Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ"

Transcript

1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1

2 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν εκτενώς από την Οµάδα Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών και προέκυψαν αναλυτικά αποτελέσµατα όσον αφορά στην ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση τους. Μεθοδολογία Στην πρώτη φάση της µελέτης, επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό κτίριο γραφείων (της εταιρίας Greenpeace) όπου πραγµατοποιήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ στους υαλοπίνακες των ανοιγµάτων του κτιρίου. Πειραµατικά, διαπιστώθηκε η σηµαντική µείωση των εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους χώρων κατά τη θερινή περίοδο, µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint. Ο συγκεκριµένος τύπος αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο RE 15 SIARXL. Παράλληλα, αναπτύχθηκε θεωρητικό µοντέλο, µε τη βοήθεια του υπολογιστικού εργαλείου TRNSYS, για την προσοµοίωση των συνθηκών στο εσωτερικό των κτιρίων. Μέσω του θεωρητικού µοντέλου και αφού επιβεβαιώθηκε µε τις πειραµατικές τιµές, µελετήθηκε η ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση των µεµβρανών 3M Scotchtint σε τρεις τύπους κτιρίων, σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχείων και καταστηµάτων, για µία πόλη κάθε κλιµατικής ζώνης της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο). Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών αφορούν στα φορτία για θέρµανση και δροσισµό των τυπικών κτιρίων πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint. Οι υπολογισµοί έγιναν µε συγκεκριµένες παραδοχές σύµφωνες µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί λειτουργίας των εν λόγω κτιρίων και οι τιµές που προκύπτουν είναι ενδεικτικές της επίδρασης που µπορεί να έχει η τοποθέτηση 2

3 των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint διαφορετικούς τύπους κτιρίων που µελετήθηκαν. στην ενεργειακή απόδοση στους Συµπεράσµατα Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε η σηµαντική µείωση των φορτίων για δροσισµό µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρείας 3Μ. Ακόµη διαπιστώθηκε ότι, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό αυξάνεται όσο αυξάνεται και το ποσοστό των επιφανειών των υαλοστασίων στις όψεις των κτιρίων. Συγκεκριµένα, για µια τυπική κατασκευή κτιρίου γραφείων, διαπιστώθηκε ότι αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται από: 12% έως 36% στην Α κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο) 13% έως 37% για την Β κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και 11% έως 34% στην Γ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη). Αντίστοιχα, για µια τυπική κατασκευή κτιρίου ξενοδοχείου, διαπιστώθηκε ότι αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται από: 9% έως 42% στην Α κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο) 16% έως 47% για την Β κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και 7% έως 37% στην Γ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη). Ακόµη, για µια τυπική κατασκευή κτιρίου καταστηµάτων, διαπιστώθηκε ότι αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται από: 27% έως 47% στην Α κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο) 38% έως 48% για την Β κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και 36% έως 45% στην Γ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη). Τέλος, για την περίπτωση µικρών εµπορικών καταστηµάτων που διαθέτουν µικρότερες επιφάνειες υαλοπινάκων, διαπιστώθηκε ότι αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται από: 21% έως 40% στην Α κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο) 13% έως 38% για την Β κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και 11% έως 33% στην Γ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη). Τα αποτελέσµατα φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 3

4 Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό (*) για τυπικές κατασκευές κτιρίων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων Εµβαδόν επιφανειών υαλοστασίων (m 2 ) Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη Κτίρια γραφείων Από 20-12% -13% -11% Έως % -37% -34% Κτίρια ξενοδοχείων Από 50-9% -16% -7% Έως % -47% -36% Κτίριο καταστηµάτων Από 50-27% -38% -36% Έως % -48% -45% Κτίριο µεµονωµένου καταστήµατος Από 5-21% -13% -11% Έως 45-40% -38% -33% (*) Ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας (kwh/m 2 ) Γενικότερα η τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µπορεί να µειώσει άµεσα τα φορτία για δροσισµό, να συµβάλλει στην ουσιαστική εξοικονόµηση της ενέργειας που καταναλώνεται από τα συστήµατα κλιµατισµού καθώς και να βελτιώσει σηµαντικά την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση του κτιρίου. Αποτελούν δε, άµεση και ιδανική λύση για υφιστάµενα κτίρια καθώς η εφαρµογή τους στους υαλοπίνακες πραγµατοποιείται εύκολα και γρήγορα από εξειδικευµένα συνεργεία χωρίς να απαιτούνται δοµικές ή άλλες παρεµβάσεις ή ειδική µελέτη στο κτίριο. Μ. Σανταµούρης Αναπλ. Καθηγητής 4

5 Ενεργειακή και περιβαλλοντική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της χρήσης των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 5

6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 3M Scotchtint ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3Μ 6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ ΣΤΑ ΙΟ 1: Προϋπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου Εισαγωγή Πειραµατικές τιµές θερµοκρασίας Θεωρητικές τιµές θερµοκρασίας Θερµικές Ζώνες εδοµένα εισόδου Θεωρητικές θερµοκρασίες Αποτελέσµατα των θερµικών προσοµοιώσεων Σύγκριση θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου ΣΤΑ ΙΟ 2: Παρούσα κατάσταση (µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ) Εισαγωγή Πειραµατικές τιµές θερµοκρασίας Θεωρητικές τιµές θερµοκρασίας Σύγκριση θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου ΣΤΑ ΙΟ 3: Σύγκριση προϋπάρχουσας και παρούσας κατάστασης Φορτία για θέρµανση και δροσισµό για την προυπάρχουσα και την παρούσα κατάσταση του κτιρίου Σύγκριση εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους ζωνών της προϋπάρχουσας και της παρούσας κατάστασης Στάδιο : Μελέτη της θερµικής συµπεριφοράς τυπικών κτιρίων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών της 3Μ Μελέτη της θερµικής συµπεριφοράς τυπικών κτιρίων γραφείων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών της 3Μ Φορτία για θέρµανση και δροσισµό Μεταβολή φορτίων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Εξοικονόµηση ενέργειας µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων (Μελέτη ευαισθησίας) Μελέτη της θερµικής συµπεριφοράς τυπικών κτιρίων ξενοδοχείων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

8 5.2.1 Εισαγωγή Θερµικές Ζώνες του κτιρίου ξενοδοχείου εδοµένα εισόδου Φορτία για θέρµανση και δροσισµό Μεταβολή φορτίων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Εξοικονόµηση ενέργειας µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων (Μελέτη ευαισθησίας) Μελέτη της θερµικής συµπεριφοράς τυπικών κτιρίων καταστηµάτων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της 3Μ Εισαγωγή Κτίριο καταστηµάτων Χαρακτηριστικά κτιρίου καταστηµάτων εδοµένα εισόδου Φορτία για θέρµανση και δροσισµό Μεταβολή φορτίων µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Εξοικονόµηση ενέργειας µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων (Μελέτη ευαισθησίας) Μεµονωµένο Κατάστηµα Συµπεράσµατα...66 Παράρτηµα 1. Μηνιαίες τιµές των φορτίων θέρµανσης και δροσισµού πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ για κτίρια γραφείων, ξενοδοχείων και καταστηµάτων...72 Παράρτηµα 2. Μέσες µηνιαίες τιµές κλιµατολογικών παραµέτρων

9 1. ΣΥΝΟΨΗ Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ. Η ενεργειακή µελέτη διαιρείται σε τέσσερα επιµέρους στάδια: Στάδιο 1: Επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό κτίριο γραφείων της εταιρίας Greenpeace και πραγµατοποιήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση του για χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων (23/07/2007 έως 06/08/2007). Πρόκειται για ένα πενταόροφο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κλεισόβης 6, στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικότερα, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους γραφειακών χώρων του πρώτου και του δεύτερου ορόφου του κτιρίου. Την ίδια χρονική περίοδο, πραγµατοποιήθηκαν και µετρήσεις θερµοκρασίας και υγρασίας στο εξωτερικό του κτιρίου. Στη συνέχεια, τα θερµοκρασιακά επίπεδα των επιµέρους γραφειακών χώρων υπολογίσθηκαν και µε χρήση του ακριβούς υπολογιστικού εργαλείου TRNSYS. Για τους ακριβείς υπολογισµούς λήφθηκαν υπόψιν όλες οι πληροφορίες που προέκυψαν από την ενεργειακή επιθεώρηση όσον αφορά τα εσωτερικα κέρδη, το φωτισµό και τον αερισµό του κτιρίου. Στάδιο 2: Στη συνέχεια στο δεύτερο στάδιο, αφού τοποθετήθηκαν αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ στα ανοίγµατα βορειοανατολικού προσανατολισµού της κύριας πρόσοψης του κτιρίου, επαναλήφθηκαν τα ίδια επιµέρους βήµατα του πρώτου σταδίου. Η ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου παραγµατοποιήθηκε εκ νέου για το χρονικό διάστηµα 08/09/2007 έως 20/09/2007, ενώ οι πειραµατικες τιµές θερµοκρασιών συγκρίθηκαν εκ νέου µε τις θεωρητικές, έτσι όπως αυτές υπολογίσθηκαν µε χρήση του υπολογιστικού εργαλείου TRNSYS. Από τη σύγκριση των πειραµατικών και των θεωρητικών τιµών θερµοκρασίας προκύπτει η καλή συσχέτιση τους, ιδιαίτερα στους γραφειακούς χώρους του δεύτερου ορόφου, τόσο πριν όσο και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ. Το γεγονός αυτό διασφαλίζει την αξιοπιστία των θεωρητικών υπολογισµών µας. 9

10 Στάδιο 3: Με τη βοήθεια του υπολογιστικού εργαλείου TRNSYS, υπολογίσθηκαν τα φορτία για θέρµανση και δροσισµό πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ καθώς και η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται. Υπολογίσθηκε ότι η ποσοστιαία µείωση των φορτίων για δροσισµό µετά την τοποθέτηση των συγκεκριµένων αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ είναι 16% περίπου. Επίσης, η αντίστοιχη αύξηση των φορτίων για θέρµανση είναι µικρή (περίπου 6%). Ακόµη, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των θεωρητικών τιµών εσωτερικών θερµοκρασιών πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, όπου διαπιστώθηκε η µέση µείωση τους κατά τη θερινή περίοδο, έως 1 0 C. Στάδιο 4: Στο τελευταίο στάδιο της µελέτης, αρχικά διερευνήθηκε περαιτέρω η ενεργειακή απόδοση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ στα κτίρια γραφείων. Συγκεκριµένα, υπολογίσθηκαν τα φορτία για θέρµανση και δροσισµό για το εν λόγω κτίριο γραφείων για ένα πλήθος επιφανειών περιφερειακών ανοιγµάτων και για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Στον πίνακα 1 που ακολουθεί δίνονται τα ποσοστά µεταβολής των φορτίων για δροσισµό για το κτίριο γραφείων της Greenpeace, για ένα πλήθος επιφανειών περιφερειακών ανοιγµάτων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Είναι εµφανής η σηµαντική µείωση των φορτίων δροσισµού και στις τρεις κλιµατικές ζώνες, ενώ η σηµαντικότερη µείωση παρατηρείται στην περιοχή της Αθήνας. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό για µια τυπική κατασκευή γραφείων µετά την τοποθέτηση αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων Εµβαδόν επιφανειών υαλοπινάκων Αθήνα Θεσσαλονίκη Ηράκλειο (m 2 ) % -11.5% -12.3% % -15.7% -16.6% % -18.5% -19.4% % -22.6% -24.0% % -25.9% -27.9% % -28.4% -30.5% % -30.9% -33.3% % -32.9% -35.4% % -33.9% -36.5% 10

11 Πίνακας 1. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Στη συνέχεια, επιλέχθηκαν δύο άλλοι τύποι κτιρίων και διερευνήθηκε η ενεργειακή απόδοση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ σε κάθε περίπτωση, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Συγκεκριµένα, διερευνήθηκε εκτενώς η ενεργειακή απόδοση των αντηλιακών µεµβρανών σε κτίρια ξενοδοχείων και σε κτίρια καταστηµάτων για ένα πλήθος επιφανειών περιφερειακών ανοιγµάτων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες. Ειδικότερα, όσον αφορά τα κτίρια ξενοδοχείων, επιλέχθηκε ένα τυπικό ξενοδοχείο το οποίο στεγάζεται σε ένα πενταόροφο κτίριο και διαθέτει 180 δωµάτια. Το εµβαδόν του κάθε ορόφου είναι 776m 2, τα περιφερειακά ανοίγµατα καλύπτουν µια επιφάνεια 170m 2 περίπου και διαθέτουν υαλοστάσια µε διπλούς θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες. Ο κύριος άξονας του κτιρίου είναι προσανατολισµένος σε διεύθυνση Β ΝΑ µε αποτέλεσµα η πλειοψηφία των ανοιγµάτων να είναι βορειοανατολικού και νοτιοδυτικού προσανατολισµού. Για έναν τυπικό όροφο του συγκεκριµένου κτιρίου, υπολογίσθηκαν τα φορτία θέρµανσης και δροσισµού για την υπάρχουσα κατάσταση και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ καθώς και το ποσοστό µεταβολής τους σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της Ελλάδας. Στον πίνακα 2 που ακολουθεί δίνονται τα ποσοστά µεταβολής των φορτίων θέρµανσης και δροσισµού του κτιρίου για τις τρεις κλιµατικές ζώνες. Ποσοστό µεταβολής φορτίων για Θέρµανση ροσισµό Αθήνα 14.18% % Θεσσαλονίκη 5.10% % Ηράκλειο 17.69% % Πίνακας 2. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για θέρµανση και δροσισµό µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ για το κτίριο του ξενοδοχείου, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της Ελλάδας. Παρατηρείται ότι τα φορτία για δροσισµό µειώνονται σηµαντικά, ενώ µέγιστη µείωση παρατηρείται στην πόλη της Αθήνας (35% περίπου). Τα φορτία θέρµανσης και δροσισµού υπολογίσθηκαν και για ένα πλήθος επιφανειών των περιφερειακών ανοιγµάτων του τυπικού ορόφου (από 50m 2 έως 200m 2, ανά 30m 2 ), µε σκοπό να διερευνηθεί η ενεργειακή απόδοση των 11

12 αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ σε συνάρτηση µε την επιφάνεια κάλυψης των όψεων του κτιρίου από τα περιφερειακά ανοίγµατα. Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό των επιφανειών που καλύπτονται από υαλοστάσια, τόσο αυξάνεται η µείωση των φορτίων για δροσισµό, και για τις τρεις κλιµατικές ζώνες. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί δίνονται τα ποσοστά µείωσης των ετήσιων φορτίων για δροσισµό, για µερικές αντιπροσωπευτικές επιφάνειες των ανοιγµάτων. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό για µια τυπική κατασκευή ξενοδοχείου µετά την τοποθέτηση αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων Εµβαδόν επιφανειών υαλοπινάκων Αθήνα Θεσσαλονίκη Ηράκλειο (m 2 ) % -7.0% -8.8% % -13.7% -17.3% % -20.0% -23.1% % -23.1% -28.2% % -26.8% -32.3% % -30.6% -33.0% % -32.5% -38.5% % -34.8% -40.6% Πίνακας 3. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Όσον αφορά τα κτίρια των καταστηµάτων, επιλέχθηκε το ισόγειο ενός πολυόροφου κτιρίου που στεγάζει δύο καταστήµατα συνολικού εµβαδού 250m 2 περίπου. Η συνολική επιφάνεια των ανοιγµάτων είναι 150m 2. Πρόκειται για τις βιτρίνες των καταστηµάτων οι οποίες καλύπτονται από απλό διαυγή υαλοπίνακα. Θεωρήθηκε ότι ανοίγµατα υπάρχουν και στους τέσσερις κύριους προσανατολισµούς. Υπολογίσθηκαν τα φορτία θέρµανσης και δροσισµού για την υπάρχουσα κατάσταση και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ καθώς και το ποσοστό µεταβολής τους σε σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της Ελλάδας. Στον πίνακα 4 που ακολουθεί δίνονται τα ποσοστά µεταβολής των φορτίων θέρµανσης και δροσισµού του κτιρίου για τις τρεις κλιµατικές ζώνες. 12

13 Ποσοστό µεταβολής φορτίων για Θέρµανση ροσισµό Αθήνα 40.59% % Θεσσαλονίκη 19.42% % Ηράκλειο % % Πίνακας 4. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για θέρµανση και δροσισµό µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, για το κτίριο των καταστηµάτων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της Ελλάδας. Παρατηρείται ότι τα φορτία για δροσισµό µειώνονται σηµαντικά, ενώ µέγιστη µείωση παρατηρείται στην πόλη της Αθήνας (48% περίπου). Αντίστοιχα, στα φορτία για θέρµανση παρατηρείται σηµαντική αύξηση, κυρίως στην πόλη του Ηρακλείου όπου η αύξηση των φορτίων για θέρµανση είναι 107% περίπου. Εντούτοις οι απόλυτες τιµές των φορτίων για θέρµανση στην συγκεκριµένη κλιµατική ζώνη (Α), είναι πολύ µικρές (4.33 kwh/m 2 ), οπότε δεν αυξάνονται σηµαντικά. Τα φορτία θέρµανσης και δροσισµού υπολογίσθηκαν και για ένα πλήθος επιφανειών των περιφερειακών ανοιγµάτων του τυπικού ορόφου (από 50m 2 έως 200m 2 ). Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό των επιφανειών που καλύπτονται από υαλοπίνακες, τόσο αυξάνεται η µείωση των φορτίων για δροσισµό, και για τις τρεις κλιµατικές ζώνες. Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί δίνονται τα ποσοστά µείωσης των ετήσιων φορτίων για δροσισµό, για µερικές αντιπροσωπευτικές επιφάνειες των ανοιγµάτων. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό για µια τυπική κατασκευή καταστηµάτων µετά την τοποθέτηση αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων Εµβαδόν επιφανειών υαλοπινάκων Αθήνα Θεσσαλονίκη Ηράκλειο (m 2 ) % % % % % % % % % Πίνακας 5. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. Tέλος, µε σκοπό τη διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ σε µικρότερα µεµονωµένα καταστήµατα, επαναλήφθηκε η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω για ένα 13

14 µεµονωµένο κατάστηµα συνολικής επιφανείας 72m 2 µε ανοίγµατα και στους τέσσερις κύριους προσανατολισµούς. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η ποσοστιαία µείωση των φορτίων δροσισµού για αντιπροσωπευτικές επιφάνειες ανοιγµάτων. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό για µια τυπική κατασκευή µεµονωµένου καταστήµατος µετά την τοποθέτηση αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων Εµβαδόν επιφανειών υαλοπινάκων Αθήνα Θεσσαλονίκη Ηράκλειο (m 2 ) % % % % % % % % % Πίνακας 6. Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό, συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων, για τις τρεις κλιµατικές ζώνες της χώρας. 2. ΣΤΑ ΙΟ 1: Προϋπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου 2.1. Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της πειραµατικής αξιολόγησης του εν λόγω κτιρίου και ενώ δεν είχε πραγµατοποιηθεί η τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στον περιβάλλοντα χώρο και σε αντιπροσωπευτικούς γραφειακούς χώρους του κτιρίου, µε καταγραφικά θερµόµετρα και υγρόµετρα. Οι µετρήσεις έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστηµα 23/07/2007 έως 06/08/2007. Παράλληλα, τα θερµοκρασιακά επίπεδα των επιµέρους χώρων υπολογίσθηκαν µε χρήση του ακριβούς υπολογιστικού προγράµµατος προσοµοίωσης TRNSYS, το οποίο επιτρέπει τον ακριβή υπολογισµό των ενεργειακών και θερµοκρασιακών επιπέδων κάθε χώρου. Οι όλοι υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν για ένα πλήρες ηµερολογιακό έτος µε χρήση κλιµατολογικών δεδοµένων της περιοχής της Αθήνας Οι πειραµατικές και θεωρητικές τιµές θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου της Greenpeace, κατά την χρονική περίοδο 23/07/2007έως 06/08/2007 έχουν αρκετά καλή συσχέτιση. 14

15 2.2. Πειραµατικές τιµές θερµοκρασίας Στο υπό µελέτη κτίριο, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του εσωτερικού αέρα µε καταγραφικά θερµόµετρα υγρόµετρα. Η τοποθέτησή τους έγινε σε διάφορα σηµεία των χώρων γραφείου. Συγκεκριµένα για την περίοδο 23/7 έως 31/7 τοποθετήθηκαν θερµόµετρα σε 4 σηµεία του 2 ου ορόφου (2 θερµόµετρα σε κάθε δωµάτιο), ενώ η αντίστοιχη τοποθέτηση πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 1/8 έως 6/8 στον 1 ο όροφο (Σχήµα 1). Στα σχήµατα 2 και 3 που ακολουθούν δίνονται ενδεικτικά τα διαγράµµατα διακύµανσης της θερµοκρασίας και της υγρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον και στο δεύτερο όροφο του κτιρίου. 2 ος όροφος 1 ος όροφος Σχήµα 1. Η δοµή του δεύτερου και του πρώτου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace και τα σηµεία στα οποία τοποθετήθηκαν τα θερµόµετρα ([1] έως [8]). 15

16 ΣΧ.ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Περίοδος: 23/7/07-31/7/07) 23/7 23/7 24/7 24/7 25/7 25/7 26/7 26/7 27/7 ΗΜ/ΝΙΑ 28/7 28/7 29/7 29/7 30/7 30/7 31/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ( o C) Σχ.υγρασία Θερµοκρασία Σχήµα 2. ιακύµανση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου Πειραµατικές τιµές (23/07/07 έως 31/07/07) ΣΧ.ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΟΡΟΦΟΣ 2 (Περίοδος: 23/7/07-31/7/07) 23/7 23/7 24/7 24/7 25/7 25/7 26/7 26/7 27/7 ΗΜ/ΝΙΑ 28/7 28/7 29/7 29/7 30/7 30/7 31/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ( o C) Σχ.υγρασία Θερµοκρασία Σχήµα 3. ιακύµανση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στο δεύτερο όροφο του κτιρίου -Πειραµατικές τιµές (23/07/07 έως 31/07/07) 2.3. Θεωρητικές τιµές θερµοκρασίας Στο υποκεφάλαιο δίνονται οι επιµέρους θερµικές ζώνες στις οποίες χωρίζεται το κτίριο. Στο υποκεφάλαιο δίνεται σύντοµη περιγραφή των κλιµατικών δεδοµένων της περιοχής της Αθήνας και γίνεται αναφορά των δεδοµένων εισόδου που χρησιµοποιούνται στις θερµικές προσοµοιώσεις για το 16

17 κτίριο. Τέλος στα υποκεφάλαια και παρουσιάζονται οι θεωρητικές µετρήσεις σε σύγκριση µε τις πειραµατικές Θερµικές Ζώνες Για την εκτίµηση των εσωτερικών θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου, το εν λόγω κτίριο χωρίστηκε σε οκτώ (8) ζώνες. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά οι ζώνες που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη της θερµικής συµπεριφοράς και η χρήση τους. Ζώνη Όροφος Χρήση Ζώνη 1 2 ος όροφος Server Ζώνη 2 2 ος όροφος Γραφειακοί χώροι Ζώνη 3 2 ος όροφος Γραφειακοί χώροι Ζώνη 4 2 ος όροφος ιάδροµος κυκλοφορίας Ζώνη 5 1 ος όροφος Αρχείο Ζώνη 6 1 ος όροφος Αίθουσα Συσκέψεων Ζώνη 7 1 ος όροφος Γραφειακοί χώροι Ζώνη 8 1 ος όροφος ιάδροµος κυκλοφορίας Πίνακας 7. ιαχωρισµός του κτιρίου σε ζώνες για τη µελέτη της θερµικής του συµπεριφοράς. Οι δύο όροφοι του κτιρίου εµφανίζουν οµοιότητα στη δοµή. Στο Σχήµα 1 φαίνεται η δοµή ενός τυπικού ορόφου του κτιρίου και η ακριβής θέση των ζωνών των γραφειακών χώρων. Επίσης, όπως φαίνεται στο σχήµα 4, οι όψεις που καλύπτονται από υαλοστάσια είναι βορειοανατολικού και νοτιοδυτικού προσανατολισµού. 17

18 Ν 2 ος όροφος 1 ος όροφος Σχήµα 4. Η δοµή του δεύτερου και του πρώτου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace και οι επιµέρους ζώνες στις οποίες έχει χωριστεί ο καθένας. (1-8) εδοµένα εισόδου Για τον υπολογισµό των θερµοκρασιών των επιµέρους γραφειακών χώρων του κτιρίου χρησιµοποιήθηκαν ωριαίες τιµές των παρακάτω κλιµατολογικών παραµέτρων: Ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο ιάχυτη ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο Θερµοκρασία ξηρού θερµοµέτρου Σχετική υγρασία Ταχύτητα ανέµου ιεύθυνση ανέµου Ειδικότερα, όσον αφορά τις δύο πρώτες παραµέτρους, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας, στο εξωτερικό του κτιρίου, κατά την χρονική περίοδο 23/07/2007 έως 6/8/2007. Οι τιµές αυτές 18

19 χρησιµοποιήθηκαν σαν δεδοµένα εισόδου του υπολογιστικού προγράµµατος TRNSYS, για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Στους παρακάτω πίνακες περιέχονται µέσες, µέγιστες και ελάχιστες µηνιαίες τιµές των κυριότερων µετεωρολογικών παραµέτρων που απαιτούνται για τους υπολογισµούς. Μήνας Σταθµός: Αθήνα (23.37E, 38.04N) Ηλιακή ακτινοβολία στο Μέση τιµή οριζόντιο (kwh/m 2 ) ξηρού σχετικής θερµοµέτρου (ºC) υγρασίας Ολική ιάχυτη (%) ταχύτητας του ανέµου (m/sec) Μέγιστη τιµή Ελάχιστη τιµή ξηρού σχετικής ταχύτητας του ξηρού σχετικής θερµοµέτρου υγρασίας ανέµου θερµοµέτρου υγρασίας (ºC) (%) (m/sec) (ºC) (%) Μήνας 19

20 Αερισµός Ο αερισµός όλων των χώρων και των δύο κτιρίων γίνεται µε φυσικό τρόπο. Η διείσδυση του αέρα σύµφωνα µε τις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν κυµαίνεται από 0.1 έως 0.3 ACH. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των αλλαγών αέρα από τα ανοίγµατα του κτιρίου σε αντιπροσωπευτικούς χώρους του κτιρίου (1 ος και 2 ος όροφος). Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων, τα παράθυρα των γραφειακών χώρων παρέµεναν ανοικτά καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου των εργαζοµένων. Ειδικότερα η µέση τιµή των αλλαγών αέρα υπολογίσθηκε 2.4 ACH για το δεύτερο όροφο, µε αντίστοιχες τιµές 2.10 ACH και 2.77 ACH στις ζώνες 2 και 3 του ορόφου. Αντίστοιχα, η µέση τιµή των αλλαγών αέρα υπολογίσθηκε 2.84 ACH για τον πρώτο όροφο, µε αντίστοιχες τιµές 3.30 ACH και 2.05 ACH στις ζώνες 6 και 7 του ορόφου. Εσωτερικά Κέρδη Για την υπάρχουσα κατάσταση, τα εσωτερικά κέρδη που χρησιµοποιήθηκαν είναι αυτά που καταγράφηκαν κατά την ενεργειακή επιθεώρηση στους γραφειακούς χώρους του κτιρίου. Πραγµατοποιήθηκε καταγραφή του προσωπικού, των υπολογιστών καθώς και όλων των µηχανηµάτων που υπάρχουν στους κύριους χώρους των γραφείων. Επίσης, έγινε καταγραφή όλων των φωτιστικών σωµάτων. Ο αριθµός των ατόµων που χρησιµοποιήθηκε στις θερµικές προσοµοιώσεις προκύπτει από τις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο εν λόγω κτίριο και το ωράριο των εργαζοµένων. Ο κάθε άνθρωπος, σύµφωνα µε το ISO 7730, θεωρήθηκε ότι αποδίδει 75Watt µε την µορφή αισθητής θερµότητας και 75 Watt µε την µορφή λανθάνουσας. Τέλος αναφέρεται ότι το 40% των φορτίων φωτισµού θεωρείται ότι αποδίδεται στο χώρο µε την µορφή λανθάνουσας θερµότητας, ενώ το υπόλοιπο σαν ακτινοβολία. Στον πίνακα 8 που ακολουθεί φαίνονται τα εσωτερικά κέρδη έτσι όπως αυτά προέκυψαν από την ενεργειακή επιθεώρηση που πραγµατοποιήθηκε. Στις θερµικές προσοµοιώσεις, χρησιµοποιήθηκαν αυτά τα εσωτερικά κέρδη για τις ώρες 9:00 µε 17:00 που είναι το ωράριο των εργαζοµένων. 20

21 Ζώνη Όροφος Εµβαδόν Ζώνης Αριθµός Ατόµων 1 1 ος 40 m ος 117 m ος 67 m ος 62 m ος 40 m ος 117 m 2 - Μηχανήµατα/ Συσκευές Φωτιστικά σώµατα 5pc, 4 ανεµιστήρες οροφής, 6 λαµπτήρες 2pc, 2 ανεµιστήρες οροφής, 3 λαµπτήρες 4 ανεµιστήρες οροφής, 6 λαµπτήρες 7 2 ος 67 m 2 2 2pc, 2 ανεµιστήρες οροφής, 3 λαµπτήρες 8 2 ος 62 m Πίνακας 8. Τα εσωτερικά κέρδη του δευτέρου και του πρώτου ορόφου του κτιρίου έτσι όπως προέκυψαν από την ενεργειακή καταγραφή. Τα δοµικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στις θερµικές προσοµοιώσεις είναι αυτά που δίνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια, ενώ λήφθηκε υπόψη η αλλαγή των κουφωµάτων του κτιρίου που έγινε πρόσφατα Θεωρητικές θερµοκρασίες Αποτελέσµατα των θερµικών προσοµοιώσεων Θεωρώντας σαν δεδοµένα εισόδου τα αποτελέσµατα της ενεργειακής επιθεώρησης, το κτίριο προσοµοιώθηκε και υπολογίσθηκαν οι εσωτερικές θερµοκρασίες των επιµέρους γραφειακών χώρων. Στα σχήµατα 5 και 6 που ακολουθούν δίνονται οι εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών του δεύτερου και του πρώτου ορόφου αντίστοιχα. 21

22 Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών του 2ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace ζώνη ζώνη 3 Τα περιβάλλοντος 25 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 Σχήµα 5. Θεωρητικές θερµοκρασίες των ζωνών του 2ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών του 1ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace ζώνη 6 ζώνη 7 Τα περιβάλλοντος /7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 Σχήµα 6. Θεωρητικές θερµοκρασίες των ζωνών του 2ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace 22

23 2.4 Σύγκριση θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου Από τη σύγκριση των πειραµατικών και των θεωρητικών τιµών θερµοκρασίας προκύπτει η καλή συσχέτιση τους, ιδιαίτερα στους γραφειακούς χώρους του δεύτερου ορόφου. Στα σχήµατα που ακολουθούν δίνονται οι εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών έτσι όπως αυτές υπολογίσθηκαν από το TRNSYS σε σύγκριση µε τις εσωτερικές θερµοκρασίες που µετρήθηκαν από 23/07/2007 έως 06/08/2007. Επίσης δίνεται η µετρηθείσα θερµοκρασία περιβάλλοντος. Τ (C) 45 εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 2 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 2.0 Τ (C) /7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/ θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών Σχήµα 7. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 2 (2 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace, για τη χρονική περίοδο 23/07/2007 έως 30/07/

24 Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 3 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 2.0 Τ (C) 1.0 θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών 25 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7-2.0 Σχήµα 8. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 3 (2 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace για τη χρονική περίοδο 23/07/2007 έως 30/07/

25 37 Τ (C) 35 εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 6 (1ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 1 Τ (C) 0.5 θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών 25 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8-2.5 Σχήµα 9. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 6 (1 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace για τη χρονική περίοδο 31/07/2007 έως 06/08/

26 37 Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 6 (1ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 1 Τ (C) θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών Σχήµα 10. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 7 (1 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace για τη χρονική περίοδο 31/07/2007 έως 06/08/

27 Επίσης στα πλαίσια της σύγκρισης των πειραµατικών και των θεωρητικών θερµοκρασιών, υπολογίστηκε η απόλυτη διαφορά τους καθώς και τα ποσοστά των θεωρητικών θερµοκρασιών που παρουσιάζουν απόλυτη διαφορά από 0.1 έως και 3 ο C από τις πειραµατικές τιµές. Οι υπολογισµοί έγιναν για κάθε επιµέρους ζώνη, ενώ στον Πίνακα 9, δίνονται τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας, για τους γραφειακούς χώρους του κτιρίου. ποσοστό (πειραµατικών θεωρητικών) κατώτερο του: Τ Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 6 Ζώνη Ο C 9% 11% 2% 1% 0.2 Ο C 21% 29% 2% 1% 0.5 Ο C 43% 59% 9% 11% 0.75 Ο C 61% 68% 15% 17% 1.0 Ο C 70% 74% 21% 28% 1.5 Ο C 86% 86% 43% 67% 2.0 Ο C 93% 94% 70% 91% 2.5 Ο C 97% 96% 95% 99% 3.0 Ο C 99% 99% 98% 100% 3.5 Ο C 100% 100% 100% 100% Πίνακας 9. Ποσοστά απόλυτης διαφοράς πειραµατικών θεωρητικών τιµών θερµοκρασίας Στις ζώνες 2 και 3 του δευτέρου ορόφου, το 49% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C, ενώ το 86% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C. Αντίστοιχα, στις ζώνες 6 και 7 του πρώτου ορόφου, το 51% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C το 78% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C. 27

28 Επίσης, οι αθροιστικές κατανοµές συχνοτήτων πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών παρουσιάζουν σηµαντική οµοιότητα, για το χρονικό διάστηµα 23/07/2007 έως 30/08/2007, για τις ζώνες 2 και 3 του δεύτερου ορόφου, όπως φαίνεται και από τα σχήµατα 9, 10. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 46% των πειραµατικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως C, όταν το 43% των θεωρητικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως C, για τη ζώνη 2 του δεύτερου ορόφου. Αθροιστική Συχνότητα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28.5 Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζώνης 2 του Β ορόφου 29 ζώνη 3 - θεωρητικές ζώνη 3 - πειραµατικές θερµοκρασία (ºC) Αθροιστική Συχνότητα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28.5 Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζώνης 3 του Β ορόφου ζώνη 2 - θεωρητικές ζώνη 2 - πειραµατικές θερµοκρασία (ºC) Σχήµα 11. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 του 2 ου ορόφου Σχήµα 12. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 του 2 ου ορόφου 28

29 100% Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζώνης 6 του Β ορόφου 100% Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζώνης 7 του Β ορόφου Αθροιστική Συχνότητα 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% ζώνη 2 - θεωρητικές ζώνη 2 - πειραµατικές ` Αθροιστική Συχνότητα 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% ζώνη 3 - θεωρητικές ζώνη 3 - πειραµατικές 20% 20% 10% 10% 0% θερµοκρασία (ºC) 0% θερµοκρασία (ºC) Σχήµα 13. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 6 του 1 ου ορόφου Σχήµα 14. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 του 1 ου ορόφου Ωστόσο, οι αθροιστικές κατανοµές συχνοτήτων πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών για το χρονικό διάστηµα 31/07/2007 έως 06/08/2007, για τις ζώνες 6 και 7 του πρώτου ορόφου εµφανίζουν διαφορές, όπως φαίνεται και από τα σχήµατα 11, 12. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 94% των πειραµατικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως 32 0 C, όταν το 77% των θεωρητικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως 32 0 C, για τη ζώνη 6 του πρώτου ορόφου. Τέλος στα πλαίσια της σύγκρισης των θεωρητικών και των πειραµατικών τιµών, δίνονται τα διαγράµµατα συσχέτισης τους για κάθε έναν από τους επιµέρους υπό µελέτη γραφειακούς χώρους. Στα διαγράµµατα δίνεται και ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης των θεωρητικών και πειραµατικών τιµών. 29

30 38 37 Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών για τη ζώνη 2 του 2ου ορόφου Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών για τη ζώνη 3 του 2ου ορόφου θεωρητικές τιµές ζώνη 2 θεωρητικές τιµές ζώνη y = x R 2 = y = x R 2 = πειραµατικές τιµές πειραµατικές τιµές Σχήµα 15. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 του 2 ου ορόφου Σχήµα 16. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 του 2 ου ορόφου 30

31 34 33 Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών για τη ζώνη 6 του 1ου ορόφου Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών 34 θερµοκρασιών για τη ζώνη 7 του 1ου ορόφου 33 θεωρητικές τιµές ζώνη 6 y = x R 2 = θεωρητικές τιµές ζώνη 7 y = x R 2 = πειραµατικές τιµές Σχήµα 17. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 6 του 1 ου ορόφου πειραµατικές τιµές Σχήµα 18. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 του 1 ου ορόφου 31

32 3. ΣΤΑ ΙΟ 2: Παρούσα κατάσταση (µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ) 3.1. Εισαγωγή Μετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, πραγµατοποιήθηκε εκ νέου η ίδια διαδικασία που περιγράφεται στο Στάδιο 1. Οι µετρήσεις των εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους ζωνών καθώς και του περιβάλλοντος έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστηµα 07/09/2007 έως 20/09/2007. Ακόµη, υπολογίσθηκαν εκ νέου τα φορτία για θέρµανση και δροσισµό και υπολογίσθηκε η ενεργειακή εξοικονόµηση µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πειραµατικές τιµές θερµοκρασίας Στο υπό µελέτη κτίριο, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του εσωτερικού αέρα µε καταγραφικά θερµόµετρα υγρόµετρα. Η τοποθέτησή τους έγινε στα σηµεία που είχε γίνει και πριν την τοποθέτηση των µεµβρανών (Σχήµα 1). Συγκεκριµένα για την περίοδο 07/09/2007 έως 20/09/2007 τοποθετήθηκαν θερµόµετρα σε 4 σηµεία του δευτέρου ορόφου (2 θερµόµετρα σε κάθε δωµάτιο) και σε δύο σηµεία του πρώτου ορόφου. Στα σχήµατα 19 και 20 που ακολουθούν δίνονται ενδεικτικά τα διαγράµµατα διακύµανσης της θερµοκρασίας και της υγρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον και στο δεύτερο όροφο του κτιρίου. 32

33 ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Περίοδος: 7/9/07-20/9/07) ) 70 (% ΙΑ 60 Σ Α50 Ρ Γ40.Υ Χ30 Σ ( C) o ΙΑ Σ Α Ρ Κ Ο Μ Ρ Ε Θ ΗΜ/ΝΙΑ Σχ.υγρασία Θερµοκρασία Σχήµα 19. ιακύµανση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον του κτιρίου µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ (07/09/2007 έως 20/09/2007) ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΟΡΟΦΟΣ 2 (Περίοδος: 7/9/07-20/9/07) ΣΧ.ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ( o C) 0 22 ΗΜ/ΝΙΑ Σχ.υγρασία Θερµοκρασία Σχήµα 20. ιακύµανση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στο δεύτερο όροφο του κτιρίου µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ (07/09/2007 έως 20/09/2007) 33

34 3.3. Θεωρητικές τιµές θερµοκρασίας Για την εκτίµηση των εσωτερικών θερµοκρασιών των ζωνών, στο Στάδιο 2, χρησιµοποιήθηκαν οι θερµικές ζώνες όπως περιγράφονται στην παράγραφο Επίσης τα δεδοµένα εισόδου είναι αυτά που προκύπττουν από την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου που πραγµατοποιήθηκε µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ για το χρονικό διάστηµα 07/09/2007 έως 20/09/2007. Το κτίριο προσοµοιώθηκε εκ νέου και υπολογίσθηκαν οι εσωτερικές θερµοκρασίες των επιµέρους γραφειακών χώρων. Σηµαντικότερη αλλαγή αποτελεί η τοποθέτηση αντηλιακών µεµβρανών της εταιρίας 3Μ στα βορειοανατολικά ανοίγµατα του δεύτερου και του πρώτου ορόφου του κτιρίου, ορισµένα χαρακτηριστικά των οποίων δίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Σταθερά σκιασµού Συντελεστής εκποµπής Συντελεστής θάµβωσης Ποσοστό ανάκλασης στο ορατό ιαπερατότητα % 63% 15% Πίνακας 10. Χαρακτηριστικά των µεµβρανών ειδικού τύπου RE15SIARXL Στα σχήµατα 21 και 22 που ακολουθούν δίνονται οι εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών του δεύτερου και του πρώτου ορόφου αντίστοιχα, στο Στάδιο 2. 34

35 Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών του 2ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace ζώνη 2 ζώνη 3 Τα περιβάλλοντος 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 Σχήµα 21. Θεωρητικές θερµοκρασίες των ζωνών του 2ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της ζώνης 7 του 1ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace ζώνη 7 Τα περιβάλλοντος 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 Σχήµα 22. Θεωρητικές θερµοκρασίες της ζώνης 7 του 1ου ορόφου του κτιρίου της Greenpeace 35

36 3.4 Σύγκριση θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών των γραφειακών χώρων του κτιρίου Από τη σύγκριση των πειραµατικών και των θεωρητικών τιµών θερµοκρασίας προκύπτει η καλή συσχέτιση τους, ιδιαίτερα στους γραφειακούς χώρους του δεύτερου ορόφου. Στα σχήµατα που ακολουθούν δίνονται οι εσωτερικές θερµοκρασίες των ζωνών έτσι όπως αυτές υπολογίσθηκαν από το TRNSYS σε σύγκριση µε τις εσωτερικές θερµοκρασίες που µετρήθηκαν από 07/09/2007 έως 20/09/2007. Επίσης δίνεται η µετρηθείσα θερµοκρασία περιβάλλοντος. Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 2 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace θεωρητικές πειραµατικές Τ (C) Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών /9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9-3.0 Σχήµα 23. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 2 (2 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace, για τη χρονική περίοδο 07/09/2007 έως 20/09/

37 Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 3 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 3.0 Τ (C) θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/ Σχήµα 24. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 3 (2 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace για τη χρονική περίοδο 07/09/2007 έως 20/09/2007. Τ (C) εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 7 (1ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace 3.0 Τ (C) θεωρητικές πειραµατικές Τα περιβάλλοντος Τ, διαφορά θεωρητικών - πειραµατικών 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/ Σχήµα 25. Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 7 (1 ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace για τη χρονική περίοδο 07/09/2007 έως 20/09/2007. Στα πλαίσια της σύγκρισης των πειραµατικών και των θεωρητικών θερµοκρασιών, υπολογίστηκε η απόλυτη διαφορά τους καθώς και τα ποσοστά των θεωρητικών θερµοκρασιών που παρουσιάζουν απόλυτη διαφορά από 0.1 έως και 3 ο C από τις πειραµατικές τιµές. Οι υπολογισµοί έγιναν για κάθε 37

38 επιµέρους ζώνη, ενώ στον Πίνακα 11, δίνονται τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας, για τους γραφειακούς χώρους του κτιρίου. ποσοστό Τ (πειραµατικών θεωρητικών) κατώτερο του: Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη Ο C 4% 15% 20% 0.20 Ο C 10% 29% 31% 0.50 Ο C 31% 63% 51% 0.75 Ο C 50% 78% 67% 1.00 Ο C 73% 83% 74% 1.50 Ο C 90% 97% 86% 2.00 Ο C 94% 100% 96% 2.50 Ο C 98% 100% 100% 3.00 Ο C 99% 100% 100% 3.50 Ο C 100% 100% 100% Πίνακας 11. Ποσοστά απόλυτης διαφοράς πειραµατικών θεωρητικών τιµών θερµοκρασίας Στη ζώνη 3 του δευτέρου ορόφου, το 63% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C, ενώ το 83% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως 1 0 C. Αντίστοιχα, στη ζώνη 7 του πρώτου ορόφου, το 74% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως 1 0 C και το 86% περίπου των µετρήσεων παρουσιάζει απόλυτη διαφορά θερµοκρασίας έως C. Επίσης, οι αθροιστικές κατανοµές συχνοτήτων πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών παρουσιάζουν σηµαντική οµοιότητα, για το χρονικό διάστηµα 07/09/2007 έως 20/09/2007, για τις ζώνες 2 και 3 του δεύτερου ορόφου και τη ζώνη 7 του πρώτου ορόφου, όπως φαίνεται και από τα σχήµατα 25 έως 27. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 38% των πειραµατικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως 26 0 C, όταν το 42% των θεωρητικών θερµοκρασιών εµφανίζεται έως 26 0 C, για τη ζώνη 2 του δεύτερου ορόφου. 38

39 Αθροιστική Συχνότητα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζωνης 2 του Β ορόφου ζώνη 2 - θεωρητικές τιµές ζώνη 2 - πειραµατικές τιµές θερµοκρασία (ºC) Σχήµα 26. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 του 2 ου ορόφου Αθροιστική Συχνότητα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζωνης 3 του Β ορόφου ζώνη 3 - θεωρητικές τιµές ζώνη 3 - πειραµατικές τιµές θερµοκρασία (ºC) Σχήµα 27. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 του 2 ου ορόφου 39

40 Αθροιστική Συχνότητα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων των θερµοκρασιών της ζωνης 7 του A ορόφου ζώνη 3 - θεωρητικές τιµές ζώνη 3 - πειραµατικές τιµές θερµοκρασία (ºC) Σχήµα 28. Αθροιστική κατανοµή συχνοτήτων θεωρητικών και πειραµατικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 του 1 ου ορόφου Τέλος στα πλαίσια της σύγκρισης των θεωρητικών και των πειραµατικών τιµών, δίνονται τα διαγράµµατα συσχέτισης τους για κάθε έναν από τους επιµέρους υπό µελέτη γραφειακούς χώρους. Στα διαγράµµατα δίνεται και ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης των θεωρητικών και πειραµατικών τιµών. Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών 29 για τη ζώνη 2 του 2ου ορόφου θεωρητικές τιµές y = x R 2 = πειραµατικές τιµές Σχήµα 29. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 του 2 ου ορόφου, Στάδιο 2 40

41 Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών 30 για τη ζώνη 3 του 2ου ορόφου 29 θεωρητικές τιµές y = x R 2 = πειραµατικές τιµές Σχήµα 30. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 του 2 ου ορόφου, Στάδιο 2 Σύγκριση θεωρητικών - πειραµατικών θερµοκρασιών 29 για τη ζώνη 7 του 1ου ορόφου θεωρητικές τιµές y = x R 2 = πειραµατικές τιµές Σχήµα 31. Σύγκριση πειραµατικών και θεωρητικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 του 1 ου ορόφου, Στάδιο 2 41

42 4. ΣΤΑ ΙΟ 3: Σύγκριση προϋπάρχουσας και παρούσας κατάστασης 4.1 Φορτία για θέρµανση και δροσισµό για την προυπάρχουσα και την παρούσα κατάσταση του κτιρίου Για την προϋπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου και για την παρούσα κατάσταση µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, υπολογίσθηκαν τα φορτία για θέρµανση και δροσισµό, λαµβάνοντας υπόψιν και τα εσωτερικά κέρδη έτσι όπως αυτά προέκυψαν από την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου. Επίσης υπολογίσθηκε η εξοικονόµηση ενέργειας εξαιτίας της µείωσης των φορτίων για δροσισµό. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται αναλυτικά τα µηνιαία και ετήσια φορτία για θέρµανση και δροσισµό καθώς και η ποσοστιαία µεταβολή τους µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ. Προϋπάρχουσα κατάσταση Στάδιο 1 Θέρµανση ροσισµός (kwh/m²) (kwh/m²) Παρούσα κατάσταση Στάδιο 2 % διαφορά µεταξύ προϋπάρχουσας και παρούσας κατάστασης Θέρµανση ροσισµός Θέρµανση ροσισµός (kwh/m²) (kwh/m²) Πίνακας 12. Φορτία για θέρµανση και δροσισµό πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ. 42

43 Επίσης, υπολογίσθηκαν τα φορτία θέρµανσης και δροσισµού για την προϋπάρχουσα και την παρούσα κατάσταση του κτιρίου χωρίς εσωτερικά κέρδη καθώς και η εξοικονόµηση ενέργειας εξαιτίας της µείωσης των φορτίων για δροσισµό. Μετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, παρατηρείται µείωση των φορτίων δροσισµού 26% όπως φαίνεται και στον πίνακα 13. Προϋπάρχουσα κατάσταση Στάδιο 1 Θέρµανση ροσισµός (kwh/m²) (kwh/m²) Παρούσα κατάσταση Στάδιο 2 % διαφορά µεταξύ προϋπάρχουσας και παρούσας κατάστασης Θέρµανση ροσισµός Θέρµανση ροσισµός (kwh/m²) (kwh/m²) Πίνακας 13. Φορτία για θέρµανση και δροσισµό πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ. Για τους υπολογισµούς δεν λήφθηκαν υπόψη τα εσωτερικά κέρδη των επιµέρους ζωνών Σύγκριση εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους ζωνών της προϋπάρχουσας και της παρούσας κατάστασης Για την προϋπάρχουσα και την παρούσα κατάσταση του κτιρίου, έχουν υπολογισθεί θεωρητικά οι εσωτερικές θερµοκρασίες των επιµέρους ζωνών. Στα πλαίσια της αξιολόγησης του συστήµατος των αντηλιακών µεµβρανών της 3Μ, πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των εσωτερικών θερµοκρασιών, ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο µειώθηκαν µετά την τοποθέτηση των µεµβρανών. 43

44 Στα σχήµατα που ακολουθούν δίνονται οι κατανοµές των εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους ζωνών, κατά τη θερινή περίοδο για την προϋπάρχουσα και την παρούσα κατάσταση του κτιρίου. Επίσης φαίνεται και η αντίστοιχη διαφορά των θερµοκρασιών. 40 Τ (C) 35 Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 2 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace κατά τη θερινή περίοδο 5.0 Τ (C) παρούσα κατάσταση προυπάρχουσα κατάσταση διαφορά θερµοκρασιών 1/5 17/5 3/6 20/6 6/7 23/7 9/8 25/8 11/9 28/9 Σχήµα 32. Κατανοµή των θεωρητικών εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 του κτιρίου της Greenpeace, πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της Τ (C) 35 Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 3 (2ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace κατά τη θερινή περίοδο 5.0 Τ (C) παρούσα κατάσταση προυπάρχουσα κατάσταση διαφορά θερµοκρασιών 15 1/5 17/5 3/6 20/6 6/7 23/7 9/8 25/8 11/9 28/9 εταιρίας 3Μ κατά τη θερινή περίοδο. Σχήµα 33. Κατανοµή των θεωρητικών εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 του κτιρίου της Greenpeace, πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ κατά τη θερινή περίοδο

45 40 Τ (C) Εσωτερικές θερµοκρασίες της Ζώνης 7 (1ος όροφος) του κτιρίου της Greenpeace κατά τη θερινή περίοδο παρούσα κατάσταση προυπάρχουσα κατάσταση διαφορά θερµοκρασιών 5.0 Τ (C) /5 17/5 3/6 20/6 6/7 23/7 9/8 25/8 11/9 28/9 Σχήµα 34. Κατανοµή των θεωρητικών εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 του κτιρίου της Greenpeace, πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών της εταιρίας 3Μ κατά τη θερινή περίοδο Αναλυτικότερα, στο σχήµα 35 δίνεται η µεταβολή των εσωτερικών θερµοκρασιών µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, για τους τρεις κυριότερους γραφειακούς χώρους, κατά τη θερινή περίοδο. Επίσης στο σχήµα 36 που ακολουθεί δίνονται οι αθροιστικές κατανοµές των µεταβολών των εσωτερικών θερµοκρασιών για τους τρεις αντιπροσωπευτικούς γραφειακούς χώρους. Μεταβολή εσωτερικών θερµοκρασιών µετά την εγκατάσταση των αντηλιακών µεµβρανών -0.4 θερινή περίοδος ζώνη ζώνη ζώνη 7 Τ (C)

46 Σχήµα 35. Μείωση των θεωρητικών εσωτερικών θερµοκρασιών µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ στους γραφειακούς χώρους του κτιρίου, κατά τη θερινή περίοδο. Ποσοστό εσωτ. θερµοκρασιών % % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% έως Αθροιστικές κατανοµές των µεταβολών της θερµοκρασίας Τ µετά την εγκατάσταση των αντηλιακών µεµβρανών ζώνη 2 ζώνη 3 ζώνη µείωση εσωτερικών θερµοκρασιών Τ (C) Σχήµα 36. Αθροιστικές κατανοµές µεταβολών των εσωτερικών θερµοκρασιώνµετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ, στους γραφειακούς χώρους του κτιρίου, κατά τη θερινή περίοδο. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι το 66.7% των εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 2 εµφανίζονται έως και C χαµηλότερες από εκείνες της προϋπάρχουσας κατάστασης, όταν το 85.3% των εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 3 και το 90.8% των εσωτερικών θερµοκρασιών της ζώνης 7 εµφανίζονται έως και C χαµηλότερες από εκείνες της προϋπάρχουσας κατάστασης. 46

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ NEOTEX AEBE, NEOROOF, SILATEX REFLECT και N-THERMON 9mm. Μάρτιος 2013 67/2013 1 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ

Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της Χρήσης Αντηλιακών Μεμβρανών της Εταιρείας 3Μ Μ.Ν. Ασημακοπούλου, Α. Σπανού, Α. Σφακιανάκη, Ν. Γαιτάνη, Μ. Σανταμούρης Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ2: ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 5/2009 1/32 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του κτιρίου... 5 2.1 2.2 Κτιριακό κέλυφος...5

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Επιμέλεια μετάφρασης ημήτρης Σταμούλης ημοσιογράφος Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια με χρήση ρολών και περσίδων Οι περσίδες και τα ρολά αποτελούν συστήματα εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ολιστική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Κατοικίας Το Πρόγραμμα HERB. Α. Συννέφα Κ. Βασιλακοπούλου

Ολιστική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Κατοικίας Το Πρόγραμμα HERB. Α. Συννέφα Κ. Βασιλακοπούλου Ολιστική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Κατοικίας Το Πρόγραμμα HERB Α. Συννέφα Κ. Βασιλακοπούλου Περιεχόμενα 1. Το Πρόγραμμα HERB 2. Ολιστική προσέγγιση της ενεργειακής ανακαίνισης 3. Το κτίριο 4. Πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ «ΚΤΙΡΙΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ.» ΛΑΡΙΣΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK ΠΟΠΗ ΔΡΟΥΤΣΑ M.Sc. Φυσικός Περιβάλλοντος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΗΜΕΡΙΔΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TEE - KENAK ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΡΙΑΙΑ ΤΕΧΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΑΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΚΕΡΚΥΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Υφιστάµενο Θεσµικό Πλαίσιο στην Ε.Ε. (1/3) Ενεργειακή Σήµανση οµικών Υλικών Συνέδριο «Βιώσιµη Κατασκευή σε Ελλάδα & Κύπρο» Αθήνα,, 18 Σεπτεµβρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc

Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Καινοτόμο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πανεπιστημιουπόλεων Δ. Κολοκοτσά Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Μηχ. Περιβάλλοντος Κ. Βασιλακοπούλου MSc Αρχιτέκτων www.campit.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πανεπιστημιουπόλεις: Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΦΒ συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις (1/5) Υψηλή τιµολόγηση παραγόµενης ενέργειας (έως και 0.55 /kwh για ΦΒ συστήµατα <10 kwp) Αφορολό

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΦΒ συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις (1/5) Υψηλή τιµολόγηση παραγόµενης ενέργειας (έως και 0.55 /kwh για ΦΒ συστήµατα <10 kwp) Αφορολό ιαµόρφωση θερµοκρασιακών συνθηκών σε φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήµατα σε δώµα κτιρίου Καρτέρης Μ., Παπαδόπουλος Α. Μ. Ηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ: «Φωτοβολταϊκά Συστήµατα: Τεχνολογίες - Προβλήµατα - Προοπτικές» - 20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΑΕΡΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ Κ. Τ. Παπακώστας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος

Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κος Η/Υ Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Νόμος 3661/2008 Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΙΔΟΜΙΚΗΣ 6 ου Βιώσιμου και βιοκλιματικού σχεδιασμού

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΙΔΟΜΙΚΗΣ 6 ου Βιώσιμου και βιοκλιματικού σχεδιασμού ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΙΔΟΜΙΚΗΣ 6 ου Βιώσιμου και βιοκλιματικού σχεδιασμού Τσαγκαρέλη Μαρία Ελένη Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, 6 ο εξάμηνο Διδακτική ομάδα: Αλεξάνδρου Ε., Ζαχαρόπουλος Η., Μπουγιατιώτη Φ. κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα

Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιριακού Τοµέα Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών τίθεται σε ισχύ ο Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια

Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος, 15 Οκτωβρίου 2012 Μήκος 23.55 E Πλάτος 38.01 N Ύψος 153 m Μέση θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθμοημέρες θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός

ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ο ρόλος του ανοίγματος ηλιασμός φωτισμός αερισμός ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ Η ελάχιστη αναγκαία ποσότητα νωπού αέρα για τον άνθρωπο ανέρχεται σε 1.8 m³/h ανά άτομο. Για να απομακρυνθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 5. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 5. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 5. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης - Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου

Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Διαθεσιμότητα & ποιότητα της βιομάζας για χρήση θέρμανσης στην ευρύτερη περιοχή. Εξοικονόμηση ενέργειας και τηλεθερμάνσεις βιομάζας σε δημόσια κτίρια - το παράδειγμα του Λεχόβου Ντώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά Τ ά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 2.3.. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης ης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Δρ. Αλέξανδρος Φλάμος e-mail: aflamos@epu.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Ο ρόλος της θερμομονωτικής προστασίας στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Κατερίνα Τσικαλουδάκη Δρ πολιτικός μηχανικός, επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΑΓΝΗ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΑΡΚΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass GR THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass Η ενεργειακή απόδοση και η υψηλή αισθητική πρέπει να συνυπάρχουν. Με τη σειρά υαλοπινάκων THERMOBELT Ultra μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια» Κωνσταντίνος Ασλάνης

εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια» Κωνσταντίνος Ασλάνης «Η συµβολή της εξωτερικής θερµοµόνωσης στην εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια» Κωνσταντίνος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη, ο κτιριακός τοµέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Α. Ανδρουτσόπουλος, Α. ηµούδη*, Σ. Λυκούδης** Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι, email:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc.

Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Π.Σ.Δ.Μ.Η., Οκτώβριος 2011 Κ.Εν.Α.Κ. Διευκρινίσεις εφαρμογής σε Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (& Μελέτες) Λογισμικό ΤΕΕ - ΚΕΝΑΚ Δημήτρης Μαντάς, μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Πού χρησιμοποιείται ; ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010 115 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παυλίδου Αικατερίνη Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας

Βελτιώσεις της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα, μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GREENBUILDING Ξενοδοχείο Holiday Inn, 31 Μαΐου 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» _ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας

Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας Εύη Τζανακάκη Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ολοκληρωμένη Διαδικασία Ενεργειακής Ανακαίνισης της Κοινωνικής Κατοικίας New Integrated Renovation Strategy

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εφαρμογή απλών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος: Κτίριο Εργάνη Συκιές, 11 Φεβρουαρίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Θ, αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Θ, αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης Όπου Θ, αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης συνήθειες. Η λειτουργία του συστήµατος θέρµανσης αποτελεί µια από τις κύριες ενεργειακές καταναλώσεις του κτηρίου και µετέχει στα συνολικά έξοδα ενός διαµερίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εργαλεία Ενεργειακού Ελέγχου

1. Εργαλεία Ενεργειακού Ελέγχου Χρήσεις και Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Βιομηχανία 1. Εργαλεία Ενεργειακού Ελέγχου Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης

2.3. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης ΔΠΜΣ: «Τεχνο-οικονομικά συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 2.3. Μεθοδολογία Ενεργειακής Επιθεώρησης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Δρ. Αλέξανδρος Φλάμος e-mail: aflamos@epu.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

íôõðï Èåñìéêþí Áðïäüóåùí Èåñìïìïíùôéêþí ÓõóôçìÜôùí ALUMIL

íôõðï Èåñìéêþí Áðïäüóåùí Èåñìïìïíùôéêþí ÓõóôçìÜôùí ALUMIL íôõðï Èåñìéêþí Áðïäüóåùí Èåñìïìïíùôéêþí ÓõóôçìÜôùí ALUMIL ç êäïóç ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ALUMIL..... ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.... ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙ Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ ΣΤΗΝ ΣΑΡΩΝΙ Α ΙΗΜΕΡΙ Α: Νέες προοπτικές για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής πολιτικής Π. Χατζηνικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ Ο ΗΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Ψυκτικά φορτία Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θερµικόκαιψυκτικόφορτίο ιάκρισηθερµικώνροών Θερµικό κέρδος χώρου: Είναιτοσύνολοτωνθερµικώνροών

Διαβάστε περισσότερα

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας

3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 3ο Εργαστήριο: Ρύθμιση και έλεγχος της θερμοκρασίας μιας κτηνοτροφικής μονάδας 1 Περιεχόμενα 3.1 Παράγοντες που συνιστούν το εσωτερικό περιβάλλον ενός κτηνοτροφικού κτηρίου... 3 3.2 Θερμότητα... 4 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες.

Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες. Πολυώροφη οικοδομή με έξι ορόφους με χρήση κατοικίας, καταστήματα στο ισόγειο και υπόγεια με χώρους στάθμευσης και αποθήκες. Περιοχή Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Στ. Ψωμόπουλος Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» B. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ. Σχήµα 1: Καµπύλη επιβαλλόµενης τάσης συναρτήσει του χρόνου

ΟΚΙΜΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ. Σχήµα 1: Καµπύλη επιβαλλόµενης τάσης συναρτήσει του χρόνου ΟΚΙΜΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ Ερπυσµός ονοµάζεται το φαινόµενο της συνεχούς παραµόρφωσης ενός υλικού υπό την επίδραση σταθερής τάσης µε την πάροδο του χρόνου (Σχήµατα 1 και 2). Σχήµα 1: Καµπύλη επιβαλλόµενης τάσης συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

K.A.Π.Ε. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα - 19009 Πικέρµι Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

K.A.Π.Ε. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα - 19009 Πικέρµι Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ K.A.Π.Ε. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα - 19009 Πικέρµι Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ευγενία Α. Λάζαρη Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μ.Α.Arch. η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

16Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

16Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά 16Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»,

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα