v μεθόδων συγκόλλησης EBW κ«ι κράμα αλουμινίου 6061

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "v μεθόδων συγκόλλησης EBW κ«ι κράμα αλουμινίου 6061"

Transcript

1 ψατική v μεθόδων συγκόλλησης EBW κ«ι κράμα αλουμινίου 6061 Ε^ιβλέπύ)\ καόήρρής ip. Tf). ΧαϊδεμεβόπονΧ EvVWfllOO 'λος, Οκτώβριος 2006

2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΠΛΙΙΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ειαικη Συλλογή «Γκρίζα Βιβλιογραφία» Αριθ. Εισ.: 5069/1 Ημερ. Εισ.: Δωρεά: Συγγραφέα Ταξιθετικός Κωδικός: ΠΤ-ΜΜΒ 2006 ΕΥΘ

3 Εγκρίθηκε από τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής: Πρώτος Εξεταστής (Επιβλέπουν) Δρ. Γρηγόρης Χαϊδεμενόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δεύτερος Εξεταστής Δρ. Νικόλαος Αράβας Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τρίτος Εξεταστής Δρ. Γεώργιος Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2

4 Ευχαριστίες Πρώτα απ όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας μου, Καθηγητή κ. Γρηγόρη Χαίδεμενόπουλο, για την εμπιστοσύνη που έδειξε το πρόσωπο μου, για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια της δουλειάς μου. Επίσης, είμαι ευγνώμων στα υπόλοιπα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της διπλωματικής εργασίας μου, στον Καθηγητή κ. Νικόλαο Αράβα και Επικ. Καθηγητή Γεώργιο Πετρόπουλο για την προσεκτική ανάγνωση της εργασίας μου. Οφείλω ευχαριστίες στην Άννα Ζερβάκη, για την αμέριστη συμπαράσταση και καθημερινή καθοδήγησή της για την ολοκλήρωση της παρούσης διπλωματικής εργασίας. Επίσης ευχαριστώ τον κύριο Βασίλη Στεργίου Μηχ. Μηχανικό της ΕΑΒ για την παραχώρηση των δοκιμίων με τη μέθοδο ΕΒ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου Ορφέα Τριανταφύλλου και Μαριλένα Φυτιλή για τις πολύτιμες υποδείξεις τους στην διόρθωση της εργασίας μου. Πάνω απ όλα, είμαι ευγνώμων στους γονείς μου, Παναγιώτη και Γεωργία Ευθυμίου για την ολόψυχη αγάπη και υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Ευθυμίου Παν. Ευθύμιος 3

5 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ EBW ΚΑΙ GTAW ΣΤΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6061 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, 2006 Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Γρηγόριος Χαϊδεμενόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περίληψη Στη παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι μέθοδοι συγκόλλησης δέσμης Ηλεκτρονίων (EBW) και συγκόλλησης τόξου (TIG) στο κράμα αλουμινίου 6061-Τ6. Πραγματοποιήθηκαν περάματα bead-on-plate σε πειραματικές συνθήκες χαρακτηριστικές της κάθε μεθόδου. Τα δείγματα αξιολογήθηκαν στο Εργαστήριο Υλικών με μεταλλογραφία και μικροσκληρομετρήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με τη μέθοδο EBW, παράγονται συγκολλήσεις ανώτερης ποιότητας από αυτές της μεθόδου TIG. Συγκεκριμένα με τη μέθοδο ΕΒ η λίμνη συγκόλλησης είναι στενότερη και το βάθος διείσδυσης μεγαλύτερο, για πολύ μικρότερα ποσά πρόσδοσης θερμότητας, απ ότι με τη μέθοδο TIG. Τα πειράματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την πραγματοποίηση πραγματικών συγκολλήσεων με τις δυο μεθόδους στις βέλτιστες συνθήκες που προσδιορίστηκαν. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χρήση σε προσομοιώσεις θερμοκρασιακών πεδίων και μικροδομής. 4

6 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Εισαγωγή Μέθοδος EBW Πλεονεκτήματα της μεθόδου... : Μειονεκτήματα της μεθόδου Μέθοδος GTAW (TIG) Πολικότητα Πιστόλι συγκόλλησης Έναυση τόξου Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου Σύγκριση EBW και TIG ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΚΟΑΑΗΣΗΣ Συγκόλληση με αγωγή conduction mode welding Συγκόλληση υψηλής διείσδυσης - keyhole ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Αεροπορική βιομηχανία Αυτοκινητοβιομηχανία Βιομηχανία συσκευασίας Συγκολλησιμότητα κραμάτων αλουμινίου...34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σκοπος - Στοχος Υλικό βάσης Ρυθμός προςδοςης θερμότητας (hea τinput) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ EBW ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ TIG ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ E.B.W

7 4.1.1 Α' ομάδα πειραμάτων Β' ομάδα πειραμάτων C' ομάδα πειραμάτων Γραφικές απεικονίσεις των αποτελεσμάτων EBW Εξάρτηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και ισχύος Μικροσκληρομετρήσεις TIG Μικροσκληρομετρήσεις TIG ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝ ΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ-Σ ΥΜΠΕΡ ΑΣΜ AT A ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

8 Περιεχόμενα πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 2-1 : ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG Πίνακας 2-2: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα T1G...25 ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 : ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% ΚΒ) ΤΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-2 : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΒ ΠΙΝΑΚΑΣ 3-3 : ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG ΠΙΝΑΚΑΣ 4-1 : ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Ρ.Π.Θ. ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Α ΟΜΑΔΑΣ...44 ΠΙΝΑΚΑΣ 4-2 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Α ΟΜΑΔΑΣ HEAT INPUT, ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ Λ.Σ...44 ΠΙΝΑΚΑΣ 4-3 : ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Ρ.Π.Θ. ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ. Β ΟΜΑΔΑΣ...50 ΠΙΝΑΚΑΣ 4-4 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Α ΟΜΑΔΑΣ HEAT INPUT,, ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ Λ.Σ ΠΙΝΑΚΑΣ 4-5 : ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Ρ.Π.Θ. ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ. C ΟΜΑΔΑΣ...56 ΠΙΝΑΚΑΣ 4-6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ C ΟΜΑΔΑΣ HEAT INPUT, ΠΛΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ Λ.Σ...56 Πίνακας 4-7: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων tig

9 Περιεχόμενα Σχημάτων Σχήμα 2-1 : Συγκόλληση που πραγματοποιείται απο δέσμη ηλεκγρονιων σε κλειστό ΘΑΛΑΜΟ ΣΕ ΠΙΕΣΗ 3 PA (2χ 10'2 TORR) ΣΧΗΜΑ 2-2 : ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΒW Σχήμα 2-3 : Γραφική απεικόνιση της μεθοδου TIG ΣΧΗΜΑ 2-4 : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG Σχήμα 2.5 : Περίπτωση συγκόλλησης TIG απ την μια πλευρά Σχήμα 2-6: Διεργασία κατα την διάρκεια ενός κυκλου εναλλασσόμενου ρεύματος Σχήμα 2-7: Πιστόλι μηχανης συγκόλλησης εργαστηρίου Σχήμα 2-8: Σύγκριση μεθόδων συγκόλλησης σε σχέση με την προςδιδομενη ανα ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σχήμα 2-9: (α) συγκόλληση με αγωγή, (β) συγκόλληση υψηλης απορρόφησης - keyhole Σχήμα 2-10: Αεροπλάνο τυπου Boeing Σχήμα 2-11: Υλικά που χρησιμοποιούνται σε επιλεγμενα μεταφορικά αεροσκάφη Boeing Σχήμα 2-12: α) Οικονομία καυσίμου συναρτήσει του βάρους β) Οικονομία καυσίμου ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ Σχήμα 2-13 : Μέση χρηςη κραμάτων αλουμίνιου ανα αυτοκίνητο στη Δυτική Ευρώπη ΣΧΗΜΑ 2-14 : ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Σχήμα 2-15 : Φωτογραφία με γιορους σε συγκόλληση me TIG ΣΧΗΜΑ 2-16 : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΡΜΟΡΩΓΜΑΤΩΣΗΣ Σχήμα 2-17: Φωτογραφία συγκόλλησης TIG με παρουσίαση του φαινομένου liquation CRACKING Σχήμα 3-1 : Διαγραμμα ροής της διπλωματικής εργασίας Σχήμα 3-2 Σχήμα 3-3 Σχήμα 3-4 Σχήμα 4-1 : Σχηματική αναπαραςταςη του τροπου μικροςκληρομετρηςης...39 : Χαρακτηριστικά μηχανης ΕΒ της ΕΑΒ...41 : Μηχανη συγκόλλησης TIG του εργαστηρίου...42 : Πλακίδιο με περαςματα ΕΒ της Α ομάδάς...43 ΣΧΗΜΑ 4-2 : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Α1 (W=l 125 W, U=2000 MM/ΜΙΝ, FOCAL POINT 0) Σχήμα 4-3 : Φωτογραφία δοκιμίου Α5 (W=l 125 W, υ=2000 μμ/μιν, focal point -1)...52 Σχήμα 4-4 : Φωτογραφία δοκιμίου Α2 (W=562.5 W, υ=1000 μμ/μιν, focal point 0) Σχήμα 4-5 : Φωτογραφία δοκιμίου Α6 (W=562.5 W, υ=1000 μμ/μιν, focal point -1) Σχήμα 4-6 : Φωτογραφία δοκιμίου A3 (W= W, υ=500 μμ/μιν, focal point 0)

10 ΣΧΗΜΑ 4-7 : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Α7 (W= W, U=500 MM/ΜΙΝ, FOCAL POINT -1) Σχήμα 4-8 : Φωτογραφία δοκιμίου Α4 (W=141 W, υ=250 μμ/μιν, focal point 0) ΣΧΗΜΑ 4-9 : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Α8 (W=141 W, U=250 ΜΜ/ΜΙΝ, FOCAL POINT -1) Σχήμα 4-10 : Φωτογραφία δοκιμίου Β1 (W=l 800 W, υ=2000 μμ/μιν, focal point 0) Σχήμα 4-11: Φωτογραφία δοκιμίου Β5 (W=l 800 W, υ=2000 μμ/μιν, focal point -1)...58 Σχήμα 4-12 : Φωτογραφία δοκιμίου Β2 (W=900 W, υ=1000 μμ/μιν, focal point 0)...59 Σχήμα 4-13 : Φωτογραφία δοκιμίου Β6 (W=900 W, υ=1000 μμ/μιν, focal point -1) Σχήμα 4-14 : Φωτογραφία δοκιμίου Β3 (W=450 W, υ=500 μμ/μιν, focal point 0) Σχήμα 4-15: Φωτογραφία δοκιμίου Β7 (W=450 W, υ=500 μμ/μιν, focal point -1)...60 Σχήμα 4-16 : Φωτογραφία δοκιμίου Β4 (W=225 W, υ=250 μμ/μιν, focal point 0) Σχήμα 4-17 :Φωτογραφια δοκιμίου Β8 (W=225 W, υ=250 μμ/μιν, focal point -1)...61 Σχήμα 4-18 : Φωτογραφία δοκιμίου Cl (W=2133 W, υ=2000 μμ/μιν, focal point 0) Σχήμα 4-19: Φωτογραφία δοκιμίου C5 (W=2133 W, υ=2000 μμ/μιν, focal point -1) Σχήμα 4-20 : Φωτογραφία δοκιμίου C2 (W=1066 W, υ=1000 μμ/μιν, focal point 0)...47 Σχήμα 4-21 : Φωτογραφία δοκιμίου C6 (W=1066 W, υ=1000 μμ/μιν, focal point -1) Σχήμα 4-22 : Φωτογραφία δοκιμίου C3 (W=533 W, υ=500 μμ/μιν, focal point 0) Σχήμα 4-23 : Φωτογραφία δοκιμίου C7 (W=533 W, υ=500 μμ/μιν, focal point -1)..48 Σχήμα 4-24 : Φωτογραφία δοκιμίου C4 (W=270 W, υ=250 μμ/μιν, focal point 0) ΣΧΗΜΑ 4-25 : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ C8 (W=225 W, U=250 ΜΜ/ΜΙΝ, FOCAL POINT -1)..49 Σχήμα 4-26 : Γραφική απεικόνιση της εξάρτησης του βάθους λίμνης συγκόλλησης ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ TOY FOCAL POINT Σχήμα 4-27 : Γραφική απεικόνιση της εξάρτησης του πλάτους λίμνης συγκόλλησης ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ TOY FOCAL POINT...62 Σχήμα 4-28 : Γραφική απεικόνιση της εξάρτησης του λογου πλάτος / βάθος της Λ.Σ. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ TOY FOCAL POINT...64 Σχήμα 4-29 : Μικροςκληρομετρηςη δοκιμίου Β Σχήμα 4-30 : Μικροςκληρομετρηςη δοκιμίου Β Σχήμα 4-31 : Μικροςκληρομετρηςη δοκιμίου Β Σχήμα 4-32 : Μικροςκληρομετρηςη δοκιμίου C,...67 Σχήμα 4-33 : Μικροςκληρομετρηςη δοκιμίου C Σχήμα 4-34 : Μικροςκληρομετρηςη δοκιμίου C Σχήμα 4-35 : Μικροςκληρομετρηςη δοκιμίου C Σχήμα 4-36 : κάτοψη Φωτογραφίας συγκόλλησης TIG (70 A, 7 lt/min)...72 Σχήμα 4-37 : ΚΑΤΟΨΗ Φωτογραφίας συγκόλλησης T1G (80 Α, 10 lt/min) Σχήμα 4-38 : κάτοψη Φωτογραφίας συγκόλλησης TIG (90 A, 12 lt/min) Σχήμα 4-39 : Φωτογραφία ςυγκολλιιςης TIG ΣΕ εγκάρσιά τομή (70 Α, 7 lt/min)

11 Σχήμα 4-40 : Φωτογραφία συγκόλλησης TIG σε εγκάρσιά τομή (80 Α, 10 lt/min) Σχήμα 4-41 : Φωτογραφία συγκόλλησης TIG σε εγκάρσιά τομή (90 A, 12 lt/min)

12 Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αρχική ιδέα της εφαρμογής συγκολλήσεων για την σύνδεση δυο υλικών ήταν η αποφυγή περίπλοκων συνδέσεων που υπήρχαν με τις συμβατικές μεθόδους (π.χ ηλώσεις) και η μείωση του περιττού βάρους της κατασκευής. Η πρώτη χρήση ηλεκτρικού τόξου, μεταξύ ηλεκτροδίων άνθρακα για την τήξη μετάλλων, εφαρμόστηκε το 1881 στη Γαλλία. Από την γέννηση της ιδέας της μεθόδου μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά στάδια εξέλιξης. Η παγκόσμια διάδοση των μεταλλικών κατασκευών στηρίχθηκε σε μεγάλο ποσοστό στις συγκολλήσεις των στοιχείων κατασκευής. Με αυτόν τον τρόπο έγινε οικονομικά εφικτή η κατασκευή πολύπλοκων κατασκευών με ταυτόχρονη διασφάλιση της μεταφοράς των στατικών και δυναμικών φορτίων. Τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτή η μέθοδος την έχουν καταστήσει ως πρώτη επιλογή σε διάφορες περιπτώσεις όπου απαιτείται ο συνδυασμός μέγιστης αντοχής της σύνδεσης, στεγανότητα, οικονομία σε βάρος, απλούστευση κατασκευών, μείωση χρόνου και κόστους κατασκευής. Βέβαια, υπάρχουν και μειονεκτήματα με την χρήση της μεθόδου όπως ανάπτυξη πόρων, πιθανότητα σφαλμάτων, ρηγματώσεις. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των συγκολλήσεων έχει οδηγήσει σε μεθόδους που είναι απαλλαγμένες, σε μεγάλο βαθμό, από τα παραπάνω σφάλματα. Τα κράματα αλουμινίου είναι από τα μέταλλα τα οποία μπορούν να συγκολληθούν. Οι μηχανικές ιδιότητες και η καλή τους συμπεριφορά σε διαβρωτικό περιβάλλον σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος τα έχουν καθιερώσει ως ένα πολύ σημαντικό τεχνολογικό υλικό. Η αυξημένη χρήση των κραμάτων αλουμινίου σε πάρα πολλές βιομηχανικές εφαρμογές (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία, αεροπορική βιομηχανία, 11

13 ναυπηγική) έχουν οδηγήσει στη μελέτη εφαρμογής συγκολλήσεων σε κατασκευές που έχουν ως κύριο υλικό το αλουμίνιο. Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη δύο από τις μεθόδους συγκολλήσεων που εφαρμόζονται σήμερα, οι οποίες είναι η Electron Beam Welding (Συγκόλληση δέσμης ηλεκτρονίων) και η Gas Tungsten Arc Welding (Συγκόλληση τόξου με χρήση μη τηκόμενου βολφραμίου και με προστασία αερίου). Οι δύο αυτές μέθοδοι εφαρμόστηκαν στο κράμα αλουμινίου 6061 με τη θερμική κατεργασία Τ6. Στόχος ήταν η ποιοτική σύγκριση των δυο μεθόδων εφαρμόζοντας με μεταλλογραφικό έλεγχο και μικροσκληρομετρήσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται πληροφορίες εισαγωγικού χαρακτήρα που δίνουν το κίνητρο και το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της διπλωματικής εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των δύο αυτών μεθόδων συγκόλλησης και των κραμάτων αλουμινίου, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πειραματικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα που διεξήχθησαν, στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν και στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στο αντικείμενο. 12

14 Κεφάλαιο 2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια αναδρομή στη βιβλιογραφία των δυο μεθόδων. Παρατίθενται η αρχή λειτουργίας κάθε μεθόδου και εν συντομία τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μιας. Στη συνέχεια γίνεται μια πρώτη ποιοτική σύγκριση μεταξύ των μεθόδων, αναλύονται οι τρόποι συγκόλλησης και τέλος παρουσιάζεται η βιβλιογραφία των κραμάτων αλουμινίου. 2.2 Μέθοδος EBW 3 Η μέθοδος συγκόλλησης δέσμης ηλεκτρονίων είναι μια υψηλής πυκνότητας ισχύος διεργασία που πραγματοποιείται με βομβαρδισμό της προς συγκόλληση ένωσης μετάλλων, με μια έντονη (ισχυρά συγκεντρωμένη) δέσμη ηλεκτρονίων τα οποία επιταχύνονται σε ταχύτητες 0.3 έως 0.7 φορές την ταχύτητα του φωτός σε ισχύ 25 έως 200 kv, αντίστοιχα. Η ακαριαία μετατροπή της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων σε θερμική, κατά την πρόσκρουση και διάτρηση του κομματιού, προκαλεί την τήξη του μετάλλου και μετέπειτα την συγκόλληση του. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε μέταλλο μπορεί να συγκολληθεί με την μέθοδο τόξου (βλ. Πίνακα 2.1). Καθώς η συνολική κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια πολύ μικρή περιοχή στο μέταλλο, επιτυγχάνονται πυκνότητες ενέργειας της τάξης 10 W/cm. Οι τιμές αυτές είναι υψηλότερες από οποιαδήποτε άλλη συνεχή δέσμη, συμπεριλαμβανομένης και της δέσμης laser. Η υψηλής πυκνότητας ενέργεια και η ισχυρά συγκεντρωμένη διείσδυση ηλεκτρονίων έχουν ως αποτέλεσμα την σχεδόν 13

15 ακαριαία τοπική τήξη και εξάτμιση του μετάλλου. Αυτό το χαρακτηριστικό διακρίνει την EBW από άλλες μεθόδους συγκόλλησης στις οποίες ο ρυθμός τήξης περιορίζεται από τις εκάστοτε θερμικές συνθήκες. Στο παρακάτω σχήμα (Σχ. 2.1) απεικονίζεται μια συγκόλληση δέσμης ηλεκτρονίων σε ένα κλειστό θάλαμο πίεσης περίπου 3 Pa (2x10' torr). Σχήμα 2-1: Συγκόλληση που πραγματοποιείται από δέσμη ηλεκτρονίων σε κλειστό θάλαμο σε πίεση 3 Pa (2x 10'2 torr)3. Η δέσμη ηλεκτρονίων παράγεται, υπό συνθήκες κενού, από το «όπλο» της δέσμης {electron gun) το οποίο αποτελείται από την κάθοδο, μια θερμική πηγή εκπομπής ηλεκτρονίων {emitter) η οποία διατηρείται σε υψηλό αρνητικό δυναμικό, ένα ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρόδιο και την άνοδο. Η κάθοδος, η οποία κατασκευάζεται συνήθως από υψηλής εκπομπής υλικό όπως είναι το βολφράμιο ή το ταντάλιο, εκπέμπει ηλεκτρόνια τα οποία επιταχύνονται σε υψηλές ταχύτητες και σχηματίζουν μια ευθεία δέσμη, λόγω της γεωμετρίας του ηλεκτροστατικού πεδίου που παράγεται από το σύστημα κάθοδος / grid / άνοδος. 14

16 Συνεπώς, παράγεται μια σταθερή δέσμη ηλεκτρονίων που ρέει διαμέσου μιας οπής στην επίπεδη άνοδο. Ρυθμίζοντας την αρνητική διαφορά δυναμικού μεταξύ grid και της καθόδου η ροή ηλεκτρονίων μεταβάλλεται εύκολα με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τη στιγμή που τα ηλεκτρόνια εξέρχονται από την άνοδο αποκτούν την μέγιστη δυνατή ενέργεια που επιτρέπεται από την διαφορά δυναμικού η οποία εφαρμόζεται από το όπλο. Στη συνέχεια, τα ηλεκτρόνια περνούν μέσα από τη δέσμη ηλεκτρονίων που σχηματίζεται και μέσα από ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (μαγνητικοί φακοί). Αυτοί οι φακοί μειώνουν την διάμετρο της δέσμης καθώς αυτή προχωρά προς το μέταλλο. Η μείωση της διαμέτρου της δέσμης ουσιαστικά οδηγεί στην αύξηση την πυκνότητας της ενέργειας, παράγοντας μια πολύ μικρή και ιδιαίτερα συγκεντρωμένη δέσμη που κατευθύνεται προς το υπό συγκόλληση μέταλλο. Επίσης, με την προσθήκη ενός ηλεκτρομαγνητικού πηνίου εξασφαλίζεται η ευελιξία της μετακίνησης της εστιασμένης δέσμης. Η εν λόγω υψηλής έντασης δέσμη παράγει θερμοκρασίες περίπου C, η οποία είναι ικανή να εξατμίσει σχεδόν οποιοδήποτε γνωστό υλικό. Έτσι, κατά την πρόσκρουση της δέσμης το μέταλλο εξατμίζεται αφήνοντας μια οπή στην οποία διεισδύουν τα ηλεκτρόνια ακόμη βαθύτερα στο μέταλλο. Η συγκόλληση σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη εξέλιξη τριών φαινομένων : (1) το υλικό, το οποίο βρίσκεται στην οπή που δημιουργήθηκε από την εξάτμιση, λειώνει, (2) αυτό το τηγμένο υλικό ρέει στις πλευρές της οπής πίσω από την προωθούμενη δέσμη και (3) η συνεχής ροή πηγμένου μετάλλου γεμίζει τα κενά από την εξάτμιση του μετάλλου κατά την προώθηση της δέσμης και στην συνέχεια στερεοποιείται δημιουργώντας μια συνεχή συγκόλληση. Στο παρακάτω σχήμα (Σχ.2.2) απεικονίζονται τα διάφορα μέρη της κεφαλής της δέσμης ηλεκτρονίων. 15

17 Insulating gas Electrical feedthrough High voltage cable High voltage insulator High vacuum chamber To vacuum pumps Cathode assembly (at 160 kv del Anode (at ground potential) To vacuum pumps Beam deflection coils Magnetic lens Beam column cutoff valve To vacuum pumps Effluent gas Standoff distance Electron beam at atmospheric pressure WorKpiece Σχήμα 2-2 : Σχηματική αναπαράσταση μηχανής EBW Πλεονεκτήματα της μεθόδου Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της EBW είναι η δυνατότητα να παράγει συγκολλήσεις βαθύτερες, στενότερες και με πολύ μικρότερο ρυθμό πρόσδοσης θερμότητας από τις συγκολλήσεις τόξου. Η ικανότητα της μεθόδου να πραγματοποιεί συγκολλήσεις με μεγάλο λόγο βάθους / πλάτους λίμνης συγκόλλησης (aspect ratio) εξαλείφει την ανάγκη για πολλαπλά πάσα. Ο μικρότερος ρυθμός πρόσδοσης 16

18 θερμότητας έχει ως αποτέλεσμα στενότερη θερμοεπηρρεαζόμενη ζώνη και αισθητά μικρότερες θερμικές επιδράσεις στο μέταλλο. Με την μέθοδο EBW χρησιμοποιείται υψηλής καθαρότητας περιβάλλον κενού, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή από οξείδια και νιτρίδια. Η ικανότητα για υψηλότερες ταχύτητες συγκόλλησης, εξαιτίας των υψηλότερων ρυθμών τήξης, σε συνδυασμό με την συγκεντρωμένη πηγή θερμότητας μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση της συγκόλλησης, ως εκ τούτου έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή αποτελεσματικότατα της χρήσης της ενέργειας κατά την διεργασία (περίπου 65%). Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά (1) οδηγούν στην μείωση των παραμορφώσεων και της συστολής κατά την συγκόλληση, (2) διευκολύνουν την συγκόλληση ακόμη και των πιο σκληρών μετάλλων με μικρή αλλοίωση των μηχανικών ιδιοτήτων στην περιοχή της συγκόλλησης, (3) διευκολύνουν τις συγκολλήσεις κοντά σε θερμοεπηρρεαζόμενα εξαρτήματα, (4) επιτρέπουν ερμητικά αποκλεισμένες από το περιβάλλον συγκολλήσεις και (5) επιτρέπουν συγκολλήσεις δύστηκτων μετάλλων και συνδυασμούς ανόμοιων μετάλλων που δεν μπορούν να συγκολληθούν με τις μεθόδους τόξου Μειονεκτήματα της μεθόδου Το μεγάλο μειονέκτημα της μεθόδου είναι το πολύ υψηλό κόστος απόκτησης εξοπλισμού, το υψηλό κόστος λειτουργίας και η σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα λόγω της απαίτησης δημιουργίας κενού κατά τη λειτουργία. Σε περιπτώσεις όμως που η κατασκευή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη είναι επιτακτική η χρήση της. Μπορούν να αναφερθούν παραδείγματα συγκολλήσεων κρίσιμων τμημάτων του αεροπλάνου, υποβρυχίων, δεξαμενών υψηλής πίεσης. 17

19 2.3 Μέθοδος GTAW (TIG) Σχήμα 2-3 : Γραφική απεικόνιση της μεθόδου TIG 5. Σχήμα 2-4 : Φωτογραφία συγκόλλησης με TIG 5. Η μέθοδος TIG (Tungsten Inert Gas) άρχισε να χρησιμοποιείται μαζικά την δεκαετία του 40 για την συγκόλληση αλουμινίου (Α1).5 Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται ως ηλεκτρόδιο υλικό από μη τηκόμενο βολφράμιο και για την προστασία της λίμνης συγκόλλησης αδρανές αέριο (ήλιο, αργόν). Κατά την διεργασία, το τόξο σχηματίζεται μεταξύ του βολφραμίου και του υπό συγκόλληση μετάλλου σε αδρανές περιβάλλον (αργόν ή ήλιον), το οποίο προστατεύει την συγκόλληση από το εξωτερικό περιβάλλον. Το αρκετά λεπτό και έντονο τόξο που ξεκινά από την μύτη του ηλεκτροδίου είναι ιδανικό για υψηλής ποιότητας και ακρίβειας συγκολλήσεις. Όταν απαιτείται η χρήση προστιθέμενου μετάλλου αυτό προστίθεται στην λίμνη συγκόλλησης ξεχωριστά. Στο Σχ.2.3 φαίνεται η διάταξη της συγκόλλησης TIG, ενώ στο Σχ.2.4 φαίνεται μία φωτογραφία συγκόλλησης TIG. 18

20 Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη οπουδήποτε χρειάζεται υψηλής ποιότητας συγκόλληση. Χάρη στην TIG έγινε εφικτή η αποδοχή του αλουμινίου σαν μέταλλο για υψηλής ποιότητας συγκολλήσεις. Η ευρεία πλέον χρήση αυτής της μεθόδου οδήγησε στην ανάγκη όσο το δυνατόν ελαφρύτερης μηχανής συγκόλλησης, ώστε να είναι φορητή. Στην συγκόλληση TIG δεν απαιτείται η χρήση επένδυσης (πάστας) ηλεκτροδίου, έτσι αποφεύγονται όλα τα πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με την χρήση της, όπως ο εγκλωβισμός της στην συγκόλληση, καθώς και ο καθαρισμός μετά το πέρας της συγκόλλησης. Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται με συνεχές ρεύμα είναι συνήθως από καθαρό βολφράμιο με 2-5% θόριο για την ενίσχυση του τόξου έναυσης. Σε εναλλασσόμενο ρεύμα επειδή το ηλεκτρόδιο λειτουργεί σε υψηλότερη θερμοκρασία χρησιμοποιείται βολφράμιο με ζιρκόνιο (0.5%) για μείωση της διάβρωσης. Εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στο ηλεκτρόδιο (κατά τον μισό κύκλο όπου το ηλεκτρόδιο έχει θετική πολικότητα) είναι δύσκολο να διατηρείται η άκρη του ηλεκτροδίου σε μύτη αλλά με την χρήση παίρνει ένα σφαιρικό σχήμα. Η επιλογή ηλεκτροδίου εξαρτάται από την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, όπου όσο πιο μικρότερη η ένταση τόσο μικρότερο πρέπει να είναι το ηλεκτρόδιο 6. Το αέριο προστασίας, που χρησιμοποιείται για την προστασία της συγκόλλησης από τον ατμοσφαιρικό αέρα και ειδικότερα από την αντίδραση του τηγμένου μετάλλου με την ατμόσφαιρα, τροφοδοτείται στην περιοχή της συγκόλλησης από το πιστόλι συγκόλλησης, μέσω οπών που βρίσκονται περιμετρικά του ηλεκτροδίου. Το αέριο προστασίας που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το συγκολλούμενο υλικό 5. Η χρήση του αργού είναι πιο διαδεδομένη κυρίως λόγω του μικρότερου κόστους σε σχέση με το ήλιο. 19

21 Η μέθοδος TIG εφαρμόζεται συνήθως σε συγκολλήσεις όπου η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο από τη μία πλευρά (κλειστά προφίλ, σωλήνες κλπ. Σχ. 2.5). Η μεγάλη σταθερότητα πηγών ρεύματος επιτρέπουν την χρήση μικρής πυκνότητας ρεύματος για μικροσυγκολλήσεις αντικαθιστώντας σε αυτές τις περιπτώσεις την μέθοδο «plasma». Με χειρονακτική χρήση το μικρού μεγέθους τόξο είναι ιδανικό για λεπτά ελάσματα. Επειδή η εναπόθεση υλικού είναι αργή για πιο παχιά ελάσματα είναι προτιμότερη η χρήση πρόσθετου υλικού. Η TIG χρησιμοποιείται ευρέως σε μηχανικά συστήματα είτε αυτογενώς είτε με πρόσθετο σύρμα. Σχήμα 2.5 : Περίπτωση συγκόλλησης TIG απ την μία πλευρά6. Με την μέθοδο TIG είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί συγκόλληση σχεδόν όλων των μετάλλων και των βιομηχανικών κραμάτων, όπως οι δομικοί χάλυβες, οι ανοξείδωτοι χάλυβες, τα κράματα αλουμινίου, τα κράματα χαλκού (ορείχαλκοι και μπρούντζοι), τα κράματα νικελίου και άλλα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την συγκόλληση διαφορετικών μετάλλων καθώς και για την επίστρωση σκληρών προστατευτικών επικαλύψεων πάνω σε μεταλλικά υποστρώματα. Τέλος, μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο με συνεχές όσο και με εναλλασσόμενο ρεύμα, ενώ η επιλογή αυτή εξαρτάται από το προς συγκόλληση μέταλλο και από την εφαρμογή. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους χαρακτηριστικά της μεθόδου. 20

22 2.3.1 Πολικότητα7 Γενικά, όταν συγκολλούνται μέταλλα χρησιμοποιείται συνεχές ρεύμα με το ηλεκτρόδιο να έχει αρνητική πολικότητα για να μην υπερθερμαίνεται. Για συνεχές ρεύμα (ΣΡ/DC) διακρίνονται δύο υποπεριπτώσεις: (α) Συνεχές Ρεύμα - Ηλεκτρόδιο Αρνητικό (ΣΡΗΑ) ή (DCEN) (β) Συνεχές Ρεύμα - Ηλεκτρόδιο Θετικό (ΣΡΗΘ) ή (DCEP) Στην πρώτη περίπτωση (ΣΡΗΑ), το ηλεκτρόδιο του βολφραμίου είναι αρνητικό (-) και το προς συγκόλληση μέταλλο θετικό (+). Τα ηλεκτρόνια ρέουν από το ηλεκτρόδιο προς το μέταλλο και προσκρούουν με μεγάλη ταχύτητα προκαλώντας την θέρμανση και φυσικά την τήξη του μετάλλου με αποτέλεσμα η συγκόλληση να είναι στενή και να πραγματοποιείται με μεγάλη διείσδυση. Η λειτουργία ΣΡΗΑ χρησιμοποιείται στις περισσότερες συγκολλήσεις των μετάλλων. Στη δεύτερη περίπτωση (ΣΡΗΘ), η ροή των ηλεκτρονίων είναι αντίστροφη, από το μέταλλο προς το ηλεκτρόδιο και επομένως προκαλείται υπερθέρμανση και σε πολλές περιπτώσεις τήξη της κορυφής του ηλεκτροδίου με επακόλουθη αλλοίωση της χημικής σύστασης της συγκόλλησης. Για τον λόγο αυτό, στις συγκολλήσεις ΣΡΗΘ πρέπει να χρησιμοποιείται ηλεκτρόδιο βολφραμίου μεγαλύτερης διαμέτρου. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την χαμηλότερη ένταση του ρεύματος έχει σαν αποτέλεσμα η συγκόλληση να έχει μεγαλύτερο πλάτος και μικρότερη διείσδυση. Μία από τις σημαντικότερες επιδράσεις της συγκόλλησης ΣΡΗΘ είναι ο λεγόμενος καθοδικός καθαρισμός, ο οποίος είναι πιο εμφανής στις συγκολλήσεις αλουμινίου, στις οποίες υπάρχει διάσπαση του προστατευτικού οξειδίου ΑΙ2Ο3, διευκολύνοντας την τήξη του μετάλλου. Η διάσπαση 21

23 προκαλείται είτε από τα ηλεκτρόνια που απομακρύνονται από το μέταλλο είτε από τα ιόντα του αερίου που προσπίπτουν επάνω στο μέταλλο. Voltage across arc gap Welding current Open circuit voltage Σχήμα 2-6 : Διεργασία κατά την διάρκεια ενός κύκλου του εναλλασσόμενου ρεύματος 6. Κατά την συγκόλληση TIG με εναλλασσόμενο ρεύμα (EP/AC) μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει συνδυασμός ΣΡΗΑ και ΣΡΗΘ. Πράγματι, όπως φαίνεται στο Σχ.2.6 ένας πλήρης κύκλος ΕΡ αποτελείται από μισό κύκλο ΣΡΗΘ και μισό κύκλο ΣΡΗΑ. Στις συγκολλήσεις αλουμινίου το προστατευτικό φιλμ οξειδίου (ΑΙ2Ο3) παρεμποδίζει την ροή του ρεύματος όταν ο κύκλος είναι στην περιοχή ΗΘ, προκαλώντας ανόρθωση του ρεύματος (rectification). Για τον λόγο αυτό εφαρμόζεται επιπρόσθετα ένα υψίσυχνο (HF) ρεύμα υψηλής τάσεως με χαμηλή ένταση, το οποίο γεφυρώνει το κενό μεταξύ του ηλεκτροδίου και του μετάλλου, ενώ ταυτόχρονα διασπά το προστατευτικό φιλμ του οξειδίου. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία δίοδος για την ροή του ρεύματος συγκόλλησης. Η συγκόλληση αυτή χαρακτηρίζεται ως EP/HF (AC/HF). Στον Πίνακα 2.1 της επόμενης σελίδας φαίνονται οι διαφορετικές μέθοδοι, σε σχέση με την πολικότητα, για την συγκόλληση μετάλλων με τη μέθοδο TIG. 22

24 Πίνακας 2-1 : Μέθοδοι συγκόλλησης T1G 7. Μέταλλο ΣΡΗΑ ΣΡΗΘ ΕΡ Χάλυβες Ε Ο ο Χυτοσίδηροι Ε Ο κ (Σημ.1) Ανοξείδωτοι χάλυβες Ε Ο Κ (Σημ.1) Κράματα υψηλών θερμοκρασιών Ε ο Κ (Σημ.1) Πυρίμαχα μέταλλα Ε ο Ο Κράματα αλουμινίου <0.6mm Ο (Σημ.2) κ Ε >0.6mm 0 (Σημ.2) ο Ε Χυτά αλουμινίου Ο (Σημ.2) ο Ε Κράματα χαλκού Ορείχαλκοι Ε ο Κ (Σημ.1) Μπρούντζοι Ε ο Ο Κράματα μαγνησίου <3 mm Ο (Σημ.2) κ Ε >3 mm Ο (Σημ.2) ο Ε Χυτά μαγνησίου Ο (Σημ.2) ο Ε 3: Εξαιρετική Κ: Καλή Ο: Δεν συνιστάται Σημ.1: Με ένταση ρεύματος κατά 25% υψηλότερη από ΣΡΗΑ Σημ.2: Εκτός αν προηγηθεί μηχανικός ή χημικός καθαρισμός Πιστόλι συγκόλλησης Στο Σχ. 2.7 απεικονίζεται το πιστόλι που χρησιμοποιεί η μηχανή συγκόλλησης του εργαστηρίου. Τα στοιχεία που το απαρτίζουν είναι: (1) τροφοδοσία αερίου (Argon), (2) διακόπτης ON/OFF της τροφοδοσίας αερίου, (3) ηλεκτρόδιο, (4) περιοχή που συντελείται η συγκόλληση. 23

25 Σχήμα 2-7 : Πιστόλι μηχανής συγκόλλησης εργαστηρίου Έναυση τόξου5 Η έναυση του τόξου μπορεί να γίνει «ξύνοντας» την επιφάνεια, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα κλειστό κύκλωμα. Όταν αυτό το κλειστό κύκλωμα «ανοίξει», τότε και μόνο τότε το ρεύμα συγκόλλησης αρχίζει να ρέει. Σ αυτή την περίπτωση, βέβαια, ενδέχεται να υπάρχει το ρίσκο το ηλεκτρόδιο να κολλήσει στην επιφάνεια του μετάλλου και να προκαλέσει την είσοδο μέρους του υλικού του βολφραμίου στη συγκόλληση. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται χρησιμοποιώντας από την μηχανή συγκόλλησης την τεχνική lift arc όπου το κύκλωμα δημιουργείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα πυκνότητας ρεύματος. Η πιο συνήθης τεχνική για την έναρξη μιας συγκόλλησης TIG είναι η χρήση HF (High Frequency), σύμφωνα με την οποία παράγονται υψηλής τάσης σπίθες μερικών χιλιάδων βολτ οι οποίες διαρκούν μερικά μικροδευτερόλεπτα. Αυτές οδηγούν το περιβάλλον μεταξύ ηλεκτροδίου - μετάλλου σε ιονισμό. Κατά την λειτουργία της μηχανής συγκόλλησης με χρήση HF δημιουργούνται αέρια αλλά και διαμέσω αγώγιμων 24

26 υλικών μαγνητικά πεδία, για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών που βρίσκονται κοντά στην θέση όπου πραγματοποιείται η συγκόλληση. Μόλις δημιουργεί το σύννεφο ηλεκτρονίων το ηλεκτρικό ρεύμα αρχίζει και μεταφέρεται. Η HF λειτουργία είναι επίσης σημαντική γιατί σταθεροποιεί το τόξο εναλλασσόμενου ρεύματος. Η πολικότητα του ηλεκτροδίου εναλλάσσεται με μία συχνότητα περί τις 50/sec, προκαλώντας την μείωση του πάχους του τόξου σε κάθε αλλαγή πολικότητας. Για την διατήρηση του τόξου έπειτα από κάθε εναλλαγή HF δημιουργούνται σπίθες για να υποβοηθήσουν την ολοκλήρωση της συγκόλλησης Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου Οι συγκολλήσεις TIG παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα σημαντικότερα από αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2. Πίνακας 2-2 : Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συγκολλήσεων μεθόδου TIG 7. Πλεονεκτήματα Υψηλή ποιότητα συγκολλήσεων Μικρές παραμορφώσεις Μεγάλη ευελιξία στη χρήση μηχανών συγκόλλησης διαφορετικών τύπων Μειονεκτήματα Χαμηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με τις συγκολλήσεις SMAW και GMAW-MIG Αντιοικονομική,μέθοδος για ελάσματα μεγάλου πάχους (>10mm) Εύκολη μόλυνση της λίμνης συγκόλλησης όταν η προστασία αερίου δεν είναι επαρκής. Συγκόλληση με η χωρίς προσθήκη συγκολλητικού υλικού Ακρίβεια στον έλεγχο προσδιδόμενης θερμότητας 25

27 2.4 Σύγκριση EBW και TIG Στο Σχ. 2.8 παρουσιάζεται η σύγκριση από πλευράς διαθέσιμων εντάσεων των μεθόδων συγκόλλησης. W cm- 10s s Laser & ΕΒ 20000Κ 105 ΙΟ : Πλάσμα 6000Κ Toco(MI G: ΤΙ G: MA.G) Τριβή, Αντίσταση Ηλιος ' Σχήμα 2-8 : Σύγκριση μεθόδων συγκόλλησης σε σχέση με την προσδιδόμενη ανά μονάδα επιφάνειας ενέργεια8. Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα οι συμβατικές συγκολλήσεις τόξου, όπως η TIG, βρίσκεται δυο τάξεις μεγέθους χαμηλότερα από μεθόδους δέσμης, όπως είναι η EBW, σε ότι αφορά την προσδιδόμενη ανά μονάδα επιφάνειας ενέργεια. Η ΕΒ προσφέρεται για υψηλής ποιότητας συγκολλήσεις επειδή πραγματοποιείται σε περιβάλλον κενού και τα εγκλείσματα εκλείπουν. Η αναγκαία ύπαρξη περιβάλλοντος κενού καθιστά την μέθοδο ΕΒ μη παραγωγική, ενώ η TIG αποτελεί κοινή πρακτική σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών στην βιομηχανία. Το βάθος διείσδυσης που επιτυγχάνεται με την ΕΒ είναι μεγαλύτερο απ ότι με την TIG. 26

28 2.5 Τύποι συγκόλλησης Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι τύποι των συγκολλήσεων. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της παραγράφου αυτής θα βοηθήσει στην κατανόηση των πειραματικών αποτελεσμάτων τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια Συγκόλληση με αγωγή conduction mode welding Κατά τη συγκόλληση με αγωγή (Σχ. 2.9(a)) λαμβάνει χώρα μεταφορά θερμότητας. Η μεταφορά θερμότητας είναι ο μοναδικός σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη γεωμετρία της λίμνης συγκόλλησης και που μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα όπως διαφορετική διείσδυση, πορώδες, έλλειψη τήξης. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη σύσταση της λίμνης συγκόλλησης. Η γεωμετρία της λίμνης συγκόλλησης είναι συνάρτηση του αριθμού Prandtl. Σε υλικά με μικρό αριθμό Pr, όπως το αλουμίνιο (0.02), η λίμνη είναι πιο σφαιρική και κυριαρχείται από μεταφορά θερμότητας με αγωγή, ενώ σε υλικά με μεγαλύτερο αριθμό Pr, όπως ο χάλυβας (0.1), η λίμνη εμφανίζεται ρηχή και πλατιά αφού κυριαρχείται από ροή θερμότητας εξαιτίας της επιφανειακής τάσης Συγκόλληση υ ψηλής διείσδυσης - keyhole Για πυκνότητες ισχύος τάξεως 10 W/m και άνω, το μέταλλο που βρίσκεται κάτω από την δέσμη εξατμίζεται δημιουργώντας μια οπή της οποίας η διάμετρος είναι αντίστοιχη της διαμέτρου της προσπίπτουσας δέσμης. Το βάθος αυτής της οπής εξαρτάται από τις λειτουργικές παραμέτρους και το προς κατεργασία υλικό. Η δέσμη ηλεκτρονίων απορροφάται από την οπή, η οποία δρα σαν μέλαν σώμα και μεταδίδεται στο δοκίμιο διαμέσω των τοιχωμάτων της οπής. Οι ισόθερμες σε αυτή την περίπτωση είναι κυλινδρικές με πολύ υψηλή θερμοκρασιακή κλίση. Η συγκόλληση τεμαχίου Α με Β 27

29 προϋποθέτει τήξη μιας στενής ζώνης μετάλλου που βρίσκεται μεταξύ των ισόθερμων τήξης. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται συγκόλληση περιοχής υψηλής απορρόφησης - keyhole (Σχ. 2.9(β)). Στο σημείο αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η περιοχή αυτή, που καλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα τηγμένου μετάλλου, είναι γεμάτη με πλάσμα σε πίεση ελαφρά μεγαλύτερη από αυτή των τοιχωμάτων που την περιβάλλουν. Η περιοχή αυτή είναι δυναμικά σταθερή κάτω από υδροστατικές δυνάμεις του λιωμένου μετάλλου που περιβάλλει το εσωτερικό της τρύπας, της πίεσης των ατμών μέσα στην περιοχή υψηλής απορρόφησης και της επιφανειακής τάσης του τηγμένου μετάλλου. Όταν η δέσμη μετακινείται στο δοκίμιο, η εν λόγω περιοχή κινείται ωθώντας το τηγμένο από τα εμπρός στο πίσω μέρος της, όπου αυτό στερεοποιείται, δημιουργώντας την ένωση των δυο τεμαχίων. Laser beam Laser beam Σχήμα 2-9 : (α) συγκόλληση με αγωγή, (β) συγκόλληση υψηλής απορρόφησης - keyhole 28

30 2.6 Κράματα αλουμινίου Η επιλογή των κραμάτων αλουμινίου ως το υπό εξέταση υλικό δεν ήταν τυχαία καθώς το αλουμίνιο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό τεχνολογικό υλικό. Το αλουμίνιο (Α1) είναι το 13 στοιχείο στον περιοδικό πίνακα. Είναι χαρακτηριστικού ασημί χρώματος με συγκεκριμένες ιδιότητες οι οποίες το καθιστούν κατάλληλο για διαφόρων ειδών κατασκευές. Τα βιομηχανικά κράματα αλουμινίου χρησιμοποιούνται παγκοσμίως και η παραγωγή τους επηρεάζει την εκάστοτε οικονομία. Στις δομικές και γενικά στις μεταλλικές κατασκευές συναντάται σε πολλές αρχιτεκτονικές προτάσεις, όπως στέγαστρα μεγάλων ανοιγμάτων ή στέγαστρα για πισίνες, γέφυρες, στοιχεία χημικών εργοστασίων και βιολογικών καθαρισμών, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός σε δύσκολους χώρους (π.χ. κεραίες τηλεπικοινωνιών σε βουνά). Κλασσικό πεδίο εφαρμογής είναι οι θαλάσσιες πλατφόρμες για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου όπου χρησιμοποιείται αλουμίνιο στις υπερκατασκευές. Στη βιομηχανία μεταφορικών μέσων (αυτοκίνητα, τραίνα, αεροπλάνα, ναυτιλία), όπου το μικρότερο βάρος μεταφράζεται αυτόματα και σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων, σε καρότσες φορτηγών αυτοκινήτων, βυτία καυσίμων και αυτοκινούμενα σιλό τσιμέντου. Στη κατασκευή φορτηγών βαγονιών τραίνων για μεταφορά κάρβουνου, αλατιού και γενικά διαβρωτικών προϊόντων. Στη κατασκευή τροχαίου υλικού για τα εξαιρετικά γρήγορα σύγχρονα τραίνα. Στη ναυπήγηση σκαφών μεγάλων ταχυτήτων, όπως πολεμικών πλοίων και catamaran 2. Στην συνέχεια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης των κραμάτων αλουμινίου παρατίθενται αναλυτικά παραδείγματα χρήσης τους στη βιομηχανία. 29

31 2.6.1 Αεροπορική βιομηχανία Σχήμα 2-10 : Αεροπλάνο τύπου Boeing 111 Οι σχεδιαστές των αεροσκαφών είναι σε διαρκή αναζήτηση υλικών τα οποία θα τους επιτρέψουν τον σχεδίασμά και την υλοποίηση κατασκευών μικρού βάρους και χαμηλού κόστους, κάτι το οποίο θα επιτρέψει τη μεταφορά μεγαλύτερου ωφέλιμου φορτίου και την αντοχή σε ακραίες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, ενώ παράλληλα υψηλότερη δυνατή αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον. Η χρήση κραμάτων αλουμινίου στην αεροπορική βιομηχανία χρονολογείται στα 1906 μετά την τυχαία ανακάλυψη του φαινομένου της γήρανσης. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε στην ανάπτυξη ενός κράματος γνωστό ως Ντουραλουμίνιο, το οποίο γρήγορα χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του αερόπλοιου Zeppelin και του αεροσκάφους Junkers F13 το Από τότε τα κράματα αλουμινίου είναι τα κατ εξοχήν χρησιμοποιούμενα υλικά για την κατασκευή αεροσκαφών 12. Η επιλογή των υλικών για τις κατασκευές των αεροσκαφών εξαρτάται κάθε φορά από τις εκάστοτε λειτουργικές απαιτήσεις. Στο παρακάτω σχήμα (Σχ.2.11) παρουσιάζονται τα υλικά κατασκευής τεσσάρων μεταγωγικών αεροσκαφών. Είναι εμφανής η χρήση του αλουμινίου καθότι καταλαμβάνει 30

32 το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χρησιμοποιούμενων υλικών (χάλυβας, τιτάνιο, σύνθετα υλικά). Boeing 747 Boeing 757 Σύνθετα Σύνθετα ΤιτάΜΟ Τιτάνιο Χάλυβας Χάλυβας Διάφορα Αλουμί«ο 70% Διάφορα Αλουμίνιο 70% Αλουμίνιο Διάφορα Χάλυβας Τιτάνιο Β Σύνθετα Αλουμίνιο Διάφορα Χάλυβας Τιτάνιο 0 Σύνθετα Boeing 767 Boeing 777 Χάλυβας Τιτάνιο Σύνθετα Χάλυβας Τιτάνιο Σύνθετα Διάφορα Αλουμίιιο 70% Διάφορα Αλουμίνιο 70% Αλουμίνιο Διάφορα Χάλυβας Τιτάνιο Σύνθετα Αλουμίνιο Διάφορα Χάλυβας Τιτάνιο a Σύνθετα Σχήμα 2-11 : Υλικά που χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένα μεταφορικά αεροσκάφη Boeing η Α υτοκινητοβιομηχανία Η πρώτη προσπάθεια μείωσης του βάρους των αυτοκινήτων πραγματοποιήθηκε την δεκαετία του 70. Η προσπάθεια αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Παράλληλα, πολλές χώρες προκειμένου να μειωθούν τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, με τις τραγικές συνέπειες που έχουν για το 7ΐεριβάλλον (φαινόμενο θερμοκηπίου, αύξηση των ΝΟΧ και SOx κ.α.), υιοθέτησαν κατάλληλες νομοθεσίες για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, μία μείωση του βάρους του αυτοκινήτου της τάξης του 10% αντιστοιχεί σε μείωση της 31

33 κατανάλωσης καυσίμου κατά 5.5%. Στα Σχ (α) και (β) απεικονίζεται η εξάρτηση της οικονομίας καυσίμου από το βάρος και την χιλιομετρική απόσταση. Επιπλέον, εκτιμάται ότι για κάθε κιλό βάρους που εξοικονομείται μειώνεται η εκπομπή CO2 στην ατμόσφαιρα κατά 20 kg για km χιλιομετρικής απόστασης αυτοκινήτου 12. Fuel Economy Venus Total Weight Todays midsized sedan Aluminium midsized sedan with maximized weight savings Σχήμα 2-12 : α) Οικονομία καυσίμου συναρτήσει του βάρους β) Οικονομία καυσίμου συναρτήσει του χρόνου ζωής 13. Οι παραπάνω αιτίες οδήγησαν στην κατασκευή μικρότερων σε μέγεθος οχημάτων και παράλληλα στην χρήση ελαφρύτερων υλικών, η οποία στις μέρες μας έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η προσοχή εστιάστηκε στην αντικατάσταση του χάλυβα και του χυτοσιδήρου από κράματα αλουμινίου, τα οποία οδηγούν σε μείωση του βάρους ως και 40-50%. Η μέση χρήση αλουμινίου στις ανά τον κόσμο μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχει συνεχώς αυξητικές τάσεις, όπως φαίνεται και στο Σχ ενώ στο σχ φαίνεται το ποσοστό χρήσης αλουμινίου σε μερικά ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Στο σχήμα αυτό φαίνεται η αυξημένη χρήση αλουμινίου στο μοντέλο Α2 της Audi (40 %), ενώ στα υπόλοιπα αυτοκίνητα κυμαίνεται από 5-15 %. 32

34 300 kg Europe advanced use in BiW only hoods, motor/ chassis and interior from aluminium Σχήμα 2-13 : Μέση χρήση κραμάτων αλουμινίου ανά αυτοκίνητο στη Δυτική Ευρώπη % * Η 01:1 Seuree: Mavel Ο Ford Fiesta Skoda Fabia Fiat Stilo O Peugeot 307 fl Nissan Micra O Nissan Tino A Opel Corsa Π Chrysler PT O Citroen C3 Ford Mondeo D Mini A Renault Laguna O Peugeot 607 Toyota Prius O Citroen C5 Opel Vectra AMercedes E class Renault VelSatis Audi A4 Audi A kg Σχήμα 2-14 : Ποσοστό χρησιμοποίησης αλουμινίου σε μερικά Ευρωπαϊκά μοντέλα αυτοκινήτων Ωστόσο, ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στην επιλογή κραμάτων αλουμινίου για την κατασκευή αυτοκινήτων είναι το κόστος σε σχέση με αυτό του χάλυβα (0.7 $/kg σε σύγκριση με 3-4 $/kg για διάφορα κράματα αλουμινίου). Σε αυτοκίνητα πολυτελείας όπως είναι η Rolls Royce γίνεται εκτεταμένη χρήση κραμάτων αλουμινίου. 33

35 2.6.3 Βιομηχανία συσκευασίας 12 Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η χρήση αλουμινίου στη βιομηχανία συσκευασίας έχει αυξηθεί σε τέτοιο ποσοστό που αποτελεί ουσιαστικά την μεγαλύτερη αγορά γι αυτό το μέταλλο σε πολλές χώρες. Η ευρύτερη χρήση του οφείλεται στις ιδιότητες του, καθώς είναι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό υλικό για συσκευασία τροφίμων και αναψυκτικών. Συγκεκριμένα έχει μεγάλη αντοχή σε διάβρωση, είναι μη τοξικό, ενώ είναι αδιαπέραστο από το φως, την υγρασία και τους μικροοργανισμούς. Επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κράματα τα οποία μπορούν να παρασκευαστούν εύκολα και να είναι ανακυκλώσιμα. Τα προϊόντα με την μεγαλύτερη παραγωγή και κατανάλωση είναι κουτιά για αναψυκτικά και το αλουμινόχαρτο για οικιακή χρήση Συγκολλησιμότητα κραμάτων αλουμινίου Για ένα σημαντικό μέρος του 20ού αιώνα υπήρχε η διάχυτη αντίληψη ότι το αλουμίνιο συγκολλάται πολύ δύσκολα. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή του σε χρήσεις όπου υπερείχε ξεκάθαρα του χάλυβα, καθυστερούσε σημαντικά. Το 1940 ήταν το κατώφλι για το πέρασμα στις νέες τεχνολογίες συγκόλλησης του αλουμινίου. Η ανακάλυψη και η ραγδαία ανάπτυξη των μεθόδων τήξης TIG και MIG έκανε το αλουμίνιο ισότιμο με τον χάλυβα σε πολλές κατασκευαστικές εφαρμογές. Η συγκολλησιμότητα κραμάτων αλουμινίου εξαρτάται κυρίως από τους παρακάτω παράγοντες 15. ο Τις συγκολλητικές ιδιότητες του κράματος : Χημική σύσταση - Μεταλλουργικές ιδιότητες - Φυσικές ιδιότητες ο Τον σχεδίασμά και τις απαιτήσεις τις κατασκευής : Σχεδιασμός - Συνθήκες φόρτισης (ακαμψία, παραμένουσες τάσεις) 34

36 a Τις συνθήκες συγκόλλησης : Προετοιμασία για συγκόλληση - Λειτουργία συγκόλλησης - Τις κατεργασίες μετά το πέρας της συγκόλλησης. Μερικά κράματα είναι επιρρεπή στο φαινόμενο θερμορωγμάτωσης (hot cracking). Κράματα με υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο έχουν υψηλότερη ροπή προς το φαινόμενο της οξείδωσης προκαλώντας δυσκολίες στο να συγκολληθούν. Η εξάτμιση του Mg αντισταθμίζεται από τη χρήση συγκολλητικών υλικών με υψηλότερη περιεκτικότητα στο στοιχείο αυτό. Σε σχέση με τα μη θερμικά κατεργασμένα κράματα, τα θερμικώς κατεργασμένα (σειρά 6xxx AlMgSi, σειρά 7χχχ AIZnMg) παρουσιάζουν μειωμένη συγκολλησιμότητα. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί πρόσθετο υλικό της ίδιας σύστασης με το μέταλλο βάσης, λόγω υψηλού ρίσκου ρηγματώσεων. Συνεπώς, μη θερμικώς κατεργασμένα προσθετικά υλικά (S-AlMg4,5Mn, S-AIS15) χρησιμοποιούνται για συγκολλήσεις θερμικώς κατεργασμένων κραμάτων. Επιπλέον, η παρουσία χαλκού (σε ποσοστό >0.25%) στο κράμα μειώνει την συγκολλησιμότητα Ι5. Για να πραγματοποιηθεί συγκόλληση αλουμινίου θα πρέπει πρώτα να απομακρυνθεί το στρώμα οξειδίου (ΑΙ2Ο3) το οποίο είναι κακός αγωγός του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους που αναλύθηκαν σε προηγούμενη ενότητα (βλ ). Ο ένας είναι να αντιστραφεί η πολικότητα της μηχανής συγκόλλησης και να καταστεί το ηλεκτρόδιο με θετική πολικότητα και ο άλλος και πιο ενδεδειγμένος τρόπος είναι η πηγή πρόσδοσης θερμότητας να λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα. Εκτός από τα πλεονεκτήματα που παρέχει η χρήση κραμάτων αλουμινίου σε βιομηχανικές εφαρμογές, οι συγκολλήσεις παρουσιάζουν και ορισμένα προβλήματα. 35

37 Χαρακτηριστικά είναι 6: ο Ο σχηματισμός πορώδους Η κύρια αιτία για την εμφάνιση πόρων είναι η προσρόφηση υδρογόνου στην λίμνη συγκόλλησης, η οποία κατά την στερεοποίηση δημιουργεί αυτούς τους πόρους (Σχ. 2.15). Η μεγαλύτερη πηγή Η2 είναι οι υδρογονάνθρακες και υδρατμοί από το προστατευτικό αέριο. Το αλουμίνιο είναι από τα μέταλλα τα οποία προσβάλλονται περισσότερο από αυτό το φαινόμενο. Σχήμα 2-15 : Φωτογραφία με πόρους σε συγκόλληση με TIG 16. ο Η ευπάθεια σε ρηγματώσεις Ρωγμές εμφανίζονται στις συγκολλήσεις αλουμινίου λόγω της δημιουργίας υψηλών τάσεων κατά μήκος της συγκόλλησης που οφείλονται στη διαστολή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας (διπλάσιας από τους χάλυβες) και στη σημαντική συστολή κατά την τήξη (Σχ.2.16). Οι κύριες αιτίες ρηγμάτωσης κατά την στερεοποίηση είναι ο λάθος συνδυασμός προστιθέμενου μετάλλου και μετάλλου βάσης, η εσφαλμένη γεωμετρία συγκόλλησης και το ότι η συγκόλληση πραγματοποιείται σε πολύ περιοριστικές συνθήκες. Σχήμα 2-16 : Φωτογραφία συγκόλλησης TIG με παρουσίαση του φαινομένου θερμορωγμάτωσης

38 a Liquation cracking Συμβαίνει στην ΘΕΖ όταν χαμηλού σημείου τήξης λεπτές μεμβράνες υλικού σχηματίζονται στα όρια των κόκκων. Αυτές οι μεμβράνες δεν μπορούν να αντέξουν τις τάσεις κατά την συστολή, οι οποίες δημιουργούνται όταν το συγκολλημένο μέταλλο στερεοποιείται και κρυώνει (Σχ.2.17). Θερμικά κατεργασμένα κράματα αλουμινίου, όπως αυτά της σειράς 6χχχ και 7χχχ είναι πιο επιρρεπή σε τέτοιου είδους ρωγμές. Σχήμα 2-17 : Φωτογραφία συγκόλλησης TIG με παρουσίαση του φαινομένου liquation cracking 6. ο Οι αλλαγές στη μικροδομή Από την μικροδομή εξαρτώνται οι μηχανικές ιδιότητες (π.χ σκληρότητα) των κραμάτων αλουμινίου. Με την συγκόλληση εισάγεται στο έλασμα θερμικό φορτίο το οποίο διαταράσσει την ισορροπία στη μικροδομή, στις περιοχές της λίμνης συγκόλλησης και της ΘΕΖ. Συνεπώς, επιθυμητή είναι εκείνη η μέθοδος συγκόλλησης, η οποία κατά το δυνατόν δεν επιφέρει δραστικές αλλαγές. 37

39 Κεφάλαιο 3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 3.1 Σκοπός - Στόχος Αντικείμενο της εργασίας ήταν η εφαρμογή των μεθόδων EBW και TIG αμφότερες στο κράμα αλουμινίου Τα πειράματα που εκτελέστηκαν στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αφορούσαν συγκολλήσεις bead-on-plate. Σ αυτή την περίπτωση δεν γίνεται προσπάθεια συγκόλλησης αλουμινίου αλλά μόνο περάσματα της δέσμης πάνω από ένα πλακίδιο. Στην πράξη, πριν επιχειρηθεί μια συγκόλληση πραγματοποιούνται τέτοιου είδους πειράματα με τη διεξαγωγή των οποίων καταλήγει κανείς στις βέλτιστες συνθήκες τις οποίες θα χρησιμοποιήσει τελικά για την συγκόλληση. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδικασία εφαρμογής μεθόδου συγκόλλησης προκειμένου να προσδιοριστεί το κατάλληλο εύρος πειραματικών συνθηκών για παραγωγή συγκολλήσεων ικανοποιητικής ποιότητας. Σκοπός ήταν: ο Ο προσδιορισμός της επίδρασης των διαφόρων παραμέτρων της κάθε διεργασίας (ισχύς, ταχύτητα δέσμης, σημείο εστίασης) στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (διείσδυση, πλάτος ραφής) και στην σκληρότητα των συγκολλημένων υλικών. ο Η συσχέτιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των δοκιμίων με τις εκάστοτε πειραματικές συνθήκες. ο Αξιολόγηση της ποιότητας των συγκολλήσεων. ο Σύγκριση των δυο μεθόδων. ο Παραγωγή πειραματικών δεδομένων για χρήση σε προσομοιώσεις θερμοκρασιακών πεδίων και μικροδομής. 38

40 Σε πρώτο στάδιο αξιολογήθηκαν τα έτοιμα δείγματα συγκολλήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην ΕΑΒ με την μέθοδο EBW. Στη συνέχεια, μετά από μια περίοδο προσαρμογής του γράφοντος, πραγματοποιήθηκαν συγκολλήσεις με την μέθοδο TIG σε διάφορες συνθήκες με χρήση της μηχανής συγκόλλησης που έχει το Εργαστήριο Υλικών. Στο επόμενο σχήμα (Σχ.3.1) απεικονίζεται το διάγραμμα ροής της εργασίας. Σχήμα 3-1 : Διάγραμμα ροής της διπλωματικής εργασίας. Οι μετρήσεις μικροσκληρότητας πραγματοποιήθηκαν στα δοκίμια που είχαν προετοιμαστεί για μεταλλογραφικό έλεγχο. Οι μετρήσεις έγιναν σε μεταλλογραφική τομή παράλληλα προς την κατεργαζόμενη επιφάνεια και σε απόσταση 0.4 mm από την επιφάνεια της συγκόλλησης με φορτίο 200 gr εφαρμοζόμενο για 15 sec. Σχηματική παράσταση του τρόπου μέτρησης φαίνεται στο Σχ.3.2. Σχήμα 3-2 : Σχηματική αναπαράσταση του τρόπου μικροσκληρομέτρησης 3.2 Υλικό βάσης 39

41 Το υλικό που αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης ήταν το κράμα αλουμινίου Τ6 του οποίου η χημική ανάλυση φαίνεται στον Πίνακα 3.1. Πίνακας 3-1 : Χημική ανάλυση (% κβ) του κράματος ΥΛΙΚΟ Χημική Σύσταση % Κράμα αλουμινίου 6061 Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Cr Pb Sn Ti P V Zr A Η θερμική κατεργασία Τ6 αντιστοιχεί στην θερμική κατεργασία της τεχνητής γήρανσης κατά την οποία προσδίδεται στο κράμα υψηλή αντοχή μέσω ανάπτυξης λεπτομερούς διασποράς σωματιδίων στην μήτρα του κράματος αλουμινίου και συγκεκριμένη η εν λόγω φάση είναι η P-Mg2Si 3.3 Ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας (heat input) 12 Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να οριστεί ο ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας. Με τον υπολογισμό του Ρ.Π.Θ μπορεί να γίνει μια εκτίμηση για την ποιότητα των συγκολλήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τις δυο μεθόδους. Σε μια συγκόλληση γίνεται πρόσδοση ενέργειας από μια κατάλληλη πηγή στο υλικό και η πηγή ενέργειας πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί πλήρης διείσδυση της ζώνης τήξης. Ωστόσο, είναι επιτακτικό να προσδιοριστούν οι παράμετροι προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος της ζώνης τήξης και της ΘΕΖ. Για το λόγο αυτό ορίζεται ο ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας (heat input) που ισούται με : [J / mm] (3.1) 3.4 Πειραματικές συνθήκες EBW 40

42 Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σε μορφή πλακιδίων διαστάσεων 100x100x2.5 mm. Για την διενέργεια των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε η EBW της ΕΑΒ με τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Σχ.3.3). Μοντέλο: Sciaky VX.3-68x68x84 Ισχύς : 30 K.W, 60 KV gun Μέγεθος θαλάμου : 68 x 68 χ 84 Διαδρομή αξόνων : Διαμήκης 42, Εγκάρσιος 28, Κάθετος 30 Έλεγχος με το υπολογιστικό πρόγραμμα W2000. Επιτρέπει ακρίβεια ±1 % Υλικά που συγκολλούνται: Ανοξείδωτοι χάλυβες, κράματα νικελίου, κοβαλτίου, τιτανίου Σχήμα 3-3 : Χαρακτηριστικά μηχανής ΕΒ της ΕΑΒ Στον Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται οι πειραματικές συνθήκες για τα δοκίμια που μελετήθηκαν. Εξετάστηκαν η επίδραση της ταχύτητας συγκόλλησης και της θέσης του σημείου εστίασης (0: πάνω στην επιφάνεια και -1: 1mm κάτω από την επιφάνεια), καθώς και της έντασης ρεύματος σε κάθε δείγμα. Πίνακας 3-2 : Πειραματικές συνθήκες συγκόλλησης ΕΒ Α ΟΜΑΔΑ Ρ.Π.Θ. = 34 J/mm Β ΟΜΑΔΑ Ρ.Π.Θ = 54 J/mm C ΟΜΑΔΑ Ρ.Π.Θ = 64 J/mm Ισχύς Ταχύτητα Σημείο Ισχύς Ταχύτητα Σημείο Ισχύς Ταχύτητα Σημείο (W) mm/min 'Εστίασης (W) mm/min 'Εστίασης (W) mm/min 'Εστίασης Πειραματικές συνθήκες TIG 41

43 Τα πειράματα που εκτελέστηκαν γι αυτή τη μέθοδο ήταν συγκολλήσεις ιδίου τύπου με τις συγκολλήσεις που πραγματοποιήθηκαν για την EBW. Οι συγκολλήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μηχανή συγκόλλησης του εργαστηρίου (Σχ.3.4). Το υλικό και οι διαστάσεις του ήταν ίδιες με τα δοκίμια που μελετήθηκαν για την EBW. Όλες οι διαδικασίες ελέγχου περιλάμβαναν τα στάδια που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Στον Πίνακα 3.3 φαίνονται οι πειραματικές συνθήκες της συγκόλλησης TIG που αφορούν την προσδιδόμενη τάση και ένταση ρεύματος από τη μηχανή συγκόλλησης και την παροχή αερίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκε προστιθέμενο μέταλλο. Πίνακας 3-3 : Πειραματικές συνθήκες της συγκόλλησης TIG. ΤΑΣΗ ΕΝΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟ [V] [Α ] Γΐί / min] ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ Σχήμα 3-4 : Μηχανή συγκόλλησης TIG του εργαστηρίου. Κεφάλαιο 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 42

44 4.1 E.B.W. Με την μέθοδο αυτή έγιναν 24 περάσματα ανά 8 πάνω σε τρία πλακίδια διαστάσεων 100x100x2.5 mm, όπως φαίνεται στο Σχ.4.1.Έτσι, μελετήθηκαν ουσιαστικά 3 ομάδες περασμάτων. Οι συνθήκες του εκάστοτε περάσματος παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2. Στην συνέχεια μελετήθηκε κάθε ομάδα ξεχωριστά. Βρέθηκε κάθε φορά ο Ρυθμός Πρόσδοσης Θερμότητας, ο λόγος w/d (πλάτος / βάθος διείσδυσης) και έγιναν προφίλ μικροσκληρότητας για κάποιο δοκίμια της κάθε ομάδας. Στην συνέχεια, έγινε συσχέτιση με τις πειραματικές συνθήκες.. ΤΓΪ ΠΤίρΐΙ]ΪΙΤ] ΤΠΙ ΠΠίΠΙ I j IΙΊ11 i! Π] 11 UliWj ITil pffj'nnfnnjntip q Π Η C Σχήμα 4-1 : Πλακίδιο με περάσματα ΕΒ της Α ομάδας Α' ομάδα πειραμάτων Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι συνθήκες διεξαγωγής των πειραμάτων. 43

45 Πίνακας 4-1 : Συσχέτιση Ρ.Π.Θ. με συνθήκες συγκόλλησης. Α/Α ΙΣΧΥΣ Ταχύτητα u Σημείο Ρ.Π.Θ [W] [mm/min] Εστίασης [mm] η= \J/nm\ U Α Α A Α Α Α Α Α Πίνακας 4-2 : Πίνακας συσχέτισης Α ομάδας heat input,, πλάτους και βάθους Λ.Σ Α/Α Ρ.Π.Θ Πλάτος w Βάθος d w / d η= [J/rrm] U [mm] [mm] [-] Α1 34 2,29 0,69 3,32 Α2 34 1,42 0,44 3,23 A3 34 0,54 0,13 4,15 Α4 34 Α5 34 1,83 0,38 4,82 Α6 34 1,08 0,25 4,32 Α7 34 Α8 34 0,38 0,06 6,33 44

46 Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται, για κάθε ένα πέρασμα ξεχωριστά το πλάτος, το βάθος και ο λόγος πλάτους / βάθους της λίμνης συγκόλλησης καθώς και ο ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας. Το χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής ήταν ο σταθερός μεν άλλα αρκετά μικρός ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας. Σε μερικά δοκίμια το πλάτος και το βάθος διείσδυσης ήταν τόσο μικρά που δεν ήταν μετρήσιμα. Κύρια αιτία υπήρξε η πολύ μικρή προσδιδόμενη ισχύς Επίσης, παρατηρείται μια εν γένει καλύτερη συμπεριφορά της μεθόδου, σ αυτή την πειραματική ομάδα, με την θέση του σημείου εστίασης στο 0. Στις παρακάτω φωτογραφίες ( ) παρουσιάζονται τα δοκίμια της ομάδας A που φωτογραφήθηκαν στο στερεοσκόπιο του Εργαστηρίου. Στα δοκίμια αναγράφονται οι συνθήκες συγκόλλησης (ισχύς, ταχύτητα, σημείο εστίασης). Μάλιστα παρουσιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να γίνει μια σύγκριση δυο δοκιμίων με ίδιες συνθήκες πραγματοποίησης συγκόλλησης άλλα με διαφορετικό σημείο εστίασης. 45

47 Σχήμα 4-3 : Φωτογραφία δοκιμίου Α5 (W=l 125 W, u=2000 mm/min, focal point -1). 46

48 Σχήμα 4-4 : Φωτογραφία δοκιμίου Α2 (W=562.5 W, u=1000 mm/min, focal point 0). Σχήμα 4-5 : Φωτογραφία δοκιμίου Α6 (W=562.5 W, u=1000 mm/min, focal point -1). 47

49 Σχήμα 4-6 : Φωτογραφία δοκιμίου A3 (W= W, u=500 mm/min, focal point 0). Σχήμα 4-7 : Φωτογραφία δοκιμίου Α7 (W= W, u=500 mm/min, focal point -1). 48

50 Σχήμα 4-8 : Φωτογραφία δοκιμίου Α4 (W=141 W, u=250 mm/min, focal point 0). r ' 0,5 mm Σχήμα 4-9 : Φωτογραφία δοκιμίου A8 (W=141 W, u=250 mm/min, focal point -1). 49

51 4.1.2 Β' ομάδα πειραμάτων Στον Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι συνθήκες διεξαγωγής των πειραμάτων. Πίνακας 4-3 : Συσχέτιση Ρ.Π.Θ. με συνθήκες συγκόλλησης. ΑΙΑ ΙΣΧΥΣ Ταχύτητα u Σημείο Ρ.Π.Θ [W] [mm/min] Εστίασης [mm] η= [J/rmi\ U Β Β Β Β Β Β Β Β Πίνακας 4-4 : Πίνακας συσχέτισης Β ομάδας heat input,, πλάτους και βάθους Λ.Σ. (τα * υποδηλώνουν τα περάσματα πλήρους διείσδυσης). Α/Α Ρ.Π.Θ Πλάτος w Βάθος d w / d η- \J/rmi\ U [mm] [mm] [-] βγ Β Β Β Β5* Β Β Β

52 Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται, για κάθε ένα πέρασμα ξεχωριστά το πλάτος, το βάθος και ο λόγος πλάτους / βάθους της λίμνης συγκόλλησης, καθώς και ο ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας. Από τον πίνακα αυτό μπορεί να διαπιστωθεί ότι, παρότι ο ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας για κάθε πέρασμα διατηρείται σταθερός, δεν πραγματοποιήθηκε πλήρης διείσδυση σε όλα τα δοκίμια παρά μόνο στα Β και Β5. Τα κοινά χαρακτηριστικά των συνθηκών των δύο αυτών δοκιμίων, όπως θα διαπιστωθεί και στα σχήματα 4.10 και 4.11 ήταν η ισχύς και η ταχύτητα. Το χαρακτηριστικό που διαφοροποίησε τα περάσματα ήταν το σημείο εστίασης (0 και -1 αντίστοιχα). Το χαρακτηριστικό το οποίο συντέλεσε στην μη πλήρη διείσδυση των υπολοίπων περασμάτων ήταν η μικρή πρόσδοση θερμότητας από το electron gun. Επίσης παρατηρείται μια εν γένει καλύτερη συμπεριφορά της μεθόδου, σ αυτή την πειραματική ομάδα με την θέση του σημείου εστίασης στο 0. Στις παρακάτω φωτογραφίες ( ) παρουσιάζονται τα δοκίμια της ομάδας Β που φωτογραφήθηκαν στο στερεοσκόπιο του Εργαστηρίου. Στα δοκίμια αναγράφονται οι συνθήκες συγκόλλησης (ισχύς, ταχύτητα, σημείο εστίασης). Μάλιστα παρουσιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να γίνει μια σύγκριση δυο δοκιμίων με ίδιες συνθήκες πραγματοποίησης συγκόλλησης άλλα με διαφορετικό σημείο εστίασης. 51

53 Σχήμα 4-10 : Φωτογραφία δοκιμίου Β1 (W=1800 W, u=2000 mm/min, focal point 0). Σχήμα 4-11 : Φωτογραφία δοκιμίου Β5 (W=l 800 W, u=2000 mm/min, focal point -1). 52

54 Σχήμα 4-12 : Φωτογραφία δοκιμίου Β2 (W=900 W, u=1000 ram/min, focal point 0). Σχήμα 4-13 : Φωτογραφία δοκιμίου Β6 (W=900 W, u=1000 mm/min, focal point -1). 53

55 Σχήμα 4-15 : Φωτογραφία δοκιμίου Β7 (W=450 W, u=500 mm/min, focal point -1). 54

56 Σχήμα 4-16 : Φωτογραφία δοκιμίου Β4 (W=225 W, u=250 mm/min, focal point 0). Σχήμα 4-17 : Φωτογραφία δοκιμίου Β8 (W=225 W, u=250 mm/min, focal point -1). 55

57 4.1.3 C ομάδα πειραμάτων Στον Πίνακα 4.5 παρουσιάζονται οι συνθήκες διεξαγωγής των πειραμάτων. Πίνακας 4-5 : Συσχέτιση Ρ.Π.Θ. με συνθήκες συγκόλλησης. ΑΙΑ ΙΣΧΥΣ Ταχύτητα u Σημείο Ρ.Π.Θ [W] [mm/min] Εστίασης [mm] η= [J/ntn\ U C C C C C C C C Πίνακας 4-6 : Πίνακας συσχέτισης C ομάδας heat input,, πλάτους και βάθους Λ.Σ. Α/Α Ρ.Π.Θ Πλάτος w Βάθος d w / d η= [Jlrrm] U [mm] [mm] [-] C1 64 3,39 1,67 2,03 C2 64 3,00 1,37 2,19 C3 64 1,25 0,56 2,23 C4 64 1,96 1,32 1,49 C5 64 3, ,53 C6 64 2,93 0,98 2,99 C7 64 2,35 1,27 1,85 C8 64 1,92 0,75 2,56 56

58 Στον Πίνακα 4.6 παρουσιάζονται, για κάθε ένα πέρασμα ξεχωριστά το πλάτος, το βάθος και ο λόγος πλάτους / βάθους της λίμνης συγκόλλησης, καθώς και ο ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας. Από τον πίνακα αυτό μπορεί να διαπιστωθεί ότι, παρότι ο ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας για κάθε πέρασμα διατηρείται σταθερός, δεν πραγματοποιήθηκε πλήρης διείσδυση σε όλα τα δοκίμια παρά μόνο στο C5. Το σαφώς αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό ήταν ότι παρόλο που υπήρξε η απαραίτητη προσδιδόμενη ισχύς στο δοκίμιο Ci, υπό ίδιες συνθήκες με το C5, δεν παρατηρήθηκε σε αυτό πλήρης διείσδυση κάτι το οποίο πιθανότατα να οφείλεται σε πειραματικό σφάλμα. Επίσης αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι αν και η ισχύς σε αυτή την περίπτωση ήταν μεγαλύτερη από αυτή του αντίστοιχου δοκιμίου της Β ομάδας η συγκόλληση που πραγματοποιήθηκε εδώ δεν ήταν καλύτερη. Τέλος δεν μπορεί να διευκρινιστεί με σαφήνεια η επίδραση του σημείου εστίασης καθότι δεν παρατηρήθηκε η συμπεριφορά μιας θέσης του να παράγει σε κάθε περίπτωση καλύτερες συγκολλήσεις. Στις παρακάτω φωτογραφίες ( ) παρουσιάζονται τα δοκίμια της ομάδας C που φωτογραφήθηκαν στο στερεοσκόπιο του Εργαστηρίου. Στα δοκίμια αναγράφονται οι συνθήκες συγκόλλησης (ισχύς, ταχύτητα, σημείο εστίασης). Μάλιστα παρουσιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να γίνει μια σύγκριση δυο δοκιμίων με ίδιες συνθήκες πραγματοποίησης συγκόλλησης άλλα με διαφορετικό σημείο εστίασης. 57

59 Σχήμα 4-18 : Φωτογραφία δοκιμίου Cl (W=2133 W, u=2000 mm/min, focal point 0). Σχήμα 4-19 : Φωτογραφία δοκιμίου C5 (W=2133 W, u=2000 mm/min, focal point -1). 58

60 Σχήμα 4-20 : Φωτογραφία δοκιμίου C2 (W=1066 W, u=i000 mm/min, focal point 0). Σχήμα 4-21 : Φωτογραφία δοκιμίου C6 (W=1066 W, u=1000 mm/min, focal point -1). 59

61 Σχήμα 4-22 : Φωτογραφία δοκιμίου C3 (W=533 W, u=500 mm/min, focal point 0). Σχήμα 4-23 : Φωτογραφία δοκιμίου C7 (W=533 W, u=500 mm/min, focal point -1). 60

62 Σχήμα 4-24 : Φωτογραφία δοκιμίου C4 (W=270 W, u=250 min/min, focal point 0). Σχήμα 4-25 :Φωτογραφία δοκιμίου C8 (W=270 W, u=250 mm/min, focal point -1). 61

63 4.2 Γραφικές απεικονίσεις των αποτελεσμάτων EBW Εξάρτηση γεωμετρικών χαρακτηριστικών και ισχύος Παρακάτω παρουσιάζονται γραφικές απεικονίσεις της εξάρτησης του βάθους λίμνης συγκόλλησης, του πλάτους λίμνης συγκόλλησης και του λόγου w/d από την ισχύ και το σημείο εστίασης. Σχήμα 4-28 : Γραφική απεικόνιση της εξάρτησης του βάθους λίμνης συγκόλλησης συναρτήσει της ισχύος και του focal point. Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι τιμές του βάθους Λ.Σ. των τριών ομάδων για τις δυο τιμές του focal point (0 και -1). Για μικρές ταχύτητες συγκόλλησης ( m/min) παρατηρείται ότι με το σημείο εστίασης στο 0 η 62

64 μέθοδος παράγει βαθύτερες και άρα λειτουργεί καλύτερα απ ότι με το σημείο εστίασης στο -1. Για μεγάλες ταχύτητες (2 m/min) όμως από το διάγραμμα φαίνεται ότι με το σημείο εστίασης της δέσμης στο 0 και στο -1 η μέθοδος πραγματοποιεί ίδιου βάθους συγκολλήσεις και στις δυο περιπτώσεις. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του Ci δοκιμίου η περίπτωση του οποίου αναλύθηκε προηγουμένως. Τέλος από το διάγραμμα διαπιστώνει κανείς ότι για την επίτευξη πλήρους διείσδυσης η ισχύς της δέσμης ηλεκτρονίων πρέπει να ξεπερνά τα 1800 W. Σχήμα 4-27 : Γραφική απεικόνιση της εξάρτησης του πλάτους λίμνης συγκόλλησης συναρτήσει της ισχύος και του focal point. Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι τιμές του πλάτους Λ.Σ. των τριών ομάδων για τις δυο τιμές του focal point (0 και -1). Για μικρές ταχύτητες 63

65 συγκόλλησης ( m/min) παρατηρείται ότι με το σημείο εστίασης στο -1 η μέθοδος παράγει μικρότερου πλάτους συγκολλήσεις και άρα λειτουργεί καλύτερα απ ότι με το σημείο εστίασης στο 0. Για μεγαλύτερες ταχύτητες (2 m/min) όμως από το διάγραμμα φαίνεται ότι με το σημείο εστίασης της δέσμης στο 0 παράγονται στενότερες συγκολλήσεις. Ισχύς [W] Σχήμα 4-29 : Γραφική απεικόνιση της εξάρτησης του λόγου πλάτος / βάθος της Λ.Σ. συναρτήσει της ισχύος και του focal point. Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι τιμές του aspect ratio δηλ. του λόγου πλάτος / βάθος των τριών ομάδων για τις δυο τιμές του focal point (0 και -1). Πρέπει να δωθεί προσοχή στο γεγονός ότι στο διάγραμμα οι μικρότερες τιμές του 64

66 aspect ratio είναι αυτές που δείχνουν σε ποιες περιπτώσεις παρήχθησαν καλύτερα αποτελέσματα. Για ταχύτητα 0.25 m/min παρατηρείται ότι η συμπεριφορά της μεθόδου είναι καλύτερη με το σημείο εστίασης στο 0. Για ταχύτητα 0.5 m/min δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα λόγω του ότι υπήρχαν περιπτώσεις που δεν μπόρεσαν να μετρηθούν, για ένα πέρασμα, το πλάτος και το βάθος της Λ.Σ. Για υψηλότερες ταχύτητες (1-2 m/min) παρατηρείται η καλύτερη συμπεριφορά της μεθόδου με το σημείο εστίασης στο Μικροσκληρομετρήσεις 100 > X 90 Μ.Β. Μ.Β. 1*1 S ι <υ Μ ο> 80 < 70 Θ.Ε.Ζ Λ.Σ. Θ.Ε.Ζ < 60 1 Β \ λμ VvV/ V λ ϊ ;_ι ι ι ι ι i_ Ι ΑΠΟΣΤΑΣΗ [μπι] Σχήμα 4-30 : Μικροσκληρομέτρηση δοκιμίου Β2. 65

67 100 > X τλ ~ <υ ο > Μ.Β. MB. Θ.Ε.Ζ Λ.Σ. Θ.Ε.Ζ < < 70 ΊΓ7 60 Ν J ι_ -λ I ί_ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [μτη] Σχήμα 4-31 : Μικροσκληρομέτρηση δοκιμίου Β5. > X CO (U <υ > g ΗΗ < ΑΠΟΣΤΑΣΗ [μιπ] Σχήμα 4-32 : Μικροσκληρομέτρηση δοκιμίου Β6. 66

68 ΑΠΟΣΤΑΣΗ Σχήμα 4-33 : Μικροσκληρομέτρηση δοκιμίου C). ΑΠΟΣΤΑΣΗ [μτη] Σχήμα 4-34 : Μικροσκληρομέτρηση δοκιμίου C2. 67

69 110 ΚΛΙΜΑΚΑ Vickers [HV] ΚΛΙΜΑΚΑ Vickers [HV] ΑΠΟΣΤΑΣΗ [μιη] 4-35 : Μικροσκληρομέτρηση δοκιμίου C4. ΑΠΟΣΤΑΣΗ [μπι] Σχήμα 4-36 : Μικροσκληρομέτρηση δοκιμίου C5. 68

70 Μικροσκληρομετρήσεις για την Α ομάδα δεν πραγματοποιήθηκαν καθότι κρίθηκε ότι λόγω της μικρής πρόσδοσης θερμότητας το βάθος διείσδυσης ήταν πολύ μικρό. Το μέταλλο βάσης έχει σκληρότητα 100 HV. Στη Λ.Σ. και στη ΘΕΖ η τιμή αυτή ελαττώνεται. Συγκεκριμένα στη Λ.Σ. είναι 60-65, ενώ στη ΘΕΖ μεταβάλλεται από 70 (στην επαφή με τη ΛΣ) έως 98 (στην περιοχή του Μετάλλου Βάσης). Στα κράματα αυτά, όπως και σε άλλα υλικά, η απόδοση, οι ιδιότητες, η κατεργασία και η δομή αλληλεξαρτώνται. Έτσι μια οποιαδήποτε επέμβαση στην κατεργασία τους - όπως στην περίπτωση της συγκόλλησης- μπορεί να επιφέρει μεταβολές στη δομή και κατά συνέπεια στις ιδιότητες. Κατά τη διάρκεια της θερμικής κατεργασίας της τεχνητής γήρανσης σχηματίζονται κατακρημνίσεις σωματιδίων οι οποίες ευρίσκονται σε πολύ λεπτή διασπορά μέσα στη μήτρα του κράματος, έχουν μέγεθος μερικά νανόμετρα, και προσδίδουν στο κράμα ιδιαίτερα υψηλή αντοχή. Κατά τη συγκόλληση και λόγω του θερμικού πεδίου που επιβάλλεται στο υλικό η ισορροπία της λεπτομερούς διασποράς των κατακρημνίσεων στη μήτρα του κράματος του αλουμινίου διαταράσσεται, λόγω των φαινομένων της διαλυτοποίησης (dissolution), της διεύρυνσης (coarsening), ή και της επανακατακρήμνισης (re-precipitation) των σωματιδίων ισχυροποίησης (precipitates). Στην ουσία δημιουργείται τόσο στη λίμνη συγκόλλησης όσο και στη θερμοεπηρεαζόμενη ζώνη μια νέα κατάσταση μικροδομής η οποία προσδίδει στο κράμα διαφορετικές μηχανικές ιδιότητες απ αυτές που είχε αποκτήσει μετά την αρχική θερμική κατεργασία. Η μείωση της μικροσκληρότητας που παρατηρείται οφείλεται στα φαινόμενα της διαλυτοποίησης και της διεύρυνσης των φάσεων 69

71 ισχυροποίησης λόγω της επαγωγής θερμικού φορτίου κατά τη διάρκεια του θερμικού κύκλου της συγκόλλησης. Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συγκεντρωτικά αποτελέσματα όσον αφορά την μέθοδο EBW: α Για να πραγματοποιηθεί πλήρους διείσδυσης συγκόλληση θα πρέπει η προσδιδόμενη ισχύς να ξεπερνά τα 1800 W. ο Η ταχύτητες συγκόλλησης ήταν εν γένει μικρές κι έτσι δεν πραγματοποιήθηκε συγκόλληση υψηλής απορρόφησης - keyhole. Η μικρή ταχύτητα της δέσμης και άρα η μεγάλη παραμονή της πάνω από το συγκολλούμενο δοκίμιο οδήγησε και σε μεταφορά της θερμότητας και με αγωγή στο δοκίμιο. Αυτό είναι ορατό σχεδόν σε όλες της φωτογραφίες που υπάρχουν για την ΕΒ στο 4 κεφάλαιο. Η μοναδική περίπτωση που πλησιάζει το φαινόμενο keyhole είναι στο δοκίμιο Βι αλλά και πάλι η τιμή του λόγου w/d είναι αρκετά μεγάλη, ο Το σημείο εστίασης διαδραματίζει κι αυτό σημαντικό ρόλο στην παραγωγή της συγκόλλησης, καθότι από αυτό εξαρτάται ισχυρά το σημείο που θα προσπέσουν τα ηλεκτρόνια. Στα πειράματα που διεξήχθησαν στην παρούσα διπλωματική εργασία, λόγω και του λεπτού πάχους των δοκιμίων, η επιλογή του σημείου εστίασης 0 ήταν η καλύτερη επιλογή. ο Για τα περισσότερα δοκίμια ο λόγος πλάτους / βάθους της Λ.Σ. ήταν αρκετά μεγάλος. ο Τέλος, αξίζει να παρατηρηθεί ότι ο ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για την μελέτη συγκολλήσεων αλλά δεν μπορούν να εξαχθούν μόνο από αυτό ασφαλή συμπεράσματα. 70

72 4.3 TIG Με αυτή την μέθοδο πραγματοποιήθηκαν περάσματα ίδιου τύπου με την EBW. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται όλες οι παράμετροι που υπολογίστηκαν και για την μέθοδο ΕΒ. Η τάση της συγκεκριμένης μηχανής συγκόλλησης ήταν 80 V.H ταχύτητα ήταν 5 mm/sec > 300 mm/min. Η ισχύς υπολογίστηκε από την σχέση Ρ = V * I,όπου I είναι η ένταση του ρεύματος. Ο Ρ.Π.Θ. υπολογίστηκε με βαθμό απόδοσης 60%. Στον Πίνακα 4.7 απεικονίζονται τα συγκεντρωτικά πειραματικά αποτελέσματα. Πίνακας 4-7 : Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων TIG. ΈΝΤΑΣΗ ΤΑΣΗ ΙΣΧΥΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Ρ.Π.Θ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ w/d Λ.Σ Λ.Σ [Α] [V] [W] [mm/min] J/mm [mm] [mm] [-] ,13 1,39 3, ,86 2,5 2, ,71 2,5 2,68 Από τον πίνακα μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι ο λόγος πλάτους / βάθους της λίμνης συγκόλλησης είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερος από αυτόν που υπολογίστηκε για τις συγκολλήσεις με ΕΒ. Από τις τρεις συγκολλήσεις πλήρη διείσδυση είχαμε στις δυο. Στην περίπτωση της συγκόλλησης με συνθήκες 7200 W, 500 mm/min παρατηρήθηκε το φαινόμενο της θερμορωγμάτωσης. Η ρωγμή σχηματίστηκε ακριβώς στο κέντρο της συγκόλλησης όπως φαίνεται στα Σχ και Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο υψηλός ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας οδήγησε σε ανάπτυξη υψηλής θερμοκρασίας κατά τη συγκόλληση και αυτή με τη σειρά της στην ανάπτυξη θερμικών τάσεων κατά την διεργασία τήξης - στερεοποίησης. 71

73 Σχήμα 4-37 : Κάτοψη φωτογραφίας συγκόλλησης TIG (70 A, 7 lt/min). Σχήμα 4-38 : Κάτοψη φωτογραφίας συγκόλλησης TIG (80 A, 10 lt/min). 72

74 Σχήμα 4-39 : Κάτοψη φωτογραφίας συγκόλλησης TIG (90 A, 12 lt/min). Σχήμα 4-40 : Φωτογραφία συγκόλλησης TIG σε εγκάρσια τομή (70 Α, 7 lt/min). 73

75 Σχήμα 4-41 : Φωτογραφία συγκόλλησης TIG σε εγκάρσια τομή (80 Α, 10 lt/min). Σχήμα 4-42 Φωτογραφία συγκόλλησης TIG σε εγκάρσια τομή (90 Α, 12 lt/min). 74

76 4.3.1 Μικροσκληρομετρήσεις TIG Μετά την εφαρμογή μικροσκληρομετρήσεων στα δοκίμια που παρήχθησαν παραπάνω σχήματα παρατηρήθηκε ότι η μικροσκληρομετρήσεις δεν έφτασαν ως το μέταλλο βάσης. Αίτια υπήρξαν η μεγάλη θερμοεπηρεαζόμενη ζώνη και το γεγονός ότι οι συγκολλήσεις πραγματοποιήθηκαν σχετικά κοντά η μια στην άλλη πράγμα που επηρέασε τις μετρήσεις μικροσκληρότητας. Για τεχνικούς λόγους λοιπόν τα διαγράμματα δεν υπήρξαν απόλυτα ακριβή και δεν παρουσιάζονται στην παρούσα διπλωματική. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέταλλο βάσης ήταν και σε αυτή την περίπτωση 100 HV. Στην περιοχή της λίμνης συγκόλλησης οι τιμές είχαν ένα εύρος από HV ενώ στην Θ.Ε.Ζ κυμαίνονταν από

77 Κεφάλαιο 5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑΤΑ Από την παραμετρική ανάλυση προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν σε μεταγενέστερη φάση σε αυτογενείς συγκολλήσεις συμβολής κραμάτων Αλουμινίου της σειράς 6χχχ με EBW ΚΑΙ TIG : «Παρήχθησαν συγκολλήσεις bead-on-plate πλήρους διείσδυσης σε συγκεκριμένες τιμές του ρυθμού πρόσδοσης θερμότητας που υπολογίστηκαν για την EBW (54, 64 J/mm) και για την TIG (768, 864 J/mm). Παρατηρείται ότι ο Ρ.Π.Θ της TIG είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερος από αυτόν της ΕΒ. ο Η αύξηση του ρυθμού πρόσδοσης θερμότητας συνεπάγεται αύξηση τόσο στο βάθος διείσδυσης όσο και στο πλάτος της λίμνης συγκόλλησης, ο Οι διαστάσεις της λίμνης συγκόλλησης και της ΘΕΖ,για τα δοκίμια που επιτεύχθει πλήρης διείσδυση, που παράγονται με την ΕΒ είναι κατά πολύ μικρότερες από εκείνες των συγκολλήσεων TIG και κατά συνέπεια η υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων αφορά πολύ μικρές περιοχές. Το εύρος τιμών της Λ.Σ για την ΕΒ είναι ενώ για την TIG ο ΕΙ μείωση της μικροσκληρότητας στη ΘΕΖ σε σχέση με το βασικό μέταλλο ήταν: για την ΕΒ 2-30% ενώ για την TIG 17-40%. Στην Λ.Σ η μείωση ήταν : για την ΕΒ 30-35% ενώ για την TIG 20-40%. ο Με την ΕΒ δεν εμφανίστηκαν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις συγκολλήσεις αλουμινίου (πορώδες, ρωγματώσεις κ.α.) σε αντίθεση με την TIG που σε μια περίπτωση (με συνθήκες 90 Α, 12 lt/min) παρατηρήθηκε το φαινόμενο της θερμορωγμάτωσης 76

78 Κεφάλαιο 6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ο Πραγματοποίηση συγκολλήσεων συμβολής (butt joints) στις βέλτιστες συνθήκες που προσδιορίστηκαν για κάθε μέθοδο. ο Αξιολόγηση των συγκολλήσεων αυτών με μεθόδους ποιοτικού ελέγχου όπως ραδιογραφία, διεισδυτικά υγρά, υπέρηχοι, ο Αξιολόγηση των συγκολλήσεων αυτών με μεθόδους καταστρεπτικού ελέγχου όπως δοκιμές εφελκυσμού, κάμψης, στρέψης, ο Εφαρμογή μικροσκληρομετρήσεων στα δοκίμια της TIG για πλήρη συσχέτιση με τις αντίστοιχες της EBW. ο Εκτενής μελέτη διαμηκών τομών με τις δύο μεθόδους για σύγκριση μετώπου στερεοποίησης. g Χρήση των πειραματικών δεδομένων σε προσομοιώσεις θερμοκρασιακών πεδίων και μικροδομής. 77

79 Κεφάλαιο 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Παπάζογλου I. ΒΑΣ., Επιστήμη και τεχνολογία των συγκολλήσεων, Ε.Μ.Π, ASM Handbook Vol. 6, Welding and soldering, σελ Cary H.B., Modern Welding Technology,2nd Ed., Prentice Hall, 1989, σελ job knowledge for welders 6 : tungsten inert gas welding job knowledge for welders 17 : equipment for tungsten inert gas welding. 7. Χαϊδεμενόπουλος N. Γρηγ.. Σημειώσεις μαθήματος Συγκολλήσεις, 2006, Παν. Θεσσαλίας 8. Ζερβάκη Α., Προσομοίωση μικροδομής συγκολλήσεων ειδικών κραμάτων αλουμινίου με laser. Διδακτορική Διατριβή, 2004, Παν. Θεσσαλίας aluminium for future generations Αλεξόπουλος N., Συγκολλήσεις Laser σε κράματα αλουμινίου, Διπλωματική Εργασία, 1998, Παν.Θεσσαλίας aluminium automotive industry. 14. Hirch J., Automotive trends in aluminium - the European prospective, materials forum vol.28, Urlich Kruger, Talat lecture 4202 about weld ability, job knowledge for welders 21 : weldability of materials (alalloys), Χαϊδεμενόπουλος N. Γρηγ., Φυσική Μεταλλουργία,, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2000, σελ

80 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 2: Μέθοδοι Συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 2: Μέθοδοι Συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 2: Μέθοδοι Συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 08 Έλεγχος Συγκολλήσεων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεόδωρος Λούτας Δρ Χρήστος Κατσιρόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Α.1. Ποια οικογένεια υλικών αφορά η μορφοποίησή τους με διαμόρφωση; Χρησιμοποιώντας ένα τυπικό διάγραμμα εφελκυσμού, αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ κ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Παραουσίαση μαθήματος με διαφάνειες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ»

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» Τα χαρακτηριστικά του τόξου Πλάσματος Το Πλάσμα ορίζεται ως «το σύνολο από φορτισμένα σωματίδια, που περιέχει περίπου ίσο αριθμό θετικών ιόντων και ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Οι βασικές Μέθοδοι Συγκόλλησης. 2.1 Συγκόλληση με επενδυμένα ηλεκρόδια (SMAW) Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 2. Οι βασικές Μέθοδοι Συγκόλλησης. 2.1 Συγκόλληση με επενδυμένα ηλεκρόδια (SMAW) Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 2 Οι βασικές Μέθοδοι Συγκόλλησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 Συγκόλληση με επενδυμένα ηλεκρόδια (SMAW) 2.2 Συγκόλληση TIG ή GTAW 2.3 Συγκόλληση MIG GMAW 2.4 Συγκόλληση με βυθισμένο τόξο (SAW) 2.5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 3: Μετάδοση θερμότητας στις συγκολλήσεις Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση ηλεκτροδίων Ηλεκτροσυγκόλλησης

Τυποποίηση ηλεκτροδίων Ηλεκτροσυγκόλλησης Τυποποίηση ηλεκτροδίων Ηλεκτροσυγκόλλησης Τα ηλεκτρόδια έχουν χωριστεί σε κατηγορίες και για την καθεμιά από αυτές ισχύουν διαφορετικά πρότυπα. Οι κατηγορίες που θα μας απασχολήσουν είναι: Ανθρακούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου

Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου Μάθημα 4.3 Μέθοδοι συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου 6.1. Εισαγωγή Στις ηλεκτροσυγκολλήσεις τόξου είναι απαραίτητη η παρουσία προστατευτικής ατμόσφαιρας. Ο ρόλος της είναι να προστατεύσει το

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια για τη συγκόλληση μη σιδηρούχων μετάλλων. 03 Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κραμάτων αλουμινίου, χαλκού και τιτανίου που χρησιμοποιούνται σε διάφορους κλάδους της

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Συγκολλήσεις

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Συγκολλήσεις Συγκολλήσεις Σχήμα 1 Η σύνδεση υλικών σε μια κατασκευή μπορεί να γίνει με συγκόλληση, ήλωση, κοχλίωση, κόλληση. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η σύνδεση δύο εξαρτημάτων και με τις τρείς μεθόδους και γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ Πορώδες αερίων Πορώδες που προέρχεται από αέρια διαλυμένα στο υγρό τα οποία εκροφώνται κατά τη στερεοποίηση λόγω μικρής διαλύτότητας. Κυρίως υδρογόνο είναι το αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας συναντά ορισμένα τεχνικά προβλήματα, Τα προβλήματα αυτά είναι: (α) ο σχηματισμός επικαθίσεων (ή καθαλατώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 06 Μετρήσεις Σκληρότητας Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου ΑΣΚΗΣΗ 11 Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου Σκοπός : Να προσδιορίσουμε μια από τις φυσικές ιδιότητες του ηλεκτρονίου που είναι το πηλίκο του φορτίου προς τη μάζα του (/m

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατηγορίες κραμάτων αλουμινίου Ελατά κράματα Κράματα τα οποία παράγονται σε κολώνες ή πλάκες οι οποίες στη συνέχεια υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Τρεις κύριες ζώνες: Ζώνη μετάλλου συγκόλλησης (ζώνη τήξης) Θερμικά επηρεασμένη ζώνη (ζώνη μετασχηματισμών σε στερεή κατάσταση) Μέταλλο βάσης (ανεπηρέαστο υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW)

Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW) Συγκόλληση τόξου μεταλλικού ηλεκτροδίου με προστατευτικό αέριο (GMAW) Συγκόλληση τόξου με προστατευτικό αέριο (Gas metal arc welding, GMAW, Metal inert gas, MIG και Metal active gas, MAG) Παναγιώτης Ματζινός,

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΙΩΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Α. ΟΠΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ. Στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο Leitz μελετήθηκαν κατάλληλα προετοιμασμένα δοκίμια χάλυβα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων

Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού. Στοιχεία συγκολλήσεων Ποιότητα συγκολλήσεων Ελαττώματα συγκόλλησης Έλεγχος συγκολλήσεων Αρχές σχεδιασμού Νοε-14 Γ.Βοσνιάκος Στοιχεία συγκολλήσεων Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΚΟΠΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗ --------- ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Γενικά περί κοπής με ηλεκτροδιάβρωση Κόβουμε υλικά που είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού Κόβουμε σκληρά ή εξωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

ηλεκτρικό ρεύµα ampere Ηλεκτρικό ρεύµα Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από µια περιοχή του χώρου. Η µονάδα µέτρησης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο σύστηµα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Στις συγκολλήσεις τήξης: Κινούμενη πηγή θερμότητας και μεταφορά τηγμένου υλικού σε επιφάνεια Υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή συγκόλλησης, χαμηλές θερμοκρασίες μακριά απ

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 3: Βασικές Τεχνολογίες Σύνδεσης και Συναρμολόγησης Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σύντηξη/Αυτογενής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ. Τεχνικές εφαρμογής και μέτρησης. Οι βασικοί τρόποι επιμετάλλωσης είναι:

ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ. Τεχνικές εφαρμογής και μέτρησης. Οι βασικοί τρόποι επιμετάλλωσης είναι: Από το Θεόδωρο Τσαγκάρη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΕΜΠ Μηχανικό Πωλήσεων για το Τεχνικό Γραφείο Δ. Βρέκοσις ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ Τεχνικές εφαρμογής και μέτρησης p a g e 22 Η επιμετάλλωση γίνεται με τη δημιουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της εργασίας Ποιότητα επιφάνειας και επιφανειακή τραχύτητα Είδη φραιζαρίσματος Διαδικασία πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα

Σκοπός της εργασίας Ποιότητα επιφάνειας και επιφανειακή τραχύτητα Είδη φραιζαρίσματος Διαδικασία πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CAD/CAM NX Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης Καθ. Νικόλαος Μπιλάλης Καθ. Γεώργιος Σταυρουλάκης Αντωνίου Μαρία Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρο μεγεθος που σημαινει γρηγορη αποκριση στις αλλαγες θερμοκρασιας.

Μικρο μεγεθος που σημαινει γρηγορη αποκριση στις αλλαγες θερμοκρασιας. ΘΕΡΜΟΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Ημιαγωγός είναι κάθε υλικό που έχει ειδική αντίσταση με τιμές ανάμεσα σε αυτές των μονωτών (μεγάλη) και των αγωγών (μικρή) και που εμφανίζει ραγδαία μείωση της ειδικής του αντίστασης με

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 Επιμετάλλωση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 Διάβρωση Διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια συγκόλλησης ανθρακούχων & χαμηλά κραματωμένων χαλύβων.

Φυλλάδιο προϊόντος. Προστατευτικό αέριο. Αέρια συγκόλλησης ανθρακούχων & χαμηλά κραματωμένων χαλύβων. Φυλλάδιο προϊόντος Προστατευτικό αέριο. Αέρια συγκόλλησης ανθρακούχων & χαμηλά κραματωμένων χαλύβων. 03 Ο χάλυβας αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη ομάδα δομικών υλικών. Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 η ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΠΛΟ ΤΟΙΧΩΜΑ Σκοπός της άσκησης Η κατανόηση της χρήσης της εξίσωσης Fourier

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, προσδιορισμός της σταθεράς του Planck, λειτουργία και χαρακτηριστικά φωτολυχνίας

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, προσδιορισμός της σταθεράς του Planck, λειτουργία και χαρακτηριστικά φωτολυχνίας ΠΕΙΡΑΜΑ 6: ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Μελέτη του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, προσδιορισμός της σταθεράς του Planck, λειτουργία και χαρακτηριστικά φωτολυχνίας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Φωτολυχνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ο ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ 2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ο ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 4 ο ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑ 2017 Εξοπλισμός και Υλικά Σε ένα σιδηρομαγνητικό υλικό, το μαγνητικό πεδίο που επάγεται πρέπει να βρίσκει την ασυνέχεια υπό γωνία 90 ο ή 45 ο μοίρες.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος συγκόλλησης με προστατευτικό αέριο και ηλεκτρόδιο βολφραμίου (GTAW)

Μέθοδος συγκόλλησης με προστατευτικό αέριο και ηλεκτρόδιο βολφραμίου (GTAW) Μάθημα 4.5 Μέθοδος συγκόλλησης με προστατευτικό αέριο και ηλεκτρόδιο βολφραμίου (GTAW) 8.1 Εισαγωγή Η μέθοδος συγκόλλησης GMAW (ή TIG), είναι η μέθοδος συγκόλλησης με μη αναλισκόμενο ηλεκτρόδιο βολφραμίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος συγκόλλησης με προστατευτικό αέριο και σύρμα (GMAW)

Μέθοδος συγκόλλησης με προστατευτικό αέριο και σύρμα (GMAW) Μάθημα 4.4 Μέθοδος συγκόλλησης με προστατευτικό αέριο και σύρμα (GMAW) 7.1 Εισαγωγή Η μέθοδος συγκόλλησης GMAW, είναι η ημιαυτόματη μέθοδος συγκόλλησης με σύρμα, σε προστατευτική ατμόσφαιρα αδρανούς (MIG)

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα Η κίνηση των ατόμων σε κρυσταλλικό στερεό Θερμοκρασία 0 Θερμοκρασία 0 Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Δοκίμιο από PMMA (Poly Methyl MethAcrylate)

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στον Πλανήτη Άρη είναι g=3,7 m/s 2 και τα πλαίσια αποτελούν μεγέθυνση των αντίστοιχων θέσεων.

Η επιτάχυνση της βαρύτητας στον Πλανήτη Άρη είναι g=3,7 m/s 2 και τα πλαίσια αποτελούν μεγέθυνση των αντίστοιχων θέσεων. ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα ζητούνται στο Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διεργασίες συγκόλλησης με εστιασμένη δέσμη ενέργειας (Electron & Laser beam)

Διεργασίες συγκόλλησης με εστιασμένη δέσμη ενέργειας (Electron & Laser beam) Διεργασίες συγκόλλησης με εστιασμένη δέσμη ενέργειας (Electron & Laser beam) (α) (β) Σύγκριση του μεγέθους της κόλλησης εκτελεσμένη (α) με δέσμη ηλεκτρονίων ή laser με αυτή της (β) συμβατικής συγκόλλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 3: Στερεά διαλύματα και ενδομεταλλικές ενώσεις. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ. Ενότητα 3: Στερεά διαλύματα και ενδομεταλλικές ενώσεις. Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Φυσική ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ενότητα 3: Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα Η κίνηση των ατόμων σε κρυσταλλικό στερεό Θερμοκρασία 0 Θερμοκρασία 0 Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ Η πρώτη ύλη με τη μορφή σωματιδίων (κόνεως) μορφοποιείται μέσα σε καλούπια, με μηχανισμό που οδηγεί σε δομική διασύνδεση των σωματιδίων με πρόσδοση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία

3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3 Μετάδοση Θερμότητας με Φυσική Μεταφορά και με Ακτινοβολία 3.1 Εισαγωγή Η μετάδοση θερμότητας, στην πράξη, γίνεται όχι αποκλειστικά με έναν από τους τρεις δυνατούς μηχανισμούς (αγωγή, μεταφορά, ακτινοβολία),

Διαβάστε περισσότερα

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού Δίοδος Schottky Επαφές μετάλλου ημιαγωγού Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι Ημιαγωγός Κατασκευάζεται με εξάχνωση μετάλλου το οποίο μεταφέρεται στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών

Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών Μηχανισμός: Το υμένιο αναπτύσσεται στην επιφάνεια του υποστρώματος με διαδικασία συμπύκνωσης από τους ατμούς του. Στις μεθόδους PVD υπάγονται: Evaporation,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Σχολείο: Ονόματα των μαθητών: 1) 2)...... 3) 1 Πειραματικός προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Η EUROPA είναι στη θέση να παράγει τα περισσότερα κράματα αλουμινίου της σειράς 6ΧΧΧ σε διάφορες διεργασίες γήρανσης. Τα πιο συνηθισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού Περιμετρικός εναλλάκτης θερμότητας Θερμική μόνωση Εξωτερικό περίβλημα Καθοδική προστασία Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου, ψημένου στους 860 C κατά DIN 4753. H επισμάλτωση πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Η Συγκόλληση του Χαλκού και των κραμάτων του. Επιμέλεια: Βράιλας Κωνσταντίνος

Η Συγκόλληση του Χαλκού και των κραμάτων του. Επιμέλεια: Βράιλας Κωνσταντίνος Παπαθανασίου Α.Ε Τεχνολογική Συγκολλήσεως και Κοπής Μετάλλων Τεχνολογικές Ενημερώσεις: Άρθρο 3 Η Συγκόλληση του Χαλκού και των κραμάτων του. Επιμέλεια: Βράιλας Κωνσταντίνος Εισαγωγή Από όλα τα μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Δρ. Λυκοσκούφης Ιωάννης

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. Δρ. Λυκοσκούφης Ιωάννης ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Δρ. Λυκοσκούφης Ιωάννης 1 Ισόθερμες καμπύλες τον Ιανουάριο 1 Κλιματικές ζώνες Τα διάφορα μήκη κύματος της θερμικής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με λ [ m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. ότι το αόρατο το «φώς» από τον σωλήνα διαπερνούσε διάφορα υλικά (χαρτί, ξύλο, βιβλία) κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροσυγκόλληση βολφραμίου με αδρανές αέριο (TIG)

Ηλεκτροσυγκόλληση βολφραμίου με αδρανές αέριο (TIG) Ηλεκτροσυγκόλληση βολφραμίου με αδρανές αέριο (TIG) (Tungsten inert gas, TIG ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ Εισαγωγή Η συγκόλληση τόξου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ -

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1. Συνιστάμενος μηχανικός εξοπλισμός (Μηχανή ψεκασμού χωρίς αέρα Airless) 2. Εφαρμογή με πινέλο με μακριά μαλακιά φυσική τρίχα ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Post Doc Researcher, Chemist Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ. Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ Δρ. Φ. Σκιττίδης, Δρ. Π. Ψυλλάκη ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ορυκτά Πρώτες ύλες Κεραμικά Οργανικά υλικά (πετρέλαιο, άνθρακας) Μέταλλα (ελατά και όλκιμα) Μεταλλικός δεσμός Κεραμικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 14 Μέτρηση του λόγου e/m του ηλεκτρονίου.

Εργαστηριακή Άσκηση 14 Μέτρηση του λόγου e/m του ηλεκτρονίου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Όνομα : Κάραλης Νικόλας Α/Μ: 0910404 Εργαστηριακή Άσκηση 14 Μέτρηση του λόγου e/ του ηλεκτρονίου. Συνεργάτες: Καίνιχ Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΟΗ ΣΕ ΑΓΩΓΟ Σκοπός της άσκησης Σκοπός της πειραματικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2017

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2017 Ερώτηση 1 (10 μονάδες) - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 4: Παραμένουσες Τάσεις Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 4: Παραμένουσες Τάσεις Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 4: Παραμένουσες Τάσεις Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μη Καταστροφικός Έλεγχος

Μη Καταστροφικός Έλεγχος Μη Καταστροφικός Έλεγχος Μέθοδος Μαγνητικών Σωματιδίων 1 Διδάσκων: Καθηγητής Θεοδουλίδης Θεόδωρος Επιμέλεια Παρουσιάσεων: Κουσίδης Σάββας Γενικά για το μαγνητισμό Όλα τα υλικά αποτελούνται από άτομα και

Διαβάστε περισσότερα

«Επί πτυχίω» εξέταση στο μάθημα «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2018

«Επί πτυχίω» εξέταση στο μάθημα «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2018 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 (25 μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια φυσική διεργασία αέριο υδρογόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 1 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 2 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Κάθε αυθόρμητη ή εκβιασμένη, ηλεκτρομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα

1. Ρεύμα επιπρόσθετα 1. Ρεύμα Ρεύμα είναι οποιαδήποτε κίνηση φορτίων μεταξύ δύο περιοχών. Για να διατηρηθεί σταθερή ροή φορτίου σε αγωγό πρέπει να ασκείται μια σταθερή δύναμη στα κινούμενα φορτία. r F r qe Η δύναμη αυτή δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑ FRANK-HERTZ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ Η απορρόφηση ενέργειας από τα άτομα γίνεται ασυνεχώς και σε καθορισμένες ποσότητες. Λαμβάνοντας ένα άτομο ορισμένα ποσά ενέργειας κάποιο

Διαβάστε περισσότερα