2. Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας"

Transcript

1 2. Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας Παρατίθενται πιο κάτω οι πίνακες των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας για την Α και Β τάξη Γυμνασίου, οι οποίοι δομήθηκαν στη βάση του περιεχομένου σπουδών, και αναθεωρήθηκαν (μετά από δομημένη ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών), και συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες, έννοιες, γνώσεις, δεξιότητες, στρατηγικές/τρόπους σκέψης και στάσεις/αξίες οι οποίες εξυπηρετούν τον σκοπό και τις επιδιώξεις του μαθήματος της Γεωγραφίας. Οι Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας Γυμνασίου για τη Γεωγραφία είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα:

2 ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου Διδακτικές ενότητες Αναλυτικού Προγράμματος 1 η Ενότητα: Ο γεωγραφικός χάρτης - Πολύτιμο εργαλείο ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: 1.1. αναγνωρίζουν και επεξηγούν τη σημασία των χαρτών στην καθημερινή ζωή σχολιάζουν χρηστικούς χάρτες και εξηγούν την αξία τους στην καθημερινή ζωή αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ δορυφορικών εικόνων, χαρτών και αεροφωτογραφιών αναφέρουν τα απαραίτητα στοιχεία ενός χάρτη 1.5. τοποθετούν τα σημεία του ορίζοντα σε συνάρτηση με τους μαγνητικούς πόλους και τη θέση του ήλιου. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωγραφία Α Γυμνασίου: Η Γη και ο άνθρωπος ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες 1.1. Τι είναι ο χάρτης: ο χάρτης ως αναπαράσταση της επιφάνειας της γης Είδη χαρτών (φυσικοί, πολιτικοί και θεματικοί) και χρήσεις τους Διαφορές μεταξύ ενός χάρτη, μιας δορυφορικής εικόνας και μιας αεροφωτογραφίας ως προς το είδος πληροφοριών τις οποίες μπορούν να αντλήσουν Τα απαραίτητα στοιχεία ενός χάρτη: τίτλος, πλαίσιο, προσανατολισμός, γεωγραφικές συντεταγμένες, κλίμακα, υπόμνημα Προσανατολισμός: τα σημεία του ορίζοντα και χρήση πυξίδας Δειγματικές Δραστηριότητες (Δεν αντιστοιχούν σε κάθε δείκτηαναφέρονται μόνο σε καινοτόμες προτάσεις) Α. Σύγκριση γεωφυσικού χάρτη τοίχου και δορυφορικής (Α2) εικόνας της επιφάνειας του πλανήτη (υπάρχων εξοπλισμός σχολείου) Β. Σύγκριση χαρτών σελίδα 21 του άτλαντα (SELAS PUBLICATIONS), Δήμοι της Κύπρου Προαπαιτούμενες γνώσεις: Τα γεγονότα του 1974 πόλεμος, προσφυγιά, εκτοπισθέντες, προσφυγικοί συνοικισμοί. Δήμος κοινότητα με πληθυσμό 5000 κατοίκων και άνω. Σύγκριση χάρτη Δήμων της Κύπρου πριν το 1974 και χάρτη Δήμων της Κύπρου μετά το Ομοιότητες και διαφορές. Ερωτήσεις προς συζήτηση Παρατηρείτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των δήμων μετά το 1974;

3 1.6. α. εντοπίζουν το στίγμα σημείων σε χάρτη τοίχου ή σε χάρτη του άτλαντα. β. αναφέρουν τις διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των δύο γεωγραφικών συντεταγμένων. γ. κατανοούν και αναφέρουν παραδείγματα για την πρακτική χρησιμότητα των γεωγραφικών συντεταγμένων 1.7. προτείνουν τρόπους χρήσης των Γ.Σ.Π. οι οποίοι διευκολύνουν τομείς όπως: την οικονομία και τον οικονομικό προγραμματισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, τον αειφόρο σχεδιασμό οικισμών παρακολούθησης, αξιολόγησης και πρόληψης ή και καταγγελίας οικολογικών καταστροφών, παραβίασης ανθρωπίνων 1.6. Γεωγραφικές Συντεταγμένες: α. Τι ονομάζουμε γεωγραφικές συντεταγμένες έννοιες: Ισημερινός, Πρώτος Μεσημβρινός, ημισφαίρια Ορισμός και Υπολογισμός γεωγραφικού μήκους Ορισμός και Υπολογισμός γεωγραφικού πλάτους β. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους γ. Χρησιμότητα γεωγραφικών συντεταγμένων 1.7. Σύγχρονες μέθοδοι χαρτογράφησης φαινομένων συμπεριλαμβανομένων και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. - G.I.S.). Η προστιθέμενη αξία από την αξιοποίηση των χαρτών και ιδιαίτερα των Γ.Σ.Π και η συμβολή τους σε όλους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Κοντά σε αστικά κέντρα/πόλεις ή στην ύπαιθρο; Σε ποια επαρχία και κοντά σε ποια πόλη της Κύπρου δημιουργήθηκαν οι περισσότεροι νέοι δήμοι; Κατά τη γνώμη σας η αύξηση του αριθμού των δήμων ήταν αποτέλεσμα φυσικής αύξησης του πληθυσμού ή μετακίνησης ανθρώπων; Ποιοι κάτοικοι της Κύπρου μετακινήθηκαν, γιατί και πώς (ειρηνικά, με δική τους θέληση, βίαια, εξαναγκάστηκαν); Οι διδάσκοντες/ουσες χωρίζουν το τμήμα σε τέσσερις ομάδες. Τα μέλη κάθε ομάδας να συζητήσουν μεταξύ τους τα ακόλουθα ερωτήματα και να καταγράψουν τα συμπεράσματα τους: Ποια τα αποτελέσματα αύξησης πληθυσμού στα αστικά κέντρα; Ποια μέτρα χρειάζονται να παρθούν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων (δρόμοι, σχολεία, ιατρεία, ενέργεια, υπηρεσίες κλπ.); Ποιες οι επιπτώσεις στην ψυχολογία εκτοπισθέντων;

4 δικαιωμάτων και φυσικών κινδύνων Υπολογίζουν αποστάσεις σε χάρτες τοίχου και σε χάρτες του άτλαντα χρησιμοποιώντας γραμμική και κλασματική κλίμακα Ερμηνεύουν χωρικά κατανεμημένα μορφολογικά χαρακτηριστικά του ανάγλυφου μιας περιοχής αναλύοντας τοπογραφικούς χάρτες. Εφαρμόζουν υποθετικά σενάρια πιθανής χωρικής τοποθέτησης και ανάπτυξης διάφορων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων αναλύοντας τοπογραφικούς χάρτες Κλίμακα Ορισμός και χρησιμότητα της κλίμακας Τα δύο είδη κλίμακας που χρησιμοποιούνται στους χάρτες Γραμμική κλίμακα υπολογισμός απόστασης με τη χρήση της Κλασματική κλίμακα υπολογισμός απόστασης με τη χρήση της 1.9. Ισοϋψείς γραμμές σε τοπογραφικό χάρτη και αποκωδικοποίησή τους για ερμηνεία του ανάγλυφου μιας πλαγιάς. Νοητική αντίληψη και νοητική δημιουργία τρισδιάστατων εικόνων στη βάση δισδιάστατων πληροφοριών. Χρησιμότητα τοπογραφικού χάρτη και τοπογραφικών πληροφοριών. Εξαγωγή συμπερασμάτων. Γ. Μελέτη χάρτη σελίδα 23, άτλαντας «Κύπρος: Γεωγραφική κατανομή της βροχόπτωσης» Οι διδάσκοντες/ουσες χωρίζουν το τμήμα σε ομάδες των δύο. Ερωτήσεις προς διερεύνηση και απάντηση από τις ομάδες Ποιος είναι ο τίτλος του χάρτη; Ποιος είναι ο τίτλος του υπομνήματος; Με βάση την κλίμακα του χάρτη να υπολογίσετε τις αποστάσεις: o Λευκωσία Πρόδρομος o Λευκωσία Κάθικας o Λευκωσία Λεμεσός Να αναφέρετε δύο συμπεράσματα σχετικά με την κατανομή της βροχόπτωσης στην Κύπρο έχοντας ως βάση το χάρτη και τα στοιχεία που αναγράφονται στο υπόμνημα (σε ποια περιοχή βρέχει περισσότερο, σε ποια λιγότερο, ποσότητα βροχόπτωσης). Σύγκριση συμπερασμάτων. Δ. Προσανατολισμός χειρισμός πυξίδας Το πείραμα προσανατολισμού

5 μπορεί να γίνει μέσα στην τάξη. Υλικά: Τέσσερις Α3 κόλλες ή χαρτόνια Άσπρη χαρτοταινία με την οποία να στερεωθούν οι Α3 κόλλες στο πάτωμα της τάξης. Τέσσερις πυξίδες Τέσσερις μαρκαδόροι Τέσσερις ρίγες μεγάλες Οι διδάσκοντες/ουσες χωρίζουν το τμήμα σε τέσσερις ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένας μαρκαδόρος, μία ρίγα, μία πυξίδα, μία Α3 κόλλα. Κάθε ομάδα στερεώνει την κόλλα Α3 στο πάτωμα και με τη βοήθεια της πυξίδας βρίσκει τον προσανατολισμό (βορράς, νότος, δύση, ανατολή). Ακολούθως, κάθε ομάδα ανακοινώνει τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξε για συζήτηση και με τις υπόλοιπες ομάδες. 2 η Ενότητα: Πλανήτης Γη Το σπίτι μας 2.1. περιγράφουν το ηλιακό σύστημα περιγράφουν τις κινήσεις της γης και επεξηγούν τα αποτελέσματα των κινήσεων και της κλίσης του άξονα της γης στη διαμόρφωση του κλίματος κάθε περιοχής Το ηλιακό σύστημα, το άστρο και οι πλανήτες που το αποτελούν 2.2. Οι κινήσεις της γης: περιστροφή και περιφορά, η κλίση του άξονα της γης και η σημασία της: τα αποτελέσματα των κινήσεων και της κλίσης της γης (μέρα-νύχτα, τέσσερις εποχές, κατεύθυνση Οι μαθητές/τριες βλέπουν την πορεία των ανέμων στη σελίδα 14 του άτλαντα η οποία επηρεάζεται από την περιστροφή της Γης. Οι σημαντικότερες φυσικές εκδηλώσεις της δύναμης κοριόλις είναι η επίδρασή της στην κίνηση των ανέμων, των ρευμάτων, των ωκεανών και της πορείας ποταμών.

6 2.3. τοποθετούν στον παγκόσμιο χάρτη τις ηπείρους και τους ωκεανούς της Γης, όπως επίσης, και χαρακτηριστικά γεωμορφώματα της επιφάνειας του πλανήτη διακρίνουν μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του πλανήτη (υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα και λιθόσφαιρα) επεξηγούν τις αλληλεπιδράσεις α. μεταξύ τους, β. με τις φυσικές δυνάμεις και γ. το πώς επηρεάζονται από τυχόν κλιματικές αλλαγές 2.6. επεξηγούν και αναλύουν τα αποτελέσματα των επεμβάσεων ανέμων και ποταμών, κλιματικές ζώνες) 2.3. Οι επτά ήπειροι και οι πέντε ωκεανοί του πλανήτη μας. Οι μεγαλύτερες οροσειρές, μεγάλοι ποταμοί, λίμνες και θάλασσες της γης Τι είναι υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα και λιθόσφαιρα Πώς η υδρόσφαιρα, η ατμόσφαιρα, η βιόσφαιρα και η λιθόσφαιρα αλληλεπιδρούν α. μεταξύ τους, β. με τις φυσικές δυνάμεις και γ. πώς επηρεάζονται από τυχόν κλιματικές αλλαγές 2.6. Ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σφαίρες της ζωής Ένα σώμα που κινείται κατά μήκος της επιφάνειας της Γης και σε οποιαδήποτε διεύθυνση, δέχεται μια οριζόντια κοριόλιο δύναμη, που το στρέφει προς τα δεξιά, στο βόρειο ημισφαίριο και προς τα αριστερά, στο νότιο. Παραδείγματα αυτής της δύναμης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αφόρμησης και για σκοπούς διερεύνησης είναι: τα λάστιχα των αυτοκινήτων που τρίβονται στην μια πλευρά γρηγορότερα παρά στην άλλη, οι κοίτες των ποταμών σκάβονται βαθύτερα στη μια πλευρά παρά στην άλλη. (Ποιά πλευρά εξαρτάται από το σε ποιο ημισφαίριο είμαστε: στο Βόρειο ημισφαίριο τα κινούμενα σωματίδια στρέφονται προς τα δεξιά.) ένα βλήμα πυροβόλου ακολουθεί τροχιά η οποία στρέφεται προς τα δεξιά στο βόρειο ημισφαίριο και προς τα αριστερά στο νότιο.

7 των ανθρώπων πάνω στο φυσικό περιβάλλον συγκρίνουν μεταξύ διαφόρων τύπων κλίματος εξηγούν το ρόλο των θαλάσσιων ρευμάτων στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος. 2.9α. αναφέρουν χαρακτηριστικά των μεγαδιαπλάσεων. 2.9β. διακρίνουν μεταξύ χλωρίδας και πανίδας. 2.9γ. εντοπίζουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. α. Πώς επιδρούν στη ζωή του ανθρώπου και τις δραστηριότητές του. β. Οι ανθρώπινες επεμβάσεις σε καθεμιά από τις σφαίρες της ζωής για την ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών του «Καιρός» και «κλίμα» - ορισμοί, ομοιότητες και διαφορές Οι διάφοροι τύποι κλίματος και τα χαρακτηριστικά τους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα μιας περιοχής Τι είναι τα θαλάσσια ρεύματα. Ο ρόλος των θαλάσσιων ρευμάτων στη ρύθμιση του παγκόσμιου κλίματος Τι είναι οι μεγαδιαπλάσεις (τα κυριότερα οικοσυστήματα του πλανήτη): α. Γεωγραφική κατανομή β. Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά γ. Βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά δ. Κλίμα ε. Χλωρίδα και πανίδα στ. αλληλεπίδραση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων.

8 2.10. επεξηγούν την επίδραση που έχει το φυσικό περιβάλλον και το κλίμα στον τρόπο ζωής και τις δραστηριότητες των ανθρώπων αναφέρουν περιβαλλοντικά προβλήματα που συχνά προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος και διερευνούν περιβαλλοντικά προβλήματα προκειμένου να προτείνουν βιώσιμες λύσεις Επιδράσεις που έχει το φυσικό περιβάλλον και το κλίμα στον τρόπο ζωής, διατροφή, τέχνη και τις δραστηριότητες των ανθρώπων γενικότερα. Επιτυχής επιβίωση λαών σε ακραίες καιρικές συνθήκες και αφιλόξενα για τον άνθρωπο φυσικά περιβάλλοντα. Παραδείγματα μελέτες περίπτωσης: Τουαρέγκ και Ινουί Περιβαλλοντικά προβλήματα και κίνδυνοι που προκύπτουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (κλιματική αλλαγή, απερήμωση, απορρίμματα). Περιπτωσιακές μελέτες: Α. Τι είναι ο Μέγα-Σκουπιδότοπος του Ειρηνικού ωκεανού: πώς δημιουργήθηκε και οι πιθανές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα του ωκεανού και στον ανθρώπινο οργανισμό. Β. Ουανγκάρι Μαατάι: μια σύγχρονη ηρωίδα. Χρήση εικόνων από οικισμούς σε διάφορες περιοχές της γης και σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Δεν υπάρχει ακριβής πρόβλεψη ως προς το ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι οι πιο αντίξοες για την επιτυχή επιβίωση ανθρώπων. Αναμένεται ότι οι μαθητές/τριες θα επιλέξουν είτε το αρκτικό, είτε το ερημικό περιβάλλον, ως πολύ δύσκολο για την επιβίωση του ανθρώπου. Ως εκ τούτου ακολουθεί η μελέτη δύο περιπτώσεων λαών που έμαθαν να επιβιώνουν με επιτυχία σε τέτοια ακραία περιβάλλοντα. Στόχος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες πως γνωρίζοντας το περιβάλλον στο οποίο ζω και παρατηρώντας προσεκτικά τη φύση, μπορώ να επιβιώσω με επιτυχία (χωρικές δεξιότητες) ακόμα και αν οι συνθήκες είναι αντίξοες. 3 η Ενότητα: Τι είναι η αειφόρος ανάπτυξη 3.1. ονομάζουν και να αναλύουν τα τρία θεμέλια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης, η σημασία της και τα τρία θεμέλια (Κοινωνία, Οικονομία και Περιβάλλον, Πολιτισμός). Οι μαθητές/τριες να εμπλακούν σε συζήτηση καθοδηγούμενη από τον/την διδάσκοντα/ουσα για την σημασία των κανόνων που πρέπει

9 να λαμβάνονται υπόψη σε ένα αειφόρο σχέδιο ανάπτυξης καθώς και για την αλληλεπίδραση και στενή σύνδεση που έχουν οι τρεις συνιστώσες της Αειφόρου Ανάπτυξης. 4 η Ενότητα: Φυσικοί πόροι του πλανήτη και αειφόρος ανάπτυξη 4.1. ταξινομούν πόρους σε πρώτες ύλες, πηγές ενέργειας και καύσιμα συγκρίνουν και αντιπαραθέτουν τα υπέρ και τα κατά από τη χρήση ενός ανανεώσιμου και ενός μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου για α. την οικονομία β. την κοινωνία γ. το περιβάλλον δ. τον πολιτισμό 4.1. Η έννοια των πόρων: Τι είναι φυσικοί πόροι Ανανεώσιμοι, μη-ανανεώσιμοι, Ανακυκλώσιμοι ή τεχνητοί, μηανακυκλώσιμοι Πρώτες ύλες και ενεργειακοί πόροι 4.2. Η περίπτωση της χρήσης του νερού και των υδρογονανθράκων ως πρώτων υλών, πηγών ενέργειας και καυσίμων. Νερό: άρδευση και ύδρευση, υδροηλεκτρική ενέργεια, πρώτη ύλη στη βιομηχανία Αίτια και παράγοντες ρύπανσης των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων και των υδροφόρων οριζόντων. Πρακτικές αειφορικής εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων. Υδρογονάνθρακες: δημιουργία, διαθεσιμότητα, ζήτηση και ιδιότητες/χρήσεις, Τι είναι η Α.Ο.Ζ. Σύγκριση των υδρογονανθράκων και των υδάτινων πόρων ως προς τη

10 διαθεσιμότητά τους στη Γη, το κόστος παραγωγής και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 5 η Ενότητα: Φυσικοί κίνδυνοι και αειφόρος ανάπτυξη 4.3. αναπτύξουν στάσεις εξοικονόμησης και προστασίας των φυσικών πόρων εξηγούν πως η αειφόρα διαχείριση φυσικών πόρων απαιτεί σωστές πολιτικές και κυρίως δημοκρατικές αποφάσεις που να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το φυσικό περιβάλλον διακρίνουν μεταξύ φυσικού κινδύνου και φυσικής καταστροφής ονομάζουν και να αναγνωρίζουν τους φυσικούς κινδύνους και καταστροφές που απειλούν και επηρεάζουν τους κατοίκους του πλανήτη μας 5.3. αναφέρουν και να περιγράφουν τρόπους αντιμετώπισης μιας έκτακτης ανάγκης, λόγω φυσικής Παραδείγματα διεθνών συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων για τον έλεγχο των περιορισμένων διαθέσιμων υδάτινων πόρων και υδρογονανθράκων και της ληστρικής εκμετάλλευσης του νερού και των υδρογονανθράκων σε βάρος εθνικών ομάδων, οικονομικά μη ανεπτυγμένων κρατών και του φυσικού περιβάλλοντος Ποιοι είναι οι φυσικοί κίνδυνοι που παρατηρούνται στον πλανήτη μας. Φυσικοί κίνδυνοι και φυσικές καταστροφές: διάκριση και συνέπειες 5.2. Οι φυσικές καταστροφές και ζητήματα ακατάλληλης ή σχεδόν ανύπαρκτης διαχείρισης των συνεπειών τους από τους αρμόδιους φορείς Οι φυσικές καταστροφές και τρόποι αντιμετώπισης τόσο σε προσωπικό όσο και εθνικό

11 καταστροφής σε προσωπικό, τοπικό και διεθνές επίπεδο. επίπεδο: σωστή προετοιμασία οικιακός εξοπλισμός και προσωπική ενημέρωση στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων σωστή κρατική προετοιμασία και προγραμματισμός δράσεων αλληλεγγύη προς τους λαούς που τις βιώνουν. 6 η Ενότητα: Ο κόσμος και η αειφόρα ανάπτυξη ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΩΝ/ΚΕΦΑΛΑ ΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ, ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ασκούν κριτική στα Μ.Μ.Ε. και τη δύναμή τους να επιλέγουν ποιες φυσικές καταστροφές ανά τον πλανήτη και πώς θα τις παρουσιάσουν. 6.1α. επεξηγούν τα αίτια και τα αποτελέσματα αναπτυξιακών προβλημάτων (φτώχεια, υπερπληθυσμός, μετανάστευση, επιδημίες, κατάχρηση φυσικών πόρων, εκμετάλλευση ανθρώπων/δουλεία κ.ά.) που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα Η παράλειψη από τα ΜΜΕ αναφορών σε απώλειες ζωών και φυσικών καταστροφών που αποτελούν μακροχρόνιες συνέπειες της ρύπανσης, ξηρασίας και ερημοποίησης. 6.1α. Τα αίτια και τα αποτελέσματα κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα όπως: φτώχεια, υπερπληθυσμός, μετανάστευση, επιδημίες, κατάχρηση φυσικών πόρων, εκμετάλλευση ανθρώπων/δουλεία κ.ά. Έννοιες που διδάσκονται, αναλύονται και συζητούνται (ανά θέμα/ενότητα): 6.2α. Πληθυσμιακή έκρηξη: Η Ινδία στο μικροσκόπιο ( The state of Α. Οι διδάσκοντες/ουσες θα πρέπει να δείξουν με εποπτικό υλικό παραγκουπόλεις και να συζητήσουν μαζί με τους/τις μαθητές/τριες τους λόγους που ο κόσμος συγκεντρώνεται σε αυτές. Υπάρχει η εντύπωση ότι όταν φθάσουν στις πόλεις από τα χωριά τους ότι θα βρουν δουλειά και θα έχουν εισόδημα. Στη συνέχεια μένουν στις πόλεις, όπου γίνονται θύματα εκμετάλλευσης από διάφορες ομάδες, χωρίς να απολαμβάνουν καλή ποιότητα ζωής. Η βιομηχανική και η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι αρκετές για να

12 6.2β. χαρτογραφούν αυτά τα φαινόμενα και επεξηγούν σχετικούς θεματικούς χάρτες. World population 2011) Η πληθυσμιακή έκρηξη που παρατηρείται στον πλανήτη μας μέσα από την έκθεση του Ο.Η.Ε. Τι είναι Ποια τα αποτελέσματα Ποιες οι επιπτώσεις σε κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον Τι είναι το βιοτικό επίπεδο και από ποιους παράγοντες εξαρτάται 6.2β. Η γεωγραφική χαρτογράφηση της πυκνότητας πληθυσμού: Τι είναι Πώς μετριέται Παράγοντες αύξησης ή μείωσης Αστικοποίηση Οικογενειακός προγραμματισμός 6.2α. Μετανάστες: Αψηφώντας τους κινδύνους Μετανάστευση Οικονομικός μετανάστης περιβαλλοντικός μετανάστης εκτοπισμένος πολιτικός πρόσφυγας κοινοτικός μετανάστης Λόγοι, αιτίες και αποτελέσματα αντιμετωπιστεί ο υπερπληθυσμός. Πρέπει να επεξηγηθεί στους /στιςμαθητές/τριες η σημασία που έχει η εκπαίδευση στη λύση του προβλήματος της πληθυσμιακής έκρηξης, της αντιμετώπισης της φτώχειας και της διαχείρισης επιδημιών. Β. Καλό είναι να αναφερθεί ή και να ανατεθεί στους/στις μαθητές/τριες η «Μελέτη πεδίου». Είναι ένα σπουδαίο εργαλείο στα χέρια των γεωγράφων το οποίο μπορεί να έχει τη μορφή μελέτης της χρήσης γης μιας περιοχής, της καταγραφής και μελέτης κατανομής φαινομένων,τάσεων, επιδημιών, γεγονότων και υποδομών μιας περιοχής, της καταγραφής και μελέτης απόψεων και προτιμήσεων των κατοίκων, γεωγραφικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων.

13 της μετανάστευσης Οι Κύπριοι μετανάστες: λόγοι που ανάγκασαν Κύπριους να μεταναστεύσουν. Οι λόγοι για τους οποίους μεταναστεύουν πολλοί άνθρωποι από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. 6.2β. Η γεωγραφική χαρτογράφηση των μεταναστευτικών τάσεων. 6.2α. Υγεία για όλους: Τι ονομάζουμε επιδημία και τι πανδημία. Τι είναι το AIDS και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί Οι διαφορές και ομοιότητες μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών αλλά και εντός των ίδιων χωρών (π.χ. Ινδία, Βραζιλία). 6.2β. Η γεωγραφική χαρτογράφηση στην Ιατρική Γεωγραφία. 6.2α. Αντιμετώπιση της φτώχειας Οι φυλετικές διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών Η οικονομική και κοινωνική ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών Ο ρόλος της εκπαίδευσης και ενημέρωσης Πολυπολιτισμικότητα,

14 Η δημιουργία των γκέτο, φαβέλων και παραγκουπόλεων και η κουλτούρα τους. Η καθημερινή ζωή των κατοίκων τους. Κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές αυτής της διαβίωσης. 6.2α. Οι αειφόρες επιλογές στην καθημερινή ζωή αειφόρος σχεδιασμός συσκευασίας και διακίνησης προϊόντων, Κίνημα Δίκαιου Εμπορίου, ενεργειακό αποτύπωμα, Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών Βιολογικές καλλιέργειες έξαρση δουλείας και εμπορείας ανθρώπων και τρόποι βοήθειας σε ανθρώπους και οργανώσεις που τα πολεμούν 6.2γ. εισηγούνται αειφόρους τρόπους αντιμετώπισης των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. 6.2γ. Παραδείγματα αειφόρου αντιμετώπισης των πιο πάνω προβλημάτων.

15 ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου Διδακτικές ενότητες Αναλυτικού Προγράμματος 1η Ενότητα: Εξερευνώ την Ευρώπη ανακρίνοντας τους χάρτες ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: 1.1. τοποθετούν την Ευρώπη στον παγκόσμιο χάρτη αναγνωρίζουν και ονομάζουν τα κυριότερα μορφολογικά στοιχεία του ανάγλυφου της Ευρώπης. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωγραφία Β Γυμνασίου: Η Ευρώπη στον κόσμο. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες 1.1. Η θέση της Ευρώπης: γεωγραφική θέση (Πού βρίσκεται, σε ποια ημισφαίρια και ποια γεωγραφικά πλάτη εκτείνεται η Ευρώπη), με ποιες ηπείρους συνορεύει Φυσική γεωγραφία της Ευρώπης και χαρακτηριστικά τοπωνύμια: γεωμορφολογία οροσειρές ποταμοί χερσόνησοι Δειγματικές Δραστηριότητες Δεν αντιστοιχούν σε κάθε δείκτηαναφέρονται μόνο σε καινοτόμες προτάσεις Ανατίθενται μικρομελέτες στους μαθητές/τριες οι οποίες να έχουν ως θέμα διάφορες ξεχωριστές περιοχές (βόρεια, κεντρική, νότια, ανατολική Ευρώπη, περιοχή Καυκάσου) της Ευρώπης με σκοπό την περιγραφή των φυσικών, πολιτισμικών και ανθρωπογενών στοιχείων (τα οποία και καθορίζουν τα χαρακτηριστικά κάθε τόπου) σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης ερμηνεύουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα της Ευρώπης και τις ζώνες βλάστησης αναφέρουν αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα Tο κλίμα και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Oι ζώνες βλάστησης Ευρώπης Ο ρόλος του θερμού ρεύματος του Ατλαντικού στη διαμόρφωση των καιρικών συνθηκών της ευρωπαϊκής ηπείρου και την πιθανή εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι αιτίες εμφάνισης σκόνης στην ατμόσφαιρα από την Σαχάρα, η Γίνεται αναφορά στο θερμό θαλάσσιο ρεύμα του Ατλαντικού ως του κύριου ρυθμιστή του κλίματος της Ευρώπης. Δίνεται έμφαση στην προοπτική να υπάρξουν καταστροφικές, για τους Ευρωπαίους, επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές στη ροή του ρεύματος του

16 έκταση και συνέπειες του φαινομένου στη νότια Ευρώπη. Ατλαντικού λόγω της κλιματικής αλλαγής κατανοούν τους λόγους για τους οποίους η Ευρώπη θεωρείται ξεχωριστή ήπειρος Οι λόγοι για τους οποίους,ενώ είναι χερσόνησος της Ευρασίας, η Ευρώπη θεωρείται ξεχωριστή ήπειρος. Οι μαθητές/τριες να εμπλακούν σε συζήτηση καθοδηγούμενη από τον/την διδάσκοντα/ουσα. Να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες του βιβλίου γεωγραφίας, ο άτλαντας (σελ ) και άλλες πηγές που θα εισηγηθεί ο/η διδάσκων/ουσα για να εξαχθούν συμπεράσματα. 2 η Ενότητα: Ευρώπη πολλές οντότητες 2.1. αναφέρουν τις χώρες που απαρτίζουν την Ε.Ε., τις χώρες της Ευρώπης που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. και μεσογειακές χώρες και τις τοποθετούν στο χάρτη της Ευρώπης αναγνωρίζουν και ονομάζουν τα κυριότερα φυσικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Μεσογείου και των λαών της περιοχής Η πολιτική διαίρεση της Ευρώπης και ο πολυπεριφερειακός χαρακτήρας της ηπείρου. Οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. και οι χώρες της Ευρώπης που δεν ανήκουν στην Ε.Ε.: τοποθεσία στο χάρτη. Οι μεσογειακές χώρες: τοποθεσία στο χάρτη της Ευρώπης Φυσική, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική γεωγραφία της Μεσογείου θάλασσας. Ο γεωγραφικός διαχωρισμός της Μεσογείου. Η γεωλογική ιστορία της Μεσογείου και η επίδρασή της στην εξέλιξη της ιστορίας, της οικονομίας και του πολιτισμού των λαών που βρέχει. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ποδόσφαιρο και γεωγραφία Ποδοσφαιρικές Ομάδες που κέρδισαν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης (Champions League)* AC Milan (1994, 2003, 2007).Ιταλικός Σύλλογος του Μιλάνου Real Madrid CF (1998, 2000, 2002) Ισπανικό σωματείο της Μαδρίτης FC Barcelona (2006, 2009, 2011) Ισπανικός αθλητικός σύλλογος με έδρα την Βαρκελώνη Manchester United FC (1999, 2008).Ιστορική ομάδα της Αγγλίας με έδρα το Μάντσεστερ

17 2.3. εξηγούν τις κυριότερες περιβαλλοντικές απειλές που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος τοποθετούν το Δούναβη και τις παραδουνάβιες χώρες σε χάρτη της Ευρώπης ονομάζουν τα κυριότερα φυσικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των παραδουνάβιων χωρών κατανοούν και περιγράφουν τις κυριότερες περιβαλλοντικές απειλές που αντιμετωπίζουν οι παραδουνάβιες χώρες κατανοούν την έννοια «Ευρωπαϊκό κεκτημένο» και 2.3. Το θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου και οι απειλές που αντιμετωπίζει όπως: υπεραλίευση, λαθρεμπόριο, άναρχη παράκτια οικιστική ανάπτυξη, μη αειφόρα τουριστική εκμετάλλευση ακτών, απορρίμματα, λεσεψιανά είδη, ρύπανση Ποιες είναι οι παραδουνάβιες χώρες Φυσική, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική γεωγραφία της κοιλάδας του Δούναβη. Το γεωμορφολογικό πορτραίτο του Δούναβη (πηγές, λεκάνη απορροής, δέλτα). Το πολιτισμικό πορτραίτο των παραδουνάβιων χωρών Ο Δούναβης ως πλωτός ποταμός. Οικονομική εκμετάλλευση των υδάτων του ποταμού. Περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση αυτή Τι είναι το «Ευρωπαϊκό κεκτημένο». FC Bayern Munchen (2001) Oμάδα του Μονάχου στη Γερμανία ΑFC Ajax (1995) Ποδοσφαιρικός σύλλογος που εδρεύει στο Άμστερνταμ *Πηγή: UEFA.com Χαρτογραφικές Ασκήσεις: 1.Χρωματίστε στο χάρτη της Ευρώπης τις χώρες στις οποίες ανήκουν οι ομάδες που κέρδισαν τον τίτλο της Champions League. 2.Βρείτε τις γεωγραφικές συντεταγμένες των πόλεων στις οποίες εδρεύουν οι ομάδες αυτές. Ευρωπαϊκό κεκτημένο και Μεσόγειος Διεξάγεται συζήτηση σχετικά με τις αρχές που διέπουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και μέσα από τις εργασίες του βιβλίου (σελ. 45) οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν (ομαδική εργασία) στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη και συνεργασία των χωρών της Μεσογείου παρόμοιο με εκείνο της Ε.Ε. για τις παραδουνάβιες χώρες.

18 3 η Ενότητα: Αειφόρος ανάπτυξη η «άλλη» ανάπτυξη 4 η Ενότητα: Οικονομική Γεωγραφία εισηγούνται τρόπους εφαρμογής του σε ένα ανομοιογενές περιβάλλον όπως η Μεσόγειος ονομάζουν και αναλύουν τα τρία θεμέλια της Αειφόρου Ανάπτυξης εξηγούν πώς η αειφόρα διαχείριση απορριμμάτων απαιτεί σωστό προγραμματισμό, σωστές πολιτικές αποφάσεις και, κυρίως, είναι όχι μόνο επωφελής για το περιβάλλον αλλά και οικονομικά συμφέρουσα ταξινομούν διάφορους επαγγελματικούς κλάδους στους τομείς παραγωγής που ανήκουν. Το ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης των παραδουνάβιων χωρών, διαχείρισης και αντιμετώπισης κοινών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων των παραδουνάβιων χωρών. Δυνατότητα εφαρμογής του στην περίπτωση της Μεσογείου 3.1. Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης, η σημασία της και τα τρία θεμέλια (Κοινωνία, Οικονομία και Περιβάλλον, Πολιτισμός) Εναλλακτικές αειφόρες λύσεις που προωθεί η Ε.Ε. στο καυτό θέμα παραγωγής ενέργειας o Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια o Ενέργεια από ανακυκλώσιμες πηγές: Ρεύμα από σκουπίδια. o Η πολιτική της Ε.Ε. για τη διαχείριση των απορριμμάτων o Παραδείγματα αειφόρου διαχείρισης απορριμμάτων στην Ε.Ε Οικονομικοί όροι, τομείς παραγωγής και του όρου προστιθέμενης αξίας

19 4.2. επεξηγούν πώς η διαδικασία απόκτησης προστιθέμενης αξίας (Π.Α.) είναι επωφελής για όλους τους τομείς παραγωγής. o Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.). o Κατά κεφαλήν εισόδημα. o Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Δ.Α.Α.). o Τομείς παραγωγής και η συμβολή τους στην οικονομία μιας χώρας. o Ο οικονομικός διαχωρισμός των χωρών που καθορίζεται από το ποσοστό απασχόλησης σε κάθε τομέα παραγωγής Προστιθέμενη αξία προϊόντων και υπηρεσιών και η συμβολή της στην απασχόληση και το Α.Ε.Π. Η έννοια της «προστιθέμενης αξίας» οικοδομείται επαγωγικά από τους μαθητές/τριες με την επεξεργασία σχετικών εικόνων και συνοδευτικών κειμένων (σελ. 71). Τονίζεται ότι σε κάθε στάδιο απόκτησης Π.Α. μπορεί ο/η διδάσκων/ουσα να ρωτά για τα επαγγέλματα και τους τομείς παραγωγής που επωφελούνται: Γεωργία / κτηνοτροφία Μέσα μαζικής μεταφοράς Τεχνικά επαγγέλματα Λιανικό εμπόριο χημικές βιομηχανίες Βιομηχανία και βιοτεχνία Λογιστές, γραφειακό προσωπικό, δικηγόροι Διαφήμιση, σχεδιασμός συσκευασιών κλπ.

20 Συμβολή της Π.Α. στο Α.Ε.Π. της χώρας 5 η Ενότητα: Παγκοσμιοποίη ση και Ε.Ε επεξηγούν όρους που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση αναγνωρίζουν και περιγράφουν τους κινδύνους και τις αρνητικές προεκτάσεις της παγκοσμιοποίησης στην κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον αναλύουν τη γεωγραφία της παγκοσμιοποίησης στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής στο πλαίσιο της ΕΕ Παγκοσμιοποίηση γραμματισμός o Η γεωγραφία στην παγκοσμιοποίηση o Η γεωγραφία της παγκοσμιοποίησης 5.2. Τα υπέρ και τα κατά της παγκοσμιοποίησης στην κοινωνία, οικονομία, και περιβάλλον χωρών διαφόρων αναπτυξιακών επιπέδων Η γεωγραφία της Παγκοσμιοποίησης και Ε.Ε. o Η παγκοσμιοποίηση και ο πρωτογενής τομέας παραγωγής: Η γεωγραφία των τροφίμων. o Η παγκοσμιοποίηση και ο δευτερογενής τομέας παραγωγής: Η γεωγραφία της ελαφριάς και βαριάς βιομηχανίας. o Η παγκοσμιοποίηση και ο τριτογενής τομέας παραγωγής: Η γεωγραφία των υπηρεσιών. o Η παγκοσμιοποίηση και ο τεταρτογενής τομέας

21 παραγωγής: Η γεωγραφία των εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. διαδίκτυο και διαδικτυακές υπηρεσίες) προτείνουν τρόπους δίκαιου εμπορίου και αειφόρου διαχείρισης θεμάτων παγκοσμιοποίησης ασκούν κριτική στα Μ.Μ.Ε. που δεν προβάλλουν όσο πρέπει καυτά κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν από τις αρνητικές πτυχές της παγκοσμιοποίησης. 5.4.Το δίκαιο εμπόριο και η αειφόρος διαχείριση θεμάτων παγκοσμιοποίησης 5.5 Η αιματηρή πλευρά της τεχνολογικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις σε ανθρώπινες απώλειες, καταστροφή της βιοποικιλότητας και υποβάθμιση τόσο του περιβάλλοντος όσο και του βιοτικού επιπέδου λαών. Ο ρόλος των ΜΜΕ στην προβολή αυτής της πλευράς της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες επάρκειας ανά ενότητα ΑΠ Γεωγραφίας Γυμνασίου

Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες επάρκειας ανά ενότητα ΑΠ Γεωγραφίας Γυμνασίου Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες επάρκειας ανά ενότητα ΑΠ Γεωγραφίας Γυμνασίου Γεωγραφία Β γυμνασίου: Η Ευρώπη στον κόσμο. 1η Ενότητα: Εξερευνώ την Ευρώπη ανακρίνοντας τους χάρτες Δείκτες επιτυχίας: Δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο Στον επαναπροσδιορισμό της θεματολογίας, της διδακτέας ύλης και της διδακτικής προσέγγισης, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ω/εβδοµάδα ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γεωγραφικές συντεταγµένες ( Ω 2) Παιχνίδια µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες Η χρήση των χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Γεωλογία Γεωγραφία» για την Α Γυμνασίου Γκαραγκούνη Αναστασία

Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Γεωλογία Γεωγραφία» για την Α Γυμνασίου Γκαραγκούνη Αναστασία Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Γεωλογία Γεωγραφία» για την Α Γυμνασίου Γκαραγκούνη Αναστασία Ομάδα εργασίας: Δημητρίου Δώρα, Μυρωνάκη Άννα, Γκαραγκούνη Αναστασία Δομή της Παρουσίασης Ενδεικτικός Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 2019 ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΧΑΡΤΕΣ Α1.4 Ποιον χάρτη να διαλέξω;. 3 Α1.3 Η χρήση των χαρτών στην καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναλυτικό πρόγραμμα

Eκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναλυτικό πρόγραμμα Eκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναλυτικό πρόγραμμα Οι παρακάτω διαφάνειες αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του Προγράμματος Σπουδών Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητική εργασία 1.α. Εξερευνώ την Ευρώπη ανακρίνοντας τους χάρτες

Βοηθητική εργασία 1.α. Εξερευνώ την Ευρώπη ανακρίνοντας τους χάρτες στον κόσμο Βοηθητική εργασία 1.α. Εξερευνώ την Ευρώπη ανακρίνοντας τους χάρτες Η Ευρώπη: είναι η πέμπτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, όμορφη, με μακραίωνη ιστορία και έχει δώσει στον κόσμο πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΜΑΘ. Α.. Γεωγραφικές συντεταγμένες Δεν θα διδαχθεί η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT 2017 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ

PROJECT 2017 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ PROJECT 2017 ΟΜΑΔΑ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΙΝΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΦΙΔΗΣ ΑΦΡΙΚΗ Η Αφρική είναι η δεύτερη σε έκταση και πληθυσμό ήπειρος της γης με πληθυσμό περίπου 1 δισ κατοίκους.

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 ENOTHTA 1: ΧΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Μάθημα 1: Οι έννοιες και θέση 1. Τι ονομάζεται σχετική θέση ενός τόπου; Να δοθεί ένα παράδειγμα. Πότε ο προσδιορισμός της σχετικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΜΑΘ. Α.. Γεωγραφικές συντεταγμένες διδαχθεί η Α.. από το Τετράδιο Εργασιών. Η αυτή δεν σχετίζεται με το αντίστοιχο μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ

Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ Εισηγητής: Καραγιώργος Θωμάς, MSc, PhD candidate in Sport Management & Recreation ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΙΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤOΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γεωδαιτικό σύστημα Χάρτης Πυξίδα Χάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αφρική είναι η τρίτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, μετά την Ασία και την Αμερική. Η έκτασή της είναι, χωρίς τα νησιά, 29,2 εκατομμύρια τετρ. χ

Η Αφρική είναι η τρίτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, μετά την Ασία και την Αμερική. Η έκτασή της είναι, χωρίς τα νησιά, 29,2 εκατομμύρια τετρ. χ Β. Π. Γ. Π. Η Αφρική είναι η τρίτη σε μέγεθος ήπειρος του πλανήτη μας, μετά την Ασία και την Αμερική. Η έκτασή της είναι, χωρίς τα νησιά, 29,2 εκατομμύρια τετρ. χιλιόμετρα, ενώ με τα νησιά φτάνει τα 30,2

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των. Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. που λειτουργούν στον. Βοτανικό Κήπο. «Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους»

Παρουσίαση των. Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. που λειτουργούν στον. Βοτανικό Κήπο. «Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους» Παρουσίαση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν στον Βοτανικό Κήπο «Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους» Πρόγραμμα 1 ο Βλάβες και Αποκατάσταση Φυσικού περιβάλλοντος Στόχοι του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3X40)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (3X40) 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ Δείκτες επιτυχίας-δείκτες επάρκειας Εντοπίζουν και περιγράφουν πού βρίσκονται επιλεγμένοι τόποι σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την πέμπτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω την Ελλάδα» του ΟΕΔΒ) Α Κεφ. αβιοτικό κάθε στοιχείο που δεν έχει ζωή 4 αιολική διάβρωση Η διάβρωση που οφείλεται στον άνεμο 5 ακρωτήριο ακτογραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια εικόνα του περιβάλλοντος Θεοδότα Νάντσου WWF Ελλάς

Παγκόσµια εικόνα του περιβάλλοντος Θεοδότα Νάντσου WWF Ελλάς Παγκόσµια εικόνα του περιβάλλοντος Θεοδότα Νάντσου WWF Ελλάς Παγκόσµια προβλήµατα Αιτίες της περιβαλλοντικής καταστροφής Λύσεις Τι γίνεται στην Ελλάδα; Ορισµοί Πρόβληµα: Απώλεια βιοποικιλότητας Περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. Να διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας... ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Δεν θα διδαχθούν τα μαθήματα : ΜΑΘ.6. Η Γεωλογική ιστορία της και η ορογένεση ΜΑΘ.7. Η διαμόρφωση του ανάγλυφου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Δείκτες Επάρκειας και Δείκτες Επιτυχίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Δείκτες Επάρκειας και Δείκτες Επιτυχίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δείκτες Επάρκειας και Δείκτες Επιτυχίας Επιμορφωτικές Δράσεις για Δείκτες Επιτυχίας και Δείκτες Επάρκειας ΩΡΑ 10:40-11:00 Προσέλευση Παρουσίες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 11:00-11:20

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Για τη διευκόλυνση των σπουδαστών στη μελέτη τους και την καλύτερη κατανόηση των κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Σημείωση: Το βιβλίο καλύπτει την ύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών

Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας νησιωτικών περιοχών ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26-27 ΜΑΙΟΥ 2017 Νησιώτικο περιβάλλον, Νησιωτική-Θαλάσσια χωροταξία και Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη: Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των κλιματολογικών συνθηκών Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης

Α Τάξη Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Α Τάξη Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΜΑΘ. Α.. Γεωγραφικές συντεταγμένες διδαχθεί η Α.. από το Τετράδιο Εργασιών. Η αυτή δεν σχετίζεται με το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ. ήταν ο κάθε ένας από αυτούς και σε ποιον από αυτούς σχηματίστηκε η Ελλάδα;

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ. ήταν ο κάθε ένας από αυτούς και σε ποιον από αυτούς σχηματίστηκε η Ελλάδα; ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο (Μονάδες 3,3) 1. Ποια είναι η διοικητική ιεραρχία των πόλεων στην Ελλάδα; Πως λέγεται ο διοικητής του κάθε διοικητικού τομέα; 2. Ποιους γεωλογικούς αιώνες περιλαμβάνει η γεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων

Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Στόχοι του υποπρογράμματος «Περιβάλλον», για τον τομέα προτεραιότητας «Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων» & Θέματα έργων Δημήτρης Χωματίδης, Εμπειρογνώμονας Περιβάλλοντος & Αποδοτικότητας Πόρων - GRLTF

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό εξάμηνο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΟΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ.

Εαρινό εξάμηνο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΟΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ. Εαρινό εξάμηνο 2018-2019 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΟΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ. 4-18/3/2019 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εκπαίδευση και περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Επιστήμη

Περιβαλλοντική Επιστήμη Περιβαλλοντική Επιστήμη ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μέρος 1ο Αικατερίνη Ι. Χαραλάμπους, Καθηγήτρια ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο σχολείο. Το αειφόρο σχολείο αποτελεί το σχολείο εκείνο που θα συμβάλει στην ανάπτυξη στην προοπτική της αειφορίας.

Αειφόρο σχολείο. Το αειφόρο σχολείο αποτελεί το σχολείο εκείνο που θα συμβάλει στην ανάπτυξη στην προοπτική της αειφορίας. Αειφόρο σχολείο Το αειφόρο σχολείο αποτελεί το σχολείο εκείνο που θα συμβάλει στην ανάπτυξη στην προοπτική της αειφορίας. Η έννοια της αειφορίας Αειφορία (αεί +φέρω): μία κατάσταση να διατηρείται και να

Διαβάστε περισσότερα

Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες

Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες Α1.5 «Aνακρίνοντας» τους χάρτες Ποιο Χάρτη θα χρησιμοποιήσω αν θέλω να μάθω τη θέση της Αφρικής στον κόσμο; Θα χρησιμοποιήσω τον Παγκόσμιο Χάρτη Ποια είναι η θέση της Αφρικής στον κόσμο; Η απάντηση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση και οι Επιπτώσεις της Απουσίας Χωρικού Σχεδίου για την Αγροτική Γή

Η Επίδραση και οι Επιπτώσεις της Απουσίας Χωρικού Σχεδίου για την Αγροτική Γή Η Επίδραση και οι Επιπτώσεις της Απουσίας Χωρικού Σχεδίου για την Αγροτική Γή ΜΕΛΙΔΟΝΙ 12/11/18 Δρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Προεδρος ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ Φυσικό Περιβάλλον Ορίζεται το σύνολο των βιοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΚΟΙΝ.: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 06-2-207 Αρ. Πρωτ. 2408/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης

1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης 1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης Απαραίτητο όλων των ωκεανογραφικών ερευνών και μελετών Προσδιορισμός θέσης & πλοήγηση σκάφους Σε αυτό το εργαστήριο.. Τι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.), επιτυγχάνουν με τη βοήθεια υπολογιστών την ανάπτυξη και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Π. Γεωγραφία Α Γυμνασίου. Βιβλίο και τετράδιο εργασιών. Εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού 2012-2013

Ν.Α.Π. Γεωγραφία Α Γυμνασίου. Βιβλίο και τετράδιο εργασιών. Εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού 2012-2013 Ν.Α.Π. Γεωγραφία Α Γυμνασίου Βιβλίο και τετράδιο εργασιών Εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού 2012-2013 Αναλυτικό πρόγραμμα Διδακτικές προσεγγίσεις/εισηγήσεις/λύσεις εργασιών Βιβλία: Γεωγραφία Α γυμνασίου Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνα)

356 Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνα) 56 Γεωγραφίας Χαροκοπείου (Αθήνα) Το Τμήμα Γεωγραφίας ιδρύθηκε το 1999 μετά από πρόταση του Πανεπιστημίου. που υποβλήθηκε για πρώτη φορά το 1994. Η πρόταση αυτή. αφού βελτιώθηκε εντάχθηκε το 1997 στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Αρχές και έννοιες της Ωκεανογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις φυσικές διεργασίες των ωκεάνιων συστημάτων. Φυσικές ιδιότητες και οι φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού, και χωροχρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική πολιτική Υπεύθυνη Παραγωγή και Κατανάλωση

Περιβαλλοντική πολιτική Υπεύθυνη Παραγωγή και Κατανάλωση ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΔ' - ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ Μακαρίου Γ, 4003 Μέσα Γειτονιά - Τηλ. 25694520 Fax: 25694525 dim-lemesos14-lem@schools.ac.cy Περιβαλλοντική πολιτική 2018-2019 Υπεύθυνη Παραγωγή και Κατανάλωση Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμσίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Ομάδα Εργασίας: εωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΩ1_Κ07Δ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη εωγραφία ΕΛΛΑΔΑ: ΕΩΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Δ Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Με παραδείγματα για το μάθημα της Γεωγραφίας

Με παραδείγματα για το μάθημα της Γεωγραφίας Τα ιεραρχικά επίπεδα της ταξινομίας του Bloom για τους γνωστικούς στόχους (Προσαρμοσμένη από Bloom et al., 1956: Ιστοσελίδα The oz-teachernet ) Με παραδείγματα για το μάθημα της Γεωγραφίας Εργαλεία αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 1:Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Πολιτική Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΑΠΣ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ)

γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ) γεωγραφικό γλωσσάρι για την έκτη τάξη (από το βιβλίο «Μαθαίνω για τη γη» του ΟΕΔΒ) Α ακτογραμμή Η γραμμή που σχηματίζουν οι ακτές μιας περιοχής. 25 ανάγλυφο της γης Η μορφή της γης με τις οροσειρές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΛΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙ- ΝΟΜΕ- ΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ η ΜΑΘ.. Οι έννοιες «Γεωγρα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΛΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙ- ΝΟΜΕ- ΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ η ΜΑΘ.. Οι έννοιες «Γεωγρα Β Τάξη Γυµνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α ιδακτέα ύλη ιαχείριση ιδακτέας ύλης εν θα διδαχθούν τα µαθήµατα : ΜΑΘ.6. Η Γεωλογική ιστορία και η ορογένεση ΜΑΘ.7. Η διαµόρφωση του ανάγλυφου ΜΑΘ.8.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών

Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών 2018-2028 Αρμόδια υπηρεσία Απόσπασμα Όρων Εντολής Η Αναθέτουσα Αρχή, είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν.

Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. Θέμα μας το κλίμα. Και οι παράγοντες που το επηρεάζουν. 1 Που συμβαίνουν οι περισσότερες βροχοπτώσεις; Κυρίως στη θάλασσα. Και μάλιστα στο Ισημερινό. Είδαμε γιατί στο προηγούμενο μάθημα. Ρίξε μία ματιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ ΜΑΝΟΥ ΕΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ ΜΑΝΟΥ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ ΜΑΝΟΥ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΤΑΞΗ:B ΤΜΗΜΑ: Β1 ΡΥΠΑΝΣΗ- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η καθαριότητα και η λειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ E ΕΞΑΜΗΝΟ Θαλάσσια ρεύματα και Ωκεάνια κυκλοφορία Οι θαλάσσιες μάζες δεν είναι σταθερές ΑΙΤΙΑ: Υπάρχει (αλληλ)επίδραση με την ατμόσφαιρα (π.χ., ο άνεμος ασκεί τριβή στην επιφάνεια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04

ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Μαρία Κιτριλάκη ΠΕ04.04 ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μαρία Κιτριλάκη Διαχείριση φυσικών περιοχών Η σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση των φυσικών περιοχών δεν κυριαρχείται από την παλαιότερη τακτική της εξάντλησης αλλά από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ Χαρτογραφία Ι 1 Το σχήμα και το μέγεθος της Γης [Ι] Σφαιρική Γη Πυθαγόρεια & Αριστοτέλεια αντίληψη παρατηρήσεις φυσικών φαινομένων Ομαλότητα γεωμετρικού σχήματος (Διάμετρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος ΗΜελέτη Περιβάλλοντος Είναι κατ εξοχήν διαθεματικό αντικείμενο, διότι αποτελεί ενιαίο και ενοποιημένο τομέα μάθησης, στον οποίο συνυφαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ολομέλεια του τμήματος, με βάση τις πιο κάτω παραμέτρους: (1) Τι

ολομέλεια του τμήματος, με βάση τις πιο κάτω παραμέτρους: (1) Τι ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεματική Ενότητα: Το σχολείο μας Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφία Διδακτική Ενότητα: Η περιοχή γύρω από το σχολείο μας (Προσανατολισμός) Τάξη: Γ Εκπαιδευτικός: Σταυρούλα Σαββίδου Σχολείο:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα

Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα Κατανάλωση νερού σε παγκόσμια κλίμακα ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Προέλευση Μορφή έργων Χρήση Επιφανειακό νερό Φράγματα (ταμιευτήρες) Λιμνοδεξαμενές (ομβροδεξαμενές) Κύρια για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

να καλλιεργήσουν υπεύθυνη στάση απέναντι στη ρύπανση και την υπερκατανάλωση του νερού, συμπεριφορές:

να καλλιεργήσουν υπεύθυνη στάση απέναντι στη ρύπανση και την υπερκατανάλωση του νερού, συμπεριφορές: ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θεματική Ενότητα: Νερό Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφία - Επιστήμη Διδακτική Ενότητα: Υδάτινοι πόροι της Κύπρου Τάξη: Δ Εκπαιδευτικός: Ντόρα Μηχανικού Φρόσω Καμπάνη Σχολείο: Π.Δ.Σ. Ταμασού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α

ΙΙ. Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α ΙΙ. Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α Τάξη Ημερησίου και Εσπερινού* Γυμνασίου Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία: Γεωλογία Γεωγραφία, Α Γυμνασίου, (βιβλίο μαθητή), Κοσμάς Παυλόπουλος Αποστολία Γαλάνη, Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

4. γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο

4. γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο 4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο /Ελληνικός χώρος Τα ελληνικά βουνά (και γενικότερα οι ορεινοί όγκοι της

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Β Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Β Τάξης Ημερησίου Γυμνασίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η πόλη Λ βρίσκεται: α. βόρεια της πόλης Κ. β. νότια της πόλης Κ. γ. ΒΑ της πόλης Κ. δ. ΒΔ της πόλης Κ. 2. Η πόλη Λ βρίσκεται: α. βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια εκπαίδευση για αλλαγή, πέρα από το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015:

Παγκόσμια εκπαίδευση για αλλαγή, πέρα από το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015: Παγκόσμια εκπαίδευση για αλλαγή, πέρα από το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης 2015: Εμπλοκή των νέων της Ευρώπης από σχολικούς κήπους σε βιώσιμα συστήματα παραγωγής και διανομής τροφίμων Παγκόσμια εκπαίδευση για

Διαβάστε περισσότερα

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ μελετά τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών και με το περιβάλλον τους Οι οργανισμοί αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους σε πολλά επίπεδα στα πλαίσια ενός οικοσυστήματος Οι φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα

2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα 2. Κριτική Σκέψη και Έρευνα Η προώθηση της συμμετοχής των νέων μέσα από την παγκόσμια πολιτότητα μπορεί να έχει μια σειρά από θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές. Οι ικανότητες που μπορούν να αναπτυχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Το νερό στα καινοτόμα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το νερό στα καινοτόμα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το νερό στα καινοτόμα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΠΠΕΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, M.ed. TEΠΑΕ Α.Π.Θ. Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης Τα περιβαλλοντικά προβλήματα μεγεθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Α 1 : ΧΑΡΤΕΣ Μάθημα Α 1.1 : Γεωγραφικές συντεταγμένες 1. Πώς προσανατολιζόταν ο άνθρωπος σε μετακινήσεις σε μια μικρή περιοχή και πώς όταν διάνυε μεγάλες αποστάσεις; 2. Τι έκανε όταν έμαθε να ταξιδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»...2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»...3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»...4 ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ...4

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Επικεφαλής: Καθηγητής κ. Χρήστος Σ. Zerefos, Πρόεδρος του ΝΟΑ Αθήνα, Ιούνιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

πάντα το λένε βίαιο αλλά κανείς δεν κατηγορεί για βιαιότητα τις όχθες που το φράζουν»

πάντα το λένε βίαιο αλλά κανείς δεν κατηγορεί για βιαιότητα τις όχθες που το φράζουν» «Το ποτάμι που παρασέρνει τα πάντα το λένε βίαιο αλλά κανείς δεν κατηγορεί για βιαιότητα τις όχθες που το φράζουν» Β.Brecht Δρ. Δημήτριος Καλαϊτζίδης Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ. Φύλλο εργασίας 1 Το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής. Ονοματεπώνυμο Τάξη... Ημερομηνία.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ. Φύλλο εργασίας 1 Το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής. Ονοματεπώνυμο Τάξη... Ημερομηνία. Ενότητα Ηπειροι (στιγμιότυπα): Η Αφρική Φύλλο εργασίας 1 Το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής Γεωλογία - Γεωγραφία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τάξη... Ημερομηνία. Πρώτη εργασία : Η θέση της Αφρικής στον παγκόσμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων.

Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων. Η πολιτική της χαρτογράφησης vs η χαρτογράφηση της πολιτικής Η εκτίμηση της σπουδαιότητας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων κα προγραμμάτων. Μάνια Ε. Λάμπρου manialambr@gmail.com Ναύπλιο, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα