Μεταπτυχιακή Εργασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακή Εργασία"

Transcript

1 Μεταπτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ9 ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ υπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΕ Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Π.Θ Υπεβλήθη για την εκπλήρωση μέρους των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης- Μάρτιος

2 2011 Νικόλαος Καραμανές Η έγκριση της μεταπτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν υποδηλώνει αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα (Ν. 5343/32 αρ. 202 παρ. 2). 2

3 Πρώτος Εξεταστής (Επιβλέπων) Δρ. Παπαδημητρίου Κωνστανίνος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δεύτερος Εξεταστής Δρ. Ντακούλας Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τρίτος Εξεταστής Δρ. Τσόπελας Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3

4 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνο, επιβλέποντα καθηγητή μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για την πολύτιμη βοήθειά του κατά την εκπόνηση της Διπλωματικής μου εργασίας αλλά και για την καθοδήγησή του και τις υποδείξεις του κατά τη διάρκεια των σπουδών. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμφοιτητές μου Χριστίνα Παπαδιώτη, Θέμις Τουμανίδου και Βασίλη Κελαντώνη για την ανεκτίμητη βοήθειά τους καθ όλη τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού. Θα ήταν παράληψή μου, όμως, να μην αναφέρω την συμβολή των γονέων μου, χωρίς την ηθική και οικονομική συμπαράστασή τους δεν θα ήταν εφικτή η ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού, ενώ τέλος, οφείλω να ευχαριστήσω και τη Δώρα, για την υπομονή και την κατανόησή της Νίκος Καραμανές 4

5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ9 ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περίληψη Η ενόργανη παρακολούθηση των δομικών κατασκευών είναι μία συμπληρωματική μέθοδος δομικού ελέγχου τους, που μπορεί να υποστηρίξει την επαρκή, έγκαιρη και οικονομική συντήρησή τους με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στον χρόνο. Υλοποιείται με δίκτυα ειδικών οργάνων (αισθητήρων), που εγκαθίστανται στην επιφάνεια ή ενσωματώνονται στην μάζα του φορέα των κατασκευών και γίνεται καταγραφή, με ειδικές καταγραφικές μονάδες, βασικών παραμέτρων της μηχανικής απόκρισης των δομικών κατασκευών, όπως η επιτάχυνση, η παραμόρφωση και η μετακίνηση, υπό συνήθεις και σεισμικές δράσεις. Η καταγραφή αυτή περιλαμβάνει την αρχική μέτρηση, όπου αυτή είναι διαθέσιμη κατά την έναρξη της λειτουργίας τους, και τις περιοδικές μετρήσεις (με συχνότητα μηνών ή ετών). Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται η σχεδίαση και η κατασκευή τριών διαφορετικών μοντέλων της γέφυρας Γ9 του Πολύμυλου, στην Εγνατία Οδό. Έπειτα, γίνεται δυναμική ανάλυση των μοντέλων για την εξεύρεση των ιδιοτιμών της κατασκευής. Τέλος, συγκρίνονται τα αποτελέσματα με τις πειραματικές μετρήσεις που έχουν ληφθεί από με την τοποθέτηση στη γέφυρα κατάλληλων συσκευών (επιταγχυνσιόμετρα) και χρήση ειδικού λογισμικού. 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΔΑΦΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΕΔΑΦΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΠΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα που έγινε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα είναι η Εγνατία Οδός. Πρόκειται για έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο διεθνών προδιαγραφών μήκους 670 χιλιομέτρων, που διασχίζει «οριζόντια» τη Βόρεια Ελλάδα, από την Ηγουμενίτσα μέχρι τους Κήπους Eβρου. Μαζί με τους κάθετους άξονες (Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή, Θεσσαλονίκη - Προμαχώνας και Αρδάνιο - Ορμένιο και Κομοτηνή - Νυμφαία) μήκους 300 χιλιομέτρων, που κατασκευάζονται δημιουργούν ένα οδικό έργο που διασχίζει την Hπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη και συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τις γειτονικές χώρες. Το συνολικό κόστος της Εγνατίας Οδού, περιλαμβανομένων και των κάθετων οδικών αξόνων, ανέρχεται σε 7,5 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 2,5 δισ. ευρώ είναι κοινοτική συγχρηματοδότηση ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Φωτ Κοιλαδογέφυρα Εγνατίας Οδού Η χάραξη σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων σε δύσκολο ορεινό ανάγλυφο, όπως συμβαίνει σε πολλά τμήματα της Εγνατία Οδού, απαιτεί την κατασκευή χαραδρογεφυρών και κοιλαδογεφυρών μεγάλου μήκους, με πολύ ψηλά βάθρα. Η ορθή χρήση των σύγχρονων μεθόδων και λογισμικών Στατικής και Δυναμικής Ανάλυσης και η πιστή εφαρμογή των Κανονισμών οδηγεί εν γένει σε ασφαλή σχεδιασμό για τις φορτίσεις και τους καταναγκασμούς που θα επιβληθούν στην γέφυρα κατά τη διάρκεια της ζωής της. Υπάρχουν όμως κάποιοι παράγοντες που μπορούν να μεταβάλουν δυσμενώς τις αρχικές προβλέψεις, και συνεπώς πρέπει η επίδρασή τους στη λειτουργική και δομική ακεραιότητα της γέφυρας να αποτιμάται μέσω συμπληρωματικών δομικών ελέγχων, όπως της ενόργανης παρακολούθησης. Τέτοιοι παράγοντες είναι: 7

8 H έκθεση της γέφυρας σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, σε συνδυασμό με την ύπαρξη κατασκευαστικών αποκλίσεων και κακοτεχνιών. Μπορούν να επιφέρουν πρόωρη εκδήλωση σημαντικών φθορών (π.χ. ενανθράκωση του σκυροδέματος, απώλεια διατομής οπλισμού λόγω οξείδωσης). Ως γνωστόν, η σημαντική απώλεια διατομής οπλισμού προκαλεί ρηγμάτωση και απώλεια διατομής σκυροδέματος. Συνεπώς επηρεάζει την ακαμψία του φορέα της γέφυρας. Κατά τον σχεδιασμό γεφυρών με πολύ μεγάλα χαρακτηριστικά (ύψος βάθρων, μήκος ανοίγματος και συνολικό μήκος, βάθος θεμελίωσης), ή γεφυρών με μη κανονική κατανομή μάζας και ακαμψίας, η αυτονόητη συμμόρφωση με τους εν ισχύ κανονισμούς μπορεί να μη είναι αρκετή για την ασφαλή πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους στην πράξη. Έτσι απαιτείται συνήθως, ιδιαίτερα για αυτές τις γέφυρες, η αρχική και στην συνέχεια η τακτική ενόργανη παρακολούθηση τους, ώστε να μετρηθεί, να αναλυθεί και να γίνει κατανοητή η πραγματική μηχανική συμπεριφορά τους και η συμμόρφωση με τις προβλέψεις του σχεδιασμού τους. Σε γέφυρες που οι φορείς τους στηρίζονται μέσω εφεδράνων σε βάθρα και ακρόβαθρα, οι ιδιότητες αυτών των συσκευών (π.χ. δυστένεια, δυστμησία) είναι δεσπόζουσες για την στατική και δυναμική συμπεριφορά των γεφυρών. Στην περίπτωση, λοιπόν, χρήσης τέτοιων συσκευών σεισμικής μόνωσης είναι πολύ κρίσιμη η πιθανή μεταβολή ή απώλεια των βασικών ιδιοτήτων τους με τον χρόνο (π.χ. απόσβεση, ακαμψία κ.α.). Συνεπώς, για την έγκαιρη διάγνωση της τυχόν δυσμενούς μεταβολής των ιδιοτήτων των συσκευών αυτών, είναι χρήσιμη η ενόργανη παρακολούθηση της δυναμικής συμπεριφοράς των γεφυρών. Οι γεωτεχνικές συνθήκες θεμελίωσης, ιδιαίτερα των εκτεταμένων και βαθιών θεμελιώσεων, λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό με χρήση υψηλών συντελεστών ασφαλείας. Η πραγματική, όμως, επιρροή τους στην μηχανική συμπεριφορά των βάθρων, στύλων, τοιχίων είναι απαραίτητο να αποτιμηθεί πειραματικά (βαθμός στατικής και δυναμικής πάκτωσης) με ενόργανη παρακολούθηση της κατασκευής. Υπενθυμίζεται ότι η δυναμική συμπεριφορά των γεφυρών επηρεάζεται, ως γνωστόν, σημαντικά λόγω της αλληλεπίδρασης με το έδαφος. Η αξιόπιστη εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου μπορεί να γίνει μέσω της ενόργανης παρακολούθησης. Έτσι μπορούν να εκτιμηθούν π.χ. η συχνότητα και η ένταση σεισμικού κραδασμού, καθώς και η πιθανή γειτνίαση με ενεργό σεισμικό ρήγμα, σε συνδυασμό με την αποτίμηση της επιρροής παραγόντων δυσμενούς αλλοίωσης της έντασης, του συχνοτικού περιεχομένου και του συγχρονισμού του σεισμικού κραδασμού στη βάση των βάθρων, (όπως το γεωλογικό υπόστρωμα και το τοπογραφικό ανάγλυφο κατά μήκος της γέφυρας). Για την αξιόπιστη, λοιπόν, γνώση της επιρροής των παραπάνω παραγόντων στη δομική ακεραιότητα και στη δομική διακινδύνευση των γεφυρών, απαιτείται η αρχική και η συχνή ή μόνιμη ενόργανη παρακολούθηση της μηχανικής απόκρισης τους και της απόκρισης του εδάφους θεμελίωσής τους σε σεισμό (Structural Health Monitoring- SHM). Η ενόργανη παρακολούθηση των δομικών κατασκευών είναι μία συμπληρωματική μέθοδος δομικού ελέγχου τους, που μπορεί να υποστηρίξει την επαρκή, έγκαιρη και οικονομική συντήρησή τους με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους στον χρόνο. Υλοποιείται με δίκτυα ειδικών οργάνων (αισθητήρων), που εγκαθίστανται στην επιφάνεια ή ενσωματώνονται στην μάζα του φορέα των κατασκευών (Φωτ. 1-2). 8

9 Φωτ Αισθητήρες δυναμικής μέτρησης: (α) παραμόρφωσης, (β) μετακίνησης αρμού Ο στόχος είναι η καταγραφή, με ειδικές καταγραφικές μονάδες, βασικών παραμέτρων της μηχανικής απόκρισης των δομικών κατασκευών, όπως η επιτάχυνση, η παραμόρφωση και η μετακίνηση, υπό συνήθεις και σεισμικές δράσεις. Η καταγραφή αυτή περιλαμβάνει την αρχική μέτρηση, όπου αυτή είναι διαθέσιμη κατά την έναρξη της λειτουργίας τους, και τις περιοδικές μετρήσεις (με συχνότητα μηνών ή ετών) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μια μεγάλη έρευνα με τη συνεργασία του τμήματος Τακτικής Συντήρησης Μεγάλων Τεχνικών Έργων της Εγνατίας Οδού ΑΕ και του Εργαστηρίου Δυναμικής Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει γίνει ενοργάνωση με ειδικά δίκτυα επιταχυνσιογράφων και συστηματική παρακολούθηση της δυναμικής συμπεριφοράς διαφόρων γεφυρών της Εγνατίας Οδού (η 2 η Χαραδρογέφυρα παράκαμψης Καβάλας, η γέφυρα Γ9, θέση 5.1 Πολύμυλος) (Lekidis et al. 2004, Karakostas et al. 2006, Panetsos et al. 2006, Papadimitriou et al., 2007). Παράλληλα έχει αναπτυχθεί κατάλληλο λογισμικό για την ανάλυση των μετρήσεων. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας έχουν γίνει αρκετές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, κυρίως από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ένα μικρό μέρος αυτής της έρευνα αποτελεί και η παρούσα εργασία. 9

10 1.4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντικείμενο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και η κατασκευή τρισδιάστατου μοντέλου του δεξιού κλάδου της γέφυρας Πολύμυλου της Εγνατίας Οδού. Θα σχεδιαστούν τρία διαφορετικά μοντέλα: Δεξιός κλάδος, με έδαφος Δεξιός κλάδος, χωρίς έδαφος Διπλή γέφυρα Έπειτα θα γίνει και η δυναμική ανάλυση των παραπάνω μοντέλων, για την εύρεση των είκοσι πρώτων ιδιοτιμών, για τις διάφορες παραλλαγές του μοντέλου. Οι ιδιοτιμές θα συγκριθούν με τιμές που μετρήθηκαν επιτόπου στο έργο (με τις ειδικές διατάξεις - επιταγχυνσιόμετρα). Στόχος είναι να σχεδιαστεί ένα μοντέλο που θα ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στην πραγματικότητα. Το μοντέλο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μοντέλο αναφοράς για την διαδικασίας συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής της συμπεριφοράς της γέφυρας. Έτσι, τυχόν μεταβολή της στατικής ικανότητας της γέφυρας, οφειλόμενη είτε σε κάποια σεισμική δόνηση είτε σε φυσική φθορά με το πέρασμα του χρόνου, θα μπορούσε να παρατηρηθεί έγκαιρα μελετώντας τις τρέχουσες τιμές και συγκρίνοντάς τες με τις αντίστοιχες του πρότυπου μοντέλου. 10

11 2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 2.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ Η γέφυρα ευρίσκεται στην Εγνατία οδό, στο τμήμα Πολύμυλος - Λευκόπετρα. Ένας από τους κύριους παράγοντες που οδήγησε την ερευνητική ομάδα στην επιλογή της συγκεκριμένης γέφυρας είναι το ότι ανήκει στο δεύτερο πιο αντιπροσωπευτικό τύπο γεφυρών της ΕΟΑΕ, κατασκευασμένη με τη μέθοδο της προβολοδόμησης. Το μήκος της εν προβόλω δόμησης των 85 περίπου μέτρων, θεωρείται από τα πιο μεγάλα αυτού του δομικού τύπου στην ΕΟ (μέγιστος πρόβολος που έχει κατασκευασθεί μέχρι σήμερα στην ΕΟΑΕ είναι περίπου 110 μέτρα, ενώ στην πλειονότητα των γεφυρών αυτού του τύπου είναι μήκους μέτρα). Η γέφυρα Γ9 του Πολύμυλου αποτελείται από δύο όμοιους, στατικά ανεξάρτητους, κλάδους μορφής Τ με μικρή καμπυλότητα κατά μήκος τους (Σχήμα 2-1). Το μήκος της είναι 170m και η διατομή του καταστρώματος είναι κυβοτοειδής, πλευράς που κυμαίνεται από 9m κοντά στο μεσόβαθρο ως 4m κοντά στα ακρόβαθρα. Έχει ένα μοναδικό βάθρο αποτελούμενο από δύο όμοιες κολώνες ύψους 35m μονολιθικά συνδεδεμένες με την ανωδομή που θεμελιώνονται σε μια ογκώδης ορθογώνια βάση η οποία βρίσκεται μέσα στο έδαφος. Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη με προβολοδόμηση και εδράζεται στα ακρόβαθρα επί ελαστομεταλλικών εφεδράνων. Αυτά επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση (ολίσθηση) κατά μήκος του διαμήκη άξονα της γέφυρας (για παραλαβή των θερμοκρασιακών συστολοδιαστολών), ενώ λειτουργούν ως ελαστομεταλλικά κατά την εγκάρσια έννοια ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Ο βορεινός (κλάδος από Βέροια προς Κοζάνη) κλάδος της γέφυρας έχει ενοργανωθεί με είκοσι τέσσερα επιταγχυνσιόμετρα από τα οποία τα δεκαπέντε είναι τοποθετημένα στις πλευρές του καταστρώματος, τρία στη βάση του μεσόβαθρου και από τρία στα δύο ακρόβαθρα στις βάσεις των ελαστομερών εφεδράνων. Οι ακριβείς θέσεις και διευθύνσεις των αισθητήρων πάνω στη γέφυρα φαίνονται στο Σχήμα 2-1. Σχ. 2-1: Θέσεις και διευθύνσεις των επιταχυνσιομέτρων πάνω στη Γέφυρα Γ9 του Πολύμυλου 11

12 (α) (β) (γ) (δ) Φωτ. 2-2: Γέφυρα Πολυμύλου (Γ9) (α), (β) Όψεις (γ) άνοψη των δύο κλάδων (δ) ακρόβαθρο ενός κλάδου Για την ενοργάνωση της γέφυρας χρησιμοποιήθηκε το κινητό σύστημα καταγραφής της απόκρισης (σύστημα επιταχυνσιογράφων), που περιγράφηκε προηγουμένως. Παράλληλα με τις διαδικασίες απόκτησης του συστήματος ενοργάνωσης από την ΕΟΑΕ, υλοποιήθηκαν στη γέφυρα Γ9 τα απαιτούμενα έργα υποδομής για την ενοργάνωση. Η υλοποίηση τους έγινε από την Θεμελιοδομή ΑΕ, κατόπιν σχετικών οδηγιών από την ΕΟΑΕ, και περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία θέσεων ρευματοληψίας σε κατάλληλες θέσεις, τη δημιουργία προστατευτικών μεταλλικών κλωβών για τα καταγραφικά συστήματα (Φωτ. 2-2α) καθώς επίσης και την κατασκευή ειδικής μεταλλικής πλατφόρμας, η οποία τοποθετήθηκε στο διάκενο μεταξύ των δύο στατικώς ανεξάρτητων κλάδων, για την εγκατάσταση σε αυτή της μίας καταγραφικής μονάδας (Φωτ. 2-2β). 12

13 Με δεδομένα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις της γέφυρας, κρίθηκε ότι επαρκούσε για την πλήρη παρακολούθηση της η χρήση 24 αισθητήρων που θα υποστηρίζονται από δύο καταγραφικές μονάδες Κinemetrics K2. Στο μέσο του συνολικού ανοίγματος (στη θέση του κεντρικού πυλώνα) και σε κάθε πλευρά της γέφυρας εγκαταστάθηκε από μία καταγραφική μονάδα (Φωτ. 2-3α,β), και υλοποιήθηκε μεταξύ τους σύνδεση με ειδικό καλώδιο για την επίτευξη κοινής εκκίνησης εγγραφής (common start) όλων των αισθητήρων (Φωτ. 2-3γ,δ). (α) (β) (γ) (δ) Φωτ. 2-3: Γέφυρα Πολυμύλου (Γ9) σύστημα ενοργάνωσης (α) Καταγραφική μονάδες στη δεξιά πλευρά της γέφυρας (β) Μεταλλική πλατφόρμα στην αριστερή πλευρά της γέφυρας και καταγραφική μονάδα (γ) αισθητήρες στη θέση έδρασης σε ακρόβαθρο (δ) αισθητήρες στη βάση του κεντρικού πυλώνα 13

14 2.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Γ9 ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Οι μετρήσεις των ταλαντώσεων της γέφυρας που καταγράφηκαν, χρησιμοποιηθήκαν για τον υπολογισμό των ιδιομορφικών χαρακτηριστικών της γέφυρας με βάση διαθέσιμο λογισμικό ιδιομορφικής αναγνώρισης κατασκευών (Papadimitriou et al. 2008). Υπήρξαν δυο διαφορετικά είδη διεγέρσεων, η περιβαλλοντική και η σεισμική, οι οποίες έδωσαν και δυο σειρές ιδιοτιμών. Από τη διέγερση των οχημάτων και τη σεισμική διέγερση, αναγνωρίστηκαν καθαρά κάποιες ιδιοσυχνότητες και ιδιομορφές της γέφυρας. Ο τύπος των ιδιομορφών που αναγνωρίσθηκαν, οι τιμές των ιδιοσυχνοτήτων και οι αντίστοιχες τιμές των συντελεστών απόσβεσης για ένα σετ μετρήσεων φαίνονται στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα της ιδιομορφικής αναγνώρισης για περιβαλλοντικές και σεισμικές διεγέρσεις που δείχνονται στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται αναλυτικά στις εργασίες Ntotsios et al. (2008) και Karakostas et al. (2008) Ιδιομορφή Περιβαλλοντική Διέγερση Σεισμική Διέγερση ω Hz ζ (%) ω Hz ζ (%) η 1 η Εγκάρσια Διαμήκης η 2 Εγκάρσια η 1 Καμπτική η 3 Εγκάρσια η 2 Καμπτική η η η Εγκάρσια Καμπτική Εγκάρσια Πίνακας 2-4. Αποτελέσματα αναγνώρισης ιδιομορφικών χαρακτηριστικών Μερικές ενδεικτικές ιδιομορφές που αναγνωρίστηκαν φαίνονται στο Σχήμα 2-5 και στο Σχήμα 2-6. Τα κόκκινα βέλη βρίσκονται στα σημεία μέτρησης και το μήκος τους είναι ανάλογο της αντίστοιχης κανονικοποιημένης ιδιομορφικής συνιστώσας. Σχήμα 2-5: Αναγνωρισμένες ιδιομορφές της γέφυρας Γ9 - Πολύμυλος (α) 1 η εγκάρσια (ω = 1.13 Hz) (β) 1 η καμπτική (ω = 2.13 Hz) 14

15 Mode # 5 Mode # z-axis y-axis x-axis 0 50 z-axis y-axis x-axis 0 50 Mode # z-axis y-axis x-axis Σχήμα 2-6: Αναγνωρισμένες ιδιομορφές της γέφυρας Γ9 - Πολύμυλος (α) 2 η καμπτική (ω = 3.07 Hz), (β) 4 η εγκάρσια (ω = 4.10 Hz), (γ) 3 η καμπτική (ω = 6.65 Hz) 15

16 Φωτ. 2-7: Φωτογραφία από τη φάση της κατασκευής γέφυρας της Εγνατίας Οδού (Προβολοδόμηση) Σχήμα 2-8: Φωτογραφία από τη φάση της κατασκευής μεσόβαθρων γέφυρας της Εγνατίας Οδού 16

17 3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Για την κατασκευή του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 3D παραμετροποιημένης σχεδίασης SolidWorks 2009 της Dassault Systems. Η σχεδίαση ξεκίνησε με τη μελέτη των 2D σχεδίων που εστάλησαν από την Εγνατία Α.Ε. Τα σχέδια ήταν σε μορφή pdf και απεικονίζουν όψεις και τομές της συγκεκριμένης γέφυρας, με γενικές διαστάσεις και κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο της κατασκευής, για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και τις ιδιότητες αυτών (Ε, ν, κτλ), καθώς και τοπογραφικά στοιχεία. Η γέφυρα είναι κατασκευασμένη με τη μέθοδο της προβολοδόμησης. Το κατάστρωμα αποτελείται από 42 τμήματα μεταβαλλόμενης διατομής. Εδράζεται σε δύο ακρόβαθρα, τα Α0 και Α2, καθώς και στο μεσόβαθρο Μ1. Στον διαμήκη άξονα, η γέφυρα έχει μια σταθερή κλίση οδοστρώματος 3.5%, ενώ το κατάστρωμα έχει μια σταθερή εγκάρσια κλίση 7%. Επίσης, η γέφυρα δεν είναι ευθύγραμμη, αλλά έχει μια σταθερή ακτίνα καμπυλότητας με R=757,55m. Σχήμα 3-1: Γέφυρα Πολύμυλου, κάτοψη-τομές Η σχεδίαση έγινε με γνώμονα την όσο το δυνατόν πιο πιστή αποτύπωση της πραγματικής κατασκευής. Έτσι, αρχικά, σχεδιάστηκαν τα 42 διαφορετικά τμήματα που αποτελούν το κατάστρωνα της γέφυρας. Για την κατασκευή καθενός από τα παραπάνω τμήματα χρειάζεται αρχικά να σχεδιαστούν οι δύο διατομές, η αρχική και η τελική. Οι διατομές αυτές ενώνονται με την εντολή LOFT του SolidWorks, σχηματίζοντας το αντίστοιχο τμήμα (PART). 17

18 Σχήμα 3-2: Γέφυρα Πολύμυλου, τυπική διατομή Σχήμα 3-3: Γέφυρα Πολύμυλου, τυπική διατομή, σχεδιασμένη σε περιβάλλον SolidWorks 18

19 Σχήμα 3-4: Εφαρμογή εντολής LOFT Πρέπει να τονισθεί ότι τα επίπεδα στα οποία είναι σχεδιασμένες οι διατομές δεν είναι παράλληλα, αλλά έχουν μεταξύ τους μια γωνία, ανάλογα με το μήκος του τμήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακτίνα καμπυλότητας που έχει το κατάστρωμα. Σχήμα 3-5: Τυπικό τμήμα (PART) της γέφυρας 19

20 Σχήμα 3-6: Τυπικό τμήμα (PART) της γέφυρας Αντίστοιχα, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται τα δύο ακρόβαθρα, το μεσόβαθρο, η βάση του μεσόβαθρου και το έδαφος, γύρω από το μεσόβαθρο. Έπειτα, τα τμήματα συναρμολογούνται, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα mates, σχηματίζοντας την τελική κατασκευή (ASSEMBLY). Παρακάτω παρατίθενται κάποια στάδια από τη φάση της σχεδίασης. Σχήμα 3-7: Συναρμολόγηση τελικού Assembly, στάδιο 1 20

21 Σχήμα 3-8: Συναρμολόγηση τελικού Assembly, στάδιο 2 Σχήμα 3-9: Συναρμολόγηση τελικού Assembly, στάδιο 3 21

22 Σχήμα 3-10: Συναρμολόγηση τελικού Assembly, στάδιο 4 Σχήμα 3-11: Συναρμολόγηση τελικού Assembly, στάδιο 5 22

23 Σχήμα 3-12: Τελικό μοντέλο, ισομετρική όψη Σχήμα 3-13: Τελικό μοντέλο, κάτοψη 23

24 Σχήμα 3-14: Τελικό μοντέλο, πλάγια όψη Σχήμα 3-15: Τελικό μοντέλο, πρόσοψη Για την όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική μοντελοποίηση της γέφυρας, σχεδιάστηκε με την ίδια φιλοσοφία και ο αριστερός κλάδος της, έτσι ώστε να γίνει και ένα τελικό μοντέλο με τους δύο κλάδους. 24

25 4. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατασκευάζονται 3 διαφορετικά μοντέλα. Στο πρώτο δεν λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση του εδάφους με το μεσόβαθρο και θεωρούμε πακτωμένη την βάση του. Στο δεύτερο, το έδαφος προσομοιώνεται με ένα τεμάχιο, που έχει τις δικές του ιδιότητες και σταθερές. Στο τρίτο μοντέλο προσομοιώνεται η διπλή γέφυρα με την παρουσία του εδάφους. Μια σημαντική παραδοχή που γίνεται είναι ότι τα εφέδρανα συμπεριφέρονται σαν ισότροπο υλικό. Τα ακρόβαθρα θεωρούνται ως απαραμόρφωτα σώματα. Οι πυλώνες θεωρείται ότι συνδέονται άκαμπτα με τη θεμελίωση. Η όλη προσομοίωση γίνεται σε περιβάλλον προγραμματισμού COMSOL Multiphysics. Αρχικά εισάγεται το μοντέλο που έχει σχεδιαστεί στο Solid Works. Το κάθε μοντέλο αποθηκεύεται σε μορφή x_t για να μπορεί να είναι αναγνώσιμο από το COMSOL. Έπειτα, μέσω της εντολής boundary settings καθορίζονται οι οριακές συνθήκες. Εδώ καθορίζουμε ποιες επιφάνειες θα είναι πακτωμένες (π.χ. κάτω επιφάνεια βάσης μεσόβαθρου) και ποιες θα κινούνται ελεύθερα. Για την ακριβέστερη προσομοίωση της γέφυρας, τα τεμάχια (parts) που απαρτίζουν το συνολικό μοντέλο (assembly) χωρίζονται σε πέντε διαφορετικές ομάδες. Καθεμία από αυτές, έχει διαφορετικές ιδιότητες, που καθορίζονται από το υλικό που είναι κατασκευασμένη. Οι ομάδες και τα χαρακτηριστικά τους απεικονίζονται στον επόμενο πίνακα: Α/Α Group Material model E (Young s Modulus) Pa ν (Poisson s ratio) a (Therma expansion coef)_ 1/K d (Density) kg/m 3 1 Deck Isotropic 3.7e e (Κατάστρωμα) 2 Bearings (Εφέδρανα) Isotropic 1.272e e M1 pier Isotropic 3.4e e (Μεσόβαθρο Μ1) 4 Μ1 Base (Βάση Isotropic 3e e μεσόβαθρου) 5 Soil (Έδαφος) Isotropic 2.88e e Πίνακας 4-1: Σταθερές που λήφθηκαν υπόψη κατά την δυναμική ανάλυση Αφού έχει γίνει ο προσδιορισμός των σταθερών, το επόμενο βήμα είναι η κατασκευή του δικτυώματος με πεπερασμένα στοιχεία. Το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε εννιά διαφορετικές πυκνότητες πλέγματος, από πολύ αραιό (extremely coarse) μέχρι πολύ πυκνό (extremely fine). Επιλέχτηκε σχετικά αραιή κατανομή βρόχων (extra coarse), διότι από δοκιμές που έγιναν αποδείχτηκε ότι είχε μικρούς χρόνους υπολογισμού, ενώ παράλληλα τα αποτελέσματα που δίνει δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές με πιο πυκνά δικτυώματα. 25

26 4.2. ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΔΑΦΟΣ Σχήμα 4-2. Δεξιά γέφυρα - FEM με πακτωμένη βάση Το πρώτο μοντέλο που μελετήθηκε είναι η γέφυρα χωρίς έδαφος. Το πλέγμα που χρησιμοποιήθηκε είναι extra coarse και έχει συνολικά πεπερασμένα στοιχεία. Οι βαθμοί ελευθερίας του μοντέλου είναι Για την δυναμική ανάλυση θεωρούμε πακτωμένες τις κάτω πλευρές των εφεδράνων και την κάτω επιφάνεια της βάσης του μεσόβαθρου. Στον παρακάτω πίνακα 4-3 παρουσιάζονται οι είκοσι πρώτες ιδιοτιμές που υπολογίστηκαν. Επίσης, έγινε ανάλυση και με πλέγμα coarse, το οποίο έχει σχεδόν τριπλάσιους βαθμούς ελευθερίας και αριθμό πεπερασμένων στοιχείων. Παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα, όπου επιβεβαιώνεται η αρχική εκτίμηση για την μικρή διαφορά στα αποτελέσματα. Σε μία μόνο ιδιοτιμή παρουσιάζεται διαφορά περίπου 6%, ενώ ο μέσος όρος είναι περίπου 1%. 26

27 Μοντέλο χωρίς έδαφος, με πακτωμένη βάση Α/Α Αριθμός FEM: (extra coarse) Βαθμοί Ελευθερίας: Ιδιοτιμές (αποτελέσματα) Αριθμός FEM: (coarse) Βαθμοί Ελευθερίας: Ιδιοτιμές (αποτελέσματα) Είδος ιδιομορφών Διαφορά (%) extra coarsecoarse διαμήκης 1.6% εγκάρσια 0.4% εγκάρσια % στρεπτική διαμήκης 0.22% καμπτική 1.36% καμπτική 0.03% διαμήκης 0.95% καμπτική 0.7% διαμήκης % στρεπτική καμπτική 0.99% εγκάρσια % στρεπτική στρεπτική 0.36% καμπτική 3.21% καμπτική 1.32% στρεπτική 0.55% καμπτική 0.77% καμπτική 6.33% εγκάρσια 0.76% καμπτική 0.08% στρεπτική 1,05% Πίνακας 4-3. Αποτελέσματα δυναμικής ανάλυσης δεξιού κλάδου γέφυρα - FEM με πακτωμένη βάση 27

28 Σχήμα 4-4. Δικτύωμα δεξιού κλάδου γέφυρας - FEM με πακτωμένη βάση Extra coarse, DOF=273066, F.E.=48062 Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι απεικονίσεις των ιδιομορφών που υπολογίστηκαν για το συγκεκριμένο μοντέλο. 28

29 1 st ιδιομορφή ( ) [διαμήκης]. 29

30 2 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια] 30

31 3 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια-στρεπτική] 31

32 4 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια] 32

33 5 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 33

34 6 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 34

35 7 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια] 35

36 8 st ιδιοτιμή ( ) [καμπτική] 36

37 9 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια - στρεπτική] 37

38 10 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 38

39 11 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια-στρεπτική] 39

40 12 st ιδιομορφή ( ) [στρεπτική] 40

41 13 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 41

42 14 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 42

43 15 st ιδιομορφή ( ) [στρεπτική] 43

44 16 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 44

45 17 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 45

46 18 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια] 46

47 19 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 47

48 20 st ιδιομορφή ( ) [στρεπτική] 48

49 4.3. ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΕΔΑΦΟΣ Σχήμα 4-5. Δεξιά γέφυρα - FEM με έδαφος Το επόμενο μοντέλο που αναλύθηκε είναι ο δεξιός κλάδος της γέφυρας με έδαφος. Το έδαφος προσομοιώνεται με ένα μεγάλο τεμάχιο, η διάμετρος του οποίου είναι τουλάχιστον 6R, (όπου R η ακτίνα που περικλείει την διατομή της βάσης της γέφυρας) Το πλέγμα που χρησιμοποιήθηκε είναι extra coarse και έχει συνολικά πεπερασμένα στοιχεία. Οι βαθμοί ελευθερίας του μοντέλου είναι Για την δυναμική ανάλυση θεωρούμε πακτωμένες τις κάτω πλευρές των εφεδράνων, την κάτω πλευρά της βάσης του μεσόβαθρου, καθώς επίσης και την κάτω και τις πλαϊνές επιφάνειες του εδάφους. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι είκοσι πρώτες ιδιοτιμές που υπολογίστηκαν. 49

50 Βαθμοί Ελευθερίας : Μοντέλο με έδαφος Αριθμός FEM : Α/Α Ιδιοτιμές (αποτελέσματα) Είδος ιδιομορφών διαμήκης εγκάρσια εγκάρσια - στρεπτική διαμήκης καμπτική καμπτική διαμήκης καμπτική διαμήκης - στρεπτική καμπτική εγκάρσια - στρεπτική στρεπτική καμπτική καμπτική καμπτική στρεπτική καμπτική εγκάρσια καμπτική στρεπτική Πίνακας 4-6. Αποτελέσματα δυναμικής ανάλυσης δεξιού κλάδου γέφυρα - FEM με έδαφος Σχήμα 4-7. Δικτύωμα δεξιού κλάδου γέφυρας - FEM με έδαφος Extra coarse, DOF =274494, F.E.=48365 Στις παρακάτω σελίδες παρουσιάζονται οι απεικονίσεις των ιδιομορφών που υπολογίστηκαν για το συγκεκριμένο μοντέλο. 50

51 1 st ιδιομορφή ( ) [διαμήκης] 51

52 2 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια] 52

53 3 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια-στρεπτική] 53

54 4 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια] 54

55 5 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 55

56 6 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 56

57 7 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια] 57

58 8 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 58

59 9 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια-στρεπτική] 59

60 10 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 60

61 11 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια-στρεπτική] 61

62 12 st ιδιομορφή ( ) [στρεπτική] 62

63 13 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 63

64 14 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 64

65 15 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 65

66 16 st ιδιομορφή ( ) [στρεπτική] 66

67 17 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 67

68 18 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια] 68

69 19 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 69

70 20 st ιδιομορφή ( ) [στρεπτική] 70

71 4.4. ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΠΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΕΔΑΦΟΣ Σχήμα 4-8. Μοντέλο διπλής γέφυρας Το τελευταίο μοντέλο που αναλύθηκε είναι η διπλή γέφυρα με έδαφος. Το έδαφος προσομοιώνεται, όπως και πριν με ένα μεγάλο τεμάχιο, η διάμετρος του οποίου είναι τουλάχιστον 6R, όπου R η ακτίνα που περικλείει την διατομή της βάσης του μεσόβαθρου. Το πλέγμα που χρησιμοποιήθηκε είναι extra coarse και έχει συνολικά πεπερασμένα στοιχεία. Οι βαθμοί ελευθερίας του μοντέλου είναι Για την δυναμική ανάλυση θεωρούμε πακτωμένες τις κάτω πλευρές των εφεδράνων, την κάτω πλευρά της βάσης του μεσόβαθρου, καθώς επίσης και την κάτω και τις πλαϊνές επιφάνειες του εδάφους. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εικοσιτέσσερις πρώτες ιδιοτιμές που υπολογίστηκαν. 71

72 Μοντέλο διπλής γέφυρας Αριθμός FEM : Βαθμοί Ελευθερίας : Α/Α Ιδιοτιμές (αποτελέσματα) Είδος ιδιομορφών διαμήκης διαμήκης εγκάρσια εγκάρσια εγκάρσια - στρεπτική εγκάρσια - στρεπτική καμπτική - εγκάρσια καμπτική - εγκάρσια καμπτική καμπτική καμπτική καμπτική εγκάρσια εγκάρσια καμπτική καμπτική εγκάρσια - στρεπτική εγκάρσια - στρεπτική καμπτική καμπτική καμπτική - εγκάρσια καμπτική - εγκάρσια καμπτική - εγκάρσια καμπτική - εγκάρσια Πίνακας 4-9. Αποτελέσματα δυναμικής ανάλυσης διπλού κλάδου γέφυρας - FEM με έδαφος Από την μελέτη των παραπάνω αποτελεσμάτων και την παρατήρηση των ιδιομορφών βλέπουμε ότι οι ιδιοτιμές ανά ζεύγη είναι σχεδόν ταυτόσημες. Αυτό γίνεται γιατί προσδιορίζουν εναλλάξ την κίνηση του δεξιού και του αριστερού κλάδου. Έτσι οι 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 19, 22, 23 αναφέρονται στον δεξιό κλάδο, ενώ αντίθετα οι ιδιοτιμές οι 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 21, 24 περιγράφουν τον αριστερό κλάδο. Υπάρχουν και δύο, οι 17, 18, που αναφέρονται σε ταυτόχρονη ταλάντωση των δύο κλάδων. 72

73 Σχήμα Δικτύωμα διπλού κλάδου γέφυρας - FEM με έδαφος Extra coarse, DOF =550922, F.E.=

74 1 st ιδιοτιμή ( ) [διαμήκης] 2 st ιδιοτιμή ( ) [διαμήκης] 3 st ιδιοτιμή ( ) [εγκάρσια] 4 st ιδιοτιμή ( ) [εγκάρσια] Σχήμα 4-11: Απεικόνιση 4 πρώτων ιδιομορφών 74

75 Επειδή πειραματικά αποτελέσματα έχουμε μόνο για τον δεξιό κλάδο, θα παρουσιάσουμε και θα σχολιάσουμε παρακάτω μόνο τις ιδιοτιμές που αντιστοιχούν σ αυτόν. Έτσι, στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι 11 (+2 που αφορούν και τους δύο κλάδους ταυτόχρονα) ιδιοτιμές που αφορούν τον δεξιό κλάδο. Μοντέλο διπλής γέφυρας Αριθμός FEM : Βαθμοί Ελευθερίας : No Ιδιοτιμές (αποτελέσματα) Είδος ιδιομορφών διαμήκης εγκάρσια εγκάρσια - στρεπτική καμπτική - εγκάρσια καμπτική καμπτική εγκάρσια καμπτική εγκάρσια - στρεπτική εγκάρσια - στρεπτική καμπτική καμπτική - εγκάρσια καμπτική - στρεπτική Πίνακας Αποτελέσματα δυναμικής ανάλυσης διπλού κλάδου γέφυρας - FEM με έδαφος Ιδιοτιμές που σχετικές με τον δεξιό κλάδο Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι απεικονίσεις των ιδιομορφών που υπολογίστηκαν για το συγκεκριμένο μοντέλο. 75

76 1 st ιδιομορφή ( ) [διαμήκης] 76

77 3 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια] 77

78 5 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια - στρεπτική] 78

79 7 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική -εγκάρσια] 79

80 9 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 80

81 11 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 81

82 14 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια] 82

83 15 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 83

84 17 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια-στρεπτική] 84

85 18 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια-στρεπτική] 85

86 19 st ιδιομορφή ( ) [καμπτική] 86

87 22 st ιδιομορφή ( ) [εγκάρσια-στρεπτική] 87

88 23 st ιδιομορφή ( ) [στρεπτική] 88

89 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στον πρώτο συγκεντρωτικό πίνακα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα τρία μοντέλα που μελετήθηκαν. Παρατηρούμε ότι γενικά, οι μετρούμενες τιμές είναι πολύ κοντά, ενώ ο τύπος κάθε ιδιομορφής είναι ίδιος, κάθε φορά. Στον επόμενο πίνακα 5-1 παρατίθενται τα αποτελέσματα των δυναμικών αναλύσεων στα τρία μοντέλα. No Μοντέλο με πακτωμένη βάση Αριθμός Βαθμοί FEM: ελευθερίας: Ιδιοτιμές (αποτελέσ ματα) Είδος ιδιομορφών Μοντέλο με έδαφος Αριθμός FEM : Ιδιοτιμές (αποτελέσματα) Μια βασική παρατήρηση είναι ότι η επίδραση του εδάφους στο μοντέλο έχει αξιοσημείωτη συμβολή στα αποτελέσματα και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα του 1 ου μοντέλου (γέφυρα χωρίς έδαφος) είναι μικρότερα από το δεύτερο (γέφυρα με έδαφος) περίπου 2% (μέση τιμή απόκλισης). Υπάρχουν όμως κάποιες ιδιοτιμές οι οποίες παρουσιάζουν απόκλιση περίπου 6% (9 η, 13 η, 14 η, 15 η, 16 η ). Παρατηρώντας τις αντίστοιχες ιδιομορφές βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένες σχετίζονται άμεσα με την κίνηση του μεσόβαθρου, η οποία λογικά επηρεάζεται από την ύπαρξη ή μη του τεμαχίου που προσομοιάζει το έδαφος. 89 Βαθμοί ελευθερίας : Είδος ιδιομορφών Μοντέλο διπλής γέφυρας με έδαφος Αριθμός FEM : Ιδιοτιμές (αποτελέσματα) Βαθμοί ελευθερίας : Είδος ιδιομορφών διαμήκης διαμήκης διαμήκης εγκάρσια εγκάρσια εγκάρσια εγκάρσια - εγκάρσια - εγκάρσια στρεπτική στρεπτική στρεπτική εγκάρσια εγκάρσια καμπτική - εγκάρσια καμπτική καμπτική καμπτική καμπτική καμπτική καμπτική εγκάρσια εγκάρσια εγκάρσια καμπτική καμπτική καμπτική εγκάρσια - εγκάρσια / εγκάρσια στρεπτική στρεπτική στρεπτική καμπτική καμπτική καμπτική εγκάρσια - εγκάρσια - εγκάρσια στρεπτική στρεπτική στρεπτική στρεπτική στρεπτική στρεπτική καμπτική καμπτική καμπτική καμπτική καμπτική καμπτική στρεπτική καμπτική καμπτική καμπτική στρεπτική στρεπτική καμπτική καμπτική καμπτική εγκάρσια εγκάρσια εγκάρσια καμπτική καμπτική καμπτική στρεπτική στρεπτική στρεπτική Πίνακας 5-1. Σύγκριση αποτελεσμάτων δυναμικής ανάλυσης τριών υπό μελέτη μοντέλων

90 Με αντίστοιχη σύγκριση των αποτελεσμάτων του 2 ου μοντέλου, (γέφυρα με έδαφος) με το 3 ο μοντέλο (διπλή γέφυρα με έδαφος), βλέπουμε ότι οι διαφορές είναι αρκετά μικρότερες, της τάξης περίπου 0,5% (μεγαλύτερες στο μοντέλο της διπλής γέφυρας.). Αυτό μας δείχνει ότι η ύπαρξη του αριστερού κλάδου, δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα τα αποτελέσματα του δεξιού. Βέβαια, το τελευταίο μοντέλο μας δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες για την συνολική κατασκευή, καθώς μας δίνει και περισσότερες ιδιοτιμές. Ακολουθεί ο πίνακας 5-2 με τις πραγματικές μετρηθήσες τιμές, ενώ στην τελευταία στήλη δίνονται οι αντίστοιχες ιδιοτιμές του μοντέλου του δεξιού κλάδου με έδαφος. Υπάρχουν δύο μετρήσεις, η μία έχει αποτελέσματα που προέρχονται από περιβαλλοντική διέγερση, ενώ η άλλη από σεισμική. Ιδιομορφή Περιβαλλοντική Διέγερση Σεισμική Διέγερση Μοντέλο δεξιού κλάδου με έδαφος ω (Hz) ζ (%) ω (Hz) ζ (%) ω (Hz) η 1 η Εγκάρσια ,04 1 Διαμήκης ,91 η 2 Εγκάρσια ,09 η 1 Καμπτική ,03 η 3 Εγκάρσια ,02 η 2 Καμπτική ,89 η 4 Εγκάρσια ,86 η 3 Καμπτική ,82 η 5 Εγκάρσια ,36 Πίνακας 5-2. Αποτελέσματα αναγνώρισης ιδιομορφικών χαρακτηριστικών - σύγκριση με αποτελέσματα μοντέλου δεξιού κλάδου με έδαφος Ένα γεγονός που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι δεν ήταν εφικτή η αναγνώριση έστω και μιας διαμήκους ιδιομορφής από περιβαλλοντική διέγερση, πράγμα που μπορεί να οφείλεται στην απουσία κατάλληλης περιβαλλοντικής διέγερσης στη διεύθυνση αυτή. Συγκρίνοντας τις τιμές των αναγνωρισμένων ιδιοσυχνοτήτων της πραγματικής κατασκευής με αυτές που προκύπτουν από το μοντέλο των πεπερασμένων στοιχείων, προκύπτει αρχικά, ότι δεν έχουν αναγνωριστεί όλες οι ιδιόμορφες που προβλέπονται από το μοντέλο. Αυτό οφείλεται στο ότι το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα θεωρητικό μοντέλο ενώ οι αναγνωρισμένες ιδιομορφές προέρχονται από την πραγματική κατασκευή και συνεπώς υπάρχουν και οι ανάλογες αποκλίσεις μεταξύ τους. Κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους αρκετές ιδιομορφές που μας δίνει το μοντέλο των πεπερασμένων στοιχείων δεν αναγνωρίζονται από τις μετρήσεις στην πραγματική κατασκευή είναι: -Μη κατάλληλη διέγερση της κατασκευής από τα λειτουργικά της φορτία τη χρονική περίοδο της μέτρησης - Προβλήματα στην τοποθέτηση των αισθητήρων - Αποκλίσεις από τον σχεδιασμό στην κατασκευή τμήματος της γέφυρας. - Αποκλίσεις στις ιδιότητες των υλικών κατασκευής της γέφυρας - Αποκλίσεις στη σύσταση και τις ιδιότητες του εδάφους. 90

91 Αναφορικά με τα αριθμητικά αποτελέσματα, οι αναγνωρισμένες τιμές των ιδιοσυχνοτήτων της κατασκευής είναι αρκετά μεγαλύτερες από τις τιμές των ιδιοσυχνοτήτων που προκύπτουν από τον αρχικό σχεδιασμό των μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων. Οι διαφορές, εκτός από τους παραπάνω λόγους, πιθανόν οφείλονται και στις πολύ υψηλότερες τιμές της δυσκαμψίας των ελαστομερών εφεδράνων σε χαμηλής έντασης ταλαντώσεις των γεφυρών. Αυτή η δυναμική συμπεριφορά αποδίδεται στην υψηλά μη γραμμική υστεριτική (πλαστική) συμπεριφορά των πολυστρωματικών ελαστομερών εφεδράνων. Ειδικότερα, το μέτρο διάτμησης των εφεδράνων για μικρές παραμορφώσεις κάτω από μικρής έντασης ταλαντώσεις σύμφωνα με τις μετρήσεις, είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο που παρουσιάζονται για μεγάλες παραμορφώσεις σύμφωνα με τον ισχυρό σεισμό σχεδιασμού ο οποίος καθορίζεται από τον σεισμικό κώδικα. Στο τελευταίο σχήμα παρουσιάζονται συγκριτικά οι έξι πρώτες ιδιομορφές όπως έχουν υπολογιστεί από το μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων του δεξιού κλάδου της γέφυρας με έδαφος και δίπλα τους είναι οι αντίστοιχες ιδιομορφές όπως αναγνωρίστηκαν από τις πειραματικές μετρήσεις. Βλέπουμε ότι οι ιδιομορφές ταυτίζονται απόλυτα σαν μορφή, ενώ οι τιμές τους, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, έχουν μια απόκλιση. Mode # z-axis y-axis x-axis η εγκάρσια ιδιομορφή (ω=1,04 Hz) 1 η εγκάρσια ιδιομορφή (ω=1,13 Hz) 91

92 Mode # z-axis y-axis x-axis 2 η εγκάρσια ιδιομορφή (ω=1,09 Hz) 2 η εγκάρσια ιδιομορφή (ω=1,20 Hz) 1 η καμπτική ιδιομορφή (ω=2,03 Hz) 1 η καμπτική ιδιομορφή (ω=2,13 Hz) Mode # z-axis y-axis x-axis 2 η καμπτική ιδιομορφή (ω=2,90 Hz) 2 η καμπτική ιδιομορφή (ω=3,07 Hz) 92

93 Mode # 6 z-axis y-axis η εγκάρσια ιδιομορφή (ω=3,87 Hz) 4 η εγκάρσια ιδιομορφή (ω=4,10 Hz) x-axis Mode # 8 z-axis y-axis η καμπτική ιδιομορφή (ω=5,82hz) 3 η καμπτική ιδιομορφή (ω=6,66 Hz) x-axis Σχήμα 5-3. Απεικόνιση των ιδιομορφών του μοντέλου και των πειραματικά μετρούμενων έξη πρώτων ιδιομορφών. Για την βελτιστοποίηση των μοντέλων πρέπει να γίνει η διαδικασία της αναθεώρησης. Εκεί, με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού που έχει αναπτύξει το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό τον Καθηγητή κ. Παπαδημητρίου, βρίσκουμε τις σταθερές και τις ιδιότητες του μοντέλου ( Ε, ν, ακαμψία, κτλ), ώστε να ανταποκρίνεται στις μετρήσεις. Συμπερασματικά, πρέπει να τονισθεί ότι από την πολυετή εμπειρία της δομικής επιθεώρησης των γεφυρών από σκυρόδεμα της Εγνατίας Οδού προκύπτει ως βασικό συμπέρασμα ότι η συστηματική ενόργανη επιθεώρηση των μεγάλων γεφυρών είναι χρήσιμη και απαραίτητη, αφενός για την πειραματική αναγνώριση της μηχανικής συμπεριφοράς τους και αφετέρου για τον έγκαιρο εντοπισμό δυσμενών μεταβολών της λόγω σημαντικών βλαβών. Συνεπώς, η ενόργανη επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο δομικής αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων για την συντήρηση μεγάλων τεχνικών έργων. 93

94 6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] Πανέτσος Π., Ντότσιος Ε., Παπαδημητρίου Κ. (2008). «Αξιολόγηση της δομικής κατάστασης των γεφυρών βάσει συνδυασμένης οπτικής και ενόργανης επιθεώρησής τους». Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αντισεισμικής Μηχανικής, Αθήνα. [2] Σύστημα ενόργανης παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας των γεφυρών από σκυρόδεμα της Εγνατίας Οδού Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΟΛΙΟΣ 3 [3] Πανέτσος Π., Ρεντζεπέρης Ι., Λιώλιος Α., (2006) «Σύστημα διαχείρισης της κύριας συντήρησης οδικών γεφυρών από σκυρόδεμα». 15ο Ελλ. Συνέδριο Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη. [4] E.Ntotsios, C. Karakostas, V. Lekidis, P. Panetsos, I. Nikolaou, C. Papadimitriou, T. Salonikios (2009). Structural Identification of Egnatia Odos Bridges based on ambient and earthquake induced vibrations. Bulletin of Earthquake Engineering, No 7: [5] E.Ntotsios, C. Papadimitriou, P. Panetsos, G. Karaiskos, K. Perros, P. Perdikaris (2009). Bridge Health Monitoring system based on vibration measurements. Bulletin of Earthquake Engineering, No 7: [6] Christodoulou K., Ntotsios E., Papadimitriou C., Panetsos P. (2008), Structural model updating and prediction variability using Pareto optimal models. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 198 (1), [7] Liokos N.A. (2009), Design and Response Identification of Structures Diploma Thesis Report, Department of Mechanical and Industrial Engineering, University of Thessaly. [8] Ntotsios E., Christodoulou K., Papadimitriou C. (2006), Optimal Experimental Design in Structural Dynamics. 5th International Conference on Computational Stochastic Mechanics, Rhodes, Greece. [9] Ntotsios E., Papadimitriou C., Panetsos P, Karaiskos G, Perros K., Perdikaris Ph (2008), Bridge health monitoring system based on vibration measurements. Bulletin of Earthquake Engineering, doi: /s [10] Panetsos P., Ntotsios E., Papadioti D.-C., Papadimitriou C., Dakoulas P. (2010), Health Monitoring of Metsovo Bridge using Ambient Vibrations 5th European Workshop on Structural Health Monitoring, Sorrento, Italy. [11] Panetsos P, Ntotsios E., Liokos N.A, Papadimitriou C. (2009), Identification of Dynamic Models of Metsovo Bridge Using Ambient Vibration Measurements. 2nd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2009, Rhodes, Greece. 94

95 [12] Papadimitriou, C., Ntotsios, E. (2009), Structural Model Updating using Vibration Measurements. 2nd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2009, Rhodes, Greece. [13] COMSOL AB (2005), Comsol Multyphysics user's guide [ 95

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΛΙΩΛΙΟΣ 3 Σύστηµα ενόργανης παρακολούθησης της δοµικής ακεραιότητας των γεφυρών από σκυρόδεµα της Εγνατίας Οδού Structural Health Monitoring of the Egnatia Motorway concrete bridges Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού

Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Ενόργανη Παρακολούθηση Γεφυρών της Εγνατία Οδού Παναγιώτης Πανέτσος, Δημήτρης Κωνσταντινίδης Δρ. Πολιτικοί Μηχανικοί, Τμήμα Γεφυρών, Δ/νση Μελετών ΕΟΑΕ Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου Καθηγητής, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Παπαδημητρίου

Κώστας Παπαδημητρίου ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ Κώστας Παπαδημητρίου Εργαστήριο Δυναμικής Συστημάτων (ΕΔΣ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ευάγγελος ΝΤΟΤΣΙΟΣ 2, Κώστας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3

Παναγιώτης ΠΑΝΕΤΣΟΣ 1, Ευάγγελος ΝΤΟΤΣΙΟΣ 2, Κώστας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 008 Άρθρο 054 Αξιολόγηση της Δομικής Κατάστασης των Γεφυρών βάσει Συνδυασμένης Οπτικής και Ταχείας Ενόργανης Επιθεώρησής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2016 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2016 Αποτίμηση Δυναμικών Χαρακτηριστικών Γεφυρών της Εγνατίας Οδού με Βάση την Απόκρισή τους σε Δυναμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Β. ΛΕΚΙ ΗΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙνστιτούτοΤεχνικήςΣεισµολογίαςκαιΑντισεισµικώνΚατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Λεωφ. ΓεωργικήςΣχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ (Δ.Μπισκίνης)

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ (Δ.Μπισκίνης) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ (Δ.Μπισκίνης) ΑΣΚΗΣΗ Κατά την κατασκευή νέας οδικής αρτηρίας σε ορεινή περιοχή, πρόκειται να κατασκευαστεί οδική γέφυρα συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση της σεισµικής συµπεριφοράς χαρακτηριστικών γεφυρών Ο/Σ του Ελληνικού χώρου

Παρακολούθηση της σεισµικής συµπεριφοράς χαρακτηριστικών γεφυρών Ο/Σ του Ελληνικού χώρου Παρακολούθηση της σεισµικής συµπεριφοράς χαρακτηριστικών γεφυρών Ο/Σ του Ελληνικού χώρου Β.Α. Λεκίδης, Χ.Ζ. Καρακώστας & Θ. Σαλονικιός Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών Κατασκευών K. Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστική ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς γεφυρών από σκυρόδεμα

Ανελαστική ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς γεφυρών από σκυρόδεμα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών Εργαστήριο Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. 1 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Στατική μελέτη: ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε. Σύμβουλος στατικής μελέτης: Καθ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Η σεισµική προστασία γεφυρών στην Ελλάδα σήµερα Γενικά Η σεισµική προστασία των γεφυρών αποτελεί ένα µέληµα πρωτίστης σηµασίας για την πολιτεία λόγω της εξαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 50 Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100

Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 Πίνακες σχεδιασμού σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 100 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 26504 Ομάδα εκτέλεσης έργου: Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 8. Αποτίμηση & Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Αναβάθμιση Γέφυρας Σελινούντα Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα των παρακάτω τεχνικών αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία. «Στρεπτική ευαισθησία κατασκευών λόγω αλλαγής διατομής υποστυλωμάτων»

Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία. «Στρεπτική ευαισθησία κατασκευών λόγω αλλαγής διατομής υποστυλωμάτων» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Αειφόρος Ανάπτυξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία «Στρεπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Π. ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι. Κάππος, Καθηγητής. Θεσσαλονίκη,,

Α. Ι. Κάππος, Καθηγητής. Θεσσαλονίκη,, Hμερίδα: ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΠΜ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ Α. Ι. Κάππος, Καθηγητής I.Φ. Μοσχονάς, Υ.Δ. Τμήμα Πολιτ. Μηχανικών ΑΠΘ Θεσσαλονίκη,, 13-2-09

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη του Εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής & Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής ΑΠΘ από το 1978 μέχρι σήμερα

Η εξέλιξη του Εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής & Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής ΑΠΘ από το 1978 μέχρι σήμερα The Thessaloniki 2018 Earthquake - Special Session Commemoration of the Thessaloniki 1978 Earthquake, Challenges and achievements 40 Years of a Fragmentary Process Η εξέλιξη του Εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου

Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Άνω Διαβάσεων Αιγίου Θεόδωρος Ψυχογιός Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. Berkeley, tpsycho@denco.gr Δρ. Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Πολιτικός Μηχανικός, Ph.D. Παν. Πάτρας, tpanagiotakos@dencopc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου Κεφάλαιο 1 Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου 1.1 Γεωμετρία φορέα - Δεδομένα Χρησιμοποιείται ο φορέας του Παραδείγματος 3 από το βιβλίο Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ (Κίρτας & Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 4. Φορείς Καταστρώματος Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των φορέων καταστρώματος γεφυρών η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS)

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΑΦΡΟΥ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ (EPS) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Tηλ.: 2610-996543, Fax: 2610-996576, e-mail: gaa@upatras.gr) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\MEBOA-ΓΕΦΥΡΩΝ\2014_οδ_ασφ_γεφ_5365\Tefhi\03_SoW_5365.doc RS/CM/WM/48/22/5365/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A. 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 3 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 3 1.2 Διαδικασία σχεδίασης κατασκευών 4 1.3 Βασικά δομικά στοιχεία 6 1.4 Είδη κατασκευών 8 1.4.1 Δικτυώματα 8

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση Τοίχου με ακρόβαθρο Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 29.10.2015 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Ακρόβαθρο : Συντελεστές EN 1992-1-1 : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή του ΙΤΣΑΚ στην αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς-επάρκειας υφιστάµενων κατασκευών και αξιοποίηση µετρητικών δεδοµένων κατασκευών

Συµβολή του ΙΤΣΑΚ στην αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς-επάρκειας υφιστάµενων κατασκευών και αξιοποίηση µετρητικών δεδοµένων κατασκευών ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΤΣΑΚ TEE/TKM 30/5/2018 Συµβολή του ΙΤΣΑΚ στην αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς-επάρκειας υφιστάµενων κατασκευών και αξιοποίηση µετρητικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 6. Σεισμική Μόνωση Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή της σεισμικής μόνωσης γεφυρών. Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ευάγγελος Καστής. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Ευάγγελος Καστής. Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καθ. Αριστομένης Αντωνιάδης ιπλ. Μηχ. (MSc) Χαρά Ευσταθίου Ευάγγελος Καστής Πολυτεχνείο Κρήτης-Χανιά 016 Παρουσίαση διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αντιμετώπιση Φαινομένου Κοντών Υποστυλωμάτων με Ενίσχυση των Παρακειμένων Φατνωμάτων ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΑΙΝΟΜΈΝΟΥ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΑΤΝΩΜΑΤΩΝ ΛΥΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Βόλος 29-3/9 & 1/1 211 ΜΗ- ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Δάφνη Παντούσα, Msc, Υπ. Διδάκτωρ Ευριπίδης Μυστακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών στατικών συστημάτων γεφυρών με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών 9. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Χειμερινό εξάμηνο 2016 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής Κατανομή φορτίων πλακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Δεδομένων-Μοντελοποίηση

1. Εισαγωγή Δεδομένων-Μοντελοποίηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ... 3 1.1 Διαδικασία Μοντελοποίησης... 3 1.2 ΚαΘορισμός Ομάδων Πλεγμάτων... 5 1.3 Καθορισμός του εξωτερικού ορίου της πλάκας οροφής και του αντίστοιχου πλέγματος...

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών

11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών ΠΠΜ 325: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 11. Χρήση Λογισμικού Ανάλυσης Κατασκευών Εαρινό εξάμηνο 2015 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Μοντελοποίηση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών Διερεύνηση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φέροντος οργανισμού προεντεταμένων οδικών γεφυρών στην περιοχή του Αιγίου Γέφυρα ποταμού Σελινούντα - Γέφυρα Νοσοκομείου Αιγίου Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση.

ή/και με απόσβεση), και να υπολογίσουν αναλυτικά την απόκριση τους σε ελεύθερη ταλάντωση. Τίτλος μαθήματος: Δυναμική Κατασκευών Ι Κωδικός μαθήματος: CE08_S02 Πιστωτικές μονάδες: 5 Φόρτος εργασίας (ώρες): 153 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΣΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ Επιρροή διαφόρων παραγόντων στα παραμορφωσιακά μεγέθη δομικού στοιχείου και σύγκριση με τύπους ΚΑΝ.ΕΠΕ ΕΠΙΡΡΟΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ευριπίδης Μυστακίδης, Δρ. Απόστολος Κουκουσέλης, Αναπλ. Καθ. Ολυμπία Παναγούλη, Τμήμα Πολ. Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας

Καθ. Ευριπίδης Μυστακίδης, Δρ. Απόστολος Κουκουσέλης, Αναπλ. Καθ. Ολυμπία Παναγούλη, Τμήμα Πολ. Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας Aντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από διατηρητέα φέρουσα λιθοδομή με σκελετό από μεταλλική κατασκευή. Η περίπτωση του κτιρίου του Άκρον-Ίλιον- Κρυστάλ στην οδό Σταδίου στην Αθήνα Καθ. Ευριπίδης Μυστακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΩΤΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΤΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΟΩΤΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΤΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΡΙΣΤΟΤΕΩΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΕΣΣΑΩΟΝΙΚΗΣ ΠΟΩΤΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΤΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΤΝΑΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ Γεωργία N. Γεωργίου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός A.Π.O. ΙΖΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικολάου Τσούβαλη, στη βαθμίδα του Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 3908/20.2.2012 Γνωστικό Αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 3 II.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 1. Αποτελέσματα 4 1.1 Διαγράμματα Παραμορφώσεις 5 1.2 Βοηθητικά 17 2 I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΗΣ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση γεφυρών τύπου «Τόξο του Οδυσσέα» για μεταφορά με container.

Τυποποίηση γεφυρών τύπου «Τόξο του Οδυσσέα» για μεταφορά με container. Τυποποίηση γεφυρών τύπου «Τόξο του Οδυσσέα» για μεταφορά με container. Μάντζαρης Γιαννης Πολίτικος Μηχανικός ΕΜΠ.,imant@tee.gr Μάντζαρης Αλέξανδρος Πολίτικος Μηχανικός, MSc Imperial College.,am3907@googlemail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Εφαρμογές του EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Πρόσφατες Εξελίξεις

Καινοτόμες Εφαρμογές του EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Πρόσφατες Εξελίξεις Καινοτόμες Εφαρμογές του EPS σε Έργα Πολιτικού Μηχανικού Σεισμική Μόνωση Κατασκευών Πρόσφατες Εξελίξεις Γεώργιος Α. Αθανασόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιμέλεια παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα Τα εφέδρανα μεταβιβάζουν δυνάμεις από το φορέα στην θεμελίωση και παρέχουν τη δυνατότητα οριζοντίων μετατοπίσεων εφόσον αυτές δεν παρεμποδίζονται με κατασκευαστικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕ 11 - ΑΝΩ ΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ.Π.Λ.Α.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕ 11 - ΑΝΩ ΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ.Π.Λ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕ 11 - ΑΝΩ ΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ.Π.Λ.Α. Σ. Σταθόπουλος Π. Κοτσανόπουλος ρ. Πολ. Μηχανικός MSc Πολ. Μηχανικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόκειται για µία καµπύλη οριζοντιογραφικά οδογέφυρα µε κατά µήκος κλίση i = 1.4%, συνεχή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΑΒΔΩΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΩΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ

Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων - Ειδικά δίκτυα κατασκευών - Διάγνωση δομικής κατάστασης - Εμπειρία ΙΤΣΑΚ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/6/2008 Τα σύγχρονα δίκτυα επιταχυνσιογράφων είναι

Διαβάστε περισσότερα

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση

10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ 10. Εισαγωγή στη Σεισμική Μόνωση Χειμερινό εξάμηνο 2014 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros ΠΠΜ 501: Προχωρημένη Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ... 5 3. ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ... 6 4. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ... 9 5. ΦΟΡΤΙΑ... 9 6. ΑΝΑΛΥΣΗ... 11 7. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 11 8. ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ έκδοση DΥΝI-VIS_2017a

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15. 10. Εσχάρες... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 10. Εσχάρες... 17 Γενικότητες... 17 10.1 Κύρια χαρακτηριστικά της φέρουσας λειτουργίας... 18 10.2 Στατική διάταξη και λειτουργία λοξών γεφυρών... 28 11. Πλάκες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 Β5. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 28/9/2008 12:48 καθ. Τεχνολογίας 28/9/2008 12:57 Προοπτικό σχέδιο με 2 Σημεία Φυγής Σημείο φυγής 1 Σημείο φυγής 2 Γωνία κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Κατασκευών ΙΙ

Δυναμική Κατασκευών ΙΙ Τίτλος μαθήματος: Δυναμική Κατασκευών ΙΙ Κωδικός μαθήματος: CE09_S05 Πιστωτικές μονάδες: 5 Φόρτος εργασίας (ώρες): 157 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση 11.3 του 3MURI με αυτόματο συνολικό έλεγχο των τοίχων στην εκτός επιπέδου κάμψη & εκτέλεση pushover ανάλυσης για μεμονωμένο τοίχο

Νέα έκδοση 11.3 του 3MURI με αυτόματο συνολικό έλεγχο των τοίχων στην εκτός επιπέδου κάμψη & εκτέλεση pushover ανάλυσης για μεμονωμένο τοίχο Νέα έκδοση 11.3 του 3MURI με αυτόματο συνολικό έλεγχο των τοίχων στην εκτός επιπέδου κάμψη & εκτέλεση pushover ανάλυσης για μεμονωμένο τοίχο Το 3Muri αποτελεί καινοτόμο λογισμικό για μηχανικούς και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γέφυρα Τ8 Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η σύγχρονη Εγνατία Οδός δανείζεται το όνομά της από το ομώνυμο ρωμαϊκό έργο το οποίο κατασκευάστηκε μεταξύ του 146-120 π.χ., πάνω στα ίχνη ενός αρχαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εκκεντρότητες: Στατικές: e = Χ ΚΜ Χ o, e = Y ΚΜ Y o όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

The contribution of 3D recording networks of strong motion in the seismic risk of Thessaloniki

The contribution of 3D recording networks of strong motion in the seismic risk of Thessaloniki The contribution of 3D recording networks of strong motion in the seismic risk of Thessaloniki Η συνεισφορά των τρισδιάστατων δικτύων καταγραφής της ισχυρής κίνησης στην σεισμική διακινδύνευση της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής.

Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Κατασκευή προκατασκευασµένου ισογείου βιοµηχανικού χώρου µε τµήµα υπογείου, στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνας Αττικής. Α.Σ. Μαρής, Σ.Θ. εµερτζή, Α.Π. Μακρανδρέου ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Χ.Γ. Παπουτσή ιπλωµατούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΣΥΧΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 566 (2014ΕΠ56600008)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 17 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΠΙΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αστοχούν οι κοινές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER)

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (CONSTRUCTION MANAGER) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να καταδείξει το ρόλο του Σ.Ε. (CONSTRUCTION MANAGER) στην κατασκευή των σηράγγων της Εγνατίας Οδού, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας

Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας Σχεδιασμός σεισμικά μονωμένης γέφυρας φορέα προκατασκευασμένων δοκών με αποκατάσταση συνέχειας Νικόλαος Φαρδής Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc. TU Delft, nfardis@denco.gr Χρήστος Κατσάρας Πολ.Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Κύριας Συντήρησης Οδικών Γεφυρών από

Σύστηµα ιαχείρισης Κύριας Συντήρησης Οδικών Γεφυρών από Σύστηµα ιαχείρισης Κύριας Συντήρησης Οδικών Γεφυρών από Σκυρόδεµα στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Παναγιώτης Πανέτσος ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εγνατία Οδός Α.Ε., ιεύθυνση Μελετών, 571 Θέρµη-Θεσσαλονίκη Ιωάννης Ρεντζεπέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάρος (για Οπλισμένο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικές γέφυρες πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot

0.3m. 12m N = N = 84 N = 8 N = 168 N = 32. v =0.2 N = 15. tot ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Αριθµητικές Εφαρµογές... Παράδειγµα γ: Ελαστική ευστάθεια πασσαλοθεµελίωσης Το παράδειγµα αυτό αφορά την µελέτη της ελαστικής ευστάθειας φορέως θεµελίωσης, ο οποίος αποτελείται από µια πεδιλοδοκό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση 11.4 του 3MURI με αυτόματο συνολικό έλεγχο των τοίχων στην εκτός επιπέδου κάμψη & εκτέλεση pushover ανάλυσης για μεμονωμένο τοίχο

Νέα έκδοση 11.4 του 3MURI με αυτόματο συνολικό έλεγχο των τοίχων στην εκτός επιπέδου κάμψη & εκτέλεση pushover ανάλυσης για μεμονωμένο τοίχο Νέα έκδοση 11.4 του 3MURI με αυτόματο συνολικό έλεγχο των τοίχων στην εκτός επιπέδου κάμψη & εκτέλεση pushover ανάλυσης για μεμονωμένο τοίχο Το 3Muri αποτελεί καινοτόμο λογισμικό για μηχανικούς και είναι

Διαβάστε περισσότερα

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού 12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού Κωνσταντίνος Αποστολέρης Πολιτικός Μηχανικός, MSc Φώτης Μερτζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα εκτελέστηκε παράλληλα από δύο διαφορετικές ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα