Οδηγίες Χρήσης Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης Ελληνικά"

Transcript

1 Οδηγίες Χρήσης Ελληνικά Ημ/νία έκδοσης: 05/21 IFU-200-(3) Σελίδα 1 από 11

2 ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Αποστειρωμένη, μιας χρήσης συσκευή που ενδείκνυται για περιφερική τοποθέτηση στις άνω βραχιόνιες φλέβες και χρήση στην επίτευξη πρόσβασης στο φλεβικό σύστημα για βραχυχρόνια χρήση ((<30 ημέρες) και για τους παρακάτω σκοπούς: Έγχυση o Όλων των ενδοφλέβιων υγρών που είναι κατάλληλα για βραχυχρόνια περιφερική ΕΦ έγχυση o Εγχυμάτων που είναι κάτω από 10% Δεξτρόζη o Εγχυμάτων που είναι κάτω από 5% Πρωτεΐνη o Εγχυμάτων που έχουν τιμή ph 5-9 και διαθέτουν ωσμωτικότητα κάτω από 600 mosm/l o Σκιαγραφικών μέσων υπό πίεση έως 300psi συχνή λήψη δειγμάτων αίματος. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν προϊόν είναι αποστειρωμένο και μιας χρήσης μόνο. Μην επαναχρησιμοποιείτε, επανεπεξεργάζεστε ή επαναποστειρώνετε. Μην χρησιμοποιείτε τον καθετήρα ή τα παρελκόμενα, αν υπάρχει ορατή ένδειξη ζημιάς του προϊόντος. Η επανεπεξεργασία ή επαναποστείρωση του σετ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον καθετήρα και να επηρεάσει την ακεραιότητά του, γεγονός που μπορεί, σε περίπτωση επανάχρησης, να οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση της υγείας και της ασφάλειας του ασθενούς. Ο καθετήρας δεν έχει οποιαδήποτε μεταλλικά εξαρτήματα και μπορεί να εκτεθεί σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες συμπεριλαμβανομένης της πηγής θερμικής ανάφλεξης (κατά τη διάρκεια Μαγνητικής Τομογραφίας / MRI) εφόσον κανένα μεταλλικό εξάρτημα δεν είναι προσαρτημένο σε αυτόν. Για εφαρμογές έγχυσης υψηλής πίεσης, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά αυλό που ενδείκνυται για αυτές τις εφαρμογές. Ο αυλός που δεν ενδείκνυται για εφαρμογές υψηλής πίεσης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διασταύρωση μεταξύ αυλών ή ρήξη που ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό. Καθώς οι άνω βραχιόνιες φλέβες βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος από τις φλέβες που χρησιμοποιούνται για εισαγωγή και τους πιθανούς στόχους για κοντούς περιφερικούς ΕΦ καθετήρες, οι επιπλοκές από την έγχυση μπορεί να διαπιστωθούν μόνο αφού προκύψει σοβαρή αντίδραση. Επομένως, ορισμένα φάρμακα που ενδεχομένως να προκαλούν βλάβη στη φλέβα γενικά δε θα πρέπει να εγχέονται μέσω καθετήρων μέσης γραμμής. Οι θεραπείες που δεν είναι κατάλληλες για καθετήρες μέσης γραμμής περιλαμβάνουν τη συνεχή θεραπεία κατά φλύκταινας και τα φάρμακα περιλαμβάνουν τα εξής: Vancomycin, Nafcillin, Primaxin, Phenergan (προμεθαζίνη) και Dilantin (φαινυτοΐνη ) καθώς και κάθε ουσία που είναι υπερωσμωγραμμομοριακή (> 600 mosm/l) ή πολύ όξινη ή βασική. Οι καθετήρες δε θα πρέπει να κόβονται για να μεταβληθεί το μήκος τους εκτός αν αυτό απαιτείται από τη διαδικασία. Οι καθετήρες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται για περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία εισαγωγής. Η τεχνική εισαγωγής έχει σημαντική επιρροή στις επιπλοκές και την έκβαση του ασθενούς. Η εισαγωγή πρέπει να εκτελείται από αρμόδια και έμπειρη ομάδα στην εισαγωγή καθετήρα. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε μη έμπειρο προσωπικό να εκτελεί την εισαγωγή παρά μόνο υπό την άμεση επίβλεψη έμπειρου ιατρού ή χειρουργού. Βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με τις πιθανές επιπλοκές και ότι τα μέτρα έκτακτης ανάγκης είναι γνωστά και διαθέσιμα εάν χρειαστεί. Μην προωθείτε το οδηγό σύρμα ή τον καθετήρα, εάν συναντήσετε ασυνήθιστα ελαστική αντίσταση. Μην εισάγετε ή αποσύρετε το οδηγό σύρμα βιαίως από οιοδήποτε εξάρτημα. Το σύρμα μπορεί να σπάσει ή ξεφτίσει, περίπτωση στην οποία τόσο ο καθετήρας όρο και το οδηγό σύρμα πρέπει να αφαιρεθούν ταυτόχρονα. Στην σπάνια περίπτωση όπου η πλήμνη ή ο συνδέτης διαχωρίζονται από οιοδήποτε εξάρτημα κατά την εισαγωγή ή τη χρήση, λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις για να αποτρέψετε απώλεια αίματος ή αερώδη εμβολή και αφαιρέστε τον καθετήρα αμέσως. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ημ/νία έκδοσης: 05/21 IFU-200-(3) Σελίδα 2 από 11

3 Οι περιφερικά εισερχόμενοι φλεβικοί καθετήρες (καθετήρες μέσης γραμμής) είναι ακτινοσκιεροί και κατασκευάζονται από πολυουρεθάνη. Ο σωλήνας του καθετήρα μπορεί να φέρει μονό, διπλό ή πολλαπλούς αυλούς. Οι καθετήρες μέσης γραμμής έχουν μεγαλύτερο μήκος από τους περιφερικούς ΕΦ καθετήρες και μικρότερο μήκος από τους περιφερικά εισερχόμενους κεντρικούς καθετήρες (ΠΕΚΚ) οι οποίοι εκτείνονται μέσα στην κοίλη φλέβα. Αυτή η συσκευή αποτελεί εναλλακτική λύση για κοντούς περιφερικούς ΕΦ για ορισμένες θεραπείες. Οι ανθεκτικοί στην πίεση καθετήρες μέσης γραμμής (διακρίνονται από το ιώδες χρώμα) ενδείκνυνται για έγχυση υπό πίεση σκιαγραφικών μέσων. Οι καθετήρες διατίθενται με τέσσερις τύπους κιτ για άμεση παρακέντηση εφαρμόζοντας: τεχνική Seldinger (με χρήση ΕΦ Κιτ Seldinger ή Μικροπρόσβασης με βελόνη αποσπώμενου ελύτρου), τροποποιημένη τεχνική Seldinger (με χρήση διαστολέα αποσπώμενου ελύτρου) ή καθετήρα μόνο με εξωτερικά προμηθευόμενο κιτ εισαγωγής. Εξαρτήματα κιτ Κάθε Σετ Καθετήρα Μέσης Γραμμής για την τροποποιημένη τεχνική Seldinger αποτελείται από τον καθετήρα μέσης γραμμής και τα παρακάτω παρελκόμενα: 1 βελόνη εισαγωγής 1 κοινή σύριγγα 1 οδηγό σύρμα νιτινόλης με ίσιο εύκαμπτο άκρο 1 μικροεισαγωγέα με αποσπώμενο έλυτρο 1 νυστέρι 1 Unifix Lok 1 διαφανές συγκολλητικό υλικό Κάθε Σετ Καθετήρα Μέσης Γραμμής για την τεχνική Seldinger αποτελείται από τον καθετήρα μέσης γραμμής και τα παρακάτω παρελκόμενα: 1 κοινή σύριγγα 1 άξονα νιτινόλης με ίσιο εύκαμπτο άκρο 1 εισαγωγέα βελόνης με αποσπώμενο έλυτρο 1 νυστέρι 1 Unifix Lok 1 διαφανές συγκολλητικό υλικό Ανάλογα με τον τύπο του καθετήρα τα σετ παρέχονται με διαφορετικές παραλλαγές παρελκομένων. Οι διαστάσεις των εξαρτημάτων αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Τρόπος διάθεσης Όλα τα περιεχόμενα παρέχονται αποστειρωμένα και μη πυρογενή σε συσκευασία που δεν έχει ανοιχθεί ή καταστραφεί. Η συσκευή είναι αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου. Μην χρησιμοποιείτε τον καθετήρα εάν η αποστειρωμένη συσκευασία έχει καταστραφεί ή ανοιχθεί. Μην επαναχρησιμοποιείτε ή επαναποστειρώνετε τη συσκευή. Αποθήκευση Να προστατεύεται από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, από πηγές θερμότητας και από την υγρασία. Η αποθήκευση και η έκθεση να γίνονται μόνο εντός των καθορισμένων ορίων θερμοκρασίας. Να μην εκτίθεται σε οργανικούς διαλύτες, ιονίζουσα ακτινοβολία ή υπεριώδες φως. Εναλλάσσετε το απόθεμά σας ώστε οι καθετήρες να χρησιμοποιούνται πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα συσκευασίας. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Ημ/νία έκδοσης: 05/21 IFU-200-(3) Σελίδα 3 από 11

4 Ο εισαγωγέας του καθετήρα θα πρέπει να εφαρμόσει την κλινική κρίση του πριν από την εισαγωγή του καθετήρα. Περιπτώσεις όπου ο καθετήρας ενδέχεται να μην είναι κατάλληλος είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: Σε ασθενείς με αιμορραγικές διαταραχές Όταν είναι γνωστή ή υπάρχει υποψία για παρουσία λοίμωξης που συνδέεται με άλλη συσκευή, βακτηριαιμία ή σηψαιμία Εάν υπάρχει σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονική νόσος Εάν έχουν υπάρξει προηγούμενα επεισόδια φλεβικής θρόμβωσης ή αγγειακής χειρουργικής διαδικασίας στο πιθανό σημείο εισαγωγής Τοπικοί παράγοντες ιστού, οι οποίοι ενδέχεται να αποτρέπουν την σταθεροποίηση και/ή πρόσβαση κατάλληλων συσκευών, όπως αλλεργική αντίδραση ή οποιαδήποτε δερματολογική νόσο Ιστορικό μαστεκτομής στο σημείο εισαγωγής ΠΟΙΑ ΦΛΕΒΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΘΕΙ; Κεφαλική, Βασιλική ή η μέση Ωλένια φλέβα. Η Βασιλική είναι το προτιμώμενο σημείο εισαγωγής για τους περιφερικά εισερχόμενους φλεβικούς καθετήρες. Συνιστάται η τοποθέτηση πάνω από την προωλένια αύλακα. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΕΦΑΛΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΜΕΣΗ ΩΛΕΝΙΑ ΦΛΕΒΑ ΜΕΣΗ ΦΛΕΒΑ Εικόνα 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η τοποθέτηση σε ή κάτω από την προωλένια αύλακα ενδέχεται να προκαλέσει φλεβίτιδα ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Γενική προετοιμασία για την επίτευξη αγγειακής πρόσβασης Η βασική προετοιμασία και ο εξοπλισμός που χρειάζονται για τον φλεβικό καθετηριασμό είναι τα ίδια ανεξαρτήτως της οδού ή της τεχνικής που θα επιλεγεί. Οι κλινικοί ιατροί που εισαγάγουν κεντρικούς καθετήρες θα πρέπει να έχουν διδαχθεί την τεχνική από έμπειρο συνάδελφο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του καθετήρα γιατί μπορεί να προκληθεί θραύση του καθετήρα. Εάν η τοποθέτηση ή η αφαίρεση δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, θα πρέπει να ληφθεί ακτινογραφία και να ζητηθούν περαιτέρω συμβουλές. Μην ασφαλίζετε, συνδέετε ή κάνετε συρραφή απευθείας στην εξωτερική διάμετρο του σώματος του καθετήρα ή τις γραμμές επέκτασης, καθώς αυτό ενδέχεται να αυξήσει τον Ημ/νία έκδοσης: 05/21 IFU-200-(3) Σελίδα 4 από 11

5 κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στον καθετήρα ή να εμποδίσει τη ροή του καθετήρα. Ασφαλίζετε μόνο στα ενδεδειγμένα σημεία σταθεροποίησης. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπέρηχος στην τοποθέτηση των καθετήρων. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που έχουν ως βάση την απόλυτη αλκοόλη ή ακετόνη στον καθετήρα. 2% διάλυμα με βάση την χλωροεξιδίνη ή το ιώδιο συνιστάται ως αντισηπτικό διάλυμα. Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε αντιμικροβιακές αλοιφές ή διαλύματα στους καθετήρες, καθώς μπορεί να προκαλέσει αποδόμηση των υλικών του καθετήρα. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά όργανα κοντά στη γραμμή επέκτασης ή το σωλήνα. Μην χρησιμοποιείτε ψαλίδια για να αφαιρέσετε τον επίδεσμο, καθώς αυτό θα μπορούσε πιθανώς να κόψει ή να καταστρέψει τον καθετήρα. Μην συρράπτετε μέσα από οιοδήποτε τμήμα του καθετήρα. Ο σωλήνας του καθετήρα μπορεί να σχιστεί όταν υποβάλλεται σε υπερβολική πίεση ή τραχιές άκρες. Ελέγξτε τα συστατικά των σπρέι προετοιμασίας και των μάκτρων πριν από τη χρήση. Ορισμένα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται στο σημείο εισαγωγής του καθετήρα περιέχουν διαλύτες που μπορεί να φθείρουν το υλικό του καθετήρα. Η αλκοόλη και η ακετόνη μπορούν να εξασθενήσουν τη δομή των υλικών πολυουρεθάνης. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν επίσης να εξασθενήσουν τη συγκόλληση μεταξύ της συσκευής σταθεροποίησης του καθετήρα και της επιδερμίδας. Απαιτείται προσοχή κατά την ενστάλαξη φαρμάκων που περιέχουν υψηλή συγκέντρωση αλκοόλης. Μη χρησιμοποιείτε σύριγγες μικρότερες από 10ml, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο πρόκλησης ζημίας στον καθετήρα λόγω της ασκούμενης πίεσης. Παρακολουθείτε διαρκώς τους καθετήρες για: o Τον επιθυμητό δείκτη ροής. o Την ασφάλεια της επίδεσης. o Τη συγκόλληση της συσκευής σταθεροποίησης στην επιδερμίδα και τη σύνδεση με τον καθετήρα. o Την ορθή θέση του καθετήρα. Χρησιμοποιήστε ενδείξεις εκατοστών του μέτρου για να προσδιορίσετε εάν η θέση του καθετήρα έχει αλλάξει. o Την ασφάλεια των συνδέσεων. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Οι κλινικοί ιατροί θα πρέπει να χρησιμοποιούν ασηπτική τεχνική και να φέρουν προστατευτική ενδυμασία. 1) Καλύψτε το σημείο της διάτρησης. 2) Χορηγήστε τοπική αναισθησία όπως απαιτείται. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εισάγετε το άκαμπτο άκρο του οδηγού σύρματος στο αγγείο, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο αγγείο. Μην κόβετε το οδηγό σύρμα για να μεταβάλετε το μήκος του. Μην αφαιρείτε το οδηγό σύρμα από την λοξοτομή της βελόνας, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο πιθανής αποκόλλησης ή ζημίας του οδηγού σύρματος. Ημ/νία έκδοσης: 05/21 IFU-200-(3) Σελίδα 5 από 11

6 Εάν νιώσετε οποιαδήποτε αντίσταση τότε η βελόνη θα πρέπει να τραβηχτεί έξω με το σύρμα να βρίσκεται ακόμη μέσα και να επαναλάβετε τη διαδικασία. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο να μπερδευτεί το οδηγό σύρμα ή να κοπεί το άκρο του από το άκρο της βελόνης. Μην αφήνετε το διαστολέα στη θέση του, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο ενδεχόμενης διάτρησης των τοιχωμάτων του αγγείου. Μην εφαρμόζετε υπερβολική πίεση στο οδηγό σύρμα, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο πιθανής θραύσης. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του καθετήρα γιατί μπορεί να προκληθεί θραύση του καθετήρα. Εάν η τοποθέτηση ή η αφαίρεση δεν μπορεί να επιτευχθεί εύκολα, θα πρέπει να ληφθεί ακτινογραφία και να ζητηθούν περαιτέρω συμβουλές. Στην επιλογή της θέσης θα πρέπει να αποφεύγονται περιοχές με αίσθηση πόνου κατά την ψηλάφηση, φλέβες με αλλοιώσεις (π.χ. εκχυμώσεις, διείσδυση, φλεβίτιδα, σκλήρυνση ή κιρσοί). Επανειλημμένο υπερβολικό σφίξιμο των γραμμών αίματος, των συρίγγων και των πωμάτων θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του συνδέσμου και θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα πιθανή βλάβη του συνδέσμου. Ελέγχετε τον καθετήρα συχνά για γρατζουνιές, γδαρσίματα και τομές, κ.λπ. τα οποία θα μπορούσαν να φθείρουν την απόδοση του καθετήρα. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Το χρώμα του αίματος που παρατηρείται δεν αποτελεί πάντοτε αξιόπιστη ένδειξη φλεβικής πρόσβασης. Μην αφαιρείτε το διαστολέα ιστού έως ότου το έλυτρο βρίσκεται καλά εντός του αγγείου, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο ζημίας στο άκρο του ελύτρου. Επαρκές μήκος του οδηγού σύρματος πρέπει να παραμένει εκτεθειμένο στο άκρο του θηκαρίου για να διατηρείται η σταθερή λαβή του οδηγού σύρματος Ο σφιγκτήρας του καθετήρα δεν πρέπει να σφίγγεται έως ότου αφαιρεθεί η λεπτή μήλη ή το οδηγό σύρμα. Το χρώμα του αίματος δεν αποτελεί πάντα αξιόπιστη ένδειξη φλεβικής πρόσβασης. Μην εφαρμόζετε τακτικά ως προφύλαξη τοπική αντιμικροβιακή ή αντισηπτική αλοιφή ή κρέμα στο σημείο εισαγωγής περιφερικών φλεβικών καθετήρων λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου πρόκλησης μυκητιακών λοιμώξεων και αντιμικροβιακής αντίστασης. Τροποποιημένη Τεχνική Seldinger Με χρήση διαστολέα αποσπώμενου ελύτρου 1) Εφαρμόστε εκ νέου αιμοστατική ταινία και αντικαταστήστε τα αποστειρωμένα γάντια. 2) Εντοπίστε τη φλέβα για εισαγωγή και χρησιμοποιήστε οπτική καθοδήγηση εάν υπάρχει διαθέσιμη. 3) Εισάγετε τη βελόνη εισαγωγής στη φλέβα και ελέγξτε για παλμική ροή. Η παλμική ροή αποτελεί συνήθως ένδειξη ακούσιας διάτρησης αρτηρίας. 4) Εισάγετε το μαλακό άκρο του οδηγού σύρματος μέσα από τη βελόνη εισαγωγής στη φλέβα. Προχωρήστε το οδηγό σύρμα στο επιθυμητό βάθος.. 5) Κρατήστε το οδηγό σύρμα στη θέση του καθώς αφαιρείτε την βελόνη εισαγωγής και κρατήστε σταθερά το οδηγό σύρμα καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 6) Μεγεθύνετε το σημείο της παρακέντησης εάν χρειάζεται, χρησιμοποιώντας νυστέρι τοποθετημένο μακριά από το οδηγό σύρμα για να μεγεθύνετε το σημείο παρακέντησης. 7) Περάστε το λεπτό άκρο της διάταξης του αποσπώμενου ελύτρου διαστολέα πάνω από το οδηγό σύρμα Προχωρήστε τη διάταξη με ελαφρώς περιστρεφόμενη κίνηση σε επαρκές βάθος για να εισαχθεί στο αγγείο. Ο διαστολέας μπορεί να αφαιρεθεί εν μέρει για να διευκολύνει την περαιτέρω προώθηση του ελύτρου στο αγγείο. Ελαφρά περιστρεφόμενη κίνηση της αποσπώμενης επιφάνειας ενδέχεται να βοηθήσει στην προώθηση του ελύτρου. 8) Κρατήστε το έλυτρο στη θέση του και αποσύρετε το οδηγό σύρμα και τον διαστολέα ως ενιαία μονάδα. 9) Εισάγετε τον Καθετήρα μέσα από το αποσπώμενο θηκάρι. Ημ/νία έκδοσης: 05/21 IFU-200-(3) Σελίδα 6 από 11

7 10) Εάν συναντήσετε αντίσταση κατά την προώθηση του καθετήρα, ανασύρετε ή/και κάντε ήπια έκπλυση κατά την προώθηση. 11) Προτού φτάσετε στο προκαθορισμένο μήκος εισαγωγής, αφαιρέστε το αποσπώμενο έλυτρο πάνω από τον καθετήρα έως ότου ελευθερωθεί από το σημείο παρακέντησης της φλέβας. 12) Κρατήστε σταθερά τα πτερύγια του αποσπώμενου ελύτρου και τραβήξτε τα μακριά από τον καθετήρα έως ότου το έλυτρο διαχωριστεί σε ολόκληρο το μήκος του. 13) Προωθήστε τον καθετήρα έως την τελική θέση. 14) Επαληθεύστε την τοποθέτηση του άκρου του καθετήρα, ελέγχοντας την τοποθέτηση του καθετήρα με σύριγγα και αναρροφήστε μέσω του περιφερικού αυλού έως ότου παρατηρηθεί ελεύθερη ροή του φλεβικού αίματος. 15) Εκπλύνετε τους εκάστοτε αυλούς για να καθαρίσετε καλά το αίμα από τον καθετήρα. Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες καθετήρα, εάν παρέχονται, για να φράξετε τους εκάστοτε αυλούς. 16) Καθαρίστε το σημείο εισαγωγής σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρωτόκολλο. 17) Βεβαιωθείτε ότι το σημείο εισαγωγής είναι στεγνό προτού τοποθετήσετε επίδεση. 18) Στερεώστε τον καθετήρα στη θέση του, σταθεροποιώντας τον με ράμματα ή χρησιμοποιώντας συγκολλητικά υλικά. Άμεση παρακέντηση Με χρήση Κιτ ΕΦ Εισαγωγής Seldinger 1) Εφαρμόστε αιμοστατική ταινία και αντικαταστήστε τα αποστειρωμένα γάντια. 2) Ξεπλύνετε και προετοιμάστε τον καθετήρα με φυσιολογικό ορό. 3) Εντοπίστε τη φλέβα για εισαγωγή και χρησιμοποιήστε οπτική καθοδήγηση εάν υπάρχει διαθέσιμη. 4) Εισάγετε την βελόνη ή τον σωλήνα εισαγωγής στη φλέβα και βεβαιωθείτε ότι η ροή δεν είναι παλμική. Η παλμική ροή αποτελεί συνήθως ένδειξη ακούσιας διάτρησης αρτηρίας. 5) Αφαιρέστε τη βελόνη από τον σωλήνα, αφήνοντας τον σωλήνα στη θέση του. 6) Τοποθετήστε το οδηγό σύρμα μέσα από τον σωλήνα στο επιθυμητό βάθος και, εφόσον αντιμετωπίσετε αντίσταση αποταθείτε σε σύμβουλο ιατρό. 7) Αφαιρέστε τον σωλήνα πάνω από το σύρμα, αφήνοντας το σύρμα στη θέση του. 8) Μεγεθύνετε την οπή χρησιμοποιώντας νυστέρι, αν χρειαστεί, και φροντίστε η τομή να είναι στραμμένη μακριά από το οδηγό σύρμα. 9) Εισάγετε τον καθετήρα πάνω από το οδηγό σύρμα στο επιθυμητό βάθος. Εάν συναντήσετε αντίσταση κατά την προώθηση του καθετήρα, ανασύρετε ή/και κάντε ήπια έκπλυση κατά την προώθηση. 10) Αφαιρέστε το οδηγό σύρμα και συνεχίστε με το βήμα 13 των οδηγιών για εισαγωγή με τροποποιημένη τεχνική Seldinger. Άμεση παρακέντηση - Με χρήση βελόνης αποσπώμενου ελύτρου. 1) Εφαρμόστε αιμοστατική ταινία και αντικαταστήστε τα αποστειρωμένα γάντια. 2) Εντοπίστε τη φλέβα για εισαγωγή και χρησιμοποιήστε οπτική καθοδήγηση εάν υπάρχει διαθέσιμη. 3) Εισάγετε την βελόνη πάνω από το αποσπώμενο έλυτρο στη φλέβα και βεβαιωθείτε ότι η ροή δεν είναι παλμική. Η παλμική ροή αποτελεί συνήθως ένδειξη ακούσιας διάτρησης αρτηρίας. 4) Κρατήστε το έλυτρο στη θέση του και αποσύρετε τη βελόνη του. 5) Συνεχίστε με το βήμα 9 των οδηγιών για εισαγωγή με τροποποιημένη τεχνική Seldinger. Ημ/νία έκδοσης: 05/21 IFU-200-(3) Σελίδα 7 από 11

8 ΈΓΧΥΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ο αυλός με την ένδειξη pressure (πίεση) είναι ο μόνος αυλός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για έγχυση υπό πίεση. Μην επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τον άλλο αυλό (S) σε αυτήν τη διαδικασία, καθώς ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να διαρραγεί ο καθετήρας και να υπάρξει υψηλός κίνδυνος στον ασθενή. Αδυναμία να διασφαλισθεί ότι ο καθετήρας είναι ανοικτός πριν από προηγούμενη έγχυση υπό πίεση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ζημιά του καθετήρα. Αδυναμία να θερμάνετε τα σκιαγραφικά μέσα στη θερμοκρασία σώματος πριν από την έγχυση υπό πίεση μπορεί να καταλήξει σε βλάβη του καθετήρα. Χρήση αυλών που δεν έχουν τη σήμανση Πίεση για την έγχυση υπό πίεση σκιαγραφικών μέσων μπορεί να προκαλέσει βλάβη του καθετήρα. Το χαρακτηριστικό περιορισμού πίεσης της μηχανής έγχυσης υπό πίεση μπορεί να μην αποτρέψει την υπερβολική συμπίεση φραγμένου καθετήρα που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη του καθετήρα. Η υπέρβαση του μέγιστου δείκτη ροής (ML/SEC) που αναγράφεται στη γραμμή επέκτασης ή της μέγιστης πίεσης των εγχυτήρων υπό πίεση 300 p.s.i. ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα βλάβη του καθετήρα ή/και μετατόπιση του άκρου του καθετήρα. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Ελέγξτε πριν από τη χρήση του καθετήρα πίεσης ΜΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (διακρίνεται από το ιώδες πτερύγιο συρραφής) για έγχυση σκιαγραφικών μέσων. 1) Προσαρτήστε μια σύριγγα 10 ml ή μεγαλύτερη γεμάτη με αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό. 2) Αναρροφήστε για την κατάλληλη επιστροφή αίματος και ξεπλένετε έντονα τον καθετήρα με το πλήρες περιεχόμενο των 10 ml αποστειρωμένου φυσιολογικού ορού. 3) Αποσυνδέστε τη σύριγγα. 4) Προσαρτήστε τη συσκευή έγχυσης υπό πίεση στον σωλήνα πίεσης καθετήρα που φέρει την ένδειξη «pressure» (πίεση). 5) Τα σκιαγραφικά μέσα θα πρέπει να έχουν τη θερμοκρασία του σώματος πριν από την έγχυση υπό πίεση. 6) Χρησιμοποιήστε μόνο αυλούς με την ένδειξη Πίεση για την έγχυση υπό πίεση σκιαγραφικών μέσων. 7) Ολοκληρώστε την έγχυση υπό πίεση φροντίζοντας να μην υπερβείτε τα όρια δεικτών ροής. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο δείκτη ροής των 5 ml/δευτ. 8) Αποσυνδέστε τη συσκευή έγχυσης υπό πίεση. 9) Ξεπλύνετε τον καθετήρα με 10 ml αποστειρωμένου φυσιολογικού ορού, χρησιμοποιώντας σύριγγα 10 ml ή μεγαλύτερη. Επιπλέον, κλειδώστε κάθε αυλό του καθετήρα με ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό. Συνήθως, 1 ml ανά αυλό είναι αρκετό. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ 1) Πριν από την πρόσβαση στις αιμοστατικές βαλβίδες, καθαρίστε με μάκτρο τη σφράγιση σιλικόνης σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μονάδας (Εικόνα 2). Εικόνα 2 Ημ/νία έκδοσης: 05/21 IFU-200-(3) Σελίδα 8 από 11

9 2) Για να προσαρτήσετε το Αρσενικό Slip Luer (Εικόνα 3) ή το Αρσενικό Κλείδωμα Luer (Εικόνα 4) στην αιμοστατική βαλβίδα, κρατήστε το διαφανές πολυανθρακικό σώμα του συνδέσμου και ωθήστε το luer/τη σύριγγα κατευθείαν μέσα στη βαλβίδα σιλικόνης με περιστροφική κίνηση. Εικόνα 3 Εικόνα 4 3) Ξεπλένετε τις γραμμές μετά από κάθε χρήση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μονάδας χρησιμοποιώντας τεχνική αποσύνδεσης ώθησης-διακοπής και θετικής πίεσης. 4) Για αποσύνδεση από τη βαλβίδα, κρατήστε τη βαλβίδα και περιστρέψτε τη σύριγγα ή τον σύνδεσμο του συστήματος σωληνώσεων αίματος δεξιόστροφα μέχρι να ξεσφιχτεί, έπειτα αποσπάστε από το σύνδεσμο της βαλβίδας. Η βαλβίδα κλείνει και σφραγίζει μόλις αφαιρεθεί σύνδεσμος και, ως εκ τούτου, η τοποθέτηση πώματος είναι προαιρετική. Απαιτούμενος εξοπλισμός για φλεβική πρόσβαση Υπερηχογραφία Αποστειρωμένος επίδεσμος Σύριγγες και βελόνες Αποστειρωμένη συσκευασία και αντισηπτικό διάλυμα Κατάλληλος καθετήρας Τοπικό αναισθητικό (π.χ. 5 ml λιγνοκαΐνης 1% διάλυμα) Φυσιολογικός ορός ή ηπαρινισμένος φυσιολογικός ορός για την προετοιμασία και το ξέπλυμα όλων των αυλών της σειράς μετά την εισαγωγή Ξυριστικός εξοπλισμός για την περιοχή εάν είναι πολύ τριχωτή (ειδικά εάν απαιτείται μηριαία πρόσβαση) Ραφή σε περίπτωση που αποφασίζεται στερέωση με ράμμα (π.χ. 2/0 μετάξι σε ευθεία βελόνη) ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ορισμένες από τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν κατά τις πρώιμες και ύστερες φάσεις των συνεδριών του καθετηριασμού φλέβας. Πίνακας 3 Πιθανές πρώιμες και ύστερες επιπλοκές Πρώιμες Ύστερες Αρτηριακή παρακέντηση Αέριος εμβολή Φλεβική θρόμβωση Αιμορραγία Εμβολισμός καθετήρα Λοίμωξη ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ Αίτια πρώιμης δυσλειτουργίας καθετήρα Μηχανική συμπίεση (σύνδρομο σύνθλιψης (pinch off)) Τοποθέτηση άκρου καθετήρα σε λάθος θέση Συστροφές Μεταφορά καθετήρα Θέση του ασθενούς ειδικά εφόσον ο καθετήρας δεν έχει στερεωθεί και ασφαλιστεί καλά Απώλεια ακεραιότητας καθετήρα από λοίμωξη Μέθοδοι που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση δυσλειτουργικού ή μη λειτουργικού καθετήρα περιλαμβάνουν: Επανατοποθέτηση καθετήρα που έχει τοποθετηθεί σε λάθος θέση. Ημ/νία έκδοσης: 05/21 IFU-200-(3) Σελίδα 9 από 11

10 Χρήση θρομβολυτικών, σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρωτόκολλο. Όλες οι λοιμώξεις που συνδέονται με τον καθετήρα, εκτός από τις λοιμώξεις του σημείου εξόδου του καθετήρα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αρχίζοντας παρεντερική αγωγή με αντιβιοτικό κατάλληλο για τον εκάστοτε οργανισμό για τον οποίο υπάρχει υποψία. Οριστική θεραπεία με αντιβιοτικά θα πρέπει να βασίζεται στον εκάστοτε οργανισμό που απομονώνεται. Οι καθετήρες θα πρέπει να αλλάζουν το συντομότερο δυνατό και εντός 72 ωρών από την έναρξη θεραπείας με αντιβιοτικά στις περισσότερες περιπτώσεις, και αυτή η αλλαγή δεν απαιτεί αρνητικό αποτέλεσμα καλλιέργειας αίματος πριν από την αλλαγή. Καλλιέργειες παρακολούθησης χρειάζονται 1 εβδομάδα μετά την παύση της θεραπείας με αντιβιοτικά. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ Χρησιμοποιήστε ασηπτική τεχνική όταν εισάγετε τον καθετήρα και οιεσδήποτε μεταγενέστερες εγχύσεις ή όταν αλλάζετε τις γραμμές υγρών. Αντικαταστήστε την επίδεση σύμφωνα με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές πρακτικής του οργανισμού. Αλλάξτε αμέσως εάν η ακεραιότητά του αλλοιωθεί, π.χ. εάν η επίδεση υγρανθεί, λερωθεί, χαλαρώσει ή καταστεί πλέον μη αποφρακτική. Η διάφανη ημιδιαπερατή μεμβράνη επίδεσης θα πρέπει να αλλάζεται κάθε εβδομάδα. Οι γάζες και η ταινία θα πρέπει να αλλάζονται κάθε 2 ημέρες.. Σημειώστε πάνω στην επίδεση τον τύπο, το μέγεθος και το μήκος του καθετήρα, την ημερομηνία και την ώρα. Διατηρήστε τον Καθετήρα Ανοιχτό: Ο φλεβικός καθετήρας θα πρέπει να διατηρείται ανοιχτός με τρόπο που να διεξάγεται σύμφωνα με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές πρακτικής του νοσοκομείου. Το προσωπικό που περιποιείται τους ασθενείς με φλεβικούς καθετήρες πρέπει να γνωρίζει για την αποτελεσματική διαχείριση ώστε να παρατείνει το χρόνο παραμονής του καθετήρα και να προλαμβάνει τους τραυματισμούς. o Το διάλυμα και η συχνότητα έκπλυσης ενός καθετήρα φλεβικής πρόσβασης θα πρέπει να καθορίζονται στην πολιτική του νοσοκομείου. o Ο καθετήρας διατηρείται ανοιχτός μέσω διακεκομμένης έκπλυσης με σύριγγα που περιέχει ηπαρινισμένο φυσιολογικό ορό ή 0,9% χλωριούχο νάτριο. Προτιμάται η συνεχής στάξη. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ Αξιολογήστε τον ασθενή για ευαισθησία στην ηπαρίνη. Επαγόμενη από την ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία έχει αναφερθεί με τη χρήση διαλυμάτων έκπλυσης που περιέχουν ηπαρίνη. Ο όγκος του διαλύματος έκπλυσης θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον με τον διπλάσιο όγκο εμποτισμού του καθετήρα. Όταν χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε φλεβικό καθετήρα για θεραπεία διακεκομμένης έγχυσης, η ορθή έκπλυση με χρήση τεχνικής έκπλυσης με θετική πίεση θα βοηθήσει στην πρόληψη της απόφραξης. Όλες οι βαλβίδες, εάν χρησιμοποιούνται, πρέπει να καθαρίζονται ορθώς με μάκτρο με κατάλληλο αντισηπτικό προτού υπάρξει πρόσβαση σε αυτές. Διατηρήστε το σημείο εισαγωγής καλυμμένο με στεγνό αποστειρωμένο επίδεσμο. Διασφαλίστε ότι η γραμμή είναι καλά ασφαλισμένη ώστε να αποφεύγεται μετακίνηση (αυτό μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους λοίμωξης και τη δημιουργία θρόμβων). Συνιστάται επίσης να παρακολουθείται η θέση του άκρου για να διασφαλίζεται η σωστή τοποθέτηση. Αλλάξτε τον καθετήρα εάν υπάρχουν οποιαδήποτε σημάδια λοίμωξης στο σημείο. Θυμηθείτε να αφαιρέσετε τον καθετήρα από τη στιγμή που δεν θα χρειάζεται πλέον. Όσο περισσότερο παραμένει μέσα ο καθετήρας, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι κίνδυνοι σήψης και θρόμβωσης. Συνιστάται αλλαγή καθετήρα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του νοσοκομείου για να μειώνονται οι κίνδυνοι σήψης και θρόμβωσης που σχετίζονται με τον καθετήρα. Ωστόσο, εφόσον ο καθετήρας διατηρείται καθαρός (αποστειρωμένες εγχύσεις και σύνδεσμοι) και δεν υπάρχουν σημάδια συστημικής σήψης, η συνήθης αντικατάσταση μπορεί να μην είναι απαραίτητη. Ο επαναλαμβανόμενος καθετηριασμός για την αλλαγή γραμμών σε τακτική βάση, και όχι με βάση τις κλινικές ανάγκες, μπορεί να αυξήσει του κινδύνους για τον ασθενή. Όταν αλλάζετε τον επίδεσμο, εάν χρησιμοποιείτε καθαριστικό διάλυμα με βάση την αλκοόλη, διασφαλίστε ότι το σημείο είναι στεγνό είτε περιμένοντας για 20 με 30 Ημ/νία έκδοσης: 05/21 IFU-200-(3) Σελίδα 10 από 11

11 δευτερόλεπτα είτε στεγνώνοντας με καθαρό, αποστειρωμένο μάκτρο πριν εφαρμόσετε τον επίδεσμο. Οι αυλοί που δεν χρησιμοποιούνται να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα για ανοιχτή πρόσβαση με αναρρόφηση του αυλού και έκπλυση με διάλυμα φυσιολογικού ορού χρησιμοποιώντας έκπλυση ώθησης-διακοπής και έπειτα θετική αποσύνδεση. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ Αφαιρέστε οποιονδήποτε επίδεσμο και υλικό ραφής. Συνιστάται ο ασθενής να βρίσκεται σε ύπτια θέση ή σε θέση Trendelenburg. Ζητήστε από τον ασθενή να εισπνεύσει και να εκπνεύσει πλήρως και μετά να κρατήσει την αναπνοή του. Αφαιρέστε τον καθετήρα με σταθερό τράβηγμα και εφαρμόστε σταθερή πίεση στο σημείο παρακέντησης για τουλάχιστον 5 λεπτά για να σταματήσετε την αιμορραγία. Υπερβολική δύναμη δεν θα πρέπει να χρειάζεται για να αφαιρέσετε τον καθετήρα. Εάν δεν βγει, προσπαθήστε να τον περιστρέψετε ενώ τραβάτε ελαφρά. Εάν και αυτό αποτύχει, καλύψτε τον με αποστειρωμένο επίδεσμο και ζητήστε συμβουλή από έμπειρο άτομο. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ Οι χρησιμοποιημένοι καθετήρες θα πρέπει να απορρίπτονται σε υγειονομικό περιέκτη ή σύμφωνα με το νοσοκομειακό πρωτόκολλο ώστε να αποφεύγεται πιθανή μόλυνση και αλληλομόλυνση. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο μήκος, ο σωλήνας του καθετήρα φέρει αντίστροφη αριθμητική σήμανση ανά εκατοστό μεταξύ των 2 και των 5 εκατοστών από την πλήμνη και έπειτα ανά 5 εκατοστά με τελείες ανά 1 cm στο ενδιάμεσο. Παράδειγμα για μήκος 40 εκ.: Πλήμνη άκρο Μόνο για σκοπούς εικονογράφησης, δεν εμφανίζεται υπό κλίμακα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ (SSCP) Η Περίληψη των χαρακτηριστικών ασφάλειας και των κλινικών επιδόσεων (SSCP) είναι διαθέσιμη στον δημόσιο ιστότοπο της Eudamed ( ή παρέχεται κατόπιν σχετικού αιτήματος από την Kimal ΒΑΣΙΚΟ UDI Το βασικό UDI για τη σειρά καθετήρων μέσης γραμμής είναι KSP-200J8. ΣΟΒΑΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ Αν προκύψει κάποιο σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν, φροντίστε να το αναφέρετε στην Kimal στο και στην κατά τόπο αρμόδια αρχή. Advena Ltd. Tower Business Centre, 2 nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Μάλτα Kimal PLC Arundel Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 2SA, Ηνωμένο Βασίλειο Τηλ.: +44 (0) Φαξ: +44 (0) Ημ/νία έκδοσης: 05/21 IFU-200-(3) Σελίδα 11 από 11

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η ορθή και ασφαλής τοποθέτηση, χρήση και παρακολούθηση του περιφερικού φλεβικού καθετήρα (ΠΦΚ). 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καθετηριασμός των περιφερικών φλεβών έχει ως ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ - ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ - ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ Πρόγραμμα «ΚΑ.Φ.Ε.Σ.» Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων Μάρτιος 2015 Παρουσίαση: Σηφάκη Φρειδερίκη Διάφα Ασπασία Κόντος Αντώνης Κοτζαμάνη Μαρίνα ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ - ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Φλεβοκέντηση ονομάζεται η διαδερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Κοιν.: Γραμματεία ΔΣ / ΥΠ.Ε.Ε.Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Αρτηριακές οδοί: α) Μηριαία αρτηρία: - πλεονεκτήµατα: -µεγαλύτερο αγγείο - µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

α/α 5 (cpv ) πώμα

α/α 5 (cpv ) πώμα α/α 5 (cpv 33194100-7) Α/Α 14 15 16 Περιγραφή Είδους Βαλβίδες ασφαλείας για τη λήψη και τη χορήγηση φαρμάκων με αντιμικροβιακό Συνδετικό αρτηριακής γραμμής 10εκ. (Τpiece) Συνδετικό αρτηριακής γραμμής 10cm.

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: ΕΝΕΣΙΜΟ μόσχευμα MIIG 150816-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com Στη συνέχεια, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις καθετηριασµού fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία)

Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις καθετηριασµού fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία) Εργαλείο συµµόρφωσης: Παρατηρήσεις καθετηριασµού fistula (Αυτόχθονη αρτηριοφλεβική επικοινωνία) (Χρησιµοποιήστε ένα " " αν η δράση εκτελείται σωστά, µια " " αν δεν εκτελείται. Εάν δεν παρατηρηθεί, αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) Μοντέλα ΤC και EC. Οδηγίες χρήσης

VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) Μοντέλα ΤC και EC. Οδηγίες χρήσης CE-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 0473 Κατασκευαστής: Vycor Medical Inc. 6401 Congress Avenue Suite 140 Boca Raton, FL 33487 Τηλ:+1 561 558 2020 Αντιπρόσωπος για την Ευρώπη: MediMark Europe Sarl. 11 rue Emile Zola.

Διαβάστε περισσότερα

Biocompatibles. Greek I Ελληνικά Irinotecan ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα Εμβολής για Χορήγηση Φαρμάκου ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ

Biocompatibles. Greek I Ελληνικά Irinotecan ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύστημα Εμβολής για Χορήγηση Φαρμάκου ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DC Bead M1 Σύστημα Εμβολής για Χορήγηση Φαρμάκου ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΗ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: To DC Bead M1 είναι εμβολικά σφαιρίδια υδρογέλης βαθμονομημένα με ακρίβεια που

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ)

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ FISTULA (ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) Καθαρισµός της περιοχής µε σαπούνι και νερό Εφαρµογή αντισηπτικού δέρµατος και διάθεση χρόνου για να στεγνώσει Καµία επαφή µε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς. Σωστή χρήση των ρυθμιστών πίεσης EasySpray και Duplospray

Οδηγός αναφοράς. Σωστή χρήση των ρυθμιστών πίεσης EasySpray και Duplospray Οδηγός αναφοράς Σωστή χρήση των ρυθμιστών πίεσης EasySpray και Duplospray b Ρυθμιστές πίεσης EASYSPRAY και DUPLOSPRAY MIS - Οδηγίες για τη σωστή χρήση Χειρισμός του ρυθμιστή πίεσης EASYSPRAY (χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α/α Ονομασία Υλικού 1. Pig Tail 2. Pig Tail 3. Pig Tail 4. Pig Tail 5. Pig Tail 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Περιγραφή - Προδιαγραφή Set ενδοπροσθέσεων pigtail ανοιχτού άκρου από ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και απολύμανσης των χειρολαβών αποκαθαλατικών καλωδίων SATELEC Αυτό το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ APIDRA ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο των 10 ml

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ APIDRA ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο των 10 ml Rev 02 - Final ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ APIDRA ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο των 10 ml To Apidra 100 Μονάδες/ml, ενέσιμο διάλυμα σε ένα φιαλίδιο των 10 ml είναι ένα διαυγές, άχρωμο, υδατικό διάλυμα χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ. Απαραίτητος εξοπλισμός για την διενέργεια τοπικής αναισθησίας. Ν. Θεολόγη-Λυγιδάκη, Επικ. Καθηγήτρια ΣΓΠΧ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ. Απαραίτητος εξοπλισμός για την διενέργεια τοπικής αναισθησίας. Ν. Θεολόγη-Λυγιδάκη, Επικ. Καθηγήτρια ΣΓΠΧ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Απαραίτητος εξοπλισμός για την διενέργεια τοπικής αναισθησίας Ν. Θεολόγη-Λυγιδάκη, Επικ. Καθηγήτρια ΣΓΠΧ Εξοπλισμός Φύσιγγες με αναισθητικό διάλυμα Σύριγγες Βελόνες Επιφανειακό

Διαβάστε περισσότερα

διαβήτης & υγεία στα πόδια Aκολουθήστε τα σωστά βήματα!

διαβήτης & υγεία στα πόδια Aκολουθήστε τα σωστά βήματα! διαβήτης & υγεία στα πόδια Aκολουθήστε τα σωστά βήματα! www.menarinidiabetes.gr www.glucomen.gr Τα πόδια μας είναι ένα από τα πιο ζωτικής σημασίας σημεία του σώματος και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ Η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ"

Άρθρο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ Η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σχόλια Όνομα ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚ Α ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΑ Α.Ε. Email magiras@magiras.gr Άρθρο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣ Η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ" Ημ/νία 23/05/20 18 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α

Α/Α Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μπαλόνια χαμηλού προφίλ για ολικές αποφράξεις.να

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Προειδοποιήσεις Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) Μοντέλο ΤC. Οδηγίες χρήσης CE-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αναθ. Ι

VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) Μοντέλο ΤC. Οδηγίες χρήσης CE-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αναθ. Ι CE-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 0473 Κατασκευαστής: Vycor Medical Inc. 6401 Congress Avenue Suite 140 Boca Raton, FL 33487 Τηλ:+1 561 558 2020 Αντιπρόσωπος για την Ευρώπη: MediMark Europe Sarl. 11 rue Emile Zola.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 17-03-2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1.

Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Γ. Χ. Μπομπότης 1, Ι. Π. Λαζαρίδης 2, Η. Ι. Καπιτσίνης 1, Α. Θ. Παπαδόπουλος 1, Π. Γ. Δοκόπουλος 1, Α. Ι. Καρακάνας 1, Ι.Γ. Στυλιάδης 1 1. Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 2. Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015 Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ Υπόψη : Τμήμα Προμηθειών Υπόψη κας Κουπελόγλου Θ Ε Μ Α : Πρόταση της εταιρείας Teleflex στη διαβούλευση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 1. ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(με το μέτρο) Να είναι από καλής ποιότητας σιλικόνη με διάμετρο 6x15mm και 8x15mm, και να δύνανται να κλιβανιστούν

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Δρ. Πέτρος Κολοβός Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Η χορήγηση και η παρακολούθηση της έγχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήστε πλήρωση του κυκλώματος ακολουθώντας αυτά τα βήματα: Αναρτήστε τον φυσιολογικό ορό για την έκπλυση του στεγανωτικού παρεμβύσματος

Πραγματοποιήστε πλήρωση του κυκλώματος ακολουθώντας αυτά τα βήματα: Αναρτήστε τον φυσιολογικό ορό για την έκπλυση του στεγανωτικού παρεμβύσματος Οδηγός αναφοράς Ρύθμιση και πλήρωση Πριν από τη Ρύθμιση, συλλέξτε τα παρακάτω εφόδια: Μία φιάλη/έναν ασκό διαλύματος πλήρωσης 500 ml ή 1000 ml (0,9% NaCl με προσθήκη 1 U/ml ηπαρίνης) Ένας ασκός φυσιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Areteion Medicals A.E.

Areteion Medicals A.E. Areteion Medicals A.E. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 16 & ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ, ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210-7701101, 210-7702001, FAX: 210-7700115 ΑΦΜ: 998283495, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65608/01/B/08/143,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

«Το Quixil χορηγείται μόνο από έμπειρους χειρουργούς που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του QUIXIL.»

«Το Quixil χορηγείται μόνο από έμπειρους χειρουργούς που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση του QUIXIL.» Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις που πρέπει να περιληφθούν στις αντίστοιχες παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

DM-CD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. Διάταξη αλυσίδας SM-CD50

DM-CD (Greek) Εγχειρίδιο αντιπροσώπου. Διάταξη αλυσίδας SM-CD50 (Greek) DM-CD0001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου Διάταξη αλυσίδας SM-CD50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο του αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες μηχανικούς ποδηλάτων. Οι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς. 2 Συναρμολογήστε και προσαρτήστε νέα στήλη νατρασβέστου. 1 Αφαιρέστε την παλιά νατράσβεστο. Πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση

Οδηγός αναφοράς. 2 Συναρμολογήστε και προσαρτήστε νέα στήλη νατρασβέστου. 1 Αφαιρέστε την παλιά νατράσβεστο. Πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση Οδηγός αναφοράς Ρύθμιση και πλήρωση με προσυνδεδεμένη σωλήνωση Πριν από τη Ρύθμιση, συλλέξτε τα παρακάτω εφόδια: Μία φιάλη/έναν ασκό φυσιολογικού ορού 500 ml ή 1000 ml με μία (1) μονάδα (U) ηπαρίνης ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΣ (ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΣ (ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΣ (ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ) A/ A Είδος CPV Π/Τ. 1 2 3 4 5 6 Ογκομετρικές συσκευές χορήγησης μικροποσοτήτων υγρών διαλυμάτων υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB PEL0-A.book Page Thursday, January 0, 09 : PM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 8 8 0 BYCQ0EW BYCQ0EWW BYCQ0EWB Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 29/ Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

ιακήρυξη 29/ Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προµηθειών του 401 ΓΣΝΑ. ιακήρυξη 29/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/105/177894/Σ.468/10 Απρ 2014/ΑΣ ΥΣ/ ΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προµήθειας υλικών (Συλλέκτες και Σάκοι Συλλογής Παροχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ () : 03-04-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Trulicity 0,75 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα ντουλαγλουτίδη ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Ξεδιπλώστε το έντυπο και αφήστε το ανοιχτό

Οδηγίες χρήσης. Trulicity 0,75 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα ντουλαγλουτίδη ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Ξεδιπλώστε το έντυπο και αφήστε το ανοιχτό Οδηγίες χρήσης Trulicity 0,75 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη πένα ντουλαγλουτίδη ΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΠΑΣΤΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ξεδιπλώστε το έντυπο και αφήστε το ανοιχτό Διαβάστε και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ MEDITRANS ΗΛΙΑΔΗΣ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2310326725 FAX: 2310328585 Email: iliadisp@otenet.gr ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ 11Α ΤΚ.542 50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προς 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ. Παρουσίαση: Διάφα Ασπασία Σηφάκη Φρειδερίκη Κόντος Αντώνης Κοτζαμάνη Μαρίνα

ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ. Παρουσίαση: Διάφα Ασπασία Σηφάκη Φρειδερίκη Κόντος Αντώνης Κοτζαμάνη Μαρίνα Πρόγραμμα «ΚΑ.Φ.Ε.Σ.» Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων Μάρτιος 2015 Παρουσίαση: Διάφα Ασπασία Σηφάκη Φρειδερίκη Κόντος Αντώνης Κοτζαμάνη Μαρίνα ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΣΕ ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή παρακέντηση

Αρτηριακή παρακέντηση Αρτηριακή παρακέντηση Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Εξήγηση της τεχνικής λήψης αερίων αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ : 18-09-2015 ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ : 18-09-2015 ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΓΡΑΦΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 1. Γυάλινο καπάκι με πλαστική λαβή ανθεκτική στη θερμότητα 2. Επαφές για το θερμοστάτη 3. Υποδοχή για το θερμοστάτη 4. Κάλυμμα προστασίας 5. Ζεστή πλάκα 6. Θερμοστάτης 7. Αισθητήρας θερμοκρασίας-μετρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ κορυφαίας σχεδίασης BYCQ0EP BYCQ0EPB PEL69-B.book Page Thursday, February, 09 :0 PM c b a e b g a +6 d f h g g 6 6 mm 6 6 7 9 B 8 A B C C A 0 BYCQ0EP Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ηµήτρης Γ. Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας Ανδρολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 01 ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ TRIPLEX ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ Ποια είναι τα αγγειακά προβλήµατα της στύσης; Τα αγγειακά

Διαβάστε περισσότερα

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W

KQG-6617G KOR-6L773S(KOR-7G78)(그)_AMIRIDIS rxnt]]x^nsgrxnt]zyw~oἤpu GGGY YWX]TW`TW\GGG㝘䟸GXa\^a[W KQG-6617G ΟΔHΓOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ & 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 17 18 0,8 1 2 3 9 10 4 11 12 13 9 6 7 5 Πίνακας ελέγχου Door open button - To open the door push the door open button.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ»

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟ ΟΣ: 10/03/2015 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6031 «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Διακοσμητικό πάνελ κορυφαίας σχεδίασης BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PEL9-.book Page Monday, January 7, 09 : PM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Διακοσμητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. α) Ένα χωνάκι ωτοσκοπίου διαμέτρου 5 x 4,25 mm. Στη διεύθυνση θα βρείτε μία πλήρη λίστα από συμβατά χωνάκια ωτοσκοπίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. α) Ένα χωνάκι ωτοσκοπίου διαμέτρου 5 x 4,25 mm. Στη διεύθυνση  θα βρείτε μία πλήρη λίστα από συμβατά χωνάκια ωτοσκοπίου. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ωτοσκόπιο Cupris TYM. Το TYM Otoscope είναι μία ιατρική συσκευή υψηλής ποιότητας, η οποία όταν συνδέεται σε συμβατό τηλέφωνο και με κατάλληλο χωνάκι ωτοσκοπίου,

Διαβάστε περισσότερα

O Νοσηλευτής στο νεφρολογικό τμήμα

O Νοσηλευτής στο νεφρολογικό τμήμα O Νοσηλευτής στο νεφρολογικό τμήμα ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜSc, Ειδική νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας Α/α Προϊσταμένη Νεφρολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νεφρολογικό τμήμα και μέθοδοι αιμαφαίρεσης 16/10/2018

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό πλήρωσης οστικών ελλειμμάτων OSTEOSET XR Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

Υλικό πλήρωσης οστικών ελλειμμάτων OSTEOSET XR Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL Υλικό πλήρωσης οστικών ελλειμμάτων OSTEOSET XR 137476-3 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E

ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E ΜΟΝΤΕΛΟ MDEX12E-MDEX16E Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σελίδα 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 1 Φλεβικός καθετήρας, για τοποθέτηση σε περιφερική φλέβα. να είναι από πολυουρεθάνη με επικάλυψη σιλικόνης να μην διαστέλλεται με τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Η σύγχρονη ιατρική και βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα , , , , ,000

Σελίδα , , , , ,000 1 Φλεβικός καθετήρας, για τοποθέτηση σε περιφερική φλέβα. να είναι από πολυουρεθάνη με επικάλυψη σιλικόνης να μην διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος μεγέθη 14, 16, 18, 20, 22 G σε αποστειρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Υποκατάστατο μοσχεύματος οστού PRO-DENSE 150831-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

Υποκατάστατο μοσχεύματος οστού PRO-DENSE 150831-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL Υποκατάστατο μοσχεύματος οστού PRO-DENSE 150831-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 598. ΠΡΟΣ: 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 26/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 598. ΠΡΟΣ: 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 26/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 598 ΠΡΟΣ: 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΨΙΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Email: promithies@asklepieio.gr Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 1Ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 1 Κυκλικοί αναστομωτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 700600010000 1 700600010000 2 70060002000 70060002000 4 700600020004 5 7000010000 6 700601010000 7 700601010000 8 SWAN GANZ SWAN-GANZ απλοί, δύο αυλών 6 fr SWAN-GANZ

Διαβάστε περισσότερα

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

150828-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ενέσιμος στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος AlloMatrix C, Ειδικός οστικός στόκος AlloMatrix, Οστικός στόκος ALLOMATRIX DR και Οστικός στόκος ALLOMATRIX RCS Οδηγίες ανάμειξης 150828-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION-PCI)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2015 Προς ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Υπόψη : γραφείο προμηθειών Κα Κάτσιου Θ Ε Μ Α : Πρόταση της εταιρείας Teleflex για τις τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α 1 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ Νο 30 & 31 (6ΜΜ, 8ΜΜ) ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 29/05/2018 Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ. Αρ. Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) Μοντέλο ΤC. Οδηγίες χρήσης CE-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αναθ. K. Κατασκευαστής: Vycor Medical Inc.

VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) Μοντέλο ΤC. Οδηγίες χρήσης CE-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αναθ. K. Κατασκευαστής: Vycor Medical Inc. CE-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 0473 Κατασκευαστής: Vycor Medical Inc. 951 Broken Sound Parkway Suite 320 Boca Raton, FL 33487 Τηλ:+1 561 558 2020 Αντιπρόσωπος για την Ευρώπη: MediMark Europe Sarl. 11 rue Emile

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΠΠΥΥ 2014 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ M.M. ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2. Αλοιφή για θεραπεία ερεθισμών του δέρματος με οξείδιο του ψευδαργύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 1Ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2011 ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ INTEX ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ INTEX ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ INTEX ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μην επιτρέπετε σε παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 4P564107-1 Αισθητήρας τηλεχειρισμού KRCS01-7B Εγχειρίδιο εγκατάστασης Διαβάστε οπωσδήποτε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες. Σημειώσεις Ελέγξτε το σχετικό όνομα μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Α Κ Λ Ι Ν Ι Κ Α Μ ΑΘ Η Μ ΑΤΑ Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ι Κ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ε Σ : Μ Ι Χ Ο Υ Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ- Κ Α Λ Μ Π Α Κ Η Ε Λ Ε Ν Η Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

microflex 933 / 936 / 13400

microflex 933 / 936 / 13400 Product Information PI 933 / 936 / 13400 _2814 microflex 933 / 936 / 13400 Σύστημα Καθαρισμού Βαλβίδων με Κόκκους ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Καθαρίζει αποτελεσματικά, με τη χρήση ειδικά κατασκευασμένων κόκκων,

Διαβάστε περισσότερα

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82

FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 (Greek) DM-FC0001-00 Εγχειρίδιο αντιπροσώπου FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΤΗΣΗ Αυτό το εγχειρίδιο του αντιπροσώπου προορίζεται κυρίως για χρήση από επαγγελματίες μηχανικούς ποδηλάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΑ 1 Π 39663 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΓΧΥΤΟΥ ΤΕ 100 1045,5 1. Αποστειρωμένη σύριγγα εγχύσεως σκιαγραφικού των 200 ml υψηλής πίεσης (1200 psi) με σωλήνα αναρρόφησης, ταχείας πλήρωσης για μηχάνημα MEDTRON ACCUTRON. 2.

Διαβάστε περισσότερα