Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. Εαρινό Εξάμηνο Lec02 (Εργαστήριο) 12/02/2020 Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Μακρής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. Εαρινό Εξάμηνο Lec02 (Εργαστήριο) 12/02/2020 Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Μακρής"

Transcript

1 Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων Εαρινό Εξάμηνο Lec02 (Εργαστήριο) 12/02/2020 Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Μακρής

2 Διαλέξεις παρουσιάσεις Μέρους του υλικού του μαθήματος στηρίζεται στο υλικό που χρησιμοποίησε ο κ. Σταμέλος στις παραδόσεις του για το μάθημα τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης μέρος της παρούσας παρουσίασης προέρχεται από την πτυχιακή της Όλγας Κοιλαρίδου

3 Πλαίσιο Open Group Eμφανίζεται και ως TOGAF (The Open Group s Architecture Framework) και οργανώνεται σε 3 τομείς: Μέθοδος Ανάπτυξης Αρχιτεκτονικής (9 αρχιτεκτονικές φάσεις) Επιχειρησιακό Συνεχές (εικονική αρχιτεκτονική αποθήκη) Βάση άντλησης πόρων (παροχή βοήθειας στον αρχιτέκτονα για ορθή χρήση των αποτελεσμάτων της ΜΑΑ)

4 TOGAF

5 Λογισμικά Μοντελοποίησης Εμπορικά εργαλεία: Borland Caliber RΜ, Adaptive Enterprise Architecture Manager, Envision VIP Ελεύθερα εργαλεία: Modelio, Archi, Iteraplan, Essential Architecture Manager

6 Πρόγραμμα Μοντελοποίησης Archi Γλώσσα μοντελοποίησης αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων ArchiMate Open source Δωρεάν Τρέχει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα Εύκολη εγκατάσταση και χρήση Επιλογή τόσο ως εισαγωγικό όσο και ως βασικό εργαλείο στα χέρια ενός αρχιτέκτονα επιχειρήσεων

7 Το παράδειγμα της Archinsurance Ανάλυση όλων των οπτικών της επιχείρησης

8 Actor Cooperation View

9 Actor Cooperation View Παρουσιάζει τις σχέσεις των παραγόντων μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον τους. Ο πελάτης έχει επαφή με το γραφείο εξυπηρέτησης της εταιρίας και συγκεκριμένα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Εσωτερικοί παράγοντες που συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν είναι τα γραφεία εξυπηρέτησης και οργανωτικής υποστήριξης, η διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, το οικονομικό τμήμα καθώς και το υπεύθυνο για την παράδοση των προϊόντων τμήμα. Έπειτα παρουσιάζεται η απαραίτητη συνεργασία με ενδιάμεσους παράγοντες αλλά και με την τράπεζα του πελάτη η οποία θα καθορίσει και την επιβεβαίωση της αγοράς και την πληρωμή για την υπηρεσία που προσφέρθηκε στον πελάτη.

10 Application Behaviour View

11 Application Behaviour View Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο η εταιρία δημιουργεί την πολιτική της μέσω των κατάλληλων λειτουργιών υπολογισμού ρίσκου, ασφάλιστρων και δημιουργίας και αποθήκευσης της πολιτικής αυτής.

12 Application Cooperation View

13 Application Cooperation View Το διάγραμμα δείχνει τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται τα συστατικά του γραφείου εξυπηρέτησης της εταιρίας με συστατικά που αφορούν δεδομένα πελατών, πολιτικών και οικονομικά στοιχεία που προκύπτουν έπειτα και από λήψη στοιχείων από το ανάλογο τραπεζικό σύστημα.

14 Application Structure View

15 Application Structure View Ασχολείται με τη δομή ενός ή περισσότερων εφαρμογών ή συστατικών. Δείχνει τα συστατικά που συνθέτουν τη διαχείριση της πολιτικής του τμήματος Home & Away που ασχολείται με ασφάλειες για ιδιοκτήτες σπιτιών αλλά και για ταξιδιωτικές ασφάλειες. Το συστατικό πρόσβασης σε δεδομένα πελατών έχει πρόσβαση στο αντικείμενο με αρχεία δεδομένων πελατών για τη συλλογή στοιχείων, το συστατικό διαχείρισης αιτήσεων δεδομένων έχει πρόσβαση σε δεδομένα δηλώσεων ζημιών και το συστατικό διαχείρισης δεδομένων πολιτικών έχει πρόσβαση στο αντικείμενο με δεδομένα των πολιτικών της επιχείρησης. Προσθέτοντας σε όλα αυτά τα συστατικά και αυτό της αξιολόγησης ρίσκου προκύπτει το ολικό συστατικό που αφορά τη διαχείριση της πολιτικής Home & Away.

16 Archimate View

17 Archimate View Παρουσιάζει όλα τα στοιχεία και τα επίπεδα της αρχιτεκτονικής. Η εταιρία Archinsurance αναλύεται στους στόχους και τις αρχές της, στο επιχειρηματικό προϊόν που προσφέρει, την πληροφοριακή δομή της, τις επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες από τις οποίες αποτελείται. Ακόμα, το διάγραμμα περιλαμβάνει τη δομή του οργανισμού τόσο με δεντρική μορφή όσο και με παρουσίαση των εμφωλευμένων παραγόντων που την αποτελούν. Δίνεται επίσης η δυνατότητα οργάνωσης της εταιρίας με βάση τη συμπεριφορά ή τη δομή των εφαρμογών της, την τεχνική της υποδομή ή τον τρόπο πραγματοποίησης των υπηρεσιών της. Τέλος, χάρη στην πολυεπίπεδη προβολή απεικονίζονται οι διαφορετικές πτυχές της επιχείρησης όλες μαζί σε ένα συνολικό διάγραμμα.

18 Business Cooperation View

19 Business Cooperation View Καταδεικνύει σχέσεις ενός ή περισσότερων επιχειρηματικών διαδικασιών μεταξύ τους ή και με το περιβάλλον τους. Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο πελάτης γίνεται τελικός αποδέκτης της υπηρεσίας που επιθυμεί. Για να γίνει αυτό όμως έχουν προηγηθεί σχέσεις και αλληλεπιδράσεις πολλών διαδικασιών και υπηρεσιών.

20 Business Function View

21 Business Function View Δείχνει τις κύριες επιχειρηματικές λειτουργίες και τις πιο σταθερές πτυχές ενός οργανισμού. Ο ασφαλιστής, ως ο βασικότερος παράγοντας της εταιρίας, είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση σχέσεων με τους μεσάζοντες, οι οποίοι χορηγούν τους πελάτες με πληροφορίες για τα προϊόντα και δέχονται πληροφορίες με στοιχεία των πελατών. Πληροφορίες που αυτοί κατέχουν είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των συμβολαίων και έπειτα για τη διαχείριση των κεφαλαίων. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η λειτουργία οικονομικής διαχείρισης, σε συνεργασία με την τράπεζα του πελάτη, και διαχείρισης αιτήσεων, καταλήγοντας στη διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες και παρέχοντας σε αυτούς την επιθυμητή ασφάλεια.

22 Business Process View

23 Business Process View Παρουσιάζει τη σύνθεση μιας ή περισσότερων επιχειρηματικών διαδικασιών. Η παρουσίαση κάποια ζημιάς συνοδεύεται από ένα γεγονός που τη δηλώνει και σηματοδοτεί την έναρξη των απαραίτητων διαδικασιών για το χειρισμό της. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν την εγγραφή του χρήστη και της ζημιάς με τη δημιουργία ή την ανανέωση του ανάλογου αντικειμένου. Στη συνέχεια και αφού έχει προηγηθεί επικοινωνία με το αρχείο της ζημιάς και του πελάτη επέρχεται η αποδοχή της αίτησης και η ανάγνωση των όρων της πολιτικής που αυτή περιλαμβάνει. Έπειτα, εκτιμάται το επίπεδο της ζημιάς, πραγματοποιείται η πληρωμή και ανανεώνεται το αρχείο του πελάτη. Ακόμα, το γεγονός αίτησης για ασφάλεια, το οποίο τροφοδοτεί τη διαδικασία για το κλείσιμο του συμβολαίου. Αυτό περιλαμβάνει τη διάδραση επισημοποίησης της αίτησης, τη δημιουργία του συμβολαίου και τέλος τον έλεγχο και την υπογραφή του συμβολαίου. Όλες αυτές οι διαδικασίες φυσικά συνδέονται και με άλλες διαδράσεις όπως διαπραγματεύσεις και γραφειοκρατεία που συνοδεύει τα συμβόλαια αλλά και με τους ρόλους του ασφαλιστή, των μεσάζοντων και του πελάτη.

24 Business Product View

25 Business Product View Απεικονίζει την αξία των προϊόντων που παρέχονται σε πελάτες ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες. Το διάγραμμα φανερώνει την αξία που κατοχυρώνει ένας ασφαλισμένος πελάτης της εταιρίας κατά τη διάρκεια κάποιου ταξιδιού του. Μια ταξιδιωτική ασφάλιση περιλαμβάνει υπηρεσίες αίτησης για ασφάλιση, αίτημα εγγραφής, υπηρεσίες πριμοδότησης, ασφάλεια των δεδομένων των πελατών και γενικές πληροφορίες για αυτούς και υπηρεσίες διαχείρισης των πληρωμών. Τέλος, η παροχή μιας ταξιδιωτικής ασφάλισης επισφραγίζεται με την ύπαρξη ενός συμβολαίου, το οποίο παρουσιάζει την πολιτική της εταιρίας και περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις της ως προς τον πελάτη σε σχέση με το προϊόν που επιλέχθηκε αλλά και τα δικαιώματα του πελάτη.

26 Goal and Principle View

27 Goal and Principle View Μοντελοποιεί την κινητροδότηση χωρίς να εστιάζει σε συγκεκριμένα στοιχεία. Η εταιρία Archinsurance θέτει λοιπόν στόχους σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, τα οικονομικά και την τεχνολογική της υποδομή.

28 Implementation and Installation View

29 Implementation and Installation View Δείχνει πώς μία ή περισσότερες εφαρμογές πραγματοποιούνται στην υποδομή. Η τεχνολογική υποδομή της Archinsurance βασίζεται σε ένα δίκτυο πληρωμών BIBIT, το οποίο παρέχει υπηρεσίες πληρωμών για ταχυδρομικές παραγγελίες και διαδικτυακές πωλήσεις. Καθώς περιλαμβάνει ιδιαιτέρως σημαντικές λειτουργίες από τις οποίες κρίνεται σε σημαντικό βαθμό η αξιοπιστία της επιχείρησης προστατεύεται από Firewalls τόσο στη σύνδεσή του μέσω τοπικού δικτύου LAN με τον NAS Server όσο και με τον BIBIT Server που συνεργάζεται με το τραπεζικό σύστημα του πελάτη. Το Firewall που επιλέγεται ελέγχει την εισερχόμενη αλλά και εξερχόμενη κίνηση αναλύοντας πακέτα δεδομένων και καθορίζοντας εάν επιτρέπεται να περάσουν ή όχι, με βάση κάποιο σύνολο κανόνων. Χρησιμοποιείται για να εγκαταστήσει ένα είδος φράγματος ανάμεσα σε αξιόπιστα, ασφαλή εσωτερικά δίκτυα και σε αυτά με τα οποία υπάρχει επικοινωνία.

30 Implementation and Installation View Ο NAS Server (Network-Attached Storage) είναι ένας χώρος αποθήκευσης δεδομένων σε επίπεδο αρχείων ο οποίος συνδέεται με ένα δίκτυο υπολογιστών και έτσι μπορεί να προσφέρει δεδομένα σε ετερογενείς πελάτες. Πρόκειται για συστήματα δικτυωμένων συσκευών που περιέχουν έναν ή περισσότερους σκληρούς δίσκους αφαιρώντας έτσι την ευθύνη του διαμοιρασμού αρχείων από τους υπόλοιπους server του δικτύου. Μέσω του δικτύου LAN συνδέεται με μια Unix Server Farm, μια συλλογή δηλαδή από διακομιστές οι οποίοι ικανοποιούν ανάγκες που ξεφεύγουν των δυνατοτήτων ενός μηχανήματος. Ένα λογισμικό συστήματος που περιλαμβάνει αφορά το οικονομικό σκέλος της επιχείρησης. Αυτό το οικονομικό λογισμικό στη συνέχεια πραγματοποιεί και τη λειτουργικότητα μια οικονιμικής αίτησης. Tο BIBIT δίκτυο μέσω του firewall σχετίζεται με ένα δίκτυο LAN με τον BIBIT Server. Αυτός περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής της υπηρεσίας που παρέχθηκε στον πελάτη και έτσι στη συνέχεια πραγματοποιεί και το τραπεζικό σύστημα με βάση αυτές.

31 Information Structure View

32 Information Structure View Δείχνει τη δομή των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Το αντικείμενο Πελάτης συμπεριλαμβάνει τα Αρχεία Πελατών, τα οποία αποτελούνται από την Αίτηση για ασφάλεια, την Πολιτική ασφάλειας και τη Δήλωση ζημιάς. Τα Αρχεία Πελατών πραγματοποιούν το αντικείμενο Δεδομένα αρχείων πελατών, η Αίτηση για ασφάλεια πραγματοποιεί το αντικείμενο Δεδομένα αίτησης για ασφάλεια και η Δήλωση ζημιάς πραγματοποιεί τόσο το αντικείμενο Δεδομένα δήλωσης ζημιάς όσο και την πληροφορία που σχετίζεται με την Αίτηση φόρμας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σχέση εξειδίκευσης της Πολιτικής ασφάλειας στα αντικείμενα Πολιτική ταξιδιωτικής ασφάλειας, Πολιτική ασφάλειας αυτοκινήτου, Πολιτική ασφάλειας σπιτιού, Πολιτική ασφάλειας ευθύνης και τέλος Πολιτική νομικής βοήθειας. Αυτά είναι και τα πιο συγκεκριμένα αντικείμενα που πραγματοποιούν τα Δεδομένα πολιτικής ασφάλειας

33 Layered View

34 Layered View Απεικονίζει πολλά επίπεδα και πτυχές της επιχειρηματικής αρχιτεκτονικής σε ένα διάγραμμα. Το διάγραμμα που αφορά την Archinsurance αποτελείται από τα διαφορετικά επίπεδα που την απαρτίζουν. Αυτά αναλύονται σε εξωτερικούς ρόλους και παράγοντες, εξωτερικές επιχειρηματικές υπηρεσίες, επιχειρησιακές διαδικασίες και εσωτερικούς παράγοντες και ρόλους, εξωτερικές υπηρεσίες εφαρμογών, συστατικά και υπηρεσίες εφαρμογών, εξωτερικές υπηρεσίες υποδομής και την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή.

35 Organisation Structure View

36 Organisation Structure View Εστιάζει στην εσωτερική οργάνωση μιας εταιρίας. Παρουσιάζεται η ίδια η εταιρία Archinsurance ως ένας γενικός επιχειρηματικός παράγοντας ο οποίος περικλείει πολλούς υποπαράγοντες που συνθέτουν μια λειτουργική επιχείρηση. Πρώτα εμφανίζεται το μπροστινό γραφείο εξυπηρέτησης με τα τμήματά του να περιλαμβάνουν τις σχέσεις με τους πελάτες και σχέσεις με μεσάζοντες. Έπειτα, υπάρχει το γραφείο οργανωτικής υποστήριξης το οποίο αναλύεται στους παράγοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για το τμήμα Home & Away, Car και Legal Aid. Τους επιχειρηματικούς παράγοντες της Archinsurance συμπληρώνουν ο τομέας οικονομικών, παραγωγής προϊόντων, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και επεξεργασίας εγγράφων.

37 Organisation Tree View

38 Organisation Tree View Στη δενδρική μορφή του βλέπουμε στη ρίζα τον παράγοντα της επιτροπής διεύθυνσης και αμέσως μετά τον υπεύθυνο δημιουργίας προϊόντων και τον υπεύθυνο ανθρωπίνου δυναμικού. Στη συνέχεια θέση έχουν ο διευθυντής πωλήσεων, που σχετίζεται με τα τμήματα σχέσεων με πελάτες και μεσάζοντες, ο επιχειρησιακός διευθυντής που σχετίζεται με τα τμήματα Home & Away, Car, Legal Aid αλλά και με το τμήμα επεξεργασίας εγγράφων και τέλος ο διευθυντής οικονομικών που σχετίζεται αποκλειστικά με το οικονομικό τμήμα της επιχείρησης.

39 Service Realisation View

40 Service Realisation View Δείχνει τον τρόπο που μια ή περισσότερες επιχειρηματικές υπηρεσίες πραγματοποιούνται από τις βασικές διαδικασίες. Η διαδικασία κλείσιμο συμβολαίου πραγματοποιεί την υπηρεσία εφαρμογής ασφάλειας η οποία χρησιμοποιείται από τον πελάτη. Η διαδικασία χειρισμός αίτησης πραγματοποιεί τόσο την υπηρεσία εγγραφής του πελάτη όσο και της πληρωμής της παρεχόμενης υπηρεσίας και πυροδοτεί την έναρξη της διαδικασίας πληροφόρηση πελάτη που πραγματοποιεί την ανάλογη υπηρεσία πληροφόρησης. Τέλος, ενεργοποιείται η διαδικασία συλλογής των ασφάλιστρων με τη δημιουργία της υπηρεσίας πληρωμής την οποία υποχρεούται να ικανοποιήσει ο πελάτης.

41 Technical Infrastructure View

42 Technical Infrastructure View Περιλαμβάνει στοιχεία υποδομής λογισμικού και υλικού που υποστηρίζουν το επίπεδο εφαρμογών. λογισμικά CICS (Customer Information Control System): ένα online πρόγραμμα επεξεργασίας συναλλαγών που κάνοντας χρήση ενός συνόλου εργαλείων κατασκευάζει εφαρμογές συναλλαγής με πελάτες λογισμικά DBMS (Database Management System): ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με το χρήστη και άλλες εφαρμογές ή με την ίδια τη βάση δεδομένων για να συλλέξουν και να αναλύσουν δεδομένα Message Queuing: λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την ενδοεπικοινωνία μέσα σε μια διαδικασία είτε πρόκειται για πέρασμα ελέγχου ή περιεχομένου. Παρέχουν ένα ασύγχρονο πρωτόκολλο επικοινωνίας, που σημαίνει ότι ο αποστολέας και ο παραλήπτης ενός μηνύματος δε χρειάζεται να αλληλεπιδράσουν με την ουρά μηνυμάτων ταυτόχρονα. Τα μηνύματα τοποθετούνται σε ουρά και αποθηκεύονται μέχρι να τα ανακτήσει ο παραλήπτης.

43 Technical Infrastructure View H επιχείρηση αποτελέιται από ένα κόμβο κεντρικού υπολογιστή, εξοπλισμένου με λογισμικά CICS, DBMS και Message Queuing. Tμήμα της τεχνολογικής υποδομής της εταιρίας είναι ένα σύμπλεγμα δύο εξυπηρετητών Unix και ενός NAS ο οποίος συνδέεται με ένα δίκτυο υπολογιστών και έτσι μπορεί να προσφέρει δεδομένα σε ετερογενείς πελάτες. Η τεχνολογική υποδομή της Archinsurance βασίζεται σε ένα δίκτυο πληρωμών BIBIT, το οποίο παρέχει υπηρεσίες πληρωμών για ταχυδρομικές παραγγελίες και διαδικτυακές πωλήσεις. Προστατεύεται από Firewalls τόσο στη σύνδεσή του μέσω LAN με το κεντρικό σύστημα υπολογιστών της επιχείρησης, όσο και με το σύνολο των διαμεσολαβητών. Το Firewall που επιλέγεται ελέγχει την εισερχόμενη αλλά και εξερχόμενη κίνηση. Όλη αυτή η τεχνολογική υποδομή έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και δημιουργία υπηρεσιών βάσεων δεδομένων που προκύπτουν από το σύστημα κεντρικού υπολογσιστή της επιχείρησης, υπηρεσιών αρχείων παραγόμενων από τον NAS File Server και υπηρεσίας δικτύου όπως προκύπτει από το τείχος προστασίας που έχει επιλεγεί.

44 Δομικά Στοιχεία Μοντελοποίησης Η παλέτα για τη δημιουργία μοντέλων ArchiMate

45 Επίπεδο Εφαρμογών [1/6] Component: Ένα συστατικό εφαρμογής ορίζεται ως ένα σπονδυλωτό, ικανό να αναπτυχθεί και να αντικατασταθεί, μέρος ενός συστήματος που ενσωματώνει το περιεχόμενό του και εκθέτει τη λειτουργικότητά του μέσω ενός συνόλου διεπαφών. Ένα συστατικό εφαρμογής είναι μια αυτόνομη μονάδα λειτουργικότητας του επιπέδου εφαρμογών και μπορεί να εκτελέσει μία ή περισσότερες λειτουργίες εφαρμογών. Είναι επαναχρησιμοποιούμενο και αντικαταστάσιμο και υπάρχει πρόσβαση σε αυτό μόνο μέσω ενός συνόλου διεπαφών εφαρμογών. Συνεργαζόμενα συστατικά εφαρμογών είναι συνδεδεμένα μέσω ενός συνόλου συνεργασιών εφαρμογών. Ένα συστατικό μπορεί να ανατεθεί σε μία ή περισσότερες λειτουργίες εφαρμογών, επιχειρηματικές διαδικασίες ή επιχειρηματικές λειτουργίες. Έχει μία ή περισσότερες διεπαφές εφαρμογών μέσω των οποίων εκθέτει τη λειτουργικότητά του. Ανήκει στην κατηγορία δομικών στοιχείων του επιπέδου εφαρμογών. Τυπικές σχέσεις που το αφορούν: Used by - application component Composition - application component Realisation - application service Assignment - application function, business process, business function

46 Επίπεδο Εφαρμογών [2/6] Collaboration: Μια συνεργασία εφαρμογών ορίζεται ως μια (προσωρινή) διαμόρφωση δύο ή περισσότερων συστατικών που συνεργάζονται για να εκτελέσουν από κοινού αλληλεπιδράσεις εφαρμογών. Μια συνεργασία καθορίζει ποια συστατικά συνεργάζονται για να εκτελεστεί κάποια εργασία. Η συνεργατική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου για παράδειγμα του μοτίβου επικοινωνίας των συστατικών, μοντελοποιείται από μια αλληλεπίδραση εφαρμογών. Ανήκει στην κατηγορία δομικών στοιχείων του επιπέδου εφαρμογών. Τυπικές σχέσεις που το αφορούν: Assignment - application interaction, business interaction Used by - application interface Composition - application interface Interface: Μια διεπαφή εφαρμογής δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο ένα συστατικό συνδέεται με το περιβάλλον του. Καθορίζει το πώς η λειτουργικότητα ενός συστατικού μπορεί να προσεγγιστεί από άλλα συστατικά (παρεχόμενη διεπαφή) και ποια λειτουργικότητα απαιτεί από το περιβάλλον (απαιτούμενη διεπαφή). Μια διεπαφή εφαρμογής αποκαλύπτει μια υπηρεσία εφαρμογής στο περιβάλλον. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να αποκαλυφθεί στο περιβάλλον από διαφορετικές διεπαφές. Η διεπαφή μπορεί να ανατεθεί σε υπηρεσίες εφαρμογών ή επιχειρήσεων. Ανήκει στην κατηγορία δομικών στοιχείων του επιπέδου εφαρμογών. Τυπικές σχέσεις που το αφορούν: Assignment - application service, business service

47 Επίπεδο Εφαρμογών [3/6] Service: Μια υπηρεσία εφαρμογής ορίζεται ως μια εξωτερικά ορατή μονάδα λειτουργικότητας, παρεχόμενη από ένα ή περισσότερα συστατικά, εκτιθέμενη μέσω καλά ορισμένων διεπαφών και με νόημα για το περιβάλλον. Μια υπηρεσία εφαρμογής εκθέτει τη λειτουργικότητα των συστατικών στο περιβάλλον τους, στην οποία στη συνέχεια υπάρχει πρόσβαση μέσω μίας ή περισσότερων διεπαφών εφαρμογής. Μια υπηρεσία υλοποιείται από μία ή παραπάνω λειτουργίες εφαρμογής οι οποίες εκτελούνται από το συστατικό. Μπορεί να απαιτήσει, να χρησιμοποιήσει και να παράγει αντικείμενα δεδομένων. Υπηρεσίες εφαρμογής χρησιμοποιούνται από επιχειρηματικές διαδικασίες, επιχειρηματικές λειτουργίες, αλληλεπιδράσεις ή λειτουργίες εφαρμογής. Μπορούν να υλοποιήσουν μια υπηρεσία εφαρμογής, να τους ανατεθεί μια διεπαφή εφαρμογής και έχουν πρόσβαση σε αντικείμενα δεδομένων. Μια υπηρεσία εφαρμογής ανήκει στην κατηγορία στοιχείων συμπεριφοράς του επιπέδου εφαρμογών. Τυπικές σχέσεις που την αφορούν: Used by -- business process, business function, business interaction, application function Realisation -- application function Assignment - application interface Access - data object

48 Επίπεδο Εφαρμογών [4/6] Function: Μια λειτουργία εφαρμογής ορίζεται ως μια αναπαράσταση μιας συνεκτικής ομάδας εσωτερικής συμπεριφοράς ενός συστατικού εφαρμογής. Η εσωτερική συμπεριφορά της λειτουργίας εφαρμογής δεν είναι ορατή στο χρήστη ενός συστατικού. Η συμπεριφορά αυτή εξωτερικεύεται μέσω μίας ή περισσότερων υπηρεσιών. Μια λειτουργία εφαρμογής μπορεί να υλοποιήσει υπηρεσίες εφαρμογής και να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες άλλων λειτουργιών εφαρμογής καθώς και υπηρεσίες υποδομής. Μια λειτουργία εφαρμογής έχει πρόσβαση σε αντικείμενα δεδομένων και μπορεί να της ανατεθεί κάποιο συστατικό εφαρμογής. Ανήκει στην κατηγορία στοιχείων συμπεριφοράς του επιπέδου εφαρμογών. Τυπικές σχέσεις που την αφορούν: Used by - application service Triggering - application function Access - data object Assignment - application component

49 Επίπεδο Εφαρμογών [5/6] Interaction: Μια αλληλεπίδραση εφαρμογής ορίζεται ως η εξωτερικά ορατή μονάδα συμπεριφοράς που εκτελείται από μια συνεργασία δύο ή περισσότερων συστατικών. Μπορεί ακόμα να προσδιορίσει την εξωτερικά ορατή συμπεριφορά που απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας υπηρεσίας εφαρμογής. Μια συνεργασία εφαρμογής μπορεί να ανατεθεί σε μια αλληλεπίδραση, η οποία με τη σειρά της μπορεί να υλοποιήσει μια υπηρεσία και έχει πρόσβαση σε αντικείμενα δεδομένων. Υπηρεσίες εφαρμογών και υπηρεσίες υποδομής μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μια αλληλεπίδραση εφαρμογής. Ανήκει στην κατηγορία στοιχείων συμπεριφοράς του επιπέδου εφαρμογών. Τυπικές σχέσεις που την αφορούν: Assignment - application interaction Realisation - application service Used by - application service, infrastructure service Access - data object

50 Επίπεδο Εφαρμογών [6/6] Data Object: Ένα αντικείμενο δεδομένων είναι ένα συνεκτικό, αυτόνομο κομμάτι πληροφορίας, κατάλληλο για αυτοματοποιημένη επεξεργασία και με σαφή σημασία τόσο για το επίπεδο εφαρμογών όσο και για ολόκληρη την επιχείρηση. Μια λειτουργία εφαρμογής δραστηριοποιείται σε ένα αντικείμενο δεδομένων. Ένα αντικείμενο δεδομένων μπορεί να μεταφέρεται μέσω αλληλεπιδράσεων και να χρησιμοποιείται ή να παράγεται από υπηρεσίες εφαρμογών. Ανήκει στην κατηγορία δομικών στοιχείων του επιπέδου εφαρμογών. Τυπικές σχέσεις που την αφορούν: Access - application component, application function, application interaction, application service Realisation - business object, artifact Used by - application service

51 Επίπεδο Τεχνολογίας [1/8] Artifact: Ένα τεχνούργημα ορίζεται ως ένα φυσικό κομμάτι πληροφορίας που χρησιμοποιείται ή παράγεται από μια διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, ή από την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος. Ένα τεχνούργημα αναπαριστά ένα συγκεκριμένο στοιχείο στο φυσικό κόσμο. Συνήθως χρησιμοποιείται για να μοντελοποιήσει προϊόντα λογισμικού όπως αρχεία, εκτελέσιμα, scripts, πίνακες βάσεων δεδομένων, μηνύματα, έγγραφα, προδιαγραφές. Ένα στιγμιότυπο ενός τεχνουργήματος μπορεί να ανατεθεί και ίσως να αναπτυχθεί σε ένα κόμβο. Ένα συστατικό εφαρμογής ή ένα αντικείμενο δεδομένων, μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα ή περισσότερα τεχνουργήματα. Ανήκει στην κατηγορία ενημερωτικών στοιχείων του επιπέδου τεχνολογίας. Τυπικές σχέσεις που το αφορούν: Realisation - application component, data object Assignment - artifact

52 Επίπεδο Τεχνολογίας [2/8] Communication Path: Μία διαδρομή επικοινωνίας ορίζεται ως μια σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσότερων κόμβων, μέσω της οποίας αυτοί οι κόμβοι μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Η διαδρομή χρησιμοποιείται για να μοντελοποιήσει τις λογικές σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων. Υλοποιείται από ένα ή περισσότερα δίκτυα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τις φυσικές συνδέσεις επικοινωνίας. Ανήκει στην κατηγορία δομικών στοιχείων του επιπέδου τεχνολογίας. Τυπικές σχέσεις που την αφορούν: Composition - communication path Aggregation - communication path Specialisation - communication path Network: Ένα δίκτυο ορίζεται ως ένα φυσικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσότερων συσκευών. Αντιπροσωπεύει την υλική υποδομή επικοινωνίας. Μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες σταθερές ή ασύρματες συνδέσεις δικτύου και υλοποιεί μία ή περισσότερες διαδρομές επικοινωνίας. Ένα δίκτυο μπορεί να αποτελείται από επιμέρους δίκτυα. Ανήκει στην κατηγορία δομικών στοιχείων του επιπέδου τεχνολογίας. Τυπικές σχέσεις που το αφορούν: Assignment - node, device

53 Επίπεδο Τεχνολογίας [3/8] Infrastructure Interface: Μια διεπαφή υποδομής ορίζεται ως ένα σημείο πρόσβασης, όπου η λειτουργικότητα που προσφέρεται από έναν κόμβο μπορεί να προσεγγιστεί από άλλους κόμβους και συστατικά εφαρμογής. Ρόλος της είναι να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες υποδομής ενός κόμβου μπορούν να προσπελαστούν από άλλους κόμβους (παρεχόμενη διεπαφή), ή το ποια λειτουργία ένας κόμβος απαιτεί από το περιβάλλον του (απαιτούμενη διεπαφή). Μια διεπαφή υποδομής εκθέτει μια υπηρεσία υποδομής στο περιβάλλον και μπορεί να είναι μέρος ενός κόμβου μέσω σχέσης σύνθεσης. Ανήκει στην κατηγορία δομικών στοιχείων του επιπέδου τεχνολογίας. Τυπικές σχέσεις που την αφορούν: Assignment - infrastructure service Composition - node

54 Επίπεδο Τεχνολογίας [4/8] Infrastructure Function: Μια λειτουργία υποδομής περιγράφει την εσωτερική συμπεριφορά ενός κόμβου. Για τον χρήστη ενός κόμβου που εκτελεί μια λειτουργία υποδομής, η λειτουργία αυτή είναι αόρατη. Αν η συμπεριφορά του κόμβου είναι εκτεθειμένη εξωτερικά, αυτό γίνεται μέσω ενός ή περισσοτέρων υπηρεσιών υποδομής. Η λειτουργία υποδομών αποτελεί μία αφαίρεση του τρόπου που αυτή εφαρμόζεται. Μόνο η αναγκαία συμπεριφορά καθορίζεται. Μια λειτουργία υποδομής μπορεί να πραγματοποιήσει υπηρεσίες υποδομής. Οι υπηρεσίες υποδομής άλλων λειτουργιών υποδομής μπορούν να χρησιμοποιηθούν από λειτουργίες υποδομής. Η λειτουργία υποδομής έχει πρόσβαση σε τεχνουργήματα. Ένας κόμβος μπορεί να εκχωρηθεί σε μια λειτουργία υποδομής (πράγμα που σημαίνει ότι ο κόμβος εκτελεί αυτή τη λειτουργία υποδομής). Ανήκει στην κατηγορία στοιχείων συμπεριφοράς του επιπέδου τεχνολογίας. Τυπικές σχέσεις που την αφορούν: Used by - node Realisation - infrastructure service Assignment - node

55 Επίπεδο Τεχνολογίας [5/8] Infrastructure Service: Μια υπηρεσία υποδομής ορίζεται ως μια εξωτερικά ορατή μονάδα λειτουργικότητας, που παρέχεται από έναν ή περισσότερους κόμβους και εκτίθεται μέσω καλά ορισμένων και με νόημα για το περιβάλλον διεπαφών. Μια υπηρεσία υποδομής φανερώνει τη λειτουργικότητα ενός κόμβου στο περιβάλλον του. Αυτή η λειτουργικότητα είναι προσβάσιμη μέσω μίας ή περισσότερων διεπαφών υποδομής. Μια υπηρεσία υποδομής μπορεί να περιλαμβάνει ανταλλαγή μηνυμάτων, αποθήκευση, ονομασία και υπηρεσίες ευρετηρίου (directory). Έχει πρόσβαση σε τεχνουργήματα, όπως για παράδειγμα ένα αρχείο που περιλαμβάνει ένα μήνυμα. Μια υπηρεσία υποδομής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συστατικά εφαρμογής ή από κόμβους. Μια υπηρεσία υποδομής εκτίθεται από έναν κόμβο, όταν ανατίθεται στις διεπαφές υποδομής του. Μια υπηρεσία υποδομής μπορεί να αποτελείται από επιμέρους υπηρεσίες. Ανήκει στην κατηγορία στοιχείων συμπεριφοράς του επιπέδου τεχνολογίας. Τυπικές σχέσεις που την αφορούν: Used by - application component, node Assignment - infrastructure interface Access - artifact Realisation - node

56 Επίπεδο Τεχνολογίας [6/8] Node: Ένας κόμβος ορίζεται ως ένας υπολογιστικός πόρος πάνω στον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν τεχνουργήματα για εκτέλεση. Οι κόμβοι εκτελούν και κατεργάζονται τεχνουργήματα, τα οποία είναι οι αναπαραστάσεις συστατικών και αντικειμένων δεδομένων. Χρησιμοποιούνται για να μοντελοποιήσουν εξυπηρετητές εφαρμογών (application servers), εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων (database servers) ή θυγατρικούς σταθμούς εργασίας. Ένας κόμβος μπορεί να αποτελείται από επιμέρους κόμβους που αναπαριστούν φυσικές συσκευές και περιβάλλοντα εκτέλεσης για τεχνουργήματα. Οι κόμβοι μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους με διαδρομές επικοινωνίας και σε αυτούς ανατίθενται τεχνουργήματα. Ανήκει στην κατηγορία δομικών στοιχείων του επιπέδου τεχνολογίας. Τυπικές σχέσεις που τον αφορούν: Assignment - artifact, network

57 Επίπεδο Τεχνολογίας [7/8] System Software: Ένα λογισμικό συστήματος αντιπροσωπεύει ένα περιβάλλον λογισμικού για συγκεκριμένους τύπους συστατικών και αντικειμένων που έχουν αναπτυχθεί σε αυτό με τη μορφή τεχνουργημάτων. Το λογισμικό συστήματος είναι μια εξειδίκευση ενός κόμβου που χρησιμοποιείται για να μοντελοποιήσει το περιβάλλον λογισμικού στο οποίο τρέχουν τεχνουργήματα. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για να αναπαραστήσει ενδιάμεσο λογισμικό επικοινωνίας. Συνήθως το λογισμικό συστήματος συνδυάζεται με μια συσκευή που αντιπροσωπεύει το υλικό περιβάλλον (hardware) που απαιτείται για το σχηματισμό ενός γενικού κόμβου. Το λογισμικό συστήματος μπορεί να ανατεθεί σε μια συσκευή και τεχνουργήματα μπορεί να ανατεθούν σε αυτό. Ένας κόμβος μπορεί να περιέχει ένα λογισμικό συστήματος και ένα λογισμικό συστήματος μπορεί να περιέχει ένα άλλο λογισμικό συστήματος, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που ένα λειτουργικό σύστημα περιέχει μία βάση δεδομένων. Ανήκει στην κατηγορία στοιχείων συμπεριφοράς του επιπέδου τεχνολογίας. Τυπικές σχέσεις που το αφορούν: Assignment - device, artifact

58 Επίπεδο Τεχνολογίας [8/8] Device: Μία συσκευή ορίζεται ως ένας φυσικός υπολογιστικός πόρος πάνω στον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν τεχνουργήματα για εκτέλεση. Μια συσκευή είναι η εξειδίκευση ενός κόμβου και αντιπροσωπεύει ένα φυσικό πόρο με επεξεργαστική δύναμη. Συνήθως χρησιμοποιείται για να μοντελοποιήσει συστήματα υλικού όπως μεγάλους υπολογιστές (mainframes), PCs ή δρομολογητές (routers). Συνήθως είναι κομμάτι ενός κόμβου μαζί με ένα λογισμικό συστήματος. Οι συσκευές μπορεί να είναι μία σύνθεση πολλών επιμέρους συσκευών. Συσκευές μπορεί να διασυνδέονται μέσω δικτύων και τεχνουργήματα μπορεί να ανατεθούν σε αυτές. Ανήκει στην κατηγορία δομικών στοιχείων του επιπέδου τεχνολογίας. Τυπικές σχέσεις που την αφορούν: Composition - device, node Assignment - system software, artifact

59 Επίπεδο Κινήτρου[1/3] Stakeholder: Ένας συμμετέχοντας ορίζεται ως ο ρόλος ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός οργανισμού που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα ή τις ανησυχίες αυτών σχετικά με το αποτέλεσμα της αρχιτεκτονικής. Τυπικές σχέσεις που τους αφορούν: Composition, Aggregation, Specialisation Driver: Ένας οδηγός ορίζεται ως κάτι που δημιουργεί, παρακινεί και τροφοδοτεί την αλλαγή σε έναν οργανισμό. Οι οδηγοί μπορεί να είναι εσωτερικοί, οπότε και συσχετίζονται με τους συμμετέχοντες, ή εξωτερικοί. Τυπικές σχέσεις που τον αφορούν: Composition, Aggregation, Specialisation, Influence Assessment: Η αξιολόγηση ορίζεται ως το αποτέλεσμα της ανάλυσης κάποιου οδηγού. Η αξιολόγηση μπορεί να αποκαλύψει πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και κινδύνους σχετικά με μια περιοχή ενδιαφέροντος. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με την προσαρμογή των υπαρχόντων στόχων ή θέτοντας νέους, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην αρχιτεκτονική της επιχείρησης. Τυπικές σχέσεις που την αφορούν: Composition, Aggregation, Specialisation, Influence

60 Επίπεδο Κινήτρου[2/3] Goal: Ένας στόχος ορίζεται ως μια τελική κατάσταση που ένας συμμετέχοντας σκοπεύει να επιτύχει. Αυτή μπορεί να είναι οτιδήποτε, από μία κατάσταση ως κάποια παραγόμενη αξία. Τυπικές σχέσεις που τον αφορούν: Composition, Aggregation, Specialisation, Influence Principle: Μια αρχή ορίζεται ως μια κανονιστική ιδιότητα όλων των συστημάτων σε ένα δεδομένο πλαίσιο ή ο τρόπος με τον οποίο αυτά έχουν υλοποιηθεί. Οι αρχές ορίζουν τις αποσκοπούμενες ιδιότητες συστημάτων και παρακινούνται από κάποιο στόχο. Τυπικές σχέσεις που τις αφορούν: Composition, Aggregation, Specialisation, Influence

61 Επίπεδο Κινήτρου[3/3] Requirement: Μία απαίτηση ορίζεται ως μια δήλωση ανάγκης που πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα σύστημα. Οι απαιτήσεις μοντελοποιούν τις ιδιότητες των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των τελικών στόχων ενός οργανισμού, οι οποίοι γνωστοποιούνται από τους στόχους. Από αυτή την άποψη, οι απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν τα «μέσα» με τα οποία υλοποιούνται οι στόχοι. Τυπικές σχέσεις που τις αφορούν: Composition, Aggregation, Specialisation, Influence Constraint: Ένας περιορισμός ορίζεται ως ένα εμπόδιο στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ένα σύστημα. Μπορεί να πρόκειται για εμπόδιο στην υλοποίηση του συστήματος (όπως η ειδική τεχνολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί) ή στην υλοποίηση κάποιας διαδικασίας (όπως χρονικοί ή χρηματικοί περιορισμοί). Τυπικές σχέσεις που τους αφορούν: Composition, Aggregation, Specialisation, Influence

62 Επίπεδο Εφαρμογής και Μετανάστευσης [1/2] Work Package: Ένα πακέτο εργασίας ορίζεται ως μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούν στην επίτευξη ενός μοναδικού στόχου εντός καθορισμένης προθεσμίας. Ένα πακέτο εργασίας έχει μια σαφώς καθορισμένη αρχή και τέλος στην ημερομηνία, καθώς και ένα καλά καθορισμένο σύνολο στόχων και αποτελεσμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μοντελοποιήσει έργα. Τυπικές σχέσεις που το αφορούν: Composition, Aggregation, Specialisation, Flow, Triggering Deliverable: Ένα παραδοτέο ορίζεται ως ένα επακριβώς ορισμένο αποτέλεσμα ενός πακέτου εργασίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αποτελέσματα κάθε είδους, από αναφορές, έγγραφα, υπηρεσίες, λογισμικό, φυσικά προϊόντα, έως άυλα αποτελέσματα όπως μια οργανωτική αλλαγή. Τυπικές σχέσεις που το αφορούν: Composition, Aggregation, Specialisation, Flow, Triggering

63 Επίπεδο Εφαρμογής και Μετανάστευσης [2/2] Plateau: Ένα πλατό ορίζεται ως μια σχετικά σταθερή κατάσταση της αρχιτεκτονικής που υπάρχει κατά τη διάρκεια ενός περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Τυπικές σχέσεις που το αφορούν: Composition, Aggregation, Specialisation, Triggering Gap: Ένα κενό ορίζεται ως το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης χάσματος (gap analysis) ανάμεσα σε δύο πλατό. Η έννοια κενό συνδέεται με δύο πλατό (π.χ. αρχική και τελική αρχιτεκτονική, δύο σειριακές αρχιτεκτονικές μετάβασης) και αναπαριστά τις διαφορές μεταξύ αυτών. Τυπικές σχέσεις που το αφορούν: Composition, Aggregation, Specialisation

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. Εαρινό Εξάμηνο Lec06 (Εργαστήριο) 26/03/2019 Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Μακρής

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. Εαρινό Εξάμηνο Lec06 (Εργαστήριο) 26/03/2019 Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Μακρής Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 Lec06 (Εργαστήριο) 26/03/2019 Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Μακρής Διαλέξεις παρουσιάσεις Το υλικό του μαθήματος στηρίζεται στο υλικό που χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. Εαρινό Εξάμηνο Lec03 & Lec04 26/02/2019 & 05/03/2019 Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Μακρής

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. Εαρινό Εξάμηνο Lec03 & Lec04 26/02/2019 & 05/03/2019 Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Μακρής Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 Lec03 & Lec04 26/02/2019 & 05/03/2019 Διδάσκων: Γεώργιος Χρ. Μακρής Διαλέξεις παρουσιάσεις Το υλικό του μαθήματος στηρίζεται στο υλικό που χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Τεχνολογία Λογισμικού. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Τεχνολογία Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

09 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εαρινό εξάμηνο

09 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εαρινό εξάμηνο 09 Η γλώσσα UML I Τεχνολογία Λογισμικού Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Unified Modeling Language

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

08 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο

08 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο 08 Η γλώσσα UML I Τεχνολογία Λογισμικού Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χειμερινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Unified Modeling Language

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ιαχείριση ικτύων ρ.αρίστη Γαλάνη Ακαδημαϊκό Έτος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ιαχείριση ικτύων ρ.αρίστη Γαλάνη Ακαδημαϊκό Έτος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ρ.αρίστη Γαλάνη Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 ΤΜΝ ίκτυο ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιών (ΤΜΝ- Telecommunications Management Network): υποστηρίζει τις υπηρεσίες διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα UML για την τεκμηρίωση της Αρχιτεκτονικής

Διαγράμματα UML για την τεκμηρίωση της Αρχιτεκτονικής Διαγράμματα UML για την τεκμηρίωση της Αρχιτεκτονικής περιεχόμενα παρουσίασης Διαγράμματα πακέτων Διαγράμματα συστατικών Διαγράμματα παράταξης Το μοντέλο των 4+1 όψεων τεκμηρίωση αρχιτεκτονικής και UML

Διαβάστε περισσότερα

09 Η γλώσσα UML II. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο

09 Η γλώσσα UML II. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο 09 Η γλώσσα UML II Τεχνολογία Λογισμικού Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χειμερινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Μοντελοποίηση συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΙΑΠΠΗΣ

Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΙΑΠΠΗΣ Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΙΑΠΠΗΣ Μάθημα Πρώτο Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Ιστού (Web Services) Μοντέλα WS JSON Χρήση (consume) WS μέσω python Πρόσβαση σε WS και άντληση δεδομένων Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.4 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 4 Λογισμικό συστήματος Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 4.1 Λογισμικό συστήματος (application software) Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 Λογισμικό εφαρμογών (application software): προγράμματα για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Τεχνολογία Λογισμικού 8ο Εξάμηνο 2018 19 Unified Modeling Language II Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Μοντελοποίηση δομής Διαγράμματα κλάσεων Class diagrams

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία Ενότητα # 5: Χαρτογραφικές βάσεις δεδομένων Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι

Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Οφέλη και Κίνδυνοι Ευθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Επιστημονική Επιχειρηματική Χρήση των Η/Υ Η επιστημονική κοινότητα ασχολείται με τη λύση πολύπλοκων μαθηματικών προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης 1o φροντιστήριο στο µάθηµα Ανάλυση και µοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Αρχιτεκτονική Λογισμικού Αρχιτεκτονική Λογισμικού περιεχόμενα παρουσίασης Τι είναι η αρχιτεκτονική λογισμικού Αρχιτεκτονική και απαιτήσεις Σενάρια ποιότητας Βήματα αρχιτεκτονικής σχεδίασης Αρχιτεκτονικά πρότυπα Διαστρωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Έργο ΛΑΕΡΤΗΣ Λογισμικό Δικτύων Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 1 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 1 Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 1-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Εισαγωγή στο μάθημα Διαλέξεις / Εργαστήριο Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4: Πρότυπα, Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες

Μάθημα 4: Πρότυπα, Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες Μάθημα 4: Πρότυπα, Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες 4.1 Γενικά Σκοπός ενός δικτύου υπολογιστών είναι οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να διαμοιράζονται πληροφορίες και συσκευές του δικτύου. Η σχεδίαση και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Client/Server

Επικοινωνία Client/Server Επικοινωνία Client/Server Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία - Client/Server 1 Μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή Βασική ιδέα: να δομηθεί το λειτουργικό σύστημα ως συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού 3/12/2018 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Physical Diagrams Διαγράμματα Υλοποίησης Διαγράμματα UML Διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι

Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Ενότητα 1: Πληροφοριακά Συστήματα και Άνθρωποι Google «Αποστολή της Google είναι να οργανώσει τις παγκοσμίως διαθέσιμες πληροφορίες». Η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει μεταμορφώσει τον τρόπο εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 7: Τοπικά δίκτυα Ανδρέας Βέγλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs 13.1 Τα συστήματα και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκα. Δεν μπορούν να περιγραφούνε επαρκώς στο επίπεδο RTL καθώς αυτή η διαδικασία γίνεται πλέον αρκετά χρονοβόρα. Για αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1 Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI) 1 / 19

1.2.1 Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI) 1 / 19 1.2.1 Το μοντέλο αναφοράς για τη Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων (OSI) 1 / 19 2 / 19 Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ή στρώμα (Physical layer) ασχολείται με τη μετάδοση των bit (1 0) που απαρτίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access

Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 7 Κεφάλαιο 2 Microsoft Access 2010... 16 Κεφάλαιο 3 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα... 27 Κεφάλαιο 4 Προβολές πινάκων και

Διαβάστε περισσότερα

METROPOLIS. Ένα περιβάλλον σχεδιασμού για ετερογενή συστήματα

METROPOLIS. Ένα περιβάλλον σχεδιασμού για ετερογενή συστήματα METROPOLIS Ένα περιβάλλον σχεδιασμού για ετερογενή συστήματα Ενσωματωμένα συστήματα Ορίζονται ως ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν υπολογιστές και ηλεκτρονικά υποσυστήματα για να εκτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 .. Μεθοδολογία Προγραμματισμού UML Διαγράμματα Νικόλαος Πεταλίδης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 Ν. Πεταλίδης (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) Μεθοδολογία Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων οµή παρουσίασης Τεχνολογική-Ιστορική Επισκόπηση Φάσεις Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 8: Λειτουργικά Συστήματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 4: Ανάλυση Απαιτήσεων Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές

Δυνατότητα επέκτασης για υποστήριξη ξεχωριστής διεπαφής χρήστη για φορητές συσκευές e-gateway SOLUTION ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί κινούνται όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των εργασιών τους, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν

Διαβάστε περισσότερα

ISMS κατά ISO Δεκέμβριος 2016

ISMS κατά ISO Δεκέμβριος 2016 ISMS κατά ISO 27001 Δεκέμβριος 2016 E-mail: info@motive.com.gr, Web: www.motive.com.gr ISO 27001:2013 Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο προσδιορίζει τις προδιαγραφές για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. ERP Systems Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής ERP Systems ERP puzzle ERP: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένων λειτουργικών εφαρμογών (modules) τα οποία αντικαθιστούν τα ξεχωριστά αυτόνομα υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I.

Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. Μάθημα 5: To Μοντέλο Αναφοράς O.S.I. 5.1 Γενικά Τα πρώτα δίκτυα χαρακτηρίζονταν από την «κλειστή» αρχιτεκτονική τους με την έννοια ότι αυτή ήταν γνωστή μόνο στην εταιρία που την είχε σχεδιάσει. Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (15-17) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (15-17) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (15-17) Π. Φουληράς Χαρακτηριστικά Δικτύου: Ιδιοκτησία, Υπόδειγμα Υπηρεσίας, και Απόδοση Ιδιωτικά Δίκτυα Κλασσικό Παράδειγμα τα LAN Μεγάλες εταιρείες όμως και σε επίπεδο WAN Αγοράζουν υλικό διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό (Software SW) Λειτουργικά Συστήµατα και ίκτυα

Λογισµικό (Software SW) Λειτουργικά Συστήµατα και ίκτυα Λογισµικό (Software SW) Λειτουργικά Συστήµατα και ίκτυα Μαζική επεξεργασία ή επεξεργασία κατά δέσµες (batch processing) Χώρος χρήστη Εργασίες (Jobs): Πρόγραµµα, δεδοµένα και οδηγίες Αποτελέσµατα Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοσης 2005 Π. Κεντερλής

Έκδοσης 2005 Π. Κεντερλής Σύστημα «Ηλέκτρα» Το Σύστημα «Ηλέκτρα» αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης πληροφοριών μαθημάτων και χρηστών. Αναπτύχθηκε εξολοκλήρου από τον εργαστηριακό συνεργάτη Παναγιώτη Κεντερλή

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης Ενότητα: 8 η

Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης Ενότητα: 8 η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επικοινωνία Ανθρώπου- Υπολογιστή Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης Ενότητα: 8 η Δ.Πολίτης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διάλεξη 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διαφάνειες έχουν καθαρά επικουρικό χαρακτήρα στην παρουσίαση των διαλέξεων του μαθήματος. Δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την παρακάτω βιβλιογραφία που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Ένας ορισμός είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Αναφορά Συντήρησης και Λειτουργίας της Εφαρμογής Συντήρηση Διαδικτυακής Πύλης και Εφαρμογών Πίνακας Περιεχομένων 1 Εργασίες συντήρησης της διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της λύσης Dnet Mobile Terminal

Παρουσίαση της λύσης Dnet Mobile Terminal Παρουσίαση της λύσης Dnet Mobile Terminal Το Dnet Mobile Terminal της εταιρείας Dnet - Δημήτρης Ευστρατιάδης Α.Ε. αποτελεί την πλέον προηγμένη τεχνολογικά και αρχιτεκτονικά λύση για την παραγγελιοληψία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία. Εγκατάσταση & ρύθμιση MS ISA Server 2000 στο περιβάλλον των σχολικών εργαστηρίων. Έκδοση 1.0. Ιανουάριος 2005

Τεχνική Οδηγία. Εγκατάσταση & ρύθμιση MS ISA Server 2000 στο περιβάλλον των σχολικών εργαστηρίων. Έκδοση 1.0. Ιανουάριος 2005 Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: Δράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων των σχολείων Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία των Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) (Databases - DB) και των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος

Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος Ομαδοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2000 Σύστημα ποιότητας Ευθύνη της διοίκησης Διαχείριση πόρων Υλοποίηση του προϊόντος / Παροχή της υπηρεσίας Μέτρηση ανάλυση και βελτίωση Εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι. Σημειώσεις Θεωρίας

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι. Σημειώσεις Θεωρίας Ινστιτούτα Επαγγελματική Κατάρτισης ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι Σημειώσεις Θεωρίας Επιμέλεια: Ματθές Δημήτριος Αθήνα 2017 Μάθημα 1: Βασικές Έννοιες στα Δίκτυα Υπολογιστών 1.1 Δίκτυο Υπολογιστών Ένα δίκτυο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4. Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4 Λογισμικό Συστήματος 4.1 Λογισμικό συστήματος Λογισμικό εφαρμογών (application software):προγράμματα για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων π.χ. επεξεργασία κειμένου, μισθοδοσία κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση ροών εργασίας

Μοντελοποίηση ροών εργασίας Μοντελοποίηση ροών εργασίας ΕΣΔΔ Σειρά 22 η Ενότητα 4 Περιεχόμενα Διαδικασία Μοντελοποίηση Διαδικασιών Τεχνικές Μοντελοποίησης Διαδικασιών Εργαλεία Μοντελοποίησης Διαδικασιών Business Process Model and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (9)

ΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (9) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (9) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Συμβολαίου Data Rescue Plan για ανάκτηση δεδομένων χαλασμένων αποθηκευτικών μέσων

Παρουσίαση Συμβολαίου Data Rescue Plan για ανάκτηση δεδομένων χαλασμένων αποθηκευτικών μέσων Παρουσίαση Συμβολαίου Data Rescue Plan για ανάκτηση δεδομένων χαλασμένων αποθηκευτικών μέσων Τι είναι to Data Rescue Plan (DRP); Το πρώτο συμβόλαιο ανάκτησης δεδομένων στην Ελλάδα Επιτρέπει σε χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες. Κατανεμημένα Συστήματα 1

Βασικές έννοιες. Κατανεμημένα Συστήματα 1 Βασικές έννοιες Κατανεμημένα Συστήματα 1 lalis@inf.uth.gr Ορισμός κατανεμημένου συστήματος Ένα σύστημα από ξεχωριστές ενεργές οντότητες (ονομάζονται «κόμβοι» ή «διεργασίες») που εκτελούνται ταυτόχρονα/ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 6 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάννα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Στουγιάννου

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή ΤΠ: Υλικό και λογισμικό

Υποδομή ΤΠ: Υλικό και λογισμικό Κεφάλαιο 5 Υποδομή ΤΠ: Υλικό και λογισμικό 5.1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα στοιχεία της υποδομής τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ); Ποιες είναι οι βασικές τεχνολογίες υλικού υπολογιστών, αποθήκευσης δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. DICOM Επικοινωνία Γενικά

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. DICOM Επικοινωνία Γενικά Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε. DICOM Επικοινωνία Γενικά Το πρότυπο DICOM δεν καθορίζει μόνο τον μορφότυπο (format) ενός αρχείου που περιέχει μία ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

4η ιάλεξη. UML ιαγράμματα αλληλεπίδρασης

4η ιάλεξη. UML ιαγράμματα αλληλεπίδρασης 4η ιάλεξη UML ιαγράμματα αλληλεπίδρασης ιαγράμματα αλληλεπίδρασης Τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης είναι μοντέλα που περιγράφουν κάποιες ομάδες αντικειμένων Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν ένα σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 23ων ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ PROJECT MANAGEMENT.

ΜΙΝΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 23ων ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ PROJECT MANAGEMENT. ΜΙΝΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙ 23ων ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ PROJECT MANAGEMENT www.dimitrazervaki.com Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7.1-7.2

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα