ColorMax 3. Οδηγίες λειτουργίας P/N _07 - Greek -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ColorMax 3. Οδηγίες λειτουργίας P/N _07 - Greek -"

Transcript

1 ColorMax 3 Οδηγίες λειτουργίας - Greek - Έκδοση 09/19 Για εξαρτήματα και τεχνική υποστήριξη, καλέστε το Κέντρο υποστήριξης πελατών βιομηχανικών συστημάτων βαφής στο (800) ή επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της Nordson στην περιοχή σας. Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στο για την τελευταία έκδοση. NORDSON DEUTSCHLAND GMBH

2 Επικοινωνία με τη Nordson Η εταιρεία Nordson σάς ενθαρρύνει να υποβάλετε αιτήματα για πληροφορίες, σχόλια και ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Nordson μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: Παρατήρηση Αυτή είναι μια δημοσίευση της εταιρείας Nordson Corporation που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αρχική ημερομηνία copyright Η ακόμα και τμηματική φωτοαντιγραφή, ή άλλου είδους αναπαραγωγή, καθώς και η μετάφραση σε άλλες γλώσσες απαγορεύονται, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδοθεί γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας Nordson. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. - Μετάφραση πρωτοτύπου - Εμπορικά σήματα Η Nordson και το λογότυπο Nordson είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Nordson Corporation. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

3 Πίνακας περιεχομένων I Πίνακας περιεχομένων ColorMax Ασφάλεια... 1 Ειδικευμένο προσωπικό... 1 Χρήση για τον προσδιορισμένο σκοπό... 1 Κανονισμοί και έκδοση αδείας... 1 Προσωπική ασφάλεια... 2 Ασφάλεια φωτιάς... 2 Γειώσεις... 3 Συμπεριφορά σε καταστάσεις ανάγκης... 3 Αποκομιδή... 3 Περιγραφή... 4 Διάγραμμα διαδικασίας ροής σκόνης... 6 Περιγραφή διαδικασίας ροής σκόνης... 7 Εγκατάσταση... 8 Μεταφορά... 8 Αποσυσκευασία... 8 Αποθήκευση... 8 Προετοιμασία για εγκατάσταση... 8 Τιμές διαμόρφωσης συστήματος... 9 Διαμόρφωση αισθητήρα ροής αέρα... 9 Λειτουργική ένδειξη Χειρισμός Καθημερινή λειτουργία Διαδικασία εκκίνησης Συντήρηση Καθημερινή συντήρηση Εβδομαδιαία συντήρηση Μηνιαία συντήρηση Διαδικασία διαμόρφωσης και Καθαρισμού θαλάμου Αντιμετώπιση προβλημάτων Ανταλλακτικά Προδιαγραφές Πνευματικά και ηλεκτρικά διαγράμματα Παράρτημα Α Διαδικασία αλλαγής χρώματος... 25

4 II Πίνακας περιεχομένων

5 ColorMax3 1 ColorMax 3 Ασφάλεια Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες. Προειδοποιητικές υποδείξεις, προληπτικά μέτρα και οδηγίες για ειδικές συσκευές και εργασίες, εμπεριέχονται στην αντίστοιχη τεκμηρίωση. Ειδικευμένο προσωπικό Χρήση για τον προσδιορισμένο σκοπό Φροντίστε ώστε ολόκληρη η τεκμηρίωση της συσκευής μαζί μ' αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, να είναι διαθέσιμη στο προσωπικό που λειτουργεί και συντηρεί τη μηχανή. Οι λειτουργοί της συσκευής είναι προσωπικά υπεύθυνοι στο να γίνεται η εγκατάσταση, ο χειρισμός και η συντήρηση των συσκευών της Nordson από εκπαιδευμένο προσωπικό. Ως ειδικευμένο προσωπικό θεωρούνται οι συνεργάτες ή οι εξουσιοδοτημένοι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να εκτελούν τις εργασίες που τους ανατίθενται. Είναι εξοικειωμένοι με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας στη θέση εργασίας και είναι σωματικά σε θέση να εκτελέσουν τις εργασίες που τους ανατίθενται. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η συσκευή χρησιμοποιείται διαφορετικά από ότι περιγράφεται σε αυτήν την οδηγία, ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος τραυματισμού, θανάτου και/ή ζημιά σε περιουσία. Κανονισμοί και έκδοση αδείας Μερικά παραδείγματα μη εύστοχης χρήσης του εξοπλισμού είναι όταν χρησιμοποιείται μη συμβατό υλικό το να γίνονται ανεπίτρεπτες επεμβάσεις το να αφαιρούνται ή να παρακάμπτονται ασφάλειες ή φραγές όταν χρησιμοποιούνται μη συμβατά ή χαλασμένα τμήματα όταν χρησιμοποιούνται μη δόκιμα βοηθήματα όταν η συσκευή λειτουργείται πάνω από τις οριακές τιμές ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέξτε ώστε όλες οι συσκευές να είναι προσαρμοσμένες και να έχουν έγκριση για το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσουν. Οι αποκτηθείσες άδειες λειτουργίας για συσκευές Nordson χάνουν την ισχύ τους, όταν δεν ακολουθούνται οι οδηγίες για την εγκατάσταση, το χειρισμό και τη συντήρηση. Όλες οι φάσεις εγκατάστασης του εξοπλισμού θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κρατικούς και τους τοπικούς κανονισμούς.

6 2 ColorMax3 Προσωπική ασφάλεια Για να αποφευχθούν τραυματισμοί, πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω υποδείξεις. Επιτρέπεται να γίνεται χειρισμός και συντήρηση των συσκευών μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι συσκευές επιτρέπεται να λειτουργήσουν μόνο εφόσον λειτουργούν κανονικά οι διατάξεις ασφαλείας, οι πόρτες, τα καλύμματα και οι αυτόματες μανδαλώσεις. Οι διατάξεις ασφαλείας δεν επιτρέπεται να γεφυρωθούν ή να τεθούν εκτός λειτουργίας. Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από κινητές συσκευές. Πριν από τη ρύθμιση ή την συντήρηση κινητών συσκευών διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία και περιμένετε έως ότου η συσκευή σταματήσει εντελώς. Ασφαλίστε την τάση από μη ηθελημένη ενεργοποίηση, καθώς και τις συσκευές από μη ηθελημένη μετακίνηση. Εκτονώστε (εξαερώστε) την πνευματική πίεση πριν τη ρύθμιση ή το σέρβις σε συστήματα ή εξαρτήματα υπό πίεση. Αποσυνδέστε, κλειδώστε και σημειώστε τους διακόπτες προτού προχωρήσετε στις εργασίες συντήρησης του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Φροντίστε να βρείτε και να διαβάσετε όλα τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας (SDS) για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κατασκευαστή για την ασφαλή μεταχείριση και χρησιμοποιείτε τον προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας. Για να αποφύγετε τραυματισμούς πρέπει να προσέχετε τους "υπόλοιπους κινδύνους" στη θέση εργασίας, οι οποίοι συχνά δεν μπορούν να αποτραπούν εξ' ολοκλήρου, π.χ. καυτές επιφάνειες, κοφτερές έδρες, κάτω από τάση ευρισκόμενα ηλεκτρικά κυκλώματα, ή κινούμενα τμήματα, τα οποία για πρακτικούς λόγους δεν είναι δυνατό να καλυφθούν ή να προστατευθούν με άλλο τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε το πιστόλι αέρος για καθαρισμό του σώματός σας. Ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να διαπεράσει το δέρμα σας και αν κατευθυνθεί προς το πρόσωπό σας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό των ματιών. Ασφάλεια φωτιάς Προς αποφυγή φωτιάς ή εκρήξεων, πρέπει να τηρούνται οι εξής οδηγίες. Σε περιοχές στις οποίες χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται εύφλεκτες ύλες, δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, οι κολλήσεις το τρόχισμα, ή η ανοιχτή φλόγα. Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό, ώστε να αποφύγετε την επικίνδυνη συσσώρευση αιωρούμενων σωματιδίων και αναθυμιάσεων. Χρησιμοποιήστε ως οδηγίες τις τοπικές προδιαγραφές και τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας των υλικών. Μην αποσυνδέετε ηλεκτρικά κυκλώματα που βρίσκονται υπό τάση όταν εργάζεστε με εύφλεκτα υλικά. Διακόψτε την τροφοδοσία της συσκευής με τον διακόπτη αποσύνδεσης κυρίως για να αποφύγετε την ανάφλεξη. Να γνωρίζετε που είναι τα μπουτόν έκτακτης ανάγκης, οι βαλβίδες ασφαλείας και οι πυροσβεστήρες. Αν ξεσπάσει φωτιά σε έναν θάλαμο ψεκασμού, απομονώστε αμέσως το σύστημα ψεκασμού και τους ανεμιστήρες εξαέρωσης. Καθαρίστε, συντηρήστε, ελέγξτε και επισκευάστε τις συσκευές σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεκμηριώσεις τους. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά τα οποία κατασκευάστηκαν εξαρχής για χρήση με την συσκευή. Αποταθείτε για υποστήριξη και πληροφόρηση σχετικά με τα ανταλλακτικά μόνο στην τοπική αντιπροσωπεία της Nordson.

7 ColorMax3 3 Γειώσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία ελαττωματικού εξοπλισμού είναι επικίνδυνη, γιατί μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία πυρκαγιά, ή έκρηξη. Εκτελέστε τους ελέγχους αντίστασης που είναι στο πρόγραμμα του περιοδικού προγράμματος συντήρησης. Αν νιώσετε ακόμα και το παραμικρό ηλεκτρικό χτύπημα, ή αντιληφθείτε στατικό σπινθήρα, ή σχηματισμό τόξου, πρέπει να διακόψτε αμέσως όλο τον ηλεκτρικό και τον ηλεκτροστατικό εξοπλισμό. Μην επανεκκινήστε τον εξοπλισμό έως ότου εντοπιστεί και διορθωθεί το πρόβλημα. Η γείωση μέσα και γύρω από τα ανοίγματα του θαλάμου πρέπει να συμμορφώνεται με τα EN , EN50177, EN16985, τελευταίες συνθήκες. Όλα τα ηλεκτρικά αγώγιμα αντικείμενα στις περιοχές ψεκασμού πρέπει να γειωθούν μέσω μιας αντίστασης όχι μεγαλύτερης από 1ohm κατά τη μέτρηση με κατάλληλο όργανο. Ο εξοπλισμός που πρέπει να γειωθεί περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, το δάπεδο της περιοχής ψεκασμού, πλατφόρμες περιοχής εργασίας χειριστών, χοάνες, στηρίγματα φωτοκύτταρων και ακροφύσια φυσήματος. Το προσωπικό που εργάζεται στην περιοχή ψεκασμού πρέπει να είναι γειωμένο. Υπάρχει ενδεχόμενο ανάφλεξης για το φορτισμένο ανθρώπινο σώμα. Όταν ένα άτομο στέκεται πάνω σε μια βαμμένη πλατφόρμα, π.χ πάνω σε μια πλατφόρμα χειριστή, ή όταν φοράει μη αγώγιμα παπούτσια, δεν είναι γειωμένο. Το προσωπικό πρέπει να φοράει παπούτσια με αγώγιμες σόλες, ή να χρησιμοποιεί ιμάντα γείωσης ώστε να διατηρεί την σύνδεση με τη γη, όταν εργάζεται μέσα ή γύρω από την ηλεκτροστατική περιοχή. Οι χειριστές πρέπει να διατηρούν την επαφή του χεριού τους με τη λαβή του πιστολιού, για να αποτραπούν χτυπήματα κατά το χειρισμό ηλεκτροστατικών πιστολιών ψεκασμού. Αν πρέπει να φορεθούν γάντια, πρέπει να κοπούν στην παλάμη ή στα δάχτυλα, ή να φορεθούν ηλεκτρικά αγώγιμα γάντια, ή να φορεθεί αγώγιμος ιμάντας γείωσης ώστε να συνδεθεί ηλεκτρικά το χέρι με το πιστόλι και να γειωθεί. Μετά το σέρβις του εξοπλισμού, συνδέστε ξανά όλους τους αποσυνδεδεμένους εξοπλισμούς, τα καλώδια και τους αγωγούς γείωσης. Συμπεριφορά σε καταστάσεις ανάγκης Εάν ένα σύστημα ή ο εξοπλισμός ενός συστήματος δυσλειτουργεί, απομονώστε το αμέσως και εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα: Αποσυνδέστε και διακόψτε την ηλεκτρική παροχή. Κλείστε όλες τις πνευματικές βαλβίδες διακοπής και ανακουφίστε τις πιέσεις. Εντοπίστε την αιτία για την δυσλειτουργία και διορθώστε την πριν από την επανεκκίνηση του εξοπλισμού. Αποκομιδή Η συσκευή και τα υλικά πρέπει να αποκομιστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

8 4 ColorMax3 Περιγραφή Εικόνα 1 Τυπική διάταξη ColorMax 3 - εδώ παρουσιάζεται με χειριστήρια PPHD και κέντρο τροφοδοσίας σκόνης Spectrum HD Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει συστήματα θαλάμων σκόνης ColorMax 3. Περιλαμβάνει μια περιγραφή των κύριων στοιχείων του συστήματος και της λειτουργίας τους. Βασική καθημερινή λειτουργία, γενική αντιμετώπιση προβλημάτων. Συντήρηση θαλάμου. Αριθμοί ανταλλακτικών για κανονική φθορά και σημαντικά ανταλλακτικά. Επειδή τα συστήματα βαφής σκόνης είναι προσαρμοσμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών, το σύστημά σας μπορεί να έχει χειριστήρια και εξοπλισμό που δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο ή βρίσκεται σε διαφορετικές θέσεις. Ο αντιπρόσωπος Nordson της περιοχής σας μπορεί να σας παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και εκπαίδευση για τη συμπλήρωση αυτού του εγχειριδίου. Επειδή τα εγχειρίδια βαφής σκόνης έχουν σχεδιαστεί για την εφαρμογή, η Nordson παρέχει ξεχωριστά εγχειρίδια για κάθε εξάρτημα ή υποσύστημα, όπως το κέντρο τροφοδοσίας, αυτόματα πιστόλια, ελεγκτές αυτόματων πιστολιών, χειροκίνητα συστήματα ψεκασμού, αντλίες σκόνης, συστήματα ανίχνευσης φωτιάς και συστήματα κίνησης πιστολιών. Ανατρέξτε σε αυτά τα εγχειρίδια για περισσότερες πληροφορίες για τον χειρισμό και τη συντήρηση αυτών των εξαρτημάτων. Το σύστημα θαλάμου Nordson ColorMax 3 περιλαμβάνεται στην οικογένεια θαλάμων βαφής σκόνης με βάση αποδεδειγμένη τεχνολογία Nordson. Προσφέρει μια οικονομική, εύκολη και καθαρή λύση λόγω της μεθόδου κατασκευής. Η κατασκευή θαλάμου απαρτίζεται από έναν συνδυασμό μιας πλατφόρμας από ανοξείδωτο χάλυβα, του δαπέδου θαλάμου Apogee και PVC, που επιτρέπει στη σκόνη να φυσιέται και να σκουπίζεται εύκολα με μη λειαντικό υλικό.

9 ColorMax Εικόνα 2 Διάταξη αναγνώρισης ColorMax 3 Στοιχείο Εξάρτημα Λειτουργία 1 2 Παλινδρομικές διατάξεις Άξονας Z Πραγματοποιεί παλινδρομική κίνηση των πιστολιών ψεκασμού κατακόρυφα, σε επαναλαμβανόμενα ή μεταβλητά μοτίβα για επαρκή κάλυψη των εξαρτημάτων Μετακινεί τις παλινδρομικές διατάξεις που φέρουν τα πιστόλια ψεκασμού, μέσα και έξω από το κουβούκλιο θαλάμου για βέλτιστη απόσταση εφαρμογής από το προϊόν 3 Πιστόλια Πιστόλια ψεκασμού εφαρμογής σκόνης Κέντρο τροφοδοσίας Spectrum HD (SHD) Πίνακας ελέγχου συστήματος Πλατφόρμα χειριστή Δάπεδο θαλάμου με Aerowash Η σκόνη τροφοδοτείται στα πιστόλια ψεκασμού από εδώ, στη συνέχεια η περίσσεια σκόνης που ψεκάστηκε επιστρέφει, κοσκινίζεται και ανακυκλώνεται ξανά έτοιμη για χρήση Ελέγχει όλα τα εξαρτήματα συστήματος Πλατφόρμα στην οποία στέκεται ο χειριστής για τη χειροκίνητη επίστρωση προϊόντων Το δάπεδο του θαλάμου διαθέτει σύστημα καθαρισμού πλύσης αέρα για την ελαχιστοποίηση της συσσώρευσης σκόνης 8 Πόρτα με μεντεσέδες Η πόρτα με μεντεσέδες λειτουργεί ως τοίχωμα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, στη συνέχεια κλείνει κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της αλλαγής χρώματος 9 Κεντρική σχισμή εξαγωγής Βλ. εικόνα 2 Το σημείο εξαγωγής σκόνης όπου εξάγεται η υπολειπόμενη σκόνη και ανακυκλώνεται μέσω του Διπλού κυκλώνα

10 6 ColorMax3 Διάγραμμα διαδικασίας ροής σκόνης Χρώμα Περιγραφή ΣΚΟΝΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΗ ΣΚΟΝΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΚΟΝΗ - ΠΑΡΘΕΝΑ, ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΣΚΟΝΗ - ΠΑΡΘΕΝΑ, ΚΟΥΤΙ ΣΚΟΝΗ - ΑΠΟΒΛΗΤΟ b 5 3 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΣΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 4 8 7a 10 7c 6 9 Εικόνα 3 Διάγραμμα ροής σκόνης

11 ColorMax3 7 Στοιχείο Εξάρτημα Λειτουργία 1 Θάλαμος Περίβλημα επίστρωσης σκόνης Κυκλώνας Μαζικός τροφοδότης (προαιρετικά) Κέντρο τροφοδοσίας Spectrum HD (SHD) Μεταφίλτρο Δοχείο αποβλήτου - Μεταφίλτρο Αντλία μεταφοράς HDLV Βασικό εξάρτημα του συστήματος εξαγωγής που διαχωρίζει την καλή από την κακή σκόνη για ανακύκλωση ή για απόβλητο Για μεγάλους όγκους χρήσης σκόνης, ένας προαιρετικός μαζικός τροφοδότης μπορεί να εγκατασταθεί για την παροχή φρέσκιας σκόνης Η σκόνη τροφοδοτείται από εδώ προς τα πιστόλια ψεκασμού. Η ανακυκλωμένη σκόνη επιστρέφει εδώ για κοσκίνισμα. Αυτή η μονάδα παρέχει την εξαγωγή του αέρα και της υπερβολικά ψεκασμένης σκόνης από το σύστημα Η απόβλητη σκόνη αντλείται μέσα στο δοχείο για να μπορεί ο χειριστής να την απορρίψει σωστά Μεταφορά της σκόνης, είτε σε ένα δοχείο ή για φρέσκια σκόνη προς το κέντρο τροφοδοσίας 8 Σήτα Κοσκινίζει την ανακυκλωμένη σκόνη Κουτί σκόνης - Χρησιμοποιείται για χαμηλότερους όγκους απαιτήσεων φρέσκιας σκόνης 9 Φρέσκια 10 Περιστροφική σήτα (προαιρετικά) 11 Πιστόλια ψεκασμού εφαρμογής σκόνης Βλ. εικόνα 3 Χρησιμοποιείται ως προαιρετικός εξοπλισμός αντί του κέντρου τροφοδοσίας Spectrum HD Τα πιστόλια ψεκασμού εφαρμόζουν τη σκόνη στο προϊόν. Τα αυτόματα πιστόλια στερεώνονται τυπικά σε παλινδρομικές διατάξεις και τα χειροκίνητα πιστόλια κρατιούνται από τους χειριστές. Περιγραφή διαδικασίας ροής σκόνης Το Διάγραμμα ροής σκόνης δείχνει πώς συνδέεται το σύστημα για βέλτιστη εφαρμογή και ανάκτηση σκόνης. Ένα φρέσκο κουτί σκόνης (9) τοποθετείται μέσα στο κέντρο τροφοδοσίας Spectrum HD (SHD) (4). Η φρέσκια σκόνη μεταφέρεται μέσα στη χοάνη τροφοδοσίας μέσω της Αντλίας μεταφοράς HDLV (7a - πράσινες γραμμές). Η σκόνη τροφοδοτείται από αυτή τη χοάνη σε καθένα από τα αυτόματα και χειροκίνητα πιστόλια ψεκασμού (11 - γραμμές βαθύ μπλε). Η υπολειπόμενη σκόνη ανακυκλώνεται από τη διαδικασία επίστρωσης μέσω της σχισμής εξαγωγής σκόνης και μέσα στον κυκλώνα. Ο κυκλώνας (2) διαχωρίζει τα μικρότερου μεγέθους σωματίδια και τα στέλνει στο μεταφίλτρο (5 - γαλανές γραμμές). Η υπολειπόμενη σκόνη πέφτει στη χοάνη συλλογής του κυκλώνα όπου μεταφέρεται πίσω στο SHD χρησιμοποιώντας μια Αντλία μεταφοράς HDLV (7b - ροζ γραμμές). Η ανακυκλούμενη σκόνη στη συνέχεια κοσκινίζεται (8) και αναμειγνύεται με φρέσκια σκόνη στη χοάνη του SHD, έτοιμη να χρησιμοποιηθεί ξανά. Τα φίλτρα φυσιγγίων μέσα στο μεταφίλτρο (5) καθαρίζονται αυτόματα παλμικά, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας η απόβλητη σκόνη πέφτει μέσα στη χοάνη στο κάτω μέρος. Αυτή η απόβλητη σκόνη μεταφέρεται χρησιμοποιώντας μια Αντλία μεταφοράς HDLV (7c - γαλανές γραμμές) σε μια χοάνη απόβλητου (6) που είναι βολικό για τον χειριστή για τη σωστή απόρριψη. Αν εγκατασταθεί ο προαιρετικός εξοπλισμός σύστημα μαζικού τροφοδότη (3), αυτό θα τροφοδοτήσει φρέσκια σκόνη στο SHD όταν χρειαστεί. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας αισθητήρες στάθμης σκόνης που ανιχνεύουν τις τρέχουσες στάθμες και σηματοδοτούν όταν απαιτείται περισσότερη φρέσκια σκόνη. Είναι πιθανό το σύστημά σας να μη διαθέτει κέντρο τροφοδοσίας Spectrum HD. Αν ισχύει αυτό, θα έχει τοποθετηθεί ένα σύστημα Περιστροφικής σήτας (10). Η αρχή είναι η ίδια όπως με το SHD και οι χρωματιστές γραμμές με βέλη υποδεικνύουν την κατεύθυνση και τον τύπο σκόνης: Φρέσκια σκόνη - Πιστόλια ψεκασμού εφαρμογής - Ανακυκλούμενη σκόνη - Απόβλητο.

12 8 ColorMax3 Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διεξαγωγή των παρακάτω εργασιών πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας του παρόντος εγγράφου, και κάθε άλλης σχετικής τεκμηρίωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πνευματική παροχή (συμπεριλαμβανομένης της πίεσης και της ποιότητας) και η ηλεκτρική παροχή πρέπει να συμφωνούν με το διάγραμμα που παρέχεται από την Nordson. Μεταφορά Μεταφέρετε τη μονάδα έτσι ώστε να αποφευχθούν ζημιές. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα υλικά συσκευασίας. Προστατεύστε τη μονάδα από υγρασία, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας (συμπύκνωση), σκόνη και δονήσεις. Αποσυσκευασία Αποσυσκευάστε τη μονάδα έτσι ώστε να αποφευχθούν ζημιές. Ελέγξτε για τυχόν ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Αποθηκεύστε τα υλικά συσκευασίας για πιθανή μεταγενέστερη χρήση ή διαφορετικά απορρίψτε τα κατάλληλα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποθήκευση Χρησιμοποιήστε κατάλληλα υλικά συσκευασίας. Προστατεύστε τη μονάδα από υγρασία, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας (συμπύκνωση), σκόνη και δονήσεις. Προετοιμασία για εγκατάσταση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι θάλαμοι γενικά παραδίδονται σε επίπεδη συσκευασία για επιτόπου συναρμολόγηση. Η εγκατάσταση του θαλάμου δεν πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία ενός αντιπροσώπου Nordson ή ενός ατόμου με κατάλληλη εξειδίκευση. 1. Επιλέξτε ένα επίπεδο σημείο στο οποίο θα εγκατασταθεί ο θάλαμος ColorMax, μακριά από ρεύματα αέρα ή τυχόν ρύπους στον αέρα. 2. Σφραγίστε τα δάπεδα σκυροδέματος με κατάλληλο υλικό για την αποφυγή σκόνης. Οι υπόλοιπες επιφάνειες δαπέδων πρέπει να είναι τέτοιου τύπου ώστε να καθαρίζονται εύκολα.

13 ColorMax3 9 Τιμές διαμόρφωσης συστήματος ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προεπιλεγμένες τιμές μπορεί να χρειάζεται να ρυθμιστούν για κάθε εφαρμογή και μπορεί να διαφέρουν από σύστημα σε σύστημα Στοιχείο Βάση θαλάμου Προεπιλεγμένη τιμή 1 Διάρκεια παλμού μαχαιριού αέρος 0,8 δευτερόλεπτα 2 Χρόνος μαχαιριού αέρος μεταξύ παλμών 10 δευτερόλεπτα 3 Συνολικός χρόνος κύκλου μαχαιριού αέρα 32,4 δευτερόλεπτα 4 Πίεση αέρα λόγχης καθαρισμού θαλάμου (5,5-6,5 bar μέγιστο) 5,5 bar 5 Πίεση δεξαμενής αέρα (1-3,5 bar μέγιστο) 2 bar 6 Εξωτερικό φύσημα πιστολιού - αριστερή πλευρά (4,5-5,5 bar 5 bar μέγιστο) 7 Εξωτερικό φύσημα πιστολιού - δεξιά πλευρά (4,5-5,5 bar 5 bar μέγιστο) 8 Ακροφύσιο καθαρισμού σφιγκτήρα ή ιπτάμενης ράβδου (αν έχει τοποθετηθεί) (1-3,5 bar μέγιστο) 3 bar Διαμόρφωση αισθητήρα ροής αέρα Ο διακόπτης ροής αέρα μετρά τη ροή αέρα από τον θάλαμο. Αν δεν ανιχνεύεται αρκετή ροή αέρα, το σύστημα θα μεταδώσει συναγερμό και θα απενεργοποιήσει τα πιστόλια για να αποτραπεί η διαφυγή σκόνης. Βρίσκεται στο κατακόρυφο τμήμα των αγωγών μεταξύ της βάσης θαλάμου και του Διπλού κυκλώνα. Αυτός ο αγωγός έχει μια θύρα ελέγχου ενσωματωμένη και ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος απέναντι. Εικόνα 4 Θέση αισθητήρα ροής αέρα (βλ. επίσης Κατάλογο ανταλλακτικών στη σελίδα 18)

14 10 ColorMax3 Λειτουργική ένδειξη Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, η πράσινη μπάρα LED κυμαίνεται από 0 έως 9. Η ελάχιστη ταχύτητα ροής αναπαριστάται με άναμμα μόνο του LED 0 και η μέγιστη ροή αναπαριστάται με άναμμα και των 10 LED. Ένα LED θα ανάβει σε πορτοκαλί χρώμα. Αυτό το LED αναπαριστά το σημείο μεταγωγής. Αν η ροή μειωθεί κάτω από αυτό το LED στην κλίμακα, η έξοδος αισθητήρα θα απενεργοποιηθεί και αυτό το LED στη συνέχεια θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Αν η ροή είναι πάνω από αυτό το LED στην κλίμακα, η έξοδος αισθητήρα θα είναι ενεργή και αυτό το LED στη συνέχεια θα ανάψει με πράσινο χρώμα. Χειρισμός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διεξαγωγή των παρακάτω εργασιών πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας του παρόντος εγγράφου, και κάθε άλλης σχετικής τεκμηρίωσης. Καθημερινή λειτουργία Η πλειονότητα των συστημάτων εγκαθίσταται με κέντρο τροφοδοσίασ σκόνησ. Αν δεν υπάρχει κέντρο τροφοδοσίασ σκόνησ, αγνοήστε τα βήματα όπου αυτό αναφέρεται. Προκειμένου να γίνει επιτυχής αλλαγή χρώματος με το σύστημα θαλάμου και ψεκασμού, ανατρέξτε στο Παράρτημα A.

15 ColorMax3 11 Διαδικασία εκκίνησης ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σχετικά με το PPHD (Powder Pilot HD - κύρια χειριστήρια του συστήματος) ανατρέξτε στο: στον φάκελο Powder-Europe. Αριθμός ανταλλακτικού Τοποθετήστε ένα κουτί στην πλάκα δονητή στο κέντρο τροφοδοσίας σκόνης. 2. Στον πίνακα ελέγχου θαλάμου, ενεργοποιήστε τον απομονωτή και πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς ελέγχου. Μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα, ο ελεγκτής μεταφίλτρου θα αρχικοποιηθεί. 3. Ξεκινήστε την εξαγωγή θαλάμου και το κέντρο τροφοδοσίας σκόνης πιέζοντας το πλήκτρο έναρξης στην οθόνη αφής του PPHD. 4. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο αντλίας τροφοδοσίας φρέσκιας σκόνης είναι επιλεγμένο ως ενεργοποιημένο στην οθόνη ελέγχου του Spectrum HD. Πατώντας την εικόνα του κέντρου τροφοδοσίας σκόνης Spectrum HD στην κύρια οθόνη του PPHD θα ανοίξει την οθόνη ελέγχου Spectrum HD. 5. Αφήστε τη χοάνη να γεμίσει μέχρι η αντλία φρέσκιας σκόνης να σταματήσει αυτόματα. Η ένδειξη θα εμφανίσει ότι η σκόνη είναι τώρα στη μεσαία στάθμη. 6. Μετακινήστε τον εύκαμπτο σωλήνα μεταφοράς ανακύκλωσης, που αναγνωρίζεται με το κόκκινο κλιπ, μέσα στον σύνδεσμο απόβλητου δίπλα στο καπάκι σήτας. 7. Ξεκινήστε τα συστήματα κίνησης πιστολιών στο PPHD. 8. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανακύκλωσης επιβεβαιώνοντας ότι το πλήκτρο αντλίας ανακύκλωσης είναι επιλεγμένο ως ενεργοποιημένο στην οθόνη ελέγχου του Spectrum HD. 9. Ξεκινήστε τον ψεκασμό σκόνης και εκτελέστε την παραγωγή. 10. Μετά από περίπου 2 λεπτά ανακυκλωμένης σκόνης που επιστρέφει μέσω του εύκαμπτου σωλήνα ανακύκλωσης, απενεργοποιήστε την αντλία ανακύκλωσης, στη συνέχεια μετακινήστε τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον σύνδεσμο παραγωγής στο καπάκι σήτας. 11. Ενεργοποιήστε ξανά τη λειτουργία ανακύκλωσης σύμφωνα με το σημείο 8

16 12 ColorMax3 Συντήρηση Καθημερινή συντήρηση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εισπνοή ορισμένων σκονών που αιωρούνται στον αέρα (συμπεριλαμβανομένων σκονών φινιρίσματος) μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία. Ζητήστε από τον παραγωγό της σκόνης το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) για πληροφορίες. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστασία της αναπνοής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις συγκεκριμένες οδηγίες συντήρησης του κάθε προϊόντος. Εξοπλισμός Καλώδια και εύκαμπτοι σωλήνες Σύστημα μεταφοράς ανακύκλωσης σκόνης από τον κυκλώνα Σύστημα μεταφοράς τροφοδοσίας φρέσκιας σκόνης (αν έχει τοποθετηθεί) Αντλία μεταφοράς απόβλητης σκόνης μεταφίλτρου Εσωτερικό θαλάμου Σύστημα ανιχνευτή φλόγας (αν έχει τοποθετηθεί) Εύκαμπτοι σωλήνες εξαερισμού (συστήματα με τοποθετημένη περιστροφική σήτα) Διαδικασία Ελέγξτε οπτικά όλα τα καλώδια και τους εύκαμπτους σωλήνες. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα αν χρειάζεται Ελέγξτε ότι το σύστημα μεταφοράς ανακύκλωσης σκόνης λειτουργεί σωστά και έχει επαρκή νέα σκόνη. Επιθεωρήστε το σώμα βαλβίδας παραμορφούμενης διατομής για σημάδια διαρροής σκόνης. Εάν δείτε σκόνη στο σώμα βαλβίδας σύσφιξης ή ρωγμές από καταπόνηση στις βαλβίδες σύσφιξης, αντικαταστήστε τις βαλβίδες παραμορφούμενης διατομής. Καθαρίστε και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρίσματα, αν χρειάζεται. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας για μακροπρόθεσμη συντήρηση και διαδικασίες επισκευής. Ελέγξτε ότι το σύστημα μεταφοράς τροφοδοσίας φρέσκιας σκόνης λειτουργεί σωστά και έχει επαρκή νέα σκόνη. Επιθεωρήστε το σώμα βαλβίδας παραμορφούμενης διατομής για σημάδια διαρροής σκόνης. Εάν δείτε σκόνη στο σώμα βαλβίδας σύσφιξης ή ρωγμές από καταπόνηση στις βαλβίδες σύσφιξης, αντικαταστήστε τις βαλβίδες παραμορφούμενης διατομής. Καθαρίστε και αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρίσματα, αν χρειάζεται. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντλίας για μακροπρόθεσμη συντήρηση και διαδικασίες επισκευής. Αποσυνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες μεταφοράς από τις αντλίες. Φυσήξτε τη σκόνη από τους εύκαμπτους σωλήνες με πεπιεσμένο αέρα. Αφαιρέστε τις αντλίες μεταφοράς από τους αντάπτορες. Φυσήξτε τους αντάπτορες και τους σωλήνες παραλαβής. Απενεργοποιήστε τις αντλίες. Καθαρίστε τα εξαρτήματα με πιστόλι αέρος χαμηλής πίεσης και ένα καθαρό πανί. Αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα. Ελέγξτε τη στάθμη δοχείου απόβλητης σκόνης και αδειάστε το αν χρειάζεται. Με το σύστημα εξαγωγής σε λειτουργία, καθαρίστε το εσωτερικό του θαλάμου. Ανατρέξτε επίσης στη διαδικασία διαμόρφωσης και καθαρισμού θαλάμου, σελίδα 7 αυτού του εγχειριδίου. Ελέγξτε τους φακούς ανιχνευτή και καθαρίστε αν χρειάζεται. Βεβαιωθείτε ότι το ενσωματωμένο σύστημα πλύσης αέρα παρέχει επαρκή αέρα στον φακό ανιχνευτή. ΜΗΝ κατευθύνετε αέρα υψηλής πίεσης πάνω στους φακούς, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτούς ή να μπλοκάρει το σύστημα πλύσης αέρα. Ελέγξτε για ζημίες και μπλοκαρίσματα. Καθαρίστε και επανατοποθετήστε ή αντικαταστήστε, ανάλογα με τις απαιτήσεις. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την καθημερινή συντήρηση του μεταφίλτρου, της σήτας και του κέντρου τροφοδοσίας σκόνης, του εξοπλισμού εφαρμογής ή του εξοπλισμού μετακίνησης πιστολιών, ανατρέξτε στα σχετικά επιμέρους τεχνικά εγχειρίδια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη διαδικασία αλλαγής χρώματος, ανατρέξτε στο Παράρτημα Α.

17 ColorMax3 13 Εβδομαδιαία συντήρηση Εξοπλισμός Περίβλημα θαλάμου Μεταφίλτρο Πιστόλια ψεκασμού σκόνης Αντλίες και εύκαμπτοι σωλήνες τροφοδοσίας σκόνης Στεγανοποιητικά και τσιμούχες Διαδικασία Καθαρίστε το εξωτερικό του θαλάμου, όλο τον συνδεδεμένο εξοπλισμό και τον θάλαμο ψεκασμού. Ελέγξτε το κουβούκλιο για ζημία και ακαθαρσίες. Καθαρίστε, αν χρειάζεται. Ανατρέξτε επίσης στη διαδικασία διαμόρφωσης και καθαρισμού θαλάμου, σελίδα 7 αυτού του εγχειριδίου. Βεβαιωθείτε ότι το παλμικό σύστημα καθαρισμού φυσιγγίων λειτουργεί κανονικά. Επίσης ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο μεταφίλτρου. Καθαρίστε τα πιστόλια ψεκασμού και εκτελέστε συντήρηση σύμφωνα με το σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο. Καθαρίστε όλα τα πιστόλια, τις αντλίες και τους εύκαμπτους σωλήνες, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν μπλοκαρίσματα. Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε τα, στη συνέχεια συναρμολογήστε τα ξανά, αντικαθιστώντας τυχόν χαλασμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα, σύμφωνα με τα σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο. Ελέγξτε όλα τα στεγανοποιητικά και τις τσιμούχες στο σύστημα για ζημιά. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα αν χρειάζεται ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εβδομαδιαία συντήρηση του μεταφίλτρου, της σήτας και του κέντρου τροφοδοσίας σκόνης, του εξοπλισμού εφαρμογής ή του εξοπλισμού μετακίνησης πιστολιών, ανατρέξτε στα σχετικά επιμέρους τεχνικά εγχειρίδια. Μηνιαία συντήρηση Εξοπλισμός Μεταφίλτρο Ξηραντήρας αέρα Ηλεκτρικές συνδέσεις Γειώσεις εξοπλισμών Διαμόρφωση και καθαρισμός θαλάμου (βλ. σελίδα 11) (ανατρέξτε επίσης στο Παράρτημα Α για τη διαδικασία αλλαγής χρώματος) Διπλός κυκλώνας Διαδικασία Αδειάστε και καθαρίστε τη χοάνη (κάτω τμήμα), επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν μπλοκαρίσματα στην έξοδο προς την αντλία μεταφοράς σκόνης. Ελέγξτε τη λειτουργία του ξηραντήρα αέρα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ξηραντήρα αέρα σας για διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα συντήρησης. Ελέγξτε όλα τα μπλοκ ακροδεκτών και τα κουτιά διακλάδωσης για χαλαρούς αγωγούς. Σφίξτε τυχόν χαλαρές συνδέσεις και ελέγξτε την καλωδίωση του συστήματος. Αντικαταστήστε τυχόν χαλασμένους αγωγούς. Ελέγξτε όλες τις γειώσεις εξοπλισμών. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τα μη συνδεδεμένα ή χαλασμένα καλώδια γείωσης. Ανατρέξτε στα επιμέρους τεχνικά εγχειρίδια προϊόντων όπου χρειάζεται Για τις πρώτες 8 εβδομάδες χρήσης, εκτελέστε αυτή τη διαδικασία μια φορά την εβδομάδα. Μετά τις πρώτες 8 εβδομάδες χρήσης, εκτελέστε αυτή τη διαδικασία μια φορά τον μήνα. Ακολουθήστε τη διαδικασία στην ενότητα συντήρησης του τεχνικού εγχειριδίου του Διπλού κυκλώνα, αριθμός ανταλλακτικού ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μηνιαία συντήρηση του μεταφίλτρου, της σήτας και του κέντρου τροφοδοσίας σκόνης, του εξοπλισμού εφαρμογής ή του εξοπλισμού μετακίνησης πιστολιών, ανατρέξτε στα σχετικά επιμέρους τεχνικά εγχειρίδια.

18 14 ColorMax3 Διαδικασία διαμόρφωσης και Καθαρισμού θαλάμου ΠΡΟΣΟΧΗ: Φοράτε πάντα Ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό/ρουχισμό. Τα λάδια δέρματος και άλλοι ρύποι θα επηρεάσουν την ικανότητα του κουβουκλίου να αποβάλλει σκόνη κατά τη διάρκεια της απενεργοποίησης λειτουργίας. Οι χειριστές πρέπει να φορούν βαμβακερά γάντια όταν εργάζονται με το κουβούκλιο. 1. Αν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία για τον χρόνο μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά εγκατάστασης και τα υπολείμματα αφαιρούνται από το εσωτερικό του θαλάμου. 2. Ενεργοποιήστε το σύστημα εξαγωγής θαλάμου πατώντας Εκκίνηση ανεμιστήρα στον πίνακα ελέγχου θαλάμου στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη λειτουργία ανακύκλωσης. Το Σύστημα ανακύκλωσης τώρα λειτουργεί στη λειτουργία ψεκασμού σε απόβλητο. Ανατρέξτε στο σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο για τον πίνακα ελέγχου συστήματος. 3. Με όλες τις πόρτες κλειστές, χρησιμοποιήστε τη λόγχη φυσήματος για να φυσήξετε τις εσωτερικές επιφάνειες του θαλάμου από σκόνη, αποφύγετε την επαφή της λόγχης με το κουβούκλιο. 4. Υγράνετε ελαφρά ένα σφουγγάρι με νερό και αποβάλλετε τυχόν περίσσεια νερού έτσι ώστε το σφουγγάρι να είναι απλά νωπό, όχι υγρό και χωρίς να στάζει νερό. (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σταγόνα υγρού καθαρισμού πιάτων στον κουβά νερού για την πρώτη πλύση). Στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού δυο φορές μόνο με φρέσκο καθαρό νερό. Αριθμός ανταλλακτικού σφουγγαριού κόψτε το απαιτούμενο μέγεθος όπως φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 5 Εκκίνηση διαδικασίας διαμόρφωσης θαλάμου

19 ColorMax Σκουπίστε για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του θαλάμου με κάθετη κίνηση από πάνω προς τα κάτω, στην κατεύθυνση της ροής σκόνης προς την εξαγωγή, όπως φαίνεται παρακάτω. Εικόνα 6 Κατεύθυνση διαδρομών για τη διαδικασία διαμόρφωσης θαλάμου 6. Η λόγχη φυσήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του χρόνου ξήρανσης, αποφύγετε την επαφή της λόγχης με το κουβούκλιο του θαλάμου. 7. Αφήστε να στεγνώσει πλήρως. 8. Μόνο για τον αρχικό καθαρισμό, πριν την πρώτη χρήση στην παραγωγή: Ψεκάστε σκόνη για απόβλητο για 5 λεπτά, καθαρίστε ξανά τυχόν περιοχές που τείνουν να συλλέγουν σκόνη. 9. Καθαρίστε τον κυκλώνα και ανακυκλώστε με τον συνήθη τρόπο, σύμφωνα με το σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο. 10. Το σύστημα είναι τώρα έτοιμο για χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις πρώτες 8 εβδομάδες χρήσης, εκτελέστε αυτή τη διαδικασία μια φορά την εβδομάδα. Μετά τις πρώτες 8 εβδομάδες χρήσης, εκτελέστε αυτή τη διαδικασία μια φορά τον μήνα. Είναι σημαντικό να μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του θαλάμου με γυμνά χέρια.

20 16 ColorMax3 Αντιμετώπιση προβλημάτων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διεξαγωγή των παρακάτω εργασιών πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφάλειας του παρόντος εγγράφου, και κάθε άλλης σχετικής τεκμηρίωσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα σφάλμα μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Συνιστάται να ελέγξετε όλες τις πιθανές αιτίες για ένα δεδομένο σφάλμα. Προφανείς αιτίες δυσλειτουργίας όπως σπασμένοι αγωγοί, ελλιπή εξαρτήματα στερέωσης κλπ., πρέπει να σημειώνονται κατά τη διάρκεια των οπτικών ελέγχων και να διορθώνονται άμεσα. Αυτές οι διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων καλύπτουν μόνο τα πιο κοινά προβλήματα. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό Nordson της περιοχής σας. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Διορθωτική ενέργεια Σε κανονική λειτουργία 1. Διαρροή σκόνης από τον θάλαμο 2. Ρύπανση σε αλλαγή χρώματος Θυρίδα ελέγχου όγκου αέρα λανθασμένα ρυθμισμένη Στοιχεία φίλτρων μπλοκαρισμένα, αναρρόφηση ανεμιστήρα εξαγωγής ανεπαρκής για τη διατήρηση της σκόνης μέσα στο περίβλημα θαλάμου Το παλμικό σύστημα καθαρισμού φίλτρων φυσιγγίων δυσλειτουργεί Υπερβολικό εσωτερικό ή εξωτερικό ρεύμα αέρα Τα εξαρτήματα εισέρχονται στον θάλαμο πολύ ζεστά Τεμάχια επεξεργασίας πολύ μεγάλα για τον θάλαμο Διαρροές αέρα σε αγωγούς, προεκτάσεις αγωγών ή στεγανοποιήσεις αγωγών Σε αλλαγή χρώματος Ελέγξτε ότι όλες οι πόρτες του θαλάμου είναι εντελώς κλειστές Αυτόματα πιστόλια τοποθετημένα πολύ μακριά μέσα στον θάλαμο Ανεπαρκής καθαρισμός Ανεπαρκής ή καθόλου ψεκασμός σε απόβλητο κατά την εκκίνηση με νέο χρώμα Ο θάλαμος συγκρατεί σκόνη Ο κυκλώνας συγκρατεί σκόνη Ανοίξτε τη θυρίδα μέχρι να διατηρείται επαρκώς η σκόνη στον θάλαμο Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Μεταφίλτρου για οδηγίες σχετικά με το πώς γίνεται η αντικατάσταση Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Μεταφίλτρου για οδηγίες σχετικά με το πώς γίνεται ο εντοπισμός σφαλμάτων και η επισκευή Κλείστε όλες τις πόρτες του εργοστασίου ή τοποθετήστε φράγμα για την εξάλειψη του ρεύματος αέρα Αυξήστε τον χρόνο κρυώματος από τον κλίβανο ξήρανσης (αν προθερμαίνονται) Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Nordson της περιοχής σας Ελέγξτε τις ενώσεις αγωγών και τις στεγανοποιήσεις για διαρροές αέρα. Επισκευάστε και στεγανοποιήστε όλες τις διαρροές αέρα Κλείστε τις πόρτες αν είναι ανοιχτές Τοποθετήστε τα πιστόλια έτσι ώστε τα ακροφύσια να είναι επίπεδα ως προς το εσωτερικό τοίχωμα του θαλάμου Καθαρίστε ξανά το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία διαμόρφωσης θαλάμου σε αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο Ελέγξτε την ανακυκλωμένη σκόνη για ρύπανση, συλλέξτε μια μικρή ποσότητα σε αλουμινόφυλλο και επεξεργαστείτε την Καθαρίστε και διαμορφώστε τον θάλαμο σύμφωνα με τη διαδικασία διαμόρφωσης Καθαρίστε τον κυκλώνα χρησιμοποιώντας πέλετ καθαρισμού. Βλ. τεχνικό εγχειρίδιο Διπλού κυκλώνα

21 ColorMax3 17 Πρόβλημα 3. Απόδοση συστήματος χαμηλή 4. Το σύστημα απενεργοποιείται ή δεν τίθεται σε λειτουργία 5. Τα πιστόλια ψεκασμού ψεκάζουν απότομα ή διακεκομμένα, η ροή σκόνης είναι ανεπαρκής ή διακοπτόμενη 6. Προβλήματα με την ομοιομορφία επίστρωσης, την κάλυψη ακμών, τον σχηματισμό μεμβράνης, την περιτύλιξη ή τη διείσδυση σε εσοχές Πιθανή αιτία Σήτα κόσκινου χαλασμένη Υψηλό ποσοστό υπερβολικού ψεκασμού Κακής ποιότητας αναρτήρες εξαρτημάτων Κακής ποιότητας ενεργοποίηση σκανδάλης Χαμηλό Kv πιστολιού ή λανθασμένη ρύθμιση Μείωση απόδοσης κυκλώνα Στεγανοποιητικά θυρών ελέγχου ή χοάνη συλλογής ελαττωματικά Υπερπλήρωση χοάνης συλλογής Το σύστημα ανιχνευτή φλόγας βλέπει φλόγα ή σπινθήρα ή δυσλειτουργεί Στοιχεία φίλτρου μπλοκαρισμένα, αναρρόφηση ανεμιστήρα εξαγωγής ανεπαρκής Βλάβη διακόπτη αισθητήρα ροής αέρα Καμένες ασφάλειες Ηλεκτρική βλάβη Ανατρέξτε στο αντίστοιχο τεχνικό εγχειρίδιο για τα πιστόλια ψεκασμού Ανατρέξτε στο αντίστοιχο τεχνικό εγχειρίδιο για τα πιστόλια ψεκασμού Διορθωτική ενέργεια Αντικαταστήστε τη σήτα κόσκινου (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κέντρου τροφοδοσίας) Αντικαταστήστε με νέους αναρτήρες Επικοινωνήστε με την Nordson για επιδιόρθωση Βλ. εγχειρίδια εφαρμογής Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Διπλού κυκλώνα) Ελέγξτε το σύστημα ανακύκλωσης για μπλοκαρίσματα και τη λειτουργία της αντλίας μεταφοράς σκόνης Ελέγξτε μέσα στο κουβούκλιο, τον στόχο της κεφαλής ανιχνευτή και τις γειώσεις τεμαχίου επεξεργασίας και μεταφορέα. Ακολουθήστε τη διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων στο εγχειρίδιο του συστήματος ανιχνευτή φλόγας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Μεταφίλτρου για οδηγίες σχετικά με το πώς γίνεται η αντικατάσταση Αντικαταστήστε τον αισθητήρα ροής αέρα Ελέγξτε τις ασφάλειες στον πίνακα ελέγχου συστήματος. Αντικαταστήστε τις καμένες ασφάλειες. Αν οι ασφάλειες συνεχίσουν να καίγονται, επιδιορθώστε το ηλεκτρικό πρόβλημα Ανιχνεύστε τα κυκλώματα και επιδιορθώστε το πρόβλημα Ανατρέξτε στο αντίστοιχο τεχνικό εγχειρίδιο για τα πιστόλια ψεκασμού Ανατρέξτε στο αντίστοιχο τεχνικό εγχειρίδιο για τα πιστόλια ψεκασμού

22 18 ColorMax3 Ανταλλακτικά Για την παραγγελία εξαρτημάτων, καλέστε το Κέντρο υποστήριξης πελατών βιομηχανικών συστημάτων βαφής Nordson στο (800) ή επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της Nordson στην περιοχή σας. Βλ. εικόνα 6. Στοιχείο P/N Περιγραφή Ποσότητα Σημείωση LED LAMP - 60 WATT - BOOTH CANOPY 8 B SENSOR,AIR FLOW,ATEX,DUCT MOUNT VALVE,S/NOID,1",24VDC,FULL IMMERSION,PFC AR C NS MEMBRANE,PILOT VALVE 1"IMMERSION AR A NS AIRKNIFE_ASSY,CMX3,FLOOR_CLEANING 6 NS HOSE, 1" I.D., BLACK RUBBER Per meter HOSE REEL, BLOW LANCE, RETRACTABLE KIT, BLOW GUN W/SPIRAL TUBE LANCE,CLEANING,1M_PVC LANCE,CLEANING,1.5M_PVC LANCE,CLEANING,2M_PVC 1 NS CLEANING SPONGES 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ A: Κιτ διαφράγματος για ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα B: Κατάλληλο μόνο για αντικατάσταση των υφιστάμενων λυχνιών θαλάμου LED. Το διαφανές κάλυμμα στην εικόνα είναι μόνο βοήθεια οπτικής απεικόνισης στο τεχνικό εγχειρίδιο C: Οι τρέχουσες βαλβίδες λειτουργούν ηλεκτρικά. Οι προηγούμενες εκδόσεις λειτουργούσαν με αέρα. Αν το σύστημά σας έχει τοποθετημένη την πνευματική έκδοση, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο AR: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις NS: Δεν φαίνεται

23 ColorMax Εικόνα 7 Εικόνες αναγνώρισης ανταλλακτικών

24 20 ColorMax3 Προδιαγραφές Ανατρέξτε στο σχέδιο σέρβις που παρέχεται με το σύστημα για ακριβείς προδιαγραφές. Μπορεί να απαιτούνται πολλαπλά σημεία σύνδεσης. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις τυπικές τιμές. Περιγραφή Θερμοκρασία περιβάλλοντος εργοστασίου Ηλεκτρική σύνδεση Πνευματική σύνδεση Μέγιστη πίεση αέρα Ελάχιστη πίεση αέρα Ποιότητα αέρα Τυπική κατανάλωση αέρα (μόνο θάλαμος) Τιμές 5 C - 35 C 50Hz - 3 φασικό 380v (N+E) - 1 φασικό 230v 1,5 BSP 8 bar 6 bar 2 C ή λιγότερο σημείο δρόσου - χωρίς λάδι - φιλτράρισμα σε 5μ ή λιγότερο Σε παραγωγή 36 m 3 /ώρα - Κατά τη διάρκεια αλλαγής χρώματος 85 m 3 /ώρα Θόρυβος - 80dB Μέγιστο κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Τα επίπεδα μπορεί να είναι υψηλότερα για 5-10 λεπτά κατά τη διάρκεια της αλλαγής χρώματος.

25 ColorMax3 21 Πνευματικά και ηλεκτρικά διαγράμματα 240VAC 24VDC 24VDC Εικόνα 8 Ηλεκτρικές συνδέσεις Αρ. αγωγού (240 VAC) Αρ. ακροδέκτη Λειτουργία 1 1 Φως θαλάμου 1 2 Φως θαλάμου 2 3 Φως θαλάμου 3 4 Φως θαλάμου 4 5 Φως θαλάμου 5 6 Φως θαλάμου 6 7 Φως θαλάμου 7 8 Φως θαλάμου 8 2 N Ουδέτερο ΠΡ/ΚΙΤΡ ΠΡ/ΚΙΤΡ Γείωση Αρ. αγωγού (24 VDC) Αρ. ακροδέκτη Λειτουργία 1 9 Μαχαίρι αέρος Μαχαίρι αέρος Μαχαίρι αέρος Μαχαίρι αέρος Μαχαίρι αέρος Μαχαίρι αέρος 1 7 0v 0v DC Αρ. αγωγού (24 VDC) Αρ. ακροδέκτη Λειτουργία 8 15 Εκφύσηση πιστολιού Εκφύσηση πιστολιού Εκφύσηση πιστολιού Εκφύσηση πιστολιού Ανταλλακτικό Ανταλλακτικό 14 0v 0v DC ΠΡ/ΚΙΤΡ ΠΡ/ΚΙΤΡ Γείωση Βλ. εικόνα 8

26 22 ColorMax3 ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ 5 6 III IV 3 4 I II ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ ΑΕΡΑ IV III II I ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΕΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 2 Εικόνα 9 Πνευματικές συνδέσεις Στοιχείο Περιγραφή 1 ΜΑΧΑΊΡΙ ΑΈΡΟΣ 1 2 ΜΑΧΑΊΡΙ ΑΈΡΟΣ 2 3 ΜΑΧΑΊΡΙ ΑΈΡΟΣ 3 4 ΜΑΧΑΊΡΙ ΑΈΡΟΣ 4 5 ΜΑΧΑΊΡΙ ΑΈΡΟΣ 5 6 ΜΑΧΑΊΡΙ ΑΈΡΟΣ 6 I ΕΚΦΎΣΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΎ 1 II ΕΚΦΎΣΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΎ 2 III ΕΚΦΎΣΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΎ 3 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ) IV ΕΚΦΎΣΗΣΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΎ 4 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ) Βλ. εικόνα 9

27 ColorMax3 23 ΑΕΡΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ a b c d e f g 5 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ Εικόνα 10 Εξαρτήματα μονάδας σέρβις αέρα Στοιχείο Περιγραφή Ποσότητα 1 BALL VALVE BALL VALVE ½ O.D./ I.D. (DRAIN) 1 3 PUSH IN FITTING ½ O.D. - 16MM 2 4 PUSH IN FITTING ½ TO 2x10MM 1 5 PUSH IN FITTING, ELBOW 90, ½ TO 12MM 2 a GUN PURGE CLEANING SUPPLY - b BOOTH CLEANING BLOW LANCE - c SPARE - d 2 x MANUAL GUN SUPPLY - e CYCLONE BLOW GUN - f SPARE - g AIR KNIFE SUPPLY - Βλ. εικόνα 10

28 24 ColorMax Εικόνα 11 Δοχείο παροχής μαχαιριού αέρα Στοιχείο Περιγραφή Ποσότητα 1 PRESSURE REGULATOR G½ 6 2 PNEUMATIC TUBE 12MM O.D. 1 3 PUSH IN FITTING ELBOW 90, ½ TO 12MM 1 4 HOSE, 25MM I.D. x 39MM O.D., BLACK 1 5 HOSE CLIP, 35-50MM A/R 6 PRESSURE RELEASE VALVE - 8 BAR A/R 7 VALVE, PILOT, PNEUMATIC, 1 DIA. IMMERSION - PART NUMBER Εικόνα 12 Εξωτερικό δοχείο παροχής καθαρισμού πιστολιού Στοιχείο Περιγραφή Ποσότητα 1 PRESSURE REGULATOR G1 1 2 HOSE, 25MM I.D. x 39MM O.D., BLACK A/R 3 HOSE CLIP, 35-50MM 4 4 PRESSURE RELEASE VALVE - 8 BAR 1 5 VALVE, PILOT, PNEUMATIC, 1 DIA. IMMERSION - PART NUMBER

29 ColorMax3 25 Παράρτημα Α Διαδικασία αλλαγής χρώματος Βήμα 1 - Κλείσιμο πόρτας θαλάμου Εικόνα 13 Πόρτα θαλάμου κλειστή

30 26 ColorMax3 Βήμα 2 - Πώς να ξεκινήσετε τη διαδικασία αλλαγής χρώματος 1 Εικόνα 14 Εμφάνιση αρχικής οθόνης Αγγίξτε την εικόνα του κέντρου τροφοδοσίας σκόνης (1) για να ανοίξετε τη σελίδα χειριστηρίων κέντρου τροφοδοσίας. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο βήμα. αλλαγής χρώματος, πηγαίνετε στο επόμενο

31 ColorMax3 27 Βήμα 3 - Καθαρισμός των πιστολιών και των αντλιών Εικόνα 15 Εμφάνιση οθόνης επιβεβαίωσης καθαρισμού πιστολιών Πατήστε το πράσινο σύμβολο επιλογής για να ξεκινήσει ο καθαρισμός των πιστολιών και αντλιών Αφαιρέστε τον σωλήνα αναρρόφησης από το κουτί σκόνης Καθαρίστε τον σωλήνα με το πιστόλι φυσήματος και τοποθετήστε τον σωλήνα στη θέση καθαρισμού Περιμένετε μέχρι η διαδικασία καθαρισμού των πιστολιών να ολοκληρωθεί και μετά προχωρήστε στο επόμενο βήμα Βήμα 4 - Ανάκτηση της σκόνης και καθαρισμός του θαλάμου Εικόνα 16 Ξεκινήστε την ένδειξη οθόνης ανάκτησης σκόνης Τοποθετήστε το κουτί σκόνης κάτω από τη χοάνη Πατήστε το πράσινο σύμβολο επιλογής για να ξεκινήσει η διαδικασία Καθαρίστε το εσωτερικό του θαλάμου χρησιμοποιώντας τη λόγχη καθαρισμού Όταν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο μηδέν (0) πατήστε το πράσινο σύμβολο επιλογής για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα

32 28 ColorMax3 Βήμα 5 - Καθαρισμός της χοάνης Εικόνα 17 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα στο καπάκι χοάνης Αποσυνδέστε τον σωλήνα ανάκτησης από το καπάκι χοάνης, που αναγνωρίζεται με το κόκκινο κλιπ, στη συνέχεια συνδέστε τον στον σύνδεσμο εξαγωγής στο κύριο πλαίσιο (1). Κλείστε την είσοδο χοάνης χρησιμοποιώντας το βύσμα (2). Αφήστε τον σωλήνα φρέσκιας σκόνης συνδεδεμένο στο καπάκι χοάνης, που αναγνωρίζεται με το μπλε κλιπ (3). Περιστρέψτε τον αγωγό εξαερισμού/εξαγωγής πάνω από το καπάκι χοάνης (4) έτσι ώστε το σύμβολο παλέτας χρωμάτων να είναι στραμμένο προς τα εμπρός. Πατήστε και τα δυο σύμβολα αντλίας (5) στην οθόνη ελέγχου για να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού των αντλιών μεταφοράς HDLV. Πατήστε το πράσινο σύμβολο επιλογής για επιβεβαίωση (6). Βήμα 6 - Καθαρισμός των σωλήνων αναρρόφησης και των αντλιών Εικόνα 18 Εμφάνιση οθόνης καθαρισμού αντλίας HDLV Ο σωλήνας αναρρόφησης κάθε αντλίας σκόνης HDLV θα καθαριστεί. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το πράσινο σύμβολο επιλογής και μετά πατήστε το για επιβεβαίωση και συνέχεια.

33 ColorMax3 29 Βήμα 7 - Αφαίρεση της σήτας υπερήχων Εικόνα 19 Σήτα υπερήχων Αφαιρέστε και καθαρίστε τη σήτα υπερήχων και μετά τοποθετήστε την μέσα στα στηρίγματα στο πλάι της χοάνης. Βήμα 8 - Καθαρισμός της χοάνης Εικόνα 20 Χοάνη Μετακινήστε το κουτί σκόνης από το κάτω μέρος της χοάνης και κλείστε το καπάκι για να αποφευχθεί ρύπανση. Καθαρίστε τη χοάνη εσωτερικά χρησιμοποιώντας το πιστόλι φυσήματος χειρός. Καθαρίστε επίσης οποιεσδήποτε άλλες επιφάνειες που έχουν πάνω σκόνη.

34 30 ColorMax3 Βήμα 9 - Καθαρισμός της πόρτας ελέγχου αγωγού ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ροή αέρα υψηλής ταχύτητας θα είναι μέσα στον αγωγό και στον διπλό κυκλώνα Εικόνα 21 Πόρτα ελέγχου κάθετης εξαγωγής Ανοίξτε την πόρτα ελέγχου/συντήρησης του κάθετου αγωγού. Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια χρησιμοποιώντας το πιστόλι φυσήματος χειρός. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο στεγανοποιητικό. Στη συνέχεια καθαρίστε τον αισθητήρα ροής αέρα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι σας όταν κοιτάζετε μέσω της πόρτας ελέγχου. Κλείστε την πόρτα. Βήμα 10 - Καθαρισμός των πορτών ελέγχου διπλού κυκλώνα Εικόνα 22 Πόρτα ελέγχου διπλού κυκλώνα Ανοίξτε και τις δυο πόρτες ελέγχου διπλού κυκλώνα, καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια και το στεγανοποιητικό και των δυο πορτών χρησιμοποιώντας το πιστόλι ψεκασμού χειρός. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο στεγανοποιητικό. Κλείστε τις πόρτες.

35 ColorMax3 31 Βήμα11 - Καθαρισμός της χοάνης συλλογής διπλού κυκλώνα ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλής ταχύτητας ροή αέρα/υποπίεση κάτω από τον διπλό κυκλώνα Εικόνα 23 Χοάνη συλλογής διπλού κυκλώνα Ανοίξτε τη χοάνη συλλογής. Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια χρησιμοποιώντας το πιστόλι φυσήματος χειρός. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο στεγανοποιητικό. Κλείστε τη χοάνη συλλογής, στη συνέχεια πατήστε το πράσινο σύμβολο επιλογής στην οθόνη ελέγχου για να επιβεβαιώσετε τον καθαρισμό. Βήμα 12 - Επανασυναρμολόγηση έτοιμη για το νέο χρώμα 2 1 Εικόνα 24 Χοάνη HD έτοιμη για το νέο χρώμα Τοποθετήστε ξανά τη σήτα υπερήχων και κλείστε το καπάκι χοάνης, στερεώστε με τον μοχλό (1) Σε αυτό το στάδιο μη συνδέσετε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα ανακύκλωσης, που αναγνωρίζεται με το κόκκινο κλιπ, στο καπάκι χοάνης. Τραβήξτε τον σωλήνα εξαερισμού (2) κάτω προς το καπάκι χοάνης και περιστρέψτε το έτσι ώστε το σύμβολο πιστολιού να είναι στο μπροστινό μέρος όπως απεικονίζεται.

36 32 ColorMax3 Βήμα13 - Προετοιμασία του συστήματος με το νέο χρώμα 1 Εικόνα 25 Φρέσκια σκόνη / νέο χρώμα Τοποθετήστε το νέο κουτί σκόνης πάνω στον σταθμό του και ανοίξτε το, έτοιμο να εισαχθεί το σωλήνα παραλαβής σκόνης και ο εύκαμπτος σωλήνας. Κατεβάστε τον σωλήνα παραλαβής (1) μέσω του στηρίγματος και μέσα στη σκόνη. Η σκόνη θα ξεκινήσει αυτόματα να τροφοδοτεί μέσα στη χοάνη. Περιμένετε μέχρι η χοάνη να φτάσει στη στάθμη λειτουργίας (μέση). Απεικόνιση στην οθόνη ελέγχου παρακάτω (2). Ψεκάστε σκόνη για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα μέσα στον άδειο θάλαμο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προϊόντα μέσα στον θάλαμο. 2 3 Εικόνα 26 Οθόνη ελέγχου Spectrum HD Μετά τον ψεκασμό για αυτά τα αρχικά 30 δευτερόλεπτα, απενεργοποιήστε την αντλία ανακύκλωσης (3) στη συνέχεια συνδέστε ξανά τον σωλήνα ανάκτησης με το κόκκινο κλιπ, στο καπάκι χοάνης. Κλείστε τον σύνδεσμο εξαγωγής με την τάπα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε την αντλία ανακύκλωσης (3) Τώρα είστε έτοιμοι για την παραγωγή.

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για κομπρεσέρ αέρος MY1000 / MY2000 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά DIRECT DRIVEN COMPRESSOR

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Προσοχή! Ο ψεκαστήρας έχει σχεδιαστεί για χρήση με χημικά που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ κορυφαίας σχεδίασης BYCQ0EP BYCQ0EPB PEL69-B.book Page Thursday, February, 09 :0 PM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 B 8 A B C C A 0 BYCQ0EP Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt

Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr.:010395 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Προσοχή! Ο ψεκαστήρας έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ κορυφαίας σχεδίασης BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PEL9-.book Page Monday, January 7, 09 : PM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

NS2600 Ψεκαστήρας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

NS2600 Ψεκαστήρας   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης NS2600 Ψεκαστήρας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ NS2600 ΠΡΟΣΟΧΗ! Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά. Εξοικειωθείτε με την χρήση το0υ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB PEL0-A.book Page Thursday, January 0, 09 : PM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 8 8 0 BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BIW1600 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ INVERTER 160A Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιγραφή προϊόντος 1. Αυτό το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο για να συγκολλήσετε μέταλλα όπως ανοξείδωτα μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BORMANN BDX

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BORMANN BDX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΞΥΛΟΥ ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BORMANN BDX 2500 2 3 4 5 6 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση 230V/50Hz Ισχύς 1800W Ταχύτητα 4500rpm Δυνατότητα κοπής 43mm Διάμετρος δίσκου 250mm Διαστάσεις Τραπεζιού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΤΥΦΤΗ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: CLOJ-S120P20 CLOJ-S120 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

BPG6000 Πιστόλι Βαφής Ηλεκτρικό. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BPG6000 Πιστόλι Βαφής Ηλεκτρικό.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BPG6000 Πιστόλι Βαφής Ηλεκτρικό Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual 2 Ηλεκτρικό Πιστόλι Βαφής Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το πιστόλι βαφής με ψεκασμό. Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

microflex 933 / 936 / 13400

microflex 933 / 936 / 13400 Product Information PI 933 / 936 / 13400 _2814 microflex 933 / 936 / 13400 Σύστημα Καθαρισμού Βαλβίδων με Κόκκους ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καθαρίζει αποτελεσματικά, με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων κόκκων,

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLMFW-20/26 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής ΓΕΝΙΚΑ: Ο ανεμιστήρας έχει μεγάλη παροχή αέρα, η

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΛ) Σειρά: Convection Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

MY1100 Αεροσυμπιεστής. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

MY1100 Αεροσυμπιεστής.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης MY1100 Αεροσυμπιεστής Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας πριν την λειτουργία του μηχανήματος. 2 3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση

Διαβάστε περισσότερα

SP2000. Art Nr.: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

SP2000. Art Nr.: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης SP2000 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr.: 014898 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ SP2000 Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος και διαβάστε τις πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης

HERENTHAL. Tοστιέρα HT-ST Οδηγίες Χρήσης HERENTHAL Tοστιέρα HT-ST750.14 Οδηγίες Χρήσης Aγαπητέ πελάτη, Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς από λανθασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα!

Truma CP (E) classic. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα! Truma CP (E) classic Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 14 Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα! Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

BBC9000 Εκκινητής & Power Bank. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BBC9000 Εκκινητής & Power Bank. Art Nr: Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BBC9000 Εκκινητής & Power Bank Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr: 015550 WWW.BORMANNTOOLS.COM Οδηγίες χρήσης για εκκινητή & powerbank Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε το

Διαβάστε περισσότερα

TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC EL

TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC EL TVE 29 T ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΠΎΡΓΟΣ TRT-BA-TVE29T-TC2016-15-005- Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 2 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας TC100N Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου Πληροφορίες ασφάλειας Πριν χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφάλειας: Μόλις ανοίξετε το κιβώτιο συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Οδηγίες ασφαλείας Σημείωση: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Μοντέλο: VC-1156 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 7 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10 2 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Οι οδηγίες χρήσης αναφέρονται σε διαφορετικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4.

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4. Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για την ασφάλεια 1 Σύμβολα ασφάλειας 1 Συντήρηση 1 Κατά τη χρήση 2 Γενική περιγραφή 2 Μπροστινός πίνακας 3-4 Προδιαγραφές 4 Γενικά 4-6 Οδηγίες λειτουργίας 6-7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία της Μηχανής Συσκευασίας Κενού - Vacuum Champion

Ορολογία της Μηχανής Συσκευασίας Κενού - Vacuum Champion Ορολογία της Μηχανής Συσκευασίας Κενού - Vacuum Champion (1) Vacuum gauge - Μετρητής Κενού: Έχει κίτρινος χρώμα και γίνεται πράσινο χρώμα όταν η λειτουργία κενού έχει επιτευχθεί. (2) Vacuum Level - Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019 1-8 V1_22/02/2019 www.gys.fr ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής σας και τις προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθήσετε για τη δική σας ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ανιχνευτής καπνού GSC-SD02 GEYER HELLAS Α.Ε. ΔΡΟΣΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, T.K 34100

Εγχειρίδιο χρήσης. Ανιχνευτής καπνού GSC-SD02 GEYER HELLAS Α.Ε. ΔΡΟΣΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, T.K 34100 Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής καπνού GSC-SD02 GEYER HELLAS Α.Ε. ΔΡΟΣΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ, T.K 34100 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ο φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού GSC-SD02 διαθέτει ειδικά σχεδιασμένο φωτοηλεκτρικό αισθητήρα και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

TVM 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL

TVM 18 S ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL TVM 18 S EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM18S-TC-002-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης... 1 Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των οδηγιών χρήσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

BID3333 SET Angle grinder Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual www.bormanntools.com Πληροφορίες ασφαλείας Το μηχάνημα είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς ασφαλείας των ηλεκτρικών εργαλείων.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019 1-8 V1_22/02/2019 www.gys.fr ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής σας και τις προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθήσετε για τη δική σας ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC2016-31-003- ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Θερμοστάτης LTC 530 Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E5410/E5510

Dell Latitude E5410/E5510 Dell Latitude E5410/E5510 Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για βλάβη στον εξοπλισμό, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BCG1500 Λειαντήρας Δομικών Υλικών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης και ασφαλείας Σημαντικές οδηγίες Σημαντικές οδηγίες και προφυλάξεις είναι πάνω στο εργαλείο σας

Διαβάστε περισσότερα

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D

TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D TVM 11 / TVM 12 / TVM 13 / TVM 14 / TVM 17 / TVM 18 / TVM 20 D / TVM 24 D EL ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑΣ ΔΑΠΈΔΟΥ TRT-BA-TVM11-12-13-14-17-18-20D-24D-TC-002-EL Περιεχόμενα Υποδείξεις για τις οδηγίες χρήσης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INFRARED Ν ' ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 INFRARED Η 2 INFRARED N ss 1 jgjj] 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα σημεία σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ταμπλό ρύθμισης Logamatic 412x Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 615 088-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα