Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Λειτουργίας"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Λειτουργίας

2

3 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Εγχειρίδιο λειτουργίας Το σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR διαθέτει αναμενόμενη διάρκεια ζωής* 7 ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης του προϊόντος, όταν λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν αυτή τη συσκευή. Αυτά τα 7 έτη περιλαμβάνουν προτεινόμενες ή υποχρεωτικές ενέργειες προληπτικής συντήρησης και επισκευών, καθώς και τις απαιτούμενες βαθμονομήσεις. Στο απαιτούμενο υλικό ανάγνωσης περιλαμβάνονται οι οδηγίες χρήσης και άλλα υλικά που συνοδεύουν τη συσκευή. Αυτό επίσης περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ενημερώσεις εξοπλισμού και λογισμικού που ενδεχομένως να χρειάζονται. * ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μια μεμονωμένη μονάδα ή παρτίδα συσκευών αναμένεται να παραμένει λειτουργική, αφότου τεθεί σε χρήση. Πελάτες στην Ε.Ε.: Αναφέρετε στην Bayer (radiology.bayer.com/contact) και στην τοπική αρμόδια αρχή οποιαδήποτε σοβαρά συμβάντα που αφορούν αυτήν τη συσκευή.

4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή Σημαντική Ειδοποίηση Ασφαλείας Πιστοποιήσεις Ενδείξεις Χρήσης Αντενδείξεις Περιορισμός Πώλησης Απαιτούμενη εκπαίδευση ηλώσεις Αποποίησης Ισοδυναμική σύνδεση (EPC) Κατανόηση των Συμβόλων Προειδοποιήσεις Προφυλάξεις Τα Βασικά για το Σύστημα Σχετικά με το Σύστημα Έγχυσης Όριο ασφαλείας πίεσης Απόκριση σε αποφράξεις Προστασία Όγκου και Παροχής Μονάδα Αίθουσας Ελέγχου Μονάδα Αίθουσας Σάρωσης Κεφαλή εγχυτήρα Φορτιστής Μπαταριών Προαιρετικά Εξαρτήματα της Μονάδας Αίθουσας Ελέγχου Βαθμονόμηση της Οθόνης Αφής Λειτουργία Βοήθειας Λειτουργία Εγκατάστασης Προετοιμασία για Έγχυση Έναρξη Λειτουργίας Κύρια Οθόνη Συντήρηση της Μπαταρίας Αποθήκευση ενός Πρωτοκόλλου Ανάκληση ενός Αποθηκευμένου Πρωτοκόλλου Όπλιση και Έγχυση Όπλιση Απλή και Πολλαπλή Όπλιση Ανεπαρκής όγκος Έγχυση Αφόπλιση Ιστορικό Έγχυσης Καθαρισμός Παράρτημα A: Μηνύματα του Συστήματος...A-43 Μηνύματα Τύπου 1... A-43 Μηνύματα Τύπου 2... A-44 Μηνύματα Τύπου 3... A-44 i

6 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Παράρτημα Β: Συντήρηση και Έλεγχος...B-45 Συνιστώμενο Χρονοδιάγραμμα Συντήρησης... B-45 Παράρτημα Γ: Προδιαγραφές...C-51 Μονάδα Αίθουσας Σάρωσης...C-51 Μονάδα Αίθουσας Ελέγχου...C-52 ιαστάσεις της Μπαταρίας...C-52 Φορτιστής Μπαταριών...C-53 Καλώδια ρεύματος:...c-53 υνατότητες του συστήματος...c-54 Eκτελέσιμες Παροχές...C-54 Απόδοση του Συστήματος...C-55 Κουμπιά Forward (Προς τα εμπρός) και Reverse (Προς τα πίσω)...c-55 EMI/RFI...C-56 Ηλεκτρικές Απαιτήσεις...C-56 Ασφάλεια...C-56 Τάση εξόδου ρεύματος...c-56 Ηλεκτρική ιαρροή...c-56 Ηλεκτρική Συνέχεια Γείωσης...C-56 Περιβαλλοντικές Προδιαγραφές...C-56 Κατατάξεις...C-57 Προδιαγραφές καλωδίου ρεύματος...c-58 Συνδέσεις του συστήματος έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR σε δίκτυο υπολογιστώνc-58 Παράρτημα : Προαιρετικά και Πρόσθετα Εξαρτήματα...D-59 Παράρτημα Ε: Εγκατάσταση του Συστήματος...E-61 Αποσυσκευασία του συστήματος έγχυσης... E-62 Θέματα εγκατάστασης... E-63 Εγκατάσταση του Καλωδίου Οπτικών Ινών... E-65 Θέση αποτατικής διάταξης... E-66 Συνιστώμενη δρομολόγηση... E-66 ρομολόγηση του Καλωδίου:... E-66 Εγκατάσταση της Μονάδας της Αίθουσας Ελέγχου... E-66 Τοποθέτηση του Χειροδιακόπτη... E-67 Παράρτημα ΣΤ: Συμμόρφωση με το πρότυπο IEC / 2η, 3η και 4η έκδοσηf-69 Παράρτημα Ζ: Γλωσσάριο... G-73 ii

7 1 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή Σημαντική Ειδοποίηση Ασφαλείας Πιστοποιήσεις Ενδείξεις Χρήσης Αντενδείξεις Περιορισμός Πώλησης Απαιτούμενη εκπαίδευση ηλώσεις Αποποίησης Το εγχειρίδιο αυτό αφορά το Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR με Αριθμό Καταλόγου ιαβάστε όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα. Η κατανόηση των πληροφοριών αυτών θα σας βοηθήσει να λειτουργήσετε τη συσκευή με ασφαλή τρόπο. Η συσκευή προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες ιατρούς με επαρκή εκπαίδευση και εμπειρία σε μελέτες με τεχνική Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (Magnetic Resonance Imaging MRI). Η παρούσα συσκευή διαθέτει τον εξοπλισμό για να λειτουργεί στα VAC, 50/60 Hz, 100 VA (Ενσωματωμένος Φορτιστής Μπαταρίας Συνεχούς Φόρτισης), 50 VA (Μονάδα Αίθουσας Ελέγχου) και έχει σχεδιαστεί προκειμένου να συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC (Τροποποίηση 1, 2ης και 3ης έκδοσης) και IEC (2η, 3η και 4η έκδοση), συμπεριλαμβανομένων των εθνικών διαφορών. Το σύστημα αυτό προορίζεται για σκοπούς ενδοφλέβιας έγχυσης σκιαγραφικών μέσων μαγνητικού συντονισμού και κοινών διαλυμάτων έκπλυσης μέσα στο αγγειακό σύστημα του ανθρώπου για διαγνωστικές μελέτες στις διαδικασίες απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI). Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση στην αρτηριακή πλευρά του αγγειακού συστήματος, για έγχυση φαρμακευτικών ουσιών, για χρήση σε χημειοθεραπεία ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός από εκείνη για την οποία ενδείκνυται. Το σύστημα δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται με σαρωτή απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού με ισχύ μαγνητικού πεδίου μεγαλύτερη από 3,0 Tesla. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση της συσκευής αυτής σε ιατρούς ή κατόπιν εντολής ιατρού. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από άτομα με επαρκή εκπαίδευση και εμπειρία όσον αφορά τις μελέτες διαγνωστικής απεικόνισης. ηλώσεις αποποίησης αναφορικά με τις εξωτερικές καλωδιώσεις και τις τροποποιήσεις: Η Bayer αποποιείται της ευθύνης για τυχόν τροποποιήσεις ή διασυνδέσεις με άλλον εξοπλισμό, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Όποιος συνδέει επιπρόσθετο εξοπλισμό στη συσκευή ή διαμορφώνει ένα ιατρικό σύστημα είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του συστήματος με τις σχετικές απαιτήσεις του προτύπου IEC Οποιοδήποτε βοηθητικό εξάρτημα ή εξοπλισμός που συνδέεται στη συσκευή πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC (χρήση σε περιβάλλον χειριστή ή ασθενούς) ή, εκτός του περιβάλλοντος του ασθενούς, το επίπεδο ασφαλείας πρέπει να είναι ισοδύναμο με αυτό εξοπλισμού που συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα πρότυπα ασφαλείας IEC ή ISO, π.χ. το IEC ή το IEC (χρήση σε περιβάλλον χειριστή μόνο) και πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το πρότυπο IEC Για τυχόν τροποποιήσεις στον εξοπλισμό, συμβουλευτείτε τη Bayer. Το Σύστημα Έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris ΕΡ MR δεν προορίζεται για φορητή χρήση. Οι εικόνες οθόνης που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο παρατίθεται αποκλειστικά για λόγους απεικόνισης. Οι πραγματικές οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν. 1 1

8 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Ισοδυναμική σύνδεση (EPC) Κατανόηση των Συμβόλων Η ισοδυναμική σύνδεση (EPC) είναι ένα ηλεκτρικά συνδεδεμένο τερματικό στο σύστημα έγχυσης, το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο σύνδεσης με άλλον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Η λειτουργία για την οποία προορίζεται η ισοδυναμική σύνδεση (EPC) είναι η ελαχιστοποίηση τυχόν διαφορών τάσης μεταξύ του συνόλου του συνδεδεμένου εξοπλισμού. Η EPC δεν έχει σχεδιαστεί ως γείωση ηλεκτρικής ασφάλειας. Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR και στα εξαρτήματά του. Προειδοποίηση: Ανατρέξτε στις προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής των οδηγιών χρήσης που υπάρχουν στη συσκευασία του κάθε χαρτοκιβωτίου. Προσοχή: Ανατρέξτε στις προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής των οδηγιών χρήσης που υπάρχουν στη συσκευασία του κάθε χαρτοκιβωτίου. Υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Ιατρικών Συσκευών 93/42/EΟΚ. Υποδεικνύει τον διακόπτη on/off (σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας) για τη Μονάδα της Αίθουσας Ελέγχου. Προειδοποίηση: Υποδεικνύει επικίνδυνες τάσεις. Υποδεικνύει εναλλασσόμενο ρεύμα. Προσδιορίζει ένα εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου BF, το οποίο συμμορφώνεται τα πρότυπα IEC CLASS 1 IPX1 Υποδεικνύει ότι το σύστημα έγχυσης είναι ιατρικός εξοπλισμός Κατηγορίας 1, όπως ορίζεται από τα πρότυπα IEC Κωδικός IPX1 που καθορίζει τον βαθμό προστασίας που παρέχεται από το περίβλημα από σταγόνες νερού κατακόρυφης πτώσης. Προσδιορίζει τη σύνδεση με το χειροδιακόπτη. Προσδιορίζει τα πλήκτρα ελέγχου του εμβόλου για τη μετακίνηση της κεφαλής του εγχυτήρα προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Προσδιορίζει τη φορά περιστροφής του χειροκίνητου κουμπιού ως προς την κίνηση του εμβόλου. Προσδιορίζει το πλήκτρο ENABLE (Ενεργοποίηση). Προσδιορίζει την πολικότητα στους ακροδέκτες της συστοιχίας μπαταριών. 1 2

9 1 Εισαγωγή Προσδιορίζει την παροχή συνεχούς ρεύματος (DC). Υποδεικνύει το τρέχον επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του συστήματος. Προσδιορίζει τη δράση συστήματος Ενσωματωμένου Φορτιστή Συνεχούς Μπαταρίας στη Γραφική ιασύνδεση Χρήστη. Όταν ανάβει κίτρινο σημαίνει ότι το σύστημα Φορτιστή Συνεχούς Μπαταρίας υπάρχει και λειτουργεί. Υποδεικνύει το κουμπί AIR EXPELLED (Αποβολή αέρα) στην κεφαλή του εγχυτήρα. Όταν ανάβει κίτρινο στην οθόνη αφής, υποδεικνύει επίσης το γεγονός ότι ο χειριστής έχει βεβαιώσει την επιθεώρηση της οδού του υγρού για τυχόν παρουσία αέρα. Προσδιορίζει την Ισοδυναμική σύνδεση. Προσδιορίζει το προστατευτικό σημείο γείωσης. IOIO Προσδιορίζει τη Θύρα Σύνδεσης για Σέρβις. Προσδιορίζει το Στήριγμα Ασφάλισης. Υποδεικνύει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να περιστραφεί το κουμπί του Στηρίγματος Ασφάλισης για να "κλειδωθεί" και να "ξεκλειδωθεί" το στήριγμα. TX RX Προσδιορίζει τη σύνδεση Μετάδοσης του Καλωδίου Επικοινωνίας. Προσδιορίζει τη σύνδεση Λήψης του Καλωδίου Επικοινωνίας. Υποδεικνύει σχεδίαση για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο. Προσδιορίζει τη σύνδεση τροφοδοσίας για τον Ενσωματωμένο Φορτιστή Συνεχούς Μπαταρίας. Υποδεικνύει απουσία επισκευάσιμων εξαρτημάτων. I Υποδεικνύει την παρουσία εναλλασσόμενου ρεύματος στο φορτιστή μπαταριών. Προσδιορίζει τα κουμπιά ελέγχου φωτεινότητας της Μονάδας της Αίθουσας Ελέγχου. Αύξηση (+) και μείωση (-) φωτεινότητας P109 Φυλάσσεται για μελλοντική χρήση. Χαρακτηρίζει την κατάσταση του φορτιστή μπαταριών. Όταν μια μπαταρία τοποθετηθεί σωστά, η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει κατά τη φόρτιση και θα σβήσει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως. 1 3

10 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Απαγορεύεται η ώθηση. Μην ωθείτε από αυτό ή επάνω από αυτό το σημείο του εγχυτήρα. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης. είτε το συνοδευτικό υλικό τεκμηρίωσης. Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στις οδηγίες χρήσης, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Ιατρικός Γενικός ιατρικός εξοπλισμός, όσον αφορά τους κινδύνους ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς, καθώς και τους μηχανικούς κινδύνους μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI/AAMI ES (2005) + AMD 1 (2012) CAN/CSA-C22.2 Αρ (2014) Μέγιστο βάρος του συστήματος εγχυτήρα και των βοηθητικών εξαρτημάτων κατά τη φυσιολογική χρήση: SSEP, Συνολικό βάρος: 35 kg SSEP CRU Βάθρο στήριξης: 23 kg Κατασκευαστής. Ημερομηνία κατασκευής Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Εύρος θερμοκρασίας. Εύρος υγρασίας. Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης. Αυτή η πλευρά προς τα πάνω. 1 4

11 1 Εισαγωγή ιατηρείτε στεγνό. Εύθραυστο, χειριστείτε το με προσοχή. Κωδικός είδους Σειριακός αριθμός Αριθμός καταλόγου Ασφαλές για χρήση σε απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού υπό προϋποθέσεις Έχει καταδειχθεί ότι δεν ενέχει κανέναν γνωστό κίνδυνο σε καθορισμένο περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού με τις καθορισμένες συνθήκες χρήσης, όπως προσδιορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ASTM για την επισήμανση συσκευών απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού. Μη ασφαλές για χρήση σε απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού Αποτελεί γνωστή απειλή ή ενέχει κίνδυνο σε όλα τα περιβάλλοντα μαγνητικού συντονισμού, όπως ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα ASTM για την επισήμανση συσκευών απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού. Αυτό το προϊόν περιέχει ορισμένες τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες ή στοιχεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της φιλικής προς το περιβάλλον περιόδου χρήσης (υποδεικνύεται από τον αριθμό στο μέσο του λογότυπου). Αυτό το προϊόν θα πρέπει να ανακυκλώνεται αμέσως μετά την παρέλευση της φιλικής προς το περιβάλλον περιόδου χρήσης. 1 5

12 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση του Συστήματος έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR. Η Bayer σας παροτρύνει να μελετήσετε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά, να εξοικειωθείτε με τις διαδικασίες και τις λειτουργίες του συστήματος που περιγράφονται σε αυτό και να ακολουθήσετε τις συνιστώμενες διαδικασίες για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση του συστήματος. Ετικέτες πάνω στο σύστημα ή δηλώσεις στο παρόν εγχειρίδιο που ακολουθούν οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες λέξεις και/ή σύμβολα είναι ιδιαίτερης σημασίας και έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να λειτουργήσετε το σύστημα επιτυχώς και με ασφάλεια: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες που ακολουθούν αποτελούν προειδοποίηση. Οι προειδοποιήσεις σας συμβουλεύουν σχετικά με καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο στον ασθενή ή στο χειριστή. ιαβάστε και κατανοήστε τις προειδοποιήσεις πριν θέσετε το σύστημα έγχυσης σε λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται να σας επιστήσουν την προσοχή. Οι προφυλάξεις σας συμβουλεύουν σχετικά με συνθήκες που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη βλάβη στη συσκευή. ιαβάστε και κατανοήστε τις προφυλάξεις πριν θέσετε το σύστημα έγχυσης σε λειτουργία. Σημείωση: Υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες που ακολουθούν αποτελούν σημαντικές πληροφορίες ή μια συμβουλή που θα σας βοηθήσει στην επανόρθωση ενός σφάλματος ή θα σας οδηγήσει σε συσχετιζόμενες πληροφορίες εντός του εγχειριδίου. Προειδοποιήσεις υσλειτουργία του συστήματος πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό του ασθενούς. Εάν προκύψει δυσλειτουργία του συστήματος, διακόψτε το ρεύμα από τη μονάδα (τραβώντας τη μπαταρία από τη Μονάδα της Αίθουσας Σάρωσης) και αποσυνδέστε τη μονάδα από τον ασθενή. Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί και/ή το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, μην χρησιμοποιήσετε το σύστημα έγχυσης. Επικοινωνήστε με τη Bayer για βοήθεια. ιαρροές ή ρήξεις κατά τη διάρκεια της έγχυσης θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό του ασθενούς. Για να αποφύγετε τις διαρροές ή τις ρήξεις σε περίπτωση απόφραξης, χρησιμοποιήστε μόνο καθετήρες και συνδέσμους με ονομαστικές τιμές πίεσης συμβατές με αυτό το σύστημα. Κίνδυνος έκρηξης. Tο Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR δεν είναι κατάλληλο για χρήση παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μίγματος με αέρα, οξυγόνο, ή υποξείδιο του αζώτου. Κίνδυνος πυρκαγιάς. Για να αποφύγετε πυρκαγιά εξαιτίας ηλεκτρικού ρεύματος, φροντίστε να χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπο ανταλλακτικών ασφαλειών. Η ασφάλεια πρέπει να αντικαθίσταται από καταρτισμένο προσωπικό και μόνο. Ανατρέξτε στο «Παράρτημα Γ: Προδιαγραφές», για τον τύπο της ασφάλειας. Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας. Υπάρχει επικίνδυνη τάση ρεύματος μέσα στα στοιχεία του συστήματος. Μην απομακρύνετε ή ανοίγετε οποιοδήποτε περίβλημα. Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας. Αποφύγετε την είσοδο υγρών στα μέρη του συστήματος. Μην εμβαπτίζετε κανένα από τα συστατικά μέρη στο νερό ή σε διάλυμα καθαρισμού. Χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί όταν καθαρίζετε επάνω ή γύρω από τη μπαταρία και το σύστημα τροφοδοσίας Ενσωματωμένου Φορτιστή Συνεχούς Μπαταρίας. Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας. Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος από έκθεση στις επικίνδυνες τάσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του συστήματος. Αποσυνδέστε το σύστημα φόρτισης μπαταρίας από την τροφοδοσία του ρεύματος και αφαιρέστε τη μπαταρία από τη Μονάδα της Αίθουσας Ελέγχου πριν από τον καθαρισμό. 1 6

13 1 Εισαγωγή Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται μόνο σε κεντρική τροφοδοσία ρεύματος με προστατευτική γείωση. Κίνδυνος εισπνοής. Για να αποφύγετε την συσσώρευση του υδρογόνου αερίου από την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο είναι καλά αεριζόμενο ενώ φορτίζεται η μπαταρία. Η μη σωστή απόρριψη των συστοιχιών μπαταριών πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη, διαρροή, ή προσωπικό τραυματισμό. Μην τις ανοίγετε και μην τις απορρίπτετε σε φωτιά! Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς κανονισμούς που αφορούν την απόρριψη των εξαντλημένων μπαταριών τύπου μολύβδου-οξέος ή επικοινωνήστε με τη Bayer για βοήθεια. Οι ηλεκτρονικές διατάξεις του συστήματος περιέχουν δυνητικά επικίνδυνα υλικά. Απορρίπτετε κατάλληλα τα εξαρτήματα του συστήματος ή τα πρόσθετα εξαρτήματα. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη ή επικοινωνήστε με τη Bayer για βοήθεια. Η χρήση ακατάλληλων πρόσθετων εξαρτημάτων πιθανόν να προκαλέσει επικίνδυνη λειτουργία. Να χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα και προαιρετικά εξαρτήματα που διατίθενται από τη Bayer και είναι σχεδιασμένα για αυτό το σύστημα. Κίνδυνος χημικού εγκαύματος. Μεταφέρετε πάντοτε τη συστοιχία μπαταριών σταθερά από τη χειρολαβή της. Τυχόν ζημιά στο περίβλημα πιθανόν να προκαλέσει κίνδυνο χημικού εγκαύματος. Μην χρησιμοποιείτε εάν το περίβλημα έχει υποστεί σοβαρές ρωγμές ή ζημιές. Κίνδυνος από την τάση του ρεύματος λόγω φθαρμένων καλωδιώσεων ή αποσυναρμολόγησης της μονάδας. Για την αποφυγή της έκθεσης σε δυνητικά επικίνδυνες τάσεις, να μην αποσυναρμολογείτε το σύστημα έγχυσης με οποιονδήποτε τρόπο. Οι φθαρμένες καλωδιώσεις επίσης δημιουργούν κινδύνους από την τάση του ρεύματος. Εάν εντοπιστούν καλώδια που είναι φθαρμένα ή έχουν πάθει ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε το σύστημα έγχυσης. Επικοινωνήστε με τη Bayer για σέρβις ή αντικατάσταση. Το Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR είναι ένα σύστημα διπλής σύριγγας. Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι οι κατάλληλες σύριγγες έχουν πληρωθεί με σκιαγραφικό μέσο και διάλυμα έκπλυσης πριν από την έγχυση. Αν δεν πληρώσετε και δεν τοποθετήσετε τις σύριγγες με τον κατάλληλο τρόπο, πιθανόν να χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία. Η Σύριγγα A προορίζεται μόνο για χρήση σκιαγραφικού μέσου. Η Σύριγγα B προορίζεται μόνο για διαλύματα έκπλυσης. Η χρήση εργαλείων που περιέχουν σιδηρούχα υλικά μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή σε βλάβη του εξοπλισμού. Χρησιμοποιείτε μόνο μη μαγνητικά εργαλεία για να εγκαταστήσετε οποιαδήποτε από τα εξαρτήματα αίθουσας του σαρωτή/του μαγνήτη. Πιθανόν να προκληθεί τραυματισμός του ασθενούς ή και βλάβη στον καθετήρα εάν χρησιμοποιηθεί σωλήνωση συνδέσμου (LPCT) που είναι πολύ κοντή. O χειριστής πρέπει να λάβει υπόψη το μήκος της σωλήνωσης και τους περιορισμούς τεντώματος όταν μετακινεί τον εγχυτήρα ή τον ασθενή. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος από την αστοχία της σύριγγας. Μην αποσύρετε τα έμβολα με εγκατεστημένη τη σωλήνωση του συνδέσμου. Η απόσυρση των εμβόλων με εγκατεστημένη τη σωλήνωση του συνδέσμου στις σύριγγες θα δημιουργήσει ένα κενό στη σύριγγα λόγω της βαλβίδας ελέγχου στη σωλήνωση του συνδέσμου. Το κενό αυτό μπορεί να επιταχύνει την ταχεία κίνηση του εμβόλου προς το άκρο της σύριγγας όταν αφαιρείται από τον εγχυτήρα, προκαλώντας τη θραύση της σύριγγας. εν πρέπει να διενεργούνται εργασίες σέρβις ή συντήρησης στο σύστημα, ενόσω χρησιμοποιείται σε κάποιον ασθενή. 1 7

14 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Για συσκευές με επισήμανση για μία μόνο χρήση, πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Αυτό το προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση. Μην τo επαναποστειρώνετε, μην τo επανεπεξεργάζεστε και μην τo επαναχρησιμοποιείτε. Οι αναλώσιμες συσκευές έχουν σχεδιαστεί και επικυρωθεί για μία μόνο χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση των αναλώσιμων συσκευών μίας χρήσης ενέχει κινδύνους αστοχίας της συσκευής, καθώς και κινδύνους για τον ασθενή. Στις πιθανές αστοχίες της συσκευής συγκαταλέγονται η σημαντική φθορά των εξαρτημάτων λόγω παρατεταμένης χρήσης, η δυσλειτουργία των εξαρτημάτων και η αστοχία του συστήματος. Στους πιθανούς κινδύνους για τον ασθενή συγκαταλέγεται ο τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής ή η λοίμωξη, καθώς η συσκευή δεν έχει επικυρωθεί για καθαρισμό ή επαναποστείρωση. Μη χρησιμοποιείτε εάν η στείρα συσκευασία έχει ανοιχθεί ή έχει υποστεί ζημιά. Εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά ή χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά, είναι πιθανόν να προκληθεί τραυματισμός του ασθενούς ή του χειριστή. Επιθεωρείτε οπτικά το περιεχόμενο και τη συσκευασία πριν από κάθε χρήση. Προφυλάξεις Η συμπύκνωση υγρασίας είναι πιθανό να προκαλέσει βλάβη ηλεκτρικής φύσεως στο σύστημα έγχυσης. Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα αμέσως μετά τη μεταφορά του σε εσωτερικό χώρο από εξωτερικό χώρο με ακραίες θερμοκρασίες. Αφήστε το σύστημα να σταθεροποιηθεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν το χρησιμοποιήσετε. Ο εγχυτήρας ενδέχεται να αφοπλιστεί ή να μην λειτουργήσει υπό έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία υψηλής έντασης, τα οποία πιθανόν να δημιουργηθούν από ραδιοφωνικούς πομπούς ή κινητά τηλέφωνα, ή κατά την έκθεσή του σε υψηλά επίπεδα ηλεκτροστατικής εκκένωσης. Το παρόν σύστημα έγχυσης συμμορφώνεται με τα πρότυπα IEC / 2η, 3η και 4η έκδοση. Απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), για την εγκατάσταση και τη χρήση του συστήματος έγχυσης. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ΗΜΣ μπορούν να βρεθούν στο Παράρτημα ΣΤ του παρόντος εγχειριδίου. Η λανθασμένη τάση μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Πριν συνδέσετε το σύστημα στην παροχή, ελέγξτε τα ακόλουθα: Επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναφέρονται στην ετικέτα σειριακού αριθμού, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας, αντιστοιχούν στην τάση και τη συχνότητα της πρίζας. Επαληθεύστε ότι η Μονάδα της Αίθουσας Ελέγχου και ο φορτιστής μπαταριών διαθέτουν φις καλωδίων τροφοδοσίας κατάλληλα για την πρίζα. Επιπρόσθετες προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και σημειώσεις βρίσκονται σε όλο το παρόν εγχειρίδιο, όπου αρμόζει. 1 8

15 2 Τα Βασικά για το Σύστημα 2 Τα Βασικά για το Σύστημα Σχετικά με το Σύστημα Έγχυσης Το Σύστημα Έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris ΕΡ MR είναι ένα προγραμματιζόμενο σύστημα διπλής σύριγγας, σχεδιασμένο για να χορηγεί με ακρίβεια ελεγχόμενες δόσεις ενδοφλέβιων σκιαγραφικών μέσων Μαγνητικού Συντονισμού και κοινά διαλύματα έκπλυσης σε ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε σκιαγραφικά βελτιωμένη σάρωση Μαγνητικού Συντονισμού. Το σύστημα αποτελείται από δύο βασικά εξαρτήματα που επικοινωνούν με άμεση σύνδεση με γραμμές οπτικών ινών. Η Μονάδα της Αίθουσας Ελέγχου περιλαμβάνει την Οθόνη Αφής και ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό του συστήματος έγχυσης. Η Μονάδα της Αίθουσας Σάρωσης, η οποία είναι τοποθετημένη κοντά στην κοιλότητα του μαγνήτη, περιέχει την κεφαλή του εγχυτήρα, τη συστοιχία μπαταριών του συστήματος και τις μηχανικές διατάξεις που απαιτούνται για την παροχή του υγρού. Με το σύστημα παρέχεται επίσης και ένας φορτιστής μπαταριών, που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της συστοιχίας μπαταριών της Μονάδας της Αίθουσας Σάρωσης. Για ευκολία, ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αίθουσα ελέγχου, αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να εγκατασταθεί ή να λειτουργήσει στην αίθουσα σάρωσης. Σημείωση: Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας και τους κανονισμούς ασφαλείας του ιδρύματος που σχετίζονται με τη δρομολόγηση των καλωδιώσεων στο δάπεδο. 2 9

16 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Όριο ασφαλείας πίεσης Το Σύστημα Έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris ΕΡ MR είναι σχεδιασμένο να επιτρέπει μεταβλητές παροχές για εγχύσεις του σκιαγραφικού μέσου. Ελαττώνοντας αυτόματα την παροχή, το σύστημα μπορεί να περιορίσει την πίεση που παράγεται κατά τη διάρκεια της έγχυσης, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς ή βλάβης σε κάποια από τις συσκευές σύνδεσης ή τις σωληνώσεις. Το χαρακτηριστικό αυτό ονομάζεται Όριο Ασφαλείας Πίεσης. Η αδυναμία διατήρησης της επιθυμητής παροχής σε πίεση κάτω από το Όριο Ασφαλείας Πίεσης μπορεί να προκληθεί από διάφορες συνθήκες, που περιλαμβάνουν το ιξώδες του σκιαγραφικού μέσου, το μέγεθος του καθετήρα, το μέγεθος του συνδέσμου σωλήνα και περιορισμούς στη στρόφιγγα. Εάν το σύστημα δεν μπορεί να διατηρήσει μια παροχή τουλάχιστον 10 % της προγραμματισμένης παροχής για μια περίοδο τριών δευτερολέπτων, το σύστημα θα αφοπλιστεί εξαιτίας συνθήκης αιφνίδιας διακοπής λειτουργίας. Εάν δεν μπορέσει να φτάσει αυτόματα στο απαιτούμενο επίπεδο παροχής, και επομένως να φτάσει στο Όριο Ασφαλείας Πίεσης, το σύστημα θα τερματίσει την έγχυση και θα μεταβεί σε κατάσταση αφόπλισης. Απόκριση σε αποφράξεις Εάν πραγματοποιηθεί έγχυση και προκύψει απόφραξη, αυτό θα προκαλέσει συνθήκη αιφνίδιας διακοπής λειτουργίας (παροχή λιγότερη από το 10 % της προγραμματισμένης τιμής). Μια κατάσταση αιφνίδιας διακοπής που διαρκεί περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα (3 λεπτά για προγραμματισμένους ρυθμούς μικρότερους από 0,1 ml/δευτ.) θα έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο τερματισμό της έγχυσης. Εάν προκύψει απόφραξη κατά τη λειτουργία KVO, το σύστημα θα ανιχνεύσει την κατάσταση αυτή αφού αποτύχει η χορήγηση 4 εγχύσεων bolus KVO. Αυτό αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα από 1 λεπτό, εάν έχει διαμορφωθεί διάστημα KVO 15 δευτερολέπτων, έως 5 λεπτά, για διάστημα KVO 75 δευτερολέπτων. Ανατρέξτε στην οθόνη εγκατάστασης (Setup) για να διαπιστώσετε την τρέχουσα ρύθμιση KVO. Εάν προκύψει συνθήκη αιφνίδιας διακοπής λειτουργίας λόγω απόφραξης, η οποία στη συνέχεια αποκατασταθεί, θα χορηγηθούν λιγότερα από 10 ml υγρού καθώς θα εκτονώνεται η πίεση στο σετ χορήγησης. Προστασία Όγκου και Παροχής Για την προστασία κατά των συνθηκών υπερβολικού και ανεπαρκούς όγκου ή παροχής, παρέχονται τα εξής μέσα: Τα προειδοποιητικά μηνύματα που εμφανίζονται στην Οθόνη Ασφαλείας (Safety Screen) κατά τη διαδικασία όπλισης, υπενθυμίζουν στον χειριστή να ελέγξει τις παραμέτρους της προγραμματισμένης έγχυσης προτού οπλίσει το σύστημα. Κάθε φορά που ο συνολικός όγκος που προγραμματίζεται προς χορήγηση είναι μεγαλύτερος από την ποσότητα υγρού στο εσωτερικό της σύριγγας, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ανεπαρκούς όγκου. Εκτελείται παρακολούθηση της έγχυσης με σκοπό τον εντοπισμό συνθηκών υπερβολικής παροχής ή όγκου που οφείλονται σε βλάβες του συστήματος. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες, η έγχυση θα σταματήσει προτού χορηγηθούν περισσότερα από 10 ml υγρού πάνω από τον προγραμματισμένο όγκο. 2 10

17 2 Τα Βασικά για το Σύστημα Μονάδα Αίθουσας Ελέγχου Χειροδιακόπτης 2. ιακόπτης Ρεύματος του Συστήματος 3. Οθόνη Αφής Στο πίσω μέρος της ιάταξης Οθόνης Αφής Κουμπιά Ελέγχου της Αντίθεσης της Οθόνης 2 11

18 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Μονάδα Αίθουσας Σάρωσης Κεφαλή εγχυτήρα 2. Χειροδιακόπτης 3. Κάτω Κονσόλα 4. Συστοιχία Μπαταριών Συστήματος 5. Mεσαίος Άξονας Σφιγκτήρα εν φαίνεται στην εικόνα ιάταξη Στήριξης του Σκιαγραφικού Μέσου (προαιρετική) 2 12

19 2 Τα Βασικά για το Σύστημα Κεφαλή εγχυτήρα 1. Κουμπιά χειροκίνητης μετακίνησης του εμβόλου 2. Οπλισμένες ενδεικτικές λυχνίες 3. Κουμπί ENABLE (Ενεργοποίηση) Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση των κουμπιών ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/πίσω η κατάλληλη κατεύθυνση πρέπει να επιλεγεί μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. 4. Κουμπιά ελέγχου κίνησης της Σύριγγας A προς τα εμπρός/πίσω 5. Κουμπί/ενδεικτικό AIR EXPELLED (Αποβολή αέρα) 6. Κουμπιά ελέγχου κίνησης της Σύριγγας Β προς τα εμπρός/πίσω 7. Σύριγγα A: Σκιαγραφικό Μέσο 8. Σύριγγα B: ιάλυμα Έκπλυσης 2 13

20 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Φορτιστής Μπαταριών Συστοιχία Μπαταριών 2. Μονάδα Φόρτισης Μπαταριών 3. Ενδεικτική Λυχνία Φόρτισης Φαιοκίτρινη 4. Ενδεικτική Λυχνία Παροχής Ρεύματος Πράσινη 5. Κεφαλή Φορτιστή Μπαταριών 2 14

21 2 Τα Βασικά για το Σύστημα Προαιρετικά Εξαρτήματα της Μονάδας Αίθουσας Ελέγχου Βάση Στήριξης Ρυθμιζόμενη κατά Ύψος ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μπορεί να προκύψει τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό εάν η ρυθμιζόμενη κατά ύψος βάση στήριξης τεθεί στην αίθουσα σάρωσης. Μην τοποθετήσετε τη ρυθμιζόμενη κατά ύψος βάση στήριξης στην αίθουσα σάρωσης. Οι σφιγκτήρες σιδηρίτη περιέχουν σιδηρούχο υλικό που μπορεί να εκλυθεί προς τον μαγνήτη. Επιτοίχιο Στήριγμα Σημείωση: Tα εξαρτήματα αυτά περιέχουν σιδηρούχο υλικό και έχουν σχεδιαστεί για χρήση στην αίθουσα ελέγχου μόνο. Μην τα εγκαταστείτε ούτε να τα θέτετε σε λειτουργία στην αίθουσα σάρωσης. 2 15

22 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Βαθμονόμηση της Οθόνης Αφής Για να εισέλθετε στη λειτουργία Βαθμονόμησης της Οθόνης Αφής, πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Contrast UP και DOWN (Αύξηση και Ελάττωση της Αντίθεσης) στο πίσω μέρος του περιβλήματος της οθόνης αφής. Θα εμφανιστεί μια σειρά από οθόνες με οδηγίες για να πιέσετε τους κατάλληλους κύκλους βαθμονόμησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρό αντικείμενο για να εκτελέσετε τη βαθμονόμηση. Λειτουργία Βοήθειας Μπορείτε να προσπελάσετε την οθόνη Βοήθειας πιέζοντας το κουμπί HELP (Βοήθεια) στην κάτω δεξιά γωνία της Κύριας οθόνης. Εκτός από τις πληροφορίες περί ασφάλειας, η οθόνη βοήθειας (Help) εμφανίζει μια ποικιλία θεμάτων, όπως φαίνεται παρακάτω. 2 16

23 2 Τα Βασικά για το Σύστημα Λειτουργία Εγκατάστασης Μπορείτε να προσπελάσετε την οθόνη Εγκατάστασης πιέζοντας το κουμπί SETUP (Εγκατάσταση) στην κάτω δεξιά γωνία της Κύριας οθόνης. Η οθόνη Εγκατάστασης επιτρέπει την ενεργοποίηση επιλογών και προτιμήσεων που διαμορφώνονται από τον χρήστη, όπως και τη ρύθμιση παραμέτρων της ημερομηνίας και της ώρας. Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή και κατόπιν διαλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές στο παράθυρο της οθόνης. Επιλέξτε το πλήκτρο DEFAULT (Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις) για να επαναφέρετε όλες τις επιλογές στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις. Το σύστημα εμφανίζει μια ένδειξη υπενθύμισης για τη βαθμονόμηση και τη συντήρησή του. Η υπενθύμιση αυτή εμφανίζεται στην οθόνη λογοτύπου του συστήματος, σε κάθε εκκίνηση του συστήματος από την 30 η ημέρα πριν από την επόμενη επαναβαθμονόμηση. Το χρονικό διάστημα από τη μία βαθμονόμηση μέχρι την επόμενη προγραμματίζεται κατά την εγκατάσταση του συστήματος ή επιλέγοντας το πλήκτρο Calibration Reminder (Υπενθύμιση βαθμονόμησης) και πληκτρολογώντας τη σωστή ημερομηνία. 2 17

24 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR 2 18

25 3 Προετοιμασία για Έγχυση 3 Προετοιμασία για Έγχυση Έναρξη Λειτουργίας Θέστε τον διακόπτη ρεύματος, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της Μονάδας της Αίθουσας Ελέγχου στη θέση ΟΝ (Σε λειτουργία). Θα εμφανιστεί η οθόνη με το λογότυπο του συστήματος ενόσω το σύστημα εκτελεί μια σειρά από διαγνωστικούς ελέγχους. Σημείωση: Μην αγγίζετε την οθόνη και μην ενεργοποιήσετε κανένα από τα κουμπιά ελέγχου ενόσω βρίσκονται σε εξέλιξη οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι. Εάν συμβεί αυτό, οι διαγνωστικοί έλεγχοι θα ερμηνεύσουν την ενέργεια αυτή ως αποτυχία του υλικού και θα διακόψουν τη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα θα πρέπει τότε να τεθεί εκτός λειτουργίας και κατόπιν και πάλι σε λειτουργία για να αποκατασταθεί το σφάλμα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαγνωστικών ελέγχων, η οθόνη με το λογότυπο του συστήματος θα αντικατασταθεί από την οθόνη ασφαλείας. Αφού διαβάσετε την οθόνη Ασφαλείας, πιέστε το CONTINUE (Συνέχεια) για να δείτε την Κύρια οθόνη. Θέστε σε λειτουργία τη Μονάδα της Αίθουσας Σάρωσης, εισαγάγοντας τη μπαταρία στην υποδοχή στο κάτω μέρος της Μονάδας της Αίθουσας Σάρωσης. Κατά την έναρξη λειτουργίας των μονάδων CRU και SRU, βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις, οι λυχνίες και το ηχείο λειτουργούν σωστά. Σημείωση: Η Μονάδα της Αίθουσας Ελέγχου μπορεί να προγραμματιστεί για έγχυση χωρίς να τεθεί σε λειτουργία η Μονάδα της Αίθουσας Σάρωσης. 3 19

26 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Κύρια Οθόνη Η εισαγωγή στην Κύρια οθόνη γίνεται από την οθόνη Ασφαλείας μετά την εκκίνηση. Η Κύρια οθόνη χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, της όπλισης και της έγχυσης, με τα κατάλληλα κουμπιά ελέγχου στην οθόνη, τα οποία γίνονται ορατά αναλόγως με την εργασία που εκτελείται κατά τη στιγμή εκείνη. Η κατάσταση επικοινωνίας εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης. Το εικονίδιο κατάστασης επικοινωνίας περιλαμβάνει δύο βέλη όταν η επικοινωνία είναι ενεργή ή μια κόκκινη ένδειξη «Χ» όταν είναι ανενεργή. Ενεργή επικοινωνία Ανενεργή επικοινωνία 3 20

27 3 Προετοιμασία για Έγχυση Συντήρηση της Μπαταρίας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης. Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος από την εσφαλμένη χρήση του φορτιστή μπαταριών. Ο φορτιστής μπαταριών, με Αριθμό Καταλόγου της Bayer , προορίζεται για χρήση σε χώρο με καλό εξαερισμό, μόνο με τη μπαταρία του συστήματος έγχυσης, με αριθμό καταλόγου της Bayer Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή με μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Όταν εμφανιστεί η Κύρια οθόνη, ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας του συστήματος, στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Το εικονίδιο της μπαταρίας θα περιέχει τρεις οριζόντιες γραμμές όταν δηλώνει πλήρη φόρτιση, δύο όταν δείχνει μεσαία φόρτιση, μία για τη χαμηλή φόρτιση και κανένα ενδεικτικό στο εικονίδιο όταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, δεν έχει συνδεθεί ή δεν ανιχνευθεί επικοινωνία ανάμεσα στις Μονάδες της Αίθουσας Ελέγχου και της Αίθουσας Σάρωσης. Πλήρης φόρτιση Μέση φόρτιση Χαμηλή Φόρτιση Πλήρως αποφορτισμένη Μη συνδεδεμένη Δεν ανιχνεύτηκε επικοινωνία Εάν η αποφορτισμένη μπαταρία δεν αντικατασταθεί όταν εμφανίζεται μία μόνο γραμμή, το σύστημα θα ολοκληρώσει την έγχυση που τυχόν βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σύστημα, ωστόσο, δεν θα ξεκινήσει έγχυση απλής ή πολλαπλής όπλισης, τα κουμπιά ελέγχου της προς τα εμπρός και προς τα πίσω κίνησης στην κεφαλή του εγχυτήρα ενδέχεται να μη λειτουργήσουν και οι επικοινωνίες του συστήματος ενδέχεται να χαθούν. Κάθε συστοιχία μπαταριών θα πρέπει να επαρκεί για 4 με 6 τυπικές εγχύσεις χρησιμοποιώντας τη λειτουργία KVO επί 20 λεπτά, ή περίπου 5 ώρες σε κατάσταση αδράνειας, πριν απαιτηθεί επαναφόρτιση. Να παρακολουθείτε την κατάσταση της μπαταρίας σε κάθε έγχυση και σε ημερήσια βάση. Κάθε μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί περίπου 300 φορές. Όταν μειωθεί η διάρκεια ζωής μιας συστοιχίας μπαταριών, με αποτέλεσμα να καλύπτει εμφανώς μικρότερο αριθμό εγχύσεων ανά φόρτιση, αυτό σημαίνει ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας τελειώνει και η συστοιχία μπαταριών θα πρέπει να αντικατασταθεί. Καλέστε τη Bayer για αντικατάσταση της συστοιχίας μπαταριών. Για να φορτίσετε τη μπαταρία, τοποθετήστε την κεφαλή φόρτισης 3 ακίδων μέσα στη μπαταρία και κατόπιν συνδέστε τον φορτιστή σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος. Μία πράσινη ενδεικτική λυχνία LED στον φορτιστή δηλώνει ότι τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα. Μία φαιοκίτρινη ενδεικτική λυχνία LED δηλώνει ότι η μπαταρία φορτίζει. Η φαιοκίτρινη ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσει όταν επιτευχθεί πλήρης φόρτιση. Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας είναι περίπου 5 ώρες. 3 21

28 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Εγκατάσταση Σύριγγας και Αναλώσιμου Εξαρτήματος Ανάσυρση των Αξόνων των Εμβόλων Ανασύρετε πλήρως και τους δύο άξονες των εμβόλων με τη βοήθεια των διακοπτών κίνησης προς τα πίσω, που βρίσκονται στην κεφαλή του εγχυτήρα. Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τους διακόπτες κίνησης προς τα πίσω, πιέστε πρώτα τον διακόπτη Enable (Ενεργοποίηση) και κατόπιν πιέστε το(ους) διακόπτη(ες) κίνησης προς τα πίσω μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Και οι δύο άξονες των εμβόλων μπορούν να κινηθούν ταυτόχρονα προς τα πίσω. Οι διακόπτες κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω έχουν δυνατότητες δύο ταχυτήτων: Όταν οι διακόπτες είναι μερικώς πατημένοι, οι άξονες των εμβόλων κινούνται αργά. Όταν είναι πατημένοι τελείως, οι άξονες των εμβόλων κινούνται γρήγορα. Οι ταχύτητες κίνησης του άξονα του εμβόλου προς τα εμπρός και προς τα πίσω είναι πλήρως διαμορφώσιμες (1 έως 10ml/sec) στη λειτουργία Εγκατάστασης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα χειροκίνητα περιστροφικά κουμπιά για να κινήσετε τους άξονες των εμβόλων με φορά προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Γυρίστε τα περιστροφικά κουμπιά δεξιόστροφα για να προωθήσετε τον άξονα του εμβόλου και αριστερόστροφα για να τον ανασύρετε. 3 22

29 3 Προετοιμασία για Έγχυση Εγκατάσταση Σύριγγας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μη χρησιμοποιείτε εάν η στείρα συσκευασία έχει ανοιχθεί ή έχει υποστεί ζημιά. Εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί ή έχει υποστεί ζημιά ή χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά, είναι πιθανόν να προκληθεί τραυματισμός του ασθενούς ή του χειριστή. Επιθεωρείτε οπτικά το περιεχόμενο και τη συσκευασία πριν από κάθε χρήση. Πιθανόν να προκύψει μόλυνση του ασθενούς από τη χρήση μη στείρων εξαρτημάτων. ιατηρείτε τη στειρότητα όλων των αναλώσιμων εξαρτημάτων. Μην αποθηκεύετε προφορτωμένες σύριγγες. Για συσκευές με επισήμανση για μία μόνο χρήση, πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Αυτό το προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση. Μην τo επαναποστειρώνετε, μην τo επανεπεξεργάζεστε και μην τo επαναχρησιμοποιείτε. Οι αναλώσιμες συσκευές έχουν σχεδιαστεί και επικυρωθεί για μία μόνο χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση των αναλώσιμων συσκευών μίας χρήσης ενέχει κινδύνους αστοχίας της συσκευής, καθώς και κινδύνους για τον ασθενή. Στις πιθανές αστοχίες της συσκευής συγκαταλέγονται η σημαντική φθορά των εξαρτημάτων λόγω παρατεταμένης χρήσης, η δυσλειτουργία των εξαρτημάτων και η αστοχία του συστήματος. Στους πιθανούς κινδύνους για τον ασθενή συγκαταλέγεται ο τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής ή η λοίμωξη, καθώς η συσκευή δεν έχει επικυρωθεί για καθαρισμό ή επαναποστείρωση. Εάν η σύριγγα δεν έχει συνδεθεί σωστά, μπορεί να προκύψει τραυματισμός του ασθενούς. Βεβαιωθείτε ότι τα σημάδια ευθυγράμμισης στη σύριγγα και στην κεφαλή του εγχυτήρα είναι ευθυγραμμισμένα σωστά, και ότι ο άξονας του εμβόλου και το έμβολο είναι ενδοασφαλισμένα. Η λανθασμένη σύνδεση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη σύριγγα ή χορήγηση όγκου μικρότερου από τον κανονικό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σύριγγες που δεν έχουν συνδεθεί σωστά μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή ή βλάβη. Εξασφαλίστε τη σωστή σύνδεση της σύριγγας με τον εγχυτήρα. Τα σημεία σύνδεσης της σύριγγας και του εγχυτήρα πρέπει να ευθυγραμμιστούν. Σημείωση: Η Σύριγγα A προορίζεται για το σκιαγραφικό μέσο και η Σύριγγα Β προορίζεται για το διάλυμα έκπλυσης μόνο. 1. Ευθυγραμμίστε τα περιαυχένια των συρίγγων με τις εγκοπές της κεφαλής του εγχυτήρα. (Η σύριγγα έχει κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να εφαρμόζει σωστά κατά έναν μόνο προσανατολισμό). 2. Εισαγάγετε τη σύριγγα. 3. Περιστρέψτε τη σύριγγα δεξιόστροφα κατά το 1/4 μιας πλήρους περιστροφής μέχρι να "κουμπώσει" στη θέση της. (Οι διαβαθμίσεις πρέπει να είναι στραμμένες προς το εμπρός μέρος της κεφαλής του εγχυτήρα). 3 23

30 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Η εμβολή αέρα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο του ασθενούς. Πριν από την έγχυση αποβάλετε τον εγκλωβισμένο αέρα από τη(ις) σύριγγα(ες), τους συνδέσμους, τη σωλήνωση και τον καθετήρα που εισάγεται πάνω από βελόνα. Σημείωση: Να μην κτυπάτε δυνατά ή ελαφρά τη σύριγγα για να αφαιρέσετε τις φυσαλίδες αέρα. Για να μειώσετε τον όγκο και το μέγεθος των φυσαλίδων αέρα που αναρροφώνται μέσα στη σύριγγα κατά την πλήρωση, συνιστάται η χρήση της ιάταξης Χορήγησης Υγρών (Fluid Dispensing Device FDD, τη λεγόμενη "ακίδα") της Bayer. Η αφαίρεση του αέρα από τη(ις) σύριγγα(ες) θα είναι πολύ πιο δύσκολη αν χρησιμοποιείτε σωλήνα μικρής διαμέτρου, όπως π.χ. καθετήρα που εισάγεται πάνω από βελόνα, βελόνα, ή σωλήνα μακρύτερο από 25 cm (10 ίντσες) για την πλήρωση. Η επαγρύπνηση και η φροντίδα του χειριστή, σε συνδυασμό με την τήρηση μιας καθορισμένης διαδικασίας, είναι ουσιαστικοί παράγοντες που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα πρόκλησης εμβολής αέρα. Η κεφαλή του εγχυτήρα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω κατά την πλήρωση, επιτρέποντας στον αέρα που τυχόν υπάρχει να συσσωρεύεται στο άκρο της σύριγγας και να αποβάλλεται. Η κεφαλή του εγχυτήρα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω κατά την έγχυση, επιτρέποντας στις τυχόν μικροφυσαλίδες αέρα που ίσως έχουν παραμείνει στο υγρό να επιπλεύσουν προς το πίσω μέρος της(ων) σύριγγας(ών). Για να αποφευχθεί η έγχυση αέρα, οι σύριγγες της Bayer διαθέτουν δείκτες MEDRAD FluiDots. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται στα πλαίσια της διαδικασίας όπλισης. Όταν παρατηρείτε τους δείκτες MEDRAD FluiDots μέσω των τοιχωμάτων μιας κενής σύριγγας, αυτοί έχουν σχήμα μικρών και μακρόστενων ελλείψεων, όπως φαίνεται στην εικόνα 1 που ακολουθεί. Όταν όμως βλέπετε τους δείκτες αυτούς μέσω των τοιχωμάτων μια γεμισμένης σύριγγας, οι δείκτες αυτοί μεγαλώνουν και παίρνουν σχεδόν κυκλικό (ή ωοειδές) σχήμα, όπως φαίνεται στην εικόνα 2 που ακολουθεί. Εικ. 1 Άδεια Εικ. 2 Πληρωμένη Οι δείκτες MEDRAD FluiDots πρέπει να παρατηρούνται σε κατάλληλα φωτιζόμενο περιβάλλον, με πηγή φωτός πίσω από τον χειριστή, η οποία να περέχει αρκετό φως για να επιτρέπεται η σωστή παρατήρηση. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο εμβολής αέρα, βεβαιωθείτε ότι η ευθύνη πλήρωσης της(ων) σύριγγας(ών) έχει ανατεθεί σε έναν χειριστή. Μην αλλάζετε χειριστές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν η αλλαγή χειριστή είναι αναγκαία, φροντίστε ο νέος χειριστής να βεβαιωθεί ότι έχει αφαιρεθεί όλος ο αέρας από τη διαδρομή του υγρού. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση απόφραξης, τα αναλώσιμα εξαρτήματα με χαμηλότερη ονομαστική τιμή πίεσης μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή ή να υποστούν ρήξη. Χρησιμοποιείτε μόνο καθετήρες και συνδέσμους με ονομαστικές τιμές συμβατές με το Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR. Όταν τοποθετείτε τον σωλήνα σύνδεσης χαμηλής πίεσης (LPCT) με τον σύνδεσμο σχήματος T στη σύριγγα(ες) και πριν από την όπλιση, προωθήστε με το χέρι το(α) έμβολο(α) της σύριγγας για να χορηγήσετε υγρό στη σύνδεση με πολύ χαμηλή παροχή. Η απουσία ροής αποτελεί σαφή ένδειξη παρουσίας αέρα ή απόφραξης στην οδό του υγρού. 3 24

31 3 Προετοιμασία για Έγχυση Πλήρωση Σύριγγας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Αφαιρέστε όλον τον εγκλωβισμένο αέρα από τη(ις) σύριγγα(ες), τους συνδέσμους, τη σωλήνωση και τον καθετήρα που εισάγεται πάνω από βελόνα πριν από τη σύνδεση του ασθενούς στον εγχυτήρα. Η στειρότητα της σύριγγας θα καταστεί επισφαλής και ενδέχεται να προκληθεί λοίμωξη του ασθενούς, εάν αφαιρεθεί το έμβολο από τη σύριγγα. Μην αφαιρείτε το έμβολο για να πληρώσετε τη σύριγγα. Ενδέχεται να συμβεί βακτηριδιακή μόλυνση εάν οι σύριγγες χρησιμοποιηθούν για τη φύλαξη σκιαγραφικού μέσου. Χρησιμοποιείτε αμέσως τις σύριγγες που έχουν πληρωθεί. Μην φυλάσσετε τις πληρωμένες σύριγγες για μετέπειτα χρήση. Πετάξτε τις τυχόν μη χρησιμοποιημένες σύριγγες. Σημείωση: Σημείωση: Η παρουσία δεικτών MEDRAD FluiDots στρογγυλεμένου σχήματος δεν συνεπάγεται την ολική απουσία φυσαλίδων αέρα από το άκρο της σύριγγας. Οι δείκτες MEDRAD FluiDots πρέπει να παρατηρούνται σε κατάλληλα φωτιζόμενο περιβάλλον, με πηγή φωτός πίσω από τον χειριστή, η οποία να περέχει αρκετό φως για να επιτρέπεται η σωστή παρατήρηση. 1. Τοποθετήστε την κεφαλή του εγχυτήρα έτσι ώστε οι σύριγγες να δείχνουν προς τα πάνω. 2. Προωθήστε πλήρως και τους δύο άξονες των εμβόλων. Τα έμβολα είναι δυνατόν να προωθηθούν ταυτόχρονα μετά το πάτημα του διακόπτη ENABLE. 3. Προσαρτήστε μια στείρα συσκευή πλήρωσης (ακίδα ή Προσαρμογέα "Θηλυκό σε Θηλυκό" Αριθμός Καταλόγου της Bayer FFA 50) πάνω στο άκρο της σύριγγας. Χρησιμοποιήστε ακίδα εάν πληρώνετε με σκιαγραφικό μέσο και/ή φυσιολογικό ορό από σάκο ή φιάλη. Εάν πληρώνετε με σκιαγραφικό μέσο από προπληρωμένη σύριγγα, χρησιμοποιήστε ένα FFA 50. A. Εάν χρησιμοποιήσετε ακίδα, ανοίξτε τη(ις) φιάλη(ες) σκιαγραφικού μέσου και/ή το(ους) σάκο(ους) με το διάλυμα έκπλυσης και κατόπιν αναρροφήστε το περιεχόμενό τους (σκιαγραφικό μέσο για τη σύριγγα Α, διάλυμα έκπλυσης για τη σύριγγα Β) μέσα στη σύριγγα(ες) πατώντας το ENABLE και στη συνέχεια το κουμπί κίνησης του άξονα του εμβόλου προς τα πίσω, για κάθε σύριγγα. B. Εάν χρησιμοποιήσετε το FFA 50, προσαρτήστε το στην άκρη της σύριγγας Α και κατόπιν προσαρτήστε την προπληρωμένη σύριγγα στο FFA 50. Αναρροφήστε το περιεχόμενο από την προπληρωμένη σύριγγα μέσα στη σύριγγα Α πατώντας το ENABLE και στη συνέχεια το κουμπί κίνησης του άξονα του εμβόλου προς τα πίσω. 4. Με τη συσκευή πλήρωσης ακόμα προσαρτημένη, προωθήστε το έμβολο για να αποβάλετε τον αέρα που τυχόν έχει παραμείνει στο επάνω μέρος της σύριγγας. Στη συνέχεια, αν χρειάζεται, αναρροφήστε περισσότερο υγρό μέσα στη σύριγγα για να αντισταθμίσετε την απώλεια υγρού. 5. Αφαιρέστε τη συσκευή πλήρωσης και αποβάλετε τυχόν φυσαλίδες αέρα από τις σύριγγες. 3 25

32 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR 6. Προσαρτήστε το μακρύ άκρο του συνδέσμου σχήματος Τ στη σύριγγα B. 7. Έχοντας την κεφαλή του εγχυτήρα ακόμα σε κατακόρυφη θέση, προσαρτήστε το κοντό τμήμα του συνδέσμου σχήματος Τ στη σύριγγα Α. 8. Ξεκινώντας με τη σύριγγα Α και συνεχίζοντας με τη σύριγγα Β, γεμίστε το σύνδεσμο σχήματος Τ και στη συνέχεια τη σωλήνωση σύνδεσης με το κατάλληλο υγρό. Φροντίστε να έχει αποβληθεί όλος ο αέρας από όλο το μήκος της σωλήνωσης. Έκπλυση με ορό Φωτεινότητα Σημείωση: Σημείωση: Σημείωση: Ο σωλήνας σύνδεσης χαμηλής πίεσης SSIT 96VLD της MEDRAD χωρά περίπου 7 ml υγρού. Εάν χρησιμοποιήσετε τη σύριγγα B για έκπλυση, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 8 ml υγρού έκπλυσης για να χορηγήσετε αυτόν τον όγκο υγρού στον ασθενή. Αν ο σωλήνας σύνδεσης είναι γεμάτος με φυσιολογικό ορό, το σκιαγραφικό μέσο θα χορηγηθεί στον ασθενή με καθυστέρηση, ανάλογα με την παροχή που έχετε επιλέξει για τη σύριγγα Α. Όταν ο σωλήνας σύνδεσης είναι γεμάτος με σκιαγραφικό μέσο, ο όγκος που απομένει, ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη πρωτοκόλλου, είναι κατά περίπου 7ml μικρότερος από εκείνον που αναρροφήθηκε στη σύριγγα. 9. Στρέψτε την κεφαλή του εγχυτήρα προς τα κάτω προτού τη συνδέσετε με τη διάταξη αγγειακής εισαγωγής του ασθενή. Μόλις συνδέσετε το σωλήνα σύνδεσης με τη διάταξη αγγειακής εισαγωγής, βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι luer είναι ασφαλείς. Η κεφαλή του εγχυτήρα θα πρέπει να παραμείνει στη θέση αυτή κατά τη διάρκεια της έγχυσης. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η μετακίνηση της Μονάδας της Αίθουσας Σάρωσης μετά τη σύνδεση του ασθενούς στην οδό του υγρού, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του ασθενούς. Aσφαλίστε τα ροδάκια στη βάση της μονάδας και το Μεσαίο Άξονα Σφιγκτήρα για να αποφευχθεί η ακούσια κίνηση. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός του ασθενούς και ή βλάβη στον καθετήρα από τη χρήση συνδέσμου σωλήνωσης (LPCT) που είναι πολύ κοντός. O χειριστής πρέπει να λάβει υπόψη το μήκος της σωλήνωσης και τους περιορισμούς τεντώματος όταν μετακινεί τον εγχυτήρα ή τον ασθενή. 10. Σταθεροποιήστε τη Μονάδα της Αίθουσας Σάρωσης, ασφαλίζοντας τα ροδάκια και το Μεσαίο Άξονα Σφιγκτήρα, και κατόπιν διασφαλίστε ότι όλος ο αέρας έχει αποβληθεί από την οδό του υγρού, επιθεωρώντας προσεκτικά όλη τη σωλήνωση και τη σύριγγα(ες). Επιβεβαιώστε ότι έχει γίνει η επιθεώρηση πιέζοντας το κουμπί/ενδεικτικό επιβεβαίωσης AIR REMOVED (O αέρας αφαιρέθηκε) στην κεφαλή του εγχυτήρα. Στη συνέχεια θα ανάψει με κίτρινο χρώμα το Ενδεικτικό Αφαίρεσης Αέρα στην οθόνη αφής. Σημείωση: Η κίνηση των αξόνων των εμβόλων προς τα πίσω, αφού έχει πιεστεί το κουμπί AIR EXPELLED (Αποβολή αέρα), θα ακυρώσει την κατάσταση Αποβολής Αέρα. Ελέγξτε πάλι την οδό του υγρού για τυχόν παρουσία αέρα και κατόπιν πιέστε πάλι το κουμπί AIR EXPELLED για να συνεχίσετε. 3 26

33 3 Προετοιμασία για Έγχυση Επανεγκατάσταση μιας Σύριγγας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η σύριγγα δεν έχει συνδεθεί σωστά, μπορεί να προκύψει τραυματισμός του ασθενούς. Βεβαιωθείτε ότι τα σημάδια ευθυγράμμισης στη σύριγγα και στην κεφαλή του εγχυτήρα είναι ευθυγραμμισμένα σωστά, και ότι ο άξονας του εμβόλου και το έμβολο είναι ενδοασφαλισμένα. Η λανθασμένη σύνδεση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη σύριγγα ή χορήγηση όγκου μικρότερου από τον κανονικό. Εάν αφαιρέσετε μια σύριγγα από τον εγχυτήρα και κατόπιν θελήσετε να την επανεγκαταστήσετε, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα: 1. Εισαγάγετε το άκρο της σύριγγας μέσα στα ανοίγματα που βρίσκονται στην κεφαλή του εγχυτήρα. 2. Προωθήστε τον άξονα μέχρι να περάσει από τη βάση του εμβόλου και την ενδοασφάλιση άξονα/εμβόλου. 3. Περιστρέψτε τη σύριγγα δεξιόστροφα κατά το 1/4 μιας πλήρους περιστροφής μέχρι να ασφαλίσει η σύριγγα και τα σημάδια ευθυγράμμισης να βρίσκονται στη θέση τους. 4. Προχωρήστε κανονικά αναρροφώντας και εκτοπίζοντας τυχόν φυσαλίδες αέρα. Σημείωση: Εάν εμφανιστούν φυσαλίδες στη σύριγγα, ΜΗΝ κτυπάτε τη σύριγγα για να τις αφαιρέσετε. Ανασύρετε το έμβολο κατά 3 έως 5 ml και στη συνέχεια ταλαντεύστε την κεφαλή ως προς το στροφέα της για να συγκεντρώσετε τις μικρές φυσαλίδες αέρα σε ένα σημείο. Αποβάλετε τον αέρα που έχει απομείνει. 3 27

34 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Προγραμματισμός Εάν δεν έχει εισαχθεί ή αποθηκευθεί προηγούμενα ένα πρόγραμμα στην Κύρια οθόνη κατά την εκκίνηση της μονάδας, η Κύρια οθόνη θα εμφανίσει την προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: 1,0 ml/s παροχή και 1,0 ml όγκος, KVO απενεργοποιημένη και λειτουργία Χωρίς Καθυστέρηση. Παροχή και Όγκος Ξεκινήστε τον προγραμματισμό επιλέγοντας οποιοδήποτε προγραμματιζόμενο πλαίσιο όπως το FLOW RATE (Παροχή) ή το VOLUME (Όγκος). Όταν αγγίξετε ένα προγραμματιζόμενο πλαίσιο στην οθόνη, θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο το οποίο θα επιτρέψει την επιλογή των αριθμητικών τιμών. Το αριθμητικό πληκτρολόγιο εμφανίζεται όταν γίνει επιλογή μιας τιμής Παροχής, Όγκου ή Καθυστέρησης. Το παράθυρο του πληκτρολογίου θα εμφανίσει επίσης το κατάλληλο εύρος τιμών που μπορούν να προγραμματιστούν για την επιλεγμένη παράμετρο. Για να αποθηκεύσετε τις τιμές, πατήστε το ENTER. Πατήστε << για επεξεργασία μιας επιλογής, ή CANCEL (Ακύρωση) για να διαγράψετε μια επιλογή εάν γίνει κάποιο λάθος. Όριο πίεσης Το όριο πίεσης μπορεί να προγραμματιστεί επιλέγοντας μια τιμή μεταξύ PSI έως τη μέγιστη πίεση της μεγαλύτερης από τις σύριγγες. Η Ρύθμιση ορίου πίεσης συσχετίζεται με πρωτόκολλα. Το όριο πίεσης που έχει ρυθμιστεί για ένα πρωτόκολλο θα επαναφέρει το τρέχον όριο πίεσης όταν ανακληθεί το πρωτόκολλο. Το όριο πίεσης που έχει ρυθμιστεί με ένα πρωτόκολλο θα προβληθεί στην οθόνη Protocol Recall (Ανάκληση πρωτοκόλλου). 3 28

35 3 Προετοιμασία για Έγχυση Πολλαπλές Φάσεις Εφόσον απαιτείται, επιλέξτε μια δεύτερη φάση για το πρωτόκολλο έγχυσης, πιέζοντας το τρίγωνο πλαίσιο κάτω από την πρώτη φάση της έγχυσης. Θα εμφανιστεί ο επιλογέας Τύπου Φάσης προκειμένου να επιλέξετε τη λειτουργία της νέας φάσης. Φάσεις Προσωρινής ιακοπής και Παύσης Μπορεί να προγραμματιστεί μια φάση Προσωρινής ιακοπής ή Παύσης σε μια έγχυση πολλαπλών φάσεων. Μια φάση Παύσης θα σταματήσει ολόκληρη τη διαδικασία έγχυσης για ένα χρονικό διάστημα προγραμματισμένο από πριν, ενώ η φάση Προσωρινής ιακοπής θα σταματήσει την έγχυση μέχρις ότου μια ενέργεια του χειριστή συνεχίσει την έγχυση. Μια φάση Προσωρινής ιακοπής μπορεί να διατηρηθεί έως και 20 λεπτά, κατά τον οποίο χρόνο το σύστημα θα αφοπλιστεί. Μετά την επιλογή του τύπου της φάσης, συνεχίστε τον προγραμματισμό εισάγοντας τις τιμές Παροχής και Όγκου για τη νέα φάση. 3 29

36 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Προγραμματισμένη Καθυστέρηση Μετά την εισαγωγή των παραμέτρων Παροχής και Όγκου, πιέστε το SET (Ρύθμιση) στο πεδίο του Χρονόμετρου Καθυστέρησης για να επιλέξετε τον τύπο της καθυστέρησης (Καθυστέρηση Σάρωσης, Καθυστέρηση Έγχυσης, Χρονόμετρο ή Λειτουργία Χωρίς Καθυστέρηση). Σημείωση: εν υπάρχει άμεση διασύνδεση ανάμεσα στον σαρωτή και τον εγχυτήρα. Ο σαρωτής δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τον εγχυτήρα, ούτε ο εγχυτήρας μπορεί να ενεργοποιήσει τον σαρωτή. Καθυστέρηση Σάρωσης Ο χρόνος Καθυστέρησης Σάρωσης θα παρέλθει στο πλαίσιο του χρονομέτρου στην οθόνη. Ο χρόνος που απομένει μέχρι τη στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η σάρωση, θα μειώνεται με βήματα του ενός δευτερολέπτου. (Η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης της σάρωσης θα συνεχίσει διαμέσου εγχύσεων πολλαπλής όπλισης). Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, το σύστημα θα εκπέμψει 5 ήχους "μπιπ". Καθυστέρηση Έγχυσης Η Καθυστέρηση Έγχυσης θα μετρά επίσης αντίστροφα με βήματα του ενός δευτερολέπτου, ξεκινώντας μόλις πατηθεί ο χειροδιακόπτης. Το ρολόι θα εμφανίζει τον χρόνο που απομένει πριν να ξεκινήσει η έγχυση, μειούμενο με βήματα του ενός δευτερολέπτου. Εάν έχει επιλεγεί η καθυστέρηση έγχυσης και πατηθεί ο χειροδιακόπτης, η έγχυση θα συμβεί αυτόματα, εκτός εάν αφοπλιστεί ο εγχυτήρας. Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, το σύστημα θα εκπέμψει 5 ήχους "μπιπ" και η έγχυση θα ξεκινήσει αυτόματα. Εάν ενεργοποιηθεί η Προσωρινή ιακοπή κατά τη διάρκεια μιας καθυστέρησης έγχυσης ή σάρωσης, το χρονόμετρο θα σταματήσει κατά τη διάρκεια του διαστήματος της προσωρινής διακοπής και θα συνεχίσει μόλις πατηθεί ο χειροδιακόπτης. Για καθυστερήσεις σάρωσης ή έγχυσης που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από 3 λεπτά, η μονάδα θα εκπέμψει ήχο "μπιπ" 30 δευτερόλεπτα πριν από τον τερματισμό της καθυστέρησης και στη συνέχεια θα εκπέμπει ήχο "μπιπ" κάθε δευτερόλεπτο από τα 5 δευτερόλεπτα έως το 1 δευτερόλεπτο πριν από τον τερματισμό της καθυστέρησης. 3 30

37 3 Προετοιμασία για Έγχυση Χρονόμετρο Η λειτουργία Χρονομέτρου εκκινεί μια βηματική μέτρηση του χρόνου που πέρασε από την αρχική έγχυση του υγρού. Μετά την επιλογή του τύπου της καθυστέρησης, εισαγάγετε τη διάρκεια της καθυστέρησης στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Για να αποθηκεύσετε τις τιμές, πατήστε το ENTER. Πατήστε το CANCEL για να διαγράψετε μια επιλογή εάν γίνει κάποιο λάθος. Λειτουργία KVO (Keep Vein Open ιατήρηση της Φλέβας σε Ανοικτή Κατάσταση) Η λειτουργία KVO χορηγεί εγχύσεις bolus μικρού όγκου υγρού από τη σύριγγα Β ανά προγραμματιζόμενα διαστήματα. Η λειτουργία KVO μπορεί να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια των εξής: Προγραμματισμός Κατά τις φάσεις πριν και μετά την έγχυση Μεταξύ πολλαπλών εγχύσεων Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Pause (Παύση) ή Hold (Προσωρινή διακοπή) Το διάστημα χορήγησης μπορεί να επιλεγεί κατά τη λειτουργία Setup, την οποία μπορείτε να προσπελάσετε μέσω του κουμπιού Setup της κύριας οθόνης. Μετά από έναν αρχικό παλμό KVO των 2 ml, χορηγούνται παλμοί των 0,25 ml στα εξής διαστήματα χορήγησης KVO: 15 δευτερόλεπτα 20 δευτερόλεπτα 30 δευτερόλεπτα (προεπιλογή) 45 δευτερόλεπτα 60 δευτερόλεπτα 75 δευτερόλεπτα 3 31

38 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Έναρξη της λειτουργίας KVO: Το πεδίο KVO εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο για τον οποίο μπορεί να υποστηριχθεί η λειτουργία KVO, βάσει του διαμορφωμένου διαστήματος και του όγκου που απομένει στη σύριγγα Β μείον τον όγκο που τυχόν έχει προγραμματιστεί, στο πρωτόκολλο, να χορηγηθεί από τη σύριγγα Β. Από την κύρια οθόνη, πατήστε το START στο πεδίο KVO για να εκκινήσετε τη λειτουργία KVO. Όταν εκτελείται η λειτουργία KVO, θα εμφανιστεί το KVO, και τα βέλη Έγχυσης KVO θα αναβοσβήνουν στο ενδεικτικό της οθόνης αφής για τη Σύριγγα Β. Η λειτουργία KVO εκτελείται σε καταστάσεις Παύσης, Προσωρινής ιακοπής και/ή των περιόδων καθυστέρησης έγχυσης. Η λειτουργία KVO θα συνεχίσει την έγχυση μέχρι να τελειώσει το υγρό της σύριγγας Β ή μέχρι να πατηθεί το STOP KVO ( ιακοπή KVO) στο παράθυρο Injection Complete (Ολοκλήρωση της έγχυσης). Σημείωση: Ο όγκος που εμφανίζεται στο παράθυρο Volume Delivered (Όγκος που χορηγήθηκε) μπορεί να διαμορφωθεί στη λειτουργία εγκατάστασης για να συμπεριλάβει τον συνολικό όγκο KVO που χορηγήθηκε, μαζί με τον όγκο που χορηγήθηκε κατά την προγραμματισμένη έγχυση. Η λειτουργία KVO μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή, εάν πατηθεί το κουμπί STOP στο πεδίο KVO ή εάν πατηθεί το κουμπί ελέγχου οποιασδήποτε κεφαλής έγχυσης (αυτό θα αφοπλίσει επίσης το σύστημα και θα τερματίσει όποια έγχυση τυχόν βρίσκεται σε εξέλιξη). Κάθε άλλη ενέργεια που αφοπλίζει τον εγχυτήρα, όπως π.χ. η αφαίρεση της σύριγγας, το πάτημα του κουμπιού αφοπλισμού και η αιφνίδια διακοπή της έγχυσης, θα διακόψει επίσης τη λειτουργία KVO. KVO και απόφραξη: Εάν προκύψει απόφραξη κατά τη λειτουργία KVO, το σύστημα θα ανιχνεύσει την κατάσταση αυτή αφού αποτύχει η χορήγηση 4 εγχύσεων bolus KVO. Αυτό αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα από 1 λεπτό, εάν έχει διαμορφωθεί διάστημα KVO 15 δευτερολέπτων, έως 5 λεπτά, για διάστημα KVO 75 δευτερολέπτων. Ανατρέξτε στην οθόνη εγκατάστασης (Setup) για να διαπιστώσετε την τρέχουσα ρύθμιση KVO. 3 32

39 3 Προετοιμασία για Έγχυση Αποθήκευση ενός Πρωτοκόλλου Για να αποθηκεύσετε ένα πρωτόκολλο για μελλοντική χρήση, πιέστε το κουμπί STORE (Αποθήκευση) στην επάνω δεξιά γωνία της Κύριας οθόνης. Θα εμφανιστεί ένα αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με έναν δρομέα που αναβοσβήνει στο πλαίσιο τίτλου. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο έως 20 χαρακτήρων, συμπεριλαμβανομένων και των διαστημάτων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του βέλους για να μετακινηθείτε προς τα πίσω, σβήνοντας χαρακτήρες ξεχωριστά, και το πλήκτρο CLEAR (Απαλοιφή) για να απαλείψετε μια ακολουθία κειμένου. Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του τίτλου, πατήστε το ENTER. Για να εξέλθετε από την οθόνη Αποθήκευσης χωρίς να κάνετε αλλαγές, πατήστε το πλήκτρο CANCEL στην επάνω δεξιά γωνία. 3 33

40 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Ανάκληση ενός Αποθηκευμένου Πρωτοκόλλου Για να προσπελάσετε τη μνήμη του προγράμματος, πατήστε το RECALL (Ανάκληση) στην Κύρια οθόνη. Επιλέξτε ένα πρωτόκολλο έγχυσης το οποίο αποθηκεύτηκε προηγούμενα, πατώντας ένα από τα ονόματα σε οποιαδήποτε πλευρά της οθόνης. Οι βασικές παράμετροι της επιλεγμένης έγχυσης θα εμφανιστούν στο κέντρο της οθόνης. Μόλις επιλεχθεί, το πρωτόκολλο μπορεί να διαγραφεί επιλέγοντας DELETE ( ιαγραφή) στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, ή να μεταφερθεί στην Κύρια οθόνη επιλέγοντας OK. 3 34

41 4 Όπλιση και Έγχυση 4 Όπλιση και Έγχυση Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία όπλισης, βεβαιωθείτε ότι τα ροδάκια της Μονάδας της Αίθουσας Σάρωσης είναι ασφαλισμένα και επιβεβαιώστε ότι όλος ο αέρας έχει αποβληθεί από την οδό του υγρού και ότι οι προγραμματισμένες παράμετροι είναι σωστές. Επιθεωρήστε προσεκτικά όλες τις σωληνώσεις και τη σύριγγα(ες) και κατόπιν επιβεβαιώστε ότι έγινε η επιθεώρηση, πατώντας το κουμπί/ενδεικτικό AIR EXPELLED (Ο αέρας αποβλήθηκε) στην κεφαλή του εγχυτήρα. Ένα κίτρινο Ενδεικτικό Αποβολής Αέρα στην οθόνη αφής επιβεβαιώνει ότι έχει πατηθεί το κουμπί. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η εμβολή αέρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του ασθενούς. Μη συνδέετε ασθενή με εγχυτήρα προτού αφαιρέσετε όλον τον εγκλωβισμένο αέρα από τη σύριγγα και τη διαδρομή του υγρού. Φλεβικές εγχύσεις με υψηλή παροχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό του ασθενούς. Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν επιλέγετε την παροχή και τη διάρκεια. Πριν από την όπλιση του εγχυτήρα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί ακούσια παράμετροι έγχυσης με υψηλή παροχή. Η ακούσια αναρρόφηση θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς. Για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα ακούσιας αναρρόφησης και έγχυσης, βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής έχει αποσυνδεθεί από τον εγχυτήρα όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί ή τα κουμπιά ελέγχου της κίνησης του εμβόλου προς τα εμπρός/προς τα πίσω. Η εξαγγείωση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του ασθενούς. Ακολουθήστε τις κοινά αποδεκτές ορθές κλινικές διαδικασίες για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα εξαγγείωσης. Όπλιση Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία όπλισης και έγχυσης, πατήστε το ARM (Όπλιση) στην Κύρια οθόνη. Εάν είναι αναγκαίο, μπορούν να γίνουν αλλαγές στις προγραμματισμένες παραμέτρους έγχυσης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπλισης. Επιλέξτε την απαιτούμενη παράμετρο και κατόπιν εισάγετε τη σωστή τιμή με το πληκτρολόγιο της οθόνης. Το όριο ασφάλειας πίεσης που μπορεί να προγραμματιστεί από τον χρήστη δεικνύεται στον χρήστη και δεν μπορεί να αλλάξει αφότου έχει οπλιστεί ο εγχυτήρας. Σημείωση: Εάν δεν έχει πατηθεί το κουμπί AIR EXPELLED (Αφαιρέθηκε ο αέρας) στην κεφαλή του εγχυτή, το σύστημα θα ζητήσει επιβεβαίωση από το χρήστη για την αποβολή του αέρα προτού συνεχίσει. Απλή και Πολλαπλή Όπλιση Επιλέξτε διαδικασία είτε Απλής είτε Πολλαπλής όπλισης, πατώντας είτε το SINGLE (Απλή) είτε το MULTI (Πολλαπλή). (Η προεπιλογή είναι Απλή όπλιση). Στην έγχυση απλής όπλισης το πρωτόκολλο εκτελείται μία φορά και κατόπιν το σύστημα αφοπλίζεται. Η έγχυση πολλαπλής όπλισης επιτρέπει την επανάληψη του πρωτοκόλλου, δημιουργώντας μια ακολουθία εγχύσεων. Μετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου, το σύστημα θα επανοπλιστεί αυτόματα προετοιμαζόμενο για την επανάληψη του πρωτοκόλλου. Κάθε έγχυση στην ακολουθία πρέπει να εκκινείται με το χειροδιακόπτη. 4 35

42 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Ανεπαρκής όγκος Εάν σημειωθεί συνθήκη ανεπάρκειας όγκου κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας πολλαπλής όπλισης, το σύστημα θα παραμείνει οπλισμένο για να επιτρέψει την έγχυση του υπόλοιπου όγκου. Ωστόσο, η οθόνη θα ενημερωθεί για να προβάλλει μόνον τις φάσεις που μπορούν να εκτελεστούν με τον εναπομένοντα όγκο. Κατά τις διαδικασίες απλής όπλισης, η οθόνη θα ενημερωθεί κατά την όπλιση για να προβάλλει μόνον τις φάσεις που μπορούν να εκτελεστούν. Το πάτημα του κουμπιού DISARM ή η ενεργοποίηση οποιουδήποτε κουμπιού ελέγχου κεφαλής έγχυσης, ενόσω το σύστημα είναι οπλισμένο, θα επαναφέρει το σύστημα σε κατάσταση αδράνειας. Έγχυση Μετά την όπλιση του συστήματος, πατήστε τον χειροδιακόπτη για να ξεκινήσετε την έγχυση. Tα επιπλέον πατήματα του χειροδιακόπτη, θα διακόπτουν προσωρινά (κατάσταση "hold") και θα ξαναρχίζουν την έγχυση, εναλλάξ. Η μέγιστη διάρκεια της λειτουργίας Προσωρινής ιακοπής είναι 20 λεπτά. Εάν συμβεί υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας προσωρινής διακοπής, η έγχυση θα εγκαταλειφθεί αυτόματα. Αν έχει προγραμματιστεί καθυστέρηση έγχυσης, το πάτημα του χειροδιακόπτη θα ενεργοποιήσει το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης. Η προγραμματισμένη έγχυση θα ξεκινήσει αυτόματα όταν το χρονόμετρο φτάσει στο μηδέν. Αν πατήσετε τον χειροδιακόπτη κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης έγχυσης, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης θα σταματήσει τη μέτρηση μέχρι να ξαναπατηθεί ο διακόπτης ή να σημειωθεί υπέρβαση του χρόνου Προσωρινής ιακοπής. Αν έχει προγραμματιστεί καθυστέρηση σάρωσης, η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης σάρωσης και η έγχυση θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα. Κατά την έγχυση, τα επιπλέον πατήματα του χειροδιακόπτη, θα διακόπτουν προσωρινά (κατάσταση "hold") και θα ξαναρχίζουν την έγχυση εναλλάξ, μαζί με το χρονόμετρο της καθυστέρησης σάρωσης. Αν εκτελείται η λειτουργία KVO: Η λειτουργία KVO εκτελείται σε καταστάσεις Παύσης, Προσωρινής ιακοπής και/ή των περιόδων καθυστέρησης έγχυσης, εφόσον απομένει αρκετό υγρό στη σύριγγα Β για να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη έγχυση. Η λειτουργία KVO θα εκτελείται μετά την έγχυση μέχρι να τελειώσει το υγρό της σύριγγας Β ή μέχρι να πατηθεί το STOP KVO ( ιακοπή KVO) στο παράθυρο Injection Complete (Ολοκλήρωση της έγχυσης). Για να διακόψει τη λειτουργία KVO, ο χειριστής μπορεί επίσης να πατήσει οποιοδήποτε από τα κουμπιά ελέγχου της κεφαλής έγχυσης. Εάν εισέλθετε σε φάση Προσωρινής ιακοπής, μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους για το υπόλοιπο μέρος του πρωτοκόλλου της έγχυσης. 4 36

43 4 Όπλιση και Έγχυση Στην Οθόνη Έγχυσης: Καθώς ενεργοποιείται κάθε φάση, οι παράμετροι της φάσης τονίζονται για να δείχνουν την πρόοδο της έγχυσης. Το παράθυρο της ιάρκειας επίσης θα αυξάνεται σταδιακά για να εμφανίζει τον χρόνο που πέρασε. Το παράθυρο Χορήγησης θα αυξάνεται σταδιακά καθώς προχωρά η έγχυση, για να εμφανίζει τη χορήγηση όγκου (συμπεριλαμβανόμενου του όγκου KVO, αν έχει επιλεγεί στη λειτουργία Εγκατάστασης). Η ένδειξη Εναπομένοντος Όγκου θα μειώνεται σταδιακά. Το προγραμματισμένο όριο πίεσης και η τρέχουσα πίεση θα δεικνύονται στην οθόνη. Εάν συμβεί κατάσταση ορίου πίεσης, θα δεικνύεται στην οθόνη. Αν έχει επιλεγεί η λειτουργία KVO, ο διαθέσιμος χρόνος για τη λειτουργία KVO θα μειώνεται σταδιακά στο παράθυρο Εναπομένοντος Χρόνου KVO όσο διάστημα η λειτουργία KVO είναι ενεργή. (Κατά τη διάρκεια έγχυσης, η λειτουργία KVO θα διακόπτεται και η ένδειξη του χρόνου δεν θα εκτελεί πλέον αντίστροφη μέτρηση). Στην Κεφαλή του Εγχυτήρα: Κατά την έγχυση, οι ενδεικτικές λυχνίες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της κεφαλής του εγχυτήρα θα είναι αναμμένες (λευκό για τη σύριγγα Α και μπλε για τη σύριγγα Β). Κατά την έγχυση, οι κατάλληλες λυχνίες θα παραμένουν αναμμένες και θα αναβοσβήνουν κατά την Όπλιση ή την Προσωρινή ιακοπή. Αν επιλεγεί πολλαπλή όπλιση, οι ενδεικτικές λυχνίες θα αναβοσβήνουν κατά την επανόπλιση του συστήματος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας KVO, η μπλε ενδεικτική λυχνία της σύριγγας Β θα είναι αναμμένη. Το Ενδεικτικό AIR EXPELLED είναι αναμμένο. Αφόπλιση Το πάτημα του DISARM, η ενεργοποίηση οποιουδήποτε από τα κουμπιά ελέγχου της κεφαλής του εγχυτήρα ή το άγγιγμα οποιουδήποτε τμήματος της οθόνης αφής ενόσω το σύστημα πραγματοποιεί έγχυση, θα προκαλέσει την αφόπλιση του συστήματος. Μπορείτε να εισέλθετε στη λειτουργία Προσωρινής ιακοπής οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της έγχυσης, πατώντας τον χειροδιακόπτη. Το σύστημα θα παραμείνει σε αυτήν την κατάσταση μέχρι να πατηθεί ο χειροδιακόπτης για δεύτερη φορά ή να παρέλθει το μέγιστο διάστημα προσωρινής διακοπής των 20 λεπτών. 4 37

44 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Σημείωση: Σημείωση: Σημείωση: Ο σωλήνας σύνδεσης χαμηλής πίεσης (LPCT) SSIT 96VLD της MEDRAD χωρά περίπου 7 ml υγρού. Εάν χρησιμοποιήσετε τη σύριγγα B για έκπλυση, χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 8 ml υγρού έκπλυσης για να χορηγήσετε αυτόν τον όγκο υγρού στον ασθενή. Αν ο σωλήνας σύνδεσης είναι γεμάτος με φυσιολογικό ορό, το σκιαγραφικό μέσο θα χορηγηθεί στον ασθενή με καθυστέρηση, ανάλογα με την παροχή που έχετε επιλέξει για τη σύριγγα Α. Όταν ο σωλήνας σύνδεσης είναι γεμάτος με σκιαγραφικό μέσο, ο όγκος που απομένει, ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη, είναι κατά περίπου 7 ml μικρότερος από εκείνον που υπάρχει στο σύστημα. Όταν ολοκληρωθεί μια έγχυση (μια απλή όπλιση ή όλες οι ακολουθίες πολλαπλών οπλίσεων), θα εμφανιστεί το ακόλουθο παράθυρο, με μια σύντομη περίληψη των παραμέτρων της έγχυσης. 4 38

45 4 Όπλιση και Έγχυση Ιστορικό Έγχυσης Για την ανασκόπηση των παραμέτρων της έγχυσης που χρησιμοποιούνται σε μια διαδικασία, μαζί με τις τιμές που επιτεύχθηκαν πραγματικά κατά την έγχυση, πατήστε το κουμπί HISTORY (Ιστορικό) στην Κύρια οθόνη. Η οθόνη Injection History (Ιστορικό έγχυσης) εμφανίζει ένα πλαίσιο περίληψης της έγχυσης το οποίο περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: Ώρα και την ημερομηνία έναρξης Προγραμματισμένος ρυθμός ροής Προγραμματισμένος όγκος Προγραμματισμένο πρωτόκολλο Συνολικό υγρό (συν KVO) Τύπος καθυστέρησης ιάρκεια της καθυστέρησης Προγραμματισμός ορίου πίεσης Ατμοσφαιρική πίεση Κατάσταση του ορίου πίεσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Κατάσταση πρόωρου τερματισμού (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Το σύστημα διατηρεί τις πληροφορίες κατάστασης των 20 πιο πρόσφατων εγχύσεων, ταξινομημένες κατά ημερομηνία και ώρα. Για να διαγράψετε οποιοδήποτε ιστορικό πρωτοκόλλου από το σύστημα, πατήστε DELETE ( ιαγραφή) ενόσω το πρωτόκολλο είναι επιλεγμένο. Για να κυλήσετε στην επόμενη σελίδα πρωτοκόλλων, πατήστε το πλήκτρο με το βέλος. Για να εξέλθετε από την οθόνη του Ιστορικού Έγχυσης, πατήστε το CANCEL (Ακύρωση). 4 39

46 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Καθαρισμός Σημείωση: Mην επαναποστειρώνετε και μην επαναχρησιμοποιείτε κανένα αναλώσιμο είδος. Όταν καθαρίζετε τον εγχυτήρα, αφαιρέστε και απορρίψτε όλα τα χρησιμοποιημένα αναλώσιμα είδη. (Οι σύριγγες θα πρέπει να αφαιρεθούν χωρίς να αποσυρθούν τα έμβολα). εν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τη σωλήνωση του συνδέσμου όταν αφαιρείτε και απορρίπτετε τις σύριγγες. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: H έκθεση στις επικίνδυνες τάσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Αποσυνδέστε τη Μονάδα της Αίθουσας Ελέγχου από την τροφοδοσία του ρεύματος και αφαιρέστε τη μπαταρία από τη Μονάδα της Αίθουσας Ελέγχου πριν από τον καθαρισμό. Αποφύγετε την είσοδο υγρών στα εξαρτήματα του συστήματος. Μην εμβαπτίζετε κανένα από τα εξαρτήματα σε νερό ή διάλυμα καθαρισμού. Μην αφαιρείτε κανένα κάλυμμα και μην αποσυναρμολογείτε τον εγχυτήρα. Να επιθεωρείτε περιοδικά για χαλαρά ή φθαρμένα καλώδια, χαλαρά καλύμματα, ρωγμές, εγκοπές ή χαλαρό μηχανικό υλικό. Για επισκευές, επικοινωνήστε με τη Bayer. Η απόσυρση των εμβόλων με εγκατεστημένη τη σωλήνωση του συνδέσμου στις σύριγγες θα δημιουργήσει ένα κενό στη σύριγγα λόγω της βαλβίδας ελέγχου στη σωλήνωση του συνδέσμου. Το κενό αυτό μπορεί να επιταχύνει την ταχεία κίνηση του εμβόλου προς το άκρο της σύριγγας όταν αφαιρείται από τον εγχυτήρα, προκαλώντας τη θραύση της σύριγγας. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Εάν δεν εκτελείται τακτική συντήρηση, μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του συστήματος. Συνιστάται τακτική προληπτική συντήρηση για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα παραμένει βαθμονομημένο και λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στο Παράρτημα B του παρόντος εγχειριδίου ή επικοινωνήστε με τη Bayer για περισσότερες πληροφορίες. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα του συστήματος σε υπερβολική ποσότητα νερού ή διαλυμάτων καθαρισμού. Να σκουπίζετε τα συστατικά μέρη με ένα μαλακό πανί ή απορροφητικό χαρτί υγραμένο με διάλυμα καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς παράγοντες καθαρισμού και διαλύτες. Αρκεί το ζεστό νερό και ένα ήπιο απολυμαντικό. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς βιομηχανικούς διαλύτες καθαρισμού όπως η ακετόνη. Σημείωση: Σημείωση: Σε περίπτωση που χυθεί οποιοδήποτε σωματικό υγρό, ακολουθήστε τις διαδικασίες απολύμανσης του ιδρύματός σας. Εάν έχει διαρρεύσει σκιαγραφικό μέσο στο εσωτερικό οποιουδήποτε εξαρτήματος του συστήματος, η υποδιάταξη που επηρεάστηκε θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να καθαριστεί από προσωπικό του τεχνικού τμήματος ή να επιστραφεί στη Bayer. 4 40

47 4 Όπλιση και Έγχυση Μονάδα Αίθουσας Σάρωσης Καθαρίστε προσεκτικά τη διάταξη χρησιμοποιώντας ένα μαλακό λείο ύφασμα, χλιαρό νερό και ένα ήπιο απολυμαντικό, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: Κεφαλή εγχυτήρα Άξονα του εμβόλου της σύριγγας ιασύνδεση σύριγγας Κάτω καλύμματα στην Κονσόλα της Μονάδα Αίθουσας Σάρωσης Για να καθαρίσετε την κεφαλή του εγχυτήρα, τον άξονα του εμβόλου και τη διασύνδεση της σύριγγας: 1. Προωθήστε πλήρως τον άξονα του εμβόλου. 2. Αφαιρέστε τη μπαταρία από τη Μονάδα της Αίθουσας Σάρωσης. 3. Τοποθετήστε την κεφαλή του εγχυτήρα σε κατακόρυφη θέση. 4. Καθαρίστε τον άξονα του εμβόλου με ένα μαλακό πανί ή απορροφητικό χαρτί διαβρεγμένο με διάλυμα καθαρισμού. 5. Στεγνώστε σχολαστικά τον άξονα του εμβόλου με απορροφητικό χαρτί. 6. Επανεγκαταστήστε τη μπαταρία του συστήματος και κατόπιν αποσύρετε πλήρως τον άξονα του εμβόλου. 7. Αφαιρέστε πάλι τη μπαταρία από τη Μονάδα της Αίθουσας Σάρωσης. 8. Καθαρίστε την εσωτερική περιοχή της διασύνδεσης της σύριγγας με ένα μαλακό πανί ή απορροφητικό χαρτί υγραμένο με διάλυμα καθαρισμού. 9. Σκουπίστε το περίβλημα της κεφαλής του εγχυτήρα και τον πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό πανί ή απορροφητικό χαρτί υγραμένο με διάλυμα καθαρισμού. 10. Στεγνώστε σχολαστικά το περίβλημα της κεφαλής του εγχυτήρα και τον πίνακα ελέγχου με απορροφητικό χαρτί. Μονάδα Αίθουσας Ελέγχου ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ψεκάζετε διαλύματα καθαρισμού απευθείας επάνω στην οθόνη αφής. Για την αποφυγή ζημιάς, σκουπίστε την οθόνη αφής με ένα μαλακό μη αποξεστικό πανί ή απορροφητικό χαρτί υγραμένο με διάλυμα καθαρισμού. 4 41

48 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR 4 42

49 Παράρτημα A: Μηνύματα του Συστήματος Παράρτημα A: Μηνύματα του Συστήματος Το σύστημα εμφανίζει μηνύματα στην οθόνη όταν προκύψουν κάποιες συνθήκες ή συμβάντα. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι μηνυμάτων: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Η δυσλειτουργία του συστήματος ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό του ασθενούς. Εάν προκύψει δυσλειτουργία του συστήματος, διακόψτε το ρεύμα από τη Μονάδα της Αίθουσας Σάρωσης (τραβώντας τη μπαταρία από το στήριγμα της κεφαλής), και αποσυνδέστε το σύστημα από τον ασθενή. Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί και/ή το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, μην χρησιμοποιήσετε το σύστημα έγχυσης. Επικοινωνήστε με τη Bayer για βοήθεια. εν πρέπει να διενεργούνται εργασίες σέρβις ή συντήρησης στο σύστημα, ενόσω χρησιμοποιείται σε κάποιον ασθενή. Μηνύματα Τύπου 1 Τα μηνύματα Τύπου 1 είναι μηνύματα τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος και τα οποία διαγράφονται αυτόματα από την οθόνη. Τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται τυπικά στο κάτω δεξιό άκρο της οθόνης. A 43

50 Σύστημα έγχυσης MEDRAD Spectris Solaris EP MR Μηνύματα Τύπου 2 Τα μηνύματα Τύπου 2 είναι μηνύματα που μεταδίδουν πληροφορίες τις οποίες πρέπει να υποδείξετε πως διαβάσατε προτού συνεχίσετε. Το μήνυμα εμφανίζεται μέσα σε ένα κίτρινο πλαίσιο διαλόγου πρέπει να πατήσετε ένα κουμπί (ή κουμπιά) για να υποδείξετε πως διαβάσατε το μήνυμα και να το διαγράψετε από την οθόνη. Μηνύματα Τύπου 3 Τα μηνύματα Τύπου 3 είναι μηνύματα δυσλειτουργίας του συστήματος τα οποία απαιτούν να διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος από το σύστημα. Μερικά μηνύματα Τύπου 3 παρέχουν υποδείξεις για να αποφευχθεί η επανάληψη της συγκεκριμένης συνθήκης. Αν η κατάσταση δεν μπορεί να διορθωθεί, καταγράψτε τον κωδικό και τον αριθμό που δίνεται στην κάτω αριστερή γωνία του πλαισίου διαλόγου και κατόπιν καλέστε τη Bayer για βοήθεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με το σφάλμα στην οθόνη ή/και επικοινωνήστε με τη Bayer για περαιτέρω υποστήριξη. A 44

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019 1-8 V1_22/02/2019 www.gys.fr ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής σας και τις προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθήσετε για τη δική σας ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ

FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΆ FUSIONENTERTAINMENT.COM 2018 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΆ

FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΆ FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΆ FUSIONENTERTAINMENT.COM 2018 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών XD100 της Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πληροφορίες λειτουργίας, τακτικής συντήρησης και ασφάλειας. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019

GR 1-8 ARTIC V1_22/02/2019 1-8 V1_22/02/2019 www.gys.fr ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής σας και τις προφυλάξεις που πρέπει να ακολουθήσετε για τη δική σας ασφάλεια.

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Dell Vostro 1310/1510/1710/2510 Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά

Dell Vostro 1310/1510/1710/2510 Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά A ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει δυνητική υλική ζημιά, σωματική βλάβη ή θάνατο. Dell Vostro 1310/1510/1710/2510 Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά Vostro 1310 1 2 3 4 5 6 13

Διαβάστε περισσότερα

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn8000 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3 ΣΕ 1 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual GR Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4.

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4. Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για την ασφάλεια 1 Σύμβολα ασφάλειας 1 Συντήρηση 1 Κατά τη χρήση 2 Γενική περιγραφή 2 Μπροστινός πίνακας 3-4 Προδιαγραφές 4 Γενικά 4-6 Οδηγίες λειτουργίας 6-7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-839 / UHM-852 Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E5410/E5510

Dell Latitude E5410/E5510 Dell Latitude E5410/E5510 Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για βλάβη στον εξοπλισμό, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Personal Sports Blender D1202

Personal Sports Blender D1202 Personal Sports Blender D1202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHR-864 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πληροφορίες για την ασφάλεια σας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων

Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων (Greek) DM-SW0002-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Διακόπτης αλλαγής ταχυτήτων SW-E6000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ...3 ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 Εγκατάσταση...6 Χρήση του SM-EWE1 για τοποθέτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας. Το τηλέφωνο με μια ματιά

Περιεχόμενα συσκευασίας. Το τηλέφωνο με μια ματιά Περιεχόμενα συσκευασίας Κινητό τηλέφωνο Φορτιστής Μπαταρία Σετ ακουστικών κεφαλής Καλώδιο USB Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το τηλέφωνο με μια ματιά Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-840 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο για εξωτερικές μονάδες με ενσωματωμένα EKCB07CAV Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Bfn2000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες ασφαλείας Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ... 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ... 5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ... 5 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας. 2 Σωστή χρήση. 3 Μέρη και λειτουργίες. 4 Συντήρηση και φροντίδα του ψυγείου. 5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας. 2 Σωστή χρήση. 3 Μέρη και λειτουργίες. 4 Συντήρηση και φροντίδα του ψυγείου. 5 Αντιμετώπιση προβλημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας 1.1 Προειδοποίηση. 1 1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης 2 1.3 Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα 2 1.4 Προειδοποιήσεις για τη χρήση 3 1.5 Προειδοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός ανιχνευτής χαρτονομισμάτων. EasyCount EC350. Εγχειρίδιο χρήσης

Επαγγελματικός ανιχνευτής χαρτονομισμάτων. EasyCount EC350. Εγχειρίδιο χρήσης Επαγγελματικός ανιχνευτής χαρτονομισμάτων EasyCount EC350 Εγχειρίδιο χρήσης ΠΡΟΣΟΧΗ Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία και υγρασία, διότι μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες)

NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ. 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία. 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) NEO ΟΔΗΓOΣ ΧΡHΣΗΣ 1 5 2 3 4 1 Hμέρα 6 2 Επιθυμητή (προγραμματισμένη) θερμοκρασία 3 Θέρμανση ανοικτή / κλειστή 4 Νύχτα 5 Κλειδί λειτουργίας 7 6 Θερμοκρασία ημέρας μείωση (5 ημέρες) 7 Θερμοκρασία νύχτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους Εγχειρίδιο χρήσεως Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του καινοτόμου ασύρματου ποντικιού. Με εξαιρετική ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο αμπεροτσιμπίδα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ταχείας αναφοράς για ZT210/ZT220/ZT230

Οδηγός ταχείας αναφοράς για ZT210/ZT220/ZT230 Οδηγός ταχείας αναφοράς για ZT210/ZT220/ZT230 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη. Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL. Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01. System Air Conditioner ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH EΛΛHNIKA RUSSIAN

USER S MANUAL. Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01. System Air Conditioner ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH EΛΛHNIKA RUSSIAN USER S MANUAL Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01 PORTUGUÊS ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS System Air Conditioner RUSSIAN EΛΛHNIKA DEUTSCH E S F I P D G R A DB98-27997A(2) Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Prestigio Nobile PER3162B

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Prestigio Nobile PER3162B Τα πρώτα βήματα EL 1. Περιεχόμενα συσκευασίας 1. Συσκευή ανάγνωσης ηλ. βιβλίων 2. Καλώδιο USB 3. Ακουστικά 4. Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης 5. Κάρτα εγγύησης 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd 450055 Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης 5202650047366 1 2 5 4 3 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

PSA / PUA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02

PSA / PUA. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 02 PSA / PUA Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT1 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα 3.0 Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

MT /2 Καπασιτόμετρο

MT /2 Καπασιτόμετρο MT-5110 3 1/2 Καπασιτόμετρο Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright by Prokit s Industries Co., Ltd. 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολη και σωστή ανάγνωση τιμών. Υψηλή ακρίβεια μέτρησης. Οι μετρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Θερμοστάτης LTC 530 Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Οδηγός γρήγορης αναφοράς Σημαντικές πληροφορίες για τους χρήστες: Μαζί με τη μονάδα θεραπείας V.A.C.Ulta παρέχεται ένα Φύλλο πληροφοριών ασφάλειας και ο παρών ξεχωριστός Οδηγός γρήγορης αναφοράς (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6 Το σύμβολο του κεραυνού με τη βελόμορφη κεφαλή, μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" στο εσωτερικό του προϊόντος, που ενδέχεται να έχει τόση

Διαβάστε περισσότερα