ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 427/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 427/2010"

Transcript

1 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙ ΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 27/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ 427/2010 Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16 η Σεπτεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου του ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 28, συνέρχεται στην 27η/2010 ειδική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καλαµάτας, µετά την από πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος. εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς ιονύσιος, 2) ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ηµήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα. Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 39/2007 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται. Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρουσία του ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα. Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 1

2 Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : Έγκριση απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσεως, οικον. έτους 2009, ήµου Καλαµάτας. Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης ηµήτριος λέει τα εξής: ΠΟΛΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, φέρνουµε σήµερα στο ηµοτικό Συµβούλιο τις οικονοµικές καταστάσεις του ήµου µας χρήσεως 2009 µετά την προέγκρισή τους από τη ηµαρχιακή Επιτροπή και παρακαλούµε για την έγκρισή τους. Οι καταστάσεις αυτές παρουσιάζουν την οικονοµική κατάσταση του ήµου στις 31/12/2009 καθώς και την χρηµατοοικονοµική επίδοσή του για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή. Το 2009 ήταν µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονοµικών του ήµου Καλαµάτας. Τα έσοδα του ήµου κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ οι λειτουργικές του δαπάνες περιορίστηκαν στους προκαθορισµένους στόχους. Στην ειδική αυτή συνεδρίαση παραβρίσκονται η ιευθύντρια των Οικονοµικών κα Ηλιοπούλου, ο ορκωτός λογιστής o κ. Αγγελόπουλος και ο οικονοµικώς σύµβουλος ο κ. Κρητικός. Παρακαλώ την κα Ηλιοπούλου να πάρει τον λόγο και να ενηµερώσει τα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου για τον ισολογισµό χρήσεως ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ευχαριστώ τη διευθύντρια των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου για την παρουσία της εδώ και έχει το λόγο. Κυρία Ηλιοπούλου. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ( ιευθύντρια Οικονοµικών ήµου): Σήµερα από το.σ. ζητείται εµπρόθεσµα η έγκριση του απολογισµού του 2009 και των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Στον απολογισµό αποτυπώνονται τα εισπραχθέντα έσοδα τα οποία ανήλθαν το 2009 σε ,93 ευρώ και πληρωθέντα έξοδα τα οποία ανήλθαν σε ,72 και το χρηµατικό υπόλοιπο στις 31/12/2009 που διαµορφώθηκε σε ,21 ευρώ. Σε σύγκριση µε το έτος 2008 είχαµε µία αύξηση στην είσπραξη των εσόδων σε ποσοστό περίπου 18% και αύξηση στις πληρωµές των εξόδων περίπου στο 25%. Όσον αφορά τον Ισολογισµό, το ενεργητικό και το παθητικό στις 31/12/2009 ανέρχεται στο ποσό των ,49 ευρώ και το αποτέλεσµα της χρήσης είναι πλεονασµατικό και ανήλθε σε ,77 ευρώ έναντι του 2008 το οποίο ήταν ,05. Τελειώνοντας ευχαριστώ όλους που συνετέλεσαν στη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και την ορκωτή λογίστρια που τις έλεγξε. Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα πάρει το λόγο; Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 2

3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ο ορκωτός. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ναι, ναι. Συγγνώµη, συγγνώµη µισό λεπτάκι, συγγνώµη. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Από τις δύο εισηγήσεις υπήρξε µια τεράστια αντίφαση. Ο κ. Πολίτης είπε ότι τα έσοδά µας ήταν παραπάνω, ενώ τα έξοδά µας κυµάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα. Η κα Ηλιοπούλου είπε, τα έσοδά µας αυξήθηκαν 18%, τα έξοδά µας αυξήθηκαν 25%. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Οι πληρωµές. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πληρωµές µας, ναι. Πως αυξήθηκαν και µείναν στα ίδια επίπεδα δηλαδή; ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Από τον απολογισµό είναι τα στοιχεία που έδωσα εγώ γι αυτό είπα, από τον απολογισµό οι πληρωµές. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:. (δεν ακούγεται) ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ορίστε. Πείτε όνοµα επώνυµο παρακαλώ για να γραφτεί στα πρακτικά. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είµαι ο Αγγελόπουλος Άγγελος ορκωτός λογιστής του ήλεγξε µαζί µε την κα Ζήρου τις οικονοµικές καταστάσεις του ήµου. Κύριε Πρόεδρε, κ. ήµαρχε κυρίες και κύριοι ηµοτικοί Σύµβουλοι, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 3463 και συγκεκριµένα το άρθρο 163 και όπως κάθε χρόνο έτσι και στην χρήση που εγκρίνουµε σήµερα του 2009, θα προβούµε σε ανάγνωση του πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που προανέφερα. «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣ Το ηµοτικό Συµβούλιο του ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ήµου Καλαµάτας που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ης εκεµβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νοµοθεσία όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η ευθύνη του ελεγκτή. Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 3

4 Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση των έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα, του Ν. 3463/2006. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζοµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. ηλαδή ο ελεγκτής πιστοποιεί ότι τα νούµερα του Ισολογισµού που σήµερα θα εγκρίνουµε είτε όχι, δεν περιέχουν ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους επουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων που οφείλεται είτε σε απάτη είτε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων του κινδύνου ο ελεγκτής εξετάζει εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων του ήµου µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του ήµου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της λευκής γνώµης µας. Με δύο λόγια το κείµενο αυτό που διάβασα και κατά την άποψή µου είναι ιδιαίτερα έτσι σοβαρό, καθορίζει το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται ο ελεγκτής αφενός και αφετέρου και η διοίκηση που συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις. Συνεχίζω διαβάζοντας τα κυριότερα συµπεράσµατα του ελέγχου µου. Βάση για γνώµην επιφύλαξη. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: Στο λογαριασµό του Ισολογισµού του ενεργητικού Γ3.1 µε τίτλο Τίτλοι πάγιας επένδυσης περιλαµβάνονται τα εξής: Ο ήµος εφάρµοσε ορθά τις αρχές και κανόνες του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ήµων και Κοινοτήτων σύµφωνα µε το Π.. 315/1999. Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασµό του ενεργητικού, τίτλοι «πάγιας επένδυσης» περιλαµβάνονται τα εξής: α) Οι αποτιµηθείσες σε τρέχουσες αξίες συµµετοχές του ήµου σε δύο ανώνυµες εταιρείες ποσού ευρώ ,83 οι οποίες ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Αφορά την αξία συµµετοχής µας στις δύο ανώνυµες εταιρείες, στα ΚΑΚ- Σφαγεία µε ποσό συµµετοχής και στην Ε ΕΧΥ µε ποσοστό συµµετοχής β) Οι αποτιµηθείσες i) σε αξίες κτήσης συµµετοχής του ήµου σε δύο δηµοτικές επιχειρήσεις ποσού ευρώ ,31 η εσωτερική λογιστική αξία σύµφωνα µε τους ισολογισµούς στις 31/12/20098 είναι µεγαλύτερη της αξίας κτήσης. Πρόκειται για τη συµµετοχή µας στην ΕΥΑΚ και στην Α ΕΚ όπου σύµφωνα µε τους Ισολογισµούς και τα όσα ορίζονται για την αποτίµησή τους τα δια κεφάλαια των δύο συγκεκριµένων δηµοτικών επιχειρήσεων είναι µεγαλύτερα από την αξία συµµετοχής µας και αποτιµήθηκαν µε την αξία συµµετοχής µας σύµφωνα µε τα οριζόµενα τόσο στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων αλλά όσο και στον Ν Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 4

5 ii) Η αξία κτήσης συµµετοχής σε υπό εκκαθάριση δηµοτική επιχείρηση ποσού ευρώ ,87 της οποίας τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά και δεν έχει διενεργηθεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. Εδώ διευκρινίζω ότι αφορά τη συµµετοχή µας στην ΕΑΚ η οποία βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης και έχει αρνητικά κεφάλαια όπως αναφέρω σύµφωνα µε τον Ισολογισµό του iii) Η αξία κτήσης συµµετοχής σε κοινωφελή επιχείρηση η οποία προήλθε από τη συγχώνευση τεσσάρων δηµοτικών επιχειρήσεων, τα ίδια κεφάλαια της οποίας υπολείπονται της συµµετοχής του ήµου κατά ,28 ευρώ. Αφορά τη συµµετοχή της ΦΑΡΙΣ έτσι όπως αποτυπώθηκαν τα κεφάλαια στον πρώτο ισολογισµό 31/12/2009. Αυτό είναι το κονδύλι συµµετοχών σε δηµοτικές επιχειρήσεις και σε δύο ανώνυµες, στα Σφαγεία και στην Ε ΕΧΥ. 2η παρατήρηση: Στο λογαριασµό του ενεργητικού µε στοιχεία 2.1 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών, περιλαµβάνεται ποσό περίπου ευρώ το οποίο προέρχεται από προηγούµενες χρήσεις και παρουσιάζει χαµηλό ποσοστό εισπραξιµότητας. Ο ήµος έχει διενεργήσει συνολική πρόβλεψη για την κάλυψη πιθανών απωλειών ποσού ευρώ ,49 η οποία κατά τη γνώµη µας δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο της ζηµίας που θ προκύψει από τη µη είσπραξη αυτών των απαιτήσεων και η οποία δεν µπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς. Σηµειώνεται ακόµα ότι υφίσταται διαφορά ποσού ευρώ περίπου µεταξύ του λογαριασµού του Ισολογισµού και του αντίστοιχου των αναλυτικών χρηµατικών καταλόγων. Εδώ θέλω να διευκρινίσω το εξής, ότι ανάλυση λεπτοµερής αυτών των απαιτήσεων υπάρχει στη σελίδα 25 και 26 της Αναλυτικής Εκθέσεως και συγκέντρωση των κυριότερων απαιτήσεων από το κοµµάτι αυτό στη σελίδα 28 όπου αφορά Τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Πρόστιµα εκδιδόµενων λογαριασµών κέντρων διασκέδασης Πρόστιµα εκδιδόµενων λογαριασµών κέντρων διασκέδασης παρούσης και προηγούµενων χρήσεων Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων, τα οποία ανέρχονται στο κονδύλι των ευρώ. Υπάρχει ανάλυση στη σελίδα 28 της Εκθέσεως της Αναλυτικής. Και τα οποία όπως αναφέρω παρουσιάζουν βραδύτητα στην εξυπηρέτησή τους. 3) Το υπόλοιπο του λογαριασµού του ενεργητικού 2.5 Χρεώστε διάφοροι περιλαµβάνει απαιτήσεις κατά δηµοτικών επιχειρήσεων και τρίτων οι οποίες κατά το µεγαλύτερο µέρος τους δεν εξυπηρετούνται ουσιαστικά επί σειρά ετών. εν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων για να καλύψει πιθανές ζηµιές το ύψος των οποίων δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε. Εδώ αναφέρω τις απαιτήσεις που υπάρχουν από δηµοτικές επιχειρήσεις όπως ΕΥΑΚ, Α ΕΚ, ΕΑΚ και ΦΑΡΙΣ. Υπάρχει ανάλυση στη σελίδα 30. Και εδώ υπάρχει βραδύτητα εξυπηρέτησης αυτών των απαιτήσεων. Να διευκρινίσω ότι υπήρχε µια ρύθµιση στη χρονιά που πέρασε για εξυπηρέτηση του χρέους κυρίως από τη ΕΥΑΚ από την οποία µέχρι 30-6 είχαν εισπραχθεί ευρώ. Από την Α ΕΚ παρέµεινα ανείσπρακτες. Και διευκρινίζω κάτι, ήταν αν θέλετε ευχάριστη έκπληξη, η ΕΑΚ που όπως προανέφερα συµµετέχουµε µε , υπήρχε απαίτηση ευρώ, έχει διενεργηθεί γι αυτό ισόποση πρόβλεψη για το κοµµάτι αυτό επειδή είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια ωστόσο από εκποίηση κάποιων ακινήτων ο ήµος εισέπραξε το 2010 το ποσό των ευρώ. Αυτό έγινε το 2010 από την ΕΑΚ. 4) εν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πλήρους καταγραφής των ακινήτων του ήµου από τις αρµόδιες Υπηρεσίες και η εγγραφή τους στην Υπηρεσία του Κτηµατολογίου ή στα αντίστοιχα Υποθηκοφυλακεία. Είναι θέµα το οποίο το γνωρίζοµε και χρειάζεται κάποια Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 5

6 προσπάθεια για να ολοκληρωθεί και αυτή η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του ήµου. 5) εν µας χορηγήθηκε επιστολή του νοµικού συµβούλου του ήµου σχετικά µε την κυριότητα των ακινήτων του ήµου καθώς και για εκκρεµείς απαιτήσεις τρίτων κατά του ήµου. Γνώµη µε επιφύλαξη: Κατά τη γνώµη µας εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παραπάνω παράγραφο βάση για γνώµη µας µε επιφύλαξη οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα και από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική θέση του ήµου κατά την 31 εκεµβρίου 2009 και την χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε κατά την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νοµοθεσία. Θέµατα έµφασης: Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 1 ον εν έχει διενεργηθεί έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τους παρακρατούµενους φόρους καθώς και από τα ασφαλιστικά ταµεία για τις καταβαλόµενες εισφορές, κατά συνέπεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ήµου για τις ανέλεγκτες χρήσεις. Οι ΟΤΑ απαλλάσσονται, δεν έχουν φορολογικό ενδιαφέρον σε ότι αφορά το εισόδηµα τέλος πάντων, το φόρο εισοδήµατος, ωστόσο οι παρακρατούµενοι φόροι, φόροι αµοιβών τρίτων, φόροι αιρετών, φόρος µισθωτών υπηρεσιών, υπάγονται σε καθεστώς φορολογίας δηλαδή µπορεί να διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος. Επί αυτού αναφέροµαι ως φορολογική εκκρεµότητα. 2 ον Στα πλαίσια εφαρµογής της διπλογραφικής µεθόδου τήρηση των λογιστικών βιβλίων του ήµου, η οργανωτική δοµή και λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών καθώς και το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου προσαρµόζονται σταδιακά ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις διαχειριστικές και λογιστικές ανάγκες του ήµου. Οι διαπιστώσεις και παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων και δεν εντάσσονται στην παρούσα έκθεση ελέγχου αναφέρονται στην αναλυτική έκθεση ελέγχου η οποία υποβάλεται σε συνέχεια της παρούσας στο ηµοτικό Συµβούλιο. Αναφέροµαι στην αρχική έκθεση που έχουν και οι επικεφαλής της ελάσσονος και της µείζονος αντιπολιτεύσεως αλλά και η ηµοτική Αρχή και σχολιάζονται όλοι οι λογαριασµοί του Ισολογισµού. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων: Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της έκθεσης διαχειρίσεως της ηµαρχιακής Επιτροπής προς το ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. 2 ο Ο ήµος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία µε τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο από την 1/1/2005 και το άνοιγµά τους έγινε µε βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την παρ του κλαδικού λογιστικού σχεδίου βάσει του Προεδρικού ιατάγµατος 315/1999. Αυτό είναι το πιστοποιητικό του ελέγχου το οποίο είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων. εν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις επί της εκθέσεως µου. ΠΟΛΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε µια διευκρίνιση Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 6

7 ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Όταν τελειώσει ο κύριος Τελειώσατε; ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αν µου επιτρέπετε να πω δυο λόγια έτσι διευκρινιστικά Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη έτσι όπως αποτυπώνονται και πέρα από το πιστοποιητικό στη χρήση που ήλεγξα. Η χρήση παρουσίασε πλεόνασµα της τάξης των ευρώ η οποία οφείλεται κυρίως σε αυξηµένες επιχορηγήσεις από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και οι οποίοι είναι στον λογαριασµό υπ. αρ. 3 στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως µε τίτλο Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό προϋπολογισµό οι οποίες στη χρήση που πέρασαν ανήλθαν στα ,79 έναντι ,31. Το σύνολο των εσόδων δηλαδή αυτών είναι έναντι τη χρήση Και αν προσέξατε ακριβώς από κάτω τα αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως, ενώ πέρυσι είχαµε ζηµιά εκµεταλλεύσεως φέτος έχοµε πλεόνασµα ποσού ευρώ ηλαδή ζηµιά πέρυσι, φέτος κέρδος, είναι περίπου το κέρδος της χρήσεως έτσι όπως προκύπτει στα αποτελέσµατά µας. Ένα στοιχείο είναι αυτό που νοµίζω ότι χρήζει κάποιας διευκρινίσεως. Και το δεύτερο είναι τα έργα τα οποία έγιναν και αποτυπώνεται στο αναπόσβεστο υπόλοιπο του συνόλου του παγίου ενεργητικού έναντι πέρυσι και στον λογαριασµό εξόδων εγκαταστάσεως που έχει αναπόσβεστη αξία και έχει να κάνει µε την ηλεκτρονική πύλη του ήµου η οποία καταλύει το αναπόσβεστο υπόλοιπο έναντι µόλις πέρυσι. Αυτά είναι τα κυριότερα κονδύλια έτσι όπως αποτυπώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ορίστε κ. Πολίτη. ΠΟΛΙΤΗΣ: Απλώς ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση. Η κα Ηλιοπούλου αναφέρθηκε στον απολογισµό ενώ εγώ αναφέρθηκα στον ισολογισµό και όταν λέµε ισολογισµό λέµε για τα βεβαιωµένα έσοδα στη χρήση του 09 καθώς και για τις δαπάνες στη χρήση του 09. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Θέλετε το λόγο; Όχι. Κύριε Πολίτη κάτι άλλο θέλετε να συµπληρώσετε; Η κα Ηλιοπούλου; Κύριε ήµαρχε; ΗΜΑΡΧΟΣ: εν θέλει να µιλήσει κανείς; ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ναι κ. Κοσµόπουλε ορίστε. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με ποιο δικαίωµα κ. ήµαρχε η Νοµική Υπηρεσία αρνήθηκε να παραδώσει το συγκεκριµένο έγγραφο που ζήτησε ΗΜΑΡΧΟΣ: εν ξέρω... ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θα πει, θέλω µια απάντηση. Ζήτησε ένα συγκεκριµένο έγγραφο και η Νοµική Υπηρεσία δεν παρέδωσε το συγκεκριµένο έγγραφο που αφορούσε τα κτίρια, τις ιδιοκτησίες του ήµου και τις χρήσεις τις οποίες ζητούσε ο ορκωτός Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 7

8 ΗΜΑΡΧΟΣ: εν το γνωρίζω, το ακούω για πρώτη φορά. Κανείς δεν απευθύνθηκε σε µένα για άρνηση υπηρεσίας να δώσει έγγραφο. Κανένας. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να διευκρινίσω κάτι. ιευκρινίζω ότι η συγκεκριµένη παρατήρηση στο πιστοποιητικό η οποία αναφέρθηκε πέρυσι, έχει να κάνει κυρίως µε πληροφορία για καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του ήµου η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και είναι και ένα έργο µεγάλο, συνέχεια της αρχικής απογραφής και δεύτερο εάν υπάρχουν εκκρεµοδικίες για αγωγές τρίτων έναντι υµών. Αυτή η πληροφορία είναι που ζητάω. ΗΜΑΡΧΟΣ: Σε µένα δεν έχει φτάσει αυτό το αίτηµα. εν το ξέρω. Αν το ξέρει ο Αντιδήµαρχος ή το ξέρει ο Γενικός Γραµµατέας και δεν µε έχει ενηµερώσει ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το θέµα το θέτουµε ότι είναι µια εκκρεµότητα και καλό είναι να ΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλο Σας διαβεβαιώνω ότι το ακούω για πρώτη φορά και να καταγραφεί στα πρακτικά. εν ξέρω αν το ήξερε κάποιος ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καλό θα είναι να αποδοθεί. Έτσι; Και να µην έχει ολοκληρωθεί, και να µην έχει καταγραφεί ΚΛΕΙ ΩΝΑΣ: Η Νοµική Υπηρεσία σ αυτό δεν δίνει, διότι υπάρχουν εκκρεµότητες στο ήµο στις οποίες η Νοµική Υπηρεσία δεν µπορεί να πει ότι αυτές οι εκκρεµότητες.. (δεν ακούγεται καλά) ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Κλείδωνα η απάντηση αυτή είναι ένα έγγραφο το οποίο αναφέρει τις εκκρεµότητες και λέει ότι µέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί βεβαιώνω ότι στην ιδιοκτησία του ήµου είναι αυτά τα πράγµατα, έχουµε τις εξής εκκρεµότητες τις οποίες πρέπει να.(δεν ακούγεται καλά). Θεωρώ δηλαδή ότι το να µην απαντάει η Νοµική Υπηρεσία δεν είναι λύση, η λύση είναι να απαντά µε αυτά τα οποία έχει υπόψη της καταγράφοντας και αυτά που δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει. (Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του κ. Κοσµόπουλου προσήλθε στην αίθουσα ο κ. Νταγιόπουλος). ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Εν τάχει θέλετε να συµπληρώσετε κάτι κύριε; Όχι. Κύριε ήµαρχε µήπως θέλετε το λόγο; ΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλουν οι συνάδελφοι να πούνε κάτι θα µιλήσω εγώ µετά, τελευταίος. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Κε Ηλιόπουλε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Καταρχάς για να διευκρινίσουµε ένα θέµα. Εµείς δεν έχουµε αντίρρηση επί των οικονοµικών, επί των λογιστικών αποτυπώσεων που παρουσιάζει αυτός ο απολογισµός όσο και ο ισολογισµός. ύο παρατηρήσεις. Ένα είναι ότι η υποφερτή κατά εµέ κατάσταση του ήµου είναι αποτέλεσµα της υπερβολικής εντός εισαγωγικών περσινής επιχορήγησης στο ήµο Καλαµάτας µε ευρώ το οποίο είχε τα γενικότερα στον κρατικό προϋπολογισµό αποτελέσµατα που ξέρουµε. Και ένα δεύτερο είναι ότι ο ήµος υστερεί και έχει µεγάλα ανοίγµατα στα έσοδα στα οποία απ ότι καταλαβαίνετε οι εισπρακτικοί µηχανισµοί του ήµου δεν εισπράττουν αυτά τα οποία πρέπει. Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 8

9 Εµείς θα ψηφίσουµε λογιστικά υπέρ αλλά έχουµε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη σωστή, όχι ως προς την οικονοµικά σωστή αλλά ως προς τη σωστή και δεοντολογική εφαρµογή και αξιοποίηση του προϋπολογισµού. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Κοσµόπουλε; ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αυτονόητο ότι και εµείς ψηφίζουµε θετικά όσον αφορά την λογιστική αποτύπωση όλων των λογιστικών στοιχείων τα οποία υπάρχουν κρατώντας δε τις επιφυλάξεις µας όπως αυτές έχουν διατυπωθεί τόσο κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού όσο και κατά τη συζήτηση του τεχνικού προγράµµατος. Κατά συνέπεια λοιπόν συµφωνούµε σ αυτό το πλαίσιο για τη λογιστική αποτύπωση. Αυτό που έχει σηµασία αυτό το χρόνο δεν είναι τα βεβαιωθέντα, είναι ο απολογισµός και δυστυχώς ο απολογισµός κε Πολίτη δεν ήταν θετικός. Να περάσουµε και σε ένα άλλο. Ανάλυση αποτελεσµάτων χρήσεως, να κάνω µία παρατήρηση, την είπε και προηγουµένως ο κύριος φοροτεχνικός, «Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιµα προσαυξήσεις», µείωση 26,48% περίπου λιγότερα έσοδα. Ότι και να γινότανε, όσες αυξήσεις τιµαριθµικές και να δώσαµε στη ΕΥΑΚ, στα δηµοτικά τέλη, δεν κατορθώσαµε πουθενά να καλύψουµε το ποσό αυτό. Εκεί είναι νοµίζω µια τεράστια τρύπα, µια τεράστια ουσία. Εµείς στο παρελθόν δεν είχαµε διστάσει να αποδώσουµε στα εύσηµα στον κ. Κλείδωνα γιατί την εργώδη προσπάθεια την οποία είχε καταβάλει ώστε τουλάχιστον ένα µεγάλο κοµµάτι, ένα κάποιο κοµµάτι από τις οφειλές παρελθούσας χρήσης να εισπραχθεί. Να τονίσουµε ότι πήρε το ποσοστό οφειλών παρελθούσας χρήσης από το 3,37 % και το έφτασε στο 6,60, σχεδόν διπλασιάζοντάς το, για να πέσει το ποσό αυτό το 2009 στο 2%. εν είναι η πρώτη φορά που το λέµε. Άρα λοιπόν έχουµε έναν µηχανισµό εισπρακτικό ο οποίος παρά τις όποιες µειώσεις έγιναν κρατικά, δείχνει να υστερεί και εάν πάνε έτσι στα πράγµατα και στην οικονοµική δυσκολία που υπάρχει στην πόλη ποια σε όλους τους επαγγελµατίες, η υστέρηση αυτή του χρόνου θα είναι ακόµη τραγικότερη. Το κρατάµε αυτό για µια παρατήρηση στη συνέχεια. Πράγµατι οι τακτικές επιχορηγήσεις που έχουµε πει και παλαιότερα, αυξήθηκαν κατά ένα τεράστιο νούµερο, περίπου ευρώ, ποσοστό αύξησης 38,16. Κατά συνέπεια η µείωση φέτος της τακτικής επιχορήγησης κατά 40 % η οποία φαίνεται να γίνεται από την κεντρική εξουσία, µας φέρνει στην τακτική επιχορήγηση του Και αν σ αυτά συνυπολογίσουµε τις µειώσεις οι οποίες γίνονται τουλάχιστον στα εισοδήµατα των εργαζοµένων, στη µισθοδοσία των εργαζοµένων, φαίνεται ότι όσον αφορά στη µισθοδοσία των εργαζοµένων, αυτή είναι εξασφαλισµένη για φέτος και θα συνεχίσει να είναι στη συνέχεια. Βέβαια εδώ τίθεται ένα πάρα πολύ µεγάλο θέµα και αυτό αφορά τις δαπάνες των έργων. Το 2009 στον προϋπολογισµό ήταν εγγεγραµµένα µε αυτά τα στοιχεία τα οποία ήτανε σχετικά θετικά, ήτανε έργα εγγεγραµµένα στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό από δηµοτικούς πόρους. υστυχώς το 2010 το ποσό αυτό ανέβηκε στα ευρώ. Και η ερώτηση είναι, πως είναι δυνατόν να βρεθούν αυτά τα χρήµατα έχοντας δεδοµένη ποια τη µείωση τόσο από τα έσοδα και τους πόρους αλλά και τη µείωση από τις επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισµού; Το είχαµε πει και νωρίτερα. Κάνουµε άλλη µια φορά την ίδια πρόταση που είχαµε πει και παλαιότερα. Κατά τη σύνταξη του τεχνικού προγράµµατος είναι πάρα πολύ καλό και λειτουργικό να υπάρχει ένα τεχνικό πρόγραµµα δύο ταχυτήτων, ένα τεχνικό πρόγραµµα το Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 9

10 οποίο θα απευθύνεται µε τα έργα πρώτης προτεραιότητας και θα είναι σύµφωνο µε τα πραγµατικά ή προσδοκώµενα έσοδα, τα πραγµατικά όµως, και ένα τεχνικό πρόγραµµα δευτέρας ταχύτητας, δευτέρων προτεραιοτήτων αν θέλετε, όπου εκεί µπορούν να εγγραφούν κάποια έργα δευτέρας προτεραιότητας. Εάν ένα έργο από την πρώτη προτεραιότητα αστοχήσει, τότε να προστεθεί αυτό που θα υπάρχει στη δεύτερη βαθµίδα. Εάν πάλι βρεθούν κάποια πρόσθετα χρήµατα τα οποία είναι δυνατόν να έρθουν από κάπου, τότε µπορεί κάποιο έργο το οποίο είναι στη δεύτερη προτεραιότητα, να προταχθεί και να µπει κι αυτή στην πρώτη. Έτσι θα υπάρχει ο καλλίτερος έλεγχος και να µην φτάσουµε να συµβεί αυτό που συνέβη το 2008 όπου είχαν τότε προϋπολογισθεί έργα ευρώ περίπου από δηµοτικούς πόρους και φτάσαµε στο τέλος του 2008 να έχουµε ένα ποσό ευρώ εντάλµατα τα οποία δεν είχαν πληρωθεί και δεν µπορούσαν να πληρωθούν εκείνη τη στιγµή. Τέλος θα ήθελα να µιλήσω και για άλλον ένα κωδικό ο οποίος είναι τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης όπου εκεί βλέπουµε ότι ενώ το 2008 είχαµε πάρει ευρώ για την πυροπροστασία επειδή ήµασταν πυρόπληκτη περιοχή, το 2009 δεν πήραµε σχεδόν τίποτα. Αυτό είναι ένα πρόβληµα. Να θυµίσω ότι περίπου ευρώ ήταν το πρόγραµµα το οποίο είχαµε οµόφωνα ψηφίσει και ήταν να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο για µία ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών. υστυχώς από κει χρήµατα δεν πήραµε αλλά και από την κεντρική εξουσία δεν πήραµε το 2009 τα αντίστοιχα χρήµατα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει τη νέα χρονιά να είναι έτοιµα το να πάρουµε κάποια χρήµατα πρόσθετα για τις πυρόπληκτες περιοχές. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ορίστε κε Πολίτη. ΠΟΛΙΤΗΣ: Σχετικά µε αυτά που είπε ο κ. Κοσµόπουλος ότι είναι µειωµένες οι εισπράξεις από τέλη. Θέλω να κάνω γνωστό στο Σώµα ότι από 1/1/2009 το τέλος παρεπιδηµούντων και το τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων από 2% έγινε 0,5% και αυτό είχε σαν αποτέλεσµα στον κωδικό αυτό να έχουµε µειωµένα έσοδα. Το δεύτερο που θέλω να προσθέσω, οι βεβαιωτικοί κατάλογοι το 09 συντάχθηκαν τον Οκτώβρη µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ο χρόνος για να γίνουν οι εισπράξεις είτε από παραβάσεις ΚΟΚ είτε από τέλη παρεπιδηµούντων, κοινόχρηστων χώρων κτλ. Γι αυτό υπάρχει αυτή η µείωση, ότι δηλαδή δεν έχουµε τις εισπράξεις από οφειλές παρελθόντων ετών. Το πρώτο είναι ότι µειώθηκε το τέλος από 2% σε 0,5 και όπως καταλαβαίνετε έχουµε µία µείωση των εσόδων σηµαντική και το δεύτερο ότι οι βεβαιωτικοί κατάλογοι ενώ το 08 συντάχθηκαν στις αρχές του 08 µε αποτέλεσµα δόθηκε και ο χρόνος, ότι πέρα απ αυτό έγινε και η ρύθµιση το 08 που είχε να γίνει 3 χρόνια, είχε από το 2005 και πολλοί ήρθαν εδώ πέρα στο ήµο να ρυθµίσουν τις οφειλές τους, το 09 έχουµε πάλι ρύθµιση, δεν ήρθε τόσος κόσµος να ρυθµίσει γιατί πιστεύει ότι πάλι να θα γίνει του χρόνου ρύθµιση και γι αυτό υπάρχει αυτή η εικόνα όχι ότι ο εισπρακτικός µηχανισµός δεν λειτούργησε αποτελεσµατικά. (Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του κ. Πολίτη προσήλθε στην αίθουσα ο κ. Τσερώνης) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ( εν ακούγεται τι λέει). ΠΟΛΙΤΗΣ: Σας είπα ότι οι βεβαιωτικοί κατάλογοι συντάσσονται στις αρχές του έτους και δεν συντάχθηκαν γιατί δεν είχαµε τα στοιχεία από την Εφορία. ΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι σήµερα είναι µία από τις κορυφαίες στην ουσία στιγµές του ηµοτικού Συµβουλίου. Σύντοµες αναφορές θα κάνω στο αντικείµενο της συζήτησης. Να ευχαριστήσω καταρχήν τους υπαλλήλους της ιεύθυνσης Οικονοµικών που µε επικεφαλής την κα Ηλιοπούλου κάνουν ότι µπορούν σε δύσκολες συνθήκες και χωρίς Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 10

11 προβλήµατα. Και να ευχαριστήσω τον κ. Αγγελόπουλο και τον κ. Κρητικό γιατί κάνουν µία δουλειά στο ήµο η οποία είναι πάνω από την καλώς εννοούµενη υπηρεσία την οποία πρέπει να προσφέρουν, προσφέρουν περισσότερα. Συνεργάζονται µε την υπηρεσία µας και µας δίνουν τις πολύτιµες συµβουλές τους και ο κ. Αγγελόπουλος και ο κ. Κρητικός οποτεδήποτε τις χρειαστούµε. Το λέω µετά λόγου γνώσεως και να καταγραφεί στα πρακτικά αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι πιστεύω ότι το 2009 θα είναι η τελευταία οικονοµικά καλή χρονιά µέχρι το Ήταν µία καλή οικονοµικά χρονιά για το ήµο µας και δεν αναφέροµαι στο πλεόνασµα των ευρώ, λογιστικό είναι το πλεόνασµα αυτό, όπως λογιστικό είναι και για τον Νοµάρχη Αθηνών που το έκανε σηµαία, όπως λογιστικό είναι και για τον ήµαρχο Συκαιών στη Θεσσαλονίκη που το έκανε πανελλήνια σηµαία και έγινε στα πρωϊνάδικα. Λογιστικά είναι αυτά τα πλεονάσµατα. Να σταθώ σε δύο τρία πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι έχουµε µία αύξηση των παγίων της τάξεως των ευρώ. Σ αυτή την αύξηση των παγίων δεν έχει προστεθεί η αξία του παλαιού νοσοκοµείου το οποίο περιήλθε µε χρησιδάνειο στο ήµο για 99 χρόνια, δηλαδή για πάντα και πρέπει να το αποτιµήσοµε και να το προσθέσοµε. Να σταθώ επίσης στη µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και επίσης να σταθώ στην καλή πιστοληπτική κατάσταση του ήµου µας. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι ελεγχόµενες και οι βραχυπρόθεσµες είναι της τάξεως των ευρώ περίπου, δηλαδή 45 ευρώ ανά κάτοικο. Είναι µία κατάσταση που είναι απολύτως ελεγχόµενη ακόµα και µε τα µέτρα τα οποία προσδιόρισε τελευταία η Κυβέρνηση για τις δανειοδοτήσεις διότι δυστυχώς το 2010 είναι τόσο άσχηµο που οι µισοί ήµοι της χώρας οδεύουν προς τα γκισέ των τραπεζών ή του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων για δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ασφαλώς υπήρχε µία διαπιστώνεται αυτό µία βραχεία εξυπηρέτηση των απαιτήσεων. Όλοι ξέροµε που οφείλεται αυτό, οφείλεται στο γεγονός ότι ο πολύς ο κόσµος περιµένει ρυθµίσεις, περιµένει ευνοϊκότερες περαιώσεις, αυτό που γίνεται σε όλο το δηµόσια τοµέα «ας το, θα έρθει η κυβέρνηση µε µία ρύθµιση» και έρχεται η κυβέρνηση µε µία ευνοϊκή ρύθµιση και όπως καταλαβαίνετε αποτρέπει αυτό πάρα πολλούς να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς το ήµο. Το θέµα αυτό δεν αφορά µόνο στην Καλαµάτα, αφορά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει υπάρξει ειδική συνεδρίαση της ΚΕ ΚΕ για το συγκεκριµένο θέµα. Αν δεν έχοµε δηµοτική ενηµερότητα, αν δεν θεσµοθετηθεί η δηµοτική ενηµερότητα όπως η φορολογική ενηµερότητα, κάποιος είπε ότι ακόµα και στο Επιµελητήριο, δεν το λέγω µε καµιά διάθεση υποτίµησης, πρέπει να έχει ενηµερότητα ο επαγγελµατίας πάρει από το Επιµελητήριο για να προχωρήσει κάποιες διαδικασίες. Στο ήµο δεν έχοµε δηµοτική ενηµερότητα και αυτό είναι ένα πάγιο αίτηµα της Κεντρικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων. Με τη φορολογική ενηµερότητα υπάρχει ένα θέµα αλλά ξέρετε τι γίνεται µε τις αλλαγές των ονοµάτων, τις αλλαγές του ΑΦΜ κλπ, κλπ και τρέχοµε ως ντέντεκτιβ για να βρούµε ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης που σε κάθε πρόβληµα αλλάζει. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος της βραδείας εξυπηρέτησης των απαιτήσεων, ότι το κεντρικό κράτος δεν βοηθά µε το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο ώστε οι ήµοι σε όλη την Ελλάδα να συγκεντρώσουν τα χρήµατά τους. Θα συµφωνήσετε ασφαλώς, υπάρχει ένα πρόβληµα µε τις απαιτήσεις από τις δηµοτικές επιχειρήσεις, αλλά τους προηγούµενους µήνες αυτά τα βάλαµε σε µία τάξη. Και µε τη ΕΥΑΚ το θέµα µπήκε σε µία σειρά, το αλληλόχρεο εξυπηρετείται και µε την Α ΕΚ έχοµε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και η ΕΑΚ ουσιαστικά έκλεισε, τυπικά είναι τα θέµατα τουριστικού κλεισίµατος µε τη µεταφορά στο ήµο ευρώ. Υπάρχουν βέβαια ζητήµατα τα οποία πρέπει να τα δούµε, πρέπει να τα δει ένας καλλίτερα οργανωµένος ήµος, είναι ζητήµατα: - Με την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας όπου έχουν γίνει βήµατα, η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας έπρεπε να γίνει σε έναν πρότερο χρόνο, δεν έγινε εν πάση Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 11

12 περιπτώσει, τελευταία φαίνεται να ρυθµίζεται το θέµα µε τους δηµοτικούς δρόµους οι οποίοι φαίνονται ως δηµόσιοι στο κτηµατολόγιο και αυτό δηµιουργεί πάρα πολλά προβλήµατα, το θέµα αυτό ρυθµίζεται. - Το θέµα µε τα σχολεία και αυτό µπαίνει σε µία διαδικασία ρύθµισης. - Είναι το µεγάλο ζήτηµα των κληροδοτηµάτων όπου έγιναν βήµατα αλλά υπάρχει η κρατική γραφειοκρατία, το Υπουργείο των Οικονοµικών όπου δεν επιτρέπει να προχωρήσοµε µε ταχύτερους ρυθµούς και είναι και αυτό ένα στοίχηµα το οποίο πρέπει να προχωρήσει. - Και βεβαίως υπάρχει η διασκορπισµένη ακίνητη περιουσία σε όλη την έκταση του ήµου, µικρά οικοπεδάκια κάποιων τετραγωνικών µέτρων, λίγη γη την οποία πρέπει να εντοπίσουµε, να προσκυρώσοµε και να προστατεύσοµε µία δηµοτική περιουσία την οποία έχοµε από την ανάπτυξη των σχεδίων πόλης. Λοιπόν οι µήνες που έρχονται θα είναι πολύ δύσκολοι αγαπητοί συνάδελφοι. Για φέτος είχαµε ως ήµοι µείωση των πόρων της τάξεως του 1,5 δισ ευρώ, 1,450 περίπου, για τη προσεχή τριετία διότι είµαι βέβαιος όπως και στο κράτος, στον κρατικό προϋπολογισµό θα κάνοµε προϋπολογισµό τριετίας, είναι προσδιορισµένη η µείωση, είναι της τάξεως των 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τους ήµους. Το ηλεκτρικό ρεύµα αυξάνεται περί το 40%, γνωρίζετε ότι για τον δηµοτικό φωτισµό - αυτό είναι το απίθανο πληρώνεται µε οικιακό ρεύµα και όχι βιοµηχανικό. Καταλαβαίνεται τι συνεπάγεται αυτό. Για τη θέρµανση θα έχοµε προβλήµατα µε την εξίσωση της τιµής πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης. εν έχοµε µόνο τα δηµοτικά κτήρια, ας µείνοµε εµείς χωρίς θέρµανση, έχοµε και τα σχολεία όπου θα έχοµε πολύ µεγάλη ευθύνη από 1/1 για τα οποία όµως τα λειτουργικά έχουν µειωθεί περί το 50% και καταλαβαίνεται τι συνεπάγεται αυτό και τι πίεση θα υπάρξει προς τους ήµους και τι πρέπει να κόψοµε για να ζεστάνοµε τα σχολεία. Κοντά σ αυτά συνυπολογίστε και τη διαχείριση των απορριµµάτων που δεν θα είναι πλέον δωρεάν όπως ήταν περίπου µέχρι τώρα µε τους ΧΑ Α για να καταλάβετε τα προβλήµατα τα οποία έρχονται. Και βεβαίως πρέπει να παραλάβει η νέα ηµοτική Αρχή όποια και αν είναι αυτή, τους τρεις νέους δήµους όπου υπάρχουν προβλήµατα σοβαρά όσον αφορά την οργάνωση. Αυτά πρέπει να τα δούµε µε πολύ µεγάλη προσοχή και µε την αναγκαία ενότητα και συναντίληψη διότι δεν θα φτάσουµε πουθενά όταν κονταροχτυπιόµαστε και δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε στο νέο οικονοµικό περιβάλλον το οποίο έχει πλέον διαµορφωθεί. Ως προς τη µισθοδοσία που είπατε, η απόφαση της Κυβέρνησης είναι εξόχως θετική από 1 Νοεµβρίου να περάσει η µισθοδοσία των δηµοτικών υπαλλήλων στο κεντρικό κράτος. Θα µας απαλλάξει από ένα µεγάλο άγχος. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει ισόποση µείωση και των σταθερών πόρων από το κεντρικό κράτος. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το θετικό γιατί θα µας απαλλάξει από ένα µεγάλο άγχος, εποµένως αυτό να µην το λέµε ως επιχείρηµα. Τέλος θέλω να σας πω το εξής: Ότι υποτίθεται ότι η µείωση των πόρων από το κεντρικό κράτος θα αντικατασταθεί από τοπικές φορολογίες. Εµείς αγαπητοί συνάδελφοι ως αυτοδιοίκηση δεν µπορούµε να αποτελέσοµε στις τοπικές κοινωνίες το µακρύ χέρι της κυβέρνησης. Εµείς διεκδικούµε από την υπάρχουσα φορολογία ένα ποσοστό. Σε καµία περίπτωση τα δηµοτικά συµβούλια και οι δήµαρχοι δεν µπορούν να συναινέσουν σε µία πολιτική κάλυψης των ελλειµµάτων ή κάλυψης του ποσού που µας στερείται µε τοπικές φορολογίες. Που να επιβάλοµε τοπικές φορολογίες σε κοινωνίες οι οποίες µαστίζονται από την ανεργία, από τη µείωση των εισοδηµάτων. Σε λίγο, και δεν κάνω λαϊκισµό, θα ενταχθούν σ αυτό το ήµο αγροτικά νοικοκυριά, κτηνοτροφικά νοικοκυριά, άνθρωποι οι οποίοι χειµάζονται από την κρίση την οικονοµική. εν µπορεί να είναι πολιτική η τοπική φορολογία για να καλύψοµε τα ελλείµµατα όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη. Θα είναι ένα ζήτηµα πολύ σοβαρό που θα απασχολήσει το επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο. Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 12

13 Κλείνοντας θέλω να πω ότι αυτό το ηµοτικό Συµβούλιο, δεν λέγω η ηµοτική Αρχή, πρέπει να είναι υπερήφανο γιατί µε τη συνεργασία της Οικονοµικής Υπηρεσίας του κ. Αγγελόπουλου και του κ. Κρητικού εισήγαγε το διπλογραφικό σύστηµα, δηλαδή εισήγαγε τη διαφάνεια, τον έλεγχο, έχοµε ισολογισµούς, απολογισµούς, εποµένως µπορούν να κριθούν όλα αυτά από την κοινωνία, έχοµε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται να έχει ένας σύγχρονος ήµος. Βεβαίως υπάρχουν προβλήµατα τα οποία ακουµπούν περισσότερο τις δηµοτικές επιχειρήσεις αλλά η τακτοποίηση αυτού του ζητήµατος θα γίνει, είναι βέβαιο, επιτάσσεται να γίνει από τον Καλλικράτη. Όπως µου είπε και ο κ. Κρητικός και ο κ. Αγγελόπουλος και το λέω εγώ σε οποιουσδήποτε θα είναι το επόµενο ηµοτικό Συµβούλιο και ηµοτική Αρχή, πρέπει πάρα πολύ γρήγορα ή µάλλον και το δικό µας ηµοτικό Συµβούλιο από τις 8 Νοεµβρίου να ασχοληθεί πολύ σοβαρά µε το νέο περιβάλλον που θα διαµορφωθεί µε την ένταξη των νέων ήµων. ηλαδή από τις 8 Νοεµβρίου πρέπει να λειτουργούµε ως Σώµα ήµος Καλαµάτας Θουρίας Αρφαρών Άριος αν θέλοµε να προλάβουµε την 1 η /1 και να µπορέσοµε να ανταποκριθούµε στις µεγάλες ανάγκες. Ούτε τεχνικό πρόγραµµα µπορούµε να φτιάξοµε, είναι κατανοητό αυτό, ούτε και προϋπολογισµό µπορούµε να φτιάξοµε ή εν πάση περιπτώσει να το δουλέψοµε µέχρι 31/12 αν δεν συνεννοηθούµε και οι τέσσερις ήµοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ευχαριστώ κε ήµαρχε. Ορίστε κε Νταγιόπουλε µία παρατήρηση που θέλετε να κάνετε. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Είπε ο κ. ήµαρχος ότι µειώθηκαν τα τακτικά έσοδα των ήµων κατά 1,5 %. ΗΜΑΡΧΟΣ: 1,5 δις. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, 1,5 δις. Μειώθηκαν τα έσοδα αλλά µειώθηκαν και τα έξοδα. Το πλήρωσαν οι εργαζόµενοι µε την αφαίρεση του 13 ου και 14 ου µισθού το ποσό των οποίων φτάνει ακριβώς αυτών που µειώθηκαν. Άρα οι ήµοι πήραν έσοδα έξοδα τα ίδια όπως είχαν και πέρυσι όπως ήταν και πρόπερσι. Οι εργαζόµενοι λοιπόν µη παίρνοντας τον 13 ο και 14 ο µισθό είναι αυτή η διαφορά που προκύπτει. Να λέµε την πραγµατικότητα. ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Ψηφοφορία. Η πλειοψηφία «ναι», λογιστικό µέρος «ναι» µε τις δύο παρατηρήσεις που κάνατε. Κε Κοσµόπουλε και εσείς «ναι» µε τις δύο παρατηρήσεις αυτές που κάνατε. Κε Τσερώνη, κε Μπάκα; «Λευκό». ΗΜΑΡΧΟΣ: Μια στιγµή; Πιο λογιστικό µέρος; Έρχεται ένα σώµα εδώ πέρα, έρχεται µία εισήγηση. Τι θα πει «ως προς το λογιστικό;» ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Όχι, µια παρατήρηση έκανε. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κε ήµαρχε υπάρχει µια λογιστική αποτύπωση. ΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά έρχεται µία εισήγηση. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς κάναµε µία δήλωση, ότι όσον αφορά τη λογιστική αποτύπωση των πραγµάτων δεν έχουµε καµία αντίρρηση. ΗΜΑΡΧΟΣ: Γίνεται αποδεκτή η εισήγηση. Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 13

14 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Και κάνουµε µία δήλωση ότι όσον αφορά Υπάρχει η διαφωνία η οποία έχει ήδη αποτυπωθεί ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Στη φιλοσοφία εσείς διαφωνείτε, στο λογιστικό το ψηφίζετε. Το ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη του, - τις υπ αριθµ. 71 και 180/2009 αποφάσεις της ηµαρχιακής Επιτροπής, - τις οικονοµικές καταστάσεις του ήµου Καλαµάτας χρήσεως 2009, - τις διατάξεις του άρθρου 163 του.κ.κ. (Ν. 3463/2006), - την α) ΥΠΕΡψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συµβούλους της πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΡΑΣΗ ως προς τη σωστή λογιστική αποτύπωση και β) ΥΠΕΡψήφιση της πρότασης από τους παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑψήφιση από τους παρόντες συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΡΑΣΗ ως προς την φιλοσοφία των δράσεων που έχουν αποτυπωθεί, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Εγκρίνει τον απολογισµό και τις οικονοµικές καταστάσεις του ήµου Καλαµάτας, χρήσεως 2009, όπως υποβλήθηκαν από τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Γουρδέας Ανδρέας 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 9. Κουδούνης Αργύριος 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 11. Λαγανάκος Γεώργιος Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 14

15 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 13. Μπάκας Ιωάννης 14. Μπασακίδης Νικόλαος 15. Μπούχαλης ηµήτριος 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 17. Οικονοµάκου Μαρία 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 19. Πολίτης ηµήτριος 20. Σπίνος Γεώργιος 21. Τσερώνης Κων/νος Ακριβές Απόσπασµα Καλαµάτα, 11 Οκτωβρίου 2010 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ Πρακτικά ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 15

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Χρήσεως 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 5 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22 100 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2015 Οι συνηµµένες ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑΣ ''ΠΑΛΚΟ''

Α.Ε. ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑΣ ''ΠΑΛΚΟ'' Α.Ε. ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑΣ ''ΠΑΛΚΟ'' ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000249801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η εκεµβρίου 2015 Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΩΝ

ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΩΝ ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΩΝ Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η εκεµβρίου 2015 (Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014) ΚΜΟΙΛ AE ΑΦΜ 094024556

Διαβάστε περισσότερα

"PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ "PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 004277101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48975/01/B/01/306 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ -

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57072/04/Β/04/109 -( Ποσά σε Ευρώ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 20/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 217/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 140/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 14 ης Απριλίου 2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 14 ης Απριλίου 2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 14 η Απριλίου 2014 Σήμερα, 14η Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 28/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 15/08/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 15/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 15/08/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 32/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 88/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 137/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ

ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μιι κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιγεία Ενσώµατα πάγια Ποσά παρούσης Ποσά προηγούµενης ΠΑΘΗΤΙΚΟ Καθαρή θέση Καταβληµένα κεφάλαια Ποσά παρούσης Ποσά προηγούµενης Ακίνητα 5.540.837,89 4.993.330,17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Πειραιάς, 30/09/2015 Αριθ.Πρωτ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Πειραιάς, 30/09/2015 Αριθ.Πρωτ.: ΠΕΙΡΑΙΑΣ ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Λουδοβίκου 1 Τ.Κ: 18531 Πληροφορίες: ΦΥΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τηλέφωνο: 2104177241 Fax: 2104178680 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 11.855.842,04 11.976.777,21 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 623.062,71 925.976,86

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Α.Κ.Ο.Μ.Μ. ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αρ.Μ.Α.Ε.16385/72/Β/88/1 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 21837150000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 34/2019. Θέµα 3 ο : Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου Ηράκλειας 4 ου τριµήνου 2018.

Αριθ. Απόφασης: 34/2019. Θέµα 3 ο : Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου Ηράκλειας 4 ου τριµήνου 2018. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/27-03-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/18-10-2017

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 30/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Προέλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 03/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2018 Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικός απολογισμός 2014

οικονομικός απολογισμός 2014 οικονομικός απολογισμός 2014 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία

ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, Παιανία ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αγ. Αθανασίου 17, 190 02 Παιανία Αρ.Μ.Α.Ε. 28401/04/Β/93/147(00) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 83603202000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,64 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Σημείωση 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 246.808,54

Διαβάστε περισσότερα

ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΜΟΙΛ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2016 έως 31 η Δεκεμβρίου 2016 (Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014) ΚΜΟΙΛ AE ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 18/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2011 Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21 η Ιουνίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µεσ., στο ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. (ΕΜΕΚ ΑΕ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, ΤΚ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. δ.τ. (ΕΜΕΚ ΑΕ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, ΤΚ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. (ΕΜΕΚ ΑΕ) ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ, ΤΚ: 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 31690/03/Β/94/85 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 112598708000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.Ο.Π. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) Της 31 ης Δεκεμβρίου 2016 Διαχειριστική Χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 ΑΦΜ: 096053793

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ.ΔΕΔΕΣ - "ΑΣΠΙΣ" Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ.ΔΕΔΕΣ - ΑΣΠΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ.ΔΕΔΕΣ - "ΑΣΠΙΣ" Α.Ε. 4 ΧΛΜ ΑΡΓΟΥΣ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 21200 ΑΡΓΟΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 9821/20/Β/86/38 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 030002213000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ. Απόφασης 548/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αθανάσιος Δ. Τσάκλης Α.Μ.ΣΟΕΛ 14951

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Αθανάσιος Δ. Τσάκλης Α.Μ.ΣΟΕΛ 14951 ΝΕΔΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58386404000, ΑΜΑΕ 47638/062/Β/00/0311 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η Ιανουαρίου 2014-31

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 899.071,58 886.665,40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Γλυφάδα, ηµ. Γούναρη 325, 16674 Αρ.Μ.Α.Ε. 44440/01ΝΤ/B/99/306(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0003558401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 282 /2018 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 19η /2.07.2018 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ναυπλιέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 352/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 352/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 352/2017 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 23η / 04.09.2017 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ναυπλιέων συνήλθε σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/ πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 363 / Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Σύνταξη έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016 Από το Πρακτικό της 21 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 7 η Δεκεμβρίου 2018

25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 7 η Δεκεμβρίου 2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 25ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 7 η Δεκεμβρίου 2018 Σήμερα, 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 24/10/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Σικίνου Αριθµός Απόφασης: 66/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 191/2013. Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/

Αριθ. Απόφασης 191/2013. Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/ Από το πρακτικό της 22/10/ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 191/ Θέµα: Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης προϋπολογισµού (1-7/30-9-. Στους Αµπελόκηπους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.5/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.5/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.5/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 27/2012 Περίληψη Υποβολή έκθεσης ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 315

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 315 ΑΔΑ: 7419ΩΚΙ- Γ5Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-8-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της µε αριθ. 23/ συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Από τα πρακτικά της µε αριθ. 23/ συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθ. 23/26-9-2017 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Αρ. Απόφ. : 144 /2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύνταξη έκθεσης Απολογισµού - Ισολογισµού και αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου έσποινα, υπάλληλο του. ράµας,π Ε Οικονοµικών.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου έσποινα, υπάλληλο του. ράµας,π Ε Οικονοµικών. ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 28/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 4 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 29-1-2014 Στη ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 29η του µηνός Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11.30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 449 /2017 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 29η /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 449 /2017 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 29η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφ. 449 /2017 ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 29η /06.11.2017 Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ναυπλιέων συνήλθε σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 20 ης Μαΐου 2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. της 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20 η Μαΐου 2016

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 20 ης Μαΐου 2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. της 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20 η Μαΐου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 20 η Μαΐου 2016 Σήμερα, 20η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Μετά ταύτα η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ 30 ης Μάιου 2017 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 46140222000 Στην Ριτσώνα Ευβοίας, του Δήμου Αυλίδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Θάσος, Τ.Κ.:64004 Αρ.Μ.Α.Ε.10733/53/Β/86/20 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121779630000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 286

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30-7-2013 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 286 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 66/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 25/07/2016 7 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054415721000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 0/0-0-05 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έλεγχος Τριµηνιαίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπου Ξανθόπουλου

Άρχισε η συνεδρίαση με την Προεδρία του Προέδρου της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπου Ξανθόπουλου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/12-11-2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑ 1o:Έκθεση οικονομικών καταστάσεων βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου Π.Δ.315/1999 Καλαμαριά, 12-11-2014,

Διαβάστε περισσότερα

: 474/2016 : : : 474/ ' , : :

: 474/2016 : :  :   474/ ' , : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος Αριθ. Απόφασης : 474/2016 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Πέγιος ηµήτριος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ της ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2015 24 η Εταιρική Χρήση (01 Ιανουαρίου 2015 31 Δεκεμβρίου 2015) ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 2α Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 2α Μαρτίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 5ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 2α Μαρτίου 2018 Σήμερα, 2 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β40ΖΩΚΞ-ΗΞ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β40ΖΩΚΞ-ΗΞ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 7/2012 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου. Αριθμ. Απόφασης : 336/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση εσόδων - εξόδων (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 161/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 11 η Οκτωβρίου 2019

17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 11 η Οκτωβρίου 2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 17ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας την 11 η Οκτωβρίου 2019 Σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική δημόσια συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα