξαιρώντας του Νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Κιλκίς, Κοζάνης και Ροδόπης που δεν έχουν καταγεγραμμένες εισπράξεις για ολόκληρη την περίοδο αλλά και το Νομό Καστοριάς που εμφανίζει μηδενικές εισπράξεις όλη την περίοδο, τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνει ο Νομός Ημαθίας (72,29%), που δικαιολογείται και από το γεγονός ότι από το 2009 και μετά αρχίζουν να καταγράφονται εισπράξεις και στο αρχαιολογικό μουσείο της Βέροιας. Επίσης, είναι ο μόνος Νομός που διπλασιάζει τις εισπράξεις του (πάνω από 50%) κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Άλλοι δυο Νομοί εμφανίζουν αύξηση των εισπράξεων τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολύ μικρότερη σε σχέση με το Νομό Ημαθίας, και συγκεκριμένα, ο Νομός Θεσσαλονίκης (21,83%) και ο Νομός Καβάλας (10,67%). Όλοι οι υπόλοιποι Νομοί κατέγραψαν μείωση, η οποία κυμαίνεται από -12,75% (Νομός Δράμας) μέχρι -85,32% (Νομός Χαλκιδικής). 6 Από το 2010 αρχίζει να υπάρχει καταγραφεί των εισπράξεων στα μουσεία του Νομού Θεσπρωτίας και από το 2011 και στα μουσεία των Νομών Κιλκίς, Κοζάνης και Ροδόπης, όπως είναι φυσικό από την στιγμή που από τότε αρχίζει να καταγράφετε η επισκεψιμοτητά τους, όπως σημειώθηκε προηγουμένως.

19 ΝΟΜΟΙ & ΜΟΥΣΕΙΑ ΖΩΝΗΣ IV ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (σε ευρώ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) Νομός Άρτας Ναός Παρηγορήτισσας (****) 0 (****) 0 (****) 0 Μουσείο Άρτας Νομός Δράμας ,75 Δράμας ,75 Νομός Έβρου ,44 Σαμοθράκης ,44 Συλλογή Αρχ/κη Αλεξανδρούπολης 0 (#) 0 (#) 0 (#) 0 Συλλογή Αρχ/κη Τραϊανούπολης 0 (#) 0 (#) 0 (#) 0 Νομός Ημαθίας ,29 Βέροιας Βυζαντινό ,73 Βέροιας Αρχαιολογικό 0 0 (*) 57 (*) 976 (*) 772 (*) Νομός Θεσπρωτίας Μουσείο Ηγουμενίτσας Νομός Θεσσαλονίκης ,83 Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης ,93 Βυζαντινού Πολιτισμού ,87 Λευκού Πύργου 0 0 (*****) (*****) (*****) (*****) Ναός Αγίου Γεωργίου- Ροτόντα 0 (#) 0 (#) 0 (#) - Ναός Αγίου Δημητρίου- Κρύπτη 0 (#) 0 (#) 0 (#) - Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού 0 (#) 0 (#) 0 (#) - Νομός Ιωαννίνων ,58 Αρχαιολογικό Ιωαννίνων 0 93 (**) (**) (**) Βυζαντινό Ιωαννίνων ,45 Κόνιτσας (Φωτ.Έκθεση) 0 0 (*****) 0 (*****) 0 (*****) 0 (*****) 0 (*****) 0 Νομός Καβάλας ,67 Θάσου ,56 Καβάλας ,58 Φιλίππων 0 0 (***) 0 (***) 524 (***) Νομός Καστοριάς Βυζαντινό Καστοριάς 0 0 (*****) 0 (*****) 0 (*****) 0 (*****) 0 (*****) 0 Νομός Κιλκίς Κιλκίς 0 (#) 0 (#) 206 (#) - Νομός Κοζάνης Συλλογή Αρχ/κή Κοζάνης 0 (#) 0 (#) 0 (#) - Μουσείο Αιανής Νομός Λαρίσης ,74 Αρχοντικό Γ. Σβάρτς ,74 Λάρισας 0 (#) 0 (#) 0 (#) - Νομός Μαγνησίας ,93 Αλμυρού ,60 Βόλου ,11 Νομός Πέλλης ,40

20 ΝΟΜΟΙ & ΜΟΥΣΕΙΑ ΖΩΝΗΣ IV ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (σε ευρώ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) Πέλλης ,40 Νομός Πιερίας ,01 Δίου ,01 Νομός Πρεβέζης ,01 Νικοπόλεως ,01 Νομός Ροδόπης Κομοτηνής 0 (#) 0 (#) 403 (#) - Αρχοντικό Ταβανιώτη (Μαρώνια) Νομός Σερρών ,66 Αμφίπολης ,66 Σερρών 0 (#) 0 (#) 0 (#) - Νομός Φλωρίνης ,26 Φλωρίνης ,26 Νομός Χαλκιδικής ,32 Πολυγύρου ,00 Πύργος Προσφορίου ,00 Μονή Ζυγού Ουρανούπολης ΖΩΝΗ IV ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ,18 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., 9/2013 (*) Κλειστό 1/10/2006 (**) Κλειστό από 1/2/2003 (***) Κλειστό (****) Κλειστό λόγω έργων (*****) Μόνο Ε.Ε.Ε (#) Χωρίς εισιτήριο ΦΕΚ 548/7,5. Μόνο Ε.Ε.Ε Όσον αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, πρέπει αρχικά να σημειωθεί ότι, επιπλέον των Νομών που εξετάζονται σε προηγούμενα έτη, από το 2010 ξεκινάει η καταγραφή της επισκεψιμότητας και στους αρχαιολογικούς χώρους του Νομού Θεσπρωτίας και από το 2012 στους Νομούς Καστοριάς (συγκεκριμένα η καταγραφή ξεκινάει από τον Αύγουστο του 2012) και Τρικάλων (από το μήνα Ιούλιο). Ακόμα το 2012, αρχίζουν να καταγράφονται οι επισκέψεις και σε κάποιους επιπλέον αρχαιολογικούς χώρους, συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2012 καταγράφετε το Σπήλαιο Πετραλώνων του Νομού Χαλκιδικής και από το μήνα Αύγουστο προστίθενται στις μετρήσεις ο αρχαιολογικός χώρος Βασιλικής Νεκρόπολις (Νομός Κοζάνης) και ο αρχαιολογικός χώρος Φθιώτιδων Θηβών-Νέας Αγχιάλου (Νομός Μαγνησίας). Σχετικά με την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Ζώνης IV, για την περίοδο , τόσο το σύνολο της Ζώνης IV όσο και το σύνολο της Χώρας εμφανίζουν μείωση (-13,69% και -7,83% αντίστοιχα). Πιο αναλυτικά, και τα δυο σύνολα εμφανίζουν την ίδια πορεία, καταγράφοντας σταδιακή μείωση της επισκεψιμότητας των αρχαιολογικών τους χώρων μέχρι και το 2010, και στη συνέχεια αύξηση, χωρίς όμως να φτάνουν τα επίπεδα του Για την ίδια περίοδο, οι επισκέψεις στους αρχαιολογικούς 20

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙV που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο Εγνατία Οδός Α.Ε.). Το παρόν Κείμενο Εργασίας ανιχνεύει το θέμα της επίδρασης του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού ως προς την λειτουργία και ανάπτυξη των χώρων και τόπων πολιτιστικής κληρονομιάς στη ζώνη επιρροής της.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-3: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος της Ζώνης ΙΙ που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του άξονα, καθώς και την απόστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ιαν. 2016 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Χωρική διάρθρωση και εξέλιξη της οικοδομικής δραστηριότητας στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού, 2004-2014 ΓΕΩΧΩΡΟΣ Α.Ε., Σύμβαση: Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ

SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-2007) ΑΝΑ ΝΟΜΟ SET08: Προσπελάσιμοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΑΣ (1999-) ΑΝΑ ΝΟΜΟ 6/2010 Τα στοιχεία αντλήθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών για τη "Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό, ΟΤΑ και Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Σεπτέμβριος 2018

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Σεπτέμβριος 2018 Το παρόν Κείμενο Εργασίας διερευνά την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας με βάση το δημοσιευμένο Μητρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάλυση των σχετικών στοιχείων στη Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας () ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΚτώβριος 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV09: ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τον αριθμό και την πυκνότητα των διασταυρώσεων του εθνικού οδικού δικτύου με επιφανειακά νερά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους / ζώνες τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου του αυτοκινητόδρομου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσµό και τη µεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νοµό και ήµο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της µεταφορικής υποδοµής επηρεάζει άµεσα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2018 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές αναπτυξιακές υποδομές (τεχνολογικά πάρκα κλπ.) που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Aπρίλιος 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό. Το κκ ΑΕΠ H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό/περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας () ανά Νοµό της Ζώνης IV και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος. 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του Κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά πληθυσμιακό μέγεθος (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV και (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιμο από το σύστημα Εγνατία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει, με τη χρήση ενός μοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη ανάμεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες Νομών της Ζώνης IV σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-1: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά νομό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2010 Το παρόν τεχνικό δελτίο αποτελεσμάτων παρουσιάζει την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας κατά την τελευταία δεκαετία στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Η διαμπερής κυκλοφορία αποτελεί έναν από τα βασικότερα εμπόδια στη συνοχή των οικισμών, πολύ περισσότερο όταν αυτή περιλαμβάνει και διαμπερείς μετακινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV03: ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας οργανωμένων οικισμών (δηλαδή οικισμών με κάποιου είδους θεσμοθετημένα όρια) ή πυκνοδομημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νοµών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Σωκράτης Σεϊτανίδης, MSc χωροτάκτης πολεοδόμος.

Την παρούσα έκθεση σύνταξε και επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης του Παρατηρητηρίου, Σωκράτης Σεϊτανίδης, MSc χωροτάκτης πολεοδόμος. Σύγκριιση των Περιιφερειιών της Ζώνης Επιιρροής IV της Εγνατίίας Οδού με βάση τα οιικονομιικά καιι πληθυσμιιακά χαρακτηριιστιικά τους Θεσσαλονίκη Οκτ. 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει ως θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-6: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά πληθυσμιακό μέγεθος (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV και (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-3: ΕΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει, µε τη χρήση ενός µοντέλου βαρύτητας, τη δυνητική έλξη ανάµεσα στα αστικά κέντρα και τις πρωτεύουσες Νοµών της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νομών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-1: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-1: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς που βρίσκονται στη Ζώνη ΙV και ειδικότερα: (α) τη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 11 2 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 222 68 49 585 Κλίνες 147 365 449 121 92 1.174 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την πυκνότητα πληθυσμού της Ζώνης ΙΙ ανά χωρικό επίπεδο αναφοράς (cell) 5x5 km. Η πυκνότητα αποτελεί έναν βασικό δείκτη της κατανομής του πληθυσμού σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νοµών της Ζώνης IV. Το κκαεπ αποτελεί βασική συνιστώσα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νοό και εκφράζει το έγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται, καταρχήν, σε συνάρτηση με την απόσταση επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Η σκοπιμότητα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. - Κωδ. Αναφοράς Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 6. Τελική Έκθεση Μελέτης

ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. - Κωδ. Αναφοράς Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 6. Τελική Έκθεση Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - Κωδ. Αναφοράς 5403 - Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 6 Τελική Έκθεση Μελέτης ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2018 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται, καταρχήν, σε συνάρτηση με την απόσταση επί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET01: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΕΝV06: ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα αποκοπής επικοινωνίας δασικών εκτάσεων, τόπων φυσικού κάλλους ή άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων. Η αποκοπή

Διαβάστε περισσότερα